ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσµικό πλαίσιο για τον τουρισµό: προς µία ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική; Επιβλέπουσα: Ελισάβετ Χατζηνικολάου Σπουδάστρια: ελατόλα Ρόζα ΑΘΗΝΑ 2007

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία µε τίτλο "Η συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσµικό πλαίσιο για τον τουρισµό: προς µία ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική;" πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της κ. Ελισάβετ Χατζηνικολάου, πρώην διευθύντριας της ιεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων του ΕΟΤ και εµπειρογνώµονα του τουρισµού. Αντικείµενο της εργασίας είναι η περιγραφή και ανάλυση των κοινοτικών δράσεων στον τοµέα του τουρισµού. Είναι γνωστό ότι ο τουρισµός δεν αποτελεί επίσηµη αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σύµφωνα µε το πρωτογενές δίκαιο, ενώ κάθε φορά που η Επιτροπή νοµοθετεί για τον τουρισµό θα πρέπει να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας. Η ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική αυτή τη στιγµή είναι αποτέλεσµα µιας σύνθεσης επιµέρους ειδικών κοινοτικών πολιτικών, όπως της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή, της περιβαλλοντικής πολιτικής, της περιφερειακής πολιτικής, κ.λπ. Στην παρούσα εργασία αναλύεται η νοµοθεσία που επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα τον τουρισµό και εντάσσεται στις τρεις προαναφερόµενες πολιτικές. Συγκεκριµένα, µετά από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή των κοινοτικών δράσεων στον τοµέα του τουρισµού, αναλύονται δράσεις της περιφερειακής πολιτικής, µε έµφαση στα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά µέσα και τα περιφερειακά αεροδρόµια. Στη συνέχεια στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή, δίνεται έµφαση σε δύο οδηγίες για τα οργανωµένα ταξίδια και την απόκτηση δικαιωµάτων χρονοµεριστικής µίσθωσης, έναν κανονισµό για τα δικαιώµατα των επιβατών που επιβιβάζονται (ή όχι) σε αεροπλάνα και στην υιοθέτηση του προτύπου HACCP για την υγιεινή των τροφίµων. Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, καταδεικνύεται η άµεση αλληλεπίδραση τουρισµού και περιβάλλοντος και παρουσιάζεται ένα ακόµα πρότυπο, το Ecolabel. Από αυτήν την κωδικοποίηση ευρωπαϊκών νοµοθετηµάτων δεν θα µπορούσαν να λείπουν οι συστάσεις για την πυρασφάλεια και την τυποποίηση των πληροφοριών στα ξενοδοχεία. Η εργασία ολοκληρώνεται µε το συµπέρασµα απουσίας ισχυρής δέσµευσης απέναντι σε µια κοινοτική πολιτική για τον τουρισµό. i

3 Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας έγινε εκτενής αναζήτηση στο portal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να βρεθούν κείµενα ήδη από το Παράλληλα, και επειδή τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική βιβλιογραφία είναι ελλιπής για το αντικείµενο αυτό, η αρθρογραφία, κυρίως ηλεκτρονική, αποτέλεσε χρήσιµο βοήθηµα. Στο σηµείο αυτό, όµως θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά και τον κ. Ιτζιπέογλου Λεωνίδα, υπάλληλο του Τµήµατος Τουρισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος µε πολύ υποµονή µου προµήθευσε όλα τα κείµενα που χρειαζόµουν και δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή. Παράλληλα, όµως, σηµαντική βοήθεια είχα και από υπαλλήλους του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ, λοιπόν, πολύ την επιβλέπουσά µου κ. Ελισάβετ Χατζηνικολάου που ήταν πάντα παρούσα όποτε και αν τη χρειάστηκα, την κ. Τσιαντουλή Μαρία, της ιεύθυνσης ιεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και την κ. Χριστίδου Α., ιευθύντρια του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου. Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, τουριστική πολιτική, κοινοτική πολιτική για τον τουρισµό, ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά µέσα, περιφερειακά αεροδρόµια, οργανωµένο ταξίδι, χρονοµεριστική µίσθωση, άρνηση επιβίβασης, υγιεινή τροφίµων, HACCP, αειφόρος ανάπτυξη, Εcolabel, πυρασφάλεια ξενοδοχείων, τυποποίηση πληροφοριών στα ξενοδοχεία. Résumé La présente étude, ayant comme titre "la contribution de l Union Européenne à la formation du cadre institutionnel pour le tourisme : vers une politique touristique européenne, a été effectuée sous la direction de Mme E. Chatzinikolaou, ancienne directrice de la Direction d Etudes et d Investissements de EOT et expert en tourisme. L objet de cette étude est la description et l analyse des actions européennes en matière de tourisme. Le tourisme, comme c est bien connu, ne constitue pas une compétence déclarée de l Union Européenne selon le ii

4 Droit Européen. Chaque fois que la Commission légifère en matière de tourisme doit respecter le principe de la subsidiarité. La politique touristique européenne est aujourd hui le résultat d un certain nombre des politiques communautaires spécialisées comme la politique pour la protection du consommateur ou comme la politique régionale ou la politique d'environnement. Dans le cadre de cet étude, est analysé la législation qui influence directement ou indirectement le tourisme et est comprise dans les politiques sur annoncées. En particulier, après avoir dressé un cours historique des actions communautaires en matière de tourisme, nous présentons les actions de la politique régionale et nous analysons les moyens financiers européens et le cadre institutionnel des aéroports régionaux. Ensuite, concernant la protection du consommateur nous nous intéressons aux deux directives européennes pour les voyages organisés, pour l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers et au règlement européen pour les droits des passagers d avion (lors de l embarquement ou non) ainsi que à l adoption du modèle HACCP pour l hygiène alimentaire. En outre, dans le cadre de la politique d'environnement nous analysons la relation directe entre tourisme et environnement et nous présentons le modèle Ecolabel. Dans cette codification de la législation européenne nous englobons les recommandations concernant la sécurité des hôtels existants contre les risques d incendie et la standardisation des informations concernant les hôtels. La présente étude conclue avec le constat d un déficit d engagement fort de l Union Européenne face à la politique de tourisme. Cette étude a été effectuée à l aide d une recherche électronique au portal de l Union Européenne, où nous avons trouvé un certain nombre de textes existant de 1982 déjà. Enfin, la bibliographie grecque et internationale étant assez réduite, l accès aux articles et autres publications électroniques nous a été très utile. iii

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΙΚΑΙΟ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΙΑ (90/314/ΕΟΚ) Ισχύον πλαίσιο Νοµολογία Αναθεώρηση Οδηγίας Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (94/47/ΕΚ) Ισχύον πλαίσιο Νοµολογία Αναθεώρηση Οδηγίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ Ή ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ (261/2004/ΕΚ) ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ Απόφαση 2005/338/ΕΚ Απόφαση 2003/287/ΕΚ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ iv

6 5.2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ v

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ο τουρισµός σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού περιλαµβάνει τις δραστηριότητες των ατόµων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και της παραµονής τους σε έναν τόπο, διαφορετικό από τον τόπο κατοικίας τους, για συνεχόµενο διάστηµα µικρότερο από ένα έτος, για διασκέδαση, εργασία ή άλλο σκοπό (WTO, 1993). Στην ουσία πρόκειται για µια ιδιαίτερα διαµορφούµενη ιδιωτική κατανάλωση στην οποία εµπλέκονται όλοι σχεδόν οι κλάδοι της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και οι τοµείς του κράτους και της κοινωνίας σε µια εθνική οικονοµία υποδοχής. Είναι λοιπόν και µια οικονοµική δραστηριότητα, η οποία στην πραγµατικότητα κατέχει πρωτεύουσα θέση για πολλές χώρες ήδη από τα µέσα του 20 ου αιώνα. Ο τουρισµός είναι και το µέσο παρουσίασης της Ευρώπης σε ολόκληρο τον κόσµο ενώ ως οικονοµική δραστηριότητα συνεισφέρει σηµαντικά στην ευηµερία της. Υπολογίζεται ότι συµβάλλει περίπου 5% άµεσα, και επίσης 5% έµµεσα, στο ευρωπαϊκό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και προσφέρει εργασία σε σχεδόν 20 εκατοµµύρια ανθρώπους 1. Ο τουρισµός επίσης µπορεί να γίνει καταλυτικός παράγοντας για την οικονοµική ανάπτυξη, κυρίως πια για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη παρουσιάζουν µια ετήσια αύξηση της τάξης κατά µέσο όρο του 2,5% από την αρχή της δεκαετίας και 4% από το Συνολικά η Ευρώπη ηγείται των παγκόσµιων τουριστικών αφίξεων, συγκεντρώνοντας το 54%. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειώσουµε ότι, παρόλο που η Ευρώπη διατηρεί µια ηγετική θέση στον παγκόσµιο τουρισµό, αντιµετωπίζει παράλληλα έναν έντονο ανταγωνισµό µε νέους προορισµούς που αναδεικνύονται στο τουριστικό προσκήνιο. Αναµένεται επίσης ο ανταγωνισµός αυτός να ενταθεί στα επόµενα χρόνια ενισχύοντας ακόµα περισσότερο την τάση µείωσης του µεριδίου της Ευρώπης. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι τη δεκαετία η 1 European Travel Commission, European Tourism Insights Outlook for 2007, Brussels

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ µέση ετήσια αύξηση αφίξεων στην Ευρώπη άγγιζε το 11,5% ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια ( ) έχει φτάσει στο 2,2% 2. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ο τουρισµός κυριαρχείται από µικροµεσαίες και πολύ µικρές επιχειρήσεις και αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ της Ένωσης. Οι περίπου 2 εκατοµµύρια τουριστικές επιχειρήσεις απασχολούν το 4% του συνολικού εργατικού δυναµικού καλύπτοντας περίπου 8 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο τουρισµός διασυνδέεται µε άλλους κλάδους, τελικά τον καθιστά έναν σηµαντικό συντελεστή του ΑΕΠ αγγίζοντας το 11% και προσφέροντας συνολικά εργασία στο 12% του συνολικού εργατικού δυναµικού. Σε όρους λοιπόν πλούτου, ο τουρισµός θα µπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον το ίδιο σηµαντικός τοµέας µε άλλους, όπως οι µεταφορές, η ενέργεια και η γεωργία 3. Θα περίµενε λοιπόν κανείς ότι ο τουρισµός θα ήταν ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγµατικότητα όµως δεν είναι ακριβώς έτσι και για πολλά χρόνια ο τουρισµός δεν αποτέλεσε αντικείµενο προσοχής µε αποτέλεσµα η ενασχόληση µε αυτόν να συνίσταται σε ένα συνονθύλευµα µέτρων που άπτονται άλλων πολιτικών 1.2 ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ξεκινώντας ένα ιστορικό της πορείας ανάπτυξης µιας τουριστικής πολιτικής θα αναφερθούµε σε µια επικοινωνία της Επιτροπής προς το Συµβούλιο µε τον τίτλο Initial Guidelines for a Community Policy on Tourism 4. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια ολοκληρωµένης διατύπωσης για χάραξη τουριστικής πολιτικής. Στόχος του κειµένου αυτού ήταν να ξεκινήσει µια πρώτη διερεύνηση της σπουδαιότητας που προσλάµβανε το φαινόµενο του τουρισµού και να καταδειχθούν οι διασυνδέσεις του τουρισµού µε πληθώρα άλλων κοινοτικών 2 World Travel Organization, Tourism Market Trends, 2006 Edition Annex 3 Για το 2006, η γεωργία παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2,6% ενώ για τις µεταφορές και την ενέργεια για το 2005 η αύξηση ήταν 1,7%. 4 COM (82) 385 final 2

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ δραστηριοτήτων. Στις προθέσεις της Επιτροπής ήταν να προσδιοριστούν οι τοµείς προτεραιότητας στους οποίους η τουριστική διάσταση θα έπρεπε να λαµβάνεται πλέον υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρµογής µέτρων. Συγκεκριµένα οι τοµείς αυτοί ήταν: ελευθερία µετακίνησης και προστασία τουριστών o διευκόλυνση δασµολογικών ελέγχων o ελάττωση αστυνοµικών ελέγχων στα σύνορα o κοινωνική ασφάλιση για τουρίστες o ασφάλεια τουριστών και ασφάλεια αυτοκινήτων o προστασία των συµφερόντων των τουριστών συνθήκες εργασίες για τους εµπλεκόµενους στον τουρισµό o δικαίωµα εγκατάστασης και ελευθερία παροχής υπηρεσιών o κατάρτιση και αναγνώριση τυπικών προσόντων o χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο o φορολογικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τον τουρισµό o ενεργειακά ζητήµατα που σχετίζονται µε τον τουρισµό µεταφορές και τουρισµός περιφερειακή ανάπτυξη και τουρισµός o χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης o χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο διασφάλιση της ευρωπαϊκής κληρονοµιάς και τουρισµός o περιβαλλοντική προστασία και τουρισµός o αρχιτεκτονική κληρονοµιά και τουρισµός Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη µιας πολιτικής, η Επιτροπή συµφωνεί ότι παρόλο που δεν υπήρχε καµία αµφιβολία ότι η κύρια ευθύνη ρύθµισης τουριστικών ζητηµάτων παρέµενε στα κράτη µέλη, υπήρχε ωστόσο ανάγκη για µια σειρά κοινών µέτρων και κανόνων και για καλύτερο συντονισµό. Στο τέλος του κειµένου, ωστόσο, η τοποθέτηση της Επιτροπής είναι σαφής: η πολιτική 3

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ πραγµατικότητα στα κράτη-µέλη υπαγόρευε ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα έπρεπε να αποζητήσει την εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών. Καθώς η πραγµατικότητα σε κάθε κράτος µέλος είναι διαφορετική, στόχος θα πρέπει να είναι κυρίως ο συντονισµός. Αναµφίβολα πρόκειται για µια σηµαντική ανακοίνωση που έστρεψε την προσοχή στο φαινόµενο του τουρισµού και ανέδειξε τη σπουδαιότητα της τουριστικής διάστασης, η οποία θα έπρεπε πλέον να λαµβάνεται υπόψη. Η σηµασία του τουρισµού ναι µεν αναδείχθηκε αλλά εν τέλει από την εν λόγω ανακοίνωση δε διαφάνηκε η διάθεση δέσµευσης της Κοινότητας σε µια περισσότερο στοχευµένη και δεσµευτική τουριστική πολιτική. 1.3 ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΙΚΑΙΟ Όπως προαναφέραµε ο τουρισµός σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά πλέον και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε συνιστά επίσηµη αρµοδιότητα των Ευρωπαϊκών Οργάνων. Το άρθρο Ζ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη Μάαστριχτ) ορίζει ότι το άρθρο 3 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας τροποποιείται ως εξής: " Για τους σκοπούς του άρθρου 2, η δράση της Κοινότητας περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τους όρους και µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπει η παρούσα συνθήκη: α) την κατάργηση, µεταξύ των κρατών µελών, των δασµών και των ποσοτικών περιορισµών κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή εµπορευµάτων, καθώς και όλων των άλλων µέτρων ισοδυνάµου αποτελέσµατος, β) µια κοινή εµπορική πολιτική, γ) µια εσωτερική αγορά την οποία θα χαρακτηρίζει η εξάλειψη των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, µεταξύ των κρατών µελών, 4

11 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ δ) µέτρα σχετικά µε την είσοδο και την κυκλοφορία των προσώπων στην εσωτερική αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 Γ, ε) µια κοινή πολιτική στον τοµέα της γεωργίας και της αλιείας, στ) µια κοινή πολιτική στον τοµέα των µεταφορών, ζ) ένα καθεστώς που εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισµό µέσα στην εσωτερική αγορά, η) την προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών στο βαθµό που απαιτείται για τη λειτουργία της κοινής αγοράς, θ) µια πολιτική στον κοινωνικό τοµέα, η οποία περιλαµβάνει ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ι) την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, κ) µια πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος, λ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας της Κοινότητας, µ) την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, ν) την ενθάρρυνση της δηµιουργίας και της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων, ξ) συµβολή στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, ο) συµβολή σε µία παιδεία και κατάρτιση υψηλού επιπέδου, καθώς και στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών, π) µια πολιτική στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, ρ) τη σύνδεση µε τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, µε σκοπό την αύξηση των συναλλαγών και την προώθηση µε κοινή προσπάθεια της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, σ) συµβολή στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, τ) µέτρα στους τοµείς της ενέργειας, της πολιτικής άµυνας και του τουρισµού." Ο τουρισµός λοιπόν αφενός εντάσσεται µέσα στη Συνθήκη Μάαστριχτ και προβλέπεται η λήψη µέτρων στον τοµέα αυτό αφετέρου ωστόσο κάθε φορά που η 5

12 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιτροπή νοµοθετεί υπέρ του τουρισµού θα πρέπει να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 3Β 5. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ και της Νίκαιας που ακολούθησαν δεν άλλαξαν τίποτα στα προαναφερόµενα ενώ αναφορά στον τουρισµό συναντάµε και στο τελικό κείµενο του Σχεδίου Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, για το οποίο πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό. Έτσι λοιπόν στο Μέρος Ι, Τίτλο ΙΙΙ του Ευρωσυντάγµατος περί των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, ορίζεται στο άρθρο Ι-17: "Οι τοµείς υποστηρικτικής, συντονιστικής ή συµπληρωµατικής δράσης Η Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις υποστήριξης, συντονισµού ή συµπλήρωσης. Οι εν λόγω τοµείς δράσης είναι, στην ευρωπαϊκή τους διάσταση: α) η προστασία και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, β) η βιοµηχανία, γ) ο πολιτισµός, δ) ο τουρισµός, ε) η παιδεία, η νεολαία, ο αθλητισµός και η επαγγελµατική κατάρτιση, στ) η πολιτική προστασία, η) η διοικητική συνεργασία." Επιπλέον, στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο V περί των τοµέων όπου η ένωση µπορεί να αναλαµβάνει υποστηρικτικές, συντονιστικές ή συµπληρωµατικές δράσεις, αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-281: "1. Η Ένωση συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών στον τοµέα του τουρισµού, ιδίως µε την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης στον τοµέα αυτό. Προς τούτο, η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο: α) να ενθαρρύνει τη δηµιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στον εν λόγω τοµέα, 5 Στους τοµείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα, η Κοινότητα δρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, µόνον εάν και στο βαθµό που οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. 6

13 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ β) να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, ιδίως µε την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει ειδικά µέτρα για τη συµπλήρωση των δράσεων τις οποίες αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη προκειµένου να πραγµατώσουν τους στόχους του παρόντος άρθρου, αποκλειόµενης της οιασδήποτε εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών." Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα προς το παρόν έχει συναντήσει δυσκολίες ως προς τη διαδικασία επικύρωσής του και θέσεώς του σε ισχύ. 1.4 ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής το 1982 µε τις πρώτες κατευθύνσεις, ένα ακόµα σηµαντικό στάδιο στην πορεία των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα του τουρισµού είναι η Απόφαση 86/664/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 1986 για την καθιέρωση διαδικασίας διαβουλεύσεων και συνεργασίας στον τουριστικό τοµέα. Σύµφωνα µε την Απόφαση αυτή στο πλαίσιο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συστήνεται συµβουλευτική επιτροπή τουρισµού, που αποτελείται από µέλη τα οποία ορίζει κάθε κράτος µέλος. Έργο της συµβουλευτικής επιτροπής είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, των διαβουλεύσεων και, ενδεχοµένως, η συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού. Το άρθρο 4 ορίζει ότι η συµβουλευτική επιτροπή συνέρχεται µία φορά το χρόνο και ανταλλάσσει απόψεις βάσει εκθέσεων που κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει µία φορά το χρόνο στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε τα σηµαντικότερα µέτρα που έλαβε και, αν είναι δυνατόν, µε τα µέτρα που σχεδιάζει να λάβει στον τοµέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών, εφόσον αυτά ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε ταξιδιώτες από άλλα κράτη µέλη. Η δεκαετία του '90 ξεκίνησε ανακηρύσσοντας το 1990 σε "Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισµού" 6. Στόχος αυτής της κίνησης ήταν η διευκόλυνση της τουριστικής 6 Απόφαση 89/46/EEC 7

14 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ κίνησης µέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η προώθηση του εξωκοινοτικού τουρισµού, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων στην τουριστική βιοµηχανία, η ενθάρρυνση µιας καλύτερης γεωγραφικής και εποχικής διανοµής και η βελτίωση της γνώσης σε αυτόν τον τοµέα. Η Επιτροπή τότε θεώρησε ότι η κίνηση αυτή ήταν τελικά επιτυχής αφού οδήγησε στο συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων κοινοτικών πολιτικών για την επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, η κίνηση αυτή προσέδωσε µια ευρύτερη διάσταση ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τοµέα του τουρισµού, µε ιδιαίτερη έµφαση στον αγροτικό, τον οικολογικό και πολιτιστικό τουρισµό. Το επιτυχηµένο λοιπόν έτος του 1990, παρά τις επιφυλάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδήγησε στην κατάρτιση και υιοθέτηση, το 1992, ενός τριετούς σχεδίου δράσης για τον τουρισµό 7. Θα πρέπει να επισηµάνουµε σε αυτό το σηµείο ότι παρόλο που και αργότερα, όπως θα δούµε, επιχειρήθηκε ακόµα ένα πολυετές σχέδιο δράσης, αυτό δεν καρποφόρησε, όπως αυτό του Σύµφωνα µε την απόφαση 92/421/ΕΟΚ: Απόφαση του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 σχετικά µε σχέδιο κοινοτικών δράσεων υπέρ του τουρισµού, τα µέτρα του σχεδίου έπρεπε: 1. να είναι αποτελεσµατικά σε σχέση µε το κόστος του και να έχουν σηµαντική επίδραση στην κοινοτική βιοµηχανία του τουρισµού 2. να διευκολύνουν την ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας, και ιδίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 3. να συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του κοινοτικού τουριστικού προϊόντος 4. να ευνοούν τον ανταγωνισµό στο εσωτερικό της Κοινότητας και να συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα του κοινοτικού τουριστικού προϊόντος στην παγκόσµια αγορά 5. να είναι κατάλληλα για τη διατήρηση και την προστασία της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, χωρίς να θίγεται η ηθική ακεραιότητα του τοπικού πληθυσµού 6. να είναι κατάλληλα για τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών καθώς και για την προστασία των τουριστών. 7 Απόφαση 92/421/EEC 8

15 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κοινοτικές δράσεις που υιοθετήθηκαν ήταν 11: 1. Βελτίωση των γνώσεων στον τοµέα του τουρισµού και ενίσχυση της συνοχής των δράσεων 2. Χρονικός καταµερισµός των διακοπών 3. ιεθνικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης του τουρισµού που αφορούν πολυάριθµους εξειδικευµένους κλάδους του τοµέα 4. Οι τουρίστες ως καταναλωτές 5. Πολιτιστικός τουρισµός 6. Τουρισµός και περιβάλλον 7. Αγροτικός τουρισµός 8. Κοινωνικός τουρισµός 9. Τουρισµός των νέων 10. Κατάρτιση 11. Προβολή σε τρίτες χώρες Μια ακόµα σηµαντική έκδοση της Επιτροπής είναι η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για το ρόλο της Ένωσης στον τοµέα του τουρισµού (1995) 8. Στόχος της Πράσινης Βίβλου ήταν να διευκολυνθεί και να προωθηθεί ένας γενικός προβληµατισµός για το ρόλο της Ένωσης υπέρ του τουρισµού µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων παραγόντων, τόσο δηµοσίων όσο και ιδιωτικών. Τέθηκαν επί τάπητος οι προοπτικές εξέλιξης του ρόλου της Ένωσης στον τοµέα του τουρισµού, ενώ το ζήτηµα µιας κοινοτικής πολιτικής του τουρισµού αποτέλεσε κεντρικό ζητούµενο για το µέλλον. Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου για το ρόλο της Ένωσης στον τοµέα του τουρισµού οδήγησαν στην πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε ένα πολυετές πρόγραµµα υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού ( ) "Philoxenia". Απώτερος στόχος του προγράµµατος "Philoxenia" ήταν να βελτιωθεί η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουρισµού, ευνοώντας την υιοθέτηση µιας πραγµατικά στρατηγικής προσέγγισης προσανατολισµένης στην ανάπτυξη και την 8 COM (95) 1997 final 9

16 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ απασχόληση. Οι ενδιάµεσοι στόχοι που καθορίστηκαν στο πρόγραµµα ήταν οι ακόλουθοι: βελτίωση των γνώσεων στον τοµέα του τουρισµού µε την ανάπτυξη της πληροφόρησης σχετικά µε τον τουρισµό, τη συγκέντρωση πληροφοριών για τον τουρισµό από άλλες πηγές και τη διευκόλυνση της αξιολόγησης του αντίκτυπου των κοινοτικών µέτρων στον τουρισµό βελτίωση του νοµοθετικού και χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος του τουρισµού µέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας µε τα κράτη µέλη, τη βιοµηχανία και άλλους φορείς συµφερόντων βελτίωση της ποιότητας του ευρωπαϊκού τουρισµού µέσω της προώθησης του αειφόρου τουρισµού και της εξάλειψης των εµποδίων που παρακωλύουν την ανάπτυξη του τουρισµού αύξηση του αριθµού επισκεπτών από τρίτες χώρες µέσω της προβολής της Ευρώπης ως τουριστικού προορισµού. υστυχώς παρά τις θετικές γνωµοδοτήσεις της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών, το Συµβούλιο των Υπουργών δεν κατέληξε σε οµόφωνη απόφαση και η Επιτροπή απέσυρε την πρόταση το Έκτοτε οι δράσεις της Επιτροπής για τον τουρισµό εντάχθηκαν στη θεµατική "Τουρισµός και Απασχόληση". Το Νοέµβριο του 1997, διοργανώθηκε στο Λουξεµβούργο µια ευρωπαϊκή διάσκεψη µε θέµα τον τουρισµό και την απασχόληση, λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου µε θέµα την απασχόληση και το Συµβούλιο Υπουργών (Τουρισµός) της 26ης Νοεµβρίου του Το Συµβούλιο αυτό αναγνώρισε τα οφέλη της ισόρροπης και βιώσιµης ανάπτυξης του ευρωπαϊκού τουρισµού και υποστήριξε την εµβάθυνση των αποτελεσµάτων της διάσκεψης του Λουξεµβούργου. Αυτό οδήγησε στη σύσταση µιας οµάδας υψηλού επιπέδου (High Level Group) για τον τουρισµό και την απασχόληση το 1998 και στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο "Αύξηση του δυναµικού του τουρισµού για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης". Η εν λόγω ανακοίνωση υποστηρίχθηκε σηµαντικά από το Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 10

17 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιφερειών, και οδήγησε στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για τον τουρισµό και την απασχόληση. Στα συµπεράσµατα αυτά το Συµβούλιο κάλεσε συγκεκριµένα την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεργαστούν στενά µε διευθύνουσα επιτροπή τη Συµβουλευτική Επιτροπή Τουρισµού. Οργανώθηκαν οι εργασίες σε τέσσερις οµάδες εργασίας αφιερωµένες σε τέσσερα θέµατα: Οµάδα Α : διευκόλυνση της ανταλλαγής και διάδοσης των πληροφοριών, κυρίως µέσω των νέων τεχνολογιών. Οµάδα B: βελτίωση της εκπαίδευσης προκειµένου να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες στον τουριστικό τοµέα. Οµάδα Γ: βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών προϊόντων. Οµάδα : προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης στον τουρισµό. Το 2001 µια πέµπτη οµάδα ξεκίνησε τις εργασίες της: Οµάδα Ε: διαχείριση των επιδράσεων των νέων τεχνολογικών στον τοµέα του τουρισµού. Το 2001 η Επιτροπή εκδίδει µια ανακοίνωση µε τίτλο "Προσέγγιση συνεργασίας για το µέλλον του ευρωπαϊκού τουρισµού" 9. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις που προέκυψαν από τις εν λόγω οµάδες εργασίας, καθώς και άλλα σηµαντικά ζητήµατα για τον ευρωπαϊκό τουρισµό, παρουσίασε στην παραπάνω ένα λειτουργικό πλαίσιο για την παρακολούθηση των τουριστικών πολιτικών και δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέθεσε επίσης 10 µέτρα προς υλοποίηση από τους διάφορους οικείους φορείς. Στόχος ήταν η διεύρυνση της γνωστικής βάσης του τοµέα του τουρισµού, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, η βελτίωση της βιώσιµης ανάπτυξης του τουρισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η µεγιστοποίηση στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Το όγδοο στη σειρά µέτρο της παραπάνω ανακοίνωσης αφορούσε στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη µε την κατάρτιση και την υλοποίηση µιας Ατζέντας 9 COM (2001) 0665 τελικό 11

18 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 21. Έτσι λοιπόν το 2003 η Επιτροπή εξέδωσε µια ακόµα ανακοίνωση µε τίτλο "Βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού" 10. Το Φεβρουάριο του 2005 η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας 11, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο κύριους στόχους: την επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιµης ανάπτυξης και τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Το ποσοστό δηµιουργίας θέσεων εργασίας στον τουρισµό είναι υψηλό, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό ετήσιας αύξησης των απασχολουµένων στον τοµέα HORECA (ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφενεία) ήταν σχεδόν συνεχώς υψηλότερο από το ποσοστό αύξησης τoυ συνόλου της απασχόλησης 12. Σηµαντικός λόγος για τον οποίο η τουριστική βιοµηχανία συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας ιδίως για τις γυναίκες, τους νέους και τα άτοµα µε χαµηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων, είναι ο υψηλός βαθµός µερικής απασχόλησης και οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας. Η ευελιξία αυτού του εργατικού δυναµικού πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια της θέσης εργασίας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Επιπλέον, η ανάγκη για βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών επιδρά ως κίνητρο για έναν αυξανόµενο αριθµό προορισµών και ωθεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να στραφούν προς πρακτικές και πολιτικές περισσότερο βιώσιµες και φιλικές προς το περιβάλλον. Ο αειφόρος τουρισµός διαδραµατίζει µείζονα ρόλο στη διατήρηση και την αναβάθµιση της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονοµιάς σε έναν ολοένα µεγαλύτερο αριθµό τοµέων, από τις τέχνες έως την τοπική γαστρονοµία, τη λαϊκή τέχνη ή τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ο τουρισµός είναι, εποµένως, σηµαντικός κλάδος για την ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβώνας. Έτσι λοιπόν, η Επιτροπή εξέδωσε µια ανακοίνωση το 2006 µε τίτλο "Η ανανεωµένη πολιτική της 10 COM (2003) 716 τελικό 11 Κατά τη σύνοδο κορυφής της Λισσαβώνας το Μάρτιο του 2000, οι ηγέτες των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφώνησαν σ' ένα νέο στρατηγικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση: να την αναδείξουν στην ανταγωνιστικότερη οικονοµία του κόσµου έως το 2010, βασισµένη στη γνώση, ικανή για αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η στρατηγική αυτή απαιτεί δράση σε διάφορα µέτωπα: την εσωτερική αγορά, την κοινωνία των πληροφοριών, την έρευνα, την εκπαίδευση, τις διαρθρωτικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, το σταθερό συνάλλαγµα, κ.λπ. 12 Eurostat, Statistics in Focus, 32/2005 Βλέπε Παράρτηµα Ι 12

19 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΕ για τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού" 13. Κύριος στόχος της πολιτικής αυτής θα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής τουριστικής βιοµηχανίας και η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας µέσω της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισµού στην Ευρώπη και παγκοσµίως. Οι κύριοι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η πολιτική είναι οι εξής: 1. Η ενσωµάτωση των µέτρων που επηρεάζουν τον τουρισµό 2. Η προώθηση της βιωσιµότητας του τουρισµού 3. Η αύξηση της κατανόησης και της προβολής του τουρισµού. Η περιγραφή όλων των παραπάνω δράσεων καταδεικνύει ότι ο Τοµέας Τουρισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει διαρκώς στην ανάπτυξη του διαλόγου και της συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων στον τοµέα του τουρισµού προς όφελος του τουρισµού. Οι δράσεις όπως παρουσιάστηκαν στοχεύουν εν τέλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας του ευρωπαϊκού τουρισµού, στη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά σε κοινοτικές πολιτικές αλλά που έχει έµµεση επίδραση στον τουρισµό, στην αύξηση της προβολής του τουρισµού και στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών προορισµών. 13 COM(2006) 134 τελικό 13

20 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η Ευρώπη αναµφισβήτητα αποτελεί, όπως προαναφέραµε, τον µεγαλύτερο τουριστικό προορισµό του κόσµου. Η τουριστική δραστηριότητα συµβάλλει σηµαντικά τόσο στην οικονοµική µεγέθυνση όσο και στην περιφερειακή ανάπτυξη και τον τοµέα της απασχόλησης. Συνιστά, συνεπώς, µια δραστηριότητα που διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο τους στόχους συνοχής µεταξύ των κρατών µελών 14. Η περιφερειακή πολιτική της Ένωσης για τον τουριστικό τοµέα έχει κατευθυνθεί προς την εξής κατεύθυνση: βοήθεια της Ένωσης σε περιοχές ώστε να αναπτύξουν την τουριστική τους δυναµική µέσω χρηµατοδοτικής βοήθειας και ενίσχυση περιοχών που φαίνονται να εξαρτώνται πολύ από την παρουσία τουριστών ή από το εποχικό φαινόµενο που δηµιουργεί η παρουσία των τουριστών 15. Για την επίλυση των παραπάνω προβληµάτων, η Ένωση χρησιµοποίησε τα χρηµατοδοτικά της µέσα άλλοτε για να συνεισφέρει σε έργα σχετιζόµενα άµεσα µε την τουριστική ανάπτυξη και άλλοτε µέσω έµµεσων παρεµβάσεων σε τοµείς όπως οι µεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και το περιβάλλον. Κατ' ουσία, η πολιτική της Επιτροπής ήταν πάντα προσανατολισµένη στην χρησιµοποίηση του τουρισµού ως εργαλείου για την περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη. Πρόκειται ωστόσο για έναν στόχο που για να επιτευχθεί πρέπει να επέλθει ισορροπία µεταξύ πλεονεκτηµάτων και αρκετών µειονεκτηµάτων. Ειδικότερα, τα πλεονεκτήµατα συνίστανται στα εξής: ο τουρισµός συνεχίζει να αυξάνει παγκόσµια οι µη ευνοηµένες περιοχές συχνά έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα εξαιτίας φυσικών τουριστικών πόρων 14 Αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία και µπορεί να ενισχύσει πλέον τις νέες χώρες µετά τη διεύρυνση στην Ευρώπη των Stephen Wanhill, Regional Policy in The Hospitality Industry, Tourism and Europe, Cassell, 1996, σελ

21 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ο τουρισµός ως δραστηριότητα ευνοεί τη διάθεση χρηµάτων και εκτός µιας συγκεκριµένη περιοχής τα οφέλη του τουρισµού είναι διαχεόµενα στην τοπική οικονοµία (spillover effect) ο τουρισµός έχει µεγάλη πολλαπλασιαστική επιρροή (multiplier effect) η τουριστική ανάπτυξη δηµιουργεί θέσεις απασχόλησης Στον αντίποδα όλων των παραπάνω, παραθέτουµε τα εξής: η τουριστική ανάπτυξη µπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στους φυσικούς πόρους και την τοπική πολιτιστική κληρονοµιά οι νέες θέσεις απασχόλησης συχνά αφορούν εργαζόµενους ανειδίκευτους και κακοπληρωµένους µεγάλες τουριστικές επενδύσεις συνιστούν κίνδυνο για τις µικροµεσαίες και τις πολύ µικρές τουριστικές επιχειρήσεις κυριαρχώντας στην τοπική τουριστική αγορά ο εποχικός χαρακτήρας της ζήτησης δηµιουργεί αντιστρόφως ανάλογο φορτίο σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των υποδοµών συχνά οι τουριστικές υπηρεσίες και παροχές "κλειδώνονται" σε ένα µικρό τµήµα της αγοράς µε αποτέλεσµα τα διαχεόµενα οφέλη να µην πραγµατοποιούνται. Προς την κατεύθυνση εξισορρόπησης κάποιων τουλάχιστον από τα παραπάνω µειονεκτήµατα, σε ανακοίνωσή της για την ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού 16 η Επιτροπή αναφέρθηκε στη βελτιωµένη χρήση των χρηµατοδοτικών µέσων. Και κατά την περίοδο τα διαρθρωτικά ταµεία αλλά και άλλα προγράµµατα της Ένωσης θα ενισχύσουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων, υπηρεσιών και υποδοµών στον κλάδο του τουρισµού. Πλέον, όµως, η πρόβλεψη της Επιτροπής προσανατολίζεται προς τη χρηµατοδότηση έργων µε χαρακτήρα αειφορίας, καθώς η αειφόρος ανάπτυξη και 16 COM(2006) 134 τελικό 15

22 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ στον τοµέα του τουρισµού συνιστά πια υποχρέωση τόσο για την Ένωση όσο και για κάθε κράτος µέλος ξεχωριστά. Στο πλαίσιο των στόχων «σύγκλισης», «ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης» και «ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας», το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα παρέχει στήριξη σε περισσότερο βιώσιµες µορφές τουρισµού, ώστε να αναβαθµιστεί η πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά, να αναπτυχθεί η υποδοµή πρόσβασης και κινητικότητας και να δοθεί προώθηση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, στις καινοτόµους µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στα δίκτυα και τους πόλους καινοτοµίας, στις υπηρεσίες µε υψηλή προστιθέµενη αξία, στις κοινές διασυνοριακές τουριστικές στρατηγικές και στην ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ περιφερειών. Το Ταµείο Συνοχής θα συνεχίσει τις χρηµατοδοτήσεις του σε υποδοµές για το περιβάλλον και τις µεταφορές, δύο τοµείς που συνδέονται ασφαλώς άρρηκτα µε τον τουρισµό. Επιπλέον, ο τουρισµός ως δραστηριότητα που γεννά θέσεις απασχόλησης απασχολεί και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το οποίο κινείται προς τρεις κατευθύνσεις: 1. συγχρηµατοδοτεί σχέδια µε στόχο εκπαιδευτικά προγράµµατα και κατάρτιση, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα της απασχόλησης και των υπηρεσιών στον κλάδο του τουρισµού, 2. παρέχει στοχοθετηµένη κατάρτιση σε συνδυασµό µε µικρές πριµοδοτήσεις πρώτης εγκατάστασης σε τουριστικές µικρο-επιχειρήσεις, 3. συγχρηµατοδοτεί ενέργειες για τη στήριξη της επαγγελµατικής κινητικότητας. Τον τελευταίο καιρό γινόµαστε µάρτυρες µιας τάσης που καθιστά τις αγροτικές περιοχές ελκυστικούς τουριστικούς προορισµούς. Η προώθηση του αγροτικού τουρισµού µπορεί να αποτελέσει σηµαντική ευκαιρία για τα νέα κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες, γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα παρέχει στήριξη στα εξής: στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των γεωργικών προϊόντων στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 16

23 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ στην ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων ως τµήµα του στόχου για διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας σε µελέτες και επενδύσεις που συνδέονται µε τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Και για το νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) υπάρχει ωστόσο πρόταση. Η αναζωογόνηση των περιοχών που στηρίζονται στην αλιεία ώστε να µετριαστούν τα κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί συνιστά προτεραιότητα. Προς αυτήν την κατεύθυνση µπορεί να βοηθήσει η ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού, ως διαφοροποίηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Μέσω του ΕΤΑ, θα δοθεί στήριξη στην αλιεία µικρής κλίµακας και στην τουριστική υποδοµή. Το Ταµείο θα παρέχει επίσης στήριξη σε προγράµµατα επανακατάρτισης σε επαγγέλµατα, εκτός από τη θαλάσσια αλιεία, που µπορεί να συνδέονται µε τον τουρισµό. Τα χρηµατοδοτικά σχέδια της Ένωσης είναι για ακόµα µια φορά "πλούσια" σε ό,τι αφορά τον τουρισµό. Από τη γένεση του ΕΤΠΑ το 1975 έχουν απορροφηθεί κονδύλια σε σηµαντικά έργα που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό. Οι ευκαιρίες είναι ακόµα παρούσες και αρκεί όλοι οι ενδιαφερόµενοι να συντονιστούν και να συνεργαστούν (κράτος, περιφέρεια, τοπικές αρχές, φορείς) ώστε η εκµετάλλευση των πόρων να είναι η µέγιστη και προς το όφελος των τουριστικών περιοχών, των τουριστών και του τουρισµού γενικότερα. 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Συστατικό στοιχείο της έννοιας του τουρισµού είναι η µετακίνηση του ατόµου από ένα σηµείο σε ένα άλλο. Η διαδικασία της µεταφοράς δηλαδή δεν µπορεί να αποκλειστεί από οποιαδήποτε ανάλυση ή απλώς αναφορά στην τουριστική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια και οι επεµβάσεις για τη ρύθµιση του τοµέα των µεταφορών δεν µπορεί πάρα άµεσα ή έµµεσα να επηρεάζουν και τον τουρισµό, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Όταν µιλάµε για µεταφορές εννοούµε τις σιδηροδροµικές µεταφορές, τις οδικές µεταφορές, τις θαλάσσιες και ποτάµιες 17

24 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ µεταφορές και τις αεροπορικές µεταφορές. Αργότερα, στην παρούσα εργασία, αναλύεται διεξοδικά ο κανονισµός 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, ο οποίος εντάσσεται στην πολιτική προστασίας του καταναλωτή. Η µεγάλη επανάσταση στο χώρο των µεταφορών που έδωσε νέες προοπτικές στον τουρισµό είναι η απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών. Η απελευθέρωση αυτή στόχο είχε από τη µία τη µείωση των ναύλων και από την άλλη την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Η απελευθέρωση ωστόσο γεννά ταυτόχρονα και υποχρεώσεις αντιµετώπισης προβληµάτων, όπως η καταπολέµηση πρακτικών καταστρατήγησης του ανταγωνισµού από υφιστάµενες εταιρείες, αποτροπή καταστροφικού ανταγωνισµού µέσα από πολέµους τιµών καθώς και εξασφάλιση αεροπορικών υπηρεσιών σε µειονεκτούσες γεωγραφικά περιοχές 17. Κατευθυντήριες γραµµές που έχει εκδώσει η Επιτροπή και που θα αναλυθούν αργότερα προσπαθούν να δώσουν απάντηση σε ορισµένα από τα παραπάνω θέµατα. Η απελευθέρωση, ωστόσο, συνδέθηκε και µε την εµφάνιση των λεγόµενων εταιρειών χαµηλού κόστους. Πρόκειται για εταιρείες που πραγµατοποιούν συνήθως πτήσεις σύντοµες από και προς κυρίως περιφερειακά αεροδρόµια σε πολύ ελκυστικές για τους καταναλωτές τιµές. Τα µερίδιά τους στην αγορά αυξάνονται διαρκώς και έχουν συντελέσει και σε µειώσεις ναύλων συµβατικών αεροµεταφορέων. Η συµβολή τους στην τουριστική ανάπτυξη µιας περιοχής είναι εµφανής. Με δεδοµένο ότι λόγω χαµηλότερων αερολιµενικών τελών προτιµούν τα περιφερειακά αεροδρόµια για την πραγµατοποίηση δροµολογίων, δίνεται η ευκαιρία σε πόλεις όχι µεγάλες και γνωστές να αποκτήσουν τουριστικές ροές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα επιτυχηµένης αξιοποίησης των πτήσεων χαµηλού 17 Α. Παπαθεοδώρου, Οι αεροµεταφορές στην Ελλάδα, Σηµειώσεις για το Τµήµα Τουριστικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης, Αθήνα

25 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ κόστους που πραγµατοποιεί η Ryanair είναι η γαλλική πόλη Carcassonne, στα νότια της Γαλλίας. Πριν όµως αναφερθούµε εκτενέστερα τόσο στα περιφερειακά αεροδρόµια όσο και στις εταιρείες χαµηλού κόστους, που συµβάλλουν ιδιαίτερα στην περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη θα παραθέσουµε συνοπτικά ορισµένα νοµοθετήµατα που εντάσσονται στην πολιτική µεταφορών, που επηρεάζουν όµως και τουριστικά ζητήµατα: 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕOΚ) αριθ. 2299/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της 24ης Ιουλίου 1989 για τη θέσπιση κώδικα συµπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων Ο Κανονισµός αυτός θεσπίζει έναν κώδικα συµπεριφοράς που µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα ηλεκτρονικά συστήµατα κρατήσεων ή/και τα µέσα διανοµής προκειµένου να διασφαλίζεται η χωρίς διάκριση και µε διαφάνεια χρήση αυτών των συστηµάτων. Απώτερος σκοπός του κανονισµού είναι και σε αυτήν την περίπτωση η προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή. 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς Ο Κανονισµός αυτός θεσπίζει κανόνες για την προστασία και την παροχή συνδροµής στα άτοµα µε αναπηρία και στα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς, τόσο για να τα προστατεύσει κατά των διακρίσεων όσο και για να διασφαλίσει ότι λαµβάνουν συνδροµή. ίνει το δικαίωµα στα εν λόγω άτοµα να καταγγέλλουν παραβιάσεις του Κανονισµού. Σηµαντικό στοιχείο του Κανονισµού είναι το γεγονός ότι οι αεροµεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης των αερολιµένων οφείλουν να εκπαιδεύσουν όλα τα µέλη του προσωπικού τους ώστε να παρέχουν άµεση βοήθεια στα άτοµα µε αναπηρία και στα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα και να γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόµων µε διάφορες αναπηρίες ή κινητικούς περιορισµούς. Τέλος, το άρθρο 9 ορίζει ότι 19

26 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ εξαιρουµένων των αερολιµένων µε ετήσια εµπορική κίνηση επιβατών κάτω των , ο φορέας διαχείρισης καθορίζει πρότυπα ποιότητας για τη συνδροµή που οφείλει να παρέχει σε τέτοια άτοµα. 3. Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία Με δεδοµένο ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα µε εκατοντάδες νησιά στην επικράτειά της, είναι σαφές ότι οι θαλάσσιες µεταφορές και οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις είναι πολύ σηµαντικές. Η Οδηγία αυτή ρυθµίζει τις απαραίτητες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται σε ένα πλοίο ώστε να υπάρχει επαρκής ιατρική περίθαλψη στα πλοία ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ Ήδη από το 1993 ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύνολο µέτρων απελευθέρωσης των αεροµεταφορών, αποκαλούµενο «τρίτη δέσµη µέτρων» που αποτελείται ουσιαστικά από τρεις διατάξεις: ελεύθερη είσοδο και έξοδο στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά πλήρη δικαιώµατα στις αεροπορικές εταιρείες να προσδιορίζουν τους ναύλους τους εναρµόνιση των κριτηρίων µεταξύ των κρατών µελών της Ένωσης για την παροχή λειτουργικών αδειών και πιστοποιητικών πτητικής ικανότητας 18. Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή, ωστόσο, το 2005 επεσήµανε δύο καίριες εξελίξεις που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια. Η µία είναι η εµφάνιση των νέων εταιρειών κοινοτικού µεγέθους, οι οποίες προσφέρουν ελκυστικές τιµές και είναι οι λεγόµενες εταιρείες χαµηλού κόστους. Η άλλη αφορά τους αερολιµένες, οι οποίοι τα τελευταία 18 Kανονισµoί του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992: (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92, (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 2409/92. 20

27 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ χρόνια έχουν δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα για να προσελκύσουν νέες αεροπορικές συνδέσεις. Η ανακοίνωση αυτή της Επιτροπής εκδόθηκε έπειτα από διαβούλευση και λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερόµενες εξελίξεις µε σκοπό να δοθούν οι κατευθύνσεις για την χρηµατοδότηση των αερολιµένων και τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρείες για την έναρξη νέων γραµµών µε αναχώρηση από περιφερειακούς αερολιµένες 19. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση αυτή υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες αερολιµένων: 1. η κατηγορία Α, ονοµαζόµενη «µεγάλοι κοινοτικοί αερολιµένες», µε ετήσια επιβατική κίνηση άνω των 10 εκατοµµυρίων επιβατών, 2. η κατηγορία Β, που συγκεντρώνει τους «εθνικούς αερολιµένες», µε ετήσια επιβατική κίνηση επιβατών από 5 έως 10 εκατοµµύρια, 3. η κατηγορία Γ, που συγκεντρώνει τους «µεγάλους περιφερειακούς αερολιµένες», µε ετήσιο όγκο επιβατικής κίνησης από 1 έως 5 εκατοµµύρια επιβάτες, 4. η κατηγορία, ονοµαζόµενη κατηγορία των «µικρών περιφερειακών αερολιµένων», µε ετήσιο όγκο επιβατικής κίνησης κάτω του 1 εκατοµµυρίου επιβατών. Για την Επιτροπή η ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδροµίων αποτελεί πλέον κύριο διακύβευµα καθώς δίνει λύσεις και απαντήσεις στα εξής τρία ζητήµατα: βοηθά στην αποσυµφόρηση των αεροµεταφορών στους κύριους ευρωπαϊκούς αερολιµένες. Στη Λευκή Βίβλο της «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών», η Επιτροπή εξηγεί ότι: «αν η συµφόρηση στον εναέριο χώρο αποτελεί ήδη αντικείµενο ενός απτού σχεδίου δράσης, η συµφόρηση επί του εδάφους δεν έχει ακόµη προσελκύσει τη δέουσα προσοχή ή δέσµευση. Ωστόσο, οι µισοί σχεδόν από /C 312/01 21

28 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ τους 50 κύριους ευρωπαϊκούς αερολιµένες έχουν κορεσθεί ή τείνουν να αγγίξουν το µέγιστο της χωρητικότητάς τους επί του εδάφους» 20. ευνοεί την κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών συντελεί στην ανάπτυξη των αντίστοιχων περιφερειακών οικονοµιών. Στην ανακοίνωση επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι πάντοτε έτοιµες να διακινδυνεύσουν χωρίς ανάλογο κίνητρο την έναρξη δροµολογίων µε τόπο αναχώρησης άγνωστους και µη δοκιµασµένους αερολιµένες. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα αποδέχεται την προσωρινή χορήγηση δηµοσίων ενισχύσεων σε αεροπορικές εταιρείες υπό ορισµένους όρους, εφόσον αυτό αποτελεί κίνητρο για την έναρξη νέων γραµµών ή την αύξηση της συχνότητας υπαρχουσών γραµµών µε αναχώρηση από περιφερειακούς αερολιµένες και για την προσέλκυση όγκου επιβατών που θα επιτρέψει στη συνέχεια στους αερολιµένες αυτούς µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα να φθάσουν ένα συγκεκριµένο κατώτατο όριο απόδοσης 21. Οι ενισχύσεις αυτές θα εγκρίνονται εφόσον θα πληρούνται ορισµένα κριτήρια: 1. οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν άδεια χορηγηµένη από κράτος µέλος 2. οι ενισχύσεις αφορούν δροµολόγια που συνδέουν έναν περιφερειακό αερολιµένα των κατηγοριών Γ και µε άλλον αερολιµένα της Ένωσης 3. οι ενισχύσεις εφαρµόζονται µόνον για την έναρξη νέων δροµολογίων 4. η γραµµή για την οποία χορηγείται ενίσχυση πρέπει µακροπρόθεσµα να αποδειχθεί βιώσιµη, δηλαδή να καλύπτει τουλάχιστον το κόστος της, χωρίς δηµόσια χρηµατοδότηση 5. το ύψος της ενίσχυσης συνδέεται µε το πρόσθετο κόστος της έναρξης νέων γραµµών, π.χ. τα έξοδα µάρκετινγκ, και όχι µε το σύνηθες λειτουργικό κόστος 20 Λευκή βίβλος - Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών COM/2001/0370 τελικό 21 Η Επιτροπή των Περιφερειών τοποθετεί το όριο αυτό σε 1,5 εκατοµµύριο επιβάτες ετησίως. 22

29 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6. η ενίσχυση κυµαίνεται από 30 έως 50% του επιλέξιµου κόστους για περίοδο 3 ετών. Στις υπεραποµακρυσµένες περιοχές η περίοδος αυξάνεται στα 5 έτη 7. η καταβολή της ενίσχυσης συνδέεται µε την πραγµατική αύξηση των µεταφερόµενων επιβατών 8. πριν την ενίσχυση πρέπει να υπάρξει µελέτη επιπτώσεων στις ανταγωνιστικές γραµµές Οι νέες κατευθύνεις διευκρινίζουν επίσης το πλαίσιο για τη δηµόσια χρηµατοδότηση των αερολιµένων και συγκεκριµένα επενδύσεις που αφορούν στις υποδοµές τους. Ο ολοένα αυξανόµενος ανταγωνιστικός χαρακτήρας που έχει προσλάβει ο τοµέας των αεροµεταφορών, οδήγησε το Ευρωπαϊκό ικαστήριο να αποφανθεί ότι οι δραστηριότητες διαχείρισης και εκµετάλλευσης αερολιµένων, οι οποίες περιλαµβάνουν την παροχή αερολιµενικών υπηρεσιών στις αεροπορικές εταιρείες και στους διαφόρους παρόχους υπηρεσιών σε έναν αερολιµένα, αποτελούν οικονοµικές δραστηριότητες. Η ανακοίνωση αυτή λοιπόν καθορίζει πώς εφαρµόζονται οι κανόνες ανταγωνισµού στις οικονοµικές δραστηριότητες των αεροδροµίων, λαµβάνοντας υπόψη παράλληλα οποιαδήποτε υπηρεσία γενικού συλλογικού συµφέροντος που ικανοποιούν. 23

30 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3.1 Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΙΑ (90/314/ΕΟΚ) Η Οδηγία 90/314/EOK για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις (για λόγους συντοµίας θα αναφερόµαστε σε αυτήν ως Οδηγία για τα οργανωµένα ταξίδια) µπορεί να θεωρηθεί ως µία από τις πιο σηµαντικές εξελίξεις της ΕΕ στον τοµέα του τουρισµού, ιδίως σε ό,τι αφορά το εµπόριο των ταξιδιών. Η Οδηγία αυτή ήρθε να αµβλύνει τις ανοµοιότητες στη νοµοθεσία των κρατών µελών που αφορούν στις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις, και τις διαφορές των εθνικών πρακτικών. Στόχος της είναι κυρίως η προστασία και πληροφόρηση του καταναλωτή, αν και ωστόσο η αποσαφήνιση σηµαντικών ζητηµάτων στο πεδίο του οργανωµένου ταξιδιού δεν µπορεί παρά να διασφαλίζει και τον ίδιο τον παροχέα. Σε αυτήν την οδηγία κυριαρχούν τα εξής σηµεία κλειδιά: η ακρίβεια της πληροφόρησης, η διανοµή και η διαθεσιµότητα στους καταναλωτές-τουρίστες καθώς και η προστασία τους. Η Οδηγία αυτή συνιστά ένα σύνολο κανόνων που στόχο έχει να καταστήσει νοµικά υπεύθυνους τους διοργανωτές για όλα τα επιµέρους στοιχεία που συνθέτουν το προϊόν τους. Μέχρι την έκδοση της οδηγίας, οι διοργανωτές φέρονταν ως η ευθύνη τους να περιοριζόταν σε ό,τι αφορούσε τη µεταφορά, αφήνοντας εκτός άλλα στοιχεία που απάρτιζαν το προσφερόµενο πακέτο τους 22. Σήµερα, και µετά από περίπου 15 χρόνια εφαρµογής της Οδηγίας στα κράτη-µέλη, έχει ξεκινήσει ο διάλογος για την αναµόρφωσή της. υσλειτουργίες εµφανίστηκαν και νέες προτάσεις έχουν ήδη γίνει για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου της Οδηγίας. Ακολουθεί µια αναφορά στα βασικότερα σηµεία της Οδηγίας, όπως ισχύει σήµερα, ενώ θα αναφερθούµε και εκτενώς στα βήµατα που έχουν γίνει για την αναµόρφωση της Οδηγίας και στις προτάσεις που έχουν υποβάλλει οι ελληνικοί φορείς. 22 David Leslie, Consumer Policy in The Hospitality Industry, Tourism and Europe, Cassell, 1996, σελ

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.3.2006 COM(2006) 134 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα