ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσµικό πλαίσιο για τον τουρισµό: προς µία ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική; Επιβλέπουσα: Ελισάβετ Χατζηνικολάου Σπουδάστρια: ελατόλα Ρόζα ΑΘΗΝΑ 2007

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία µε τίτλο "Η συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσµικό πλαίσιο για τον τουρισµό: προς µία ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική;" πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της κ. Ελισάβετ Χατζηνικολάου, πρώην διευθύντριας της ιεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων του ΕΟΤ και εµπειρογνώµονα του τουρισµού. Αντικείµενο της εργασίας είναι η περιγραφή και ανάλυση των κοινοτικών δράσεων στον τοµέα του τουρισµού. Είναι γνωστό ότι ο τουρισµός δεν αποτελεί επίσηµη αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σύµφωνα µε το πρωτογενές δίκαιο, ενώ κάθε φορά που η Επιτροπή νοµοθετεί για τον τουρισµό θα πρέπει να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας. Η ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική αυτή τη στιγµή είναι αποτέλεσµα µιας σύνθεσης επιµέρους ειδικών κοινοτικών πολιτικών, όπως της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή, της περιβαλλοντικής πολιτικής, της περιφερειακής πολιτικής, κ.λπ. Στην παρούσα εργασία αναλύεται η νοµοθεσία που επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα τον τουρισµό και εντάσσεται στις τρεις προαναφερόµενες πολιτικές. Συγκεκριµένα, µετά από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή των κοινοτικών δράσεων στον τοµέα του τουρισµού, αναλύονται δράσεις της περιφερειακής πολιτικής, µε έµφαση στα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά µέσα και τα περιφερειακά αεροδρόµια. Στη συνέχεια στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή, δίνεται έµφαση σε δύο οδηγίες για τα οργανωµένα ταξίδια και την απόκτηση δικαιωµάτων χρονοµεριστικής µίσθωσης, έναν κανονισµό για τα δικαιώµατα των επιβατών που επιβιβάζονται (ή όχι) σε αεροπλάνα και στην υιοθέτηση του προτύπου HACCP για την υγιεινή των τροφίµων. Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, καταδεικνύεται η άµεση αλληλεπίδραση τουρισµού και περιβάλλοντος και παρουσιάζεται ένα ακόµα πρότυπο, το Ecolabel. Από αυτήν την κωδικοποίηση ευρωπαϊκών νοµοθετηµάτων δεν θα µπορούσαν να λείπουν οι συστάσεις για την πυρασφάλεια και την τυποποίηση των πληροφοριών στα ξενοδοχεία. Η εργασία ολοκληρώνεται µε το συµπέρασµα απουσίας ισχυρής δέσµευσης απέναντι σε µια κοινοτική πολιτική για τον τουρισµό. i

3 Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας έγινε εκτενής αναζήτηση στο portal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να βρεθούν κείµενα ήδη από το Παράλληλα, και επειδή τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική βιβλιογραφία είναι ελλιπής για το αντικείµενο αυτό, η αρθρογραφία, κυρίως ηλεκτρονική, αποτέλεσε χρήσιµο βοήθηµα. Στο σηµείο αυτό, όµως θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά και τον κ. Ιτζιπέογλου Λεωνίδα, υπάλληλο του Τµήµατος Τουρισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος µε πολύ υποµονή µου προµήθευσε όλα τα κείµενα που χρειαζόµουν και δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή. Παράλληλα, όµως, σηµαντική βοήθεια είχα και από υπαλλήλους του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ, λοιπόν, πολύ την επιβλέπουσά µου κ. Ελισάβετ Χατζηνικολάου που ήταν πάντα παρούσα όποτε και αν τη χρειάστηκα, την κ. Τσιαντουλή Μαρία, της ιεύθυνσης ιεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και την κ. Χριστίδου Α., ιευθύντρια του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου. Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, τουριστική πολιτική, κοινοτική πολιτική για τον τουρισµό, ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά µέσα, περιφερειακά αεροδρόµια, οργανωµένο ταξίδι, χρονοµεριστική µίσθωση, άρνηση επιβίβασης, υγιεινή τροφίµων, HACCP, αειφόρος ανάπτυξη, Εcolabel, πυρασφάλεια ξενοδοχείων, τυποποίηση πληροφοριών στα ξενοδοχεία. Résumé La présente étude, ayant comme titre "la contribution de l Union Européenne à la formation du cadre institutionnel pour le tourisme : vers une politique touristique européenne, a été effectuée sous la direction de Mme E. Chatzinikolaou, ancienne directrice de la Direction d Etudes et d Investissements de EOT et expert en tourisme. L objet de cette étude est la description et l analyse des actions européennes en matière de tourisme. Le tourisme, comme c est bien connu, ne constitue pas une compétence déclarée de l Union Européenne selon le ii

4 Droit Européen. Chaque fois que la Commission légifère en matière de tourisme doit respecter le principe de la subsidiarité. La politique touristique européenne est aujourd hui le résultat d un certain nombre des politiques communautaires spécialisées comme la politique pour la protection du consommateur ou comme la politique régionale ou la politique d'environnement. Dans le cadre de cet étude, est analysé la législation qui influence directement ou indirectement le tourisme et est comprise dans les politiques sur annoncées. En particulier, après avoir dressé un cours historique des actions communautaires en matière de tourisme, nous présentons les actions de la politique régionale et nous analysons les moyens financiers européens et le cadre institutionnel des aéroports régionaux. Ensuite, concernant la protection du consommateur nous nous intéressons aux deux directives européennes pour les voyages organisés, pour l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers et au règlement européen pour les droits des passagers d avion (lors de l embarquement ou non) ainsi que à l adoption du modèle HACCP pour l hygiène alimentaire. En outre, dans le cadre de la politique d'environnement nous analysons la relation directe entre tourisme et environnement et nous présentons le modèle Ecolabel. Dans cette codification de la législation européenne nous englobons les recommandations concernant la sécurité des hôtels existants contre les risques d incendie et la standardisation des informations concernant les hôtels. La présente étude conclue avec le constat d un déficit d engagement fort de l Union Européenne face à la politique de tourisme. Cette étude a été effectuée à l aide d une recherche électronique au portal de l Union Européenne, où nous avons trouvé un certain nombre de textes existant de 1982 déjà. Enfin, la bibliographie grecque et internationale étant assez réduite, l accès aux articles et autres publications électroniques nous a été très utile. iii

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΙΚΑΙΟ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΙΑ (90/314/ΕΟΚ) Ισχύον πλαίσιο Νοµολογία Αναθεώρηση Οδηγίας Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (94/47/ΕΚ) Ισχύον πλαίσιο Νοµολογία Αναθεώρηση Οδηγίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ Ή ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ (261/2004/ΕΚ) ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ Απόφαση 2005/338/ΕΚ Απόφαση 2003/287/ΕΚ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ iv

6 5.2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ v

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ο τουρισµός σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού περιλαµβάνει τις δραστηριότητες των ατόµων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και της παραµονής τους σε έναν τόπο, διαφορετικό από τον τόπο κατοικίας τους, για συνεχόµενο διάστηµα µικρότερο από ένα έτος, για διασκέδαση, εργασία ή άλλο σκοπό (WTO, 1993). Στην ουσία πρόκειται για µια ιδιαίτερα διαµορφούµενη ιδιωτική κατανάλωση στην οποία εµπλέκονται όλοι σχεδόν οι κλάδοι της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και οι τοµείς του κράτους και της κοινωνίας σε µια εθνική οικονοµία υποδοχής. Είναι λοιπόν και µια οικονοµική δραστηριότητα, η οποία στην πραγµατικότητα κατέχει πρωτεύουσα θέση για πολλές χώρες ήδη από τα µέσα του 20 ου αιώνα. Ο τουρισµός είναι και το µέσο παρουσίασης της Ευρώπης σε ολόκληρο τον κόσµο ενώ ως οικονοµική δραστηριότητα συνεισφέρει σηµαντικά στην ευηµερία της. Υπολογίζεται ότι συµβάλλει περίπου 5% άµεσα, και επίσης 5% έµµεσα, στο ευρωπαϊκό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και προσφέρει εργασία σε σχεδόν 20 εκατοµµύρια ανθρώπους 1. Ο τουρισµός επίσης µπορεί να γίνει καταλυτικός παράγοντας για την οικονοµική ανάπτυξη, κυρίως πια για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη παρουσιάζουν µια ετήσια αύξηση της τάξης κατά µέσο όρο του 2,5% από την αρχή της δεκαετίας και 4% από το Συνολικά η Ευρώπη ηγείται των παγκόσµιων τουριστικών αφίξεων, συγκεντρώνοντας το 54%. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειώσουµε ότι, παρόλο που η Ευρώπη διατηρεί µια ηγετική θέση στον παγκόσµιο τουρισµό, αντιµετωπίζει παράλληλα έναν έντονο ανταγωνισµό µε νέους προορισµούς που αναδεικνύονται στο τουριστικό προσκήνιο. Αναµένεται επίσης ο ανταγωνισµός αυτός να ενταθεί στα επόµενα χρόνια ενισχύοντας ακόµα περισσότερο την τάση µείωσης του µεριδίου της Ευρώπης. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι τη δεκαετία η 1 European Travel Commission, European Tourism Insights Outlook for 2007, Brussels

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ µέση ετήσια αύξηση αφίξεων στην Ευρώπη άγγιζε το 11,5% ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια ( ) έχει φτάσει στο 2,2% 2. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ο τουρισµός κυριαρχείται από µικροµεσαίες και πολύ µικρές επιχειρήσεις και αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ της Ένωσης. Οι περίπου 2 εκατοµµύρια τουριστικές επιχειρήσεις απασχολούν το 4% του συνολικού εργατικού δυναµικού καλύπτοντας περίπου 8 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο τουρισµός διασυνδέεται µε άλλους κλάδους, τελικά τον καθιστά έναν σηµαντικό συντελεστή του ΑΕΠ αγγίζοντας το 11% και προσφέροντας συνολικά εργασία στο 12% του συνολικού εργατικού δυναµικού. Σε όρους λοιπόν πλούτου, ο τουρισµός θα µπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον το ίδιο σηµαντικός τοµέας µε άλλους, όπως οι µεταφορές, η ενέργεια και η γεωργία 3. Θα περίµενε λοιπόν κανείς ότι ο τουρισµός θα ήταν ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγµατικότητα όµως δεν είναι ακριβώς έτσι και για πολλά χρόνια ο τουρισµός δεν αποτέλεσε αντικείµενο προσοχής µε αποτέλεσµα η ενασχόληση µε αυτόν να συνίσταται σε ένα συνονθύλευµα µέτρων που άπτονται άλλων πολιτικών 1.2 ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ξεκινώντας ένα ιστορικό της πορείας ανάπτυξης µιας τουριστικής πολιτικής θα αναφερθούµε σε µια επικοινωνία της Επιτροπής προς το Συµβούλιο µε τον τίτλο Initial Guidelines for a Community Policy on Tourism 4. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια ολοκληρωµένης διατύπωσης για χάραξη τουριστικής πολιτικής. Στόχος του κειµένου αυτού ήταν να ξεκινήσει µια πρώτη διερεύνηση της σπουδαιότητας που προσλάµβανε το φαινόµενο του τουρισµού και να καταδειχθούν οι διασυνδέσεις του τουρισµού µε πληθώρα άλλων κοινοτικών 2 World Travel Organization, Tourism Market Trends, 2006 Edition Annex 3 Για το 2006, η γεωργία παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2,6% ενώ για τις µεταφορές και την ενέργεια για το 2005 η αύξηση ήταν 1,7%. 4 COM (82) 385 final 2

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ δραστηριοτήτων. Στις προθέσεις της Επιτροπής ήταν να προσδιοριστούν οι τοµείς προτεραιότητας στους οποίους η τουριστική διάσταση θα έπρεπε να λαµβάνεται πλέον υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρµογής µέτρων. Συγκεκριµένα οι τοµείς αυτοί ήταν: ελευθερία µετακίνησης και προστασία τουριστών o διευκόλυνση δασµολογικών ελέγχων o ελάττωση αστυνοµικών ελέγχων στα σύνορα o κοινωνική ασφάλιση για τουρίστες o ασφάλεια τουριστών και ασφάλεια αυτοκινήτων o προστασία των συµφερόντων των τουριστών συνθήκες εργασίες για τους εµπλεκόµενους στον τουρισµό o δικαίωµα εγκατάστασης και ελευθερία παροχής υπηρεσιών o κατάρτιση και αναγνώριση τυπικών προσόντων o χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο o φορολογικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τον τουρισµό o ενεργειακά ζητήµατα που σχετίζονται µε τον τουρισµό µεταφορές και τουρισµός περιφερειακή ανάπτυξη και τουρισµός o χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης o χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο διασφάλιση της ευρωπαϊκής κληρονοµιάς και τουρισµός o περιβαλλοντική προστασία και τουρισµός o αρχιτεκτονική κληρονοµιά και τουρισµός Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη µιας πολιτικής, η Επιτροπή συµφωνεί ότι παρόλο που δεν υπήρχε καµία αµφιβολία ότι η κύρια ευθύνη ρύθµισης τουριστικών ζητηµάτων παρέµενε στα κράτη µέλη, υπήρχε ωστόσο ανάγκη για µια σειρά κοινών µέτρων και κανόνων και για καλύτερο συντονισµό. Στο τέλος του κειµένου, ωστόσο, η τοποθέτηση της Επιτροπής είναι σαφής: η πολιτική 3

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ πραγµατικότητα στα κράτη-µέλη υπαγόρευε ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα έπρεπε να αποζητήσει την εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών. Καθώς η πραγµατικότητα σε κάθε κράτος µέλος είναι διαφορετική, στόχος θα πρέπει να είναι κυρίως ο συντονισµός. Αναµφίβολα πρόκειται για µια σηµαντική ανακοίνωση που έστρεψε την προσοχή στο φαινόµενο του τουρισµού και ανέδειξε τη σπουδαιότητα της τουριστικής διάστασης, η οποία θα έπρεπε πλέον να λαµβάνεται υπόψη. Η σηµασία του τουρισµού ναι µεν αναδείχθηκε αλλά εν τέλει από την εν λόγω ανακοίνωση δε διαφάνηκε η διάθεση δέσµευσης της Κοινότητας σε µια περισσότερο στοχευµένη και δεσµευτική τουριστική πολιτική. 1.3 ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΙΚΑΙΟ Όπως προαναφέραµε ο τουρισµός σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά πλέον και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε συνιστά επίσηµη αρµοδιότητα των Ευρωπαϊκών Οργάνων. Το άρθρο Ζ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη Μάαστριχτ) ορίζει ότι το άρθρο 3 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας τροποποιείται ως εξής: " Για τους σκοπούς του άρθρου 2, η δράση της Κοινότητας περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τους όρους και µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπει η παρούσα συνθήκη: α) την κατάργηση, µεταξύ των κρατών µελών, των δασµών και των ποσοτικών περιορισµών κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή εµπορευµάτων, καθώς και όλων των άλλων µέτρων ισοδυνάµου αποτελέσµατος, β) µια κοινή εµπορική πολιτική, γ) µια εσωτερική αγορά την οποία θα χαρακτηρίζει η εξάλειψη των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, µεταξύ των κρατών µελών, 4

11 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ δ) µέτρα σχετικά µε την είσοδο και την κυκλοφορία των προσώπων στην εσωτερική αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 Γ, ε) µια κοινή πολιτική στον τοµέα της γεωργίας και της αλιείας, στ) µια κοινή πολιτική στον τοµέα των µεταφορών, ζ) ένα καθεστώς που εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισµό µέσα στην εσωτερική αγορά, η) την προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών στο βαθµό που απαιτείται για τη λειτουργία της κοινής αγοράς, θ) µια πολιτική στον κοινωνικό τοµέα, η οποία περιλαµβάνει ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ι) την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, κ) µια πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος, λ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας της Κοινότητας, µ) την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, ν) την ενθάρρυνση της δηµιουργίας και της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων, ξ) συµβολή στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, ο) συµβολή σε µία παιδεία και κατάρτιση υψηλού επιπέδου, καθώς και στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών, π) µια πολιτική στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, ρ) τη σύνδεση µε τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, µε σκοπό την αύξηση των συναλλαγών και την προώθηση µε κοινή προσπάθεια της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, σ) συµβολή στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, τ) µέτρα στους τοµείς της ενέργειας, της πολιτικής άµυνας και του τουρισµού." Ο τουρισµός λοιπόν αφενός εντάσσεται µέσα στη Συνθήκη Μάαστριχτ και προβλέπεται η λήψη µέτρων στον τοµέα αυτό αφετέρου ωστόσο κάθε φορά που η 5

12 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιτροπή νοµοθετεί υπέρ του τουρισµού θα πρέπει να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 3Β 5. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ και της Νίκαιας που ακολούθησαν δεν άλλαξαν τίποτα στα προαναφερόµενα ενώ αναφορά στον τουρισµό συναντάµε και στο τελικό κείµενο του Σχεδίου Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, για το οποίο πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό. Έτσι λοιπόν στο Μέρος Ι, Τίτλο ΙΙΙ του Ευρωσυντάγµατος περί των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, ορίζεται στο άρθρο Ι-17: "Οι τοµείς υποστηρικτικής, συντονιστικής ή συµπληρωµατικής δράσης Η Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις υποστήριξης, συντονισµού ή συµπλήρωσης. Οι εν λόγω τοµείς δράσης είναι, στην ευρωπαϊκή τους διάσταση: α) η προστασία και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, β) η βιοµηχανία, γ) ο πολιτισµός, δ) ο τουρισµός, ε) η παιδεία, η νεολαία, ο αθλητισµός και η επαγγελµατική κατάρτιση, στ) η πολιτική προστασία, η) η διοικητική συνεργασία." Επιπλέον, στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο V περί των τοµέων όπου η ένωση µπορεί να αναλαµβάνει υποστηρικτικές, συντονιστικές ή συµπληρωµατικές δράσεις, αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-281: "1. Η Ένωση συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών στον τοµέα του τουρισµού, ιδίως µε την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης στον τοµέα αυτό. Προς τούτο, η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο: α) να ενθαρρύνει τη δηµιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στον εν λόγω τοµέα, 5 Στους τοµείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα, η Κοινότητα δρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, µόνον εάν και στο βαθµό που οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. 6

13 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ β) να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, ιδίως µε την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει ειδικά µέτρα για τη συµπλήρωση των δράσεων τις οποίες αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη προκειµένου να πραγµατώσουν τους στόχους του παρόντος άρθρου, αποκλειόµενης της οιασδήποτε εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών." Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα προς το παρόν έχει συναντήσει δυσκολίες ως προς τη διαδικασία επικύρωσής του και θέσεώς του σε ισχύ. 1.4 ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής το 1982 µε τις πρώτες κατευθύνσεις, ένα ακόµα σηµαντικό στάδιο στην πορεία των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα του τουρισµού είναι η Απόφαση 86/664/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 1986 για την καθιέρωση διαδικασίας διαβουλεύσεων και συνεργασίας στον τουριστικό τοµέα. Σύµφωνα µε την Απόφαση αυτή στο πλαίσιο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συστήνεται συµβουλευτική επιτροπή τουρισµού, που αποτελείται από µέλη τα οποία ορίζει κάθε κράτος µέλος. Έργο της συµβουλευτικής επιτροπής είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, των διαβουλεύσεων και, ενδεχοµένως, η συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού. Το άρθρο 4 ορίζει ότι η συµβουλευτική επιτροπή συνέρχεται µία φορά το χρόνο και ανταλλάσσει απόψεις βάσει εκθέσεων που κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει µία φορά το χρόνο στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε τα σηµαντικότερα µέτρα που έλαβε και, αν είναι δυνατόν, µε τα µέτρα που σχεδιάζει να λάβει στον τοµέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών, εφόσον αυτά ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε ταξιδιώτες από άλλα κράτη µέλη. Η δεκαετία του '90 ξεκίνησε ανακηρύσσοντας το 1990 σε "Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισµού" 6. Στόχος αυτής της κίνησης ήταν η διευκόλυνση της τουριστικής 6 Απόφαση 89/46/EEC 7

14 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ κίνησης µέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η προώθηση του εξωκοινοτικού τουρισµού, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων στην τουριστική βιοµηχανία, η ενθάρρυνση µιας καλύτερης γεωγραφικής και εποχικής διανοµής και η βελτίωση της γνώσης σε αυτόν τον τοµέα. Η Επιτροπή τότε θεώρησε ότι η κίνηση αυτή ήταν τελικά επιτυχής αφού οδήγησε στο συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων κοινοτικών πολιτικών για την επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, η κίνηση αυτή προσέδωσε µια ευρύτερη διάσταση ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τοµέα του τουρισµού, µε ιδιαίτερη έµφαση στον αγροτικό, τον οικολογικό και πολιτιστικό τουρισµό. Το επιτυχηµένο λοιπόν έτος του 1990, παρά τις επιφυλάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδήγησε στην κατάρτιση και υιοθέτηση, το 1992, ενός τριετούς σχεδίου δράσης για τον τουρισµό 7. Θα πρέπει να επισηµάνουµε σε αυτό το σηµείο ότι παρόλο που και αργότερα, όπως θα δούµε, επιχειρήθηκε ακόµα ένα πολυετές σχέδιο δράσης, αυτό δεν καρποφόρησε, όπως αυτό του Σύµφωνα µε την απόφαση 92/421/ΕΟΚ: Απόφαση του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 σχετικά µε σχέδιο κοινοτικών δράσεων υπέρ του τουρισµού, τα µέτρα του σχεδίου έπρεπε: 1. να είναι αποτελεσµατικά σε σχέση µε το κόστος του και να έχουν σηµαντική επίδραση στην κοινοτική βιοµηχανία του τουρισµού 2. να διευκολύνουν την ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας, και ιδίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 3. να συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του κοινοτικού τουριστικού προϊόντος 4. να ευνοούν τον ανταγωνισµό στο εσωτερικό της Κοινότητας και να συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα του κοινοτικού τουριστικού προϊόντος στην παγκόσµια αγορά 5. να είναι κατάλληλα για τη διατήρηση και την προστασία της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, χωρίς να θίγεται η ηθική ακεραιότητα του τοπικού πληθυσµού 6. να είναι κατάλληλα για τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών καθώς και για την προστασία των τουριστών. 7 Απόφαση 92/421/EEC 8

15 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κοινοτικές δράσεις που υιοθετήθηκαν ήταν 11: 1. Βελτίωση των γνώσεων στον τοµέα του τουρισµού και ενίσχυση της συνοχής των δράσεων 2. Χρονικός καταµερισµός των διακοπών 3. ιεθνικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης του τουρισµού που αφορούν πολυάριθµους εξειδικευµένους κλάδους του τοµέα 4. Οι τουρίστες ως καταναλωτές 5. Πολιτιστικός τουρισµός 6. Τουρισµός και περιβάλλον 7. Αγροτικός τουρισµός 8. Κοινωνικός τουρισµός 9. Τουρισµός των νέων 10. Κατάρτιση 11. Προβολή σε τρίτες χώρες Μια ακόµα σηµαντική έκδοση της Επιτροπής είναι η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για το ρόλο της Ένωσης στον τοµέα του τουρισµού (1995) 8. Στόχος της Πράσινης Βίβλου ήταν να διευκολυνθεί και να προωθηθεί ένας γενικός προβληµατισµός για το ρόλο της Ένωσης υπέρ του τουρισµού µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων παραγόντων, τόσο δηµοσίων όσο και ιδιωτικών. Τέθηκαν επί τάπητος οι προοπτικές εξέλιξης του ρόλου της Ένωσης στον τοµέα του τουρισµού, ενώ το ζήτηµα µιας κοινοτικής πολιτικής του τουρισµού αποτέλεσε κεντρικό ζητούµενο για το µέλλον. Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου για το ρόλο της Ένωσης στον τοµέα του τουρισµού οδήγησαν στην πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε ένα πολυετές πρόγραµµα υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού ( ) "Philoxenia". Απώτερος στόχος του προγράµµατος "Philoxenia" ήταν να βελτιωθεί η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουρισµού, ευνοώντας την υιοθέτηση µιας πραγµατικά στρατηγικής προσέγγισης προσανατολισµένης στην ανάπτυξη και την 8 COM (95) 1997 final 9

16 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ απασχόληση. Οι ενδιάµεσοι στόχοι που καθορίστηκαν στο πρόγραµµα ήταν οι ακόλουθοι: βελτίωση των γνώσεων στον τοµέα του τουρισµού µε την ανάπτυξη της πληροφόρησης σχετικά µε τον τουρισµό, τη συγκέντρωση πληροφοριών για τον τουρισµό από άλλες πηγές και τη διευκόλυνση της αξιολόγησης του αντίκτυπου των κοινοτικών µέτρων στον τουρισµό βελτίωση του νοµοθετικού και χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος του τουρισµού µέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας µε τα κράτη µέλη, τη βιοµηχανία και άλλους φορείς συµφερόντων βελτίωση της ποιότητας του ευρωπαϊκού τουρισµού µέσω της προώθησης του αειφόρου τουρισµού και της εξάλειψης των εµποδίων που παρακωλύουν την ανάπτυξη του τουρισµού αύξηση του αριθµού επισκεπτών από τρίτες χώρες µέσω της προβολής της Ευρώπης ως τουριστικού προορισµού. υστυχώς παρά τις θετικές γνωµοδοτήσεις της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών, το Συµβούλιο των Υπουργών δεν κατέληξε σε οµόφωνη απόφαση και η Επιτροπή απέσυρε την πρόταση το Έκτοτε οι δράσεις της Επιτροπής για τον τουρισµό εντάχθηκαν στη θεµατική "Τουρισµός και Απασχόληση". Το Νοέµβριο του 1997, διοργανώθηκε στο Λουξεµβούργο µια ευρωπαϊκή διάσκεψη µε θέµα τον τουρισµό και την απασχόληση, λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου µε θέµα την απασχόληση και το Συµβούλιο Υπουργών (Τουρισµός) της 26ης Νοεµβρίου του Το Συµβούλιο αυτό αναγνώρισε τα οφέλη της ισόρροπης και βιώσιµης ανάπτυξης του ευρωπαϊκού τουρισµού και υποστήριξε την εµβάθυνση των αποτελεσµάτων της διάσκεψης του Λουξεµβούργου. Αυτό οδήγησε στη σύσταση µιας οµάδας υψηλού επιπέδου (High Level Group) για τον τουρισµό και την απασχόληση το 1998 και στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο "Αύξηση του δυναµικού του τουρισµού για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης". Η εν λόγω ανακοίνωση υποστηρίχθηκε σηµαντικά από το Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 10

17 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιφερειών, και οδήγησε στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για τον τουρισµό και την απασχόληση. Στα συµπεράσµατα αυτά το Συµβούλιο κάλεσε συγκεκριµένα την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεργαστούν στενά µε διευθύνουσα επιτροπή τη Συµβουλευτική Επιτροπή Τουρισµού. Οργανώθηκαν οι εργασίες σε τέσσερις οµάδες εργασίας αφιερωµένες σε τέσσερα θέµατα: Οµάδα Α : διευκόλυνση της ανταλλαγής και διάδοσης των πληροφοριών, κυρίως µέσω των νέων τεχνολογιών. Οµάδα B: βελτίωση της εκπαίδευσης προκειµένου να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες στον τουριστικό τοµέα. Οµάδα Γ: βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών προϊόντων. Οµάδα : προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης στον τουρισµό. Το 2001 µια πέµπτη οµάδα ξεκίνησε τις εργασίες της: Οµάδα Ε: διαχείριση των επιδράσεων των νέων τεχνολογικών στον τοµέα του τουρισµού. Το 2001 η Επιτροπή εκδίδει µια ανακοίνωση µε τίτλο "Προσέγγιση συνεργασίας για το µέλλον του ευρωπαϊκού τουρισµού" 9. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις που προέκυψαν από τις εν λόγω οµάδες εργασίας, καθώς και άλλα σηµαντικά ζητήµατα για τον ευρωπαϊκό τουρισµό, παρουσίασε στην παραπάνω ένα λειτουργικό πλαίσιο για την παρακολούθηση των τουριστικών πολιτικών και δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέθεσε επίσης 10 µέτρα προς υλοποίηση από τους διάφορους οικείους φορείς. Στόχος ήταν η διεύρυνση της γνωστικής βάσης του τοµέα του τουρισµού, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, η βελτίωση της βιώσιµης ανάπτυξης του τουρισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η µεγιστοποίηση στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Το όγδοο στη σειρά µέτρο της παραπάνω ανακοίνωσης αφορούσε στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη µε την κατάρτιση και την υλοποίηση µιας Ατζέντας 9 COM (2001) 0665 τελικό 11

18 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 21. Έτσι λοιπόν το 2003 η Επιτροπή εξέδωσε µια ακόµα ανακοίνωση µε τίτλο "Βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού" 10. Το Φεβρουάριο του 2005 η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας 11, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο κύριους στόχους: την επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιµης ανάπτυξης και τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Το ποσοστό δηµιουργίας θέσεων εργασίας στον τουρισµό είναι υψηλό, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό ετήσιας αύξησης των απασχολουµένων στον τοµέα HORECA (ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφενεία) ήταν σχεδόν συνεχώς υψηλότερο από το ποσοστό αύξησης τoυ συνόλου της απασχόλησης 12. Σηµαντικός λόγος για τον οποίο η τουριστική βιοµηχανία συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας ιδίως για τις γυναίκες, τους νέους και τα άτοµα µε χαµηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων, είναι ο υψηλός βαθµός µερικής απασχόλησης και οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας. Η ευελιξία αυτού του εργατικού δυναµικού πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια της θέσης εργασίας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Επιπλέον, η ανάγκη για βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών επιδρά ως κίνητρο για έναν αυξανόµενο αριθµό προορισµών και ωθεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να στραφούν προς πρακτικές και πολιτικές περισσότερο βιώσιµες και φιλικές προς το περιβάλλον. Ο αειφόρος τουρισµός διαδραµατίζει µείζονα ρόλο στη διατήρηση και την αναβάθµιση της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονοµιάς σε έναν ολοένα µεγαλύτερο αριθµό τοµέων, από τις τέχνες έως την τοπική γαστρονοµία, τη λαϊκή τέχνη ή τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ο τουρισµός είναι, εποµένως, σηµαντικός κλάδος για την ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβώνας. Έτσι λοιπόν, η Επιτροπή εξέδωσε µια ανακοίνωση το 2006 µε τίτλο "Η ανανεωµένη πολιτική της 10 COM (2003) 716 τελικό 11 Κατά τη σύνοδο κορυφής της Λισσαβώνας το Μάρτιο του 2000, οι ηγέτες των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφώνησαν σ' ένα νέο στρατηγικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση: να την αναδείξουν στην ανταγωνιστικότερη οικονοµία του κόσµου έως το 2010, βασισµένη στη γνώση, ικανή για αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η στρατηγική αυτή απαιτεί δράση σε διάφορα µέτωπα: την εσωτερική αγορά, την κοινωνία των πληροφοριών, την έρευνα, την εκπαίδευση, τις διαρθρωτικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, το σταθερό συνάλλαγµα, κ.λπ. 12 Eurostat, Statistics in Focus, 32/2005 Βλέπε Παράρτηµα Ι 12

19 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΕ για τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού" 13. Κύριος στόχος της πολιτικής αυτής θα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής τουριστικής βιοµηχανίας και η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας µέσω της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισµού στην Ευρώπη και παγκοσµίως. Οι κύριοι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η πολιτική είναι οι εξής: 1. Η ενσωµάτωση των µέτρων που επηρεάζουν τον τουρισµό 2. Η προώθηση της βιωσιµότητας του τουρισµού 3. Η αύξηση της κατανόησης και της προβολής του τουρισµού. Η περιγραφή όλων των παραπάνω δράσεων καταδεικνύει ότι ο Τοµέας Τουρισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει διαρκώς στην ανάπτυξη του διαλόγου και της συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων στον τοµέα του τουρισµού προς όφελος του τουρισµού. Οι δράσεις όπως παρουσιάστηκαν στοχεύουν εν τέλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας του ευρωπαϊκού τουρισµού, στη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά σε κοινοτικές πολιτικές αλλά που έχει έµµεση επίδραση στον τουρισµό, στην αύξηση της προβολής του τουρισµού και στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών προορισµών. 13 COM(2006) 134 τελικό 13

20 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η Ευρώπη αναµφισβήτητα αποτελεί, όπως προαναφέραµε, τον µεγαλύτερο τουριστικό προορισµό του κόσµου. Η τουριστική δραστηριότητα συµβάλλει σηµαντικά τόσο στην οικονοµική µεγέθυνση όσο και στην περιφερειακή ανάπτυξη και τον τοµέα της απασχόλησης. Συνιστά, συνεπώς, µια δραστηριότητα που διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο τους στόχους συνοχής µεταξύ των κρατών µελών 14. Η περιφερειακή πολιτική της Ένωσης για τον τουριστικό τοµέα έχει κατευθυνθεί προς την εξής κατεύθυνση: βοήθεια της Ένωσης σε περιοχές ώστε να αναπτύξουν την τουριστική τους δυναµική µέσω χρηµατοδοτικής βοήθειας και ενίσχυση περιοχών που φαίνονται να εξαρτώνται πολύ από την παρουσία τουριστών ή από το εποχικό φαινόµενο που δηµιουργεί η παρουσία των τουριστών 15. Για την επίλυση των παραπάνω προβληµάτων, η Ένωση χρησιµοποίησε τα χρηµατοδοτικά της µέσα άλλοτε για να συνεισφέρει σε έργα σχετιζόµενα άµεσα µε την τουριστική ανάπτυξη και άλλοτε µέσω έµµεσων παρεµβάσεων σε τοµείς όπως οι µεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και το περιβάλλον. Κατ' ουσία, η πολιτική της Επιτροπής ήταν πάντα προσανατολισµένη στην χρησιµοποίηση του τουρισµού ως εργαλείου για την περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη. Πρόκειται ωστόσο για έναν στόχο που για να επιτευχθεί πρέπει να επέλθει ισορροπία µεταξύ πλεονεκτηµάτων και αρκετών µειονεκτηµάτων. Ειδικότερα, τα πλεονεκτήµατα συνίστανται στα εξής: ο τουρισµός συνεχίζει να αυξάνει παγκόσµια οι µη ευνοηµένες περιοχές συχνά έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα εξαιτίας φυσικών τουριστικών πόρων 14 Αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία και µπορεί να ενισχύσει πλέον τις νέες χώρες µετά τη διεύρυνση στην Ευρώπη των Stephen Wanhill, Regional Policy in The Hospitality Industry, Tourism and Europe, Cassell, 1996, σελ

21 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ο τουρισµός ως δραστηριότητα ευνοεί τη διάθεση χρηµάτων και εκτός µιας συγκεκριµένη περιοχής τα οφέλη του τουρισµού είναι διαχεόµενα στην τοπική οικονοµία (spillover effect) ο τουρισµός έχει µεγάλη πολλαπλασιαστική επιρροή (multiplier effect) η τουριστική ανάπτυξη δηµιουργεί θέσεις απασχόλησης Στον αντίποδα όλων των παραπάνω, παραθέτουµε τα εξής: η τουριστική ανάπτυξη µπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στους φυσικούς πόρους και την τοπική πολιτιστική κληρονοµιά οι νέες θέσεις απασχόλησης συχνά αφορούν εργαζόµενους ανειδίκευτους και κακοπληρωµένους µεγάλες τουριστικές επενδύσεις συνιστούν κίνδυνο για τις µικροµεσαίες και τις πολύ µικρές τουριστικές επιχειρήσεις κυριαρχώντας στην τοπική τουριστική αγορά ο εποχικός χαρακτήρας της ζήτησης δηµιουργεί αντιστρόφως ανάλογο φορτίο σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των υποδοµών συχνά οι τουριστικές υπηρεσίες και παροχές "κλειδώνονται" σε ένα µικρό τµήµα της αγοράς µε αποτέλεσµα τα διαχεόµενα οφέλη να µην πραγµατοποιούνται. Προς την κατεύθυνση εξισορρόπησης κάποιων τουλάχιστον από τα παραπάνω µειονεκτήµατα, σε ανακοίνωσή της για την ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού 16 η Επιτροπή αναφέρθηκε στη βελτιωµένη χρήση των χρηµατοδοτικών µέσων. Και κατά την περίοδο τα διαρθρωτικά ταµεία αλλά και άλλα προγράµµατα της Ένωσης θα ενισχύσουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων, υπηρεσιών και υποδοµών στον κλάδο του τουρισµού. Πλέον, όµως, η πρόβλεψη της Επιτροπής προσανατολίζεται προς τη χρηµατοδότηση έργων µε χαρακτήρα αειφορίας, καθώς η αειφόρος ανάπτυξη και 16 COM(2006) 134 τελικό 15

22 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ στον τοµέα του τουρισµού συνιστά πια υποχρέωση τόσο για την Ένωση όσο και για κάθε κράτος µέλος ξεχωριστά. Στο πλαίσιο των στόχων «σύγκλισης», «ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης» και «ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας», το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα παρέχει στήριξη σε περισσότερο βιώσιµες µορφές τουρισµού, ώστε να αναβαθµιστεί η πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά, να αναπτυχθεί η υποδοµή πρόσβασης και κινητικότητας και να δοθεί προώθηση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, στις καινοτόµους µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στα δίκτυα και τους πόλους καινοτοµίας, στις υπηρεσίες µε υψηλή προστιθέµενη αξία, στις κοινές διασυνοριακές τουριστικές στρατηγικές και στην ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ περιφερειών. Το Ταµείο Συνοχής θα συνεχίσει τις χρηµατοδοτήσεις του σε υποδοµές για το περιβάλλον και τις µεταφορές, δύο τοµείς που συνδέονται ασφαλώς άρρηκτα µε τον τουρισµό. Επιπλέον, ο τουρισµός ως δραστηριότητα που γεννά θέσεις απασχόλησης απασχολεί και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το οποίο κινείται προς τρεις κατευθύνσεις: 1. συγχρηµατοδοτεί σχέδια µε στόχο εκπαιδευτικά προγράµµατα και κατάρτιση, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα της απασχόλησης και των υπηρεσιών στον κλάδο του τουρισµού, 2. παρέχει στοχοθετηµένη κατάρτιση σε συνδυασµό µε µικρές πριµοδοτήσεις πρώτης εγκατάστασης σε τουριστικές µικρο-επιχειρήσεις, 3. συγχρηµατοδοτεί ενέργειες για τη στήριξη της επαγγελµατικής κινητικότητας. Τον τελευταίο καιρό γινόµαστε µάρτυρες µιας τάσης που καθιστά τις αγροτικές περιοχές ελκυστικούς τουριστικούς προορισµούς. Η προώθηση του αγροτικού τουρισµού µπορεί να αποτελέσει σηµαντική ευκαιρία για τα νέα κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες, γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα παρέχει στήριξη στα εξής: στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των γεωργικών προϊόντων στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 16

23 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ στην ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων ως τµήµα του στόχου για διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας σε µελέτες και επενδύσεις που συνδέονται µε τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Και για το νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) υπάρχει ωστόσο πρόταση. Η αναζωογόνηση των περιοχών που στηρίζονται στην αλιεία ώστε να µετριαστούν τα κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί συνιστά προτεραιότητα. Προς αυτήν την κατεύθυνση µπορεί να βοηθήσει η ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού, ως διαφοροποίηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Μέσω του ΕΤΑ, θα δοθεί στήριξη στην αλιεία µικρής κλίµακας και στην τουριστική υποδοµή. Το Ταµείο θα παρέχει επίσης στήριξη σε προγράµµατα επανακατάρτισης σε επαγγέλµατα, εκτός από τη θαλάσσια αλιεία, που µπορεί να συνδέονται µε τον τουρισµό. Τα χρηµατοδοτικά σχέδια της Ένωσης είναι για ακόµα µια φορά "πλούσια" σε ό,τι αφορά τον τουρισµό. Από τη γένεση του ΕΤΠΑ το 1975 έχουν απορροφηθεί κονδύλια σε σηµαντικά έργα που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό. Οι ευκαιρίες είναι ακόµα παρούσες και αρκεί όλοι οι ενδιαφερόµενοι να συντονιστούν και να συνεργαστούν (κράτος, περιφέρεια, τοπικές αρχές, φορείς) ώστε η εκµετάλλευση των πόρων να είναι η µέγιστη και προς το όφελος των τουριστικών περιοχών, των τουριστών και του τουρισµού γενικότερα. 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Συστατικό στοιχείο της έννοιας του τουρισµού είναι η µετακίνηση του ατόµου από ένα σηµείο σε ένα άλλο. Η διαδικασία της µεταφοράς δηλαδή δεν µπορεί να αποκλειστεί από οποιαδήποτε ανάλυση ή απλώς αναφορά στην τουριστική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια και οι επεµβάσεις για τη ρύθµιση του τοµέα των µεταφορών δεν µπορεί πάρα άµεσα ή έµµεσα να επηρεάζουν και τον τουρισµό, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Όταν µιλάµε για µεταφορές εννοούµε τις σιδηροδροµικές µεταφορές, τις οδικές µεταφορές, τις θαλάσσιες και ποτάµιες 17

24 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ µεταφορές και τις αεροπορικές µεταφορές. Αργότερα, στην παρούσα εργασία, αναλύεται διεξοδικά ο κανονισµός 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, ο οποίος εντάσσεται στην πολιτική προστασίας του καταναλωτή. Η µεγάλη επανάσταση στο χώρο των µεταφορών που έδωσε νέες προοπτικές στον τουρισµό είναι η απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών. Η απελευθέρωση αυτή στόχο είχε από τη µία τη µείωση των ναύλων και από την άλλη την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Η απελευθέρωση ωστόσο γεννά ταυτόχρονα και υποχρεώσεις αντιµετώπισης προβληµάτων, όπως η καταπολέµηση πρακτικών καταστρατήγησης του ανταγωνισµού από υφιστάµενες εταιρείες, αποτροπή καταστροφικού ανταγωνισµού µέσα από πολέµους τιµών καθώς και εξασφάλιση αεροπορικών υπηρεσιών σε µειονεκτούσες γεωγραφικά περιοχές 17. Κατευθυντήριες γραµµές που έχει εκδώσει η Επιτροπή και που θα αναλυθούν αργότερα προσπαθούν να δώσουν απάντηση σε ορισµένα από τα παραπάνω θέµατα. Η απελευθέρωση, ωστόσο, συνδέθηκε και µε την εµφάνιση των λεγόµενων εταιρειών χαµηλού κόστους. Πρόκειται για εταιρείες που πραγµατοποιούν συνήθως πτήσεις σύντοµες από και προς κυρίως περιφερειακά αεροδρόµια σε πολύ ελκυστικές για τους καταναλωτές τιµές. Τα µερίδιά τους στην αγορά αυξάνονται διαρκώς και έχουν συντελέσει και σε µειώσεις ναύλων συµβατικών αεροµεταφορέων. Η συµβολή τους στην τουριστική ανάπτυξη µιας περιοχής είναι εµφανής. Με δεδοµένο ότι λόγω χαµηλότερων αερολιµενικών τελών προτιµούν τα περιφερειακά αεροδρόµια για την πραγµατοποίηση δροµολογίων, δίνεται η ευκαιρία σε πόλεις όχι µεγάλες και γνωστές να αποκτήσουν τουριστικές ροές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα επιτυχηµένης αξιοποίησης των πτήσεων χαµηλού 17 Α. Παπαθεοδώρου, Οι αεροµεταφορές στην Ελλάδα, Σηµειώσεις για το Τµήµα Τουριστικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης, Αθήνα

25 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ κόστους που πραγµατοποιεί η Ryanair είναι η γαλλική πόλη Carcassonne, στα νότια της Γαλλίας. Πριν όµως αναφερθούµε εκτενέστερα τόσο στα περιφερειακά αεροδρόµια όσο και στις εταιρείες χαµηλού κόστους, που συµβάλλουν ιδιαίτερα στην περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη θα παραθέσουµε συνοπτικά ορισµένα νοµοθετήµατα που εντάσσονται στην πολιτική µεταφορών, που επηρεάζουν όµως και τουριστικά ζητήµατα: 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕOΚ) αριθ. 2299/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της 24ης Ιουλίου 1989 για τη θέσπιση κώδικα συµπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων Ο Κανονισµός αυτός θεσπίζει έναν κώδικα συµπεριφοράς που µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα ηλεκτρονικά συστήµατα κρατήσεων ή/και τα µέσα διανοµής προκειµένου να διασφαλίζεται η χωρίς διάκριση και µε διαφάνεια χρήση αυτών των συστηµάτων. Απώτερος σκοπός του κανονισµού είναι και σε αυτήν την περίπτωση η προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή. 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς Ο Κανονισµός αυτός θεσπίζει κανόνες για την προστασία και την παροχή συνδροµής στα άτοµα µε αναπηρία και στα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς, τόσο για να τα προστατεύσει κατά των διακρίσεων όσο και για να διασφαλίσει ότι λαµβάνουν συνδροµή. ίνει το δικαίωµα στα εν λόγω άτοµα να καταγγέλλουν παραβιάσεις του Κανονισµού. Σηµαντικό στοιχείο του Κανονισµού είναι το γεγονός ότι οι αεροµεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης των αερολιµένων οφείλουν να εκπαιδεύσουν όλα τα µέλη του προσωπικού τους ώστε να παρέχουν άµεση βοήθεια στα άτοµα µε αναπηρία και στα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα και να γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόµων µε διάφορες αναπηρίες ή κινητικούς περιορισµούς. Τέλος, το άρθρο 9 ορίζει ότι 19

26 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ εξαιρουµένων των αερολιµένων µε ετήσια εµπορική κίνηση επιβατών κάτω των , ο φορέας διαχείρισης καθορίζει πρότυπα ποιότητας για τη συνδροµή που οφείλει να παρέχει σε τέτοια άτοµα. 3. Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία Με δεδοµένο ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα µε εκατοντάδες νησιά στην επικράτειά της, είναι σαφές ότι οι θαλάσσιες µεταφορές και οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις είναι πολύ σηµαντικές. Η Οδηγία αυτή ρυθµίζει τις απαραίτητες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται σε ένα πλοίο ώστε να υπάρχει επαρκής ιατρική περίθαλψη στα πλοία ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ Ήδη από το 1993 ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύνολο µέτρων απελευθέρωσης των αεροµεταφορών, αποκαλούµενο «τρίτη δέσµη µέτρων» που αποτελείται ουσιαστικά από τρεις διατάξεις: ελεύθερη είσοδο και έξοδο στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά πλήρη δικαιώµατα στις αεροπορικές εταιρείες να προσδιορίζουν τους ναύλους τους εναρµόνιση των κριτηρίων µεταξύ των κρατών µελών της Ένωσης για την παροχή λειτουργικών αδειών και πιστοποιητικών πτητικής ικανότητας 18. Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή, ωστόσο, το 2005 επεσήµανε δύο καίριες εξελίξεις που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια. Η µία είναι η εµφάνιση των νέων εταιρειών κοινοτικού µεγέθους, οι οποίες προσφέρουν ελκυστικές τιµές και είναι οι λεγόµενες εταιρείες χαµηλού κόστους. Η άλλη αφορά τους αερολιµένες, οι οποίοι τα τελευταία 18 Kανονισµoί του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992: (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92, (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 2409/92. 20

27 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ χρόνια έχουν δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα για να προσελκύσουν νέες αεροπορικές συνδέσεις. Η ανακοίνωση αυτή της Επιτροπής εκδόθηκε έπειτα από διαβούλευση και λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερόµενες εξελίξεις µε σκοπό να δοθούν οι κατευθύνσεις για την χρηµατοδότηση των αερολιµένων και τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρείες για την έναρξη νέων γραµµών µε αναχώρηση από περιφερειακούς αερολιµένες 19. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση αυτή υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες αερολιµένων: 1. η κατηγορία Α, ονοµαζόµενη «µεγάλοι κοινοτικοί αερολιµένες», µε ετήσια επιβατική κίνηση άνω των 10 εκατοµµυρίων επιβατών, 2. η κατηγορία Β, που συγκεντρώνει τους «εθνικούς αερολιµένες», µε ετήσια επιβατική κίνηση επιβατών από 5 έως 10 εκατοµµύρια, 3. η κατηγορία Γ, που συγκεντρώνει τους «µεγάλους περιφερειακούς αερολιµένες», µε ετήσιο όγκο επιβατικής κίνησης από 1 έως 5 εκατοµµύρια επιβάτες, 4. η κατηγορία, ονοµαζόµενη κατηγορία των «µικρών περιφερειακών αερολιµένων», µε ετήσιο όγκο επιβατικής κίνησης κάτω του 1 εκατοµµυρίου επιβατών. Για την Επιτροπή η ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδροµίων αποτελεί πλέον κύριο διακύβευµα καθώς δίνει λύσεις και απαντήσεις στα εξής τρία ζητήµατα: βοηθά στην αποσυµφόρηση των αεροµεταφορών στους κύριους ευρωπαϊκούς αερολιµένες. Στη Λευκή Βίβλο της «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών», η Επιτροπή εξηγεί ότι: «αν η συµφόρηση στον εναέριο χώρο αποτελεί ήδη αντικείµενο ενός απτού σχεδίου δράσης, η συµφόρηση επί του εδάφους δεν έχει ακόµη προσελκύσει τη δέουσα προσοχή ή δέσµευση. Ωστόσο, οι µισοί σχεδόν από /C 312/01 21

28 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ τους 50 κύριους ευρωπαϊκούς αερολιµένες έχουν κορεσθεί ή τείνουν να αγγίξουν το µέγιστο της χωρητικότητάς τους επί του εδάφους» 20. ευνοεί την κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών συντελεί στην ανάπτυξη των αντίστοιχων περιφερειακών οικονοµιών. Στην ανακοίνωση επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι πάντοτε έτοιµες να διακινδυνεύσουν χωρίς ανάλογο κίνητρο την έναρξη δροµολογίων µε τόπο αναχώρησης άγνωστους και µη δοκιµασµένους αερολιµένες. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα αποδέχεται την προσωρινή χορήγηση δηµοσίων ενισχύσεων σε αεροπορικές εταιρείες υπό ορισµένους όρους, εφόσον αυτό αποτελεί κίνητρο για την έναρξη νέων γραµµών ή την αύξηση της συχνότητας υπαρχουσών γραµµών µε αναχώρηση από περιφερειακούς αερολιµένες και για την προσέλκυση όγκου επιβατών που θα επιτρέψει στη συνέχεια στους αερολιµένες αυτούς µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα να φθάσουν ένα συγκεκριµένο κατώτατο όριο απόδοσης 21. Οι ενισχύσεις αυτές θα εγκρίνονται εφόσον θα πληρούνται ορισµένα κριτήρια: 1. οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν άδεια χορηγηµένη από κράτος µέλος 2. οι ενισχύσεις αφορούν δροµολόγια που συνδέουν έναν περιφερειακό αερολιµένα των κατηγοριών Γ και µε άλλον αερολιµένα της Ένωσης 3. οι ενισχύσεις εφαρµόζονται µόνον για την έναρξη νέων δροµολογίων 4. η γραµµή για την οποία χορηγείται ενίσχυση πρέπει µακροπρόθεσµα να αποδειχθεί βιώσιµη, δηλαδή να καλύπτει τουλάχιστον το κόστος της, χωρίς δηµόσια χρηµατοδότηση 5. το ύψος της ενίσχυσης συνδέεται µε το πρόσθετο κόστος της έναρξης νέων γραµµών, π.χ. τα έξοδα µάρκετινγκ, και όχι µε το σύνηθες λειτουργικό κόστος 20 Λευκή βίβλος - Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών COM/2001/0370 τελικό 21 Η Επιτροπή των Περιφερειών τοποθετεί το όριο αυτό σε 1,5 εκατοµµύριο επιβάτες ετησίως. 22

29 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6. η ενίσχυση κυµαίνεται από 30 έως 50% του επιλέξιµου κόστους για περίοδο 3 ετών. Στις υπεραποµακρυσµένες περιοχές η περίοδος αυξάνεται στα 5 έτη 7. η καταβολή της ενίσχυσης συνδέεται µε την πραγµατική αύξηση των µεταφερόµενων επιβατών 8. πριν την ενίσχυση πρέπει να υπάρξει µελέτη επιπτώσεων στις ανταγωνιστικές γραµµές Οι νέες κατευθύνεις διευκρινίζουν επίσης το πλαίσιο για τη δηµόσια χρηµατοδότηση των αερολιµένων και συγκεκριµένα επενδύσεις που αφορούν στις υποδοµές τους. Ο ολοένα αυξανόµενος ανταγωνιστικός χαρακτήρας που έχει προσλάβει ο τοµέας των αεροµεταφορών, οδήγησε το Ευρωπαϊκό ικαστήριο να αποφανθεί ότι οι δραστηριότητες διαχείρισης και εκµετάλλευσης αερολιµένων, οι οποίες περιλαµβάνουν την παροχή αερολιµενικών υπηρεσιών στις αεροπορικές εταιρείες και στους διαφόρους παρόχους υπηρεσιών σε έναν αερολιµένα, αποτελούν οικονοµικές δραστηριότητες. Η ανακοίνωση αυτή λοιπόν καθορίζει πώς εφαρµόζονται οι κανόνες ανταγωνισµού στις οικονοµικές δραστηριότητες των αεροδροµίων, λαµβάνοντας υπόψη παράλληλα οποιαδήποτε υπηρεσία γενικού συλλογικού συµφέροντος που ικανοποιούν. 23

30 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3.1 Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΙΑ (90/314/ΕΟΚ) Η Οδηγία 90/314/EOK για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις (για λόγους συντοµίας θα αναφερόµαστε σε αυτήν ως Οδηγία για τα οργανωµένα ταξίδια) µπορεί να θεωρηθεί ως µία από τις πιο σηµαντικές εξελίξεις της ΕΕ στον τοµέα του τουρισµού, ιδίως σε ό,τι αφορά το εµπόριο των ταξιδιών. Η Οδηγία αυτή ήρθε να αµβλύνει τις ανοµοιότητες στη νοµοθεσία των κρατών µελών που αφορούν στις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις, και τις διαφορές των εθνικών πρακτικών. Στόχος της είναι κυρίως η προστασία και πληροφόρηση του καταναλωτή, αν και ωστόσο η αποσαφήνιση σηµαντικών ζητηµάτων στο πεδίο του οργανωµένου ταξιδιού δεν µπορεί παρά να διασφαλίζει και τον ίδιο τον παροχέα. Σε αυτήν την οδηγία κυριαρχούν τα εξής σηµεία κλειδιά: η ακρίβεια της πληροφόρησης, η διανοµή και η διαθεσιµότητα στους καταναλωτές-τουρίστες καθώς και η προστασία τους. Η Οδηγία αυτή συνιστά ένα σύνολο κανόνων που στόχο έχει να καταστήσει νοµικά υπεύθυνους τους διοργανωτές για όλα τα επιµέρους στοιχεία που συνθέτουν το προϊόν τους. Μέχρι την έκδοση της οδηγίας, οι διοργανωτές φέρονταν ως η ευθύνη τους να περιοριζόταν σε ό,τι αφορούσε τη µεταφορά, αφήνοντας εκτός άλλα στοιχεία που απάρτιζαν το προσφερόµενο πακέτο τους 22. Σήµερα, και µετά από περίπου 15 χρόνια εφαρµογής της Οδηγίας στα κράτη-µέλη, έχει ξεκινήσει ο διάλογος για την αναµόρφωσή της. υσλειτουργίες εµφανίστηκαν και νέες προτάσεις έχουν ήδη γίνει για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου της Οδηγίας. Ακολουθεί µια αναφορά στα βασικότερα σηµεία της Οδηγίας, όπως ισχύει σήµερα, ενώ θα αναφερθούµε και εκτενώς στα βήµατα που έχουν γίνει για την αναµόρφωση της Οδηγίας και στις προτάσεις που έχουν υποβάλλει οι ελληνικοί φορείς. 22 David Leslie, Consumer Policy in The Hospitality Industry, Tourism and Europe, Cassell, 1996, σελ

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.3.2006 COM(2006) 134 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΥΔ ΠΑΑ Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Τι είναι Καινοτομία? «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκίνηση της Οικονομίας

Επανεκκίνηση της Οικονομίας Επανεκκίνηση της Οικονομίας ΕΣΠΑ κι ενίσχυση ρευστότητας + Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Το 76% της παραγωγής τροφίμων για τον άνθρωπο εξαρτάται από τη μελισσοκομία. Το 84 % των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα