Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 14384/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 14384/20-10-2014"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 14384/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 15 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 153/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η «Λήψη απόφασης για κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων, για πτώση, δέντρων». Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,τον Πρόεδρο της Δ.Κ., τους Προέδρους των Τ.Κ. και τον Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (24), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 3. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 7. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 9. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 11. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ( που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 12. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 16. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 20. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 21. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παρόντες επίσης ήταν: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ορχομενού Τάγκαλης Βασίλειος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα Κουτομάνος Αθανάσιος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Διόνυσου Αλέξανδρος Βελέντζας, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ακραιφνίου Βασιλείου Αλέξανδρος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Κόκκινου Καραγιάννης Σπυρίδων, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου Ντουφεξής Ηρακλής, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καρυάς Δεδούσης Ευάγγελος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πύργου Σταμούλης Ιωάννης. Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος. Στην συνεδρίαση αυτή ορίστηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τζαμτζή Ελένη ως ειδική γραμματέας για την τήρηση των συνοπτικών πρακτικών αυτής της συνεδρίασης.

2 2 Ο Πρόεδροs ενημέρωσε για την ύπαρξη εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και κάλεσε το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα προ ημερησίας διάταξης θέματα τα οποία είναι :1). Λήψη απόφασης για κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων, για πτώση,δέντρων. 2). Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου μας στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ορχομενού, 3). Ορισμός δύο (2) μελών του Δήμου μας για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΟΔΑΛ -Α.Ε. Ο.Τ.Α παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα έκρινε τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων. Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 1 ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης που είναι «Λήψη απόφασης για κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων, για πτώση, δέντρων» και ο οποίος στη συνέχεια το εισηγήθηκε ύστερα από την αριθμ / εισήγηση της κ. Γ. Πάννου Προϊσταμένης του Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης η οποία μοιράστηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και η οποία τα εξής: ΘΕΜΑ: Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων, για πτώση, δέντρων Ολοκληρώθηκε η καταγραφή, από τους αρμόδιους υπαλλήλους του δήμου μας, των δέντρων που χρειάζονται κλάδεμα καθώς και εκείνων που είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα προς πτώση και στις δυο Δημοτικές Ενότητες του δήμου Ορχομενού. Εκτός όμως από τα δέντρα που καταφανώς είναι ξερά και επικίνδυνα και τα οποία καταγράφηκαν, υπάρχουν και δέντρα τα οποία μπορεί μακροσκοπικά να φαίνονται υγιή και να μην είναι καθώς και εκείνα που βρίσκονται σε τέτοια θέση και με τέτοια φυσική κατάσταση όπου υπό ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες να πέσουν. Σας επισυνάπτουμε σε λίστα, ανά Τοπική και Δημοτική Κοινότητα, τα δέντρα που θα πρέπει να κλαδευτούν αλλά και αυτών που πρέπει να κοπούν, αφού βέβαια ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επειδή όμως ο κίνδυνος πτώσης ξερού κλάδου από δέντρο ή ακόμη και πτώσης ολόκληρου του γερασμένου, του αρρωστημένου ή και ξερού δέντρου, ειδικά σε χώρους συνάθροισης κοινού, είναι υπαρκτός και μεγάλος προτείνουμε να ξεκινήσει άμεσα, το αρμόδιο προσωπικό του δήμου μας, αυστηρό κλάδεμα στα δέντρα που παρουσιάζονται στην λίστα που ακολουθεί. 1 η κατηγορία: Δέντρα που θα πρέπει να κλαδευτούν για την πόλη του Ορχομενού: 1. Στην παιδική χαρά της πλατείας Ηρώων στον Ορχομενό, κλάδεμα και αφαίρεση ξερών κλάδων των δέντρων που βρίσκονται τόσο μέσα στον χώρο της παιδικής χαράς όσο και σε αυτά που γειτνιάζουν σε αυτή και φύονται στο πεζοδρόμιο. 2. Αυστηρό κλάδεμα κλάδων στους πλάτανους που βρίσκονται μέσα στην πλατεία Ηρώων και περισσότερο σε αυτούς κάτω από τους οποίους συναθροίζεται κοινό. 3. Κλάδεμα και αφαίρεση κλάδων των πλάτανων που βρίσκονται, στο ύψος της πλατείας Ηρώων, και στην άλλη πλευρά της 28 ης Οκτωβρίου, μπροστά από το κατάστημα Σύνορο. Στον ίδιο χώρο, και μπροστά από την οικία του Κων/νου Μπούρα, υπάρχει πεύκο που επίσης χρειάζεται κλάδεμα. 4. Αυστηρό κλάδεμα στα δύο από τα τέσσερα πεύκα που βρίσκονται επί της οδού 28 ης Οκτωβρίου, στο ύψος του 1 ου Δημοτικού Σχολείου και κλάδεμα κάποιων που βρίσκονται μέσα στον προαύλιο χώρο, κυρίως στην αριστερή πλευρά του. 5. Αφαίρεση ξερών και επικίνδυνων κλάδων όλων των πλάτανων που βρίσκονται στην πλατεία του Ευαγγελιστή Λουκά. 6. Κλάδεμα σε αρκετά δέντρα που βρίσκονται περιμετρικά του σχολικού κτιρίου του Λυκείου Ορχομενού. 7. Αυστηρό κλάδεμα και αφαίρεση ξερών κλάδων σε όλους τους πλάτανους που βρίσκονται στην δεξιά πλευρά και παράλληλα του τοίχου του σχολικού κτιρίου του 1 ου Γυμνασίου Ορχομενού. 8. Αυστηρό κλάδεμα σε δέντρο ακακίας που βρίσκεται εντός του προαύλιου χώρου του 2 ου Δημοτικού σχολείου του Ορχομενού. 9. Κλάδεμα κορυφών και ξερών κλάδων στις λεύκες που βρίσκονται κατά μήκος της οδού Γυμναστηρίου 10. Αυστηρό κλάδεμα στον πλάτανο που βρίσκεται δεξιά της οδού Γυμναστηρίου, λίγο πριν το παγοποιείο.

3 3 11. Αυστηρό κλάδεμα στα πεύκα που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του ιερού της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου καθώς και αφαίρεση κλάδων σε δέντρο που βρίσκεται δεξιά της εισόδου του ναού. 12. Αυστηρό κλάδεμα σε αρκετά δέντρα που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Παιδικού σταθμού. 13. Αυστηρό κλάδεμα, σε ύψος που θα τις καταστήσει ακίνδυνες, σε τρεις λεύκες που βρίσκονται δεξιά της εξόδου της πόλης του Ορχομενού και που βρίσκονται στο ύψος του Καταστήματος υαλοπινάκων του κ. Πουρνάρα. 14. Κλάδεμα σε όλα σχεδόν τα δέντρα της πλατείας του Συνοικισμού καθώς και εκείνων των δέντρων που βρίσκονται στον στρογγυλό χώρο κοντά της ίδιας πλατείας. 15. Αφαίρεση κορυφών και κλάδεμα στις λεύκες που βρίσκονται μπροστά από την εκκλησία της Αγ. Μαρίνας στον Συνοικισμό. 16. Κλάδεμα ενός πεύκου που βρίσκεται δεξιά του κτιρίου του Γηροκομείου. 17. Κλάδεμα σε αρκετά δέντρα που βρίσκονται στον χώρο της εκκλησίας της Παναγίας Σκριπούς, ιδιαίτερα εκείνων που είναι ανάμεσα στον ναό και στα κελιά καθώς και εκείνων που βρίσκονται στον χώρο. δεξιά του ναού. Επίσης αφαίρεση κάποιων ξερών κλάδων από τα πεύκα στον μπροστινό προαύλιο χώρο της εκκλησίας. 18. Κλάδεμα δύο πλατάνων στην έξοδο του Ορχομενού, δεξιά, λίγο πιο πάνω από το πρατήριο και αφαίρεση κορμού φοίνικα. 19. Κλάδεμα ξερών κλάδων σε κάποια πεύκα στον χώρο του Πρασίνου στον αρχαιολογικό χώρο. 20. Κλάδεμα σε πλάτανο στην πλατεία Σκριπούς. 21. Κλάδεμα δύο ευκαλύπτων που βρίσκονται απέναντι από την οικία της κας Δάφα Σωτηρίας ( αίτημα της κας Δάφα στον δήμο μας ) 22. Κλάδεμα των δύο πεύκων που βρίσκονται έξω από την περίφραξη του κ. Μούσα Δημητρίου ( αίτημα για κοπή του κ. Μούσα Δημητρίου). 23. Αυστηρό κλάδεμα σε πεύκο που βρίσκεται στον δρόμο που ενώνει το κάτω μέρος της πλατείας και την 28 η Οκτωβρίου. 24. Κλάδεμα σε κάποια πλατάνια που βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του χώρου που στεγάζεται το Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ( Πέτρινα). 25. Κλάδεμα σε αρκετά δέντρα στην περιοχή της Δραγατσούλας 26. Κλάδεμα ενός δέντρου που βρίσκεται κοντά στην οικία του Μάρκου Τσαμπά. 2 η κατηγορία : Δέντρα που θα πρέπει να αφαιρεθούν για την πόλη του Ορχομενού: 1. Αφαίρεση των δύο εκ των τεσσάρων πεύκων που βρίσκονται στην 28 η Οκτωβρίου στο ύψος του 1 ου Δημοτικού Σχολείου 2. Αφαίρεση των δύο πεύκων που βρίσκονται στην πλατεία Σκριπούς. 3. Αφαίρεση του πεύκου που βρίσκεται πίσω από το ιερό του ναού στην πλατεία του Ευαγγελιστή Λουκά. 4. Αφαίρεση τριών πεύκων που βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του χώρου που στεγάζεται το Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ( Πέτρινα). 5. Αφαίρεση έξι πεύκων που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, ενός ευκαλύπτου στην γωνία του προαύλιου χώρου καθώς και ενός δέντρου που βρίσκεται δεξιά της εισόδου του σταθμού. 6. Αφαίρεση πέντε πεύκων που βρίσκονται στην πλατεία Αγ. Νικολάου και αφαίρεση του ξερού κορμού του φοίνικα στην ίδια πλατεία. 7. Αφαίρεση των δύο πεύκων που βρίσκονται στην είσοδο του προαύλιου χώρου του Λυκείου Ορχομενού καθώς και της ακακίας που βρίσκεται στην δυτική πλευρά του σχολικού κτιρίου.επίσης αφαίρεση τριών δέντρων λεύκας που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του σχολικού κτιρίου. 8. Αφαίρεση τριών ξερών δέντρων λεύκας που βρίσκονται επί της Γυμναστηρίου στο ύψος του Λυκείου και 2 ου Δημοτικού σχολείου και μίας λεύκας που βρίσκεται απέναντι από τον χώρο του γηπέδου. 9. Αφαίρεση δέντρου λεύκας που βρίσκεται στην δεξιά γωνία της περίφραξης του προαύλιου χώρου του 1 ου Γυμνασίου. 10. Αφαίρεση ενός δέντρου στην πλατεία Συνοικισμού. 11. Αφαίρεση δύο δέντρων λεύκας στην εκκλησία της Αγ. Μαρίνας. 12. Αφαίρεση ενός κυπαρισσιού, στη εκκλησία του Αγ. Ιωάννη. 13. Αφαίρεση μιας ιτιάς, στην εκκλησία της Αγ. Τριάδας. 14. Αφαίρεση ξερών δέντρων από την Δραγατσούλα.

4 4 15. Αφαίρεση κορμού φοίνικα από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Παναγίας Σκριπούς. Αφαίρεση δύο ευκαλύπτων και ενός κυπαρισσιού (μπροστά από τα κελιά), και δύο που βρίσκονται στην σκάλα προς τα κελιά. Σε χώρο που είναι δεξιά της Παναγίας υπάρχουν αρκετά κωνοφόρα δέντρα ανάμεσα των οποίων και αρκετά γερασμένα, προτείνεται η αφαίρεση πέντε δέντρων με πρόταση να αντικατασταθούν ισάριθμα έτσι ώστε να μην χαθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του. Επίσης στον μπροστινό προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Παναγίας υπάρχουν πεύκα πολλών ετών (δύο από αυτά γέρνουν χαρακτηριστικά, το ένα λιγότερο του άλλου ).Ο συγκεκριμένος όμως χώρος είναι ιδιαίτερος, κοντά σε ένα αρχαίο θέατρο και για αυτό θα πρότεινα να επανεξεταστεί όλος ο προαύλιος χώρος της Παναγίας έτσι ώστε να γίνουν επεμβάσεις που δεν θα αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του χώρου. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ -Είσοδος Ακραιφνίου: Κλάδεμα, γιατί κλαδιά γέρνουν πολύ προς το δρόμο και ειδικά για το κλάδεμα δύο ιτιών απαιτείται η συνδρομή της ΔΕΗ. -Δρόμος προς Γυμνάσιο: Κλάδεμα με την συνδρομή της ΔΕΗ. -Έξοδος προς Κόκκινο: Κλάδεμα, γιατί κλαδιά γέρνουν πολύ προς το δρόμο. -Έμπροσθεν οικίας Πολίτη Κων/νου: Κλάδεμα με την συνδρομή της ΔΕΗ (ΕΠΕΙΓΟΝ). -Δημοτικό Σχολείο: Δύο δένδρα για κλάδεμα, εκ των οποίων το ένα είναι πολύ ψηλό και ίσως χρειαστεί ειδικό μηχάνημα (ΕΠΕΙΓΟΝ). ΚΟΚΚΙΝΟ -Πάνω Παιδική Χαρά: Κλάδεμα. -Είσοδος Κόκκινου από Ακραίφνιο: Κλάδεμα, γιατί κλαδιά γέρνουν πολύ προς το δρόμο. -Δημοτικό Σχολείο: Κλάδεμα. -Κάτω Παιδική Χαρά: Κλάδεμα. ΚΑΣΤΡΟ -Παιδική Χαρά: Κλάδεμα με την συνδρομή της ΔΕΗ. -Πνευματικό Κέντρο: Κλάδεμα. -Πλατεία Εκκλησίας: Ένα πεύκο για κλάδεμα. -Κεντρική Πλατεία: Κλάδεμα πλατάνου. -Πεζοδρόμιο έναντι Πνευματικού Κέντρου: Κλάδεμα πεύκων. ΛΟΥΤΣΙ ΠΑΥΛΟ -Αγ. Ιωάννης Παιδική Χαρά: Κλάδεμα. -Δρόμος πίσω πλευράς Σχολείου: Κλάδεμα, γιατί κλαδιά γέρνουν πολύ προς το δρόμο. -Διασταύρωση προς Λούτσι: Κλάδεμα ακακιών. -Είσοδος Παύλου (απέναντι από το πρατήριο): Κλάδεμα, γιατί κλαδιά γέρνουν πολύ προς το δρόμο (ΕΠΕΙΓΟΝ). -Νεκροταφείο: Κλάδεμα. -Αλσύλλιο (δίπλα στο νεκροταφείο): Κλάδεμα.

5 5 -Δρόμος Παύλου Πύργου: Κλάδεμα, γιατί τα κλαδιά γέρνουν πολύ προς το δρόμο και δυσχεραίνουν την κίνηση των οχημάτων (ΕΠΕΙΓΟΝ). ΠΥΡΓΟΣ -Είσοδος Πύργου: Κλάδεμα, γιατί τα κλαδιά γέρνουν πολύ προς το δρόμο (ΕΠΕΙΓΟΝ). -Παιδική Χαρά: Κλάδεμα. ΔΙΟΝΥΣΟΣ -Δημοτικό Σχολείο: Κλάδεμα και ειδικά ένα δένδρο γέρνει πολύ προς τη σκεπή του Σχολείου (ΕΠΕΙΓΟΝ). -Εκκλησία: Κλάδεμα. -Νηπιαγωγείο: Κλάδεμα. -Έμπροσθεν οικίας Βελέντζα Αργύρη: Ένα πεύκο για κλάδεμα. ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -Νεκροταφείο: Κλάδεμα κλαδιών που γέρνουν επικίνδυνα προς το δρόμο (ΕΠΕΙΓΟΝ). ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -Δημοτικό Σχολείο: Κλάδεμα. -Νηπιαγωγείο: Κλάδεμα (ΕΠΕΙΓΟΝ). -Όπισθεν καφετέριας κου Κόττα: Κλάδεμα ενός πεύκου (ΕΠΕΙΓΟΝ). ΚΑΡΥΑ -Αγία Παρασκευή: Κλάδεμα. -Κοινότητα: Κλάδεμα. -Σχολείο: Κλάδεμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πέραν των ενεργειών που θα κάνει ο Δήμος μας για το κλάδεμα των δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους, θεωρούμε αναγκαίο: α) Να προβούμε στην έγγραφη σύσταση προς τη «Νέα Εθνική Οδό» για το κλάδεμα των δένδρων και φυτών που βρίσκονται στον παράδρομο Ακραιφνίου Κάστρου και είναι στη δικαιοδοσία τους, διότι προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων και θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το δρόμο αυτό μετακινούνται καθημερινά μαθητές. β) Να αναρτηθούν ανακοινώσεις σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα, όπου θα αναφέρεται ότι θα πρέπει οι ιδιώτες να κλαδέψουν τα δέντρα τους, τα οποία προκαλούν πρόβλημα κυρίως στην μείωση της ορατότητας σε στροφές και διασταυρώσεις των δρόμων, στη διέλευση των οχημάτων αλλά και όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την πτώση κλαδιών από δυνατό αέρα κτλ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

6 6 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ -Δημοτικό Σχολείο: Ένα πεύκο για κοπή, το οποίο είναι πολύ ψηλό και γέρνει επικίνδυνα προς το σχολείο. Υπάρχει άδεια από το Δασαρχείο, σύμφωνα με πληροφορίες του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση και είναι απαραίτητη η συνδρομή της ΔΕΗ και της Πυροσβεστικής (ΕΠΕΙΓΟΝ). ΚΟΚΚΙΝΟ -Πίσω αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου: Ένα πεύκο για κοπή. ΚΑΣΤΡΟ -Πνευματικό Κέντρο: Δύο λεύκες για κοπή. ΛΟΥΤΣΙ -Πλατεία: Φοίνικες για κόψιμο. ΠΑΥΛΟ -Αγ. Ιωάννης Παιδική Χαρά: Δύο δένδρα για κοπή. -Είσοδος Παύλου (απέναντι από το πρατήριο): Ένα δένδρο για κοπή, γέρνει επικίνδυνα προς το δρόμο. -Αλσύλλιο (δίπλα στο νεκροταφείο): Κόψιμο ξερών δένδρων. ΠΥΡΓΟΣ -Είσοδος Πύργου: Πέντε δένδρα για κοπή, τα οποία έχουν έντονη κλίση προς το δρόμο και κοπή μιας ξερής λεύκας. -Σχολείο: Κοπή ενός ξερού δένδρου. ΔΙΟΝΥΣΟΣ -Δημοτικό Σχολείο: Δύο δένδρα για κοπή. -Έμπροσθεν οικίας Βελέντζα Αργύρη: Ένα πεύκο για κοπή, έχει μεγάλη κλίση προς το δένδρο. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -Αύλειος χώρος Κοινοτικού Γραφείου: Έξι ξερά (έχουν καεί) δένδρα για κοπή και ένας φοίνικας. -Έμπροσθεν πρατηρίου κου Αλαμπάση: Τρία δένδρα για κοπή με τη συνδρομή της ΔΕΗ και του ΟΤΕ (ΕΠΕΙΓΟΝ). -Αύλειος χώρος εκκλησίας Μαυρόγειας: Δύο πεύκα και ένα κυπαρίσσι για κοπή. ΚΑΡΥΑ -Κοινότητα: Ένα πεύκο για κοπή. Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή γνωμών, έκθεση απόψεων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις αριθμ / ,13209/ ,13026β του τμήματος τις διατάξεις των άρθρων 65,67,225,226,227 του Ν. 3852/2010, ύστερα από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αποδέχεται την υπ αρίθμ. πρωτ / εισήγηση της κ. Γ. Πάννου που αφορά το Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων, για πτώση, δέντρων.

7 7 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 153/2014 Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως : ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΟΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ορχομενός Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 666/20-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 666/20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 666/20-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 220/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 214/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3500/17-3-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 31/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10502/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4467/6-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 46/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 215/2014 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6518 /19-5-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 84/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 205/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/29-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/29-12-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/29-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 21 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 66012/17.11.2014

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 66012/17.11.2014 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 66012/17.11.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 350/2014 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για υλοτοµία ή µη δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 134/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12931/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 134/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12931/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 28 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 28 Νοεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 28 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

www.neafiladelfeia.gr

www.neafiladelfeia.gr www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 26/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 21/2014

Αρ. Απόφασης: 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα