Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 1 Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Καταβάτη Ευανθία του Παναγιώτη Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλ/νίας Ένα από τα βασικά στοιχεία βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Με τον όρο επιμόρφωση εννοούμε την επιπλέον μόρφωση που προσφέρεται σ εκείνους που ήδη έχουν δεχθεί κάποια μόρφωση, με στόχο να αναπτυχθούν επαγγελματικά, δηλ. να προσαρμόσουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες στην εξέλιξη της κοινωνίας και στις απαιτήσεις της ανάπτυξης, να αυξήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και να εκμεταλλευτούν καλύτερα όλο το δυναμικό της πρωτοβουλίας τους και δημιουργικότητάς τους ( Γκόλιαρης 1998). Για να είναι αποτελεσματική η επιμόρφωση χρειάζεται να αποδεχθούν οι εκπαιδευτικοί το ρόλο των αυξημένων καθηκόντων στην εκπαίδευση και να κάνουν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ένα κανονικό μέρος της επαγγελματικής τους ζωής. Η επιμόρφωση έχει ως επίκεντρό της τον εκπαιδευτικό και περιλαμβάνει μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα ή άλλες προγραμματισμένες δραστηριότητες με χαρακτήρα μορφωτικό και επαγγελματικό, έτσι ώστε να είναι δυνατό να καλύπτονται ανάγκες που ανάγονται τόσο στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όσο και στην επαγγελματική τους αποδοτικότητα Το σύνολο των διδακτικών αντικειμένων ( θεωρητικών και πρακτικών), που κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι πρέπει να προσεγγίσει πολύπλευρα, ώστε να βελτιώσει το προσωπικόπαιδαγωγικό-εκπαιδευτικό του προφίλ, είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες του. Οι ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρέπει να ερευνούνται πολύ προσεκτικά και να προσδιορίζονται από τους ίδιους. Για να γίνει πιο αποτελεσματική η επιμόρφωσή του καλό είναι ο εκπαιδευτικός να ιεραρχήσει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες. Με τον όρο ιεράρχηση των αναγκών ορίζουμε τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζει ο εκπαιδευτικός για το σύνολο των διδακτικών αντικειμένων που πρέπει να προσεγγίσει, ώστε η επιμόρφωσή του ν αρχίσει από ουσιαστικά και αποτελεσματικά γι αυτόν θέματα. Ένα τέτοιο πολύ σημαντικό γι αυτόν θέμα είναι η προσωπική του ανάπτυξη, η οποία συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική του ανάπτυξη. Η προσωπικότητα του ατόμου είναι ένα ενιαίο όλον, στο οποίο πολλές φορές είναι αδύνατο ή αυθαίρετο να διακρίνονται οι λειτουργίες σε επαγγελματικές και μη. Μπορούμε όμως συμβατικά να ξεχωρίσουμε και να μελετήσουμε χωριστά διάφορους τομείς της, όπως τον γνωστικό τομέα, το συναισθηματικό, τον κοινωνικό, τον ψυχολογικό, τον επαγγελματικό τομέα κ.α.. Η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου είναι η ανάπτυξή του στο πλαίσιο του επαγγελματικού τομέα της προσωπικότητάς του και ορίζεται ως μια συνεχής δυναμική εξελικτική πορεία, κατά την οποία διαμορφώνεται και συνεχώς αναδιαμορφώνεται η επαγγελματική συμπεριφορά του. Αυτή αποτελεί τμήμα της συνολικής συμπεριφοράς του και σχετίζεται με την επαγγελματική ζωή (Δημητρόπουλος, 2002 ). Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται με το πρόσωπο του εκπαιδευτικού, με τη ζωή του, τη σταδιοδρομία του και την περιβάλλουσα νοοτροπία διδασκαλίας στην οποία εργάζεται (Andy Hargreaves,1995). Η

2 2 επαγγελματική του ανάπτυξη είναι συγχρόνως διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης. Οι προσωπικοί παράγοντες έχουν μεγάλη σημασία για τη δουλειά του, είτε πρόκειται για τις σχέσεις του με τους συναδέλφους του και τα παιδιά, είτε για τη στάση του απέναντι στην αλλαγή ή για την ποιότητα της διδασκαλίας του. Η σημασία του εκπαιδευτικού ως προσώπου αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στη βιβλιογραφία γύρω από την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί είναι πρόσωπα με σκοπούς, προσδοκίες, προθέσεις και θεωρίες, οι οποίες επηρεάζουν την πρακτική τους. Για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών, ώστε να διευκολύνουν την ψυχοδιανοητική και κοινωνική τους ανάπτυξη θα πρέπει και οι ίδιοι να βρίσκονται σε μια πορεία προσωπικής-επαγγελματικής ανάπτυξης. Περιεχόμενο της επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στη Συμβουλευτική. Βασική προϋπόθεση για την προσωπική του ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη της αυτογνωσίας του. Αυτή προωθείται ιδιαίτερα μέσα από την επιμόρφωση και ενασχόληση με τη Συμβουλευτική. Η γνώση του ίδιου του εαυτού του εκπαιδευτικού έχει ζωτική σημασία για τη ζωή του και την προσωπική του ευτυχία, αλλά θεωρείται και ζήτημα-κλειδί για την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού του δυναμικού. Οι Εκπαιδευτικοί, επειδή είναι αυτοί που μαθαίνουν στους νέους ανθρώπους πως να υπάρχουν σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, θα πρέπει οι ίδιοι να μάθουν να ανακαλύπτουν τον άλλον αλλά και τον εαυτό τους. Πρέπει να βοηθηθούν να ασχοληθούν, να δουν, να κατανοήσουν και να δομήσουν τον εαυτό τους. Το "γνώθι σ αυτόν" ενισχύει την αυτοπεποίθησή του, διευκολύνει την επαφή και τη συνεργασία με τους άλλους και τον βοηθά να προβεί σε εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και στις πραγματικές του ικανότητες. Η ενασχόληση του Δασκάλου με τη δική του ιστορία, με το δικό του εαυτό, τον βοηθάει να αναπτυχθεί ο ίδιος και να αναπτύξει την αίσθηση της αυτοπαραδοχής- που είναι προϋπόθεση και για την αποδοχή των άλλων. Αυτογνωσία δε σημαίνει απλή "χαρτογράφηση" των πτυχών του εαυτού μας, αλλά και προσπάθεια να δεχτούμε από τις πτυχές μας ό,τι δεν μπορεί να αλλάξει, να επιδιώξουμε να αλλάξουμε ό,τι μπορεί να αλλάξει και είναι πηγή οδυνών για μας και τους άλλους και να μπορούμε να διακρίνουμε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να αλλάξει. Σημαίνει επίσης ότι δεν θεωρούμε τον εαυτό μας οντότητα στατική αλλά δυναμική και πολυσύνθετη, που πρέπει και μπορεί να ακολουθήσει πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης. Κατά τον Diamond (1991) το να εκπαιδεύεις καλούς εκπαιδευτικούς σημαίνει, μεταξύ άλλων, να προωθείς την ανακάλυψη και την εξέλιξη του εαυτού τους μάλλον και όχι τόσο την ακριβή άσκησή τους στο πώς θα διδάξουν. Με τη γνώση του ίδιου του εαυτού του, των φόβων του, των αδυναμιών του και του δυναμικού του, των αξιών των στάσεων, των προσδοκιών, των στερεότυπων της γενικότερης συμπεριφοράς και της προσωπικής του ιστορίας, της ιδεολογίας και της θεωρίας του, ο εκπαιδευτικός προσφέρει στη διδασκαλία αυτό που έχει νόημα για τον ίδιον. Η εξερεύνηση και ανάπτυξη του εαυτού βοηθάει κάποιον να καταλάβει και να αναλύσει κριτικά τη γύρω πραγματικότητα, να πλατύνει τους φιλοσοφικούς ορίζοντές του, να μαθαίνει να παράγει γνώση και όχι απλά να την καταναλώνει και να την αναπαράγει, να βρίσκει ισορροπία μεταξύ σκέψης και πράξης, θεωρίας και πρακτικής. Ο καλύτερος δάσκαλος είναι αυτός που έχει ασχοληθεί κριτικά και βαθιά με το προσωπικό ταξίδι του στη ζωή, αυτός που βρίσκεται σε πορεία αυτοπραγμάτωσης.

3 3 Η επιμόρφωση αυτή θα βοηθήσει ακόμη τον Εκπαιδευτικό να αναπτύξει συμβουλευτικές δεξιότητες που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα ζεστό σχολικό κλίμα, μέσα στο οποίο θα επικρατούν γνήσιες σχέσεις και ουσιαστική επικοινωνία και οι μαθητές θα βρίσκουν τη συναισθηματική ασφάλεια που απαιτείται για να ερευνήσουν και να αυτο-εξερευνηθούν, να εκφραστούν, να αναπτυχθούν και να μάθουν. Τέτοιες είναι, όπως ορίζονται από τον Carl Rogers., η "άνευ όρων" αποδοχή του άλλου να σέβεται δηλ. και να αποδέχεται ανυπόκριτα τις απόψεις, τις σκέψεις, τις στάσεις και τα συναισθήματα του μαθητή -,η «ενσυναίσθηση» -δηλ. η ικανότητα να μπορεί κανείς να έρχεται στη θέση του άλλου, να κατανοεί τον κόσμο του, τα συναισθήματά του, τα βιώματά του, τα προβλήματά του και να παραμερίζει όσο το δυνατόν τις δικές του προσδοκίες και εμπειρίες - και η «γνησιότητα» - δηλ. να είναι κανείς ο εαυτός του, να συμπεριφέρεται χωρίς προσωπείο, ώστε να μπορεί να εξωτερικεύει όλα τα συναισθήματά του που έχουν άμεση σχέση με την επικοινωνιακή διαδικασία (Μπρούζος,1998). Ακόμα η ενασχόλησή του με τη Συμβουλευτική θα προωθήσει τη συναισθηματική του ανάπτυξη, θα τον μάθει να δέχεται τα δικά του συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων, να τα κατανοεί και να αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα, τη δύναμη και την ιδιαίτερη σημασία και επιρροή που έχουν στη ζωή μας. Θα εμβαθύνει και θα ασκηθεί στις ικανότητες και δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, οι οποίες περιλαμβάνουν αυτεπίγνωση, αυτοεκτίμηση, ζήλο και επιμονή, την ικανότητα να βρίσκει κανείς κίνητρα για τον εαυτό του (την αυτοενεργοποίηση), να αντέχει τις απογοητεύσεις, να χαλιναγωγεί την ανυπομονησία του, να ρυθμίζει σωστά τη διάθεσή του, να εμποδίζει την απογοήτευση να καταπνίξει την ικανότητά του για σκέψη, να τα πηγαίνει καλά με τους ανθρώπους, την ελπίδα,, τον έλεγχο των παρορμήσεων και την κοινωνική προσαρμοστικότητα..αυτές είναι οι δεξιότητες των ανθρώπων που διαπρέπουν στη ζωή,είναι οι σφραγίδες ποιότητας του χαρακτήρα,αυτών που οικοδομούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και που διακρίνονται στο χώρο της εργασίας τους (Coleman,1995). Θα δεχτεί ο εκπαιδευτικός υποστήριξη πάνω σε θέματα Επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων, ώστε να βελτιώσει και να αναπτύξει εκείνες τις ιδιότητες και ικανότητες που είναι κρίσιμες για το έργο του. Μη λεκτική επικοινωνία, ενεργός ακρόαση Με τις ασκήσεις επικοινωνίας, τις συζητήσεις, την ενεργό ακρόαση, την αποδοχή του άλλου, τα παιχνίδια ρόλων, την ανταλλαγή των εμπειριών, τους προβληματισμούς και γενικά την αλληλοεπίδραση της ομάδας θα βοηθηθεί να αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και εκείνες τις στάσεις και συμπεριφορές που προωθούν τις αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις. Μεθοδολογία της επιμορφωτικής αυτής διαδικασίας Κατά την επιμορφωτική αυτή διαδικασία προτείνεται να ακολουθηθεί η βιωματική διαδικασία που προσφέρει τη μάθηση μέσα από τη βιωματική εμπλοκή των Εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες, ασκήσεις και παιχνίδια, δεχόμενοι την άποψη ότι η κινητοποίηση του συναισθήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα μάθησης. Δεν καλούμε τους Εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν κάποιες επιμορφωτικές διαλέξεις, αλλά τους προτείνουμε να συμμετάσχουν ενεργά με τη νόηση και το συναίσθημά τους σε μια εμπειρία ομάδας ανάπτυξης.

4 4 Η εργασία σε ομάδες ανάπτυξης προτείνεται ως η πιο κατάλληλη για την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών, συναισθημάτων, επιτρέπει την ανατροφοδότηση και διευκολύνει την διαπροσωπική μάθηση. Ο διάλογος και η αλληλεπίδραση προωθούν την ανάπτυξη του προσώπου, η οποία περνά μέσα από σχέσεις επικοινωνίας με τους άλλους και είναι μια κίνηση προς τον εαυτό και προς τους άλλους. Οι ομάδες μπορούν να γίνονται μια φορά την εβδομάδα για δύο ώρες και οι συναντήσεις αυτές να διαρκούν για πολλές εβδομάδες. Τα μέλη της κάθε ομάδας μπορεί να είναι από άτομα. Ο εκπαιδευτής θα εμψυχώνει τους συμμετέχοντες διευκολύνοντας την έκφραση και την επικοινωνία μεταξύ τους, υιοθετώντας τις τεχνικές και δεξιότητες της Συμβουλευτικής, όπως είναι η ενσυναίσθηση,η αποδοχή, η γνησιότητα, η ενεργός ακρόαση, η επαναδιατύπωση κ.α. και θα προτείνει ορισμένες δραστηριότητες (Μπακιρτζής,1998). Βασικοί στόχοι της ομάδας είναι τα μέλη της να εισέλθουν σε πορεία γνώσης του εαυτού τους, να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες της Συμβουλευτικής και Επικοινωνίας με τον εαυτό τους και τους άλλους και να αναπτυχθούν συναισθηματικά, βοηθώντας έτσι στην αρμονική συμβίωση με τον εαυτό τους και το περιβάλλον. Η ενεργός ακρόαση, η προσεκτική παρακολούθηση κάθε ομιλούντα καθώς και οι ανατροφοδοτικοί μηχανισμοί της αντανάκλασης περιεχομένου και συναισθημάτων θα βοηθήσουν να δοθεί το μήνυμα στα μέλη της ομάδας ότι καταβάλλεται προσπάθεια να κατανοηθούν οι απόψεις τους, τα συναισθήματά τους, αλλά και αυτοί οι ίδιοι (Δεδούλη-Μαρμαρινός, 2001). Το περιεχόμενο των συναντήσεων της ομάδας θα έχει βιωματικό χαρακτήρα μέσα από ασκήσεις, δραστηριότητες, βίωση και έκφραση συναισθημάτων, συζήτηση, προβληματισμούς και τέλος θεωρητική ενημέρωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας είναι η δημιουργία ενός κλίματος που θα επικρατεί η ηρεμία, η χαλάρωση, η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός στην προσωπικότητα, η αβίαστη έκφραση και τα προσωπικά όρια. Θα μάθουν έτσι να εκδιπλώνονται συναισθηματικά, θα επιχειρήσουν ενδοσκόπηση, θα δουλέψουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους αντιπαραβάλλοντάς την με την εικόνα που νομίζουν ότι δίνουν στους άλλους και την εικόνα που δηλώνουν οι άλλοι ότι έχουν πράγματι από αυτούς, θα συνειδητοποιήσουν πτυχές και στοιχεία της προσωπικότητάς τους άγνωστα μέχρι στιγμής, θα στοχαστούν κριτικά για τον τρόπο που επικοινωνούν με τους άλλους, θα ευαισθητοποιηθούν στα μηνύματα της μη λεκτικής επικοινωνίας και θα ασκηθούν στην κατανόηση και αποδοχή του άλλου. Μέσα από ασκήσεις και δραστηριότητες που δε βασίζονται μόνο στο λόγο και στις γνωστικές διεργασίες, αλλά και στα συναισθήματα, στη σωματική επαφή, στην κίνηση, στη χρήση της μουσικής και στα μη λεκτικά μηνύματα θα προσπαθήσουν οι επιμορφούμενοι να δουν μέσα από άλλο πρίσμα τις πραγματικότητες που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει για τους εαυτούς τους, την αυτοαναφορά τους, τις ανάγκες τους, τους ορίζοντες, τις προοπτικές τους και τη σχέση τους με τη ζωή. Τέτοιες ασκήσεις είναι : Ασκήσεις παρουσίασης και γνωριμίας των μελών της ομάδας Ασκήσεις-δραστηριότητες έκφρασης -επικοινωνίας με τον εαυτό και τους άλλους Παιχνίδια ρόλων Εξάσκηση στην ενεργό ακρόαση και στις δεξιότητες της Συμβουλευτικής Στο τέλος κάθε δραστηριότητας θα δίνεται αρκετός χρόνος για την ανταλλαγή των εμπειριών και την αξιολόγησή τους από τους συμμετέχοντες. Τα μέλη της

5 5 ομάδας θα μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα, θα αξιολογούν και θα αναλύουν τις εμπειρίες τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Γκόλιαρης, Χ. ( 1998), "Οι Επιμορφωτικές ανάγκες των Εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης (έρευνα)", στο Σύγχρονη Εκπαίδευση,τχ.101, σ.σ Δεδούλη,Μ.- Μαρμαρινός,Ι. (2001), "Συνεχιζόμενη εκπαίδευση:μια προσωποκεντρική- βιωματική παρέμβαση σε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών", στα Πρακτικά Θ Διεθνούς παιδαγωγικού Συνεδρίου Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση : Διεθνής εμπειρία και Ελληνική προοπτική, εκδ. Ατραπός Diamond, C.T.P. (1991),Teacher Education as Transformation, Milton Keynes, Open University Press. Δημητρόπουλος,Ε. (2002),"Η Επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου και οι σχετικές θεωρίες", στο Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός του. Κασσωτάκη Μ..εκδ. Δαρδανός, Αθήνα. Goleman, D. (1998): Η Συναισθηματική Νοημοσύνη :γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ ; Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα Hargreaves,A., Fullan, M. (1995), Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών, εκδ. Πατάκη, Αθήνα. Θεοδώρου, Δ.(2000), "Συναισθηματικές προϋποθέσεις της αγωγής από ανθρωπολογική σκοπιά", στον Παιδαγωγικό Λόγο, εκδ. Κορφή, τχ. 3,σ.σ Κοσμίδου,Χ.(1996), "Η Συμβουλευτική Διάσταση του έργου του εκπαιδευτικού", στο Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, τχ ,σσ Κοσμόπουλος, Α. (1995) Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική του Προσώπου, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα Μπρούζος Α. (1998): Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Μια Ανθρωπιστική Θεώρηση της Εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα Tony Merry (2002), Πρόσκληση στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

Το θεατρικό παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής σταδιοδρομίας

Το θεατρικό παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής σταδιοδρομίας Το θεατρικό παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής σταδιοδρομίας Καντανολέων Νεκτάριος 1, Αικατερίνη Αλιακίζογλου 2 1. ΠΕ12 - MSc Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Συµβουλευτική και Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική στο δηµοτικό σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Συµβουλευτική και Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική στο δηµοτικό σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ανάπτυξη και Συµβουλευτική της Σταδιοδροµίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συµβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών.

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας.

Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας. Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας. Βασίλαρου Βασιλική, εκπαιδευτικός ΠΕ 60 Περίληψη: Η ανθρώπινη νοηµοσύνη είναι ένα πλέγµα από ικανότητες νοηµοσύνες που συνδυάζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας»

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μεθοδολογία επιμόρφωση Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη 217 7.1 Ιδιαιτερότητε τη εκπαίδευση ενηλίκων - Παιδαγωγικέ αρχέ εκπαίδευση ενηλίκων Το 2006, η κοινή ενδιάμεση έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική πράξη απόρροια της «συναισθηματικής γλώσσας» του εκπαιδευτικού

Η εκπαιδευτική πράξη απόρροια της «συναισθηματικής γλώσσας» του εκπαιδευτικού Η εκπαιδευτική πράξη απόρροια της «συναισθηματικής γλώσσας» του εκπαιδευτικού Κιτσάκη Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Παναγάκη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών;

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών; Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Σοφία Βασιλειάδου 137, Βασιλική Ιωαννίδη 138 Εισαγωγή Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «για τη δημιουργία ενός σύγχρονου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης K;ona και Θρησκευμάτων ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής στην Οδηγός Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας:

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέυα πτυχιακής εργασίας: Οι Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η αποδοχή - χρήση από τους εκπαιδευτικούς. Υποβληθείσα στον έκτακτο καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και

Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Θα αναφέρουμε εδώ δύο ορισμούς: της UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΥΡΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΥΡΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΥΡΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ «ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ»

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα