08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑΤΑ) ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ. Ιδιότητα: Δρ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑΤΑ) ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ. Ιδιότητα: Δρ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι."

Transcript

1 Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: , ΣΑΕ: 2014ΣΕ ΕΣΠΑ Υποέργο 1 : «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Ε- παγγελματικής Εκπαίδευσης» 08/07/2015 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1 Π Τεύχος μελέτης εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανά γνωστικό αντικείμενο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» * Ονοματεπώνυμο: ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑΤΑ) ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ Ιδιότητα: Δρ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. (* αν έχει γίνει περαιτέρω επιμερισμός του γνωστικού αντικειμένου ή αναφέρεται πιο συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης στο έγγραφο της ανάθεσης έργου σε εσάς, θα πρέπει να προστεθεί σε αυτό το σημείο) (Υπογραφή)

2 TEYXOΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ/ ΜΟΥΣΙΚΗ» 1. Ψηφιακό διδακτικό σενάριο ως παιδαγωγικό εργαλείο Το διδακτικό σενάριο (Δ.Σ.) ως δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία, με εστιασμένο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, έχει καθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους, στηρίζεται σε διδακτικές αρχές και εφαρμόζει συγκεκριμένες (νέες) παιδαγωγικές μεθόδους (από τον Οδηγό «Ανάπτυξης μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», Ι.Ε.Π. 2015, σελ. 9 και 48). Οι νέες αυτές παιδαγωγικές μέθοδοι, τόσο στο πλαίσιο μαθητοκεντρικής (Παπάς, 1996) όσο και ομαδο-κεντρικής διδασκαλίας, στηρίζονται στη θεωρία της δραστηριότητας (activity theory: Vygotsky, Leont ev, Luria, Nardi, Cole and Engestrom), στη θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης (situated cognition: Lave & Wenger, 2005), στη θεωρία της εποικοδομιστικής γνώσης (Papert Cooper, 1993) και στην κατανεμημένη νόηση (distributed cognition: Dillenbourg et al., 1996). Οι θεωρίες αυτές ανήκουν στην ομάδα των κοινωνικο-πολιτισμικών και κοινωνικο-γνωστικών θεωριών, και υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση. (Μπαλκίζας, 2008 β). Με δεδομένο, ότι οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχουν εισαχθεί δυναμικά και με θεαματικά αποτελέσματα τόσο στον κοινωνικό, πολιτισμικό όσο και στον εκπαιδευτικό χώρο τα τελευταία χρόνια, δημιουργήθηκαν νέοι τρόποι διδασκαλίαςμάθησης και νέες μορφές παιδαγωγικών εργαλείων, με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών. (Κόμης, Κόμης, Ράπτης & Ράπτη, Σταμουλάκης, 2015). Το Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο (Ψ.Δ.Σ.) είναι ένας σύγχρονος τρόπος διδασκαλίαςμάθησης, ο οποίος ενσωματώνει και αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε., οι οποίες λειτουργούν ως δυναμι

3 κό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και στη διάθεση του μαθητή, και όχι ως σκοπός. Με το Ψ.Δ.Σ. προάγονται η αυτενέργεια και η συνεργατικότητα των μαθητών, η αλληλεπιδραστική και αυτο-κατευθυνόμενη διαδικασία μάθησης (Μπαλκίζας, 2008β, Σταμουλάκης, 2015), ενισχύεται η ανακαλυπτική μάθηση (Bruner, 1997) βασιζόμενη στην εποικοδομιστική γνώση (Papert, 1980), καλλιεργούνται οι μεταγνωστικές δεξιότητες: «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (Kirsh, Περακάκη, 2009), προάγεται η διαχείριση της γνώσης μέσα από την αυτο-αξιολόγηση, ενώ ενισχύεται σύμφωνα με τη θεωρία του Vigotsky- και ο ρόλος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης. (Kuzulin et al, Μπαλκίζας, 2008 β). Η τεχνολογία, επιπλέον, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες που παλιότερα δεν ήταν πρακτικά εφικτές, ειδικά σε τομείς που αφορούν την ολιστική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, τη διαθεματικότητα (Hake, Lazarowitz & Hertz-Lazarowitz, Σταυρίδου, 2000), την ανάπτυξη περαιτέρω κινήτρων για τον μαθητή, τη δημιουργικότητα εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, την τόνωση της αυτοεκτίμησης του μαθητή, την άμεση διάχυση της πληροφορίας, τον πολλαπλασιασμό του ακροατηρίου (μέσω εικονικών τάξεων), την επέκταση του μαθήματος και εκτός σχολείου, ακόμα και την εξατομίκευση του μαθήματος. (Μπαλκίζας, 2008β). Στρατηγικές, όπως η προ-οργανωτική διδασκαλία, η άμεση διδασκαλία, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διδασκαλία με ή χωρίς κατανομή ρόλων και η κατευθυνόμενη διερεύνηση μπορούν να συνδυαστούν με τις Τ.Π.Ε., έτσι ώστε να καθιστούν το μάθημα/ το σενάριο πιο ελκυστικό, μέσα από μια βιωματική - «πειραματική» (με την έννοια της δοκιμής και του λάθους, της επιβεβαίωσης και της διάψευσης), αλληλεπιδραστική (με το φυσικό και υλικό περιβάλλον, τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό), εν πολλοίς αυτοκατευθυνόμενη και ανακαλυπτική διαδικασία μάθησης. (Μπαλκίζας, 2008 β). Χάρη στην τεχνολογία, η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινότητα και την εξωσχολική ζωή.

4 2. Προδιαγραφές για δημιουργία Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου Σύμφωνα με τον Nokelainen (2006) για να είναι αποτελεσματική η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει προβλέψει κι εξασφαλίσει: α) την καταλληλότητα του υλικού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την ηλικία των μαθητών β) τη συγκεκριμένη στοχοθεσία γ) τη σύνδεση της νέας γνώσης εμπειρίας με την προηγούμενη (εποικοδομητισμός) δ) τη δραστηριοποίηση των μαθητών ε) τη συνεργατική μάθηση στ) την ευελιξία ζ) την παροχή κινήτρων και η) την ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση του υλικού. Το προτεινόμενο πλαίσιο εκπόνησης σεναρίων για το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο (Οδηγός Εκπαιδευτικού Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ι.Ε.Π. 2015: 58) θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τίτλος/ Τάξη Προβλεπόμενη διάρκεια Υλικά Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής Οργάνωση της διδασκαλίας Σχέδιο Μαθήματος Μεθοδολογία της διδασκαλίας Σκοπός / Στόχοι Γνωστικοί στόχοι Ψυχοκινητικοί στόχοι Συναισθηματικοί στόχοι Αφόρμηση Ανάπτυξη Εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας Εργαλεία διαφοροποιημένης διδασκαλίας

5 Διαφοροποίηση στο περιεχόμενο Διαφοροποίηση στον τρόπο εργασίας Σύνδεση με τα σχολικά εγχειρίδια Διασύνδεση με άλλα μαθήματα Διασύνδεση με Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής Αξιολόγηση Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό Χρήσιμες ιστοσελίδες Σύμφωνα με τον Σοφό (2011), το Ψ.Δ.Σ., ως σύγχρονο, εναλλακτικό, συμπληρωματικό κι εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό εργαλείο θα πρέπει, να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να διαθέτει τίτλο και περιεχόμενο. Ο τίτλος να προσδιορίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του. Να έχει σαφείς και μετρήσιμους στόχους ως προς τις δεξιότητες, τη χρηστικότητα στην κοινωνική και τη μετέπειτα επαγγελματική ζωή των μαθητών Να είναι προσαρμοσμένο κατάλληλα για την ηλικιακή ομάδα, στην οποία απευθύνεται. Να είναι χρονικά προσδιορισμένο (π.χ. στο πλαίσιο μιας διδακτικής ώρας) και πραγματοποιήσιμο εντός του διαστήματος αυτού. Να έχει σαφή και ευδιάκριτη δομή: αρχή, μέση, τέλος. Να συνδυάζεται με την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση/ στρατηγική από τον εκπαιδευτικό (π.χ. ομαδο-κεντρική, ατομο-κεντρική, συνεργατική, κατευθυνόμενη διδασκαλία κ.ά.) Να καθοδηγεί με σαφήνεια τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή στο επόμενο βήμα, ξεκινώντας από το εύκολο προς το δύσκολο. Να αξιοποιεί κατάλληλο υλικό (εκπαιδευτικό πακέτο): πολυμέσα, εικόνες, ήχος, βίντεο κ.ά. Να διαθέτει κατάλληλη υλικο-τεχνική υποδομή (λογισμικό, επιμέρους εργαλεία) Να διαθέτει αξιολόγηση για την εκπαιδευτική διαδικασία και για τις γνώσεις των εκπαιδευομένων.

6 Στο Σχήμα 1 απεικονίζονται οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Οι παράγοντες αυτοί, αν και αποτελούν αυτόνομες οντότητες, είναι αλληλεξαρτώμενοι και αποτελούν την «καρδιά» του εκπαιδευτικού σεναρίου. Σχήμα 1: παράγοντες του εκπαιδευτικού σεναρίου από Σοφός, Α. (2011) Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτυπώνει τον σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας, συνδέοντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο, τους στόχους, την μέθοδο τα εκπαιδευτικά μέσα και τις επιμέρους δραστηριότητες και το πλάνο εφαρμογής σε ένα πλαίσιο. 3. Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο στη Μουσική και Καλλιτεχνική Παιδεία (και στα Μουσικά Σχολεία) Σκοπός του μαθήματος της Μουσικής στο πλαίσιο της Μουσικής Παιδείας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Μουσικό Σχολείο) και Καλλιτεχνικής Παιδείας (Γενικά Λύκεια- κατεύθυνση Μουσική) είναι «η καλλιέργεια της μουσικότητας και των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών με

7 σα από την ακρόαση, την εκτέλεση και τη δημιουργία μουσικής» (Νέα Α.Π.Σ., Ι.Ε.Π. 2011, σελ. 2). Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα Ψ.Δ.Σ. χρησιμοποιούνται «στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των μουσικών στόχων του Προγράμματος Σπουδών και μέσα από παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που προάγουν την κριτική, αναλυτική και δημιουργική σκέψη, τη συνεργατική μάθηση, την αυτενέργεια, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό». (Νέα Α.Π.Σ., Ι.Ε.Π. 2011, σελ. 10). Συνεπώς, για το μάθημα της Μουσικής τόσο στην Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) 1 όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) θα πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής μουσικής ακρόασης Ανάπτυξη φωνητικών δεξιοτήτων Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση μουσικών οργάνων Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης μουσικής Απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης διαφόρων ειδών μουσικής σημειογραφίας Απόκτηση γνώσεων ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, μελωδία, αρμονία/ υφή, μορφή, χροιά, δυναμική, ταχύτητα και άρθρωση) και τους διαφορετικούς τρόπους. με τους οποίους αυτές συνδυάζοντας στα διάφορα είδη και στυλ μουσικής Απόκτηση και ενίσχυση θετικών στάσεων και συμπεριφορών σε σχέση με τις μουσικές δραστηριότητες της ακρόασης, της εκτέλεσης και της σύνθεσης Απόκτηση συνείδησης του ρόλου της μουσικής στη διαχρονία, τη συγχρονία και στη ζωή του ανθρώπου Απόκτηση συνείδησης της θέσης και των λειτουργιών που επιτελεί η μουσική στη σύγχρονη μεταβιομηχανική και πολυπολιτισμική κοινωνία στο πλαίσιο της Εποχής της Πληροφορίας που διανύουμε σήμερα. 1 Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήκει και η βαθμίδα του Νηπιαγωγείου. Η παρούσα μελέτη, ό- μως, βασίζεται σε δειγματικά ψηφιακά σενάρια που εκπονήθηκαν για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Γ. Λύκειο και τα Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο).

8 Οι μαθητές, έχοντας κατακτήσει τους παραπάνω στόχους, προχωρούν στη μάθηση. Η μεταγνώση είναι μια διαδικασία της μάθησης, που εμπεριέχει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν τον μαθητή στην κατάκτηση και τον έλεγχο της γνώσης, ανεξάρτητα από τον δάσκαλο. Η γνωστική και μεταγνωστική αξιολόγηση έρχεται ως επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βοηθώντας τους μαθητές να οργανώσουν την εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησαν και να τη συνδέσουν με την καθημερινή τους ζωή (Περακάκη, 2009). Στο πλαίσιο της διαχείρισης και του ελέγχου της γνώσης πραγματοποιείται η αξιολόγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό και στο πλαίσιο του αναστοχασμού πραγματοποιείται η αυτο-αξιολόγηση από τον ίδιο τον μαθητή. Υπάρχουν τριών ειδών αξιολογήσεις, ανάλογα με το χρόνο που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία: 1. Αρχική αξιολόγηση, κατά την οποία ελέγχονται πρότερες γνώσεις των μαθητών 2. Διαμορφωτική αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 3. Τελική αξιολόγηση, κατά την οποία ελέγχονται οι γνώσεις που αποκτήθηκαν με το συγκεκριμένο σενάριο, μετά την ολοκλήρωσή του. (Ι.Ε.Π. 2015, σελ ). 3. Προδιαγραφές ψηφιακών δειγματικών σεναρίων. Το παράδειγμα της πλατφόρμας «Αίσωπος» Στα διδακτικά σενάρια (Δ.Σ.) δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε στάδιο/ φάση του σεναρίου, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία του μαθήματος. Τα Δ.Σ. προσφέρονται ως εργαλεία στη διάθεση του εκπαιδευτικού, γι αυτό και απευθύνονται κυρίως στον εκπαιδευτικό και δευτερευόντως στον μαθητή. Στην Ψηφιακή Πλατφόρμα «Αίσωπος» (ή A.E.S.O.P. Advanced Electronic Scenarios Operating Platform) του Ι.Ε.Π., η οποία «αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Σχεδίασης/ Ανάπτυξης/ Αξιολόγησης Διδακτικών Σεναρίων, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικές προδιαγραφές και η οποία βρίσκεται στον δικτυακό κόμβο (από το Τεύχος οδηγιών εργασίας για την εκπόνηση δειγματικών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, Ι.Ε.Π., σελ. 5), εγκρίθηκαν και αναρτήθηκαν πληθώρα

9 Ψ.Δ.Σ. για διάφορα γνωστικά αντικείμενα (εκ των οποίων 12 για τη Μουσική Παιδεία), τα οποία έχουν την εξής μορφή: 1 ο μέρος : περιγραφή Τίτλου - Προσδιορισμός διδακτικού αντικειμένου 2 ο μέρος: περιγραφή Εκπαιδευτικού Προβλήματος 3 ο μέρος: περιγραφή Διδακτικών Στόχων ως προς το γνωστικό αντικείμενο, ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. 4 ο μέρος: Φάσεις σεναρίου (ο αριθμός ποικίλλει, ανάλογα με τη ροή και τις ανάγκες του αντικειμένου και του σεναρίου). Από την περιήγηση στα εν λόγω Ψ.Δ.Σ. διαπιστώνεται, ότι έχουν διπλό προορισμό: απευθύνονται τόσο στον εκπαιδευτικό (ως εναλλακτικό, συμπληρωματικό, εκσυγχρονισμένο κι ευέλικτο εκπαιδευτικό εργαλείο διδασκαλίας) όσο και στον μαθητή (ως διαδραστικό, αυτοκατευθυνόμενο και αυτο-αξιολογικό μέσο μάθησης). Στη γενική περιγραφή του θέματος του Ψ.Δ.Σ., στην περιγραφή του εκπαιδευτικού προβλήματος, στην αποσαφήνιση των προσδοκώμενων εκπαιδευτικών και διδακτικών στόχων, όπως και στην καθοδήγηση του σεναρίου το σενάριο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, γι αυτό και γράφεται σε τρίτο ενικό πρόσωπο (π.χ. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στον διαδραστικό πίνακα την εικόνα ). Αντίστοιχα, στην εκφώνηση των διαδραστικών ασκήσεων, στα φύλλα εργασίας, καθώς και στις αυτοαξιολογικές και μεταγνωστικές ασκήσεις το σενάριο γράφεται σε δεύτερο ενικό πρόσωπο (π.χ. Επίλεξε από τις παρακάτω προτάσεις ποια θεωρείς ορθή...), με το οποίο επιτυγχάνεται η επιθυμητή αμεσότητα και αλληλεπίδραση, προκειμένου να δημιουργηθεί ευχάριστο κλίμα (Δαλιανούδη, Κατηρτζόγλου, 2015). Το Ψ.Δ.Σ. για το μάθημα της Μουσικής, ένεκα της ταυτότητας της Μουσικής ως Τέχνης και Επιστήμης, παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία οι εκπονητές και οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους: α) τμήματα του σεναρίου, όπως είναι οι ασκήσεις, τα φύλλα εργασίας κ.ά. μπορεί να μην απευθύνονται απαραίτητα σε τάξη, αλλά σε μεμονωμένο μαθητή. Ας λάβουμε υπόψη, ότι στα Μουσικά Σχολεία ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων είναι ατομικό (π.χ. διδασκαλία οργάνων). Υπό αυτή την οπτική, το σενάριο θα μπορούσε ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως εργαλείο μελέτης του οργάνου, ως αξιολόγηση για α-

10 κουστικές ή άλλες ικανότητες, ως βοήθημα στη θεωρία, ως βοήθημα στην ιστορία της μουσικής και σε πλείστα όσα διδακτικά αντικείμενα. β) Η χρησιμοποίηση της μουσικής -και του ήχου γενικότερα- ως πρωταρχικής σημασίας συστατικού σε ένα Μουσικό Ψ.Δ.Σ. δημιουργεί την ανάγκη για την κατάλληλη υλικο-τεχνική υποδομή είτε στην τάξη, είτε στο εργαστήριο του σχολείου, είτε στο σπίτι (Η/Υ, βίντεοπροβολέας (projector), διαδραστικός πίνακας κ.ά.), για την οποία (υλικο-τεχνική υποδομή) απαιτείται προετοιμασία και σχετική επισήμανση από το Ψ.Δ.Σ. Παραδείγματος χάριν, ένα σενάριο, που ενσωματώνει ασκήσεις του τύπου «Τεστ ακουστικών ικανοτήτων», μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής. Δεν είναι δυνατόν, όμως, να λειτουργήσει σωστά αν δεν διατίθενται ακουστικά για κάθε ένα μαθητή. Το ίδιο αντικείμενο είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί με τον διαδραστικό πίνακα για όλους τους μαθητές ταυτόχρονα. Αντιθέτως, μαθήματα που αναφέρονται στην Ιστορία της Μουσικής ή στη Μορφολογία κ.λπ., είναι ιδανικά για παρουσίαση από ένα εποπτικό μέσο κατά την παράδοση του μαθήματος, γιατί αξιοποιούν το ηχητικό και άλλο υλικό με τον καλύτερο τρόπο. (Κατηρτζόγλου, 2015). 4. Στήσιμο και πολυμεσικό περιεχόμενο του ψηφιακού σεναρίου 4.1. Ευσύνοπτες οδηγίες Παρακάτω ακολουθούν ευσύνοπτες οδηγίες για το στήσιμο των Ψ.Σ.: Το σενάριό μας, ως δομή και περιεχόμενο, χωρίζεται σε φάσεις. Τοποθετούμε τα κείμενα στην αντίστοιχη φάση. Τα κείμενα μπορούν να τοποθετηθούν τόσο ως απλά κείμενα όσο και μέσα στις εφαρμογές της πλατφόρμας. Η πιο ενδεδειγμένη επιλογή είναι η μικτή. Δηλαδή: κείμενο κείμενο σε διαδραστικό περιβάλλον κείμενο κ.λπ. Επισήμανση: Κατά την αντιγραφή/επικόλληση αποθηκευμένου κειμένου ή απόσπασμα ιστοσελίδας, φροντίστε το κείμενο που αντιγράφετε να είναι αμορφοποίητο. Εμπλουτίζουμε με μουσική και ήχους το σενάριο, έτσι ώστε μουσικό κείμενο και ήχος να αποσαφηνίζουν και συμπληρώνουν άλληλα. Κατασκευάζουμε και προσθέτουμε τα μουσικά κείμενα που πιθανώς χρειαζόμαστε, υπό μορφή εικόνας.

11 Προσθέτουμε άλλο πολυμεσικό υλικό, όπως ήχο, βίντεο, εικόνα, σκίτσο. Ενσωματώνουμε και εμπλουτίζουμε τα κείμενα με εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας. Είναι καλό οι εφαρμογές να παρεμβάλλονται στο κείμενο, έτσι ώστε αυτό να γίνεται πιο ενδιαφέρον και να εξάπτει την περιέργεια και τη φαντασία του μαθητή για τη συνέχεια της ανάγνωσης. Επιμελούμαστε τα φυλλάδια εργασίας. Συγγράφουμε πιθανές εργασίες, ασκήσεις, κείμενα, μουσικά κείμενα ή άλλα που θεωρούμε απαραίτητα ως συμπλήρωμα στο σενάριό μας. 4.2 Λογισμικά «ανοικτού κώδικα» Στον κυβερνοχώρο διατίθενται αρκετά λογισμικά «ανοικτού κώδικα» (open source) που αφορούν την επεξεργασία ήχου, εικόνας και βίντεο και μάλιστα με ελεύθερη χρήση, ενώ πολλά από αυτά είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Εκτός από το γνωστό open office, προτείνονται: o Ήχος: Με το audacity (http://web.audacityteam.org/), έκδοση και στα ελληνικά). o Μουσικό κείμενο: Με το Musescore (https://musescore.org/), εξελληνισμένο από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. o Εικόνα: Με το Gimp (http://www.gimp.org/), έκδοση και στα ελληνικά. o Βίντεο: Με το Handbrake (Video Transcoder, https://handbrake.fr/), αγγλικά. 4.3 Προτεινόμενες πηγές άντλησης πρωτογενούς υλικού πολυμέσων (ήχος, παρτιτούρα, εικόνα, βίντεο) Στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε πλούσιο πολυμεσικό υλικό για να ενσωματώσουμε στο σενάριό μας. Από το υλικό αυτό ένα μέρος υπόκειται σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ ένα άλλο μέρος διατίθεται ελεύθερα στους χρήστες ακόμη και με δικαιώματα αλλοίωσης του αρχικού προϊόντος (π.χ. χρησιμοποίηση μέρους μόνο μιας εικόνας ή αλλαγή του αρχικού χρώματος κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση ο τελικός χρήστης θα πρέπει να σιγουρευτεί για το είδος του παρεχόμενου δικαιώματος ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει. Η άδεια Creative Commons είναι συνήθως η πλέον κατάλληλη για εκπαιδευτική χρήση.

12 o Βίντεο: Η ενσωμάτωση βίντεο από το Youtube, με τρόπο που να είναι ορατός ο υ- περσύνδεσμος με το λογότυπο Youtube, όπου φαίνεται ο δημιουργός του βίντεο. o Εικόνα: Εικαστικές δημιουργίες, φωτογραφίες ή σχέδια που φέρουν το χαρακτηρισμό άδειας Creative Commons, προσφέρουν εναλλακτικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτική χρήση. Όσον αφορά τις μουσικές εικόνες, μπορούμε να βρούμε όμορφα μικρά γραφικά (clip-arts) και μουσικές φωτογραφίες με την παραπάνω άδεια από: (clip-arts, φωτογραφίες) https://openclipart.org/search/?query=music (clip-arts, φωτογραφίες) https://pixabay.com/ (εύρεση «music») (κυρίως φωτογραφίες) o Μουσικά κείμενα: Στις πλέον σημαντικές πηγές συγκαταλέγονται: Petrucci Music Library. Βιβλιοθήκη με ψηφιακό υλικό σε μορφή παρτιτούρας από παλαιότερους συνθέτες, όπου δεν υφίστανται δικαιώματα και από «ορφανές» εκδόσεις που δεν ανατυπώθηκαν πρόσφατα. https://musescore.com/sheetmusic Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από μουσικά κείμενα και έργα γραμμένα από χρήστες του ελεύθερου λογισμικού musescore (κοινότητα), σχεδόν για όλη τη γκάμα των μουσικών οργάνων, τεχνοτροπιών και συνόλων. o Ήχος: Μουσική με άδεια χρήσης, ηχητικά και μουσικά αποσπάσματα Πρόκειται για έργα που οι δημιουργοί τους παρέχουν με άδεια χρήσης Creative Commons. Μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν ως μουσική επένδυση ή ως εφέ σε μια διαδραστική παρουσίαση. Ιστότοποι για μουσική και ήχους: https://www.freesound.org https://soundcloud.com Κάθε ένας από τους παραπάνω ιστότοπους ή καλλιτέχνες ορίζει τα επιτρεπόμενα δικαιώματα με τα οποία χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται.

13 5. Προτάσεις και τίτλοι ψηφιακών σεναρίων για τα Μουσικά Σχολεία Η μουσική τέχνη και επιστήμη προσφέρει μεγάλη ποικιλία θεμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ως εκπαιδευτικά ψηφιακά σενάρια. Παρακάτω παρατίθενται πέντε ενδεικτικά θέματα και τίτλοι που θα μπορούσαν να γίνουν ψηφιακά σενάρια για το μάθημα του ατομικού οργάνου επιλογής στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσιο-Λύκειο), με διαβαθμισμένη δυσκολία. (Κατηρτζόγλου, 2015) ΣΕΝΑΡΙΟ Α Τίτλος: Συνόδεψε ένα τραγούδι Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής με συνοδευτικές δυνατότητες (κιθάρα, πιάνο, ακορντεόν κ.λπ.). Επίπεδο: Αρχάριοι. Σχόλια: Προτείνονται τραγούδια για συνοδεία. Εξηγούνται τα ακόρντα και η σημειογραφία τους. Διδάσκονται τεχνικές που ξεμπλοκάρουν και ανεξαρτητοποιούν φωνή χέρια. Επισημαίνεται η γραμμή του μπάσου ως καθοριστική και ως οδηγού για την συνοδεία. Μέθοδοι εύρεσης των κατάλληλων συγχορδιών για το δοσμένο τραγούδι. Πηγές στο διαδίκτυο και λογισμικό για τη συνοδεία. Επιλογή τόνου, πώς να κάνεις τονική μεταφορά σε άλλον τόνο κ.λπ. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Β Τίτλος: Ακούω ένα έργο με διαφορετικές ερμηνείες. Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Μέσοι, προχωρημένοι. Σχόλια: Ακρόαση συγκεκριμένου έργου (ή μέρους του). Σε ειδική συνεδρία των μαθητών του οργάνου ή κατ ιδίαν στο μάθημα, παρουσιάζεται έργο ερμηνευμένο εν σειρά από 3 ή 4 διαφορετικούς σολίστ. Επισημαίνονται οι διαφορές ερμηνείας. Αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας ερμηνείας. Αναζητώνται οι λόγοι για τους οποίους ο ερμηνευτής εκφράζεται με αυτόν ή τον άλλο τρόπο. Οι μαθητές επιλέγουν την καλύτερη ερμηνεία σύμφωνα με την προσωπικότητά τους και την αισθητική τους καλλιέργεια. Προσπα-

14 θούν να μιμηθούν κάθε μία από τις ερμηνείες που άκουσαν. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Γ Τίτλος: Ερμηνεύω μια μετεγγραφή ή διασκευή. Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Προχωρημένοι. Σχόλια: Μεταγραφές έργων ή διασκευές γνωστών τραγουδιών για σόλο όργανο. Ιστορικές αναφορές επιτυχημένων μεταγραφών. Ιδιαιτερότητες της μεταγραφής. Ακρόαση του αυθεντικού, σύγκριση και συζήτηση για την επιτυχία ή όχι του εγχειρήματος. Συσχετισμός και εξήγηση της πιθανής αλλαγής τονικότητας. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Δ Τίτλος: Ποιός κατασκεύασε το όργανο που παίζω; Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Όλα τα επίπεδα Σχόλια: Κατασκευαστές οργάνων (luthier). Ονοματολογία των μερών που αποτελείται το όργανο. Ιστορία του οργάνου ως κατασκευή, διάσημοι luthier. Ιστότοποι κατασκευαστών. Υλικά κατασκευής και ιδιότητές των. Κριτήρια ποιότητας ενός μουσικού οργάνου. Τρόποι συντήρησης, αποθήκευσης και μεταφοράς του οργάνου. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Ε Τίτλος: Παίξ το με μια ματιά! Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Όλα τα επίπεδα Σχόλια: Προτάσεις για εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista). Συμβουλές και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση ανάγνωσης με την πρώτη ματιά. Ιστότοποι, σχετικές ασκήσεις και

15 βιβλιογραφία. Διαδραστικές ασκήσεις, όπου εκφωνείται μια μελωδία, την οποία ο μαθητής επαναλαμβάνει στο όργανό του (playback). Ασκήσεις με σύνολο: Διαδραστική άσκηση ό- που ακούγεται μουσικό σύνολο που έχει κατασκευαστεί με πρωτόκολλο midi, 2 από το ο- ποίο λείπει ένα όργανο. Ο μαθητής καλείται να παίξει το όργανο που λείπει, συμπληρώνοντας το έργο. Δίνεται παρτιτούρα του οργάνου που εκτελεί ο μαθητής. Άλλες ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. Εν κατακλείδι Όπως υποστηρίζει και ο Vygotsky ο μαθητής μπορεί να μάθει με τη βοήθεια του περιβάλλοντος, (φυσικού και ψηφιακού), αλλά όχι μόνος του. (Μπαλκίζας, 2008 β). Ας μην ξεχνάμε, ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά, τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια αποτελούν σημαντικά, εύχρηστα εκπαιδευτικά μέσα, τα οποία καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία - μάθηση) άμεση, διαθεματική, πλουραλιστική, διαδραστική, εξωστρεφική κι ευχάριστη, δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν ούτε να υποβιβάσουν τον αναντικατάστατο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος λειτουργεί ως ζωντανό παράδειγμα έμπνευσης και δημιουργικότητας. «Ο μέτριος καθηγητής μιλάει. Ο καλός καθηγητής εξηγεί. Ο πολύ καλός καθηγητής επιδεικνύει. Ο άριστος καθηγητής εμπνέει!» (W. Ward) Δρ Ρενάτα Δαλιανούδη PhD Mουσικολογίας, Παν/μιο Αθηνών Ειδικός Επιστήμονας-Αξιολογήτρια-Συντονίστρια (Δράση Δ.2., Υποέργο 1, Ι.Ε.Π.: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα «ΜΟΥΣΙΚΗ» & «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ/ μουσική» της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ ). Λέκτορας, Παν/μιο Ιωαννίνων Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοιχτό Παν/μιο Site: 2 Η πλατφόρμα δεν διαθέτει συμβατότητα ενσωμάτωσης αρχείων midi. Εναλλακτικά τέτοιου είδους αρχεία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αρχεία άλλου τύπου, όπως mp3.

16 (ακολουθούν βιβλιογραφικές και διαδικτυακές αναφορές) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αδαμαντόπουλος Π. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Προγράμματα Σπουδών Μουσικής για το «Νέο Σχολείο». Πεδίο: Πολιτισμός Τέχνες. Αναστασιάδης, Π., (2003), «Διαμόρφωση Πλαισίου για την Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Ελληνικού Πανεπιστημίου», Επιστημονικό Βήμα, 2, (44-54). Ανθούλιας, Τ., (1989), Η Διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό Σχολείο με τη Γλώσσα Logo. Αθήνα: Gutenberg. Bruff, D. (2009), Teaching with classroom response systems: Creating active learning environments. San Francisco: Jossey-Bass Bruner, J. (1997), Πράξεις Νοήματος. Σειρά: Ανθρώπινα συστήματα (δ έκδ.). Μετάφραση Η. Ρόκου & Γ. Καλομοίρης. Επιμ. Μ. Τσαγκαράκης & Α. Ζώτος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δαγδιλέλης, Β., & άλ., (2007), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Δαγδιλέλης, Β., & άλ., (2011), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Δέλλας, Σ., & Κέκκερης, Γ., (2008), Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες. Θεωρητική προσέγγιση μεθόδου διδασκαλίας βασισμένη στη Συνδυαστική Μάθηση (Blended Learning). Θέματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

17 Δημαράκη, Ε., (2004), Ανατομία Σεναρίων Μάθησης. EPICT. Δημητρακοπούλου, A., (1999), «Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Τι προσφέρουν και πώς τις αξιοποιούμε;», Επιθεώρηση Φυσικής, Περίοδος Γ, τόμος Η, Τεύχος 30, Άνοιξη Δημητρακοπούλου, A., (2003), Εκπαίδευση από Απόσταση και Εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Βασικές Θεωρήσεις. Στο: Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης (Επιμ.) Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Δημητρακοπούλου, Α., ( ), Πολυμέσα στην Εκπαίδευση. Μαθησιακές επιδράσεις και σχέσεις με τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μέσα. Εγχειρίδιο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό». Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δημητρακοπούλου, Α., (2000), «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Ίντερνετ: για μια ουσιαστικότερη μαθησιακή αξιοποίηση». Στο: Ε. Σκούρτου (Επιμ.), Διγλωσσία και μάθηση στο διαδίκτυο. Τετράδια Εργασίας Ρόδου (σ ). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Hake, R. R. (1998), «Interactive-engagement versus traditional methods: A sixthousandstudent survey of mechanics text data for introductory physics courses». American Journal of Physics, 66(1), Καλκάνης, Γ., & άλ., (2007), Επιμορφωτικό Υλικό για το Ειδικό Μέρος του Προγράμματος Σπουδών για την Εκπαίδευση των Επιμορφωτών. Ειδικότητα ΠΕ Α Μέρος. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Καραγιάννης, Γ., (1996), Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, Το Σχολείο του Μέλλοντος, 18. Καράμηνας, Ι., (Σεπ.-Δεκ. 2001), «Διαδίκτυο και εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρητική προσέγγιση και μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίησή του στο Δημοτικό Σχολείο», Σύγχρονη Εκπαίδευση, , (76-84). Καρτσιώτης, Θ., Κέκκερης, Γ., Σακονίδης, Χ., (2005), «Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μια πρώτη αξιολόγηση», Επιστημονικό Βήμα, 4, ( ). Κασιμάτη, Κ., & Γιαλαμάς, Β., (2001), «Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων, 5, ( ).

18 Κασκαντάμη, Μ., (2001), Μαθαίνοντας στο Ίντερνετ: Αρχαία Νέα Ιστορία. Αθήνα: Καστανιώτης. Καστής, Κ., και Χαραμής, Π., (2001), Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο Σχολείο με τις Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα: Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Παρατηρητήριο Εκπαίδευσης. Κατηρτζόγλου Στ. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Κεκές, Ι., (2004), (επιμ.), Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ζητήματα Σχεδιασμού και Ε- φαρμογών. Φιλοσοφικές-Κοινωνικές Προεκτάσεις. Αθήνα: Ατραπός. Κόμης Β., (1995), «Η Διδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κόμης, Β., (1996), «Πληροφορικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης. Ανασκόπηση, εξέλιξη, τυπολογία και προοπτικές», Παιδαγωγικός Λόγος, 2. Κόμης, Β., (2000), Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Πάτρα. Κόμης, Β., (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Κόμης, Β., & άλ., (2007), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Κόμης, Β., & άλ., (2010), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Κοσμίδου-Hardy, X., (1996), «Αγωγή στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Από την Παθητική Πληροφόρηση στην Κριτική Ανάγνωση της Πληροφορίας». Επιθεώρηση Συμβουλευτικής- Προσανατολισμού, (36-37). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κούρτη-Καζούλλη, B., (2001), Διά-λογος. Διγλωσσία και διδασκαλία δεύτερης γλώσσας στο διαδίκτυο. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Ρόδου.

19 Κυνηγός, Χ., (1995), «Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Η υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης στη γενική παιδεία» στο: Α. Καζαμίας και Μ. Κασσωτάκης (Επιμ.), Ελληνική Εκπαίδευση,Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού. Αθήνα: Σείριος. Κυνηγός, Χ., και Οικονόμου, Α., (1994), Βάσεις Δεδομένων για μαθητές. Tabletop Junior και Tabletop Senior. Κωστάκη, Α., (2001), Πληροφορητικός Γραμματισμός: Δημιουργώντας Αυτόνομους και Κριτικούς Διαχειριστές της Πληροφόρησης για τον 21ο αιώνα. Προσπελάστηκε: 16 Ιανουαρίου 2009, από Kozulin,Α., Gindis, Β., Agayeyev, V., Miller, S. edit. (2003), Vygotsky's Educational Theory in Cultural Context, Cambridge University Press Kirsh, D., (2004), Metacognition, Distributed Cognition and Visual Design in P.Gardinfors & P. Johansson (ed.) (2005), Cognition, Education and Communication Technology. USA: Routledge. Λουκάκη Ε. (2015), «Μελέτη εξειδικευμένων προδιαγραφών στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑ- ΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Lazarowitz,R., & Hertz-Lazarowitz, R. (1998), «Cooperative learning in the science curriculum» in B. J. Fraser & K.G. Tobin (eds) International Handbook of science Education. Kluwer Academic publishers, pp Μακράκης, Β., (2000), Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια Κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μακρή-Μπότσαρη, Ε., & Ψυχάρης, Σ., (2007), Επιμορφωτικό Υλικό Γενικού Μέρους του Προγράμματος Σπουδών για την Εκπαίδευση των Επιμορφωτών. ΤΠΕ και θεωρίες μάθησης - Οι ΤΠΕ ως καινοτόμος δράση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2001). Στρατηγικές διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Μικρόπουλος, Τ., (2006), Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μπαμπινιώτης, Γ., (3 Δεκεμβρίου 2000), Νέες Τεχνολογίες και ποιοτική παιδεία, Το Βήμα, Β14.

20 Νικολαϊδου, Σ., και Γιακουμάτου, T., (2001), Διαδίκτυο και Διδασκαλία. Αθήνα: Κέδρος. Νικολοπούλου, Κ., (1997), An Investigation into the effects of using information technology on pupils learning of science. Focusing on two aspects, data analysis skills and electricity concepts. PhD. Thesis University of London: Kings College, London. Nickerson R. S., Perkins D. N. & Smith E. E. (1985). The teaching of thinking. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Nokelainen, P. (2006). «An empirical assessment of pedagogical usability criteria for digital learning material with elementary school students, Educational Technology & Society, 9 (2), North A.C., Hargreaves D. J. & O' Neill S. A. (2000). «The importance of music to adolescents», British Journal of Educational Psychology 70, Παπάς, Γ., (1989), Η Πληροφορική στο Σχολείο. Αθήνα: Συμεών. Παπάς, Α. (1996), Μαθητοκεντρική ιδασκαλία. Τόµοι 3, (3η εκδ.) Αθήνα: Βιβλία για Όλους Περακάκη, Ε. (2008). Σχεδιάζοντας το σχολικό μάθημα Μουσικής. Αθήνα: Fagotto Περακάκη Ε. (2009). Μαθαίνω πώς να μαθαίνω: από τη Γνώση στη Μεταγνώση. Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΜΕ με θέμα: «Μουσική: παιδεύει, εκπαιδεύει, θεραπεύει», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, σ.σ (ψηφιακή έκδοση). Πολυχρονίου, Λ., (1999), Η/Υ και Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα: Γεωργιάδη. Papert, S. (1980). Mindstorms. Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic books. Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α., (1999), Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική Προσέγγιση. Α Τόμος. Αθήνα: Α. Ράπτης. Ράπτης, Α., και Ράπτη, Α., (2007), Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Ολική Προσέγγιση. Α Τόμος. Αθήνα: Έκδοση Συγγραφέων. Ράπτης, Α., και Ράπτη, Α., (2007), Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Παιδαγωγικές Δραστηριότητες. B Τόμος. Αθήνα:. Σολομωνίδου, X., (2001), Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Υπολογιστές και Μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Σολωμονίδου, Χ., (2006), Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

21 Σοφός, Α. (2011). Εκπαιδευτικό σενάριο. Πανεπιστημιακές Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Πανεπιστήμιο Αιγαίου: ΠΤΔΕ. Σπαντιδάκης, Ι., (1997), Δυσκολίες γραπτής έκφρασης των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών της ΣΤ τάξης με και χωρίς τον υπολογιστή. Διδακτορική Διατριβή. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθήνας. Σταμουλάκης, Ι. (2015), «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ: Υποέργο 1: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ΙΕΠ. Σταυρίδου Ε., (2000), Συνεργατική µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες: Μία εφαρµογή στο δη- µοτικό σχολείο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. Τζιμογιάννης, Α., (2002), «Προετοιμασία του Σχολείου της Κοινωνίας της Πληροφορίας: προς ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ένταξης των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Ε- πικοινωνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 122, (55-6). Tσερπέ, Μ.Γ. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Φανάρας, Β. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑ- ΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ. (ακολουθούν διαδικτυακές αναφορές)

22 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κελεσίδης, Ε., (1998), Η εκπαίδευση στην εποχή των δικτύων, Virtual School, The sciences of Education Online, τόμος 1, τεύχος 1.: [πρόσβαση 5/7/2015] Κελεσίδης, Ε.,(1998), Το Internet, Virtual School, The sciences of Education Online, τόμος 1, τεύχος 2: [πρόσβαση 5/7/2015] Κολοκυθάς, Αν., Γώγουλος, Γ., & Παπαστάμος, Β., (2001), Βασικές Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: [πρόσβαση 5/7/2015] Λαμπροπούλου, Ν., (2002), Μαθησιακά άτμητα: ο δρόμος για επαγγελματική συνεργασία στη ελληνική διαδικτυακή εκπαιδευτική κοινότητα μέσω του πανελλήνιου σχολικού δικτύου: [πρόσβαση 6/7/2015] Μπαλκίζας Νικόλαος, 2008 α: [πρόσβαση 7/7/2015] Μπαλκίζας Νικόλαος 2008 β: [πρόσβαση 7/7/2015] Μπαλκίζας, Ν. (2008 γ), [πρόσβαση 8/7/2015] Μπαλκίζας, Ν. (2008 δ), [πρόσβαση, 6/7/2015] Παπαδάκης, Σ., & Χατζηπέρης, Ν., (2001), Βασικές Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

23 [πρόσβαση 5/7/2015] Σολομωνίδου, Χ., (2002), Εφαρμογή Σύγχρονων Περιβαλλόντων Μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: [πρόσβαση 5/7/2015] ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2002), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής (Δημοτικό): ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Πληροφορικής [πρόσβαση 5/7/2015]

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύγχρονες Αντιλήψεις για τη Μάθηση και τη Διδασκαλία και η Εφαρμογή τους με Εργαλεία Υπολογιστικής και Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα

Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Λατινικά Δημιουργός: Αλεξάνδρα Χιώτη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα Αίσωπος» «Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"» Κεραμιδάς Γ. Κωνσταντίνος Αν. Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Δημιουργός: Λάμπρος Ντάλης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Υλικό Υπολογιστή Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο κήπος των συναισθημάτων

Ο κήπος των συναισθημάτων Ο κήπος των συναισθημάτων Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική Δημιουργός: ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά (ΔΕ) Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix

Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Βασίλειος Βασιλάκης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ»

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» «Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Δημιουργός: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: Γιώργος Παπαβασιλείου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνω την εκπαιδευτική μας εκδρομή

Οργανώνω την εκπαιδευτική μας εκδρομή Οργανώνω την εκπαιδευτική μας εκδρομή Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Διονύσιος Μιχαλόπουλος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αθανασία Πασιαλή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος

Μελέτη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος Μελέτη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική (ΔΕ) Δημιουργός: Φώτιος Ζαφειριάδης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας: Ιωάννης Καποδίστριας

Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας: Ιωάννης Καποδίστριας Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας: Ιωάννης Καποδίστριας Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία (ΠΕ) Δημιουργός: Χρήστος Σκάρκος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πλασματική μεμβράνη ευκαρυωτικού κυττάρου

Πλασματική μεμβράνη ευκαρυωτικού κυττάρου Πλασματική μεμβράνη ευκαρυωτικού κυττάρου Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: Μαρία Ιωαννίδου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Φωλίνας. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Φωλίνας. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των χαρτών. Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ

Τα είδη των χαρτών. Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ Τα είδη των χαρτών Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση

Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική αγωγή Δημιουργός: ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνοή στα φυτά. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης

Η αναπνοή στα φυτά. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης Η αναπνοή στα φυτά Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΠΑΝΙΩΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα!

Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα! Επιπλέει ή βυθίζεται; Μέτρησε την πυκνότητα! Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική (ΔΕ) Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Saving our planet Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης

Saving our planet Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης Saving our planet Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΜΑΡΙΑ ΡΕΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα.

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα. Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αθανασία Τρακαδά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 2D στο 3D σχέδιο και αντίστροφα

Από το 2D στο 3D σχέδιο και αντίστροφα Από το 2D στο 3D σχέδιο και αντίστροφα Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Δομικών Έργων (Ε.Ε.) Δημιουργός: ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας

Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Καλλιόπη Καταράκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Διαθεματικό Δημιουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα