2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NEW! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο συγκεντρωτικός κατάλογος περιλαμβάνει: Εισαγωγή ο Σεμινάριο/Β ο Σεμινάριο /Β ο Σεμινάριο/Β Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαιδευτή Δήλωση Συμμετοχής 1 ου & 2 ου Σεμιναρίου Δήλωση Συμμετοχής 3 ου Σεμιναρίου Οδηγίες Συμμετοχής & Στοιχεία επικοινωνία

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρόν «Συγκεντρωτικός Κατάλογος Προγραμμάτων» αποτελεί προϊόν της Επιμορφωτικής Κιλκίς μ.ε.π.ε., με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα νέα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης του 2 ου εξαμήνου 2011, τα οποία σκοπεύει να υλοποιήσει η εταιρεία με την έγκριση και επιχορήγηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Στόχος του «Συγκεντρωτικού Καταλόγου Προγραμμάτων» είναι: η συνολική ενημέρωση του κοινού, επί των προγραμμάτων του τρέχοντος εξαμήνου και ο καλύτερος χρονικός προγραμματισμός, τόσο της εταιρείας όσο και του κοινού η ενδεχόμενη δήλωση συμμετοχής από ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες, σε πάνω από ένα πρόγραμμα κατάρτισης και η εκμετάλλευση της δυνατότητας περαιτέρω έκπτωσης Στον κατάλογο περιγράφεται το κάθε Σεμινάριο μεμονωμένα, ώστε να γίνουν κατανοητά: ο σκοπός, οι στόχοι, το κοινό που απευθύνεται, το δικαίωμα συμμετοχής και ο εκπαιδευτής/εισηγητής. Στη συνέχεια ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα του εκπαιδευτή, για την ανάδειξη των γνώσεων και της εμπειρίας που κατέχει. Ωστόσο στο τέλος του καταλόγου περιλαμβάνονται οι Δηλώσεις Συμμετοχής και το Έντυπο Οδηγιών που αφορά τη δήλωση συμμετοχής σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια. 3

4 1 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Β/2011 Πέµπτη 20 Οκτωβρίου 2011 THE CLASSIC, Nicosia Ώρες: Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των υπαλλήλων ΟΤΑ, οι οποίοι παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Μέσω της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν μεθόδους που θα τους ωφελήσουν στην ποιοτικότερη παροχή κοινωνικών -αλλά και συμβουλευτικών υποστηρικτικών- υπηρεσιών στην οικογένεια και το παιδί, στους ηλικιωμένους και σε ευπαθείς ομάδες. Επίσης θα λάβουν γνώσεις και εμπειρίες γενικές σε ότι αφορά την ψυχική υγεία των πολιτών. Επιπλέον σκοπός είναι: η ενίσχυση του ενεργού ρόλου των ΟΤΑ στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και η παροχή τεχνογνωσίας στους υπευθύνους. Κοινό που απευθύνεται: Στο πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φροντιστές, Υπεύθυνοι για παροχή υπηρεσιών όπως «Βοήθεια στο Σπίτι», Προϊστάμενοι Γραφείων Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμων ή Κοινοτήτων. Γνώσεις & Δεξιότητες: (επιγραμματικά) Οικονομική κρίση, κοινωνική τοπική αυτοδιοίκηση και δίκτυα κοινωνικής φροντίδας. Θεσμικό πλαίσιο Καλές πρακτικές ανάπτυξης & εφαρμογής κοινωνικής εργασίας και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Παιδική προστασία, οικογένεια, ηλικιωμένοι, άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, άτομα με αναπηρίες 4 Δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Αποφυγή & αντιμετώπιση προβλημάτων. Σύγχρονες προσεγγίσεις Συντονισμένες ενέργειες. Μελέτη περιπτώσεων Εκπαιδευτής: Εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα θα είναι η κα Έλλη Φρεγγίδου (Ψυχολόγος M.sc.) [Δείτε βιογραφικό της εκπαιδεύτριας στη σελ.10] Μέθοδος Κατάρτισης: Το πρόγραμμα έχει θεωρητική και πρακτική μορφή. Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει με MS power point και θα δοθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Συμπληρωματικά, κάθε συμμετέχοντας θα λάβει από την Επιμορφωτική, ένα CD με ενημερωτικό υλικό σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος. Πιστοποίηση Κατάρτισης: Μετά το τέλος του προγράμματος θα δοθεί από το ίδρυμά μας Πιστοποιητικό Κατάρτισης, σε όσους από τους συμμετέχοντες θα το ολοκληρώσουν με επιτυχία. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης θα αναφέρεται ότι «το πρόγραμμα εγκρίθηκε και επιχορηγήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».

5 Κόστος Προγραμμάτων - Πολιτική χρεώσεων: Το ποσό που καθορίζεται ως δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ανά άτομο αντιστοιχεί σε 291ευρώ. Για συμμετέχοντες που δικαιούνται επιχορήγηση της ΑνΑΔ ισχύει: Μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις - 91 ευρώ, πέραν των προσφερόμενων εκπτώσεων της Επιμορφωτικής. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Π έ μ π τ η 2 0 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ Ανάπτυξη και Βελτίωση Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ.Π.ΑνΑΔ: Π003529, ΑΡ.ΠΡΟΓΡ Αριθμός συμμετεχόντων Τελικό κόστος 1 άτομο άτομα άτομα άτομα άτομα 550 *Στο τελικό κόστος έχει υπολογιστεί η επιχορήγηση της ΑνΑΔ και η έκπτωση από την εταιρεία μας. Ενδιαφέρομαι, συμμετέχω, ενεργώ δημιουργικά 08:15-08:30 Προσέλευση- καφές 08:30-09:30 Οικονομική κρίση, κοινωνική τοπική αυτοδιοίκηση και δίκτυα κοινωνικής φροντίδας Θεσμικό πλαίσιο και ρόλος των Ο.Τ.Α. στην κοινωνική προστασία και φροντίδα 09:30-09:45 Διάλειμμα-Καφές 09:45-11:15 Καλές πρακτικές ανάπτυξης και εφαρμογής κοινωνικής εργασίας Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 11:15-11:30 Διάλειμμα-Καφές 11:30-13:0 Κοινωνική εργασία στο περιφερειακό και τοπικό δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για την παιδική προστασία και την οικογένεια, τους ηλικιωμένους, τα άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό (μετανάστες ή μειονότητες), τα άτομα με αναπηρίες και την ψυχική υγεία 13:00-14:00 Γεύμα 14:00-15:30 Δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα που το έχουν ανάγκη (π.χ. άνεργοι, σεξουαλικά κακοποιημένα κ.ά.) 15:30-15:45 Διάλειμμα-Καφές 15:45-17:15 Αποφυγή και αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την παροχή κοινωνικής εργασίας Συντονισμένες ενέργειες Μελέτη περιπτώσεων-παραδειγματισμός-διάλογος 5

6 2 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Β/2011 Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 THE CLASSIC, Nicosia Ώρες: Σκοπός: Η ανάγκη για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένα άτομα είναι μεγάλη, ιδιαίτερη και απαιτητική. Η ανάγκη είναι μεγάλη- γιατί τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι πολλά σε αριθμό ιδιαίτερη-διότι οι ηλικιωμένοι χρειάζονται πέρα από ιατρική φροντίδα, κατανόηση, ζεστασιά και ψυχολογική υποστήριξη και απαιτητική- γιατί απαιτείται να έχουν οι υπεύθυνοι γενικές και ειδικές γνώσεις, όπως είναι αυτές που αφορούν τις κατάλληλες μεθόδους ψυχολογίας/προσέγγισης /υποστήριξης και παροχής φροντίδας προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σκοπός λοιπόν του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών στους υπεύθυνους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στο επαγγελματικό τους «έργο ζωής» και να αποκτήσουν ή βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Κοινό που απευθύνεται: Προσωπικό Συμβουλίων Κοινωνικής/Κοινοτικής Ευημερίας -υπεύθυνο για την παροχή κοινωνικών/κοινοτικών υπηρεσιών σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας υπεύθυνους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι απασχολούνται σε διάφορα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων (π.χ. πολυδύναμα κέντρα, ΚΑΠΗ, οίκοι ευγηρίας) ή σε οργανισμούς, στέγες ή λέσχες ηλικιωμένων ή σε κοινοτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή και σε κοινοτικά προγράμματα όπως λ.χ. το «Βοήθεια στο Σπίτι». Γνώσεις & Δεξιότητες: (επιγραμματικά) έννοια της «κοινωνικής προσφοράς» & ενίσχυση του ενεργού ρόλου των Συμβουλίων Κοινωνικής Ευημερίας, των Πολυδύναμων Κέντρων & άλλων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα ηλικιωμένων 6 ανάγκες των ατόμων σε μεγαλύτερη ηλικία τρόποι προσέγγισης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέθοδοι παροχής ιατροκοινωνικών υπηρεσιών παροχή κινήτρων στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με δημιουργικό τρόπο τρόποι ενθάρρυνσης και υποστήριξης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας για συμμετοχή στην κοινωνική ζωή τεχνογνωσία Εκπαιδευτής: Εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα θα είναι η κα Έλλη Φρεγγίδου (Ψυχολόγος M.sc.) [Δείτε βιογραφικό της εκπαιδεύτριας στη σελ.10] Μέθοδος Κατάρτισης: Το πρόγραμμα έχει θεωρητική και πρακτική μορφή. Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει με MS power point και θα δοθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Συμπληρωματικά, κάθε συμμετέχοντας θα λάβει από την Επιμορφωτική, ένα CD με ενημερωτικό υλικό σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος. Πιστοποίηση Κατάρτισης: Μετά το τέλος του προγράμματος θα δοθεί από το ίδρυμά μας Πιστοποιητικό Κατάρτισης, σε όσους από τους συμμετέχοντες θα το ολοκληρώσουν με επιτυχία. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης θα αναφέρεται ότι «το πρόγραμμα εγκρίθηκε και επιχορηγήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».

7 Κόστος Προγραμμάτων - Πολιτική χρεώσεων: Το ποσό που καθορίζεται ως δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ανά άτομο αντιστοιχεί σε 291ευρώ. Για συμμετέχοντες που δικαιούνται επιχορήγηση της ΑνΑΔ ισχύει: Μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις - 91 ευρώ, πέραν των προσφερόμενων εκπτώσεων της Επιμορφωτικής. Αριθμός συμμετεχόντων Τελικό κόστος 1 άτομο άτομα άτομα άτομα άτομα 550 *Στο τελικό κόστος έχει υπολογιστεί η επιχορήγηση της ΑνΑΔ και η έκπτωση από την εταιρεία μας «Τα γηρατειά είναι δυσάρεστα, όχι γιατί δεν έχουν απολαύσεις, αλλά γιατί δεν έχουν ελπίδες» Ζαν Πολ Ρίχτερ - γνωρίστε πώς να δώσετε ελπίδα με τον ορθό τρόπο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Π α ρ α σ κ ε υ ή 2 1 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ Γνώσεις για Κοινωνικές/ Κοινοτικές Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Κ.Π.ΑνΑΔ: Π ΑΡ.ΠΡΟΓΡ :15-08:30 Προσέλευση- καφές 08:30-09:30 Θεσμικό πλαίσιο και ρόλος των Σ.Κ.Ε. στην κοινωνική προστασία και φροντίδα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας Δίκτυα κοινωνικής φροντίδας Πρέπουσα αντιμετώπιση ηλικιωμένων από το περιβάλλον 09:30-09:45 Διάλειμμα-καφές 09:45-11:15 Συστήματα υγείας & αποτελεσματικής φροντίδας ηλικιωμένων Διαταραχές ύπνου & αντιμετώπιση στην τρίτη ηλικία Το παραλήρημα & η κατάθλιψη στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Ορθή χρήση φαρμάκων 11:15-11:30 Διάλειμμα-καφές 11:30-13:0 Οικιακή φροντίδα Προσωπική φροντίδα Κοινωνικές δραστηριότητες Ανακουφιστική φροντίδα Καλές πρακτικές ανάπτυξης και εφαρμογής κοινωνικής εργασίας και παροχής κοινωνικών/κοινοτικών υπηρεσιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 13:00-14:00 Γεύμα 14:00-15:30 Προγράμματα κατάρτισης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να παραμείνουν εργασιακά & κοινωνικά ενεργοί, με αιχμή τις νέες τεχνολογίες όσο αυτές εξελίσσονται Αποφυγή και αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την παροχή κοινωνικής εργασίαςσυντονισμένες ενέργειες Υγιείς γήρανση 15:30-15:45 Διάλειμμα-Καφές 15:45-17:15 Μελέτη περιπτώσεων-παραδειγματισμός-διάλογος Σχεδιασμός για μια φιλική στα γηρατειά κοινότητα-καταιγισμός ιδεών 7

8 3 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Β/2011 Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 THE CLASSIC, Nicosia Ώρες: Σκοπός: Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των παιδαγωγών/νηπιαγωγών σε ότι αφορά την ανάπτυξη των ερεθισμάτων -από τους ίδιους- για δημιουργική απασχόληση των παιδιών προσχολικής και νηπιακής ηλικίας. Επίσης σκοπός είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων και της ποιοτικής εργασίας των παιδαγωγών μέσω της χρήσης κατάλληλων ψυχολογικών μεθόδων και τεχνικών που θα διδαχθούν, σε ότι αφορά την ψυχολογία του παιδιού και την παροχή κινήτρων για δημιουργία. Κοινό που απευθύνεται: Εργαζόμενοι από το παιδαγωγικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό -των ιδιωτικών ή δημοτικών/κοινοτικών- Χώρων Προσχολικής Αγωγής δηλ. των παιδικών και νηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης ή ακόμη και των κέντρων φύλαξης παιδιών. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να συμμετάσχουν: παιδαγωγοί, νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι, ειδικοί προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων, δημιουργίας & έκφρασης, ειδικό επιστημονικό προσωπικό φύλαξης παιδιών. Σημειώνεται ότι μπορούν να συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε δημόσιους χώρους προσχολικής και νηπιακής αγωγής, χωρίς το δικαίωμα επιχορήγησης της ΑνΑΔ. Γνώσεις & Δεξιότητες: (επιγραμματικά) Δομή και λειτουργία Χώρων Προσχολικής & Νηπιακής Αγωγής και Χώρων Δημιουργικής Απασχόλησης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που εφαρμόζονται στην Ε.Ε. Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων δημιουργικής απασχόλησης ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών (π.χ. παιδιά με αυτισμό, με επιθετική συμπεριφορά, με υπερκινητικότητα και άλλες ειδικές περιπτώσεις) 8 Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη βρεφών και νηπίων: συναισθήματα και ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Οργάνωση παιδαγωγικού περιβάλλοντος Αναγνώριση αναπτυξιακών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων Παιγνιοθεραπεία, Δραματοθεραπεία Μέθοδοι δημιουργικής απασχόλησης και εποπτικά μέσα Αισθητική αγωγή-θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική αγωγή & χορόςχοροθεραπεία Εικαστικά-κατασκευές Καταλληλότητα- επιλογή απαραίτητων υλικών και μέσων (π.χ. μαρκαδόροι, ψαλίδια, κόλλες, παιδικά CD και τραγούδια κ.ά.) Εκπαιδευτής: Εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα θα είναι η κα Έλλη Φρεγγίδου (Ψυχολόγος M.sc.) [Δείτε βιογραφικό της εκπαιδεύτριας στη σελ.10] Μέθοδος Κατάρτισης: Το πρόγραμμα έχει θεωρητική και πρακτική μορφή. Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί με MS power point και θα γίνουν ασκήσεις με βάση την παιγνιοθεραπεία και την ανάπτυξη ικανοτήτων του παιδιού. Κάθε συμμετέχοντας θα λάβει από την Επιμορφωτική, το ενημερωτικό υλικό σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή. Πιστοποίηση Κατάρτισης: Μετά το τέλος του προγράμματος θα δοθεί από το ίδρυμά μας Πιστοποιητικό Κατάρτισης, σε όσους από τους συμμετέχοντες θα το ολοκληρώσουν με επιτυχία. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης θα αναφέρεται ότι «το πρόγραμμα εγκρίθηκε και επιχορηγήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».

9 Κόστος Προγραμμάτων - Πολιτική χρεώσεων: Το ποσό που καθορίζεται ως δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ανά άτομο αντιστοιχεί σε 353ευρώ. Για συμμετέχοντες που δικαιούνται επιχορήγηση της ΑνΑΔ ισχύει: Μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις ευρώ, πέραν των προσφερόμενων εκπτώσεων της Επιμορφωτικής. Αριθμός συμμετεχόντων Τελικό κόστος 1 άτομο άτομα άτομα άτομα άτομα 740 «Πολλά παιδιά-πολλές φροντίδες. Κανένα παιδί-καμία ευτυχία» Κικέρων «Μικρότερο κακό είναι η αγραμματοσύνη, παρά η κακή και χωρίς μέθοδο εκπαίδευση. Είναι βέβαιο πως ανάμεσα στους αγράμματους ευκολότερα βρίσκει κανείς άνθρωπο ενάρετο, παρά ανάμεσα σ εκείνους που εκπαιδεύτηκαν χωρίς σωστή μέθοδο» Αδαμάντιος Κοραής Σ ά β β α τ ο 2 2 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ Ερεθίσματα για δημιουργική απασχόληση στη προσχολική & νηπιακή ηλικία Κ.Π. ΑνΑΔ: Π ΑΡ.ΠΡΟΓΡ :15-08:30 Προσέλευση- καφές 08:30-09:30 Τι εννοούμε δημιουργική απασχόληση και ποια η σημασία της εφαρμογής της στην προσχολική και νηπιακή ηλικία Σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και του λεξιλογίου στην προσχολική και νηπιακή ηλικία 09:30-09:45 Διάλειμμα-καφές 09:45-11:15 Δομή και λειτουργία Χώρων Προσχολικής & Νηπιακής Αγωγής και Χώρων Δημιουργικής Απασχόλησης (παιδικοί & νηπιακοί σταθμοί/κέντρα δημιουργικής απασχόλησης/κέντρα φύλαξης παιδιών) Οργάνωση παιδαγωγικού περιβάλλοντος Καταλληλότητα- επιλογή απαραίτητων υλικών και μέσων 11:15-11:30 Διάλειμμα-καφές 11:30-13:0 Διαχείριση πολυμορφίας μαθητικού πληθυσμού στην προσχολική ηλικία Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων δημιουργικής απασχόλησης στην προσχολική ηλικία ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών 13:00-14:00 Γεύμα 14:00-15:30 Μέθοδοι δημιουργικής απασχόλησης και εποπτικά μέσα Αισθητική αγωγή-θεατρικό παιχνίδι Μουσικοκινητική αγωγή & χορός-χοροθεραπεία Παιγνιοθεραπεία Δραματοθεραπεία Εικαστικά-κατασκευές Μελέτη περιπτώσεων-παραδείγματα Ατομικές ασκήσεις δημιουργικής απασχόλησης 15:30-15:45 Διάλειμμα-καφές 15:45-17:15 Ομαδική άσκηση δημιουργικής απασχόλησης 9

10 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ Εκπαιδεύτρια των Σεμιναρίων του Β εξαμήνου 2011 πρόκειται να είναι η εξ Ελλάδος κα Έλλη Φρεγγίδου. Η κα Φρεγγίδου είναι Ψυχολόγος, πτυχιούχος του Α.Π.Θ. (Αρ. Αδείας: 1034/04). Μετά την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών της, συνέχισε τη μεταπτυχιακή της εξειδίκευση στην Ψυχολογία της Υγείας (Master of Science), στη Μεγ. Βρετανία. Αναζητώντας μεθόδους δημιουργικής αλλαγής και εξέλιξης του ανθρώπου, «συναντήθηκε» με την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt, στην οποία και εκπαιδεύτηκε για 4 χρόνια. Η ίδια διατηρεί ιδιωτικό γραφείο ψυχολόγου στην πόλη του Κιλκίς από το έτος Παράλληλα, εργάζεται, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κιλκίς με αντικείμενο την ευπαθή ομάδα της τρίτης ηλικίας, ενώ συντονίζει τη «Σχολή Γονέων» σε συνεργασία με το Δήμο. Έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων με Κ.Ε.Κ., με τα Ι.Ε.Κ., καθώς και με την Αναπτυξιακή Κιλκίς (ΑΝ.ΚΙ.). Ορισμένα από τα θέματα που έχει αναλύσει είναι: προσωπική ανάπτυξη /αυτογνωσία, Συμβουλευτική παιδιών, εφήβων, γονέων, Συμβουλευτική/ θεραπεία ζευγαριών, Ομάδες αυτογνωσίας, Διαχείριση άγχους / πανικού / κατάθλιψης, Αντιμετώπιση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο, Διαχείριση ανθρώπινων συναισθημάτων στην εργασία, Αντιμετώπιση φοβιών, Διαπροσωπικά / οικογενειακά προβλήματα, Ενίσχυση αυτοεκτίμησης, Διαχείριση θυμού, Ομάδες γονέων, Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού σε παιδιά και εφήβους, Στήριξη ατόμων με χρόνιες ασθένειες. Η ίδια είναι τακτικός αρθρογράφος της τοπικής εφημερίδας «Μαχητής του Κιλκίς» και της «Ημερήσιας», με θέματα που, κατά κύριο λόγο, αφορούν την πρόληψη της ψυχικής υγείας, την ψυχοθεραπεία και την προσωπική ανάπτυξη. Επίσης είναι πιστοποιημένη σύμβουλος του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού όπου με τη συμβολή του ψυχολόγου, διερευνάται η προσωπικότητα, οι κλίσεις, οι ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Έχει δώσει πληθώρα διαλέξεων σε σχολεία, τόσο σε εκπαιδευτικό προσωπικό (Διευθυντές, καθηγητές), όσο και σε γονείς, σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ έχει ανακοινώσει επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια. Έχοντας ως στόχο τη διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση της σε θέματα ψυχικής υγείας, συμμετέχει κάθε χρόνο σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκπροσωπεί τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο στο Νομό Κιλκίς (ΠΨΣ) (Αριθμός Μέλους: 358) και διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10

11 11 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ηλώστε το ενδιαφέρον σας ΕΓΚΑΙΡΑ και θα λάβετε έκπτωση αντίστοιχη των συµµετοχών στο κόστος του σεµιναρίου Συµπληρώστε µε Χ το εικονίδιο του αντίστοιχου προγράµµατος Προσωπικά στοιχεία συµµετέχοντα: THE CLASSIC Nicosia 08:30-17:15 20/10/11 1 Ο Σεµινάριο- ΑΡ.ΠΡ Κύριος Κυρία Επώνυµο: Όνοµα: Αριθµός Ταυτότητας: Εταιρεία/ Οργανισµός/Φορέας: Αρ.Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Τίτλος Εργασίας: Τµήµα: Θέση Εργασίας: ιεύθυνση: Πόλη: Απευθείας τηλ.: (σταθερό) +357 (Κινητό)+357 Απευθείας Φαξ: Υπεύθυνος για την εγγραφή (σε περίπτωση που είναι άλλος από τον συµµετέχοντα) Όνοµα: Τηλέφωνο: Fax: 21/10/11 2 Ο Σεµινάριο-ΑΡ.ΠΡ ίδακτρα ίδακτρα ανά συµµετέχοντα: 291 (ΦΠΑ%=0) Επιχορηγήσεις από την ΑνΑ : Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις: -91 Μεγάλες Επιχειρήσεις: -91 Κόστος µετά την επιχορήγηση: Τα δίδακτρα περιλαµβάνουν εκπαίδευση, φάκελο µε εκπαιδευτικό υλικό, πιστοποιητικό παρακολούθησης, coffee breaks & buffet lunch Στοιχεία πληρωµής: Η πληρωµή είναι υποχρεωτική για όλα τα σεµινάρια Παρακαλώ τιµολογήστε: Εµένα Την εταιρεία µου Μέθοδος πληρωµής: Με τραπεζική επιταγή Με κατάθεση στον λογαριασµό (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. IBAN: GR SWIFT: PIRBGRAAxxx Πολιτική ακυρώσεων Για γραπτές ακυρώσεις µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη του σεµιναρίου επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό πληρωµής. Καµία επιστροφή δεν γίνεται για ακυρώσεις που λαµβάνονται κατόπιν του χρονικού περιθωρίου. Παρέχεται δυνατότητα αντικατάστασης του συµµετέχοντα. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε µαζί µας (Επιµορφωτική-Τµήµα Κύπρου) οϊράνης 56, Τ.Κ Κιλκίς, Ελλάδα, τηλέφωνο: φαξ: Ηµεροµηνία ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (*) ΥΠΟΓΡΑΦΗ (*) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υπογραφή (Συµµετέχοντα) Α/Α ΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (*) συµπληρώνονται από την Επιµορφωτική *Σας ενηµερώνουµε ότι βάσει του Ν.2472/97 τηρούµε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο µας µόνο για δική µας εκπαιδευτική χρήση και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύµφωνα µε το νόµο.

12 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ηλώστε το ενδιαφέρον σας ΕΓΚΑΙΡΑ και θα λάβετε έκπτωση αντίστοιχη των συµµετοχών στο κόστος του σεµιναρίου Συµπληρώστε µε Χ το εικονίδιο του αντίστοιχου προγράµµατος Προσωπικά στοιχεία συµµετέχοντα: THE CLASSIC Nicosia 08:30-17:15 22/10/11 3 Ο Σεµινάριο ΑΡ.ΠΡ Κύριος Κυρία Επώνυµο: Όνοµα: Αριθµός Ταυτότητας: Εταιρεία/ Οργανισµός/Φορέας: Αρ.Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Τίτλος Εργασίας: Τµήµα: Θέση Εργασίας: ιεύθυνση: Πόλη: Απευθείας τηλ.: (σταθερό) +357 (Κινητό)+357 Απευθείας Φαξ: Υπεύθυνος για την εγγραφή (σε περίπτωση που είναι άλλος από τον συµµετέχοντα) Όνοµα: Τηλέφωνο: Fax: ίδακτρα ίδακτρα ανά συµµετέχοντα: 353 (ΦΠΑ%=0) Επιχορηγήσεις από την ΑνΑ : Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις: -133 Μεγάλες Επιχειρήσεις: -133 Κόστος µετά την επιχορήγηση: Τα δίδακτρα περιλαµβάνουν εκπαίδευση, φάκελο µε εκπαιδευτικό υλικό, πιστοποιητικό παρακολούθησης, coffee breaks & buffet lunch Στοιχεία πληρωµής: Η πληρωµή είναι υποχρεωτική για όλα τα σεµινάρια Παρακαλώ τιµολογήστε: Εµένα Την εταιρεία µου Μέθοδος πληρωµής: Με τραπεζική επιταγή Με κατάθεση στον λογαριασµό (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. IBAN: GR SWIFT: PIRBGRAAxxx Πολιτική ακυρώσεων Για γραπτές ακυρώσεις µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη του σεµιναρίου επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό πληρωµής. Καµία επιστροφή δεν γίνεται για ακυρώσεις που λαµβάνονται κατόπιν του χρονικού περιθωρίου. Παρέχεται δυνατότητα αντικατάστασης του συµµετέχοντα. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε µαζί µας (Επιµορφωτική-Τµήµα Κύπρου) οϊράνης 56, Τ.Κ Κιλκίς, Ελλάδα, τηλέφωνο: φαξ: Ηµεροµηνία ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (*) ΥΠΟΓΡΑΦΗ (*) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υπογραφή (Συµµετέχοντα) Α/Α ΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (*) συµπληρώνονται από την Επιµορφωτική *Σας ενηµερώνουµε ότι βάσει του Ν.2472/97 τηρούµε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο µας µόνο για δική µας εκπαιδευτική χρήση και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύµφωνα µε το νόµο. 12

13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Παρακαλούμε συμπληρώστε τη Δήλωση Συμμετοχής με τα στοιχεία σας, επιλέγοντας - αντίστοιχα με το σεμινάριο επιθυμείτε να παρακολουθήσετε- το τετράγωνο εικονίδιο με 2. Στη συνέχεια στείλτε μας τη Δήλωση Συμμετοχής είτε μέσω φαξ, είτε με και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες Επισήμανση: Για συμμετέχοντες μη επιδοτούμενων από την ΑνΑΔ ισχύει ειδική έκπτωση Τα σεμινάρια μπορεί να διεξαχθούν ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισμού σας Επικοινωνία με το Τμήμα Κύπρου Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφόρηση ή διευκρίνιση χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους της Επιμορφωτικής: Τηλέφωνα & Φαξ: , Παναγιώτης Αμοιρίδης (Διευθυντής Κατάρτισης) Αναστασία Τραϊανού (Συντονίστρια Προγραμμάτων Κύπρου) (Ώρες εργασίας: 7:30-15:30) Για έκτακτη επικοινωνία (εκτός ωραρίου εργασίας) Χρήστος Μαμαντζής (Σύμβουλος Επικοινωνίας Προγραμμάτων Κύπρου) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Φροντιστών Βρεφών-Νηπίων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδική - Πιστοποιημένη Εκπαίδευση από την Employ Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. To πρόγραμμα SAGE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση εκφράζει τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.) Οδός ΚΑΛΟΥΔΗ Αριθμός 8Β Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ. 2651039820. e-mail : epsep_ioa@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΔΡΑΣΗ 4 : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΗΛΙΓΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:Ε. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Συνδιοργανωτές: Divani Caravel 14 Μαΐου 2015

Συνδιοργανωτές: Divani Caravel 14 Μαΐου 2015 Divani Caravel Πίνακας Περιεχομένων Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 3 HR Conference 4 Ανάλυση Θεματολογίας 5 HR 8 Σε ποιους απευθύνεται 17 Διοργάνωση 18 Χορηγικό Πρόγραμμα 22 Συγκριτικός Πίνακας Χορηγιών 26

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΒΟΛΟΣ Ο Oδηγός Σπουδών 2010-2011 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα