Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον."

Transcript

1 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα [Συµµετοχή του ήµου Κατερίνης µε την ιδιότητα του συµπράττοντος φορέα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Κωδικός Πρόσκλησης 36)] και υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και του ήµου Κατερίνης για τη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Σήµερα στις 23 Μαρτίου 202 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 4.00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από την αρ.πρωτ.2437/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/200, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/200. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 4 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 38. Επίσης, παραστάθηκε και ο δήµαρχος που κλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/200. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 20 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 2 Κυριακίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 2 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 3 Κοκαβίδης Γεώργιος Γραµµατέας 22 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 4 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 23 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 5 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 24 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 6 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 25 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 7 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 26 Νατσιός Στέφανος Μέλος 8 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 27 Παπαγιαννούλης Αντώνης Μέλος 9 Γκοτζαµανίδης Γεώργιος Μέλος 28 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 0 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 29 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος Ντόντης Λάζος Μέλος 30 Πούλιου Περδίκη Ασηµίνα Μέλος 2 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 3 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 3 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος 32 Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 4 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 33 Ζήνων Σατραζέµης Μέλος 5 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 34 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος 6 Λεµονόπουλος Χρήστος Μέλος 35 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 7 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 36 Οφείδης Σάββας Μέλος 8 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 37 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 9 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 38 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 2 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 3 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος Αν και κλήθηκαν νόµιµα ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Μακρίδου Παρθένα.Κ. Κατερίνης 2 Καλτσίδης Αλέξανδρος.Κ. Κορινού 3 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 4 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 5 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 6 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας

2 7 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 8 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 9 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 0 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 2 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 3 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 4 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 5 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 6 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 7 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 8 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 9 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 20 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 2 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 22 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 23 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 2 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 3 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 4 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 5 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 6 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς Αν και κλήθηκαν νόµιµα Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ (Ο πρόεδρος.κ. Καλλιθέας, κ. Ευάγγελος Κήπου αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6 ου θέµατος διαµαρτυρόµενος, διότι δεν του δόθηκε ο λόγος). Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Γ.Γ. του δήµου, κ. Χρυσοβαλάντη Θεοδώρου, ο οποίος ζήτησε τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέµα {Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα [Συµµετοχή του ήµου Κατερίνης µε την ιδιότητα του συµπράττοντος φορέα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Κωδικός Πρόσκλησης 36)]} ως κατεπείγον, λόγω της ανάγκης άµεσης έναρξης των διαδικασιών υλοποίησης του προγράµµατος. Τα µέλη του Σ δέχτηκαν το κατεπείγον του θέµατος, για το οποίο ο αντιδήµαρχος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Α. Την αριθ..53/οικ.3.949/κυα (ΦΕΚ Β 63/5-4-20) ΚΥΑ «Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ιαδικασία Εφαρµογής της πράξης: ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο » Β. Την Ανοιχτή Πρόσκληση µε Κωδικό 36, αριθµ. πρωτ..7633/οικ.6.394/ (Α Α: 4Α3ΠΛ-7Ο) της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Γ. Την αριθ.32/20 απόφαση.σ. µε την οποία αποφασίστηκαν τα εξής: «. Η συµµετοχή του ήµου Κατερίνης µε την ιδιότητα του συµπράττοντος φορέα στην ανοιχτή πρόσκληση µε κωδικό αριθµό 36 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα στην Πράξη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Άξονα προτεραιότητας 8:» ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση». 2

3 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ 2. Ο θα προβεί στη σύναψη Μνηµονίου Συνεργασίας µε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (Περιφερειακό Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας), το οποίο εντάσσεται στους ικαιούχους της συγκεκριµένης Πρόσκλησης. 3.Το φυσικό αντικείµενο της Πράξης θα καλύψει Τοµείς Παρέµβασης όπως: Φυσικό Περιβάλλον Ενέργεια : Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Ενέργεια 2: Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός και µικρών µεταφορικών µέσων από τους οικισµούς του ήµου Κατερίνης στους οποίους δεν µπορούν να εισέρθουν τα απορριµµατοφόρα της αρµόδιας Υπηρεσίας του ήµου. Ενέργεια 3: Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δηµοτικού οδικού δικτύου. Αστικό Περιβάλλον Ενέργεια : Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος. Ενέργεια 2: Έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά έργα δηµοσίων υποδοµών. Κοινωνικός Ενέργεια : στήριξη και η ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων ώστε να έχουν ισότιµη πρόσβαση στις υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικής φροντίδας Εκπαίδευση Ενέργεια : Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών υποδοµών Αθλητισµός Ενέργεια : Προώθηση του αθλητισµού Ενέργεια 2: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Τουρισµός Ενέργεια : Ανάπτυξη ανάδειξη Τουρισµού Ενέργεια 2: Καθαριότητα παραλίων Πολιτισµός, Ενέργεια : Έθιµα γιορτές Ενέργεια 2: Λειτουργία και καθαρισµός των Βιβλιοθηκών του ήµου Ενέργεια 3: ηµοτικό Ωδείο». Την αρ. πρωτ /οικ /3/202 έγκριση των θέσεων από την ΕΥ του ΕΠΑΝΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ε. Το κείµενο του Μνηµονίου/Συµφωνίας Συνεργασίας που θα υπογραφτεί µεταξύ του ήµου Κατερίνης και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (Περιφερειακό Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας) Κατόπιν των παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο να επικαιροποιήσει την αριθ.32/20 απόφαση.σ., να εγκρίνει την υπογραφή του σχετικού µνηµονίου και να εξουσιοδοτήσει το δήµαρχο για την υπογραφή κάθε αναγκαίου σχετικού εγγράφου. Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το.σ. να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κ..Κ. (Ν.3463/2006) και των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/200, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Επικαιροποιεί την αριθ.32/20 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου ως εξής:. Εγκρίνει τη συµµετοχή του ήµου Κατερίνης µε την ιδιότητα του συµπράττοντος φορέα στην ανοιχτή πρόσκληση µε κωδικό αριθµό 36 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα στην Πράξη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Άξονα προτεραιότητας 8: «ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση». 2. Εγκρίνει την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας του ήµου Κατερίνης µε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (Περιφερειακό Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας), για τη «ηµιουργία θέσεων 3

4 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», το οποίο (µνηµόνιο) επισυνάπτεται: Άρθρο ο Προοίµιο Η πράξη «ηµιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) τα οποία µε τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα β του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 08/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου Άρθρο 2 ο Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η αµοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των µερών για την υλοποίηση προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα µε τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Στόχος και αναµενόµενα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι Με το έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση στην πρόσβαση της απασχόλησης, µέσω της πρόσληψης ατόµων για την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Παράλληλα, στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ φορέων προάγοντας τον κοινωνικό διάλογο και η συνέργεια, προκειµένου αφενός να αµβλυνθούν τα προβλήµατα στην αγορά εργασίας και αφετέρου να θεµελιωθεί µια διαφορετική κουλτούρα αντιµετώπισης κρίσιµων ζητηµάτων, που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας. Ειδικότερα µέσω των προτεινόµενων παρεµβάσεων του επιτυγχάνεται: Η δηµιουργία 305 νέων θέσεων εργασίας. Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, µέσω της εφαρµογής ειδικά στοχευόµενων δράσεων. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης. Η δηµιουργία µιας άλλης νοοτροπίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της αγοράς εργασίας, µέσω της έννοιας «κοινωφέλεια». Σε ότι αφορά στα επιµέρους αποτελέσµατα που ανακύπτουν µέσω των πράξεων αυτά συνοψίζονται ως εξής: Στην προστασία, ανάδειξη, διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, που αποτελεί από τα βασικότερα άυλα κεφάλαια, που διαθέτει ο δήµος, η αξιοποίηση του οποίου µπορεί να συνεισφέρει τόσο στην αειφόρο και εναλλακτική ανάπτυξη, όσο και στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας προς όφελος του πληθυσµού. Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί το ζωτικό καθηµερινό χώρο δράσης των δηµοτών, συµβάλλοντας έτσι και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. Στην αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας, που αποτελούν κρίσιµους τοµείς για τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, θεµελιώνοντας ένα αίσθηµα ασφάλειας µέσα από το δίχτυ προστασίας που αναπτύσσεται. Στην ενίσχυση των δεσµών που συνδέουν τους δηµότες µε τον τοπικό πολιτισµό, µέσα από την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διαφύλαξη των παραδοσιακών µορφών τέχνης. Στην ενίσχυση του τουρισµού, µε απώτερο στόχο την αύξηση του τουριστικού προϊόντος στη διαµόρφωση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος. Στην δηµιουργική διέξοδο του πληθυσµού µέσα από δράσεις που συµβάλλουν, πέρα από τους προφανείς λόγους, και στην εδραίωση του αισθήµατος της συµµετοχής και της συνεργασίας, στα πλαίσια µιας ευρύτερης οµάδας. Παράλληλα, τα οφέλη διαχέονται σε όλη την κοινωνία, καθώς, µέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης προωθείται η ένταξη των ωφελουµένων στην αγορά εργασίας µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, που διαχέονται σε όλο το φάσµα της τοπικής οικονοµίας, αλλά και της κοινωνίας, αφού αµβλύνονται 4

5 οι αντιθέσεις που απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Άρθρο 3 ο Αντικείµενο του προγράµµατος Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω) ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικό περιβάλλον Αστικό περιβάλλον Κοινωνικός τοµέας Εκπαίδευση Τουρισµός Αθλητισµός Πολιτισµός ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείµενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά του): ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο νέος προέρχεται από την συνένωση έξι ΟΤΑ: Κατερίνης, Πέτρας, Κορινού, Παραλίας, Ελαφίνας και Πιερίων. Είναι ο µεγαλύτερος ήµος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, µε πληθυσµό 83,764 κατοίκους και µε έδρα την Κατερίνη, η οποία αποτελεί το κατεξοχήν αστικό κέντρο, που συγκεντρώνει τις διοικητικές και εµπορικές δραστηριότητες του νοµού. Η οικονοµία του νέου ήµου βασίζεται κατά τα 2/3 περίπου στις υπηρεσίες, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στον τουρισµό. Επίσης υπάρχουν λίγες βιοµηχανικές µονάδες και επιχειρήσεις, κυρίως µεταποιητικού χαρακτήρα. Έχει περίπου 20 χιλιόµετρα συνεχόµενων ακτών. Επίσης, στο ήµο Κατερίνης αναπτύσσονται τα Πιέρια όρη µε τους πανέµορφους παραδοσιακούς οικισµούς τους, τα µαγευτικά τοπία, καθώς και το Χιονοδροµικό Κέντρο Ελατοχωρίου, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Όµως η ύφεση που έχει χτυπήσει όλη την χώρα επηρέασε σε µεγάλο βαθµό και τους κατοίκους του ήµου Κατερίνης, όπου καθηµερινά προστίθενται και άλλοι στον µακρύ κατάλογο της ανεργίας και της µετανάστευσης. Για την ανάσχεση των παραπάνω φαινόµενων η νέα ηµοτική Αρχή έθεσε από την πρώτη στιγµή του παρακάτω στόχους. Την Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων, των γυναικών και των ανέργων. Η αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου και των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη του ήµου. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος. Η πολιτιστική και τουριστική προβολή του ήµου. Η αθλητική ανάπτυξη του ήµου. Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλει και το προτεινόµενο έργο το οποίο παρεµβαίνει στους παρακάτω τοµείς µε συγκεκριµένους ενέργειες και δράσεις. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Η στρατηγική του δήµου για το περιβάλλον είναι µια από τις κύριες δυνάµεις ανάπτυξης, αφού επηρεάζει τόσο την αειφορία, όσο και την ποιότητα ζωής. Η κακή χρήση των φυσικών πόρων θα οδηγήσει σε εξάντλησή τους και θα στερήσει τις µελλοντικές γενιές από τους πόρους, που είναι αναγκαίοι για την οικονοµική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Όλοι µπορούµε να δούµε ότι ακόµη και οι ανανεώσιµοι πόροι, όπως τα νερά των ποταµών και τα υπόγεια ύδατα, έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν µε σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία και στο επίπεδο διαβίωσης. Σκοπός των παρακάτω ενεργειών είναι η αναβάθµιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, µε απώτερο στόχο την βελτίωση της υγείας, της αισθητικής του χώρου και γενικότερα στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Ενέργεια : Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής 5

6 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις ρεµάτων. Αποκατάσταση οικοσυστήµατος και προστασία της περιοχής. Συντήρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας, περιαστικά δάση. Καθαρισµός από εύφλεκτα απορρίµµατα. Καθαρισµός και µικρά κατασκευαστικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας των ρεµάτων και παραποτάµιων περιοχών. Αναδασώσεις φυτεύσεις, όπου απαιτείται. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: η ηµοτική Ενότητα Πέτρας και η ηµοτική Ενότητα Πιερίων. Για την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα απαιτηθούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (έργων) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (σαρώθρου) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (JCB) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (γκρέιντερ) Σύνολο Ενέργειας Ενέργεια 2: Καθαρισµός δηµοτικών εκτάσεων, που δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων του ήµου Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός στις παραποτάµιες περιοχές. Καθαριότητα από εύφλεκτα υλικά και συντήρηση περιαστικού πρασίνου. Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός και µικρών µεταφορικών µέσων σε κοινότητες, όπου δεν µπορούν να εισέλθουν τα απορριµµατοφόρα του ήµου. Μεταφορά απορριµµάτων µε µικρά οχήµατα και απόθεση τους στα container του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων του ήµου. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: Ο. Ο δήµος θα παράσχει τα οχήµατα και µηχανήµατα, που απαιτούνται για την παραπάνω ενέργεια. Για την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα απαιτηθούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (καθαριότητας) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (σαρώθρου) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (JCB) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (γκρέιντερ) Ε Οδηγοί φορτηγών 6 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (πρασίνου) Σύνολο Ενέργειας Ενέργεια 3: Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δηµοτικού οδικού δικτύου. Ο διαθέτει ένα εκτεταµένο και παλαιό δηµοτικό οδικό δίκτυο, που αναπτύσσεται

7 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ στα Πιέρια Όρη, που τους χειµερινούς µήνες επισκέπτονται χιλιάδες εκδροµείς, λόγω του χιονοδροµικού κέντρου. Χρήζει, λοιπόν, καθηµερινών εργασιών εποπτείας, συντήρησης, αποκατάστασης, αποκλάδωσης, καθαριότητας, αντιπληµµυρικών παρεµβάσεων και αποχιονισµού. Προτείνονται λοιπόν οι παρακάτω εργασίες: Εποπτεία οδικού δικτύου. Αποκατάσταση φθορών. Παρεµβάσεις αντιµετώπισης πληµµυρικών φαινοµένων. Παρεµβάσεις αντιµετώπισης κατολισθήσεων. Αποκλάδωση και καθαρισµός πλησίον των ερεισµάτων του οδικού δικτύου. Αποχιονισµός οδικού δικτύου. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: οι ηµοτικές Ενότητες Πέτρας, Πιερίων και Ελαφίνας. Για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης θα απαιτηθούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (έργων) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (JCB) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (γκρέιντερ) Ε Οδηγοί φορτηγών 2 Σύνολο Ενέργειας Τοµέας παρέµβασης: Αστικό Περιβάλλον. Στόχος είναι µε τις παρεµβάσεις στην αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος να επέλθει ωφέλεια στο σύνολο των δηµοτών του δήµου, ώστε να κατοικούν και να διαβιούν σε καλαίσθητο, λειτουργικό και υγιεινό αστικό περιβάλλον. Για αυτό θα απαιτηθούν οι παρακάτω ενέργειες : Ενέργεια :Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισµός και αισθητική αποκατάσταση προσόψεων δηµοτικών κτιρίων. Καθαρισµός στύλων και πινακίδων οδοσήµανσης από διαφηµιστικά υλικά. Αποψίλωση παράνοµων πινακίδων. Συντήρηση αποκατάσταση φθορών κοιµητηρίων/πάρκων/παιδικών χαρών. Συντήρηση και καθαρισµός πρασίνου, πεζοδροµίων και νησίδων. Αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών σε πεζοδρόµια και πεζοδρόµους. Αποψιλώσεις παράνοµων πινακίδων. ιαµόρφωση και φροντίδα πάρκων. Φυτεύσεις συντηρήσεις φυλάξεις - πότισµα αλσών και πάρκων. Καθαρισµός, απολύµανση και αποκατάσταση φθορών των λουτρών και των δηµοτικών τουαλετών. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: ηµοτική Κοινότητα Κατερίνης, Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (πρασίνου) Ε Χειριστών ελκυστήρα 6 ΤΕ Έργων Υποδοµής/ οµικών Έργων 5 ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφοι

8 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Σύνολο Ενέργειας 5 7 Ενέργεια 2: Έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά έργα δηµοσίων υποδοµών Μικρά κατασκευαστικά έργα προσβασιµότητας ΑΜΕΑ (πεζοδρόµια, είσοδοι δηµοτικών κτιρίων). Αποκατάσταση φθορών, που παρακωλύουν τη διακίνηση και προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ, σε πεζοδρόµια, ράµπες κλπ. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: Ο Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (έργων) Ε Οικοδόµοι ΤΕ Έργων Υποδοµής / οµικών Έργων 8 Σύνολο Ενέργειας Τοµέας παρέµβασης: Κοινωνικός. Σκοπός είναι η στήριξη και η ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, ώστε να έχουν ισότιµη πρόσβαση στις υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η πρόληψη και αντιµετώπιση της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισµού. Ενέργεια : Μέριµνα και στήριξη ατόµων που χρήζουν βοηθείας. Συνοδεία ατόµων µε κινητικές δυσκολίες. Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες κατ οίκον φροντίδα σε άτοµα ευπαθών κοινωνικών οµάδων, που δεν εντάσσονται σε άλλα προγράµµατα στήριξης. Ψυχολογική στήριξη και συµβουλευτική ατόµων και οικογενειών σε κρίση. Συµβουλευτική εφήβων για την αντιµετώπιση φαινοµένων κοινωνικού και σχολικού εκφοβισµού. Λειτουργία προγραµµάτων σίτισης σε άπορους. Η συγκεκριµένη ενέργεια δεν πρόκειται να συµπληρώσει ή υποκαταστήσει τις ήδη ενταγµένες στο ΕΣΠΑ δράσεις κοινωνικής στήριξης, που υλοποιεί ο ήµος. Χώρος υλοποίησης του προγράµµατος: Για την υλοποίηση της ενέργειας απαιτούνται: ΥΕ Βοηθοί Μαγείρων 8 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (καθαριότητα) 8 ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί 5 Σύνολο Ενέργειας Τοµέας παρέµβασης: Εκπαίδευση. Στόχος του ήµου είναι, πέρα από την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και των αυξηµένων αρµοδιοτήτων που έχουν µεταφερθεί από το κράτος, η εναλλακτική απασχόληση και η ασφάλεια των παιδιών, αλλά και η διαµόρφωση ενός αισθητικά αναβαθµισµένου περιβάλλοντος, που τα φιλοξενεί. Γι αυτό χρειάζονται παρεµβάσεις όπως: Ενέργεια : Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών υποδοµών. Συντήρηση, αποκατάσταση φθορών, αισθητική αποκατάσταση, απολύµανση των σχολικών

9 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ κτιριακών εγκαταστάσεων και των προαύλιων χώρων. Βελτίωση απόδοσης λειτουργίας των θερµοϋδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Μελέτη για εγκατάσταση µονάδων ΑΠΕ στα σχολεία. Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Ε Ελαιοχρωµατιστές 4 Ε Ξυλουργοί 4 Ε Υδραυλικοί 4 Ε Ηλεκτρολόγοι 4 Σύνολο Ενέργειας Ενέργεια 2 : Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας Στο ήµο Κατερίνης υπάρχουν τοπικές κοινότητες, η οικονοµία των οποίων στηρίζεται εξ ολοκλήρου στον πρωτογενή τοµέα. Ακολούθως, κατά τις περιόδους εντατικοποίησης των αγροτικών εργασιών είναι απολύτως απαραίτητη η απασχόληση και των γυναικών / µητέρων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σηµαντικό πρόβληµα στη φύλαξη και την απασχόληση των παιδιών, κυρίως βρεφών και νηπίων. Για τη στήριξη, λοιπόν, της οικογένειας, που εξαρτά το εισόδηµά της από την αγροτική παραγωγή, προτείνεται: Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας, κατά την περίοδο εντατικοποίησης αγροτικών εργασιών. Η συγκεκριµένη ενέργεια δεν πρόκειται να συµπληρώσει ή υποκαταστήσει τις ήδη ενταγµένες στο ΕΣΠΑ δράσεις δηµιουργικής απασχόλησης, που υλοποιεί ο ήµος. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: Οι ηµοτικές ενότητες Σβορώνου, Περιστάσεως και οι Τοπικές κοινότητες Μοσχοπόταµου, Ελατοχωρίου, Βρίας και Ρητίνης. Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΤΕ/ Ε Βρεφονηπιοκόµων Σύνολο Ενέργειας 6 6 Τοµέας παρέµβασης: Αθλητισµός. Η ηµοτική αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια του αθλητισµού στην πόλη, στη δηµιουργία νέων αθλητικών υποδοµών και στην ανάπτυξη των προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού. Με στόχο να καταστήσουν την άθληση καθηµερινή συνήθεια και στάση ζωής για όλους υλοποιεί τις παρακάτω ενέργειες. Ενέργεια : Προώθηση του αθλητισµού. Μαζικός αθλητισµός. Παιδί και θάλασσα. (Το πρόγραµµα παιδί και θάλασσα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά, που δεν έχουν την δυνατότητα διακοπών ή συµµετοχής σε κατασκηνώσεις, να περάσουν δηµιουργικά τις ελεύθερες ώρες τους και να εξοικειωθούν µε τη θάλασσα. Η διδασκαλία της κολύµβησης καλύπτεται από καθηγητές φυσικής αγωγής). Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι η τοπική κοινότητα Παραλίας, η δηµοτική κοινότητα Κατερίνης. Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΠΕ Γυµναστές 6 Σύνολο Ενέργειας 6 9

10 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Ενέργεια 2:Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών αθλητικών εγκαταστάσεων Καθαρισµός αθλητικών εγκαταστάσεων. Συντήρηση αποκατάσταση φθορών σε αθλητικές εγκαταστάσεις, βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισµού τους. Συντήρηση πότισµα χλooτάπητα. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι ο Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Ε Ελαιοχρωµατιστές 4 Ε Υδραυλικοί 4 Ε Ηλεκτρολόγοι 4 Σύνολο Ενέργειας Τοµέας παρέµβασης: Τουρισµός. Υπάρχει ανάγκη ανανέωσης και αναζωογόνησης της τουριστικής πολιτικής, που εφαρµόζεται απ όλους τους εµπλεκόµενους φορείς του τόπου, ούτως ώστε ο όχι µόνο να διατηρήσει την πρωτοπορία του στον τοµέα του τουρισµού, αλλά και να την διευρύνει. Στόχος λοιπόν του δήµου είναι η ανάδειξη του τουριστικού του προϊόντος για όλους τους πολίτες, µε τις παρακάτω ενέργειες. Ενέργεια : Ανάπτυξη - ανάδειξη Τουριστικού προϊόντος του δήµου Κατερίνης Ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ήµου µε στοιχεία από το τουριστικό προϊόν του ήµου και έµφαση στον τουρισµό. ράσεις τουριστικής προβολής του ήµου Κατερίνης, όπως είναι η προετοιµασία πληροφοριακού υλικού µε θέµατα τουρισµού, εκτύπωση φυλλαδίων κλπ. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι ο Για την υλοποίησης της ενέργειας θα απαιτηθούν: ΤΕ Πληροφορικής 2 ΤΕ Εµπορίας & ιαφήµισης 2 Σύνολο Ενέργειας 4 Ενέργεια 2: Καθαριότητα Συντήρηση παραλίων. Ο νέος δήµος Κατερίνης έχει περίπου 20 χιλιόµετρα συνεχόµενων ακτών, που καθιστούν αναγκαία την καθηµερινή καθαριότητα τους. Καθαριότητα δια χειρός παράλιων περιοχών. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι οι ηµοτική Κοινότητα Κορινού, ηµοτική Κοινότητα Καλλιθέας, ηµοτική Κοινότητα Κατερίνης (Ολυµπιακή Ακτή), Τοπική Κοινότητα Παραλίας. Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (καθαριότητα) Σύνολο Ενέργειας Τοµέας παρέµβασης: Πολιτισµός. Ο πολιτισµός ανοίγει ορίζοντες, ενώνει δηµιουργικά τους ανθρώπους, αναδεικνύει και προβάλλει τις κοινωνίες. Ο σέβεται την αυτονοµία κάθε Συλλόγου και στηρίζει κάθε πολιτιστική δραστηριότητα του ήµου. Στόχος είναι να δούµε το µέλλον των πολιτιστικών µας δράσεων και µέσα από την φιλοσοφία του Καλλικράτη. Ενέργεια : Προβολή και προετοιµασία εκδηλώσεων

11 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ ράσεις προβολής των εκδηλώσεων του ήµου Κατερίνης, όπως είναι η προετοιµασία πληροφοριακού υλικού. Ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ήµου µε περιγραφή των εθίµων εκδηλώσεων του ήµου, µε σκοπό την αναβίωση και διατήρηση των εθίµων των προγόνων µας και την παράδοση που αυτοί µας κληροδότησαν. Προετοιµασία εκδηλώσεων. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι ο Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΤΕ Ηλεκτρονικών 2 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 6 Σύνολο Ενέργειας 8 Ενέργεια 2: Προώθηση καινοτόµων δραστηριοτήτων στις Βιβλιοθήκες του ήµου Συντήρηση καθαριότητα βιβλιοθηκών. Προώθηση καινοτόµων δραστηριοτήτων. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι η δηµοτική κοινότητα Κατερίνης και η δηµοτική κοινότητα Κορινού. Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Καθαρίστριες 5 ΤΕ/ Ε Βιβλιοθηκονόµων 2 Σύνολο Ενέργειας 7 Ενέργεια 3: Ενίσχυση λειτουργίας του ηµοτικού Ωδείου του ήµου Κατερίνης Το δηµοτικό ωδείο του δήµου Κατερίνης έχει ως στόχο τη διδασκαλία της µουσικής τέχνης, την οργάνωση και λειτουργία της φιλαρµονικής, τη λειτουργία χορωδιών και ορχηστρών, ενώ διοργανώνει πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων συναυλιών για τους σπουδαστές και το κοινό της πόλης. Για την ενίσχυση της λειτουργίας τους προτείνονται: Καθαρισµός - συντήρηση αιθουσών διδασκαλίας και χώρων υγιεινής. ιεύρυνση των δραστηριοτήτων του (νέα προγράµµατα µουσικής κ.λπ). Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι η ηµοτική Κοινότητα Κατερίνης Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: Ε ιοικητικού 3 ΠΕ/ΤΕ/ Ε Μουσικός 7 ΥΕ καθαρίστριες 4 Σύνολο Ενέργειας 4

12 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Τοµέας παρέµβασης Φυσικό περιβάλλον Αστικό περιβάλλον Κοινωνικός Εκπαίδευση Ενέργεια Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις ρεµάτων Καθαρισµός δηµοτικών εκτάσεων, που δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµάτων του ήµου Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δηµοτικού οδικού δικτύου Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά έργα δηµοσίων υποδοµών Μέριµνα και στήριξη ατόµων, που χρήζουν βοήθειας Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών υποδοµών Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας Ονοµατεπώνυµο Βαρβαρέζος Ιωάννης Χατζεϊπίδης Μιχαήλ Παλαιοσελίτης Γεώργιος Ρίζου Αικατερίνη Καραγιαννίδης Αναστάσιος Παπανικολάου ηµήτριος Καλαϊτζίδου Ευδοξία Αναγνωστοπού λου Θεανώ Θέση στο φορέα Αναπληρωτής ιευθυντής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αναπληρωτής ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµήµατος Περιβάλλοντος Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος Έργων Συντήρησης, Έργων Αυτεπιστασίας, ιαχείρισης Μηχανηµάτων Έργων και Πολιτικής Προστασίας Αναπληρωτής Προϊστάµενος Αυτοτελούς Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων ηµοτική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Οργανισµού, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Πρόνοιας ιεύθ/ ση ηµοτικό Αµαξοστάσιο 2 ο χλµ Κατερίνης Γανόχωρας 6000 Κατερίνη ηµοτικό Αµαξοστάσιο 2 ο χλµ Κατερίνης Γανόχωρας 6000 Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη ηµοτικό Αµαξοστάσιο 2 ο χλµ Κατερίνης Γανόχωρας 6000 Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη 28 ης Οκτωβρίου Κατερίνη (πρώην ιοικητήριο Νοµαρχίας) Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Τηλέφ ω-νο Κινητό Fax

13 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Τοµέας παρέµβασης Αθλητισµός Ενέργεια Προώθηση του αθλητισµού Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών αθλητικών εγκαταστάσεων Τουρισµός Ανάπτυξη ανάδειξη τουριστικού προϊόντος του δήµου Κατερίνης Πολιτισµός Καθαριότητα συντήρηση παραλίων Προβολή και προετοιµασία εκδηλώσεων Προώθηση καινοτόµων δραστηριοτήτων στις βιβλιοθήκες του ήµου Ενίσχυση λειτουργίας του ηµοτικού Ωδείου του ήµου Κατερίνης Ονοµατεπώνυµο Πασαχίδης Σωτήριος Καραγιαννίδης Αναστάσιος Μπατσαρά άφνη Βαρβαρέζος Ιωάννης Περδίκη ήµητρα Περδίκη ήµητρα Περδίκη ήµητρα Θέση στο φορέα Υπάλληλος Οργανισµού Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού Πρόνοιας ήµου Κατερίνης (ΟΠΠΑΠ) κλάδου ΠΕ ιοικητικού - Οικονοµικού Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος Έργων Συντήρησης, Έργων Αυτεπιστασίας, ιαχείρισης Μηχανηµάτων Έργων και Πολιτικής Προστασίας Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Αναπληρωτής ιευθυντής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων ιεύθ/ ση ηµοτικού Σταδίου Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη ηµοτικό Αµαξοστάσιο 2 ο χλµ Κατερίνης Γανόχωρας 6000 Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Τηλέφ ω-νο Κινητό Fax ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΗΜΟΣ/ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ. ηµοτική Κοινότητα Κατερίνης 2. «ηµοτική Κοινότητα Σβορώνου 3. «ηµοτική Κοινότητα Κορινού 4. «ηµοτική Κοινότητα Καλλιθέας 5. «ηµοτική Κοινότητα Περιστάσεως 6. «ηµοτική Κοινότητα Λόφου 7. Τοπική Κοινότητα Αρωνά 8. «Τοπική Κοινότητα Ελάφου 9. «Τοπική Κοινότητα Εξοχής 3

14 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ 0. «Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων. «Τοπική Κοινότητα Λαγοράχης 2. «Τοπική Κοινότητα Μοσχοπόταµου 3. Τοπική Κοινότητα Τρίλοφου 4. «Τοπική Κοινότητα Π. Κεραµιδίου 5. «Τοπική Κοινότητα Α. Αγ. Ιωάννη 6. «Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας 7. «Τοπική Κοινότητα Νεοκαισάρειας 8. «Τοπική Κοινότητα Κ. Αγ. Ιωάννη 9. Τοπική Κοινότητα Σεβαστής 20. «Τοπική Κοινότητα Κούκου 2. «Τοπική Κοινότητα Ν. Τραπεζούντας 22. «Τοπική Κοινότητα Παραλίας 23. «Τοπική Κοινότητα Αγ. ηµητρίου 24.. Τοπική Κοινότητα Μηλιάς (Κ. «Μηλιάς) 25. Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 26 «Τοπική Κοινότητα Φωτεινών 27. «Τοπική Κοινότητα Βρίας 28 «Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου 29. «Τοπική Κοινότητα Ρητίνης Αριθµός ωφελουµένων ανά ειδικότητα που θα προσληφθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση του προγράµµατος A/A ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΕΡΓΩΝ) 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) 4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 5 ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ Ε Ο ΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2 0 ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 0 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3 5 ΕΡΓΩΝ (JCB) Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3 5 ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 2 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Ε ΟΙΚΟ ΟΜΟΙ Ε ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

15 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ 5 Ε ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ Ε Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ/ Ε ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ / 3 65 ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕ/ Ε ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΕ/ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ/ΤΕ/ Ε ΜΟΥΣΙΚΟΙ Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 5/06/202 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 3/2/202 5

16 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Αναλυτική χρονική κατανοµή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωποµήνες ανά ειδικότητα και ενέργεια έως 5 µήνες σε χρονικό διάστηµα δώδεκα (2) µηνών Τοµέας Παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις ρεµάτων. ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (Έργων) Ε Χειριστές µηχανηµάτων Έργων (σαρώθρου) Ε Χειριστές µηχανηµάτων Έργων (JCB) Ε Χειριστές µηχανηµάτων Έργων (γκρέιντερ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ 202 6

17 2. Καθαρισµός δηµοτικών εκτάσεων, που δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων του ήµου Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 0 50 (καθαριότητας) Ε Χειριστές µηχανηµάτων Έργων 5 (ααρώθρου) Ε Χειριστές 5 µηχανηµάτων Έργων (JCB) Ε Χειριστές 5 µηχανηµάτων Έργων (γκρέιντερ) Ε Οδηγοί φορτηγών 6 30 ΥΕ Εργάτες Γενικών 60 2 Καθηκόντων (πρασίνου) 3 55 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3. Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δηµοτικού οδικού δικτύου ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (Έργων) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων έργων (JCB) Ε Χειριστές µηχανηµάτων Έργων (γκρέιντερ) Ε Οδηγοί φορτηγών ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τοµέας Παρέµβασης: Αστικό Περιβάλλον ΕΝΕΡΓΕΙΑ 202 7

18 . Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων 23 5 ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων (πράσινου) 8 90 Ε Χειριστών ελκυστήρα 6 30 ΤΕ Έργων υποδοµής/ 25 5 οµικών Έργων ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφοι ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2. Έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά έργα δηµοσίων υποδοµών ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (Έργων) 0 50 Ε Οικοδόµων 4 70 ΤΕ Έργων υποδοµής/ 40 8 οµικών Έργων ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τοµέας Παρέµβασης: Κοινωνικός ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Μέριµνα και στήριξη ατόµων που Ε Βοηθοί Μαγείρων

19 χρήζουν βοηθείας Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 8 40 (καθαριότητα) ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί 0 50 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 55 Τοµέας Παρέµβασης: Εκπαίδευση ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών υποδοµών 202 ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων 0 50 Ε Ελαιοχρωµατιστές 4 20 Ε Ξυλουργοί 4 20 Ε υδραυλικοί 4 20 Ε Ηλεκτρολόγοι ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2. Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας ΤΕ/ Ε Βρεφονηπιοκόµων ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Τοµέας Παρέµβασης: Αθλητισµός ΕΝΕΡΓΕΙΑ 202 9

20 . Προώθηση του αθλητισµού Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ ΠΕ Γυµναστές ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2. Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών αθλητικών εγκαταστάσεων 202 ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων 2 60 Ε Ελαιοχρωµατιστές 4 20 Ε Υδραυλικοί 4 20 Ε Ηλεκτρολόγοι ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τοµέας Παρέµβασης: Τουρισµός ΕΝΕΡΓΕΙΑ 202. Ανάπτυξη ανάδειξη τουριστικού προϊόντος του ήµου Κατερίνης ΤΕ Πληροφορικής 2 0 ΤΕ Εµπορίας & ιαφήµισης ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7

Διαβάστε περισσότερα

12. Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 13. Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 14. Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 15. Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύ

12. Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 13. Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 14. Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 15. Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 23/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 420/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων - Αναµόρφωση του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.6/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 121/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του αριθ. 7/02.08.2013 πρακτικού συµβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του δήµου µας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του αριθ. 7/02.08.2013 πρακτικού συµβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του δήµου µας Αριθµός απόφασης 503/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 19/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του αριθ. 7/02.08.2013 πρακτικού συµβιβαστικής επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.12/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 189/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 34/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του

Διαβάστε περισσότερα

15 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντας 16 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κουθουρίδης Γεώ

15 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντας 16 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κουθουρίδης Γεώ Αριθµός απόφασης 69/2014 Α Α: ΒΙΡ2ΩΕΤ-3ΒΠ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 4/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Α Α: 4ΑΧ5ΩΕΤ-046 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 411/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 275/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή λανθασµένων (για διάφορους λόγους) προστίµων του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 14/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του ΚΟΚ µε σκοπό την ορθή

Διαβάστε περισσότερα

8 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 9 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 10 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 11 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 12 Γαλά

8 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 9 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 10 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 11 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 12 Γαλά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.5/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 55/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

17 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 18 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 19 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 20 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης

17 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 18 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 19 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 20 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.31/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 656/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 21/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 527/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφισµα υποστήριξης στις προτάσεις της Κ.Ε..Ε. και Π.Ε.. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 649/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του ήµου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 649/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του ήµου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 4/0 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 649/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του ήµου σε ωρη και 4ωρη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.32/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 681/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου

Έννοια υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.18/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Α: Β43ΞΩΕΤ-Σ3Ρ Αριθµός απόφασης 506/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

7 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 8 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 9 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 10 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 11 Στραβογι

7 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 8 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 9 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 10 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 11 Στραβογι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.21/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 531/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 652/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τελών άρδευσης στο ήµο Κατερίνης. Σήµερα στις 28 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

12 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 13 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 14 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 15 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 16 Κ

12 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 13 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 14 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 15 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 16 Κ Αριθµός απόφασης 498/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.18/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απογραφή παραστατικών σε εκκρεµότητα του πρώην ήµου Παραλίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β5ΝΖΩΕΤ-ΑΑΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 430/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχωρήσεις γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Α: Β5ΝΖΩΕΤ-ΑΑΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 430/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχωρήσεις γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.27/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 430/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχωρήσεις γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους Σήµερα στις 27 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 482/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

10 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 11 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 12 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 13 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 14 Χρυσόπ

10 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 11 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 12 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 13 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 14 Χρυσόπ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 102/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση των.ε.υ.α. Κατερίνης, Παραλίας και Κορινού σε µία

Διαβάστε περισσότερα

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 390/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 32/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 562/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση (άρθρο 195

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Α:ΩΩ62ΩΕΤ-Φ5Μ Αριθµός απόφασης 266/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση όλων των δροµολογίων, των γραµµών ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 14 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 15 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 16 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας

13 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 14 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 15 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 16 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 647/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ90ΩΕΤ-ΒΤ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 477/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης συμφωνητικού σύμπραξης του Δήμου Κατερίνης με το

Α Α: ΒΛ90ΩΕΤ-ΒΤ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 477/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης συμφωνητικού σύμπραξης του Δήμου Κατερίνης με το Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.19/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Α: ΒΛ90ΩΕΤ-ΒΤ Αριθµός απόφασης 477/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης συμφωνητικού σύμπραξης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.6/2011 τακτικής συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµός απόφασης 101/2011 ΠΕΡΙΛΗΨH: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών και σύσταση «Σχολικής Επιτροπής ευτεροβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΛ-ΧΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΛ-ΧΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

13 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 14 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 15 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 16 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ.

13 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 14 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 15 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 16 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 98/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του ήµου Κατερίνης σε µία

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη 26 Οκτωβρίου 2012 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατερίνη 26 Οκτωβρίου 2012 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθµός απόφασης 522/2012 Α Α: Β4ΣΨΩΕΤ-Υ90 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.20/2012 Ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 83/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός έργων, µελετών και προµηθειών για ένταξή τους στη χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 492/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης ήµου Ελαφίνας,

Διαβάστε περισσότερα

πράξης [«Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουρµπάνι»] &

πράξης [«Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουρµπάνι»] & Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Α: Β4ΒΒΩΕΤ-ΑΒΦ Αριθµός απόφασης 113/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

6 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 7 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 8 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ. Παραλίας 9 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 10 Σκ

6 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 7 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 8 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ. Παραλίας 9 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 10 Σκ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 5/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 185/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της µε αριθµό 57/2012 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου µε

Διαβάστε περισσότερα

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013 1 Α Α: ΒΛΩ1ΩΕΤ-ΙΧ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.18/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 249/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β4ΡΠΩΕΤ-89Ψ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α Α: Β4ΡΠΩΕΤ-89Ψ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 8/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 247/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δηµοτικών χώρων στα κόµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 17/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 325/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκποίηση µε δηµοπρασία των δηµοτικών ακινήτων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΛΩΕΤ- ΜΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α Α: 45ΟΛΩΕΤ- ΜΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 490/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

τίθεται θέµα επάρκειας της φέρουσας ικανότητας των κοµβοελασµάτων τα οποία είναι απόλυτα ασφαλή..»

τίθεται θέµα επάρκειας της φέρουσας ικανότητας των κοµβοελασµάτων τα οποία είναι απόλυτα ασφαλή..» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 21/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 567/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΚΣΩΕΤ-ΜΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α Α: ΒΙΚΣΩΕΤ-ΜΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.6/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 122/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 455/2013 απόφασης.σ. µε θέµα «Έγκριση συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

προσθήκη συµµετοχής φορέα (Περιφερειακή Ένωση ήµων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) και συµπλήρωσή της µε την αναγραφή των όρων σύµβασης.

προσθήκη συµµετοχής φορέα (Περιφερειακή Ένωση ήµων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) και συµπλήρωσή της µε την αναγραφή των όρων σύµβασης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 173/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθ. 37/2012 απόφασης.σ. «Έγκριση υπογραφής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 111/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών κλπ ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 111/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών κλπ ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Α 4ΑΘΒΩΕΤ-Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός απόφασης 111/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τελών από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.0/0 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµός απόφασης 8/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταρτισµός Τεχνικού Προγράµµατος ήµου έτους 0. Σήµερα στις 8 Νοεµβρίου 0 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΖ2ΩΕΤ-0Φ. ιάρκεια: 4,5 µήνες

Α Α: ΒΟΖ2ΩΕΤ-0Φ. ιάρκεια: 4,5 µήνες ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.1/ 2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 004/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση επαναδιατύπωση της από 10.05.2011

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 18/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 273/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δηµοτικών χώρων στα κόµµατα

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 15/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 15/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

10 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 11 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 12 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 13 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 14 Α

10 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 11 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 12 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 13 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 14 Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 426/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση της από 05.07.2012 ένστασης της ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ &ΣΙΑ Ε.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: ΒΙΡΤΩΕΤ-0ΤΓ Αριθµός απόφασης 38/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κατερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 375/09-08-2013 Α/Α Πρακτικού: 26 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 16/08/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 119/2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 119/2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 119/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του αριθ.1/07.02.2014 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.) Οδός ΚΑΛΟΥΔΗ Αριθμός 8Β Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ. 2651039820. e-mail : epsep_ioa@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς 9ii.1 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 04-10-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2559 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο, 6-10-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΓ-ΓΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β43ΓΓ-ΓΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου, ως συµπράττων φορέας, στο πρόγραµµα Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας»

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου, ως συµπράττων φορέας, στο πρόγραµµα Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άγιος Στέφανος, 5/04/2012 Αρ. Πρωτ.: - 9143 - ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Σ ήµου ιονύσου ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΨ0ΩΕΤ-ΦΡΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 32/2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Α: ΒΙΨ0ΩΕΤ-ΦΡΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 32/2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Α: ΒΙΨ0ΩΕΤ-ΦΡΘ Αριθµός απόφασης 32/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 190/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση κανονισµού άρδευσης Δήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Α:5ΨΨΩΕΤ-5Ι9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 333/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 17/02/2015. Αρ.Πρωτ:143/2015

Μαρούσι, 17/02/2015. Αρ.Πρωτ:143/2015 Μαρούσι, 17/02/2015 Αρ.Πρωτ:143/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου για την δράση on the job training εκπαίδευση των στελεχών των ΚΕΠ (Health Coaches) του προγράμματος «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα