Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον."

Transcript

1 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα [Συµµετοχή του ήµου Κατερίνης µε την ιδιότητα του συµπράττοντος φορέα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Κωδικός Πρόσκλησης 36)] και υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και του ήµου Κατερίνης για τη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Σήµερα στις 23 Μαρτίου 202 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 4.00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από την αρ.πρωτ.2437/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/200, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/200. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 4 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 38. Επίσης, παραστάθηκε και ο δήµαρχος που κλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/200. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 20 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 2 Κυριακίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 2 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 3 Κοκαβίδης Γεώργιος Γραµµατέας 22 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 4 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 23 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 5 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 24 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 6 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 25 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 7 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 26 Νατσιός Στέφανος Μέλος 8 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 27 Παπαγιαννούλης Αντώνης Μέλος 9 Γκοτζαµανίδης Γεώργιος Μέλος 28 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 0 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 29 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος Ντόντης Λάζος Μέλος 30 Πούλιου Περδίκη Ασηµίνα Μέλος 2 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 3 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 3 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος 32 Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 4 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 33 Ζήνων Σατραζέµης Μέλος 5 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 34 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος 6 Λεµονόπουλος Χρήστος Μέλος 35 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 7 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 36 Οφείδης Σάββας Μέλος 8 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 37 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 9 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 38 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 2 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 3 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος Αν και κλήθηκαν νόµιµα ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Μακρίδου Παρθένα.Κ. Κατερίνης 2 Καλτσίδης Αλέξανδρος.Κ. Κορινού 3 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 4 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 5 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 6 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας

2 7 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 8 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 9 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 0 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 2 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 3 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 4 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 5 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 6 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 7 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 8 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 9 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 20 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 2 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 22 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 23 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 2 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 3 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 4 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 5 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 6 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς Αν και κλήθηκαν νόµιµα Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ (Ο πρόεδρος.κ. Καλλιθέας, κ. Ευάγγελος Κήπου αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6 ου θέµατος διαµαρτυρόµενος, διότι δεν του δόθηκε ο λόγος). Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Γ.Γ. του δήµου, κ. Χρυσοβαλάντη Θεοδώρου, ο οποίος ζήτησε τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέµα {Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα [Συµµετοχή του ήµου Κατερίνης µε την ιδιότητα του συµπράττοντος φορέα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Κωδικός Πρόσκλησης 36)]} ως κατεπείγον, λόγω της ανάγκης άµεσης έναρξης των διαδικασιών υλοποίησης του προγράµµατος. Τα µέλη του Σ δέχτηκαν το κατεπείγον του θέµατος, για το οποίο ο αντιδήµαρχος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Α. Την αριθ..53/οικ.3.949/κυα (ΦΕΚ Β 63/5-4-20) ΚΥΑ «Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ιαδικασία Εφαρµογής της πράξης: ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο » Β. Την Ανοιχτή Πρόσκληση µε Κωδικό 36, αριθµ. πρωτ..7633/οικ.6.394/ (Α Α: 4Α3ΠΛ-7Ο) της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Γ. Την αριθ.32/20 απόφαση.σ. µε την οποία αποφασίστηκαν τα εξής: «. Η συµµετοχή του ήµου Κατερίνης µε την ιδιότητα του συµπράττοντος φορέα στην ανοιχτή πρόσκληση µε κωδικό αριθµό 36 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα στην Πράξη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Άξονα προτεραιότητας 8:» ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση». 2

3 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ 2. Ο θα προβεί στη σύναψη Μνηµονίου Συνεργασίας µε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (Περιφερειακό Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας), το οποίο εντάσσεται στους ικαιούχους της συγκεκριµένης Πρόσκλησης. 3.Το φυσικό αντικείµενο της Πράξης θα καλύψει Τοµείς Παρέµβασης όπως: Φυσικό Περιβάλλον Ενέργεια : Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Ενέργεια 2: Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός και µικρών µεταφορικών µέσων από τους οικισµούς του ήµου Κατερίνης στους οποίους δεν µπορούν να εισέρθουν τα απορριµµατοφόρα της αρµόδιας Υπηρεσίας του ήµου. Ενέργεια 3: Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δηµοτικού οδικού δικτύου. Αστικό Περιβάλλον Ενέργεια : Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος. Ενέργεια 2: Έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά έργα δηµοσίων υποδοµών. Κοινωνικός Ενέργεια : στήριξη και η ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων ώστε να έχουν ισότιµη πρόσβαση στις υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικής φροντίδας Εκπαίδευση Ενέργεια : Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών υποδοµών Αθλητισµός Ενέργεια : Προώθηση του αθλητισµού Ενέργεια 2: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Τουρισµός Ενέργεια : Ανάπτυξη ανάδειξη Τουρισµού Ενέργεια 2: Καθαριότητα παραλίων Πολιτισµός, Ενέργεια : Έθιµα γιορτές Ενέργεια 2: Λειτουργία και καθαρισµός των Βιβλιοθηκών του ήµου Ενέργεια 3: ηµοτικό Ωδείο». Την αρ. πρωτ /οικ /3/202 έγκριση των θέσεων από την ΕΥ του ΕΠΑΝΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ε. Το κείµενο του Μνηµονίου/Συµφωνίας Συνεργασίας που θα υπογραφτεί µεταξύ του ήµου Κατερίνης και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (Περιφερειακό Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας) Κατόπιν των παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο να επικαιροποιήσει την αριθ.32/20 απόφαση.σ., να εγκρίνει την υπογραφή του σχετικού µνηµονίου και να εξουσιοδοτήσει το δήµαρχο για την υπογραφή κάθε αναγκαίου σχετικού εγγράφου. Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το.σ. να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κ..Κ. (Ν.3463/2006) και των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/200, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Επικαιροποιεί την αριθ.32/20 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου ως εξής:. Εγκρίνει τη συµµετοχή του ήµου Κατερίνης µε την ιδιότητα του συµπράττοντος φορέα στην ανοιχτή πρόσκληση µε κωδικό αριθµό 36 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα στην Πράξη «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Άξονα προτεραιότητας 8: «ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση». 2. Εγκρίνει την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας του ήµου Κατερίνης µε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (Περιφερειακό Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας), για τη «ηµιουργία θέσεων 3

4 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», το οποίο (µνηµόνιο) επισυνάπτεται: Άρθρο ο Προοίµιο Η πράξη «ηµιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) τα οποία µε τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα β του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 08/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου Άρθρο 2 ο Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η αµοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των µερών για την υλοποίηση προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα µε τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Στόχος και αναµενόµενα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι Με το έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση στην πρόσβαση της απασχόλησης, µέσω της πρόσληψης ατόµων για την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Παράλληλα, στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ φορέων προάγοντας τον κοινωνικό διάλογο και η συνέργεια, προκειµένου αφενός να αµβλυνθούν τα προβλήµατα στην αγορά εργασίας και αφετέρου να θεµελιωθεί µια διαφορετική κουλτούρα αντιµετώπισης κρίσιµων ζητηµάτων, που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας. Ειδικότερα µέσω των προτεινόµενων παρεµβάσεων του επιτυγχάνεται: Η δηµιουργία 305 νέων θέσεων εργασίας. Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, µέσω της εφαρµογής ειδικά στοχευόµενων δράσεων. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης. Η δηµιουργία µιας άλλης νοοτροπίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της αγοράς εργασίας, µέσω της έννοιας «κοινωφέλεια». Σε ότι αφορά στα επιµέρους αποτελέσµατα που ανακύπτουν µέσω των πράξεων αυτά συνοψίζονται ως εξής: Στην προστασία, ανάδειξη, διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, που αποτελεί από τα βασικότερα άυλα κεφάλαια, που διαθέτει ο δήµος, η αξιοποίηση του οποίου µπορεί να συνεισφέρει τόσο στην αειφόρο και εναλλακτική ανάπτυξη, όσο και στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας προς όφελος του πληθυσµού. Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί το ζωτικό καθηµερινό χώρο δράσης των δηµοτών, συµβάλλοντας έτσι και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. Στην αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας, που αποτελούν κρίσιµους τοµείς για τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, θεµελιώνοντας ένα αίσθηµα ασφάλειας µέσα από το δίχτυ προστασίας που αναπτύσσεται. Στην ενίσχυση των δεσµών που συνδέουν τους δηµότες µε τον τοπικό πολιτισµό, µέσα από την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διαφύλαξη των παραδοσιακών µορφών τέχνης. Στην ενίσχυση του τουρισµού, µε απώτερο στόχο την αύξηση του τουριστικού προϊόντος στη διαµόρφωση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος. Στην δηµιουργική διέξοδο του πληθυσµού µέσα από δράσεις που συµβάλλουν, πέρα από τους προφανείς λόγους, και στην εδραίωση του αισθήµατος της συµµετοχής και της συνεργασίας, στα πλαίσια µιας ευρύτερης οµάδας. Παράλληλα, τα οφέλη διαχέονται σε όλη την κοινωνία, καθώς, µέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης προωθείται η ένταξη των ωφελουµένων στην αγορά εργασίας µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, που διαχέονται σε όλο το φάσµα της τοπικής οικονοµίας, αλλά και της κοινωνίας, αφού αµβλύνονται 4

5 οι αντιθέσεις που απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Άρθρο 3 ο Αντικείµενο του προγράµµατος Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω) ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικό περιβάλλον Αστικό περιβάλλον Κοινωνικός τοµέας Εκπαίδευση Τουρισµός Αθλητισµός Πολιτισµός ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείµενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά του): ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο νέος προέρχεται από την συνένωση έξι ΟΤΑ: Κατερίνης, Πέτρας, Κορινού, Παραλίας, Ελαφίνας και Πιερίων. Είναι ο µεγαλύτερος ήµος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, µε πληθυσµό 83,764 κατοίκους και µε έδρα την Κατερίνη, η οποία αποτελεί το κατεξοχήν αστικό κέντρο, που συγκεντρώνει τις διοικητικές και εµπορικές δραστηριότητες του νοµού. Η οικονοµία του νέου ήµου βασίζεται κατά τα 2/3 περίπου στις υπηρεσίες, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στον τουρισµό. Επίσης υπάρχουν λίγες βιοµηχανικές µονάδες και επιχειρήσεις, κυρίως µεταποιητικού χαρακτήρα. Έχει περίπου 20 χιλιόµετρα συνεχόµενων ακτών. Επίσης, στο ήµο Κατερίνης αναπτύσσονται τα Πιέρια όρη µε τους πανέµορφους παραδοσιακούς οικισµούς τους, τα µαγευτικά τοπία, καθώς και το Χιονοδροµικό Κέντρο Ελατοχωρίου, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Όµως η ύφεση που έχει χτυπήσει όλη την χώρα επηρέασε σε µεγάλο βαθµό και τους κατοίκους του ήµου Κατερίνης, όπου καθηµερινά προστίθενται και άλλοι στον µακρύ κατάλογο της ανεργίας και της µετανάστευσης. Για την ανάσχεση των παραπάνω φαινόµενων η νέα ηµοτική Αρχή έθεσε από την πρώτη στιγµή του παρακάτω στόχους. Την Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων, των γυναικών και των ανέργων. Η αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου και των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη του ήµου. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος. Η πολιτιστική και τουριστική προβολή του ήµου. Η αθλητική ανάπτυξη του ήµου. Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλει και το προτεινόµενο έργο το οποίο παρεµβαίνει στους παρακάτω τοµείς µε συγκεκριµένους ενέργειες και δράσεις. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Η στρατηγική του δήµου για το περιβάλλον είναι µια από τις κύριες δυνάµεις ανάπτυξης, αφού επηρεάζει τόσο την αειφορία, όσο και την ποιότητα ζωής. Η κακή χρήση των φυσικών πόρων θα οδηγήσει σε εξάντλησή τους και θα στερήσει τις µελλοντικές γενιές από τους πόρους, που είναι αναγκαίοι για την οικονοµική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Όλοι µπορούµε να δούµε ότι ακόµη και οι ανανεώσιµοι πόροι, όπως τα νερά των ποταµών και τα υπόγεια ύδατα, έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν µε σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία και στο επίπεδο διαβίωσης. Σκοπός των παρακάτω ενεργειών είναι η αναβάθµιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, µε απώτερο στόχο την βελτίωση της υγείας, της αισθητικής του χώρου και γενικότερα στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Ενέργεια : Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής 5

6 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις ρεµάτων. Αποκατάσταση οικοσυστήµατος και προστασία της περιοχής. Συντήρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας, περιαστικά δάση. Καθαρισµός από εύφλεκτα απορρίµµατα. Καθαρισµός και µικρά κατασκευαστικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας των ρεµάτων και παραποτάµιων περιοχών. Αναδασώσεις φυτεύσεις, όπου απαιτείται. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: η ηµοτική Ενότητα Πέτρας και η ηµοτική Ενότητα Πιερίων. Για την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα απαιτηθούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (έργων) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (σαρώθρου) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (JCB) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (γκρέιντερ) Σύνολο Ενέργειας Ενέργεια 2: Καθαρισµός δηµοτικών εκτάσεων, που δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων του ήµου Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός στις παραποτάµιες περιοχές. Καθαριότητα από εύφλεκτα υλικά και συντήρηση περιαστικού πρασίνου. Αποκοµιδή απορριµµάτων δια χειρός και µικρών µεταφορικών µέσων σε κοινότητες, όπου δεν µπορούν να εισέλθουν τα απορριµµατοφόρα του ήµου. Μεταφορά απορριµµάτων µε µικρά οχήµατα και απόθεση τους στα container του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων του ήµου. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: Ο. Ο δήµος θα παράσχει τα οχήµατα και µηχανήµατα, που απαιτούνται για την παραπάνω ενέργεια. Για την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα απαιτηθούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (καθαριότητας) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (σαρώθρου) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (JCB) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (γκρέιντερ) Ε Οδηγοί φορτηγών 6 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (πρασίνου) Σύνολο Ενέργειας Ενέργεια 3: Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δηµοτικού οδικού δικτύου. Ο διαθέτει ένα εκτεταµένο και παλαιό δηµοτικό οδικό δίκτυο, που αναπτύσσεται

7 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ στα Πιέρια Όρη, που τους χειµερινούς µήνες επισκέπτονται χιλιάδες εκδροµείς, λόγω του χιονοδροµικού κέντρου. Χρήζει, λοιπόν, καθηµερινών εργασιών εποπτείας, συντήρησης, αποκατάστασης, αποκλάδωσης, καθαριότητας, αντιπληµµυρικών παρεµβάσεων και αποχιονισµού. Προτείνονται λοιπόν οι παρακάτω εργασίες: Εποπτεία οδικού δικτύου. Αποκατάσταση φθορών. Παρεµβάσεις αντιµετώπισης πληµµυρικών φαινοµένων. Παρεµβάσεις αντιµετώπισης κατολισθήσεων. Αποκλάδωση και καθαρισµός πλησίον των ερεισµάτων του οδικού δικτύου. Αποχιονισµός οδικού δικτύου. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: οι ηµοτικές Ενότητες Πέτρας, Πιερίων και Ελαφίνας. Για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης θα απαιτηθούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (έργων) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (JCB) Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (γκρέιντερ) Ε Οδηγοί φορτηγών 2 Σύνολο Ενέργειας Τοµέας παρέµβασης: Αστικό Περιβάλλον. Στόχος είναι µε τις παρεµβάσεις στην αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος να επέλθει ωφέλεια στο σύνολο των δηµοτών του δήµου, ώστε να κατοικούν και να διαβιούν σε καλαίσθητο, λειτουργικό και υγιεινό αστικό περιβάλλον. Για αυτό θα απαιτηθούν οι παρακάτω ενέργειες : Ενέργεια :Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισµός και αισθητική αποκατάσταση προσόψεων δηµοτικών κτιρίων. Καθαρισµός στύλων και πινακίδων οδοσήµανσης από διαφηµιστικά υλικά. Αποψίλωση παράνοµων πινακίδων. Συντήρηση αποκατάσταση φθορών κοιµητηρίων/πάρκων/παιδικών χαρών. Συντήρηση και καθαρισµός πρασίνου, πεζοδροµίων και νησίδων. Αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών σε πεζοδρόµια και πεζοδρόµους. Αποψιλώσεις παράνοµων πινακίδων. ιαµόρφωση και φροντίδα πάρκων. Φυτεύσεις συντηρήσεις φυλάξεις - πότισµα αλσών και πάρκων. Καθαρισµός, απολύµανση και αποκατάσταση φθορών των λουτρών και των δηµοτικών τουαλετών. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: ηµοτική Κοινότητα Κατερίνης, Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (πρασίνου) Ε Χειριστών ελκυστήρα 6 ΤΕ Έργων Υποδοµής/ οµικών Έργων 5 ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφοι

8 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Σύνολο Ενέργειας 5 7 Ενέργεια 2: Έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά έργα δηµοσίων υποδοµών Μικρά κατασκευαστικά έργα προσβασιµότητας ΑΜΕΑ (πεζοδρόµια, είσοδοι δηµοτικών κτιρίων). Αποκατάσταση φθορών, που παρακωλύουν τη διακίνηση και προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ, σε πεζοδρόµια, ράµπες κλπ. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: Ο Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (έργων) Ε Οικοδόµοι ΤΕ Έργων Υποδοµής / οµικών Έργων 8 Σύνολο Ενέργειας Τοµέας παρέµβασης: Κοινωνικός. Σκοπός είναι η στήριξη και η ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, ώστε να έχουν ισότιµη πρόσβαση στις υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η πρόληψη και αντιµετώπιση της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισµού. Ενέργεια : Μέριµνα και στήριξη ατόµων που χρήζουν βοηθείας. Συνοδεία ατόµων µε κινητικές δυσκολίες. Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες κατ οίκον φροντίδα σε άτοµα ευπαθών κοινωνικών οµάδων, που δεν εντάσσονται σε άλλα προγράµµατα στήριξης. Ψυχολογική στήριξη και συµβουλευτική ατόµων και οικογενειών σε κρίση. Συµβουλευτική εφήβων για την αντιµετώπιση φαινοµένων κοινωνικού και σχολικού εκφοβισµού. Λειτουργία προγραµµάτων σίτισης σε άπορους. Η συγκεκριµένη ενέργεια δεν πρόκειται να συµπληρώσει ή υποκαταστήσει τις ήδη ενταγµένες στο ΕΣΠΑ δράσεις κοινωνικής στήριξης, που υλοποιεί ο ήµος. Χώρος υλοποίησης του προγράµµατος: Για την υλοποίηση της ενέργειας απαιτούνται: ΥΕ Βοηθοί Μαγείρων 8 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (καθαριότητα) 8 ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί 5 Σύνολο Ενέργειας Τοµέας παρέµβασης: Εκπαίδευση. Στόχος του ήµου είναι, πέρα από την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και των αυξηµένων αρµοδιοτήτων που έχουν µεταφερθεί από το κράτος, η εναλλακτική απασχόληση και η ασφάλεια των παιδιών, αλλά και η διαµόρφωση ενός αισθητικά αναβαθµισµένου περιβάλλοντος, που τα φιλοξενεί. Γι αυτό χρειάζονται παρεµβάσεις όπως: Ενέργεια : Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών υποδοµών. Συντήρηση, αποκατάσταση φθορών, αισθητική αποκατάσταση, απολύµανση των σχολικών

9 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ κτιριακών εγκαταστάσεων και των προαύλιων χώρων. Βελτίωση απόδοσης λειτουργίας των θερµοϋδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Μελέτη για εγκατάσταση µονάδων ΑΠΕ στα σχολεία. Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Ε Ελαιοχρωµατιστές 4 Ε Ξυλουργοί 4 Ε Υδραυλικοί 4 Ε Ηλεκτρολόγοι 4 Σύνολο Ενέργειας Ενέργεια 2 : Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας Στο ήµο Κατερίνης υπάρχουν τοπικές κοινότητες, η οικονοµία των οποίων στηρίζεται εξ ολοκλήρου στον πρωτογενή τοµέα. Ακολούθως, κατά τις περιόδους εντατικοποίησης των αγροτικών εργασιών είναι απολύτως απαραίτητη η απασχόληση και των γυναικών / µητέρων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σηµαντικό πρόβληµα στη φύλαξη και την απασχόληση των παιδιών, κυρίως βρεφών και νηπίων. Για τη στήριξη, λοιπόν, της οικογένειας, που εξαρτά το εισόδηµά της από την αγροτική παραγωγή, προτείνεται: Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας, κατά την περίοδο εντατικοποίησης αγροτικών εργασιών. Η συγκεκριµένη ενέργεια δεν πρόκειται να συµπληρώσει ή υποκαταστήσει τις ήδη ενταγµένες στο ΕΣΠΑ δράσεις δηµιουργικής απασχόλησης, που υλοποιεί ο ήµος. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας: Οι ηµοτικές ενότητες Σβορώνου, Περιστάσεως και οι Τοπικές κοινότητες Μοσχοπόταµου, Ελατοχωρίου, Βρίας και Ρητίνης. Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΤΕ/ Ε Βρεφονηπιοκόµων Σύνολο Ενέργειας 6 6 Τοµέας παρέµβασης: Αθλητισµός. Η ηµοτική αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια του αθλητισµού στην πόλη, στη δηµιουργία νέων αθλητικών υποδοµών και στην ανάπτυξη των προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού. Με στόχο να καταστήσουν την άθληση καθηµερινή συνήθεια και στάση ζωής για όλους υλοποιεί τις παρακάτω ενέργειες. Ενέργεια : Προώθηση του αθλητισµού. Μαζικός αθλητισµός. Παιδί και θάλασσα. (Το πρόγραµµα παιδί και θάλασσα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά, που δεν έχουν την δυνατότητα διακοπών ή συµµετοχής σε κατασκηνώσεις, να περάσουν δηµιουργικά τις ελεύθερες ώρες τους και να εξοικειωθούν µε τη θάλασσα. Η διδασκαλία της κολύµβησης καλύπτεται από καθηγητές φυσικής αγωγής). Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι η τοπική κοινότητα Παραλίας, η δηµοτική κοινότητα Κατερίνης. Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΠΕ Γυµναστές 6 Σύνολο Ενέργειας 6 9

10 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Ενέργεια 2:Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών αθλητικών εγκαταστάσεων Καθαρισµός αθλητικών εγκαταστάσεων. Συντήρηση αποκατάσταση φθορών σε αθλητικές εγκαταστάσεις, βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισµού τους. Συντήρηση πότισµα χλooτάπητα. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι ο Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Ε Ελαιοχρωµατιστές 4 Ε Υδραυλικοί 4 Ε Ηλεκτρολόγοι 4 Σύνολο Ενέργειας Τοµέας παρέµβασης: Τουρισµός. Υπάρχει ανάγκη ανανέωσης και αναζωογόνησης της τουριστικής πολιτικής, που εφαρµόζεται απ όλους τους εµπλεκόµενους φορείς του τόπου, ούτως ώστε ο όχι µόνο να διατηρήσει την πρωτοπορία του στον τοµέα του τουρισµού, αλλά και να την διευρύνει. Στόχος λοιπόν του δήµου είναι η ανάδειξη του τουριστικού του προϊόντος για όλους τους πολίτες, µε τις παρακάτω ενέργειες. Ενέργεια : Ανάπτυξη - ανάδειξη Τουριστικού προϊόντος του δήµου Κατερίνης Ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ήµου µε στοιχεία από το τουριστικό προϊόν του ήµου και έµφαση στον τουρισµό. ράσεις τουριστικής προβολής του ήµου Κατερίνης, όπως είναι η προετοιµασία πληροφοριακού υλικού µε θέµατα τουρισµού, εκτύπωση φυλλαδίων κλπ. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι ο Για την υλοποίησης της ενέργειας θα απαιτηθούν: ΤΕ Πληροφορικής 2 ΤΕ Εµπορίας & ιαφήµισης 2 Σύνολο Ενέργειας 4 Ενέργεια 2: Καθαριότητα Συντήρηση παραλίων. Ο νέος δήµος Κατερίνης έχει περίπου 20 χιλιόµετρα συνεχόµενων ακτών, που καθιστούν αναγκαία την καθηµερινή καθαριότητα τους. Καθαριότητα δια χειρός παράλιων περιοχών. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι οι ηµοτική Κοινότητα Κορινού, ηµοτική Κοινότητα Καλλιθέας, ηµοτική Κοινότητα Κατερίνης (Ολυµπιακή Ακτή), Τοπική Κοινότητα Παραλίας. Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (καθαριότητα) Σύνολο Ενέργειας Τοµέας παρέµβασης: Πολιτισµός. Ο πολιτισµός ανοίγει ορίζοντες, ενώνει δηµιουργικά τους ανθρώπους, αναδεικνύει και προβάλλει τις κοινωνίες. Ο σέβεται την αυτονοµία κάθε Συλλόγου και στηρίζει κάθε πολιτιστική δραστηριότητα του ήµου. Στόχος είναι να δούµε το µέλλον των πολιτιστικών µας δράσεων και µέσα από την φιλοσοφία του Καλλικράτη. Ενέργεια : Προβολή και προετοιµασία εκδηλώσεων

11 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ ράσεις προβολής των εκδηλώσεων του ήµου Κατερίνης, όπως είναι η προετοιµασία πληροφοριακού υλικού. Ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ήµου µε περιγραφή των εθίµων εκδηλώσεων του ήµου, µε σκοπό την αναβίωση και διατήρηση των εθίµων των προγόνων µας και την παράδοση που αυτοί µας κληροδότησαν. Προετοιµασία εκδηλώσεων. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι ο Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΤΕ Ηλεκτρονικών 2 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 6 Σύνολο Ενέργειας 8 Ενέργεια 2: Προώθηση καινοτόµων δραστηριοτήτων στις Βιβλιοθήκες του ήµου Συντήρηση καθαριότητα βιβλιοθηκών. Προώθηση καινοτόµων δραστηριοτήτων. Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι η δηµοτική κοινότητα Κατερίνης και η δηµοτική κοινότητα Κορινού. Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: ΥΕ Καθαρίστριες 5 ΤΕ/ Ε Βιβλιοθηκονόµων 2 Σύνολο Ενέργειας 7 Ενέργεια 3: Ενίσχυση λειτουργίας του ηµοτικού Ωδείου του ήµου Κατερίνης Το δηµοτικό ωδείο του δήµου Κατερίνης έχει ως στόχο τη διδασκαλία της µουσικής τέχνης, την οργάνωση και λειτουργία της φιλαρµονικής, τη λειτουργία χορωδιών και ορχηστρών, ενώ διοργανώνει πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων συναυλιών για τους σπουδαστές και το κοινό της πόλης. Για την ενίσχυση της λειτουργίας τους προτείνονται: Καθαρισµός - συντήρηση αιθουσών διδασκαλίας και χώρων υγιεινής. ιεύρυνση των δραστηριοτήτων του (νέα προγράµµατα µουσικής κ.λπ). Χώρος υλοποίησης της ενέργειας θα είναι η ηµοτική Κοινότητα Κατερίνης Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστούν: Ε ιοικητικού 3 ΠΕ/ΤΕ/ Ε Μουσικός 7 ΥΕ καθαρίστριες 4 Σύνολο Ενέργειας 4

12 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Τοµέας παρέµβασης Φυσικό περιβάλλον Αστικό περιβάλλον Κοινωνικός Εκπαίδευση Ενέργεια Έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικής προστασίας και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις ρεµάτων Καθαρισµός δηµοτικών εκτάσεων, που δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµάτων του ήµου Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δηµοτικού οδικού δικτύου Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά έργα δηµοσίων υποδοµών Μέριµνα και στήριξη ατόµων, που χρήζουν βοήθειας Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών υποδοµών Φύλαξη και δηµιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας Ονοµατεπώνυµο Βαρβαρέζος Ιωάννης Χατζεϊπίδης Μιχαήλ Παλαιοσελίτης Γεώργιος Ρίζου Αικατερίνη Καραγιαννίδης Αναστάσιος Παπανικολάου ηµήτριος Καλαϊτζίδου Ευδοξία Αναγνωστοπού λου Θεανώ Θέση στο φορέα Αναπληρωτής ιευθυντής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αναπληρωτής ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµήµατος Περιβάλλοντος Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος Έργων Συντήρησης, Έργων Αυτεπιστασίας, ιαχείρισης Μηχανηµάτων Έργων και Πολιτικής Προστασίας Αναπληρωτής Προϊστάµενος Αυτοτελούς Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων ηµοτική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Οργανισµού, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Πρόνοιας ιεύθ/ ση ηµοτικό Αµαξοστάσιο 2 ο χλµ Κατερίνης Γανόχωρας 6000 Κατερίνη ηµοτικό Αµαξοστάσιο 2 ο χλµ Κατερίνης Γανόχωρας 6000 Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη ηµοτικό Αµαξοστάσιο 2 ο χλµ Κατερίνης Γανόχωρας 6000 Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη 28 ης Οκτωβρίου Κατερίνη (πρώην ιοικητήριο Νοµαρχίας) Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Τηλέφ ω-νο Κινητό Fax

13 Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Τοµέας παρέµβασης Αθλητισµός Ενέργεια Προώθηση του αθλητισµού Βελτίωση και αποκατάσταση υποδοµών αθλητικών εγκαταστάσεων Τουρισµός Ανάπτυξη ανάδειξη τουριστικού προϊόντος του δήµου Κατερίνης Πολιτισµός Καθαριότητα συντήρηση παραλίων Προβολή και προετοιµασία εκδηλώσεων Προώθηση καινοτόµων δραστηριοτήτων στις βιβλιοθήκες του ήµου Ενίσχυση λειτουργίας του ηµοτικού Ωδείου του ήµου Κατερίνης Ονοµατεπώνυµο Πασαχίδης Σωτήριος Καραγιαννίδης Αναστάσιος Μπατσαρά άφνη Βαρβαρέζος Ιωάννης Περδίκη ήµητρα Περδίκη ήµητρα Περδίκη ήµητρα Θέση στο φορέα Υπάλληλος Οργανισµού Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού Πρόνοιας ήµου Κατερίνης (ΟΠΠΑΠ) κλάδου ΠΕ ιοικητικού - Οικονοµικού Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος Έργων Συντήρησης, Έργων Αυτεπιστασίας, ιαχείρισης Μηχανηµάτων Έργων και Πολιτικής Προστασίας Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Αναπληρωτής ιευθυντής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων ιεύθ/ ση ηµοτικού Σταδίου Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη ηµοτικό Αµαξοστάσιο 2 ο χλµ Κατερίνης Γανόχωρας 6000 Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Πλατεία ηµαρχείου Κατερίνη Τηλέφ ω-νο Κινητό Fax ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΗΜΟΣ/ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ. ηµοτική Κοινότητα Κατερίνης 2. «ηµοτική Κοινότητα Σβορώνου 3. «ηµοτική Κοινότητα Κορινού 4. «ηµοτική Κοινότητα Καλλιθέας 5. «ηµοτική Κοινότητα Περιστάσεως 6. «ηµοτική Κοινότητα Λόφου 7. Τοπική Κοινότητα Αρωνά 8. «Τοπική Κοινότητα Ελάφου 9. «Τοπική Κοινότητα Εξοχής 3

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία»

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2011 Τοπάλη 97/Γαλλίας Βόλος ΤΚ 38221 Αρ. Πρωτ: 192 Τηλ.& Fax: 24210 29576 Προς Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012 QUALITY NET WORK ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ Ταχ. /νση: Λ. Πεντέλης 138 - Χαλάνδρι Τ.Κ.: 152 34 Πληροφορίες: Ιουστίνα Γούλα Τηλέφωνο: 210-6898594 Fax: 210-6854204 E-mail: igoula@qualitynet.gr Αθήνα, 06-06-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ BHMA Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα