Παιδαγωγική προσέγγιση ΜΕΘΟ ΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδαγωγική προσέγγιση ΜΕΘΟ ΟΣ"

Transcript

1 Τερέζας Γιακουµάτου Μία διδακτική πρόταση ιστορίας µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση Τεύχος Νοεµβρίου- εκεµβρίου 2000 Η υπόθεση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα φιλολογικά µαθήµατα απασχολεί την επιστηµονική κοινότητα από τις αρχές της δεκαετίας του H θετική στάση των µαθητών προς τους Η/Υ αποτελεί κοινό τόπο στη βιβλιογραφία και ένα από τα κύρια επιχειρήµατα για την ευρύτερη διδακτική αξιοποίησή τους. Κατά πόσον όµως µπορούν οι υπολογιστές να µας βοηθήσουν στο σχεδιασµό µιας διδασκαλίας που διαφέρει ποιοτικά από την παραδοσιακή µετωπική διδασκαλία; Η ύπαρξη ενός εργαστηρίου υπολογιστών διευκολύνει την εισαγωγή σειράς καινοτοµιών στη διδακτική πράξη. Μας παρέχεται ακόµη η δυνατότητα από την οργάνωση της τάξης να αξιοποιήσουµε τη συνεργατική µάθηση σε µικρές οµάδες 1. Ο µαθητής διατηρεί την αυτονοµία του µέσα στην οµάδα καθώς όµως είναι υποχρεωµένος να διαπραγµατευτεί τα συµπεράσµατά του µε την υπόλοιπη οµάδα, η µαθησιακή διαδικασία δηµιουργικής δόµησης της γνώσης και οργάνωσης της πληροφορίας ολοκληρώνεται µέσα από µία συνεργατική διαδικασία µάθησης 2.Προσπαθούµε να κινηθούµε στο µοντέλο της ενεργητικής βιωµατικής µάθησης µε δύο τρόπους α) δίνοντας προσωπικό νόηµα στην αναζήτηση της γνώσης και β) µε την παραγωγή ενός κειµένου που θα είναι διαθέσιµο σε συµµαθητές τους, γεγονός που δηµιουργεί αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. Με µία σειρά πειραµατικών διδασκαλιών θέλησα να διερευνήσω το θέµα της διδακτικής αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία της ιστορίας. Οι διδασκαλίες πραγµατοποιήθηκαν στο 2 ο Λύκειο ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης Ελληνικού σε δύο τµήµατα της Α τάξης Λυκείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους Στην µία οµάδα, την πειραµατική, χρησιµοποιήθηκαν υπολογιστές ενώ στην οµάδα ελέγχου ακολουθήθηκε ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας. Ακολουθεί η παρουσίαση της διδακτικής προσέγγισης µε υπολογιστές καθώς και µία πρώτη απόπειρα συζήτησης των συµπερασµάτων. Οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας αναζήτησαν και κατέγραψαν αρχαιολογικά ευρήµατα της Μυκηναϊκής περιόδου όπως αυτά παρουσιάζονται σε διάφορους δικτυακούς τόπους. Στόχος τους ήταν η άντληση πληροφοριών για τη σύνθεση ενός σύντοµου κειµένου, το οποίο θα χρησιµοποιούταν για την ενηµέρωση ενός ξένου σχολείου που επισκεπτόταν την Ελλάδα. Παιδαγωγική προσέγγιση ΜΕΘΟ ΟΣ Το θέµα που απασχόλησε την τάξη µας ήταν µία πλευρά της ζωής των Μυκηναίων και συγκεκριµένα ο τρόπος που αντιµετώπιζαν το θάνατο. Από τη συγκεκριµένη οπτική που 1 Slavin R.E. Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we need to know διαθέσιµο online Kirk, T.M. The effectiveness of cooperative learning with particular reference to academic achievement, self-esteem, academic self-image, social interaction and student attitudes dissertation submitted to the School of education, University of Dublin, Vygotsky, L.S. Mind in society: The development of higher psychological processes, Harvard University press, Cambridge, Massachusetts (1978). 1

2 µας δίνεται µέσα από τα ευρήµατα ήµασταν σε θέση να ανασυνθέσουµε και άλλες πλευρές της κοινωνικής τους ζωής. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τη δουλειά του αρχαιολόγου όπως και µε του ιστορικού της εποχής. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού µετατοπίζεται σε ρόλο συντονιστή της µαθησιακής διαδικασίας. 3 Ο καθηγητής συνεργάζεται µε τους µαθητές είτε υποβοηθώντας την αναζήτησή τους, είτε ανατροφοδοτώντας την µε νέα ερωτήµατα. Ο έλεγχος των γνώσεων γίνεται έµµεσα και διακριτικά. Ο διάλογος µαθητή καθηγητή αναπτύσσεται. Η διδασκαλία µε το συγκεκριµένο τρόπο παρέχει στον καθηγητή -όπως και στους µαθητές- τη δυνατότητα ανατροφοδότησης γιατί είναι σε θέση να δει τα αποτελέσµατα της πορείας της διδασκαλίας του άµεσα και να επέµβει ρυθµιστικά βελτιώνοντάς την. Ο πλούτος των πληροφοριών που προσφέρεται µέσα από τους δικτυακούς τόπους αναδεικνύει τον υπολογιστή σε ένα ευκίνητο εργαλείο διερεύνησης και έκφρασης υπό τον έλεγχο των µαθητών. Ο εγγραµµατισµός στη σύγχρονη εποχή περιλαµβάνει και τις βασικές δεξιότητες χρήσης της πληροφορίας. Με τη χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία επιτυγχάνονται και κοινωνικοπολιτικοί στόχοι, ώστε να µην καταστεί η πληροφορία πλεονέκτηµα µιας µικρής οµάδας τεχνοκρατών. Μπορεί οι τεχνοκράτες να είναι αυτοί που προήγαγαν τεχνικά τον Η/Υ, αλλά µέσα από τη δηµιουργική χρήση των Η/Υ στα ανθρωπιστικά µαθήµατα ανακαλύπτονται ολοένα και νέες εφαρµογές και αναδεικνύονται οι πολλαπλές διαστάσεις του εργαλείου. Το µάθηµα στοχεύει στο να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν και να αφοµοιώσουν βασικές έννοιες της επιστήµης της ιστορίας και αρχαιολογίας. Αναπτύσσει τις διερευνητικές ικανότητες των µαθητών και τους βοηθάει να αναπτύξουν κατανόηση για την ανθρώπινη συµπεριφορά απέναντι σε βασικά ερωτήµατα της ύπαρξης µέσα από ένα διαχρονικό πλαίσιο. Αξιοποιούνται οι προηγούµενες γνώσεις των µαθητών και οι προσλαµβάνουσες εµπειρίες τους από το περιβάλλον. Η διδακτική µας πρόταση είναι επηρεασµένη από το ρεύµα του εποικοδοµητισµού (constructivism) σύµφωνα µε το οποίο η οικοδόµηση της νέας γνώσης βασίζεται στην προϋπάρχουσα 4. Η διδακτική µέθοδος που χρησιµοποιήσαµε βασίζεται στη θεωρία της ανακαλυπτικής µάθησης του Bruner 5. Η διερευνητική µέθοδος ως θεωρία µάθησης είναι µια διαδικασία δραστηριοποίησης των µαθητών, που σκοπό έχει να τους υποδείξει τον τρόπο αντιµετώπισης ρεαλιστικών προβληµάτων, αναπτύσσοντας τις δικές τους ιδέες και δραστηριοποιώντας τη δική τους κρίση. Γνωρίζοντας τα στάδια της έρευνας, οδηγούνται στην τελική φάση, δηλαδή την αντιµετώπιση παρόµοιων γεγονότων, καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και όχι την παθητική αποµνηµόνευση.ο µαθητής προσπαθεί µόνος του να κατανοήσει και να αφοµοιώσει τα ουσιώδη στοιχεία του θέµατος µας, όπως και τις θεµελιώδεις αρχές και σχέσεις που διέπουν την προσέγγιση του θανάτου. Η µέθοδος της διερεύνησης αποτελεί ένα µοντέλο διδασκαλίας σύµφωνα µε το οποίο αποφεύγεται η αποµνηµόνευση και οι µαθητές προσεγγίζουν, ανασυνθέτουν και 3 Sprague D., Dede C. Constructivism in the classroom, Learning & leading with technology Vol.27 no.1 4 Andrea didessa A., et al. Computers and exploratory learning: Setting the scene, in Computers and exploratory learning, NATO, ASI Series, Brooks J.G., In search for understanding: The case for constructivist classrooms, Alexandria, VA Bruner, J.Η διαδικασία της παιδείας, µετάφρ.χρ. Κληρίδη, εκδ.α. Καραβία,Αθήνα σ.35 2

3 αξιολογούν τις ιστορικές γνώσεις. Η συγκεκριµένη µέθοδος επιδιώκει να καταστήσει το µαθητή ικανό να αντιµετωπίζει αυτόνοµα κάθε προβληµατική κατάσταση αναπτύσσοντας την κριτική του σκέψη και καλλιεργώντας την αυτοπεποίθησή του και τις ικανότητές του για ενεργό συµµετοχή στη λήψη των δικών του αποφάσεων. Η στρατηγική της διερεύνησης που ακολουθείται στο συγκεκριµένο σενάριο είναι καθοδηγούµενη 6 καθώς ο καθηγητής έχει διατυπώσει τα ερωτήµατα του θέµατος και καθοδηγεί την πορεία της αναζήτησης. Οι µαθητές ξεκινούν από τη διατύπωση αρχικών ερωτηµάτων, στη συνέχεια επεξεργάζονται το υλικό προσπαθώντας να επαληθεύσουν τα συµπεράσµατά τους. Η πορεία της ανάλυσης ακολουθεί τα στάδια που αναφέρονται στο σχήµα 1 (σελ.4). Η πορεία διερεύνησης διαφοροποιείται από τα στάδια που αναγνωρίζει ο John Dewey 7. (Αναγνώριση προβλήµατος ανάλυση προβλήµατος εισήγηση πιθανών λύσεων έλεγχος των συνεπειών αξιολόγηση των επιλεγµένων λύσεων) και προσεγγίζει το µοντέλο που προτείνεται από τους White & Frederiksen. 8 Για τη δραστηριοποίηση της κριτικής σκέψης του µαθητή πρωταρχικό ρόλο παίζει η περιορισµένη µεσολάβηση του εκπαιδευτικού. Όταν όµως στην ερευνητική διαδικασία ένα σηµείο έχει φθάσει σε αδιέξοδο ή σε ένα υψηλό επίπεδο απογοήτευσης τότε µόνο προσφέρει βοήθεια. Φροντίζει πάντοτε να τους ενθαρρύνει προς την διαλεκτική ανάπτυξη των ιδεών τους, οι οποίες εξετάζονται σύµφωνα µε τη λογική τους βαρύτητα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ακολουθεί µε συνέπεια την πολιτική ν' απαντάει σε µία ερώτηση µε άλλη ερώτηση. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές δε γίνονται παθητικοί δέκτες, αλλά κρίνουν και αµφισβητούν, ενώ o εκπαιδευτικός καλλιεργεί τις ανώτερες νοητικές ικανότητές τους, καταπολεµώντας την αποµνηµόνευση. Επίσης η ενθάρρυνση µεταξύ των µαθητών, βοηθά στην ανταλλαγή και κριτική των απόψεων και κατ' επέκταση στην κατάκτηση των γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό συγκαταλέγεται και η έρευνα από κοινού µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών. Έτσι, όλοι οι µαθητές κάνουν υποθέσεις και διατυπώνουν προτάσεις, χωρίς ενδοιασµό. Η αξία κάθε πρότασης κρίνεται από τη λογική της βαρύτητα και την επιχειρηµατολογία. Στην συγκεκριµένη περίπτωση τα αποτελέσµατα της έρευνας θα επαληθεύσουν ή όχι τις αρχικές υποθέσεις. Στη διερευνητική µέθοδο η εργασία πρέπει να διεξάγεται σε δηµοκρατική ατµόσφαιρα, µε διαλεκτικό τρόπο και ελευθερία σκέψης. Χαρακτηριστικά του κλίµατος είναι η ελεύθερη έκφραση και εκδήλωση, όπως και η αυθόρµητη συµµετοχή. Η αυτενέργεια του µαθητή παίζει σηµαντικό ρόλο, γιατί κυρίως στο επίπεδο της αντίληψης και της µάθησης, η απόκτηση των γνώσεων προϋποθέτει τη δραστηριότητα του υποκειµένου. Γι' αυτό δίνεται περισσότερη έµφαση στη διαδικασία µάθησης και λιγότερη στο περιεχόµενο. Η διερευνητική µέθοδος οδηγεί στην επίτευξη όχι µόνο γνωστικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών στόχων αλλά και συµµετοχικών. Οι µαθητές µετέχοντας ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν από κοινού τα προβλήµατα, να ελέγχουν και να ελέγχονται. Επίσης, οι µαθητές αισθάνονται έντονα τη χαρά της δηµιουργίας και η παρώθηση για µάθηση που καλλιεργείται είναι µεγάλης σηµασίας, 6 Eigler, G. Εκπαίδεση εκπαιδευτών : αυτόνοµα οργανωµένη µάθηση µε τη βοήθεια νέων µέσων, Παιδαγωγική επιθεώρηση τ.19,1993,233 Καριώτογλου Π., Κοροµπίλη Κ.,Κουµαρά Π., Εξακολουθούν να είναι επίκαιρες οι ανακαλυπτικές µάθοδοι διδασκαλίας; Σύγχρονη εκπαίδευση, τ.92, 1997, Dewey J.,Πως σκεπτόµεθα, µετάφραση Κατσαµά Γ., Αθήνα, White, B. & Frederiksen, J. Inquiry, modeling and metacognition Cognition and Instruction December

4 γιατί έτσι ο µαθητής προσπαθεί, ανακαλύπτει και τέλος µαθαίνει έχοντας εµπιστοσύνη στον ίδιο του τον εαυτό. Φύλλο δραστηριοτήτων µαθητών Τίτλος Μαθήµατος ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ; - Στόχοι: ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ: Να συλλέξετε τα κτερίσµατα στο τετράδιο σας και να τα κατατάξετε σε είδη ανάλογα µε τη χρήση τους. Θα συζητήσετε µε βάση τα ευρήµατά σας για τις ερωτήσεις που ακολουθούν. ΟΜΑ ΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ : Θα επισκεφθείτε τους ακόλουθους δικτυακούς τόπους µε σκοπό να συλλέξετε στοιχεία για το κείµενο που θα µοιράσουµε στους φιλοξενούµενους συµµαθητές σας. Θα επισκεφθείτε τα ακόλουθα Web sites: ΟΜΑ Α 1: Συλλογή προϊστορικών ευρηµάτων Εθνικού αρχαιολογικού µουσείου Εθνικό Αρχαιολογικό µουσείο Mycenaean civilization ΟΜΑ Α 2: The Perseus project Γενικά στοιχεία του Μυκηναϊκού πολιτισµού Thomas Martin History Overview Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε άρθρα στο διαδίκτυο: URL1: Title1: Mycenaeans ΟΛΟΙ: Να συντάξετε ένα ενηµερωτικό για το θέµα κείµενο το οποίο θα µοιρασθεί και στους φιλοξενούµενους µαθητές. Το κείµενο θα είναι ευσύνοπτο και θα προτάσσει τα σηµεία άξια προσοχής µε τονισµένη γραµµατοσειρά. Το κείµενο θα απαντά στα ακόλουθα ερωτήµατα. Ερωτήσεις Ήταν οικογενειακοί οι τάφοι; Γιατί πιστεύετε ότι συνηθίζεται ακόµη και σήµερα ο οικογενειακός τάφος; Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτός ο πλούτος ευρηµάτων στους τάφους; Τι συµπέρασµα συνάγετε; 4

5 Πυραµίδες Taj Mahal Τι δείχνει η µνηµειακότητα των θολωτών τάφων; Υπάρχουν σήµερα ανάλογα δείγµατα µνηµειακότητας ; Ποιες αντιλήψεις διαφαίνονται πίσω από την προσπάθεια του ανθρώπου να δηµιουργήσει κάτι το µνηµειώδες; Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχουν σκεύη καθηµερινής χρήσης; Τι ρόλο µπορεί να έπαιζαν οι ζυγοί και οι ταφικές µάσκες που βρίσκονται στους τάφους; Τι πληροφορίες µπορούµε να συλλέξουµε για τη κοινωνική συγκρότηση α)από τα ταφικά ευρήµατα β) από τη διαφοροποίηση της θέσης και των τύπων των τάφων; Οι µαθητές αναλαµβάνουν να ξεναγήσουν µία τάξη φιλοξενούµενων µαθητών από ξένη χώρα που κάνουν εκπαιδευτική επίσκεψη στη χώρα µας. Η τάξη µας έχει αναλάβει να καλύψει το συγκεκριµένο θέµα και θα πρέπει να προετοιµάσει ένα σύντοµο ενηµερωτικό για το θέµα κείµενο. 5

6 Οι µαθητές µας έχουν τη δυνατότητα υποδυόµενοι το ξεναγό να γνωρίσουν µία πλευρά του Μυκηναϊκού πολιτισµού όπως και να συνδέσουν το θέµα µε τα σύγχρονα έθιµα κάνοντας µία διαχρονική και πολυπολιτισµική προσέγγιση. Ώρες που διατέθηκαν 2 Στόχοι Οι στόχοι αφορούν: 1. την αφοµοίωση της ύλης του βιβλίου που αφορά τα ταφικά έθιµα αλλά και τον εµπλουτισµό µε ακριβές περιεχόµενο. 2. την καλλιέργεια της ιστορικής µεθόδου µε τη χρήση των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Συγκεκριµένα σε αυτό το µάθηµα επιδιώκεται οι µαθητές: 1. Να γνωρίσουν τα ταφικά έθιµα των Μυκηναίων. 2. Να εξοικειωθούν στην παρατήρηση αρχαιολογικών ευρηµάτων. 3. Να µάθουν να αντλούν πληροφορίες από την παρατήρηση των αρχαιολογικών ευρηµάτων 4. Να µάθουν να συσχετίζουν τις πληροφορίες που τους παρέχουν τα αρχαιολογικά ευρήµατα. 5. Να µάθουν να προσεγγίζουν την ιστορία ως ανακατασκευή του παρελθόντος που βασίζεται σε υλικές πηγές στην περίπτωσή µας µε τη µελέτη των αρχαιολογικών ευρηµάτων. 6. Να γνωρίσουν ότι υπάρχουν διαφορετικές ερµηνείες βάσει των οποίων προσεγγίζονται τα αρχαιολογικά ευρήµατα από τους αρχαιολόγους. 7. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να διατυπώνουν ερωτήµατα που τους βοηθούν στην προσέγγιση του στόχου τους. 8. Να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία της διερεύνησης και τα στάδιά της όπως περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο της µεθόδου. 9. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες που προέρχονται από το διαδίκτυο ως προς τη χρησιµότητά τους για τη σύνθεση της εργασίας τους. 10.Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη καταπολεµώντας παράλληλα την αποµνηµόνευση γνώσεων. Λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε: Microsoft word Internet explorer (Οι διευθύνσεις δόθηκαν στους µαθητές µε τη µορφή δεσµών στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ ώστε να διευκολυνθούν στην πρόσβασή τους στο διαδίκτυο) Comment: Click the checkbox next to each title needed to do your lesson Ανάπτυξη της διδακτικής πρότασης Α. προβληµατισµός σχετικά µε το ερευνητικό ερώτηµα : 6

7 Ο καθηγητής συζητά µε τους µαθητές του για τις συνήθειες των ανθρώπων που περιβάλλουν το θάνατο. το θέµα της ενασχόλησης των αρχαιολόγων µε τους τάφους. Το είδος των πληροφοριών που αντλούν από τα ευρήµατα. Τα προσωπικά αντικείµενα που συνοδεύουν το νεκρό, πως αυτά µας πληροφορούν για τη κοινωνική θέση του. Στη συνέχεια προσδιορίζει µαζί µε τους µαθητές το είδος των αντικειµένων που θα αναζητήσουν και που θα τους δώσουν πληροφορίες για τα µυκηναϊκά ταφικά έθιµα. Επισηµαίνεται ότι οι πληροφορίες µπορεί να είναι άµεσες, να προέρχονται δηλαδή από αντικείµενα που συνόδευαν τους νεκρούς, ταφικές µάσκες, διακοσµηµένα ενδύµατα, αγγεία οικιακού τύπου, όπλα, κοσµήµατα, ζυγοί, λύχνοι ή έµµεσες αρχιτεκτονική τάφων, θέση των τάφων, διακοσµήσεις αντικειµένων (π.χ. σκηνή αρµατοδροµίας στις ταφικές στήλες από περίβολο Μυκηνών 9 ). Επισηµαίνεται ότι η φροντίδα για τους νεκρούς είναι χαρακτηριστικό πολιτισµού που συνδέεται µε τη θρησκευτικότητα του ανθρώπου, την ύπαρξη µεταθανάτιας ζωής και έχει συγκεκριµένη λειτουργία για τους επιζώντες. Εποµένως µία µελέτη των ταφικών εθίµων µε αναφορές σε διάφορους πολιτισµούς µας οδηγεί σε µία βαθύτερη κατανόηση των αντιλήψεων του ανθρώπου για την ύπαρξη και γενικά για την ανθρώπινη φύση. 10 Μία σύντοµη συγκριτική αναφορά στα ταφικά έθιµα των λαών στη διάρκεια των αιώνων θα καταδείξει τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές της προσέγγισης. Αναφορές µπορούν να γίνουν στα έθιµα των Αιγυπτίων, Βίκιγκς, Ινδιάνων, Ινδουιστών. Ερχόµενοι στη σύγχρονη εποχή µε τον τεχνοκρατικό πολιτισµό που υπαινίσσεται την παντοδυναµία του ανθρώπου επισηµαίνουµε το γιατί το θέµα αντιµετωπίζεται ως ανεπιθύµητο (ανασκευή της παντοδυναµίας). Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης των αρχαιολογικών ευρηµάτων ο καθηγητής φροντίζει να τροφοδοτεί τη διαδικασία αναζήτησης µε ερωτήµατα. Π.χ. Μήπως µαρτυρούνται και άλλοι τύποι ταφής αποτέφρωση την ίδια εποχή; Τι µπορεί να σηµαίνει η διαφοροποίηση; Η συνήθεια του γεύµατος µετά την κηδεία που συνεχίζεται στις µέρες µας τι σηµαίνει; Β. Οργάνωση της τάξης Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 3 ατόµων (κατά προτίµηση). Τους δίνεται το φύλλο εργασίας και οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Οι µαθητές που είναι περισσότερο εξοικειωµένοι στη χρήση του διαδικτύου αναλαµβάνουν να βοηθήσουν τους συµµαθητές τους να χρησιµοποιήσουν τις διευθύνσεις του φύλλου εργασίας για την άντληση πληροφοριών. Ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα αναλαµβάνει να παρουσιάσει στις υπόλοιπες τα ευρήµατα της οµάδας του. Οι µαθητές διαπραγµατεύονται τη σύνταξη του κειµένου αρχικά στην τάξη αλλά αναλαµβάνουν να συνεχίσουν την εργασία στο σπίτι. Εδώ ο διδάσκων µπορεί να παρέµβει δίνοντας κατευθυντήριες για την ερευνητική πορεία που θα ακολουθήσουν οι µαθητές, ώστε να ασκηθούν παράλληλα και στην 9 Vermeulle E. Ελλάς εποχή του χαλκού, Εκδόσεις Καρδαµίτσα,1983 σ π.φιλόθεος Φάρος Το πένθος, Ακρίτας,1981 7

8 ερευνητική µέθοδο. Ειδικότερα θα πρέπει να συµβουλεύσει τους µαθητές να επανέρχονται διαρκώς µε νέα ερωτήµατα, να µη διστάζουν να σταµατούν για να διαλογιστούν πάνω σε ένα ζήτηµα, να ερευνούν διαρκώς για τις σχέσεις µεταξύ των στοιχείων. Στόχος µας παραµένει η εξαγωγή συµπερασµάτων από διασκορπισµένα στοιχεία και όχι η απλή παράθεση δεδοµένων που ιδιαίτερα στο διαδίκτυο είναι «ατάκτως ερριµµένα». Η έρευνα πρέπει να κάνει ένα βήµα παραπέρα συµπληρώνοντας τα ελλιπή στοιχεία, τα άγνωστα στοιχεία. Η παλαιά µέθοδος έρευνας ήταν απλά προσθετική. Ο µαθητής δεν χρειαζόταν να αναθεωρήσει τις γνώσεις του ενώ η αναζήτηση που προτείνεται από το σενάριο απαιτεί διαρκή αναθεώρηση των γνώσεων, αντιλήψεων των µαθητών ώστε να φθάσουν στη σύνθεση µε ανανεωµένο νόηµα. Η έρευνα σπανίως ακολουθεί µία γραµµική πορεία. Είναι πολύ πιθανό οι µαθητές µας να κάνουν κύκλους πριν καταλήξουν. Η πρώτη προσπάθεια σύνθεσης θα πυροδοτήσει νέα ερωτήµατα και αναζητήσεις. Καθώς οι µαθητές συλλέγουν τα ευρήµατα τους µας παρέχεται η δυνατότητα να προσεγγίσουµε τους διδακτικούς στόχους της ανάλυσης και σύνθεσης κατά B.Bloom. 11 Το διαδίκτυο µετατοπίζει το βάρος στην ποιότητα της πληροφορίας και στον τρόπο οργάνωσής της ώστε αυτή να αναλύεται ευκολότερα. Μόλις οι µαθητές ολοκληρώσουν την αναζήτησή τους, συλλέγουν τα ευρήµατα στο τετράδιο και αρχίζουν την κατηγοριοποίηση προχωρώντας στην ανάλυση των συµπερασµάτων τους ώστε να εµβαθύνουν στην κατανόηση. Είναι πιθανόν επίσης να χρειαστεί να επανέλθουν στην αναζήτηση για να συµπληρώσουν τα δεδοµένα που τους λείπουν ακολουθώντας την πορεία της έρευνας που µπορεί να περιγραφεί από τα στάδια του σχήµατος 1: ερώτηση, σχεδιασµός, συλλογή υλικού, κατάταξη, επιλογή, σύνθεση, αξιολόγηση, ερώτηση, σχεδιασµός, συλλογή υλικού, κατάταξη, επιλογή, σύνθεση, αξιολόγηση, τελική εργασία. Ιδιαίτερα στη χρήση του διαδικτύου δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε το πρόβληµα της συσσωρευµένης πληροφορίας που παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Θα πρέπει να διδαχθεί και ο τρόπος αναζήτησης µε λέξεις κλειδιά και µε λογικούς τελεστές πριν επιχειρηθεί η ελεύθερη αναζήτηση, για αυτό και αυτή είναι προαιρετική στο σενάριο είτε περιορίζεται στην εγκυκλοπαίδεια. Η ελεύθερη αναζήτηση περισσότερο θα ταίριαζε σε µία συνθετική εργασία γιατί στα πλαίσια µιας διδακτικής ώρας δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να καθοδηγήσουµε τους µαθητές µας πως να διακρίνουν το είδος της πληροφορίας που χρειάζονται. Στην περίπτωση της ελεύθερης αναζήτησης ο µαθητής θα πρέπει να καταγράφει την ακριβή διεύθυνση του διαδικτύου, τον τίτλο της σελίδας και µία σύντοµη περίληψη. Ο µαθητής επιλέγει βάσει κριτηρίων τις πληροφορίες που θα κρατήσει, διακρίνει κατηγορίες, αποµονώνει τις άχρηστες πληροφορίες. Οι ερωτήσεις που πρέπει να επανέρχονται είναι: αν οι πληροφορίες αξίζουν την προσοχή µας, αν µας διαφωτίζουν για το θέµα, αν είναι αξιόπιστες, πως µπορούν να συνοψισθούν. Είναι πιθανόν, επειδή οι µαθητές µας είναι συνηθισµένοι σε άλλους τρόπους αναζήτησης, να παρουσιάσουν συµπτώµατα εκνευρισµού, καθώς αναζητούν το 11 B.S. Bloom D.R. Krathwohl Ταξινοµία διδακτικών στόχων Α τόµος, Γνωστικός τοµέας, Εκδ.Κώδικας, Θεσσαλονίκη

9 πληροφοριακό αντίστοιχο του fast food. Θα πρέπει να αναµένονται ερωτήσεις του τύπου «τι ακριβώς ψάχνουµε εδώ;» Μεγάλο µέρος της έρευνας που γίνεται στο σχολείο αφορά έναν απλό µηρυκασµό των ίδιων γνώσεων. Όµως αυτό δεν προκαλεί τη σκέψη των µαθητών. Το µόνο θέλγητρο που διαθέτει είναι η ευκολία. Όταν λοιπόν διακρίνουµε τέτοια συµπτώµατα θα πρέπει να κάνουµε έκκληση στη διάθεση των µαθητών για περιπέτεια και εξερεύνηση, προκαλώντας κατάλληλα ερωτήµατα. Καθώς η έρευνα προχωρά µε τη συλλογή πληροφοριών και ο βασικός σκελετός της απάντησης αρχίζει να σχηµατίζεται, θα πρέπει να κατευθύνουµε τους µαθητές στην αναθεώρηση και επαναδιαπραγµάτευση των στόχων τους. Π.χ. η εµφάνιση κάποιων κατηγοριών κτερισµάτων µας φέρνει στη σκέψη και άλλα είδη που λείπουν από τα ευρήµατα και η έλλειψή τους συνιστά ερώτηµα. Ο συσχετισµός των ευρηµάτων µε το φύλο γεννά ενδιαφέροντα ερωτήµατα (π.χ. εγχειρίδια συσχετίζονται µε γυναικείους σκελετούς). Η διατήρηση του στόχου µας είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την επιτυχία µας αλλιώς κινδυνεύουµε να χαθούµε στον πακτωλό της πληροφορίας. Και εδώ ερωτήσεις αξιολόγησης πρέπει να είναι πάντοτε στο νου µας. Πως προχωράµε; Μας εξυπηρετεί το σχέδιο έρευνας; Μήπως χρειάζεται να αλλάξουµε στρατηγική; Να θέσουµε άλλα ερωτήµατα; Να ερευνήσουµε διαφορετικές πηγές; Η τελική παρουσίαση που τους ζητείται µπορεί να πάρει τη µορφή είτε κειµένου, είτε σελίδας του www, είτε παρουσίασης µε διαφάνειες. Το κείµενο θα πρέπει να είναι 9

10 διαφωτιστικό και πειστικό. Η έκτασή του συναρτάται µε την επάρκεια κάλυψης του θέµατος. Σύγκριση µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας. Η θετική στάση των µαθητών προς τους Η/Υ διαπιστώθηκε και στο σχολείο µας. Όλη τη διάρκεια του έτους δεχόµουν πιέσεις να κάνουµε και άλλο µάθηµα µε χρήση διαδικτύου από την πειραµατική οµάδα ενώ η οµάδα ελέγχου διατύπωσε πολλές φορές τη δυσαρέσκειά της γιατί δεν έγινε µάθηµα µε υπολογιστές και σε αυτούς. Επειδή στη συγκεκριµένη πειραµατική διδασκαλία εισάγονται µία σειρά καινοτοµιών απαιτήθηκε κάποιος χρόνος προσαρµογής. Στην παραδοσιακή µετωπική διδασκαλία ο καθηγητής είναι ο φορέας της γνώσης. Στη διδακτική µας πρόταση οι µαθητές δουλεύουν συλλογικά και καλλιεργούν τη συνεργατική µάθηση. Ο καθηγητής είναι ανάγκη να αναπτύξει δεξιότητες οργάνωσης των οµάδων και αξιοποίησης του δυναµικού της οµάδας που αναπτύσσεται καθώς δηµιουργούνται πολλές φορές δεδοµένα που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν. Παραµένει ερώτηµα αν θα πρέπει να παρέµβει ο καθηγητής στη δηµιουργία των οµάδων ή θα αφήσει την επιλογή συνεργατών στους µαθητές. Ακόµα και εάν εξαντλήσει τη µαιευτική µέθοδο σε ένα µάθηµα ιστορίας που έχει να κάνει µε αρχαιολογικά ευρήµατα χρειάζεται να έχει στη διάθεσή του πολλές φωτογραφίες. Στο µάθηµά µας οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα εποπτικού υλικού. Κάθε οµάδα µπορεί να µάθει διαφορετικά πράγµατα και το µαθησιακό αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί από τις επιλογές τους. Έχουµε την ευκαιρία να προσεγγίσουµε τη διαδικασία σκέψης των µαθητών µας και να τους διευκολύνουµε στην αναζήτηση γνώσης και εξαγωγή συµπερασµάτων. Το µάθηµα αφορά όχι µόνο το Μυκηναϊκό πολιτισµό αλλά και τη διαδικασία έρευνας που ακολουθούν οι επιστήµονες για να φθάσουν σε µία στοιχειοθετηµένη εικασία. Η ικανότητα επιλογής και ιεράρχησης των πηγών πληροφόρησης, ο σχηµατισµός και η υποστήριξη απόψεων βάσει επιλεγµένων πηγών είναι τα απαραίτητα εφόδια για τον αυριανό πολίτη. Τα ενδεχόµενα λάθη των µαθητών µας είναι αξιοποιήσιµα καθώς µπορούν να διευρύνουν την έρευνά µας. Η τάξη κινητοποιήθηκε καθώς υπήρξαν αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. Υπήρχε κίνητρο απόκτησης της γνώσης. Στην παραδοσιακή τάξη η αφόρµηση γίνεται σε µεγάλο βαθµό τεχνητά. Προέκυψαν πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις των παιδιών ως προς τη χρήση αρκετών ευρηµάτων. Τι ρόλο µπορεί να έπαιζαν οι ταφικές µάσκες; Γιατί κτερίζονται οι τάφοι; Γιατί φέρουν όπλα ακόµα και οι γυναίκες; Πίστευαν στη µετεµψύχωση; Ερωτήµατα που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία έρευνας. Ο ρόλος του καθηγητή αλλάζει εντελώς στην τάξη των υπολογιστών. Εδώ καλείται να συµβουλέψει,να συνεργαστεί,να καθοδηγήσει να εστιάσει. Πολλές φορές βρέθηκα να 10

11 ανατρέπω την πορεία συλλογισµού µιας οµάδας χωρίς να είµαι σίγουρη για το αποτέλεσµα. Ήµασταν όλοι µία οµάδα που µαθαίναµε. Τρεις µήνες µετά τη διδασκαλία του µαθήµατος επανήλθα µε ερωτήσεις για τον Μυκηναϊκό πολιτισµό. Πολύ λίγες πληροφορίες είχαν συγκρατηθεί από την «παραδοσιακή» τάξη σε σχέση µε την άλλη. Η πειραµατική οµάδα έδειξε σαφώς µεγαλύτερο βαθµό αφοµοίωσης των γνώσεων που είχαν αποκτηθεί. Μπορούσαν να διακρίνουν το χαρακτήρα του Μυκηναϊκού πολιτισµού από αυτόν του Μινωικού. Είχαν καλύτερη εποπτεία του χώρου που επεκτάθηκε ο Μυκηναϊκός πολιτισµός όπως και του χρονικού εύρους του. Η πειραµατική οµάδα είχε κατασκευάσει ένα χρονολογικό πίνακα προς χρήση των επισκεπτών µας. εν είχα σχεδιάσει να σταθµίσω την έρευνά µου µε ένα ερωτηµατολόγιο. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο τµήµατα εντοπίζεται στην κινητοποίησή τους. Για την τάξη ελέγχου ήταν άλλο ένα µάθηµα ενώ για την πειραµατική οµάδα ένα µάθηµα που διέφερε. Στην περίπτωσή µας ο υπολογιστής χρησιµοποιήθηκε για δραστηριότητα µε κάποιο προσωπικό νόηµα και όχι για ακολουθία οδηγιών, συνάθροιση ή παρατήρηση πληροφορίας, απάντηση σε ερωτήσεις ή απλή θέαση πραγµάτων που συµβαίνουν, όπως συµβαίνει σε αρκετά λογισµικά που έχουν αυτοανακηρυχθεί εκπαιδευτικά. Ένα πρόβληµα που είναι πιθανό να αντιµετωπίσει ένας καθηγητής που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο είναι η συνεχής ανανέωσή του. Πολλές διευθύνσεις που είχα βρει δεν λειτουργούσαν τη συγκεκριµένη ώρα, είτε είχαν πολύ αργή ανταπόκριση µε αποτέλεσµα να µην είναι αξιοποιήσιµες. Συνοψίζοντας έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής: 1. Με το συγκεκριµένο σενάριο επιχειρούµε να δώσουµε απάντηση σε ένα περίπλοκο ερώτηµα διαφωτίζοντας το κοινό µας (επισκέπτες µαθητές). Το ερώτηµα είναι αυθεντικό και κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών. 2. Το κείµενο είναι αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας. ιδάσκουµε παράλληλα και γλώσσα και µάλιστα έχουµε την ευκαιρία να επέµβουµε στη διαδικασία συγγραφής του κειµένου. 3. Οι απαντήσεις των µαθητών είναι αποτέλεσµα εµπεριστατωµένης έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές µετατρέπονται σε παραγωγούς γνώσης από απλοί καταναλωτές που ήταν. 4. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για την έρευνα είναι οργανωµένα και στη διάθεση του καθενός. 5. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία για να παρουσιάσουν αποτελεσµατικότερα τα ευρήµατά τους. Μία οµάδα επέλεξε να χρησιµοποιήσει ένα πρόγραµµα παρουσιάσεων (powerpoint) για να ετοιµάσει διαφάνειες στους επισκέπτες µας. 11

12 6. Η τελική τους εργασία είναι φανερό αποτέλεσµα της λογικής επεξεργασίας στοιχείων. 7. Η αξιολόγηση διευκολύνεται από το γεγονός της ύπαρξης ξεκάθαρων στόχων. Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να παρέµβει διορθωτικά κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας της παρουσίασης και δεν περιµένει το τελικό κείµενο. Αξιολόγηση γίνεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας των µαθητών. Βιβλιογραφία για τους διδάσκοντες Τσούντα Χ. Μυκήναι, Εστία,1893 σ Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, 1971,τ.Α σ Μυλωνάς Γ. Πολύχρυσοι Μυκήναι, Εκδοτική Αθηνών, 1983, σ , Vermeule E. Ελλάς εποχή του χαλκού, Καρδαµίτσας, 1983, σ , Hood S. The arts in prehistoric Greece, Penguin Books, 1978, σ Αξιολόγηση Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως µέσα από το κείµενο που παράγει η τάξη. Ο καθηγητής έχει επίσης την ευκαιρία να παρατηρήσει τη συµβολή των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της αναζήτησης όπως και να παρέµβει ενισχυτικά. Η παρακάτω φόρµα προτείνεται για τη διευκόλυνση του διδάσκοντα στην αξιολόγηση: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο µαθητής βαθµολογείται µε: 1 αν εξαρτάται από το διδάσκοντα για να διατυπώσει ερωτήµατα και συµπεράσµατα. 3 αν διατυπώνει ερωτήσεις σχετικές µε το θέµα αλλά µε τη βοήθεια του καθηγητή αυτές µπορούν να επαναδιατυπωθούν ώστε να προσεγγίσουν ένα κύριο ζήτηµα. 5 αν ανακαλύπτει µόνος του µία άποψη, ένα πρόβληµα που χρειάζεται επίλυση µετά την πρωταρχική έρευνα. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 1 αν περιπλανιέται από πηγή σε πηγή χωρίς να εµβαθύνει ποια µπορεί να τον βοηθήσει περισσότερο. 3 αν επιλέγει τις πηγές του αλλά µε περιορισµένη επιτυχία. 5 αν επιλέγει τις καλύτερες πηγές χωρίς εξωτερική βοήθεια. ΣΥΛΛΟΓΗ 1 αν δεν µπορεί να αποµονώσει τα σηµαντικότερα σηµεία. 3 αν συλλέγει πληροφορίες τις οποίες κατηγοριοποιεί σε κάποιο βαθµό. 5 αν συλλέγει και οργανώνει τα σηµαντικότερα σηµεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 αν αφήνει τις πληροφορίες αταξινόµητες 3 αν επιτυγχάνει µία µερική οργάνωση των πληροφοριών 5 αν δηµιουργεί ένα σκελετό ο οποίος συντελεί στη βαθύτερη κατανόηση. ΣΥΝΘΕΣΗ 1 αν επαναδιατυπώνει τις απόψεις και λύσεις των συµµαθητών του. 12

13 3 αν οργανώνει εκ νέου και συνδυάζει τις στρατηγικές των άλλων. 5 αν καταλήγει σε δική του λύση στο πρόβληµα. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 αν φθάνει σε βεβιασµένα συµπεράσµατα 3 αν ερευνά για πληροφορίες που λείπουν 5 αν ελέγχει τις αποφάσεις για να δει αν στηρίζονται επαρκώς από τα δεδοµένα ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 αν χρησιµοποιεί τη δουλειά, τις σκέψεις των άλλων 6 αν δηµιουργεί ένα προϊόν µε κάποια εµβάθυνση στο αρχικό ζήτηµα 10 αν δηµιουργεί και παρουσιάζει µία πρωτότυπη εργασία η οποία και αντιµετωπίζει µε επιτυχία το αρχικό πρόβληµα. Σύνολο 40 /2=20 13

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περιληπτικά Τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας και βασικά ερωτήματα του διδάσκοντος Διάγραμμα διδασκαλίας Βασικά μοντέλα /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι 3ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 3. Τάξη: Β 4. Μάθημα: 2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra.

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra. Σενάριο 4. Η µέτρηση του εµβαδού ενός παραβολικού οικοπέδου Γνωστική περιοχή: Μαθηµατικά Γ' Λυκείου. Παραβολή. Τετραγωνική συνάρτηση. Εµβαδόν. Ορισµένο ολοκλήρωµα Θέµα: Οι τέσσερις πλευρές ενός οικοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων.

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων. Θεωρίες Μάθησης και ιδακτικές Στρατηγικές Εισαγωγή γή στις βασικές έννοιες 11/4/2011 Σκοπός του 3 ου μαθήματος Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αφηγηματική προσέγγιση: Αποτελεί τη βασική μορφή των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Ο δάσκαλος δίνει τις πληροφορίες, ενώ οι μαθητές του παρακολουθούν μένοντας αμέτοχοι και κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. O ρόλος του εκπαιδευτικού στο µαθητοκεντρικό σχολείο. Βοηθητικός ρόλος

Θέµατα της παρουσίασης. O ρόλος του εκπαιδευτικού στο µαθητοκεντρικό σχολείο. Βοηθητικός ρόλος ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέµατα της παρουσίασης O ρόλος του εκπαιδευτικού στο µαθητοκεντρικό σχολείο Σακελλαρίου Κίµων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου Συγγραφέας: Κοπατσάρη Γεωργία Ημερομηνία: Φλώρινα, 5-3-2014 Γνωστική περιοχή: Μαθηματικά (Γεωμετρία) Β Γυμνασίου Προτεινόμενο λογισμικό: Προτείνεται να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Τίτλος Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από τους µαθητές της Γ δηµοτικού και εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 4: Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο

Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο 1 η διδακτική ώρα 1 Φάση αφόρμησης / εξέταση της προηγούμενης ΔΕ Τρεις μήνες πέρασαν μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα