Παιδαγωγική προσέγγιση ΜΕΘΟ ΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδαγωγική προσέγγιση ΜΕΘΟ ΟΣ"

Transcript

1 Τερέζας Γιακουµάτου Μία διδακτική πρόταση ιστορίας µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση Τεύχος Νοεµβρίου- εκεµβρίου 2000 Η υπόθεση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα φιλολογικά µαθήµατα απασχολεί την επιστηµονική κοινότητα από τις αρχές της δεκαετίας του H θετική στάση των µαθητών προς τους Η/Υ αποτελεί κοινό τόπο στη βιβλιογραφία και ένα από τα κύρια επιχειρήµατα για την ευρύτερη διδακτική αξιοποίησή τους. Κατά πόσον όµως µπορούν οι υπολογιστές να µας βοηθήσουν στο σχεδιασµό µιας διδασκαλίας που διαφέρει ποιοτικά από την παραδοσιακή µετωπική διδασκαλία; Η ύπαρξη ενός εργαστηρίου υπολογιστών διευκολύνει την εισαγωγή σειράς καινοτοµιών στη διδακτική πράξη. Μας παρέχεται ακόµη η δυνατότητα από την οργάνωση της τάξης να αξιοποιήσουµε τη συνεργατική µάθηση σε µικρές οµάδες 1. Ο µαθητής διατηρεί την αυτονοµία του µέσα στην οµάδα καθώς όµως είναι υποχρεωµένος να διαπραγµατευτεί τα συµπεράσµατά του µε την υπόλοιπη οµάδα, η µαθησιακή διαδικασία δηµιουργικής δόµησης της γνώσης και οργάνωσης της πληροφορίας ολοκληρώνεται µέσα από µία συνεργατική διαδικασία µάθησης 2.Προσπαθούµε να κινηθούµε στο µοντέλο της ενεργητικής βιωµατικής µάθησης µε δύο τρόπους α) δίνοντας προσωπικό νόηµα στην αναζήτηση της γνώσης και β) µε την παραγωγή ενός κειµένου που θα είναι διαθέσιµο σε συµµαθητές τους, γεγονός που δηµιουργεί αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. Με µία σειρά πειραµατικών διδασκαλιών θέλησα να διερευνήσω το θέµα της διδακτικής αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία της ιστορίας. Οι διδασκαλίες πραγµατοποιήθηκαν στο 2 ο Λύκειο ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης Ελληνικού σε δύο τµήµατα της Α τάξης Λυκείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους Στην µία οµάδα, την πειραµατική, χρησιµοποιήθηκαν υπολογιστές ενώ στην οµάδα ελέγχου ακολουθήθηκε ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας. Ακολουθεί η παρουσίαση της διδακτικής προσέγγισης µε υπολογιστές καθώς και µία πρώτη απόπειρα συζήτησης των συµπερασµάτων. Οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας αναζήτησαν και κατέγραψαν αρχαιολογικά ευρήµατα της Μυκηναϊκής περιόδου όπως αυτά παρουσιάζονται σε διάφορους δικτυακούς τόπους. Στόχος τους ήταν η άντληση πληροφοριών για τη σύνθεση ενός σύντοµου κειµένου, το οποίο θα χρησιµοποιούταν για την ενηµέρωση ενός ξένου σχολείου που επισκεπτόταν την Ελλάδα. Παιδαγωγική προσέγγιση ΜΕΘΟ ΟΣ Το θέµα που απασχόλησε την τάξη µας ήταν µία πλευρά της ζωής των Μυκηναίων και συγκεκριµένα ο τρόπος που αντιµετώπιζαν το θάνατο. Από τη συγκεκριµένη οπτική που 1 Slavin R.E. Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we need to know διαθέσιµο online Kirk, T.M. The effectiveness of cooperative learning with particular reference to academic achievement, self-esteem, academic self-image, social interaction and student attitudes dissertation submitted to the School of education, University of Dublin, Vygotsky, L.S. Mind in society: The development of higher psychological processes, Harvard University press, Cambridge, Massachusetts (1978). 1

2 µας δίνεται µέσα από τα ευρήµατα ήµασταν σε θέση να ανασυνθέσουµε και άλλες πλευρές της κοινωνικής τους ζωής. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τη δουλειά του αρχαιολόγου όπως και µε του ιστορικού της εποχής. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού µετατοπίζεται σε ρόλο συντονιστή της µαθησιακής διαδικασίας. 3 Ο καθηγητής συνεργάζεται µε τους µαθητές είτε υποβοηθώντας την αναζήτησή τους, είτε ανατροφοδοτώντας την µε νέα ερωτήµατα. Ο έλεγχος των γνώσεων γίνεται έµµεσα και διακριτικά. Ο διάλογος µαθητή καθηγητή αναπτύσσεται. Η διδασκαλία µε το συγκεκριµένο τρόπο παρέχει στον καθηγητή -όπως και στους µαθητές- τη δυνατότητα ανατροφοδότησης γιατί είναι σε θέση να δει τα αποτελέσµατα της πορείας της διδασκαλίας του άµεσα και να επέµβει ρυθµιστικά βελτιώνοντάς την. Ο πλούτος των πληροφοριών που προσφέρεται µέσα από τους δικτυακούς τόπους αναδεικνύει τον υπολογιστή σε ένα ευκίνητο εργαλείο διερεύνησης και έκφρασης υπό τον έλεγχο των µαθητών. Ο εγγραµµατισµός στη σύγχρονη εποχή περιλαµβάνει και τις βασικές δεξιότητες χρήσης της πληροφορίας. Με τη χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία επιτυγχάνονται και κοινωνικοπολιτικοί στόχοι, ώστε να µην καταστεί η πληροφορία πλεονέκτηµα µιας µικρής οµάδας τεχνοκρατών. Μπορεί οι τεχνοκράτες να είναι αυτοί που προήγαγαν τεχνικά τον Η/Υ, αλλά µέσα από τη δηµιουργική χρήση των Η/Υ στα ανθρωπιστικά µαθήµατα ανακαλύπτονται ολοένα και νέες εφαρµογές και αναδεικνύονται οι πολλαπλές διαστάσεις του εργαλείου. Το µάθηµα στοχεύει στο να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν και να αφοµοιώσουν βασικές έννοιες της επιστήµης της ιστορίας και αρχαιολογίας. Αναπτύσσει τις διερευνητικές ικανότητες των µαθητών και τους βοηθάει να αναπτύξουν κατανόηση για την ανθρώπινη συµπεριφορά απέναντι σε βασικά ερωτήµατα της ύπαρξης µέσα από ένα διαχρονικό πλαίσιο. Αξιοποιούνται οι προηγούµενες γνώσεις των µαθητών και οι προσλαµβάνουσες εµπειρίες τους από το περιβάλλον. Η διδακτική µας πρόταση είναι επηρεασµένη από το ρεύµα του εποικοδοµητισµού (constructivism) σύµφωνα µε το οποίο η οικοδόµηση της νέας γνώσης βασίζεται στην προϋπάρχουσα 4. Η διδακτική µέθοδος που χρησιµοποιήσαµε βασίζεται στη θεωρία της ανακαλυπτικής µάθησης του Bruner 5. Η διερευνητική µέθοδος ως θεωρία µάθησης είναι µια διαδικασία δραστηριοποίησης των µαθητών, που σκοπό έχει να τους υποδείξει τον τρόπο αντιµετώπισης ρεαλιστικών προβληµάτων, αναπτύσσοντας τις δικές τους ιδέες και δραστηριοποιώντας τη δική τους κρίση. Γνωρίζοντας τα στάδια της έρευνας, οδηγούνται στην τελική φάση, δηλαδή την αντιµετώπιση παρόµοιων γεγονότων, καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και όχι την παθητική αποµνηµόνευση.ο µαθητής προσπαθεί µόνος του να κατανοήσει και να αφοµοιώσει τα ουσιώδη στοιχεία του θέµατος µας, όπως και τις θεµελιώδεις αρχές και σχέσεις που διέπουν την προσέγγιση του θανάτου. Η µέθοδος της διερεύνησης αποτελεί ένα µοντέλο διδασκαλίας σύµφωνα µε το οποίο αποφεύγεται η αποµνηµόνευση και οι µαθητές προσεγγίζουν, ανασυνθέτουν και 3 Sprague D., Dede C. Constructivism in the classroom, Learning & leading with technology Vol.27 no.1 4 Andrea didessa A., et al. Computers and exploratory learning: Setting the scene, in Computers and exploratory learning, NATO, ASI Series, Brooks J.G., In search for understanding: The case for constructivist classrooms, Alexandria, VA Bruner, J.Η διαδικασία της παιδείας, µετάφρ.χρ. Κληρίδη, εκδ.α. Καραβία,Αθήνα σ.35 2

3 αξιολογούν τις ιστορικές γνώσεις. Η συγκεκριµένη µέθοδος επιδιώκει να καταστήσει το µαθητή ικανό να αντιµετωπίζει αυτόνοµα κάθε προβληµατική κατάσταση αναπτύσσοντας την κριτική του σκέψη και καλλιεργώντας την αυτοπεποίθησή του και τις ικανότητές του για ενεργό συµµετοχή στη λήψη των δικών του αποφάσεων. Η στρατηγική της διερεύνησης που ακολουθείται στο συγκεκριµένο σενάριο είναι καθοδηγούµενη 6 καθώς ο καθηγητής έχει διατυπώσει τα ερωτήµατα του θέµατος και καθοδηγεί την πορεία της αναζήτησης. Οι µαθητές ξεκινούν από τη διατύπωση αρχικών ερωτηµάτων, στη συνέχεια επεξεργάζονται το υλικό προσπαθώντας να επαληθεύσουν τα συµπεράσµατά τους. Η πορεία της ανάλυσης ακολουθεί τα στάδια που αναφέρονται στο σχήµα 1 (σελ.4). Η πορεία διερεύνησης διαφοροποιείται από τα στάδια που αναγνωρίζει ο John Dewey 7. (Αναγνώριση προβλήµατος ανάλυση προβλήµατος εισήγηση πιθανών λύσεων έλεγχος των συνεπειών αξιολόγηση των επιλεγµένων λύσεων) και προσεγγίζει το µοντέλο που προτείνεται από τους White & Frederiksen. 8 Για τη δραστηριοποίηση της κριτικής σκέψης του µαθητή πρωταρχικό ρόλο παίζει η περιορισµένη µεσολάβηση του εκπαιδευτικού. Όταν όµως στην ερευνητική διαδικασία ένα σηµείο έχει φθάσει σε αδιέξοδο ή σε ένα υψηλό επίπεδο απογοήτευσης τότε µόνο προσφέρει βοήθεια. Φροντίζει πάντοτε να τους ενθαρρύνει προς την διαλεκτική ανάπτυξη των ιδεών τους, οι οποίες εξετάζονται σύµφωνα µε τη λογική τους βαρύτητα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ακολουθεί µε συνέπεια την πολιτική ν' απαντάει σε µία ερώτηση µε άλλη ερώτηση. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές δε γίνονται παθητικοί δέκτες, αλλά κρίνουν και αµφισβητούν, ενώ o εκπαιδευτικός καλλιεργεί τις ανώτερες νοητικές ικανότητές τους, καταπολεµώντας την αποµνηµόνευση. Επίσης η ενθάρρυνση µεταξύ των µαθητών, βοηθά στην ανταλλαγή και κριτική των απόψεων και κατ' επέκταση στην κατάκτηση των γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό συγκαταλέγεται και η έρευνα από κοινού µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών. Έτσι, όλοι οι µαθητές κάνουν υποθέσεις και διατυπώνουν προτάσεις, χωρίς ενδοιασµό. Η αξία κάθε πρότασης κρίνεται από τη λογική της βαρύτητα και την επιχειρηµατολογία. Στην συγκεκριµένη περίπτωση τα αποτελέσµατα της έρευνας θα επαληθεύσουν ή όχι τις αρχικές υποθέσεις. Στη διερευνητική µέθοδο η εργασία πρέπει να διεξάγεται σε δηµοκρατική ατµόσφαιρα, µε διαλεκτικό τρόπο και ελευθερία σκέψης. Χαρακτηριστικά του κλίµατος είναι η ελεύθερη έκφραση και εκδήλωση, όπως και η αυθόρµητη συµµετοχή. Η αυτενέργεια του µαθητή παίζει σηµαντικό ρόλο, γιατί κυρίως στο επίπεδο της αντίληψης και της µάθησης, η απόκτηση των γνώσεων προϋποθέτει τη δραστηριότητα του υποκειµένου. Γι' αυτό δίνεται περισσότερη έµφαση στη διαδικασία µάθησης και λιγότερη στο περιεχόµενο. Η διερευνητική µέθοδος οδηγεί στην επίτευξη όχι µόνο γνωστικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών στόχων αλλά και συµµετοχικών. Οι µαθητές µετέχοντας ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν από κοινού τα προβλήµατα, να ελέγχουν και να ελέγχονται. Επίσης, οι µαθητές αισθάνονται έντονα τη χαρά της δηµιουργίας και η παρώθηση για µάθηση που καλλιεργείται είναι µεγάλης σηµασίας, 6 Eigler, G. Εκπαίδεση εκπαιδευτών : αυτόνοµα οργανωµένη µάθηση µε τη βοήθεια νέων µέσων, Παιδαγωγική επιθεώρηση τ.19,1993,233 Καριώτογλου Π., Κοροµπίλη Κ.,Κουµαρά Π., Εξακολουθούν να είναι επίκαιρες οι ανακαλυπτικές µάθοδοι διδασκαλίας; Σύγχρονη εκπαίδευση, τ.92, 1997, Dewey J.,Πως σκεπτόµεθα, µετάφραση Κατσαµά Γ., Αθήνα, White, B. & Frederiksen, J. Inquiry, modeling and metacognition Cognition and Instruction December

4 γιατί έτσι ο µαθητής προσπαθεί, ανακαλύπτει και τέλος µαθαίνει έχοντας εµπιστοσύνη στον ίδιο του τον εαυτό. Φύλλο δραστηριοτήτων µαθητών Τίτλος Μαθήµατος ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ; - Στόχοι: ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ: Να συλλέξετε τα κτερίσµατα στο τετράδιο σας και να τα κατατάξετε σε είδη ανάλογα µε τη χρήση τους. Θα συζητήσετε µε βάση τα ευρήµατά σας για τις ερωτήσεις που ακολουθούν. ΟΜΑ ΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ : Θα επισκεφθείτε τους ακόλουθους δικτυακούς τόπους µε σκοπό να συλλέξετε στοιχεία για το κείµενο που θα µοιράσουµε στους φιλοξενούµενους συµµαθητές σας. Θα επισκεφθείτε τα ακόλουθα Web sites: ΟΜΑ Α 1: Συλλογή προϊστορικών ευρηµάτων Εθνικού αρχαιολογικού µουσείου Εθνικό Αρχαιολογικό µουσείο Mycenaean civilization ΟΜΑ Α 2: The Perseus project Γενικά στοιχεία του Μυκηναϊκού πολιτισµού Thomas Martin History Overview Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε άρθρα στο διαδίκτυο: URL1: Title1: Mycenaeans ΟΛΟΙ: Να συντάξετε ένα ενηµερωτικό για το θέµα κείµενο το οποίο θα µοιρασθεί και στους φιλοξενούµενους µαθητές. Το κείµενο θα είναι ευσύνοπτο και θα προτάσσει τα σηµεία άξια προσοχής µε τονισµένη γραµµατοσειρά. Το κείµενο θα απαντά στα ακόλουθα ερωτήµατα. Ερωτήσεις Ήταν οικογενειακοί οι τάφοι; Γιατί πιστεύετε ότι συνηθίζεται ακόµη και σήµερα ο οικογενειακός τάφος; Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτός ο πλούτος ευρηµάτων στους τάφους; Τι συµπέρασµα συνάγετε; 4

5 Πυραµίδες Taj Mahal Τι δείχνει η µνηµειακότητα των θολωτών τάφων; Υπάρχουν σήµερα ανάλογα δείγµατα µνηµειακότητας ; Ποιες αντιλήψεις διαφαίνονται πίσω από την προσπάθεια του ανθρώπου να δηµιουργήσει κάτι το µνηµειώδες; Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχουν σκεύη καθηµερινής χρήσης; Τι ρόλο µπορεί να έπαιζαν οι ζυγοί και οι ταφικές µάσκες που βρίσκονται στους τάφους; Τι πληροφορίες µπορούµε να συλλέξουµε για τη κοινωνική συγκρότηση α)από τα ταφικά ευρήµατα β) από τη διαφοροποίηση της θέσης και των τύπων των τάφων; Οι µαθητές αναλαµβάνουν να ξεναγήσουν µία τάξη φιλοξενούµενων µαθητών από ξένη χώρα που κάνουν εκπαιδευτική επίσκεψη στη χώρα µας. Η τάξη µας έχει αναλάβει να καλύψει το συγκεκριµένο θέµα και θα πρέπει να προετοιµάσει ένα σύντοµο ενηµερωτικό για το θέµα κείµενο. 5

6 Οι µαθητές µας έχουν τη δυνατότητα υποδυόµενοι το ξεναγό να γνωρίσουν µία πλευρά του Μυκηναϊκού πολιτισµού όπως και να συνδέσουν το θέµα µε τα σύγχρονα έθιµα κάνοντας µία διαχρονική και πολυπολιτισµική προσέγγιση. Ώρες που διατέθηκαν 2 Στόχοι Οι στόχοι αφορούν: 1. την αφοµοίωση της ύλης του βιβλίου που αφορά τα ταφικά έθιµα αλλά και τον εµπλουτισµό µε ακριβές περιεχόµενο. 2. την καλλιέργεια της ιστορικής µεθόδου µε τη χρήση των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Συγκεκριµένα σε αυτό το µάθηµα επιδιώκεται οι µαθητές: 1. Να γνωρίσουν τα ταφικά έθιµα των Μυκηναίων. 2. Να εξοικειωθούν στην παρατήρηση αρχαιολογικών ευρηµάτων. 3. Να µάθουν να αντλούν πληροφορίες από την παρατήρηση των αρχαιολογικών ευρηµάτων 4. Να µάθουν να συσχετίζουν τις πληροφορίες που τους παρέχουν τα αρχαιολογικά ευρήµατα. 5. Να µάθουν να προσεγγίζουν την ιστορία ως ανακατασκευή του παρελθόντος που βασίζεται σε υλικές πηγές στην περίπτωσή µας µε τη µελέτη των αρχαιολογικών ευρηµάτων. 6. Να γνωρίσουν ότι υπάρχουν διαφορετικές ερµηνείες βάσει των οποίων προσεγγίζονται τα αρχαιολογικά ευρήµατα από τους αρχαιολόγους. 7. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να διατυπώνουν ερωτήµατα που τους βοηθούν στην προσέγγιση του στόχου τους. 8. Να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία της διερεύνησης και τα στάδιά της όπως περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο της µεθόδου. 9. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες που προέρχονται από το διαδίκτυο ως προς τη χρησιµότητά τους για τη σύνθεση της εργασίας τους. 10.Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη καταπολεµώντας παράλληλα την αποµνηµόνευση γνώσεων. Λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε: Microsoft word Internet explorer (Οι διευθύνσεις δόθηκαν στους µαθητές µε τη µορφή δεσµών στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ ώστε να διευκολυνθούν στην πρόσβασή τους στο διαδίκτυο) Comment: Click the checkbox next to each title needed to do your lesson Ανάπτυξη της διδακτικής πρότασης Α. προβληµατισµός σχετικά µε το ερευνητικό ερώτηµα : 6

7 Ο καθηγητής συζητά µε τους µαθητές του για τις συνήθειες των ανθρώπων που περιβάλλουν το θάνατο. το θέµα της ενασχόλησης των αρχαιολόγων µε τους τάφους. Το είδος των πληροφοριών που αντλούν από τα ευρήµατα. Τα προσωπικά αντικείµενα που συνοδεύουν το νεκρό, πως αυτά µας πληροφορούν για τη κοινωνική θέση του. Στη συνέχεια προσδιορίζει µαζί µε τους µαθητές το είδος των αντικειµένων που θα αναζητήσουν και που θα τους δώσουν πληροφορίες για τα µυκηναϊκά ταφικά έθιµα. Επισηµαίνεται ότι οι πληροφορίες µπορεί να είναι άµεσες, να προέρχονται δηλαδή από αντικείµενα που συνόδευαν τους νεκρούς, ταφικές µάσκες, διακοσµηµένα ενδύµατα, αγγεία οικιακού τύπου, όπλα, κοσµήµατα, ζυγοί, λύχνοι ή έµµεσες αρχιτεκτονική τάφων, θέση των τάφων, διακοσµήσεις αντικειµένων (π.χ. σκηνή αρµατοδροµίας στις ταφικές στήλες από περίβολο Μυκηνών 9 ). Επισηµαίνεται ότι η φροντίδα για τους νεκρούς είναι χαρακτηριστικό πολιτισµού που συνδέεται µε τη θρησκευτικότητα του ανθρώπου, την ύπαρξη µεταθανάτιας ζωής και έχει συγκεκριµένη λειτουργία για τους επιζώντες. Εποµένως µία µελέτη των ταφικών εθίµων µε αναφορές σε διάφορους πολιτισµούς µας οδηγεί σε µία βαθύτερη κατανόηση των αντιλήψεων του ανθρώπου για την ύπαρξη και γενικά για την ανθρώπινη φύση. 10 Μία σύντοµη συγκριτική αναφορά στα ταφικά έθιµα των λαών στη διάρκεια των αιώνων θα καταδείξει τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές της προσέγγισης. Αναφορές µπορούν να γίνουν στα έθιµα των Αιγυπτίων, Βίκιγκς, Ινδιάνων, Ινδουιστών. Ερχόµενοι στη σύγχρονη εποχή µε τον τεχνοκρατικό πολιτισµό που υπαινίσσεται την παντοδυναµία του ανθρώπου επισηµαίνουµε το γιατί το θέµα αντιµετωπίζεται ως ανεπιθύµητο (ανασκευή της παντοδυναµίας). Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης των αρχαιολογικών ευρηµάτων ο καθηγητής φροντίζει να τροφοδοτεί τη διαδικασία αναζήτησης µε ερωτήµατα. Π.χ. Μήπως µαρτυρούνται και άλλοι τύποι ταφής αποτέφρωση την ίδια εποχή; Τι µπορεί να σηµαίνει η διαφοροποίηση; Η συνήθεια του γεύµατος µετά την κηδεία που συνεχίζεται στις µέρες µας τι σηµαίνει; Β. Οργάνωση της τάξης Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 3 ατόµων (κατά προτίµηση). Τους δίνεται το φύλλο εργασίας και οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Οι µαθητές που είναι περισσότερο εξοικειωµένοι στη χρήση του διαδικτύου αναλαµβάνουν να βοηθήσουν τους συµµαθητές τους να χρησιµοποιήσουν τις διευθύνσεις του φύλλου εργασίας για την άντληση πληροφοριών. Ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα αναλαµβάνει να παρουσιάσει στις υπόλοιπες τα ευρήµατα της οµάδας του. Οι µαθητές διαπραγµατεύονται τη σύνταξη του κειµένου αρχικά στην τάξη αλλά αναλαµβάνουν να συνεχίσουν την εργασία στο σπίτι. Εδώ ο διδάσκων µπορεί να παρέµβει δίνοντας κατευθυντήριες για την ερευνητική πορεία που θα ακολουθήσουν οι µαθητές, ώστε να ασκηθούν παράλληλα και στην 9 Vermeulle E. Ελλάς εποχή του χαλκού, Εκδόσεις Καρδαµίτσα,1983 σ π.φιλόθεος Φάρος Το πένθος, Ακρίτας,1981 7

8 ερευνητική µέθοδο. Ειδικότερα θα πρέπει να συµβουλεύσει τους µαθητές να επανέρχονται διαρκώς µε νέα ερωτήµατα, να µη διστάζουν να σταµατούν για να διαλογιστούν πάνω σε ένα ζήτηµα, να ερευνούν διαρκώς για τις σχέσεις µεταξύ των στοιχείων. Στόχος µας παραµένει η εξαγωγή συµπερασµάτων από διασκορπισµένα στοιχεία και όχι η απλή παράθεση δεδοµένων που ιδιαίτερα στο διαδίκτυο είναι «ατάκτως ερριµµένα». Η έρευνα πρέπει να κάνει ένα βήµα παραπέρα συµπληρώνοντας τα ελλιπή στοιχεία, τα άγνωστα στοιχεία. Η παλαιά µέθοδος έρευνας ήταν απλά προσθετική. Ο µαθητής δεν χρειαζόταν να αναθεωρήσει τις γνώσεις του ενώ η αναζήτηση που προτείνεται από το σενάριο απαιτεί διαρκή αναθεώρηση των γνώσεων, αντιλήψεων των µαθητών ώστε να φθάσουν στη σύνθεση µε ανανεωµένο νόηµα. Η έρευνα σπανίως ακολουθεί µία γραµµική πορεία. Είναι πολύ πιθανό οι µαθητές µας να κάνουν κύκλους πριν καταλήξουν. Η πρώτη προσπάθεια σύνθεσης θα πυροδοτήσει νέα ερωτήµατα και αναζητήσεις. Καθώς οι µαθητές συλλέγουν τα ευρήµατα τους µας παρέχεται η δυνατότητα να προσεγγίσουµε τους διδακτικούς στόχους της ανάλυσης και σύνθεσης κατά B.Bloom. 11 Το διαδίκτυο µετατοπίζει το βάρος στην ποιότητα της πληροφορίας και στον τρόπο οργάνωσής της ώστε αυτή να αναλύεται ευκολότερα. Μόλις οι µαθητές ολοκληρώσουν την αναζήτησή τους, συλλέγουν τα ευρήµατα στο τετράδιο και αρχίζουν την κατηγοριοποίηση προχωρώντας στην ανάλυση των συµπερασµάτων τους ώστε να εµβαθύνουν στην κατανόηση. Είναι πιθανόν επίσης να χρειαστεί να επανέλθουν στην αναζήτηση για να συµπληρώσουν τα δεδοµένα που τους λείπουν ακολουθώντας την πορεία της έρευνας που µπορεί να περιγραφεί από τα στάδια του σχήµατος 1: ερώτηση, σχεδιασµός, συλλογή υλικού, κατάταξη, επιλογή, σύνθεση, αξιολόγηση, ερώτηση, σχεδιασµός, συλλογή υλικού, κατάταξη, επιλογή, σύνθεση, αξιολόγηση, τελική εργασία. Ιδιαίτερα στη χρήση του διαδικτύου δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε το πρόβληµα της συσσωρευµένης πληροφορίας που παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Θα πρέπει να διδαχθεί και ο τρόπος αναζήτησης µε λέξεις κλειδιά και µε λογικούς τελεστές πριν επιχειρηθεί η ελεύθερη αναζήτηση, για αυτό και αυτή είναι προαιρετική στο σενάριο είτε περιορίζεται στην εγκυκλοπαίδεια. Η ελεύθερη αναζήτηση περισσότερο θα ταίριαζε σε µία συνθετική εργασία γιατί στα πλαίσια µιας διδακτικής ώρας δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να καθοδηγήσουµε τους µαθητές µας πως να διακρίνουν το είδος της πληροφορίας που χρειάζονται. Στην περίπτωση της ελεύθερης αναζήτησης ο µαθητής θα πρέπει να καταγράφει την ακριβή διεύθυνση του διαδικτύου, τον τίτλο της σελίδας και µία σύντοµη περίληψη. Ο µαθητής επιλέγει βάσει κριτηρίων τις πληροφορίες που θα κρατήσει, διακρίνει κατηγορίες, αποµονώνει τις άχρηστες πληροφορίες. Οι ερωτήσεις που πρέπει να επανέρχονται είναι: αν οι πληροφορίες αξίζουν την προσοχή µας, αν µας διαφωτίζουν για το θέµα, αν είναι αξιόπιστες, πως µπορούν να συνοψισθούν. Είναι πιθανόν, επειδή οι µαθητές µας είναι συνηθισµένοι σε άλλους τρόπους αναζήτησης, να παρουσιάσουν συµπτώµατα εκνευρισµού, καθώς αναζητούν το 11 B.S. Bloom D.R. Krathwohl Ταξινοµία διδακτικών στόχων Α τόµος, Γνωστικός τοµέας, Εκδ.Κώδικας, Θεσσαλονίκη

9 πληροφοριακό αντίστοιχο του fast food. Θα πρέπει να αναµένονται ερωτήσεις του τύπου «τι ακριβώς ψάχνουµε εδώ;» Μεγάλο µέρος της έρευνας που γίνεται στο σχολείο αφορά έναν απλό µηρυκασµό των ίδιων γνώσεων. Όµως αυτό δεν προκαλεί τη σκέψη των µαθητών. Το µόνο θέλγητρο που διαθέτει είναι η ευκολία. Όταν λοιπόν διακρίνουµε τέτοια συµπτώµατα θα πρέπει να κάνουµε έκκληση στη διάθεση των µαθητών για περιπέτεια και εξερεύνηση, προκαλώντας κατάλληλα ερωτήµατα. Καθώς η έρευνα προχωρά µε τη συλλογή πληροφοριών και ο βασικός σκελετός της απάντησης αρχίζει να σχηµατίζεται, θα πρέπει να κατευθύνουµε τους µαθητές στην αναθεώρηση και επαναδιαπραγµάτευση των στόχων τους. Π.χ. η εµφάνιση κάποιων κατηγοριών κτερισµάτων µας φέρνει στη σκέψη και άλλα είδη που λείπουν από τα ευρήµατα και η έλλειψή τους συνιστά ερώτηµα. Ο συσχετισµός των ευρηµάτων µε το φύλο γεννά ενδιαφέροντα ερωτήµατα (π.χ. εγχειρίδια συσχετίζονται µε γυναικείους σκελετούς). Η διατήρηση του στόχου µας είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την επιτυχία µας αλλιώς κινδυνεύουµε να χαθούµε στον πακτωλό της πληροφορίας. Και εδώ ερωτήσεις αξιολόγησης πρέπει να είναι πάντοτε στο νου µας. Πως προχωράµε; Μας εξυπηρετεί το σχέδιο έρευνας; Μήπως χρειάζεται να αλλάξουµε στρατηγική; Να θέσουµε άλλα ερωτήµατα; Να ερευνήσουµε διαφορετικές πηγές; Η τελική παρουσίαση που τους ζητείται µπορεί να πάρει τη µορφή είτε κειµένου, είτε σελίδας του www, είτε παρουσίασης µε διαφάνειες. Το κείµενο θα πρέπει να είναι 9

10 διαφωτιστικό και πειστικό. Η έκτασή του συναρτάται µε την επάρκεια κάλυψης του θέµατος. Σύγκριση µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας. Η θετική στάση των µαθητών προς τους Η/Υ διαπιστώθηκε και στο σχολείο µας. Όλη τη διάρκεια του έτους δεχόµουν πιέσεις να κάνουµε και άλλο µάθηµα µε χρήση διαδικτύου από την πειραµατική οµάδα ενώ η οµάδα ελέγχου διατύπωσε πολλές φορές τη δυσαρέσκειά της γιατί δεν έγινε µάθηµα µε υπολογιστές και σε αυτούς. Επειδή στη συγκεκριµένη πειραµατική διδασκαλία εισάγονται µία σειρά καινοτοµιών απαιτήθηκε κάποιος χρόνος προσαρµογής. Στην παραδοσιακή µετωπική διδασκαλία ο καθηγητής είναι ο φορέας της γνώσης. Στη διδακτική µας πρόταση οι µαθητές δουλεύουν συλλογικά και καλλιεργούν τη συνεργατική µάθηση. Ο καθηγητής είναι ανάγκη να αναπτύξει δεξιότητες οργάνωσης των οµάδων και αξιοποίησης του δυναµικού της οµάδας που αναπτύσσεται καθώς δηµιουργούνται πολλές φορές δεδοµένα που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν. Παραµένει ερώτηµα αν θα πρέπει να παρέµβει ο καθηγητής στη δηµιουργία των οµάδων ή θα αφήσει την επιλογή συνεργατών στους µαθητές. Ακόµα και εάν εξαντλήσει τη µαιευτική µέθοδο σε ένα µάθηµα ιστορίας που έχει να κάνει µε αρχαιολογικά ευρήµατα χρειάζεται να έχει στη διάθεσή του πολλές φωτογραφίες. Στο µάθηµά µας οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα εποπτικού υλικού. Κάθε οµάδα µπορεί να µάθει διαφορετικά πράγµατα και το µαθησιακό αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί από τις επιλογές τους. Έχουµε την ευκαιρία να προσεγγίσουµε τη διαδικασία σκέψης των µαθητών µας και να τους διευκολύνουµε στην αναζήτηση γνώσης και εξαγωγή συµπερασµάτων. Το µάθηµα αφορά όχι µόνο το Μυκηναϊκό πολιτισµό αλλά και τη διαδικασία έρευνας που ακολουθούν οι επιστήµονες για να φθάσουν σε µία στοιχειοθετηµένη εικασία. Η ικανότητα επιλογής και ιεράρχησης των πηγών πληροφόρησης, ο σχηµατισµός και η υποστήριξη απόψεων βάσει επιλεγµένων πηγών είναι τα απαραίτητα εφόδια για τον αυριανό πολίτη. Τα ενδεχόµενα λάθη των µαθητών µας είναι αξιοποιήσιµα καθώς µπορούν να διευρύνουν την έρευνά µας. Η τάξη κινητοποιήθηκε καθώς υπήρξαν αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. Υπήρχε κίνητρο απόκτησης της γνώσης. Στην παραδοσιακή τάξη η αφόρµηση γίνεται σε µεγάλο βαθµό τεχνητά. Προέκυψαν πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις των παιδιών ως προς τη χρήση αρκετών ευρηµάτων. Τι ρόλο µπορεί να έπαιζαν οι ταφικές µάσκες; Γιατί κτερίζονται οι τάφοι; Γιατί φέρουν όπλα ακόµα και οι γυναίκες; Πίστευαν στη µετεµψύχωση; Ερωτήµατα που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία έρευνας. Ο ρόλος του καθηγητή αλλάζει εντελώς στην τάξη των υπολογιστών. Εδώ καλείται να συµβουλέψει,να συνεργαστεί,να καθοδηγήσει να εστιάσει. Πολλές φορές βρέθηκα να 10

11 ανατρέπω την πορεία συλλογισµού µιας οµάδας χωρίς να είµαι σίγουρη για το αποτέλεσµα. Ήµασταν όλοι µία οµάδα που µαθαίναµε. Τρεις µήνες µετά τη διδασκαλία του µαθήµατος επανήλθα µε ερωτήσεις για τον Μυκηναϊκό πολιτισµό. Πολύ λίγες πληροφορίες είχαν συγκρατηθεί από την «παραδοσιακή» τάξη σε σχέση µε την άλλη. Η πειραµατική οµάδα έδειξε σαφώς µεγαλύτερο βαθµό αφοµοίωσης των γνώσεων που είχαν αποκτηθεί. Μπορούσαν να διακρίνουν το χαρακτήρα του Μυκηναϊκού πολιτισµού από αυτόν του Μινωικού. Είχαν καλύτερη εποπτεία του χώρου που επεκτάθηκε ο Μυκηναϊκός πολιτισµός όπως και του χρονικού εύρους του. Η πειραµατική οµάδα είχε κατασκευάσει ένα χρονολογικό πίνακα προς χρήση των επισκεπτών µας. εν είχα σχεδιάσει να σταθµίσω την έρευνά µου µε ένα ερωτηµατολόγιο. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο τµήµατα εντοπίζεται στην κινητοποίησή τους. Για την τάξη ελέγχου ήταν άλλο ένα µάθηµα ενώ για την πειραµατική οµάδα ένα µάθηµα που διέφερε. Στην περίπτωσή µας ο υπολογιστής χρησιµοποιήθηκε για δραστηριότητα µε κάποιο προσωπικό νόηµα και όχι για ακολουθία οδηγιών, συνάθροιση ή παρατήρηση πληροφορίας, απάντηση σε ερωτήσεις ή απλή θέαση πραγµάτων που συµβαίνουν, όπως συµβαίνει σε αρκετά λογισµικά που έχουν αυτοανακηρυχθεί εκπαιδευτικά. Ένα πρόβληµα που είναι πιθανό να αντιµετωπίσει ένας καθηγητής που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο είναι η συνεχής ανανέωσή του. Πολλές διευθύνσεις που είχα βρει δεν λειτουργούσαν τη συγκεκριµένη ώρα, είτε είχαν πολύ αργή ανταπόκριση µε αποτέλεσµα να µην είναι αξιοποιήσιµες. Συνοψίζοντας έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής: 1. Με το συγκεκριµένο σενάριο επιχειρούµε να δώσουµε απάντηση σε ένα περίπλοκο ερώτηµα διαφωτίζοντας το κοινό µας (επισκέπτες µαθητές). Το ερώτηµα είναι αυθεντικό και κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών. 2. Το κείµενο είναι αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας. ιδάσκουµε παράλληλα και γλώσσα και µάλιστα έχουµε την ευκαιρία να επέµβουµε στη διαδικασία συγγραφής του κειµένου. 3. Οι απαντήσεις των µαθητών είναι αποτέλεσµα εµπεριστατωµένης έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές µετατρέπονται σε παραγωγούς γνώσης από απλοί καταναλωτές που ήταν. 4. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για την έρευνα είναι οργανωµένα και στη διάθεση του καθενός. 5. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία για να παρουσιάσουν αποτελεσµατικότερα τα ευρήµατά τους. Μία οµάδα επέλεξε να χρησιµοποιήσει ένα πρόγραµµα παρουσιάσεων (powerpoint) για να ετοιµάσει διαφάνειες στους επισκέπτες µας. 11

12 6. Η τελική τους εργασία είναι φανερό αποτέλεσµα της λογικής επεξεργασίας στοιχείων. 7. Η αξιολόγηση διευκολύνεται από το γεγονός της ύπαρξης ξεκάθαρων στόχων. Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να παρέµβει διορθωτικά κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας της παρουσίασης και δεν περιµένει το τελικό κείµενο. Αξιολόγηση γίνεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας των µαθητών. Βιβλιογραφία για τους διδάσκοντες Τσούντα Χ. Μυκήναι, Εστία,1893 σ Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, 1971,τ.Α σ Μυλωνάς Γ. Πολύχρυσοι Μυκήναι, Εκδοτική Αθηνών, 1983, σ , Vermeule E. Ελλάς εποχή του χαλκού, Καρδαµίτσας, 1983, σ , Hood S. The arts in prehistoric Greece, Penguin Books, 1978, σ Αξιολόγηση Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως µέσα από το κείµενο που παράγει η τάξη. Ο καθηγητής έχει επίσης την ευκαιρία να παρατηρήσει τη συµβολή των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της αναζήτησης όπως και να παρέµβει ενισχυτικά. Η παρακάτω φόρµα προτείνεται για τη διευκόλυνση του διδάσκοντα στην αξιολόγηση: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο µαθητής βαθµολογείται µε: 1 αν εξαρτάται από το διδάσκοντα για να διατυπώσει ερωτήµατα και συµπεράσµατα. 3 αν διατυπώνει ερωτήσεις σχετικές µε το θέµα αλλά µε τη βοήθεια του καθηγητή αυτές µπορούν να επαναδιατυπωθούν ώστε να προσεγγίσουν ένα κύριο ζήτηµα. 5 αν ανακαλύπτει µόνος του µία άποψη, ένα πρόβληµα που χρειάζεται επίλυση µετά την πρωταρχική έρευνα. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 1 αν περιπλανιέται από πηγή σε πηγή χωρίς να εµβαθύνει ποια µπορεί να τον βοηθήσει περισσότερο. 3 αν επιλέγει τις πηγές του αλλά µε περιορισµένη επιτυχία. 5 αν επιλέγει τις καλύτερες πηγές χωρίς εξωτερική βοήθεια. ΣΥΛΛΟΓΗ 1 αν δεν µπορεί να αποµονώσει τα σηµαντικότερα σηµεία. 3 αν συλλέγει πληροφορίες τις οποίες κατηγοριοποιεί σε κάποιο βαθµό. 5 αν συλλέγει και οργανώνει τα σηµαντικότερα σηµεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 αν αφήνει τις πληροφορίες αταξινόµητες 3 αν επιτυγχάνει µία µερική οργάνωση των πληροφοριών 5 αν δηµιουργεί ένα σκελετό ο οποίος συντελεί στη βαθύτερη κατανόηση. ΣΥΝΘΕΣΗ 1 αν επαναδιατυπώνει τις απόψεις και λύσεις των συµµαθητών του. 12

13 3 αν οργανώνει εκ νέου και συνδυάζει τις στρατηγικές των άλλων. 5 αν καταλήγει σε δική του λύση στο πρόβληµα. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 αν φθάνει σε βεβιασµένα συµπεράσµατα 3 αν ερευνά για πληροφορίες που λείπουν 5 αν ελέγχει τις αποφάσεις για να δει αν στηρίζονται επαρκώς από τα δεδοµένα ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 αν χρησιµοποιεί τη δουλειά, τις σκέψεις των άλλων 6 αν δηµιουργεί ένα προϊόν µε κάποια εµβάθυνση στο αρχικό ζήτηµα 10 αν δηµιουργεί και παρουσιάζει µία πρωτότυπη εργασία η οποία και αντιµετωπίζει µε επιτυχία το αρχικό πρόβληµα. Σύνολο 40 /2=20 13

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Μαρκαντωνάτος Δημήτρης Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικότητα: Φιλόλογος E-mail: dmark@acn.gr, dmark@sch.gr Τίτλος μαθήματος: Οι θεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Συντάκτης: Eπιστημονική ομάδα εισηγητών 1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 1. Μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία: Α) Η συμπεριφορά του ατόμου δεν μεταβάλλεται Β) Η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) Περιγραφή Μαθήματος 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. 2. Λογισμικό Χρησιμοποιούμενες Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Κακαρόντζα Ευαγγελία 1, Μάλλιου Βασιλική 2 1 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα