PAPPI ALEXANDRINI COLLECTIONIS (^UAE SUPERSUNT LATINA INTERPRETATIONE ET COMMENTARIIS INSTRUXIT FRIDERICUS HULTSCH. VOLUMINIS III TOMUS II.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PAPPI ALEXANDRINI COLLECTIONIS (^UAE SUPERSUNT LATINA INTERPRETATIONE ET COMMENTARIIS INSTRUXIT FRIDERICUS HULTSCH. VOLUMINIS III TOMUS II."

Transcript

1 PAPPI ALEXANDRINI COLLECTIONIS (^UAE SUPERSUNT E LIBRIS MAiiU SCRIPTIS EDIDIT LATINA INTERPRETATIONE ET COMMENTARIIS INSTRUXIT FRIDERICUS HULTSCH. VOLUMINIS III TOMUS II. INSUNT INDEX GRAECITATIS. SCRIPTURAE COMPENDIORUM CONSPECTUS. INDEX lierum AD MATHEMATICAM DISCIPLINAM SPECTANTIUM. CONSPECTUS AUCTORUM. BEROLINI AI»IJI) WEIDMANNOS. MDCCCLXXVUI.

2 PRA EFA TIO. Postquam iis quae anteccdunt voluminibus omnes Pappi collectionis reliquiae ad codicis antiquissimi fidem descriptae et secundum artis criticae leges exactae pnmum in lucem prodierunt, satis iam inter viros.doctos constare arbitramur, si rerum quae tractantur varietatem atque ubertatem, scriptorum qui ubique citantur auctoritatem, temporum denique seriem a matheseos Graecae initiis usque ad Diocletianum principem spectamus, his Pappi libris proximum dignitatis locum post Euclidis Archimedis Apollonii Ptolemaei scripta tribuendum esse. Qua de causa editori, quamvis multis ac diuturnis lucubrationibus defatigato, hoc etiam extremum praestandum erat, ut indices Graecitatis, rerum, auctorum quam plenissimi et ad usum legentium commodissimi perficerentur. Itaque superioris anni aestate aggressi sumus enotandi singulos locos negotium, quod quidem multo longioris temporis esse quam exspectaveramus mox cognovimus; tum usque ad hunc annum medium componendis indicibus occupati fuimus, qui iam artissimam In formam compressi hanc extremam totius operis partem complent. Inprimis curae nobis fuit nullum vocabulum, quod in his Pappi reliquiis exstaret, silentio omittere, exceptis tamen, ut par erat, numerorum nominibus cardinalibus et ordinalibus pierisque inam multa etiam es eo genere, velut tf»-, ivo, itx u n iy it, η^ώ ιοί, dcvttqof, τρίτος, alia, ubicunque utile esse videbatur, exscripsimus). Adiectiva duo ίίρ χ ψ ή Λ ιο ί et 'E(tajoa9lvuos sub ipsis auctoribus, unde derivata su n t, posuimus. Ex iis quae praeter Pappi collectionem superioribus voluminibus edita sunt, mechanicis Ileronianis, anonjnni commentario, scholiis, excerpsimus quidquid mentione dignum esse videbatur, atque omnino, etsi necessitate cuncta enotandi vacabamus, tamen in iiis quoque reliquiis vix quidquam, quod viri ducti sive grammatici sive mathematici desiderarent, praetermisimus. Ut omnia vocabula a Pappo adhibita, ita etiam singulas verborum formas omnes attulimus secundum generum, temporum, modorum ordinem. Ac tempora quidem deinceps posuimus praesens lmi)erfectum perfectum aoristiim futurum, modos indicativum coniunctivuin optativum imperativum infinitivum participium. Prout Idem vocabulum vel eadem verbi forma saepius redibat, nisi forte omnes locos afferre (velut in u d, λήμμα, τιρόβλι,μη) necesse erat, adiunctis notis cei. vel similiter passiin significavimus scrijitoris usum dicendi iis locis qui antea citati sunt satis illustratum, caque de causa reliquos eius generis locos omissos esse.

3 IV l-rakfatio. Singulorum lucorum notatioues cuivis vel semel Ubruu) evolventi perspicuas esse putauius; nam numerum libri, vclu* I I, III, siuc iutcrpunctionc sequitur pagina, paginam interposito commate versus. Singuli eiusdem paginae versus punctis, paginae a paginis semicolis distincta smit. Asteriscus numero appositus monet, ut adnotatio critica quae ad cam paginam vcrsumque adscripta est inspiciatur. Syntaxin verborum ac regulas quae propr e grammaticae dicuntur ne in mathematico quidem scriptore neglegendas esse ccnsuimus. Quamquam pauca admodum qnac mentione digna essent occurrebant. Vclut. si placet, de accusativi absoluti usu conferas <<ηι9μό; et -αλή-!tof, de structura infinitivi (etiam passi\i) cum praepositionibus tfi», ly, Ix, μέχρι, χωοΐς. Imperativorum usum diligenter observantibus anuquissimum dicendi genus visum est illud in perfecto passivo, vclut ηχοω, γεγράιράω, cui accessit imperativus praesentis in verbis 'mediis. Praesentis passivi imperativus apud Ileronem saepius occurrit ; num forte idem apud alios vetustiores Ilerono scriptores, restat u t quaeratur. Posterioris etiam Graecitatis esse videntur quidam imperativi praesentis activi; liae igitur formae, ubicunque apud Pappum occurrunt, testes quodammodo fiunt aetatis qua ille locus scriptus est. Verborum yiyeaitai et avyiautvm imperativos perfecti activi adnumerandos esse generi passivo satis constat. Mathematicam Graecorum dictionem nemo adhuc in lexici formam redegit. Paucissima eius generis testimonia reperiuntur in Stepbani thesauro, insigni cura ac studio a Carolo Benedicto Hasio collecta; multo p lu ra, sed ea ad s in ^ lo s tantum scriptores pertinentia, prolata sunt in indicibus nostris ad Heronis geometriam, Fricdlcinii ad Procli commentarium in I Euclidis elementorum librum, llochii in Nicomachi introductionem arithmeticam. Denique partes quasdam materiae copiosissimae via ac ratione pertractaverunt J. II. T. Miiller, BeitrSge znr Terminoloyie der grieehitchtn Muthematiker, Lipsiae a. ISBO, et K. G. Ilunger, die urifhmetische Termiitoloijie der Griethen, programni. gymnas. Hilpcrhusani a. 1ST4. Friderici Buchbinderi adnotationes ad Euclidis porismata et data supra citavimus in praefatione vol. I p. XXIV. In c o n s p e c tu s c r i p t u r a e c o m p e n d io r u m ne quis desiileret notas numerales, videat praefat. vol. I p. XV et adnotationes nostras ad singulos numeros rnii in contextu operis occurrunt passim adscriptas, denique etiam supplementum variae scripturae (p. 12T7sqq.) ad p. 2, 5; 14, fo; Ili, 17; 2S, 20;.518, 20;.522, 24; 524, 1; 530, U ; 54ti, ; S22, 22; S2(i, 19; 91«, 26. Kcrum mathem aticarum, quas Pappus collectione sua tractavit, plenum conspectum Graccus index exhibet; tamen in peculiari i n d ic e r e r u m sub Latinis vocabulis commodiorem in us\un composuimus gravissima quaeque: reliqua, si quae forto decssc videantur, iu Graecis quaerat benevolus lector. Scribebam Dresdae d. XIII m. Octobris a. MDCCCLXXVIII.

4 INDEX GRAECITATIS. 1 4 γ ίΐ9 ό ς, bonus: βιχτίων VIII n^os 6ρ9αί t/ K Z (vide adnot. 1028, 9 ; ^iu tot- r,v III ks, it. J ii.- Ii. I.); όζ»',; η U D V 348, 7 sq., ac Tioi' advcrb. ΛΊ1 650, 15. ίίμ ιι- similiter passim ; tjy/tii-ij V 456, 4 «w (scii. tffrivj Schol. H 77, 14; c c l.; VII 664, 21 c c l., iy/iti'»? IV 1180, 2 ; «/KUOi^advcib. VII 990,8; 26*. 16, VIII 1050, T,'tiyήρισιοΐ-V 304, 5. xqtiaatot VIJ '/ύναι III 76, 19; VII 808, 20 ccl. ; 682, 5; XQttiiatoi VIII 1024, 5; ώ ή/d.i iv 242, 3 cel., «/βώσι» V 408, XQiitian III 30, 4 ; V 304, c e l.; ii/» tia a IV 286, 7 c c l., icu y u n u r, adamare: tiyuni,<ntf III 118, 8cct., «/β ίΐοώ ι 111 VIII 1026, , 21; V 382, 4 cct.; ΰχ9/;αίΐηι i t y y s l o r, ras: iiyythc lic xu- VIII 1090,24, VIII 1084, λονιιεί ΐί χηρία, favi apum, \ 3 0 i,h. 13. ducere funem. ttyo/ievit, t t y c i v, ducere rcclani [ev9tiiit, scii. on>.«, lier. cxc. 1134, 4, ac siiif uittoitir^v,xit0ijoy,oq 9t;i, ηαρ- militer /; ίιγομίνη ϊίρχζ ea fiini.s ex- ' c e l.): itytt VI 528, 9 ; ζ - Ircmitas appellatur quae inaniltus ynyoy (1 pers.; VII 684, 7. 16; operariorum ducitur 1120, yi>) VII 786, 31 ; 806, 30 cct., «/«- ducere, promovere onua: iiyofiiyid/i i'v 400, 16; 4 5 0,3 ; VII 1016, i w VIII 10.58, 2 c ct., ityofiifov 13 cel.; liynyiii III 104, 26 ccl.; 1028, II ; 1054, 4 ; ir/9i-<smu 1028, uynyoji' III 48, 2; 68, ccl., 14; 1054, 7. perducere: i h - / n - iiyetiii VI 526, 15 c c t.; ityotrio V VIII 1070, , ^; iiyiaoiuaiii VII 924, 6 (vide ity tio μ ί ι ρ ;τ ο ς, geometricorum append. ad h. I.); iiyeaoat VI 528, imperitus, III 112, ' c c l.; ά γ ο μ ίν η III 132, 13 c e l., u y '/.ii0 x tt( tn ο ς, egregios fructus ά γ ο μ ίν η ς V 400, I 6 c c t., «yofurij prnrtfns, ί7ι;/ιιΐί»;(» II 26, 2 ; 2 8,4 6. IV 272, 6 c e t., ΰ γ ά μ ΐν α ι V 398, 6; uyvoijt, ignorare, VI ; VII c e l., ά γ ο μ ίΐ «ί III 116, 632, 19; VII «52, 12; iiyimt,, III 70, 19 c c l.; ^xiai III 1 6 4,1 8 ; IV 202, 2; ityroi^aui VII 654, 16; pass. ii- 20S(. c el.; ζ /β ω pas«im, velul III VII 654, : ί/9 ω itito roi' B ttj y l l 'τιαρ- tc y n y /,, ratio dciiiniistrniidi: «- i l i J, vel omisso verlio χο).οί αωΐ ifi rtymyii t;i ii ιιΐ> ihiiji- 32, 7 s i.: itno tov i 'tfi.11 'τιηρι'λ- xtiio> tiir a io f/fiia v V 3H, 9 s<.; ^ A 6»; 32, 10 Si.: Λ «nor S li/ «ri.i tiyoiyij VII s i.; 946, J S K αημιίωι lij /IK 7ΐιιρ)ΐ).).ι;).οι 24; itiii t^s'x fitti σι'ι!ιίαιι iiyoiyiji,tl \ 0 J i! Ξ Π K H, 60, I : i/i t t l ' V III ioni. II. )

5 «<fui/gfiof iixoxovoioi., non ilii-isiliilis: «- itmiqiiov ιξ ί μονΰίοΐ νηοχίΐμίνης III 78, 30 S<.; similiter SO, 19 sq. aiiuff o^tlv, non differre, cum geii.: <(Λ«<]ρορώΐ'VI 556, I. ttiiioqiatoi, indelerminatus: tt- Λό(ΐιοι«7fQofi.>,tHiHi VI 5 4 i, i ; ta n t' iijioiiiatoy, scii, to πρό.ίλιΐ;«η, VII 79S, H. Conf. Λορι'ίίΐ.'. M vfitiov latt, peri iton potest, cum inf. III 10, G, item taiai is, 13 ; itsvyutovo-to; 34,15; liinc riitryniot' ilicilur id quod effici non potest, ciuoil tamen in problcluiitc saepius proponitur, III 30, Ι'ί. 15; iijttfr ΓΟ «JiVkto» 34, 18 sq.; tiitvrtiior iatttt το τίοό^ιιημιι 40, Μ ; ο.ίΐρ iatty Aifvynrot' III 40, 4 ; bnio it&prutof V 314, 24, ac similiter passim. Conf. ittortoi. Jfffi» litli tov itivvittov 'scii, iatit ] Scliol. H73, 3 i; Jih fop tcfrfittov ιτ(ΐξκ< 1177,14; Ji ήλ'ΐ'κιοι- 1178, ; «itiwtoi' 1187, 6. «ε /, semper, III 48, 28; IV 244, ; 252, 8; V 30S, 4. 8; 314,31; 332, 32; 334, 1 ; 360, 26; 362, 1 ; 378, 11; 3X2,9; 400,8; VI 506, 19;.520, 23 bis; 523, ; 586, 8; 546,5; 572, 1; 614, 33; VII 674,18; 808, 23; 924, 1. «ie f III 06, 13; IV 252, 17; 260, 16; V3I4, 13; 468, 13; VI.526, 14; 532, 1; 542, 17;.572, 19; 574, 1. 18; 580, 4; 582, 25;.584, 5; 586, 8; 600, 15; 608, 12; 012,2; VII 694, 17; 784, 17 ; 788,4; 922,22.27; 962,10. 29; 986,28; VIII 1072, 2..Sic utrasque eius vocis formas secumlum codicem Λ edidimus; sed Pappus sola forma tihi usus cssc videlur. «i i J i i i, carmine celebrare: <ifide II 2S, 2; 28, 26. αθροίζει i', colligere: pass. Onniami VII 65i, 5. ti9^oi σ μ η, collectio, tf ii.oii /- yoitnot' VII 648, 19. ftiyoxeqmi, capricornus, signum zodiaci, VI 548, ; lisyoxcqta ιιοχή 632, 3 ; Sclml. 1179, S; IO μef!t ιοί ΐιΙ/όχερι» i,ilixi'xyiny ; 620, 13; 630, 19. ' αιλεΐσάκι, pudere: uiinruti n; VII fisi. n / i /: vido «!ti. itiqei a 9ni, eligere: ciiiiyio V 306, 26. It i i iit, causa: III 86, 22; 88. I ; VIII 1026, 5; 1030, 1; 1032, 31 ; Λ«ir,i iihiiiy VI 522, 11; Λ itiiiity ioiitvi>;y IV 270, 2: Λ«iiti niniti nliiiii VII 642, 5 Sq.; Λ ' ξι niiin»'iii 38, 11 si. culpa: ovx iatiy ititiiti tfo» III 30, 17; uit^l. ti;y ιινιοΐ nhliiy 34, 13. 'II111 ita i h t i, incusare, coarguere, c. gen.: ηιιιώΐ'ΐηι IV 302, 14. «I i io).oyti y, causas rei inquirere: ithioxoyii VIII 1022, 10. i t i t i o i, i/ui causa est, auctor: ( i o αγ,μιΐον, iiitio i iy iy tto tov x v - xi.oy yqittf i^yiti VI 52S, 4. Item adieclivum intellegere licet III 86, 2i : ίη ν ιξιγ itvui.oyiiti q v a tv iih iity ιΐ,ς iiq^tofiiti, sed collalis veritis ithiic xiti ιτεαμόΐ 88, 1 hoc quoquo loco subsiantivum a scriplorc positum esse videtur. ΰχΗίρος, intempestivus, non opportunus : οί χ iixiiiqoy (scil. iati) c. itlf. III <06, 6. ιιχίνηι ος, innnotilis: iy ι ιχιy>,to> tiy'i n^,yμ^ιtι lier. exc. 1116, 23 sq. f!x i.i y/;i, non inclinatus: in d iy - ' io>- 1'xhyo vi irtm iiu i', toviiaiiy uiiqnv.i}.ov iij) oqiioyii VIII 1048, 2 sq. i txo'/.ov» e i y, sefiui: uxolavoiσι^ ΐε^' III 8 4, 7. itxo).ov9iit, tenor demonslra- lionis: t>j itxoi.ovsii;. ιfεiίoμty VII S6S, 24. ι\χ6χον&ος, consef/uens: itxo- >.oi'90y ta ii c. inf. IV 264, 7; ol itxoxovsoi {).0yoi] 11190,4; tb iixiii.ov&oy, consequens in donionslralioiic i;comclrica, III 30, 10; 34, 14 ; xittit it> iix0).oit9oy \ 352, 3; Λ<( ιώΐ' ΐξϊ^ί itxo).ov9i>>y VII 634, 12; 636, Λχοίον9ως, convenienter, if, Ityii>.i'ati III 4it, 14.sq.; 146, 25sq. ; IV 206, 12; VII 802, 7 fpodcmque.sensu simpliciter III 148, 20; ; iixnlovilfh i7j ιι:ιηιίι!ξει III ; my/ityixji xituinxivt, ;

6 lixovfii ί'ιμύριι,μιι. ifi κγωγμ V 3 H, 9 ; ιαΐς yy^/utis itvtiai' III 70, 13 si. u x o v e iy, audire: iixovay τιηρ ημών III 46, 14; αμιλία ιιςοί ιώ> UQontaeoty uxovoi-iig VI 474, 4 ; percipere, intellegere: 7ΐ(ίώίι< uxoveiy d ii rtt vm Q i^oriu III 70, 25 s«. «ζ ρ ι,ι /Js.-, accuratus, subtilis, VII 678, 3. uxqι^1ύ ί Ylll 1066, 24. u x Q tr o f, non definitus: uiyj, u- XQitK IV 254, 8. ίιχ ζ ο ς, exiremus: m jovuoy (rwy tv 9eiMy'i ίίχςαι VII 682, 14; οί iixqotoqot in medietatibus III 70, 28; 72, 2 ; 78, 14; iidetn iixqiti, scii. ti>clicuntur76, 8, cl peculiariter nlloni }; μ ιίζω ν itxqu 70, 6 ; 74, 10; 7 6, 13, altera η D.iiaamy ίίχρη l i, 24 Sf., vel!; tifi/ia ii; 70, 8, inter < uas posita est /; : vide μίβο;. iixqos xtii μ ία ο; ).όγο;. vide i.oyos'. 1 «fixqi!, exlremitntes, VIII t 06(. I ; ix imy Λχρων 1042, 15. α χ τ ίς, radius, Speirhe, VIII t 062, 6 (loco ihierpolato}. Η λ ί ΐ ζ ο ν ι χ ό ί, gloriosus, VII 678, 3. J/>.eifiy<T(ieiri Aepvpti VII 678, H. i / 31f f «r r f p t»>1'; vido^/,_«j;tpio,. '//(ΐωι,, reru s: vntifiyoy VII 654, 5 ; νη ο9ίμί) οι ίι; «).»,.'/»» C36, i si., ac sim iliter 63G, U; I i» ΐΛη9ίς 634, 25. I l i i fi passim. peculinriler «31- >.«vel ϊιλ'λΐι Λ; ponuntur initio alterius llicorematis vcl problematis superiori oppositi, vcl initio alterius Ciisus eiusdem tlieoreniatis, II 4, 9 ; 6, 2S; 10, t ; <2, 20; III 36, 16; 40, 24 cel. «>.).«xai in continuanda demonstratione adliilieri solet ad complendum syllogismum, velut III 40, 24 ; 42, «2. tfi; 138, S sq.; 140, 21 c e l.; conf. dt et xril. ov uoroy itxi.ii xicl: v. μότον. χ ό α e, alio loco (iileni quod Jtiitailt^tiy lovs ί{ρι9μοΐ'{) II 22, 5 ; 24, 27 ; 26, 7 c e l.; tis tta i nijhf Sq- Ot<{ ίΐλΐήλαΐί III 32, 4, ac similiter l>3ssim. II cet. peculiariter ΐίλλοί signilicat m agnitudinem ignotam, adhuc definiendam : il,- di xtii ttt y' HQOi iit 6, 8 ; 8, 14; 16, 20. 2i /J zifi li, οΐ ξωί itviie lii d" TiQof ΐΟΧην H iiaaoytt ιώ ι «fro μο> ΰιίων III 36, 10 12; 37 adn. I; saepius lioc sensu ponilur α λίοί ιις: vide ι ί ί et conf. ιβνοτλ uacm ivuo. ίίλλο d i II iv /0 y in lenore dem onstiationis transitum iid proportionuin Tormulas p ra e p a ra t: vide ίξω- 9 ty. «?. >. ω i', alia ralione: ovx iiy αλίο»; νγιώ ; τιροιιΐνοι III 30, to s q.; iatv> y vy iiiiiai rb tivio άίΐξαι VI 482, 23 ; io.icoi o v / o w r it avaii,- rtu [io ηρό^ίίι,μα] VII 700, 18; sic iiii.oii ponilur tam( uani titulus alterius demonstrationis eiusdem theorematis priori demonstrationi suliiunctae (vide p. 5( adn. I;: III, 70, 30; 164, I; IV 194, I ; VII 706, 13; 7i 2, 26; 824, 3 ; Λλω; το u ij6 III 50, 20; VII 704, 31 ; 7 t 0, 10; 716, i. 19; 718, 15; 722, t 5 ; 724, 2 5 ; 7i 6, 1 1; 730, I! ; 732, 2 0 ; 976, 5 ; to itrto tvo.o)f aaqiatiq of VIII 4098, 26; /ί?.λω^ ««firo r VII 990. S ; «iij.fcj» to Πζογιγραμξήνοί' '/.ΐ^μμκ VII 712, 30; ϋ'λλωί lo ηρογίγριιμμivo^^ 720, 10. ΐύ.ο γ ο ς, rationis expers: tii ά λογα ζόχι V 304, 7. absurdus: tovto d{ Tiio; ovx iixoyoy, IV 254, 9. irrationalis: ά λο γο ; 'scit, jr9ff«) i xnλo vμiyt; ί)/ιασω ι l \ 178, I7.«;q.; 180, 18 ; ά λ ο γο ί / χιιλονμίΐ'ΐ^ ix dvn oyo attuoy 184, 1; ά'/.ογο; y>oriii / n ip n fiq eiti iod, 12; 298, 2. ά μ α, simul, III 78, IS ; IV 252, 14; ϋμα tiraiii.i.ny vel dvyfiv VI 522, II. 12. άμα u ti; μοriiaiy II 22, 8 ; 26, 4 (conf. a ir, ; άμα ανιΐι (i;i tvstl^c) IV 234, 10. ά μ ίΐ9 ϊ ς, indocilis, imperitus, III proprie : lovio ιό tni;irιϊοι ovx ί'λ'/μχόαΐ ia iiy ij it ifi 30, II (conf. appond.); VII 678, 12. VI 52t>, 2 6 s«. iqui Incus interpolatus es.se videtur). III 30, tt a o!: J> ιΰ).ΐ/λωι {.loi.hi- «Η «ςι/ r iliu m, crrur: dox fi d i /IID,- ά μάηη,μιι lu to to v io r 1

7 4 ααβίΐ'γώΐίοί th (iyqk<fiiy. ού μιχςοί' ίί»*«ι to tf ytiauitquis IV 270, 2S «. ftfi Jkvydyiof, niigulii oblusis: (ΐιι,ίλν/ώΐΊΚ tqiyotric VII 968, H ; uttp.vyiaviov χώνον lo.ui; VII 672, Ϊ3 s q.; G7 4, I «0. ΰμΛί.ύνειν, oblutsorem reddere: ottbf hv i; B yoiyiit III HS, 5 sq. icft^i.v{: (ίμρ^ϊα ybifut, angulus oblusus, III 48, 5 ; IV 276, 21 ; VII 952, 27; 9 5 4, 5 j 978, 8 c c l.; xiζtyωι'^e} Αμ^ίλιίης i/o y in tu{ Γ Z yniviui VII 968, 15; saepe ctiam ΰμp.eue, omisso γωι ίη, occurrit, velul VII 844, Λμ^ΐροαία, ambrosia, V 304,19. ίιμ ε ιί ον. vide uya90i. άμελεϊν, neglegere, omillere, c. "cn.: VII 662, 20. άμε).ωί, neglegenter: άμε'/.ίαιεqoy VI 474, 4. ΰμετησχήτωί, iinmulabiliter, /irmiler, VI1H066, 20. Αμ^'Χ^νόν iatty, fieri non polesl, c. inf. VI 52S, 1«sq. αμύθητος, innuinerahilis, VI 528, 47. ΐιμιροιαμα, figura rotans, VII 082, 8. II. άμφοιστιχός: τϋ.ειη ΰμφοιoiixii, figurae perfecta rotatione genitae, VII 682, 8; ϊίιε'λϊ} (scii, «utfoiaitxu] 682, 11 ; προί τοΐς ίιξοa iy ιψφοιαιιχών 682, 15, ημφότερος: αμα,όκζκι (scil. ev9tuii} V 438, 10; ημφοτίριίΐ III 452, 22; t\atpotiqtay i iy xvxxojy Ιιρηηχομίνη VII 822, 27. MuUo usilalius est avyiiuipouqoi, quod vide. άμίρόιε^ος η r j i B J 1V2I4, Isij.; ulli polius ανναμιρόχι^ος, iii hac formula quodammodo legilimuin, rcslilucndum cssc vidclur. (ty c. in d ic, im p e rf. VI 5 3 6, ; c. in d ic, a o r is ii VI 5 3 0, 2 2 ; in s c n le n liis r e la tiv is c u m c o n iu n c t. III 118, 5 ; 120, 14 ; IV 2 3 4, ; 2 4 0, I rc l.; ϊως u y, μ ίχψ ς ttv, oiity, o T to iu y: v id e h a s c o n iu n c liu n c s uy C. o p ta t. III 3 0, 1 0 ; 5 4, 1 0 ; 8 8, 2 0 ; IV 2 7 0, 6 ; VI 5 3 6, 3 c c l. ««, id e s t iiiy. v id e f i. ic y it ηεΐρα^, experiendo, VIII 4042, II. ίty u Jtttiy ε^ ΥΠ 800, 29». ityityeiy, sursum ducere rectam ;maximc'όρ9ς>', pcrpcndicularem) {ty>ix9bi III 66, 2; VII 712, 3S; 720, 13; 95S, 17.24; sursum morere onera; j-ΐήρι; ti» vipos «y«- yovaiy VIII 4024, 45sq.; uytiyovaiy to,ϊίίροί 4028, 17 sq.; ί'λβρ ^ίyήyεnii 4024, 23. deducere, referre: [io ίΐρό^ίλημη] ti{ χε^qovqy^fιv xai xntaaxtviiy inur^dttoy «y tty(f/9th; VIII 4070, 41 si. rerfmcere theorema ad aliud iam demonstratum: (tyr^xuti tli το nqo lyof VII 884, 26, ubi potius itnr^xua legendum cssc videtur; vide ^tnΰyειy. fey^ίyιyώσxε^y, legere: lot; aytcyyovaty VII 682, 7. Ηνηγχάζειν, cogere: (tvtiyxitζοναη VIII 4022, 4 I ; tiyuyxuebi c. inf. VII 676, 25. uyuyxttioi, necessarius, VI474, ; VII 650, 6; 676, 4 ; VIII 1024, ; 4028,6. iiyuyxa i6 y la ii c. inf. III 54, 15; item iiy tiy - xnto y, omi«so ia iiy, IV 270, 42; VI 524, 26; VII 644, 30; 672, 40cet. tic ίινιιγχκιό τεςιι VII 652, 42. uyityxaiias VII 922, 27, scil. tenv, oportet, c. inf., IV 524, 7; VI 526, 21 c c t.; item nitatt ccyicyxi} III 34, 44. ίξ tiyiiyx»;j, necessario, II 4, 40st.; III 44, 21 sq.; VI 526, 4 ; VII 644, 4 c e t.; xtii (tyiiyxr,y III 58, 9. i i v u y v t a t s t i, lectio: TtQoi i h i tbiy naxaiu y u y a y y b ia n i 11184,3S(. ιινηγςίκρείν, describere, erigere liguram planam vel solidani cx recta aliqua: <tn' itviuy ίιώ ντίλιι - ρώ»') tiynvqtiipni tie 7^εyιtiyωyι< III 162,»8; ttvuyqmflt χνχόνια τικριι?.- >.>,λόγρημ^4ΐι \V 476, 40; ιεί^κ/ωΐ'οι yiyq^eμμ{y(t [iitiyotyu) VIII 1096, 22, item ity u y q m fiy 4098, I ; u tf i;i {ενοείια) o ζ/μ ο ΐ'μ εΐ Ο^ xi\lo, iirnyq«fpi^aei(tl III 166, 24 sq. ΛyιιyQίtιfόμ(yoy scriptura codicis Λ VII 854, 3*, ulli κηιαιρειρήμενον

8 ediluin. describere, perscribere: Οιοιρι,μαιΗ ανηομιίιιρον xitt aic~ ffiattqot' ά^αγρΰψια ftxiioyi it i.o- /< > rov niiqtt loii nqoitqoi (ivitytγριιμμίι-ου Vlll lois, «ΐ'«<Ιίΐ*»'ί'ί'«< ufio.vtir. 5 ityaibtxfvvut, demonstrare, c. parlic.: iefaiiiiuvttg VII 680, 1. Mullo usilalius esi n n o ittx fin u, ( Uod vide., edere librum: «- yajidoriti της ύίωςιαμίνης ιομί,ς β' νπ 6t2, 19 S (.: Τ.ν icvitti- Λ»/ιΰ'«ίτίύ/ί) 67i,^ η, ilcm tic μ ί- τον yvy /^t'^tιtιjόμet'(t 672,20. ΐ,ιί» iw r «ΐ'ίίΛιΙόΐ'ίοΐ', ab editoribus, Vn 6i6, 21 [u\>\ praereptores mathematicorum intellegit llaumann, Tei - such einer Wiederherstellung der Biicher des Apollonius von Verga, Breslau 1817 p. 4S, quae opinio probari non potest). uyaxεφaλ^tίωσιi, summaria repetitio, VII 700, t3. άytcλιtμβάyεty, adsumere, sibi comparare, VII 63t, 5. ανιό.ημμκ, circuloruni sphaerae caelestis descriptio in tabula plana, quae solario construendo inservit, pracf. vol.iilt.i p..ksq. Dcanalenimate praeter Ptolemaeum iibid. p. \ l ) scrijisil etiam Diodorus, cuius in librum Pappus commentariurn composuit, IV 246, t. nyaxiaxety, consumere: pass. άνηχιαχομίνγς V 306, 32. uyai.oyiu, ratio, proportio: ij it;s uyaloyiicf φ νσίί tchiic i>;s itaμονίας cct. III 86, 22 sq.; i; ιΐ/ί u- ynioyins 9tiit (fvais SK, 2. Λ«uyui.oyius III 90, S; 98, 16; Λ«ιί,» itytti.oyiay 94, 5. 25; 9S, t ; tx xi;s fct axoyias 92, 9. 27; 94, «9; 06, 17 ; 100, 6; tv Mf, ιΐ,ς ityiti.oybti 90, 9 S (.; λημμη τιιςιί ιηί <iy(().oyiit{ χρηαιμον 3S, 7 sq.; h άο- 9i'ii ιη ί (cy<i).oyiiti ioyo; 74, 4. icynioyin ημιοί.ίη, iin h ta ift, roi- ;ι?.ησίη sive iqitixttaiioy: vide singula adiecliva_ et conf. βιηί.ααίιον Xoyoi cct. i) Itor./ l i 1' oqioy icyftxoyite III 94, 20. itiiufiqci μεαόχης {truxoyiui icjxfc cct. III 70, 17 19; uyttxoyut xvfiiiai, i uid sit, 70, 27 sq. 78, 8 si.; eadem γεωμεiqixil uvux.oyia vocatur; vide γεω - μ ειρ ιχ ό ΐ. i y aυyε /εi HyttXoyi^c III 30, 2.5; 54, 2S; VIM 1028, 19; i y Ί;ί α ννεχεϊ uyaxoyut III 172, 20 ; x a iii a v yiyji ayuxoyuty 58, 6; conf. μ ίσ ο ϊ. d i' ϊαον i y ιεικρκγμίν}-, HyiiXoyiii VII 932, 11 S (.; 988, 21 sq. AyitXoyin σ vyίσ ιιjxεy ix X o yn r 111^86,17 (scboliuni). icyicxoyoy, proportionaliter; sed fere adverbialis liaec forma sensu adiectivi proportionalis adhibetur: n / (noy iqiytiytay] nxtvqui liyiixoy o v εια η IU 72, 22, ac similiter passim ; ω αιε xtii ttriix.oyoy εΐΐ'αι {τΐις χιι-^σεΐί] IV 234, 31. τ ρ ιΐί uvu>.oyov OQot III 88, 5; 90, 12 cel. μ ία η et μ ία ιιι ityiti.oyoy: vide μ ία ο ς. τρ ίιη iiyuxoyoy {ενοειίί; in geomctrica proportione III 70, I sq.; 74, I. 17; IV 238, 13; item vocatur altera ex duabus mediis proportionalibus III t7 2, ; 174, t uyfixoyof, consentaneus, pertinens ad aliquid; it;y w u X o yo r Tithjtty ιίιιιφ εν γεη \ \ \ \ IC96, <9. (ey(i).oyoi 'scii, αριθμοί] peculiari sensu dicuntur numeri denarii se cundum Apollonii de multiplicandis numeris dnctrinam II 20, ; item T«26, 4 ; τω ν /irrtxoγ ω ν 28, Vide append. ad II propos. 14. «y tc X I ε I, per analijsim solrere prohlema: firaxvarit VII 648, 13 ; ιy<t'/.vσoμεy IV 276, 32; pass. «j'«- Χί'εσϋαι IV 258, 24 ; 262, ;; Ai ux i- Χντηι 280, 3; icvfxvsr^ 260, 17. o «y n Χνόμε yog τόη o i, locus de resolutione, id est doctrina analtjtira: Ttc i y tm ιιηιχ.νομίνι ) τόηψ Ιττίηιύα VII 672, 4, f)l γριίψ ηΐ'ΐε^' ηερι το ν η ν α ΐχ ο μ ίν ο ν τόπον Scliol. H S6, 2, vel brevius ο ttyai.vόμεyoi. Χ.ήμμη- ΙΗ τοΐ ΰναΧνομέΐ'ον VII 634, 2; «016, ; 4020, 8*; ο χιιχονμενο; «ΐ'«λ ΐ'ό /ιε ι θ ί- 634, 3; τώ y τον iir a - Χ νομίνον,hfx ibiy ί; τ ΰ ξ α 636, 18; τούτον τον y iy o v ^ τω ν ττοριαμλτω ν tijos' ΐατινοί τόποι, x m η'μοντιζονα η 41' τω ΛναΧνομένω 652, 3 s q.; τω ν i t τίϊ) ΰ η ιχ ν ο μ ϊν ψ {τόηοιν^ 6 6 ί, 5.

9 6 ίινίλναις ίινκιοχή. ανάί.υαις, resolutio problcinalis ralioiic a iialjlica, III (Ο, 5; 5β, I; IV 284, 3; 29S, 1; VII C H, 10 IS. 19; 63*. H 636, I». Π ; 640, 13; 648, 19; η y to tfilt^ x tj loo ηροβλί/- μ α ι ο ί itffixvati VIII ; ttxoλ ο ν 9 ω ί i>i a y iti.ia ti III 4S, I 4 s«.; 146, 2 5 S (.; IV 206, 12; VII SOi, 7 ; xittic ti( tiv iti itj A y u lv o it VII 918, 17; ix ut'ft).van>i( III 134, 31; ών i y tfi t iy»).vati Hiyofny VII 93S, 7. oiiiiiiiio n ilio aniihjlira VIII 1096, IS; Schol. «186, 23; 1187, I. αί'ίίλνίιχη 9et<jQtu, ratio ana- Ujticn: Jtie ici'tt).t>tixl{ }.iyo[ii- 9εω ζ!(ίί V 410, 27 si. A ralvt IX ώ v', ratione iinalyfira, Scliol. 1175, 2 i. u i 'i t i n f ti-ixio>f, siiie controversia, sine dubio,.scliol. H 74, 23. uyfitf tcxty, retro: ity iiiv a ty x iiλο ΰμεί, oio! f.ra ti' VII s«. rire versa: i «ίίμα tiv H iu lo riit Hfiu Xfti i v r n, x<ei ib uy(c7i(i>.ty VI 522, II s<. e ΐο η - trario, id csl inversa proportione sccunilum Kucliil. d e m. 5 delin. 14, praef. vol. I p..\xiii, lib. IV 2 1 6,23; V 454, 21 cet.; ix to v VII 928, 4. ΰ ν α η ο ίϊζ ΐΐν, pedem referre, regredi: ά ν α π ο ιϊίζο η ες \ l l 634, 45. «r f ip ir e r, suspendere: ί;()ι^r««viii»030, 8. i c r it Q / 0 {, initio m utilatus: ityitqxa βιβλία lier. f.\ , 6 sq. άνίίαιμοΰΐ', retundere, abschriigen, abrunden: 'tv)m) ιε ις ά - ytavet) ώ» lic iixqre ίΐι <ιαεσίμο}ΐία lier. e*c. 1130, 13. Conf. σι/ιοί'ΐ'. ic r t a x t V fc σ ξ IX ό s', ad refellendum idoneus: oijiy ί / ε ι λε/ει> ttyicσ χ ενααιιχό ν III 44, 21, ilein tcti ct celera perinde 46, 14. fi I' rt tf f Q t fjf. ε 1 1 ', ronvertere proporlionem en ralionc quam Kuclides elem. 5 dcf. 17 definit: firu a iq i- U/wm vol. I praef. p. X.XIII, lib. IV ; VII 686, 29; 6 8 S,2.7 ; b96, 25 ; 720, 28 ecl. convertere tlieorema : τί> ά η ια ιρ ίίρ ή μ ε η» VII 854, 3. Conf. drna tg o ffto i'. li y ti σ i QOffi/j, conversio propoilionis: x u tii <(ΐ'«σ>ραφι;<', idem quod «ΐ'ΐίσιριψίίΓΐι, VII 1002, 25. tcyu«iqotftx0g, circumvertens: uyuatqoiptxoi to n o i VII 662, i yaatqoffiof, conversus: ή- yuaiq oipwy [θεώρημα] tot< προ u v - to v VII 828, 17 (conf. append. ad Ii. I.); b>y ia tty ity tta tq o ifio y 882, >6; lo l o i i i f ίty u a tρ ό ιflo y 980, 16 (ex mea coniccluia pro ^tyaaιρiif o v ; ; 10 lo if 7ΐρο>ιγουμένοις iiyttatqoif ioy 1000,1 (pro»>ίί(ΐιρ(ν^{ ΐ'); 10 tfyuaiqoiftoy IV 2I0, 15; VII96S, 11 ; iy to i{ n tto tixo J i τώ ΐ ά ΐ'κα ιροyiciji'894, I2sq. Conf. ^tyιtatρ^(fε^y ct H ytiaiq otfoi. u yf'( σ I QOffo y VII 828, 17, ubi laincn n y u a tρ ό ιfto y (q. v.) restituendum csl. «yuio.xtiv, oriri, diuuniur ar,- inift in sphaera quae movetur VI 520, 9. 15; 522, II; item s o l; i'!yttil).?.tiii} ό 7ΐρο{ tvt /i 532, 8, ac sim iliter 532, 21 cet.; item denique circumfcrcntia vcl circulus: ή Μ Κ (u n iiifiq itu ) «yaiix U t 534, I, ac sim iliter 5 3 4, ; 536, 18 sq. Cet.; xoy x v x lo y i y i - itia a o yi l/qoyio) tiy a tix U iy 540, t8 sq. Formae verbi occurrunt baece: aynti>.).ει VI 520, 15; 522, 3. 8; 534, c e t., ).ovaiy 536, 22; 600, ; iryfiii}.).;i 610, j ΰνκιεΜ.Ιτω 332, 8; 520, 9 ; 540, ; 548, 20; 608, 10; ity a iii.- ).(oy 608, ; 618, 7. fh n ti).- '/.ovau 348, 2 8, ieraio.xnvauy 612, 18, 1««/<«ityfeti).).oyttc 522, ; teyitexify 536, 24 ; ίη 'κ ιε ϋ.ία 332, 21; 628, 14, ί'λ κτε).οϋαιν 536, 19; 350, 2. «y u jo ij, ortus puncti in sphaera quae movetur vel sideris in linnam eiilo, VI 522, 31 ; 523 adn. 2; specialiter sphaerae caelestis punctum φ ιο sol oriri videtur 530, 16; 332, 10. t2,sq.; 530, ; 552, ; 534, I. 4. ortus circum ferentiae sphaerae caelestis 332,19. 20si ; 600, 3; ; 620, 3. 36; 622, 3 ; 630, 17 ; 632, ortus yoiliaci ; t.ij m i' 'ζω άκιχηΐ) χί - χ'/.ον tiy tiio ifii 340, 10 sq., ac sim i-

10 itftctohxoi: ttroixtiof. lilersio, i l ; {> iaois χρόι-οΐί ticf iiyutoi.itg yt> ta!h tt [ l o t i i / ζφ ύ ίο α, eoo, 18 s q., o nov ttr a io iiii lia it' (iisdem) 608, IUs<., ao siinitiler G32, n. l i v u n tto lity n o ttia O m : vijc Ime vcriiuin. leyui ο).ιχό(, uti ortum iunc(i vcl circuiiiruruiilino perlinens: lo Λ' fti-t(io).ixot l a m i α>,μΐϊο>> VI 552, i<s, ia tt i! t. / iiv ttio ltxoi' 632, 3 S i.; ό iifm o iix b i ι ή ί J E :ιεΐίΐφ ΐ(;ίίια 630, *J; 632, U. >.ixit {ΐίρη, purles orienlales circuli alicuius in sphaera caelesti, Ctf, 21 st].; ί ηοχιίαο ω o t l h K ορίζο», Xfti iaiio (ii tov iifitioitxvucqov»;/«<xi X>.toy IO ΙΙΘ Κ 6 IS, 14 i3. lifitioxixoi ^oq tauoi 600, 6 Si. 26. Η^Ηίομή, disseclio, incisio, Jiinsihnill, Spalle, VIII 1062, 13. ftfntqtneir, rerlere: iii-tifiiiη η VI 600, 6 [inlerpolaluni). HvutpifttaSui pass., ascendere (do circumrcreuliis caclcslibus): iciw p iq ttu t VI 608, 20; 612, 8 ; 6 U, 25; 618, 17; 6 2 0,2 3 ; 6Ϊ2, 21 ; iificfpil>ca9iti 622, 25; ά η ιφ ίρ ό μ ιΐ Οί 608, 17, ιΐί κίρερομιΐ'η 608, 15; 618, 6; 622, IS, ΰ) α φ ί(ΐό μΐ)ή 6U. A, ΰν(ΐίρεζομΰ (ον 614, 6; «r e r t/ffio t- Kfl 6 U, 5; 618, H. t i. αναφορά, uscensio circum ferciitiae sphaerae ca cicslis, VI 612, 19. nffti ir,s t& y i.j ζφ ιϊίω ΐ' lira - fpoquf Hip iarcluis lihruui scrip sit: VI 600, <0. iiyeaif, remissio, lier. e sc. 1122, 16. tci t v c. gen. IV 284, 4 ; V 304, 10 ; 350, 30 cet. Conf. χνιρίς. ιιΐ ενςίαχειΐ, invenire, synniiyiduiii simpliri verbo tv{tia xu r, cuius usus niullo est frei uentior: II,V v<p' ρ,μών HVtVftr,uifr,y [xv.ntαχεκήν') III 36, 13; lo b i ίί.ιιχ ία ιο α <Hn9uov{ tiy evq ia xiir ru r ιριώ ι με~ αοιϊ,ιω ν 8 0, 5 mj. ; i «vtp ΐ,μΰη ΰ νενριιμ ίΐίΐ Ά ιω ρί,μιικι VIII t028, s. ιιΐ'η ιι: ό ιηί,ρ, synonymum pronomini dem onstnilivo, III 32, I. i»j ιώ ΐ ε ίγ ό η ω ' Juii;,ίισ ιε ν ο ΐ'ΐίΐί IV 254, 23 ; ΐ'τιΰ ιριώι ι ιΐ'άρΰ», Ενχ'/.ίίδου jlnoi.i.toytnv ί/(»ι«ιη/ου VII 634, 8 rir macliiiiiim ali<juam vel onus movens VIII 1028, 17; 1058, Synonynmm est '9ρω,-ιον. / J' ft i μ! ο ς 7if(ii 7HeQnifu;ojy μκ,- χίί^ημίίΐω ΐ ρηια '. vol. I p. VII. iey9r,q0{, flo rid u s, iurundus, VIII 1022, 2 (scholiasta). icyooi, flos: t!e ξά ισ ιΐί in i y l i tpvόμεyιc <cy9r, V 304, 22. (iyitqmnoi: ΐινΟ ρω τιοι, ut r i- tione [iraedili, animalibus brutis opponuntur V 304, tuiqu Tifiaty «Γ&ρώ,Ίοιν VIII 1026, 15. homo onus aliiiuod m ovens, VIII 1058, ; 1062, I. Synonymum est tty/,ρ. uyilyiii, sursum ir e, sursum duci (synonymum passivo α νά γε- aoiti} : a i in ic tvyyvo voiii l u i is 7ΐΐί(ΐΐί).ίήλον( iiyiovaicg III 140, S si. iiyiiytci, rem illere: i t v i i y m to h i ΰ η ο ιό μ ο ν ς Hcr. c ic. H 34, 10. άνιαογώνιον (sc ii.β /ίγ ι«;, inaequalibus angulis, Anon. 1156,9.20. u y laon). εύρος, inaefjualitus lateribus: uyta6n'uy{}u xfii ια ομοιοy iiy iit (η ίη ε Λ ι σ χ /ίμ η π ι. V 316, 20. ityia0-,i U v ^o y [σχίσμα, Ληοη. II5 0,S (ct conf. M 54, 26). iiv iaonxr,!i /; ς, innequiili multitudine, num ero: lojy i /o y i u y nv y to y ita noi.vya vbiy V 308, 6 sc(.; ^ty^<toni.t,(^εΐi η λ ειρ ιιί 316, 23. fcyiao^qoti ος, inaequali pondere: μέρ>, ftyiaoqitotife VIII 4030, 3; 4032, 20. ityiaoi, inaequalis, III 54, 27 ; V 3 I0, cet.; itytatt xut ttyoμο ιιι Ttoi.vytoyu V 358, 20. tcyi σοσχε'/.ι,ς, non aequiirur is : ηνιαοαχε'ίε; i^iym yo y III toc, 14. (irianeyfii, erigerercclani, niaxinie perpciuliculareni: ό( 9/;ΐ «i'«- a iia a y i(t ti,y Ρ Ξ IV 2'J6, 4 >(.; t, u n o lo v x iy t^ o i t'.yιaιttμέyι, [tviffn, VI 5S2, 4 ; sim iliter ityia itim i 582, 18, iiyicaiitsj, 582, 12, 582, I 4 s i. ; Ityia iitlotaiiy o^tihti V 424, 3 ; VIII 1048, S; (ίΐ {αι»/ΐ(γ(ί( ορ9ιι! IV 260, 6 S(. itvoixi t ος, alienus, IV 270, 31.

11 8 Afo/ioioyty^i a(iay. Ανομοιογίνής, dissimili ra- ά^>tιatqόφ'ως, ralione converlione ortus: iifojioioysvq sa, Sciiol. 1Π 7, 5. i. e. scmircgularia sive Archiuiedea, ίίΐίλημηΐ ιχός,αά hauriendam V 356, 5. ^ aguam aptus: tirij.ij/ia n xa ogyafft ΰ»>ομοιογώ^ιος, dissimilibus YIIM 02(, 23. angulis: AftaoitXtvQtc xu t κνομοίο- ίιννπενάννος, rationi rtddenγώ ίίίΐ {inijit& u a yiu a n e ) V 316,20; dae non obnoxius, culpa vacuus, III κνομοιογώ νικ ofni {α χήμηια) 358, 30, ^ ^ ΰνω, supra, c. gcn. III 38, 15; άί όμοιος, dissim ilis: κ νόμοκι 4 6,3. ailvcrli.: ή άνω xu\ xtttto [αχήμκια] V 306, 3 ; ΰνό μ ο ια τρί- lo if σώ/(κ<τ( r/ιορή VIII 1030, 2; (eiγω να 3 2 ϊ, 32; 324, i ; 328, 9; ΰ ν ι- τό γ ε το άνω χίίί χ«ιω 1030, 2 s q.; au xui άι όμοια η ο λ ν γ ω η ι 358, 20; προ? ιό 'ω VI 600, 9 (suspcctum). /ωρί!,' ΰνομοΐω ν ηη αιιηχηςω μίηω ν coiiiparal. iirettiqio III 4 0, 13; 306, 5. ' Ληοιι. 1148, <0; ^(«-ωκρο^ιι 14, 26; ανιαχοχονάΐα, contrarius or- 20, 16; III 118, I. do in consequentia cleincntoruiii incd id a tis: Λ «liji' τω ν lo y o jy κ ν τα - ανώμαλοί, inaef/uabilis, VI540, 10. x o io v 9 ia r III 84, 22. «r i f c. gen. II 20, 2 ; III 4 0, 9; άνωμάίως VI 536, 28; 540, , 44 ccl. ίίξτος, dignus: 9εωρι;μί< ίστοάντιχβϊσ9αι, oppositum esse: p itij-«io r IV 238, 27 s q.; {λήμμα] ticq! τω ν ά ν τιχ ιιμ ίν ω» {ταΐς τςια ΐ τϊ,ς ζτ^τήαίω{ ίίξιον VI 560, 14. μίβ ό τη α ι) ΙΠ 70, lo sq.; ηι ήΐ'κ- aestimatione dignus: τον '/q taraiov ττλιΐ'ΐιη! [ίξαγώνου] VIII αξιον οντίί iip ois naquifeitiixtt 1096, 20 S(.; τω ν ά ν τιχ ειμ ΐν ω ν {χώ~ χ ω νιχο ΐί VII 676, 26 S(. (ubi ιιξιοινον τοιιών) VII 674, ; ilcm 9 ίν τ α scriptum esse malimus). ΰ ν τιχ ιιμ ε ν α ι α ν τιχ ε ιμ ίν α ις 676, 14; ίίξιον, scii, ίατϊ, c. inf. V 358, 22. χέντςο ν το ά ντιχείμ ενο ν ^ΐν τ>ι ί τ ί - άξιονν, dignum ejcisliiaare, c. (>^c εηη ρανείΐί τον τυιητανον] VIII g e n.; ηξτώ ϋηααν λ.όγον ηλιίο νο ς IV 1112, 18; sim iliter τ««ι ΐίχει/<»'«270, 24 ; u«>.aoi 'u f «ficiffeit λό- [αχήματα] Η 12, 24. γ ο ν V 352, 8; ηλ.είατης ατιοβοχης αντιχ^ινς, exopposilo: Μ τη ν ηξίω ται VIII 1022, 4 sq. - operae ήντιχρνς γω ν ία ν VII 670, 22. pretium habere, velle; specialiter ad- 'Ιντιοχεύί: vide Κ άοττο;. dita negatione noue, c. inf,; ov μ ά - άντιττάαχειν, in contraria pro- την {χχΰν ί;ξΐωαί<ν\ 304, 20si.; portione esse: άντιττεηόνο ασιν n v - o viftv ηξιω χίναι ανντάξαι \ \ \ \ 1026, των [τών χώνων] a! ^ ά α ε ίίτ ο ΐί νψ ε- 12, poslulare, c. in f.: άξιοϊ ζη~ α ιν V 388, 20 s q.; Λ «το α ν τιη ε- τ ΰ ν III 30, 10, η μ ϊΐί [ζητιΐν] άξιοι ττον9ίνα ι τας β άσεις α νιώ ν τοΐς 34, 19; ά ίια ΐ'σι χα λεΐν 30, 4, «ίινιρεαιν 390, 8 s<.; 406, U ; χιιτα ovat (εί ριΐν} VIII 1074, 4 ; ηξίον το ν άντιτιεττονάάτα τώ ν βαρών ΐ ν άττοχρίνηαοαι III 32, I; ξίίω σ α ν το ϊί ζ ν γο ϊί λόγον VIII 1042, J9 sq. άττοχρινααο αίμε 34, 4. αντίατροιρος, conversus, con- άξόνιον, aa^irufut,iii 166, Irarius: η αττόάειξα άvτiaτρotfo { tg άξων, a x is : spliaerae VI 518, αναλύσει III 144, 22 s q.; VII 636, ; 520, 8. 17; 522, I sq. 12 sq. conversus, idem quod 25 cet. ligurac solidae c uac gigά να α τρ ό φ ιο ί {ubi vide): το ΰ ν τ ί- nilur e.v convcrsione figurae planae; ατροφ ον α ντφ ψεώ ρημα] VII 970, sic igitur η ω ΐ'vocatur fatus manens 20, et vide 828, 17*; 980, 16*; 1000, paralleloprammi rnlauonc sua cy - I*. Constanter hac forma utilur lindrum cfficicniis; o a;io τον K T scholiasta, idcjue cum genetivo; πα ρα λληλό γρα μμον xv).iv<fqoi ηερ'ι ,3 1 ; ,5. 12; ,3 1 ; «io r «r o i'λ"7ίν 236, 23 sq.; sim i li 85, 14. liier 236, ; 238, ; item

12 attitytty itn ig tiv. 9 rallielus (rianguli ortiiogonii rola- anntav, fallere: «nutr^s tis III lione sua conum gignentis IV 238, 4l;dciiic uccuiuscuii) ucfigurae )la- άηάιη, fr a u s, deceptio, III 40, iiao rolaiilis laius mancus V 366, 15; , 5; 386, 5 ; VII 682, «η ε ί ( > «/ ώ ί, infinite, III 106, 6; a x it coni V 362, 10 s q.; cnni scclio 1 0 8,6 ; HO, 12; H 2, 24; 1*2, 19; nis VII 674, 27; parabolae IV 300, V 382, ; li> iicriiolac 282, h l - «n i < (> ό * «λ o i, bonarum artium X a a a u f άξωΐ' cilipscos VIII 1076, im peritus, ineptus, Vll 650, 2. 10, Ucm h ΙΧΰχιατοί 1082, 16; ot iintlqo{, infinitus: unuqof ti'- «ξο ν ίί (eiusdem) 1082, 2. 16; «- VII 642, 21 Si. {tonot in i - foi-fj- ανζνγΰί. viclc ανζνγής. iintutot lo τι).η9οί VII 662, axis, Welle, ller. eso. 1116,27 j i ; HntiQoi fxvxi.oi fiiyiaioi) λοξο'ι 32. ΐίξ ια ^ i f ι φ τΐβγίτ(ιο- jiqo^~ jo v ίίξο> α (ιξ$ aifuiftm ] VI χιι >, axis in peritrochio, die Welle 524, t /τΐ τί> «πείρο» ΠΙ120, mit dem Hade, VIII 1060, 9; ller. m ; IV 228, 12; Iti n;i i()oriv 208, cxc. 1116, 13; 1116, , 13; jo ; VI 540, ; 542, , , 3; cadcm machina g ; 544, brevher «fw»'vocalur VIII 1002, 4. n. (g. 27; vii 96i, 9; Scliol. 1182, cel ifnaybty, reducere, referre: te- κηΐίςιος, im perite, III 3 0,1 6 ; nfiytih i Ito jevttq o y βιβχίον] o).ov 34, 7. t is to ης& χον V ll 640, 21 sc.; -si- ίιτ ί Β μ η 'κ ί feirwx 650, 5*. mililcr 642, 16; 702, ; 850, tineyttfi io $ : tti u n tftc r tin v 19. reducere piolilcm a ail aliuit [yioyitu:, anyuli oppositi, V\1 lolfi. iam (lem onsiralum : u n i,x itu ^ tis i<, ^ η I r to s xn t icitevftvtiot ytofitt) Λωρί οίνΐί$ «' VII 798, 11; ΰ η η - VI 562, 4 sq. ή,-ΐί»'η»ίίο»'«licilur xiffi f /f δ xui i n i τώ ν τ,κςηλχήχω»' eliain circum fcicnlia alteri api uali 8 8 6, 20 sq. (atquc etiam 884, 26 circumrcrcnliao in eodem circulo n,ir>r«( legendum esse videtur \>ro opiiosita VI 548, 14. /.u w M I I 1080, 22 sq. - deducere Αηεργάζεα»«,, efficere: 10 'v xvxndq o^ AneQyai? icrji' λ Θ O σημftωy \ \ ««/itv ouv III 1076, 11. Conf. y t- 222, 20 S.., ubi potius ^, \ς().r,n^os,quil.revilercom ^ IcBendum e st: vide x «,u y ti,. p,-ehendi non potest, <nfimlus: _ ttntcttttt, postulare, requirere: Χ ηηιον VII 648, 21. VII 6 7 i, 7. itnbqiiqttitος, non circum - ϋη ΐξ II 12, 1 8 ; 14, 21; III 100, immobilis, VIII 1030, S8;J04, 1; \ 394, 5 cet ωαη x«i 10 «.t«s n-i «/ι«ί MI 99i, ί, {χιι>, distare, cum gcn.; («i / 22 J p ^ n a formula efficitur ex vs. y, 532. > ', sq.; tni' a i iinox uulinvoutfnt «η ΐχ ω ο η io v Z plene, \ l 632, 20. Y, g. ^ϊ,,,ϊιϊιογ ητιΐχοναίΐι άτιηρίίζβΐ, perficere, omnibus goo, c e t., ίιηεχοναώ ΐ 600, 18 numeris absolvere: ir^r txixn ΐίξο/ie v cet.; aex^i t;ij a n i / t t r το ν η- κ.τι;ριια/ίίΐ ί» ΥΙΠ 1110, 25 sq. ).ίου cel. 554, ; [ar^uthe] taov anas III 88, 1; a n a a a i VI 580, «,i axx.^xtar α η ίχ ο ν ικ Vlil 1112, 16; Vll c e t.; xn i ώ> «ρ«tv 2 s q.; ιό ai;in io y lanr ti5i tjyo vu ifio t n(>o{?i' ιώι tn o fii- /ifx.x.tr ι ή ί ιοί» χί'χχον n tftιγ tq ti«ί ι-ω ΐ', οϊ ΐω ί iin a r iu n(ibf iin a rra VII 9 2 ί, 23 sq. ovoif C. VII 964, 28 si. Conf. τιγν. inf. VI 540, 16.

13 tu ttnioltrot iatottiifiifut. iinisuyos, incredibilis: οί χ tcni9u> Pt, scii, t e i/, c. iiif., IV 290, 'J. u n X u v i j i, s c ii. β χ α s l c l - ta : /; ιών itni.uroiy aifteiuit VI 556, 10. {ttixovf simple.v, id c sl HOH iiiitlliplicalus, II 16, 27 (op io.>;iluiu csl Jt/iXuoiOy }. fivq iu i; vitic hoc subsi. ic.txovaiiiiij 9 i- a ti {χνχίον] VI 5 2 (, I 3 s t., ilcm itnx ovatiqu 32t, (7. (7ΐϊ.ώς, sim pliviler, III i 6, 16; 68, 23; H 6, 9 cct. ne m ulla, ul paucissimis dicam, V 354, 13. «ί.ΐλώί «ρι»/ιοί ii 1 6,2 7 * ; 20, 12. Conf. U7t).ovs. <( n o : absciiulcrc scgiiicnluin sive iorlioiicin a recta alii un: ά φ ΐίζζσ9 ω fhio Ξ Ι Ι ifi ^th ia>i»; III 32, U, acsimuitcr p a siiin. Uuccrc icciain ab ali< uo (ΐιιπυΐο: tino tov D i>i Α Γ // 11^ III 32, 5; άη'ο ιού J xififiov ri(i0v ό(ΐ- 9 ΰ ί Ηΐ'ήχΆω ή J l i 66, 1 S i.; siniililei- 68, 20 si. 22 ocl., vel breviu s: ϊαη i a tt v ij uno το ν J i n i to E ijj uno του J i n i το I I VI 492, 23 s<i ; k'j\, 5 s<j ; Λ ικχ^ΐί τ ΐ ί ίν 9 ε ΐκ TiiiQutXr/l.oi lij «TiiftutQiji τί/ itjtb τον Θ, άσ/ftii i/ tino τον Ξ 510, 7 9. crigcrc ngurani planam a rccla aliqua: itn ' ΐίν τη ί [τη ς ιν 9 ίίη { ] τετριίytofoy av^nxt;g(jiat(t το E Z U O III U 6, 24 ; hiiic το ttnb sv9eitff τινός vocari solcl rjuadralum a rec(a aliqua: τα tino τή ί^ιιιμ ΐτ{}ο ν το ν xvxxov III <48, 2< sq. 23 s q.; τό ιι.τό E X 60, 22, ac sim iliter passim; rrt tino Γ Ε Ζ, fjuadrala a reclis y s e f, 60, 23 ccl.; vel cum articulo ante litteras geometricas: του itno τί;{ j y f ττροί το u n o της i l t l 66, 3 c c l.; vcl etiain om issis ipsis litter is; *«i ioi το itno η ςο ς το itno VII 7 30,25; κ«ί ί>ς το bnb η ςο ς το tino, {ο'ϋιωί] το νηό nfios το ά ηό 996, 3 sq. ccl. ile.scribcrc Figuram regularem a circulo aliquo: του x v - x io v titp' ov το tixoatiejqoy, circuli unde icosaedrum in eam de qua agitu r sphaeram inscribifur, V 442, 2, ac sim iliter 442, 3. consliturie culmm a rocla aliq ua; ίιφ i;s {tv- 9eifii) b ζι^τον/ιε^οΐ xv^iof itrttyfitttfir,autti III 166, 24 s i.; hinc brevius b itnb τηί l i J xijfoi iifibs τby itno τήί J H 66, 15 s<.; siuiiliter 68, 6 siiq. tcl. construere cylindrum a parallclogrammo aliquo: b itnb τού K T ntifittii^xoygtififtov xviiyjiioi- IV 236, 26 cc t.; vide χνλινιτροί. moveri a puiicto aliquo: itqitt/ttfoy τι ai;ytioy itnb τον U tptqla9o> IV 234, II sq.; unde breviter το itnb τού Ii αι,μιϊον 234, 13 sq. 26 Sq. 29. iinoltxinstv, respicere, spectare, construitur cum prac ios. tjv : tino^lxinoytti VII 662, 20, itno,lxlnoyitti 650, 13. itn o y o r o f, prognatus, ortus: τίΐντα iit β' Tsaau^itsxtttiextuiQtt itnoyoyit gtaiy τον xv^iov xttl lov Schol. M69, 29 $(]. i t n o J e i x v v y t t i, demonstrare ratione geometrica: tinodttxyvaty III 174, 28; «.itifeife 'II ts, H ; IV 234, 2 cct., ttnttftisttftty III 46, 3, VI 532, 7; itnoitiisu III 106, 2 (cum partic.!; itnojeiitti V 352, 3 cct.; itnoλtiξoμey IV*74,7; V362,20sq.; VI 306, 10; ΰηοΜ ξα ν VI 558, pass. ttniiiixvvto V 362, 1; itno- JiittXTtti IV 278, lo cet.; ttnoieitv/r9ttt VII 984, 3; ix τών itnoitiityftlvtoy V 468, 14, κ η ο ύ ΐία γμ ί- yo>y τούτων VII 884, 10; itnodety_9rjabttti IV 228, 12 (c. partic.i. linodet ξΐί, demonstratio theorematis vel problematis, U 16, 18; Ul 30,20; 34,2.6; 76, U ; 144, 22; 154, 31 ; 164, 2; «66, 25; 174, ; 176,3; IV 238, 26; V 316, 24; VI 518, 19; 520, 5 cel. demonstratio causarum cuiusque rei, i. c. prudentia, sana ratio: μ ιτ/ι Xoyov xtti itnoitiltiog 'ixttattt noteiy V 304, 8 sq. icnoiii/ta9iti, recipere, probare: «noji/0 /ιε»»» VII 676, 26. itjtoifijortti, reddere, expedire deinonstrationom: τό Xomby itnoiovyai VII 984, 3. referre, applicare : ίτΰ bnxtt, t«v i^ym ttg itnosi- Jorni Ilcr. exc. 1130, 16, vel ηρόί Ttytt μiyoyτtt yenjitt 1132, 19; no- XvanttaTtt iitiifitcyta xtti tinojtifor-

14 τ ε ί tiv to ffo iiito f 1132, 22; tiv ιρy iiia i ΰ η ο ^ ό ΐ'ίΐς 1132, 23. iinodo/ij, αΐψγούαιίο, laus: n ).fia ir,f ιι;ιυιϊοχηί ζξίω ια ι VIII 1022, 5. finoxu9iaxua9ut iiilraiisil., revelli: u n o x u S ia u ttu t VIII IHO, 18; itnoxito iatuasio IV 264, 12; iitioxuittaiuiio V 388, 23; 392, I; 3 9 i, 26; ΰ η ο χ ιη κ σ ΐίά η V 374, 5; tittoxuiitantdfi V 390, 22; 396, 2 t ; 408, 25. ΰτιοχιιιΰσιηαις, reililus solltli circa a \cin convci-si in priorem positionem : xieiit i \ r ni()i «ίοι «A'y/ aiq oiftii u n o x tttu a tita ir V 3S6, 4 S(.; itcin lynip.ini vel coclilrac VIII 1104, ; I I U, «5. 20; llcr. cxc. 1124, 8. άηοχ).η(ΐο t'»', eligere: v:toxxr^- (ΐώ αανιεί VII 670, 14; 672, 26. u n οχςίyea itttt, respondere: ίιηοχςο'ίΐαά κι III 32, I ; 34, 4. (ηοχίίμβιινειν, abscindere paricin rcclu c: iin ).u a u ty ic n o h t^- ^ΰ ν ω ν Ίη ν ^ΙΓιήί j! S III 5!<, 5, vel regulae: το ΰηο)Μ μβιινόμεΐ ον [tov xttvovinv) tiio o i μΐέ ΐιξν ιώ ΐ' Z E K li ίί 9ειώ> III 66, 40»., vel cireum - fercnliae: tti α πολα μβηνόμενα ι (περιφί(>εΐί{ή VI.514, 2 0, vel an.mili; list vnb J l i r j(ih o y ίΐίΐεύ,ψράω μ ΐρ ο ί»; Viih IV 276, 22 S(., vel li^ume planae : (ειο εϊκή ο μοικ τμήμ α ιη χνχλω ν ά7ΐο)μμβΰ^ονααί III 134, 24, τ«ΐιηει).ι;μμί^η };μιχνχχΐίΐ VI 624, 42 s q., το ί'τιο ιώ ν Znf) εν Ά ιιώ ν χ κ \ ι>α Ζ ΙΙΘ π ις ιφ ε - QiiHS ί(ηο'/μμβκ> όμενον χω ρίου IV' 240, 47SI)., vel supeincici: τιρόι,-ιί;»' /le iifii ιΐ^ςθοικtxixofxui ιΐ^ςκ Ν Θ nc^iiffqfiitf ίΐηο'/μ μβανομένΐιν in t- <f,f<ytiftr IV 264, 20.Vj. Conf. ή «οι{μ 'εη ν Ι ftff ftiq iir. Se«uilur.sin- Kulariim formariim conspectus: iiito- Ηιιούοχή }lno).x0yio{ c e l.; Α ηολα μ,ΐκί'ομίΐ η IV 2 4 6,15; 268, 4 6, <ι,ίο)μμ^1 ιΐ'ομίνηί VII 642, 26 c c l., <(ηοϊλψβιι> ομινι,ν IV 244, 6 ; 264, 21 ; 268, 13, ΰηοΧ αμβκνόμεΐ'ίίΐ VI 540, 20 cel., {ιηο^λίμβηνομίΐό )! VII 642, ccl., «.70- >Μμί}ΐ!> όμε> ο, IU 66, 40 ; IV 240, ; VIII 4070, 26; III 428, 4 ; IV 236, 8 ; 276, 22; 282, 6 c e l., VI 480, 18 c c l.; Λ ίΐει).,μμ(^ίΐ VI 624, 42 ; u n o - VI 516, 4 ccl., iaio).ritp9daiy VI 488, 16; 506, 15 cel. ί ι η ο 'λ ε ί τ ι α ι ', relim/uere: ύ ίχη ήίί τίμ ^ο μ ίΐ'ο }^ ιώι ΰηοϊ,ειηομένιαν τιιριφ ερειώ ι V 314, 31 βΐ].; μ Ιχ ς ις ΰ ΐ' uho'/m if9ji ity ii ιμ ί,μ η ιιι i - i.ttaaoftt f^s* vnnio/fji ccl. 346, 4 4. Conf. λ εί.ίΐι^ cl m o tix in iiv. ^Ιτιολλώΐ'ίος it //fpyw foi scripsit liliruin dc ratione inulliplicandi num cios II 3 adn. 4 ; 5 adn. 2; 6, SI.; S, 2 st. 27 s q.; 10, 14 ; 46, 2 ; 18, 10 sq. 48 (v. inlcrprel. I.at.); 18, 3 0 s (.; 20, 2; appcnd p sqq ; ακμιρώνως totf in o h ftqxli to v ί>ιβ).ΐον τιςο γεγίία μ μ ίΐ'ο ις II 24, 2 9 sq.; iptire^bi' Ix τον ανώ ιερον '/.oytanxov 9εω ()ήμ(ΐιο{ ιβί 2 ί, 46; clusdeni libri liac propositiones citantur ac commenlariis illustrantur; duodevicesim a 6, 6, undevicesima 8, 42, vicesima quaria 44, 16, vicesima quinia 46, 3; vicesima sexta 16, 47. doctrina dc loco analytico pertractata esse ab Apollonio traditur VII 634, 9. ab eodem problema dc lielicc in cylindro describcnda demonstratum esse dicitur VIII1110, /.τολλωΐ'ίοιι f.oyov n n o - ιο μ ϊ.ί {βιβλίιή (( VII 636, 49 s<. ; 640, 4 25; l appi in cos libros lem mata una cum lemmatis in spatii sectionem Ic.quntur VII propos. 1 IV 282, ( 9 c c t., 24. ιΐϋολίίμ- χω ρίου «ηοιομΐ;{ (βι,ιχια] β ftty o va t VII 660, t 2 c e t.; ΰηο'/.ιιμ- VII 636' 20; 640, , 48; VII 668, 8; III Λ ξχιη ι ij Ε Ζ ει{ χω ρίου κηοιομί-ΐ.58,.5; αηοϊλ ίμβΰνονααι III 434, 24 ; VII 918, 41; 919 adn. 4; de Pappi 136, 4; VI 518, 2 cel., lemmatis vide sub Xoyov ΰποτομης. ληοίμ βοιμεν V 448, 33 cel.; M o i.a - f i i t V 382, 2; ίίτιο λα ^ΐό η η IV 276, ύιω ρισμίνι^ς Ίομϊ,ς {,ΐιβίίιή <fro VII 636, 20 sq.; 642, , 22; 16; ίΐ7ΐο}.ήι}ιογΐιιι VI 306, 17 c e l.; Pappi in cos libros lemmata VII pass. «.7ο>.η/ΐ(ί«ι ω» κ(ί VI 518, propos ; dislinclc cilalur

15 12 α π ο μ ο ιςα κ π ο ιο μ η. Λ ω ρ ια μ ίν η ί κ VII 798, Η ; itclil I r ty αιΐι>ζΐαμίν>ι (seil. priiito lihro) SO i, 8SIJ. t3 ; 803 adii. *»; 80*. 13 s q.; ).ΐίμμα γιΐ(> it> Λ ο ιρ ια μ ί^ρ, id csl l*a ) ii Icinina primum nd Apollonii Λ ω ρ ία μ ί^ η ί ιο μ ή ί π ρ ώ ιο ν, 730, ϊ ; 1«t / ί ιό 7iQ»)tot Λ ία ρ ιύ μ ίν η ς planam tabulam: τύ μ ιτα νον η ρ ο ί xavovte ή α ω ρ ίω μ ίν ο ν III <66, 2. αηορία, haesitatio, III 34, 13; άηοριώ ν Xvats VI 474, 2. penuria librorum lier. exc. 1116, 5. ϋηορο{, dubiu s, difficilis: ib ίξ ι'ρχη{ άπορον III 40, , 3 S(i- v tva tta v ί^ΐιβλίιή ιίνο (ιτιοαηΰν, divellere, Her. exc. Υ Π 636,22; 670,3 673,16; 1 appi in II. cos libros lemmata VII propos ΐη α φ ώ ΐ (βι,ιλίη) ifi-o VII 636, 21 ; 6*4, , 17; Pappi in cos libros lemmata VII propos ιό ηω ΐ ititniisav {βιβχΐίή Svo VII 6J6, 22; 660, , 2 ; Pappi in cos libros lemmata VII propos. 419 άηόατημα, d istantia: η ιρ ι ΰ - τιοατημάχω ν solis ρι lunae VI 554, 6; 556, 23; χατ'α το i v τ α ΐί ανξνγ ία ις μ ία ο ν α η ύα τη μ α 556, 1 6 s«.; χα τα το μ ίγ ια τ ο ν άτιόατημα 556, 18 sq., ac sim iliter passim ; α υ γχ ρ ί- attos iv tx tv τω ν είρ η μ ίν ω ν α ηοατη xiavtxh f {βιβλία] η VII μ ά τω ν VI 560, 11 sq. 6 36, ; 672, «7 682, 23; α νμίρώ νοα 'ίηοχχωνίμ ος xut άττοαφίγγειν, adstringere: tca o a tfiy y o v a tv Her. exc. 1132, 9. τη ν ανΰχ ναιν η ντο ν (scii, problcma- icti οτείνειν, intendere: In o lis de duabus mediis proportionalibus) τιεηοίηιαι iftit ιώ ν lo v xtoyov το μ ώ ν III 36, 4 sq.; conicorum libri primi dclinitionis I pars citatur ct τω ν ΰ η ο τετα μ ίν ω ν οηχ.ων Her. cxc. 1132, 20 s q.; atque etiam paulo antea vs. 18 im oxao ivxa restituendum, sed id ipsum scboliastae tribuendum illustratur VII 92i, 18 20; Λ «το ν esse videtur. ι oqov τώ ν χοινιχώ ν VIII 1076, <8; prol)icma de parabola i v τω η ίμ τττίιΐ (immo τιρώ ιφ) ιώ νιίποχχοινίον χω - νιχώ ν idonea ratione solutum esse negatur IV 270, , I (et vide 273 adn. 5); eiusdem libri problema de hypcrbola citatur IV 278, , 4; item secundi libri propositio prima ct secunda VII 958, t l 15, ac tertia IV 278, 6 10; Tappi in eos libros lemmata leguntur IV propos. > scripsit comparationem dodecaedri et icosaedri: ilypsicles citatus vol. I p. 435 adn. i. «710μοίρα, p a riicu ta, synonymum simplici μοίρα, V 304, 19. αηοτίμνειν, abscindere partem rectae vel circum ferentiae: χά9ετοί] Χαην Η π οτίμνει tfi ζητονμ{ν(ί τη ν Θ Β III 76, 17 S q.; τζν ηερΐ ρερε!αί το γ ίιπ ο τίμ ν ει μέρος V νηερβοχή IV 282, 26 s q.; sim i liter VII 658, 3: 694, 11 ; 802, 12; α η ο τίμ νίί VII 656, 2; ά η ο τψ ν ο υ α α VII 918, 15; VIII 1046, 2, α η ο τί(ΐνονααι 666, 8 ; ά ηοτεμ εϊ 656, 3 ; τη ν ά η ο χεμ νο μ ίνην ν η ό τ η ί γρ α μ μ ή ς xai της A D ιι'ά εία ς (εύ&εΐαν) IV 2 4 4, 13; sim iliter VIII 1084, 6; 1086, 19; τά ς ά ττο τεμνομίνα ς εν - 9 εία ς VII 640, 29; ιώ»' αιτοτεμνομ έν ω ν ΛΓίΐίφΓρίΐώ»» VI 512, 21 sq. Conf. Α ποχααβάνειν et ά φ α ιρ εϊν. αηονίμειν, tribuere: itn lv ttμ ιν \ 304, 7. άηοτι9εναί, seorsum ponere: m ed. τ>ί J ΐα η ν α ηεο ίμ ην την Γ Χ anonaveasai, desinere, finem VII 684, 15. seponere: pass. [τ«facere: a n tn a ia a x o Anon. 1164, 18. οηχα) ίι:ιο τε9 ΐντα lier. exc. 1132, anoninjetv, decidere, VIil 18, forma suspccla: conf. ΰ η ο τεί- 1030, vetv. a u οίΐχηρονν, complere: Im o - ηχηροι III 40, 15; 0 0, 25, 28. άττορεϊν, ambigere, hnesilnre, III 48, 17; ηίτόρηααν lll 44, 19; IV 270, 3; 272, 12. άίίορ&οΰν, ad regulum efficere άιτοτομή, sectio: binos libros Χόγον αττοτομής ct χ α ρ ίο ν αηοτομ η ς scripsit Apollonius: vide 'InoX- Χώνιος. segmentum sive pars rectae VIII!514, 16*. ά ποτομη τέταρτη IV 180, 16, ττίμτττη 184, 13;

16 α η ό ιο μ ο ΐ UftiatuQyog , «. frumentum cuiusvis ngu- 72*, i i ; 730, 6. 24; 732, 17; 734, rac planae, S M!cia!iter rcclanguli, 6 cet. Conf. ovy. per rectam quandaiii abscissum.vii ίίς^ηχος, proprie scalprum su - 636, IS; 65$, ; loriu m, Iranslale appellalio spalii 660, 2.^ 8. quod Irium scmicirculorum circuui- < < ηό ξομος (forma dubia), funis fercnliis ad modum figurae p. SOS per polyspaslum Iransiens: ttfiiy - dcscriptae continetur, IV SOS, 12; l i f to v { a n o to fio v i llcr. exc. 1134, 2*4, ΰρίσχειt', placere: V ίιηοφαίνβόάιιι, affirm are: «- 306, 4. noyif/royriii V 350, 29. itqt9fit;rixog, ail numeiorum /ιτίοχωρΐΐ^, recedere: ϋηοχω - doclrinam perlinens: ίίο ι9 μ ι,ιιχ\ poivrftii' [tuf η μ ιχ ν χ ΐίω ΐ ) VII 808, 9 ιω ςία VIII 1026, 16 sq.; vel sini- 22. pliciler ιιρ ι9 μ η ιιχ ζ, scii, l i / f i ;, «71 ι ε σ β κ ί c. gen., tangere, d i- quae pars mechanicae vocatur VIII citur ύ η μ ΰ ο ν S ia ti ίΐλ ο μ Ιν η ς t v , 16. ήρι9μητξχη μ ίϋ η, scil. O ciui VII 656, 6; 664, 17 sq. 21 Sq. ev9 tiii, ct Λ ρ ι9 μ η η χ η μ ε α ό τ η ί: vic e t., Oiaei ύ ΐίο μ ίν η ς Ac u ia o i κκ μΐαόΐγ,ς. χοίί.ν,ς 664, 15, ia in iito v τότιον 9 { - ιΐ(>ι9μόί, num erus, II 2, ; aei ϊί^ ο μ ίν ο ν 664, 2 s i.; η α ςηβο- 4,1 9 c c l.; ώ> i / t i h c' π ρος ib v 9 ' λξ» IV 300, 5. 19, ΐ ίΐίρ, VII xtii loi' y ' αρι9μό> III 70, 23 sq.; 9.58, 18; item a n n a 9 ttt dicuntur sim iliter 70, 29.«q.; 72, _3 cel. ; z «m (fi'o χνχλοι iiiiiiio y VII 8 4 0, 20 ιο ν ς ίξξς μο νά δι iai.tii.mv ν η ερ - 'couf. iffnnttaont), α γ.η ΐρ η τω ν ίχ ο ν κ ις ά ρι9μοί ς IV 20S, 1 9 s ii.;.ί ίρ /ϊ/ό η ω ΐ' ΙηιτιΙά ω ν V 360, 4, η ίν ιε xot ιιρι9μο> tv9tl< ti III 78, χνί.ινιϊροί to v J E {X tm iiov) VIII 15 Sf., ac sim iliter passini. «oid ,9. ohingere scientiac a li- μ ο ί τίεριασοί, σ ΐ{ ρ (ό ί, ΐΒ ίρΰ/ω ΐ'ο^, cuius studium : ιξ ί ffva io X o yia i ιρι/ω»'θί; vide Iiaec adiecliva. ί^^ieτffl VIII 1022, 7 sq. Formae Ά ρ ια ι κ ιο ς h τιρΐα^ΐνηρος verbi occurrunt liaece; ίίτιιειη ι IV (Drclsclm cider, Geomeirie ror Ku- 300, 5. 19; VII 656, 6 ; 958, 18; klides p. 171), locum analylicum 1004, 18; 1006, ; 1008, 14; tractavisse dicilur VII 634, 9 s q.; 1012, 27; 1014, ; VIII 1022, 8; r,y ΰ) «ίί& ομΰ (( χω η χ ώ ΐ' α ιοιχείω ι VII C54, 1.8 ; 664, ; ηρόιιρσι Ίρ ια ιιιίο ν ιο ί πρεα/ lr ii- 668, 20; ff.trtasojffffi VII 840, 20; ροι> t' itr //; VII 672, 11 13; idem ϋ η τεσ 9 α ί V 360, 4; κη τό μ ενο ς VIII qua ratione conicas sectiones di- 1110, 9, α π τό μ ενο ν VII 654, 13; siinxerit, explicatur 674, 12 19; ΰψ είμ VII 654, I. 15j 664, eius conicis usus est Euclides ; 666, ; 668, , 8 ; ΙΙρ ια ιη ιο ;, o f γ ίγ ρ ίί I I ; 678, ; 680, γ ε ΰ ι μ έχρι τον r v r ιη'ΐιά ιά όμεηί 8. II. 27. ατερεών tontav τεί'χη ε' σΐ νεχη roi, αηώτερον cum articulo, rem o- χω νιχοίς 672, 20 s q., ( ui locorum lior: η «7T<0rf(>oj' {iv9 iia ) VI 5 7 2,1. solidorum libri commemorantur et- 19;.574, *. 19;.576, 3; 580, 5; 582, iam III 56, 5 sq.; VII 636, ; 584, 6; 586, 9; r Απώτεροι' 'x/c- scripsit comparationem quinque po- IV 244, 25; >; ίΐη ο ίιερο '!η ε- lycdiorum regularium: llypsicles ρκρίρειει) VI 506, 20; 512, 18; 518, citatus vol. I p. 435 adn ; 608, 6. 9 Cet. ΙρΙαταρχος Samius scripsit liti (>ff syllogism um complet in d e- brum ηερι μ ε γ ε 9 ώ ν χί(\ ΰ η ο α τη μ ΰ - monstratione geometrica (paulo ra- tt ) (!;}.ior xni αεληνης] VI 554,6, rius ώιηε simili sensu ponitur): Scliol. 1183, 13 sq. 15. I7sq., cuius III 40, 24; 42, libri sex bypollieses siv e, ut ipso 22; 44, S c e t.; ίβη»» ώ»' scripsit, 9{σεΐ{ afferuntur 554, 7 cet. VII 708,1 8 ; 7 1 2,1.2 7 ; 7 1 4,29; 19, de iisque lalius agitur 554, 20

17 14 aqxciy άρχ^ 55S, io ; i uar(uni cius libri Ihcorc- (lioc igitur >oco id plaouni quod corm ajilusiratur 560, , II. pus aliquod in iluas paries aequi- ^iρxe^y, salis esse, c. in f.: ή ρ χ ιΐ libres secat coinitaratur ά ρ ιή μ α ιι). V 3 0 6, l ^ ΰρχιtxof, ο, circulus arclieus, ά ρ ' Έ η α ΐ ί, suspensio: ί ο ί ή ς ι<ρai;fitioy \ΊΙΙ 1044, 14 sq. VI 546, 22. ά ρ i ιό 7t }.i νροί, ae(jualeiu n u - άρχτιχόί, inilium fa cien s, J n - merum lalerum habens: nox vyvjvoy CohalifUS: ΰ ρ χιιχο ^ lo t' ΙΙΘ Κ ο ρί- ΐα ό η λινρον u ρ ttό n L vρoy V 400, ζο ν ιο ί ο E U 9 tρ ty o { ιρ ο η ιχ ό ς VI 4 s<l. 6<8, 14 sq., ct coiir. 616, adn. άρτιος, pni' num ero, VII 6S0, ίίρμόζίΐ y, adaptare, inserere: Ϊ8. ίιρμάβιη t i!ttuty VII 6 70, 21 sq. Λρχίΐϊχόί, ab iniuo proposhu%: cani, ΐν ν ρ μ ό ζ ίΐν ); inserere ligurani jo «ρ χια χό ν, scii. 9ιιάρι;μη IV 200, in reliquam cnnslructinnem : ΰ ρ μ ό - 5;,scd potius κρχιχό ν legendum esso aut Xaoy is> B zje ιριγώ νω V 450, videturcum Klierhnrdo(v. npppnd.). 4 s q.; item adiccl. veritale; xo/2fns' Αρχαίος, ot Α ρχα ίο ι, releres ii;y ϊλιχη u ρμoaιιjy i/io y το ϊς %o~ m alhemalici, VII 650, 15; 662, 19; ξοις ο&οί'αι to v Λ ολ ίνιος ii^ n iiy o v sic a 1 appo appellantur Eratosthe- VIII Π 08, 30s<i. (conf. in- nes, l*liilo, Nicomedes, Ilero III 54, transit.); ιρ>;μα ttrρ ά y ίo ro y άρμα- 4 coll. p , 13, iideni( ue an'ty JM άξοί'ΐ lier. e\i;. 1116, 30sq. paulo post 54, ol τια'ληιοί et intransit. convenire, congruere: ot 7in).aiot χ εω μ {ιρ η ι; item ώ, tr ά ρ μ ό ζ ίΐ^ \\ 520, 7 ; 524, 2 ; ίιριιό- ιο ΐς ίιρχιιίοίς \ \ \ ISi, 'io, x u ilt to i\' ζ ιιν i y ΐαΐΛ χ ρ ό ν φ tii αγ μιια i n i la αρχαίους VIII 1024, 14 sq. lioαι^μεΐα VI 612, 14 s q.; [ li^ n a v o y ) χα ΐα η ρ ό ια α ις IV 208, 1>. ό&όyξaς iχ o y u ρμόζo yιa ς tfi Ώ.ιχι αρχεα9αι m ed., incipere: ιξ VIII U I 4, H, ιί^ς tώ y τ^<μ7tttyωy άρχΐ,ς αρχόμΐΐ α ι a n o μ ε γ ία ιη ς {ntηα ρα Ά Ιυίω ς άχρι^ώ ς ' ' ,... ααν ΐ ον Ι ισ ια προς ια ς χ ιιρ ο ν ρ γία ς ά ρ μ ο - ιη ς ά η λο να ιά ιη ς χαι TiQwir^i ξ ρ ξ α ιο ^ o r a a y III 5 6, α, r ^ y α ρ μ ό - Ά ίαΐοις VI 5 2 4, 13.s q. ; α ρξά μινόν ^ovaay γιιο μ ίτρ α ις ά η ό Λ ιξ ιι Λ η ο η. τι at^uiioy, s c ii, m o v e ri, IV 2 3 4, 1 1 ; , 19 s q. ; to α ί ΐό αρμόσει 2 6 2, 8. c u m i n f. : VI lo r αι-μεΐον χά ιω, s c ii. λ ι; φ 9 ε η ο ς, 5 2 4, 1 2 ; ί,ρξαιο V 3 9 0, 2 2 ; 4 0 8, 2 5 ; VII 7US, 17.s<.; 799 adn. 2. ^ιnξάμεyoy VI 620, 35; 622, I ; 628, άρμoy!a, concinnitas, om nium , άρξαμέ> οι< 618, 23; 628, 6, rerum genitarum III 86, 22. ά ρξaμίyω y IV 254, 3. ίίρμονιχ'η μ ία η [scw. ενοεϊα] d αρχή, initium sive principium αρμονική μ εα ό ιη ς: vidc μ ίσ ο ς ct demonstrationis iieom etricac; «f(>μ εα ό ιη ς. χΐ^ν /.αβών III 54, 6; το ΐ'ΐο ο ΐ χ ϊπεαρρεπής, nullam in pariem ta t ια ΐς ν.ιο χ ε ιμ ίη ιις α ρχαΐς IV praeponderans, immobilis: (ώσιε ι/;» 254, 19 sq.; ii;y ιtρχ^;y μόνγ,ν ιάξαι βιραϊραν) { γ ε α ιά ν α ι άρρετιΐ; VIII VII 654, I6.si.; Xffi 1056, 24. /ri0i-« ««(.; αριαν, suspendere: αρτώ μενον χ α ια νιή α ω μ εν ιϊς ti ιώ ν ζjι; yyto- VIII 1032, 2 8, άριώ μενα 1056, 16; ρ ιζομ ίνω ΐ» la tiy άρχΐ;ς { χ ό η κ ίν α ρ ιη 9 ίν 1030, 12, ά ρ ιι^ο ΐη ο ς 1040, 634, 16 si. <<ρχ : ίί»' ηεριιρορας, 27. initium motus puncti cnrvnm lineam ΖΙριεμιςΜ 20, 1; 22, 9 ; 24, 26. ellicicntis, IV 234, 17; 236, 4; 2S7 αριι;μα, suspensio: ΐαόρροτια adn. **, unde ipsum curvne lineae, iti'0 μ ίρ ι, nioy nnjii α ρ ιι,μ α tb i iii- velut helicis, initium άρχίΐ vocatur αεδον iaoim onovrta VIII 1030, 26sq. 234, 17. «ijvizfjio# ιιρχή VI 632, 3,

18 ίιρχιχός ^(>χψή3ί,ς 15 α ζχη xtt()xiyov 632, i s q., ij κζχ ; π ιρ ίμ ίιρ ο ν ιο ν χνχλον xici τΐ,{ Ιχ JOV xito xifo v 5 (6, 1 3, χριο ν ΰ ζ χ η τοϊ> xiy tq o v itin X u a tiy ia t! lo i χ ν - χ«ΐ ίΐ /ο ίι 6 H, 3 (. ΙντφΙνιανιφ χ ίο ν, >i ΙΙζχιμ ί,ύης α η ΙΛ α ξ ίν IV ο ν κ βΐριΐ'^ ιροπ>; VI 550,!>sq ,1 7 19; τς> ;ιρο^1ί^/<κιι (quotl π ςο ς HQx\y το ν ^Ιιβλίον VII 6 5 ί, a 1 appo IV propos. 44 adumbratum 16Si.; ιοΐ,*;ί)./οι IH 4, 30, esl) χ φ,ίκ ι ό ^ρχιμί,0γ,ς ;ιρό» ιο i y ic^xfi το ν ζ VII 654, S6 (conf. ύ ΰ ξ Μ χί χ).ον ntgifftqtt^e iai;r ιί - (laulo posl i y Λ ρ/ /) ιό ττρσχίΐ- O fhiy. u itio jytiu άί u vio t- t iy t { ώ; u ty o y ί ξ ίίιιχής IV' 246, I S s q.; το ον άεόyιω i χqr^σίtμiyov σ ιιρ ΐψ η ρ ο - ίξ άοχΐ;ί iinogoy Ul 40, 16, όίί^ ή ρ - 302, 13 15; xiti ΐα ιι το χ ϊ;ί σ τίχ ο ί II 84, 25; 28, 25; ό f f ίνίό τΐ,ί J ( ) xtti ιΐ,ί το ν χνχχον «Jf/is α τιρ εο ί {ΰρ ι9 μ ό ί) II 2,1 0 ; m o u fig iiu g ύ'ιπχιιαιοι το ν J E 7. liti Ιξ ίΐρχϊ,ς η κ ρ ιιλίί,λο νς II1140, 8 ; χνχλον (ζκΐ ιο ν ιο γ κ ρ ν η ο ΙΙρ χιμ ϊ,- 1«Ιξ «ρ /ίν ^τρίyωy^ή V 334, 10; ί ο ν ί i y τφ π ίρ 'ι ti^fiov χ ν χ ίο ν τιιρ ι- ο μ ίγ ιο τ ο ί χί'χχοί ό Ιξ κρ/ i f VI fffgtiui ΐίδ ίΐχ τν.ι) V 3 12, 18 Ϊ1, 506, 19, vel ο Ιξ Λ. U. X. 518, 8. d c o n f.313 adn. 1 ; 312,25 314,1; II sq.; 5 2 2,2 6 ; τ!ι ίξ ΰ ρ χ ή ί ί]μ - VIII 1106,10 13; denique V 314,2, χ ν χ ΐια IV 2 18, 13; 226, ;ϋ ccl. ubi τό ϋρ /ιμ>,λίΐον σ ν ^ τ τι/μ η esl /> ι'ιρχϊϊ II 18, 31; III 46, 3; 86. idem liber, qui paulo ante τό π ιρ ΐ I sq.; 116, 14; VII (j64, 8 c e l.; d'i«τΐ,i τον χνχλον τιιριφ εριιίΐ^α νημίη ΐ, το i y ίιρχϊί, sci\. >.ΐ;μμιι, V 438, 11. ab ipso autem Arcliilnede xvxi.ov <ρχί;, 'ejrlremitan' funis, Her. exc. μίιρ>;αις dictus e s t ; sic etiam Anon. H 2 0,' ; 1126, 13; 1158, , 4: οτι το in'o τϊ,{ 1130, 13. ix τοϊ' xiyiq ov xiii τϊ;ς ηεριμιίρο ι ΐίρχιχός, ptincipalis: aρ^/ιxόy, τον χνχλ.ον dini.a aw y το ν χνχλον S(., τιτρίίγω νιζοναης) 2 5 2, 21 ; ^Ιρχιμ>,ιϊονί ily τ φ ηερ'ι αΐξΐιίριις τιι i y α ντα ΐ{ (sc ii, in r o n ic is s e c tio - χιιΐ χνλή'ίριιή ύ ε ιχ Ά ϊ^ τκ χα ΐ Λλλω ΐ n ib u s ) < <ρχιχιι σ ν μ τττώ μ ιη κ V II 6 7 4, tι7τojι^ίΐnμεy V 3 6 2, , q u a e ο,\ p o s itio p e r lin e t u s q u e a d p , 22 ^Ιρχιμήδης b 2 V ρ n x ό (7 (o,ί ib ro s q. : x m τιι μΐν περί τώΐ' ν.τίο 'Ιρ χ ι- d c l i e l i c i h u s : το i n i ιζ» - ί'λ ικ ο ί μ iιto v ίιs 'ειχ ί^ίy τo ly iy τif^π ερ ΐa ιfιtίιζίτ iy init tliia γρ ίκ ^ο ^εν η ς Οεώ- ρ ιΐί χηι χνλίνάρον το σ α ν τ' iσ τή '. ρ ήμ α 7tρoi'ιtιyε μ ε y K o v u y ό Σ κ - K e liq u is e tia m lo c is p r im u m lib r u m μ ιο ί γεω μ ίτρ η ί, ΰ η ϋ ε τ ξ ε ν d i 'Ιρ χ ι- P a p p u s s im p lic ite r c ita t το ττερ'ι iiliiiijj- Οανμαοτΐί τ ιΐ τ /ρηattμεyos β φ η ίρ α ς Χίΐι χ ν λ ή ΐϊρον, q u a s i s i - i:ri,m ii IV 2 3 4, 1 3 (et c o n f. a p - e u n d u m n o n c o g n o v e r it, c t q u id e m p e n d. a d h. I. ) ; cfoxtf d t ηω { α μ κ ρ - p ro i> o sitio n em s e c u n d a n i V 3 1 2, 5 το Totovioy ov m x ρ o y t}y(ci 8, d e c im a m q u a r la m 3 9 4, 11 s q., d e - io /i' γεο>μ(τρΐίΐ{, ό τα ν i7 τίπ εio y c im a n iq u in ta m S 6 8, ; 3 9 0, η ρήβ.ι,μ ιι itiic τώ y xcoyixiiy ij τώy 16 s q., d e c im a n is e p tim a m 3 6 6, 21 '/ριιμμ ίχώ ν νηό ΙΟ'Ο» ενηίσχι,τιιι, 2 7 ; 3 7 0, ; 3 7 6, 10 s q., t r i - xiii το avyoi.oy ο ι «ι iξ τα'οιχεΐον c e s im a m q u in ta m n c p r o x im a m 3 6 0, y iy o v i, o ioy ia τ ιy ij i y E iu s d e m lib r i p r o p o s ilio - τφ τιερ'ι τ^ί-ί'λιχο^ ϊ\ί0 Ι/ρχιμι^ιΤονί n e s Citat A u o n y n i. 1160, λιιμ^ΐιιΐ'ομένι; α τιρεον y ε v a ιf i n i 6 s q. 1 8 ; ,1. 5 s q. (c o li. ρ. 12IO j. xvxx.oy 270, , 3 ; ν.-το A rc h im e d is Ib e o re m a ta tr ia d e s n - 'Ίρχιμι',Λονς i v τω -τερι ελίχω ν ^ii- p e rllc ie s e g m e n to r u m s p lia e r a e (d e Χλίι > ).ιιμ,1<ιΐ ομεν>,( νεναεμς τί;ν ti- s p li. e t c y l. I,» ' ) P a p p u s in ny/.vah aoi χ<ιτέτί<ξ ί 2 9 8, 3 s q. u n u m c o n tra x it V p ro p o s. 2S. c i r c u l i d i m e n s i o n e : τό v.ib it,t' p o l y e i l r a s e m i r p } :u I a r i a, (p ia e

19 1β it{ij(nfxioytiy atonof. A r c h im e d e a vocanlur: ^(η ο λ ίΐ- ΰύτςονομίχώς, astronomiea itq«) t «V7IO :ΐρχιμή& ονς evqesitfttt ratione: ά η ίά ά ξ α μ ί^ «α ΐζο νομιχώ - tq ia x fd ih x a to y αρι9μο> vno ia o - r a ta VI 53Ϊ, 7. η?.ενρων μι>^ χ ιά Ιαογωνΐων^ οί>χ. κατζονόμος, ο μ ιχ ρ ο ί, colομοίω>> Jt n o X v y ^ y a y π ε ς η χ ό μ ΐν α leclio librorum ambilu m noru m ad Y 352, U 16, < uac sin g illa lid ) de- asironomiam perlinentium, VI <75 s c r i b u n t u r 3S2, ,9 1. B t adii. t ; A n o n ,1 1 ; IU 3 a d n.2. conf. Schol I Π ί ; append. p. ϊιαν/λμβτςοί, incommensurabi- A non.h '63adn.t. /ρ/«/ιί<γι;ν' lis: ά α νμμ ειρ ο ι fti 9 tia i) ηρος «λοχουμινο»ς VIII <034, 28 s q. ; I» 78, ί 7; (χ«λβτοί) ΰ α ν μ - 40ί7 adn. Ι. ά η εύ ίιχά η i v μ ε ιρ ο ί (ιΐ/ Λ η μ ίιρ φ ) IV 2 30, Ί ; π ε ρ ί ζυγών ΙΙρχιμί,Λ ονς o ti οΐ ΐίπειΙήψ Ο ω Sj Β θ {εν9εία) α α ν μ μ ε- {ΐείζονες χ ν χ ίο ι χ ιη α χ ψ α ο ν α ιΐ τω ν ιρος μ η χει tjj Β Ι Ι 296, 15 s q. ; s in ii- Ιί,ηααόνω ν xvxxfay, o tttv περι to l i t e r 296, 20; i; Θ Χ ϊη ς Ζ Ι ί μ εiζo y Kvto xiytq oy i; xvx ta ii u vi& y yiyr,- t i v a i a t jia «n o ΐία ν μ μ ίιρ ο ν ίη ΐ'ΐΐ/ lu t VIII 1068, e le m e n ta ISO, 14 sq.; 181 cum adn. I; s im i- d o c l r i n a e c e n l r o l i a r i c a e c o g ' l i t e r 182, 22 sq.; 8 4, 10 s<j. n o s c a s ιο ϊς ίρχιμη& ονί ηερί ίισ νμμειρ ο ι γω νίιιι IV 296, iaoqqonioiy iy iv /io y VIII 1031, 2 1,/ΐι^ ιφ /ρΐΐκ( 296, 10 s q. 3 s<. Areliimcdes omnium r e - Αανμηιωτοι, asymploli hyr u m m e c h a n i c a r u m peritissi- perbolae, IV 274, 6 ; 278, 1. 6; 280, m us VIII 1026, 5 21 ; Κ ιιρ η ο ί ύέ ; VII 676, 1; 954, 12; 958, 14. Ttov ifr,aiy b ^Ιν ιιο χεί ς } Ιρ χιμ ί,ίη 24; 960, jo y IvQ iexootoy tv μ ό ν ο ν ^1ι^iίίoy ίιαύμιρωνος, non congruus, iliα ννιεια χ έν κ ι μηχανιχον ι ό xa- versus, VI 556, 6; ω αιε καίμ< (ω νον tte ι η ν σφηιροποιΐαν, τω ν d i c im i 622, 24. ίϋ ΐίω ν o ia iy ήξιω χίναι ο υ νιύ ξ ίη άσφηχώς, firm iter, VIII 1062, 1026,9 12(scclconf.p. 4043adn.*); 10. _ α ί ίη ς dt i a i i v 9εω ρίιΐί to io - ΰαχήμων, deformis, vxt; V 304, S iv,ίκροί lij Jo S fiu ji ιίννήμει xtvf,- 21. σ»«rorio γ ίιρ } Ιρ ^ ιμ ή ο ο ν ί^ μ Ιν ΰταχΈος, inordinatus: ιριά ιίεΐ ε ϊ ρι; μ η μ η χ ί ί VI χ ό V, ΰ ρ ' φ Xi~ Λ ΰ γ ο ρ ο ι ittu x to t VII 646, 1 s q.; γ ε ια ι είρ ηχίνα ι ' < ϊόίμηΐ {ffr,ai) n o v item JrffJtf 6S8, p. (conf. append. ato> xni χινώ ιη ν γ ξ ν toeo, I 4. p. 1257). ίιιιιχιό ιερ κ ι Ιηΐίρήνειιιι ιιρχι t εχί ο νεΐ V, architecturam IV 270, 16. polycdra sem ireguexercere, III 36, 11. laria Λ<«ί ο ίη ΐίχ ιό ιερ ο ν π η ρ ιμ ή - αρχιτεχτονιχή, a rs architecto- α9ω ιό νβ ν V 358, 21; conf. a titx - nica, VIII 1024, 43; 1026, 24. των. fitn x ro f ί Χη, materia in- <{ρχ»ιεχτων, architectus, VIII digesta ac rudis, \ 3 0 i, H. 4024, 6; 1028, 29; 1074, 4. utuxiojf, praeter ordinem, i - ΛαΛενήί, infirm us: ita Ά ενία ιε- α χ η μ ιη ια μ ίν κ α ώ μ κ ιη VIII 4030, (lok'lier. exc. 1132, si. ΰαχεϊν, ea-ercere: ησχηχίνα ι ju «l e cum pariic. V 304, 8 ; 300, μ α» η μ α ιιχ ή III 30, 46*. 27 ; VII 644, 2. Λσχησίί, exercitatio,»/ x a tit utex>n, imperfectus, non ad fiχεΐρκ, VIII 4024, 2. nem perductus, VI 632, 48; VII 678, <ttf I»;(>, «oin e i/m jc /(lo c o inter- 7 ; Her. exc. 1116, 6 sq. άιεχΐ; polato} V 464, 5. ή μ ψ ο ια ιιχ ή, figurae imperfecta ro- Αστρονομεΐ V, astronomiea ra - talione genitae, VII 682, II. tione pertractare: o Λ α ιρονημοι'με- iitοηος, absurdus: ia m i to n i - v o i to n o i VI 474, 3, o μ ιχ ρ ο ς i<- to iito n o v V 334, 12; tv u to u to n o f α ιρ ο νο μ ο ί'μ ενο! ilk, 2; 473 ndn. 1. ί/-««' (ϊωβ,ή Schol. 1182,1 sq.; όαιρονομίη, parsniechanifac, ο η ιρ i a iiv iito.io v VII 802, 8; 978, VIII 1022, sq.; o n to iito nov IV 256, 32;

20 2!58, 8; V 33», 21; 340, 6 ; 38^, 2?; VII 784, 12; 8 0 8, 9 sq. 12; ΥΠΙ 1032, 4. 20; ^ροη. Η 5 2, 5; MS6, 7. 19; Schol. <177, 10. α ν, vicissim, andrerseits, IV 254, 16 (ς conicctura); ei αυ n ta tv VI 524, 32. augere: α ϊ ξ ο ν η ί VI 544, 11 ; j^ ss. ίίΰ ξΐτα ι VI 542, 8. 29; 5 4 4,3 9 ; VIII 1028, 21; Scho). 1182, ; tiv(>!uu VII 924, 1 ; a tie a 9 ttf ΥΙ 544, 17; α υξο μ ίνη 544, 2 9, ηυ^ό/ι^και VII 962, 9, ανξόμενο ν VI 544, 15, α ν ξ ο μ ίν ω ν 540, ; 542, ; αυξη9ή0(τίη 542, 18. mulliplicare,-cum ailverbio numerali; α υξήοομεν II 28, αΰ^ηαΐί, m ullipliealio: tutjit μ ν ζ ίίΐίω ν a v i^ a iy II 28, 17. avxixtt y o v y VIII 1070, 7. ttvt09ey, slaiim, III 38,1 9 ; iia - lini, iil esi cx ipsa hypotliesl, IV 228, 21. ΑντόΧυχος Pytanaeiis. Eius ηιρ! χ ιν ο ν μ ΐ^ η ί β φ α ίρ α ί theoremata cursim {Xoytp περιοχής) jiercensentur VI 5 1», , 24; alia singillatiin adduntur ibid. 524, , 10; Idcni liber citatur 612, 15 sq. (el conf. 613 adn. 3; 629 adn. 2 ), c a Schpl. 1180, 21. Conf. etiam praef. vol. II p. VII sq. αυτόματα lleronis VIII 1024, 28. αϊτός. In usu huius pronominis nihil a reliquis scriptoribus discrepans apud appum occurrit; velut Latino ipte respondet: ττρσς a p iijy Jtjy Γ Θ IV 258, II, αυτό ς μόyoς, ipte per te, V 304, 10; vel in casibus obliquis pronomen detenninativum est: II 2, I; III 30, 6. 20; 32, 2; V 304, 17; 306, 1. 28; 308, 5; VI 558, 11; 566,?. 8cet. (sed omnino hoc dicendi genus apud mathematicos multo rarius quam apud alios scriptores); denique rum articulo idem: τφ α ύτώ μ ίρ ιι νηερ - ix c iy III 72, 1 sq. (synonymum rst τφ ΐα φ 70, 22); άλλω ς το αυτό : vide ηααων; τa υ τό y (ante vocalem) V 398, 8; νΐι,7β8, 28; τα ν τά VI 588, 24; ό ανξός (scii. Χό/ρς) cum da- Γιρριι III tom. II. η tivo III 42, 15; 6q, 8 cct. Singillatim formulae praeppsitiono e$ hae occorrqnt: ΐττί j a α ντά, s c i./ΐ/ρ ς. velut τ5ιy R Z χ Ιν τρ ω γ III 134, 23, sim iliter IV'252, 19, et conf. μ /ρορ. i i a τΐι α υ τά, eadem ratione (In demonstratione geoinetrica), III 42, 4; 44, 8 ; 50, 12; 5 2, 27; 6 4, 10; IV 196, 2 ; V 400, 14 ; VII 724, 16; dia τα υ τά VII 706, 20 ; 756, 25; 820, 33; 822,2 1 ; 8 2 6,2 6 sq.; 840,26sq.; 872, 1 5 sq.; 1000, 18; 1020, 3; VIII 1050, 15 cct. Tuna το α ΐτό, eadem ratione, III 116, 1, et saepius χ α τα τα α υτά (svnonymum superiori Λ «τα ίΐυτά), VII 804, 15; 870, 25; 920, ; 946, 22; 978, 19 sq.; 988, 7 ; 990, 6 sq. 19; χα τα τα ν τά IV 194, 15; VIII 1038, 20. χα τα τα α υτα τρ a y a iv a n VII 918, 17, τ φ ιπ ά νω, scil. λή μ μ α τι, 940, 21, το ϊς π ρ o y ty ρ u μ μ ^yo ις 982, 4 sq. αίτου, c e t.; vide αύτοτίλής, in se finem suum habens, nullo adiumento indigens, sim plex, Her. exc. 1122, 27. &φaιqely, abscindere partem rectao vel circumferentiae, auferre (subtrahiren) angulum vel triangulum vcl rectanguluni v d quamnnnque m agnitudinem : (χωρία) nx atij tχ o y τa a α ντα ι [al χα τα νόμεναι) (OfuiQovaiy im o τη ς ίττ ενάειας ττί ό ια μ ίτρ φ cet., in constructione hyperbolae, VII 956, 18 s q.; τι/ Γ ( t i- 9είςι) tai;y ie^eixoy Ttjy A7j VII 684, 5 s q.; ά ψ ελεΐν IV 288, 5 cct. pass. (ΐφ αιρεϊτα ι IV 280, 21 ; χο η'ο ν α φ α ιρ ο υ μ ίί ου του Α Β Ε (τριγώ νου) VII 9.10, 17 S!\. \ ^αφ ίιρητα ι VI 620, 24 ; άφρρήαάω α ηο τη ς Ε Π τΐί.ιπ ΐαη η Χ Ξ III 32, 14; similiter 72, 15 sq.; 108, 15 c e t.; xoiyij άψΐίρήσ9ω ή Ζ Ι Ι III 106, 22, ac similiter passim; άφ^iρήa9ω σay IV 288, 6 c e t.; ά φ α ιρε9 ΐι VI 620, 7; VII 952, 4 ; ή υπέροχη α υτώ ν ano τής Ζ ά ψ - α^ρε9ειαα III 78, 3 s (.; χοινης ά ψ - αιρε9είσης τής B J V 3*0, 5 sq., sim iliter 320, 27 c e t.; χοινής ά γ α ι- ρε9είσης τής υηο ΙίΚ Θ γω ν ία ς V 362, 28 sq., ac sim iliter >a»im ; xoiyoit ά ψ αιρε91ντος του v!fo ΘΠΚ V 376, 25 sq., sim iliter VII 916, 20 sq. 2

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013 Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ /04/13-21/04/13 GENERAL RESULTS From Class : INT 1 To Class : INT 3 Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club 1 2 Points 1 GRE1111 INT

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex ΘΕΜΑ 2 Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με Γ = Δ = 60, ΑΔ=12 και ΓΔ=20. Φέρουμε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Να αποδείξετε ότι ΔΕ=ΓΖ και ΑΒ=ΕΖ. (Μονάδες 12) β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI ANECDOTA DELPHICA. ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ERNESTUS CURTIUS ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI IMPENSIS GUILELMI BESSER

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

581 QUiE VEL SUNT ANOMALA, V L POETICA, &c. 582

581 QUiE VEL SUNT ANOMALA, V L POETICA, &c. 582 581 QUiE VEL SUNT ANOMALA, V L POETICA, &c. 582 th. act. κατατίθημι. Siruiliter κάτθεο pro κατάθεο. Hoc autem pro κατάθεσο s. κατάθον, quod est aor. Ϊ med. imper. modi ab eod. th. Κατίασι, 3 pers. plur.

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! Ι E ali =!= =- ! ϊι^ = τ ϊ^5 "ϊ

ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! Ι E ali =!= =- ! ϊι^ = τ ϊ^5 ϊ ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! m U lh ferroli Ι E ali =!= =-! ϊι^ = τ ϊ^5 "ϊ ' j k r* GRUPPO FEHHQU made in Italy διαιρούμενες Αντλίες θερμότητας Αέρα / Νερού AQUA 2 - AQUA 3 Split Θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ).

Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ). Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πατρώνυµο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης: 26-11-1959 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε δύο παιδιά Επάγγελµα:

Διαβάστε περισσότερα

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT C. MVSONII RVFI RELIQVIAE EDIDIT O. HENSE MCMV LIPSIAE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI L1PBIA.K: TYPIB B. G. TBVBDRI THEODORO GOMPERZ S. PRAEFATIO. Vt olim tertio Ioannis Stobaei volumini pra.ennsunus Teletem

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Εις την Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM EX COD. BIBL. UPSAL. EDITUS EMENDATUS LATINE REDDITUS EXPLICATUS.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ Ί7Ί ιππ! Ι :Ί Ι Ϊ.Η: ήήψιιηηη ί ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι [ΙΑΜΗΝΗ, 21/03/2011 Γ1ΕΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ Αριθμ. Γίσωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΝΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ώ/νυη: 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη.

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ IL_V VEION V (EV.8) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 99 email: info@istechnology.gr FAX. 99 UL: www.istechnology.gr Copyright I technology /.a.8 9.

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM.

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. L E X I C O N V O C U M P E R E G R., IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. P R J E F A M E N. CONSILIUM, quo colligere Lexicon vocabulorum peregrinorum et novo Thesauro Stepbaniano pra. mittere

Διαβάστε περισσότερα

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT EXAMINATÜR. COMMENTATIO PHILOLOGICA DE SENTENTIA AMPLISSIMI PHILOSOPHORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390. " Male ergo in Josepho

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390.  Male ergo in Josepho 3 rr dedit, sed perperam, παρήγγειλαν. Denique in Cod. A, Jub. et August, diserte scriptum ήγγειλε extat. Et profecto Aoristus ipsi rei congruentior esse videtur." Fischer. Eurip. Hec. 666. ής άπηγγέλθη

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ > Συγγραφείς παιδικών & νεανικών βιβλίων Σύνθετη αναζήτηση Tips για αποτελεσματική αναζήτηση Duis aute irure dolor in henderit. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum ΑΔ [p. 121y] ΑΔ 1263 fuit, quam fabri aut figuli, quam medici aut harioli* v. Od. P. 383. sqq. Hesiod. Έργ. 25. Hymn, in Apoll. 165» sqq. etc.; honorem autem publice privatimque habuit longe maximum. Sive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE».

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE». IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210-9956955, +30210-7277545,+ 30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 18/11/2011 ΚΕΦ. 10

ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 18/11/2011 ΚΕΦ. 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Μέτρο εξωτερικού γινομένου 2 C A B C ABsin διανυσμάτων A και B Ιδιότητες εξωτερικού γινομένου A B B A εν είναι αντιμεταθετικό.

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ NOTATION ΓΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ -Bd, Steat and Lghtfoot "Tanpot Phenomena" -Bd, Amtong and Haage

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα