ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: , Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: FAX: ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,47ΕΥΡΩ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 'Εργο: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17 / 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α / α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α.T ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' :ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΟΜΑ Α 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ηµιβραχώδες για την δηµιουργία ΟΙΚ-20.02ΣΧ1 m3 ΟΙΚ , , ,00 υπογείων κλπ χώρων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, µε την καθαρή ΟΙΚ-20.02ΣΧ2 m3 ΟΙΚ , , ,00 µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές ΟΙΚ m3 ΟΙΚ ,60 950,00 570,00 εκσκαφές Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, µε την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε ΟΙΚ ΣΧ m3 ΟΙΚ ,80 300, ,00 εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη Εκσκαφή σε έδαφος Ο Ο Α-2 m3 Ο Ο 1123Α 2,61 350,00 913,50 γαιώδες ηµιβραχώδες Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό ΟΙΚ m3 ΟΙΚ ,40 650, ,00 λατοµείου Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, ΟΙΚ m3 ΟΙΚ 2162 εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 5, , ,00 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Ο Ο Γ-2.1 m3 Ο Ο3211.Β 18,40 160, , ,50 (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΜΑ Α 2: ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές ΟΙΚ m3 ΟΙΚ ,00 140, ,00 από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές ΟΙΚ m3 ΟΙΚ ,80 350, ,00 από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές ΟΙΚ m3 ΟΙΚ , , ,00 από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 ΟΙΚ ΣΧ m3 ΟΙΚ ,00 20, ,00 χαµηλής υδατοπερατότητας τύπου interproof ή ισοδύναµου Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 38.03ΣΧ m2 ΟΙΚ , , , Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων ΟΙΚ m2 ΟΙΚ , , , Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών ΟΙΚ m2 ΟΙΚ ,00 20,00 300,00 Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων ΟΙΚ m3 ΟΙΚ ,80 55, ,00 από οπλισµένο σκυρόδεµα Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ΟΙΚ kg ΟΙΚ , , ,00 κατηγορίας Β500c (S500s) οµικά πλέγµατα Β500C (S500s) ΟΙΚ kg ΟΙΚ , , ,00 Αποστάτες σιδηροοπλισµού ΟΙΚ m2 ΟΙΚ 3873 σκυροδεµάτων 1, , , ,00 1

3 ΟΜΑ Α 3: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου ΥΤΟNG ή ισοδύναµα ποιότητας PP4 ΟΙΚ ΣΧ m2 ΟΙΚ ,00 570, ,00 διαστάσεων 60x25x12,5 cm Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου ΥΤΟNG ή ισοδύναµα ποιότητας PP4 ΟΙΚ ΣΧ1 m2 ΟΙΚ ,00 950, ,00 διαστάσεων 60x25x20 cm Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου ΥΤΟNG ή ισοδύναµα ποιότητας PP2 ΟΙΚ ΣΧ1 m2 ΟΙΚ ,00 230, ,00 διαστάσεων 60x25x25 cm Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου ΥΤΟNG ή ισοδύναµα ποιότητας PP2 ΟΙΚ ΣΧ2 m2 ΟΙΚ ,00 800, ,00 διαστάσεων 60x25x32,5 cm ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Γραµµικά ΟΙΚ m ΟΙΚ ,00 70, ,00 διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά ΟΙΚ οπλισµένο σκυρόδεµα µε καλούπι τύπου ΟΙΚ ΣΧ m 50% OIK 17,00 610, ,00 U-FORM τοίχων πάχους 20 έως 32,5cm % Πρέκια µε δοµικά στοιχεία τύπου ΥΤΟNG ΟΙΚ ΣΧ2 m ΟΙΚ ,00 230, ,00 ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές ΟΙΚ 48.50ΣΧ m2 ΟΙΚ ,40 330, ,00 πλινθοδοµές Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε στοιχεία τύπου ΟΙΚ 49.10ΣΧ m ΟΙΚ ,00 235, ,00 catnik Προετοιµασία επιφανειών τοίχων για ΟΙΚ 77.15ΣΧ m2 ΟΙΚ , , ,00 επίχρισµα (αστάρι-σοβατίσµατος) Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά σε δύο στρώσεις ΟΙΚ 79.08ΣΧ m2 ΟΙΚ , , ,00 Επιχρίσµατα µε έτοιµο σοβά από τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις µε χρήση υαλοπλέγµατος για εσωτερική ΟΙΚ 71.22ΣΧ1 m2 ΟΙΚ , , ,00 χρήση Επιχρίσµατα µε έτοιµο σοβά από τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις µε χρήση υαλοπλέγµατος ή νευροµετάλ για ΟΙΚ 71.22ΣΧ2 m2 ΟΙΚ , , ,00 εξωτερική χρήση Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ΟΙΚ m2 ΟΙΚ 7171 ύψους από το δάπεδο εργασίας 0,60 600,00 360, ,00 ΟΜΑ Α 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση µε κεραµίδια ή τεχνητές πλάκες, ανοίγµατος 6,01m ως ΟΙΚ m2 ΟΙΚ ,00 970, ,00 12,00m Σανίδωµα στέγης µε σκουρέττα ΟΙΚ m2 ΟΙΚ , , ,00 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα ΟΙΚ ΣΧ m2 ΟΙΚ ,00 65, ,00 δροµιική, πλάτους περίπου 15cm Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα µπατική, οποιουδήποτε πλάτους ΟΙΚ ΣΧ m2 ΟΙΚ ,00 80, , Μεταλλικές θύρες τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης ΟΙΚ 62.50ΣΧ m2 ΟΙΚ ,00 30, ,00 Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης ΟΙΚ m2 ΟΙΚ ,00 7, ,00 πυραντίστασης 60 min Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης ΟΙΚ m2 ΟΙΚ ,00 26, ,00 πυραντίστασης 60 min Κιγκλιδώµατα περίφραξης από σίδηρο ΟΙΚ 61.24ΣΧ1 m2 ΟΙΚ ,00 270, ,00 γαλβανισµένο εν θερµώ Θύρες περίφραξης από σίδηρο γαλβανισµένο εν θερµώ ΟΙΚ 61.24ΣΧ2 m2 ΟΙΚ ,00 12, ,00 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων µε µεταλλικές εσχάρες βιοµηχανικής ΟΙΚ 61.24ΣΧ3 m2 ΟΙΚ ,00 7,00 735,00 προέλευσης γαλβανισµένες εν θερµώ Σε µεταφορά: , ,00 2

4 Από µεταφορά: , , ΟΙΚ ΣΧ1 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ1 τεµ ΟΙΚ ,00 1, , ΟΙΚ ΣΧ2 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ2 τεµ ΟΙΚ ,00 5, , ΟΙΚ ΣΧ3 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ3 τεµ ΟΙΚ ,00 10, , ΟΙΚ ΣΧ4 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ4 τεµ ΟΙΚ ,00 1,00 540, ΟΙΚ ΣΧ5 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ5 τεµ ΟΙΚ ,00 2, , ΟΙΚ ΣΧ6 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ6 τεµ ΟΙΚ ,00 1, , ΟΙΚ ΣΧ7 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ7 τεµ ΟΙΚ ,00 1, , ΟΙΚ ΣΧ8 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ8 τεµ ΟΙΚ ,00 4, , ΟΙΚ ΣΧ9 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ9 τεµ ΟΙΚ ,00 1,00 850, ΟΙΚ ΣΧ10 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ10 τεµ ΟΙΚ ,00 2, , ΟΙΚ ΣΧ11 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ11 τεµ ΟΙΚ ,00 2, , ΟΙΚ ΣΧ12 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ12 τεµ ΟΙΚ ,00 2, , ΟΙΚ ΣΧ13 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ13 τεµ ΟΙΚ ,00 2, , ΟΙΚ ΣΧ14 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ14 τεµ ΟΙΚ ,00 1,00 532, ΟΙΚ ΣΧ15 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ15 τεµ ΟΙΚ ,00 1,00 290, ΟΙΚ ΣΧ16 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ16 τεµ ΟΙΚ ,00 1,00 275, ΟΙΚ ΣΧ17 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ17 τεµ ΟΙΚ ,00 1,00 300, ΟΙΚ ΣΧ18 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ18 τεµ ΟΙΚ ,00 2,00 610, ΟΙΚ ΣΧ19 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ19 τεµ ΟΙΚ ,00 2,00 570, ΟΙΚ ΣΧ20 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ20 τεµ ΟΙΚ ,00 2, , ΟΙΚ ΣΧ21 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ21 τεµ ΟΙΚ ,00 2,00 980,00 Σε µεταφορά: , ,00 3

5 Από µεταφορά: , , ΟΙΚ ΣΧ22 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ22 τεµ ΟΙΚ ,00 4, , ΟΙΚ ΣΧ23 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ23 τεµ ΟΙΚ ,00 2,00 700, ΟΙΚ ΣΧ24 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ24 τεµ ΟΙΚ ,00 3, , ΟΙΚ ΣΧ25 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ25 τεµ ΟΙΚ ,00 1,00 235, ΟΙΚ ΣΧ26 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ26 τεµ ΟΙΚ ,00 2, , ΟΙΚ ΣΧ27 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ27 τεµ ΟΙΚ ,00 1,00 475, ΟΙΚ ΣΧ28 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ28 τεµ ΟΙΚ ,00 2, , ΟΙΚ ΣΧ29 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ29 τεµ ΟΙΚ ,00 3, , ΟΙΚ ΣΧ30 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ30 τεµ ΟΙΚ ,00 1, , ΟΙΚ ΣΧ31 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ31 τεµ ΟΙΚ ,00 1, , ΟΙΚ ΣΧ32 σύµφωνα µε τη µελέτη τύπου Κ32 τεµ ΟΙΚ ,00 1, , Εσωτερικά διαχωριστικά αλουµινίου ΟΙΚ ΣΧ33 m2 ΟΙΚ ,00 35, ,00 Εσωτερικό κούφωµα αλουµινίου συρόµενο µε διπλή υάλωση ΟΙΚ ΣΧ34 τεµ ΟΙΚ ,00 1,00 650,00 Εσωτερικοί φεγγίτες αλουµινίου µε διπλή ΟΙΚ ΣΧ1 υάλωση τεµ ΟΙΚ ,00 18, , Κιγκλίδωµα αλουµινίου µε τζάµι triplex ΟΙΚ ΣΧ2 m ΟΙΚ ,00 45, , Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2mm ΟΙΚ m ΟΙΚ ,00 400, ,00 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων ΟΙΚ m ΟΙΚ ,90 300,00 870, ,00 ΟΜΑ Α 5: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου ΟΙΚ m2 ΟΙΚ , , ,00 Επίστρωση µε διαπνέουσα µεµβράνη από υψηλής πυκνότητας πολυπροπυλένιο ΟΙΚ 79.10ΣΧ m2 ΟΙΚ , , , Αρµοκάλυπτρο στεγανό ευθύγραµµο, σχήµατος Γ ή καµπύλου ΟΙΚ ΣΧ1 m ΟΙΚ ,00 70, ,00 Εσωτερικά αρµοκάλυπτρα τοίχων και δαπέδων ΟΙΚ ΣΧ2 m ΟΙΚ ,00 50, ,00 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά. Φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους ΟΙΚ m2 ΟΙΚ ,90 250,00 225,00 0,40mm Στεγάνωση µε ασφαλτόπανα ΟΙΚ 79.09ΣΧ m2 ΟΙΚ , , ,00 Σε µεταφορά: , ,00 4

6 Από µεταφορά: , ,00 Μεµβράνη HDPE µε αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολληµένο ΟΙΚ m2 ΟΙΚ ,30 270, ,00 γεωύφασµα Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα εξηλασµένης ΟΙΚ 79.45ΣΧ m2 ΟΙΚ , , ,00 πολυστερίνης πάχους 10cm Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη ΟΙΚ 79.48ΣΧ m2 ΟΙΚ , , ,00 πάχους 7cm Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη ΟΙΚ 79.48ΣΧ m2 ΟΙΚ ,00 220, ,00 (πάχους 2,5cm) Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου ΟΙΚ ΣΧ1 m2 ΟΙΚ ,30 230, ,00 πλευράς άνω των 30 cm Επιστρώσεις µε έγχρωµες πλάκες ΟΙΚ ΣΧ2 m2 ΟΙΚ , , ,00 τσιµέντου πλευράς 40 cm Επιστρώσεις µε χυτό βοτσαλωτό δάπεδο ΟΙΚ ΣΧ m2 ΟΙΚ ,00 100, ,00 Επιστρώσεις δαπέδων µε ΟΙΚ ΣΧ m2 ΟΙΚ , , ,00 τσιµεντοκονίαµα πάχους έως 7cm Κατασκευή βαρέως τύπου βιοµηχανικού ΟΙΚ 73.92ΣΧ m2 ΟΙΚ δαπέδου 27,00 220, ,00 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλαστικό δάπεδο µε γύρισµα για σοβατεπί ΟΙΚ 73.96ΣΧ m2 ΟΙΚ , , ,00 (υγιεινοµικό) και ειδικά τεµάχια Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά ΟΙΚ m2 ΟΙΚ ,60 150, ,00 πλακίδια GROUP4, διαστάσεων 40x40cm Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια ΟΙΚ m2 ΟΙΚ ,00 500, ,00 GROUP 1, διαστάσεων 20x20cm Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά ΟΙΚ m ΟΙΚ ,50 30,00 105,00 πλακίδια ιαχωριστικά «προφίλ» υλικών ΟΙΚ ΣΧ m ΟΙΚ ,20 55,00 506,00 επενδύσεων δαπέδων Κατώφλια και περιζώµατα (µπορτούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως ΟΙΚ ΣΧ m2 εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και ΟΙΚ ,00 15, ,00 οποιουδήποτε πλάτους Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους ΟΙΚ m2 ΟΙΚ ,00 15, ,00 d=3cm Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο, πλάτους ΟΙΚ ΣΧ m2 ΟΙΚ ,00 75, ,00 >35cm και πάχους 3cm Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm ΟΙΚ µµ ΟΙΚ ,20 340, ,00 (βατήρων/µετώπων) Επιστρώσεις µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά ΟΙΚ σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως m2 ΟΙΚ ,00 175, ,00 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,πάχους ΟΙΚ m ΟΙΚ ,00 120, ,00 2cm Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό ΟΙΚ τεµ ΟΙΚ ,20 390, ,00 πάχους 2 cm Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο ΟΙΚ m2 ΟΙΚ ,80 10,00 58,00 Σε µεταφορά: , ,00 5

7 Από µεταφορά: , ,00 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων ΟΙΚ m ΟΙΚ ,10 180,00 738,00 Ψευδοροφή, ανισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών ή πλάκες απλής ή ΟΙΚ 78.35ΣΧ m2 ΟΙΚ , , ,00 ανθυγρής γυψοσανίδας Υδροχρωµατισµοί ασβέστου νέων ΟΙΚ m2 ΟΙΚ , , ,00 επιφανειών Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών ΟΙΚ m2 ΟΙΚ 7735 τοίχων για χρωµατισµούς 1, , ,00 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών επιχρισµάτων ή ΟΙΚ m2 ΟΙΚ , , ,00 σκυροδεµάτων Οικολογικό χρώµα ακρυλικής βάσεως νερού για εσωτερική βαφή επιχρισµάτων, ΟΙΚ m2 ΟΙΚ , , ,00 σκυροδέµατος ή γυψοσανίδας Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων µε ελαστοµερές, µονωτικό ΟΙΚ ΣΧ m2 100% ακρυλικό χρώµα εξωτερικών ΟΙΚ , , ,00 επιφανειων Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή ΟΙΚ m2 ΟΙΚ ,50 110,00 495,00 βάσεως σιλικόνης Σύστηµα αλουµινίου σκίασης µε περσίδες ΟΙΚ 78.20ΣΧ m2 ΟΙΚ ,00 100, , ,00 ΟΜΑ Α 6: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Πρόχυτα κράσπεδα 0,15x0,30m από Ο Ο Β 51 ΣΧ m Ο Ο ,70 85,00 569,50 σκυρόδεµα C16/ Ασφαλτική προεπάλειψη Ο Ο -3 m2 Ο Ο ,08 550,00 594,00 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους ,05 m ( Π.Τ.Π. Α 265) µε χρήση κοινής Ο Ο -8.1 m2 Ο Ο 4521.Β 4,82 550, ,00 ασφάλτου Επίστρωση µε ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8-2χιλ. Ο Ο Β 51ΣΧ m2 Ο Ο ,00 550, ,00 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατα ΕΝ 1433 βιοµηχανικής προέλευσης Τυποποιηµένα κανάλια εσωτερικού Υ Ρ m Υ Ρ ,00 100, ,00 πλάτους 200 mm κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο. Πλήρης κατασκευή βρύσης αύλειου ΟΙΚ 73.11ΣΧ τεµ ΟΙΚ 7311 χώρου 2000,00 1, , Μεταλλική σκάλα πτυσσόµενη δώµατος ΟΙΚ 63.01ΣΧ τεµ ΟΙΚ ,00 1, ,00 Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση µπασκέτας καλαθοσφαίρισης Ολυµπιακού ΟΙΚ 6128 ΣΧ1 τεµ ΟΙΚ ,00 2, ,00 τύπου Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση ορθοστατών πετοσφαίρισης µε δίχτυ ΟΙΚ 6128 ΣΧ2 τεµ ΟΙΚ ,00 1,00 800, Επιστήλιος µονός κάδος απορριµµάτων ΟΙΚ ΣΧ1 τεµ ΟΙΚ ,00 10, , Παγκάκι µε διάτρητο χαλυβδόφυλλο ΟΙΚ ΣΧ2 τεµ ΟΙΚ ,00 11, , Ιστός σηµαίας πλήρως εγκατεστηµένος ΟΙΚ 6128 ΣΧ3 τεµ ΟΙΚ ,00 1,00 250,00 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη εκτός ΠΡΣ-Α5 m3 ΠΡΣ ,30 125,00 287,50 αστικών περιοχών Φύτευση φυτών, Φύτευση φυτών µε ΠΡΣ-Ε9.6 τεµ ΠΡΣ ,20 138,00 441,60 µπάλα χώµατος από 12,50 µέχρι 22,00 lt Σε µεταφορά: , ,60 6

8 Από µεταφορά: , ,60 Φύτευση φυτών, Φύτευση φυτών µε ΠΡΣ-Ε9.7 τεµ ΠΡΣ ,50 41,00 184,50 µπάλα χώµατος από 23 µέχρι 40 lt ιανεµητές σταλακτηφόροι Φ 16 µε αυτορυθµιζόµενους σταλλάκτες, ΠΡΣ-Η m ΗΛΜ 8 0,63 150,00 94,50 αποστάσεων σταλλακτών 33 cm Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, µεταλλικό. ιαστάσεων / πάχους (mm) Χ30Χ20/1,2 ΠΡΣ-Η τεµ ΗΛΜ 8 58,00 2,00 116,00 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονοµαστικής πίεσης 6atm. Ονοµαστικής ΠΡΣ-Η1.1.2 m ΗΛΜ 8 0,35 275,00 96,25 διαµέτρου Φ20 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονοµαστικής πίεσης 6atm. Ονοµαστικής ΠΡΣ-Η1.1.4 m ΗΛΜ 8 0,55 235,00 129,25 διαµέτρου Φ32 Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN ΠΡΣ-Η atm, πλαστικές. Χωρίς µηχανισµό τεµ ΗΛΜ 8 32,00 5,00 160,00 ρύθµισης ρύθµισης πίεσης, Φ1 Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού ΠΡΣ-Η τεµ ΗΛΜ ,00 2,00 420,00 χώρου. Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες:4-6 Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών50χ60 cm, 6 ΠΡΣ-Η τεµ ΗΛΜ 8 48,00 3,00 144,00 ηλεκτροβανών Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Καλώδια τύπου E1VV-U (ΝΥΥ) διατοµής 10 x 1,5 ΠΡΣ-Η m ΗΛΜ 47 1,20 150,00 180,00 mm ένδρα κατηγορίας 3 ΠΡΣ- 1.3 τεµ ΠΡΣ ,40 1,00 12, ένδρα κατηγορίας 4 ΠΡΣ- 1.4 τεµ ΠΡΣ ,80 29,00 835, ένδρα κατηγορίας 5 ΠΡΣ- 1.5 τεµ ΠΡΣ ,70 1,00 48, ένδρα κατηγορίας 6 ΠΡΣ- 1.6 τεµ ΠΡΣ ,00 10,00 850, Θάµνοι κατηγορίας Θ3 ΠΡΣ- 2.3 τεµ ΠΡΣ ,40 8,00 51, Θάµνοι κατηγορίας Θ4 ΠΡΣ- 2.4 τεµ ΠΡΣ ,00 110, , Αναρριχώµενα κατηγορίας Α3 ΠΡΣ- 3.3 τεµ ΠΡΣ ,50 20,00 130, ,60 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α: ,10 ΟΜΑ Α 7: ΙΚΤΥΑ ΗΛΜ8-35,5%, ΗΛΜ4-34,4%, ΗΛΜ Θέρµανση-ψύξη ΗΛΜ 7 ΣΧ 8,9%, τεµ ΗΛΜ40-8,5%, ,00 1, ,00 ΗΛΜ29-7,7%, ΗΛΜ11-5% ΗΛΜ46 34,9%, ΗΛΜ48 20,74%, ΗΛΜ Ηλεκτρολογικά ΗΛΜ 46 ΣΧ 16,7%, τεµ ΗΛΜ49 7,2%, ,00 1, ,00 ΗΛΜ4 9,7%, ΗΛΜ44 6,7%, ΗΛΜ52 1,8%, ΗΛΜ54 1,5%, ΗΛΜ24 0,8% Σε µεταφορά: , ,00 7

9 Από µεταφορά: , ,00 ΗΛΜ21 53,40%,ΗΛΜ Πυρόσβεση - πυρανίχνευση ΗΛΜ21 ΣΧ τεµ 0 22,20 %, ,00 1, ,00 ΗΛΜ4 20,5 %, ΗΛΜ52 3,9 ΗΛΜ8 47,8 %, ΗΛΜ14 30,8 %, ΗΛΜ10 9,0 %, ΗΛΜ13 7, Ύδρευση - αποχέτευση ΗΛΜ8 ΣΧ τεµ %, ΗΛΜ11 3,6 %, ΗΛΜ23 1, ,00 1, ,00 % Ανελκυστήρας ΑΜΕΑ ΑΤΗΕ Ν9032 τεµ ΗΛΜ63 100% ,00 1, , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' : ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑ Α 8: ΙΑΤΡΗΣΕΙΣ Κατασκευή δικτύου κατακόρυφων Υ Ρ ΣΧ1 γεωθερµικών εναλλακτών Κατασκευή δικτύου οριζόντιων Υ Ρ ΣΧ2 γεωθερµικών εναλλακτών µµ µµ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β: ,00 Υ Ρ Υ Ρ , , ,00 20, , , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ: ,00 ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρις Γ.Ε & Ο.Ε 18%) ,10 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (µαζι µε Γ.Ε & Ο.Ε 18%) , ,28 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ,69 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (µε τα απρόβλεπτα) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ: , ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ,97 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0, ,80 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (χωρίς ΦΠΑ) ,77 ΦΠΑ 23% ,70 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε ΦΠΑ) ,47 Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ, 4 / 2 / 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος.Τ.Υ. Η Προϊστάµενη ήµου Ν. Προποντίδας Tµ. Σ.Κ.Η.Ε. Ιωάννης Ελευθερούδης Ελένη Σίµου Στέλιος Ραµανδάνης Παναγιώτα Θεργιού Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ Ηλ/γος Μηχανικός ΠΕ 8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc CF0000/4932/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 5/2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευής όψεων και αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 399.996,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα