ΤΣΙΤΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 15 ον χλµ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών Τηλ Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΙΤΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 15 ον χλµ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών Τηλ. 2310 489680 Fax : 2310 461039 e-mail : info@pro-techellas."

Transcript

1 ΤΣΙΤΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ O.Ε 15 ον χλµ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών Τηλ Fax : ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 05/05/2014 Έκδοση :01 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία DPF Super Clean Κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας η του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Προσδιοριζόµενες χρήσεις ιαλύτης καθαρισµού για µοριακά φίλτρα Ντίζελ 1.3 Στοιχεία του Προµηθευτή του ελτίου εδοµένων ασφαλείας Εταιρεία ΤΣΙΤΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 15 ον χλµ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών Τηλ Fax : 1.3 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεως Τµήµα 2.ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόµηση του µείγµατος Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό 1272/2008 GHSO8 Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία κινδύνου 1 ηλώσεις Επικινδυνότητας Η Η304, EUH 066 Ταξινόµηση σύµφωνα µε την οδηγία ( 67/548/ΕΕ η 265/2002) Χη : Επιβλαβές Φράσεις Κινδύνου R R 65, R66, 2.2 Στοιχεία επισήµανσης Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό 1272/2008 Το προϊόν επισηµαίνεται Εικονογράφηµα GHSO8 Περιέχει : Αλειφατικούς υδρογονάνθρακες Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος ηλώσεις Επικινδυνότητας Η Η304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς EUH066Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος η σκάσιµο ηλώσεις Προφύλαξης Ρ102 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Ρ210 Μακριά από θερµότητα /σπινθήρες / φλόγες / θερµικές επιφάνειες µην καπνίζετε Ρ273 Ρ280 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον Να φοράτε προστατευτικά γάντια,/ προστατευτικά ενδύµατα /µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια /πρόσωπο Ρ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ( τηλ ) η ένα γιατρό Ρ303+Ρ361+Ρ353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ (η µε τα µαλλιά ) :Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ενδύµατα ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό στο ντούς Ρ304+Ρ340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή Ρ331 Μην προκαλέσετε εµετό Ρ Αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 20 ο C Ρ501 Απόρριψη του περιεχοµένου / και των περιεκτών σύµφωνα µε τις τοπικούς / εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς

2 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 5/5/2014 Έκδοση :01 σελίδα : 2/11 2. Τµήµα 2.ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ(συνέχεια) Επισήµανση σύµφωνα µε την οδηγία ( 67/548/ΕΕ η 265/2002) Σύµβολο Κινδύνου Χη : Επιβλαβές Περιέχει : Αλειφατικούς υδρογονάνθρακες Φράσεις Κινδύνου R R 65 Επιβλαβές ; µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης R66 Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος η σκάσιµο Φράσεις Προστασίας S S2 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ S15 Μακριά από θερµότητα S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης απαγορεύεται το κάπνισµα S28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι S36/37/39Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου S47 S62 Αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 20 ο C Σε περίπτωση κατάποσης να µην προκληθεί εµετός,, ζητείστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεως : Άλλοι κίνδυνοι Άγνωστοι 3. Τµήµα 3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά 3.2 Μείγµατα Χηµικός χαρακτηρισµός : Μείγµα : Συστατικά σύµφωνα µε τον Κανονισµό 648/2004/ΕΕ >30% : Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες Επικίνδυνες περιεχόµενες ουσίες Αποστάγµα ( πετρέλαιο) επεξεργασµένο ελαφρά µε υδρογόνο Συγκέντρωση % Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH- αριθµός καταχώρησης xxxx Σύµφωνα µε το άρθρο 20(3) Ταξινόµηση κινδύνου Xi; Ερεθιστικό R : 66 Xn ; Επιβλαβές R : 65 GHS Ταξινόµηση GHSO8 Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία κινδύνου 1, Η304 Υδρογονάνθρακες C11-C13,Ισοαλκάνια, <2% αρωµατικά Συγκέντρωση 1-5% Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH- αριθµός καταχώρησης Σύµφωνα µε το άρθρο 20(3) Ταξινόµηση κινδύνου Xi; Ερεθιστικό R : 66 Xn ; Επιβλαβές R : 65 GHS Ταξινόµηση GHSO8 Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία κινδύνου 1, Η304

3 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 5/5/2014 Έκδοση :01 σελίδα : 3/11 3. Τµήµα 3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά ( συνέχεια) Επικίνδυνες περιεχόµενες ουσίες ιαλύτης Νάφθας ( πετρέλαιο) βαριά αρωµατικό ; Απροσδιόριστη Κηροζίνη Συγκέντρωση <1% Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH- αριθµός καταχώρησης Σύµφωνα µε το άρθρο 20(3) Ταξινόµηση κινδύνου Xn ; Επιβλαβές R : 65 GHS Ταξινόµηση GHSO8 Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία κινδύνου 1, Η Τµήµα 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες είξτε αυτό το ελτίο εδοµένων Ασφαλείας στον θεράποντα γιατρό Αποµακρύνετε τον προσβαλλόµενο από την περιοχή κινδύνου Σε περίπτωση αναισθησίας τοποθέτηση και µεταφορά σε πλάγια θέση καµιά παροχή δια του στόµατος στον αναίσθητο Σε διακοπή της αναπνοής παροχή τεχνητής αναπνοής η οξυγόνου ελευθερώστε τα ενδύµατα Συµπτώµατα δηλητηριάσεων µπορεί να εµφανισθούν µετά από ώρες Σαρανταοκτάωρη ιατρική παρακολούθηση Μεταφορά στον καθαρό αέρα Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε ιατρική συµβουλή ( εάν είναι δυνατόν δείξτε την ετικέτα του ) Εισπνοή : Μεταφορά στον καθαρό αέρα.εάν δεν επανέλθει µεταφορά στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο για επί πλέον θεραπεία Σε επαφή µε το δέρµα Αποµάκρυνση των µολυσµένων ενδυµάτων Ενδιάµεσα καλό πλύσιµο µε αρκετή ποσότητα νερού για 15 λεπτά και συνέχιση του πλυσίµατος µε σαπούνι και νερό Εάν εµφανισθούν κοκκινίλες, πρηξίµατα, πόνος και φλύκταινα µεταφορά στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο για επί πλέον θεραπεία Σε επαφή µε τα µάτια : Πλύνετέ τα καλά µε νερό για 30 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά Εάν εµφανισθούν κοκκινίλες, εγκαύµατα, µελανές η πρηξίµατα. µεταφορά στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο για επί πλέον θεραπεία Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης µην προκαλέστε εµετό Μεταφορά στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο για επί πλέον θεραπεία Σε περίπτωση εµετού, κρατείστε το κεφάλι προς τα κάτω για αποφυγή αναρρόφησης Εάν µετά από έξι ώρες εµφανισθούν ένα από τα ακόλουθα συµπτώµατα µεταφορά στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο για επί πλέον θεραπεία : Πυρετός πάνω από 38,3 ο C,διακοπή αναπνοής. υπεραιµία, η συνεχή βήχα η άσθµα. Μην πάρετε τίποτα από το στόµα 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες η µεταγενέστερες Εάν το υλικό εισέλθει στους πνεύµονες θα εµφανισθούν συµπτώµατα όπως, βήχας, ασφυξία, άσθµα, δυσκολία αναπνοής, υπεραιµία, αργή αναπνοή και πυρετό Τα συµπτώµατα του αναπνευστικού µπορεί να εµφανισθούν µετά από µερικές ώρες από την έκθεση Ο ερεθισµός του δέρµατος,ενδείξεις και συµπτώµατα, περιλαµβάνουν ευαισθητοποίηση εγκαυµάτων, κοκκινίλες, πρηξίµατα και φλύκταινα Εισπνοή µεγάλης συγκέντρωσης ατµών µπορεί να προκαλέσει πίεση του νευρικού συστήµατος µε αποτέλεσµα ζαλάδες, αναισθησία, πονοκέφαλο, ναυτία και απώλεια ισορροπίας Συνέχιση εισπνοής µπορεί να προκαλέσει τον θάνατο 4.3 Ένδειξη οιαδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Συµπτωµατική θεραπεία 5. Τµήµα 5ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά µέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα Αφρός, ψεκασµός νερού η οµίχλη.ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, άµµος η χώµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνον σε µικρές φωτιές Μη κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα : εκτόξευση νερού Άλλες πληροφορίες εν απαιτούνται άλλα µέτρα

4 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 5/5/2014 Έκδοση :01 σελίδα : 4/11 5. Τµήµα 5ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ(συνέχεια) 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία η το µείγµα Καύσιµο υγρό Επικίνδυνα προϊόντα καύσης µπορεί να περιέχουν Ένα σύµπλοκο µίγµα στερεών και υγρών σωµατιδίων και αέρια ( καπνός) Μονοξείδιο του άνθρακα Οξείδια του θείου Μη προσδιοριζόµενα ανόργανα και οργανικά συστατικά Επιπλέει στην επιφάνεια του νερού και µπορεί να αφαιρεθεί Μπορεί να εµφανισθούν εύφλεκτοι ατµοί σε θερµοκρασίες κάτω από το σηµείο ανάφλεξης Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα του σχηµατίζουν εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα Οι ατµοί του είναι βαρύτεροι του αέρα Σπινθήρες κατά µήκος του δαπέδου µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά Σε περίπτωση πυρκαγιάς σχηµατίζονται : Ερεθιστικοί ατµοί, Μονοξείδιο & ιοξείδιο του άνθρακα και Οξείδια του θείου 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Αποφεύγετε η επαφή µε τα µάτια Εφαρµόζονται γενικά τα µέτρα για τον εξοπλισµό προστασίας προσωπικού Ειδικός προστατευτικός οπλισµός για τους πυροσβέστες Κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή Περαιτέρω πληροφορίες Μην αφήστε το νερό πυρόσβεσης να εισέλθει στα επιφανειακά και υπόγεια νερά Αποµακρύνετε τον περιέκτη από την ζώνη κινδύνου και ψύξτε µε νερό 6. Τµήµα 6ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές Προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Αποφύγετε την επαφή µε υλικό πιτσιλισµένο η διαρροής Για οδηγίες επιλογής του εξοπλισµού προστασίας προσωπικού δείτε παράγραφο 8 αυτού του ελτίου εδοµένου Ασφαλείας είτε παράγραφο 13 για πληροφορίες απόρριψης Λάβετε υπ όψιν τους τοπικούς και διεθνείς ισχύοντες κανονισµούς Εκκενώστε την περιοχή από το µη ειδικό προσωπικό Αερισµός της µολυσµένης περιοχής Για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης Μπορεί να αναφλεγεί στην επιφάνεια σε θερµοκρασίες πάνω από το σηµείο ανάφλεξης Μην αναπνέετε καπνούς /ατµούς Μην χειρίζεστε ηλεκτρικούς εξοπλισµούς Κλείστε τις διαρροές εάν είναι δυνατόν χωρίς προσωπικό κίνδυνο Αποµακρύνετε όλες τις πηγές Ανάφλεξης από την περιοχή και εκκενώστε τον χώρο από το προσωπικό Προσπαθήστε να διασπείρετε το αέριο η την κατ ευθείαν ροή του σε µια ασφαλή περιοχή για παράδειγµα χρησιµοποιώντας οµιχλώδη σπραϋ Λάβετε µέτρα προστασίας έναντι στατικού ηλεκτρισµού Ασφαλή ηλεκτρική αγωγιµότητα δια σύνδεσης και γείωσης όλων των εξοπλισµών Εξοπλισµός της περιοχής µε µετριτή καύσιµων αερίων Άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες Για τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό Βλέπε παράγραφο Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Οι παρακάτω πληροφορίες αναφέρονται στις διαρροές µεγάλων ποσοτήτων Αποφεύγεται η είσοδος του στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Εµποδίστε την εξάπλωση στην επιφάνεια ( µε καταστολή η φραγµό λαδιών) 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Εµποδίστε την εξάπλωση η την είσοδο στις αποχετεύσεις η ποταµούς χρησιµοποιώντας άµµο, χώµα η άλλα κατάλληλα υλικά 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό α) Κάλυψη αγωγών αποχέτευσης α) τεχνικές εξουδετέρωσης Για µικρές ποσότητες πιτσιλισµένου υγρού ( <1 Βαρέλι) µεταφέρεται µε µηχανικό τρόπο σε ένα ετικεταρισµένο, µονωµένο δοχείο για ανακύκλωση η ασφαλή απόρριψη Συλλέγετε, δεσµεύετε και αντλείτε τυχόν διαρροές Αφήστε τα υπολείµµατα να εξατµισθούν η συλλέξτε τα µε κατάλληλο απορροφητικό υλικό και απορρίψτε το µε ασφάλεια Αποµακρύνετε το µολυσµένο χώµα και απορρίψτε το µε ασφάλεια Για µεγάλες ποσότητες πιτσιλισµένου υγρού ( >1 Βαρέλι) µεταφέρεται µε µηχανικό τρόπο όπως σε κενό φορτηγό σε ένα δοχείο για ανακύκλωση η ασφαλή απόρριψη Μην ξεπλένετε τα υπολείµµατα µε νερό ιατήρηση σαν µολυσµένο λύµα Αφήστε τα υπολείµµατα να εξατµισθούν η συλλέξτε τα µε κατάλληλο απορροφητικό υλικό και απορρίψτε το µε ασφάλεια

5 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 5/5/2014 Έκδοση :01 σελίδα : 5/11 6. Τµήµα 6ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ(συνέχεια) Αποµακρύνετε το µολυσµένο χώµα και απορρίψτε το µε ασφάλεια Φορτώστε το σε ένα κατάλληλο καθαρό επισηµασµένο περιέκτη για απόρριψη η ανάκτηση σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς Κοινοποιείστε στις αρχές εάν η έκθεση στους ανθρώπους η στο περιβάλλον µπορεί να εµφανίσει κινδύνους Οι τοπικές αρχές πρέπει να γνωρίζουν εάν δεν πρέπει να περιέχονται επικίνδυνα πιτσιλίσµατα Μερικά πιτσιλίσµατα πρέπει να διασπασθούν χρησιµοποιώντας shipboard oil Pollution Emergency Plan(SOPEP) όπως αναφέρεται από τον MARPOL στο Παράρτηµα 1 του κανονισµού Παραποµπή σε άλλα τµήµατα Για οδηγίες επιλογής του εξοπλισµού προστασίας βλέπε παράγραφο 8 αυτού του ελτίου εδοµένων Ασφαλείας Για οδηγίες απόρριψης του πιτσιλισµένου υλικού βλέπε παράγραφο 13 αυτού του ελτίου εδοµένων Ασφαλείας 7. Τµήµα 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Γενικές προφυλάξεις Αποφύγετε την εισπνοή ατµών η την επαφή µε το υλικό Χρησιµοποιείτε µόνον σε καλά αεριζόµενο χώρο Καλό πλύσιµο µετά από κάθε χειρισµό Για οδηγίες επιλογής του εξοπλισµού προστασίας βλέπε παράγραφο 8 αυτού του ελτίου εδοµένων Ασφαλείας Χρήση των πληροφοριών αυτού του δελτίου σαν εισαγωγή αποτίµησης κινδύνου τοπικών περιστάσεων, βοηθώντας στον προσδιορισµό του ελέγχου για ασφαλή χειρισµό, αποθήκευση και απόρριψη αυτού του προϊόντος Στεγνώστε στον αέρα τα µολυσµένα ενδύµατα πριν από το πλύσιµο Μολυσµένα δερµάτινα αντικείµενα συµπεριλαµβανοµένων των παπουτσιών δεν µπορούν να απολυµανθούν και πρέπει να καταστραφούν Κατάλληλη απόρριψη µερικών µολυσµένων κουρελιών η καθαρισµένων υλικών για εµποδισµό της πυρκαγιάς Χρησιµοποιείτε τοπικό επαγωγό εάν υπάρχει κίνδυνος εισπνοής ατµών, οµίχλης η αεροζόλ Εµποδίστε τα πιτσιλίσµατα Για καλύτερο χειρισµό, µεταφορά του προϊόντος, αποθήκευση και καθαρισµό των δοχείων συµβουλευτείτε στον προµηθευτή του προϊόντος α Ασφαλής χειρισµός της ουσίας η του µείγµατος Σβήστε τις γυµνές φλόγες Μην καπνίζετε Αποµακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης Αποφύγετε τους σπινθήρες Αποφύγετε την εισπνοή ατµών η οµίχλης Καµιά αναρρόφηση από το στόµα Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα Μην τρώτε και µην πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε Κατά τον χειρισµό του προϊόντος σε βαρέλια, χρησιµοποιείτε µεταχειρισµένα παπούτσια και κατάλληλο εξοπλισµό Οι ατµοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα, διαχέονται στο πάτωµα και είναι δυνατή η ανάφλεξη Γειώστε όλους τους εξοπλισµούς Στατικός ηλεκτρισµός µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων 7.2.α Τρόποι διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται µε Απαιτήσεις χώρων αποθήκευσης Αποθήκευση βαρελιών και µικρών περιεκτών Τα βαρέλια πρέπει να στοιβάζονται σε µέγιστο ύψος 3 µέτρων Χρησιµοποιείτε κατάλληλα επισηµασµένα και κλειστά δοχεία Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά το άνοιγµα µονωµένων δοχείων, διότι κατά την αποθήκευση µπορεί να δηµιουργηθεί πίεση Αποθήκευση Βυτίων : Τα βυτία πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένα για την αποθήκευση αυτού του προϊόντος Τα βυτία πρέπει να είναι σταθερά τοποθετηµένα, µακριά από θερµότητα και άλλες πηγές ανάφλεξης Οι ατµοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα Προφύλαξη από την συσσώρευση σε λάκκους και κατοικηµένους χώρους Οι ατµοί από το βυτίο να µην διαφεύγουν στην ατµόσφαιρα Απώλεια αναπνοής κατά την αποθήκευση πρέπει να ελέγχεται µε κατάλληλο σύστηµα επεξεργασίας ατµών 7.3 Ειδική τελική χρήση η χρήσεις Αναφερθείτε στην παράγραφο 16 και στο παράρτηµα καταχώρηση χρήσης του REACH Επιπρόσθετες πληροφορίες ιαβεβαιώστε ότι ακολουθούνται οι τοπικοί κανονισµοί που ισχύουν για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος Μεταφορά του Προϊόντος Αποφύγετε το πιτσίλισµα κατά το γέµισµα Περιµένετε 2 λεπτά µετά το γέµισµα του βυτίου (για βυτία µεταφερόµενα σε φορτηγό) πριν από το άνοιγµα του φεγγίτη η της βάνας Περιµένετε 30 λεπτά µετά το γέµισµα του δοχείου ( για µεγάλα βυτία αποθήκευσης ) πριν από το άνοιγµα του φεγγίτη η της βάνας Κρατείστε τα βυτία κλειστά αν δεν τα χρησιµοποιείτε Μην χρησιµοποιείτε αέρα υπό πίεση για γέµισµα, άδειασµα η χειρισµό εν προβλέπονται άλλες ειδικές χρήσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο1.2

6 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 5/5/2014 Έκδοση :01 σελίδα : 6/11 7. Τµήµα 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ( συνέχεια) Κατάλληλα υλικά Για δοχεία η σωληνώσεις χρησιµοποιείτε ανοξείδωτο χάλυβα Το αλουµίνιο χρησιµοποιείται εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης Για σωληνώσεις χρησιµοποιούνται Μη πλαστικοποιηµένο Πολυβυνυ-λοχλωρίδιο (U-PVC),Φθοριοµένα πολυµερή (PTFE) Πολυβυνυλοδιενοφθορίδια (PVDF) Πολυαιθερικές κετόνες(peek), Πολυαµίδια (PA-111) Για µόνωση και στουπώµατα χρησιµοποιούνται Ελαστοµερή φθορίου, (FKM) Viton A Viton B Νιτριλο-Βουταδιένιο (NBR) Buna-N Για την βαφή χρησιµοποιούνται Εποξειδικά χρώµατα Μη Κατάλληλα υλικά Για δοχεία η σωληνώσεις πρέπει να αποφεύγονται τα παρακάτω υλικά Πολυαιθυλένιο, (PE, HDPE)πολυπροπυλένιο(PP). Πολυµεθυλο-µεθεκρυλικό ( PMMA), Ακρυλονιτρίλο βουταδιένιο στυρενίου ( ABS) Για µόνωση και στουπώµατα δεν χρησιµοποιούνται Φυσικό καουτσούκ (NR), αιθυλενο-προπυλένιο (EPDM), Πολυχλωροπρένιο(CR), νεοπρένιο, Βουτυλικό ( ΙΙR ) Χλωροσουλφονικό Πολυαιθυλένιο(CSM), Hypalon Κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν εκρηκτικούς ατµούς Μην τους κόβεται, τους χαράσσεται, λειαίνεται, συγκολλάτε η κάνετε παρόµοιες εργασίες στους περιέκτες η κοντά σε αυτούς 8. Τµήµα 8ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράµετροι ελέγχου Συστατικά µε ελεγχόµενες παραµέτρους στον χώρο εργασίας Οριακές τιµές έκθεσης(trgs 900) Συστατικά µε οριακές τιµές έκθεσης Υλικό Πηγή Τύπος ppm mg/m³ Παρατηρήσεις Αποστάγµα ( πετρέλαιο) επεξεργασµένο ελαφρά µε υδρογόνο ACGIH TWA( µη αεροζόλ) ACGIH έρµα _DESON Μη αεροζόλ 200 mg/m³ P: Εφαρµογή σύµφωνα µε τις συνθήκες που δεν εφαρµόζονται στα αεροζόλ Έκθεση σαν ολικοί ατµοί υδρογονανθράκων Μπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα Σαν ολικοί ατµοί υδρογονανθράκων ιαλύτης Νάφθας ( πετρέλαιο) βαριά αρωµατικό ; TWA 17 ppm η 100 mg/m³ Απροσδιόριστη Κηροζίνη Υδρογονάνθρακες C11-C13,Ισοαλκάνια, WEL ( 8hr TWA ) : 1200 mg/m³ ( 171 ppm) <2% αρωµατικά είκτης Βιολογικής έκθεσης εν υφίσταται βιολογικά όρια Στάθµη µη παραγόµενων αποτελεσµάτων εν επιβεβαιώνονται τιµές DNEL (DNEL/DMEL) PNEC σχετικές πληροφορίες Το προϊόν είναι µίγµα υδρογονανθράκων Συµβατικές µέθοδοι παραγωγής PNECs δεν είναι κατάλληλοι και δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουν µεµονωµένες αντιπροσωπευτικές PNEC για αυτό το προϊόν 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Γενικές πληροφορίες Η στάθµη προστασίας και ο αναγκαίος τύπος ελέγχου εξαρτάται από την δυναµική των συνθηκών έκθεσης Επιλογή ελέγχου που βασίζεται στην αποτίµηση του κινδύνου των τοπικών περιστάσεων Τα κατάλληλα µέτρα περιλαµβάνουν : Χρήση µονωµένου συστήµατος Επαρκής αερισµός για έλεγχο των συγκεντρώσεων στον αέρα κάτω από τα όρια έκθεσης Συνιστάται τοπικός απαγωγός Πλυντικά υγρά µατιών και ενυδατικά µέσα για χρήση σε περίπτωση κινδύνου Μην το καταπίνεται Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε ιατρική συµβουλή Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι Χρήση κατάλληλου εξαεριστήρα για τον εξαερισµό των χώρων παραγωγής και συσκευασίας

7 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 5/5/2014 Έκδοση :01 σελίδα : 7/11 8. Τµήµα 8ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(συνέχεια) Μέτρα ατοµικής προστασίας Ατοµικός Εξοπλισµός προστασίας προσωπικού Κατά την χρήση µην τρώτε, πίνετε η καπνίζετε Πριν από τα διαλύµατα και στο τέλος της εργασίας πλύσιµο των χεριών Λαµβάνονται τα συνηθισµένα µέτρα υγιεινής για τον χειρισµό των χηµικών Ο τύπος του εξοπλισµού προστασίας επιλέγεται βάσει της συγκέντρωσης και της ποσότητας των επικινδύνων ουσιών Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξοπλισµός έκτακτης ανάγκης κοντά στην περιοχή της εργασίας ( Π.χ. Φιάλες ξεπλύµατος µατιών, Ντούζ, εξοπλισµός πρώτων βοηθειών κ.λ.π. ) Γενικά µέτρα υγιεινής και προστασίας Μέτρα υγιεινής και προστασίας : Λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις που απαιτούνται κατά τον χειρισµό των χηµικών Αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια και το δέρµα Κατά την εργασία απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισµα. Χρησιµοποιείστε κρέµα προστασίας προσώπου για την προστασία δέρµατος Μακριά από τρόφιµα, ζωοτροφές Άµεση αποµάκρυνση όλων των εµποτισµένων και µολυσµένων ρούχων Μην αναπνέετε σκόνη / καπνό / βρωµιά Οι παραπάνω οδηγίες του εξοπλισµού προστασίας αναφέρεται στην βιοµηχανική χρήση µεγάλων ποσοτήτων Χρησιµοποιείστε κρέµα προστασίας προσώπου για την προστασία δέρµατος Προστασία αναπνευστικών οδών Φροντίστε για επαρκή αερισµό, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους Σε περίπτωση µη επάρκειας για την διατήρηση της συγκέντρωσης σωµατιδίων και ατµών διαλυτών κάτω από την µέγιστη συγκέντρωση στην θέση εργασίας, απαιτείται η χρήση αναπνευστικής συσκευής Αναπνευστική µάσκα µε φίλτρο για οργανικούς ατµούς Πρέπει να προσεχθούν τα Χρονικά όρια χρήσης της αναπνευστικής µάσκας Λαµβάνονται υπ όψιν συνδυασµοί διαφόρων επιβαρύνσεων στον αέρα Σε έκλυση ατµών, χρήση αναπνευστικής µάσκας µε τύπο φίλτρου Α,ΑΧ Εξοπλισµός αναπνευστικού Συνιστώµενος τύπος φίλτρου Φίλτρο ΑΧ (ΕΝ 371) Προστασία µατιών / προσώπου Κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας Κατά τον χειρισµό µε χηµικά προϊόντα υπάρχει κίνδυνος από σκόνες, ψεκασµούς κ.λ.π. Συνιστάται η χρήση κατάλληλων γυαλιών ασφαλείας Προστασία του δέρµατος Χρήση µακροµάνικων ενδυµάτων Αποφεύγεται η επαφή µε τα ενδύµατα Προστασία Χεριών Πλαστικά γάντια Κατάλληλα γάντια Polychloropren - CR (0,5 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 4 h Nitrile rubber/nitrile latex - NBR (0,35 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 4h Butyl rubber - Butyl (0,5 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 8h Fluoro-rubber - FKM (0.4 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 8h Polyvinyl chloride - PVC (0.5 mm): Χρόνος διαπερατότητας >8h Τα γάντια να πληρούν τις προδιαγραφές της οδηγίας ΕΕ 89/686/ΕΕ του πρότυπου ΕΝ 374 Άλλα µέτρα Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση 9. Τµήµα 9 Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Όψη Υγρό Χρώµα Ελαφρά υποκίτρινο Οσµή Υδρογονανθράκων Τιµή ΡΗ ως έχει [20 o C] Υδρογονανθράκων Σηµείο ζέσης / περιοχή ζέσης ο C Σηµείο τήξης/ περιοχή τήξης -49 ο C Σηµείο ανάφλεξης 62 ο C DIN Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) εν προσδιορίζεται Εκρηκτικές ιδιότητες κατώτατα όρια 1,00% κατ όγκο

8 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 5/5/2014 Έκδοση :01 σελίδα : 8/11 9. Τµήµα 9 Φυσικές και χηµικές ιδιότητες( Συνέχεια) ανώτατα όρια 6,0% κατ όγκο Οξειδωτικές ιδιότητες εν δρα Οξειδωτικά Πίεση ατµών στους 20 ο C 20hPa Σχετική πυκνότητα στους 20 ο C 0,78-0,82 g/cm³ ιαλυτότητα στο νερό εν διαλύεται ιαλυτότητα σε άλλους διαλύτες ιαλύεται σε οργανικούς διαλύτες Συντελεστής κατανοµής: η-οκτανόλη /νερό εν προσδιορίζεται Θερµοκρασία αυτανάφλεξης >200 ο C Θερµική διάσπαση εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Κινηµατικό Ιξώδες (40 o C ) 1,5-2,0 mm 2 /s Πυκνότητα ατµών εν προσδιορίζεται Ταχύτητα εξάτµισης > του νερού Περιεκτικότητα διαλύτη Άλλες πληροφορίες Βοηθά στην καύση 10. Τµήµα 10 Σταθερότητα και δραστικότητα 10.1 ραστικότητα Οξειδώνεται σε επαφή µε τον αέρα Χηµική σταθερότητα Σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χειρισµού 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Οξειδώνεται σε επαφή µε τον αέρα 10.4 Συνθήκες προς αποφυγή Θερµότητα, Φλόγες και σπινθήρες Μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 10.5 Μη συµβατά υλικά Ισχυρά οξειδωτικά µέσα 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης εν σχηµατίζονται σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης Η θερµική διάσπαση εξαρτάται από τις συνθήκες Σύµπλοκο µείγµα στερεών στον αέρα, υγρά και αέρια συµπεριλαµβανοµένων Μονοξείδιο του άνθρακα (CO),διοξείδιο του άνθρακα (CO2),διοξείδιο του θείου και µη προσδιοριζόµενες οργανικές ενώσεις που αναπτύσσονται ένα το προϊόν καίγεται ατελώς η διασπάται θερµικά ή οξειδωτικά 11. Τµήµα 11 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία α) Οξεία τοξικότητα Στοµατική τοξικότητα καθώς και εµφανιζόµενες δράσεις Cas No : Αποστάγµα ( πετρέλαιο) επεξεργασµένο ελαφρά µε υδρογόνο Τοξικότητα LD 50 ( στοµατική ) >5000 mg/kg (rat) LD50 (δερµατική) >2000 mg/kg (rabbit) LC50(εισπνοής ) >5 mg/l/4h (rat) Cas No : ιαλύτης Νάφθας ( πετρέλαιο) βαριά αρωµατικό ; Απροσδιόριστη Κηροζίνη Τοξικότητα LD 50 ( στοµατική ) 3000 mg/kg (rat) LD50 (δερµατική) 3000 mg/kg (rabbit) LC50(εισπνοής ) 104 ppm/4h (rat) Cas No : Υδρογονάνθρακες C11-C13,Ισοαλκάνια, <2% αρωµατικά Τοξικότητα LD 50 ( στοµατική ) >5000 mg/kg (rat) OECD 401 LD50 (δερµατική).5000 mg/kg (rabbit) OECD402 LC50(εισπνοής ) >5 mg/l/4h (rat) Η εισπνοή µπορεί να προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστηµα β) ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος εν προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος γ) Σοβαρή βλάβη / ερεθισµός των µατιών εν Προκαλεί ερεθισµό των µατιών

9 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 5/5/2014 Έκδοση :01 σελίδα : 9/ Τµήµα 11 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις(συνέχεια) δ) Αναπνευστική ευαισθητοποίηση η ευαισθητοποίηση του δέρµατος εν προκαλεί ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήµατος η του δέρµατος ε)` Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων στ) εν προκαλεί Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων Καρκινογένεση δεν προκαλεί καρκινογένεση ζ) Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Μη τοξικό για την αναπαραγωγή η) STOT-εφαπαξ έκθεση Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη θ) STOT- επανειληµένη έκθεση Το µείγµα δεν ταξινοµείται σαν τοξικό για ειδικό όργανο στόχο, επανειληµµένη έκθεση ι) τοξικότητα αναρρόφησης Τοξικό 11.2 άλλες πληροφορίες, Κίνδυνος από αναρρόφηση κατηγορία κινδύνου Τµήµα 12 Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Χρόνια τοξικότητα Cas No : Αποστάγµα ( πετρέλαιο) επεξεργασµένο ελαφρά µε υδρογόνο Τοξικότητα στα ψάρια LL/LEL/IL50 >1-<=10 mg/l Τοξικότητα στα υδατικά οστρακοειδή LL/LEL/IL50 >1-<=10mg/l Τοξικότητα στις άλγες LL/LEL/IL50 >1-<=10mg/l Μικροοργανισµοί Πρακτικά µη τοξικό LL/LEL/IL50 >1100mg/l Χρόνια τοξικότητα Τοξικότητα στα ψάρια NOEC/NOEL >0,01-<=0,1 mg/l Τοξικότητα στα υδατικά οστρακοειδή NOEC/NOEL >0,1-<=1 mg/l Cas No : Υδρογονάνθρακες C11-C13,Ισοαλκάνια, <2% αρωµατικά Τοξικότητα στα ψάρια LC50:>1000 mg/l/96h[oncorhynchus mykiss] Τοξικότητα στην Daphnia EC50 >100 mg/l/48h Τοξικότητα στις άλγες ECO : >1000 mg/l/72h 9Pseudokirchneriela subcapitata) 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης Βιοδιασπάται Τα πτητικά συστατικά οξειδώνονται γρήγορα µε φωτοχηµική αντίδραση στον αέρα 12.3 υνατότητα βιοσυσσώρευσης Περιέχονται συστατικά µε δυναµικό βιοσυσσώρευσης 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Επιπλέει στην επιφάνεια του νερού Περιέχει πτητικά συστατικά Εξατµίζεται από το νερό η την επιφάνεια της λάσπης µεγάλοι όγκοι µπορεί να διεισδύσουν στην λάσπη και µπορεί να µολύνουν τα υπόγεια νερά 12.5 Αποτέλεσµα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Μη τοξικό (ΡΒΤ) Μη τοξικό (vpvb) 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Σχηµατισµός φίλµ στην επιφάνεια του νερού δεν επιτρέπει την είσοδο του οξυγόνου και καταστρέφει τους οργανισµούς 13. Τµήµα 13 Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης απο0βλήτων Απόρριψη υλικού Είναι δυνατή η ανάκτηση η η ανακύκλωση Πρέπει ο παραγωγός των λυµάτων να προσδιορίσει την τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες του παραγόµενου υλικού για τον προσδιορισµό της κατάλληλης ταξινόµησης των λυµάτων και της µεθόδου απόρριψης σύµφωνα µε τους εφαρµοζόµενους κανονισµούς Μην το απορρίπτεται στο περιβάλλον, σε βαρέλια η σε πηγές νερού Μην απορρίπτεται το νερό του πυθµένα του βυτίου διότι σταδιακά µπορεί να εισέλθει στα υπόγεια νερά Το αποτέλεσµα είναι µόλυνση των υπογείων υδάτων Λύµατα που προέρχονται από πιτσιλίσµατα η καθαρισµό βυτίων πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς, νόµιµος συλλογέας η ο εργολάβος Απόρριψη Περιεκτών Αποστολή των βαρελιών για ανάκτηση η στον υπεύθυνο ανάκτησης µετάλλων Περιέκτες βαρελιών, µετά το άδειασµα τοποθετούνται σε µια ασφαλή θέση µακριά από σπινθήρες και φωτιά Υπολείµµατα µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη εάν θερµανθούν περίπου στο σηµείο ανάφλεξης Μην τρυπάτε, µην κόβεται, µην

10 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 5/5/2014 Έκδοση :01 σελίδα : 10/ Τµήµα 13 Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση (συνέχεια) συγκολλάτε τα ακάθαρτα βαρέλια Μην µολύνεται το έδαφος, νερό η το περιβάλλον µε τα λύµατα των περιεκτών Πρέπει να συµφωνούν µε µερικούς τοπικούς κανονισµούς ανάκτησης η απόρριψης λυµάτων Τοπική νοµοθεσία Ευρωπαϊκός κωδικός απόρριψης λυµάτων (EWC) : λύµατα των υγρών καυσίµων η άλλα καύσιµα ( συµπεριλαµβανοµένων µειγµάτων ) Ο αριθµός προσδιορίζει το λύµα ανάλογα µε την κατάλληλη δοσολογία Ο χρήστης πρέπει ανάλογα µε την επι µέρους χρήση να το κατατάξει σε άλλο κωδικό λυµάτων Η απόρριψη πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους εφαρµοζόµενους τοπικούς και εθνικούς κανονισµούς Περιποίηση ακάθαρτης συσκευασίας και συνιστώµενο µέσον καθαρισµού Μέσον καθαρισµού µε εξαίρεση εκείνων που ανήκουν στον Κλειδάριθµο Η καθαρή συσκευασία µεταφέρεται στους τοπικούς ανακυκλωτές υλικών Κατάλληλο µέσον καθαρισµού : Νερό µε καθαριστικό. 14 Τµήµα 14 Πληροφορίες σχετικά µε την µεταφορά Οδική µεταφορά ADR/RID κωδικός κατηγορίας 14.1 Αριθµός ΟΗΕ 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 14.3 Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά την µεταφορά 14.4 Ετικέτα Κινδύνου 14.5 Αριθµός κινδύνου 14.6 Οµάδα συσκευασίας 14.7 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 14.8 Όρια Ποσότητας (LQ) 14.9 Κωδικός περιορισµού τούννελ Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC εν µεταφέρεται χύδην Θαλάσσια µεταφορά 14.1 Αριθµός ΟΗΕ 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 14.3 Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά την µεταφορά 14.4 Ετικέτα Κινδύνου 14.5 Αριθµός κινδύνου 14.6 Οµάδα συσκευασίας 14.7 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 14.8 Marine pollutant: 14.9 EmS Όρια Ποσότητας (LQ) Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Η µεταφορά αυτή πραγµατοποιείται µόνο σε εγκεκριµένα και κατάλληλη συσκευασία Εναέρια Μεταφορά [ ICAO /IATA] 14.1 Αριθµός ΟΗΕ 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 14.3 Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά την µεταφορά 14.4 Ετικέτα Κινδύνου 14.5 Αριθµός κινδύνου 14.6 Οµάδα συσκευασίας 14.7 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 14.8 Όρια Ποσότητας (LQ) 14.9 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 15. Τµήµα 15 Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία Κανονισµός / νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία η το µείγµα ιατάξεις ΕΕ Οδηγίες επισήµανσης Κανονισµοί καθαριστικών / απορρυπαντικών Το προϊόν έχει ταξινοµηθεί και επισηµανθεί σύµφωνα µε την εκάστοτε εθνική νοµοθεσία Επιπρόσθετες οδηγίες

11 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 5/5/2014 Έκδοση :01 σελίδα : 11/ Τµήµα 15 Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία ( συνέχεια) Εθνικές διατάξεις Περιορισµοί στην απασχόληση Λάβετε υπ όψιν την οδηγία 92/85/ΕC για την ασφάλεια και υγιεινή των εγκύων εργαζοµένων και την οδηγία 94/33/ ΕC για την προστασία των νέων στην εργασία Λάβετε υπ όψιν τους περιορισµούς στην απασχόληση για αναµενόµενες και παύση θηλασµού µητέρες Λάβετε υπ όψιν τους περιορισµούς στην απασχόληση για κυρίες ηλικίας κύησης και γένεσης Κατηγορία κινδύνου νερού : 2 ελαφρώς επικίνδυνο για το νερό ( Ταξινόµηση κατά h VwVwS, Παράρτηµα 4) REACH Νοµοθεσία Κινδύνου Εµπίπτει στην Γερµανική Νοµοθεσία StörfallV. 13 Το προϊόν είναι µείγµα, σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006 REACH παράρτηµα XIV, XV 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας εν απαιτείται 16. Τµήµα 16 Άλλες πληροφορίες Κατάλογος των σχετικών δηλώσεων κινδύνου η / και δηλώσεων προφυλάξεων Πίνακας φράσεων Κινδύνου R σύµφωνα µε το Τµήµα 2&3 (Φράσεις κινδύνου R): R 65 Επιβλαβές ; µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης R66 Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος η σκάσιµο Πίνακας ηλώσεων Επικινδυνότητας Η σύµφωνα µε το Τµήµα 2& 3 ( ηλώσεις επικινδυνότητας Η): Η304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς EUH066Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος η σκάσιµο Πίνακας Φράσεων Ασφαλείας S σύµφωνα µε το Τµήµα 3 (Φράσεις Ασφαλείας S ): S2 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ S15 Μακριά από θερµότητα S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης απαγορεύεται το κάπνισµα S28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι S36/37/39Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου S47 Αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 20 ο C S62 Σε περίπτωση κατάποσης να µην προκληθεί εµετός,, ζητείστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεως : Πίνακας ηλώσεων προφυλάξεων Ρ σύµφωνα µε το Τµήµα 3 (Φράσεις Ασφαλείας S ): Ρ102 Ρ210 Ρ273 Ρ280 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Μακριά από θερµότητα /σπινθήρες / φλόγες / θερµικές επιφάνειες µην καπνίζετε Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον Να φοράτε προστατευτικά γάντια,/ προστατευτικά ενδύµατα /µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια /πρόσωπο Ρ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ( τηλ ) η ένα γιατρό Ρ303+Ρ361+Ρ353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ (η µε τα µαλλιά ) :Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ενδύµατα ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό στο ντούς Ρ304+Ρ340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή Ρ331 Μην προκαλέσετε εµετό Ρ Αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 20 ο C Ρ501 ιάθεση του περιεχοµένου / περιέκτη σύµφωνα µε τους τοπικούς / περιφερειακούς/ εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς Οι πληροφορίες πού αναφέρονται στο δελτίο αυτό βασίζονται στην υπάρχουσα πληροφόρηση αναφορικά µε τα συστατικά µέχρι τις αναφερόµενες ηµεροµηνίες έκδοσης και αποσκοπούν κυρίως στον ασφαλή χειρισµό και δεν αποτελούν εγγύηση η προδιαγραφή ποιότητας Μπορεί να υπάρξουν µεταβολές στο δελτίο αυτό εφόσον υπάρξουν µεταβολές στην νοµοθεσία ελτίο εδοµένων Ασφαλείας παρέχεται στους χρήστες κατά την παράδοση του προϊόντος

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 453/2010 Παράρτηµα ΙΙ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 453/2010 Παράρτηµα ΙΙ ΤΣΙΤΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ O.E 15 ον χλµ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών Τηλ. 2310 489680 Fax : ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ηµεροµηνία εκτύπωσης : 31.05.2015 Εκδοση :01 σελίδα : 1/9 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: LAMP OIL Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 19/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» SOLVE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Husqvarna 4Stroke Oil 10W50 προσδιορισμός του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: WHITE SPIRIT

Διαβάστε περισσότερα

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύµφωνα µε τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) Ηµερ/νία σύνταξης Μάιος 2014 EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2 ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Χρήσιµοποιείται µόνο ως διαλύτης στη βιοµηχανία παραγωγής και επεξεργασίας. Κωδικός Προϊόντος : S2113 Κατασκευαστής/Προµηθε

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Βιοµηχανικός διαλύτης. Κωδικός Προϊόντος : Q3312, Q3327 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals Europe B.V.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ελτίο εδοµένων Ασφαλείας The Dow Chemical Company Ονοµασία προιόντος: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 16 May 2011 The Dow Chemical Company σας ενθαρρύνει και αναµένει ότι θα διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ευρώπη Into WC super Έκδοση : 2 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOSONIC Συμπύκνωμα καθαρισμού 69039 132-27-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINODIE LC Βερνίκι κολοβώματος 19852 80-62-6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13726E 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOCLEAN

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα