ΗΩΙΝΟΥΙΛΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ. Κωσταρίδου Νικολοπούλου ταυρούλα Παιδίατρος-Αιματολόγος υντον. Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Γ.Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΩΙΝΟΥΙΛΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ. Κωσταρίδου Νικολοπούλου ταυρούλα Παιδίατρος-Αιματολόγος υντον. Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Γ.Ν."

Transcript

1 ΗΩΙΝΟΥΙΛΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωσταρίδου Νικολοπούλου ταυρούλα Παιδίατρος-Αιματολόγος υντον. Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης

2 ΤΛΙΚΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΤ-ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 123 περιπτώσεις ασθενών με αυξημένα ηωσινόφιλα>500/mm 3 :1064 ασθενείς/1 έτος 72 περιπτώσεις με θετικά δερματικά test για τροφικά ή/και εισπνεόμενα αλλεργιογόνα με ή χωρίς αυξημένη IgE 11 περιπτώσεις με ιστική ηωσινοφιλία (ηωσινόφιλα ρινικού εκκρίματος ) 8 περιπτώσεις εκζέματος/ατοπικής δερματίτιδας 3 περιπτώσεις παρασιτικής λοίμωξης 2 περιπτώσεις ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας 1 περίπτωση φαρμακευτικής υπερευαισθησίας 4 ΜΟΝΟΝ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΕΜΜΕΝΟΤΑ ΗΩΙΝΟΥΙΛΙΑ

3

4 % NEUT WBC # NEUT % LYMPH % MONO % EOS :3-5% % BASO # LYMPH # MONO # EOS (Absolute EOS Count, AEC): /mm 3 # BASO

5 Υλεγμονώδης αντίδραση Ανοσολογική απάντηση

6 ΥΑΓΟΚΤΣΣΑΡΑ (Φλεγμονώδης αντίδραση) Πολυμορφοπύρηνα Ουδετερόφιλα (NEUT) Ηωσινόφιλα (EOS):βραδεία φάση της αλλεργικής φλεγμονής Βασεόφιλα Μονοκύτταρα (MONO) (BASO) ΑΝΟΟΚΤΣΣΑΡΑ (Ανοσολογική απάντηση) Β-Λεμφοκύταρα Σ-Λεμφοκύτταρα ΝΚ-Λεμφοκύτταρα (LYMPH)

7 Ως ηωσινοφιλία χαρακτηρίζεται η αύξηση των ηωσινοφίλων σε μία ορισμένη χρονική στιγμή >500/mm 3 Ήπια ηωσινοφιλία : /mm 3 Μέτρια ή εκσεσημασμένη: /mm 3 Βαρειά ή μαζική: >5000/mm 3 Ο αριθμός των ηωσινοφίλων του οργανισμού που εναποτίθενται στους ιστούς είναι εκατονταπλάσιος από τον αριθμό των ηωσινοφίλων του αίματος (αναλογία 100:1)

8 Η ανίχνευση στο αίμα>1500/mm 3 (δηλαδή τουλάχιστον βαθμός μέτριας ηωσινοφιλίας) σε δύο χρονικές περιπτώσεις με διάστημα τουλάχιστον 1 μηνός (περιφερική υπερηωσινοφιλία) Εν γένει κάθε περίπτωση διήθησης οργάνου στο οποίο δεν βρίσκεται φυσιολογικός αριθμός ή ενεργότητα ηωσινοφίλων (ιστική ηωσινοφιλία) Στο μυελό των οστών τα ηωσινόφιλα ανέρχονται σε1-6% Φυσιολογικά βρίσκονται σε αριθμούς όχι καθορισμένους και κοινά αποδεκτούς στο σπλήνα,λεμφαδένες,θύμο και το γαστρεντερικό βλεννογόνο από το στομάχι μέχρι το παχύ έντερο Στα υπόλοιπα όργανα φυσιολογικά δεν υπάρχουν ηωσινόφιλα και δεν ανιχνεύονται ηωσινοφιλικές πρωτείνες

9 Ορίζεται κάθε περίπτωση περιφερικής υπερηωσινοφιλίας συν οργανική βλάβη/δυσλειτουργία ενός ή περισσοτέρων οργάνων που αποδίδεται στην παρουσία ηωσινοφίλων στοιχεία ίνωσης (πνεύμονα, καρδιάς, δέρματος γαστρεντερικού κ.ά), ή θρόμβωσης (με ή χωρίς θρομβοεμβολισμό) ή στοιχεία δερματικών βλαβών (οίδημα,εξελκώσεις, κνησμός, έκζεμα) ή κεντρική /περιφερική νευροπάθεια Οι βλάβες αποδίδονται στη δράση βιολογικά δραστικών μορίων του ηωσινόφιλου (ηωσινοφιλική κατιονική πρωτείνη- ECP, μείζων βασική πρωτείνη-mbp,ηωσινοφιλική υπεροξειδάση-epo,ηωσινοφιλική νευροτοξίνη-edn)

10 ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΚΖ (ΟΗΚΟΓΔΝΖ) HE, ΖΔ FA (familial) Άγλσζηε παζνγέλεηα, νηθνγελήο, ρσξίο ζεκεία/ζπκπηώκαηα αλνζναλεπάξθεηαο, ρσξίο ελδείμεηο HE N,HE R ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΖ (ανηιδπαζηική),ζδ R (Reacive) Τποκείμενη νόζορ, μη κλυνικά ηυζινόθιλα, η ΖΔ οθείλεηαι ζςνήθυρ ζε κςηηαποκίνερ ΖΩΗΝΟΦΗΛΗΑ ΖΔ HE απποζδιόπιζηηρ ζημαζίαρ, ΖΔ US (undetermined significance), συπίρ οικογενειακό ιζηοπικό, συπίρ ενδείξειρ HE N,HE R Υυπίρ οπγανική βλάβη αποδιδόμενη ζηην ΖΔ ΠΡΩΣΟΠΑΘΖ (κλυνική/νεοπλαζμαηική) ΖΔ, ΖΔ N (Clonal/neoplastic) Τποκείμενο νεόπλαζμα απσέγονυν κςηηάπυν, μςελοκςηηάπυν ή ηυζινοθίλυν (κπιηήπια WHO) Valent P.et al Contemporary consensus proposal on criteria and classification of eosinophilic disorders and related syndromes. J Allergy Clin Immunol 2012;130(3):

11 Αντιεπιληπτικά* Αλλοπουρινόλη (αγγείτιδα)* β-λακταμικά αντιβιοτικά (νεφρίτιδα) ουλφοναμίδες* Σετρακυκλίνες (αγγειίτιδα) Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (πνευμονίτιδα) Μπλεομυκίνη (πνευμονίτιδα) Ρανιτιδίνη (μυοκαρδίτιδα) Ομοιοπαθητικά υμπληρώματα διατροφής *Σύνδρομο DRESS:εξάνθημα,πυρετός,υπερηωσινοφιλία, αναιμία,λευκοκυττάρωση, αύξηση τρανσαμινασών

12 ΙΟΓΕΝΕΙ - ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕ- ΜΤΚΗΣΙΑΙΚΕ ΠΑΡΑΙΣΙΚΕ Dientamoeba fragilis Ascaris lublicoides Ancylostoma duodenale Enterobius vermicularis (οξυουρίαση) Trichinella spiralis Toxocara sp. Trichuris sp. Schistosoma sp. Echinococcus granulosus (ρήξη κύστης) RSV EBV CMV HIV Φλαμύδια Βρουκέλα Μπαρτονέλα Οστρακιά Μυκοβακτηρίδια της φυματίωσης Αλλεργική πνευμονική ασπεργίλλωση Κοκκιδιομύκωση

13 ΑΤΣΟΑΝΟΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΑΣΟΠΙΑ/ΑΛΛΕΡΓΙΚΕ ΝΟΟΙ Ατοπική δερματίτιδα Αλλεργική ρινίτιδα Αλλεργικό άσθμα Ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα ή κολίτιδα Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα Κοιλιοκάκη Αγγειίτδα Wegener Αγγειίτδα Churg-Strauss ύνδρομο ηωσινοφιλίας-μυαλγίας Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα Δερματομυοσίτιδα ΕΛ ύνδρομο Sjogren s Ν.Crohn Ελκώδης κολίτιδα Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα

14 ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΑΝΟΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕ Hyper-IgE S.Omen S.Wiskott-Aldrich GVHD Φρόνια κοκκιωματώδης νόσος Τποαλδοστερινισμός

15 Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα Απλή αποστροφή σε συγκεκριμένες τροφές Αναγωγές Καύσος και άλγος στην κατάποση Δυσκαταποσία ή/και ενσφήνωση τροφής Η διάγνωση είναι κλινικοεργαστηριακή και κεντρικό ρόλο παίζει η βιοψία η οποία αναδεικνύει ηωσινοφιλική διήθηση σε όλο το μήκος του οισοφάγου Αλλεργιολογικός έλεγχος

16 Ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα/κολίτιδα Η θέση όπου διηθούν τα ηωσινόφιλα καθορίζει εν πολλοίς και τα συμπτώματα καθώς αν είναι βλεννογονική υπάρχουν κυρίως διάρροιες και αίμα στα κόπρανα, αν είναι στο μυικό χιτώνα υπάρχει κοιλιακό άλγος και μετεωρισμός ενώ η υποπεριτοναική προσβολή χαρακτηρίζεται πολλές φορές από ασκίτη Η διάγνωση τίθεται κλινικοεργαστηριακά

17 Κοιλιοκάκη Ηωσινοφιλικές πνευμονίες Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση Ηωσινοφιλική περιτονίτιδα Ηωσινοφιλική μυοκαρδίτιδα Ηωσινοφιλική μηνιγγίτιδα Διάμεσες νεφρίτιδες

18

19 ΚΛΩΝΙΚΗ ΤΠΕΡΗΩΙΝΟΥΙΛΙΑ- ΜΤΕΛΟΕΙΔΟΤ ΣΤΠΟΤ (M-type) ΚΛΩΝΙΚΗ ΤΠΕΡΗΩΙΝΟΥΙΛΙΑ- ΛΕΜΥΟΕΙΔΟΤ ΣΤΠΟΤ(L-type)

20 Μυελοειδή και λεμφοειδή νεοπλάσματα με συνοδό ηωσινοφιλία και διαταραχές του PDGFRA,PDGFRB, FGFR1 Φρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία που δεν οφείλεται σε άλλο νεόπλασμα Οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) με αναστροφή του χρωμοσώματος 16 (ΟΜΛΜ4Eos) Φρόνια μυελογενής λευχαιμία Μυελουπερπλαστικά σύνδρομα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα με ηωσινοφιλία Μυελουπερπλαστικά/μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα υστηματική μαστοκυττάρωση με ηωσινοφιλία Ιδιοπαθές υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο Gotib J World Health Organization-defined eosinophilic disorders:2012 update on diagnosis,risk stratification,ang management. Am J. Hemato 2012l;87:

21 ΚΛΩΝΗΚΖ ΤΠΔΡΖΩΗΝΟΦΗΛΗΑ-ΜΤΔΛΟΔΗΓΟΤ ΣΤΠΟΤ (M-type) Γεληθεπκέλε θόπσζε θαη αδπλακία Βήραο,δύζπλνηα,κπαιγίεο,αγγεηννίδεκα, ππξεηόο, εμάλζεκα θαη ξηλίηηδα Μαδηθή ππεξεσζηλνθηιία Αλαηκία θαη δηαηαξαρέο ησλ αηκνπεηαιίσλ Α>Θ Άκεζνο έιεγρνο γηα ελδερόκελν θαξδηαθήο πξνζβνιήο Έιεγρνο πεξηθεξηθνύ αίκαηνο ζην πιαθάθη (παξνπζία βιαζηώλ,δπζπιαζηηθώλ/ θπηηάξσλ ή κνλνθπηηάξσζεο) Μέηξεζε Β12, ηξνπνλίλεο θαη ηξππηάζεο FISH ή RT-PCR ζην πεξηθεξηθό αίκα (αλίρλεπζε ηνπ FIPL1-PDGFRA,) ή θαξπνηππηθό έιεγρν ζηηο ζέζεηο 4q12 (άιια PDGFRA-fusion κόξηα), 5q31-33 (PDGFRB) ή 8p11-13 (FGFR1) Αλαδήηεζε κεηάιιαμεο ζην γνλίδην KIT γηα ηνλ απνθιεηζκό ζπλύπαξμεο ζπζηεκαηηθήο καζηνθπηηάξσζεο, BCR-ABL, JAK2,FLT3

22 ΚΛΩΝΗΚΖ ΤΠΔΡΖΩΗΝΟΦΗΛΗΑ-ΛΔΜΦΟΔΗΓΟΤ ΣΤΠΟΤ(L-type) Η ππεξεσζηλνθηιία νθείιεηαη ζε θισληθή επέθηαζε Τ- ιεκθνθπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ θπηηαξνθίλεο (IL-5, IL-4/IL- 13) Η πξσηνπαζήο λόζνο κπνξεί λα είλαη Hodgkin s ιέκθσκα, Τ-ιέκθσκα ή Β ΟΛΛ/ιέκθσκα t(5;14)(q31;32)-il3 Ιζηηνθπηηάξσζε Σε αξθεηέο πεξηπηώζεηο αλαδεηθλύεηαη αύμεζε ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνύ Τ-θπηηάξσλ CD3+CD4-CD8- ή CD3-CD4+ (κε θπηηαξνκεηξία ξνήο) ή κνλνθισληθώλ Τ- ιεκθνθπηηάξσλ κε PCR έιεγρν αλαδηάηαμεο γνληδίσλ ηνπ Τ ππνδνρέα (TCR)

23 1. Μυελουπερπλαστικός τύπος 2. Λεμφοκυτταρικός τύπος 3. Ιδιοπαθές (καλόηθες,πολυσυστηματικό και το επεισοδιακό /υποτροπιάζον) 4. Οικογενές 5. χετιζόμενο με συστηματικά νοσήματα 6. Αλληλοεπικαλυπτόμενο με εστιακή προσβολή οργάνων

24 Ασυμπτωματικό Ήπιες δερματικές εκδηλώσεις που δεν χρειάζονται αγωγή Γενικά συμπτώματα (ανορεξία,αδυναμία,κακουχία,απώλεια βάρους,μυαλγίες) Διατατική μυκαρδιοπάθεια, συμπιεστική περικαρδίτιδα, ινώδη ενδοκαρδίτιδα, ανεπάρκεια της αορτής ή της τριγλώχινος,ανευρύσματα στεφανιαίων ή του κόλπου του valsava Πολλαπλή μονονευρίτιδα, περιφερική νευροπάθεια, παραπάρεση,υποτροπιάζουσα υποξεία εγκεφαλοπάθεια, επιληπτικές κρίσεις, εγκεφαλικά αποφρακτικά επεισόδια, ηωσινοφιλική μηνιγγίτιδα Ηπατοσπληνομεγαλία, ασκίτης,διάρροιες,γαστρίτιδα,κολίτιδα,παγκρεατίτιδα, ηπατίτιδα,χολαγγειίτιδα Αγγειοίδημα, ουρτικάρια,πολλαπλές ερυθηματώδεις πλάκες,οζώδεις ογκωτικές βλάβες,υποτροπιάζοντα έλκη Αρθραλγίες,πολυαρθρίτιδα,τενοντίτιδα,μυοσίτιδα,φαινόμενο Raynaud και οστεολυτικές βλάβες Πρωτεινουρία-αιματουρία Οφθαλμικές βλάβες (αρτηριίτιδα αμφιβληστροειδούς) Αιματολογικές διαταραχές (αναιμία,θρομβοπενία,θρομβωτική προδιάθεση)

25 Μεταβηβάδεταη κε επηθρατούλτα αστοσωκατηθό τύπο Ηωσηλουηιία κπορεί λα εκυαλησζεί από τοσς πρώτοσς 4 κήλες τες δωής θαη είλαη εθσεσεκασκέλε Οργαληθή βιάβε σπάρτεη σε κερηθά από τα κέιε τες οηθογέλεηας Τν ππεύζπλν γνλίδην εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή 5q31-q33, αιιά δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηα γλσζηά γνλίδηα ησλ IL-3,IL-5 IL-15.GMCSF Παξά ηελ παξαηεηακέλε θαη εθζεζεκαζκέλε εσζηλνθηιία ε εμέιημε ησλ αζζελώλ είλαη θαιή γεγνλόο πνπ απνδίδεηαη ζην όηη ηα εσζηλόθηια δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλα

26 Ταμίδη ζε ελδεκηθέο γηα παξαζηηηθέο ινηκώμεηο πεξηνρέο Πόζε λεξνύ κε ειεγκέλνπ Βξώζε σκώλ ιαραληθώλ θαη θξεάησλ, ζπρλέο επαθέο κε δώα- ελδηάκεζνπο μεληζηέο Αηνπία,άζζκα Λήςε θαξκάθσλ Σπκπησκαηνινγία γαζηξεληεξηθνύ Σεκεία ζπζηεκαηηθήο λόζνπ Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα θαθνήζεηα Ηπαηνζπιελνκεγαιία Λεκθαδελνπάζεηα ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΖΩΗΝΟΦΗΛΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΌ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ

27 ΔΜΜΔΝΟΤΑ ΖΩΗΝΟΦΗΛΗΑ>1500/mm 3 ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΠΗΠΛΟΚΩΝ ΑΠΌ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΥΟΤ (ΖΚΓ-ECHO-MRI καπδιάρ, C/T θώπακορ κοιλίαρ, δοκιμαζίερ πνεςμονικήρ λειηοςπγίαρ, βιοτία οπγάνυν) Γενική αίμαηορ-μικποζκόπηζη, αύξηζη - μείυζη ηυν λεςκών, δςζπλαζηικά λεςκά, διαηαπασέρ αιμοζθαιπίνηρ- αιμαηοκπίηη, αιμοπεηαλίυν, παποςζία αώπυν μοπθών ή βλαζηών. Ζπαηοζπληνομεγαλία Φάπμακα Σαξίδια ςνήθειερ Παπαζιηολογικέρ κοππάνυν Οπολογικόρ έλεγσορ ΗgE, RAST, δεπμαηικέρ δοκιμαζίερ Σποπονίνη-ηπςπηάζη Β12 Ανοζολογικόρ έλεγσορ Κςηηαπική σςμική ανοζία. Μςελόγπαμμα Οζηεομςελική βιοτία Ανοζοθαινόηςπορ Καπςοηςπικόρ έλεγσορ (FISH-PCR) BCR/ABL JAK C-KIT PDGFRA PDGFRB FGFR1 Αναδιαηάξειρ TCR

28 Αριθμός ηωσινοφίλων; Διάρκεια υπερηωσινοφιλίας; υμπτωματική αγωγή επί αντιδραστικής υπερηωσινοφιλίας Κορτικοστεροειδή επί οργανικής βλάβης ε ασθενείς με τη γονιδιακή αναδιάταξη FIP1L1- PDGFRA, χορήγηση ιματινίβης Άμεση θεραπεία του ΤΗ με κορτικοειδήυδροξυουρία-ifn-α-μονοκλωνικό anti-il5 αντίσωμα (mepolizumab) και anti-cd52(alemtuzumab)

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Δημήτρης Μήτσιας Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων Επιστημονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικό Τμήμα Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Τις τελευταίες δύο δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ Ρηγάτου Ευθυμία Παιδίατρος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας, Γ. Ν. Παίδων Η Αγία Σοφία Ως Ηωσινοφιλία ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ. ΣΠYPOΣ Π. NTOYPAKHΣ Kαθηγητής Παθολογίας

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ. ΣΠYPOΣ Π. NTOYPAKHΣ Kαθηγητής Παθολογίας ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ ΣΠYPOΣ Π. NTOYPAKHΣ Kαθηγητής Παθολογίας ΟΡΙΣΜΟΣ Φυσιολογικά Ηωσινόφιλα 1-3% (600/µl Ελαφρά 600-1500/µl Μέτρια 1500-5000/µl

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Βρογχιολίτιδα, Βρογχίτιδα, Βρογχικό Ασθμα, Βρογχοπνευμονία, Πνευμονία: Τι είναι τι; Διάγνωση και Αντιμετώπιση Α.

EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Βρογχιολίτιδα, Βρογχίτιδα, Βρογχικό Ασθμα, Βρογχοπνευμονία, Πνευμονία: Τι είναι τι; Διάγνωση και Αντιμετώπιση Α. 126 EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι Συντονιστές: Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Β. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Βρογχιολίτιδα, Βρογχίτιδα, Βρογχικό Ασθμα, Βρογχοπνευμονία, Πνευμονία: Τι είναι τι; Διάγνωση και Αντιμετώπιση Α. ΚΑΔΙΤΗΣ Τα αντιμυκητιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, παιδίατρος, παιδοαλλεργιολόγος Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Νοσοκομείο ΚΑΤ 2132086269, athinapap@yahoo.com Εισαγωγή Στο περιφερικό αίμα, τα

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός «Πρωτοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια σε γυναίκα ασθενή με αναιμία, ηωσινοφιλία, αιμωδίες και αδυναμία κάτω άκρων» Churg Strauss Syndrome (CSS)- a case report Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:Καθηγητής Τσανάκας Ι. Δεκέμβριος 2009 Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πριν την ανάγνωση της παρούσας εργασίας, θα ήταν. χρήσιμο να αναφερθούν κάποιες γενικές έννοιες για την καλύτερη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πριν την ανάγνωση της παρούσας εργασίας, θα ήταν. χρήσιμο να αναφερθούν κάποιες γενικές έννοιες για την καλύτερη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν την ανάγνωση της παρούσας εργασίας, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούν κάποιες γενικές έννοιες για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αλλεργικών αντιδράσεων. Αντιγόνα είναι ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθη Γαστρεντερολογικά Προβλήματα

Συνήθη Γαστρεντερολογικά Προβλήματα 398 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Συνήθη Γαστρεντερολογικά Προβλήματα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ε. ΡΩΜΑ-ΓΙΑΝNΙΚΟΥ Δυστροφία: Γαστρεντερολογική προσέγγιση Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Τροφική αλλεργία Δ. ΧΑΤΖΗΣ Υποτροπιάζοντες έμετοι Α. ΞΑΪΔΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Έκδοση 2011 2 Αντί Προλόγου Απαντώντας σε μία πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) συντάξαμε το παρόν πόνημα έχοντας ως

Διαβάστε περισσότερα

Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Ιπποκράτειο Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα Λαζαρίδης Νίκος 23 Μαΐου 2012 Ονοματολογία Πρωτοπαθής ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Προφύλαξη από Ταινίες, Ακαρίδες και Νηματώδη Παράσιτα. Πυομήτρα του Σκύλου και της Γάτας

Προφύλαξη από Ταινίες, Ακαρίδες και Νηματώδη Παράσιτα. Πυομήτρα του Σκύλου και της Γάτας Κοινά για το ΣΚΥΛΟ και τη ΓΑΤΑ Προφύλαξη από Ταινίες, Ακαρίδες και Νηματώδη Παράσιτα Τα ενδοπαράσιτα του σκύλου προκαλούν σε αυτόν διάφορα προβλήματα : 1. δεσμεύουν από το περιεχόμενο του εντέρου διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι 115 27 210 77.77.654 210 77.77.634 www.athenslab.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι 115 27 210 77.77.654 210 77.77.634 www.athenslab. Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Τροφική Δυσανεξία και το TrophoScan 1. Τι είναι η ανεπιθύμητη τροφική αντίδραση? Ως ανεπιθύμητη τροφική αντίδραση ορίζεται οποιοδήποτε σύμπτωμα εμφανίζεται μετά τη λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθείς διαταραχές βρογχιολίων διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

Πρωτοπαθείς διαταραχές βρογχιολίων διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Ανασκόπηση Πρωτοπαθείς διαταραχές βρογχιολίων διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Κωνσταντίνος Παππάς, Αλεξάνδρα Πενθερουδάκη, Εμμανουήλ Φερδούτσης, Γεώργιος Μελέτης, Γεώργιος Πατσουράκης, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 19 ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Γιώργος Βαϊόπουλος, MD Παθολόγος-Ρευματολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Μελέτης Κανάκης, Ιατρός, μεταπτυχιακός φοιτητής Παν/μίου Αθηνών Χαράλαμπος Φλούδας,

Διαβάστε περισσότερα

3. Σύνδρομο Churg Strauss που Εκδηλώνεται 30 Χρονια μετά την έναρξη Ελκώδους Κολίτιδας

3. Σύνδρομο Churg Strauss που Εκδηλώνεται 30 Χρονια μετά την έναρξη Ελκώδους Κολίτιδας 3. Σύνδρομο Churg Strauss που Εκδηλώνεται 30 Χρονια μετά την έναρξη Ελκώδους Κολίτιδας Κ.Κατσίφα, Δ.Βενετούλης, Σ.Ανδρίτσος, Ν.Πατσουράκος, Κ.Σακελλαρίδης Σ.Παπακωστόπουλος Α.Γραμματρικοπούλου, Π.Τσελιώτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Θεραπευτική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216 Ο ασθενής μας (1 η νοσηλεία) 26 ετών Εισαγωγή: 22 / 07 / 12 Αιτία: κοιλιακό άλγος + διαρροϊκές κενώσεις ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 7 ημέρου Κωλικοειδές κοιλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ουδετεροφιλίας και λεμφοκυττάρωσης

Διερεύνηση ουδετεροφιλίας και λεμφοκυττάρωσης Διερεύνηση ουδετεροφιλίας και λεμφοκυττάρωσης Βασίλης Περιφάνης Λέκτορας Αιματολογίας Α.Π.Θ. Δες τη μορφολογία WBC Λευκοκυττάρωση: Βλάστες Περίπτωση Γεν. αίματος: Λευκά 110Χ10 9 /Lit Λευκοκυτταρικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ: ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ: ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ Α) Ανεπάρκειες της ειδικής ανοσίας Β) Ανεπάρκειες της μη ειδικής ανοσίας ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Α) Ειδικής Ανοσίας 1) Β-Λεμφοκυττάρων 2) Τ-Λεμφοκυττάρων Β) Μη Ειδικής Ανοσίας 1) Φαγοκυττάρων 2) ΝΚ-Λεμφοκυττάρων 3) Παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογική λειτουργία κυττάρων αίματος Ερυθρά αιμοσφαίρια, κύτταρα χωρίς πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλεργία στο γάλα αγελάδας Συχνοί προβληματισμοί

Αλλεργία στο γάλα αγελάδας Συχνοί προβληματισμοί Αλλεργία στο γάλα αγελάδας Συχνοί προβληματισμοί Χαράλαμπος Αγακίδης Παιδογαστρεντερολόγος Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης Επιστημονική Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ. Εξωεντερικές εκδηλώσεις κοιλιοκάκης. Τροφική αλλεργία: Διάγνωση - Αντιμετώπιση

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ. Εξωεντερικές εκδηλώσεις κοιλιοκάκης. Τροφική αλλεργία: Διάγνωση - Αντιμετώπιση ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 010 113 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Ε. ΡΩΜΑ Εξωεντερικές εκδηλώσεις κοιλιοκάκης Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Τροφική αλλεργία: Διάγνωση - Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2007 2008 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να μάθεις, διάβασε. Για να κατανοήσεις, γράψε. Για να κατέχεις, δίδαξε.

Διαβάστε περισσότερα