ΜΕΛΕΤΗ -ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ -ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας ΜΕΛΕΤΗ -ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Το τιμολόγιο μελέτης 6. Χρονοδιάγραμμα 7. Τεχνική και η οικονομική προσφορά. 8. Διακήρυξη Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας 1.0 Γενικά ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια: Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας και υποβάλλεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ », ΔΡΑΣΗ : ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ: ΜΙΚΡΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ανάγκη αναβάθμισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων άρδευσης, των Δημοτικών Ενοτήτων Μακεδονίδος και Βεργίνας, οδηγεί στην προσπάθεια μείωσης των ηλεκτρικών και μηχανικών βλαβών των εγκαταστάσεων και κατά συνέπεια στην συνεχιζόμενη άρδευση των ευπαθών αγροτικών προϊόντων που καλλιεργούνται στην περιοχή, όπως κηπευτικά και δέντρα. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των παραπάνω αντλιοστασίων λειτουργούν αδιάλειπτα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας κάτω από πολύ δυσχερείς συνθήκες και χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό. Συγκεκριμένα : 2.0 Δημοτική ενότητα Μακεδονίδος Στην ΔΕ Μακεδονίδος και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Σφηκιάς λειτουργούν τρία αντλιοστάσια άρδευσης( 1, 2 &3). To πρώτο αντλεί νερό από τον ποταμό Αλιάκμονα και το οδηγεί στον ταμιευτήρα του δευτέρου με μεγαλύτερο μανομετρικό αντλιοστασίου. Αυτό με την σειρά του αντλεί το νερό άρδευσης από στον ταμιευτήρα του και το οδηγεί στο τρίτο μεγαλύτερου μανομετρικού αντλιοστασίο. Το τρίτο αντλιοστάσιο οδηγεί με την σειρά του το νερό άρδευσης σε ταμιευτήρα μεγαλύτερου μανομετρικού ύψους και ένα μέρος πρεσάρεται στο τοπικό δίκτυο άρδευσης(έκτακτες περιπτώσεις). Από τον τελικό ταμιευτήρα άρδευσης το νερό διοχετεύεται στο δίκτυο άρδευσης. Στην τοπική κοινότητα Δασκίου λειτουργεί ένα αντλιοστάσιο άρδευσης και το νερό αντλείται από τον ποταμό και διοχετεύεται σε ταμιευτήρα μεγαλύτερου μανομετρικού ύψους. Σε περίοδο καύσωνα ο τελικός ταμιευτήρας δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για άρδευσης όταν παρουσιάζονται βλάβες στους κινητήρες, στις αντλίες και στις κυψέλες Μ/Τ. Ο συμβατικός τρόπος εκκίνησης των ηλεκτροκινητήρων, οι φθορές των αντλητικών συγκροτημάτων, της κυψέλης μέσης τάσης αλλά και το δύσβατο της περιοχής, κάνει επιτακτική την ανάγκη αναβάθμισης και αντικατάστασης του υφιστάμενου εξοπλισμού. Συγκεκριμένα προτείνεται: α. η τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, και παρομοίων αντλητικών συγκροτημάτων (αντικατάσταση του παλαιών) στα ανλιοστάσια Σφηκιάς 1 & 2 β. η τοποθέτηση ρυθμιστή στροφών και παρομοίου αντλητικού συγκροτήματος (αντικατάσταση του παλαιού) στο αντλιοστάσιο Σφηκιάς 3. γ. η τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, και παρομοίου αντλητικού συγκροτήματος (αντικατάσταση του παλαιού) στο αντλιοστάσιο Δασκίου. δ) κυψέλη μέσης τάσης στα αντλιοστάσια Σφηκιάς 1 & 2 (καμμένα ακροκιβώτια, βλάβη αυτομάτου διακόπτη και δυσκολία κουμπώματος) Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 3

4 3.0 Δημοτική ενότητα Βεργίνας Στην δημοτική ενότητα Βεργίνας εκτός των άλλων λειτουργούν τρία αντλιοστάσια άρδευσης, δύο κατά μήκος του ποταμού αλιάκμονα 1 & 2 και ένα στο κέντρο του αγροκτήματος (3). Το δεύτερο αντλιοστάσιο προς την περιοχή της Βεργίνας αντλεί νερό από τον ποταμό και το οδηγεί στον ταμιευτήρα του 3 ου αντλιοστασίου. Το πρώτο αντλιοστάσιο προς την περιοχή των Παλατιτσίων αντλεί νερό από τον ποταμό και το πρεσάρει στο δίκτυο άρδευσης. Το τρίτο αντλιοστάσιο αντλεί νερό από τον ταμιευτήρα του και ένα μέρος το πρεσάρει στο δίκτυο ενώ έχει την δυνατότητα να αντλεί και να στέλνει νερό σε ταμιευτήρα μεγαλύτερου μανομετρικού ύψους. Το αντλιοστάσιο 1, έχει δικό του ρυθμιστη στροφών. Σε περίοδο καύσωνα ο τελικός ταμιευτήρας του αντλιοστασίου 3, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για άρδευσης όταν παρουσιάζονται βλάβες στους κινητήρες, στις αντλίες και στον συμβατικό αυτοματισμό. Ο συμβατικός τρόπος εκκίνησης των ηλεκτροκινητήρων και οι φθορές των αντλητικών συγκροτημάτων κάνει επιτακτική την ανάγκη αναβάθμισης και αντικατάστασης του υφιστάμενου εξοπλισμού. Συγκεκριμένα προτείνεται: α. η τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, και παρομοίου αντλητικού συγκροτήματος (αντικατάσταση του παλαιού) στο αντλιοστάσιο 1. β. η τοποθέτηση παρομοίου αντλητικού συγκροτήματος(αντικατάσταση του παλαιού) στο αντλιοστάσιο 2. γ. η τοποθέτηση ρυθμιστού στροφών και παρομοίου αντλητικού συγκροτήματος(αντικατάσταση του παλαιού) στο αντλιοστάσιο 3. Τα κλειστά αρδευτικά δίκτυα τα οποία πρεσάρονται από τις πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες και δεν λειτουργούν με ρυθμιστές στροφών, καταπονούνται υπερβολικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκτόνωση είτε από τις υδροληψίες(πότισμα) είτε από τις εκτονωτικές βαλβίδες σε περίπτωση σφάλματος. Ο συμβατικός τρόπος εκκίνηση-σταματήματος συνδεσμολογίας Υ/Δ σε ασύγχρονους κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα με ισχύ μεγαλύτερη των 75 KW καταπονεί υπερβολικά τα τυλίγματα τους, τα οποία θερμαίνονται υπερβολικά. Η τοποθέτηση ενός ομαλού εκκινητή θα λύσει το πρόβλημα και θα μας παρέχει πλήρη στοιχεία για την συμπεριφορά του κινητήρα. Ο Δήμος Βέροιας στα πλαίσια συντήρησης των παραπάνω αντλιοστασίων κάθε χρόνο εκπονεί μελέτες συντήρησης τις οποίες αναθέτει σε ιδιώτες συντηρητές. Η αντικατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων, η εφεδρεία των προς αντικατάσταση συγκροτημάτων αλλά και η τοποθέτηση των κυψελών Μ/Τα, των ομαλών εκκινητών και των ρυθμιστών στροφών θα εκμηδενίσει τις συνεχιζόμενες βλάβες του εξοπλισμού. Αυτο σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος στις καλλιέργειες από έλλειψη νερού και ειδικά σε περίοδο παρατεταμένης ξηρασίας. Βέροια, Ο Συντάξας Προϊστάμενος Η/Μ Έργων Μ.Ε.Δ-α/α Θεωρήθηκε Μ.Ε.Δ. Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δαλιγκάρος Σωκράτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Βουτσιλάς Στέφανος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 4

5 Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας TENΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ Α 1.0 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ AΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Άρθρα 1, 2, 3 ) Οι υφιστάμενοι ηλεκτροκινητήρες οι οποίοι θα αντικατασταθούν είναι οι εξής: Α) Ασύγχρονος τριφασικός ηλεκτροκινητήρας ισχύος 75kw(380Δ-cosφ0,88-Αmp139,6Δ) εταιρίας STAMFAM, τύπος Υ280 S-4, 1480 στροφές/λεπτό(δασκίου) B) Ασύγχρονος τριφασικός ηλεκτροκινητήρας ισχύος 132kw(400Δ-cosφ0,89-Αmp228Δ ) εταιρίας SIEPEE, 1485 στροφές/λεπτό(σφηκιάς) Γ) Ασύγχρονος τριφασικός ηλεκτροκινητήρας ισχύος 90kw( 400Δ-cosφ0,89-Αmp175Δ ) εταιρίας Σ.ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, τύπος Μ 280, 1470 στροφές/λεπτό.(παλατιτσίων) Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 7

8 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ Οι ηλεκτροκινητήρες θα καλύπτουν τις προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ ΤΠ (ΦΕΚ 2221/ ) οι οποίες υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση των προδιαγραφών της μελέτης Η προδιαγραφή αφορά σε ασύγχρονους, τριφασικούς, επαγωγικούς ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης, βραχυκυκλωμένου δρομέα, υψηλών προδιαγραφών, για χρήση στη βιομηχανία και σε κάθε άλλου είδους απαιτητική εφαρμογή. Ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 και ISO και τα προϊόντα του θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα IEC/EN , IEC , IEC , IEC 60072, IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN , IEC Τέλος, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα νέα πρότυπα IEC/ΕΝ (2007) για τον τρόπο μέτρησης των απωλειών και υπολογισμού του βαθμού απόδοσης ηλεκτροκινητήρων και IEC (2008) για την κατηγοριοποίηση των ηλεκτροκινητήρων σε διεθνείς κλάσεις απόδοσης ΙΕ (International Efficiency). Οι κινητήρες θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό βαθμό απόδοσης ώστε να είναι απόλυτα συμβατοί με τoν Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕU MEPS (European Minimum Energy Performance Standard) ο οποίος θέτει υποχρεωτικά όρια για τις κλάσεις απόδοσης κινητήρων που θα χρησιμοποιούνται εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 16/06/2011. Ο παραπάνω κανονισμός απαιτεί οι κινητήρες να είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC (2008) και πιο συγκεκριμένα να έχουν κλάση απόδοσης ΙΕ3 (ή ΙΕ2, από το έτος 2015, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που οδηγούνται από ρυθμιστές στροφών). Το πρότυπο IEC (2008) αφορά σε όλους τους διπολικούς, τετραπολικούς και εξαπολικούς ηλεκτροκινητήρες μίας ταχύτητας, ονομαστικής ισχύος 0,75 kw έως 375 kw, ονομαστικής τάσης έως 1000 V, ονομαστικής συχνότητας 50 Hz και 60 Hz, συνεχούς λειτουργίας (duty type S1) ή περιοδικής λειτουργίας (duty type S3 με περιοδικότητα λειτουργίας μεγαλύτερη από 80%). Τόσο ο βαθμός απόδοσης (στο 100%, 75% και 50% του ονομαστικού φορτίου) όσο και η κλάση απόδοσης ΙΕ του κινητήρα θα πρέπει με βάση το νέο πρότυπο να αναγράφονται και στην πινακίδα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του κινητήρα. Οι ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χυτό σίδηρο, με χυτοσιδηρά καπάκια, φλάντζες και έδρανα, να διατίθενται σε μεγέθη πλαισίου κατ ελάχιστο από 160 έως 450, σε ισχύς κατ ελάχιστο από 0,75 kw έως 1000 kw, σε 2 έως 12 πόλους, σε διάφορες τάσεις λειτουργίας και σε διαφόρους τύπους έδρασης κατά IEC Ο τρόπος ψύξης των κινητήρων θα πρέπει να είναι IC411 κατά IEC , ενώ θα πρέπει να διατίθενται και με τρόπο ψύξης IC 416 (στην περίπτωση οδήγησης από ρυθμιστές στροφών (drives), σε πολύ χαμηλές στροφές, επί μακρύ χρονικό διάστημα) Ο βαθμός προστασίας τους κατά IEC ή EN θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο IP 55 αλλά και IP 56 ή ακόμα και IP 65 εφ όσον αυτό απαιτείται από την εφαρμογή, ενώ ο βαθμός αντοχής σε μηχανική καταπόνηση-κρούση κατά EN θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο ΙΚ 08. Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 8

9 Η κλάση μόνωσης των κινητήρων θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο F (155 ºC) και η κλάση ανύψωσης θερμοκρασίας θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο Β (130 ºC) ώστε σε συνδυασμό να παρέχουν στον χρήστη ένα ελάχιστο όριο ασφαλείας 25 ºC. Ο βαθμός προστασίας των κινητήρων από διάβρωση, θα πρέπει να είναι, κατά ISO/EN , κατ ελάχιστο C3M, εξασφαλίζοντας την προστασία του κινητήρα από διάβρωση, για χρονικό διάστημα 5-15 ετών, σε οικιστικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, σε χώρους παραγωγής με υψηλή υγρασία και σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση, σε εγκαταστάσεις με σημαντική επιβάρυνση σε SO 2, καθώς και σε εγκαταστάσεις σε παράκτιες περιοχές με χαμηλή αλατότητα. ΣΤΑΤΟΡΑΣ Ο στάτορας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χυτό σίδηρο υψηλών προδιαγραφών (ενδεικτικά EN-GJL-150/GG 15/GRS 150 ή EN-GJL-200/GG 20/GRS 200 ανάλογα με το μέγεθος). Οι κινητήρες θα πρέπει να διαθέτουν υψηλού επιπέδου ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που να εξασφαλίζονται από την χρήση υψηλής ποιότητας συρμάτων χαλκού στα ελίγματα του στάτορα, από την κατά το δυνατό μικρότερη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των ελιγμάτων, από την κατά το δυνατό πυκνότερη πλήρωση των διακένων του στάτορα κατά την περιέλιξη, από την χρήση υψηλής ποιότητας μονωτικών υλικών τόσο στα διάκενα του στάτορα όσο και στα ελίγματα κάθε φάσης και από τη χρήση της μεθόδου εμβαπτισμού (impregnation), καθώς και από τη χρήση υψηλών προδιαγραφών, κατά το δυνατό λεπτότερων ελασμάτων μαγνητικής λαμαρίνας, χαμηλών απωλειών στο στάτορα. Οι κινητήρες θα πρέπει κατ ελάχιστο να φέρουν PTC thermistors 150 ºC (3 εν σειρά στα ελίγματα του στάτορα). ΡΟΤΟΡΑΣ Ο ρότορας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση. ΚΑΠΑΚΙΑ Οι κινητήρες θα πρέπει να διαθέτουν «καπάκια» από χυτό σίδηρο υψηλών προδιαγραφών (ενδεικτικά EN-GJL-150/GG 15/GRS 150, ή EN-GJL-200/GG 20/GRS 200 ή EN-GJL-250/GG 25/GRS 250 ή EN- GJS-400/GG 40/GRP 400 ανάλογα με το μέγεθος) με κατάλληλες ραβδώσεις για την απαγωγή της θερμότητας που αναπτύσσεται στους σφαιροτριβείς (ρουλεμάν). ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΞΗΣ Οι κινητήρες θα πρέπει να διαθέτουν ανεμιστήρα απαγωγής της θερμότητας προσαρμοσμένο πάνω στο ρότορα και κατασκευασμένο από υψηλής μηχανικής αντοχής υλικά (π.χ. αλουμίνιο ή πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με ίνες υάλου). ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ Οι κινητήρες θα πρέπει να διαθέτουν ακροκιβώτιο με βαθμό προστασίας κατ ελάχιστο IP 55 με σώμα κατασκευασμένο από χυτό σίδηρο υψηλών προδιαγραφών (ενδεικτικά EN-GJL-150/GG 15/GRS 150, ή EN-GJL-200/GG 20/GRS 200 ή EN-GJL-250/GG 25/GRS 250 ανάλογα με το μέγεθος) με δυνατότητα περιστροφής 4x90º, τοποθετημένο στο άνω τμήμα του στάτορα, ενώ κατ απαίτηση του πελάτη θα πρέπει να μπορούν να διατεθούν με το ακροκιβώτιο προσαρμοσμένο στο αριστερό ή δεξί πλαϊνό τμήμα του στάτορα. Το ακροκιβώτιο θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένες φλάντζες για τοποθέτηση στιπλυοθληπτών ή στιπλυοθλήπτες ενώ κατ απαίτηση θα πρέπει να μπορεί να Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 9

10 διατίθεται κιβώτιο σύνδεσης καλωδίων (κατ ελάχιστο για μεγέθη πλαισίου μεγαλύτερα από 280). Το ακροκιβώτιο θα πρέπει να φέρει 6 ακροδέκτες κατάλληλους για τη σύνδεση καλωδίων Cu ή Al, με τη χρήση καταλλήλων ακροδεκτών (κως). ΣΦΑΙΡΟΤΡΙΒΕΙΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ) Οι κινητήρες θα πρέπει να διαθέτουν υψηλής ποιότητας σφαιροτριβείς (ρουλεμάν), επώνυμου οίκου. Σε ειδικές εφαρμογές όπου μεγάλες ακτινικές δυνάμεις αναπτύσσονται στον άξονα, όπως π.χ. σε ταινιόδρομους, οι κινητήρες θα πρέπει να μπορούν να διατεθούν με κυλινδρικούς τριβείς (roller bearings), ενώ σε εφαρμογές όπου αναπτύσσονται μεγάλες αξονικές δυνάμεις, θα πρέπει να μπορούν να διατεθούν με «σπαστούς» σφαιροτριβείς (angular contact ball bearings). Στην περίπτωση οδήγησης του κινητήρα από ρυθμιστή στροφών (drive) και όταν αυτός (ο κινητήρας) έχει ισχύ μεγαλύτερη από 100 kw, τότε ειδικοί μονωμένοι σφαιροτριβείς (από κεραμικό ή άλλο μη αγώγιμο, κατάλληλο υλικό) απαιτούνται και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο ND άκρο του κινητήρα, δηλαδή εκείνο που δεν οδηγεί το φορτίο Σε κάθε περίπτωση ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για το μέγεθος, το είδος και τον τύπο του σφαιροτριβέα που χρησιμοποιεί, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται και στην πινακίδα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του κινητήρα. Για κινητήρες με μεγέθη πλαισίου 71 έως 132 (αλλά και για κινητήρες με μεγέθη πλαισίου 160 έως 250 προαιρετικά) ο κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιεί σφαιροτριβείς κλειστού τύπου λιπασμένους εφ όρου ζωής. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ζωής των σφαιροτριβέων L 10h θα πρέπει να είναι (κατά ISO 281) περίπου h για διπολικούς κινητήρες και περίπου h για τετραπολικούς, εξαπολικούς και οκταπολικούς κινητήρες. Για κινητήρες με μεγέθη πλαισίου 280 έως 450 υποχρεωτικά (αλλά και για κινητήρες με μεγέθη πλαισίου 160 έως 250 προαιρετικά) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σφαιροτριβείς με δυνατότητα επαναλίπανσης, μέσω γρασαδόρων. Οι γρασαδόροι θα πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένοι σε τέτοιο σημείο επάνω στον κινητήρα ώστε να επιτρέπουν την εύκολη λίπανσή του ακόμα και κατά τη λειτουργία, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν ειδική προστατευτική διάταξη για την απόρριψη πιθανής περίσσειας γράσου κατά τη λίπανση και επίσης να διαθέτουν ειδικές βαλβίδες, με το κλείσιμο των οποίων να εξασφαλίζεται η αποφυγή εισόδου σκόνης και ακαθαρσιών στους σφαιροτριβείς. Σε κάθε περίπτωση που ο κατασκευαστής παρέχει κινητήρες με σφαιροτριβείς που απαιτούν επαναλίπανση, οφείλει να παρέχει σαφείς και ρητές πληροφορίες (κατά προτίμηση σε πίνακες) για το χρόνο επαναλίπανσης αυτών (σε ώρες λειτουργίας) για διάφορες ταχύτητες, για διάφορες θερμοκρασίες (τουλάχιστον στους 25 ºC και στους 40 ºC) και για διαφόρους τρόπους έδρασης (τουλάχιστον για οριζόντια και κατακόρυφη έδραση) και για διάφορες μεθόδους υπολογισμού (τουλάχιστον για τις μεθόδους L1 και L10 (κατά ISO 281)). Οφείλει επίσης να παραθέτει πληροφορίες τόσο για την ποσότητα του απαιτούμενου γράσου, όσο για τον κατάλληλο τύπο αυτού. Οι παραπάνω πληροφορίες για την επαναλίπανση του κινητήρα θα πρέπει να αναγράφονται και σε ξεχωριστή πινακίδα ή αυτοκόλλητη ετικέτα επάνω στον κινητήρα. Τέλος ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει σαφείς και ρητές πληροφορίες (κατά προτίμηση σε πίνακες), για τις μέγιστες επιτρεπτές ακτινικές δυνάμεις στον άξονα του κινητήρα, καθώς και για τις μέγιστες επιτρεπτές αξονικές δυνάμεις σε αυτόν. Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 10

11 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Οι κινητήρες θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη πινακίδα σήμανσης των βασικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ.εν 10088) πάχους 0,5 mm. Στην πινακίδα θα πρέπει να αναφέρονται κατ ελάχιστο ο βαθμός απόδοσης (στο 100%, 75% και 50% του ονομαστικού φορτίου και η κλάση απόδοσης ΙΕ του κινητήρα, ο τύπος των σφαιροτριβέων( κατά προτίμηση), η κλάση μόνωσης και ο βαθμός προστασίας, και το βάρος του κινητήρα καθώς και η ονομαστική συχνότητα, η ονομαστική ισχύς, η ονομαστική ταχύτητα περιστροφής η ονομαστική ένταση και το συνφ σε διάφορες ονομαστικές τάσεις λειτουργίας. Οι κινητήρες θα πρέπει επιπροσθέτως να φέρουν ξεχωριστή πινακίδα ή αυτοκόλλητη ετικέτα όπου να παρέχονται πληροφορίες για τις ανάγκες επαναλίπανσης όταν αυτή απαιτείται. ΔΟΚΙΜΕΣ Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δύναται να παρέχει πιστοποιητικά δοκιμών σειράς (routine tests), δοκιμών τύπου (type tests), καθώς και άλλων εξειδικευμένων δοκιμών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Α/Α Περιγραφή Μονάδα Προδιαγραφή 3.1 Τάση Volts Συχνότητα Hz Ανοχή τάσεως % Ανοχή συχνότητας % 2 ΠΡΟΤΥΠΑ Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφή Προμηθευτής 4.1 IEC IEC 60034: Στρεφόμενες Ηλεκτρικές μηχανές IEC 60072: Τυποποιημένες διαστάσεις και ονομαστικά μεγέθη των στρεφόμενων μηχανών IEC 60085: Κατάταξη των μονωτικών υλικών για ηλεκτρικές μηχανές ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α Περιγραφή Μονάδα Προδιαγραφή Προμηθευτής 5.1 Εφαρμογή 5.2 Κατασκευαστής Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 11

12 5.3 Τύπος Συνδεσμολογία των τυλιγμάτων του στάτη (Αστέρα, Αστέρα με σύνδεση του ουδετέρου, Τρίγωνο, κ.τ.λ.) Λειτουργία με χρήση ρυθμιστή στροφών (converter) ή inverter Επαγωγικός Ηλεκτροκινητήρας βραχυκυκλωμένου κλωβού 5.6 Συντελεστής φόρτισης (Service factor) > Υλικό κατασκευής ρότορα 5.8 Αριθμός πόλων 5.9 Στροφές ανά λεπτό (RPM) Ναι 5.10 Ονομαστική τάση Volts Αριθμός Φάσεων Συχνότητα Hz Συντελεστής Ισχύος συν(φ) (Προτιμάται μεγαλύτερο από 0,8) 5,15 Απόδοση (σύμφωνα με : IEC ): IE2 ή IE Μεταβολή της τάσης και σταθερές συνθήκες της συχνότητας για σύμφωνα με : IEC Ελάχιστη τάση λειτουργίας της μηχανής % Μέθοδος Εκκίνησης 5.19 Ρεύμα εκκίνησης / Ονομαστικό ρεύμα μηχανής 5.20 Ροπή κατάθλιψης(breakdown torque) / Ονομαστική ροπή μηχανής 5.21 Ροπή εκκίνησης / Ονομαστική ροπή μηχανής 5.22 Μέθοδος Ψύξης 5.23 Φορά περιστροφής DOL / Y-Δ / ομαλός εκκινητής /ρυθμιστής στροφών (converter) (Προτιμάται < 7,5) 5.24 Κλάση μόνωσης F 5.25 Κλάση αύξησης θερμοκρασίας B 5.26 Τύπος μόνωσης Όπως ορίζει ο κατασκευαστής Πρότυπο(standard) 5.27 Βαθμός προστασίας (σύμφωνα με IEC ) IP Αριθμός εκκινήσεων εν θερμό Αριθμός εκκινήσεων εν ψυχρό Έδραση Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 12

13 5.32 Ρουλεμάν Τύπος Ρουλεμάν Λίπανση ρουλεμάν Ελάχιστη διάρκεια ζωής ρουλεμάν hr 40, Αναμενόμενη διάρκεια ζωής ρουλεμάν L h10 hr 100, ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μόνωση ρουλεμάν στο πίσω μέρος του κινητήρα NDE: Όριο κραδασμών: Επίπεδο ηχορύπανσης (L pfa ) db(a) Ναι για κινητήρες που οδηγούνται από ρυθμιστές στροφών (converter fed motors >250kW ) (Προτιμάται <79dB(A)) Αξεσουάρ Ανέλκυσης ναι 5.34 Κύριο ακροκιβώτιο Βαθμός προστασίας Ίδιος με του κινητήρα Διάφραγμα εκτόνωσης ακροκιβωτίου Ναι για τους μη αντιεκρηκτικούς κινητήρες Περιστροφή 2 x 180 o Ανοίγματα(Openings) Αφαιρούμενο κάλυμμα Διαστάσεις καλωδίου ισχύος Είσοδος καλωδίου ισχύος Υλικό κατασκευής ακροκιβωτίου 5.35 ΟΡΓΑΝΑ Μέτρηση θερμοκρασίας τυλιγμάτων Τύπος αισθητήρων μέτρησης Ποσότητα αισθητήρων ανά τύλιγμα 5.36 ΔΙΑΦΟΡΑ Χρώμα Ακροκιβώτιο για τους ακροδέκτες του αντιστάτη. Ναι αν είναι απαραίτητο Ταμπελάκια (Name plates) Μεταλλικά, ανθεκτικά στην διάβρωση Ταμπελάκι με ονομαστικά στοιχεία κινητήρα σύμφωνα με IEC Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 13

14 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφή Προμηθευτής Κατά ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 QT 1 PO 2 DL 3 QT 1 PO 2 DL 3 Φύλα τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheets) Σχέδιο με τις διαστάσεις και το βάρος των κινητήρων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η θέση καθώς και οι διαστάσεις των ακροκιβωτίων. Τεχνικός κατάλογος ή μπροσούρα του προϊόντος που προσφέρεται χαρακτηριστικές καμπύλες για 100% και 80% της ονομαστικής τάσης (υπολογισμός) Ροπή-Στροφές Ρεύμα- Στροφές Ρεύμα- t-χρόνος Στροφές- Χρόνος Πιστοποιητικό δοκιμής ρουτίνας (Routine test certificate ) 6.7 Εγχειρίδιο χρήσης 6.8 Προτεινόμενη λίστα ανταλλακτικών 1.2 ΑΝΤΛΙΕΣ AΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΣΕ ΛΥΠΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΣΦΑΙΡΟΤΡΙΒΕΙΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ-1 - (Άρθρα 1, 2, 3 ) Υλικά κατασκευής Οι υφιστάμενες αντλίες οι οποίες θα αντικατασταθούν είναι οι εξής : Α) Φυγοκεντρική αντλία Q:120 m3/h H: 130 m (Δασκίου), τύπου ΚSB-VIOSEN WKL 100/6, 1450 στροφές/λεπτό 1 QT = Προσφορά 2 PO = Παραγγελία 3 DL = Παράδοση Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 14

15 Β) Πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία Q:125 m3/h H: 250 m (Σφηκιάς 1, 2 & 3), τύπου ΜΣ100-Η11, έτους κατασκευής 2002, 1450 στροφές/λεπτό. Γ) Προμήθεια και αντικατάσταση-τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος δηλαδή Ασύγχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα ισχύος 90kw( 400Δ-cosφ0,89-Αmp175Δ ) και Φυγοκεντρικής αντλίας Q:200 m3/h H: 95 m (Παλατιτσίων 1, 2 & 3) Τorrent Pumps N.KAZIS, τύπος ΝΒ12Χ35/2 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ Κατά ΕΛΟΤ ΤΠ (ΦΕΚ 2221/ ) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 Κέλυφος Χυτοσίδηρος GG25 2 Πτερωτές και διαxύτης Χυτοσίδηρος GG25 3 Άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας κατά ΕΤΕΠ : Στεγανοποίηση άξονα Μέσω σαλαμάστρας στεγανοποίηση κατά DIN PN10 5 Σαλαμάστρα εισαγωγής DIN 2533-PN16 6 Σαλαμάστρα εξόδου DIN 2535-PN40 ΔΑΣΚΙΟΥ 1 Στόμια (mm) DN 125/100 ή σύμφωνα με την πρόταση 2 Βαθμίδες Σύμφωνα με την πρόταση 3 Παροχή Q:120 m3/h 4 Μανομετρικό H: 130 m Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 15

16 5 Bαθμός απόδοσης (%) =>74,5 % στο ονομαστικό φορτίο 6 Στροφές/λεπτό NPSH αντλίας (μ) Όχι μεγαλύτερο από 5 στο ονομαστικό φορτίο 8 Oνομαστική Πίεση 40 Bar 9 Υγρό μεταφοράς Νερό-Ποταμός Αλιάκμωνας 10 Ανοχή καμπυλών ΙSO 9906 Annex A 11 Σφαιροτριβείς (ρουλεμάν) Με έδραση άξονα σε λιπανόμενα ρουλεμάν στα δύο άκρα 14 Test report Σύμφωνα με το ISO 9906, ΙSO, DIN and HI test standards, ή ανάλογο ΣΦΗΚΙΑΣ 1 Στόμια (mm) DN 125/100 ή σύμφωνα με την πρόταση 2 Βαθμίδες Σύμφωνα με την πρόταση 3 Παροχή Q:125 m3/h 4 Μανομετρικό H: 250 m 5 Bαθμός απόδοσης (%) =>74,5 % στο ονομαστικό φορτίο 6 Στροφές/λεπτό NPSH αντλίας (μ) Όχι μεγαλύτερο από 5 στο ονομαστικό φορτίο 8 Oνομαστική Πίεση 40 Bar 9 Υγρό μεταφοράς Νερό-Ποταμός Αλιάκμωνας 10 Ανοχή καμπυλών ΙSO 9906 Annex A 11 Σφαιροτριβείς (ρουλεμάν) Με έδραση άξονα σε λιπανόμενα ρουλεμάν στα δύο άκρα ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ 1 Στόμια (mm) DN 150/125 Παλατιτσίων ή σύμφωνα με την πρόταση 2 Βαθμίδες Σύμφωνα με την πρόταση 3 Παροχή Q:200 m3/h 4 Μανομετρικό H: 95m 5 Bαθμός απόδοσης (%) =>74,5 % στο ονομαστικό φορτίο 6 Στροφές/λεπτό NPSH αντλίας (μ) Όχι μεγαλύτερο από 5μ στο ονομαστικό φορτίο 8 Oνομαστική Πίεση 40 Bar 9 Υγρό μεταφοράς Νερό-Ποταμός Αλιάκμονας 10 Ανοχή καμπύλων ΙSO 9906 Annex A 11 Σφαιροτριβείς (ρουλεμάν) Με έδραση άξονα σε λιπανόμενα ρουλεμάν στα δύο άκρα Βέροια, Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 16

17 Ο Συντάξας Προϊστάμενος Η/Μ Έργων Μ.Ε.Δ-α/α Θεωρήθηκε Μ.Ε.Δ. Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δαλιγκάρος Σωκράτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Βουτσιλάς Στέφανος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια: Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας ΠΑΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 18

19 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΣΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΔΕ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 -ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ(σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης) 1 Προμήθεια και αντικατάσταση-τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος δηλαδή Ασύγχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα ισχύος 75kw(380Δ-cosφ0,88-Αmp139,6Δ) και Φυγοκεντρικής αντλίας Q:120 m3/h H: 130 m (Δασκίου) -cpv Τεμ. 1,00 0, , ,00 2 Προμήθεια και αντικατάσταση-τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος δηλαδή Ασύγχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα ισχύος 132kw(400Δ-cosφ0,89-Αmp228Δ ) και Φυγοκεντρικής αντλίας Q:125 m3/h H: 250 m (Σφηκιάς 1, 2 & 3) -cpv Τεμ. 3,00 0, , ,00 Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 19

20 3 Προμήθεια και αντικατάσταση-τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος δηλαδή Ασύγχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα ισχύος 90kw( 400Δ-cosφ0,89-Αmp175Δ ) και Φυγοκεντρικής αντλίας Q:200 m3/h H: 95 m (Παλατιτσίων 1, 2 & 3)- -cpv Τεμ. 0,00 3, , ,00 Σύνολο καθαρής αξίας ,00 ΦΠΑ ,90 Γενικό σύνολο δαπάνης ΥΠΟΕΡΓΟΥ ,90 Βέροια, Ο Συντάξας Προϊστάμενος Η/Μ Έργων Μ.Ε.Δ-α/α Θεωρήθηκε Μ.Ε.Δ. Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δαλιγκάρος Σωκράτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Βουτσιλάς Στέφανος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 20

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 21

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια: Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας και υποβάλλεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ », ΔΡΑΣΗ : ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ: ΜΙΚΡΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και σύμφωνα με τις διατάξεις των: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 4. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/ τεύχος Α). 8. Τις διατάξεις των άρθρων 134 έως 138 και του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 22

23 9. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29 Α/ ) : Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία είναι: α) Διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Τεχνική Έκθεση ε) Τεχνικές Προδιαγραφές στ)το τιμολόγιο προσφοράς ζ)τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική προδιαγραφή) της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4 Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και με βάση την απόφαση 330/2014 του Δ.Σ Βέροιας, περί έγκρισης των ειδικών όρων όρων της προμήθειας. Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,90 συμπ/νου του ΦΠΑ.(ΥΠΟΕΡΓΟ-1) ΑΡΘΡΟ 5 Σύμβαση Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. δ) Τις τιμές των ειδών που έχουν προσφερθεί. ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών. στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 23

24 η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. ι) Τον τρόπο πληρωμής. ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. ιγ) Την παραλαβή αυτών. Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, και την προσφορά του που έγινε αποδεκτή από το Δήμο. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτό που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού είδους, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 6.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Αναλυτικά η εγγύηση συμμετοχής για κάθε ομάδα της προμήθειας είναι: Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 24

25 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή αν δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι εγγυήσεις συμμετοχής συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Β Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του Νομικού Προσώπου με το οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Β 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εφόσον η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 25

26 6.5 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 6.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 7 Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, θα καθοριστεί με την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερος του ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του από το Δήμο. ΑΡΘΡΟ 8 Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου Ο ς που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Με την ίδια διαδικασία ο ς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 της Υ.Α (ΦΕΚ Β 185/ 1993), επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 27 της Υ.Α χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας, χωρίς το Φ.Π.Α., που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, 5% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. ΑΡΘΡΟ 9 Πλημμελής κατασκευή Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 10 Φόροι - τέλη - κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 11 Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 26

27 Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση. ΑΡΘΡΟ 12 Προσωρινή και οριστική παραλαβή 1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας της προμήθειας. 2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου και την σωστή λειτουργία του συστήματος για 15 μέρες από την προσωρινή παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή την αντικατάσταση τους. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Βέροια, Ο Συντάξας Προϊστάμενος Η/Μ Έργων Μ.Ε.Δ-α/α Θεωρήθηκε Μ.Ε.Δ. Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δαλιγκάρος Σωκράτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Βουτσιλάς Στέφανος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 27

28 Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 28

29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 29

30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια και αντικατάσταση-τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος δηλαδή Ασύγχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα ισχύος 75kw(380Δ-cosφ0,88-Αmp139,6Δ) και Φυγοκεντρικής αντλίας Q:120 m3/h H: 130 m (Δασκίου) -cpv Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υφιστάμενου συγκροτήματος, η μεταφορά του στο συνεργείο συντήρησης του Δήμου (εντός του Νομού Ημαθίας), η εγκατάσταση του νέου συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου των ειδικών εξαρτημάτων για την σύνδεσή του στην νέα θέση(μαστοί, γωνίες κλπ ανάλογα με την πρόταση)και η δοκιμή σε πλήρη λειτουργία. Προμήθεια και αντικατάσταση-τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος δηλαδή Ασύγχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα ισχύος 75kw(380Δ-cosφ0,88-Αmp139,6Δ) και Φυγοκεντρικής αντλίας Q:120 m3/h H: 130 m (Δασκίου) -cpv Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υφιστάμενου συγκροτήματος, η μεταφορά του στο συνεργείο συντήρησης του Δήμου (εντός του Νομού Ημαθίας), η εγκατάσταση του νέου συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου των ειδικών εξαρτημάτων για την σύνδεσή του στην νέα θέση(μαστοί, γωνίες κλπ ανάλογα με την πρόταση)και η δοκιμή σε πλήρη λειτουργία. Προμήθεια και αντικατάσταση-τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος δηλαδή Ασύγχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα ισχύος 90kw( 400Δ-cosφ0,89-Αmp175Δ ) και Φυγοκεντρικής αντλίας Q:200 m3/h H: 95 m (Παλατιτσίων 1, 2 & 3)- -cpv Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υφιστάμενου συγκροτήματος, η μεταφορά του στο συνεργείο συντήρησης του Δήμου (εντός του Νομού Ημαθίας), η εγκατάσταση του νέου συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου των ειδικών εξαρτημάτων για την σύνδεσή του στην νέα θέση(μαστοί, γωνίες κλπ ανάλογα με την πρόταση)και η δοκιμή σε πλήρη λειτουργία. Ο Συντάξας Προϊστάμενος Η/Μ Έργων Μ.Ε.Δ-α/α Βέροια, Θεωρήθηκε Μ.Ε.Δ. Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δαλιγκάρος Σωκράτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Βουτσιλάς Στέφανος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 30

31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 31

32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ Ενέργεια - Χρόνος 1 Εξοπλισμός υποέργου-1 1 μήνας, προετοιμασία, 2 ο ς μήνας τοποθέτηση Βέροια, Ο Συντάξας Προϊστάμενος Η/Μ Έργων Μ.Ε.Δ-α/α Θεωρήθηκε Μ.Ε.Δ. Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δαλιγκάρος Σωκράτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Βουτσιλάς Στέφανος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 32

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 33

34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: 84/2013 Προμήθεια : Βελτίωση και εξυχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ Α/Α 1 Α/Α Περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 4.1 IEC IEC 60034: Στρεφόμενες Ηλεκτρικές μηχανές IEC 60072: Τυποποιημένες διαστάσεις και ονομαστικά μεγέθη των στρεφόμενων μηχανών IEC 60085: Κατάταξη των μονωτικών υλικών για ηλεκτρικές μηχανές ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α Περιγραφή Μονάδα ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5.1 Εγαρμογή ΝΑΙ 5.2 Κατασκευαστής ΝΑΙ 5.3 Τύπος Συνδεσμολογία των τυλιγμάτων του στάτη (Αστέρα, Αστέρα με σύνδεση του ουδετέρου, Τρίγωνο, κ.τ.λ.) Λειτουργία με χρήση ρυθμιστή στροφών (converter) ή inverter Συντελεστής φόρτισης (Service factor) 5.7 Υλικό κατασκευής ρότορα Επαγωγικός Ηλεκτροκινητήρας βραχυκυκλωμένου κλωβού Ναι > Αριθμός πόλων Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 34

35 5.9 Στροφές ανά λεπτό (RPM) 5.10 Ονομαστική τάση Volts Αριθμός Φάσεων Συχνότητα Hz Συντελεστής Ισχύος συν(φ) 5, Απόδοση (σύμφωνα με : IEC ): Μεταβολή της τάσης και της συχνότητας για σταθερές συνθήκες Ελάχιστη τάση λειτουργίας της μηχανής 5.18 Μέθοδος Εκκίνησης Ρεύμα εκκίνησης / Ονομαστικό ρεύμα μηχανής Ροπή κατάθλιψης(breakdown torque) / Ονομαστική ροπή μηχανής Ροπή εκκίνησης / Ονομαστική ροπή μηχανής 5.22 Μέθοδος Ψύξης 5.23 Φορά περιστροφής => μεγαλύτερος από 0,8) IE2 ή IE3 σύμφωνα με : IEC % 80 DOL / Y-Δ / ομαλός εκκινητής /ρυθμιστής στροφών (converter) (Προτιμάται < 7,5) 5.24 Κλάση μόνωσης F 5.25 Κλάση αύξησης θερμοκρασίας B 5.26 Τύπος μόνωσης 5.27 Βαθμός προστασίας (σύμφωνα με IEC ) Όπως ορίζει ο κατασκευαστής Πρότυπο(standard) 5.28 Αριθμός εκκινήσεων εν θερμό Αριθμός εκκινήσεων εν ψυχρό Έδραση 5.32 Ρουλεμάν Τύπος Ρουλεμάν Λίπανση ρουλεμάν IP Ελάχιστη διάρκεια ζωής ρουλεμάν hr 40, Αναμενόμενη διάρκεια ζωής ρουλεμάν L h10 hr 100,000 Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 35

36 5.33 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μόνωση ρουλεμάν στο πίσω μέρος του κινητήρα NDE: Όριο κραδασμών: Επίπεδο ηχορύπανσης (L pfa ) db(a) Ναι για κινητήρες που οδηγούνται από ρυθμιστές στροφών (converter fed motors >250kW ) (Προτιμάται <79dB(A)) Αξεσουάρ Ανέλκυσης ναι 5.34 Κύριο ακροκιβώτιο Βαθμός προστασίας Ίδιος με του κινητήρα Διάφραγμα εκτόνωσης ακροκιβωτίου Ναι για τους μη αντιεκρηκτικούς κινητήρες Περιστροφή 2 x 180 o Ανοίγματα(Openings) Διαστάσεις καλωδίου ισχύος Είσοδος καλωδίου ισχύος Υλικό κατασκευής ακροκιβωτίου 5.35 ΟΡΓΑΝΑ Μέτρηση θερμοκρασίας τυλιγμάτων Τύπος αισθητήρων μέτρησης Ποσότητα αισθητήρων ανά τύλιγμα 5.36 ΔΙΑΦΟΡΑ Χρώμα Ακροκιβώτιο για τους ακροδέκτες του αντιστάτη Ταμπελάκια (Name plates) Ταμπελάκι με ονομαστικά στοιχεία κινητήρα Αφαιρούμενο κάλυμμα Ναι αν είναι απαραίτητο Μεταλλικά, ανθεκτικά στην διάβρωση σύμφωνα με IEC ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α/Α Περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Κατά ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 QT 4 PO 5 DL 6 QT 1 PO 2 DL 3 QT 1 PO 2 DL 3 Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 36

37 Φύλα τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheets) Σχέδιο με τις διαστάσεις και το βάρος των κινητήρων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η θέση καθώς και οι διαστάσεις των ακροκιβωτίων. Τεχνικός κατάλογος ή μπροσούρα του προϊόντος που προσφέρεται χαρακτηριστικές καμπύλες για 100% και 80% της ονομαστικής τάσης (υπολογισμός) Ροπή-Στροφές Ρεύμα- Στροφές Ρεύμα- t-χρόνος Στροφές- Χρόνος Πιστοποιητικό δοκιμής ρουτίνας (Routine test certificate ) 6.7 Εγχειρίδιο χρήσης 6.8 Προτεινόμενη λίστα ανταλλακτικών ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σύντομη περιγραφή των επιπλέον ή ελλιπών τεχνικών χαρακτηριστικών της πρότασης(iso, CE, τεχνικά κ.λ.π.) Eπιπλέον : Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης - Εξυπηρέτησης (SERVICE) και ανταλλακτικών μετά την πώληση (όπως Ο χρόνος αποκατάστασης βλάβης στα πλαίσια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο χρόνος υποστήριξης των ανταλλακτικών σε έτη, εκπαιδευτικό σεμινάριο υπαλλήλων, πρόταση συντήρησης μετά την οριστική παραλαβή..) Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Σημείωση: όπου αναφέρεται η φράση «καθορίζεται από τον» η πρόταση δεν θα περιλαμβάνει υλικό κατώτερο των προδιαγραφών της μελέτης. 4 QT = Προσφορά 5 PO = Παραγγελία 6 DL = Παράδοση Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 37

38 ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ Α/Α 2 Α/Α Περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 4.1 IEC IEC 60034: Στρεφόμενες Ηλεκτρικές μηχανές ΝΑΙ IEC 60072: Τυποποιημένες διαστάσεις και ονομαστικά μεγέθη των στρεφόμενων μηχανών IEC 60085: Κατάταξη των μονωτικών υλικών για ηλεκτρικές μηχανές ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α Περιγραφή Μονάδα ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5.1 Εφαρμογή ΝΑΙ 5.2 Κατασκευαστής ΝΑΙ 5.3 Τύπος Συνδεσμολογία των τυλιγμάτων του στάτη (Αστέρα, Αστέρα με σύνδεση του ουδετέρου, Τρίγωνο, κ.τ.λ.) Λειτουργία με χρήση ρυθμιστή στροφών (converter) ή inverter Συντελεστής φόρτισης (Service factor) 5.7 Υλικό κατασκευής ρότορα 5.8 Αριθμός πόλων 5.9 Στροφές ανά λεπτό (RPM) Επαγωγικός Ηλεκτροκινητήρας βραχυκυκλωμένου κλωβού Ναι > Ονομαστική τάση Volts Αριθμός Φάσεων Συχνότητα Hz Συντελεστής Ισχύος συν(φ) 5,15 Απόδοση (σύμφωνα με : IEC ): => μεγαλύτερος από 0,8) IE2 ή IE3 Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 38

39 Μεταβολή της τάσης και της συχνότητας για σταθερές συνθήκες Ελάχιστη τάση λειτουργίας της μηχανής 5.18 Μέθοδος Εκκίνησης Ρεύμα εκκίνησης / Ονομαστικό ρεύμα μηχανής Ροπή κατάθλιψης(breakdown torque) / Ονομαστική ροπή μηχανής Ροπή εκκίνησης / Ονομαστική ροπή μηχανής 5.22 Μέθοδος Ψύξης 5.23 Φορά περιστροφής σύμφωνα με : IEC % 80 DOL / Y-Δ / ομαλός εκκινητής /ρυθμιστής στροφών (converter) (Προτιμάται < 7,5) 5.24 Κλάση μόνωσης F 5.25 Κλάση αύξησης θερμοκρασίας B 5.26 Τύπος μόνωσης 5.27 Βαθμός προστασίας (σύμφωνα με IEC ) Όπως ορίζει ο κατασκευαστής Πρότυπο(standard) 5.28 Αριθμός εκκινήσεων εν θερμό Αριθμός εκκινήσεων εν ψυχρό Έδραση 5.32 Ρουλεμάν Τύπος Ρουλεμάν Λίπανση ρουλεμάν IP Ελάχιστη διάρκεια ζωής ρουλεμάν hr 40, Αναμενόμενη διάρκεια ζωής ρουλεμάν L h ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μόνωση ρουλεμάν στο πίσω μέρος του κινητήρα NDE: Όριο κραδασμών: Επίπεδο ηχορύπανσης (L pfa ) db(a) hr 100,000 Ναι για κινητήρες που οδηγούνται από ρυθμιστές στροφών (converter fed motors >250kW ) (Προτιμάται <79dB(A)) Αξεσουάρ Ανέλκυσης ναι Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 39

40 5.34 Κύριο ακροκιβώτιο Βαθμός προστασίας Ίδιος με του κινητήρα Διάφραγμα εκτόνωσης ακροκιβωτίου Ναι για τους μη αντιεκρηκτικούς κινητήρες Περιστροφή 2 x 180 o Ανοίγματα(Openings) Διαστάσεις καλωδίου ισχύος Είσοδος καλωδίου ισχύος Υλικό κατασκευής ακροκιβωτίου 5.35 ΟΡΓΑΝΑ Μέτρηση θερμοκρασίας τυλιγμάτων Τύπος αισθητήρων μέτρησης Ποσότητα αισθητήρων ανά τύλιγμα 5.36 ΔΙΑΦΟΡΑ Χρώμα Ακροκιβώτιο για τους ακροδέκτες του αντιστάτη Ταμπελάκια (Name plates) Ταμπελάκι με ονομαστικά στοιχεία κινητήρα Αφαιρούμενο κάλυμμα Ναι αν είναι απαραίτητο Μεταλλικά, ανθεκτικά στην διάβρωση σύμφωνα με IEC ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α/Α Περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Κατά ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Φύλα τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheets) Σχέδιο με τις διαστάσεις και το βάρος των κινητήρων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η θέση καθώς και οι διαστάσεις των ακροκιβωτίων. 6.3 Τεχνικός κατάλογος ή μπροσούρα QT 7 PO 8 DL 9 QT 1 PO 2 DL 3 QT 1 PO 2 DL 3 7 QT = Προσφορά 8 PO = Παραγγελία 9 DL = Παράδοση Δήμος Βέροιας-Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων /ΥΠΟΕΡΓΟ-1 40

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Υ Π Η Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 34992300-0

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 34992300-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΝΙΑΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37 /15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ-ΚΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών και Εφεδρικών Κινητήρων Μύρινα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 20065 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Λήμνου προκηρύσσει πρόχειρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14574 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 246/22-06-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 246/22-06-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 246/22-06-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Πληροφορίες: Γεώργιος Τανούσης Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 59200 Τηλ.: 2332350368 Fax : 2332024260 Email: tanousis@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 147 /2015 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Εργασία : Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Βέροιας(Α'ΦΑΣΗ) Aριθμ. Μελέτης:21/2015 ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ:87651 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ 770 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ 240

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 2-2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 45/2014

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 45/2014 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός δαπάνης Φ.Π.Α. 16% Σύνολο : 4.290,00 Ευρώ : 686,40

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 76/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός δαπάνης Φ.Π.Α. 16% Σύνολο : 5.130,00 Ευρώ : 820,80

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 18Π/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 18Π/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 279/24-5-11 Tηλέφωνο : 2810-392213 Telefax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα