Διδακτικές τεχνικές Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακτικές τεχνικές Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής"

Transcript

1 Διδακτικές τεχνικές Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Νοέμβριος 2010

2 Διδακτικές προσεγγίσεις Τεχνικές διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις

3 Τεχνικές διδασκαλίας Εισήγηση ή Διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση Συζήτηση ή Διάλογος Ερωταποκρίσεις Χιονοστιβάδα Καταιγισμός Ιδεών Επίδειξη Πρακτική άσκηση Ομάδες Εργασίας Παιχνίδι ρόλων Μελέτη Περίπτωσης Εννοιολογική Χαρτογράφηση & Εννοιολογικός Χάρτης

4 Διδακτικές προσεγγίσεις Τεχνικές διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις

5 Διδακτικές προσεγγίσεις Διδακτικός σχεδιασμός για Επoικοδομητική Μάθηση Σχεδιάζοντας Εποικοδομητικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα Θεωρία της γνωστικής ευελιξίας Πολλαπλές προσεγγίσεις της Κατανόησης Θεωρία κινήτρων Μαθησιακές κοινότητες Συνεργατική Επίλυση Προβλημάτων Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Αυτορυθμιζόμενη μάθηση

6 Η τυπική προσέγγιση: Συμπεριφορισμός Συμπεριφορισμός Δεν έχουν σημασία οι εσωτερικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της μάθησης, αλλά οι αλλαγές που συμβαίνουν στην εμφανή συμπεριφορά του υποκειμένου Ο σημαντικότερος μηχανισμός της μάθησης είναι, κατά τους συμπεριφοριστές, η ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς Πείραμα του Pavlov: εξαρτημένη μάθηση συντελείται με την ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς (θετική ενίσχυση), είτε μέσω της αμοιβής, είτε με τιμωρία ή την απαλλαγή από τις δυσάρεστες επιπτώσεις 6

7 Εποικοδομητισμός Εποικοδομητισμός Ο εποικοδομητισμός ρίχνει φως και δίνει βαρύτητα στις υπάρχουσες αντιλήψεις, ιδέες και αναπαραστάσεις των εκπαιδευόμενων σε σχέση με το θέμα που διδάσκονται κάθε φορά. Η νόηση είναι μια λειτουργία κατασκευής νοημάτων βασιζόμενη πάνω στην όλη εμπειρία του ατόμου. Η δόμηση της γνώσης βασίζεται στις προυπάρχουσες εμπειρίες, τις νοητικές κατασκευές, τις πεποιθήσεις, τις «θεωρίες» που ο καθένας χρησιμοποιεί, προκειμένου να ερμηνεύσει αντικείμενα ή γεγονότα 7

8 Εποικοδομητισμός Βασικές αρχές Οι μαθητές δεν θεωρούνται πλέον παθητικοί δέκτες, αλλά τελικοί υπεύθυνοι της δικής τους μάθησης. Η μάθηση θεωρείται ότι εμπλέκει το μαθητή με ενεργό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η γνώση δεν είναι «κάπου εκεί έξω», αλλά οικοδομείται με προσωπικό και κοινωνικό τρόπο. Οι διδάσκοντες φέρνουν επίσης στις μαθησιακές καταστάσεις τις δικές τους ιδέες και αντιλήψεις. Η διδασκαλία δεν είναι η μετάδοση της γνώσης, αλλά προϋποθέτει την οργάνωση των καταστάσεωνδραστηριοτήτων μέσα στην τάξη με τρόπο που να προωθούν την οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης. 8

9 Designing Constructivist Learning Environments «Σχεδιάζοντας Εποικοδομητικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα» D. Jonassen, Instructional - Design Theories and Models, edited by Charles Reigeluth, Lawrence Erlbaum Associates, 1999

10 Εποικοδομητική Μάθηση D. Jonassen Εισαγωγικά στοιχεία Οι εποικοδομητικές προσεγγίσεις της μάθησης, υποθέτουν ότι η γνώση οικοδομείται ατομικά και συν-οικοδομείται κοινωνικά από τους εκπαιδευόμενους με βάση τις ερμηνείες των εμπειριών τους από τη στιγμή που η γνώση δεν μεταδίδεται, η διδασκαλία πρέπει να συνίσταται από την οργάνωση εμπειριών που διευκολύνουν την οικοδόμηση της γνώσης.

11 Μοντέλο σχεδίασης εποικοδομητικών μαθησιακών περιβαλλόντων D. Jonassen 1. Το μοντέλο ξεκινά με ένα πρόβλημα, μια ερώτηση ή ένα έργο Σχετικές περιπτώσεις και πληροφοριακές πηγές υποστηρίζουν την κατανόηση του προβλήματος και προτείνουν πιθανές λύσεις. Γνωστικά εργαλεία βοηθούν τους μαθητευόμενους να ερμηνεύσουν και να διαχειριστούν όψεις του προβλήματος. Συνεργατικά εργαλεία επιτρέπουν κοινότητες μαθητευομένων να διαπραγματευτούν και να συνοικοδομήσουν ερμηνείες για το πρόβλημα. Άλλες κοινωνικές ομάδες βοηθούν τους χρήστες να υλοποιήσουν τις εργασίες τους.

12 1. Ερώτηση Περίπτωση Πρόβλημα - Έργο D. Jonassen μάθηση βασισμένη σε ερωτήσεις ή ζητήματα: όπου η μάθηση ξεκινά με μια ερώτηση με αβέβαιες ή αντιφατικές απαντήσεις μάθηση βασισμένη σε περιπτώσεις όπου οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες μελετώντας περιπτώσεις και προετοιμάζοντας περιλήψεις ή διαγνώσεις νέων περιπτώσεων

13 1. Ερώτηση Περίπτωση Πρόβλημα - Έργο D. Jonassen μάθηση βασισμένη σε έργο η οποία εστιάζεται σε σχετικά μακρόχρονες μονάδες διδασκαλίας όπου οι μαθητευόμενοι επικεντρώνονται σε σύνθετα έργα που αποτελούνται από πολλαπλές περιπτώσεις μάθηση βασισμένη σε πρόβλημα κατά την οποία συνδυάζονται μαθήματα σε επίπεδο προγράμματος σπουδών απαιτώντας από τους μαθητευόμενους να κατευθύνουν από μόνοι τους τη μάθησή τους

14 1. Ερώτηση Περίπτωση Πρόβλημα - Έργο D. Jonassen Αφού το κλειδί για τη μάθηση με νόημα είναι η «ιδιοκτησία» του προβλήματος και οι μαθησιακοί στόχοι, πρέπει ο διδάσκοντας να παρέχει ενδιαφέροντα, σχετικά προβλήματα προς επίλυση Θα πρέπει το πρόβλημα να είναι ελλειπώς ορισμένο έτσι ώστε ορισμένα τμήματά του να προκύψουν από μόνα τους και να οριστούν από τους μαθητευόμενους

15 1. Ερώτηση Περίπτωση Πρόβλημα - Έργο D. Jonassen Τα ελλειπώς δομημένα προβλήματα: έχουν αδήλωτους στόχους και περιορισμούς έχουν πολλαπλές λύσεις, μονοπάτια λύσεων ή καθόλου λύσεις έχουν πολλαπλά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων παρουσιάζουν αβεβαιότητα σε σχέση με το ποιες αρχές, ποιοι κανόνες είναι απαιραίτητοι για την επίλυση και πως οργανώνονται δεν προσφέρουν γενικούς κανόνες ή αρχές για την περιγραφή ή την πρόβλεψη του αποτελέσματος των περισσότερων περιπτώσεων απαιτούν από τους μαθητευόμενους να κάνουν κρίσεις για το πρόβλημα και να υπερασπίζονται τις κρίσεις τους εκφράζοντας προσωπικές απόψεις και πιστεύω

16 1. Ερώτηση Περίπτωση Πρόβλημα - Έργο D. Jonassen Για να αναγνωρίσουμε τέτοια προβλήματα δεν θα ανατρέξουμε στις κατηγοριοποιήσεις του θεματικού αντικειμένου αλλα θα αναζητήσουμε προβλήματα και πρακτικές των επαγγελματιών

17 2. Σχετικές περιπτώσεις D. Jonassen Αυτό που λείπει από τους αρχάριους μαθητευόμενους είναι οι εμπειρίες. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό ένα ΕΜΠ να παρέχει πρόσβαση σε ένα σύνολο σχετικών εμπειριών στο οποίο οι αρχάριοι μπορούν να αναφέρονται. Ο βασικός στόχος των σχετικών περιπτώσεων είναι η υποβοήθηση των μαθητευόμενων στην κατανόηση ζητημάτων που είναι υποννοούμενα στην αναπαράσταση του προβλήματος

18 2. Σχετικές περιπτώσεις D. Jonassen Α) Υποβοήθηση μνήμης του μαθητή: συλλογιστική βάση περιπτώσεων Β) Βελτίωση της γνωστική ευελιξίας

19 3. Πηγές Πληροφοριών D. Jonassen Πρέπει να καθορίσουμε τι είδη πληροφοριών ο μαθητευόμενος θα χρειαστεί με στόχο να κατανοήσει το πρόβλημα. Επειδή οι μαθητευόμενοι συνήθως δεν κατέχουν δεξιότητες για την αξιολόγηση της ποιότητας και το φιλτράρισμα των παρεχόμενων πληροφοριών, οι πηγές πληροφοριών πρέπει να αξιολογούνται από πριν για τη σχετικότητά τους και να οργανώνονται με μηχανισμούς πρόσβασης που υποστηρίζουν τον τρόπο σκέψης που θέλουμε να αναπτύξει ο μαθητευόμενος.

20 4. Γνωστικά εργαλεία D. Jonassen Τα γνωστικά εργαλεία είναι γενικά υπολογιστικά εργαλεία που στοχεύουν στην εμπλοκή και διευκόλυνση του μαθητευόμενου σε συγκεκριμένα είδη γνωστικών διεργασιών. Είναι νοητικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για να οπτικοποιήσουν, να αυτοματοποιήσουν ή αντικαταστήσουν δεξιότητες της σκέψης.

21 4. Γνωστικά εργαλεία D. Jonassen Εργαλεία Εργαλεία Εργαλεία Εργαλεία αναπαράστασης προβλήματος/εργασίας μοντελοποίησης γνώσης υποστήριξης δράσης συλλογής πληροφοριών

22 5. Εργαλεία συζήτησης και συνεργασίας D. Jonassen Τα ΕΜΠ πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε διαμοιραζόμενες πληροφορίες και σε εργαλεία συνεργατικής ανάπτυξης της γνώσης Κοινότητες συζήτησης Κοινότητες ανάπτυξης γνώσης Κοινότητες μαθητευομένων

23 Διδακτική Μέθοδος 2η Multiple Approaches to Understanding «Πολλαπλές προσεγγίσεις της Κατανόησης» Howard E. Gardner, Instructional - Design Theories and Models, edited by Charles Reigeluth, Lawrence Erlbaum Associates, 1999

24 Θέματα άξια Κατανόησης Howard E. Gardner Εισαγωγικά στοιχεία Συνηθίζουμε να αναλισκόμαστε σε θέματα μεθοδολογίας (κατά πόσο θα αξιοποιήσουμε την συνεργατική μάθηση, τη χρήση έργων στην τάξη κλπ) Στόχος μας: ουσιαστική συζήτηση πάνω σε ερωτήματα όπως το τι πρέπει να διδαχθεί και για ποιο σκοπό Παράδειγμα «σημαντικών» θεμάτων η θεωρία της Eξέλιξης το Ολοκαύτωμα

25 Οι στόχοι της εκπαίδευσης Howard E. Gardner Η εκπαίδευση, στους καιρούς που διανύουμε, θα πρέπει να παρέχει τη βάση για κατανόηση των διαφόρων κόσμων που μας περιβάλλουν: του φυσικού κόσμου, του βιολογικού κόσμου, του κόσμου των αντικειμένων, των προσώπων, του εσωτερικού κόσμου.

26 Οι στόχοι της εκπαίδευσης Howard E. Gardner Τέτοιοι στόχοι ΔΕΝ είναι οι επόμενοι η συσσώρευση γνώσης, η μάθηση γεγονότων, η καλλιέργεια δεξιοτήτων Αν και σημαντικά αυτά τα επιτεύγματα πρέπει να θεωρούνται μέσα και όχι σκοποί Στο τέλος της ημέρας, όλοι οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν αυξημένη Κατανόηση πάνω στα σημαντικά ερωτήματα και θέματα του κόσμου μας.

27 Πως μετρούμε την Κατανόηση Howard E. Gardner συστηματική σχεδόν αποφυγή της αποτίμησης της Κατανόησης.

28 Πως μετρούμε την Κατανόηση Howard E. Gardner Μπορεί τα αίτια να είναι αθώα, η υπόθεση ότι η Κατανόηση είναι ισοδύναμη με την γνώση του υλικού, ή ότι προκύπτει φυσιολογικά με την μελέτη του. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι ότι αποφεύγουμε την αποτίμηση της Κατανόησης γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά και επειδή δεν είμαστε και τόσο σίγουροι για το ποια θα είναι τα ευρήματα της αποτίμησής μας ίσως γιατί και εμείς οι ίδιοι αποφεύγουμε την κατανόηση

29 Πως μετρούμε την Κατανόηση Howard E. Gardner Αλλά ίσως γιατί και ΕΜΕΙΣ δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε: Π.χ. στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, οι μεγάλοι εχθροί της Κατανόησης είναι τα σενάρια και τα στερεότυπα. Οι μαθητές εθίζονται σε απλουστευτικά σενάρια καλού-κακού τύπου «Πόλεμος των άστρων», «Ινδιάνοι και καουμπόιδες», τα οποία και ανακαλούν οποτεδήποτε συναντούν περιπτώσεις αντιπαραθέσεων.

30 Πως μετρούμε την Κατανόηση Howard E. Gardner Οι παρανοήσεις θα είναι αναπόφευκτες όσο λειτουργούμε με την λογική του να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα from NΑΤΟ to Plato σε 40 διαλέξεις δυτικής ιστορίας

31 Προσεγγίσεις για την Κατανόηση Howard E. Gardner Τέσσερις βασικές προσεγγίσεις στην Κατανόηση: Ο παραδοσιακός θεσμός της «μαθητείας-πρακτικής» Ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με τις παρανοήσεις του προκειμένου να τις ξεπεράσει και να αποφύγει την στερεοτυπική αντιμετώπιση των θεμάτων. Οι δάσκαλοι καλούνται να ορίσουν ένα περιορισμένο σύνολο στόχων Κατανόησης και να συμφωνήσουν πάνω στις συσχετιζόμενες αποδόσεις της Κατανόησης. Gardner..

32 Πολλαπλές νοημοσύνες: ένας πιθανός σύμμαχος Howard E. Gardner Βασίζεται στη ψυχολογία των ατομικών διαφορών: όλες οι ανθρώπινες διάννοιες δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και όλοι οι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν το ίδιο προφίλ γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών Αντίθεση με την παραδοσιακή ψυχολογία (μια νοημοσύνη)

33 Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης Howard E. Gardner ο άνθρωπος διαθέτει οκτώ τουλάχιστον διακριτούς μηχανισμούς επεξεργασίας πληροφορίας: γλωσσική νοημοσύνη (ποιητής, ρήτορας) λογική-μαθηματική νοημοσύνη (επιστήμονας) μουσική νοημοσύνη (συνθέτης, εκτελεστής) χωρική νοημοσύνη (ιστιοπλόος, γλύπτης) σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη (αθλητής, χορευτής) φυσιολατρική νοημοσύνη (κυνηγός, βοτανολόγος) διαπροσωπική νοημοσύνη (γιατρός, πωλητής) ενδοπροσωπική νοημοσύνη (άτομο με βαθιά αυτογνωσία)

34 Κατανόηση & Θεωρία πολλ. νοημοσύνης Howard E. Gardner κάθε άτομο οφείλει να κατέχει ένα κεντρικό κορμό εκπαιδευτικού υλικού και προσεγγίσεων το Ολοκαύτωμα (Κακό), η Εξέλιξη (Αλήθεια), οι συνθέσεις του Μότσαρτ (Όμορφο) κλπ. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν συγκεκριμένες αναλύσεις, εκτιμήσεις, συγκρίσεις, κριτικές, τόσο στο ίδιο το υλικό όσο και σε νέο, π.χ. ακόμα και στη σημερινή εφημερίδα.

35 Τρεις διαδοχικές γραμμές επίθεσης Howard E. Gardner Α. Σημεία εκκίνησης Β. Αποδοτικές Αναλογίες Γ. Προσεγγίζοντας τον πυρήνα

36 Α. Σημεία εκκίνησης Howard E. Gardner 1) Αφηγηματικό Το αφηγηματικό σημείο εκκίνησης απευθύνεται σε εκείνους τους μαθητές που αρέσκονται στη μάθηση μέσα από τη διήγηση ιστοριών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφηγηματικές ή κινηματογραφικές προσεγγίσεις για να παρουσιαστούν οι πρωταγωνιστές, οι συγκρούσεις, τα προβλήματα, οι στόχοι. Π.χ. Η Εξέλιξη θα μπορούσε να παρουσιαστεί μέσα από την εξιστόρηση των ταξιδιών του Δαρβίνου

37 Α. Σημεία εκκίνησης Howard E. Gardner 2) Ποσοτικό/αριθμητικό Το αριθμητικό σημείο εκκίνησης απευθύνεται στους μαθητές που ενεργοποιούνται από τους αριθμούς, από τα πρότυπα που αυτοί δημιουργούν, από τις πράξεις, τις αναλογίες, τα μεγέθη. Όσον αφορά την Θεωρία της Εξέλιξης θα μπορούσε να μελετηθεί ο ρυθμός μεταλλάξεων στα διάφορα οικοσυστήματα, ο ρυθμός εξαφανίσεων διαφόρων ειδών κλπ 5/11/2004

38 Α. Σημεία εκκίνησης Howard E. Gardner 3) Θεμελιώδες/υπαρξιακό Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για όσους ελκύονται από τα θεμελιώδη ερωτήματα. Οι νέοι συνηθίζουν να ασχολούνται με τέτοια ερωτήματα μια προσέγγιση της εξέλιξης θα προσπαθούσε να καλύψει θεματικές όπως τι είμαστε, από που προερχόμαστε, τις κοινές καταβολές όλων των όντων κλπ

39 Α. Σημεία εκκίνησης Howard E. Gardner 4) Αισθητικό Μερικά άτομα εμπνέονται από έργα τέχνης ή από αρμονικές, ισορροπημένες, προσεκτικά σχεδιασμένες συνθέσεις αντικειμένων. Το δέντρο της Εξέλιξης, με τα πολλά παρακλαδια και κενά του, μπορεί να προσεγγίσει αυτά τα άτομα.

40 Α. Σημεία εκκίνησης Howard E. Gardner 5) Πρακτικό-χειρωνακτικό. Πολλά άτομα, ιδίως νεαρά, βρίσκουν ευκολότερη την προσέγγιση μέσω δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται ενεργά, δημιουργώντας, παρεμβαίνοντας, διεξάγοντας πειράματα κλπ. Η Εξέλιξη θα μπορούσε να επιδειχθεί αποτελεσματικά πχ μέσω πειραμάτων πάνω στην διαστάυρωση και της εξέλιξη μιας μύγας

41 Α. Σημεία εκκίνησης Howard E. Gardner 6) Κοινωνικό Αρκετοί είναι αυτοί που μαθαίνουν καλύτερα μέσα στα πλαίσια ομάδων, όπου έχουν τη δυνατότητα να πάρουν διάφορους ρόλους, να δουν άλλες οπτικές γωνίες, να αλληλεπιδράσουν, να συζητήσουν συμπληρωματικά με τα άλλα μέλη της ομάδας. Μια ομάδα μαθητών θα μπορούσε να μελετήσει το πρόβλημα του τι συμβαίνει σε ένα οικοσύστημα όταν παρατηρηθεί μια δραματική αλλαγή στις κλιματικές συνθήκες.

42 Β. Αποδοτικές Αναλογίες Howard E. Gardner Τα διάφορα σημεία εκκίνησης εξασφαλίζουν την εμπλοκή του μαθητή στο θέμα Ο δάσκαλος στη συνέχεια πρέπει να δημιουργήσει διδακτικές αναλογίες, που θα βασίζονται σε γνωστό υλικό και θέματα και θα φανερώνουν νέες πτυχές του υπό μελέτη θέματος. Αναλογίες για την Εξέλιξη των ειδών θα μπορούσαν να προκύψουν από την ιστορική, την τεχνολογική ή την κοινωνική εξέλιξη

43 Γ. Προσεγγίζοντας τον πυρήνα Howard E. Gardner Δεν μπορεί να υπάρξει μια φορμαλιστική προσέγγιση, εφόσον κάθε θέμα είναι διαφορετικό, διδάσκεται σε διαφορετικές συνθήκες πρέπει να αντιμετωπίζεται ως o o o o προς τις ιδιαίτερες έννοιές του, το σημασιολογικό του δίκτυο, τα προβλήματά του και τις ευαισθησίες του στις παρανοήσεις. Κάθε θέμα κινείται μέσα σε κάποιο πλαίσιο που έχει τις δικές του αρχές και πρακτικές

44 Γ. Προσεγγίζοντας τον πυρήνα Howard E. Gardner Υπάρχουν συγκεκριμένες καταξιωμένες προσεγγίσεις και παραδείγματα για την επεξήγηση ενός θέματος Παραδοσιακά η Εξέλιξη περιγράφεται με την χρήση του παραδείγματος της εξαφάνισης των Νεάντερταλ.

45 Γ. Προσεγγίζοντας τον πυρήνα Howard E. Gardner μια έννοια μπορεί να Κατανοηθεί καλά εάν το άτομο είναι σε θέση να δημιουργήσει πολλαπλές αναπαραστάσεις για την ουσία της έννοιας

46 Γ. Προσεγγίζοντας τον πυρήνα Howard E. Gardner Είναι επιθυμητό οι πολλαπλές αναπαραστάσεις να βασίζονται σε έναν αριθμό συμβολικών συστημάτων, ειδών νοημοσύνης, σχημάτων (schemas) και πλαισίων (frames). Οι αναπαραστάσεις πρέπει, ξεφεύγοντας από το επίπεδο των αναλογιών, να γίνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερες και περιεκτικότερες.

47 Γ. Προσεγγίζοντας τον πυρήνα Howard E. Gardner Συνοψίζοντας η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί σε θέματα που χαρακτηρίζονται από πλούτο εννοιών, ποικιλομορφία απόψεων και αρκετό ενδιαφέρον, ώστε μια προσέγγισή τους μέσα από την πολλαπλή νοημοσύνη, με στόχο την κατανόηση, να εμφανίζεται πολλά υποσχόμενη.

48 Γ. Προσεγγίζοντας τον πυρήνα Howard E. Gardner Συνοψίζοντας α) να αφιερώνεται σημαντικός χρόνος σε ένα θέμα β) να επιδιώκεται η πολλαπλή αναπαράσταση του θέματος γ) οι πολλαπλές προσεγγίσεις πρέπει να απευθύνονται σε ένα εύρος ειδών νοημοσύνης, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων.

49 Γ. Προσεγγίζοντας τον πυρήνα Howard E. Gardner Συνοψίζοντας Τέλος, πρέπει να εξασφαλίσουμε την παροχή πολλών δυνατοτήτων για την έκφραση της κατανόησης που επιτεύχθηκε από τους μαθητές. τεστ σύντομων ερωτήσεων παρουσίαση έργων τέχνης συζητήσεις μεταξύ των μαθητών, τις ομαδικές εργασίες, τις συνεντεύξεις, τα πειράματα, Κτλ.

50 Εργασίες 1. Ερωταποκρίσεις 2. Καταιγισμός Ιδεών 3. Παιχνίδι ρόλων 4. Μελέτη Περίπτωσης 5. Εννοιολογική Χαρτογράφηση & Εννοιολογικός Χάρτης 6. Εποικοδομητική μάθηση 7. Πολλαπλή κατανόηση 8. Κίνητρα 9. Συνεργατική επίλυση προβλημάτων 10. Εισήγηση ή Διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 11. Συζήτηση ή Διάλογος

51 Εργασίες Μαθησιακή κοινότητα Στόχος είναι η καλλιέργεια μιας μαθησιακής κουλτούρας, όπου τόσο το άτομο όσο και η κοινότητα στο σύνολό της μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν Η πρόθεση είναι τα μέλη να σεβαστούν και να εκτιμήσουν τις διαφορές τους εντός της κοινότητας Παραδοσιακές τάξεις: Αντί να δίνεται έμφαση στην ποικιλία δεξιοτήτων και στην επίλυση του προβλήματος, δίνεται έμφαση στην συμμόρφωση και στην εκμάθηση συγκεκριμένων θεμάτων

52 Εργασίες Μια προσέγγιση μαθησιακών κοινοτήτων χρησιμοποιεί μια ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, όπως ατομική και ομαδική έρευνα, συζητήσεις στην τάξη, διδασκαλία ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες συνεργασία για την παραγωγή αντικειμένων ή αναπαραστάσεων που δημοσιοποιούν τι μαθεύτηκε αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μαθεύτηκε συνεργατική επίλυση προβλημάτων όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους ως προς έναν κοινό στόχο.

53 Εργασίες Οι σχέσεις εξουσίας μετατοπίζονται καθώς οι μαθητές γίνονται υπεύθυνοι για την μάθησή τους αλλά και την μάθηση των άλλων. Οι μαθητές αναπτύσσουν τρόπους για να ελέγχουν την πρόοδό τους και, συνεργαζόμενοι με άλλους, την πρόοδο της κοινότητας

54 Εργασίες Αρχή της Δομικής Εξάρτησης Αρχή των Πολλαπλών Τρόπων Συμμετοχής Αρχή του Διαμοιρασμού Αρχή της Ποιότητας των Προϊόντων Αρχή της Ανάπτυξης της Κοινότητας Αρχή των Αναδυόμενων Στόχων Αρχή της Υπέρβασης των Ορίων Αρχή του Σεβασμού στους Άλλους

55 Εργασίες Αναλαμβάνετε εσείς το κεντρικό ρόλο για τη δημιουργία ενός προϊόντος που θα είναι χρήσιμο στην εκπαιδευτική κοινότητα και θα μπορούσε ταυτόχρονα να βοηθήσει εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες μαθητές να μυηθούν στο κόσμο του προγραμματισμού από μια μοναδική σκοπιά

56 Παραδοτέα Τελικά παραδοτέα Διδακτικό πλάνο- ιστοσελίδα διδακτικού πλάνου (3 μονάδες) Ιστοσελίδα διδακτικής τεχνικής & συμμετοχή στη διαμόρφωση άλλων πλάνων (2 μονάδες) Συνολικό παραδοτέο: Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για το καθηγητή του γυμνασίου Παράδοση εργασιών: τελευταία Παρασκευή πριν την εξεταστική.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πολιτισμός και Εκπαίδευση: σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών διαδικτύου που βασίζονται σε ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α T Ε Ι Κ Α Β Α Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (E-UNIVERSITY) ΣΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 14 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Ενότητα 2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνίου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνίου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»

Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» Ονόματα φοιτητριών: Κάλλια Στούππα 973243 Βαρβάρα Μακρίδου 974141 Ειρήνη Λάμπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση Επιβλέπων: Κα. Παρασκευά Φ. Τσαραβά Ραλλού Μεταπτυχιακή Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760)

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 405 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παναγιώτης Πολίτης Δρ. Διδακτικής Πληροφορικής, Καθηγητής ΠΕ19 Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα