ΔΠΜΣ / Σχεδιασμός Χώρος Πολιτισμός Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΜΣ / Σχεδιασμός Χώρος Πολιτισμός Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ"

Transcript

1

2 ΔΠΜΣ / Σχεδιασμός Χώρος Πολιτισμός Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ Τεχνολογίες Αιχμής και Αρχιτεκτονική: Από το Συνολικό Σχεδιασμό στην Καθολική Διαχείριση - Πέραν της Μητροπολιτικής Σκέψης Παπαλεξόπουλος Δ., Σταυρίδου Α., Καλαφάτη Ε. ακ. έτος , εαρινό εξάμηνο σπουδάστρια : Κανάκη Ελένη

3 Αφορμή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει αποτελεί το documentary Micropolis, που αφορά σε δύο είδη εντόμων, που διατηρούν σχέσεις περισσότερο εχθρικές παρά φιλικές, τα μυρμήγκια και τους τερμίτες. Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένος σμήνος μυρμηγκιών που μεταναστεύει από τόπο σε τόπο κατά την εναλλαγή των εποχών προς αναζήτηση τροφής. Οι τερμίτες διατηρούν ένα σταθερό τόπο διαμονής πάνω στον οποίο κτίζουν και οργανώνουν τη φωλιά τους, (η οποία θα μπορούσε αλλιώς να χαρακτηριστεί ως πόλη). Η επιδρομή των μυρμηγκιών στους τερμίτες είναι μια καθαρά πειρατική δράση, αλλά δεν είναι η ηθική του ζητήματος που θα μας απασχολήσει σε αυτή την εργασία, θεωρώντας πως το ένστικτο της επιβίωσης είναι πρωταρχικό και όχι κατακριτέο. Απόπειρα της εργασίας αυτής είναι η μεταφορά του παραδείγματος από τον κόσμο των εντόμων στον κόσμο των ανθρώπων, θεωρώντας τα ως παραδείγματα κοινωνικών δομών που φέρουν αναλογίες με αυτές των ανθρώπινων. Ως θεωρητικό υπόβαθρο θα χρησιμοποιηθεί το άρθρο του Εugene Thacker, Networks, Swarms, Multitudes (Δίκτυα,Σμήνη, Πλήθη). Το παράδειγμα θα μελετηθεί ως τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και σχέσης συλλογικοτήτων και θα αναζητηθεί τελικά η σύσταση ή και απόψεις της σύστασης που μπορεί να φέρει η έννοια του πλήθους.

4 Η τριχοειδής διάδοση των νέων τεχνολογιών του του World Wide Web και η εποχή της πληροφόρησης που διανύουμε έχει αλλάξει ριζικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού χώρου. Σήμερα η οργάνωση της κοινωνίας βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη χρήση διατομικών δικτύων που χρησιμοποιούν της τεχνολογίες της επικοινωνίας, με αποτέλεσμα, η διαδικασία εξατομίκευσης των σχέσεων και η συγκρότηση δικτύων και δεσμών μεταξύ τέτοιων εξατομικευμένων μονάδων να γίνεται ένα από τα οργανωτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της εποχής μας. 1. Έτσι τα δίκτυα γίνονται μεσολαβητές συλλογικής οργάνωσης, μεσολαβητές συναντήσεων στην ψηφιακή διάσταση του χώρου όπου βασική συνθήκη για τη συνάντηση δεν είναι πλέον η εγγύτητα αλλά η ταυτοχρονικότητα. Όπως υποστηρίζει ο Leibniz, o χώρος αποτελεί την υλική κατασκευή της ταυτοχρονικότητας, δηλαδή την κοινής και ενιαίας αναφοράς ανθρώπινων πρακτικών που εξελίσσονται στο χρόνο 2. Το τεχνολογικό μέσο των δικτύων έχει μεταβάλει τα καθορισμένα μεταξύ χώρου και χρόνου και έχει επαναπροσδιορίσει την κατανομή των κοινωνικών τόπων σύμφωνα με το διάχυτο δικτυακό μοντέλο. Η έννοια του πλήθους, είναι ένας σύγχρονος πολιτικός όρος αλλά και μια νέα δομή κοινωνικής οργάνωσης, που αναδύεται από αυτή την ανακατανομή της τοπικότητας βάσει των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας. Tο πλήθος, ως οντότητα, δεν είναι ούτε το άτομο ούτε η ομάδα. Τοποθετείται κάπου ενδιάμεσα ή κάπου εντελώς διαφορετικά. Σχετίζεται με την ιδέα της πολλαπλότητας, η οποία έχει αναπτυχθεί από τον Bergson και τελευταία από το Deleuze. To πλήθος είναι πολλαπλό, με την έννοια ότι προϋποθέτει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, που είναι όμως ομαδοποιημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται ένα. Με αυτή την έννοια το πλήθος είναι μοναδικό. 3 Στο πλήθος εμπεριέχονται οι έννοιες 2

5 του δικτύου και του σμήνους. Πιο συγκεκριμένα τα δίκτυα είναι αυτά που ενημερώνουν και τα σμήνη είναι αυτά που μεταβάλλουν τα πλήθη. Το concept του δικτύου έχει μαθηματική βάση και ξεκινά από τα πρώτα διαγράμματα Euler με τα οποία αντιλαμβανόμαστε τα δίκτυα σαν μία χωρική κατανομή σχέσεων και πραγμάτων. Αυτό προϋποθέτει ένα το διαχωρισμό μεταξύ των εξατομικευμένων μονάδων και των τοπικών δράσεων που προκαλούνται από αυτά: δρών -δράση, σημείο-σχέση. Ο Mark Granovetter (όσον αφορά την κοινωνική συγκρότηση) προτείνει ότι στα κοινωνικά δίκτυα οι σχέσεις ή οι συνδέσεις ενός δικτύου μπορεί να είναι ισχυρές ή αδύναμες. Ενώ λοιπόν οι ισχυροί δεσμοί έχουν το αποτέλεσμα της τοπικής συγκέντρωσης σε δεμένα group, είναι οι αδύναμοι κρίκοι που διατηρούν τη γενική συνδεσιμότητα του δικτύου ανάμεσα στις συστάδες. Η μελάτη του Barasi, συμπληρώνει, πως η δομή των δικτύων ακολουθεί τη δύναμη ενός νόμου, συμφώνα με τον οποίο, πολλά πράγματα έχουν λίγες συνδέσεις και λίγα πράγματα έχουν πολλές συνδέσεις, έχοντας σαν αποτέλεσμα μια αποκεντροποιημένη τοπολογία. 4 Έτσι, η δυναμική του δικτύου μπορεί να γίνει κατανοητή σαν τη ροή ενός πολυκεντρικού συστήματος, κατανεμημένη ποικιλοτρόπως, άνισα, και απροσδιόριστα και που φέρει την ιδιότητα της διαρκούς μεταβολής. Τα δίκτυα είναι εγγενώς δυναμικά φαινόμενα που υφίστανται διαρκείς και ποικίλες αλλαγές, τόσο στη σύσταση των εξ ατομικευμένων μονάδων τους όσο και στις μεταξύ τους σχέσεις. 5 Για παράδειγμα στα κοινωνικά δίκτυα αλλαγές στο περιβάλλον ή στην πολιτική ιδεολογία καταλήγουν σε σχέσεις που μεταβάλλουν ή δημιουργούν νέα nodes. Έτσι τα nodes ενός δικτύου δεν είναι ποτέ σταθερά, βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση.

6 Ενώ αντίστοιχα συστέλλονται (intensify) ή διαστέλλονταi (de-intensify) ανάλογα με την εν- δυνάμει πλαστικότητα και ελαστικότητα των σχέσεων που τα ορίζουν. 6 Αυτό τα καθιστά διακριτικά, και εφήμερα, μπορούν τη μία στιγμή να υπάρχουν και την άλλη να εξαφανιστούν. Η παρουσία τους και η απουσία τους είναι ακαθόριστες. Υποσκάπτοντας συνεχώς τη σταθερή σχέση ανάμεσα στο μέσα και το έξω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το δίκτυο τείνει να μεταβάλλει κάθε του όριο σε ένα κατώφλι. 7 Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το δίκτυο είναι ένα μοντέλο χωρικό σχέσεων που οικοδομούνται στο χρόνο. Αφού στην ολότητα του, εκτός από μία απλή κατανομή σημείων και σχέσεων, εμπεριέχει την έννοια της διάρκειας, η οποία αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό της σχέσης ως κάτι όχι απαραίτητα σταθερό ή τετελεσμένο, η οποία καθιστά τελικά και το δίκτυο ένα ως ένα ευμετάβλητο σύνολο. Στα δίκτυα, ενώ φαινομενικά δεν υπάρχει οργάνωση, συναντάμε τελικά οργάνωση και δημιουργικότητα,συναντάμε σμήνη. Το concept του σμήνους είναι ένα βιολογικό concept. Οι ρίζες του συναντώνται στη φυσική επιστήμη του 19 ου αι., την ηθολογία. Η ηθολογία (συστηματική μελέτη των νόμων που διέπουν τη συμπεριφορά ανθρώπων και ζωών) αποτελεί ένα ιδιαίτερο τομέα, γιατί τοποθετείται ανάμεσα στη ζωολογία(classification), στη συγκριτική ανατομία(δομή) και στη μελέτη των οικοσυστημάτων (περιβάλλον). Στην ηθολογία συναντώνται αυτές οι περιοχές μελέτης, προκειμένου να γίνουν

7 κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους οι ζωντανοί οργανισμοί διαδρούν. 8 Ο εντομολόγος William Wheeler, στα τέλη του 19 ου αι., αναφέρεται στα κοινωνικά έντομα σαν υπερ-οργανισμούς όπου το όλο έχει μια ζωτικότητα που κάθε ένα από τα μέλη του δεν κατέχει. Η μελέτη των κοινωνικών εντόμων παρέχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα «άνοων όντων» που συγκροτούν ευφυείς κοινωνικές δομές και επιλύουν πολύπλοκα ζητήματα με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτοοργάνωσης και κατόπιν τοπικών διαδράσεων και αποφάσεων. 9 Αυτό που είναι πιο σημαντικό πάνω στη νοημοσύνη του σμήνους, είναι η έμφαση στη συλλογική συμπεριφορά σε αντίθεση με τη στατική σχέση μεταξύ ατόμου και ομάδας. Στη δικτυακή κοινωνία (Network society), τα σμήνη ακολουθούν στη συγκρότηση τους τη διάχυτη, αποκεντροποιημένη δικτυακή δομή. Είναι συλλογικότητες η ύπαρξη των οποίων βασίζεται στα επικοινωνιακά κανάλια των δικτύων. Την επικοινωνία μπορούμε να την ορίσουμε εδώ ως μία διατομική ανταλλακτική σχέση(edge) πληροφοριών ή αλλιώς μηνυμάτων(messages), η ποιότητα της οποίας ορίζεται από τa άτομα η τις μονάδες (nodes) μεταξύ των οποίων συντελείται. Στην περίπτωση ύπαρξης μιας τέτοιου είδους ανταλλαγής μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα συνδέονται. Κατά τον Eugene Thacker η συνδεσιμότητα αποτελεί ένα τρόπο συσχετισμού μοναδικοτήτων σε μία ευρεία περιοχή τοπολογικών διατάξεων. Η συνδεσιμότητα είναι περισσότερο status, δεν είναι κατάσταση ή πράγμα. Είναι status τόσο με την τεχνική όσο και με την πολιτική έννοια του όρου. Η συνδεσιμότητα μπορεί να είναι υψηλή ή χαμηλή. Κεντροποιημένη ή αποκεντροποιημένη. Mπορεί να συμβεί χωρίς

8 κανένα λόγο, αλλά συνήθως προϋποθέτει ένα context η τουλάχιστον ένα προκείμενο. Η πιο βασική συνδεσιμότητα ένα link ανάμεσα σε δύο μονάδες - προϋποθέτει ένα set από κοινούς όρους συμφώνα με τους οποίους η σχέση είναι εφικτή. Να σημειώσουμε εδώ ότι η συνδεσιμότητα μπορεί να είναι προϋπόθεση για τη συλλογικότητα. Το αντίθετο όμως δεν μπορεί να συμβεί. Αφού η συνδεσιμότητα μπορεί να συμβεί σε ένα ευρύ επίπεδο χωρίς όμως να συνοδεύεται από κάποια συγκρότηση συλλογικοτήτων. 10 Κατ αυτό τον τρόπο η πληροφορία ή αλλιώς το μήνυμα αποτελεί το δομικό σκελετό μιας συλλογικότητας σε λανθάνουσα κατάσταση. Οι συλλογικότητες ενεργοποιούνται όταν, κατά τις μεταβολές του δικτυακού μοτίβου, δηλαδή κατά τον αδιάκοπο επαναπροσδιορισμό των σχέσεων των σημείων τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον τους,εντοπιστούν συμβατότητες στις περιρρέουσες τοπολογικές διατάξεις τους.η συμβατότητα έτσι, θα μπορούσε να οριστεί και ως συναίνεση για συμμετοχή σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης με κοινό στόχο. Σ αυτά την περίπτωση ανάμεσα στα nodes του δικτύου πραγματοποιούνται αρθρώσεις που ορίζουν με τη σειρά τους μια συλλογικότητα. Έτσι ο κοινός σκοπός αποτελεί το λόγο σχηματισμού μιας συλλογικότητας, το λόγο ύπαρξης του σμήνους, ενώ η λογική της συνάρθρωσης (assemblage) που βασίζεται στην εξωτερικότητα των σχέσεων των μελών του, αποτελεί το μηχανισμό συγκρότησης του.

9 Οι Deleuze και Guattari, χαρακτηρίζουν τα assemblages σύμφωνα με δύο διευθύνσεις: Στον ένα άξονα ή διεύθυνση, αναγνωρίζουν το ρόλο που τα διαφορετικά στοιχεία ενός assemblage μπορούν να παίξουν. Στον άλλο άξονα, ξεχωρίζουν τις διαδικασίες που σταθεροποιούν την αναδυόμενη ταυτότητα του(οξύνοντας τα όρια του για παράδειγμα ή ομογενοποιώντας τη σύνθεσή του), από εκείνες που τείνουν να αποσταθεροποιήσουν αυτή την ταυτότητα, ανοίγοντας γι αυτό το assemblage στην αλλαγή - τις διαδικασίες τοπικοποίησης και αποτοπικοποίησης (territorialisation και de-territorialisation). 11 Στο ψηφιακό μοντέλο ανάλυσης της κοινωνικότητας, ο σχηματισμός σμήνους δηλαδή η συνάρθρωση συλλογικοτήτων με κοινή πρόθεση, ισοδυναμεί με την εγκαθίδρυση ενός κοινού τόπου, με τη σήμανση μιας περιοχής. Κατά το Δ. Παπαλεξόπουλο η περιοχή είναι δυνατόν να οριστεί ως διευθέτηση υλικών και συμβολικών πόρων που επιτρέπει την οργάνωση των συνθηκών ύπαρξης ατόμων ή κοινωνικών ομάδων και επιστρέφει ως αντάλλαγμα έναν προσδιορισμό της ταυτότητας τους. 12 Η έννοια της περιοχής εισάγει αυτόματα αυτή του ορίου. Ενός ορίου όμως που εδώ δεν υπάρχει εκ των προτέρων αλλά που επαναπροσδιορίζεται διαρκώς από τις εξωτερικές σχέσεις των σημείων που συμμετέχουν στο σχηματισμό του. Δηλαδή, από τη σχεσιακότητα και τη συνεργατικότητα των μελών που απαρτίζουν το σμήνος αλλά και από τις σχέσεις με τους με το περιβάλλον τους (context). Με άλλα λόγια η τοπικότητα εν δικτύω βρίσκεται συνεχώς αποσταθεροποιημένη, σε πολυπλοκότητα, εν δύναμη διαλυμένη ή μεταβαλλόμενη (αποφεύγοντας τη διάλυση). Όχι χωρίς ταυτότητα αλλά με μεταβαλλόμενη ταυτότητα. Πρόκειται για μία περιγραφή όπου η μορφή είναι στιγμή, σύμπτωμα της ισορροπίας. 13

10 Στο μοντέλο του σμήνους που προτείνεται από τις κοινωνίες των εντόμων και εξελίσσεται από τους ερευνητές, υποθέτει ότι το κάθε μέλος έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με τα υπόλοιπα και από μόνο του δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικό. Σε αντίθεση, τα σμήνη που βλέπουμε να αναδύονται από τους νέους δικτυακούς πολιτικούς οργανισμούς αποτελούνται από ένα πλήθος διαφορετικούς ενεργούς παράγοντες. Αυτό προσθέτει αρκετά επίπεδα πολυπλοκότητας στο μοντέλο. Τα μέλη του σμήνους δεν χρειάζεται να εξομοιωθούν ή να ανακηρύξουν τη δημιουργικότητα τους προκειμένου να επικοινωνήσουν το ένα με το άλλο. Παραμένουν διαφορετικά σε όρους φύλλου, σεξουαλικότητας και ούτω καθ εξής. 14 Στο πλήθος τα μέρη που το αποτελούν, τα άτομα διεκδικούν τη διατήρηση της ιδιαιτερότητάς τους, έτσι ο όρος ταυτότητα αντικαθίσταται από αυτόν της μοναδικότητας. Το πλήθος, παράγεται συνεχώς από τις μοναδικότητες που συμμετέχουν στο δίκτυο και επικοινωνούν για τη δημιουργία κοινών τόπων, που δεν προϋπάρχουν αλλά αναδύονται από τη συνεργασία τους. 15 Έτσι το πλήθος είναι ένα πολλαπλό κοινωνικό υποκείμενο του οποίου η σύσταση και δράση βασίζεται όχι στην ταυτότητα και ενότητα αλλά σε αυτό που υπάρχει ως κοινό.. 16 Στη στρατηγική του Deleuze, το άτομο και οι κοινωνία αλληλοσυγκροτούνται μέσα από την κοινωνική πρακτική,γεφυρώνοντας έτσι το επίπεδο των ατόμων και αυτό των μεγαλυτέρων περιφερειακών

11 οντοτήτων με πολλά ενδιάμεσα επίπεδα τα οποία λειτουργούν στη δική τους χωρική κλίμακα και έχουν τη δική τους χωρική αυτονομία. Αναλυτικά στην κάτω κλίμακα (bottom scale) έχουμε ένα πληθυσμό από διαδρώντα άτομα (individual persons) - (που διατηρούν τη μοναδικότητά τους, τη δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα). Από αυτές τις διαδράσεις αναδύεται μια νέα κλίμακα αυτή των διαπροσωπικών δικτύων. Από τις διαδράσεις ανάμεσα σε αυτά τα δίκτυα αναδύεται η κλίμακα των θεσμικών οργανισμών. Από τις διαδράσεις ανάμεσα στους οργανισμούς αναδύεται η κλίμακα των αστικών κέντρων και από τις διαδράσεις μεταξύ των αστικών κέντρων αναδύονται μεγαλύτερες περιφερειακές οντότητες σχηματίζοντας έτσι μια πολυεπίπεδη κοινωνική πραγματικότητα.(multi -scaled social reality). Τα κυριότερα τέσσερα χαρακτηριστικά αυτού του σχήματος είναι τα εξής: Κάθε ενότητα διαφορετικής κλίμακας(άτομα, πόλεις,οργανισμοί κλπ) αποτελείται από οντότητες της άμεσα χαμηλότερης κλίμακας έτσι οι σχέσεις ανάμεσα στις κλίμακες είναι αυτές που συγκροτούν το σύνολο. Σε κάθε επίπεδο της κλίμακας έχουμε να κάνουμε με πληθυσμούς από διαδρούσες οντότητες (πληθυσμούς προσώπων, οργανισμών, πόλεων), και είναι μέσα σ αυτούς τους πληθυσμούς και στις διαδικασίες που γεννιούνται από αυτές τις διαδράσεις όπου μεγαλύτερες οντότητες αναδύονται σαν ένα είδος στατιστικού αποτελέσματος ή σαν συλλογικές και όχι σκόπιμες συνέπειες μιας συλλογικής δράσης, Με το που αναδύεται μια μεγαλύτερης κλίμακας οντότητα αμέσως ξεκινά να λειτουργεί σαν πηγή περιορισμών και πόρων για τα συστατικά της. Με άλλα λόγια ακόμα και αν η σειρά αιτιατότητας σε αυτό το σχήμα έχει μια bottom-up, έχει επίσης μια top-down οπτική: το όλο περιορίζει όσο και καθιστά δυνατά τα μέλη τοu.

12 Και τελικά ότι στην κορυφή του σχήματος δεν έχουν την κοινωνία σαν όλο, που είναι μια μάταιη κοινωνική οντότητα, αλλά απλά μια ακόμη συμπαγή οντότητα. 17 Το πλήθος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως δίκτυο. Ένα δίκτυο σχέσεων μεταξύ των μοναδικοτήτων που το συγκροτούν και εσωτερικών τους διαδράσεων που ορίζουν τελικά τη δυναμική διεύθυνση του πλήθους. Το πλήθος ως δίκτυο είναι μια ανοικτή συνθήκη διαρκών μεταβολών. Η ιδιότητά του αυτή είναι και η πιο αμφιλεγόμενη οπτική του, αφού ενώ καθιστά το πλήθος σε ένα ριζοσπαστικό συγκροτητικό σύνολο εμπεριέχει πάντα η πιθανότητα διάλυσης του στις ατομικότητες που το αποτελούν. Κατά το G. Simmel, ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό του χώρου που επενεργεί ουσιαστικά στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, συνίσταται στο γεγονός ότι διαιρούμε το χώρο, για πρακτικούς λόγους, σε τμήματα που θεωρούνται ως ενότητες και περιβάλλονται - ως αίτια και ως αποτελέσματα αυτής της διαίρεσης από όρια. 18 Ενώ το όριο, όπως υποστηρίζει, δεν αποτελεί χωρικό γεγονός με κοινωνιολογικές επενέργειες αλλά κοινωνιολογικό γεγονός που μορφοποιείται χωρικά. 19 Ο σταθερός τόπος, ως κομβικό σημείο της κοινωνιολογικής σχέσης, αναδύεται παντού όπου η επαφή ή η συνένωση στοιχείων μπορεί να λάβει χώρα μόνο σε μία ορισμένη θέση. 20 Στην προκειμένη περίπτωση, η σχέση μεταξύ μυρμηγκιών και τερμιτών,είναι μια αλληλεπίδραση συλλογικοτήτων που ξεκινά αρχικά από τον 17 20

13 ιδιαίτερο χωρικό μόρφωμα της κάθε μία τοπικότητας και κατ επέκταση από το πλαίσιο 21 στο οποίο εντάσσεται ως τέτοιο. Το κάστρο των τερμιτών αποτελεί το σταθερό σημείο στον οποίο εκδηλώνεται η σχέση των δύο συλλογικοτήτων, που εμφανίζονται εδώ ως δύο διαφορετικού τύπου κοινωνικές δομές. Απλουστευτικά: Τα μυρμήγκια, λόγω του νομαδικού τους χαρακτήρα, θα θεωρηθούν ως συλλογικότητα που προσομοιάζει τη δικτυακή κοινωνική δομή, συλλογικότητα δηλαδή που ορίζεται βάσει κοινού σκοπού, ο οποίος προσδίδει και την ιδιαίτερη ταυτότητα τους και αποτελεί το ιδεατό όριο της. Ενώ οι τερμίτες, λόγο του σταθερού τόπου έδρασής τους, θα θεωρηθούν ως κοινωνικές οντότητες που προσδιορίζονται μέσα από τα υλικά σαφή όρια της περιοχής τους και τα νοήματα που αυτή φέρει. Επαναφέροντας εδώ τη θεωρία του assemblage, η αντικρουόμενη σχέση μεταξύ των δυο μοντέλων θα μπορούσε να οριστεί και ως άρνηση συγκρότησης μιας ενιαίας συλλογικότητας, ως άρνηση συμμετοχής σε ένα κοινό δίκτυο, υπόθεση που φαίνεται να κινείται στο δεύτερο άξονα κατά Deleuze και Guattari, σε αυτόν που αφορά την ταυτότητα τοπικότητα. Τα μυρμήγκια εκκινούν διαδικασίες αποσταθεροποίησης της ταυτότητας των τερμιτών, ενώ εκείνοι αντιδρούν δηλώνοντας την αυστηρότητα και α-μεταβλητότητα των ορίων τους. Οι τερμίτες θα μπορούσαν να οριστούν και ως πολιτιστική κοινότητα οικοδομημένη στη βάση του ορισμού της ταυτότητας, που αρνείται τη σύνδεση της με το κυρίαρχο δίκτυο και συμμετέχει σε παράπλευρες εναλλακτικές διακλαδώσεις. 22 Θεωρώντας το κάστρο των τερμιτών ως υλική έκφραση της περιοχής τους και εννοιολογική έκφραση της ταυτότητας τους, η ρήξη μεταξύ των δύο σμηνών που

14 εκδηλώνεται αρχικά στα τείχη του κάστρου και σταδιακά επεκτείνεται στην ολότητα της δομής του είναι έκφραση της μη επιλύσιμης έντασης μεταξύ της εμμονής στη συγκρότηση μιας ταυτότητας και της ταυτόχρονης διάσπασής της στις δέσμες δικτύων που αυτή συμμετέχει 23 Η πόλη είναι μια χωρική έκφραση της κοινωνικότητας. Πρόκειται για μια κατασκευή που δεν εξαντλείται μόνο στον υλικό μετασχηματισμό, αλλά περιλαμβάνει όλους τους τρόπους με τους οποίους η συγκεκριμένη κοινωνία αντιλαμβάνεται το χώρο της, αναγνωρίζει σ αυτόν τις αξίες και τους στόχους της. 24 Η έννοια της ταυτότητας και τις μοναδικότητας, είναι αξίες που αναδύονται και επαναπροσδιορίζονται από τη σύγχρονη σχέση με το χώρο. Η ταυτότητα είναι αξία που φέρεται από το υπάρχον τοπικό, ενώ η μοναδικότητα αναδύεται από τη διάχυτη δικτυακή ανακατανομή του που είναι αποδεσμευμένη από τα υλικά όρια του. Κατά τον Manuel Castells ο χώρος είναι μια νοητική κατασκευή. Όχι μόνο μια πολιτιστική κατασκευή όσο και μια υλικά νοητική κατασκευή κι αυτό γιατί πρέπει να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας κάπου. Όμως ο χώρος που ζούμε, ο χώρος της άμεσης εμπειρίας, δεν είναι ο χώρος της οικονομίας ούτε ο χώρος της πληροφορίας, ούτε ο χώρος της επιστήμης, ούτε χώρος της τέχνης αλλά όλη η σφαίρα της δραστηριότητας μας που πλαισιώνει και επηρεάζει τις ζωές μας. Το δίκτυο των τόπων που συνδέονται γύρω από μια κοινή κοινωνική πρακτική μέσω των αυτών των ηλεκτρονικών συστημάτων αποτελεί το χώρο ροών. 25 Ο χώρος ροών έρχεται να σταθεί στον αντίποδα του 24

15 χώρου τόπων. Ως χώροι τόπων ορίζονται οι χώροι όπου οι ανθρωπινή διάδραση εκφράζεται με όρους γειτνίασης και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τοπικοτήτων, δηλαδή τόπων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτουν σαφή όρια και ταυτότητα. Κατά τον Castels οι χώροι ροών συνυπάρχουν με τους χώρους τόπων και εξυπηρετούν αντιμαχόμενα συμφέροντα 26 και αντιστοιχούν στους χώρους της εμπειρίας και στους χώρους της εξουσίας. Η ηγεμονική δικτυακή μορφή οργάνωσης και η μετάβαση από την κοινωνία της πειθαρχίας στην κοινωνία του ελέγχου ως επαναπροσδιορισμός του πλαισίου, φαίνεται να διαταράσσει την αρχική πολιτική τοποθέτηση των όρων. Οι χώροι ροών και οι χώροι τόπων φαίνεται να υφίστανται διαρκείς παράλληλες νοηματικές μεταβολές και μετατοπίσεις ανάμεσα στα άκρα του δίπολου από το οποίο προέρχονται. Το πλήθος, η σπειροειδής διάχυση του από τη μοναδικότητα στην ολότητα και προϋπάρχουσα πυρηνικά ορισμένη κοινωνική δομή της, είναι δύο παράλληλες όψεις του σύγχρονου κόσμου που θα λέγαμε πως βρίσκεται σε μια συνθήκη μετάβασης. Η αποσταθεροποιημένη και μεταβαλλόμενη τοπικότητα των δικτύων έρχεται σε αντίθεση με τις υπάρχουσες παραδοσιακές κοινωνικές δομές που οικοδομούνται στο όνομα της ταυτότητας, εκφράζοντας την τοπική αντίσταση στην παγκοσμιοποιημένη οπτική της. Το κοινωνικό μοντέλο του πλήθους, ως έμφαση στη μοναδικότητα έναντι ταυτότητας, έρχεται να σταθεί ως διαμεσολαβητής αυτής της έντασης, μετατοπίζοντας την έννοια της τοπικότητας από τη σαφή υλική οριοθέτηση σε μια από κοινού διευθέτηση. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα ενεργοποιηθεί ποτέ το πλήθος ως ενιαία κοινωνική οντότητα ή αν θα παρατείνει τη διαμάχη στο όνομα της ταυτότητας ή της μοναδικότητας της, που εκδηλώνεται στο πεδίο της πόλης.

16

Αναφορά στον Pierre Levy Les Techniques de l Intelligence Προσπάθεια να σπάσει το σιδηρούν παραπέτασµα µεταξύ είναι και αντικειµένων

Αναφορά στον Pierre Levy Les Techniques de l Intelligence Προσπάθεια να σπάσει το σιδηρούν παραπέτασµα µεταξύ είναι και αντικειµένων Η συγκρότηση του τεχνικού αντικειµένου Αναφορά στον Pierre Levy Les Techniques de l Intelligence Προσπάθεια να σπάσει το σιδηρούν παραπέτασµα µεταξύ είναι και αντικειµένων Αντίθεση στο να θεωρείται η µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±ÁǹĵºÄ ½¹º Ä Â þÿãà Å Â Ä Â ±ÁǹĵºÄ ½¹º  Xenopoulos, Solon Neapolis University

þÿ ±ÁǹĵºÄ ½¹º Ä Â þÿãà Å Â Ä Â ±ÁǹĵºÄ ½¹º  Xenopoulos, Solon Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Architecture, Land and Environmental Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Informative material 2005 þÿ ±ÁǹĵºÄ ½¹º Ä Â þÿ¼µä±»»±ãì¼µ½  µ¹ºì½±â º±¹

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού

Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Η εκπαίδευση ως θεσμός κοινωνικοπολιτισμικής μεταβίβασης δομολειτουργισμός και ως θεσμός κοινωνικού μετασχηματισμού κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση: Θεωρία και Πράξη

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση: Θεωρία και Πράξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση: Θεωρία και Πράξη Ενότητα 1: Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά Γιώργος Κ. Ζαρίφης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση

Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση Ενότητα 3: Τοπολογικές και προβολικές σχέσεις στο χώρο Δημήτρης Χασάπης Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Βασικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία Δριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονομίας Συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 01: Προβληματική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ΑυτοοργΑνωση, AνΑδυση και ΠολυΠλοκοτητΑ κεφάλαιο 1: ΜοριΑκη BιολογιΑ και EΠιστηΜΕσ τησ ΠληροφοριΑσ

Εισαγωγή: ΑυτοοργΑνωση, AνΑδυση και ΠολυΠλοκοτητΑ κεφάλαιο 1: ΜοριΑκη BιολογιΑ και EΠιστηΜΕσ τησ ΠληροφοριΑσ Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή: Αυτοοργάνωση, Aνάδυση και Πολυπλοκότητα... 15 Πώς μπορούν τα πράγματα να αυτοοργανώνονται;... 15 Προσπάθεια να δοθεί ένας προκαταρκτικός ορισμός της αυτοοργάνωσης...18

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικές διαδικασίες-χωρικά Δεδομένα

Χωρικές διαδικασίες-χωρικά Δεδομένα Το Ζήτημα του Χώρου στο Σχεδιασμό. Χωρικές Διαδικασίες. Χωρικά Δεδομένα «Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές ιαστάσεις της Ανάπτυξης και του Σχεδιασμού» ιδάσκων: Ι. Σαγιάς, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

κοινά αγαθά και ομότιμη παραγωγή /κατανεμημένη παραγωγή Γιώργος Παπανικολάου (p2p foundation)

κοινά αγαθά και ομότιμη παραγωγή /κατανεμημένη παραγωγή Γιώργος Παπανικολάου (p2p foundation) κοινά αγαθά και ομότιμη παραγωγή /κατανεμημένη παραγωγή Γιώργος Παπανικολάου (p2p foundation) Καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος Εμφάνιση των «ψηφιακών»

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινότητα και κοινωνία

Κοινότητα και κοινωνία Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 53/1984 Κοινότητα και κοινωνία Στάθης Π. Σορώκος* Η διάκριση ανάμεσα στην κοινότητα και την κοινωνία αποτελεί βασικό πρόβλημα, θεωρητικό και πρακτικό, της κοινωνιολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Fab Lab Athens: Η Μελλοντική Πορεία

Fab Lab Athens: Η Μελλοντική Πορεία Fab Lab Athens: Η Μελλοντική Πορεία ΚΟΙΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΘ. Ε.Μ.Π. 09-2013 Τα Fab Labs είναι μικρές μονάδες έρευνας και διάδοσης τηςτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Αναγνώσεις σε επίπεδα

Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Αναγνώσεις σε επίπεδα Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αναγνώσεις σε επίπεδα η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες αποτελεί μια από τις βασικές εννοιολογικές κατηγορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στο ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική και Μαθηματικά!!!

Μουσική και Μαθηματικά!!! Μουσική και Μαθηματικά!!! Η μουσική είναι ίσως από τις τέχνες η πιο δεμένη με τα μαθηματικά, με τη μαθηματική σκέψη, από την ίδια τη φύση της. Η διατακτική δομή μπορεί να κατατάξει τα στοιχεία ενός συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί πως η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού στο σύγχρονο αστικό ιστό. Η Ελληνική εμπειρία

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού στο σύγχρονο αστικό ιστό. Η Ελληνική εμπειρία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2007-2008 Μάθημα : Χωρικές, Κοινωνικές, Οικονομικές και Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 8: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 09: Σχεδιασμός και Οργάνωση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ Πολυξένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Γ Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο τεχνικό σχέδιο, και ιδιαίτερα στο αρχιτεκτονικό, αποτελεί πλέον μία πραγματικότητα σε διαρκή εξέλιξη, που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, 10682 Αθήνα τηλ. 30(1) 772 3818

Διαβάστε περισσότερα

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org Ιδρυτική Διακήρυξη 1. 2. 3. Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών - ΕΝΑ ενεργοποιείται σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σημειώσεις Μαθήματος Ανθρωπογεωγραφίας-Ανάλυση Περιφερειακού Χώρου Ηλίας Μπεριάτος ΒΟΛΟΣ 2000 «Ανάλυση του Περιφερειακού Χώρου»

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 1: Θεωρητική συγκρότηση της Αγροτικής Κοινωνιολογίας 1/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της μορφής του εγχειρήματος του 'Μουσείου', ως προνομιακού πεδίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον ως σύστηµα

Το περιβάλλον ως σύστηµα Το περιβάλλον ως σύστηµα Σύστηµα : ηιδέατουστηθεώρησητουκόσµου Το σύστηµα αποτελεί θεµελιώδη έννοια γύρω από την οποία οργανώνεται ο τρόπος θεώρησης του κόσµου και των φαινοµένων που συντελούνται µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Συγκρουσιακές Θεωρήσεις Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 5ο (σελ. 128 136) Οι θέσεις του Althusser Οι θέσεις του Gramsci 2 Karl Marx (1818-1883)

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 9 Πόλεις και Περιφέρειες στη Σύγχρονη Παγκόσμια Οικονομία Περιεχόμενα διάλεξης Διαφορετικοί τύποι χωρικού κόστους συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακές παραβάσεις στην υπερνεωτερικότητα: Ο διυποκειμενικός εαυτός στη μυστική πλευρά των σχέσεων: Βιωμένες. εμπειρίες εξωδυαδικών σχέσεων

Σχεσιακές παραβάσεις στην υπερνεωτερικότητα: Ο διυποκειμενικός εαυτός στη μυστική πλευρά των σχέσεων: Βιωμένες. εμπειρίες εξωδυαδικών σχέσεων Περίληψη πρότασης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ Συγγραφέας: Nτάλη Ευδοκία Επιβλέπων Καθηγητής: κ.χρηστάκης Νικόλας, Καθηγητής Σχεσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ενδιάμεσοι χώροι χρόνοι π ε ρ ι π λ α ν ή σ ε ι ς μ η χ α ν ι σ μ ο ί σ κ έ ψ η ς

ενδιάμεσοι χώροι χρόνοι π ε ρ ι π λ α ν ή σ ε ι ς μ η χ α ν ι σ μ ο ί σ κ έ ψ η ς 50 ενδιάμεσοι χώροι χρόνοι π ε ρ ι π λ α ν ή σ ε ι ς μ η χ α ν ι σ μ ο ί σ κ έ ψ η ς Συναίσθημα, Γοητεία, Ενστικτο, Φαντασία, Επιθυμία... Εμπειρία... Αστικό και Ανθρώπινο σώμα... Μάζα... Υπάρχουν φορές

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ : ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ : ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν της θεωρίας του Piaget. Κ. Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ

Πέραν της θεωρίας του Piaget. Κ. Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ Πέραν της θεωρίας του Piaget Κ. Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ Προσεγγίσεις επεξεργασίας πληροφοριών Siegler, R. (2002) Πώς Σκέφτονται τα Παιδιά. Αθήνα: Gutenberg. Προσεγγίσεις επεξεργασίας πληροφοριών Η γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Η κοινωνική διάσταση της καινοτομίας ως μοχλός της αειφορίας Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος. Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος. Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τίτλος Μαθήματος: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι Ενότητα: Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ L. S. Vygotsky Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Η Συνδυαστική προσέγγιση του Basil Bernstein Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 13ο (σελ. 282 302) 2 Η συνδυαστική Προσέγγιση του Bernstein

Διαβάστε περισσότερα

8. Ο ΓΕΝΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

8. Ο ΓΕΝΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 8. Ο ΓΕΝΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 8.1. Οι παράγοντες υλικής & άϋλης άποψης, τα δίκτυα. Ο εντοπισµός του είδους, της θέσης και της λειτουργίας των συστατικών στοιχείων της Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 4: Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧ ΟΛΗ Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν ΩΝ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ ΩΝ Τ Ο Μ Ε Α Σ Ι Ι Ι Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α - Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής Ενότητα 5: Εννοιολογική Αλλαγή Δημήτριος Τσώλης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Η έννοια της εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΤ. «Βελτιστοποιώντας τη χρήση της γνώσης στη

Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΤ. «Βελτιστοποιώντας τη χρήση της γνώσης στη «Βελτιστοποιώντας τη χρήση της γνώσης στη διαμόρφωση δημοσίων πολιτικών και στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η στρατηγική σημασία της ανοιχτής πρόσβασης και των ανοιχτών δεδομένων» Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ελλάδα houm@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον

Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον Ενότητα: Η αξιοπιστία της πληροφορίας στο διαδίκτυο Σταμάτης Πουλακιδάκος Σχολή ΟΠΕ Τμήμα ΕΜΜΕ Το Διαδίκτυο 1 Το διαδίκτυο επιτρέπει τη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΧΩΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΧΩΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 2012 Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΧΩΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ Τσαμπούρης Ι. Λαφαζάνη Π. Μυρίδης Μ. Πισσούριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εικόνα που προβάλλεται είναι ένα σχέδιο για την διαµόρφωση της Ακρόπολης της Καβάλας το οποίο δηµοσιεύθηκε στο βιβλίο Κavala intra muros (1992) και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 6: Η κουλτούρα στην κοινωνιολογική θεωρία Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Απόσταση και βιβλιοθήκες

Απόσταση και βιβλιοθήκες 13ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, 13-15/10/2004 Απόσταση και βιβλιοθήκες ή πώς ερμηνεύεται η επικοινωνία των χρηστών με τα κέντρα πληροφορίας και γνώσης στις σημερινές συνθήκες Κατερίνα Τοράκη Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες

Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες Περιφερειακή ανάπτυξη- Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες «Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Σχεδιασμού» Διδάσκων: Ι. Σαγιάς, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ανέπτυξε τη θεωρία περί «άνισης ανταλλαγής». Η θεωρία του αποτελεί μέρος μιας πιο λεπτομερούς ερμηνείας της μεταπολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεός και Σύμπαν. Source URL:

Θεός και Σύμπαν. Source URL: Θεός και Σύμπαν Source URL: http://ghz.gr/forum Θεός και Σύμπαν Source URL: http://ghz.gr/forum Η ύπαρξη τού Θεού και η σχέση του με το σύμπαν, είναι ένα θέμα που απασχολεί πλήθος ανθρώπων σήμερα. Ο Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies)

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) Social Media World 26/6/2014 Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) 1.Τι είναι τα STS; Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS) προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Τύπος είναι µια επαναλαµβανόµενη αναγνωρίσιµη οργανωτική δοµή. εν έχει διαστάσεις και κλίµακα. Βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση µε

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου Η ανάμειξη των δραστηριοτήτων στην πόλη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τις δραστηριότητες. Β. Καρβουντζή, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 3: Η εθνολογική θεώρηση Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150 Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Τα κυριότερα παραδοτέα/προϊόντα μιας διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Άρθρωση του προβλήματος, κατανόηση (προδιαγραφές απαιτήσεων) α ) Ποιο πρόβλημα λύνουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο

Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ιδέα του συμπτωτικού πολυωνύμου, του πολυωνύμου, δηλαδή, που είναι του μικρότερου δυνατού βαθμού και που, για συγκεκριμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ι) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ; Στο μάθημα «Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης (I)» (όπως και στο (ΙΙ) που ακολουθεί) παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 3: Η ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού Η γνωστική-εξελικτική θεωρία του J. Piaget Μέρος ΙI

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 3: Η ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού Η γνωστική-εξελικτική θεωρία του J. Piaget Μέρος ΙI Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 3: Η ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού Η γνωστική-εξελικτική θεωρία του J. Piaget Μέρος ΙI Θέματα διάλεξης Το στάδιο ανάπτυξης της συγκεκριμένης λογικής σκέψης Tο στάδιο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Επικοινωνία στα Νέα Μέσα και εξέλιξη των Μοντέλων Επικοινωνίας

Ενότητα 2: Επικοινωνία στα Νέα Μέσα και εξέλιξη των Μοντέλων Επικοινωνίας Ενότητα 2: Επικοινωνία στα Νέα Μέσα και εξέλιξη των Μοντέλων Επικοινωνίας e-nformation: Η οικονοµία της πληροφορίας µέσα από επίσηµα και ανεπίσηµα επικοινωνιακά δίκτυα. Νέα Μοντέλα Επικοινωνίας στο ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ανά πρόταση του κειμένου που πιθανόν αφορά κάποια χαρακτηριστικά της δομής (ένα ή ομοειδή χαρακτηριστικά ανά πρόταση)

Ανάλυση ανά πρόταση του κειμένου που πιθανόν αφορά κάποια χαρακτηριστικά της δομής (ένα ή ομοειδή χαρακτηριστικά ανά πρόταση) Ανάλυση ανά πρόταση του κειμένου που πιθανόν αφορά κάποια χαρακτηριστικά της δομής (ένα ή ομοειδή χαρακτηριστικά ανά πρόταση) (1): Η διαδικασία ς και κατάρτισης (Ε&Κ) αντιμετωπίζεται εντός του πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ενότητα 2: Βασικές Έννοιες & Ορισμοί (Μέρος Β) Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η αφορμή ( 1 ) Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Η μια δεν ήξερε να βάλει το στικάκι στη θύρα, ενώ ο άλλος παιδευόταν να ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογοι Σελίδα.1

Διάλογοι Σελίδα.1 Διάλογοι 2012-2013 Σελίδα.1 Επιφυλλίδα - Οπισθόφυλλο Η ουσία της έννοιας Νοημοσύνη Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα πράγματα τα ρυθμίζουν οι Αρχές και όχι οι επιθυμίες και οι στόχοι μας. Τα γεγονότα με σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 2ο (σελ. 52-66) Βασικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της παιδικής συμπεριφοράς γεννιέται από την συνύφανση αυτών των δύο γραμμών (Vygotsky 1930/ 1978, σελ. 46).

Η ιστορία της παιδικής συμπεριφοράς γεννιέται από την συνύφανση αυτών των δύο γραμμών (Vygotsky 1930/ 1978, σελ. 46). 1896 1934 2 ξεχωριστές στην καταγωγή τους γραμμές ανάπτυξης: Α) Μία πρωτόγονη, φυσική γραμμή ανάπτυξης,, αυτόνομης εκδίπλωσης των βιολογικών δομών του οργανισμού, και Β) μία πολιτισμική, ανώτερη ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 2ο (σελ. 52-66) Βασικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 10: Θεωρία Συνδεσιασμού Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη

Διαβάστε περισσότερα