Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στους Υδατικούς Πόρους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στους Υδατικούς Πόρους"

Transcript

1 Ημερίδα Δικτύου Υδρομέδων ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ: Νέες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό και τη λειτουργία υποδομών και δικτύων Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στους Υδατικούς Πόρους Η Ελληνική πραγματικότητα M.Α. Μιμίκου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 11/11/2011

2 Ορισμός - Αίτια Κλιματική αλλαγή: η συστηματική διαφοροποίηση των κλιματικών μεταβλητών Οφείλεται: σε μεταβολές των φυσικών συνθηκών σε ανθρώπινες δραστηριότητες Αύξηση συγκέντρωσης CO 2 N 2 O CH 4 CFCs Μείωση της διαφεύγουσας ακτινοβολίας Φ α ι ν ό μ ε ν ο του Αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης Θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ

3 Προβλέψεις Σύγχρονες προβλέψεις των κλιματικών μοντέλων: διπλασιασμός [CO2] μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3ºC μέχρι το 2050 πιθανή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 2ºC Σύμφωνα με το γνωστό «Πρωτόκολλο του Κιότο» το 1997: Δέσμευση για το έτος 2010 Ευρωπαϊκή ένωση Μείωση εκπομπών κατά 8% Ελλάδα αύξηση εκπομπών κατά 25% (έτος αναφοράς: 1990)

4 Ελληνική Συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ελλάδα (kt CO2 eq.) Έτος Εκπομπές 109 εκ.τόνοι 113 εκ.τόνοι 132 εκ.τόνοι 139 εκ.τόνοι Αύξηση 4% 21% 28% Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, Greece-national inventory report 2007 Σύμφωνα με μελέτες ΥΠΕΧΩΔΕ: Σενάριο αναφοράς: μέχρι το εκ.τόνοι (= 110% των επιπέδων του 1990) Σενάριο παγωμένων επιδόσεων : μέχρι το εκ.τόνοι (= 201% των επιπέδων του 1990)

5 Ελληνική Πηγή: WWF 2008, Λύσεις για την κλιματική αλλαγή, Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα του Σενάριο αναφοράς: περιλαμβάνει πολιτικές που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή για μείωση των εκπομπών -Σενάριο παγωμένων επιδόσεων: η ενεργειακή απόδοση των ήδη διαθέσιμων τεχνολογιών παραμένει η ίδια με το 2005 και δεν εφαρμόζεται κα νενα μέτρα γραμμική αύξηση ανάλογη του ΑΕΠ - Όραμα βιωσιμότητας: περιλαμβάνει «προσιτές σφήνες» και «σφήνες καινοτομίας» για τη μείωση των εκπομπών

6 Επιπτώσεις στον Υδρολογικό Κύκλο Η κλιματική αλλαγή επιδρά στον Υδρολογικό Κύκλο και επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα συστήματα υδατικών πόρων μεταβολές Αύξηση της θερμοκρασίας κατακρήμνιση εξατμισοδιαπνοή αλυσιδωτές αλλαγές επιφανειακή απορροή εδαφική υγρασία υπόγεια νερά υδατικό ισοζύγιο

7 Επιπτώσεις στη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Οι επιπλοκές στη μελλοντική διαχείριση των υδατικών πόρων είναι σημαντικές και αφορούν: τροφοδοσία νερού γεωργική χρήση του νερού ρυθμιστικά αποθέματα υπόγειου νερού αντιπλημμυρική προστασία διαχείριση υδροβιότοπων λειτουργία ταμιευτηρίων παραγωγή ενέργειας υφαλμύρινση παράκτιων & νησιωτικών περιοχών υποβάθμιση της ποιότητας των νερών

8 Η παγκόσμια κατάσταση Παγκόσμιες εκτιμήσεις: Μεταβολή της βροχόπτωσης (ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και την εποχή) Αύξηση της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, ξηρασία) Αύξηση της εξατμισοδιαπνοής Μείωση του ποσοστού χιονόπτωσης ως προς τη συνολική κατακρήμνιση Μετατόπιση της περιόδου λιωσίματος του χιονιού προς το χειμώνα επιμήκυνση της ξηρής περιόδου αύξηση της μέσης στάθμης της θάλασσας (λιώσιμο των πολικών πάγων, θερμική επέκταση των ωκεανών) με αποτέλεσμα: την εδαφική απώλεια παράκτιων περιοχών τη διείσδυση θαλασσινού νερού σε υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες την αλλαγή των εκβολών των ποταμών

9 Αύξηση της μέσης Θερμοκρασίας ( ) (Πηγή: DG Environment) Η Κατάσταση στην Ευρώπη Θερμοκρασία Προβλεπόμενες αλλαγές στη Θερμοκρασία για το 2080 (σεσχέσημετημέσηθ (Πηγή: IPCC)

10 Η Κατάσταση στην Ευρώπη Κατακρήμνιση Προβλεπόμενες αλλαγές (%) στη Θερινή Κατακρήμνιση για το (7 έως 10)% -(9 έως 42)% Αλλαγές (%) στην Ετήσια Κατακρήμνιση (Πηγή: IPCC) Μαύροι κύκλοι = υγρότερες περιοχές Άσπροι κύκλοι = ξηρότερες περιοχές

11 Η Κατάσταση στην Ευρώπη Παροχή Ποταμών Ποσοστιαίες μεταβολές στη μέση ετήσια Παροχή των ποταμών για το 2070 σε σύγκριση με το 2000, για τα κλιματικά μοντέλα ECHAM4 και HadCM3 (Πηγή: Universität Kassel) Έως 25% μείωση Έως 50 % μείωση

12 Η Κατάσταση στην Ευρώπη Πλημμύρες Αριθμός πλημμυρικών επεισοδίων, Συχνότητα εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων (Πηγή: EΟΠ) Αριθμός θανάτων ανά πλημμυρικό επεισόδιο Μαρτίου 2007 (Πηγή: World Health Organization Regional Office for Europe)

13 Η Κατάσταση στην Ευρώπη Διαθεσιμότητα Νερού Τρέχουσα διαθεσιμότητα νερού (μέση ετήσια) και προβλεπόμενες αλλαγές για το 2030 (Πηγή: EΟΠ) Τρέχουσα κατάσταση Έτος 2030 Ποσοστιαία Μείωση 10 έως 25 %

14 Η Κατάσταση στην Ελλάδα Ύψος Βροχής (ΕΤΥΜΠ) Μέση Κατακρήμνιση=849 χιλιοστά/έτος Αττική~400mm Η Δυτική Ελλάδα δέχεται το μεγαλύτερο ύψος βροχής Η Ανατολική Ελλάδα και τα νησιά, το μικρότερο ύψος βροχής

15 Η Κατάσταση στην Ευρώπη Αγροτική και Συνολική Ζήτηση Νερού Ανά Διαμέρισμα ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Αγροτική Αγροτική ζήτηση Ζήτηση Συνολική Συνολική ζήτηση Ζήτηση 10 6 m 3 /έτος Οι μεγαλύτεροι χρήστες νερού βρίσκονται στο ανατολικό μέρος της χώρας το οποίο μειονεκτεί από πλευράς φυσικού εμπλουτισμού 10 6 m 3 / έτος

16 Η Κατάσταση στην Ελλάδα Συγκριτικός Πίνακας Βροχόπτωσης-Συνόλου Υδατικών Πόρων Βροχόπτωση Σύνολο Υδατικών Πόρων Χώρες (mio m3) Χώρες (mio m3) 1.Τουρκία Τουρκία Γαλλία Γαλλία Ισπανία Σουηδία Σουηδία Ιταλία Ιταλία Ισλανδία Αγγλία Αγγλία Φινλανδία Ισπανία Ισλανδία Ολλανδία Πολωνία Αυστρία Ρουμανία Σλοβακία Ελλάδα Πορτογαλία Αυστρία Ελλάδα Πηγή: Eurostat Περίοδος Ανάλυσης: Πάνω από 20 έτη Εργαστήριο Υδρολογίας & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ΕΜΠ

17 Σκανδιναβικές Χώρες Η Κατάσταση στην Ελλάδα Συγκριτική Αναλογία Κατά Κεφαλή Μέσες Τιμές Επιφανειακών και Υπόγειων Υδατικών Πόρων στην Ευρώπη (όγκος γλυκού νερού σε 1000m 3 κατά κεφαλή) Ελλάδα Πορτογαλία Ιταλία Ισπανία Ολλανδία Πολωνία Βουλγαρία Ρουμανία Αγγλία Πηγή: Eurostat 2006 Περίοδος ανάλυσης: Πάνω από 20 έτη Τουρκία

18 Η Κατάσταση στην Ελλάδα Το Εργαστήριο Υδρολογίας & Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ μέσα από μια σειρά Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων έχει μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορα Ελληνικά ποτάμια: I-adapt: Innovative approaches to halt desertification in Pinios: Piloting emerging technologies (DG Environment), Integrated water resources management, development and comparison of common transnational methodologies to combat drought in the MEDOCC regions MEDDMAN (European Regional Development Fund, ERDF), European Topic Center on Water ETC (European Environmental Agency EEA) EEA Climate Change Report 2008 Climate change and water management: managing European water resources in an uncertain future ENRICH (European Commission DGXII: Joint Call for Proposals on Environment-Water), Climate Hydrochemistry and Economics of Surface - Water Systems CHESS (EC FP4: Environment and Climate (IVFP))

19 Η Κατάσταση στην Ελλάδα (συνέχεια) European River Flood Occurrence & Total Risk Assessment System EUROTAS (EC FP4: Environment and Climate (IVFP)), Impact of Climate Change on Hydrological and Water Resource Systems in the European Community (European Commission DGXII: Environment & Climate), Εθνικά Προγράμματα: Ανάλυση Ευαισθησίας Υδατικών Πόρων και Έργων Αξιοποίησής τους σε Μελλοντικά Υδρολογικά Σενάρια με Συνεκτίμηση της Κλιματικής Αλλαγής (ΓΓΕΤ), Ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος κάτω από κλιματικά αλλαγμένες συνθήκες (ΔΑΠΕ),

20 Η Κατάσταση στην Ελλάδα Κλιματικά Μοντέλα: equilibrium: UKHI, CCC transient: HadCM2, UKTR, ECHAM, CSIRO, CGCM Λεκάνες απορροής: Αλιάκμονας Πηνειός Αχελώος Αώος Ταμιευτήρες: Αλιάκμονας Πολύφυτο Μεσοχώρα Συκιά Πύλη Μουζάκι Τερματικά έτη:

21 Η Κατάσταση στην Ελλάδα Αλιάκμονας Ενδεικτικά για τη Βόρεια Ελλάδα και τη λεκάνη του ποταμού Αλιάκμονα έχει εκτιμηθεί ότι μέχρι το έτος 2080: θα μειωθεί η μέση ετήσια απορροή κατά 30% (κυρίως τη θερινή περίοδο) θα αυξηθεί η εξατμισοδιαπνοή θα μειωθεί η εδαφική υγρασία θα μειωθεί η επικείμενη χιονόπτωση η υγρή περίοδος θα μετατοπιστεί προς το Δεκέμβριο με αποτέλεσμα σημαντική επιμήκυνση της ξηρής περιόδου (με βάση τα κλιματικά μοντέλα UKTR και CCC)

22 Η Κατάσταση στην Ελλάδα Πηνειός ΣτηλεκάνητουποταμούΠηνειού ανάλογες μελέτες κλιματικής αλλαγής μέχρι το έτος 2050 εκτιμούν ότι: θα μειωθεί η μέση ετήσια βροχόπτωση κατά 7% περίπου, θα μειωθεί η μέση ετήσια χιονόπτωση ποσοστό της τάξης του 30%. θα μειωθεί αισθητά η μέση μηνιαία απορροή καθ όλη τη διάρκεια του έτους (λιγότερο τους φθινοπωρινούς και με μέγιστο κατά τους καλοκαιρινού μήνες, θα αυξηθεί εξατμισοδιαπνοή θα υποβιβασθεί η ποιότητα του νερού (μείωση των τιμών του οξυγόνου DO, και ποσοστιαία αύξηση της ζήτησης οξυγόνου BOD και του αμμωνίου NH4+) λόγω της μείωση της βροχόπτωσης και της απορροής κατά τους θερινούς μήνες (με χρήση των μοντέλων UKHI και HadCM2)

23 Η Κατάσταση στην Ελλάδα Αώος Στο υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου και τη λεκάνη ποταμού Αώου εκτιμάται ότι μέχρι το 2050: Η μέση μηνιαία υπερετήσια απορροή θα παρουσιάσει μικρή αύξηση μεγέθους 2,5% κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ θα μειωθεί κατά 3-17% τους υπόλοιπους μήνες. Η μέση μηνιαία απορροή θα παρουσιάσει γενικά μείωση 10-65% Η εξατμισοδιαπνοή θα αυξηθεί (με βάση το μοντέλο HadCM3)1

24 Η Κατάσταση στην Ελλάδα Αχελώος Ενδεικτικά για τη Βόρεια Ελλάδα και τη λεκάνη του ποταμού Αχελώου έχει εκτιμηθεί ότι για αλλαγές θερμοκρασίας1-4 C και κατακρήμνισης (20%): θα μειωθεί σημαντικά η μέση ετήσια απορροή, κυρίως τη θερινή περίοδο θα αυξηθεί η εξατμισοδιαπνοή θα μειωθεί η επικείμενη χιονόπτωση το χιόνι είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας στην απόκριση της λεκάνης στην κλιματική αλλαγή η μέση ετήσια χειμερινή απορροή παρουσιάζει τοπικές διακυμάνσεις ανάλογα με τα ορογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (παράγοντας χιονιού) Εργαστήριο Υδρολογίας & ΑξιοποίησηςΥδατικών Πόρων ΕΜΠ

25 Κλιματικές Προβλέψεις για το έτος 2050 Υδρολογική Λεκάνη Μέση Ετήσια Κατακρή μνιση Μέση Ετήσια Χιονόπτω ση Η Κατάσταση στην Ελλάδα Συγκεντρωτικά Υδρολογικές Παράμετροι Μέση Ετήσια Εξατμισο διαπνοή Μέση Ετήσια Απορροή Μέση Ετήσια Θερινή Απορροή Μέση Ετήσια Χειμερινή Απορροή Αλιάκμονας Αχελώος τοπική διακύμανση Πηνειός Αώος (μικρή)

26 Η Κατάσταση στην Ελλάδα Γενικά σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας φαίνεται ότι θα υπάρξει: Κατακρήμνιση Χιονόπτωση Μέση Ετήσια Θερινή Απορροή Μέση Ετήσια Απορροή Εδαφική Υγρασία Μέση Θερμοκρασία Μέση Εξατμισοδιαπνοή Μέση Ετήσια Χειμερινή Απορροή σημαντική επιδείνωση της επικινδυνότητας των πλημμυρών κατά τη χειμερινή περίοδο σημαντική επιδείνωση της δριμύτητας της ξηρασίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων

27 Η Κατάσταση στην Ελλάδα (συνέχεια) Ταμιευτήρες: προβλήματα στη λειτουργία και αξιοπιστία των συστημάτων αύξηση στα επίπεδα διακινδύνευσης της ετήσιας εγγυημένης παραγωγής νερού αύξηση στα επίπεδα διακινδύνευσης της ετήσιας εγγυημένης παραγωγής ενέργειας

28 Η Κατάσταση στην Ελλάδα ΤΟΜΕΑΣ Δημόσια υδροδότηση Ζήτηση για δημόσια υδροδότηση Αρδευτικό νερό ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Μείωση της αξιοπιστίας των άμεσων απολαβών από τα επιφανειακά νερά Αλλαγή στην αξιοπιστία των ταμιευτήρων (αύξηση της διακινδύνευσης, εξάρτηση από την εποχιακή παροχή) Μείωση της αξιοπιστίας των δικτύων διανομής νερού Αύξηση της οικιακής χρήσης/ζήτησης νερού Αύξηση της ζήτησης Μείωση της διαθεσιμότητας κυρίως κατά τη θερινή περίοδο Μείωση της αξιοπιστίας των αρδευτικών ταμιευτήρων

29 Η Κατάσταση στην Ελλάδα ΤΟΜΕΑΣ Παραγωγή ενέργειας Πλημμυρικός κίνδυνος Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Ετήσιες ακανόνιστες εναλλαγές στο ενεργειακό δυναμικό Αύξηση στα επίπεδα διακινδύνευσης της ετήσιας εγγυημένης παραγωγής ενέργειας Μείωση της διαθεσιμότητας νερού ψύξης κατά τους θερινούς μήνες Αύξηση πλημμυρικού κινδύνου και καταστροφών Αύξησης αστικών πλημμυρών από αστοχία των αγωγών ομβρίων Επιπτώσεις στην χλωρίδα και πανίδα των ποτάμιων συστημάτων και υγροβιότοπων

30 Η Κατάσταση στην Ελλάδα Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει αισθητά τον κύκλο του νερού και τα συστήματα αξιοποίησης των υδατικών πόρων της Ελλάδας Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς τόσο στα φυσικά συστήματα (π.χ. μείωση βασικής απορροής διατάραξη της καλής οικολογικής κατάστασης των ποταμών συνέπειες σε ολόκληρο το οικοσύστημα), όσο και στις χρήσεις του ύδατος (water stress) (π.χ. έλλειψη σε αρδευτικό νερό) Αυστηρή πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των ελληνικών λεκανών απορροής τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν και μελλοντικά σενάρια κλιματικής αλλαγής και εναλλακτικού τρόπους αντιμετώπισης αυτών Στην επίτευξη του παραπάνω στόχου συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των φορέων/αρχών/χρηστών είναι απαραίτητη

31 Υδρολογικό Παρατηρητήριο της Αθήνας Υδρομετεωρολογικό δίκτυο που περιλαμβάνει: 10 πλήρεις αυτόματους τηλεμετρικούς υδρομετεωρολογικούς σταθμούς 3 σταθμηγράφους 2 αυτόνομους βροχογράφους Οι αισθητήρες του δικτύου καταγράφουν: βροχόπτωση, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, εξάτμιση, πίεση αέρα, ταχύτητα, ριπή και διεύθυνση ανέμου, ηλιακή ακτινοβολία, καθαρή ακτινοβολία, διάρκεια ηλιοφάνειας και υγρασία εδάφους. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων που επικαιροποιείται κάθε 1 ώρα, επεξεργάζονται περαιτέρω και παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑ (http://hoa.ntua.gr). Έτσι, εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των υδρομετεωρολογικών και βιοκλιματικών συνθηκών της Αττικής και η καταγραφή ιστορικών δεδομένων από το 2003 (έτος εγκατάστασης πρώτων σταθμών).

32 Κλιματική αλλαγή και Υδατικοί Πόροι: Η Ελληνική Πρόσθετος εξοπλισμός Εργαστηρίου Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει επί τόπου και εργαστηριακά υδρολογικές, υδρογεωλογικές μετρήσεις και μετρήσεις χημικών χαρακτηριστικών του νερού χρήσει του εξοπλισμένου κατάλληλου οχήματος. Βάσει των μετρήσεων υπολογίζονται, καταγράφονται και διατίθενται ιστορικά δεδομένα για πλήθος ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων του νερού, όπως: η διηθητική ικανότητα και η υδραυλική αγωγιμότητα του εδάφους η στάθμη των υπογείων υδάτων οι τιμές βασικών ποιοτικών παραμέτρων του νερού (ph, T, αλατότητα, Ca, Mg, νιτρώδη, χλωριούχα, περιεκτικότητα σε φώσφορο κ.α.)

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Χρίστος Α. Καραβίτης Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 5 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε. περιόδους κλιματικής αλλαγής»

«Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε. περιόδους κλιματικής αλλαγής» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε περιόδους κλιματικής αλλαγής» Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΞΕΠΑΠΑ ΕΑΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρβανίτη-Βλαβιανού Αγνή Ασηµακόπουλος ηµοσθένης Γκατζογιάννης Στυλιανός ακανάλη Στυλιανή Κρεστενίτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ENSEMBLES (http://www.ensembles-eu.org), στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα παρατηρείται μείωση των κατακρημνισμάτων τις πέντε τελευταίες δεκαετίες.

ENSEMBLES (http://www.ensembles-eu.org), στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα παρατηρείται μείωση των κατακρημνισμάτων τις πέντε τελευταίες δεκαετίες. Νερό και οικονομία Είναι γνωστό ότι το νερό είναι η πηγή της ζωής στη Γη, καθώς αποτελεί βασικό συστατικό κάθε μορφής ζωής. Εκτός από την ίδια τη ζωή, το νερό είναι ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών πόρων

ιαχείριση υδατικών πόρων Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαχείριση υδατικών πόρων Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΜΙΓΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ε. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: Διαχείριση υδατικών πόρων: Μία ουσιαστική συνιστώσα της Ανάπτυξης στην Ελλάδα Σπουδαστής: Χρονόπουλος Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα *

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * 2.1. Κλιµατικές αλλαγές και επιπτώσεις στα ελλαδικά υδατικά συστήµατα** 2.1.1 Εισαγωγή Η έννοια των υδατικών πόρων προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου Καλλονιάτη Ανδρέα ΧΑΝΙΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑ Υ ΑΤΙΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΣΚΟΥΡΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΧΛΕΡΑΣ, ΑΡΕΤΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΕΙΡΑΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & Π ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» «ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Περιεχόµενα Περίληψη 1 Η κρίση του κλίµατος 3 Οι επιπτώσεις από την κρίση του κλίµατος 5 Η Σύµβαση Πλαίσιο για τις Κλιµατικές Αλλαγές 6 Ελλάδα και πολιτική για το κλίµα 6

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kλιματική αλλαγή και ελληνικές επιχειρήσεις Kίνδυνοι και ευκαιρίες

Kλιματική αλλαγή και ελληνικές επιχειρήσεις Kίνδυνοι και ευκαιρίες Kλιματική αλλαγή και ελληνικές επιχειρήσεις Kίνδυνοι και ευκαιρίες Ένας πρακτικός οδηγός για ελληνικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις Πρόγραμμα Life+ climabiz (LIFE08 ENV/GR/000552) Αθήνα, Aπρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση μεθόδων για την μείωση της περιεκτικότητας των αφαλατωμένων υδάτων σε Βόριο.

Διερεύνηση μεθόδων για την μείωση της περιεκτικότητας των αφαλατωμένων υδάτων σε Βόριο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Κωστάκη Ευαγγελία Αθήνα 2010 1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι. Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι. Παρόλο που ζούμε σε ένα αιώνα με καταπληκτικά τεχνολογικά επιτεύγματα και συνεχώς εξελισσόμενα δομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

«Αποτύπωµα Άνθρακα στα Ελληνικά Νοικοκυριά»

«Αποτύπωµα Άνθρακα στα Ελληνικά Νοικοκυριά» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σχολή Χηµικών Μηχανικών & Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΙΟΣ 004 ιάλεξη 6 η ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ1: Αγερίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Ναυτιλία ΑΡΕΤΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΜΝ/05079) 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Εργασίας: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του

Διαβάστε περισσότερα