Φλεβική ανεπάρκεια Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φλεβική ανεπάρκεια Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα"

Transcript

1 Φλεβική ανεπάρκεια Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα Μάρκος Φιλιάνος Φαρμακοποιός Στην παρουσίαση αυτή περιοριζόμαστε μόνο στα φαρμακοτεχνικά σκευάσματα χωρίς αναφορά στα κυκλοφορούντα ιδιοσκευάσματα. Οι πληροφορίες είναι ενδεικτικές δεν αποτελούν μια ολοκληρωμένη θεραπευτική πρόταση, μόνον ο θεράπων ιατρός αναλαμβάνει την ευθύνη της χορήγησης των κατωτέρω καθώς και της δοσολογίας αυτών. Μερικά από τα σκευάσματα δυνατόν να συνδυάζονται και μεταξύ τους για την παραγωγή συνθέτων σκευασμάτων. RATANHIA Radix Ratanhæ peruvianæ. Ρατάνιας ρίζα ( ρίζωμα και ριζάρια). (Φαρμακολογία ήτοι περί φύσεως και δυνάμεως και χρήσεως των φαρμάκων Θεοδώρου Αφεντούλη, Τομ 1, σελ 187, Αθήνα 1890 στην κατηγορία των φαρμακων : Δεψώδη καθαρά = Remedia tannica.) Εκ της Krameria triandra Ruiz. Polygalæ, θάμνου χαμαιπετούς εν Περουία (Περού) και Βολιβία αυτοφυούς. Φύσις: Ρίζα παχεία, προς τ άνω πολυκέφαλος και φέρουσα λείψανα του υπέργειου στελέχους, προς τα κάτω εσχισμένη εις πολλούς κλάδους, κυλινδρικούς, ως μικρού δακτύλου παχείς, οζώδεις και γογγρώδεις κεκαλυμμένους υπό φλοιού κινναμωμοχρόου. Οι κλάδοι ούτοι οι σπανίως ευθείς, οι ως τα πολλά κεκαμμένοι, οι σπιθαμιαίοι, φέροντες συνήθως εις εν τοις φαρμακείοις περιηρημένοι τον φλοιόν. Επικρατούντα στοιχεία είναι δεψικόν οξύ (20-45%) και εκχυλισματική ουσία υπόπικρος. Δύναμις και χρήσις: Αφέψημα ρατανίας: εκ δρ.2-4 εν ουγ. 6 (δηλαδή 2-4 δραχμές (Drachma)X3.750g=7.50g-15g σε 6 ουγγιές= 6x 30g=180g (1 ουγγιά = 30g)) ευκόλως φέρεται εκ του πεπτικών οργάνων. Το εξ ουγγίας μίας εν ουγγίας 6 ειλήματος ξηραίνει το στόμα. (Δηλαδή τα 30g σε 180g) φέρει βάρος προκάρδιο, ναυτίαν ενίοτε και στύψιν της κοιλίας πολλάκις επίμονον. Διά το εύπεπτον και δραστήριον είναι η ρατανία το ευχρηστότερον των φυτικών στυπτικών πλήν της δεψίνης. Υπαγορεύεται προς πυρώσεις και προς χρονίας αφλεγμάντους διαρροίας τας μετά δυσεντερίας, τύφον, χολέραν και αυτάς τις επί οδονταφυίας. Ευχρηστοτάτη είναι προς τας παθητικάς αιμορραγίας εκ του πεπτικού και γεννητικών οργάνων, ήττον προς των πνευμόνων. Παραγγέλεται και προς τας φλεγμορροίας και τους συντηκτικούς ιδρώτας των φθισικών. Δίδεται εις αφέψημα εκ δραχμ εν ουγ.4-6.(δηλαδή 7,5g-15g-22.5g σε 120g-180g) Προς εξωτερική χρήση ποιείται το αφέψημα εκ 1-2 ουγ (30g-60g) εν λίτρα (1 libra =260g) ύδατος και εγχύεται εις τον γυναικείον κόλπον προς βλεννορροίας και προπτώσεις και αιμορραγίας τριχοειδείς και εκδοράς του στομίου της μήτρας, ευκόλως αιμορροούσας. Γίνονται δι αυτών και γαργαρισμοί και δια πλύσεις επί στοματίτιδος υδραργυρικής ή φαρυγγίτιδας χρονίας και τοιούτων. Εκχύλισμα ρατανίας Ext. Ratanhæ. Κόνις ερυθρίζουσα εν τω μελανωπώ, στιλπνή, εν ύδατι θολώς διαλυομένη. Δίδεται κατά σιτάρια (granum) (δηλαδή10x0.063g=0.63g 30x0.063g=1.89g) δι ημέρας καθ εαυτήν τε και εις διάλυσιν ή καταπότια, όπου και η ρίζα. Βάμμα Ρατανίας. Tinctura Ratanhæ. Ένα μέρος κατακομμένης ρίζης εμβρέχεται εν 5μ. οινοπν. Ατι δι ημερών τινών, ερυθρωπόν, στυφόν, διαυγές. Δίδεται κατά σταγόνας δις ή τρις της ημέρας ως στυπτικόν. Βάμμα ρατανίας ενωθέν μετα ισομερούς βάμματος ιωδίου, κωλύει την υπό τούτου δερματίτιδα χωρίς να εμποδίζει την απορρόφησιν. Tinctura ratanhiæ. Tinctura Krameriæ, Βάμμα ρατανίας. Σκευάζεται εξ 1μ. (μέρος) κατατμηθείσης ρίζης ρατανίας και 5 μ. αραιού οινοπνεύματος. Υγρό βαθύ ερυθρόν άοσμο και γεύσεως λίαν στυπτικής. Δοσολογία: 5g εφ άπαξ, 20g ημερησίως. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 409, 517, )

2 Extractum ratanhiæ, Extractuma Krameriæ, Εκχύλισμα ρατανίας. Σκευάζεται εκ της ρίζης ρατανίας καθ όν τρόπον και το εκχύλισμα της γεντιανής, η εξάτμισις εν τω εκχυλίσματι της ρατανίας βαίνει μέχρι ξηρού. Σκευάζεται δι εμβροχής επί 48ωρον 1μ.(μέρος) τετμημένης ρίζας εντός 5μ. ύδατος. Το μίγμα αναταράσσεται από καιρόν εις καιρόν και μετά από έκθλιψιν εμβρέχεται και πάλιν η ρίζα επί 12ωρον εντός 3μ. ύδατος. Τα εκθλιβέντα υγρά συμιγέντα βράζονται, αφίενται προς καθίζησιν και αποχυθέντα εξατμίζονται έως παράσχωσι βάρος 3μ. Μετά ταύτα μιγνύονται ταύτα μεθένός μ. οινοπνεύματος αφίενται επι διήμερον εν τόπω δροσερώ και είτα διηθούνται διά χάρτινου ηθμού και το διήθημα εξατμίζεται επι ατμολούτρου μέχρι συστάσεως ξηρού. Δοσολογία 0,30g εφ άπαξ, 1,2g ημερησίως. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 202,207, 508 ) Extrait de ratanhia Κόνις ρίζας ρατανίας κόσκινο No24 Eau dist. 8000g Κάνουμε μία πρώτη εμβροχή με 5000g νερό για 24 ώρες. Εκθλίβουμε και διηθούμε. Επαναλαμβάνουμε την εμβροχή της δρόγης με το υπόλοιπο νερό για 24 ώρες. Συνενώνουμε τα δύο υγρά που προκύπτουν, θερμαίνουμε μέχρι βρασμού και διηθούμε εν θερμώ. Εξατμίζουμε μέχρι συστάσεως μαλακού εκχυλίσματος στο υδατόλουτρο σε θερμοκρασία κάτω των +50 º C σε χαμηλή πίεση (κενό). Συνεχίζουμε την εξάτμιση στον θερμοθάλαμο μέχρι παραλαβής ξηρού εκχυλίσματος. Το εκχύλισμα είναι καφέ-ερυθρό, με γεύση πολύ στυπτική δίδει σε διάλυση στο νερό εν θερμώ διάλυμα διαυγές που θολώνει όταν κρυώσει. Χρήση: Sirop de ratanhia, Suppositoires à l extrait de ratanhia,( Codex 1949). Στυπτικό σε δόση 0,50-3g σε καταπότια, potion,sup. κλπ. (Pharmacopée Française, X édition.) Siropus extracti ratanhiæ, Sirupus Krameriæ, Sirop de ratanhia, Σιρόπιον ρατανίας. Σκευάζεται εξ 25g εκχυλίσματος ρατανίας, 25g ύδατος απεσταγμένου,και 950g απλού σιροπίου. Εκ τούτου 20g περιέχουσι 50 εκατοστόγραμμα (cg) εκχυλίσματος (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 348 ) Sirop de Ratanhia (Γαλλικού Κώδικα. Formulaire National) Extrait sec de ratanhia 25g Sirop simple 975g Διαλύουμε στο υδατόλουτρο το εκχύλισμα μέσα στο σιρόπι. 20g σιρόπι περιέχουν 0,50g εκχυλίσματος ρατανίας. Σιρόπι με χρώμα βαθύ ερυθρό, χωρίς χαρακτηριστική οσμή, με γεύση στυπτική. Στυπτικό αντιδιαρροίκό. Δόση: Παιδιά 0-30 μηνών 1-3 κουτ. καφέ ανά 24 ώρες Παιδιά 30μηνών έως 15 χρονών 1-3 κουτ. σούπας (20-25ml) ανά 24 ώρες. (Dorvault, L Officine 23édition, Vigot, Paris, 1995, σελ. 1584) Suppositoria ratanhiæ, Υποθέματα ρατανίας. Σκευάζονται εξ 1g κόνεως ξηρού εκχυλίσματος ρατανίας και 2 g βούτυρου κακάου δι εν υπόθεμα. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 386, Codex Fr ) Fomentations, lavements πλύσεις, υποκλυσμούς, ζεστά επιθέματα ρατάνιας. Αφέψημα σε αναλογία 5% σε δρόγη. Decoctum ratanhiæ compositum Αφεψήματος ρίζης ρατανίας (εκ15) 150g Βάμματος Κατεχού 10g Κατά δίωρον ή τριωρον κοχλιάριον της τραπέζης επί αιματηρών διαταραχών. (Φαρμακοποιϊα Φαρμακοτεχνία, Εμ.Εμμανουήλ Αθήνα σελ.163) Pommade de ratanhia 5% HAMAMELIS Τονωτικό στυπτικό χρησιμοποιείται στα προβλήματα της φλεβικής κυκλοφορίας όπου προκαλεί σύσπαση των αγγείων, και δράση βιτ. Ρ. Δίδεται εξωτερικώς σε πολλές φαρμακοτεχνικές μορφές.

3 Eau distilée d hamamélis, Απόστακτο ύδωρ αμαμελίδος. Περιέχει 15% αλκοόλη διάσημο στην Αμερική σε δερματολογική κοσμητική χρήση εξωτερικώς. Περιλαμβάνεται στις Φαρμακοποιίες, National formulary 1946 ως Hamamelis water. Extractum hamamelidis, Εκχύλισμα χαμαμελίδος. Σκευάζεται ως το εκχύλισμα Extractum cascaræ sagradæ. Σκευάζεται εκ φύλλων και 6000g οινοπνεύματος 60%.Τα φύλλα μετατρέπονται εις ημίλεπτον κόνιν, ήτις εισάγεται εντός εξικμαστήρος και εμποτίζεται επιχεομένη δι οινοπνεύματος, μεθ ό κλείεται η συσκευή και αφίενται αι ουσίαι εις επαφήν επί 12 ώρας, μετά ταύτα ανοίγεται η συσκευή και επιχείται επί της κόνεως άπαν το υπολειπόμενον ποσόν του οινοπνεύματος, το δε ληφθέν υγρόν αποστάζεται προς αποχωρισμόν του οινοπνεύματος και το υπόλειμμα της αποστάξεως συμπικνούται επί ατμολούτρου μέχρι συστάσεως πυκνού εκχυλίσματος. Δοσολογία 2g εφ άπαξ, 10g ημερησίως. Extractum Hamamelidis fluidum, Εκχύλισμα ροώδες χαμαμελίδος. Σκευάζεται εξ 100μ. (μερών) αδρομερούς κόνεως φύλλων χαμαμελίδος και του αναγκαίου ποσού μίγματος συνισταμένων εκ 5μ.οινοπνεύματος και 5μ. ύδατος. Εκ τούτων σκευάζεται 100μ. ροώδους εκχυλίσματος καθ ον τρόπον το Extractum frangulæ fluidum (= ράμνος). Η κόνις των φύλλων εμβρέχεται μετά 35μ. εκ του διαλυτικού υγρού, μέχρις ου το φάρμακον δεν προσλαμβάνει πλέον άλλο υγρό, είτα το μίγμα αποτίθεται επί δίωρον ή τρίωρον προς κατεργασίαν εντός φιάλης καλώς κλειομένης μετά ταύτα εισάγεται εντός εξικμασστήρος και επιέζεται τούτο τοσούτον εν αυτώ, ώστε να αποκλείεται ο σχηματισμός πολύ μεγάλων κενών χώρων, μεθ ό επιχείται νέον ποσόν επί του διαλυτικού μίγματος έως ου αρχίση να εκστάζη το κατέργασμα εκ της κάτω οπής του εξικμαστήρος, ενώ εισέτι το φάρμακο κεκαλυμμένον είναι υπό του διαλύτικού υγρού. Τότε κλείεται η κάτω οπή του εξικμαστήρος και καλύπτεται ούτος άνωθεν, ούτω δε αφίεται το όλον επί 24 ωρον εις κατεργασίαν, μετά ταύτα ανοίγεται η κάτω οπή του εξικμαστήρος και κανονίζεται η εκροή ούτως ώστε κατά λεπτόν της ώρας να εκστάζονται σταγόνες. Το κατ αρχάς ληφθέν κατέργασμα το αντιστοιχούν εις 85μ. του ξηρού φαρμάκου τίθεται κατά μέρος, επιχείται δε εις τον εξικμαστήρα εκ του διαλυτικού μίγματος τοσούτον ποσόν έως ού καλώς εξικμασθή το φάρμακον. Το ούτω προκύπτον δεύτερο κατέργασμα αποσταζόμενον προς συλλογήν του εν αυτώ οινοπνεύματος εξατμίζεται εν ηπία θερμότητι μέχρι συστάσεως λεπτόρευστου εκχυλίσματος. Τω εκχυλίσματι τούτω επιπροστίθεται τοσούτον ποσόν εκ του διαλυτικού μίγματος ώστε το διάλυμα συμμιγέν μετά των 85μ. κατά μέρος τεθέντων μερών του αρχικού κατεργάσματος να παράσχη εν όλω 100μ. ροώδους εκχυλίσματος όπερ μετά απόθεσιν επί ημέρας τινάς διηθείται επί χάρτου. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ ) Hamamelidis extractum fluidum. Αμαμελίδος εκχύλισμα ροώδες Βλέπε επίσης στην Ελληνική φαρμακοποιία ΙΙΙ, Αθήνα 1974 Extrait fluide d hamamélis, Hamamelidis extractum fluidum. Φύλλα Aμαμελίδος της βιργινιανής Αλκοόλη 45% (V/V) Q.S. Παρασκευάζεται το ροώδες εκχύλισμα με εξίκμαση των φύλλων της αμαμελίδος με οινόπνευμα 45% (V/V). Θέτουμε στην άκρη τα πρώτα 800g του διαλύματος και συνεχίζεται η εξίκμαση μέχρι εξαντλήσεως. Συμπυκνώσετε το διάλυμα που προκύπτει σε χαμηλή πίεση και θερμοκρασία, μέχρι συστάσεως μαλακού εκχυλίσματος. Διαλύσατε αυτό το εκχύλισμα στο μέρος του διαλύματος που κρατήσατε πρώτο. Συμπληρώσετε την μάζα μέχρι με αλκοόλη 45%. Αφίεται για 48 ώρες, σε μέρος δροσερό, Διήθηση. Ακολουθούν Χαρακτηριστικά, Ταυτοποίηση, δοκιμασίες, Χρωματογραφία λεπτής στιβάδος, κλπ. (Pharmacopée Française, X édition.) Extrait fluide Codex 1g= 50gouttes Doses 2-8g potion, elixir, enfants 1-3g. Βλέπε επίσης National formulary, American Pharmaceutical Association 1946 Folia hamamelidis Βλέπε επίσης Αμαμελίδος βιργινιανής φύλλα στην Ελληνική φαρμακοποιία ΙΙΙ, Αθήνα 1974, National formulary, American pharmaceutical association 1946 Mixture Teinture d hamamlis Glycéerine 20g 60g

4 Κουτ. καφέ (=4ml) 2-4 φορές ημερησίως. Mixture Extrait fluide d hamamelis Extrait fluide d hydrastis a.a 10g Cognac 20g Glycerine 60g 2-5 κουτ. καφέ ημερησίως. Infusion:10g/litre για 15 λεπτά 150ml, 3 φορές την ημέρα. Poudre 0,60g-8g ημερησίως. Pilules contre Hemorroides. Extrait alcoolique d hamamelis 0,10g Extrait alcoolique de capsicum 0,15g Extrait alcoolique de belladone 0.01g Tableau A Για 1 pilule, 3 ημερησίως. Tinctura Hamamelidis Βάμμα χαμαμελίδος Σκευάζεται διά 10ημέρου κατεργασίας 1μ. χαμαμελίδος μετά 5 μ. οινοπνεύματος 60% Δοσολογία: εφ άπαξ 10 σταγόνες Ημερήσίως 20 σταγόνες. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ ) Tinctura Hamamelidis Φύλλων αμαμελίδος αδρομερώς κονιοποιημένων 200g Αιθανόλης 60 βαθμών όσον αρκεί για την παρασκευή βάμματος. Υγρόν καστανέρυθρον, γεύσεως στυπτικής, θολούμενον ελαφρώς τη προσθήκη ύδατος. Ακολουθούν έλεγχος ταυτότητος, διατήρηση κλπ. (Ελληνική φαρμακοποιία ΙΙΙ, Αθήνα 1974) Suppositoria hamamelidis, Υποθέματα χαμαμέλιδος Σκευάζονται εκ 2g εκχυλίσματος χαμαμελίδος και 20g βουτύρου κακάου για 10 υπόθετα. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 202,203) Pommade Hamamelis 5% - 10% Extrait sec nébulisat 150mg capsules. 2-4 ημερησίως. ACHILLEA MILLEFOLIUM Achillea millefolium, Millefeuille. Αχιλλέα η χιλιόφυλλος. Χρησιμοποιούνται οι ανθισμένες κορυφές, περιέχονται φλαβονοειδή, ως σπασμολυτικό, κυρίως επουλωτικό, αντιαιμορροιδικό σε έγχυμα και λοσιόν τοπικά. Αναφέρεται στην γαλλική Φαρμακοποιία στο κεφάλαιο των θεραπευτικών τσαγιών: έγχυμα 10g /litre ύδατος, επί 15 λεπτά, λαμβάνονται 250ml-500ml ημερησίως.( Pharmacopée. Fr, X edition,1989, Tisanes) CUPRESSUS Cupressus sempervirens L. Κυπαρίσσι. Το ξύλο του είναι στυπτικό, εφιδρωτικό, διουρητικό, οι κώνοι είναι στυπτικοί, περιέχουν αιθέριο έλαιο αλλά κυρίως τανίνες,παράγωγα του φλαβανίου προανθοκυανιδόλες προστατευτικά των τοιχωμάτων των αγγείων, προκαλεί αγγειοσύσπαση των φλεβών, κατά των ελευθέρων ριζών. Με τις ίδιες ενδείξεις όπως η αμαμελίδα. Αιμορροΐδες, κιρσοί, αιμόπτυση, μητρορραγία, προβλήματα εμμηνόπαυσης, κουρασμένες γάμπες βάρος στα πόδια. Αφέψημα 5g δρόγη σε 250ml νερό επί 10 λεπτά, ένα φλιτζάνι πριν το γεύμα. Βάμμα: σταγόνες προ φαγητού πρωί και βράδυ. Extrait sec nebulisat σε κάψουλες των 150mg, 3 φορές την ημέρα, που αντιστοιχούν σε 10-15g δρόγης. Γλυκερινούχο έμβρεγμα (MG) από νωπή δρόγη 1-3 κουταλιές του γλυκού ημερησίως.

5 AESCULUS HIPPOCASTANUM, Extractum Aesculi hippocastani fluidum. Σκευάζεται εκ των σπερμάτων του ομωνύμου φυτού εις διαλύματα εν αλκοόλη 5% εις έμπλαστρα 20% ως ακίνδυνο και ασφαλές φάρμακον κατά ρευματαλγιών, μυαλγιών, νευραλγιών, ισχιάδος, οσφυαλγίας κλπ. Συνιστάται κατά των αιμορροΐδων και εις λουτρά και εις ημίλουτρα (ποδόλουτρο, χειρόλουτρα) Ένα κοχλιάριο της τραπέζης εντός 2 λίτρων ύδατος, ρευματικών και αρθριτικών προσβολών, χείμετλων επαλείψεις. (Φαρμακοποιία Ε. Εμμανουήλ σελ 275) Κόνις φλοιού 1-4g ως τονωτικό, 15g κατά των πυρετών. Υδατικό εκχύλισμα του φλοιού 0,75-1g τονωτικό. Alcoolature de Marron d Inde Stabilisé (Codex 1965) Νωπά σπέρματα Aesculus hip.αποφλοιωμένα Αλκοόλη 75º Σε σφαιρική φιάλη προζυγισμένη, με δυνατότητα κάθετου ψυκτήρα, βάζουμε το οινόπνευμα των 75º κα ι φέρομε αυτό σε βρασμό στο υδατόλουτρο. Όταν αρχίσει να βράζει ρίχνουμε μέσα τα σπέρματα κομμένα σε 2-4 κομμάτια χωρίς να διακόψουμε τον βρασμό. Προσαρμόζουμε τον κάθετο ψυκτήρα και διατηρούμε τον βρασμό επί 20 λεπτά. Ψύχουμε, αποχύνουμε το οινόπνευμα και κονιορτοποιούμε τα σπέρματα. Επανατοποθετούμε αυτά στην σφαιρική καθώς και το οινόπνευμα. Φέρομε πάλιν το μίγμα εις βρασμό με τον κάθετο ψυκτήρα επί 20 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει. Με την βοήθεια του οινοπνεύματος των 75 º επαναφέρουμε το αρχικό βάρος δηλα δή το άθροισμα των βαρών σπερμάτων και αλκοόλης, εκθλίβουμε και διηθούμε. Λαμβάνεται υγρό ανοικτό κίτρινο με γεύση όξινη, εμετική. Αριθμό σταγόνων ανά γραμ.: LX. Πυκνότητα στους +15º: 0,950-0,960 Alcoolature de Marron d Inde stabilisée (Codex 1965) χρησιμοποιείται ως έκδοχο της μεθυλοεσκουλετόλης (méthylesculétol), 0,2% και Χορηγείται σε ενήλικες σε κιρσούς, φλεβίτιδα, αιμορροΐδες :σε σταγόνες 0,15g (=X gouttes) εφ άπαξ, 0,50g (XXX gouttes) σε 24 ώρες.(ενήλικες) Extrait de Marron d Inde stabilisé: Νωπά σπέρματα Aesculus hip. Αλκοόλη 75º Αλκοόλη 60º Αποφλοιώνουμε τα σπέρματα και σταθεροποιούνται όπως στην μονογραφία Alcoolature de Marron d Inde stabilisé. Ξηραίνονται και κόβονται σε χονδρά τεμάχια. Βράζονται σε συσκευή με κάθετο ψυκτήρα ποσότητα αλκοόλης º 60 για 2 ώρες. Διήθηση και εξάτμιση υπό κενό μέχρι συστάσεως μαλακού εκχυλίσματος. (Codex 1965) Δοσολογία : Ενήλικες από του στόματος 10mg εφ άπαξ 30mg για 24 ώρες (Γαλλική Φαρμακοποιία 10 η Εκδοση ) Στα σύνθετα υπόθετα : με Εxtrait de belladone και Extrait de Marron d Inde στην θεραπεία αιμορροίδων, κιρσών: 0,15g κατά την κρίση και 0,10g μετά την κρίση. Suppositoires d Extraits de Belladone & de Marron d Inde. Extrait de Belladone 0,10g Extrait de marron d Inde 0,10g Beurre de cacao 30,0g Για 10 υπόθετα κάθε ένα υπόθετο περιέχει 0,01g από κάθε ένα εκχύλισμα. (Tableau A) (Codex 1949) Intrait de Marron d Inde stabilisé Solution : Intrait de marron d Inde 5% Méthesculétol sodique 1% 50σταγόνες. Σε αιμορροΐδες 100 σταγόνες.( Codex) HYDRASTIS Μεταξυ άλλων προκαλεί σύσπαση των αγγείων. Συνδιάζεται με άλλα φάρμακα:(viburnum) Suppositoria Hydrastidis Σκευάζονται εκ 2,5 εκχυλίσματος ροώδους υδράστιδος και 17,5 γλυκερινούχου πηκτής δια 10 υποθέματα (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 385)

6 Βάμμα υδραστίδος σκευάζεται δια 10 ημέρου κατεργασίας 1 μέρους υδραστιδος μετά 5 μερών οινοπνεύματος 60%. 0g50-5g. Εκχύλισμα Υδράστιδος σκευάζεται όπως το Extractum Carscaræ sagradæ δηλαδή όπως το εκχύλισμα αμαμελίδος. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 203) Εκχύλισμα ροώδες υδράστιδος όπως το της αμαμελίδος. VACCINIUM MYRTILLUS Αφέψημα 30g σε ένα λίτρο νερό, σε αφθόνους ρήσεις εμμήνων, αιμορροίδες, σκορβούτο, διάρροιες. RUSCUS ACCULEATUS (ρίζωμα) Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, αιμορροιίδες, σε οιδήματα ως αντιφλεγμονώδες, περιέχει σαπωνίνες. Σκόνη, εκχύλισμα σε κάψουλες που αντιστοιχούν σε 7-10 mg ρουσκογενίνης ημερησίως. ALLIUM SATIVUM Σε βάμμα και πέρλες σκόρδου GINKGO BILOBA Δίδεται, εκτός των ενδείξεων για την εγκεφαλική αιμάτωση, και για την βελτίωση φλεβικού και λεμφικού τόνου. Βάμμα, Υδροαλκοολικό ροώδες εκχύλισμα, Γλυκερινούχο έμβρεγμα από νωπή δρόγη, σε κάψουλες με σκόνη φυτού, Ξηρό εκχύλισμα κλπ. VITIS VINIFERA Από τα είδη της αμπέλου κατάλληλα είναι αυτά των οποίων τα φύλλα κοκκινίζουν το φθινόπωρο ποικιλίες tinctoria Εγχυμα φύλλων : 40g σε ένα λιτρο νερό 250ml δύο φορές την ημέρα. Κόνις: σε Capsules 350mg, 3 φορές την ημέρα. Ξηρό εκχύλισμα: 100mg μία έως δύο φορές την ημέρα. Γλυκερινούχο εκχύλισμα: 1-5 κουτ καφέ ημερησίως. Γεμμοθεραπευτικά: Bourgeons de Sorbier MG 1DH, drops φλεβικό drainage. Bourgeons de chataigner (Castanea vesca) MG 1DH, gouttes τονωτικό της κυκλοφορίας της λέμφου. Bourgeons citrus limon MG 1DH, gouttes, ρευστοποιεί το φλεβικό αίμα.

Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα του φυτού Hypericum.

Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα του φυτού Hypericum. Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα του φυτού Hypericum. Ναντίνα Μερκούρη, Μάρκος Φιλιάνος φαρμακοποιοί. Η βιβλιογραφική έρευνα του ανωτέρω θέματος από τα πρώτα βήματα αυτής της διερεύνησης, επιβεβαίωσε την εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοτεχνικές συνταγές με προϊόντα του γένους Citrus.

Φαρμακοτεχνικές συνταγές με προϊόντα του γένους Citrus. Φαρμακοτεχνικές συνταγές με προϊόντα του γένους Citrus. Φιλιάνος Σκεύος Ομοτ. Καθηγητής Παν. Αθηνών. Φιλιάνος Μάρκος Φαρμακοποιός. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τα σπουδαιότερα είδη του γένους Citrus. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Κώνειο το στικτόν Conium maculatum L.

Κώνειο το στικτόν Conium maculatum L. Κώνειο το στικτόν Conium maculatum L. Γ.Ραφτόπουλος, Φαρμακοποιός, - Μ.Φιλιάνος, Φαρμακοποιός Ταξινόμηση. Δικότυλο, της οικογένειας των Σκιαδοφόρων (Umbelliferae). Ονομασίες(1,2,3,4,5,13,24,25) Conium

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Ζωγοπούλου Μαρία φαρμακοποιός Phd Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Τοντικίδου Βικτωρία φαρμακοποιός,βιολόγος Msc Βιοτεχνολογίας ΑΣΚΗΣΗ 1: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ VΙΝΑ MEDICATA ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1/11/2003

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ VΙΝΑ MEDICATA ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1/11/2003 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ VΙΝΑ MEDICATA ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1/11/2003 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Τι είναι και πως ορίζονται Ένα από τα συγγράµµατα µε τίτλο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΑ του καθηγητού Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Taraxacum officinale Αγριοράδικο ή Πικραλίδα

Taraxacum officinale Αγριοράδικο ή Πικραλίδα Taraxacum officinale Αγριοράδικο ή Πικραλίδα Επιμέλεια: Αγιούμπ Μίλτος Φαρμακοποιός, Μ.Β.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Ονομασίες Επιστημονικές Ελληνικά κοινά ονόματα Ξένα κοινά ονόματα Β. Δρόγες- Χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Παναγιώτα Καράτση

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Παναγιώτα Καράτση ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Α ΙΑΛΥΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Α. Εισαγωγή Στην περίπτωση των φρούτων, και κυρίως όταν από αυτά παρασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Υπεύθυνη Project: Δέσποινα Κρομμύδα ΠΕ 09 Οικονομολόγος Τεχνική Υποστήριξη: Αλεξάνδρα Ντούσιου ΠΕ 19 Πληροφορικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Υπεύθυνη Project: Δέσποινα Κρομμύδα ΠΕ 09 Οικονομολόγος Τεχνική Υποστήριξη: Αλεξάνδρα Ντούσιου ΠΕ 19 Πληροφορικής ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Υπεύθυνη Project: Δέσποινα Κρομμύδα ΠΕ 09 Οικονομολόγος Τεχνική Υποστήριξη: Αλεξάνδρα Ντούσιου ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία με Βότανα. Συντάχθηκε απο τον/την Νεφέλη & Johnny

Θεραπεία με Βότανα. Συντάχθηκε απο τον/την Νεφέλη & Johnny Η Φύση έχει προνοήσει και μας έχει προσφέρει το φάρμακο για την οποιαδήποτε ασθένεια μέσα σε βότανο. Κάθε φύλλο, μίσχος, άνθος, ρίζα, με την κατάλληλη επεξεργασία, παρέχει στο οργανισμό ακριβώς αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

A.T.Ε.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

A.T.Ε.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ A.T.Ε.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ.ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη του γένους Hypericum. Page 1 of 28

Είδη του γένους Hypericum. Page 1 of 28 Είδη του γένους Hypericum Page 1 of 28 ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ : Σιαβέλη Σταματίνα, προπτυχιακή φοιτήτρια Φαρμακευτικής Αθήνας Μάρτιος 2007 ΥΠΕΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Page 2 of 28 Ένα από τα πιο δημοφιλή θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σπουδάστρια: Βακιάνη Μόνικα Αικατερίνη Καθηγήτρια: Μεγακλή Θεοδωσία Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης Επιστημονική ομάδα: Δρ. Ελένη Μαλούπα Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Δρ. Διαμάντω Λάζαρη Δρ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας Λιαμττότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ (1) Με αυτούς διαπιστώνεται η καθαρότητα του φαρµάκου µε δοκιµασίες για την ύπαρξη προσµείξεων, δηλ. ουσιών που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004-2005 1 E I Σ Α Γ Ω Γ Η Το πρακτικό αυτό εγχειρίδιο που συνοδεύει και πλαισιώνει τα εργαστήρια της Συνταγοτεχνίας δεν είναι ένα απλό θεραπευτικό συνταγολόγιο όπως ίσως να φαίνεται από πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Σπουδάστρια: Σάββα Μυρτώ Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Οµοιοπαθητικού φαρµάκου

Παρασκευή Οµοιοπαθητικού φαρµάκου 1 Παρασκευή Οµοιοπαθητικού φαρµάκου 2 Παρασκευή Οµοιοπαθητικού φαρµάκου 3 Παρασκευή Οµοιοπαθητικού φαρµάκου Ο όρος «Ομοιοπαθητική Φαρμακοποιία» αναφέρεται στη διαδικασία παρασκευής του ομοιοπαθητικού φαρμάκου

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ Εισαγωγή Με το ερώτημα «Σε ποιο βαθμό είναι διαδεδομένη η παρασκευή και χρήση των αιθερίων ελαίων σήμερα, ποια προτιμώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΘΗΝΑ 2011 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Για να αποφεύγονται τα πιθανά

Διαβάστε περισσότερα

χημείας απόσταγμα ερευνητική εργασία του Α τετραμήνου τάξη: Α Λυκείου Σχολείο : 9 ο ΓΕΛ Ιωαννίνων σχ. έτος 2012-13

χημείας απόσταγμα ερευνητική εργασία του Α τετραμήνου τάξη: Α Λυκείου Σχολείο : 9 ο ΓΕΛ Ιωαννίνων σχ. έτος 2012-13 χημείας απόσταγμα ερευνητική εργασία του Α τετραμήνου τάξη: Α Λυκείου Σχολείο : 9 ο ΓΕΛ Ιωαννίνων σχ. έτος 2012-13 Μαθητές ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΔΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΡΕΣΣΟΥ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΕΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόπολη στη Ρωσία: ποιότητα και χρήση στην παραδοσιακή και φαρμακευτική ιατρική

Η πρόπολη στη Ρωσία: ποιότητα και χρήση στην παραδοσιακή και φαρμακευτική ιατρική Η πρόπολη στη Ρωσία: ποιότητα και χρήση στην παραδοσιακή και φαρμακευτική ιατρική N. Shikov, Διαπεριφερειακό Κέντρο Adaptogen Η πρόπολη χρησιμοποιείται ευρύτατα στη Ρωσία, τόσο στη λαϊκή, όσο και στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Εργασίας : Τρυπάκη Μαρία, Α.Μ 1150 Βαρούχας ηµήτριος, Α.Μ 1149

Επιµέλεια Εργασίας : Τρυπάκη Μαρία, Α.Μ 1150 Βαρούχας ηµήτριος, Α.Μ 1149 0 ΤΕΧΝΙΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΙΜΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΙΑΣ :: ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Επιµέλεια Εργασίας : Τρυπάκη Μαρία, Α.Μ 1150 Βαρούχας ηµήτριος, Α.Μ 1149 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Χηµείας 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τρόφιµα χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Τεχνικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Χημεία με γεύσεις, χρώματα και αρώματα

Η Χημεία με γεύσεις, χρώματα και αρώματα Ε. Κ. Φ. Ε. Χ α λ α ν δ ρ ί ο υ Η Χημεία με γεύσεις, χρώματα και αρώματα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ Σκοπός: Η παρασκευή αιθανόλης από ζύμωση εκχυλίσματος σταφίδων ( σταφιδογλέυκους) Εισαγωγικές γνώσεις Η αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου που με βοήθησαν να φτάσω στην Ιθάκη του σπουδαστικού μου ταξιδιού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου που με βοήθησαν να φτάσω στην Ιθάκη του σπουδαστικού μου ταξιδιού. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2013, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κας Γιαννακουδάκη Άννας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα