Φλεβική ανεπάρκεια Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φλεβική ανεπάρκεια Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα"

Transcript

1 Φλεβική ανεπάρκεια Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα Μάρκος Φιλιάνος Φαρμακοποιός Στην παρουσίαση αυτή περιοριζόμαστε μόνο στα φαρμακοτεχνικά σκευάσματα χωρίς αναφορά στα κυκλοφορούντα ιδιοσκευάσματα. Οι πληροφορίες είναι ενδεικτικές δεν αποτελούν μια ολοκληρωμένη θεραπευτική πρόταση, μόνον ο θεράπων ιατρός αναλαμβάνει την ευθύνη της χορήγησης των κατωτέρω καθώς και της δοσολογίας αυτών. Μερικά από τα σκευάσματα δυνατόν να συνδυάζονται και μεταξύ τους για την παραγωγή συνθέτων σκευασμάτων. RATANHIA Radix Ratanhæ peruvianæ. Ρατάνιας ρίζα ( ρίζωμα και ριζάρια). (Φαρμακολογία ήτοι περί φύσεως και δυνάμεως και χρήσεως των φαρμάκων Θεοδώρου Αφεντούλη, Τομ 1, σελ 187, Αθήνα 1890 στην κατηγορία των φαρμακων : Δεψώδη καθαρά = Remedia tannica.) Εκ της Krameria triandra Ruiz. Polygalæ, θάμνου χαμαιπετούς εν Περουία (Περού) και Βολιβία αυτοφυούς. Φύσις: Ρίζα παχεία, προς τ άνω πολυκέφαλος και φέρουσα λείψανα του υπέργειου στελέχους, προς τα κάτω εσχισμένη εις πολλούς κλάδους, κυλινδρικούς, ως μικρού δακτύλου παχείς, οζώδεις και γογγρώδεις κεκαλυμμένους υπό φλοιού κινναμωμοχρόου. Οι κλάδοι ούτοι οι σπανίως ευθείς, οι ως τα πολλά κεκαμμένοι, οι σπιθαμιαίοι, φέροντες συνήθως εις εν τοις φαρμακείοις περιηρημένοι τον φλοιόν. Επικρατούντα στοιχεία είναι δεψικόν οξύ (20-45%) και εκχυλισματική ουσία υπόπικρος. Δύναμις και χρήσις: Αφέψημα ρατανίας: εκ δρ.2-4 εν ουγ. 6 (δηλαδή 2-4 δραχμές (Drachma)X3.750g=7.50g-15g σε 6 ουγγιές= 6x 30g=180g (1 ουγγιά = 30g)) ευκόλως φέρεται εκ του πεπτικών οργάνων. Το εξ ουγγίας μίας εν ουγγίας 6 ειλήματος ξηραίνει το στόμα. (Δηλαδή τα 30g σε 180g) φέρει βάρος προκάρδιο, ναυτίαν ενίοτε και στύψιν της κοιλίας πολλάκις επίμονον. Διά το εύπεπτον και δραστήριον είναι η ρατανία το ευχρηστότερον των φυτικών στυπτικών πλήν της δεψίνης. Υπαγορεύεται προς πυρώσεις και προς χρονίας αφλεγμάντους διαρροίας τας μετά δυσεντερίας, τύφον, χολέραν και αυτάς τις επί οδονταφυίας. Ευχρηστοτάτη είναι προς τας παθητικάς αιμορραγίας εκ του πεπτικού και γεννητικών οργάνων, ήττον προς των πνευμόνων. Παραγγέλεται και προς τας φλεγμορροίας και τους συντηκτικούς ιδρώτας των φθισικών. Δίδεται εις αφέψημα εκ δραχμ εν ουγ.4-6.(δηλαδή 7,5g-15g-22.5g σε 120g-180g) Προς εξωτερική χρήση ποιείται το αφέψημα εκ 1-2 ουγ (30g-60g) εν λίτρα (1 libra =260g) ύδατος και εγχύεται εις τον γυναικείον κόλπον προς βλεννορροίας και προπτώσεις και αιμορραγίας τριχοειδείς και εκδοράς του στομίου της μήτρας, ευκόλως αιμορροούσας. Γίνονται δι αυτών και γαργαρισμοί και δια πλύσεις επί στοματίτιδος υδραργυρικής ή φαρυγγίτιδας χρονίας και τοιούτων. Εκχύλισμα ρατανίας Ext. Ratanhæ. Κόνις ερυθρίζουσα εν τω μελανωπώ, στιλπνή, εν ύδατι θολώς διαλυομένη. Δίδεται κατά σιτάρια (granum) (δηλαδή10x0.063g=0.63g 30x0.063g=1.89g) δι ημέρας καθ εαυτήν τε και εις διάλυσιν ή καταπότια, όπου και η ρίζα. Βάμμα Ρατανίας. Tinctura Ratanhæ. Ένα μέρος κατακομμένης ρίζης εμβρέχεται εν 5μ. οινοπν. Ατι δι ημερών τινών, ερυθρωπόν, στυφόν, διαυγές. Δίδεται κατά σταγόνας δις ή τρις της ημέρας ως στυπτικόν. Βάμμα ρατανίας ενωθέν μετα ισομερούς βάμματος ιωδίου, κωλύει την υπό τούτου δερματίτιδα χωρίς να εμποδίζει την απορρόφησιν. Tinctura ratanhiæ. Tinctura Krameriæ, Βάμμα ρατανίας. Σκευάζεται εξ 1μ. (μέρος) κατατμηθείσης ρίζης ρατανίας και 5 μ. αραιού οινοπνεύματος. Υγρό βαθύ ερυθρόν άοσμο και γεύσεως λίαν στυπτικής. Δοσολογία: 5g εφ άπαξ, 20g ημερησίως. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 409, 517, )

2 Extractum ratanhiæ, Extractuma Krameriæ, Εκχύλισμα ρατανίας. Σκευάζεται εκ της ρίζης ρατανίας καθ όν τρόπον και το εκχύλισμα της γεντιανής, η εξάτμισις εν τω εκχυλίσματι της ρατανίας βαίνει μέχρι ξηρού. Σκευάζεται δι εμβροχής επί 48ωρον 1μ.(μέρος) τετμημένης ρίζας εντός 5μ. ύδατος. Το μίγμα αναταράσσεται από καιρόν εις καιρόν και μετά από έκθλιψιν εμβρέχεται και πάλιν η ρίζα επί 12ωρον εντός 3μ. ύδατος. Τα εκθλιβέντα υγρά συμιγέντα βράζονται, αφίενται προς καθίζησιν και αποχυθέντα εξατμίζονται έως παράσχωσι βάρος 3μ. Μετά ταύτα μιγνύονται ταύτα μεθένός μ. οινοπνεύματος αφίενται επι διήμερον εν τόπω δροσερώ και είτα διηθούνται διά χάρτινου ηθμού και το διήθημα εξατμίζεται επι ατμολούτρου μέχρι συστάσεως ξηρού. Δοσολογία 0,30g εφ άπαξ, 1,2g ημερησίως. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 202,207, 508 ) Extrait de ratanhia Κόνις ρίζας ρατανίας κόσκινο No24 Eau dist. 8000g Κάνουμε μία πρώτη εμβροχή με 5000g νερό για 24 ώρες. Εκθλίβουμε και διηθούμε. Επαναλαμβάνουμε την εμβροχή της δρόγης με το υπόλοιπο νερό για 24 ώρες. Συνενώνουμε τα δύο υγρά που προκύπτουν, θερμαίνουμε μέχρι βρασμού και διηθούμε εν θερμώ. Εξατμίζουμε μέχρι συστάσεως μαλακού εκχυλίσματος στο υδατόλουτρο σε θερμοκρασία κάτω των +50 º C σε χαμηλή πίεση (κενό). Συνεχίζουμε την εξάτμιση στον θερμοθάλαμο μέχρι παραλαβής ξηρού εκχυλίσματος. Το εκχύλισμα είναι καφέ-ερυθρό, με γεύση πολύ στυπτική δίδει σε διάλυση στο νερό εν θερμώ διάλυμα διαυγές που θολώνει όταν κρυώσει. Χρήση: Sirop de ratanhia, Suppositoires à l extrait de ratanhia,( Codex 1949). Στυπτικό σε δόση 0,50-3g σε καταπότια, potion,sup. κλπ. (Pharmacopée Française, X édition.) Siropus extracti ratanhiæ, Sirupus Krameriæ, Sirop de ratanhia, Σιρόπιον ρατανίας. Σκευάζεται εξ 25g εκχυλίσματος ρατανίας, 25g ύδατος απεσταγμένου,και 950g απλού σιροπίου. Εκ τούτου 20g περιέχουσι 50 εκατοστόγραμμα (cg) εκχυλίσματος (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 348 ) Sirop de Ratanhia (Γαλλικού Κώδικα. Formulaire National) Extrait sec de ratanhia 25g Sirop simple 975g Διαλύουμε στο υδατόλουτρο το εκχύλισμα μέσα στο σιρόπι. 20g σιρόπι περιέχουν 0,50g εκχυλίσματος ρατανίας. Σιρόπι με χρώμα βαθύ ερυθρό, χωρίς χαρακτηριστική οσμή, με γεύση στυπτική. Στυπτικό αντιδιαρροίκό. Δόση: Παιδιά 0-30 μηνών 1-3 κουτ. καφέ ανά 24 ώρες Παιδιά 30μηνών έως 15 χρονών 1-3 κουτ. σούπας (20-25ml) ανά 24 ώρες. (Dorvault, L Officine 23édition, Vigot, Paris, 1995, σελ. 1584) Suppositoria ratanhiæ, Υποθέματα ρατανίας. Σκευάζονται εξ 1g κόνεως ξηρού εκχυλίσματος ρατανίας και 2 g βούτυρου κακάου δι εν υπόθεμα. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 386, Codex Fr ) Fomentations, lavements πλύσεις, υποκλυσμούς, ζεστά επιθέματα ρατάνιας. Αφέψημα σε αναλογία 5% σε δρόγη. Decoctum ratanhiæ compositum Αφεψήματος ρίζης ρατανίας (εκ15) 150g Βάμματος Κατεχού 10g Κατά δίωρον ή τριωρον κοχλιάριον της τραπέζης επί αιματηρών διαταραχών. (Φαρμακοποιϊα Φαρμακοτεχνία, Εμ.Εμμανουήλ Αθήνα σελ.163) Pommade de ratanhia 5% HAMAMELIS Τονωτικό στυπτικό χρησιμοποιείται στα προβλήματα της φλεβικής κυκλοφορίας όπου προκαλεί σύσπαση των αγγείων, και δράση βιτ. Ρ. Δίδεται εξωτερικώς σε πολλές φαρμακοτεχνικές μορφές.

3 Eau distilée d hamamélis, Απόστακτο ύδωρ αμαμελίδος. Περιέχει 15% αλκοόλη διάσημο στην Αμερική σε δερματολογική κοσμητική χρήση εξωτερικώς. Περιλαμβάνεται στις Φαρμακοποιίες, National formulary 1946 ως Hamamelis water. Extractum hamamelidis, Εκχύλισμα χαμαμελίδος. Σκευάζεται ως το εκχύλισμα Extractum cascaræ sagradæ. Σκευάζεται εκ φύλλων και 6000g οινοπνεύματος 60%.Τα φύλλα μετατρέπονται εις ημίλεπτον κόνιν, ήτις εισάγεται εντός εξικμαστήρος και εμποτίζεται επιχεομένη δι οινοπνεύματος, μεθ ό κλείεται η συσκευή και αφίενται αι ουσίαι εις επαφήν επί 12 ώρας, μετά ταύτα ανοίγεται η συσκευή και επιχείται επί της κόνεως άπαν το υπολειπόμενον ποσόν του οινοπνεύματος, το δε ληφθέν υγρόν αποστάζεται προς αποχωρισμόν του οινοπνεύματος και το υπόλειμμα της αποστάξεως συμπικνούται επί ατμολούτρου μέχρι συστάσεως πυκνού εκχυλίσματος. Δοσολογία 2g εφ άπαξ, 10g ημερησίως. Extractum Hamamelidis fluidum, Εκχύλισμα ροώδες χαμαμελίδος. Σκευάζεται εξ 100μ. (μερών) αδρομερούς κόνεως φύλλων χαμαμελίδος και του αναγκαίου ποσού μίγματος συνισταμένων εκ 5μ.οινοπνεύματος και 5μ. ύδατος. Εκ τούτων σκευάζεται 100μ. ροώδους εκχυλίσματος καθ ον τρόπον το Extractum frangulæ fluidum (= ράμνος). Η κόνις των φύλλων εμβρέχεται μετά 35μ. εκ του διαλυτικού υγρού, μέχρις ου το φάρμακον δεν προσλαμβάνει πλέον άλλο υγρό, είτα το μίγμα αποτίθεται επί δίωρον ή τρίωρον προς κατεργασίαν εντός φιάλης καλώς κλειομένης μετά ταύτα εισάγεται εντός εξικμασστήρος και επιέζεται τούτο τοσούτον εν αυτώ, ώστε να αποκλείεται ο σχηματισμός πολύ μεγάλων κενών χώρων, μεθ ό επιχείται νέον ποσόν επί του διαλυτικού μίγματος έως ου αρχίση να εκστάζη το κατέργασμα εκ της κάτω οπής του εξικμαστήρος, ενώ εισέτι το φάρμακο κεκαλυμμένον είναι υπό του διαλύτικού υγρού. Τότε κλείεται η κάτω οπή του εξικμαστήρος και καλύπτεται ούτος άνωθεν, ούτω δε αφίεται το όλον επί 24 ωρον εις κατεργασίαν, μετά ταύτα ανοίγεται η κάτω οπή του εξικμαστήρος και κανονίζεται η εκροή ούτως ώστε κατά λεπτόν της ώρας να εκστάζονται σταγόνες. Το κατ αρχάς ληφθέν κατέργασμα το αντιστοιχούν εις 85μ. του ξηρού φαρμάκου τίθεται κατά μέρος, επιχείται δε εις τον εξικμαστήρα εκ του διαλυτικού μίγματος τοσούτον ποσόν έως ού καλώς εξικμασθή το φάρμακον. Το ούτω προκύπτον δεύτερο κατέργασμα αποσταζόμενον προς συλλογήν του εν αυτώ οινοπνεύματος εξατμίζεται εν ηπία θερμότητι μέχρι συστάσεως λεπτόρευστου εκχυλίσματος. Τω εκχυλίσματι τούτω επιπροστίθεται τοσούτον ποσόν εκ του διαλυτικού μίγματος ώστε το διάλυμα συμμιγέν μετά των 85μ. κατά μέρος τεθέντων μερών του αρχικού κατεργάσματος να παράσχη εν όλω 100μ. ροώδους εκχυλίσματος όπερ μετά απόθεσιν επί ημέρας τινάς διηθείται επί χάρτου. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ ) Hamamelidis extractum fluidum. Αμαμελίδος εκχύλισμα ροώδες Βλέπε επίσης στην Ελληνική φαρμακοποιία ΙΙΙ, Αθήνα 1974 Extrait fluide d hamamélis, Hamamelidis extractum fluidum. Φύλλα Aμαμελίδος της βιργινιανής Αλκοόλη 45% (V/V) Q.S. Παρασκευάζεται το ροώδες εκχύλισμα με εξίκμαση των φύλλων της αμαμελίδος με οινόπνευμα 45% (V/V). Θέτουμε στην άκρη τα πρώτα 800g του διαλύματος και συνεχίζεται η εξίκμαση μέχρι εξαντλήσεως. Συμπυκνώσετε το διάλυμα που προκύπτει σε χαμηλή πίεση και θερμοκρασία, μέχρι συστάσεως μαλακού εκχυλίσματος. Διαλύσατε αυτό το εκχύλισμα στο μέρος του διαλύματος που κρατήσατε πρώτο. Συμπληρώσετε την μάζα μέχρι με αλκοόλη 45%. Αφίεται για 48 ώρες, σε μέρος δροσερό, Διήθηση. Ακολουθούν Χαρακτηριστικά, Ταυτοποίηση, δοκιμασίες, Χρωματογραφία λεπτής στιβάδος, κλπ. (Pharmacopée Française, X édition.) Extrait fluide Codex 1g= 50gouttes Doses 2-8g potion, elixir, enfants 1-3g. Βλέπε επίσης National formulary, American Pharmaceutical Association 1946 Folia hamamelidis Βλέπε επίσης Αμαμελίδος βιργινιανής φύλλα στην Ελληνική φαρμακοποιία ΙΙΙ, Αθήνα 1974, National formulary, American pharmaceutical association 1946 Mixture Teinture d hamamlis Glycéerine 20g 60g

4 Κουτ. καφέ (=4ml) 2-4 φορές ημερησίως. Mixture Extrait fluide d hamamelis Extrait fluide d hydrastis a.a 10g Cognac 20g Glycerine 60g 2-5 κουτ. καφέ ημερησίως. Infusion:10g/litre για 15 λεπτά 150ml, 3 φορές την ημέρα. Poudre 0,60g-8g ημερησίως. Pilules contre Hemorroides. Extrait alcoolique d hamamelis 0,10g Extrait alcoolique de capsicum 0,15g Extrait alcoolique de belladone 0.01g Tableau A Για 1 pilule, 3 ημερησίως. Tinctura Hamamelidis Βάμμα χαμαμελίδος Σκευάζεται διά 10ημέρου κατεργασίας 1μ. χαμαμελίδος μετά 5 μ. οινοπνεύματος 60% Δοσολογία: εφ άπαξ 10 σταγόνες Ημερήσίως 20 σταγόνες. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ ) Tinctura Hamamelidis Φύλλων αμαμελίδος αδρομερώς κονιοποιημένων 200g Αιθανόλης 60 βαθμών όσον αρκεί για την παρασκευή βάμματος. Υγρόν καστανέρυθρον, γεύσεως στυπτικής, θολούμενον ελαφρώς τη προσθήκη ύδατος. Ακολουθούν έλεγχος ταυτότητος, διατήρηση κλπ. (Ελληνική φαρμακοποιία ΙΙΙ, Αθήνα 1974) Suppositoria hamamelidis, Υποθέματα χαμαμέλιδος Σκευάζονται εκ 2g εκχυλίσματος χαμαμελίδος και 20g βουτύρου κακάου για 10 υπόθετα. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 202,203) Pommade Hamamelis 5% - 10% Extrait sec nébulisat 150mg capsules. 2-4 ημερησίως. ACHILLEA MILLEFOLIUM Achillea millefolium, Millefeuille. Αχιλλέα η χιλιόφυλλος. Χρησιμοποιούνται οι ανθισμένες κορυφές, περιέχονται φλαβονοειδή, ως σπασμολυτικό, κυρίως επουλωτικό, αντιαιμορροιδικό σε έγχυμα και λοσιόν τοπικά. Αναφέρεται στην γαλλική Φαρμακοποιία στο κεφάλαιο των θεραπευτικών τσαγιών: έγχυμα 10g /litre ύδατος, επί 15 λεπτά, λαμβάνονται 250ml-500ml ημερησίως.( Pharmacopée. Fr, X edition,1989, Tisanes) CUPRESSUS Cupressus sempervirens L. Κυπαρίσσι. Το ξύλο του είναι στυπτικό, εφιδρωτικό, διουρητικό, οι κώνοι είναι στυπτικοί, περιέχουν αιθέριο έλαιο αλλά κυρίως τανίνες,παράγωγα του φλαβανίου προανθοκυανιδόλες προστατευτικά των τοιχωμάτων των αγγείων, προκαλεί αγγειοσύσπαση των φλεβών, κατά των ελευθέρων ριζών. Με τις ίδιες ενδείξεις όπως η αμαμελίδα. Αιμορροΐδες, κιρσοί, αιμόπτυση, μητρορραγία, προβλήματα εμμηνόπαυσης, κουρασμένες γάμπες βάρος στα πόδια. Αφέψημα 5g δρόγη σε 250ml νερό επί 10 λεπτά, ένα φλιτζάνι πριν το γεύμα. Βάμμα: σταγόνες προ φαγητού πρωί και βράδυ. Extrait sec nebulisat σε κάψουλες των 150mg, 3 φορές την ημέρα, που αντιστοιχούν σε 10-15g δρόγης. Γλυκερινούχο έμβρεγμα (MG) από νωπή δρόγη 1-3 κουταλιές του γλυκού ημερησίως.

5 AESCULUS HIPPOCASTANUM, Extractum Aesculi hippocastani fluidum. Σκευάζεται εκ των σπερμάτων του ομωνύμου φυτού εις διαλύματα εν αλκοόλη 5% εις έμπλαστρα 20% ως ακίνδυνο και ασφαλές φάρμακον κατά ρευματαλγιών, μυαλγιών, νευραλγιών, ισχιάδος, οσφυαλγίας κλπ. Συνιστάται κατά των αιμορροΐδων και εις λουτρά και εις ημίλουτρα (ποδόλουτρο, χειρόλουτρα) Ένα κοχλιάριο της τραπέζης εντός 2 λίτρων ύδατος, ρευματικών και αρθριτικών προσβολών, χείμετλων επαλείψεις. (Φαρμακοποιία Ε. Εμμανουήλ σελ 275) Κόνις φλοιού 1-4g ως τονωτικό, 15g κατά των πυρετών. Υδατικό εκχύλισμα του φλοιού 0,75-1g τονωτικό. Alcoolature de Marron d Inde Stabilisé (Codex 1965) Νωπά σπέρματα Aesculus hip.αποφλοιωμένα Αλκοόλη 75º Σε σφαιρική φιάλη προζυγισμένη, με δυνατότητα κάθετου ψυκτήρα, βάζουμε το οινόπνευμα των 75º κα ι φέρομε αυτό σε βρασμό στο υδατόλουτρο. Όταν αρχίσει να βράζει ρίχνουμε μέσα τα σπέρματα κομμένα σε 2-4 κομμάτια χωρίς να διακόψουμε τον βρασμό. Προσαρμόζουμε τον κάθετο ψυκτήρα και διατηρούμε τον βρασμό επί 20 λεπτά. Ψύχουμε, αποχύνουμε το οινόπνευμα και κονιορτοποιούμε τα σπέρματα. Επανατοποθετούμε αυτά στην σφαιρική καθώς και το οινόπνευμα. Φέρομε πάλιν το μίγμα εις βρασμό με τον κάθετο ψυκτήρα επί 20 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει. Με την βοήθεια του οινοπνεύματος των 75 º επαναφέρουμε το αρχικό βάρος δηλα δή το άθροισμα των βαρών σπερμάτων και αλκοόλης, εκθλίβουμε και διηθούμε. Λαμβάνεται υγρό ανοικτό κίτρινο με γεύση όξινη, εμετική. Αριθμό σταγόνων ανά γραμ.: LX. Πυκνότητα στους +15º: 0,950-0,960 Alcoolature de Marron d Inde stabilisée (Codex 1965) χρησιμοποιείται ως έκδοχο της μεθυλοεσκουλετόλης (méthylesculétol), 0,2% και Χορηγείται σε ενήλικες σε κιρσούς, φλεβίτιδα, αιμορροΐδες :σε σταγόνες 0,15g (=X gouttes) εφ άπαξ, 0,50g (XXX gouttes) σε 24 ώρες.(ενήλικες) Extrait de Marron d Inde stabilisé: Νωπά σπέρματα Aesculus hip. Αλκοόλη 75º Αλκοόλη 60º Αποφλοιώνουμε τα σπέρματα και σταθεροποιούνται όπως στην μονογραφία Alcoolature de Marron d Inde stabilisé. Ξηραίνονται και κόβονται σε χονδρά τεμάχια. Βράζονται σε συσκευή με κάθετο ψυκτήρα ποσότητα αλκοόλης º 60 για 2 ώρες. Διήθηση και εξάτμιση υπό κενό μέχρι συστάσεως μαλακού εκχυλίσματος. (Codex 1965) Δοσολογία : Ενήλικες από του στόματος 10mg εφ άπαξ 30mg για 24 ώρες (Γαλλική Φαρμακοποιία 10 η Εκδοση ) Στα σύνθετα υπόθετα : με Εxtrait de belladone και Extrait de Marron d Inde στην θεραπεία αιμορροίδων, κιρσών: 0,15g κατά την κρίση και 0,10g μετά την κρίση. Suppositoires d Extraits de Belladone & de Marron d Inde. Extrait de Belladone 0,10g Extrait de marron d Inde 0,10g Beurre de cacao 30,0g Για 10 υπόθετα κάθε ένα υπόθετο περιέχει 0,01g από κάθε ένα εκχύλισμα. (Tableau A) (Codex 1949) Intrait de Marron d Inde stabilisé Solution : Intrait de marron d Inde 5% Méthesculétol sodique 1% 50σταγόνες. Σε αιμορροΐδες 100 σταγόνες.( Codex) HYDRASTIS Μεταξυ άλλων προκαλεί σύσπαση των αγγείων. Συνδιάζεται με άλλα φάρμακα:(viburnum) Suppositoria Hydrastidis Σκευάζονται εκ 2,5 εκχυλίσματος ροώδους υδράστιδος και 17,5 γλυκερινούχου πηκτής δια 10 υποθέματα (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 385)

6 Βάμμα υδραστίδος σκευάζεται δια 10 ημέρου κατεργασίας 1 μέρους υδραστιδος μετά 5 μερών οινοπνεύματος 60%. 0g50-5g. Εκχύλισμα Υδράστιδος σκευάζεται όπως το Extractum Carscaræ sagradæ δηλαδή όπως το εκχύλισμα αμαμελίδος. (Δαμβέργης Φαρμακοποιία Αθήνα 1909 σελ. 203) Εκχύλισμα ροώδες υδράστιδος όπως το της αμαμελίδος. VACCINIUM MYRTILLUS Αφέψημα 30g σε ένα λίτρο νερό, σε αφθόνους ρήσεις εμμήνων, αιμορροίδες, σκορβούτο, διάρροιες. RUSCUS ACCULEATUS (ρίζωμα) Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, αιμορροιίδες, σε οιδήματα ως αντιφλεγμονώδες, περιέχει σαπωνίνες. Σκόνη, εκχύλισμα σε κάψουλες που αντιστοιχούν σε 7-10 mg ρουσκογενίνης ημερησίως. ALLIUM SATIVUM Σε βάμμα και πέρλες σκόρδου GINKGO BILOBA Δίδεται, εκτός των ενδείξεων για την εγκεφαλική αιμάτωση, και για την βελτίωση φλεβικού και λεμφικού τόνου. Βάμμα, Υδροαλκοολικό ροώδες εκχύλισμα, Γλυκερινούχο έμβρεγμα από νωπή δρόγη, σε κάψουλες με σκόνη φυτού, Ξηρό εκχύλισμα κλπ. VITIS VINIFERA Από τα είδη της αμπέλου κατάλληλα είναι αυτά των οποίων τα φύλλα κοκκινίζουν το φθινόπωρο ποικιλίες tinctoria Εγχυμα φύλλων : 40g σε ένα λιτρο νερό 250ml δύο φορές την ημέρα. Κόνις: σε Capsules 350mg, 3 φορές την ημέρα. Ξηρό εκχύλισμα: 100mg μία έως δύο φορές την ημέρα. Γλυκερινούχο εκχύλισμα: 1-5 κουτ καφέ ημερησίως. Γεμμοθεραπευτικά: Bourgeons de Sorbier MG 1DH, drops φλεβικό drainage. Bourgeons de chataigner (Castanea vesca) MG 1DH, gouttes τονωτικό της κυκλοφορίας της λέμφου. Bourgeons citrus limon MG 1DH, gouttes, ρευστοποιεί το φλεβικό αίμα.

Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα του φυτού Hypericum.

Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα του φυτού Hypericum. Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα του φυτού Hypericum. Ναντίνα Μερκούρη, Μάρκος Φιλιάνος φαρμακοποιοί. Η βιβλιογραφική έρευνα του ανωτέρω θέματος από τα πρώτα βήματα αυτής της διερεύνησης, επιβεβαίωσε την εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη NP 0 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη CH CH + H H S + CH CH C H 6 C 7 H 6 C 9 H 8 C H (0.) (8.) (98.) (80.) (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και

Διαβάστε περισσότερα

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο 1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο O HN CH 3 NH 2 NH 2 KOH 2 C 8 H 8 NO C 6 H 6 N C 6 H 4 3 N (214.1) (56.1) (172.0) (159.8) (329.8) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1023 Αποµόνωση της εσπεριδίνης από φλοιούς πορτοκαλιού

1023 Αποµόνωση της εσπεριδίνης από φλοιούς πορτοκαλιού NP 1023 Αποµόνωση της εσπεριδίνης από φλοιούς πορτοκαλιού Φλοιός πορτοκαλιού H H CH 3 H H H H H C 28 H 34 15 (610.5) H CH 3 Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Αποµόνωση φυσικού προϊόντος Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό

3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό 3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό οξύ HOOC H Br Br H COOH KOH HOOC COOH C 4 H 4 Br 2 O 4 C 4 H 2 O 4 (275.9) (56.1) (114.1) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1024 Απόσπαση νερού από την 4-υδροξυ-4-µεθυλο-2-πεντανόνη

1024 Απόσπαση νερού από την 4-υδροξυ-4-µεθυλο-2-πεντανόνη NP 0 Απόσπαση νερού από την -υδροξυ--µεθυλο--πεντανόνη C H I CH CH H C CH - H H + H C CH H C CH C H I C H 0 (.) (.8) (98.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Απόσπαση Αλκοόλη, αλκένιο, κετόνη,

Διαβάστε περισσότερα

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff 26 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-1 προς µια βάση Schiff CH 3 O + CH 2 NH 2 Montmorillonit K-1 cyclohexane CH 3 NCH 2 Ph + H 2 O H 3 C CH 2 C 1 H 14 O (15.2) C

Διαβάστε περισσότερα

4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη OH

4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη OH 4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη H C 12 H 25 Br (249.2) Br + + NaH (40.0) + Adogen 464 C 25 H 54 ClN (404.2) C 6 H 6 (94.1) C 18 H 30 (262.4) + NaBr (102.9) Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΓΕΛ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΕΛ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Ερευνητική εργασία: Β2 λυκείου ΘΕΜΑ: ''Η Χημεία είναι χρώματα, αρώματα και γεύσεις'' Ομάδα Δ: Μαριάμ Χριστογιάννη Μαρία Χριστοπούλου Χριστίνα Σταμάτη Βάσω Σιρμιντζέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Ζωγοπούλου Μαρία φαρμακοποιός Phd Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Τοντικίδου Βικτωρία φαρμακοποιός,βιολόγος Msc Βιοτεχνολογίας ΑΣΚΗΣΗ 1: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

3002 Προσθήκη βρωµίου στο φουµαρικό οξύ προς mesoδιβρωµοηλεκτρικό

3002 Προσθήκη βρωµίου στο φουµαρικό οξύ προς mesoδιβρωµοηλεκτρικό 32 Προσθήκη βρωµίου στο φουµαρικό οξύ προς mesoδιβρωµοηλεκτρικό όξύ H HOOC COOH H Br 2 HOOC H Br Br H COOH C 4 H 4 O 4 (116.1) (159.8) C 4 H 4 Br 2 O 4 (275.9) Βιβλιογραφία A. M. McKenzie, J. Chem. Soc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις παλιότερες παρατηρήσεις : Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν

Διαβάστε περισσότερα

5001 Νίτρωση της φαινόλης σε 2-νιτροφαινόλη και 4- νιτροφαινόλη

5001 Νίτρωση της φαινόλης σε 2-νιτροφαινόλη και 4- νιτροφαινόλη 00 Νίτρωση της φαινόλης σε -νιτροφαινόλη και - νιτροφαινόλη KNO, H SO NO + NO C H O (9.) KNO (0.) H SO (98.) C H NO (9.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Ηλεκτρονιόφιλη αρωµατική υποκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

- 87 - ΕΝΟΤΗΤΑ Θ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΤΕΡΩΝ

- 87 - ΕΝΟΤΗΤΑ Θ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΤΕΡΩΝ - 87 - ΕΝΟΤΗΤΑ Θ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΤΕΡΩΝ Οι εστέρες είναι μια κατηγορία οργανικών ενώσεων πολύ διαδεδομένη στη φύση, με γενικό τύπο: C R R' Πολλοί πτητικοί εστέρες έχουν έντονη, ευχάριστη οσμή και άρωμα φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Ce(IV)(NH ) (N ) 6 C H CeH 8 N 8 8 C H 8 (78.) (58.) (8.) Βιβλιογραφία Tse-Lok Ho et al., Synthesis 97, 6. Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Οξείδωση.

Διαβάστε περισσότερα

4010 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη

4010 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη 4010 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη O C 3 + O O 3 C O C 3 Zeolith O C 3 + C 3 COO O C 3 C 7 8 O (108.1) C 4 6 O 3 (102.1) C 9 10 O 2 (150.2) C 2 4 O 2 (60.1) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν ασθένειες όπως η μαλάρια (ελονοσία), οι στομαχικές

Διαβάστε περισσότερα

5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα

5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα 5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα H O O O + HO 4-τολουολοσουλφονικό οξύ + H 2 O NO 2 HO NO 2 C 7 H 5 NO 3 C 2 H 6 O 2 C 7 H 8

Διαβάστε περισσότερα

Α 2 2.1 39-40 Γ 1 1.1 19 Ε.Κ.Φ.Ε.

Α 2 2.1 39-40 Γ 1 1.1 19 Ε.Κ.Φ.Ε. Ανίχνευση αμύλου Φυτό γερανιού Πατάτες Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 Ενότητα 1.1 Σελ. 19 Αμυλόκοκκοι πατάτας 1 Εισαγωγή Η φωτοσύνθεση είναι μια λειτουργία των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα NP 4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα CEt + FeCl 3 x 6 H 2 CEt C 8 H 12 3 C 4 H 6 C 12 H 18 4 (156.2) (70.2) (270.3) (226.3) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο

2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο 2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο H + SCl 2 Cl + HCl + S 2 C 9 H 8 2 (148.2) (119.0) C 9 H 7 Cl (166.6) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα "Κλινικά αποδεδειγµένα αποτελέσµατα σε 47 ηµέρες" Αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας Ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΡΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο 4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο C 6 H 10 (82.2) + 4 H H 2 2 H + 4 H 2 (34.0) + sodium tungstate dihydrate + Aliquat 336. Na 2 W 4 2 H 2 (329.9) C 6 H 10 4 C 25 H 54 ClN (404.2) (146.1)

Διαβάστε περισσότερα

2023 Αναγωγή της D-(+)-καµφοράς µε λιθιο αργιλλιο υδρίδιο σε ένα ισοµερές µίγµα (+)-βορνεόλης και ( )-ισοβορνεόλης

2023 Αναγωγή της D-(+)-καµφοράς µε λιθιο αργιλλιο υδρίδιο σε ένα ισοµερές µίγµα (+)-βορνεόλης και ( )-ισοβορνεόλης 223 Αναγωγή της D-(+)-καµφοράς µε λιθιο αργιλλιο υδρίδιο σε ένα ισοµερές µίγµα (+)-βορνεόλης και ( )-ισοβορνεόλης LiAlH 4 tert-butyl-methyl-ether H + OH O OH H C 1 H 16 O (152.2) LiAlH 4 (38.) a C 1 H

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ Εισαγωγή Με το ερώτημα «Σε ποιο βαθμό είναι διαδεδομένη η παρασκευή και χρήση των αιθερίων ελαίων σήμερα, ποια προτιμώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Λίπη & έλαια (Λιπίδια)

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων.

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. Εισηγητές, οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ : Γαβρίλης Ηλίας, Χημικός Βράκα Ελένη, Φυσικός Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. 2. Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα Σκοπός Να

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.oc-praktikum.de

http://www.oc-praktikum.de NP 506 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη KMn /Al C H 0 KMn C H 8 (78.) (58.0) (08.) Bιβλιογραφία Nüchter, M., ndruschka, B., Trotzki, R., J. Prakt. Chem. 000,, No. 7 Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Pharmaton Vitamigen Efferv.

Pharmaton Vitamigen Efferv. Pharmatοn Geriatric Pharmaton Vitamigen caps Pharmaton Vitamigen Efferv. Pharmaton CardioActive Pharmaton Kiddi Syr. Pharmaton Matruelle ΚΩΔΙΚΟΣ 705402 706607 716240 716238 716236 716232 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ξικός αιθυλεστέρας ή Οξικό αιθύλιο Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όξινη μορφή Ουδέτερη μορφή αλκαλική μορφή ή zwitterion

Όξινη μορφή Ουδέτερη μορφή αλκαλική μορφή ή zwitterion 11 Απομόνωση της καζεΐνης από το γάλα και ιδιότητές της Στόχος της άσκησης: Κατανόηση της χημικής σύστασης των πρωτεϊνών. Η εξοικείωση με τις ηλεκτρικές ιδιότητες των πρωτεϊνών και την επίδραση οξέων και

Διαβάστε περισσότερα

2003 Καταλυόµενη από οξέα ακεταλοποίηση της 3- νιτροβενζαλδεϋδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο 1,3- διοξολάνιο

2003 Καταλυόµενη από οξέα ακεταλοποίηση της 3- νιτροβενζαλδεϋδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο 1,3- διοξολάνιο 2003 Καταλυόµενη από οξέα ακεταλοποίηση της 3- νιτροβενζαλδεϋδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο 1,3- διοξολάνιο H O NO 2 HO HO 4-τολουολοσουλφονικό οξύ O O + + κυκλοεξάνιο NO 2 H 2 O C 7 H 5 NO 3 C

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

3015 Σύνθεση του ιωδοκυκλοεξανίου από κυκοεξάνιο και ιωδοφόρµιο

3015 Σύνθεση του ιωδοκυκλοεξανίου από κυκοεξάνιο και ιωδοφόρµιο 5 Σύνθεση του ιωδοκυκλοεξανίου από κυκοεξάνιο και ιωδοφόρµιο + CHI NaOH I C 6 H (8.) CHI (9.7) (.) C 6 H I (.) Βιβλιογραφία P. R. Schreiner, O. Lauenstein, E. D. Butova, and A. A. Fokin, Angew. Chem. 999,,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Γενικά για τα διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοτεχνικές συνταγές με προϊόντα του γένους Citrus

Φαρμακοτεχνικές συνταγές με προϊόντα του γένους Citrus Φαρμακοτεχνικές συνταγές με προϊόντα του γένους Citrus 1 Ηεργασίααυτήπεριλαμβάνειτασπουδαιότερα είδητουγένους Citrus. Θααναφερθούμεσταμέρητουφυτούπου χρησιμοποιούνταιστηθεραπευτική, τιςιδιότητες αυτώνκαιταφαρμακοτεχνικάσκευάσματααπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA ΚΑΙ RNA AΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Αρχή της μεθόδου: Η μέθοδος στηρίζεται στις διαφορετικές διαλυτότητες των ουσιών σε δύο μη μιγνυομένους διαλύτες Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

http://www.oc-praktikum.de

http://www.oc-praktikum.de NP 05 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη CH + CH CH Sc(Tf) + CH CH CH CH C 7 H 8 (08.) C 4 H 6 (02.) (CF S ) Sc (492.2) C 9 H 0 2 (50.2) C 2 H 4 2 (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο 0 Σύνθεση της trans-,-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο H O /HCO H C H 0 (8.) H O HCO H (.0) (.0) C H O (.) Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Προσθήκη σε αλκένια, στερεοεκλεκτική προσθήκη,

Διαβάστε περισσότερα

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί;

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί; ΚΑΦΕΣ AURILE Γενικές Πληροφορίες Πώς καβουρδίζεται ο καφές Aurile; Ο καφές Aurile καβουρδίζεται για περίπου 20 λεπτά στους 210 C (ο τρόπος αυτός είναι γνωστός ως American Roast). Κατά τη διάρκεια του καβουρδίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα ορίσουμε την ταχύτητα διάλυσης μιας στερεής ουσίας στο νερό και θα

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 1 2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 2.2-1. Τι ονομάζεται μείγμα; Μείγμα ονομάζεται κάθε σύστημα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων ουσιών. Τα περισσότερα υλικά στη φύση είναι μίγματα. 2.2-2.

Διαβάστε περισσότερα

PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: Panadol Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 500mg/TAB, δισκία αναβράζοντα 500mg/E.F. TAB, πόσιμο διάλυμα 160mg/5ml,

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα σύνθεσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος με μικροκλίμακα

Πείραμα σύνθεσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος με μικροκλίμακα Πείραμα σύνθεσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος με μικροκλίμακα Εισαγωγή Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο. Χρησιμοποιείται ευρέως ως αναλγητικό (κατευναστικό πόνου) και αντιπυρετικό. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ AFLUON 0,1% (w/v) ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα Αζελαστίνη υδροχλωρική/azelastine hydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

4026 Σύνθεση του 2-χλωρο-2-µεθυλοπροπάνιο (tertβουτυλοχλωρίδιο)

4026 Σύνθεση του 2-χλωρο-2-µεθυλοπροπάνιο (tertβουτυλοχλωρίδιο) 4026 Σύνθεση του 2-χλωρο-2-µεθυλοπροπάνιο (tertβουτυλοχλωρίδιο) από tert-βουτανόλη OH + HCl Cl + H 2 O C 4 H 10 O C 4 H 9 Cl (74.1) (36.5) (92.6) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Πυρηνόφιλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LOCERYL ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ 5% Amorolfine 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Amorolfine Έκδοχα: Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα.

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα. Οξέα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα. Το διάλυμα έχει την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη του τη μάζα. Τα συστατικά του διαλύματος δεν μπορούν να διακριθούν ούτε με γυμνό μάτι, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοτεχνικές συνταγές με προϊόντα του γένους Citrus.

Φαρμακοτεχνικές συνταγές με προϊόντα του γένους Citrus. Φαρμακοτεχνικές συνταγές με προϊόντα του γένους Citrus. Φιλιάνος Σκεύος Ομοτ. Καθηγητής Παν. Αθηνών. Φιλιάνος Μάρκος Φαρμακοποιός. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τα σπουδαιότερα είδη του γένους Citrus. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου Διδάσκοντες: Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Ουρανία Κούλη, Ε.ΔΙ.Π. Μαρία Τσάμη, Ε.ΔΙ.Π. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71)

Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71) ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Αυλωνίτης Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71) Κινηματικό Ιξώδες Διαφανών και Αδιαφανών Υγρών Σκοπός Με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

2011 Καταλυόµενη από οξύ αντίδραση του L-(+)-τρυγικού οξέος µε αιθανόλη προς τρυγικό διαιθυλεστέρα

2011 Καταλυόµενη από οξύ αντίδραση του L-(+)-τρυγικού οξέος µε αιθανόλη προς τρυγικό διαιθυλεστέρα 2011 Καταλυόµενη από οξύ αντίδραση του L-(+)-τρυγικού οξέος µε αιθανόλη προς τρυγικό διαιθυλεστέρα O H HO O C C OH OH H OH O O CH C 3 Amberlyst 15 H OH + 2 H 3 C OH + 2 H HO H 2 O C O O CH 3 C 4 H 6 O

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα!

Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Νέα εποχή, νέο ξεκίνημα! Φέτος οι μέρες μας θα είναι γεμάτες με οικογενειακές στιγμές, βόλτες με φίλους και καινούργιες προκλήσεις. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

- 34 - Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Δ ΠΟΥΡΙΝΕΣ R 1 R N R 2. Καφεΐνη R=R 1 =R 2 =CH 3 Θεοφυλλίνη R=R 2 =CH 3, R 1 =H Θεοβρωμίνη R=H, R 1 =R 2 =CH 3

- 34 - Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Δ ΠΟΥΡΙΝΕΣ R 1 R N R 2. Καφεΐνη R=R 1 =R 2 =CH 3 Θεοφυλλίνη R=R 2 =CH 3, R 1 =H Θεοβρωμίνη R=H, R 1 =R 2 =CH 3 - 34 - Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Δ ΠΟΥΡΙΝΕΣ Τα παράγωγα της πουρίνης καφεΐνη, θεοβρωμίνη και θεοφυλλίνη, ενώ στερούνται πρακτικά βασικών ιδιοτήτων, παρόλα ταύτα συνήθως ταξινομούνται ως αλκαλοειδή, λόγω της παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Χυµού Φρούτων Εισαγωγή Αναφερόµαστε κυρίως σε εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεµόνια, κίτρο), σε πυρηνόκαρπα (βερίκοκα, ροδάκινα, δαµάσκηνα, αχλάδια) και µήλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ 1. Σκοπός του πειράµατος Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Χημεία με γεύσεις, χρώματα και αρώματα

Η Χημεία με γεύσεις, χρώματα και αρώματα Ε. Κ. Φ. Ε. Χ α λ α ν δ ρ ί ο υ Η Χημεία με γεύσεις, χρώματα και αρώματα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ Σκοπός: Η παρασκευή αιθανόλης από ζύμωση εκχυλίσματος σταφίδων ( σταφιδογλέυκους) Εισαγωγικές γνώσεις Η αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΟΤΑΝΑ. Χρυσούλα Γκούσκου Φαρμακοποιός Quality & Training Manager FREZYDERM ΑΒΕΕ

ΠΟΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΟΤΑΝΑ. Χρυσούλα Γκούσκου Φαρμακοποιός Quality & Training Manager FREZYDERM ΑΒΕΕ ΠΟΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΟΤΑΝΑ. Χρυσούλα Γκούσκου Φαρμακοποιός Quality & Training Manager FREZYDERM ΑΒΕΕ Απόσταγμα είναι το προϊόν της απόσταξης, ( μετ.) ότι συμπυκνώνει την βαθύτερη ουσία, ( ετυμ.)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού. Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία

Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού. Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία Σπιτικά ποτά Αλκοολούχα (ηδύποτα) Ζαχαρούχοι συμπυκνωμένοι χυμοί Ηδύποτα Παρασκευάζονται με την προσθήκη ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗΣ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΡΟΠΑΝΙΟΥ Οικογένεια ERYTHROXYLACEAE

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗΣ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΡΟΠΑΝΙΟΥ Οικογένεια ERYTHROXYLACEAE ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗΣ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΡΟΠΑΝΙΟΥ Οικογένεια ERYTHRXYLACEAE H 2 H 2 CH H 2 H2 CH λυσίνη ορνιθίνη CH Πυρρολιδίνη Πυρρολιζιδίνη Τροπάνιο: Πυρρολιδίνη + Πιπεριδίνη Νικοτινικό οξύ (Νιασίνη,

Διαβάστε περισσότερα

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΗΜΕΙΑ» για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Οι διδάσκοντες Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς AquaTec 1.2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων Νίκος Καρατζάς 2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Προειδοποίηση: Το υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω δεν πρέπει να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει)

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει) 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Α Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της ζάχαρης

Η ιστορία της ζάχαρης ΖΑΧΑΡΗ Η ιστορία της ζάχαρης H λέξη ζάχαρη προέρχεται ετυμολογικά από την σανσκριτική λέξη śarkara, που αρχικά σήμαινε άμμος ή χαλίκι. Το αρχαίο ινδικό όνομά της γκάουρα προφανώς προήλθε από την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/5 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DAFLON 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Micronized purified flavonoid fraction Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ 17(01) 24 ΝΑΙ 2 ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ 17(01) 24 ΝΑΙ 2 ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ 17(01) 24 ΝΑΙ 2 ΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3. Εκχύλιση. Απομόνωση καφεΐνης από το τσάϊ.

ΑΣΚΗΣΗ 3. Εκχύλιση. Απομόνωση καφεΐνης από το τσάϊ. 27 ΑΣΚΗΣΗ 3 Εκχύλιση. Απομόνωση καφεΐνης από το τσάϊ. Η εκχύλιση είναι μια από τις παλαιότερες "χημικές" δραστηριότητες του ανθρώπου. Η παρασκευή ενός αφεψήματος (καφέ, τσάι, κλπ), αλλά και άλλες αναλόγες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΝΕΡΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΝΕΡΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΝΕΡΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ (έλαιο) Μαλακτικό, αντιρυτιδικό, για ξηρά δέρματα, επαναφέρει τα κύτταρα στη φυσική κατάσταση (περιέχει βιταμίνες Α, Β, D, K, H, PP, C). Καθαρίζει λεκέδες γήρατος,

Διαβάστε περισσότερα