ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 10: ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 10: ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών"

Transcript

1 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 10: ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Δυτικής Μακεδονίας και στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Αναλύονται οι αιτίες και παρουσιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης της κοσμικής ατμόσφαιρας, που πολλές φορές δημιουργείται στην τέλεση της ακολουθίας του γάμου. Προβάλλεται η αναγκαιότητα της διδαχής των νεόνυμφων και της πνευματικής μύησης στη θεολογική νοηματοδότηση του γάμου. Αναφέρονται γεγονότα από την εκκλησιαστική ιστορία που φανερώνουν τις κυρίαρχες αντιλήψεις για το μυστήριο του γάμου. Υπογραμμίζεται η διαφορετική θεώρησή του σε Ανατολή και Δύση, και γίνεται αναφορά στη σύνδεση της ακολουθίας του γάμου με τη θεία Λειτουργία. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. 5

6 της ακολουθίας του Γάμου (1 από 23) Ο γάμος ως έκφραση αγάπης και ενότητας είναι «μυστήριον μέγα». Σημαντικό ρόλο για την διαμόρφωση των κοινωνικών στερεοτύπων για τον γάμο παίζουν η παιδεία, η πνευματική καλλιέργεια, ο τρόπος κατανόησης του μυστηρίου, οι αντιλήψεις της κοινωνίας και των συγγενών για τον γάμο. Επίσης, επιδρούν οι δυσκολίες και η δοκιμασία της αγάπης που βιώνει το ζεύγος. Όλα αυτά, αν δεν υπάρχει πνευματική ετοιμότητα, δημιουργούν μια κοσμική ατμόσφαιρα. 6

7 της ακολουθίας του Γάμου (2 από 23) Συχνά το πνεύμα του κόσμου εισβάλλει σε όλες τις εκφάνσεις του εκκλησιαστικού βίου. Ειδικότερα στον γάμο φαίνεται να συγκρούεται η πνευματική με τη βιολογική ζωή. Όταν όμως η Εκκλησία δεν αφομοιώνεται από τον κόσμο αλλά διασώζει και μεταδίδει το ευαγγελικό μήνυμα, οι δύο πόλοι θεωρούνται συνθετικά. 7

8 της ακολουθίας του Γάμου (3 από 23) Η Εκκλησία μεταμορφώνει τα πράγματα του κόσμου και τα εντάσσει στην προοπτική της Βασιλείας του Θεού. Το ανθρώπινο με τη χάρη του Θεού γίνεται θεανθρώπινο. Ο γάμος είναι βιολογικό αλλά και πνευματικό γεγονός. Τα μυστήρια της Εκκλησίας συνδέονται με καθοριστικές στιγμές του ανθρώπινου βίου. 8

9 της ακολουθίας του Γάμου (4 από 23) Με τον γάμο ευλογείται και αγιάζεται η συζυγική ζωή ως «ἀρχὴ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους». Με τα μυστήρια τα μέλη της Εκκλησίας έρχονται σε κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό και μεταξύ τους. Ωστόσο, τα μυστήρια κινδυνεύουν να χάσουν στη συνείδηση των πιστών τον εκκλησιολογικό και εσχατολογικό τους χαρακτήρα και να θεωρηθούν ως ατομικές ή οικογενειακές υποθέσεις, ιδιωτικές τελετές ή κοσμικές κοινωνικές εκδηλώσεις. 9

10 της ακολουθίας του Γάμου (5 από 23) Η Ποιμαντική της Εκκλησίας πρέπει να στηρίζεται στη θεολογία. Ό,τι ισχύει για τα άλλα μυστήρια, ισχύει και για τον γάμο. Παρόλα αυτά στην ιστορία της Εκκλησίας ο γάμος υποτιμήθηκε. Αυτό συνέβη σε μανιχαϊστικούς, γνωστικιστικούς ή άλλους εγκρατητικούς κύκλους. Γι αυτό και υπάρχουν ιεροί κανόνες που καταδικάζουν όσους βδελύσσονται τον γάμο και υποτιμούν τη δημιουργία του Θεού. 10

11 της ακολουθίας του Γάμου (6 από 23) Ενδεικτικός είναι ο 51 ος κανόνας των αγίων Αποστόλων: «Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ, γάμου, καὶ κρεῶν, καὶ οἴνου, οὐ δι ἄσκησιν, ἀλλὰ διὰ βδελυρίαν ἀπέχηται, ἐπιλαθόμενος ὅτι πάντα καλὰ λίαν, καὶ ὅτι ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ βλασφημῶν διαβάλλῃ τὴν δημιουργίαν, ἢ διορθούσθω, ἢ καθαιρείσθω, καὶ τῆς ἐκκλησίας ἀποβαλλέσθω. Ὡσαύτως καὶ λαϊκός». 11

12 της ακολουθίας του Γάμου (7 από 23) Παρόλα αυτά στον χώρο της Εκκλησίας πάλι παρεισέφρυσαν απαξιωτικές θεωρήσεις για τον γάμο. Είναι ενδεικτικοί οι κανόνες της εν Γάγγρα Συνόδου, που αναθεμάτιζαν όσους δεν δέχονταν να μεταλάβουν τα άχραντα μυστήρια από άγαμο ιερέα και ισχυρίζονταν ότι οι έγγαμοι λόγω της σαρκικής μίξεως θα στερηθούν τη βασιλεία των ουρανών. Σήμερα, είτε από παρανοήσεις, είτε από πνευματική ραθυμία, είτε από νομοθετικές ρυθμίσεις, είτε από το πνεύμα του κόσμου, ο γάμος κινδυνεύει να χάσει το θεολογικό του νόημα. Θα αναφερθούν δύο παραδείγματα από τη βυζαντινή εποχή και θα γίνει και μια σύντομη αναφορά στην πρακτική που ακολουθήθηκε στη Δύση. 12

13 της ακολουθίας του Γάμου (8 από 23) Το 830 η Ευφροσύνη, σύζυγος του Μιχαήλ του Β και μητριά του Θεοφίλου, συγκέντρωσε στο παλάτι τις πιο όμορφες κοπέλες της αυτοκρατορίας. Στον Θεόφιλο έδωσε χρυσό μήλο που θα πρόσφερε στη μέλλουσα γυναίκα του. Ανάμεσα στις κοπέλες βρίσκονταν και η βυζαντινή αρχόντισσα Κασσιανή. Ο Θεόφιλος την πλησίασε λέγοντας έναν αστεϊσμό: «ὡς ἄρα ἐκ γυναικὸς ἐρρύη τὰ φαῦλα». Η Κασσιανή, που διέθετε βαθιά θεολογική παιδεία, απάντησε: «Ἀλλὰ καὶ διὰ γυναικὸς πηγάζει τὰ κρείτω». Ο Θεόφιλος βλέπει τον γάμο κοσμικά και ως σύμβολο γυναίκας την Εύα. Η Κασσιανή διασώζει την ιερότητα του γάμου και βλέπει την Παναγία ως σύμβολο της γυναίκας. Μήπως στο επεισόδιο αυτό προβάλλεται η γυναίκα ως σύμβολο της πτώσεως και όχι ως σύμβολο της Καινής Κτίσεως; 13

14 της ακολουθίας του Γάμου (9 από 23) Αργότερα ο Λέων ο Στ ο Σοφός( ), εισάγοντας την υποχρεωτική ιερολόγηση του γάμου, βοήθησε ιεραποστολικά την Εκκλησία αλλά συνέβαλε στη σταδιακή αποσύνδεσή του από τη θεία Ευχαριστία. Δεν θέσπισε την ιερολογία του γάμου, απλώς υιοθέτησε με πολιτικό νόμο την υπάρχουσα πράξη της Εκκλησίας, γεγονός που θα μπορούσε να εισάγει την δικανική αντιμετώπιση της χριστιανικής ζωής. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του Λέοντος προσηλώνονταν στο να αποδεχτεί ο Πατριάρχης τον τέταρτο γάμο του με τη Ζωή Καρβουνοψίνα, και να γίνει αποδεκτός και ο τέταρτος γάμος. Η άρνηση του Πατριάρχη Νικόλαου Μυστικού να αναγνωρίσει αυτόν τον γάμο του στέρησε τον θρόνο, και έφερε στο προσκήνιο τον Πάπα Ρώμης Σέργιο τον Γ, ο οποίος τον αναγνώρισε. 14

15 της ακολουθίας του Γάμου (10 από 23) Για την πρακτική της ιερολόγησης του γάμου στη Δύση υπάρχουν δύο απόψεις: 1. Σύμφωνα με την πρώτη η γαμήλια τελετή γινόταν κανονικά στην Εκκλησία με την παρουσία επισκόπου και σε συνδυασμό με τη θεία Ευχαριστία. Η συνήθεια αυτή αφορούσε κυρίως τους βασιλείς και τους πρίγκηπες. 2. Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη ο γάμος στις λαϊκές τάξεις θεωρούνταν ως βέβηλη πράξη. Γι αυτό καλούσαν τον ιερέα να ευλογήσει τη νέα οικεία και τη συζυγική κλίνη, όχι όμως να ευλογήσει τον γάμο των νεονύμφων. 15

16 της ακολουθίας του Γάμου (11 από 23) Η θεώρηση του γάμου είναι διαφορετική σε Ανατολή και Δύση. Στη Δύση ο μυστηριακός χαρακτήρας περιορίζονταν στην αμοιβαία συμφωνία των συζύγων. Ο ιερέας με την ευλογία επικύρωνε αυτή τη συμφωνία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία με το μυστήριο του γάμου καθαγιάζεται ο δεσμός μεταξύ ανδρός και γυναικός. 16

17 της ακολουθίας του Γάμου (12 από 23) Οι Πατέρες προτιμούν την παρθενία αλλά δεν υποτιμούν τον γάμο. Για την σωστή κατανόηση των κειμένων τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παραλήπτες και ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκαν. Είναι γνωστό πως η Ποιμαντική της Εκκλησίας μπορεί να τηρείται με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο συνυπολογίζοντας τα πρόσωπα και τις συγκεκριμένες κοινωνικές και ιστορικές καταστάσεις. Όσο αφορά την Ποιμαντική του γάμου, είναι αποδεκτό ότι η ιερότητά του διασώζονταν όσο υπήρχε η προετοιμασία και η μετοχή των νεονύμφων στη θεία Ευχαριστία. Η σταδιακή αποσύνδεση του γάμου από τη θεία Ευχαριστία επέτρεψε να επικρατήσει το κοσμικό πνεύμα. 17

18 της ακολουθίας του Γάμου (13 από 23) Παρότι όμως υπήρχε σύνδεση της Ακολουθίας του γάμου με τη θεία Λειτουργία, οι νεόνυμφοι δεν κοινωνούσαν πάντοτε. Σε αυτό συνέβαλαν δύο κυρίως λόγοι: 1. η επικράτηση της συνήθειας να κοινωνούν οι χριστιανοί δύο ή τρεις φορές τον χρόνο και 2. η πνευματική ραθυμία των νεονύμφων. 18

19 της ακολουθίας του Γάμου (14 από 23) Σε ορισμένες τυπικές διατάξεις αναφέρεται ότι οι νεόνυμφοι μεταλάμβαναν, αν είχαν προετοιμαστεί με νηστεία. Σε κάποιες άλλες διατάξεις του ΙΕ αιώνα φαίνεται ότι η σύναψη ή μη της θείας λειτουργίας στην ακολουθία του γάμου σχετίζονταν με την προσέλευση ή μη των νεόνυμφων στη θεία Ευχαριστία. Η αποσύνδεση των δύο μυστηρίων δεν είναι τυχαία. Στις μέρες μας θα πρέπει να ενθαρρύνονται τα ζευγάρια που έχουν τη διάθεση να συνάπτουν τον γάμο τους στη θεία Ευχαριστία. 19

20 της ακολουθίας του Γάμου (15 από 23) Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ευχές της Λειτουργίας που συνδέονται με τους έγγαμους και την έγγαμη ζωή. Στη συναπτή της Λειτουργίας του αγίου Ιακώβου αναφέρεται: «Ὑπὲρ τῶν ἐν παρθενίᾳ καὶ ἁγνείᾳ καὶ ἀσκήσει καὶ ἐν σεμνῷ γάμῳ διαγόντων». 20

21 της ακολουθίας του Γάμου (16 από 23) Στις βυζαντινές λειτουργίες, του ιερού Χρυσοστόμου και του μεγάλου Βασιλείου, οι δεήσεις μεταφέρονται στο δεύτερο μέρος της ευχής της αναφοράς. Στη Λειτουργία του Μ. Βασιλείου αναφέρεται: «Τὰς συζυγίας αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ διατήρησον». Στη Λειτουργία του ιερού Χρυσοστόμου αναφέρεται: «ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν Ὑπὲρ τῶν ἐν ἁγνείᾳ καὶ σεμνῇ πολιτεία διαγόντων». Για την εποχή μας οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι σημαντικές να κατανοούνται, λαμβανομένου υπόψη ότι οι ευχές αυτές λέγονται μυστικώς και δεν ακούγονται από τον λαό. 21

22 της ακολουθίας του Γάμου (17 από 23) Έτσι, όσο αφορά την κατάσταση στη σημερινή εποχή προκύπτουν κάποια ερωτήματα: 1. μήπως στις μέρες μας ο εκκλησιαστικός γάμος έχει χάσει τον μυστηριακό και εκκλησιαστικό του χαρακτήρα και αντιμετωπίζεται ως πολιτιστικό αυτονόητο; 2. Μήπως υπάρχει ελλιπής θεολογική ενημέρωση σε σχέση με το μυστήριο αυτό; 3. Είναι επαρκής η Ποιμαντική του γάμου; 22

23 της ακολουθίας του Γάμου (18 από 23) 4. Δίνονται εξηγήσεις από την εκκλησιαστική πλευρά σε ότι αφορά τα διαμορφωμένα κοινωνικά στερεότυπα, που επικρατούν για τον γάμο; 5. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση της νεότερης τεχνολογίας στη λατρεία; 6. Γιατί δεν τηρούνται οι βασικές τυπικές διατάξεις του γάμου; 23

24 της ακολουθίας του Γάμου (19 από 23) Πρώτα απ όλα η τελετουργία με τον συμβολικό της χαρακτήρα έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Στα ευχολόγια προβλέπεται να τελείται ο γάμος μετά τη θεία Λειτουργία. Όταν ο ιερέας έρχεται στον νάρθηκα σφραγίζει τα κεφάλια των νεονύμφων, ανάβει τα κεριά και θυμιατίζει για να υπενθυμίσει στους νεονύμφους ότι εισέρχονται στην βασιλεία του Θεού. Η ακολουθία του Αρραβώνος θα μπορούσε να γίνεται στον νάρθηκα. 24

25 της ακολουθίας του Γάμου (20 από 23) Στις μέρες μας αυτοί που υποδέχονται τους νεόνυμφους είναι οι φωτογράφοι. Ο ιερέας και η φωνή του χάνονται. Η χρήση των μέσων της τεχνολογίας δημιουργεί στον ναό ατμόσφαιρα στούντιο. Σήμερα βέβαια το να κρατηθούν οι κάμερες και οι φωτογράφοι στα σκαλιά είναι μάλλον ακατόρθωτο. Ωστόσο, η αταξία μπορεί να περιοριστεί με τη σωστή συνεννόηση. 25

26 της ακολουθίας του Γάμου (21 από 23) Οι νεόνυμφοι είναι παιδιά της Εκκλησίας. Χρέος των ποιμένων είναι να τελέσουν τη «γιορτή» των νεονύμφων με λαμπρότητα, επισημότητα και ευπρέπεια, διατηρώντας και το ανάλογο λατρευτικό και λειτουργικό ήθος. Σε αυτό θα βοηθούσε πολύ η ύπαρξη ιεροψαλτών. Όχι με τη βιασύνη και το άγχος του επόμενου γάμου. Για να διασωθεί η ιερότητα στην Ακολουθία του Γάμου, χρειάζεται ποιμαντική ευθύνη και πνευματική καλλιέργεια των νεονύμφων. 26

27 της ακολουθίας του Γάμου (22 από 23) Η ευθύνη των ποιμένων είναι μεγάλη. Όταν οι μελλόνυμφοι απευθύνονται στην Εκκλησία, ο εφημέριος δεν θα πρέπει να τους αντιμετωπίσει με γραφειοκρατικό και ράθυμο τρόπο. Μπορεί να αφιερώσει λίγο χρόνο ώστε να ορίσει μια ειδική συνάντηση με το ζευγάρι, να τους δωρίσει ένα καλό βιβλίο, να τους συστήσει τη συμμετοχή τους στα μυστήρια της εξομολόγησης και της θείας Κοινωνίας. 27

28 της ακολουθίας του Γάμου (23 από 23) Χρειάζεται δηλαδή διδαχή και θεολογική νοηματοδότηση του γάμου, πριν από την τέλεση του μυστηρίου. Η διδαχή δεν χρειάζεται να καλύπτει όλη τη θεολογία του γάμου, αλλά να επικεντρώνεται σε ορισμένα σημεία της Ακολουθίας ώστε να αποφεύγεται η αταξία. Η διδαχή θα μπορούσε ίσως να απαντήσει και σε ορισμένα κοινωνικά στερεότυπα, όπως π.χ. ότι «ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα». Είναι όμως έτσι; Η συνεκτική δύναμη του έρωτα μέσα στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού γάμου μεταμορφώνεται σε έμπονη και ανιδιοτελή αγάπη, η οποία φτάνει ως τη θυσία του ενός συντρόφου για τον άλλο. Ο γάμος όπως τον προβάλλει η Εκκλησία σε καμία περίπτωση δεν σκοτώνει τον έρωτα αντίθετα τον ωριμάζει και αποδεικνύει την ιερότητα και το πνευματικό του βάθος. 28

29 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ. «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ». Έκδοση: 1.0. θεσσαλονίκη Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: URL. 29

30 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο. που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο. που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο. Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. 30

31 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς. το Σημείωμα Αδειοδότησης. τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων. το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει). μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. 31

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 4 η : ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 20: ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 20: ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 20: ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ενότητα 4: ΣΧΕΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Α.Ε.Α.Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία γιά τό μυστήριο τοῦ γάμου καί τή δημιουργία μιᾶς χριστιανικῆς οἰκογένειας

Προετοιμασία γιά τό μυστήριο τοῦ γάμου καί τή δημιουργία μιᾶς χριστιανικῆς οἰκογένειας Προετοιμασία γιά τό μυστήριο τοῦ γάμου καί τή δημιουργία μιᾶς χριστιανικῆς οἰκογένειας Εἰσήγηση στήν τακτική Σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν συνεδρία αὐτῆς τῆς 5 ης Ὀκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ενότητα 2:Συγκρότηση ενός Ηλεκτρικού Κινητήριου Συστήματος είδη φορτίων Επαμεινώνδας Μητρονίκας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ. Γαλάνη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογικά στοιχεία καρκίνου του πνεύμονα Ο καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Ψηφιακή Λογική, Άλγεβρα Boole, Πίνακες Αλήθειας (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο

Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Η ανακάλυψη στοιχειωδών μαγνητικών ιδιοτήτων Ραβάνης Κωνσταντίνος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο

Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Παίζοντας με το νερό Ραβάνης Κωνσταντίνος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης Η παρούσα εισήγηση είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για μένα να σας κάνω κοινωνούς, αγαπητοί αδελφοί, της έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Παραχώρηση (Franchising) Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΟΜΑΔΑ-ΣΧΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Σκοποί ενότητας Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Ενότητα 4: Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Γιανναράκης Γρηγόρης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Ενότητα 5: ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΦΥΣΙΚΗ. Ενότητα 5: ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΦΥΣΙΚΗ Ενότητα 5: ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ Ημερίδα Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος με θέμα: «Χριστιανοί της Ευρώπης και σύγχρονα ηθικά διλήμματα» Βόλος 22.11.2014 π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 8: ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Ενότητα 6: Βασικές κατευθύνσεις για τη διδασκαλία του χορού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Δημιουργική μέθοδος Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Υγείας

Κοινωνιολογία της Υγείας Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Κοινωνιολογία της Υγείας Ενότητα 11 : Η εμπειρία της χρόνια ασθένειας Μέρος Α Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 7: Κλίμα αποδοχής, ελεύθερο παιχνίδι, συνεργασία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 7: Κλίμα αποδοχής, ελεύθερο παιχνίδι, συνεργασία Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 7: Κλίμα αποδοχής, ελεύθερο παιχνίδι, συνεργασία Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θείας Λατρείας & Ποιμαντικοῦ Ἔργου

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θείας Λατρείας & Ποιμαντικοῦ Ἔργου ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θείας Λατρείας & Ποιμαντικοῦ Ἔργου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κριτικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Υγείας

Κοινωνιολογία της Υγείας Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Κοινωνιολογία της Υγείας Ενότητα 10 : Κοινωνιολογία του Σώματος Μέρος Γ Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΌΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ

ΥΠΌΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΌΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΝΈΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΆ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΓΥΜΝΆΣΙΟΥ Αθήνα 30 Μαρτίου 2012 ΥΠΌΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΆ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ιερά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Τα Ιερά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας Τα Ιερά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας Τα Ιερά Μυστήρια, οι αγιαστικές, δηλαδή, πράξεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις οποίες μέσω ορατών σημείων μεταδίδεται η αόρατη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;)

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) 1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) Ένα βιβλίο πάνω στο γάμο και τα συζυγικά προβλήματα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς την εικόνα του γάμου όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Η πρόθεση μας δεν είναι να σκιαγραφήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα