Μαρούσι, Ιούνιος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, Ιούνιος 2014"

Transcript

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Αναθεώρηση 1 Ιουνίου 2014) Η «Εμπορική Πολιτική» που συνοδεύει τις συμβάσεις συνεργασίας της Globalnet Μεσίτες Ασφαλίσεων με τους συνεργάτες της, διευκρινίζει και συμπληρώνει τις ρυθμίσεις των συμβάσεων, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και σαφήνεια των όρων και συνθηκών συνεργασίας της εταιρίας με τους συνεργάτες της. Στην «Εμπορική Πολιτική» της Globalnet ενσωματώνονται με συνοπτική καταγραφή οι «Αποφάσεις της Πράξεως της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (Πράξη 31 / ) σχετικά με τον Κανονισμό Συμπεριφοράς (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών». ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Globalnet είναι εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων με βασικούς εταίρους την ΚΤΕΟHellas ΑΕ, την Εταιρία Συμμετοχών ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΑΕ και στρατηγικό συνεργάτη το διεθνή μεσιτικό όμιλο GRAS SAVOYE WILLIS. Βασικός σκοπός της εταιρίας είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών διαμεσολαβητών που θα χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό και εντιμότητα. Με τον τρόπο αυτόν η εταιρία μαζί με τους συνεργάτες της θα αποκτήσουν μεγαλύτερες δυνατότητες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων τους και πρόσκτησης νέων πελατών, προσφέροντας περισσότερες εναλλακτικές λύσεις για τις ασφαλιστικές τους ανάγκες, αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα προς τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικούς όρους συνεργασίας, βελτίωση της επιχειρηματικής προοπτικής τους, με τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την αύξηση της πωλησιακής δυναμικής. Ο κεντρικός στόχος της Globalnet είναι να αποτελέσει ένα δυναμικό πόλο συσπείρωσης ανεξάρτητων επιχειρηματιών της διαμεσολάβησης και μαζί με τους συνεργάτες της να καταστεί μια πρωτεύουσα δύναμη στην ασφαλιστική αγορά. Η Globalnet ασκεί παράλληλα αυτόνομη μεσιτική δραστηριότητα, κυρίως στον τομέα των επιχειρηματικών και εξειδικευμένων ασφαλίσεων, φροντίζοντας με προσοχή να μη θίγονται συμφέροντα των συνεργατών της. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Σαν συνεργάτης του δικτύου της Globalnet είναι ευπρόσδεκτος κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που: είναι κάτοχος ενημερωμένης άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, είτε Μεσίτη είτε Πράκτορα είτε Ασφαλιστικού Συμβούλου, προσκομίζει στην εταιρία τις πληροφορίες και τα νομιμοποιητικά κυρίως έγγραφα που απαιτούνται (άδεια επιμελητηρίου, καταστατικό, ΦΕΚ εκπροσώπησης, ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης), έχει υπογράψει νόμιμα τη σύμβαση συνεργασίας με την εταιρία, τους όρους της οποίας είναι διατεθειμένος να τηρεί με σχολαστικότητα, λειτουργεί βάσει των προτύπων ενημέρωσης του καταναλωτή, όπως έχουν οριστεί από την εποπτική αρχή και χρησιμοποιεί τα προβλεπόμενα έντυπα (έντυπο αναγκών, αιτιολόγηση προσφοράς, έντυπο εναντίωσης κ.ά.) τα οποία μπορεί να προμηθεύεται από την εταιρία, έχει ενημερωθεί και συμφωνήσει με την παρούσα Εμπορική Πολιτική, είναι πρόθυμος για μια γόνιμη και αμοιβαία ωφέλιμη συνεργασία, αξιοποιώντας τα εμπορικά πλεονεκτήματα και τις τεχνικές δυνατότητες που παρέχονται από την εταιρία.

2 Η Globalnet δεσμεύεται συμβατικά αλλά και ηθικά, σε περίπτωση διακοπής για οποιονδήποτε λόγο της συνεργασίας με βάση τους όρους της σύμβασης, να αποδώσει στο συνεργάτη το χαρτοφυλάκιο του και τις προμήθειες που δικαιούται και να απέχει από οποιαδήποτε αντιδεοντολογική ενέργεια πρόσκτησης της παραγωγής του. Η Globalnet διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτό το αίτημα συνεργασίας ενός διαμεσολαβητή, χωρίς να έχει την υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή της. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Γνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη της εταιρίας είναι στενά συνυφασμένη με την ανάπτυξη των συνεργατών της, η Globalnet συνεργάζεται μαζί τους με εντιμότητα και διαφάνεια, σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και αμοιβαίου οφέλους. Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις των συνεργατών του δικτύου της με πρακτικό και ουσιαστικό τρόπο, παρέχοντας τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που χρειάζονται, για να πετύχουν (α) αύξηση των εσόδων, μέσα από τη διατηρησιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου και πελατολογίου τους, έχοντας στη διάθεσή τους πολλαπλές δυνατότητες για ανταγωνιστικές πωλήσεις και νέα υπεραξία στην εξυπηρέτηση των πελατών τους, και (β) μείωση των εξόδων, μέσα από τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του γραφείου τους, παρέχοντας τη δυνατότητα μετακύλισης μιας σειράς χρονοβόρων τεχνικών διαδικασιών και δαπανηρών γραφειοκρατικών λειτουργιών. (α) Για την αύξηση των πωλήσεων και τη διατηρησιμότητα των πελατών τους, η Globalnet εξασφαλίζει στους συνεργάτες της πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής και Γενικών Κλάδων από τις περισσότερες αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς, καθώς και πρόσβαση σε προϊόντα αγορών του εξωτερικού, εναλλακτικές προϊοντικές λύσεις για όλες τις κατηγορίες πελατών: προσωπικές & οικογενειακές, επαγγελματικές και επιχειρηματικές, ανταγωνιστικά τιμολόγια και όρους ασφάλισης μέσω της εξαιρετικής συνεργασίας και των άριστων σχέσεων που διατηρεί με τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, όλο το χρήσιμο υποστηρικτικό και προωθητικό υλικό και την προϊοντική πληροφόρηση που παρέχουν οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, υπεύθυνη ενημέρωση για τις σημαντικές εξελίξεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, προσωπική υποστήριξη στους συνεργάτες της που το επιθυμούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτητικών ασφαλίσεων (ιδιαίτεροι πελάτες, πολύπλοκα προϊόντα), καθώς και στις τεχνικές και εμπορικές συνεννοήσεις με πελάτες και ασφαλιστικές, βοηθητική πωλησιακή και πληροφοριακή υποστήριξη μέσω της ανανεωμένης εταιρικής ιστοσελίδας, άμεση, αυτόματη, εναλλακτική τιμολόγηση και προσφορά στον πελάτη τυποποιημένων ασφαλιστικών προϊόντων (αυτοκίνητο, κατοικία) σε 24ωρη βάση μέσω της εταιρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ταχύτατη παρακολούθηση on line των συμβολαίων, ανανεώσεων, εισπράξεων και ζημιών των πελατών μέσω των εφαρμογών «Ηλεκτρονικό Γραφείο» και «Pay-for-Print» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρίας. (β) Για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων των συνεργατών της, η Globalnet αναβαθμίζει και επεκτείνει συνεχώς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει στους συνεργάτες της, επενδύοντας στην τεχνολογική υποδομή της εταιρίας, με βασικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας στις καθημερινές λειτουργίες, παρέχει χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες για συνεργάτες και πελάτες μέσα από την ανανεωμένη εταιρική ιστοσελίδα, που αφορούν στην ταυτότητα της εταιρίας και στο ανθρώπινο

3 δυναμικό της, σε όλα τα προϊόντα που μπορούν να προσφερθούν στους πελάτες, καθώς και στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και καθημερινής εξυπηρέτησης, θέτει στη διάθεση των συνεργατών του δικτύου της όλα τα υποχρεωτικά έντυπα και οδηγίες για την πωλησιακή και εισπρακτική διαδικασία, όπως προβλέπεται από την εποπτική αρχή, φροντίζει για την άμεση και συνεχή ενημέρωση των συνεργατών της πάνω στις εγκυκλίους (τιμολογιακές αλλαγές, νέα προϊόντα, διαδικαστικές οδηγίες κλπ) των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών και ενσωματώνει όπου είναι εφικτό τις αλλαγές αυτές στις εφαρμογές της πλατφόρμας της, προσφέρει με το ειδικευμένο προσωπικό της, καθημερινή πρόθυμη εξυπηρέτηση, πρακτική συμβουλή και αποτελεσματική υποστήριξη. Για τη διασφάλιση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με τα μέλη του δικτύου της η Globalnet προσφέρει ανταγωνιστικές προμήθειες που ανταποκρίνονται στην προσδοκία και των δύο μερών για μια υγιή, μακροπρόθεσμη και επικερδή συνεργασία, κατοχυρώνει την ανεξαρτησία και αυτόνομη επιχειρηματικότητα των συνεργατών της με έντιμες και διαφανείς συμβάσεις συνεργασίας, καλλιεργεί στις σχέσεις της με τους συνεργάτες, αλλά και μεταξύ των μελών του δικτύου, ένα κλίμα επαγγελματισμού, αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης. Πιστεύουμε ότι με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που απαριθμούνται παραπάνω, η συνεργασία της Globalnet με τους συνεργάτες της δεν μπορεί παρά να αποφέρει ουσιαστικά οφέλη για όλες τις πλευρές, αποτελώντας παράλληλα μια νέα, αισιόδοξη επιχειρηματική πρόταση προοπτικής για τους διαμεσολαβητές στην αγορά μας. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Η επιλογή συνεργασιών της Globalnet με τις ασφαλιστικές εταιρίες έχει βασιστεί σε μια σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά, που κατά την άποψή μας ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εταιρίας, των συνεργατών της και της αγοράς στην οποία απευθυνόμαστε. Τα σημαντικότερα κριτήρια για τις επιλογές των εταιριών μας είναι: η νόμιμη λειτουργία ή εκπροσώπησή τους στη χώρα μας, καθώς και η αξιοπιστία και καλή φήμη τους στην αγορά, η χρήσιμη και συμφέρουσα για τους πελάτες, τους συνεργάτες και την εταιρία εμπορική (προϊοντική, τιμολογιακή, προμηθειακή) πολιτική τους, η ταχεία, δίκαιη και εξυπηρετική διεκπεραίωση και καταβολή των αποζημιώσεων, η γρήγορη, πρόθυμη και αποτελεσματική επικοινωνία και ανταπόκριση (μηχανογραφική και του προσωπικού) στις εμπορικές και διαχειριστικές ανάγκες της εταιρίας και των συνεργατών της και ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός, η εντιμότητα και η δεοντολογία που επιδεικνύουν στις σχέσεις τους με την εταιρία, τους συνεργάτες, τους πελάτες και γενικότερα, την ασφαλιστική αγορά μας. Οι ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες η εταιρία συνεργάζεται σήμερα (Ιούνιος 2014) είναι: AIG, ΑΙΓΑΙΟΝ, AMTRUST, ΑΤΕ, ΑΧΑ, AXA PPP, BUPA, ERGO, EUROLIFE ERB, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, GENERALI, GROUPAMA, INTERASCO, INTERAMERICAN, INTERNATIONAL LIFE και METLIFE. Συνεργάζεται επίσης με τους μεσίτες ασφαλίσεων CROMAR, Γ.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και GRAS SAVOYE WILLIS. Η Globalnet διατηρεί το δικαίωμα σύναψης νέων ή και ακύρωσης υφιστάμενων συμβάσεων συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες (σεβόμενη τους εκάστοτε όρους), με κριτήριο τους στόχους και το καλώς νοούμενο συμφέρον της εταιρίας, των συνεργατών της και των πελατών. Η εταιρία μπορεί να προβαίνει σε ειδικές συμφωνίες με συναινούσες ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να επιτύχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (π.χ. αποκλειστικά προϊόντα, πρόσθετες υπηρεσίες ή καλύψεις), με γνώμονα πάντοτε την τήρηση της δεοντολογίας και το όφελος συνεργατών και πελατών.

4 Επιπρόσθετα η εταιρία συνάπτει μόνιμες ή ad hoc συνεργασίες με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς μεσιτικούς οίκους, προκειμένου να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών της και να προσφέρει ακόμη περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στους πελάτες και υπεραξία στις υπηρεσίες των συνεργατών της. Η Globalnet και οι συνεργάτες της αποφασίζουν ελεύθερα και χωρίς δέσμευση για τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα προϊόντα που προτείνουν σε πελάτες, φροντίζοντας για τη δίκαιη και σωστή παρουσίασή τους και αιτιολογώντας προς τους πελάτες την επιλογή τους, σύμφωνα και με τους κανονισμούς της εποπτικής αρχής. Τέλος, η Globalnet και οι συνεργάτες της συμμορφώνονται πλήρως με τις εγκυκλίους και τις οδηγίες των ασφαλιστικών εταιριών και φροντίζουν από τη δική τους πλευρά, για τη διατήρηση μιας παραγωγικής και απρόσκοπτης συνεργασίας όλων των μερών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Οι διαδικασίες και οι διορίες είσπραξης και απόδοσης των ασφαλίστρων των πελατών, καθώς και ο τρόπος και το χρονικό περιθώριο ακύρωσης συμβολαίων, αναγράφονται με σαφήνεια στα σχετικά άρθρα της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της εταιρίας και των συνεργατών της, που δεσμεύονται για τη συνεπή τήρησή τους. Οι όροι της σύμβασης είναι δυνατόν να τροποποιούνται με προσαρτήματα προκειμένου να είναι ενημερωμένοι και συμβατοί με την εκάστοτε νομοθεσία και τις ρυθμίσεις της εποπτικής αρχής. Η Globalnet φροντίζει να ενσωματώνει με τον ταχύτερο και ομαλότερο τρόπο τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, τόσο στις συμβάσεις όσο και στις σχετικές διαδικασίες και εφαρμογές της πλατφόρμας της, ενημερώνοντας άμεσα τους συνεργάτες του δικτύου της και βοηθώντας τους να προσαρμοστούν και αυτοί με τη σειρά τους στις αλλαγές. Θεωρούμε ότι η γρήγορη και αποτελεσματική προσαρμογή στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά μας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσδίδει πρόσθετη αξία και κύρος στην εταιρία και στους συνεργάτες της και εμπιστοσύνη στους πελάτες. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Η Globalnet δεν επιβάλλει στους συνεργάτες του δικτύου της κάποιο ενιαίο προμηθειακό σύστημα ή κανονισμό, θεωρώντας ότι η κάθε συνεργασία μας αποτελεί μια ξεχωριστή επιχειρηματική συνέργεια, στην οποία συνεισφέρουν και τα δύο μέρη προσδοκώντας σε αντίστοιχο όφελος. Αντίθετα, η εταιρία ακολουθεί μια προσωποποιημένη πολιτική και συνάπτει ξεχωριστή προμηθειακή συμφωνία με κάθε συνεργάτη της, η οποία λαμβάνει υπόψη της τα εμπορικά δεδομένα, τα οφέλη και τις προοπτικές της συνεργασίας και για τις δύο πλευρές. Οι προμήθειες που συμφωνούνται με κάθε συνεργάτη του δικτύου της Globalnet αποτυπώνονται στα σχετικά παραρτήματα της σύμβασής του, σαν ποσοστό επί των καθαρών ασφαλίστρων ανά κλάδο/προϊόν/ασφαλιστική εταιρία. Τα παραρτήματα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των συμβάσεων. Σε περιπτώσεις προωθητικών ενεργειών με ειδικά κίνητρα (καμπάνιες, διαγωνισμοί κλπ) από τη μεριά των ασφαλιστικών εταιριών, η εταιρία ενημερώνει αντίστοιχα το δίκτυο των συνεργατών της και υποστηρίζει τη συμμετοχή τους. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Η γνώμη κάθε πελάτη και κάθε συνεργάτη μας βοηθά να βελτιώνουμε την εξυπηρέτηση, την τεχνική υποδομή, τις καθημερινές διαδικασίες αλλά και τα προϊόντα που προσφέρουμε. Θεωρούμε σημαντικό και χρήσιμο, οι πελάτες και οι συνεργάτες μας να επικοινωνούν χωρίς αναστολή με την εταιρία για να εκφράσουν θετικά ή αρνητικά σχόλια και απόψεις, εποικοδομητική

5 κριτική και βελτιωτικές προτάσεις, και βέβαια συγκεκριμένα παράπονα ή δυσαρέσκεια για οποιαδήποτε πτυχή της συνεργασίας μαζί μας (διαδικασίες, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ). Εφόσον η αιτίαση αφορά στην Globalnet, δεσμευόμαστε να απαντήσουμε το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Αν το παράπονο αφορά σε συνεργάτη του δικτύου μας ή σε συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρία, θα το μεταφέρουμε ως οφείλουμε άμεσα και θα επανέλθουμε το ταχύτερο δυνατόν με μια ειλικρινή και τεκμηριωμένη απάντηση. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση υποστηρίζει αποκλειστικά την επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες για τον παραπάνω σκοπό. Μαρούσι, Ιούνιος 2014 Κάθε αναθεώρηση της Εμπορικής Πολιτικής καταργεί και αντικαθιστά τις προηγούμενες.

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

στοχευοντασ την ΑΕΙφΟΡΟ ΑσφΑΛΙσΗ

στοχευοντασ την ΑΕΙφΟΡΟ ΑσφΑΛΙσΗ ΑΠΟΛΟΓΙσΜΟσ ΕτΑΙΡΙΚΗσ ΚΟΙΝωΝΙΚΗσ ΕυΘυΝΗσ 2012 ΜµΕ στοχευοντασ την ΑΕΙφΟΡΟ ΑσφΑΛΙσΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Δ/νοντος Συμβούλου 1. Η Εταιρία σελ. 4 Σταθμοί Εταιρικής, Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Πορείας. Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 2 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Αειφορίας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πράξεις Αειφορίας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πράξεις Αειφορίας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2013 Μήνυμα ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican. H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική Διευθύντρια : ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς 02Περιεχόμενα #03 Μήνυμα Διοίκησης Νέα φιλοσοφία για τη νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα