ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη διαχείριση πελατολόγιου ασφαλιστικών συμβούλων ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ-1675 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO MVC.NET Τι είναι το MVC.NET 3 Εργαλεία ανάπτυξης 4 Ένα πρώτο παράδειγμα...4 Razor view Engine..9 _Layout...4 Entity Framework...12 Προσθέτοντας ένα Model...12 CRUD.13 Code First Migrations.. 14 Sort, Search, Paging με χρήση LINQ to Entities. 15 Database Context. 18 Attributes Κληρονομικότητα 27 ΚΕΦ.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Android Android Studio 30 Ξεκινώντας με μια απλή εφαρμογή για Android..31 Πλοήγηση..37 ΚΕΦ.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δημιουργία της Εφαρμογής mvc..39 Android Εφαρμογή 123 ΚΕΦ.5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΚΕΦ.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός της κατωτέρω πτυχιακής είναι η δημιουργία ιστοσελίδας για την ανάπτυξη web εφαρμογής για τη διαχείριση πελατολόγιου ασφαλιστικών συμβούλων. Η ιστοσελίδα αυτή θα δημιουργηθεί με την βοήθεια των τεχνολογιών MVC.NET και Entity Framework. Επίσης η δημιουργία μιας απλής android εφαρμογής με τη χρήση του Android Studio. Στόχος της εργασίας εκτός από την δημιουργία της προαναφερθείσας εφαρμογής είναι και η γνωριμία και εξοικείωση με τις τεχνολογίες MVC.NET, Entity Framework και Android Webview. ΚΕΦ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO MVC.NET Τι είναι το MVC.NET Το MVC.NET είναι ένα από τα τρία ASP.NΕΤ προγραμματιστικά μοντέλα. Είναι ένα framework για τη δημιουργία web εφαρμογών χρησιμοποιώντας το μοντέλο MVC (Model View Controller). Συνοπτικά : - Το Model αντιπροσωπεύει τον πυρήνα της εφαρμογής (για παράδειγμα μια λίστα με εγγραφές βάσης δεδομένων). - Το View δείχνει τα δεδομένα (τις εγγραφές της βάσης) - Τo Controller διαχειρίζεται την εισαγωγή (στη βάση δεδομένων). Υπάρχουν 3 επίπεδα λογικής που ορίζουν το MVC. To επίπεδο business (Model logic) Το επίπεδο display (View logic) Το επίπεδο control (Controller logic) Το Model είναι μέρος της εφαρμογής που διαχειρίζεται τη λογική για τα δεδομένα. Συχνά τα αντικείμενα μοντέλων ανακτούν και αποθηκεύουν δεδομένα από τη βάση Το View είναι το μέρος της εφαρμογής που διαχειρίζεται την προβολή των δεδομένων. Συχνά, τα views δημιουργούνται από τα δεδομένα των models. Το Controller είναι το μέρος της εφαρμογής που διαχειρίζεται την αλληλεπίδραση με το χρήστη. Τυπικά οι controllers διαβάζουν δεδομένα από ένα view, διαχειρίζονται την εισαγωγή του χρήστη και στέλνουν τα δεδομένα στο model. Ο διαχωρισμός MVC βοηθά στη διαχείριση σύνθετων εφαρμογών, καθώς μπορεί κάποιος να εστιάσει σε μια ιδιότητα κάθε φορά. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να εστιάσει στο view, χωρίς να εξαρτάται από τη business λογική. Αυτό καθιστά πιο

4 εύκολες τις δοκιμές της εφαρμογής. Ο διαχωρισμός MVC επίσης απλοποιεί την ομαδική εργασία. Πολλοί προγραμματιστές μπορούν να δουλέψουν στη views, models και controllers παράλληλα. Εργαλεία ανάπτυξης Τα περιβάλλοντα ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι το Visual Studio και το δωρεάν εργαλείο Visual Web Developer. Για την κατασκευή των εφαρμογών παρέχονται από τη Microsoft πολλά εργαλεία, είτε για το περιβάλλον επικοινωνίας με το χρήστη είτε για άλλες λειτουργίες όπως η πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι ότι υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά και πάρα εργαλεία (extensions) που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τροποποιώντας τα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες μας. Παράδειγμα είναι το bootstrap, ένα front-end framework, μια συλλογή εργαλείων για τη δημιουργία ιστοσελίδων που περιλαμβάνουν πρότυπα σχεδιασμού, κουμπιά, φόρμες, πλοήγηση κά. Επίσης το mvc mailer το οποίο στέλνει s χρησιμοποιώντας το view του MVC. Τα περισσότερα εργαλεία γίνονται εγκατάσταση με την πλατφόρμα Nu-Get, η οποία από την έκδοση Visual Studio 2012 είναι προεγκατεστημένη. Ένα πρώτο παράδειγμα Θα δημιουργήσουμε μια απλή εφαρμογή «Hello World!» χρησιμοποιώντας το Visual Studio 2013 και σαν γλώσσα προγραμματισμού τη C#. Ανοίγουμε το Visual Studio και από το File Menu επιλέγουμε New-> Project. Στο παράθυρο που εμφανίζεται διαλέγουμε από το αριστερό μενού Web και δεξιά ASP.NET Web Application

5 Μετά διαλέγουμε το MVC template To Visual Studio θα ξεκινήσει τη διαδικασία της δημιουργίας του σκελετού της εφαρμογής. Θα δημιουργήσει τους βασικούς φακέλους Models Views Controllers καθώς και μερικούς βοηθητικούς φακέλους όπως Content, Scripts, fonts κλπ. Όλα μαζί, και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργούν ένα βασικό web site. Ανοίγοντας το φάκελο Controllers μέσα από το Visual Studio, βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη ένα αρχείο HomeController.cs. Είναι ένα από τα βασικά αρχεία που δημιουργεί το Visual Studio, μαζί με τα Views. Ανοίγοντας το φάκελο Views βλέπουμε 2 υποφάκελους, το Shared και το Home. Παρατηρεί κανείς την κοινή λέξη Home στο φάκελο Controllers και στο φάκελο Views. Είναι η αντιστοίχηση του View με τον Controller και όπως θα δούμε αργότερα, συνήθως κάθε Controller έχει το δικό του View. Για την ώρα, θέλουμε να εμφανίσουμε το μήνυμα Hello World. Ανοίγοντας το αρχείο Index.cshtml μέσα στο φάκελο Home γράφουμε το κείμενο Hello World! και αυτό θα εμφανιστεί στην οθόνη μας. <div>hello, world!

6 Έχει προηγηθεί πρώτα όμως μια αλυσίδα αλληλεπιδράσεων που θα εξηγήσουμε αμέσως. Αρχικά ο Controller περιέχει τον εξής κώδικα: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Mvc; namespace WebApplication3.Controllers public class HomeController : Controller public ActionResult Index() return View(); Αναλύοντας τον κώδικα, αρχικά βλέπουμε μια λίστα με.net namespaces τα οποία περιλαμβάνουμε στην εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί «using». Στη συνέχεια έχουμε τη δήλωση του namespace, κι εφόσον η εφαρμογή μας είναι η Helloworld, το namespace μας θα είναι namespace Helloworld.Controllers το οποίο εξυπηρετεί τη λογική δρομολόγησης της.net. Το όνομα της τάξης μας είναι "HomeController", και η άνω-κάτω τελεία μας λέει ότι κληρονομεί από την τάξη Controller. Αυτό είναι πολύ σημαντικό: σημαίνει ότι η τάξη μας μπορεί να κάνει πολλά πράγματα χωρίς να χρειάζεται να γράψουμε κώδικα, επειδή ακριβώς κληρονομεί τις ιδιότητες και τις μεθόδους της από μια άλλη τάξη. Η μέθοδος που καλούμε είναι η Index, είναι τύπου ActionResult που σημαίνει ότι αναπαριστά το αποτέλεσμα μιας ενέργειας. Η ενέργεια στην προκειμένη περίπτωση είναι να επιστρέψει το View του Index. Ανατρέχοντας στο φάκελο Views, θα δούμε το αρχείο Index, στο οποίο γράψαμε το μήνυμά μας Hello World!.

7 Για να γίνει λίγο πιο κατανοητός ο κώδικάς μας, θα εμφανίσουμε προγραμματιστικά το μήνυμα Hello World!. Θα αλλάξουμε την Index ως εξής: public ActionResult Index() ViewBag.Message = "Hello, world!"; return View(); και θα σβήσουμε το περιεχόμενο του Index.Cshtml και θα προσθέσουμε την οποία και καλέσαμε στον controller. Κοιτάζοντας το αποτέλεσμα στον browser μας θα δούμε Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά, χρησιμοποιήσαμε την τεχνική του CodeBehind. Ας προσθέσουμε την ίδια μέθοδο με διαφορετική ονομασία. Έστω public ActionResult Hello() ViewBag.Message = "Hello, world!"; return View(); Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στη μέθοδο θα δούμε την επιλογή Add View. Τα views μπορούμε να τα προσθέτουμε χειροκίνητα, όμως το Visual Studio μας δίνει την επιλογή να προσθέτει αυτόματα views, κάτι που όπως θα δούμε στην πορεία είναι ένα σημαντικό εργαλείο σε πιο περίπλοκες εφαρμογές.

8 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει έχουμε ορισμένες επιλογές Θα ονομάσουμε Hello το view, δε θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο μοντέλο και θα χρησιμοποιήσουμε τη layout page, την οποία θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Στο φάκελο Views/Home δημιουργήθηκε ένα αρχείο Hello.cshtml με τον εξής κώδικα:

9 @ ViewBag.Title = "Hello"; <h2>hello</h2> Θα αλλάξουμε το περιεχόμενο <h2>hello</h2> με Όπως θα δούμε, στον browser πλέον το path διαμορφώθηκε ως Ενώ το index είναι η αρχική μας σελίδα και φορτώνει αυτόματα ως προεπιλογή, προσθέτοντας ένα νέο view για να το δούμε θα πρέπει να ορίσουμε το path που βρίσκεται. Razor view Engine Πριν συνεχίσουμε, ας αναφερθούμε στη Razor view engine. Είναι μια προγραμματιστική σύνταξη της Asp.Net που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων με τη γλώσσα προγραμματισμού C#. Στην ουσία αντικαθιστά την ASPX σύνταξη όπου χρειαζόταν ο κώδικας να γραφτεί ανάμεσα στα σύμβολα <%= [ ] %>. Η ιδέα είναι να παρέχει μια βελτιστοποιημένη σύνταξη για την παραγωγή html κειμένου με όσο το δυνατόν μικρότερη μετάβαση μεταξύ html και κώδικα. Ας δούμε ένα μικρό παράδειγμα, προσθέτοντας τον παρακάτω κώδικα στο νέο view που δημιουργήσαμε. Θα πούμε (int i = 0; i < 10; i++) </ul> Μια συνηθισμένη for δομή επανάληψης, όπου θα εμφανίζει τους αριθμούς 1-10 σε μορφή unordered list.

10 Παρατηρούμε επίσης πως στην καρτέλα πάνω αριστερά γράφει: Hello My ASP.NET Application. Αυτό το δηλώνουμε με την ViewBag.Title = "Hello"; Όπου και έχουμε ορίσει ως ViewBag.Title το Hello. Που βρίσκεται όμως υπόλοιπο κείμενο; _Layout Το Layout αντικαθιστά το master page όπως το γνωρίζαμε στην asp.net. Είναι ο σκελετός της σελίδας και τα αντικείμενα που περιλαμβάνει τα κληρονομούν όλα τα view εκτός κι αν οριστεί διαφορετικά. Το layout μας είναι ως εξής: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> - My required: false) </body> </html> Βλέπουμε την κλασσική html δομή με κάποιες προσθήκες. Αυτές είναι οι Αντί να γράφουμε ξεχωριστή γραμμή για κάθε css αρχείο που θέλουμε να προσθέσουμε, τα γράφουμε όλα στο ξεχωριστό αρχείο BundleConfig.cs και καλούμε στην html την εντολή που θέλουμε κάθε φορά. Το BundleConfig είναι μια ομάδα αρχείων που μπορεί να φορτωθεί με ένα απλό request στην html. Μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορες ομάδες αρχείων css ή javascripts δημιουργώντας διαφορετικές τάξεις μέσα στο BundleConfig. Για παράδειγμα το Content/css που καλούμε στο BundleConfig περιγράφεται ως εξής: bundles.add(new StyleBundle("~/Content/css").Include( "~/Content/bootstrap.css", "~/Content/site.css"));

11 Όπως βλέπουμε περιλαμβάνει τα αρχεία bootstrap.css και site.css που βρίσκονται στο φάκελο Content. O τίτλος μας είναι ο </title> που όπως είδαμε προηγουμένως είναι μέρος του τίτλου της καρτέλας μας. Άρα το πλήρες όνομα είναι αυτό που δηλώνουμε ως Viewbag.Title και το κείμενο - My ASP.NET Application. Θα το σβήσουμε, κρατώντας μόνο το viewbag. Τέλος, το σημαντικότερο, είναι Η εντολή αυτή καλεί κάθε view που έχουμε και το τοποθετεί σε εκείνο το μέρος της σελίδας. Στην ουσία όταν καλούμε το view Home/Index.cshtml ο browser διαβάζει: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" required: false) </body> </html> Και όταν καλούμε το view Home/Hello.cshtml ο browser διαβάζει: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" </head> ViewBag.Title = (int i = 0; i < 10; i++)

12 required: false) </body> </html> που είχαμε γράψει προηγουμένως. Ας φτιάξουμε τώρα από την αρχή ένα Model - View - Controller. Πριν όμως δουλέψουμε με τη database, θα κάνουμε εγκατάσταση το Entity Framework 6. Entity Framework Το Entity Framework (EF) είναι ένα framework ανοιχτού κώδικα που ανήκει στην «οικογένεια».net και υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών αντικειμενοστραφούς κώδικα, όπως η C#. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να εργάζονται με τα δεδομένα σε μορφή κώδικα, όπως είναι ο πελάτης και η διεύθυνση ενός πελάτη, χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθούν με πίνακες και δεδομένα όπως είναι αποθηκευμένα στις βάσεις. Στο Package Manager γράφουμε την εντολή Install-Package EntityFramework και είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του Entity Framework. Προσθέτοντας ένα Model Στο κυρίως project στο φάκελο Models κάνουμε δεξί κλικ Add->Class και επιλέγουμε Class στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Ονομάζουμε την κλάση Student και προσθέτουμε τα χαρακτηριστικά ID, FirstMidName, LastName για αρχή. Ο κώδικάς μας θα διαμορφωθεί ως εξής: using System.Data.Entity; namespace Helloworld.Models public class Student public int ID get; set; public string FirstMidName get; set; public string LastName get; set; Προσθέτουμε τις εντολές public class StudentContext : DbContext public DbSet<Student> Students get; set;

13 Η κλάση StudentContext αντιστοιχεί στο context της βάσης δεδομένων Helloworld. Αυτό είναι χρήσιμο για την ανάκτηση, αποθήκευση και ανανέωση της κλάσης Student στη βάση δεδομένων. Αργότερα, θα ασχοληθούμε παραπάνω με το database context. Για τη βάση δεδομένων θα χρειαστούμε και ένα connection string που να συνδέει την εφαρμογή μας με τη βάση δεδομένων. Ανοίγουμε το αρχείο Web.Config που βρίσκεται στον αρχικό μας φάκελο (και όχι το web.config που βρίσκεται στο φάκελο Views) και προσθέτουμε τον εξής κώδικα: <add name="studentcontext" connectionstring="data Source=stp-pc\sqlexpress;Initial Catalog=Student;AttachDbFileName= DataDirectory \Student.mdf;Integrated Security=SSPI;" providername="system.data.sqlclient" /> Σ αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα build την εφαρμογή μας να βεβαιωθούμε πως όλα δουλεύουν κανονικά. CRUD Συντομογραφία για το Create Read Update Delete, το Visual Studio έχει τη δυνατότητα να φτιάξει βασικά views που να εξυπηρετούν αυτές τις λειτουργίες, προσδιορίζοντας το model για το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε τα views. Στο φάκελο Controllers διαλέγουμε Add->Controller και στο παράθυρο διαλόγου διαλέγουμε MVC 5 Controller with views, using Entity Framework. Στο επόμενο παράθυρο διαλέγουμε το Student (Helloworld.Models) και Data context class StudentContext (Helloworld.Models). Τέλος, ονομάζουμε τον controller StudentController. Ξεκινά η διαδικασία Scaffolding η οποία όταν ολοκληρωθεί έχει φτιάξει εκτός από τον controller και το φάκελο Student με τα views Create, Delete, Details, Edit και Index. Τρέχοντας την εφαρμογή μας βλέπουμε τη σελίδα Create:

14 Πατώντας πάνω στο Create New θα μας πάει στη σελίδα Student/Create όπου και μπορούμε να συμπληρώσουμε τα πεδία FirstName και LastName όπως τα είχαμε δηλώσει στην κλάση Student. Μόλις πατήσουμε Create δημιουργήσαμε την πρώτη εισαγωγή στον πίνακα Student Και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να δημιουργήσουμε χειροκίνητα τα views! Code First Migrations Όταν αναπτύσσουμε μια καινούρια εφαρμογή, το model τροποποιείται συχνά, με αποτέλεσμα να αποσυντονίζεται με τη βάση. Το Entity Framework έχει τη δυνατότητα κάθε φορά που αλλάζει το model να διαγράφει και να ξαναδημιουργεί τη βάση με τα καινούρια στοιχεία. Η μέθοδος αυτή όμως δε βοηθά όταν η εφαρμογή έχει μεγάλο όγκο δεδομένων. Όταν βγει στην παραγωγή μια τέτοια εφαρμογή, όποιες αλλαγές γίνουν δε θα πρέπει να επηρεάζουν τη βάση μας. Η μέθοδος Code First Migration λύνει αυτό το πρόβλημα με το να επιτρέπει την ανανέωση της βάσης αντί να τη διαγράφει και να την ξαναδημιουργεί. Στη γραμμή εντολών θα εισάγουμε enable-migrations και στη συνέχεια θα δούμε το μήνυμα Code First Migrations enabled for project Helloworld Στη συνέχεια θα δούμε πως δημιουργήθηκε ο φάκελος Migrations και μέσα εκεί το αρχείο InitialCreate.cs και Configuration.cs. Το αρχείο Configuration περιλαμβάνει μια μέθοδο seed η οποία εισάγει δεδομένα στη βάση μας. Έτσι λοιπόν για το model Student με στοιχεία ID, FirstName, LastName μπορούμε να προσθέσουμε μερικά δεδομένα ακόμα. Θα προσθέσουμε και μια ακόμα ιδιότητα, την AM η οποία θα είναι ένα string και το EnrollmentDate που θα είναι μια ημερομηνία. Έτσι λοιπόν στο Model θα αλλάξουμε τον κώδικά μας ως εξής public int ID get; set; public string AM get; set; public string FirstName get; set; public string LastName get; set; public string EnrollmentDate get; set; γράφοντας add-migration Key στη γραμμή εντολών προστίθεται ένα αρχείο στο φάκελο Migrations. namespace Helloworld.Migrations using System; using System.Data.Entity.Migrations; public partial class Key : DbMigration public override void Up()

15 AddColumn("dbo.Student", "key", c => c.int(nullable: false)); public override void Down() DropColumn("dbo.Student", "key"); Τα Migrations αρχεία καλούν τη μέθοδο Up για να εκτελέσει τις αλλαγές. Αν εισάγουμε εντολή για να κάνουμε roll back στην ανανέωση καλεί την μέθοδο Down. Έτσι λοιπόν, μέσα στη μέθοδο up υπάρχει η εντολή που λέει AddColumn("dbo.Student ", "key", c => c.int(nullable: false)) η οποία προσθέτει μια ακόμα στήλη στο table People στη βάση μας. Αν θελήσουμε να κάνουμε rollback, στη μέθοδο Down θα εκτελέσει την εντολή DropColumn. Εκτελούμε την εντολή update-database η οποία εφαρμόζει τις εντολές αυτές στη βάση μας. Sort, Search, Paging με χρήση LINQ to Entities Η βάση μας αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει περίπου 60 εισαγωγές. Για να γίνει πιο λειτουργική η σελίδα μας θα προσθέσουμε τρεις λειτουργίες στο StudentController. Δυνατότητα αναζήτησης, ταξινόμησης και σελιδοποίηση των αποτελεσμάτων. Θα εγκαταστήσουμε το PagedList.Mvc γράφοντας στη γραμμή εντολών Install-Package PagedList.Mvc Και θα αλλάξουμε τη μέθοδο Index του StudentController ως εξής: public ViewResult Index(string sortorder, string currentfilter, string searchstring, int? page) ViewBag.CurrentSort = sortorder; ViewBag.NameSortParm = String.IsNullOrEmpty(sortOrder)?"name_desc" : ""; ViewBag.KeySortParm = sortorder == "Key"? "key_desc" : "Key"; if (searchstring!= null) page = 1; else searchstring = currentfilter; ViewBag.CurrentFilter = searchstring; var students = from s in db.students select s; if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) students = students.where(s => s.lastname.contains(searchstring) s.firstname.contains(searchstring)); switch (sortorder)

16 case "name_desc": students = students.orderbydescending(s => s.lastname); break; case "Key": students = students.orderby(s => s.am); break; case "key_desc": students = students.orderbydescending(s => s.am); break; default: // Name ascending students = students.orderby(s => s.lastname); break; int pagesize = 10; int pagenumber = (page?? 1); return View(students.ToPagedList(pageNumber, pagesize)); Αρχικά στον κώδικά μας προσθέτουμε τρεις παραμέτρους: τρέχον φίλτρο (currentfilter), τρέχουσα ταξινόμηση (sortorder) και αριθμός σελίδας (page). Την πρώτη φορά που θα φορτώσει η σελίδα ο χρήστης δεν έχει επιλέξει κάποια ταξινόμηση ή κάποια σελίδα, οπότε όλες οι τιμές είναι null. Αν επιλεχτεί κάποια σελίδα, η μεταβλητή page θα πάρει τιμή, οπότε και θα ανατρέξει στη σελίδα που επέλεξε ο χρήστης. Η ιδιότητα Viewbag μας επιτρέπει να μη χαθεί η επιλογή της ταξινόμησης (είτε με το επίθετο είτε με το key), ενώ διαλέγουμε τη σελίδα που θέλουμε. Το CurrentFilter μας δίνει τη δυνατότητα της αναζήτησης. Εισάγοντας ένα string, αλλάζει η τιμή searchstring από null σε currentfilter και βρίσκει τα ονόματα εκείνα που περιέχουν την τιμή searchstring. Στο τέλος του index προσθέσαμε τη μέθοδο ToPagedList, με την οποία ορίζουμε το μέγεθος των αποτελεσμάτων σε κάθε σελίδα (pagesize) και την σελίδα στην οποία βρισκόμαστε (pagenumber) ή να επιστρέψει τη σελίδα 1 αν δεν έχει επιλεχθεί από το χρήστη κάποια σελίδα (page?? 1 ). Η μέθοδος χρησιμοποιεί LINQ to Entities για να προσδιορίσει τη στήλη που θα ταξινομήσει. Ο κώδικας δημιουργεί μια IQueryable μεταβλητή πριν τη switch, τη διαμορφώνει μέσα στη switch και καλεί τη μέθοδο ToList μετά το τέλος της switch. Όταν δημιουργείται μια IQueryable μεταβλητή, κανένα query δεν στέλνεται στη βάση. Το query δεν εκτελείται μέχρι να καλέσουμε κάποια μέθοδο όπως το ToList όπου και θα μετατρέψει το IQueryable σε συλλογές. Ως εκ τούτου ο κώδικας καταλήγει σε ένα query που δεν εκτελείται μέχρι το return View(); Γενικά, στο query προσδιορίζουμε ακριβώς την πληροφορία που θέλουμε από τη βάση. Επίσης προσδιορίζουμε πως θα ταξινομηθεί, ομαδοποιηθεί και διαμορφωθεί πριν επιστρέψει μια τιμή. Αντίθετα στη LINQ το query αποθηκεύεται σε μια μεταβλητή. Αν το query επιστρέψει μια ακολουθία τιμών, τότε το query από μόνο του σίγουρα είναι queryable τύπου. Η ίδια η μεταβλητή δεν εκτελεί καμιά ενέργεια και δεν αποθηκεύει δεδομένα, παρά μόνο αποθηκεύει την πληροφορία του query. Έτσι λοιπόν μόλις δημιουργηθεί πρέπει εκτελεστεί για να ανακτηθούν δεδομένα.

17 Προσαρμόζουμε το view έτσι ώστε να χρησιμοποιεί το PagedList, προσθέτουμε ένα textbox αναζήτησης, δυο link που θα μας επιτρέπουν την ταξινόμηση κατά όνομα ή key και τέλος έναν σελιδοδείκτη στο τέλος της σελίδας PagedList.Mvc; <link href="~/content/pagedlist.css" rel="stylesheet" type="text/css" ViewBag.Title = "Index"; <h2>index</h2> New", "Create") (Html.BeginForm("Index", "Student", FormMethod.Get)) <p> Εύρεση ViewBag.CurrentFilter as string) <input type="submit" value="search" /> </p> <table class="table"> <tr> Name", "Index", new sortorder = ViewBag.NameSortParm, currentfilter = ViewBag.CurrentFilter ) </th> <th> First Name </th> "Index", new sortorder = ViewBag.KeySortParm, currentfilter = ViewBag.CurrentFilter ) </th> <th></th> (var item in Model) <tr> => item.lastname) </td> => item.firstname) </td> => item.key) </td> "Edit", new id = item.id "Details", new id = item.id "Delete", new id = item.id ) </td> </tr>

18 </table> <br> < Model.PageNumber? 0 : page => Url.Action("Index", new page, sortorder = ViewBag.CurrentSort, currentfilter = ViewBag.CurrentFilter )) Στην πορεία θα δημιουργήσουμε ένα πιο σύνθετο Data Model και θα δείξουμε πως αλληλεπιδρούν τα models μεταξύ τους. Database Context Η βασική κλάση που συντονίζει τη λειτουργία του Entity Framework με τα models είναι το database context. Στον κώδικά μας μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια μοντέλα θα συμπεριλαμβάνονται στο data model καθώς και τη συμπεριφορά του Entity Framework. Για αρχή, θα φτιάξουμε έναν βοηθητικό φάκελο και θα τον ονομάσουμε DAL (Data Access Layer) και εκεί τo αρχείο HelloContext. Όπως είδαμε στο model Student δημιουργήσαμε την κλάση public class HelloContext : DbContext καθώς είχαμε μόλις ένα model στην εφαρμογή μας. Τώρα, θα προσθέσουμε μερικά ακόμα οπότε για κάθε model που αντιστοιχεί στη βάση μας πρέπει να καλούμε μια μέδοδο DbSet. Αυτός ο κώδικας δημιουργεί μια ιδιότητα DbSet για κάθε entity set. Στην ορολογία EF, ένα entity set αντιστοιχεί συνήθως σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων, καθώς και κάθε entity αντιστοιχεί σε μια σειρά στον πίνακα. Για δική μας διευκόλυνση λοιπόν, θα βάλουμε όλα τα entity set σε ένα αρχείο και θα μετονομάσουμε το Context μας από Student σε κάτι πιο γενικό, όπως το όνομα του projetct μας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει τις αναφορές στο StudentContext να τις μετονομάσουμε σε HelloContext. Ο κώδικας του HelloContext θα διαμορφωθεί ως εξής: using Helloworld.Models; using System.Data.Entity; using System.Data.Entity.ModelConfiguration.Conventions; namespace Helloworld.DAL public class HelloContext : DbContext public HelloContext() : base("hellocontext") public DbSet<Person> Persons get; set; public DbSet<Student> Students get; set; public DbSet<Professor> Professors get; set; protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelbuilder) modelbuilder.conventions.remove<pluralizingtablenameconvention>();

19 Η γραμμή modelbuilder.conventions.remove<pluralizingtablenameconvention>(); στη μέθοδο OnModelCreating αποτρέπει τον πληθυντικό στα ονόματα των tables. Έτσι για παράδειγμα το Students θα γίνει Student. Θα προσθέσουμε ένα ακόμη model, το Professor με πεδία LastName, FirstMidName και HireDate. Η διαδικασία η ίδια, θα φτιάξουμε το model, θα προσθέσουμε controller βασισμένο στο model και τα views θα δημιουργηθούν αυτόματα. Τώρα, στο αρχείο Configuration θα προσθέσουμε mock data για να αρχίσει να δουλεύει η εφαρμογή μας. namespace Helloworld.Migrations using Helloworld.Models; using System; using System.Collections.Generic; using System.Data.Entity; using System.Data.Entity.Migrations; using System.Linq; internal sealed class Configuration : DbMigrationsConfiguration<Helloworld.DAL.HelloContext> public Configuration() AutomaticMigrationsEnabled = false; protected override void Seed(Helloworld.DAL.HelloContext context) var students = new List<Student> new Student am="1038", LastName="ΤΖΙΑΚΟΥ", FirstMidName="ΔΕΣΠΟΙΝΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="1039", LastName="ΤΖΙΑΛΛΑ", FirstMidName="ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="1122", LastName="ΣΒΙΓΚΟΥ", FirstMidName="ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="1298", LastName="ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ", FirstMidName="ΕΛΕΝΗ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="1332", LastName="ΨΙΜΑΡΝΗΣ", FirstMidName="ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="1457", LastName="ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ", FirstMidName="ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="1666", LastName="ΨΥΡΡΑ", FirstMidName="ΒΑΣΙΛΙΚΗ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="1708", LastName="ΣΑΧΠΕΛΙΔΟΥ", FirstMidName="ΒΗΘΛΕΕΜ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="1713", LastName="ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ", FirstMidName="ΑΓΓΕΛΙΚΗ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="1738", LastName="ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ", FirstMidName="ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="1895", LastName="ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ", FirstMidName="ΑΓΑΠΗ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="2100", LastName="ΝΕΓΡΗΣ", FirstMidName="ΛΑΖΑΡΟΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "),

20 new Student am="2273", LastName="ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ", FirstMidName="ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="2566", LastName="ΣΒΙΓΚΟΥ", FirstMidName="ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="2976", LastName="ΨΥΡΟΥΚΗ", FirstMidName="ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="3152", LastName="ΤΖΙΑΚΑ", FirstMidName="ΜΑΡΙΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="3249", LastName="ΧΑΡΙΣΗΣ", FirstMidName="ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="3392", LastName="ΜΕΡΣΙΑΔΟΥ", FirstMidName="ΘΕΟΦΑΝΩ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="3656", LastName="ΤΖΙΚΟΥ", FirstMidName="ΙΩΑΝΝΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="3734", LastName="ΨΙΜΟΥΛΗΣ", FirstMidName="ΣΤΑΥΡΟΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="3861", LastName="ΜΕΡΜΙΓΓΗ", FirstMidName="ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="3884", LastName="ΣΒΙΓΚΟΣ", FirstMidName="ΝΙΚΟΛΑΟΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="3999", LastName="ΞΕΝΑΚΗΣ", FirstMidName="ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="4073", LastName="ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ", FirstMidName="ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="4220", LastName="ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ", FirstMidName="ΑΡΓΥΡΗ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="4313", LastName="ΞΕΝΑΚΗΣ", FirstMidName="ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="4373", LastName="ΨΩΜΑ", FirstMidName="ΔΗΜΗΤΡΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="4611", LastName="ΤΖΙΑΦΤΑΝΗ", FirstMidName="ΜΑΝΩΛΙΝΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="4626", LastName="ΨΙΜΟΥΛΑΚΗ", FirstMidName="ΜΑΡΙΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="4946", LastName="ΤΖΙΝΤΖΙΟΒΑΣ", FirstMidName="ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="5167", LastName="ΨΑΡΙΩΤΗ", FirstMidName="ΕΛΕΝΗ-ΛΙΝΤΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="5356", LastName="ΤΖΙΛΑΚΟΥ", FirstMidName="ΕΛΕΝΗ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="5519", LastName="ΣΔΡΟΥΛΙΑ", FirstMidName="ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="5650", LastName="ΣΒΙΓΓΟΣ", FirstMidName="ΙΩΑΝΝΗΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="5816", LastName="ΨΩΜΑΣ", FirstMidName="ΝΙΚΟΛΑΟΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="5817", LastName="ΩΡΟΛΟΓΑ", FirstMidName="ΜΑΡΙΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="6015", LastName="ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ", FirstMidName="ΖΩΗ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="6176", LastName="ΧΑΡΙΚΛΕΟΥΣ", FirstMidName="ΔΗΜΗΤΡΑ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="6322", LastName="ΜΕΣΟΛΩΡΑ", FirstMidName="ΦΑΝΗ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), new Student am="6326", LastName="ΧΑΡΙΣΗΣ", FirstMidName="ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ", EnrollmentDate = DateTime.Parse(" "), ;

21 s)); students.foreach(s => context.students.addorupdate(p => p.lastname, context.savechanges(); var professors = new List<Professor> new Professor LastName="ΨΩΪΝΟΥ", FirstMidName="ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΨΑΡΡΟΥ", FirstMidName="ΑΓΓΕΛΙΚΗ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΣΓΟΥΡΟΣ", FirstMidName="ΓΕΩΡΓΙΟΣ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ", FirstMidName="ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΨΩΜΑΚΑΚΗΣ", FirstMidName="ΙΩΑΝΝΗΣ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ", FirstMidName="ΓΕΩΡΓΙΑ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΞΕΝΑΚΗ", FirstMidName="ΙΩΑΝΝΑ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ", FirstMidName="ΔΕΣΠΟΙΝΑ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΤΖΙΜΑ", FirstMidName="ΒΑΡΒΑΡΑ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ", FirstMidName="ΣΟΦΙΑ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ", FirstMidName="ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΨΥΧΟΓΙΟΥ", FirstMidName="ΑΓΓΕΛΙΚΗ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΨΥΧΑΡΗ", FirstMidName="ΧΡΙΣΤΙΝΑ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΤΖΙΑΜΟΥ", FirstMidName="ΕΛΕΝΗ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΝΕΟΛΙΑΝΛΗ", FirstMidName="ΧΡΙΣΤΙΝΑ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ", FirstMidName="ΓΕΩΡΓΙΑ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΤΖΙΜΑΣ", FirstMidName="ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ", FirstMidName="ΝΙΚΟΛΑΟΣ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ", FirstMidName="ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΞΕΝΑΡΙΟΣ", FirstMidName="ΓΕΩΡΓΙΟΣ", HireDate = DateTime.Parse(" "), new Professor LastName="ΞΕΝΑΚΗ", FirstMidName="ΑΝΔΡΙΑΝΑ", HireDate = DateTime.Parse(" ") ; professors.foreach(s => context.professors.addorupdate(p => p.lastname, s)); context.savechanges();

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Νικόλαος Φοιτήτρια Αφροδίτη Γανέλλη Ηράκλειο Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0 Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Το Web και η αρχιτεκτονική του HyperText Markup Language Cascading Style Sheets 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ Της φοιτήτριας Τσαντοπούλου Βαΐα- Αικατερίνη Επιβλέπων καθηγητής Βασίλης Κώστογλου Αρ. Μητρώου: 04/2557 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΗ WEB SERVICES. του

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΗ WEB SERVICES. του 1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΗ WEB SERVICES του Αντωνόπουλου Χαρίλαου Α.Μ.2600 φοιτητή του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Διπλωματική Εργασία του Θωμά Σέγκουλη (ΑΕΜ: 1224) Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού;... 23 Τι είναι η Visual

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσοβαλάντης Στεργιόπουλος (ΑΕΜ: 1156) ΜΑΙΟΣ 2009 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Λεωνίδας Φραγγίδης

Χρυσοβαλάντης Στεργιόπουλος (ΑΕΜ: 1156) ΜΑΙΟΣ 2009 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Λεωνίδας Φραγγίδης Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Joomla!" Δημιουργία εφαρμογής (component) για το νέο Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) του ιστοχώρου του τμήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ RUBY ΚΑΙ ΤΟΥ WEB FRAMEWORK RUBY ON RAILS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ RUBY ΚΑΙ ΤΟΥ WEB FRAMEWORK RUBY ON RAILS ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία Ιστοσελίδας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα