ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΥΝΉ ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΉ ΉΘΙΚΉ 'Ή ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΥΝΉ ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΉ ΉΘΙΚΉ 'Ή ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ;"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΗΗΜΩΝ - Τεύχος 15 (2009), ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΥΝΉ ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΉ ΉΘΙΚΉ 'Ή ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αθανάσιος Μπελίδης Αναπληρωτής Καθηyητής Τεχνολοyικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Περίληψη Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility CSR) αποτελεί έντονο αντικείμενο συζήτησης τον τελευταίο καιρό. Ενώ αυτός ο όρος είναι αρκετά διφορούμενος, τώρα περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την ιδιαιτερότητα του. Η ολοένα αυξανόμενη συνειδητοποίηση των πολιτών σε κοινωνικά θέματα, αναγκάζει τις επιχειρήσεις να γίνουν υπόλογες των πράξεων τους και να επιβάλουν το CSR στις εμπορικές τους δραστηριότητες ως πρόσθετο εργαλείο για αυξημένη απόδοση. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν το CSR αποτελεί επιχειρηματική ηθική ευθύνη ή νέα πρακτική του μάρκετινγκ που αποσκοπεί στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας. Το άρθρο αυτό προσπαθεί να προσδιορίσει τι κρύβεται πέραν του αληθοφανούς με αναφορά σε διεθνή παραδείγματα. Είναι γεγονός πως η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη σημασία, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και εντός της Ε. Ε. και αποτελεί μέρος συζήτησης για την παγκοσμιοποίηση, την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία. Θεόδωρος Καρyίδης Αναπληρωτής Καθηyητής Τεχνολοyικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θεσσαλονlκης Αρίστείδης Τσατζιπουλίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Belίdls Athanasios Associate Proιessor ΑΤΕΙ οι Thessaloniki Kargidis Theodoros Associale Proιessor ΑΤΕΙ οι Thessalonikl Chatziρoυlidis Arisleidis Uniνersity οι Macedonia Abstract Corporate Social Responsibility (CSR) has been around for some years already. While this term is quite ambiguous, now more than ever before, consumers start to realise the importance of it. Due to the increase awareness they force companies to become responsible for their actions and to impose CSR ίη their marketing strategies as an extra tool for performance. This paper indicates what lies behind CSR's implementation with reference to international examples and also depicts how imperative is for businesses to respect the society as a whole. Time will tell if the next generation will either suffer or relish a better world. JEL Classification: Μ14, Μ31. Key words: Corporate social responsibility, internationalisation, marketing, consumer behaviour. 127

2 Αθ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ, θ. ΚΑΡΓΙΔΗΣ, ΑΡ. ΤΣΑΤΖΙΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡ. - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 15 (2009), Εισαγωγή 128 Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι συγκεχυμένη με ασαφή όρια και αμφισβητήσιμη νομιμότητα (Lantos, 2001). Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) θεωρείται ένας άκρως ασαφής και άυλος όρος, ο οποίος μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε σε οποιονδήποτε (Frankental, 2001). Στις αρχές της δε 'καετίας του '60, όταν προέκυψαν τα πρόωρα πρότυπα περιβαλλοντικής ευθύνης, διατυπώθηκαν διάφοροι ορισμοί για το πεδίο δράσης και σημασίας του CSR (Meehan et al., 2006). Για πολλούς, το CSR ήταν και είναι ακόμα συνώνυμο με τις εθελοντικές και φιλανθρωπικές πράξεις από τις επιχειρησιακές οργανώσεις που σκοπό έχουν να ανακουφίσουν τα κοινωνικά δεινά ή να ωφελήσουν μια μειονεκτούσα κοινωνική ομάδα που επιλέχτηκε από τους διευθυντές μιας εταιρίας (Meehan et al., 2006). Το CSR μπορεί να αποδοθεί με ποικίλους ορισμούς όπως εταιρική κοινωνική απόδοση, εταιρικές κοινωνικές σχέσεις, εταιρική κοινωνική φήμη, εταιρική ευθύνη, εταιρικές κοινοτικές σχέσεις, εταιρική κοινοτική συμμετοχή ή εταιρική υπηκοότητα (Waddock, 2004). Μεταξύ αυτών των ορολογιών, μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή του CSR είναι η επιχειρησιακή του συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της επιχείρησης όσο και της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Timms (2004), το CSR είναι μία συγκεκριμένη ιδεολογία κατά την οποία η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις σαν αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργία της. Από εμπορικής σκοπιάς, μια παρόμοια ερμηνεία είναι η μεγιστοποίηση των κερδών και η ελαχιστοποίηση των ζημιών έχοντας γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον. Στο ίδιο πνεύμα, είναι σημαντικό το CSR να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη επιχ ε ιρησιακή λειτουργία αλλά ταυτόχρονα να αποτελεί βασικό αγαθό για την ευρύτερη κοινωνία. Τα ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη -που ορίζεται ως "η μακροπρόθεσμη συντήρηση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων"- καθώς επίσης και την επιχειρησιακή ηθική, περιλαμβάνουν τρία βασικά συστατικά δράσης του CSR; την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη (Crane & Matten, 2004). Η "εταιρική κοινωνική ευθύνη καλύ.πτει τις οικονομικές, νομικές, ηθικές και φιλανθρωπικές προσδοκίες που ορίζονται από την κοινωνία για τις επιχειρήσεις σε ένα δεδομένο χρονικό σημείο" (Carroll & Buchholtz, 2000). Αυτός ο ορισμός ονομάζεται η "πυραμίδα της ετα ιρικής κοινωνικής ευθύνης" γνωστής και ως "πρότυπο τεσσάρων μελών" (Crane & Matten 2004). Με άλλα λόγια, η εταιρική κοινωνική ευθύνη ορίζεται ως "η υποχρέωση ενός οργανισμού να μεγιστοποιεί το θετικό αντίκτυπο και να ελαχιστοποιεί τα αρνητικά αποτελέσματά, συμβάλλοντας ως ενεργό μέλος στην κοινωνία, με σεβασμό στις μακροπρόθεσμες ανάγκες και «θέλω»". Επομένως, το CSR σημαίνει να λειτουργείς ως ένας «καλός διαχειριστής του οικονομικού και ανθρώπινου δυναμικού» (Lantos, 2001). Πολλές είναι οι εταιρίες που χρησιμοποιούν την κοινωνική εταιρική ευθύνη ως εργαλείο του μάρκετινγκ κυρίως για λόγους αυτοπροβολής και δημοσιότη-

3 ΑΤΗ. BELIDIS, ΤΗ. KARGIDIS, AR. CHATZIPOULIOIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 15 (2009), τας χωρίς όμως ουσιαστική συμμετοχή στις κοινωνικές ανησυχίες. Τέτοιου είδους πρακτικές αποτελούν τροχοπέδη εφαρμογής της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Το μάρκετινγκ οφείλει να παροτρύνει ένα σωστό, ομαδικό πνεύμα συνοχής που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής παρά να αποπροσανατολίζει τον μέσο καταναλωτή με φλούδες υποσχέσεις κα ι πεπραγμένα. 2. Γιατί οι εταιρίες παράγουν CSR πολιτικές; Οι ε πιχειρήσεις πλέον, πέρα από την πραγματοποίηση κέρδους, αποκτούν και άλλες ευθύνες (Crane & Matten, 2004). Δεδομένου ότι τα McDonald's ακόμα μάχονται με την McLibel περί αντικοινωνικής συνείδησης και η βιομηχανία καπνού συνεχίζει να υποβάλλεται σε διεθνείς κυρώσεις από καταναλωτικές ομάδες, η ανάγκη να εμφανίζονται οι επιχειρήσεις ως κοινωνικά υπεύθυνα μέλη, είναι όλο και περισσότερο επιτακτική. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την κοινωνική συνείδηση που αντιτάσσεται στις εταιρικές πρακτικές που, στην πλειοψηφία τους, κρίνονται ανήθικες και ανεύθυνες για την παγκόσμια αγορά. Αν και παραδοσιακά, οι κυβερνήσεις είναι αρμόδιες για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, οι ανάγκες της κοινωνίας έχουν υπερβεί τις ικανότητες των κυβερνήσεων να τις εκπληρώσουν. Το επίκεντρο στρέφεται όλο και περισσότερο στο ρόλο της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία. Συνεπώς, οι προοδευτικές επιχειρήσεις πρέπει να επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν μέσω των κοινωνικών τους δεσμεύσεων (Jamali, 2006) Σύμφωνα με τον Porter & Κramer (2006), η ηθική υποχρέωση, η ικανότητα υποστήριξη ς, η άδεια για νόμιμη λειτουργία και η φήμη, είναι οι τέσσερις υπερασπιστές επιχειρημάτων του CSR που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι προσφάτως. Οι Crane & Matten (2004) υποστηρίζουν ότι οι εταιρίες εφαρμόζουν την κοινωνική ευθύνη μόνο και εφ' όσον προωθεί το συμφέρον τους. Οι καταναλωτές εκτιμούν αυτές τις επιχειρήσεις που δεσμεύονται να λειτουργούν ως ισότιμα μέλη μιας κοινωνίας για μεγάλη χρονική περίοδο (Simon, 1995), αν και θεωρείται ότι η συμμετοχή πρέπει να είναι εθελοντική (Timms, 2004). Σύμφωνα με την παραπάνω πρακτική εφαρμογής του CSR οι επιχειρήσεις έχουν πολλές ευκαιρίες ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού. 3. Το CSR και η σχέση του με το λιανικό εμπόριο Σύμφωνα με έκθεση της PwC (2007), αυξανόμενο ενδιαφέρον παρατηρείται από ποικίλους μετόχους για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τους κοινωνικούς, ηθικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους σε όλ ε ς τις αλυσίδες ανεφοδιασμού. Αυτή είναι μία από τις κυριότερες αιτίες που έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε μια πιο στενή επαφή, αλλά και πιο άμεση εξέταση των CSR πρακτικών τους. Επιπλέον, οι αλλαγές που απορρέουν από τα διεθνή οικονομικά πρότυπα υποβολής εκθέσεων (IFRS) έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν και να προσαρμόσουν ανάλογα τα στοιχεία των εκθέσεων τους. 129

4 Αθ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ, θ. ΚΑΡΓΙΔΗΣ, ΑΡ. ΤΣΑΤΖΙΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡ. - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 15 (2009), Η δέσμευση του CSR προς την υπευθυνότητα και την βελτίωση της κοινωνικής συμμετοχής στο λιανεμπόριο, έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων, την παραπλανητική διαφήμιση, την ελλιπή αλυσίδα ανεφοδιασμού, αλλά και ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων. (Brearton et al., 2005). Σχετικές εκθέσεις αποκαλύπτουν παιδιά που εργάζονται στα σκλαβοπάζαρα και νέες γυναίκες που δουλεύουν κάτω από επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, άδικα αμειβόμενοι. Η εφαρμογή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης βάζει φραγμούς σε παρόμοια επεισόδια και υιοθετεί αυστηρά πρότυπα και έλεγχο στις εργασιακές συνθήκες. Η έκθεση της UNEP (2002) με θέμα "Συγκέντρωση λιανοπωλητών για μια βιώσιμη ανάπτυξη" αναφέρει ότι υπάρχουν αρκετοί λιανοπωλητές που συμμετέχουν σε κάποιο είδος CSR, με ποικίλα επίπεδα υποχρέωσης. Θετικά χαρακτηρίζεται ο αυξανόμενος αριθμός λιανοπωλητών που δημοσιεύει εκθέσεις «ικανότητας για κοινωνική υποστήριξη» πέρα από τις ετήσιες εκθέσεις. Παρόλο αυτά, ο λιανικός τομέας είναι τόσο ευρύς, που η εφαρμογή ικανότητας κοινωνικής υποστήριξης ποικίλει ανάλογα με το προσωπικό ενδιαφέρον. Η μείωση των ρυπογόνων εκπομπών και αποβλήτων που προέρχονται από επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο αλλά και να μειώσουν τους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τις δαπάνες για πρώτες ύλες και την απορρύπανση. Ως μέρος της κοινωνικής τους ευθύνης, οι εταιρείες καλούνται να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζονται και επιθυμούν οι καταναλωτές, με τρόπο αποτελεσματικό, δεοντολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις που οικοδομούν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους, εστιάζοντας στην κατανόηση των αναγκών και επιθυμιών τους αλλά και παρέχοντάς ταυτόχρονα ανώτερη ποιότητα-ασφάλεια-αξιοπιστία και εξυπηρέτηση, αναμένεται ότι θα είναι οι πιο προσοδοφόρες. Κατά συνέπεια η εφαρμογή του μάρκετινγκ στον λιανικό εμπόριο θεωρείται μια σημαντική διαδικασία για την ολοκλήρωση των παραπάνω στόχων. Το "κοινωνικό" μάρκετινγκ (social marketing) προσδιορίζει την θέση του από την εφαρμογή εννοιών και εργαλείων που «εισάγοντα ι» από τον εμπορικό κόσμο, προκειμένου να επηρεαστεί η εθελοντική συμπεριφορά των συγκεκριμένων φορέων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους (Porter, 2006). Με άλλα λόγια, το κοινωνικό μάρκετινγκ είναι ένα ισχυρό εργαλείο ικανό να πείσει τους ανθρώπους να υιοθετήσουν ένα καλύτερο τρόπο ζωής, μια πιο υγιεινή διατροφή και να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο σκέψης αλλά και συναναστροφής. 4. Ο τρόπος αξιολόγησης 130 Το υψηλό ενδιαφέρον του κοινού για το CSR έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για το πώς μπορεί η εταιρική ευθύνη να καταγράφεται και να υπολογίζεται (Jamali, 2006). Οι απόψεις διίστανται όσον αφορά τη δυνατότητα μέτρησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτό με την σειρά του έχει οδηγήσ ει στην αναθεώρηση επιχειρημάτων που αναφέρονται στην ισχύ, στη ταξινόμηση, στη πραγματική αντανάκλαση του κοινωνικού αντίκτυπου αλλά και

5 ΑΤΗ. BELIDIS, ΤΗ. KARGIDIS, AR. CHATZIPOULIDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 15 (2009), στην αξιοπιστία των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τις εν λόγω εκτιμήσεις (Porter & Κramer, 2006; Isaakson & Gaνare, 2003). Σήμερα, η αξιολόγηση και η βαθμολογία του CSR προέρχεται από διεθνείς οργανισμούς όπως την Account Ability, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD), και την Παγκόσμια Έκθεση Εθελοντών που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα πρότυπα διαδικασιών. Παράδειγμα αποτελεί η υποχρέωση των επιχειρήσεων για συμμόρφωση με τη νομοθεσία, που αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα (Isaakson & Gaνare, 2003). Μια από τις δημοφιλέστερες προσεγγίσεις στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, είναι η «τριπλή κατώτατη γραμμή» (Triple Bottom Line - TBL), που λειτουργεί ως πλαίσιο εταιρικής απόδοσης απέναντι στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, που αποτελούν και τα τρία βασικά συστατικά της ικανότητας υποστήριξής της (Crane & Matten, 2004). Το εν λόγω μοντέλο αποδόθηκε αρχικά από τον Elkington (1999). Αυτός όρισε ότι το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο από αξίες, ζητήματα και διαδικασίες στις οποίες πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους. Η προσέγγιση TBL εξετάζει τον τρόπο που οι εταιρίες διαχειρίζονται και ισορροπούν πάνω στις τρεις αυτές ευθύνες (οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές) και προσπαθεί να συμφιλιώσει αυτές τις αλληλένδετες δραστηριότητες με στόχο να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα εταιρικής απόδοσης (Sauνante, 2002; Panapanaan, 2002; McDonough & Braungart, 2002). 5. ~Ολοι για έναν και ένας για όλους. Ουτοπία ή ελπίδα; Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις είναι "παγκόσμιες οντότητες " υποχρεώνονται να λειτουργούν με βάση συγκεκριμένα εθνικά και τοπικά πλαίσια, πολιτισμούς και πολιτικά τοπία, έχοντας σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. (Waddock et al., 2002). Για την ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινωνίας πρέπει να υπάρχει μια σφαιρική προοπτική. Η εξασφάλιση βασικών ανθρωπίνων αναγκών είναι υποχρέωση όλων μας για τrjν προστασία της ποιότητας ζωής μελλοντικών γενεών. Παρόλο αυτά, ποιανού ευθύνη είναι; Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian (2007), ο Tony Blair αδιαφορεί για την μείωση των εκπομπών άνθρακα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Αγγλίας, όπω ς υποστηρίζει η εφημερίδα σε δημοσιεύματα της, δεν έχει καμία πρόθεση να μειώσει τις προσωπικές πτήσεις αναψυχής μεγάλων αποστάσεων σε μια προσπάθεια να μειωθεί το ποσοστό άνθρακα στο περιβάλλον. Προχωρώντας από τα προσωπικά ίχνη που μπορούν ή όχι να επηρεάσουν μια περιβαλλοντική αλλαγή, υπάρχουν ορισμένες παγκόσμιες δυνάμεις που ενεργούν στις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιριών. Σε αυτές ανήκουν οι συνεχείς αλλαγές στις κοινωνικές αξίες, η δύναμη της κοινής γνώμης, το μεταβαλλόμενο πολιτικό περ ιβάλλον, οι πεποιθήσεις των μ ετόχων αλλά και ο ανταγωνισμός. Αυτές οι επιρροές πηγάζουν από την ίδια την κοινωνία και 131

6 Αθ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ, θ. ΚΑΡΓΙΔΗΣ, ΑΡ. ΤΣΑΤΖΙΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡ. - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 15 (2009), έχουν επιπτώσεις σε όλες τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, σε παγκόσμια κλίμακα (Gustafson, 2002). Η Shell, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες πετρελαιοειδών στον κόσμο, παρουσίασε το 2001 στον ιστοχώρο της, την δική της προσέγγιση. «Επηρεάζουμε και επηρεαζόμαστε από πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες όπως τους μετόχους μας. Στόχος μας είναι να αναγνωρίσουμε το ενδιαφέρον τους για τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες και να ανταποκριθούμε κατάλληλα σε αυτό». Η αλήθεια είναι όμως ότι οι περισσότεροι μέτοχοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά για κερδοφορία και παραγωγικότητα, αγνοώντας συστηματικά τις όποιες επιπτώσεις στην κοινωνία. Γεγονός είναι επίσης η συμπεριφορά μερικών επιχειρήσεων που παραμελούν ηθελημένα σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, μεταφέροντας τις ευθύνες τους σε τρίτους. Αυτή η αμυντική προσέγγιση άρ νησης ευθυνών με φόβο τη μείωση των πωλήσεων ή της παραγωγικότητας τους, πρέπει να σταματήσει. Μια στρατηγική προσέγγιση στην οποία τα κοινωνικά ζητήματα είναι ενσωματωμένα στο πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συστήνεται ανεπιφύλακτα από πολλούς συντάκτες, ως επιτακτ ική λύση στις κοινωνικές ανησυχίες (Jamali 2006, Porter & Κramer, 2006). 6. Διεθνή παραδείγματα προς μίμηση 132 Ακόμη και τα πιο σεβαστά ονόματα στο χώρο των επιχειρήσεων έχουν συνειδητοποιήσει την σημασία του CSR και το έχουν υιοθετήσει ως αναπόσπαστο κομμάτι κάθε απόφασης που λαμβάνουν. Η Ford, ο αμερικάνικος κατασκευαστής αυτοκινήτων, θεωρεί ότ ι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποδεικνύει το πραγματικό πρόσωπο της επιχείρησης, τον τρόπο διεύθυνσής της, την μέριμνα των υπαλλήλων της καθώς επίσης και την αλληλοεπίδρασή της με την κοινωνία. Ένα ακόμη αξιόλογο διεθνές παράδειγμα είναι η Nike, η αμερικάνικη εταιρία αθλητικών ειδών, η οποία αναφέρει ότι το όραμα της επιχείρησης είναι να παραμείνει καινοτόμος και πρωτοποριακή στον αθλητικό χώρο, αλλά και να συμμετέχει ενεργά ως «παγκόσμιος πολίτης» στην κοινωνική ευημερία. Τονίζει επίσης ότι όλες οι επιχειρησιακές πρακτικές της γίνονται με απώτερο σκοπό μία κερδοφόρα και βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη. Ακόμη και εταιρίες όπως η Walker Crisps, στοχεύει σε "πράσινους καταναλωτές". Σε μια προσπάθεια να επηρεάσει την καταναλωτική συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον άρχισε να χρησιμοποιεί στις συσκευασίες των προϊόντων της ίνες από ανθρακονήματα. Είναι προφανές ότι η δυναμική του μάρκετινγκ με προσανατολισμό την κοινωνική ευημερία αποφέρει καρπούς θέτοντας νέα πρότυπα στον τύπο συσκευασίας (Financial Times, 2007). Παρόμοια τακτική ακολουθούν και τα Marks & Spencer τα οποία ανήγγειλαν την χρήση ανθρακονημάτινων ινών για τις ετικέτες των προϊόντων τους. Το Tesco, γιγαντιαία αλυσίδα σουπερμάρκετ, εξετάζει την υιοθέτηση αυτής της τακτικής σε όλες τις γραμμές των προϊόντων από το (Carbon Trust, 2007). Η Dell, εταιρία υπολογιστών, κατασκευάζει συστήματα που καταναλώνουν 25% λι-

7 ΑΤΗ. BELIDIS, ΤΗ. KARGIDIS, AR. CHATZIPOULIDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 15 (2009), γότερη ενέργεια προωθώντας έτσι τις περιβαλλοντικές ανησυχίες της εταιρίας. Η κοινωνική ευθύνη οφείλει να εμπεριέχεται σε κάθε διαφημιστική εκστρατεία έτσι ώστε να ενημερώνει τους πιθανούς αγοραστές ενός συγκεκριμένου προϊόντος για την κοινωνική υπόσταση της κάθε εταιρίας. Το κοινωνικό μήνυμα πρέπει να συμβαδίζει με τις πολιτισμικές αξίες και να είναι συμβατό με τις συνήθειες των πολιτών ενός συγκεκριμένου κοινωνικού συνόλου. Ορόλος του κοινωνικού μάρκετινγκ βοηθά τις εταιρίες να ενισχύσουν την εταιρική τους φήμη, να χτίσουν μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αποκτήσουν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα που θα οδηγήσει σε άνοδο των πωλήσεων (Porter, 2006). 7. Η Κοινωνική ευθύνη ως κίνητρο ανάπτυξης Σύμφωνα με τον Carroll (1991) η πυραμίδα του CSR αποτυπώνει το επίπεδο ευθύνης. Στη βάση της πυραμίδας, κάθε ίδρυμα έχει οικονομικές ευθύνες που οδηγούν στην πραγματοποίηση κέρδους. Ανεβαίνοντας επίπεδο, κάθε επιχείρηση έχει νομικές ευθύνες οι οποίες αναφέρονται στην υπακοή νόμων και κανόνων, ενώ στο επόμενο στάδιο η εταιρία αποκτά ηθικές ευθύνες. Αυτές αναφέρονται στις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης να λειτουργεί με βάση το κοινωνικό συμφέρον και να αποφεύγει οποιεσδήποτε ζημιές σε αυτό. Στην κορυφή της πυραμίδας, οι επιχειρήσεις αναμένονται να ενεργούν ως καλοί εταιρικοί πολίτες ώστε να συμβάλουν, με τον τρόπο τους, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι εταιρίες δεν μπορούν να δραπετεύσουν από την ευθύνη απολογισμού των πράξεών τους. Οι εταιρίες είναι αυτές που δημιουργούν κοινωνικά ζητήματα, άρα έχουν και την ανάλογη ευθύνη να βρουν λύση σ ' αυτά, αλλά και να αποτρέψουν πιθανά μελλοντικά προβλήματα (Jamali, 2006). Ενώ τα οφέλη από το CSR είναι εμφανή και αναγνωρίζονται από την κοινωνία, κατά καιρούς αποτελεί εμπόδιο η αμφισβήτηση του τρόπου συμμετοχής. Το 2002, η απάντηση της τράπεζας Barclay στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το CSR σχολιάζει την ύπαρξη μιας εξελισσόμενης ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με αυτήν, τα ζητήματα που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι υποκειμενικά, άυλα και δύσκολα να αξιολογηθούν μέσω ενός και μοναδικού πλαισίου κοινωνικής ευθύνης. Η τράπεζα υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την δυνατότητα επιλεκτικής συμμετοχής. Εάν δηλαδή η εταιρική κοινωνική συμπεριφορά δεν αρμόζει στην λογική μιας επιχείρησης, τότε ποιος ο λόγος για την ηγεσία της εταιρίας να ακολουθήσει μια κοινωνική πολιτική που μπορεί να επηρεάσει την εικόνα, αλλά και το προφίλ της εταιρίας; 8. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και μάρκετινγκ. Φίλοι ή εχθροί; Στη σημερινή κοινωνία όλες οι επιχειρησιακές λειτουργίες πρέπει να γίνονται με γνώμονα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες και να στοχεύουν στην μείωση ή τη βελτίωση τους. Δυστυχώς, το μάρκετινγκ και το CSR δεν έχουν 133

8 Αθ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ, θ. ΚΑΡΓΙΔΗΣ, ΑΡ. ΤΣΑΤΖΙΠΟΥΛΙΔΗΣΑΡ. - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 15 (2009), καθιερώσει ακόμα ισχυρούς δεσμούς αν και διαφημίσεις όπως της Absolute Vodka ανατρέπουν τα δεδομένα - drink responsibly (πιείτε υπεύθυνα). Εδώ είναι όμως η ουσία. Εάν η στρατηγική του μάρκετινγκ μπορέσει να ηγηθεί έτσι ώστε να προαγάγει, να διαφημίσει και να ενισχύσει την σπουδαιότητα του CSR ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής λειτουργίας, τότε το αποτέλεσμα θα έχει μόνο θετικές συνέπειες τόσο για την κοινωνία όσο και για τις επιχειρήσεις. Ο Barry, διευθυντής CSR της Marks & Spencer, υποστηρίζει ότι η εταιρία έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί συνδέσμους μεταξύ του μάρκετινγκ και του CSR με εντυπωσιακά αποτελέσματα. «Look behind the \abel - Κοίτα πίσω από την ετικέτα» έχει γίνει η πιο γνωστή και διάσημη διαφημιστική καμπάνια των τελευταίων ετών. Αυτό είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για την έκβαση του αποτελέσματος σε περίπτωση που μάρκετινγκ και CSR ενώσουν τις δυνάμεις τους. Η ισχύς του μάρκετινγκ είναι τόσο μεγάλη που έχει την ικανότητα να διαμορφώνει και να επηρεάζει γνώμες και συμπεριφορές. Εάν λοιπόν υπερασπίσει το κοινωνικό συμφέρον τότε και μόνο οι επιχειρησιακές λε ιτουργίες θα έχουν και κοινωνικό όφελος. «Το μάρκετινγκ είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο και επειδή έχει μεγάλη δύναμη, αντίστοιχα πρέπει να κουβαλάει και μεγάλες ευθύνες. Στην περίπτωση του CSR, οφείλει να λειτουργήσει ως καταλύτης για την βιώσιμη ανάπτυξή του», υποστηρίζει ο Ed Mayo, διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Καταναλωτών. Το μάρκετινγκ είναι αυτό που προκάλεσε αυτήν την αναταραχή στην κοινωνία και στις επ ιχειρήσ εις, άρα το μάρκετινγκ είναι αυτό που μπορεί και πρέπει να ανατρέψει τα δεδομένα υπέρ μιας βιώσιμης κοινωνίας. Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδα lndustryweek (2007), το 89% των εταιριών στην Αμερική και το 62% στην Ευρώπη σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να διαχειριστούν κατάλληλα τις CSR πρακτικές τους. Σε αυτήν την έρευνα συμμετείχαν περισσότερες από 150 επιχειρήσεις και βιομηχανίες στις ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία. Επιπλέον τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι το 70% των επιχειρήσ εων αφιερώνει σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού για πρακτικές CSR, με το 48% των επιχειρήσεων να έχουν αφιερωμένο προϋπολογισμό για περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αποτελέσματα, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ευοίωνα, οι συγγραφείς αυτού του άρθρου πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει έξω από το παιχνίδι των εξελίξεων. Με άλλα λόγια, είναι επιτακτική η ανάγκη για την διενέργεια ανάλογης έρευνας στην οποία οι Έλληνες καταναλωτές θα ενημερωθούν για το ποιες από τις ελληνικές ετα ι ρίες αποποιούνται τις κοινωνικές τους ευθύνες. Στο ερώτημα εάν υφίσταται επιχειρηματικ1ί ηθική, μία έρευνα της EIRIS (2005) δείχνει ότι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων που εφαρμόζει πιστά επιχειρησιακά ήθη είναι η Ολλανδία, με το 86% των επιχειρήσεων να έχουν πλήρως ανεπτυγμένη την αίσθηση κοινωνικ1iς ευθύνης. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Μία πιο πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Grant Thomson (2008), στην οποία εμφανίζει μόνο το 36% των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην

9 ΑΤΗ. BELIDIS, ΤΗ. KARGIDIS, AR. CHATZIPOULIDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 15 (2009), Ελλάδα να έχουν ενσωματώσει πολιτικές «Κοινωνικής ευθύνης» στο επίσημο επιχειρησιακό τους πρόγραμμα. Το 85% των ελληνικών επιχειρήσεων υποστη ρίζει ότι οποιαδήποτε εφαρμογή επιχειρησιακής ηθικής γίνεται κυρίως για ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων και προώθηση του προϊόντος παρά για περιβαλλοντικές ανησυχίες. Το μάρκετινγκ -για κάποιους ο «αποδιοπομπαίος τράγος» της καταναλωτικής κοινωνίας, υπεύθυνο για τη δημιουργία πλασματικών αναγκών- μπορεί να κάνει τη διαφορά και να βοηθήσει ουσιαστικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίη ση των πολιτών για ένα καλύτερο αύριο. 9. Η Ετ αι ρ ική κοινων ική ε υ θύνη μ έρος α γοραστικής συμπεριφ ο ρ ά ς Ο διευθυντής της UNEP, της οργάνωσης Ηνωμένων Εθνών για την προ στασία του Περιβάλλοντος, υποστηρίζει πως «γίνεται όλο και περισσότερο εμφανές ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται γ ια τον κόσμο που βρίσκεται πίσω από το προϊόν που αγοράζουν. Εκτός από την τιμή και την ποιότητα, απαιτούν να ξέρουν πώς και από ποιον έχει παραχθεί το προϊόν. Αυτή η αυξανόμενη συνειδητοποίηση για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα είναι ένα ση μάδι ελπίδας για την σωτηρία του πλαν1ίτη. Οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία πρέπει να στηριχτούν σε αυτήν». Σύμφωνα με την MORI (2003), εταιρία που ερευνά καταναλωτικές συνήθειες, η έλλειψη πληροφοριών φαίνεται να είνα ι ένα από τα σημαντ ικότερα εμπόδια που αποτρέπει τους καταναλωτές από την υιοθέτηση ηθικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Εν προκειμένω, το 74% των Βρετανών καταναλωτών υποστηρίζουν ότι θα διενεργήσουν τις μελλοντικές τους αγορές βασιζόμενοι στη ν ηθική, κοινωνική και περιβαλλοντική συμπεριφορά μιας επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με την εταιρία ερευνών AlterEco (2000), το 39% των Γάλλων καταναλωτών εκφράζει ότι η έλλειψη πληροφόρησης είναι ο κύριος λόγος που δεν αγοράζουν τα σωστά προϊόντα. Σχετική έκθεση της εταιρίας Procter & Gamble (2003) που αφορά την ικα νότητα επιχειρησιακής κοινωνικής υποστήριξης, απεικονίζει την διαφήμιση ως υπεύθυνη για την διάδοση του δ1:jτικού τρόπου ζωής σε όλον τον κόσμο και την προώθηση μιας αλόγιστης και υπερβολικής κατανάλωσης στις αναπτυγμένες χώρες. Η έλλειψη ενημέρωσης καταγράφεται σε μια παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την UNESCO (2000), σε περισσότερους από 5000 νέους ενηλίκους (18-25), η οποία έδειξε ότι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που έδειχναν σεβασμό στο περιβάλλον επηρέαζαν μόνο κατά 40% μια ενδεχόμενη αγορά, ενώ οι αγορές πραγματοποιούνταν με βάση την ποιότητα (78% ), και την τιμή (71 % ). Σύμφωνα με το περιοδικό Economist (2006), η συνολική επένδυση που πηγαίνει στην «καθαρή ενέργεια» αυξ1iθηκε στα 63 δισεκατομμύρια δολάρια το 2006, αρκετά πάνω από 49 δισεκατομμύρια του 2005 και πολύ πάνω από τα 30 δισεκατομμύρια του Είναι αξιοπρόσεχτο ότι υπάρχει μια εισροή χρημά - 135

10 Αθ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ, θ. ΚΑΡΓΙΔΗΣ, ΑΡ. ΤΣΑΤΖΙΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡ. - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 15 (2009), των στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες που μόνο θετικά μπορεί να σχολιαστεί. Η «Καθαρή ενέργεια» λαμβάνει σχεδόν το ένα δέκατο του επιχειρηματικού κεφαλαίου της Αμερικής. Αυτά είναι καλές ειδήσεις για την κοινωνία. Η αύξηση επένδυσης του ιδιωτικού τομέα στις «πράσινες τεχνολογίες» θα σημάνει φτηνότερη καθαρή ενέργεια, μικρότερη κατανάλωση πόρων και μεγαλύτερη πιθανότητα βελτίωσης και αλλαγής του κλίματος. Τέλος, σύμφωνα με την Goldman Sachs, αμερικάνικη τράπεζα, περισσότερες από 49 κυβερνήσεις έχουν καθιερώσει στους στόχους τους την προώθηση μεγαλύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργε ιας. Έτσι ίσως υπάρχουν βάσιμες ελπίδες τα πράσινα όνειρα να μπορούν να γίνουν αληθινά. 10. Συμπεράσματα 136 Σε απάντηση του αρχικού ερωτήματος, η εταιρική κοινωνική ευθύνη οφείλει να αποτελεί πρωτίστως επιχειρηματική ηθική υποχρέωση κάθε εταιρίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος δραστηριοτήτων ή οικονομικής επιφάνειας. Να αποτελεί δηλαδή ουσιαστική διαδικασία επιχειρηματικής λειτουργίας. Είναι προφανές ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις ψάχνουν για κέρδη. Ελάχιστες είναι αυτές που συνδέουν τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες με την κοινωνία, εκείνο όμως που ξεχνούν είναι ότι για να πετύχουν και να ηγηθούν ενός συγκεκριμένου τομέα, απαιτείται αποδοχή και αναγνώριση από τους καταναλωτές. Δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η ευημερία των καταναλωτών είναι αυτή που προκαλεί πιθανή αύξηση των πωλήσεων και όχι κάποια πλασματική διαφήμιση κοινωνικής ευθύνης. Κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της και θέλει να καλείται ανταγωνιστική, οφείλει να θεωρεί την ευζωία της κοινωνίας ως στρατηγική προσέγγιση, ικανή να διαμορφώσει μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εάν οι εταιρίες ερευνούσαν σε βάθος τα πολλαπλά οφέλη της κοινωνικής ευθύνης, όπως κάνουν με τις επεκτατικές τους δραστηριότητες, θα αναγνώριζαν ότι το CSR αποτελεί εφόδιο παρά εμπόδιο στην δράση τους. Ως υπερασπιστές της κοινωνικής ευθύνης, υπογραμμίζουμε, στο άρθρο αυτό, ένα καινοτόμο τρόπο για την λειτουργία των σύγχρονωy επιχειρήσεων. Δηλαδή ένα τρόπο όπου κοινωνία και επιχειρήσεις συνδυάζουν τις δυνάμεις τους και το αποτέλεσμα της συμμαχίας υπερνικά τις προσδοκίες όλων. Η επιχείρηση καλείται να λειτουργήσει ως «πολίτης», αναπτύσσοντας δραστηριότητες αυξημένης κοινωνικής ευαισθησίας. Η πολιτεία, από την πλευρά της, οφείλει να ξεχωρίσει εκείνες τις επιχειρήσεις που προσδοκούν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η εταιρική συμπεριφορά εξαρτάται άμεσα από τις προσδοκίες των μετόχων και του διοικητικού προσωπικού. Άρα εύλογα μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα, γιατί το επίπεδο ανταγωνισμού να εντοπίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας και όχι στις ενέργειες που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων; Τέτοια ριζική διαφοροποίηση προϋποθέτει αλλαγή συμπεριφοράς, αλλά και θέσπιση κανόνων αναφορικά με τη νοοτροπία και τη προσέγγιση των

11 ΑΤΗ. BELIDIS, ΤΗ. KARGIDIS, AR. CHATZIPOULIDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 15 (2009), εμπορικών συναλλαγών. Η κοινωνία ήδη αντιδρά και αντιλαμβάνεται το ρόλο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πως; Μέσω word of mouth τεχνικών (νiral marketing) προσφέροντας αναγνώριση και αποδοχή εταιριών που σέβονται τον πολίτη. Οι εταιρίες που θα προάγουν τη συνεργασία του μάρκετινγκ και της εταιρικής ευθύνης θα βγούν ε πολλαπλά κερδισμένες εφόσον επενδύσουν σε χρόνο, ενέργεια και τεχνολογία (guerilla marketing). Σύμφωνα με την παραπάνω πρακτική εφαρμογής του CSR, οι επιχειρήσεις έχουν πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Η συγκεκριμένη ιδεολογία ενσωματώνει το μάρκ ετινγκ ως εργαλείο έρευνας, έχοντας γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον. Οι δραστηριότητες του μάρκετινγκ δημιουργούν πολλαπλά οφέλη, γιατί όχι μόνο προάγουν την εικόνα και αυξάνουν τις πωλήσεις της επιχείρησης, αλλά αναδεικνύουν, μέσω της προώθησης και της διαφήμισης, τον τρόπο δεοντολογίας και λειτουργίας κάθε μιας από αυτές. Κάτι ανάλογο υποστηρίζει η Nike, εταιρία πρωτοπόρος σ ε ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. «Μια επιχείρηση για να είναι επιτυχής στον 210 αιώνα πρέπει να ενσωματώσει με επιτυχία την εταιρική ευθύνη στην καρδιά των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να επιτρ έψουν τους πολίτες να τις κρίνουν όχι βάση αντίληψης, αλλά με γεγονότα και πράξεις. Η διαφάνεια είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία». Είναι λοιπόν υποχρέωση του καθενό ς, όχι μόνο να προωθ ε ί και να στηρίζει ένα φιλικό περιβάλλον για το σήμερα, αλλά κυρίως να λειτουργεί έχοντας στόχο το τι θα κληρονομήσουμε στις επόμενες γ ενεές. Αυτό δεν είναι ούτε πυρηνική φυσική, ούτε σύνθετη μαθηματική εξίσωση. Είναι αυτοσεβασμός, ευγενής άμιλλα και συνεργασία. References Brearton, S., Gross, R., Ranney, Κ., (2005). Corporate Social Responsibility: 2nct Annual Ranking, The Globe and Mail, February 25, pp 65 Brunel Research in Enterprise, Innoνation, Sustainability and Ethics, (2004). The Challenges of Corporate Social Responsibility. Lessons from the E.U Green Paper, Working paper Νο. 10, Retrieνed April 10, 2007 from Carroll, Α., (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organisational Stakeholders, Business Horizons, July Aug 1991, 3-48 Carroll, Α., Buchholtz, Κ., (2000). Business & Society, Ethics and Stakeholder Management, South-Western Publishing, Cinn, Ohio. Crane, Α., Matten, D., (2006). Business Ethics, New York: Oxford Uniνersity Press Carbon Trust, (2007). Carbon Trust launches Carbon Reduction Label, Retrieνed April 10, 2007 from _ carbon _label.htm 137

12 Αθ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ, θ. ΚΑΡΓΙΔΗΣ, ΑΡ. ΤΣΑΤΖΙΠΟΥΛΙΔ.ΗΣ ΑΡ. - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 15 (2009), Department of Trade and Industry, (2004). Corporate Social Responsibility - Α Government Update, United Κingdom, Retrieved April 10, 2007 from w\vw.csr.gov.uk/pdf/dti_csr_final.pdf Elkington, J. (1999). Triple Bottom Line Revolution: Reporting for the third millennium, Australian CPA, 69 (10): and 69 (11): Ethical Investment Research Services (EIRIS), (2005), 'Όί! and defence companies lack systems to counter bribery and corruption", London, 28 1 h September 2005, Retrieved September 17, 2008 from European Commission, (1999). Summary report, Brussels, Retrieved April 10, 2007 from Financial Times, (2007), Snack-maker aims for green consumers with carbon labels, Emissions, Article by Fiora Harvey, March, pp 4 Ford Motors, (2007), Good Works, Retrieved April 10, 2007 from Fortune Magazine, (2006). Accountability: Beyond the Bottom Line, Retrieved April 10, 2007 from _ archive/2006/10/30/ /index.htm Frankental, Ρ., (2001). Corporate Social Responsibility - a PR invention?, Corporate communication: Αη international Journal, Vol.6, Νο. 1, Grant Thomson, (2008), "Corporate Social Responsibility: a necessity not a choice". International Business Report 2008, Retrieved September 17, 2008, 08%20-%20CSR %20report.pdf&targetld Gustafson, J., (2002). Business the Ultimate Resource: Corporate Social Responsibility - Are Υ ou Giving Back or just Giving Away? London: Bloomsbury Publishing, IndustryWeek, (2007). "Companies Are Using Technology to Manage Corporate Responsibility", Retrreved May 3, 2007 from ArticleID = Ipsos MORI, (2003). MORI Launches Second CSR Study among Public, Retrieved April 10, 2007 from Isaksson, R., GavaI"e, R., (2003). Measuring Sustainable Development Using Process Models, Managerial Auditing Journal, Vol. 18, Νο. 8, Jamali, D., (2006). Insights into Triple Bottom Line Integration from a Learning Organization Perspective, Business Process Management Journal, Vol. 12, Νο. 6, Lantos, G., (2001). The Boundaries of Corporate Social Responsibility, Journal of Consumer Marketing, Vol. 18, Νο. 7,

13 ΑΤΗ. BELIDIS, ΤΗ. KARGIDIS, AR. CHATZIPDULIDIS - REVIEW DF ECDNDMIC SCIENCES - Νο 15 (2009), McDonough, W., Braungart, Μ., (2002). "Design for the triple bottom line: new tools fo ι:_su s t ainable commerce'', Corporate Environmental Strategy, Vol. 9 Νο. 3, Meehan, J., Meehan, Κ., Richards, Α., (2006). "Corporate social responsibility: the 3C-SR model" International Journal of Social Economics, Vol. 33 Νο. 5/6, Nike Sportswear, (2004). Corporate Responsibility Report 04, Retrieved April 1 Ο, 2007 from _ CR _report_ full.pdf Panapanaan, V., (2002). "Management of corporate social responsibility towards sustainability: Triple bottom line approach", Presented οπ August 5-9. PSFK, (2007). "Marketing and CSR, Why they need to start talking to each other", Retrieved May 3, 2007 from and _ c.html People, Planet and Profits, The Shell Report 2001, Retrieved April 10, 2007 from %20REPORT _ 2001.PDF Porter, Μ. (2006): Competitiveness ίπ a globalised world: Michael Porter ο π the microeconomics fo undations of the competitiveness of nations, regions, and firms. Journal of International Business Studies, 37, pp Porter, Μ., Κramer, Μ., (2006). Strategy & Society, Harvard Business Review, PriceWaterhouseCoopers, (2007). Retail & Consumer: lndustry Issues, Retrieved April 10, 2007 from 4A3D66 Procter & Gamble, Sustainability report, (2003). Linking opportunity with Responsibility, 2003 Retrieved April 10, 2007 from 1 _ about_pg/01 _ about _pg_ homepage/abou t_pg_ to o!bar/download _report/sustainability _Γep o rt. pdf Sauvante, Μ., (2002). "The triple bottom line: a boardroom guide", Director's Monthly, Vol. 25 Νο. 11, pp Simon, F., (1995). Global Corporate Philanthropy: Α Strategic Framework, International Marketing Review, Vol. 12, Νο. 4, Tesco Supermarket, (2003), Corporate Social Responsibility Review, Retrieved April 10, 2007 from The Economist, (2006), NovembeΓ, "Green Dreams" pp.11 The Guardian (2007), "Carry ο π Flying, says Blair - Science will save the planet", January UNESCO Youth, (2000), Sustainable consumption patterns and life styles, Retrieved April 10, 2007 from United Nations Environment Programme, (2002) November 4, Paris, Meeting of the Retail Industry οπ Sustainable Development,

14 Αθ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ, θ. ΚΑΡΓΙΔΗΣ, ΑΡ. ΤΣΑΤΖΙΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ εύχος 15 (2009), Waddock, S., (2004). Parallel Universes: Companies, Academics, and the Progress of Corporate Citizenship. Business and Society Review, March, 109 (1) 5-42 Waddock, S., Bodwell, C., Graves, S., (2002). "Responsibility: the new business imperative'', Academy of Management Executive, Vol. 16 Νο. 20, pp World Business Council for Sustainable Development, (2007). Retrieved April 10, 2007 from http: //www.wbcsd.org/temp l ates(γ em pla te WBCSD5/layou t. asp?men uid = 1 Just How Accountable Are You?, (2006). Retrieved April 10, 2007 from AR _ benchmarking_ services. pdf 140

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος-Πολ. Μηχανικός

ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος-Πολ. Μηχανικός ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος-Πολ. Μηχανικός Μέσα εδραίωσης µιας επιχείρησης (ιδιωτική ή δηµόσια, οργανισµός ή µη κυβερνητική οργάνωση) στο χώρο της και για να χτίσει την εικόνα της: η διαφήµιση,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 1-2 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 5-6 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα Ηλεκτρονικό περιοδικό www.foodstandard.gr Τεύχος 18 -Αύγουστος 2011 * Πιστοποίηση * ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα διαχειριστικής τα logos που θυμίζουν τον πα- επάρκειας για τη ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ foodstandard λιό καλό

Διαβάστε περισσότερα

Το παγκόσμιο εξωτερικό περιβάλλον. Γεωργία Ζάχου, HR, ICBS

Το παγκόσμιο εξωτερικό περιβάλλον. Γεωργία Ζάχου, HR, ICBS Το παγκόσμιο εξωτερικό περιβάλλον Νέες προσεγγίσεις PEST? STEEPLE SOCIAL/ DEMOGRAPHIC TECHNOLOGICAL ECONOMIC ENVIRONMENTAL POLITICAL LEGAL ETHICAL SLEPT LEGAL PESTLE ή PESTEL LEGISLATION ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σκοπός του Μαθήματος Τα τουριστικά προϊόντα/υπηρεσίες έχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη διοίκηση και τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)

Ορισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) Θεσσαλονίκη, Money Show, 2008 «Οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Παν/µίου Αθηνών Ορισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ιούλιος 2008)

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ιούλιος 2008) ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ιούλιος 2008) ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Υπουργός Εξωτερικών Ομιλία στην Ημερίδα «Πράσινη επιχειρηματικότητα», την οποία διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στις 8 Ιουλίου 2008 στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT?» ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015 1 ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, προγράμματα, πολιτικές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ exμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ exμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ Εταιρική ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διακυβέρνηση Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Σ. Ζούντα Ε-ΜAIL szounta@aegean.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης

Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Μεταδιδάκτορας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διευθύνων Σύμβουλος, Close the Loop Βιωσιμότητα- ΕΚΕ Περιβάλλον Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη την περίοδο οικονομικής κρίσης και ΜΜΕ στο Συνέδριο του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νέα πρότυπα ηγεσίας και επιχειρηματικότητας Προκλήσεις και προοπτικές Μαρία Αλεξίου Πρόεδρος Ελληνικό Δίκτυο για τη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Aθήνα, Ιούνιος 2013 Ένας κόσμος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 3 ης Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης. Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop

Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης. Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop Τι είναι τα Οικολογικά Σήματα ή Οικοσήματα; «Σήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Under strict EMBARGO: Not for publication before GMT, September 10 th 2013

Under strict EMBARGO: Not for publication before GMT, September 10 th 2013 Under strict EMBARGO: Not for publication before 00.01 GMT, September 10 th 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχή της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εποχή της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Η Εποχή της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Εταιρικής Διακυβέρνησης Γιάννης Θανόπουλος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 5 Νοεμβρίου 2014 Divani Caravel, Αθήνα 5

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" 3 η διάλεξη: Πράσινη Επιχειρηματικότητα Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι παρακάτω παράγραφοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την: (α) Κοινωνική βιωσιμότητα (β) Οικονομική βιωσιμότητα

Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι παρακάτω παράγραφοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την: (α) Κοινωνική βιωσιμότητα (β) Οικονομική βιωσιμότητα Βιώσιμη Ανάπτυξη Βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα πλαίσιο για ένα μακροπρόθεσμο όραμα βιωσιμότητας, στο οποίο η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική προστασία συμβαδίζουν και αλληλοϋποστηρίζονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα