ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009

2 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2008 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Υπεύθυνοι για την επιλογή και την επεξεργασία των κειμένων : Παναγιωτοπούλου Χριστίνα Σόμπολου Ανθή Για την προετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης 2008 εργάστηκαν τα ακόλουθα πρόσωπα από το προσωπικό της ΕΠ.Ε.Ι.Α.: Βλάχος Νικόλαος Βρέντζου Ασπασία Γιωτάκη Ζωή Γκουνταρά Μαρία Κρητικού Μαρία Λινάρδου Ελένη Παναγιωτοπούλου Χριστίνα Παναγούλιας Φώτιος Παπαθανασοπούλου Σοφία Παυλόπουλος Νικόλαος Πιερράκου Χριστίνα Σάλλας Φώτιος Σόμπολου Ανθή Τσούλου Διονυσία Χατζηβασίλογλου Ιωάννης Η Ετήσια Έκθεση της ΕΠΕΙΑ διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Προέδρου Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.. 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ιστορία της Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. 9 Η ΕΠ.Ε.Ι.Α... 9 Στελέχωση 9 Στόχοι και αρμοδιότητες Διοίκηση Οργανωτική Δομή.. 12 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 17 Ασφαλιστικές εταιρίες 17 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα 17 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα. 18 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ε.Ε. και τον Ε.Ο.Χ 18 Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί. 18 Παραγωγή Ασφαλιστικών Εταιρειών. 19 Διαμεσολαβούντα πρόσωπα στην Ιδιωτική Ασφάλιση. 30 Γενικές έννοιες. 30 Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος (αντ)ασφαλιστικού ή συνδεδεμένου διαμεσολαβητή 32 Προϋποθέσεις για την ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. 33 Πληροφορίες που υποχρεούνται να παρέχουν οι διαμεσολαβητές στους ασφαλισμένους καταναλωτές. 33 Συμπεριφορά των Διαμεσολαβητών. 34 Λοιπά χρήσιμα στοιχεία 35 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Εποπτικό έργο. 37 Νομοθετικές Πρωτοβουλίες 47 Η τρέχουσα κρίση στις διεθνείς αγορές.. 52 Λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης.. 53 Χορηγήσεις Αδειών. 53 Επεκτάσεις Άδειας. 53 ΕΠΥ.. 54 Υποκαταστήματα. 54 3

4 Εποπτεία ασφαλιστικής επιχείρησης.. 56 Κριτήρια Καταλληλότητας. 56 Εισηγήσεις Σχεδίων Βραχυχρόνιας Χρηματοδότησης, Οικονομικής Ανασυγκρότησης και Προγραμμάτων Χρηματοοικονομικής Ανάκαμψης. 56 Συγχωνεύσεις.. 57 Εξαγορές Απόκτηση ειδικών συμμετοχών. 58 Μεταφορές χαρτοφυλακίου. 58 Χρηματοοικονομικός έλεγχος των ασφαλιστικών εργασιών 59 Συμμόρφωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου σχετικές με τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.. 62 Παύση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης 65 Ανακλήσεις Αδειών.. 65 Εκκαθαρίσεις 65 Κέντρο Πληροφοριών.. 66 Περί 4 ης Οδηγίας Αυτοκινήτων 66 Το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών.. 67 Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών. 68 Στατιστικά από το πρώτο έτος λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.. 68 Προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών. 70 Υπηρεσία αποφυγής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμηση της τρομοκρατίας Εποπτεία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. 73 Δραστηριότητα Νομικής Υπηρεσίας. 76 Διεθνείς Δραστηριότητες & Συνεργασίες με άλλους φορείς 77 Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και η CEIOPS.. 77 Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 80 Πρόταση Οδηγίας Ε.Ε. «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Solvency II) 83 Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.. 88 Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης. 89 Μελέτη εξέλιξης του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων. 90 Δραστηριότητες Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής της ΕΠ.Ε.Ι.Α ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. 93 Ασφαλιστικές Εταιρείες με έδρα και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα. 94 Υποκαταστήματα. 95 Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί.. 96 Ασφαλιστικές Υπό Εκκαθάριση. 97 Πρακτικό Συνάντησης μεταξύ της ΕΠ.Ε.Ι.Α., του Συνήγορου του Καταναλωτή και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σχετικά με τις καταγγελίες πολιτών εις βάρος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 98 Ανάλυση Παραγωγής Ανά Εταιρία και Ανά Κλάδο Ασφάλισης 101 Οργανόγραμμα ΕΠ.Ε.Ι.Α

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α., που στελεχώθηκε, τουλάχιστον σε επίπεδο ειδικού επιστημονικού προσωπικού τον Ιούνιο του 2007, αποτελεί ήδη από την 1 η Ιανουαρίου 2008 την αποκλειστική αρχή ρύθμισης και εποπτείας για την ιδιωτική ασφάλιση. Η ίδρυσή της ήταν μία επιλογή του εθνικού νομοθέτη να οργανώσει για την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς ένα μοντέλο αντίστοιχο με τα ισχύοντα για τον τραπεζικό και χρηματιστηριακό κλάδο με την ευρύτερη εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να προσαρμοστεί η Ελλάδα στα ευρωπαϊκά ισχύοντα. Εκεί, ο ασφαλιστικός κλάδος, εντάσσεται στην λεγόμενη χρηματοοικονομική αγορά (financial market) και συντονίζεται σε πολιτικό επίπεδο από το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομίας (ECOFIN). Η επιλογή αυτή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί η σωρευμένη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Υπουργείο Οικονομίας, εμπειρία αποτελούσε πλέον αξιοποιήσιμο «εθνικό εποπτικό κεκτημένο», αφού βέβαια ληφθεί υπόψη η σημαντική ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα του ασφαλιστικού κλάδου. Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτελεσματικής ρύθμισης και εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς καθιστά την ασφάλιση πιο κατανοητή, ασφαλέστερη και τελικά ελκυστικότερη για το ελληνικό κοινό. Αποτελεσματικό σύστημα ασφαλιστικής ρύθμισης και εποπτείας είναι εκείνο, που προωθεί και εγγυάται διαφανές και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, εκείνο που ενθαρρύνει τη διαφοροποίηση, χωρίς όμως να διακινδυνεύει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και, τέλος, εκείνο που διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι, χρηματοοικονομικά, σε θέση να τιμήσουν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους. Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της νέας εποπτικής αρχής είναι οι εξής: Πρώτη Αρχή: Διαρκής Έλεγχος της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των Επιχειρήσεων Η αξιολόγηση της ασφαλιστικής φερεγγυότητας, τόσο σε επίπεδο τεχνικών αποθεμάτων, όσο και σε επίπεδο κεφαλαίου, στο παρελθόν στηριζόταν, χάριν της ευκολίας της εποπτείας, αποκλειστικά σε νούμερα και μαθηματικούς τύπους, ίδια για όλες τις εταιρίες, ανεξαρτήτως του προφίλ κινδύνου εκάστης. Ως γνωστόν, σύμφωνα με την στο παρελθόν κρατούσα πρακτική, ίσχυε η άπαξ του έτους και με καθυστέρηση ενός 6μήνου, υποχρέωση της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης να υποβάλλει στην εποπτική αρχή την έκθεση σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων και του περιθωρίου φερεγγυότητάς της. Επιπλέον, η κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων με ισόποσα περιουσιακά στοιχεία διενεργείτο με ετεροχρονισμό, που σε περιπτώσεις αγγίζει και τους 10 ή τους 12 μήνες μετά την αναγνώριση της υποχρέωσης. Από εκείνο το σύστημα, πλέον έχουμε ήδη μεταβεί στην εφαρμογή της πανευρωπαϊκά εφαρμοζόμενης και εκ των κοινοτικών οδηγιών προβλεπόμενης αρχής του διαρκούς ελέγχου της φερεγγυότητας, η οποία διέπει, άλλωστε, οριζόντια τους τομείς της χρηματοοικονομικής αγοράς. Με μία σειρά σταδιακών 5

6 αλλά και σταθερών αλλαγών, στόχος μας είναι, ο τριμηνιαίος σχηματισμός των αποθεμάτων, η υποβολή αναφορών φερεγγυότητας εντός μηνός από το κλείσιμο του τριμήνου και η κάλυψη (επένδυση) των αποθεμάτων εντός διαρκώς μειούμενου διαστήματος από τον σχηματισμό των αποθεμάτων, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία σχηματισμού τους. Εξάλλου, με τις νέες κανονιστικές αποφάσεις μας καθίσταται σαφές ότι ο υπολογισμός των τεχνικών αποθεμάτων βασίζεται πλέον σε αρχές («principles») και όχι σε κανόνες («rules»), ότι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποτιμά ορθά και να τεκμηριώνει κατάλληλα το προφίλ κινδύνου της, ότι η υποχρέωση σχηματισμού και κάλυψης των προϋποθέσεων φερεγγυότητας θα είναι διαρκής και ότι τον επιτόπιο έλεγχο θα συνεπικουρούν οι, από τις επιχειρήσεις προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α., τακτά υποβαλλόμενες ενημερώσεις, που θα επιτρέψουν τον έγκαιρο εντοπισμό περιπτώσεων υποαποθεματοποίησης ή κεφαλαιακής ανεπάρκειας και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων εξυγίανσης -εφόσον τέτοια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Το νέο πλαίσιο της πρότασης οδηγίας για τη «Φερεγγυότητα ΙΙ», λοιπόν, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται το 2010 με έτος ενσωμάτωσης και έναρξης εφαρμογής το 2012, κινείται προς την κατεύθυνση της διαρκούς εποπτείας και κάλυψης της φερεγγυότητας μίας επιχείρησης. Έτι περαιτέρω, επιβάλλει την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου μίας εκάστης των επιχειρήσεων και αυξάνει ουσιαστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις απαιτήσεις φερεγγυότητας. Δεύτερη Αρχή: Η ενθάρρυνση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέου πνεύματος εταιρικής διακυβέρνησης Η καλή εταιρική διακυβέρνηση είναι καθοριστικής σημασίας για την εδραίωση της εμπιστοσύνης του κοινού στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς αυτή είναι, ουσιαστικά που μπορεί να καταπολεμήσει κινδύνους εγγενείς του επιχειρείν, και ιδιαίτερα του ασφαλιστικού επιχειρείν. Η «Φερεγγυότητα ΙΙ», κατά τα πρότυπα της «Βασιλείας ΙΙ», καλεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να μεριμνήσουν για την ανάπτυξη και λειτουργία εκείνου του συστήματος διακυβέρνησης, που θα εγγυάται την, κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη, διαχείριση του συνόλου των σχετιζόμενων με τις ασφαλιστικές εργασίες κινδύνων. Σε επίπεδο εταιρικής οργάνωσης, η Φερεγγυότητα ΙΙ προβλέπει την ενίσχυση του ρόλου των αναλογιστών και την ανάπτυξη μίας σειράς πρόσθετων ελεγκτικών λειτουργιών, όπως η διαχείριση κινδύνων, η κανονιστική συμμόρφωση και ο εσωτερικός έλεγχος. Τρίτη Αρχή: Ενίσχυση της πίστης του κοινού στην ασφάλιση με σταθερή προσήλωση στην ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου και στην εν γένει εποπτεία της δεοντολογίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των διαμεσολαβούντων Το ρυθμιστικό πλαίσιο των κανόνων δεοντολογίας είναι σήμερα ελλιπές και κατασπαρμένο σε διάφορα νομοθετήματα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά, τόσο τους ασφαλισμένους, όσο και τις επιχειρήσεις, αλλά και την εποπτεία. Αποτελεί πρόθεση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. να κωδικοποιήσει και να αναμορφώσει το πλαίσιο αυτό εκδίδοντας σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει διεξοδικά τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη δράση των εταιριών και των διαμεσολαβούντων, αφενός έναντι των ασφαλισμένων και αφετέρου μεταξύ τους. 6

7 Τέταρτη Αρχή: Σταθερός προσανατολισμός μας προς τα ευρωπαϊκά δρώμενα Τα στελέχη της ΕΠ.Ε.Ι.Α. παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τα δρώμενα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πολλά λαμβάνουν χώρα, με κυρίαρχο το ζήτημα της «Φερεγγυότητας ΙΙ». Έχω δεσμευθεί προσωπικά να διασφαλίζω την κατά το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση αφενός, και τον σχεδιασμό του καταλληλότερου συστήματος αφετέρου, για μικρές και μεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, από τις οποίες απαρτίζεται κυρίως η ελληνική αγορά. Για εμένα και τα στελέχη της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η «αρχή της αναλογικότητας», η οποία συζητείται σήμερα σε όλα τα κοινοτικά fora αλλά διαμορφώνεται κυρίως μέσω της CEIOPS, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφάλισης, δεν είναι και δεν πρέπει να είναι κενό γράμμα. Η ενεργός εποπτεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς είναι αντικείμενο συνεχούς προσπάθειας για ανάπτυξη, βελτίωση και αποδοτικότητα. Η λειτουργία της εποπτείας πρέπει να ανταποκρίνεται στις αναπτυσσόμενες ανάγκες για ομαλότητα στην αγορά και για προστασία των ασφαλισμένων. Αυτοί πρέπει να είναι οι στόχοι για το μέλλον. Ήδη, η ΕΠ.Ε.Ι.Α., από τον πρώτο, κιόλας, χρόνο λειτουργίας της, έχει δώσει καλά δείγματα γραφής, που δεσμευόμαστε, με τη συνεργασία της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία, πιστεύω, θα ξεπεράσει τις τυχόν αρχικές δυσκολίες προσαρμογής στα νέα εποπτικά μέτρα, να εξελίξουμε και να βελτιώσουμε στο μέλλον. Γεώργιος Πέτσας Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 7

8 8

9 Μέρος Πρώτο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η πρώτη προσπάθεια να θεσπισθεί νομοθετικά κρατική εποπτεία επί της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έγινε το 1909, οπότε θεσπίσθηκε ο Νόμος ΓΥΣΓ/ , με τον οποίο όμως επετράπη η λειτουργία μόνο ελληνικών εταιριών. Τις αλλοδαπές εταιρίες για πρώτη φορά επέτρεψε ο μεταγενέστερος Νόμος ΓΧΜΣΤ/ , που αποσκοπούσε περαιτέρω στην ενίσχυση της θέσης των ασφαλιστικών Εταιριών. Το 1917 ψηφίσθηκε ο Νόμος 1023/1917 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφάλισης», οι διατάξεις του οποίου ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς για πρώτη φορά ρυθμίζονται κανόνες και αρχές για την ίδρυση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Κατά το έτος 1926 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις τίθενται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου και μέχρι το 1976 ο έλεγχος επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η αναλογιστική υπηρεσία ασκούνταν από τη Δ/νση Πίστεως και Ασφαλίσεως του Υπουργείου Εμπορίου. Το 1976 δημιουργήθηκε ξεχωριστή Δ/νση στο Υπουργείο Εμπορίου με την ονομασία Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, η οποία μέχρι σήμερα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) συστήθηκε για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση και προσαρμογή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αυτοτελής εποπτική αρχή κρίθηκε ότι μπορεί να εξοπλισθεί με περισσότερη ευελιξία και λειτουργικότητα συγκριτικά με τη δημόσια διοίκηση, υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητες της, τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Νομικό πλαίσιο Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. συστήθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) δυνάμει του Νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38), «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η οργανωτική δομή της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ρυθμίστηκε στο Π.Δ. 20/2006 (ΦΕΚ Α 17), «Οργανισμός Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης». Περαιτέρω, με την υπ αρ. 65/ Προκήρυξη 38 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και 5 θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή και την επακόλουθη υπ αρ /2301/ απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και με περαιτέρω αποσπάσεις προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 20/2006 (ΦΕΚ Α 17), η ΕΠ.Ε.Ι.Α. στελεχώθηκε με το απαραίτητο προσωπικό. 9

10 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αποστολή Η αποστολή της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) συνίσταται στην άσκηση εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα και των υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν σε αλλοδαπή χώρα (κράτος- μέλος ΕΕ ή ΕΟΧ και μη) και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα η σύσταση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποσκοπεί και στην άσκηση εποπτείας επί των διαμεσολαβητών στις ασφαλίσεις και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στόχοι Στόχοι της Επιτροπής είναι: η διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και δικαιούχων αποζημίωσης από ασφάλιση, η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης του καταναλωτή και η ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας, η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και προοπτικών βιωσιμότητας των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. 10

11 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τα όργανα διοίκησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής της. Διοικητικό Συμβούλιο Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη του Συμβουλίου κατά το έτος 2008, ήταν οι εξής: Πέτσας Γεώργιος Αντωνάκη Μαργαρίτα Αλευρομύτης Νικόλαος Αλτιντζής Ιωάννης Γεωργιάδης Λουκάς Στάικος Στυλιανός Χάτσιος Μιχαήλ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ένα μέλος είχε ορισθεί από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, ένα μέλος από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ένα μέλος από την Ένωση αναλογιστών Ελλάδος, ένα μέλος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ένα μέλος από τα διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα και ένα μέλος από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής και ασκεί κάθε εξουσία που απορρέει από τον Ν. 3229/2004 και τους σκοπούς του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπως και ο Αντιπρόεδρός του, είναι πρόσωπα καταξιωμένα και αναγνωρισμένα στην οικονομική και επιστημονική ζωή της χώρας, και διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γενικότερα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την ΕΠ.Ε.Ι.Α. δικαστικά και εξώδικα, έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής και την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο με ειδικές γνώσεις σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης. Αρμοδιότητές του είναι η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η διοικητική διεύθυνση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η εισήγηση των θεμάτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνταξη του προϋπολογισμού και του απολογισμού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και η πρότασή τους στο Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των Διευθύνσεων και του προσωπικού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία τους. Περαιτέρω, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Γενικός Διευθυντής της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι ο Ιωάννης Βάσσης. 11

12 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Γραφείο Προέδρου Το Γραφείο Προέδρου ασκεί γραμματειακή εξυπηρέτηση που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή Η Γραμματεία Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή ασκεί γραμματειακή εξυπηρέτηση που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή. Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας Η Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας έχει τις εξής αρμοδιότητες: Χορηγεί, ανακαλεί και επεκτείνει την άδεια λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων. Ελέγχει την ικανότητα και την καταλληλότητα των προσώπων που ασκούν διοίκηση σε ασφαλιστική επιχείρηση. Παρακολουθεί την εφαρμογή της νοµοθεσίας και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Επιβάλλει πρόστιμα, πειθαρχικές ποινές και λοιπές διοικητικές κυρώσεις. Επιβάλλει ρυθμίσεις στην εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και του λειτουργικού και θεσμικού πλαισίου της ιδιωτικής ασφάλισης. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και συνεργασίες με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό, καθώς και τη συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Τηρεί το Μητρώο Ελληνικών και Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση. Η Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Τμήμα Ρυθμίσεων Διοικητικής Εποπτείας Τμήμα Μητρώου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ελέγχου Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων 12

13 Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας έχει τις εξής αρμοδιότητες: Ελέγχει τον υπολογισμό και τη συγκρότηση του περιθωρίου φερεγγυότητας, της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας, καθώς και του εγγυητικού κεφαλαίου. Ελέγχει τη διοικητική και λογιστική οργάνωση, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και παρακολουθεί την αντασφαλιστική πολιτική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εισηγείται την επιβολή σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης, βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, καθώς και προγράμματος χρηματοοικονομικής ανάκαμψης και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Ελέγχει την άσκηση του κλάδου ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων µε επενδύσεις. Παρακολουθεί χρηματοοικονομικούς δείκτες, που αφορούν ιδίως τη φερεγγυότητα, αποθεματοποίηση, εισπραξιμότητα, αποζημιώσεις, κερδοφορία, επάρκεια επενδύσεων, συνολικού κινδύνου, αντασφάλισης. Συνεργάζεται με άλλες αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και µε την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Αναλογιστικού Οικονομοτεχνικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Τμήμα Ρυθμίσεων Αναλογιστικών Οικονομοτεχνικών θεμάτων Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών Η Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών έχει τις εξής αρμοδιότητες: Τηρεί Μητρώο κατά κατηγορία διαμεσολαβητή. Επιμελείται της εκπαίδευσης και κατάρτισης των διαμεσολαβητών. Συλλέγει, παρακολουθεί και ελέγχει τις γνωστοποιήσεις Εποπτικών Αρχών του εξωτερικού για τη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα αλλοδαπών διαμεσολαβητών. Εποπτεύει διαμεσολαβητές ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εκδίδει κανονιστικές πράξεις σε θέματα εποπτείας διαμεσολαβητών. Εισηγείται την υιοθέτηση Κανόνων Δεοντολογίας και κυρώσεων για παραβάσεις αυτών, καθώς και την τροποποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της διαμεσολάβησης στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης. 13

14 Η Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Μητρώου και Εκπαίδευσης Τμήμα Εποπτείας Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει τις εξής αρμοδιότητες: Τη διαχείριση και διοίκηση του κάθε φύσης προσωπικού της Επιτροπής. Την επεξεργασία μισθοδοτικών καταστάσεων, προϋπολογισμοί, απολογισμοί πληρωμές, έσοδα, προμήθειες, οικονομική διαχείριση. Τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Την τήρηση του Γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Την επικύρωση αντιγράφων µε την ένδειξη «Ακριβές αντίγραφο» και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Προσωπικού Τμήμα Οικονομικού Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής έχει τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά. Επιμελείται της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Συλλέγει και κατατάσσει στατιστικά και άλλα συναφή στοιχεία, σχετικά µε τη λειτουργία ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Στατιστικής 14

15 Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαίωση στη Διοίκηση, όσον αφορά στην εύρυθμη, άρτια και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και στην τήρηση από το προσωπικό της νομοθεσίας που τη διέπει. Το γραφείο αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για την παροχή πληροφοριών στους έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους ανταποκριτές ξένων κρατών, σχετικά µε το έργο της Επιτροπής. Μεριμνά για την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συνεντεύξεων τύπου και λοιπών δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων παρακολουθεί τις σχέσεις της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε την Επιτροπή Ευρωπαίων Εποπτών Ιδιωτικής Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS), καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPC), σε συνεργασία µε τις αρμόδιες Διευθύνσεις, και συντονίζει τις σχέσεις της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης. Νομική Υπηρεσία Η Νομική Υπηρεσία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι αρμόδια για την υποστήριξη της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής, με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. 15

16 16

17 Μέρος Δεύτερο ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Α. Ασφαλιστικές Εταιρίες Η ιδιωτική ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα από: Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς υποκαταστήματος ή μέσω θυγατρικής εφόσον ασκούν ασφαλίσεις ζημιών μαζί με ασφαλίσεις ζωής (μικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις). Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς υποκαταστήματος ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αλληλασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς Για λόγους πληρότητας, σημειώνεται ότι δεν αποτελούν εποπτευόμενη δραστηριότητα οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται πλέον στο Ν. 3476/2009 (ΦΕΚ Α 27). I. Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα Η λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα, προϋποθέτει άδεια που χορηγείται με απόφαση της Εποπτικής Αρχής. Η άδεια ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ αι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει τις δραστηριότητες της σε άλλο κράτος - μέλος, είτε με καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α 35), η άδεια λειτουργίας τους χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση, είτε Ασφαλίσεων κατά Ζημιών, είτε Ασφαλίσεων Ζωής. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 118/85 ασκούσαν Ασφαλίσεις κατά Ζημιών μαζί με Ασφαλίσεις Ζωής, μπορούν να εξακολουθήσουν την ταυτόχρονη άσκηση των δύο δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα θα τελεί υπό ξεχωριστή διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52β του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). 17

18 Στην Ελλάδα έχουν την έδρα τους οι εξής ασφαλιστικές εταιρίες: 14 Ασφαλιστικές Εταιρίες Ζωής, 38 Ασφαλιστικές Εταιρίες Ζημιών και 12 Ασφαλιστικές Εταιρίες Μικτής Δραστηριότητας. Εντός του πλαισίου της δραστηριότητας (Κλάδοι ασφάλισης Ζωής ή Κλάδοι Ασφαλίσεων Ζημιών) την οποία επιθυμεί να ασκήσει η ασφαλιστική επιχείρηση, από την Εποπτική Αρχή της χορηγείται η άδεια λειτουργίας κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς από τους κινδύνους που υπάγονται στον κάθε κλάδο καθώς και κατά ομάδα κλάδων ασφαλίσεων σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Επίσης, στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται και οι δραστηριότητες των Ελληνικών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών. II. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.) Στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται επίσης οι Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.) και ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 20 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Οι επιχειρήσεις αυτές είναι τρείς (3) σε αριθμό. IΙΙ. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., μπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης (31 επιχειρήσεις), δηλαδή υποκατάστημα, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παρ οχής υπηρεσιών (685 επιχειρήσεις), σ ύμφωνα με τις διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Η εποπτεία της δραστηριότητας αυτών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων πραγματοποιείται από τις Εποπτικές Αρχές των Κρατών - Μελών, όπου οι εν λόγω Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους. ΙV. Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί Στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται οι οργανισμοί που ασκούν την αμοιβαία ασφάλιση ή αλληλασφάλιση, με αποκλειστικό σκοπό την αλληλασφάλιση των μελών τους. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν σύμφωνα τα άρθρα 35, 36 18

19 και 37 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10) και μπορούν να ασκούν αποκλειστικά ασφαλιστικές εργασίες που κατατάσσονται και ταξινομούνται στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών. V. Παραγωγή Ασφαλιστικών Εταιριών ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα για το 2008 ανήλθαν σε ,39 εκ των οποίων ,04 αφορούν ασφαλίσεις ζωής και ,35 ασφαλίσεις κατά ζημιών, ήτοι ποσοστιαία κατανομή 47,10% για τις ασφαλίσεις ζωής και 52,90% για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών αντίστοιχα. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2008 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ 53% ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 47% ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ποσά σε ευρώ ) ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , ,39 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 47,10% 52,90% 100,00% 19

20 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται ο επιμερισμός της παραγωγής σε εταιρίες με έδρα την Ελλάδα, Υποκαταστήματα και Συνεταιρισμούς για το 2006, 2007 και 2008 αλλά και η σύγκριση της παραγωγής ανά τρίμηνο για το 2007 και Από τη σύγκριση προκύπτει ότι, ειδικά για τις ασφαλίσεις ζωής, η τελική μείωση από το προηγούμενο έτος οφείλεται στην υποτονική παραγωγή του τελευταίου τριμήνου, που παραδοσιακά είναι ιδιαίτερα παραγωγικό (κατά το 2007 η παραγωγή από το εννεάμηνο στο έτος αυξήθηκε κατά 53%, ενώ κατά το 2008 η αντίστοιχη αύξηση ήταν μόνον 32,4%). Αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ποσά σε ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2007 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2007 ΤΡΙΜΗΝΟ , ,66 9,61% ΤΡΙΜΗΝΟ , ,43 0,69% ΕΞΑΜΗΝΟ , ,16 16,01% ΕΞΑΜΗΝΟ , ,64 6,69% ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ , ,56 14,42% ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ , ,05 3,91% ΕΤΟΣ , ,04 0,99% ΕΤΟΣ , ,35 4,44% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝ ΝΕΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ 53,00% 32,40% ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ 31,92% 32,59% 2008 ΕΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ , , , , , , , ,58 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ,32% 9,82% 0,99% 4,12% 10,38% 1,22% 4,44% 1,81% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , ,00 0,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ 20

21 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ , , , , , ,00 0,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ,00 0,00 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 21

22 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ασφαλίσεις κατά ζημιών Το σύνολο των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων για ασφαλίσεις κατά ζημιών κατά το 2008 ανήλθε σε ,35 και παρουσίασε αύξηση 4,44% σε σχέση με το Επί του συνόλου, οι κλάδοι με την μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή επί της παραγωγής είναι η αστική ευθύνη από χερσαία οχήματα (45,13%), ο κλάδος πυρός (16,01%) και τα χερσαία οχήματα (15,08%). Αναλυτικότερα: ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ( ποσά σε ευρώ ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2008 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 2008 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ,39 2,51% ,54 4,71% ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ,37 0,41% ,11 68,83% ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ,38 15,08% ,00 8,72% ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ OXHMATA 4 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ,59 0,02% ,53 6,02% ΠΛΟΙΑ ,99 0,91% ,89 4,92% ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ,86 1,83% ,61 3,87% ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ,24 16,01% ,09 3,75% ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ,34 5,45% ,39 9,48% ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠO ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ,43 45,13% ,99 1,71% ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠO ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ,86 0,07% ,43 27,07% ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ,89 0,27% ,25 4,41% ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ,41 2,92% ,62 2,41% ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ,88 1,53% ,63 3,91% ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ,56 0,22% ,68 8,35% ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ,12 0,92% ,04 17,43% ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,07 2,21% ,37 10,78% ΒΟΗΘΕΙΑΣ ,97 4,52% ,62 12,10% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ ,35 100,00% ,79 4,44% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ 2008 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΠΛΟΙΑ ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠO ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠO ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 22

23 Ασφαλίσεις κατά Ζωής Το σύνολο των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων για ασφαλίσεις ζωής κατά το 2008 ανήλθε σε ,04 και παρουσίασε οριακή μείωση 0,99% σε σχέση με το Η ποσοστιαία συμμετοχή των επιμέρους κλάδων επί του συνόλου της παραγωγής παρουσιάζεται στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ( ποσά σε ευρώ ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2008 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 2008 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ Ι ,28 65,97% ,57 23,66% ΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΙΙ 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΙΙΙ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΙΙΙ ,73 22,39% ,74 23,08% ΙV. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ IV ,35 2,16% ,23 17,59% V. ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΝΤΙΝΑΣ V 0,00 0,00% 0,00 0,00% VI. ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ VI ,77 0,01% ,98 46,74% VII. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΟΜΑΔ. ΣΥΝΤ. ΚΕΦ. VII ,91 9,48% ,09 8,43% VIII. ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ VIII 0,00 0,00% ,41 100,00% ΙX. ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΜ. ΕΡΓ. ΜΕ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. IX 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,04 100,00% ,02 0,99% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 2008 VII. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΟΜΑΔ. ΣΥΝΤ. ΚΕΦ. VIII. ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ VI. ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙV. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙΙ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ 23

24 Ανάλυση Παραγωγής Στους πίνακες που ακολουθούν αναλύεται η παραγωγή ασφαλίσεων κατά ζημιών και ασφαλίσεων ζωής ανά κλάδο (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα από αναλήψεις, δικαιώματα) και παρουσιάζεται και το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Για κάθε κλάδο ακολουθεί στο παράρτημα ανάλυση παραγωγής ανά εταιρία. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 1/1/ /12/2008 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ( ποσά σε ευρώ ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( 1 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΌ ( 2 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΌ ( 3 ) = ( 1 ) + ( 2 ) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ( 4 ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ( 5 ) = ( 3 ) + ( 4 ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ , , , , , ,00 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , , , , , ,00 ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , , , , , ,00 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ OXHMATA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ,77 0, , , ,59 15,00 ΠΛΟΙΑ , , , , , ,00 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , , , , , ,00 ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , , , , , ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ , , , , , ,00 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , , , , ,13 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , , , , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ , , , , , ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , , , , ,86 23,00 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ , , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ , , , , , ,00 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , , , , ,88 918,00 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , , , , , ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ , , , , , ,00 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , , , , , ,00 ΒΟΗΘΕΙΑΣ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ , , , , , ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ( ποσά σε ευρώ ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( 1 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΌ ( 2 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΌ ( 3 ) = ( 1 ) + ( 2 ) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ( 4 ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ( 5 ) = ( 3 ) + ( 4 ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ) Α) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ι1.(α) ΙΣΟΒΙΑ, ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΘΑΝΑΤΟΥ , , , , , ,00 Ι1.(β) ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΜΙΚΤΕΣ κλπ , , , , , ,00 Ι2. ΠΡΟΣΟΔΩΝ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , , , , , Β) ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ι1. ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΙΚΤΕΣ κλπ ,75 0, , , , ,00 Ι2. ΠΡΟΣΟΔΩΝ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ , , , , , Ι3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ,10 0, , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , , , , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ) Α) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ι 00 Ι1.(α) ΙΣΟΒΙΑ, ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΘΑΝΑΤΟΥ , , , , , ,00 Ι1.(β) ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΜΙΚΤΕΣ κλπ , , , , , ,00 Ι2. ΠΡΟΣΟΔΩΝ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , , , , , Ι3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ , , , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ , , , , , ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ι1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ , , , , , ,00 Ι3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ( Ι ) , , , , , ΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΙΙ 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙΙ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ,68 0, , , , ,00 ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ) , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΙΙΙ , , , , , ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ( ΙΙΙ ) , , , , , ΙV. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ IV , , , , , ,00 V. ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΝΤΙΝΑΣ V 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ VI ,68 0, , , , ,00 VII. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΟΜΑΔ. ΣΥΝΤ. ΚΕΦ. VII ,61 0, , , ,91 715,00 VIII. ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ VIII 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙX. ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΜ. ΕΡΓ. ΜΕ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. IX 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , ,

25 Πληρωθείσες αποζημιώσεις ανά κλάδο ασφάλισης ζημιών Στην ετήσια ενημέρωση προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α., ζητήθηκε για πρώτη φορά, εκτός από τα στοιχεία παραγωγής, να αποσταλούν στοιχεία σχετικά με τις πληρωθείσες αποζημιώσεις ανά κλάδο ασφάλισης ζημιών. Στους πίνακες που ακολουθούν συγκεντρώνονται οι πληρωθείσες αποζημιώσεις από πρωτασφαλίσεις και αναλήψεις και επιμερισμός σε συμμετοχή αντασφαλιστών και ιδία κράτηση. Η ανάλυση των πληρωθεισών αποζημιώσεων ανά κλάδο ασφάλισης ζημιών ανά εταιρία ακολουθεί στο παράρτημα. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 1/1/ /12/2008 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( 1 ) ( 2 ) ΑΠΌ ( 3 ) = ( 1 ) + ( 2 ) (ΣΥΝΟΛΟ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ , , , , ,47 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , , , , ,93 ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , , , , ,55 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ OXHMATA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , , ,82 0, ,82 ΠΛΟΙΑ , , , , ,03 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , , , , ,83 ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , , , , ,57 ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ , , , , ,49 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , , , , ,21 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , , , , ,71 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ , , , , ,93 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , , , , ,38 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ,42 68, , , ,50 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ , , , , ,10 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , , , , ,85 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , , , , ,54 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ , , , , ,79 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , , , , ,39 ΒΟΗΘΕΙΑΣ , , , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ , , , , ,80 25

26 Πληρωθείσες αποζημιώσεις ανά κλάδο ασφάλισης ζωής Στην ετήσια ενημέρωση προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α., ζητήθηκε για πρώτη φορά, εκτός από τα στοιχεία παραγωγής, να αποσταλούν στοιχεία σχετικά με τις πληρωθείσες αποζημιώσεις ανά κλάδο ασφάλισης ζωής. Στους πίνακες που ακολουθούν συγκεντρώνονται τα ποσά που πληρώθηκαν λόγω λήξης συμβολαίων, λόγω εξαγοράς συμβολαίων και λόγω επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και επιμερίζονται αντίστοιχα στη συμμετοχή αντασφαλιστών και ιδία κράτηση. Στις συμπληρωματικές καλύψεις παρουσιάζονται οι πληρωθείσες αποζημιώσεις από πρωτασφαλίσεις και αναλήψεις και επιμερίζονται σε συμμετοχή αντασφαλιστών και ιδία κράτηση. Η ανάλυση των πληρωθεισών αποζημιώσεων ανά κλάδο ασφάλισης ζωής ανά εταιρία ακολουθεί στο παράρτημα. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 1/1/ /12/2008 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( 1 ) ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ( 2 ) ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ( 3) ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ( 4 ) = (1) + (2) + (3) ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ Α) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ι1. ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΙΚΤΕΣ κλπ , , , , , ,82 Ι2. ΠΡΟΣΟΔΩΝ , , , , , ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , , , , , ,95 Β) ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ι1. ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΙΚΤΕΣ κλπ , , , , , ,34 Ι2. ΠΡΟΣΟΔΩΝ Ι , , , ,22 0, ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ , , , , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,51 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ι1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ , , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ( Ι ) , , , , , ,10 ΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΙΙ 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙΙ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 0, , , ,48 0, ,48 ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ) , , , ,92 0, ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΙΙΙ , , , ,40 0, ,40 ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ , , , ,21 0, ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ( ΙΙΙ ) , , , ,61 0, ,61 ΙV. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ IV 06 0,00 0, , , , ,01 V. ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΝΤΙΝΑΣ V 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ VI , , , ,11 0, ,11 VII. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΟΜΑΔ. ΣΥΝΤ. ΚΕΦ. VII , , , ,47 0, ,47 VIII. ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ VIII 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙX. ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΜ. ΕΡΓ. ΜΕ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. IX 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , , ,30 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( 1 ) ( 2 ) ΑΠΌ ( 3 ) = ( 1 ) + ( 2 ) (ΣΥΝΟΛΟ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ι3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Ατομικά Συμβόλαια) Ι 00 Ι3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Ομαδικά Συμβόλαια) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 26

27 Ανάλυση ανά χώρα Στην ετήσια ενημέρωση προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α., ζητήθηκε για πρώτη φορά, ο επιμερισμός της παραγωγής ασφαλίσεων κατά ζημιών, της παραγωγής ασφαλίσεων ζωής και των αποζημιώσεων ανά χώρα. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η παραγωγή και οι αποζημιώσεις στην Ελλάδα και το σύνολο ανά κλάδο. Στο παράρτημα ακολουθεί ο επιμερισμός παραγωγής και αποζημιώσεων στις επιμέρους χώρες, στοιχεία τα οποία κοινοποιεί η ΕΠ.Ε.Ι.Α. στις Εποπτικές Αρχές των επιμέρους Χωρών. Α) Γενικές Ασφαλίσεις ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ελλάδα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ΣΥΝΟΛΟ Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ , ,39 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ,37 ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ,38 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ OXHMATA ,00 0,00 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , ,59 ΠΛΟΙΑ , ,99 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ,55 ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , ,73 ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ , ,94 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ,73 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , ,56 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ , ,51 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ , ,29 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,88 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ,56 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ , ,67 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ,08 ΒΟΗΘΕΙΑΣ , , , ,19 Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Καταβληθείσες Αποζημιώσεις Καταβληθείσες Αποζημιώσεις ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ , ,16 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ,70 ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ,67 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ OXHMATA ,00 0,00 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , ,82 ΠΛΟΙΑ , ,80 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ,18 ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , ,03 ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ , ,34 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ,09 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , ,05 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ , ,75 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ , ,42 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,38 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ,90 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ , ,98 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ,37 ΒΟΗΘΕΙΑΣ , , , ,38 27

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Για την προετοιμασία της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 εργάστηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.06.2008 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΕΠΙ Υ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αθήνα, 21-9-2009 Αριθμ. Πρωτ.: 15277 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX Ηλεκτρονική Δ/νση : Λ. Κατσερέλη : 210 32 72 626 : 210 32 72674 : l.katsereli@pisc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ήτοι για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αθήνα, 21-9-2009 Αριθμ. Πρωτ.: 15275 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX Ηλεκτρονική Δ/νση : Λ. Κατσερέλη : 210 32 72 626 : 210 32 72674 : l.katsereli@pisc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Company Profile 2015 Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Η Vester ΑΕ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Από την κυκλοφορία του εγχειριδίου «Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης - Β έκδοση» μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα