ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009

2 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2008 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Υπεύθυνοι για την επιλογή και την επεξεργασία των κειμένων : Παναγιωτοπούλου Χριστίνα Σόμπολου Ανθή Για την προετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης 2008 εργάστηκαν τα ακόλουθα πρόσωπα από το προσωπικό της ΕΠ.Ε.Ι.Α.: Βλάχος Νικόλαος Βρέντζου Ασπασία Γιωτάκη Ζωή Γκουνταρά Μαρία Κρητικού Μαρία Λινάρδου Ελένη Παναγιωτοπούλου Χριστίνα Παναγούλιας Φώτιος Παπαθανασοπούλου Σοφία Παυλόπουλος Νικόλαος Πιερράκου Χριστίνα Σάλλας Φώτιος Σόμπολου Ανθή Τσούλου Διονυσία Χατζηβασίλογλου Ιωάννης Η Ετήσια Έκθεση της ΕΠΕΙΑ διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Προέδρου Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.. 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ιστορία της Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. 9 Η ΕΠ.Ε.Ι.Α... 9 Στελέχωση 9 Στόχοι και αρμοδιότητες Διοίκηση Οργανωτική Δομή.. 12 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 17 Ασφαλιστικές εταιρίες 17 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα 17 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα. 18 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ε.Ε. και τον Ε.Ο.Χ 18 Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί. 18 Παραγωγή Ασφαλιστικών Εταιρειών. 19 Διαμεσολαβούντα πρόσωπα στην Ιδιωτική Ασφάλιση. 30 Γενικές έννοιες. 30 Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος (αντ)ασφαλιστικού ή συνδεδεμένου διαμεσολαβητή 32 Προϋποθέσεις για την ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. 33 Πληροφορίες που υποχρεούνται να παρέχουν οι διαμεσολαβητές στους ασφαλισμένους καταναλωτές. 33 Συμπεριφορά των Διαμεσολαβητών. 34 Λοιπά χρήσιμα στοιχεία 35 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Εποπτικό έργο. 37 Νομοθετικές Πρωτοβουλίες 47 Η τρέχουσα κρίση στις διεθνείς αγορές.. 52 Λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης.. 53 Χορηγήσεις Αδειών. 53 Επεκτάσεις Άδειας. 53 ΕΠΥ.. 54 Υποκαταστήματα. 54 3

4 Εποπτεία ασφαλιστικής επιχείρησης.. 56 Κριτήρια Καταλληλότητας. 56 Εισηγήσεις Σχεδίων Βραχυχρόνιας Χρηματοδότησης, Οικονομικής Ανασυγκρότησης και Προγραμμάτων Χρηματοοικονομικής Ανάκαμψης. 56 Συγχωνεύσεις.. 57 Εξαγορές Απόκτηση ειδικών συμμετοχών. 58 Μεταφορές χαρτοφυλακίου. 58 Χρηματοοικονομικός έλεγχος των ασφαλιστικών εργασιών 59 Συμμόρφωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου σχετικές με τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.. 62 Παύση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης 65 Ανακλήσεις Αδειών.. 65 Εκκαθαρίσεις 65 Κέντρο Πληροφοριών.. 66 Περί 4 ης Οδηγίας Αυτοκινήτων 66 Το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών.. 67 Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών. 68 Στατιστικά από το πρώτο έτος λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.. 68 Προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών. 70 Υπηρεσία αποφυγής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμηση της τρομοκρατίας Εποπτεία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. 73 Δραστηριότητα Νομικής Υπηρεσίας. 76 Διεθνείς Δραστηριότητες & Συνεργασίες με άλλους φορείς 77 Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και η CEIOPS.. 77 Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 80 Πρόταση Οδηγίας Ε.Ε. «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Solvency II) 83 Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.. 88 Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης. 89 Μελέτη εξέλιξης του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων. 90 Δραστηριότητες Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής της ΕΠ.Ε.Ι.Α ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. 93 Ασφαλιστικές Εταιρείες με έδρα και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα. 94 Υποκαταστήματα. 95 Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί.. 96 Ασφαλιστικές Υπό Εκκαθάριση. 97 Πρακτικό Συνάντησης μεταξύ της ΕΠ.Ε.Ι.Α., του Συνήγορου του Καταναλωτή και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σχετικά με τις καταγγελίες πολιτών εις βάρος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 98 Ανάλυση Παραγωγής Ανά Εταιρία και Ανά Κλάδο Ασφάλισης 101 Οργανόγραμμα ΕΠ.Ε.Ι.Α

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α., που στελεχώθηκε, τουλάχιστον σε επίπεδο ειδικού επιστημονικού προσωπικού τον Ιούνιο του 2007, αποτελεί ήδη από την 1 η Ιανουαρίου 2008 την αποκλειστική αρχή ρύθμισης και εποπτείας για την ιδιωτική ασφάλιση. Η ίδρυσή της ήταν μία επιλογή του εθνικού νομοθέτη να οργανώσει για την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς ένα μοντέλο αντίστοιχο με τα ισχύοντα για τον τραπεζικό και χρηματιστηριακό κλάδο με την ευρύτερη εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να προσαρμοστεί η Ελλάδα στα ευρωπαϊκά ισχύοντα. Εκεί, ο ασφαλιστικός κλάδος, εντάσσεται στην λεγόμενη χρηματοοικονομική αγορά (financial market) και συντονίζεται σε πολιτικό επίπεδο από το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομίας (ECOFIN). Η επιλογή αυτή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί η σωρευμένη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Υπουργείο Οικονομίας, εμπειρία αποτελούσε πλέον αξιοποιήσιμο «εθνικό εποπτικό κεκτημένο», αφού βέβαια ληφθεί υπόψη η σημαντική ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα του ασφαλιστικού κλάδου. Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτελεσματικής ρύθμισης και εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς καθιστά την ασφάλιση πιο κατανοητή, ασφαλέστερη και τελικά ελκυστικότερη για το ελληνικό κοινό. Αποτελεσματικό σύστημα ασφαλιστικής ρύθμισης και εποπτείας είναι εκείνο, που προωθεί και εγγυάται διαφανές και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, εκείνο που ενθαρρύνει τη διαφοροποίηση, χωρίς όμως να διακινδυνεύει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και, τέλος, εκείνο που διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι, χρηματοοικονομικά, σε θέση να τιμήσουν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους. Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της νέας εποπτικής αρχής είναι οι εξής: Πρώτη Αρχή: Διαρκής Έλεγχος της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των Επιχειρήσεων Η αξιολόγηση της ασφαλιστικής φερεγγυότητας, τόσο σε επίπεδο τεχνικών αποθεμάτων, όσο και σε επίπεδο κεφαλαίου, στο παρελθόν στηριζόταν, χάριν της ευκολίας της εποπτείας, αποκλειστικά σε νούμερα και μαθηματικούς τύπους, ίδια για όλες τις εταιρίες, ανεξαρτήτως του προφίλ κινδύνου εκάστης. Ως γνωστόν, σύμφωνα με την στο παρελθόν κρατούσα πρακτική, ίσχυε η άπαξ του έτους και με καθυστέρηση ενός 6μήνου, υποχρέωση της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης να υποβάλλει στην εποπτική αρχή την έκθεση σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων και του περιθωρίου φερεγγυότητάς της. Επιπλέον, η κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων με ισόποσα περιουσιακά στοιχεία διενεργείτο με ετεροχρονισμό, που σε περιπτώσεις αγγίζει και τους 10 ή τους 12 μήνες μετά την αναγνώριση της υποχρέωσης. Από εκείνο το σύστημα, πλέον έχουμε ήδη μεταβεί στην εφαρμογή της πανευρωπαϊκά εφαρμοζόμενης και εκ των κοινοτικών οδηγιών προβλεπόμενης αρχής του διαρκούς ελέγχου της φερεγγυότητας, η οποία διέπει, άλλωστε, οριζόντια τους τομείς της χρηματοοικονομικής αγοράς. Με μία σειρά σταδιακών 5

6 αλλά και σταθερών αλλαγών, στόχος μας είναι, ο τριμηνιαίος σχηματισμός των αποθεμάτων, η υποβολή αναφορών φερεγγυότητας εντός μηνός από το κλείσιμο του τριμήνου και η κάλυψη (επένδυση) των αποθεμάτων εντός διαρκώς μειούμενου διαστήματος από τον σχηματισμό των αποθεμάτων, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία σχηματισμού τους. Εξάλλου, με τις νέες κανονιστικές αποφάσεις μας καθίσταται σαφές ότι ο υπολογισμός των τεχνικών αποθεμάτων βασίζεται πλέον σε αρχές («principles») και όχι σε κανόνες («rules»), ότι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποτιμά ορθά και να τεκμηριώνει κατάλληλα το προφίλ κινδύνου της, ότι η υποχρέωση σχηματισμού και κάλυψης των προϋποθέσεων φερεγγυότητας θα είναι διαρκής και ότι τον επιτόπιο έλεγχο θα συνεπικουρούν οι, από τις επιχειρήσεις προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α., τακτά υποβαλλόμενες ενημερώσεις, που θα επιτρέψουν τον έγκαιρο εντοπισμό περιπτώσεων υποαποθεματοποίησης ή κεφαλαιακής ανεπάρκειας και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων εξυγίανσης -εφόσον τέτοια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Το νέο πλαίσιο της πρότασης οδηγίας για τη «Φερεγγυότητα ΙΙ», λοιπόν, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται το 2010 με έτος ενσωμάτωσης και έναρξης εφαρμογής το 2012, κινείται προς την κατεύθυνση της διαρκούς εποπτείας και κάλυψης της φερεγγυότητας μίας επιχείρησης. Έτι περαιτέρω, επιβάλλει την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου μίας εκάστης των επιχειρήσεων και αυξάνει ουσιαστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις απαιτήσεις φερεγγυότητας. Δεύτερη Αρχή: Η ενθάρρυνση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέου πνεύματος εταιρικής διακυβέρνησης Η καλή εταιρική διακυβέρνηση είναι καθοριστικής σημασίας για την εδραίωση της εμπιστοσύνης του κοινού στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς αυτή είναι, ουσιαστικά που μπορεί να καταπολεμήσει κινδύνους εγγενείς του επιχειρείν, και ιδιαίτερα του ασφαλιστικού επιχειρείν. Η «Φερεγγυότητα ΙΙ», κατά τα πρότυπα της «Βασιλείας ΙΙ», καλεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να μεριμνήσουν για την ανάπτυξη και λειτουργία εκείνου του συστήματος διακυβέρνησης, που θα εγγυάται την, κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη, διαχείριση του συνόλου των σχετιζόμενων με τις ασφαλιστικές εργασίες κινδύνων. Σε επίπεδο εταιρικής οργάνωσης, η Φερεγγυότητα ΙΙ προβλέπει την ενίσχυση του ρόλου των αναλογιστών και την ανάπτυξη μίας σειράς πρόσθετων ελεγκτικών λειτουργιών, όπως η διαχείριση κινδύνων, η κανονιστική συμμόρφωση και ο εσωτερικός έλεγχος. Τρίτη Αρχή: Ενίσχυση της πίστης του κοινού στην ασφάλιση με σταθερή προσήλωση στην ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου και στην εν γένει εποπτεία της δεοντολογίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των διαμεσολαβούντων Το ρυθμιστικό πλαίσιο των κανόνων δεοντολογίας είναι σήμερα ελλιπές και κατασπαρμένο σε διάφορα νομοθετήματα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά, τόσο τους ασφαλισμένους, όσο και τις επιχειρήσεις, αλλά και την εποπτεία. Αποτελεί πρόθεση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. να κωδικοποιήσει και να αναμορφώσει το πλαίσιο αυτό εκδίδοντας σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει διεξοδικά τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη δράση των εταιριών και των διαμεσολαβούντων, αφενός έναντι των ασφαλισμένων και αφετέρου μεταξύ τους. 6

7 Τέταρτη Αρχή: Σταθερός προσανατολισμός μας προς τα ευρωπαϊκά δρώμενα Τα στελέχη της ΕΠ.Ε.Ι.Α. παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τα δρώμενα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πολλά λαμβάνουν χώρα, με κυρίαρχο το ζήτημα της «Φερεγγυότητας ΙΙ». Έχω δεσμευθεί προσωπικά να διασφαλίζω την κατά το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση αφενός, και τον σχεδιασμό του καταλληλότερου συστήματος αφετέρου, για μικρές και μεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, από τις οποίες απαρτίζεται κυρίως η ελληνική αγορά. Για εμένα και τα στελέχη της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η «αρχή της αναλογικότητας», η οποία συζητείται σήμερα σε όλα τα κοινοτικά fora αλλά διαμορφώνεται κυρίως μέσω της CEIOPS, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφάλισης, δεν είναι και δεν πρέπει να είναι κενό γράμμα. Η ενεργός εποπτεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς είναι αντικείμενο συνεχούς προσπάθειας για ανάπτυξη, βελτίωση και αποδοτικότητα. Η λειτουργία της εποπτείας πρέπει να ανταποκρίνεται στις αναπτυσσόμενες ανάγκες για ομαλότητα στην αγορά και για προστασία των ασφαλισμένων. Αυτοί πρέπει να είναι οι στόχοι για το μέλλον. Ήδη, η ΕΠ.Ε.Ι.Α., από τον πρώτο, κιόλας, χρόνο λειτουργίας της, έχει δώσει καλά δείγματα γραφής, που δεσμευόμαστε, με τη συνεργασία της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία, πιστεύω, θα ξεπεράσει τις τυχόν αρχικές δυσκολίες προσαρμογής στα νέα εποπτικά μέτρα, να εξελίξουμε και να βελτιώσουμε στο μέλλον. Γεώργιος Πέτσας Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 7

8 8

9 Μέρος Πρώτο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η πρώτη προσπάθεια να θεσπισθεί νομοθετικά κρατική εποπτεία επί της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έγινε το 1909, οπότε θεσπίσθηκε ο Νόμος ΓΥΣΓ/ , με τον οποίο όμως επετράπη η λειτουργία μόνο ελληνικών εταιριών. Τις αλλοδαπές εταιρίες για πρώτη φορά επέτρεψε ο μεταγενέστερος Νόμος ΓΧΜΣΤ/ , που αποσκοπούσε περαιτέρω στην ενίσχυση της θέσης των ασφαλιστικών Εταιριών. Το 1917 ψηφίσθηκε ο Νόμος 1023/1917 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφάλισης», οι διατάξεις του οποίου ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς για πρώτη φορά ρυθμίζονται κανόνες και αρχές για την ίδρυση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Κατά το έτος 1926 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις τίθενται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου και μέχρι το 1976 ο έλεγχος επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η αναλογιστική υπηρεσία ασκούνταν από τη Δ/νση Πίστεως και Ασφαλίσεως του Υπουργείου Εμπορίου. Το 1976 δημιουργήθηκε ξεχωριστή Δ/νση στο Υπουργείο Εμπορίου με την ονομασία Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, η οποία μέχρι σήμερα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) συστήθηκε για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση και προσαρμογή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αυτοτελής εποπτική αρχή κρίθηκε ότι μπορεί να εξοπλισθεί με περισσότερη ευελιξία και λειτουργικότητα συγκριτικά με τη δημόσια διοίκηση, υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητες της, τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Νομικό πλαίσιο Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. συστήθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) δυνάμει του Νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38), «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η οργανωτική δομή της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ρυθμίστηκε στο Π.Δ. 20/2006 (ΦΕΚ Α 17), «Οργανισμός Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης». Περαιτέρω, με την υπ αρ. 65/ Προκήρυξη 38 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και 5 θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή και την επακόλουθη υπ αρ /2301/ απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και με περαιτέρω αποσπάσεις προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 20/2006 (ΦΕΚ Α 17), η ΕΠ.Ε.Ι.Α. στελεχώθηκε με το απαραίτητο προσωπικό. 9

10 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αποστολή Η αποστολή της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) συνίσταται στην άσκηση εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα και των υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν σε αλλοδαπή χώρα (κράτος- μέλος ΕΕ ή ΕΟΧ και μη) και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα η σύσταση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποσκοπεί και στην άσκηση εποπτείας επί των διαμεσολαβητών στις ασφαλίσεις και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στόχοι Στόχοι της Επιτροπής είναι: η διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και δικαιούχων αποζημίωσης από ασφάλιση, η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης του καταναλωτή και η ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας, η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και προοπτικών βιωσιμότητας των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. 10

11 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τα όργανα διοίκησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής της. Διοικητικό Συμβούλιο Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη του Συμβουλίου κατά το έτος 2008, ήταν οι εξής: Πέτσας Γεώργιος Αντωνάκη Μαργαρίτα Αλευρομύτης Νικόλαος Αλτιντζής Ιωάννης Γεωργιάδης Λουκάς Στάικος Στυλιανός Χάτσιος Μιχαήλ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ένα μέλος είχε ορισθεί από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, ένα μέλος από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ένα μέλος από την Ένωση αναλογιστών Ελλάδος, ένα μέλος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ένα μέλος από τα διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα και ένα μέλος από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής και ασκεί κάθε εξουσία που απορρέει από τον Ν. 3229/2004 και τους σκοπούς του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπως και ο Αντιπρόεδρός του, είναι πρόσωπα καταξιωμένα και αναγνωρισμένα στην οικονομική και επιστημονική ζωή της χώρας, και διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γενικότερα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την ΕΠ.Ε.Ι.Α. δικαστικά και εξώδικα, έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής και την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο με ειδικές γνώσεις σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης. Αρμοδιότητές του είναι η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η διοικητική διεύθυνση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η εισήγηση των θεμάτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνταξη του προϋπολογισμού και του απολογισμού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και η πρότασή τους στο Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των Διευθύνσεων και του προσωπικού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία τους. Περαιτέρω, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Γενικός Διευθυντής της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι ο Ιωάννης Βάσσης. 11

12 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Ι.Α. Γραφείο Προέδρου Το Γραφείο Προέδρου ασκεί γραμματειακή εξυπηρέτηση που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή Η Γραμματεία Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή ασκεί γραμματειακή εξυπηρέτηση που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή. Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας Η Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας έχει τις εξής αρμοδιότητες: Χορηγεί, ανακαλεί και επεκτείνει την άδεια λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων. Ελέγχει την ικανότητα και την καταλληλότητα των προσώπων που ασκούν διοίκηση σε ασφαλιστική επιχείρηση. Παρακολουθεί την εφαρμογή της νοµοθεσίας και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Επιβάλλει πρόστιμα, πειθαρχικές ποινές και λοιπές διοικητικές κυρώσεις. Επιβάλλει ρυθμίσεις στην εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και του λειτουργικού και θεσμικού πλαισίου της ιδιωτικής ασφάλισης. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και συνεργασίες με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό, καθώς και τη συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Τηρεί το Μητρώο Ελληνικών και Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση. Η Διεύθυνση Διοικητικής Εποπτείας αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Τμήμα Ρυθμίσεων Διοικητικής Εποπτείας Τμήμα Μητρώου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ελέγχου Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων 12

13 Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας έχει τις εξής αρμοδιότητες: Ελέγχει τον υπολογισμό και τη συγκρότηση του περιθωρίου φερεγγυότητας, της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας, καθώς και του εγγυητικού κεφαλαίου. Ελέγχει τη διοικητική και λογιστική οργάνωση, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και παρακολουθεί την αντασφαλιστική πολιτική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εισηγείται την επιβολή σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης, βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, καθώς και προγράμματος χρηματοοικονομικής ανάκαμψης και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Ελέγχει την άσκηση του κλάδου ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων µε επενδύσεις. Παρακολουθεί χρηματοοικονομικούς δείκτες, που αφορούν ιδίως τη φερεγγυότητα, αποθεματοποίηση, εισπραξιμότητα, αποζημιώσεις, κερδοφορία, επάρκεια επενδύσεων, συνολικού κινδύνου, αντασφάλισης. Συνεργάζεται με άλλες αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και µε την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Αναλογιστικού Οικονομοτεχνικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Τμήμα Ρυθμίσεων Αναλογιστικών Οικονομοτεχνικών θεμάτων Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών Η Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών έχει τις εξής αρμοδιότητες: Τηρεί Μητρώο κατά κατηγορία διαμεσολαβητή. Επιμελείται της εκπαίδευσης και κατάρτισης των διαμεσολαβητών. Συλλέγει, παρακολουθεί και ελέγχει τις γνωστοποιήσεις Εποπτικών Αρχών του εξωτερικού για τη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα αλλοδαπών διαμεσολαβητών. Εποπτεύει διαμεσολαβητές ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εκδίδει κανονιστικές πράξεις σε θέματα εποπτείας διαμεσολαβητών. Εισηγείται την υιοθέτηση Κανόνων Δεοντολογίας και κυρώσεων για παραβάσεις αυτών, καθώς και την τροποποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της διαμεσολάβησης στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης. 13

14 Η Διεύθυνση Εποπτείας Διαμεσολαβητών αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Μητρώου και Εκπαίδευσης Τμήμα Εποπτείας Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει τις εξής αρμοδιότητες: Τη διαχείριση και διοίκηση του κάθε φύσης προσωπικού της Επιτροπής. Την επεξεργασία μισθοδοτικών καταστάσεων, προϋπολογισμοί, απολογισμοί πληρωμές, έσοδα, προμήθειες, οικονομική διαχείριση. Τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Την τήρηση του Γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Την επικύρωση αντιγράφων µε την ένδειξη «Ακριβές αντίγραφο» και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Προσωπικού Τμήμα Οικονομικού Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής έχει τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά. Επιμελείται της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Συλλέγει και κατατάσσει στατιστικά και άλλα συναφή στοιχεία, σχετικά µε τη λειτουργία ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Στατιστικής 14

15 Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαίωση στη Διοίκηση, όσον αφορά στην εύρυθμη, άρτια και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και στην τήρηση από το προσωπικό της νομοθεσίας που τη διέπει. Το γραφείο αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για την παροχή πληροφοριών στους έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους ανταποκριτές ξένων κρατών, σχετικά µε το έργο της Επιτροπής. Μεριμνά για την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συνεντεύξεων τύπου και λοιπών δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων παρακολουθεί τις σχέσεις της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε την Επιτροπή Ευρωπαίων Εποπτών Ιδιωτικής Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS), καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPC), σε συνεργασία µε τις αρμόδιες Διευθύνσεις, και συντονίζει τις σχέσεις της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης. Νομική Υπηρεσία Η Νομική Υπηρεσία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι αρμόδια για την υποστήριξη της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής, με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. 15

16 16

17 Μέρος Δεύτερο ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Α. Ασφαλιστικές Εταιρίες Η ιδιωτική ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα από: Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς υποκαταστήματος ή μέσω θυγατρικής εφόσον ασκούν ασφαλίσεις ζημιών μαζί με ασφαλίσεις ζωής (μικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις). Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς υποκαταστήματος ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αλληλασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς Για λόγους πληρότητας, σημειώνεται ότι δεν αποτελούν εποπτευόμενη δραστηριότητα οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται πλέον στο Ν. 3476/2009 (ΦΕΚ Α 27). I. Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα Η λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα, προϋποθέτει άδεια που χορηγείται με απόφαση της Εποπτικής Αρχής. Η άδεια ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ αι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει τις δραστηριότητες της σε άλλο κράτος - μέλος, είτε με καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α 35), η άδεια λειτουργίας τους χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση, είτε Ασφαλίσεων κατά Ζημιών, είτε Ασφαλίσεων Ζωής. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 118/85 ασκούσαν Ασφαλίσεις κατά Ζημιών μαζί με Ασφαλίσεις Ζωής, μπορούν να εξακολουθήσουν την ταυτόχρονη άσκηση των δύο δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα θα τελεί υπό ξεχωριστή διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52β του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). 17

18 Στην Ελλάδα έχουν την έδρα τους οι εξής ασφαλιστικές εταιρίες: 14 Ασφαλιστικές Εταιρίες Ζωής, 38 Ασφαλιστικές Εταιρίες Ζημιών και 12 Ασφαλιστικές Εταιρίες Μικτής Δραστηριότητας. Εντός του πλαισίου της δραστηριότητας (Κλάδοι ασφάλισης Ζωής ή Κλάδοι Ασφαλίσεων Ζημιών) την οποία επιθυμεί να ασκήσει η ασφαλιστική επιχείρηση, από την Εποπτική Αρχή της χορηγείται η άδεια λειτουργίας κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς από τους κινδύνους που υπάγονται στον κάθε κλάδο καθώς και κατά ομάδα κλάδων ασφαλίσεων σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Επίσης, στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται και οι δραστηριότητες των Ελληνικών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών. II. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.) Στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται επίσης οι Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.) και ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 20 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Οι επιχειρήσεις αυτές είναι τρείς (3) σε αριθμό. IΙΙ. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., μπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης (31 επιχειρήσεις), δηλαδή υποκατάστημα, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παρ οχής υπηρεσιών (685 επιχειρήσεις), σ ύμφωνα με τις διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10). Η εποπτεία της δραστηριότητας αυτών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων πραγματοποιείται από τις Εποπτικές Αρχές των Κρατών - Μελών, όπου οι εν λόγω Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους. ΙV. Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί Στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπάγονται οι οργανισμοί που ασκούν την αμοιβαία ασφάλιση ή αλληλασφάλιση, με αποκλειστικό σκοπό την αλληλασφάλιση των μελών τους. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν σύμφωνα τα άρθρα 35, 36 18

19 και 37 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10) και μπορούν να ασκούν αποκλειστικά ασφαλιστικές εργασίες που κατατάσσονται και ταξινομούνται στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών. V. Παραγωγή Ασφαλιστικών Εταιριών ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα για το 2008 ανήλθαν σε ,39 εκ των οποίων ,04 αφορούν ασφαλίσεις ζωής και ,35 ασφαλίσεις κατά ζημιών, ήτοι ποσοστιαία κατανομή 47,10% για τις ασφαλίσεις ζωής και 52,90% για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών αντίστοιχα. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2008 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ 53% ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 47% ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ποσά σε ευρώ ) ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , ,39 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 47,10% 52,90% 100,00% 19

20 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται ο επιμερισμός της παραγωγής σε εταιρίες με έδρα την Ελλάδα, Υποκαταστήματα και Συνεταιρισμούς για το 2006, 2007 και 2008 αλλά και η σύγκριση της παραγωγής ανά τρίμηνο για το 2007 και Από τη σύγκριση προκύπτει ότι, ειδικά για τις ασφαλίσεις ζωής, η τελική μείωση από το προηγούμενο έτος οφείλεται στην υποτονική παραγωγή του τελευταίου τριμήνου, που παραδοσιακά είναι ιδιαίτερα παραγωγικό (κατά το 2007 η παραγωγή από το εννεάμηνο στο έτος αυξήθηκε κατά 53%, ενώ κατά το 2008 η αντίστοιχη αύξηση ήταν μόνον 32,4%). Αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ποσά σε ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2007 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2007 ΤΡΙΜΗΝΟ , ,66 9,61% ΤΡΙΜΗΝΟ , ,43 0,69% ΕΞΑΜΗΝΟ , ,16 16,01% ΕΞΑΜΗΝΟ , ,64 6,69% ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ , ,56 14,42% ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ , ,05 3,91% ΕΤΟΣ , ,04 0,99% ΕΤΟΣ , ,35 4,44% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝ ΝΕΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ 53,00% 32,40% ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ 31,92% 32,59% 2008 ΕΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤA ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ , , , , , , , ,58 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ,32% 9,82% 0,99% 4,12% 10,38% 1,22% 4,44% 1,81% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , ,00 0,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ 20

21 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ , , , , , ,00 0,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ,00 0,00 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 21

22 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ασφαλίσεις κατά ζημιών Το σύνολο των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων για ασφαλίσεις κατά ζημιών κατά το 2008 ανήλθε σε ,35 και παρουσίασε αύξηση 4,44% σε σχέση με το Επί του συνόλου, οι κλάδοι με την μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή επί της παραγωγής είναι η αστική ευθύνη από χερσαία οχήματα (45,13%), ο κλάδος πυρός (16,01%) και τα χερσαία οχήματα (15,08%). Αναλυτικότερα: ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ( ποσά σε ευρώ ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2008 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 2008 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ,39 2,51% ,54 4,71% ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ,37 0,41% ,11 68,83% ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ,38 15,08% ,00 8,72% ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ OXHMATA 4 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ,59 0,02% ,53 6,02% ΠΛΟΙΑ ,99 0,91% ,89 4,92% ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ,86 1,83% ,61 3,87% ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ,24 16,01% ,09 3,75% ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ,34 5,45% ,39 9,48% ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠO ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ,43 45,13% ,99 1,71% ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠO ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ,86 0,07% ,43 27,07% ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ,89 0,27% ,25 4,41% ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ,41 2,92% ,62 2,41% ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ,88 1,53% ,63 3,91% ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ,56 0,22% ,68 8,35% ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ,12 0,92% ,04 17,43% ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,07 2,21% ,37 10,78% ΒΟΗΘΕΙΑΣ ,97 4,52% ,62 12,10% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ ,35 100,00% ,79 4,44% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ 2008 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΠΛΟΙΑ ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠO ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠO ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 22

23 Ασφαλίσεις κατά Ζωής Το σύνολο των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων για ασφαλίσεις ζωής κατά το 2008 ανήλθε σε ,04 και παρουσίασε οριακή μείωση 0,99% σε σχέση με το Η ποσοστιαία συμμετοχή των επιμέρους κλάδων επί του συνόλου της παραγωγής παρουσιάζεται στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ( ποσά σε ευρώ ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2008 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 2008 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ Ι ,28 65,97% ,57 23,66% ΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΙΙ 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΙΙΙ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΙΙΙ ,73 22,39% ,74 23,08% ΙV. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ IV ,35 2,16% ,23 17,59% V. ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΝΤΙΝΑΣ V 0,00 0,00% 0,00 0,00% VI. ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ VI ,77 0,01% ,98 46,74% VII. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΟΜΑΔ. ΣΥΝΤ. ΚΕΦ. VII ,91 9,48% ,09 8,43% VIII. ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ VIII 0,00 0,00% ,41 100,00% ΙX. ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΜ. ΕΡΓ. ΜΕ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. IX 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,04 100,00% ,02 0,99% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 2008 VII. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΟΜΑΔ. ΣΥΝΤ. ΚΕΦ. VIII. ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ VI. ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙV. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙΙ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ 23

24 Ανάλυση Παραγωγής Στους πίνακες που ακολουθούν αναλύεται η παραγωγή ασφαλίσεων κατά ζημιών και ασφαλίσεων ζωής ανά κλάδο (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλιστρα από αναλήψεις, δικαιώματα) και παρουσιάζεται και το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Για κάθε κλάδο ακολουθεί στο παράρτημα ανάλυση παραγωγής ανά εταιρία. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 1/1/ /12/2008 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ( ποσά σε ευρώ ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( 1 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΌ ( 2 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΌ ( 3 ) = ( 1 ) + ( 2 ) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ( 4 ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ( 5 ) = ( 3 ) + ( 4 ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ , , , , , ,00 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , , , , , ,00 ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , , , , , ,00 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ OXHMATA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ,77 0, , , ,59 15,00 ΠΛΟΙΑ , , , , , ,00 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , , , , , ,00 ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , , , , , ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ , , , , , ,00 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , , , , ,13 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , , , , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ , , , , , ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , , , , ,86 23,00 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ , , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ , , , , , ,00 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , , , , ,88 918,00 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , , , , , ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ , , , , , ,00 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , , , , , ,00 ΒΟΗΘΕΙΑΣ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ , , , , , ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ( ποσά σε ευρώ ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( 1 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΌ ( 2 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΌ ( 3 ) = ( 1 ) + ( 2 ) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ( 4 ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ( 5 ) = ( 3 ) + ( 4 ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ) Α) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ι1.(α) ΙΣΟΒΙΑ, ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΘΑΝΑΤΟΥ , , , , , ,00 Ι1.(β) ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΜΙΚΤΕΣ κλπ , , , , , ,00 Ι2. ΠΡΟΣΟΔΩΝ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , , , , , Β) ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ι1. ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΙΚΤΕΣ κλπ ,75 0, , , , ,00 Ι2. ΠΡΟΣΟΔΩΝ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ , , , , , Ι3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ,10 0, , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , , , , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ) Α) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ι 00 Ι1.(α) ΙΣΟΒΙΑ, ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΘΑΝΑΤΟΥ , , , , , ,00 Ι1.(β) ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΜΙΚΤΕΣ κλπ , , , , , ,00 Ι2. ΠΡΟΣΟΔΩΝ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , , , , , Ι3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ , , , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ , , , , , ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ι1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ , , , , , ,00 Ι3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ( Ι ) , , , , , ΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΙΙ 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙΙ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ,68 0, , , , ,00 ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ) , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΙΙΙ , , , , , ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ( ΙΙΙ ) , , , , , ΙV. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ IV , , , , , ,00 V. ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΝΤΙΝΑΣ V 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ VI ,68 0, , , , ,00 VII. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΟΜΑΔ. ΣΥΝΤ. ΚΕΦ. VII ,61 0, , , ,91 715,00 VIII. ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ VIII 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙX. ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΜ. ΕΡΓ. ΜΕ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. IX 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , ,

25 Πληρωθείσες αποζημιώσεις ανά κλάδο ασφάλισης ζημιών Στην ετήσια ενημέρωση προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α., ζητήθηκε για πρώτη φορά, εκτός από τα στοιχεία παραγωγής, να αποσταλούν στοιχεία σχετικά με τις πληρωθείσες αποζημιώσεις ανά κλάδο ασφάλισης ζημιών. Στους πίνακες που ακολουθούν συγκεντρώνονται οι πληρωθείσες αποζημιώσεις από πρωτασφαλίσεις και αναλήψεις και επιμερισμός σε συμμετοχή αντασφαλιστών και ιδία κράτηση. Η ανάλυση των πληρωθεισών αποζημιώσεων ανά κλάδο ασφάλισης ζημιών ανά εταιρία ακολουθεί στο παράρτημα. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 1/1/ /12/2008 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( 1 ) ( 2 ) ΑΠΌ ( 3 ) = ( 1 ) + ( 2 ) (ΣΥΝΟΛΟ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ , , , , ,47 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , , , , ,93 ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , , , , ,55 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ OXHMATA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , , ,82 0, ,82 ΠΛΟΙΑ , , , , ,03 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , , , , ,83 ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , , , , ,57 ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ , , , , ,49 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , , , , ,21 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , , , , ,71 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ , , , , ,93 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , , , , ,38 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ,42 68, , , ,50 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ , , , , ,10 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , , , , ,85 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , , , , ,54 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ , , , , ,79 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , , , , ,39 ΒΟΗΘΕΙΑΣ , , , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ , , , , ,80 25

26 Πληρωθείσες αποζημιώσεις ανά κλάδο ασφάλισης ζωής Στην ετήσια ενημέρωση προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α., ζητήθηκε για πρώτη φορά, εκτός από τα στοιχεία παραγωγής, να αποσταλούν στοιχεία σχετικά με τις πληρωθείσες αποζημιώσεις ανά κλάδο ασφάλισης ζωής. Στους πίνακες που ακολουθούν συγκεντρώνονται τα ποσά που πληρώθηκαν λόγω λήξης συμβολαίων, λόγω εξαγοράς συμβολαίων και λόγω επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και επιμερίζονται αντίστοιχα στη συμμετοχή αντασφαλιστών και ιδία κράτηση. Στις συμπληρωματικές καλύψεις παρουσιάζονται οι πληρωθείσες αποζημιώσεις από πρωτασφαλίσεις και αναλήψεις και επιμερίζονται σε συμμετοχή αντασφαλιστών και ιδία κράτηση. Η ανάλυση των πληρωθεισών αποζημιώσεων ανά κλάδο ασφάλισης ζωής ανά εταιρία ακολουθεί στο παράρτημα. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 1/1/ /12/2008 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( 1 ) ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ( 2 ) ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ( 3) ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ( 4 ) = (1) + (2) + (3) ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ Α) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ι1. ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΙΚΤΕΣ κλπ , , , , , ,82 Ι2. ΠΡΟΣΟΔΩΝ , , , , , ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , , , , , ,95 Β) ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ι1. ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΙΚΤΕΣ κλπ , , , , , ,34 Ι2. ΠΡΟΣΟΔΩΝ Ι , , , ,22 0, ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ , , , , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,51 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ι1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ , , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ( Ι ) , , , , , ,10 ΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΙΙ 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙΙ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 0, , , ,48 0, ,48 ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ) , , , ,92 0, ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΙΙΙ , , , ,40 0, ,40 ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ , , , ,21 0, ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ( ΙΙΙ ) , , , ,61 0, ,61 ΙV. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ IV 06 0,00 0, , , , ,01 V. ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΝΤΙΝΑΣ V 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ VI , , , ,11 0, ,11 VII. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΟΜΑΔ. ΣΥΝΤ. ΚΕΦ. VII , , , ,47 0, ,47 VIII. ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ VIII 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙX. ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΜ. ΕΡΓ. ΜΕ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. IX 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , , ,30 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( 1 ) ( 2 ) ΑΠΌ ( 3 ) = ( 1 ) + ( 2 ) (ΣΥΝΟΛΟ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ι3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Ατομικά Συμβόλαια) Ι 00 Ι3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Ομαδικά Συμβόλαια) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 26

27 Ανάλυση ανά χώρα Στην ετήσια ενημέρωση προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α., ζητήθηκε για πρώτη φορά, ο επιμερισμός της παραγωγής ασφαλίσεων κατά ζημιών, της παραγωγής ασφαλίσεων ζωής και των αποζημιώσεων ανά χώρα. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η παραγωγή και οι αποζημιώσεις στην Ελλάδα και το σύνολο ανά κλάδο. Στο παράρτημα ακολουθεί ο επιμερισμός παραγωγής και αποζημιώσεων στις επιμέρους χώρες, στοιχεία τα οποία κοινοποιεί η ΕΠ.Ε.Ι.Α. στις Εποπτικές Αρχές των επιμέρους Χωρών. Α) Γενικές Ασφαλίσεις ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ελλάδα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ΣΥΝΟΛΟ Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ , ,39 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ,37 ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ,38 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ OXHMATA ,00 0,00 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , ,59 ΠΛΟΙΑ , ,99 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ,55 ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , ,73 ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ , ,94 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ,73 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , ,56 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ , ,51 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ , ,29 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,88 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ,56 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ , ,67 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ,08 ΒΟΗΘΕΙΑΣ , , , ,19 Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΝΔ 400/1970 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Καταβληθείσες Αποζημιώσεις Καταβληθείσες Αποζημιώσεις ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ , ,16 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ , ,70 ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ,67 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ OXHMATA ,00 0,00 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , ,82 ΠΛΟΙΑ , ,80 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ,18 ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , ,03 ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ , ,34 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ,09 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ , ,05 ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ , ,75 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ , ,42 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,38 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ,90 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ , ,98 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ,37 ΒΟΗΘΕΙΑΣ , , , ,38 27

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Για την προετοιμασία της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 εργάστηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 197944/223 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 359 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 201897/657 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 588 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ. : 201842/651 Αριθμ. Φακ. : 082, 084 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 586 (*) Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 13 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.06.2008 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΕΠΙ Υ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Η έρευνα Η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Ιουλίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Ιουλίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Ιουλίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE. Δεκέμβριος 2016

COMPANY PROFILE. Δεκέμβριος 2016 COMPANY PROFILE Δεκέμβριος 2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Συνεργαζόμενη με παγκόσμιους αντασφαλιστικούς κολοσσούς και αξιόπιστες Ελληνικές Εταιρείες, κατάφερε να εδραιωθεί στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αθήνα, 21-9-2009 Αριθμ. Πρωτ.: 15277 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX Ηλεκτρονική Δ/νση : Λ. Κατσερέλη : 210 32 72 626 : 210 32 72674 : l.katsereli@pisc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ήτοι για

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά με την εμπορική πολιτική, την πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 20/2006 «Οργανισµός Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 17/ )

Προεδρικό ιάταγµα 20/2006 «Οργανισµός Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 17/ ) Προεδρικό ιάταγµα 20/2006 «Οργανισµός Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 17/7.2.2006) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αθήνα, 21-9-2009 Αριθμ. Πρωτ.: 15275 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX Ηλεκτρονική Δ/νση : Λ. Κατσερέλη : 210 32 72 626 : 210 32 72674 : l.katsereli@pisc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

«Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ)

«Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ) «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ) Γενικά χαρακτηριστικά - Σκοπός: ολιστική διαχείριση των κινδύνων, έµφαση όχι µόνο στους επιµέρους κινδύνους, αλλά και στην συνολικό επίπεδο λειτουργίας της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Company Profile 2015 Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Η Vester ΑΕ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα