Η Μ Ο Σ Α Ρ Χ Α Ν Ω Ν Α Σ Τ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Ω Ν ΣΧΕ ΙΟ. & ΡΑΣΕΩΝ έτος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Μ Ο Σ Α Ρ Χ Α Ν Ω Ν Α Σ Τ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Ω Ν ΣΧΕ ΙΟ. & ΡΑΣΕΩΝ έτος 2012"

Transcript

1 Η Μ Ο Σ Α Ρ Χ Α Ν Ω Ν Α Σ Τ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Ω Ν ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ & ΡΑΣΕΩΝ έτος

2 σύντοµος απολογισµός έτους 2011

3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2010 ήµος Αρχανών: 32 άτοµα ήµος Ν. Καζαντζάκη: 52 άτοµα ήµος Αστερουσίων: 19 άτοµα ήµος Αρχανών-Αστερουσίων: 103 υπαλλήλους ήµος Αρχανών: 27 άτοµα ήµος Ν. Καζαντζάκη: 48 άτοµα ήµος Αστερουσίων: 19 άτοµα + 9 άτοµα καθαρίστριες σχολείων (µεταφερόµενο προσωπικό) Σ Η Μ Ε Ρ Α ήµος Αρχανών-Αστερουσίων: 90 υπαλλήλους

4 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 3 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5 συνοπτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κατάσταση ήµου ( ): ΤΑΚΤΙΚΑ - πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΑ / , , , ,82 α. ΚΑΠ τακτική επιχορήγηση , , , ,73 β. Ανταποδοτικά και λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , , ,52 γ.'εσοδα , , , ,57

6 συνοπτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κατάσταση ήµου : ΑΝΕΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΟΛΑ Πληρωθέντα µέχρι 31/12/2011 ΑΝΕΙΑ (υπόλοιπα ) , , , , ,72 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών µέχρι ,30 ( ,25 είναι εξασφαλισµένα απότοπ Ε) , ,14 * ( ,19 είναι εξασφαλισµένα από το Πρ. ΘΗΣΕΑΣ) , ,49 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ (δεν έχουν συµπεριληφθεί σταποετου πρ/σµου) , , , , ,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,03

7 συνοπτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κατάσταση ήµου: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ,87 πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ,66 πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,85

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών µέχρι , , , ,94 Πληρωθέντα έως 31/12/ , , ,49 ΑΝΕΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΝΕΙΑ (υπόλοιπα ) Πληρωθέντα έως 31/12/2011 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ (δεν έχουν συµπεριληφθεί στα ΠΟΕ του πρ/σµου) Πληρωθέντα έως 31/12/2011 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ , , , ,41 πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ , , , ,33 πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 3.060, ,23 ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ,56 πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ,13 πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ , , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , , ,03

9 ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ & ΡΑΣΕΩΝ, έτος µέσα στο 2011 : ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΕΙΑ ΣΤΟ Τ.Π.&., ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΕ BANK ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ. ΑΝΕΙΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ (ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ) , , ,72 ΌΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,03 ΕΝ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΒΑΡΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

10 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΤΟ 2011 Προστασία ιαχείριση και αξιοποίηση του Κνωσανού Φαραγγιού Ολοκλήρωση ικτύων Αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και Τριτοβάθµιας Επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης) Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση οικισµών.ε Αστερουσίων Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργία τµηµάτων ένταξη τεσσάρων σχολείων του ήµου Κτιριακές διαµορφώσεις για τη δηµιουργία του χώρου υποδοχής - διαχείρισης επισκεπτών Μουσείου Ν. Καζαντζάκη Ανάδειξη Ανάπλαση της παλαιάς Ηλεκτρικής και του περιβάλλοντα χώρου , , , , , ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 2007 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

11 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟ 2011 Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Αρχανών Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ Λιγορτύνου του ήµου Αρχανών Αστερουσίων Βελτίωση ηµοτικού Οδικού ικτύου Παρανύµφων - Τριών Εκκλησιών στην περιοχή των Αστερουσίων Τριτοβάθµια Επεξεργασία εκροής στην ΕΕΛ.Ε Αρχανών Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Κώµες, Αλάγνι-Μελέσες) & αντλιοστάσια Κατασκευή ικτύων Αποχέτευσης.Ε Αστερουσίων του ήµου Αρχανών Αστερουσίων, Αγωγοί µεταφοράς και ΕΕΛ Κατασκευή µικρών µονάδων ΕΕΛ δηµοτικής ενότητας Ν. Καζαντζάκης , , , , , , ,00 OΠAAX ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 ΕΠΠΕΡΑΑ 2007

12 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟ 2011 Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου, ήµου Αρχανών Αστερουσίων.. Κάτω Αρχανών Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρµογών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµηση ενέργειας στο Γυµνάσιο - Γενικό Λύκειο Χάρακα ηµιουργία Μουσείου παραδοσιακών µουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδοµών τέχνης και πολιτισµού του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου παλαιού δηµοτικού σχολείου Αρχανών και µετατροπή του σε πολυχώρο περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων Αποκατάσταση ΧΑ Α και κατασκευή και αναβάθµιση εγκαταστάσεων ΣΑ στην 8η διαχειριστική ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης Βελτίωση εκσυγχρονισµός του συστήµατος ΣΑ στην 8η διαχειριστική ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης , , , , , ,00 OΠAAX Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ OΠAAX ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-

13 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟ 2011: Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) Αποκατάσταση όψεων ιατηρητέου Κτιρίου Παλαιού ηµοτικού Σχολείου και Αναβάθµιση Περιβάλλοντος Χώρου - ΑΡΧΑΝΕΣ Ανάπλαση δηµοτικού οδικού δικτύου Μυρτιάς και συνδετήριας οδού Μυρτιάς Αστρακών (τµήµα) - ΜΥΡΤΙΑ Προστασία ανάδειξη - αξιοποίηση ρεµατιάς Αγίου Ιωάννη Αστριτσίου - ΑΣΤΡΙΤΣΙ Ανάπλαση ηµοτικού Οδικού ικτύου και εισόδου (Αγοράς) του οικισµού Πύργου - ΠΥΡΓΟΣ Ανάπλαση εισόδου στο οικισµό Χάρακα - ΧΑΡΑΚΑΣ ιαµόρφωση χώρου πρασίνου και πάρκου αναψυχής Μεσοχωριού - ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ ιαµόρφωση εισόδου Λιγορτύνου - ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ Ανάπλαση πλατείας Τεφελίου - ΤΕΦΕΛΙ ιαµόρφωση-αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Παναγίας και δηµιουργία χώρου αναψυχής στο άλσος Μεταξοχωρίου- ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ Ανακαίνιση αποκατάσταση Παλαιού ηµοτικού Σχολείου αµανίων και ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου - ΑΜΑΝΙΑ Εσωτερική διαµόρφωση Μεγάρου Ευτυχή και προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία του ως χώρος φιλοξενίας οµάδων - ΑΡΧΑΝΕΣ Προµήθεια εξοπλισµού φιλοξενίας ειδικών οµάδων, για υπαίθριες δραστηριότητες - ΕΘΙΑ Σήµανση ενιαίου δικτύου φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδροµών και δράσεις προβολής δηµοσιότητας ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΥ Προµήθεια εξοπλισµού για την δηµιουργία υπαίθριου χώρου προβολής του «προϊόντος» του ήµου ράσεις - εκδηλώσεις ανάδειξης της περιοχής και εµψύχωσης του πληθυσµού (για 2 χρόνια) ΣΥΝΟΛΟ ,80 ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας (για 2 χρόνια) - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ηµιουργία πάρκων τοπικών ποικιλιών - ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΣ Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια) , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 προγραµµατισµός για το : Έργα & ράσεις

15 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Σχεδίου Έργων και δράσεων έτους 1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

16 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 1.1. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.3. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.4. ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ

17 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΑΣΗ Σ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Χωροταξικός Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Ολοκλήρωση ΣΧΟΑΠ ηµοτικής ενότητας Αρχανών Προκήρυξη ΣΧΟΑΠ ηµοτικής ενότητας Αστερουσίων Ενοποίηση χωροταξικού σχεδιασµού του ήµου ΕΠΠΕΡ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ Ολοκλήρωση και έγκριση σχεδίου πόλεως Αρχανών ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ

18 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπλαση Περιοχών Αισθητική αναβάθµιση οικισµών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗ ΣΗΣ Πλακοστρώσεις οικισµών , ,00 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων(πλατεία Πεζών) 88,000,57 88,000,57 ΘΗΣΕΑΣ Αποκατάσταση όψεων ιατηρητέου Κτιρίου Παλαιού ηµοτικού Σχολείου Αρχανών και Αναβάθµιση Περιβάλλοντος Χώρου , ,00 ΟΣΑΠΥ Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Παλαιού ηµοτικού Σχολείου Αρχανών και µετατροπή του σε Πολυχώρο Περιβαλλοντικών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων , ,00 ΟΠΑΑΧ ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου "Ν. Καζαντζάκης" , ,00 Π Ε ιαµόρφωση - ανάπλαση και αναβάθµιση της επαρχιακής οδού σύνδεσης των οικισµών Άνω - Κάτω Αρχανών , ,56 ΕΣΠΑ Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Αρχανών , ,00 ΟΠΑΑΧ ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας Αστριτσίου , ΕΣΠΑ α Ανάπλαση δηµοτικού οδικού δικτύου Μυρτιάς και συνδετήριας οδού Μυρτιάς - Αστρακών , ΕΣΠΑ β Ανάπλαση δηµοτικού οδικού δικτύου Μυρτιάς και συνδετήριας οδού Μυρτιάς - Αστρακών(Ανάπλαση εισόδου Μυρτιάς) , ,00 ΟΣΑΠΥ Ανάπλαση πλατείας Μελεσσών , ,00 ΕΣΠΑ Ανάπλαση εισόδου στον οικισµό Χάρακα , ΟΣΑΠΥ

19 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπλαση Περιοχών Αισθητική αναβάθµιση οικισµών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ Ανάπλαση ηµοτικού Οδικού ικτύου και εισόδου (Αγοράς) του οικισµού Πύργου , ΟΣΑΠΥ ιαµόρφωση εισόδου Λιγορτύνου , ΟΣΑΠΥ Ανάπλαση οικισµού Τεφελίου , ΟΣΑΠΥ Πιλοτικές παρεµβάσεις αισθητικής αναβάθµισης παραθαλάσσιων οικισµών Αστερουσίων , ,00 ΟΣΑΠΥ Ανακαίνιση αποκατάσταση Παλαιού ηµοτικού Σχολείου αµανίων και ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου , ΟΣΑΠΥ Εσωτερική διαµόρφωση Μεγάρου Ευτυχή και προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία του ως χώρος φιλοξενίας οµάδων για πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες , ΟΣΑΠΥ ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κέντρου στήριξης ΑΜΕΑ , , ,00 ΕΣΠΑ Μελέτη ανάδειξης - ανάπλασης παλαιάς Ηλεκτρικής & διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου , ,72 ΘΗΣΕΑΣ Αντικατάσταση Στέγης ηµοτικού Σχολείου Άνω Αρχάνων, ήµου Αρχάνων Ν. Ηρακλείου , ,28 ΟΣΚ Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων ηµοτικής ενότητας Αστερουσίων , ,00 INTERREG ΕΛΛΑ Α-ΚΥΠΡΟΣ Τοπογραφική αποτύπωση Πύργου από σχολείο έως κόµβο εθνικής οδού , ,51

20 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπλαση Περιοχών Αισθητική αναβάθµιση οικισµών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρχιτεκτινική µελέτη ιαµόρφωσης πεζοδροµίων από σχολείο έως κόµβο εθνικής οδού 3.662, , Τοπογραφική αποτύπωση δρόµων και πλατείας Λιγορτύνου 4.260, , Τοπογραφική αποτύπωση πλατείας και Ηρώου Χάρακα 4.342, , Τοπογραφική αποτύπωση πλατείας και δρόµων Τεφελίου 3.035, , Αρχιτεκτονική µελέτη διαµόρφωσης πεζοδροµίων και πλατείαςτεφελίου 3.662, , Mελέτες κατασκευής τεχνικών έργων , , Μελέτες κατασκευής - διαµόρφωσης εισόδου τ.κ. Μυρτιάς , , Μελέτη επέκτασης λαογραφικού µουσείου Αρχανών , , Μελέτη ανάπλασης περιοχής "Βορινά" της δηµοτικής κοινότητας Αρχανών 4.515, ,00

21 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αστικό Πράσινο ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ιαµόρφωση χώρου πρασίνου και πάρκου αναψυχής Μεσοχωριού , ,00 ΟΣΑΠΥ ιαµόρφωση-αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Παναγίας και δηµιουργία χώρου αναψυχής στο άλσος Μεταξοχωρίου , ,00 ΟΣΑΠΥ ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης 2ο υποέργο: «εντροφυτεύσεις κοινοχρήστων χώρων πολυχώρου πολιτισµού» , , Συµπληρωµατικό έργο διάνοιξης µονοπατιού στο Αστρακιανό φαράγγι 1.604, , Τοπογραφική αποτύπωση πάρκου Μεσοχωριού 3.881, , Αρχιτεκτονική µελέτη διαµόρφωσης πάρκου Μεσοχωριού 3.662, , Κλάδεµα δέντρων , , Συντήρηση πρασίνου , , Καθαρισµός αλσυλλίων - φαραγγιών 7.000, , Ψεκασµός δέντρων κατά την πυτιοκάµπης 8.000, , Προµήθεια φυτοπροστατειτικών φαρµάκων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,01

22 1.2: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ιευθέτηση χειµάρρων και ρεµάτων ΡΑΣ ΗΣ ΣΥΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗΣ Επικαιροποίηση οριοθέτησης ρεµάτων εντός οικισµού ήµου Αρχανών , ,56 ΘΗΣΕΑΣ Οριοθέτηση ρέµατος στο Τ Πύργου , ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,44

23 1.2: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ΡΑΣΗ Σ ΣΥΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗ ΣΗΣ Προστασία ιαχείριση και αξιοποίηση του Κνωσανού Φαραγγιού , ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ Προστασία ανάδειξη & αξιοποίηση ρεµατιάς Αη Γιάννη Αστριτσίου.Ε. Ν. Καζαντζάκης , ,48 ΟΣΑΠΥ Προµήθεια εξοπλισµού φιλοξενίας ειδικών οµάδων, για υπαίθριες δραστηριότητες στην ΤΚ Εθιάς , ,00 ΟΣΑΠΥ Σήµανση ενιαίου δικτύου φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδροµών και δράσεις προβολής δηµοσιότητας ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , ,00 ΟΣΑΠΥ Επικαιροποίηση ΕΜΠ Γιούχτα 8.000, , Επικαιροποίηση ΕΜΠ ορεινού όγκου Αστερουσίων 8.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,48

24 1.3: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής από τα διατιθέµενα απορρίµµατα ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ Λιγορτύνου του ήµου Αρχανών Αστερουσίων , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ Αποκατάσταση - φύτευση χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης απορριµµάτων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,00

25 1.3: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΡΑΣΗ Σ Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του ήµου Αποκοµιδή απορριµµάτων - καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Πιλοτικό πρόγραµµα κοµποστοποίησης Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2011 ΣΥΟΛΟ , , , , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Προµήθεια κοντέϊνερ συλλογής ογκωδών απορριµµάτων , , Καθαρισµός νεκροταφείων , , Επισκευή κάδων απορριµµάτων 7.000, , Προµήθεια αναλωσίµων ειδών καθαριότητας , , απάνες καθαρισµού Γραφείων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,00

26 ΡΑΣΗ Σ : ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Έργα συντήρησης βελτίωσης και αναβάθµισης οδικού δικτύου και άµεσης προσπελασιµότητας Βελτίωση ηµοτικού Οδικού ικτύου Παρανύµφων - Τριών Εκκλησιών στην περιοχή των Αστερουσίων Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων ήµου Ν. Καζαντζάκη ΣΥΟΛΟ , , , , , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Υποέργο 1:"Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου ήµου Ν. Καζαντζάκης" , ,00 Π Ε Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων , ,46 ΘΗΣΕΑΣ Ασφαλτόστρωση δρόµου Άγιος Ραφαήλ Άγιος Σώζων , ,92 ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενδοδηµοτική Οδοποιία ήµου Αρχανών , ,02 Π Ε

27 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ ΡΑΣΗ Σ Έργα συντήρησης βελτίωσης και αναβάθµισης οδικού δικτύου και άµεσης προσπελασιµότητας Οδοποιία ήµου Αστερουσίων Συντήρηση ασφαλτοστρωµένων δρόµων Συντήρηση τσιµεντοστρωµένων δρόµων Προµήθεια ασφαλτικού υλικού Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος Προµήθεια αδρανών - λατοµικών υλικών Προµήθεια φωτιστικών και φωτιστικών επιστηλίων ΣΥΟΛΟ 38708, , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ ΟΠΑΑΧ Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού ηλεκτροφωτισµού ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , , ,

28 ΡΑΣ ΗΣ Ολοκλήρωση ικτύων Αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και Τριτοβάθµιας Επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης) 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισµός ΣΥΝΟΛΟ , , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Τριτοβάθµια Επεξεργασία εκροής στην ΕΕΛ.Ε Αρχανών , , , Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Κώµες, Αλάγνι-Μελέσες) & αντλιοστάσια , , ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κατασκευή ικτύων Αποχέτευσης.Ε Αστερουσίων του ήµου Αρχανών Αστερουσίων, Αγωγοί µεταφοράς και ΕΕΛ , , ΕΣΠΑ Κατασκευή µικρών µονάδων ΕΕΛ δηµοτικής ενότητας Ν. Καζαντζάκης , , ΕΣΠΑ Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχάνων & τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων ήµου Αρχανών , ,99 ΘΗΣΕΑΣ Έλεγχος χηµικού λυµάτων βιολογικού ,

29 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισµός ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών , , Επισκευές µονάδας βιολογικού καθαρισµού , , Μεταφορά λυµατολάσπης 9.700, , Καθαρισµός φρεατίων απορροής οµβρίων , , Αναλώσιµα υλικά συντήρησης δικτύων αποχέτευσης , , Αναλώσιµα υλικά λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού , , Μελέτη µονάδας επεξεργασίας λυµάτων ΤΚ Αστρακών , , Μελέτη µονάδας επεξεργασίας λυµάτων ΤΚ Αστριτσίου , ,00

30 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισµός ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Μελέτη µονάδας επεξεργασίας λυµάτων ΤΚ αµανίων , , Μελέτη µονάδας επεξεργασίας λυµάτων ΤΚ Μεταξοχωρίου , , Μελέτη µονάδας επεξεργασίας λυµάτων ΤΚ Αρµανωγείων 9.800, , Μελέτη επεξεργασίας ληµµάτων.ε. Αστερουσίων , , Μελέτες µικρών µονάδων βιολογικών καθαρισµών.ε Ν.Καζαντζάκη , , Αντικαταστάσεις δικτύων αποχέτευσης , , Αντικαταστάσεις δικτύων οµβρίων υδάτων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,

31 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αναβάθµιση υποδοµών ύδρευσης οικισµών ΡΑΣΗ Σ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση οικισµών.ε Αστερουσίων , , ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Έργο διαχείρισης υδάτινου δυναµικού ήµου , , ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (Αρχάνες) , ,02 Π Ε Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Πύργου 9.005, , Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα Τεφελίου - Λιγορτύνου 4.316, ,98 ΘΗΣΕΑΣ Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων & µεταφορά νερού στα Τεφελίου - Χαρακίου - Λιγορτύνου - Πραιτορίων , ,04 ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων Τ ήµου Αστερουσίων (Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Τ Μεσοχβωριού και Τ Χαρακίου) , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ Προµήθεια νερού από τρίτους προς ενίσχυση της υδροδότησης 1.500, , Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης

32 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αναβάθµιση υποδοµών ύδρευσης οικισµών ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Εγκατάσταση συστηµάτων µείωσης αέργου ισχύος αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Εκτύπωση - Εµφακέλωση - ιανοµή λογαριασµών ύδρευσης Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων ύδρευσης Συντήρηση και επισκευή χλωριωτήρων ύδρευσης Συντήρηση και επισκευή τηλεελέγχου δικτύων ύδρευσης Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

33 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ ΡΑΣΗΣ Έλεγχος Ποιότητας νερού ύδρευσης και εξοικονόµηση του Ευαισθητοποίηση πολιτών Έλεγχος νερού ύδρευσης - Προµήθεια χλωρίου και αναλωσίµων µέτρησης χλωρικής περιεκτικότητας ΣΥΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Σ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

34 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αναβάθµιση υποδοµών Άρδευσης ΡΑΣΗ Σ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου, ήµου Αρχανών Αστερουσίων.. Κάτω Αρχανών , ,00 ΟΠΑΑΧ Κατασκευή λιµνοδεξαµενής αµανίων ήµου Ν. Καζαντζάκης Ν. Ηρακλείου - συµπληρωµατικές εργασίες , ,78 Π..Ε Μελέτη "Εκσυγχρονισµός και επέκταση αρδευτικού δικτύου ήµου Αρχανών , ,41 ΘΗΣΕΑΣ Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (.. Άνω Αρχανών) , ,31 Π Ε Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (.. Κάτω Αρχανών) , ,57 Π Ε Σχεδιασµός αρδευτικής αξιοποίησης του νερού των ταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν. Καζαντζάκης , ,00 Π Ε Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν. Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Π Ε Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων άρδευσης Αντικατάσταση υδροµέτρων άρδευσης Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δυκτύων άρδευσης Γεωτεχνική µελέτη αποκατάστασης φράγµατος Γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή του προφράγµατος της "Γέννας" Τοπογραφική αποτύπωση προφράγµατος "Γέννας" Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειών χρήσης νερού της γεώτρησης στην περιοχή Ανεµοσπήλια Αρχανών ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

35 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και σήµανση ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης ιαγραµµίσεις δρόµων ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Αγροτική Οδοποιία ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας , ,09 ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μισθώµατα χωµατουργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ ,09

36 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2.3. ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2.4. ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΛΑΙΑ

37 2.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Βελτίωση των υποδοµών Υγείας και κοινωνικής Πρόνοιας ΡΑΣ ΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών" , ,14 Π Ε Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού ΚΑΠΗ Αρχανών, υποέργο 1 (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων) , ,00 Π Ε Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ και ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Μεσοχωριού , , ΕΣΠΑ Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων. Αρχανών , ,93 Π Ε Εξοπλισµός κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων. Αρχανών , ,00 Π Ε Κατασκευή κτιρίου ΚΗΦΗ της.ε Αστερουσίων , , ,0 0 ΕΣΠΑ Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων , ,76 ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη αίθουσας πολαπλων χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,

38 2.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (νηπίων, ηλικιωµένων, ειδικών οµάδων πληθυσµού) ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισµός & επέκταση βρεφονηπιακού σταθµού Πύργου του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , , ΕΣΠΑ Εκσυγχρονισµός & επέκταση βρεφονηπιακού σταθµού Αρχανών του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , , ΕΣΠΑ Μελέτη Β/Σ Αρχανών ήµου Αρχανών - Αστερουσίων 8874,6 8874, Μελέτη Β/Σ Πύργου ήµου Αρχανών - Αστερουσίων 9030, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , , ,00

39 2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων Εξασφάλιση συνθηκών ίσων ευκαιριών ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤ Ο ΟΤΗΣ ΗΣ ηµιουργία κοινωνικού παντοπωλείου ,00 Ν.Π Λειτουργία σχολής γονέων Συνεργασί α µε άλλους φορείς Στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων ,00 Ν.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ ,00

40 2.3. ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κτιριακές υποδοµές & βελτίωση λειτουργίας σχολείων Α βάθµιας & Β βάθµιας ΡΑΣΗ Σ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων έτους , , Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργία τµηµάτων ένταξης τεσσάρων σχολείων του ήµου , ,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρµογών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµηση ενέργειας στο Γυµνάσιο - Γενικό Λύκειο Χάρακα , ,23 Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ηµοτικό σχολείο Αγ. Παρασκιών , , ΕΣΠΑ Μελέτες βελτίωσης σχολικών υποδοµών , , Σχολικά κτίρια , ,25 ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ Έξοδα για τη µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , ,00 ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ Προγραµµατική σύµβαση για παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής εκπαίδευσης σε σχολικές οµάδες του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Υποστήριξη λειτουργίας των άλλων εκπαιδευτικών δοµών που εδρεύουν στο ήµο Κέντρο Σεµιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο "Τουρισµός και Υγεία" , , ΕΣΠΑ Μελέτη εφαρµογής κέντρου σεµιναρίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισµός και υγεία , ,15 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,

41 2.4. ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πολιτιστικές οµές ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Αποπεράτωση πολυχώρου πολιτισµού , ,35 Π Ε ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισµού , ,27 Π Ε Κτιριακές διαµορφώσεις για τη δηµιουργία του χώρου υποδοχής - διαχείρισης επισκεπτών Μουσείου Ν. Καζαντζάκη , ,00 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών , , ΕΣΠΑ ηµιουργία Μουσείου παραδοσιακών µουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδοµών τέχνης και πολιτισµού του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , , ,00 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ηµιουργία εργαστηρίου εικαστικών.ε. Ν. Καζαντζάκης (Αγ. Παρασκιές) , , ΕΣΠΑ Λειτουργία κινηµατογράφου ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ , , Ν.Π Υποστήριξη πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων ήµου , , ,00 Ν.Π Μελέτη δηµιουργίας χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών µουσείου Ν. Καζαντζάκη 8.978, , Μελέτη δηµιουργίας Μουσείου παραδοσιακών µουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδοµών τέχνης και πολιτισµού του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων 4.515, ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,

42 2.4. ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ Ο Πολιτιστικό κάµπιγκ , ΝΠ Παγκόσµιο συνεδριο τουρισµού ,00 ΝΠ ιοργάνωση Συνεδρίων- συναντήσεων -διαλέξεων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ιασωση παραµυθιών και δηµιουργία µουσικού CD ιατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς Συνεργασία µε άλλους φορείς

43 2.5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΛΑΙΑ Αναβάθµιση υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ Βελτίωση και επέκταση ηµοτικού σταδίου Αρχανών (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Κατασκευή 2 µίν γηπέδουποδοσφαίρου) , ,28 Π Ε Βελτίωση και επέκταση ηµοτικού σταδίου Αρχανών (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Βελτίωση και επέκταση κερκίδων δηµοτικού σταδίου Αρχανών ) , ,00 Π Ε Εκσυγχρονισµός υποδοµών κλειστού γυµναστηρίου Αρχανών (Κτιριακά & Εξοπλισµός) , ,00 Π Ε Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων ήµου , ,00 Π Ε ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , , ηµιουργία νέων αθλητικών υποδοµών ηµιουργία καταδυτικού πάρκου στα Αστερούσια ,00 INTERREG ΕΛΛΑ Α- ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , , Αθλητικές ιοργανώσεις ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας , ,00 ΟΣΑΠΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,00

44 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

45 3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενέργειες στήριξης του Πρωτογενή Τοµέα ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕ Σ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ράσεις υποστήριξης αγροτικού χώρου Συνεργασ ία µε άλλους φορείς ηµιουργία πάρκων τοπικών ποικιλιών - ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ , ,00 ΟΣΑΠΥ Medstrategy Programme: Ολοκληρωµένη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη των Μεσογειακών αγροτικών περιοχών , ,00 ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ MED ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,00

46 3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενέργειες στήριξης του ευτερογενούς τοµέα - ιαµόρφωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙ ΚΕΣ ΑΠΑΝ ΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩ Ν ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια εξοπλισµού για την δηµιουργία υπαίθριου χώρου προβολής του «προϊόντος» του ήµου ,00 ΟΣΑΠΥ Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια) , ,00 ΟΣΑΠΥ ηµιουργία εκθεσιακού χώρου για παραγωγούς και δηµιουργούς του ήµου ,00 LEADER ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , , Ενέργειες στήριξης του Τριτογενούς τοµέα Ενίσχυση τουριστικής φυσιογνωµίας ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Γαστρονοµία και τουρισµός CITIZEN FOR EUROPE ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

47 3.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Μείωση της ανεργίας των νέων και των γυναικών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης και κατάρτισης µε έµφαση τους νέους και τις γυναίκες σε συνεργασία µε το ΚΕΓΕ ΗΜΗΤΡΑ, ΚΕΚ ΝΕΛΕ, ΗΣΙΟ ΟΣ κ.λ.π Συνεργασί α µε άλλους φορείς Αξιοποίηση προγραµµάτων απασχόλησης µε έµφαση τους νέους και τις γυναίκες σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ Συνεργασί α µε άλλους φορείς Επαναλειτουργία Γραφείου παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών Συνεργασί α µε άλλους φορείς Εκλαϊκευµένα σεµινάρια και καταρτίσεις στους δηµότες σε συνεργασία µε ΕΑΠ και ΚΠΕ Αρχανών Συνεργασί α µε άλλους φορείς

48 3.3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αγορά ακινήτων ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ( ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (υποέργο 3 του έργου Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων ήµου Ν. Καζαντζάκης) Π Ε ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ (υποέργο 3 του έργου Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν. Καζαντζάκης ) Π Ε Αγορά ακινήτων για τη δηµιουργία κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων στον ήµο Αρχανών Π Ε Απαλλοτρίωση οικοπέδου για την κατασκευή πλατείας Αστριτσίου Τοπογραφική αποτύπωση δρόµων Μελέτη αξιοποίησης δηµοτικής περιουσίας Μισθώµατα κτιρίων ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

49 ΡΑΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Συντήρηση της κινητής και ακίνητης δηµοτικής περιουσίας Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών κτιρίων ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ( ) ΧΡΗΜΑΤ Ο ΟΤΗΣΗ Σ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Συντήρηση οχηµάτων ήµου Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Συντήρηση και επισκευή επίπλων Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και συσκευών Συντήρηση ενσύρµατου και ασύρµατου δικτύου υπολογιστών Αναβάθµιση τηλεφωνικού κέντρου Συντηρήσεις δηµοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ 4584, , Υπηρεσίες µυοκτονίας -εντοµοκτονίας και απολύµανσης Προµήθεια ελαστικών Προµήθεια λιπαντικών Προµήθεια καυσίµων και πετρελαίου θέρµανσης Ασφάλιστρα αυτοκινήτων - τελη κυκλοφορίας - τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργων ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,2 5

50 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 4.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 4.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΗΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΩΝ 4.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 4.4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

51 4.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ Εισαγωγή νέων σύγχρονων διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων των υπηρεσιών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚ ΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗΣ Συνεχής εκπαίδευση των Ανώτερων Στελεχών των Υπηρεσιών σε σύγχρονες δοµές διοίκησης ( ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Στρατηγικός Σχεδιασµός, Επιχειρησιακή Αλλαγή κλπ.) Σεµινάρια επιµόρφωσης υπαλλήλων στη χρήση νέων τεχνολογιών Σύνταξη εντύπων παρακολούθησης του έργου και της απόδοσης των υπαλλήλων του ήµου και των ΝΠ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

52 4.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΗΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΩΝ Ανάπτυξη διαδικασιών αµφίδροµης επικοινωνίας και συµµετοχής των πολιτών στο έργο του ήµου ΡΑΣΗΣ Αναβάθµιση του Portal του ήµου Ενίσχυση του Κέντρου Εξυπηρέτησης των Πολιτών και βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών Ηλεκτρονική αποστολή αιτηµάτων πολιτών Οργάνωση κοινωνικής υπηρεσίας Ενίσχυση της πλήρους διαφάνειας στις δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ήµος «Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης» ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΝΟΛΟ , , Βελτίωση διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών , , ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

53 4.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Ψηφιακός ήµος ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚ ΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ολοκλήρωση της ένταξης όλων των δραστηριοτήτων του ήµου σε Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήµατα Ψηφιακή απεικόνιση όλης της έκτασης του ήµου (φυσικό και οικιστικό περιβάλλον) και των δηµοτικών υποδοµών µε σκοπό την άντληση και ορθολογιστική διαχείριση ακέραιων πληροφοριών GIS ΕΣΠΑ Συµβόλαιο συντήρησης λογισµικού προγράµµατος τεχνικών µελετών Συµβόλαιο συντήρησης λογισµικών προγραµµάτων Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

54 4.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Αναβάθµιση υλικοτεχνικού εξοπλισµού ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , Προµήθεια ξηρογραφικού χαρτιού 5.700, , Προµήθεια αναλωσίµων ανταλλακτικών εκτυπώσεων και µηχανογράφησης , , Προµήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεµάτων αποθήκης 1.200, , Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ 1.200, , Προµήθεια µητρώων αρρένων, δηµοτολογίων κλπ 1.200, , Leasing φωτοτυπικών Μηχανηµάτων , Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στοιχείων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , Ενδυνάµωση ανθρώπινου δυναµικού Κατάρτιση και επιµόρφωση στελεχών και υπαλλήλων των υπηρεσιών ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚ/ΣΗΣ

55 4.4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πολιτική Προστασία ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗΣ Μελέτη εφαρµογής µοντέλου διαχείρισης φυσικών κινδύνων και καταστροφών Εκπαίδευση στελεχών των υπηρεσιών σε θέµατα πολιτικής προστασίας ηµιουργία τοπικού φορέα πρόληψης και αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 30-7324.001 ΣΥΝ. 595.349,00 445.103,85 45.103,85 200.000,00 200.000,00

ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 30-7324.001 ΣΥΝ. 595.349,00 445.103,85 45.103,85 200.000,00 200.000,00 ΕΠΙΧΕΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 2015-2019 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ Τ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩ ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ _ ΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΣΕΤΙΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΟΙΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ _0 ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ _0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142. ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΩ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΩ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩ ΠΕΖΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΥΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΆ Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας, ενώ γίνεται αναφορά και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο

Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΣΟ Α Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011-2014

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011-2014 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011-2014 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 Για το Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

5.000,00 3.729,00 5.000,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε

5.000,00 3.729,00 5.000,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 0 - ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Κωδικός Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0 0 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα