Η Μ Ο Σ Α Ρ Χ Α Ν Ω Ν Α Σ Τ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Ω Ν ΣΧΕ ΙΟ. & ΡΑΣΕΩΝ έτος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Μ Ο Σ Α Ρ Χ Α Ν Ω Ν Α Σ Τ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Ω Ν ΣΧΕ ΙΟ. & ΡΑΣΕΩΝ έτος 2012"

Transcript

1 Η Μ Ο Σ Α Ρ Χ Α Ν Ω Ν Α Σ Τ Ε Ρ Ο Υ Σ Ι Ω Ν ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ & ΡΑΣΕΩΝ έτος

2 σύντοµος απολογισµός έτους 2011

3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2010 ήµος Αρχανών: 32 άτοµα ήµος Ν. Καζαντζάκη: 52 άτοµα ήµος Αστερουσίων: 19 άτοµα ήµος Αρχανών-Αστερουσίων: 103 υπαλλήλους ήµος Αρχανών: 27 άτοµα ήµος Ν. Καζαντζάκη: 48 άτοµα ήµος Αστερουσίων: 19 άτοµα + 9 άτοµα καθαρίστριες σχολείων (µεταφερόµενο προσωπικό) Σ Η Μ Ε Ρ Α ήµος Αρχανών-Αστερουσίων: 90 υπαλλήλους

4 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 3 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5 συνοπτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κατάσταση ήµου ( ): ΤΑΚΤΙΚΑ - πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΑ / , , , ,82 α. ΚΑΠ τακτική επιχορήγηση , , , ,73 β. Ανταποδοτικά και λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , , ,52 γ.'εσοδα , , , ,57

6 συνοπτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κατάσταση ήµου : ΑΝΕΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΟΛΑ Πληρωθέντα µέχρι 31/12/2011 ΑΝΕΙΑ (υπόλοιπα ) , , , , ,72 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών µέχρι ,30 ( ,25 είναι εξασφαλισµένα απότοπ Ε) , ,14 * ( ,19 είναι εξασφαλισµένα από το Πρ. ΘΗΣΕΑΣ) , ,49 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ (δεν έχουν συµπεριληφθεί σταποετου πρ/σµου) , , , , ,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,03

7 συνοπτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κατάσταση ήµου: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ,87 πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ,66 πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,85

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών µέχρι , , , ,94 Πληρωθέντα έως 31/12/ , , ,49 ΑΝΕΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΝΕΙΑ (υπόλοιπα ) Πληρωθέντα έως 31/12/2011 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ (δεν έχουν συµπεριληφθεί στα ΠΟΕ του πρ/σµου) Πληρωθέντα έως 31/12/2011 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ , , , ,41 πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ , , , ,33 πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 3.060, ,23 ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ πρ. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ,56 πρ. ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ,13 πρ. ΗΜΟΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ , , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , , ,03

9 ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ & ΡΑΣΕΩΝ, έτος µέσα στο 2011 : ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΕΙΑ ΣΤΟ Τ.Π.&., ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΕ BANK ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ. ΑΝΕΙΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ (ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ) , , ,72 ΌΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,03 ΕΝ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΒΑΡΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

10 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΤΟ 2011 Προστασία ιαχείριση και αξιοποίηση του Κνωσανού Φαραγγιού Ολοκλήρωση ικτύων Αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και Τριτοβάθµιας Επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης) Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση οικισµών.ε Αστερουσίων Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργία τµηµάτων ένταξη τεσσάρων σχολείων του ήµου Κτιριακές διαµορφώσεις για τη δηµιουργία του χώρου υποδοχής - διαχείρισης επισκεπτών Μουσείου Ν. Καζαντζάκη Ανάδειξη Ανάπλαση της παλαιάς Ηλεκτρικής και του περιβάλλοντα χώρου , , , , , ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 2007 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

11 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟ 2011 Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Αρχανών Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ Λιγορτύνου του ήµου Αρχανών Αστερουσίων Βελτίωση ηµοτικού Οδικού ικτύου Παρανύµφων - Τριών Εκκλησιών στην περιοχή των Αστερουσίων Τριτοβάθµια Επεξεργασία εκροής στην ΕΕΛ.Ε Αρχανών Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Κώµες, Αλάγνι-Μελέσες) & αντλιοστάσια Κατασκευή ικτύων Αποχέτευσης.Ε Αστερουσίων του ήµου Αρχανών Αστερουσίων, Αγωγοί µεταφοράς και ΕΕΛ Κατασκευή µικρών µονάδων ΕΕΛ δηµοτικής ενότητας Ν. Καζαντζάκης , , , , , , ,00 OΠAAX ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 ΕΠΠΕΡΑΑ 2007

12 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟ 2011 Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου, ήµου Αρχανών Αστερουσίων.. Κάτω Αρχανών Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρµογών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµηση ενέργειας στο Γυµνάσιο - Γενικό Λύκειο Χάρακα ηµιουργία Μουσείου παραδοσιακών µουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδοµών τέχνης και πολιτισµού του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου παλαιού δηµοτικού σχολείου Αρχανών και µετατροπή του σε πολυχώρο περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων Αποκατάσταση ΧΑ Α και κατασκευή και αναβάθµιση εγκαταστάσεων ΣΑ στην 8η διαχειριστική ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης Βελτίωση εκσυγχρονισµός του συστήµατος ΣΑ στην 8η διαχειριστική ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης , , , , , ,00 OΠAAX Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ OΠAAX ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-

13 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟ 2011: Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) Αποκατάσταση όψεων ιατηρητέου Κτιρίου Παλαιού ηµοτικού Σχολείου και Αναβάθµιση Περιβάλλοντος Χώρου - ΑΡΧΑΝΕΣ Ανάπλαση δηµοτικού οδικού δικτύου Μυρτιάς και συνδετήριας οδού Μυρτιάς Αστρακών (τµήµα) - ΜΥΡΤΙΑ Προστασία ανάδειξη - αξιοποίηση ρεµατιάς Αγίου Ιωάννη Αστριτσίου - ΑΣΤΡΙΤΣΙ Ανάπλαση ηµοτικού Οδικού ικτύου και εισόδου (Αγοράς) του οικισµού Πύργου - ΠΥΡΓΟΣ Ανάπλαση εισόδου στο οικισµό Χάρακα - ΧΑΡΑΚΑΣ ιαµόρφωση χώρου πρασίνου και πάρκου αναψυχής Μεσοχωριού - ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ ιαµόρφωση εισόδου Λιγορτύνου - ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ Ανάπλαση πλατείας Τεφελίου - ΤΕΦΕΛΙ ιαµόρφωση-αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Παναγίας και δηµιουργία χώρου αναψυχής στο άλσος Μεταξοχωρίου- ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ Ανακαίνιση αποκατάσταση Παλαιού ηµοτικού Σχολείου αµανίων και ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου - ΑΜΑΝΙΑ Εσωτερική διαµόρφωση Μεγάρου Ευτυχή και προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία του ως χώρος φιλοξενίας οµάδων - ΑΡΧΑΝΕΣ Προµήθεια εξοπλισµού φιλοξενίας ειδικών οµάδων, για υπαίθριες δραστηριότητες - ΕΘΙΑ Σήµανση ενιαίου δικτύου φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδροµών και δράσεις προβολής δηµοσιότητας ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΥ Προµήθεια εξοπλισµού για την δηµιουργία υπαίθριου χώρου προβολής του «προϊόντος» του ήµου ράσεις - εκδηλώσεις ανάδειξης της περιοχής και εµψύχωσης του πληθυσµού (για 2 χρόνια) ΣΥΝΟΛΟ ,80 ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας (για 2 χρόνια) - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ηµιουργία πάρκων τοπικών ποικιλιών - ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΣ Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια) , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 προγραµµατισµός για το : Έργα & ράσεις

15 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Σχεδίου Έργων και δράσεων έτους 1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

16 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 1.1. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.3. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.4. ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ

17 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΑΣΗ Σ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Χωροταξικός Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Ολοκλήρωση ΣΧΟΑΠ ηµοτικής ενότητας Αρχανών Προκήρυξη ΣΧΟΑΠ ηµοτικής ενότητας Αστερουσίων Ενοποίηση χωροταξικού σχεδιασµού του ήµου ΕΠΠΕΡ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ Ολοκλήρωση και έγκριση σχεδίου πόλεως Αρχανών ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ

18 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπλαση Περιοχών Αισθητική αναβάθµιση οικισµών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗ ΣΗΣ Πλακοστρώσεις οικισµών , ,00 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων(πλατεία Πεζών) 88,000,57 88,000,57 ΘΗΣΕΑΣ Αποκατάσταση όψεων ιατηρητέου Κτιρίου Παλαιού ηµοτικού Σχολείου Αρχανών και Αναβάθµιση Περιβάλλοντος Χώρου , ,00 ΟΣΑΠΥ Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Παλαιού ηµοτικού Σχολείου Αρχανών και µετατροπή του σε Πολυχώρο Περιβαλλοντικών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων , ,00 ΟΠΑΑΧ ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου "Ν. Καζαντζάκης" , ,00 Π Ε ιαµόρφωση - ανάπλαση και αναβάθµιση της επαρχιακής οδού σύνδεσης των οικισµών Άνω - Κάτω Αρχανών , ,56 ΕΣΠΑ Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Αρχανών , ,00 ΟΠΑΑΧ ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας Αστριτσίου , ΕΣΠΑ α Ανάπλαση δηµοτικού οδικού δικτύου Μυρτιάς και συνδετήριας οδού Μυρτιάς - Αστρακών , ΕΣΠΑ β Ανάπλαση δηµοτικού οδικού δικτύου Μυρτιάς και συνδετήριας οδού Μυρτιάς - Αστρακών(Ανάπλαση εισόδου Μυρτιάς) , ,00 ΟΣΑΠΥ Ανάπλαση πλατείας Μελεσσών , ,00 ΕΣΠΑ Ανάπλαση εισόδου στον οικισµό Χάρακα , ΟΣΑΠΥ

19 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπλαση Περιοχών Αισθητική αναβάθµιση οικισµών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ Ανάπλαση ηµοτικού Οδικού ικτύου και εισόδου (Αγοράς) του οικισµού Πύργου , ΟΣΑΠΥ ιαµόρφωση εισόδου Λιγορτύνου , ΟΣΑΠΥ Ανάπλαση οικισµού Τεφελίου , ΟΣΑΠΥ Πιλοτικές παρεµβάσεις αισθητικής αναβάθµισης παραθαλάσσιων οικισµών Αστερουσίων , ,00 ΟΣΑΠΥ Ανακαίνιση αποκατάσταση Παλαιού ηµοτικού Σχολείου αµανίων και ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου , ΟΣΑΠΥ Εσωτερική διαµόρφωση Μεγάρου Ευτυχή και προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία του ως χώρος φιλοξενίας οµάδων για πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες , ΟΣΑΠΥ ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κέντρου στήριξης ΑΜΕΑ , , ,00 ΕΣΠΑ Μελέτη ανάδειξης - ανάπλασης παλαιάς Ηλεκτρικής & διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου , ,72 ΘΗΣΕΑΣ Αντικατάσταση Στέγης ηµοτικού Σχολείου Άνω Αρχάνων, ήµου Αρχάνων Ν. Ηρακλείου , ,28 ΟΣΚ Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων ηµοτικής ενότητας Αστερουσίων , ,00 INTERREG ΕΛΛΑ Α-ΚΥΠΡΟΣ Τοπογραφική αποτύπωση Πύργου από σχολείο έως κόµβο εθνικής οδού , ,51

20 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπλαση Περιοχών Αισθητική αναβάθµιση οικισµών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Αρχιτεκτινική µελέτη ιαµόρφωσης πεζοδροµίων από σχολείο έως κόµβο εθνικής οδού 3.662, , Τοπογραφική αποτύπωση δρόµων και πλατείας Λιγορτύνου 4.260, , Τοπογραφική αποτύπωση πλατείας και Ηρώου Χάρακα 4.342, , Τοπογραφική αποτύπωση πλατείας και δρόµων Τεφελίου 3.035, , Αρχιτεκτονική µελέτη διαµόρφωσης πεζοδροµίων και πλατείαςτεφελίου 3.662, , Mελέτες κατασκευής τεχνικών έργων , , Μελέτες κατασκευής - διαµόρφωσης εισόδου τ.κ. Μυρτιάς , , Μελέτη επέκτασης λαογραφικού µουσείου Αρχανών , , Μελέτη ανάπλασης περιοχής "Βορινά" της δηµοτικής κοινότητας Αρχανών 4.515, ,00

21 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αστικό Πράσινο ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ιαµόρφωση χώρου πρασίνου και πάρκου αναψυχής Μεσοχωριού , ,00 ΟΣΑΠΥ ιαµόρφωση-αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Παναγίας και δηµιουργία χώρου αναψυχής στο άλσος Μεταξοχωρίου , ,00 ΟΣΑΠΥ ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης 2ο υποέργο: «εντροφυτεύσεις κοινοχρήστων χώρων πολυχώρου πολιτισµού» , , Συµπληρωµατικό έργο διάνοιξης µονοπατιού στο Αστρακιανό φαράγγι 1.604, , Τοπογραφική αποτύπωση πάρκου Μεσοχωριού 3.881, , Αρχιτεκτονική µελέτη διαµόρφωσης πάρκου Μεσοχωριού 3.662, , Κλάδεµα δέντρων , , Συντήρηση πρασίνου , , Καθαρισµός αλσυλλίων - φαραγγιών 7.000, , Ψεκασµός δέντρων κατά την πυτιοκάµπης 8.000, , Προµήθεια φυτοπροστατειτικών φαρµάκων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,01

22 1.2: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ιευθέτηση χειµάρρων και ρεµάτων ΡΑΣ ΗΣ ΣΥΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗΣ Επικαιροποίηση οριοθέτησης ρεµάτων εντός οικισµού ήµου Αρχανών , ,56 ΘΗΣΕΑΣ Οριοθέτηση ρέµατος στο Τ Πύργου , ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,44

23 1.2: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ΡΑΣΗ Σ ΣΥΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗ ΣΗΣ Προστασία ιαχείριση και αξιοποίηση του Κνωσανού Φαραγγιού , ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ Προστασία ανάδειξη & αξιοποίηση ρεµατιάς Αη Γιάννη Αστριτσίου.Ε. Ν. Καζαντζάκης , ,48 ΟΣΑΠΥ Προµήθεια εξοπλισµού φιλοξενίας ειδικών οµάδων, για υπαίθριες δραστηριότητες στην ΤΚ Εθιάς , ,00 ΟΣΑΠΥ Σήµανση ενιαίου δικτύου φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδροµών και δράσεις προβολής δηµοσιότητας ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , ,00 ΟΣΑΠΥ Επικαιροποίηση ΕΜΠ Γιούχτα 8.000, , Επικαιροποίηση ΕΜΠ ορεινού όγκου Αστερουσίων 8.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,48

24 1.3: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής από τα διατιθέµενα απορρίµµατα ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ Λιγορτύνου του ήµου Αρχανών Αστερουσίων , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ Αποκατάσταση - φύτευση χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης απορριµµάτων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,00

25 1.3: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΡΑΣΗ Σ Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του ήµου Αποκοµιδή απορριµµάτων - καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Πιλοτικό πρόγραµµα κοµποστοποίησης Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2011 ΣΥΟΛΟ , , , , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Προµήθεια κοντέϊνερ συλλογής ογκωδών απορριµµάτων , , Καθαρισµός νεκροταφείων , , Επισκευή κάδων απορριµµάτων 7.000, , Προµήθεια αναλωσίµων ειδών καθαριότητας , , απάνες καθαρισµού Γραφείων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,00

26 ΡΑΣΗ Σ : ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Έργα συντήρησης βελτίωσης και αναβάθµισης οδικού δικτύου και άµεσης προσπελασιµότητας Βελτίωση ηµοτικού Οδικού ικτύου Παρανύµφων - Τριών Εκκλησιών στην περιοχή των Αστερουσίων Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων ήµου Ν. Καζαντζάκη ΣΥΟΛΟ , , , , , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Υποέργο 1:"Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου ήµου Ν. Καζαντζάκης" , ,00 Π Ε Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων , ,46 ΘΗΣΕΑΣ Ασφαλτόστρωση δρόµου Άγιος Ραφαήλ Άγιος Σώζων , ,92 ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενδοδηµοτική Οδοποιία ήµου Αρχανών , ,02 Π Ε

27 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ ΡΑΣΗ Σ Έργα συντήρησης βελτίωσης και αναβάθµισης οδικού δικτύου και άµεσης προσπελασιµότητας Οδοποιία ήµου Αστερουσίων Συντήρηση ασφαλτοστρωµένων δρόµων Συντήρηση τσιµεντοστρωµένων δρόµων Προµήθεια ασφαλτικού υλικού Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος Προµήθεια αδρανών - λατοµικών υλικών Προµήθεια φωτιστικών και φωτιστικών επιστηλίων ΣΥΟΛΟ 38708, , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ ΟΠΑΑΧ Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού ηλεκτροφωτισµού ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , , ,

28 ΡΑΣ ΗΣ Ολοκλήρωση ικτύων Αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και Τριτοβάθµιας Επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης) 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισµός ΣΥΝΟΛΟ , , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Τριτοβάθµια Επεξεργασία εκροής στην ΕΕΛ.Ε Αρχανών , , , Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Κώµες, Αλάγνι-Μελέσες) & αντλιοστάσια , , ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κατασκευή ικτύων Αποχέτευσης.Ε Αστερουσίων του ήµου Αρχανών Αστερουσίων, Αγωγοί µεταφοράς και ΕΕΛ , , ΕΣΠΑ Κατασκευή µικρών µονάδων ΕΕΛ δηµοτικής ενότητας Ν. Καζαντζάκης , , ΕΣΠΑ Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχάνων & τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων ήµου Αρχανών , ,99 ΘΗΣΕΑΣ Έλεγχος χηµικού λυµάτων βιολογικού ,

29 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισµός ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών , , Επισκευές µονάδας βιολογικού καθαρισµού , , Μεταφορά λυµατολάσπης 9.700, , Καθαρισµός φρεατίων απορροής οµβρίων , , Αναλώσιµα υλικά συντήρησης δικτύων αποχέτευσης , , Αναλώσιµα υλικά λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού , , Μελέτη µονάδας επεξεργασίας λυµάτων ΤΚ Αστρακών , , Μελέτη µονάδας επεξεργασίας λυµάτων ΤΚ Αστριτσίου , ,00

30 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισµός ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Μελέτη µονάδας επεξεργασίας λυµάτων ΤΚ αµανίων , , Μελέτη µονάδας επεξεργασίας λυµάτων ΤΚ Μεταξοχωρίου , , Μελέτη µονάδας επεξεργασίας λυµάτων ΤΚ Αρµανωγείων 9.800, , Μελέτη επεξεργασίας ληµµάτων.ε. Αστερουσίων , , Μελέτες µικρών µονάδων βιολογικών καθαρισµών.ε Ν.Καζαντζάκη , , Αντικαταστάσεις δικτύων αποχέτευσης , , Αντικαταστάσεις δικτύων οµβρίων υδάτων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,

31 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αναβάθµιση υποδοµών ύδρευσης οικισµών ΡΑΣΗ Σ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση οικισµών.ε Αστερουσίων , , ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Έργο διαχείρισης υδάτινου δυναµικού ήµου , , ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (Αρχάνες) , ,02 Π Ε Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Πύργου 9.005, , Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα Τεφελίου - Λιγορτύνου 4.316, ,98 ΘΗΣΕΑΣ Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων & µεταφορά νερού στα Τεφελίου - Χαρακίου - Λιγορτύνου - Πραιτορίων , ,04 ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων Τ ήµου Αστερουσίων (Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Τ Μεσοχβωριού και Τ Χαρακίου) , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ Προµήθεια νερού από τρίτους προς ενίσχυση της υδροδότησης 1.500, , Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης

32 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αναβάθµιση υποδοµών ύδρευσης οικισµών ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Εγκατάσταση συστηµάτων µείωσης αέργου ισχύος αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Εκτύπωση - Εµφακέλωση - ιανοµή λογαριασµών ύδρευσης Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων ύδρευσης Συντήρηση και επισκευή χλωριωτήρων ύδρευσης Συντήρηση και επισκευή τηλεελέγχου δικτύων ύδρευσης Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

33 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ ΡΑΣΗΣ Έλεγχος Ποιότητας νερού ύδρευσης και εξοικονόµηση του Ευαισθητοποίηση πολιτών Έλεγχος νερού ύδρευσης - Προµήθεια χλωρίου και αναλωσίµων µέτρησης χλωρικής περιεκτικότητας ΣΥΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Σ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

34 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Αναβάθµιση υποδοµών Άρδευσης ΡΑΣΗ Σ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου, ήµου Αρχανών Αστερουσίων.. Κάτω Αρχανών , ,00 ΟΠΑΑΧ Κατασκευή λιµνοδεξαµενής αµανίων ήµου Ν. Καζαντζάκης Ν. Ηρακλείου - συµπληρωµατικές εργασίες , ,78 Π..Ε Μελέτη "Εκσυγχρονισµός και επέκταση αρδευτικού δικτύου ήµου Αρχανών , ,41 ΘΗΣΕΑΣ Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (.. Άνω Αρχανών) , ,31 Π Ε Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (.. Κάτω Αρχανών) , ,57 Π Ε Σχεδιασµός αρδευτικής αξιοποίησης του νερού των ταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν. Καζαντζάκης , ,00 Π Ε Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν. Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Π Ε Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων άρδευσης Αντικατάσταση υδροµέτρων άρδευσης Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δυκτύων άρδευσης Γεωτεχνική µελέτη αποκατάστασης φράγµατος Γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή του προφράγµατος της "Γέννας" Τοπογραφική αποτύπωση προφράγµατος "Γέννας" Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειών χρήσης νερού της γεώτρησης στην περιοχή Ανεµοσπήλια Αρχανών ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

35 1.4: ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και σήµανση ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης ιαγραµµίσεις δρόµων ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Αγροτική Οδοποιία ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας , ,09 ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μισθώµατα χωµατουργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ ,09

36 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2.3. ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2.4. ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΛΑΙΑ

37 2.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Βελτίωση των υποδοµών Υγείας και κοινωνικής Πρόνοιας ΡΑΣ ΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών" , ,14 Π Ε Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού ΚΑΠΗ Αρχανών, υποέργο 1 (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων) , ,00 Π Ε Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ και ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Μεσοχωριού , , ΕΣΠΑ Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων. Αρχανών , ,93 Π Ε Εξοπλισµός κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων. Αρχανών , ,00 Π Ε Κατασκευή κτιρίου ΚΗΦΗ της.ε Αστερουσίων , , ,0 0 ΕΣΠΑ Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων , ,76 ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη αίθουσας πολαπλων χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,

38 2.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (νηπίων, ηλικιωµένων, ειδικών οµάδων πληθυσµού) ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισµός & επέκταση βρεφονηπιακού σταθµού Πύργου του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , , ΕΣΠΑ Εκσυγχρονισµός & επέκταση βρεφονηπιακού σταθµού Αρχανών του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , , ΕΣΠΑ Μελέτη Β/Σ Αρχανών ήµου Αρχανών - Αστερουσίων 8874,6 8874, Μελέτη Β/Σ Πύργου ήµου Αρχανών - Αστερουσίων 9030, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , , ,00

39 2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων Εξασφάλιση συνθηκών ίσων ευκαιριών ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤ Ο ΟΤΗΣ ΗΣ ηµιουργία κοινωνικού παντοπωλείου ,00 Ν.Π Λειτουργία σχολής γονέων Συνεργασί α µε άλλους φορείς Στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων ,00 Ν.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ ,00

40 2.3. ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κτιριακές υποδοµές & βελτίωση λειτουργίας σχολείων Α βάθµιας & Β βάθµιας ΡΑΣΗ Σ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων έτους , , Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργία τµηµάτων ένταξης τεσσάρων σχολείων του ήµου , ,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρµογών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµηση ενέργειας στο Γυµνάσιο - Γενικό Λύκειο Χάρακα , ,23 Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ηµοτικό σχολείο Αγ. Παρασκιών , , ΕΣΠΑ Μελέτες βελτίωσης σχολικών υποδοµών , , Σχολικά κτίρια , ,25 ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ Έξοδα για τη µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , ,00 ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ Προγραµµατική σύµβαση για παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής εκπαίδευσης σε σχολικές οµάδες του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Υποστήριξη λειτουργίας των άλλων εκπαιδευτικών δοµών που εδρεύουν στο ήµο Κέντρο Σεµιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο "Τουρισµός και Υγεία" , , ΕΣΠΑ Μελέτη εφαρµογής κέντρου σεµιναρίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισµός και υγεία , ,15 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,

41 2.4. ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πολιτιστικές οµές ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Αποπεράτωση πολυχώρου πολιτισµού , ,35 Π Ε ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισµού , ,27 Π Ε Κτιριακές διαµορφώσεις για τη δηµιουργία του χώρου υποδοχής - διαχείρισης επισκεπτών Μουσείου Ν. Καζαντζάκη , ,00 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών , , ΕΣΠΑ ηµιουργία Μουσείου παραδοσιακών µουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδοµών τέχνης και πολιτισµού του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων , , ,00 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ηµιουργία εργαστηρίου εικαστικών.ε. Ν. Καζαντζάκης (Αγ. Παρασκιές) , , ΕΣΠΑ Λειτουργία κινηµατογράφου ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ , , Ν.Π Υποστήριξη πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων ήµου , , ,00 Ν.Π Μελέτη δηµιουργίας χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών µουσείου Ν. Καζαντζάκη 8.978, , Μελέτη δηµιουργίας Μουσείου παραδοσιακών µουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδοµών τέχνης και πολιτισµού του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων 4.515, ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,

42 2.4. ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ Ο Πολιτιστικό κάµπιγκ , ΝΠ Παγκόσµιο συνεδριο τουρισµού ,00 ΝΠ ιοργάνωση Συνεδρίων- συναντήσεων -διαλέξεων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ιασωση παραµυθιών και δηµιουργία µουσικού CD ιατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς Συνεργασία µε άλλους φορείς

43 2.5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΛΑΙΑ Αναβάθµιση υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων ΡΑΣΗΣ ΣΥΟΛΟ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΗΣΗΣ Βελτίωση και επέκταση ηµοτικού σταδίου Αρχανών (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Κατασκευή 2 µίν γηπέδουποδοσφαίρου) , ,28 Π Ε Βελτίωση και επέκταση ηµοτικού σταδίου Αρχανών (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Βελτίωση και επέκταση κερκίδων δηµοτικού σταδίου Αρχανών ) , ,00 Π Ε Εκσυγχρονισµός υποδοµών κλειστού γυµναστηρίου Αρχανών (Κτιριακά & Εξοπλισµός) , ,00 Π Ε Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων ήµου , ,00 Π Ε ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , , ηµιουργία νέων αθλητικών υποδοµών ηµιουργία καταδυτικού πάρκου στα Αστερούσια ,00 INTERREG ΕΛΛΑ Α- ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , , Αθλητικές ιοργανώσεις ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας , ,00 ΟΣΑΠΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,00

44 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

45 3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενέργειες στήριξης του Πρωτογενή Τοµέα ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕ Σ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ράσεις υποστήριξης αγροτικού χώρου Συνεργασ ία µε άλλους φορείς ηµιουργία πάρκων τοπικών ποικιλιών - ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ , ,00 ΟΣΑΠΥ Medstrategy Programme: Ολοκληρωµένη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη των Μεσογειακών αγροτικών περιοχών , ,00 ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ MED ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,00

46 3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενέργειες στήριξης του ευτερογενούς τοµέα - ιαµόρφωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙ ΚΕΣ ΑΠΑΝ ΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩ Ν ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια εξοπλισµού για την δηµιουργία υπαίθριου χώρου προβολής του «προϊόντος» του ήµου ,00 ΟΣΑΠΥ Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια) , ,00 ΟΣΑΠΥ ηµιουργία εκθεσιακού χώρου για παραγωγούς και δηµιουργούς του ήµου ,00 LEADER ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , , Ενέργειες στήριξης του Τριτογενούς τοµέα Ενίσχυση τουριστικής φυσιογνωµίας ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Γαστρονοµία και τουρισµός CITIZEN FOR EUROPE ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

47 3.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Μείωση της ανεργίας των νέων και των γυναικών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης και κατάρτισης µε έµφαση τους νέους και τις γυναίκες σε συνεργασία µε το ΚΕΓΕ ΗΜΗΤΡΑ, ΚΕΚ ΝΕΛΕ, ΗΣΙΟ ΟΣ κ.λ.π Συνεργασί α µε άλλους φορείς Αξιοποίηση προγραµµάτων απασχόλησης µε έµφαση τους νέους και τις γυναίκες σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ Συνεργασί α µε άλλους φορείς Επαναλειτουργία Γραφείου παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών Συνεργασί α µε άλλους φορείς Εκλαϊκευµένα σεµινάρια και καταρτίσεις στους δηµότες σε συνεργασία µε ΕΑΠ και ΚΠΕ Αρχανών Συνεργασί α µε άλλους φορείς

48 3.3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αγορά ακινήτων ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ( ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (υποέργο 3 του έργου Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων ήµου Ν. Καζαντζάκης) Π Ε ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ (υποέργο 3 του έργου Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν. Καζαντζάκης ) Π Ε Αγορά ακινήτων για τη δηµιουργία κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων στον ήµο Αρχανών Π Ε Απαλλοτρίωση οικοπέδου για την κατασκευή πλατείας Αστριτσίου Τοπογραφική αποτύπωση δρόµων Μελέτη αξιοποίησης δηµοτικής περιουσίας Μισθώµατα κτιρίων ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

49 ΡΑΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Συντήρηση της κινητής και ακίνητης δηµοτικής περιουσίας Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών κτιρίων ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ( ) ΧΡΗΜΑΤ Ο ΟΤΗΣΗ Σ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Συντήρηση οχηµάτων ήµου Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Συντήρηση και επισκευή επίπλων Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και συσκευών Συντήρηση ενσύρµατου και ασύρµατου δικτύου υπολογιστών Αναβάθµιση τηλεφωνικού κέντρου Συντηρήσεις δηµοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ 4584, , Υπηρεσίες µυοκτονίας -εντοµοκτονίας και απολύµανσης Προµήθεια ελαστικών Προµήθεια λιπαντικών Προµήθεια καυσίµων και πετρελαίου θέρµανσης Ασφάλιστρα αυτοκινήτων - τελη κυκλοφορίας - τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργων ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , ,2 5

50 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 4.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 4.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΗΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΩΝ 4.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 4.4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

51 4.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ Εισαγωγή νέων σύγχρονων διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων των υπηρεσιών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚ ΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗΣ Συνεχής εκπαίδευση των Ανώτερων Στελεχών των Υπηρεσιών σε σύγχρονες δοµές διοίκησης ( ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Στρατηγικός Σχεδιασµός, Επιχειρησιακή Αλλαγή κλπ.) Σεµινάρια επιµόρφωσης υπαλλήλων στη χρήση νέων τεχνολογιών Σύνταξη εντύπων παρακολούθησης του έργου και της απόδοσης των υπαλλήλων του ήµου και των ΝΠ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

52 4.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΗΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΩΝ Ανάπτυξη διαδικασιών αµφίδροµης επικοινωνίας και συµµετοχής των πολιτών στο έργο του ήµου ΡΑΣΗΣ Αναβάθµιση του Portal του ήµου Ενίσχυση του Κέντρου Εξυπηρέτησης των Πολιτών και βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών Ηλεκτρονική αποστολή αιτηµάτων πολιτών Οργάνωση κοινωνικής υπηρεσίας Ενίσχυση της πλήρους διαφάνειας στις δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ήµος «Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης» ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΝΟΛΟ , , Βελτίωση διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών , , ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

53 4.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Ψηφιακός ήµος ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚ ΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ολοκλήρωση της ένταξης όλων των δραστηριοτήτων του ήµου σε Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήµατα Ψηφιακή απεικόνιση όλης της έκτασης του ήµου (φυσικό και οικιστικό περιβάλλον) και των δηµοτικών υποδοµών µε σκοπό την άντληση και ορθολογιστική διαχείριση ακέραιων πληροφοριών GIS ΕΣΠΑ Συµβόλαιο συντήρησης λογισµικού προγράµµατος τεχνικών µελετών Συµβόλαιο συντήρησης λογισµικών προγραµµάτων Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ

54 4.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Αναβάθµιση υλικοτεχνικού εξοπλισµού ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , Προµήθεια ξηρογραφικού χαρτιού 5.700, , Προµήθεια αναλωσίµων ανταλλακτικών εκτυπώσεων και µηχανογράφησης , , Προµήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεµάτων αποθήκης 1.200, , Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ 1.200, , Προµήθεια µητρώων αρρένων, δηµοτολογίων κλπ 1.200, , Leasing φωτοτυπικών Μηχανηµάτων , Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στοιχείων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ , Ενδυνάµωση ανθρώπινου δυναµικού Κατάρτιση και επιµόρφωση στελεχών και υπαλλήλων των υπηρεσιών ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚ/ΣΗΣ

55 4.4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πολιτική Προστασία ΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗΣ Μελέτη εφαρµογής µοντέλου διαχείρισης φυσικών κινδύνων και καταστροφών Εκπαίδευση στελεχών των υπηρεσιών σε θέµατα πολιτικής προστασίας ηµιουργία τοπικού φορέα πρόληψης και αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 30-7324.001 ΣΥΝ. 595.349,00 445.103,85 45.103,85 200.000,00 200.000,00

ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 30-7324.001 ΣΥΝ. 595.349,00 445.103,85 45.103,85 200.000,00 200.000,00 ΕΠΙΧΕΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 2015-2019 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ Τ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩ ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Θεµατικοί Τοµείς: Μελέτες & Έρευνες ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Σχεδιασµός, Παρακολούθηση & Εφαρµογή Προγραµµάτων Αποτελεσµατικότητα, Ποιότητα & Εσωτερικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 01 03-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 3.965 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η Στρατηγική του ήµου 1.2.1 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ./--0 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις ανα ΜΕΤΡΟ και ΣΤΟΧΟ

Δράσεις ανα ΜΕΤΡΟ και ΣΤΟΧΟ Δράσεις ανα ΜΕΤΡΟ και ΣΤΟΧΟ 1.1 Ανάδειξη αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 1.1.1 Ανάδειξη ιστορικών μνημείων 2009-2010 ΣΥΝΟΛΟ 1.1.1.1 Ανάδειξη μοναστηριών και εκκλησιών Ορεινού Ταυγέτου 900.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012

ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 02/02/2012 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 30.6117.41001 30.6117.41003 30.6117.41009 30.6117.41019 30.6117.41020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΝΗ Οι δράσεις του 2007 και η διαµόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του ήµου Κέας ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στόχος είναι η υλοποίηση προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ιοικητική οργάνωση ήµου Συγκρότηση ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υπηρεσίας. Ενιαία ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, υπεύθυνη για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1 1.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ.. ΠΛΑΤΑΝΟΥ.. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ.. ΦΑΛΕΝΙΑΝΩΝ.. ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ.. ΒΟΥΛΓΑΓΩ Β. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 2.ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ 3.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (11/1/2012)

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (11/1/2012) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (11/1/2012) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Υπεγράφη η σύµβαση για το έργο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 0. Συµπράττων φορέας: 0 Κολυµπώ και παίζω Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 5 02 Κολυµπώ και παίζω ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (µε ειδίκευση στην κολύµβηση) 5 03 Γυµνάζοµαι σ όλη την πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα