Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4. Μήνυμα από τον Πρύτανη 6. Ενότητα 1. Εισαγωγή 9. Ενότητα 2. Σπουδές 21. Ενότητα 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4. Μήνυμα από τον Πρύτανη 6. Ενότητα 1. Εισαγωγή 9. Ενότητα 2. Σπουδές 21. Ενότητα 3."

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

2

3 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4 Μήνυμα από τον Πρύτανη 6 Ενότητα 1. Εισαγωγή 9 Ενότητα 2. Σπουδές 21 Ενότητα 3. Έρευνα 29 Ενότητα 4. Κοινωνική Προσφορά 39 Ενότητα 5. Ακαδημαϊκό Προσωπικό 61 Ενότητα 6. Διοικητικές Υπηρεσίες 67 Ενότητα 7. Διεθνείς Σχέσεις 73 Ενότητα 8. Σημαντικά Γεγονότα 81 Ενότητα 9. Φοιτητικά Θέματα 105 Ενότητα 10. Πανεπιστημιούπολη 119 Ενότητα 11. Δωρεές 125 Ενότητα 12. Οικονομική Διαχείριση 129 Παραρτήματα 137 3

4 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Το 2010 ήταν ένα εξίσου πολύ παραγωγικό έτος για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το όλο έργο που πραγματοποιήθηκε και οι νέες αποφάσεις που λήφθηκαν βοήθησαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τον στόχο του, που είναι να καταστεί ένα κέντρο αριστείας ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όλοι οι τομείς εργάστηκαν συντονισμένα και αποτελεσματικά. Συνεχίστηκε η προσφορά σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών και αυξήθηκε η απονομή διπλωμάτων επιπέδου μάστερ και διδακτορικού. Η έγκριση από την Πολιτεία της πρότασής μας για λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί αναγνώριση της καλής λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και ενδυνάμωση της μελλοντικής τους οργάνωσης. Τα ερευνητικά προγράμματα σημείωσαν εντυπωσιακές επιτυχίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καταξιώνοντας το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως το κατ εξοχήν ερευνητικό ίδρυμα της Κύπρου. Ο διοικητικός τομέας επιτέλεσε πλήρως το καθήκον του, και η οικονομική και διοικητική διαχείριση του Πανεπιστημίου έχουν αναβαθμιστεί ουσιωδώς. Αισθητή ήταν, κατά το ίδιο έτος, και η δημόσια παρέμβαση του Πανεπιστημίου είτε με ενδοπανεπιστημιακές εκδηλώσεις είτε με τη συμμετοχή ακα δη - μαϊκών στον δημόσιο διάλογο. Το 2010 συμπληρώθηκε η θητεία της πρυτανείας και εξελέγη νέος Πρύτανης καθώς και αντιπρυτάνεις. Εκ μέρους του Συμβουλίου εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες στους απελθόντες Πρύτανη και αντιπρυτάνεις, για τη στενή, φιλική και παραγωγική συνεργασία που είχαμε, και εύχομαι στη νέα Πρυτανεία κάθε επιτυχία. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί η ίδια ποιότητα συνεργασίας μεταξύ Συμβουλίου, πρύτανη και αντιπρυτάνεων, Συγκλήτου, Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και όλων των Σωμάτων του Πανεπιστημίου. Όσοι εργαζόμαστε για το Πανεπιστήμιο αισιοδοξούμε για το μέλλον του. Σημαντικές αποφάσεις που λήφθηκαν το 2010 και ό,τι έχει προηγηθεί στα 20 χρόνια της ύπαρξής του, μας το επιτρέπουν. 4 Σημαντικές νέες αποφάσεις θεωρούμε: Την έναρξη των έργων οικοδόμησης του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» Την ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής

5 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2010 Την έναρξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογίας Την αγορά οικοπέδου για σκοπούς στέγασης του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας Τη δημιουργία ανεξάρτητου Αθλητικού Κέντρου υπό τη διοίκηση του Συμβουλίου Αθλητισμού Τον λεπτομερή προγραμματισμό για την Ιατρική Σχολή Την πλήρη λειτουργία του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών Τον επανακαθορισμό του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου και τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Τη θέσπιση ολοκληρωμένης πολιτικής για το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ΜΒΑ Τη θέσπιση πολιτικής για την Ίδρυση Εδρών Τέλος, ευχαριστώ όλα τα συλλογικά σώματα του Πανεπιστημίου, καθώς και όλα τα μέλη της κοινότητας προσωπικά, για την αφοσίωσή τους στην αποστολή του Πανεπιστημίου και την επίτευξη των στόχων του. Με εκτίμηση, Χάρης Χαραλάμπους Πρόεδρος Συμβουλίου 5

6 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΜΗΝΥΜΑ AΠΟ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Η μεγάλη πρόκληση του 2010 για ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπήρξε η σταδιακή συνειδητοποίηση τής ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η Κύπρος. Μίας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία αποδυνάμωσε τους κύριους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, μεταξύ αυτών και των πυλώνων της εκπαίδευσης και της έρευνας. Ταυτόχρονα, έκανε πιο επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης και μεθοδικής υλοποίησης των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων του πρώτου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας. Οι εν λόγω στόχοι απορρέουν από το όραμα του Πανεπιστημίου, καθώς και την αποστολή που του έχει αναθέσει η κυπριακή κοινωνία, να αφουγκράζεται αφενός τις ανάγκες των πολιτών της και να ανταποκρίνεται αφετέρου στις προσδοκίες των νέων. Χαιρετίζω, λοιπόν, την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2010, στην οποία σας παρατίθεται το απολογιστικό υλικό που αφορά στους τέσσερεις άξονες της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Πανεπιστημίου: α) την εκπαίδευση, β) την έρευνα και την καινοτομία, γ) την ώσμωση με την κοινωνία και δ) το εργασιακό περιβάλλον του Ιδρύματος. Με αίσθημα ευθύνης, θέτουμε στη διάθεση του κάθε αναγνώστη την αποτιμημένη πορεία του προγραμματισμού του Ιδρύματος. Κατά το 2010, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξή του, με απώτερο σκοπό τόσο την ανοικοδόμηση ενός πρωτοπόρου εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιδρύματος, το οποίο να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, όσο και την εδραίωση και διάκρισή του στον διεθνή χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Όπως καταγράφεται στις σελίδες της έκδοσης, το Πανεπιστήμιο πέτυχε σημαντικά δείγματα αριστείας στο υπό αναφορά έτος. Συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης συγκροτήθηκαν νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητά τους, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των φοιτητών και διευρύνθηκε η δεξαμενή των νεοεισερχομένων. Η ίδρυση της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών μπήκε στην τελική ευθεία, ενώ εντατικοποιήθηκαν οι εργασίες για τη λειτουργία της εγκριθείσας από την πολιτεία Ιατρικής Σχολής, που αναμένεται να δεχτεί τους πρώτους φοιτητές το Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο προχώρησε σταθερά με το πρόγραμμα ανάπτυξης των κτηριακών του υποδομών, καθώς και του ερευνητικού εξοπλισμού, ως αναπόσπαστου μέρους της ενδυνάμωσης των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει. Έτσι, προστέθηκαν στον χάρτη της Πανεπιστημιούπολης τα κτήρια της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους διδασκαλίας ΙΙ, καθώς και τα κτήρια του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων. Με τον επαναπροσδιορισμό των στόχων του, το Πανεπιστήμιο, κατά το 2010, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του ερευνητικού του έργου, αυξάνοντας την εσωτερική χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και επιδιώκοντας, παράλληλα, την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων 6

7 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2010 και εντέλει την εξωτερική χρηματοδότηση. Με την ενεργό συμμετοχή του σε πλειάδα διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, το Ίδρυμα πέτυχε να τετραπλασιάσει τη χρηματοδότησή του στην έρευνα, κάτι το οποίο συνέβαλε ιδιαίτερα στη σημαντική αύξηση του αριθμού των διεθνών δημοσιευμάτων των ακαδημαϊκών μελών του. Όπως επιτάσσουν οι εξαιρετικά δύσκολες οικονομικο-κοινωνικές συγκυρίες, το Πανεπιστήμιο συνέχισε και κατά το 2010 την ώσμωση με την κοινωνία, εντείνοντας τον διάλογο μαζί της. Ο διάλογος αυτός ανιχνεύεται έμπρακτα μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι διαλέξεις, τα συνέδρια και τα σεμινάρια, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, η δημοσίευση δοκιμίων κοινωνικού προβληματισμού, η συμμετοχή των ακαδημαϊκών σε συμβούλια και επιτροπές. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων οι ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία τους. Εξίσου μεγάλη έμφαση δόθηκε και στον άξονα του εργασιακού περιβάλλοντος, κάτι που επετεύχθη όχι μόνο μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των κτηριακών υποδομών και του εργασιακού εξοπλισμού, αλλά, κυρίως μέσω της προσέλκυσης άριστων ακαδημαϊκών και φοιτητών, αλλά, και άρτια καταρτισμένου διοικητικού προσωπικού. Όλα αυτά συνέτειναν στο έπακρο στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αναμφισβήτητα, υπερήφανη είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα, όπως και όλοι οι Έλληνες ανά την υφήλιο, για τον πρόσφατα βραβευμένο με το Νόμπελ Οικονομικών, καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη, ο οποίος έχει ενταχθεί στο ακαδημαϊκό της οπλοστάσιο από τον Μάιο του Θερμές ευχαριστίες, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, απευθύνω σε όλους τους δωρητές, τους ευεργέτες, τους υποστηρικτές και τους φίλους του, οι οποίοι, για ακόμη μία χρονιά, στήριξαν έμπρακτα το Πανεπιστήμιο. Σημειώνεται πως η έλλειψη μιας τέτοιας στήριξης θα δυσχέραινε σε μεγάλο βαθμό την επιτέλεση του έργου του. Συγχαρητήρια για το έργο που επιτελέσθηκε αξίζουν και οι τρεις συνιστώσες του Πανεπιστημίου, δηλ. φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι εργάστηκαν άοκνα, με αποφασιστικότητα και σε πνεύμα συνεργασίας. Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέλη των συλλογικών σωμάτων Συμβουλίου, Συγκλήτου, Πρυτανικού Συμβουλίου, τους προϊσταμένους των διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και την προηγούμενη Πρυτανεία, τόσο για τη δημιουργική τους συνεργασία όσο και για τη δέσμευση και προσήλωσή τους στην υλοποίηση των στόχων του Πανεπιστημίου. Mε εκτίμηση, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Πρύτανης 7

8

9 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1

10 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Εισαγωγή Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας της Κύπρου και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των Κυπρίων πολιτών ως το κατ εξοχήν ανώτατο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα της χώρας. Κατά το 2010, το Πανεπιστήμιο συμπλήρωσε δεκαοκτώ χρόνια διαδρομής στους ορίζοντες της γνώσης, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς. Το όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι όπως καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που να διακρίνεται στο διεθνή χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύματος και του πολιτισμού και να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας στην περιοχή της Μεσογείου. Η αποστολή του Πανεπιστημίου επικεντρώνεται στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Κοινωνικής Προσφοράς Η αποστολή του επικεντρώνεται σε τρεις κατευθύνσεις: την Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Κοινωνική Προσφορά. Εκπαίδευση Επιδιώκεται: Η προσφορά πολύπλευρων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου ως συνόλου, που οδηγούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και καλλιεργούν την προοπτική της διά βίου μάθησης, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν αποφοίτους ικανούς να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνούς κύρους. Η ανάπτυξη πρωτοποριακών και εξειδικευμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, που, αφενός θα καθιστούν τους φοιτητές κοινωνούς και ενεργούς μετόχους των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και, αφετέρου, θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας της γνώσης. Η δημιουργία μιας δραστήριας φοιτητικής κοινότητας, πολυσυλλεκτικής στη σύνθεσή της, τα μέλη της οποίας θα μαθαίνουν να σέβονται την ετερότητα, να καλλιεργούν την κριτική και πρωτότυπη σκέψη και να ολοκληρώνουν το χαρακτήρα τους. Η συνεργασία με ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και άλλα διεθνή ερευνητικά κέντρα, με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και την ανταλλαγή ακαδημαϊκών και φοιτητών. 10

11 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 2010 Έρευνα Επιδιώκεται: Η ενεργός συμμετοχή στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, μέσα από την προώθηση πρωτότυπων ερευνητικών προγραμ μάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών, με τρόπο ώστε όλα τα τμήματα να συμβάλλουν σημαντικά στην επέκταση της επιστημονικής γνώσης διεθνώς. Η συνεισφορά, μέσω της έρευνας, στην αναβάθμιση της τεχνολογίας, στην εδραίωση της κοινωνίας της γνώσης, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, της υγείας, της κοινωνικής οργάνωσης και της αυτοπραγμάτωσης του ατόμου. Η διερεύνηση του ευρωπαϊκού προσώπου της χώρας, η μελέτη και κατανόηση της μακράς ελληνικής παράδοσης και των άλλων πολιτισμικών της παραδόσεων, και της αλληλεπίδρασής τους με τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας επιστημονικής αναζήτησης και διακίνησης ιδεών. Κοινωνική Προσφορά Επιδιώκεται: Η δημιουργία ενός βήματος διαλόγου, αλληλοκατανόησης και συνεργασίας των κοινοτήτων και μειονοτήτων του νησιού, με επίγνωση της παράδοσης της καθεμιάς. Η συμβολή, με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής, στην αναβάθμιση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Κύπρου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας. Η ενίσχυση και η επέκταση των πρωτοβουλιών για συνεργασίες με οικονομικούς οργανισμούς, με στόχο την καινοτομία και την εκμετάλλευση της νέας γνώσης, με τρόπο που να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να συνάδει με την επιστημονική και ηθική δεοντολογία. 11

12 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, που θα επιδιώκουν το άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και την ενίσχυση της διά βίου μάθησης. Εργασιακό Περιβάλλον Παράλληλα με τους πιο πάνω τρεις βασικούς στόχους του, την εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία της ανάπτυξης ενός γόνιμου εργασιακού περιβάλλοντος. Επιδιώκεται: Η προώθηση υποδειγματικών συνθηκών εργασίας, ώστε να μπορούμε να ελκύουμε και να διατηρούμε άρτια καταρτισμένο, δυναμικό και ενθουσιώδες ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, ικανό για κριτική σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλιών. Η δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού οργανισμού, που να αποτελεί πρότυπο και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του διοικητικού προσωπικού να συνεισφέρει στην επιδίωξη των κοινών στόχων και την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Αναπτυξιακές Δραστηριότητες Η πρόταση για την ίδρυση Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, που υποβλήθηκε για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εξακολουθεί να εκκρεμεί, αλλά αναμένεται ότι θα εγκριθεί μέσα στο Με τη διά νόμου ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Νοέμβριο του 2008, το Πανεπιστήμιο προχώρησε στη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής, με πρόεδρο τον καθηγητή Άντη Αδάμ, η οποία θα υποβάλει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τις προτάσεις της, όσον αφορά στην προκήρυξη θέσεων του πρώτου ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής, τους προϋπολογισμούς, τα προγράμματα σπουδών, τις ανάγκες σε εργαστηριακό εξοπλισμό και σε βιβλία, τις σχέσεις μεταξύ Ιατρικής Σχολής και νοσοκομείων κ.ά. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνήλθε αρκετές φορές εντός του 2010, και έχει ετοιμάσει και υποβάλει προτάσεις για ψήφιση από τη Βουλή, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής το Έχει, επίσης, προκηρυχθεί προσφορά για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώ - μονες, η οποία αναμένεται να κατακυρωθεί σύντομα. Τεχνολογική Πρόοδος Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε προηγμένες υπηρεσίες προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, που απορρέουν από την εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. 12

13 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 2010 Κατά την περίοδο , σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες εξελίξεις: Εγκρίθηκε το έργο «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο» για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Η ολοκληρωμένη πρόταση του Πανεπιστημίου εγκρίθηκε στo πλαίσιο της πρόσκλησης για ενίσχυση των υποδομών δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το συνολικό ύψος του έργου ανέρχεται στα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (4,705,000.00) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα: - Προμήθεια Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης - Προμήθεια Συστήματος Υποστήριξης Σωμάτων Λήψης Αποφάσεων - Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Προμήθεια Συστήματος Διαδικτυακής Πύλης και Ενοποιημένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Προμήθεια Συστήματος Βιβλιοθήκης - Θεμελιώδεις Υπηρεσίες Υποδομής - Αναβάθμιση και Επέκταση Δικτυακής Υποδομής - Υπηρεσίες Προστασίας, Ασφάλειας, Πρόσβασης και Επιχειρησιακής Συνέχειας - Αναβαθμισμένες Υπηρεσίες προς Συμβαλλόμενους Φορείς και Κοινωνία - Διασφάλιση Ποιότητας Κατά το εγκρίθηκε το έργο «η-πανεπιστήμιο» για χρηματο δό τηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 13

14 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Αναπτύχθηκε η υπηρεσία για αποστολή και παραλαβή τηλεομοιότυπων μέσω εξυπηρετητή (fax server). Με την υπηρεσία αυτήν, οι χρήστες παραλαμβάνουν και αποστέλλουν τηλεομοιότυπα από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Υλοποιήθηκε η υπηρεσία παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών (digital certificates), σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου. Εκδίδονται διεθνώς αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές, e-science εξυπηρετητές και πιστοποιητικά για υπογραφή κώδικα. Με την υπηρεσία αυτήν, οι χρήστες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι σε θέση να εξασκούν ασφαλισμένη επικοινωνία. Αναβαθμίστηκε η περιμετρική ασφάλεια του δικτύου του Πανεπιστημίου με την εγκατάσταση νέου πυρότοιχου ασφαλείας (firewall) και αναβάθμιση του λογισμικού VPN (Virtual Private Network). Με την υπηρεσία αυτήν, οι χρήστες απολαμβάνουν μεγαλύτερη ασφάλεια εντός του δικτύου. Επίσης, 14

15 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 2010 οι χρήστες έχουν επιλογή σύνδεσης με web VPN, και παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας VPN από συστήματα 64bit. Αναβαθμίστηκε και επεκτάθηκε η υποδομή του ενσύρματου δικτύου σε υφιστάμενα και νέα κτήρια του Πανεπιστημίου, με εγκατάσταση νέου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για υποστήριξη υψηλών ταχυτήτων Gigabit, καθώς και προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής. Αναβαθμίστηκε η ταχύτητα του ασύρματου δικτύου από 11Mbps σε 54Mbps. Επίσης, επεκτάθηκε το ασύρματο δίκτυο στα κτήρια της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», ΚΟΙΟΣ (κτήριο Λεωφόρου Κυρηνείας 132), Aluminium Tower, Loucas Court, όπως και στο Ιακώβειο Μέγαρο, στο κτήριο Αθηνά και στην πτέρυγα Β στα κεντρικά κτήρια στην Καλλιπόλεως. Επεκτάθηκε η IP τηλεφωνία σε υφιστάμενα κτήρια του Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους στις χρεώσεις τηλεφωνημάτων πέρα από την αναβαθμισμένη παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο έργο «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Προγραμμάτων Μάθησης» εξ αποστάσεως, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού για υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης και της εκπαίδευσης στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του 2010 αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα συστήματα: - Παρακολούθησης Διαδικασίας Ανέλιξης Ακαδημαϊκών - Ηλεκτρονικών Εντύπων Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων - Καταχώρισης των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων του Πανεπιστημίου - Συνδέσμων Απομακρυσμένης Πρόσβασης - News Banner - Πληρωμών - Ωρομέτρησης - Παρακολούθησης Αιτημάτων ΥΠΣ - Καταμέτρησης Απαρτίας στις Πρυτανικές Εκλογές - Δημιουργίας Συνδέσμων - Κρατικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Παραγωγής Καταστάσεων Προσωπικού Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο έργο «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Προγραμ μάτων Μάθησης» που υποστηρίζει την ηλεκτρονική μάθηση και εκπαίδευση στην Κύπρο Αναβαθμίστηκαν τα ακόλουθα συστήματα: Οικονομικής Διαχείρισης Διαχείρισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Παραγωγής Καταστάσεων Προσωπικού Επίσης, βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης το Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου και το Σύστημα Παρακολούθησης Προσφορών. 15

16 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου Χάρης Χαραλάμπους, Πρόεδρος (διορίστηκε Πρόεδρος στις 02/6/2008) Αναστάσιος Λεβέντης, Αντιπρόεδρος Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτανης Παναγιώτης Γιάλλουρος, Μέλος Μιχάλης Σαρρής, Μέλος Παντελής Δαμιανού, Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Μέλος Αντώνης Κ. Κάκας, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Στέλιος Κοιλιάρης, Μέλος Πόλα Κυπριανίδου, Μέλος Συμεών Κασσιανίδης, Μέλος Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Μέλος Πρόεδρος Φ.Ε.ΠΑΝ., Mέλος Χρίστος Χαραλάμπους, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Mέλος Αντρέας Χριστοφίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Σημείωση: Κατά το έτος 2010 είχαν διατελέσει μέλη του Συμβουλίου και οι ακόλουθοι: Έρικ Ερωτοκρίτου, Μέλος (μέχρι 26/09/10) Κυριάκος Χαραλαμπίδης (μέχρι 12/5/2010) Κρίστης Χασάπης (μέχρι 04/05/2010) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σταύρος A. Ζένιος, Πρύτανης, Πρόεδρος 2. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 3. Αντώνης Κάκας, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 4. Ανδρέας Παπαπαύλου, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 5. Κωνσταντίνος Παττίχης, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 6. Αθανάσιος Γαγάτσης, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 7. Λούης Χριστοφίδης, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 8. Πάνος Παπαναστασίου, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής 16

17 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 2010 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου (συνέχεια) 9. Μιχάλης Πιερής, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής 10. Kleanthes Grohmann, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 11. Ιωάννης Ιωάννου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 12. Thomas Sinclair, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 13. Αλέκος Βίδρας, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 14. Σταύρος Θεοδωράκης, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 15. Αθανάσιος Νικολαΐδης, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 16. Κυριάκος Δημητρίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 17. Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 18. Φώφη Κωνσταντινίδου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 19. Νίκος Βαφέας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 20. Ερρίκος Κοντογιώργης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 21. Μιχάλης Σ. Μιχαήλ, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 22. Ανδρέας Αλεξάνδρου, Πολυτεχνική Σχολή 23. Μάριος Φωκάς, Πολυτεχνική Σχολή 24. Χριστόφορος Χατζηκωστής, Πολυτεχνική Σχολή 25. Γεώργιος Καζαμίας, Φιλοσοφική Σχολή 26. Γεώργιος Ξενής, Φιλοσοφική Σχολή 27. Ιουλία Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Φιλοσοφική Σχολή 28. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης 29. Ανδρέας Χριστοφίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 30. Έλενα Αναστασίου, Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου Κύπρου (Φ.Ε.ΠΑΝ.) 31. Κώστας Δίπλαρος, Φ.Ε.ΠΑΝ. 32. Παναγιώτης Εγγλεζάκης, Φ.Ε.ΠΑΝ. 33. Μιχάλης Ευσταθίου, Φ.Ε.ΠΑΝ. 34. Νικόλας Ιταλός, Φ.Ε.ΠΑΝ. 35. Σάββας Λάμπρου, Φ.Ε.ΠΑΝ. Σημείωση: Κατά το 2010 είχαν διατελέσει μέλη της Συγκλήτου και οι ακόλουθοι: Αναστασία Νικολοπούλου, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Μαρία Μαργαρώνη, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Μιχάλης Μιχαήλ, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Ανδρέας Καπαρδής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής Κωνσταντίνος Χρίστου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής Παντελής Βουτουρής, Φιλοσοφική Σχολή Μαρία Καντηρέα, Φιλοσοφική Σχολή Ιωάννης Ταϊφάκος, Φιλοσοφική Σχολή Λούκας Αλαμπρίτης, Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου Κύπρου Έλενα Αντωνιάδου, Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου Κύπρου Θεόδουλος Ιωάννου, Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου Κύπρου Επίσης, σε ορισμένες συνεδρίες της Συγκλήτου συμμετείχε ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Γεώργιος Γεωργής. 17

18 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κοσμήτορες Σχολών και Πρόεδροι Τμημάτων ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοσμήτορας: Αναστασία Νικολοπούλου (μέχρι 30/04/2010) Ανδρέας Παπαπαύλου (από 30/04/2010) Τμήμα Πρόεδρος Αγγλικών Σπουδών Μαρία Μαργαρώνη (μέχρι 05/05/2010) Kleanthes Grohmann (από 06/05/2010) Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών Γιάννης Η. Ιωάννου Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Martin Strohmeier ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοσμήτορας: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Μαθηματικών και Στατιστικής Πληροφορικής Φυσικής Χημείας Πρόεδρος Ανδρέας Κωνσταντίνου Θεοφάνης Σαπατίνας Μάριος Δικαιάκος Ανδρέας Όθωνος Αθανάσιος Νικολαΐδης ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Κοσμήτορας: Στέλιος Γεωργίου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Ψυχολογίας Νομικής Πρόεδρος Κωνσταντίνος Χρίστου (μέχρι 06/05/2010) Μαίρη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου (από 07/05/2010) Σάββας Κατσικίδης Φώφη Κωνσταντινίδου Αθανάσιος Γαγάτσης (Προσωρινός Πρόεδρος) 18

19 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 2010 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κοσμήτορας: Λούης Χριστοφίδης Τμήμα Πρόεδρος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γιώργος Κασίνης (μέχρι Oκτώβριο 2010) Χαρίδημος Τσούκας (από Νοέμβριο 2010) Οικονομικών Μιχάλης Μιχαήλ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κοσμήτορας: Πάνος Παπαναστασίου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόεδρος Μάριος Φωκάς (Προσωρινός Πρόεδρος) Σταύρος Ιεζεκιήλ Ιωάννης Γιαπιντζάκης Μιχάλης Πέτρου ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κοσμήτορας: Μιχάλης Πιερής Τμήμα Πρόεδρος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Παντελής Βουτουρής (μέχρι 05/04/2010) Ιουλία Χατζηπαναγιώτη (06/04/ /12/2010) Μαριάννα Κατσογιάννου (από 04/12/2010) Ιστορίας και Αρχαιολογίας Chris Schabel Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Ιωάννης Ταϊφάκος 19

20

21 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 2

22 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σπουδές Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ανήλθε στους 4549, κατά το ακαδημαϊκό έτος , σε σύγκριση με 4286 το Οι Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τα πανεπιστήμια, στη σύγχρονη εποχή, είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη της οικοδόμησης της κοινωνίας του 21ου αιώνα, της οποίας βάση αποτελούν οι νέοι άνθρωποι. Η οικοδόμηση της σύγχρονης αυτής κοινωνίας της γνώσης αρχίζει με την προπτυχιακή εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εντάσσει στην αποστολή του την προσφορά πολύπλευρων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, την ανάπτυξη πρωτοποριακών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και τη συνεργασία με ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί αποτυπώνονται στα συνεχή βήματα ανάπτυξης, που κάνει το Πανεπιστήμιο. Το στίγμα του ακαδημαϊκού έτους δίνουν η περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, η αύξηση του αριθμού των φοιτητών και η άνοδος του επιπέδου σπουδών. Προπτυχιακές Σπουδές Κατά το ακαδημαϊκό έτος , λειτουργούσαν 6 σχολές και 21 τμήματα, τα οποία προσέφεραν 32 προγράμματα σπουδών (βλ. Παράρτημα 1, Πίνακας Α, Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σ. 140). Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ανερχόταν στους 4549, που κατανέμονταν ως εξής: Ελληνοκύπριοι 4211 Τουρκοκύπριοι 6 Ελλαδίτες 281 Φοιτητές από άλλες χώρες της Ε.Ε. 2 2 Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε. 2 9 Σύνολο 4549 Οι 55 από το σύνολο των 4549 φοιτητών προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Σημειώνεται ότι στους αριθμούς αυτούς δεν υπολογίζονται οι 57 φοιτητές του Προγράμματος Erasmus, οι οποίοι, κατά το , φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκριτικά, πρέπει να αναφερθεί ότι κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, , ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ήταν

23 Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ 2010 Στο Παράρτημα 1, ο Πίνακας Β, σ. 141, παρουσιάζει τους Προπτυχιακούς Φοιτητές κατά Φύλο ανά Τμήμα, κατά το ακαδημαϊκό έτος Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα, και ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στο σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS). H παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική (οι γλώσσες του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας). Για κάθε φοιτητή ορίζεται ακαδημαϊκός σύμβουλος, ο οποίος επικουρεί το φοιτητή και τον συμ βουλεύει, κυρίως αναφορικά με το πρόγραμ μα σπουδών του. Δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοιτητές που προέρχονται από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δίδακτρα για τους ξένους φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στα ανά εξάμηνο. Μεταπτυχιακές Σπουδές Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικής αναζήτησης, από τη μελέτη της οικονομίας και τεχνολογίας μέχρι τις ανθρωπιστικές σπουδές και τη φιλολογία. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο μάστερ με μαθήματα και εκπόνηση διατριβής μάστερ και προγράμματα διδακτορικού με μαθήματα ή/και ερευνητική εργασία και εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Οι μεταπτυχιακές σπουδές ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης. 23

24 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Προγράμματα Σπουδών Κατά το ακαδημαϊκό έτος , προσφέρονταν 46 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου μάστερ και 33 προγράμματα σπουδών διδακτορικού επιπέδου (βλ. Παράρτημα 2, Πίνακας Α, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σ. 142). Η αύξηση του αριθμού των με ταπτυχιακών προγραμμάτων σπου δών μεταξύ των ετών , είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των με ταπτυχιακών αποφοίτων, όπως φαίνεται στις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις. Aπόφοιτοι Μάστερ κατά Ακαδημαϊκό Έτος ( ) O αριθμός των μεταπτυχιακών αποφοίτων, μεταξύ των ετών 2001 και 2010, πενταπλασιάστηκε ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Aπόφοιτοι Διδακτορικού κατά Ακαδημαϊκό Έτος ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

25 Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ 2010 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ανά Τμήμα, Ακαδημαϊκό Έτος ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 329 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 290 Τμήμα Πληροφορικής 127 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 67 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 85 Τμήμα Ψυχολογίας 80 Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 65 Τμήμα Βιολογικών Επιστημών 61 Τμήμα Χημείας 54 Τμήμα Οικονομικών 64 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής 27 Τμήμα Φυσικής 38 Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 44 Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 34 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 45 Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών 22 Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 45 Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 19 Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής 4 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών 16 Σύνολο 1516 Kατά το ακαδημαϊκό έτος , o αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ανήλθε στους 1516 (βλ. παραπάνω πίνακα). Συγκριτικά, αναφέρεται ότι κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος , ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ήταν Στο Παράρτημα 2, οι Πίνακες Β και Γ, σ , παρουσιάζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού ανά πρόγραμμα, κατά το ακαδημαϊκό έτος Δίδακτρα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ είναι 5.125,00 ανά πρόγραμμα, με εξαίρεση το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) τα δίδακτρα του οποίου ανέρχονται στις Τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα διδακτορικού επιπέδου είναι: 427,00 ανά μάθημα, 854,00 ανά εξάμηνο για το ερευνητικό στάδιο και 170,00 ανά εξάμηνο για το συγγραφικό στάδιο. Για τους φοιτητές που έγιναν δεκτοί το Σεπτέμβριο του 2010, τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα τροποποιήθηκαν ως εξής: για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ για τους μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ, νοουμένου ότι οι φοιτητές θα ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και θα αποκτήσουν τον διδακτορικό τίτλο σε έξι έτη (12 εξάμηνα). Κάθε έτος φοίτησης πέραν των έξι ετών, με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα οκτώ έτη (16 εξάμηνα), αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων για κάθε έτος (το ανώτατο ποσό διδάκτρων είναι 9.000). 25

26 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται βάσει καθορισμένων κριτηρίων. Για κάθε φοιτητή το τμήμα ορίζει ακαδημαϊκό σύμβουλο, ενώ στο ερευνητικό στάδιο του διδακτορικού διπλώματος ορίζεται ερευνητικός σύμβουλος. Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η ίδρυση της Σχολής Μεταπτυχιακών σπουδών θα προσφέρει αναβαθμισμένη ποιοτική στήριξη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Αναπτυξιακά Σχέδια Ίδρυση Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην πρόταση της Πρυτανείας για το Στρατηγικό Προγραμματισμό του Πανεπιστημίου , ένας από τους βασικούς στόχους που τέθηκαν είναι η ίδρυση Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στόχος της δημιουργίας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η αναβάθμιση και ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθορισμός ενιαίας πολιτικής αναφορικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με ευρωπαϊκά προγράμματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ίδρυση της Σχολής αναμένεται ότι θα προσφέρει αναβαθμισμένη ποιοτική στήριξη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και στα μεταπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων του Πανεπιστημίου, θα ενοποιήσει το τυπικό μέρος των διαδικασιών εισδοχής των φοιτητών, θα υποβοηθήσει τα τμήματα για συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος και θα βοηθήσει στο συντονισμό των διαδικασιών για διεθνή προσέλκυση φοιτητών. Παράλληλα, θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των σχέσεων τόσο των φοιτητών όσο και των ακαδημαϊκών με την κοινωνία και θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την πα ραγωγικότητα στο χώρο της έρευνας. Διεύρυνση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Στα αναπτυξιακά σχέδια του Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνεται η αύξηση του αριθμού των σχολών και η διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε η προσφορά, από το 2007, των νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων επιπέδου μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στην Αγγλική γλώσσα με πλήρη φοίτηση από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην Πειραματική Μοριακή Βιολογία από το Τμήμα Βιο λογικών Επιστημών και στις Αρχές Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής. Άρχισε, επίσης, η προσφορά τόσο σε επίπεδο μάστερ όσο και σε διδακτορικό επίπεδο του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στις Βυζαντινές Σπουδές, των Τμημάτων Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, άρχισε η προσφορά νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων ως εξής: 26

27 Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ 2010 διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, επιπέδου μάστερ, στα Μαθηματικά, του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Poitiers Γαλλίας προγράμματα επιπέδου μάστερ του Τμήματος Πληροφορικής στην Επιστήμη της Πληροφορικής, στον Διαδικτυακό Υπολογισμό, στα Ευφυή Συστήματα, καθώς και επαγγελματικό πρόγραμμα στις Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής προγράμματα επιπέδου μάστερ στην Ενιαία Εκπαίδευση και στη Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής πρόγραμμα επιπέδου μάστερ στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (TEFL) του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία σε επίπεδο μάστερ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας διδακτορικό προγράμμα στην Κλινική Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας. Επίσης, προγραμματίζεται η προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων, επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, στην Ιατρική Γενετική και στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών. Παράλληλα, προγραμματίζεται ο διαχωρισμός του θεωρητικού προγράμματος μάστερ Γνωστικής, Εξελικτικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας σε δύο ξεχωριστά προγράμματα σπουδών, η προσφορά προγράμματος μάστερ στη Χημεία Τροφίμων στο Τμήμα Χημείας και του προγράμματος Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών. 27

28

29 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 3

30 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Έρευνα Κατά το 2010, το Πανεπιστήμιο χρηματοδότησε 16 ερευνητικά προγράμματα για την Κύπρο Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και η διάχυση των αποτελεσμάτων της αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο στήριξης και προώθησης της έρευνας, αφιερώνει σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών προγραμμάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού. Σημαντική είναι και η χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται μέσα από ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή ερευνητικά προγράμματα, όπως επίσης και από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, με πρωτοβουλία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και τη στήριξη του Πανεπιστημίου. Η έρευνα αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού. Στη διαδικασία συμβάλλουν συνεργάτες, όπως προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταπτυχιακοί συνεργάτες, με τη στήριξη των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Επιτροπή Έρευνας Η Επιτροπή Έρευνας διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής του Πανεπιστημίου στον τομέα της έρευνας. Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο ως προς τη στρατηγική και την πολιτική του Πανεπιστημίου και συντονίζει τη διαδικασία προετοιμασίας, διαμόρφωσης και υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Κύριες δραστηριότητες της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση του πλαισίου, που θα επιτρέπει τη διαρκή ανάπτυξη της έρευνας στο Πανεπιστήμιο και στην Κύπρο, και την προβολή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. Της Επιτροπής Έρευνας προεδρεύει, ex officio, ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που είναι και ο καθ ύλην αρμόδιος για θέματα έρευνας. Εσωτερική Χρηματοδότηση Κατά το 2010, αφιερώθηκε το 3,5% του συνολικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών προγραμμάτων του ακαδημαϊκού προ σω πι κού. Από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου χρηματοδοτούνται οι πιο κάτω κατηγορίες ερευνητικών δραστηριοτήτων: 30

31 Ε Ρ Ε Υ Ν Α 2010 Α. Ερευνητικά Προγράμματα Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα Τα ερευνητικά προγράμματα είναι συνήθως διετούς διάρκειας και εγκρίνονται από την Επιτροπή Έρευνας, αφού πρώτα τύχουν αξιολόγησης από δύο τουλάχιστον εξωτερικούς ανεξάρτητους κριτές. Κατά το τέλος του 2010, από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου χρηματοδοτούνταν 48 ερευνητικά προγράμματα. Κατά κανόνα, πρόκειται για συλλογική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει αρκετούς ερευνητές από το Πανεπιστήμιο, διεθνείς συνεργάτες, μεταπτυχιακούς συνεργάτες, και διεξάγεται στη βάση συγκεκριμένης πρότασης για καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. Η συνολική εσωτερική χρηματοδότηση για ερευνητικά προγράμματα από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ανήλθε, το 2010, στο ποσό των περίπου, και σ αυτά απασχολήθηκαν, εκτός από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), και 48 μεταπτυχιακοί συνεργάτες. Προγράμματα Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη Από το 2000, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την ευγενή στήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, το οποίο χρηματοδοτεί αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε βασική έρευνα, ιδιαίτερα προγραμμάτων από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με στόχο την προώθησή της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ετήσια χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη ανέρχεται στις Από την εισαγωγή του θεσμού μέχρι σήμερα, έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη 15 συνολικά ερευνητικά προγράμματα. Τα τελευταία χρόνια, τα ερευνητικά 31

32 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ προγράμματα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη έχουν καταστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ερευνητικά Προγράμματα για την Κύπρο Εκτός από την έρευνα και τη διδασκαλία, που είναι οι δύο κύριοι τομείς δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, μία τρίτη αποστολή του είναι και η παροχή υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κάνει έντονη την παρουσία του σ αυτόν τον τομέα. Στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς, τα τμήματα και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου συνεργάστηκαν ή συνεργάζονται με διάφορους φορείς της κυπριακής κοινωνίας σε ερευνητικά προγράμματα, που, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος τους, προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Από τα 48 συνολικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδότησε το Πανεπιστήμιο το 2010, τα δεκαέξι αφορούν αποκλειστικά εφαρμοσμένη έρευνα και η συνολική τους χρηματοδότηση ανήλθε στις περίπου. Β. Ερευνητικές Δραστηριότητες Η χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων γίνεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και καλύπτει όλα τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ): λέκτορες, επίκουρους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές. Η χρηματοδότηση αυτή έχει στόχο την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού για συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια κ.ά., για την παρουσίαση ερευ νητικών απο τε - λε σμά των ή, ακόμη, για συνεργασία στον τομέα της έρευνας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει γίνει γνωστό στη διεθνή επιστημονική κοινότητα από τις δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και το πλούσιο συγγραφικό έργο, αλλά και από τις συμμετοχές και παρουσιάσεις εργασιών σε διεθνή συνέδρια, συνελεύσεις και συμπόσια, καθώς και από τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Κύπρο (βλ. Παράρτημα 3, Πίνακας Α, Επιστημονικά Συνέδρια, σ. 147). Έχει, επίσης, καθιερωθεί ερευνητική συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντ - ρα, ινστιτούτα και οργανισμούς από όλο τον κόσμο και, ιδιαίτερα, από τις χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Μεσογείου. Κατά το 2010, η συνολική χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο για ερευνητικές δραστηριότητες ανήλθε στο ποσό των Γ. Εναρκτήρια Χρηματοδότηση Μέσω του θεσμού των εναρκτήριων χρηματοδοτήσεων, ο οποίος καθιερώθηκε το Μάιο του 2004, το Πανεπιστήμιο κάνει ουσιαστικές επενδύσεις στα νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν την απαραίτητη βασική υποδομή έρευνας για να μπορούν να είναι παραγωγικά στις ερευνητικές τους επιδιώξεις το συντομότερο δυνατό και, επιπρόσθετα, να γίνουν αντα - γωνιστικά στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης σε τομείς στους οποίους η χρηματοδότηση αυτή προσφέρεται. Η επιλογή γίνεται από την Επιτροπή Έρευνας, μετά από αξιολόγηση σχετικής αίτησης και προσωπικής συνέντευξης του υποψήφιου ακαδημαϊκού. Κατά το 2010, υλοποιούνταν 33 εναρκτήριες χρηματοδοτήσεις, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου. Η εσωτερική χρηματοδότηση για την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου κατά τα τελευταία 10 χρόνια φαίνεται στη Γραφική Παράσταση Α, σ

33 Ε Ρ Ε Υ Ν Α 2010 Εξωτερική Χρηματοδότηση Α. Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα Μία πολύ σημαντική πτυχή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου αφορά στη συμμετοχή του ακαδημαϊκού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές και, κυρίως, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε 99 ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η συνολική χρηματοδότηση που εισέρρευσε κατά το 2010, ανέρχεται στα Μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα κάτω από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο και το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (LLP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερευνητικά προγράμματα αιχμής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επιστήμης (ESF), όπως τα COST (European Cooperation in Science and Technology) και EUROCORES (European Collaborative Research), προγράμματα Tempus, καθώς επίσης και στα Διαρθρωτικά Προγράμματα Archimed και Interreg. Το Πανεπιστήμιο, μέσα από την ενεργό του συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, έχει πετύχει να τετραπλασιάσει τη χρηματοδότησή του για την έρευνα, να αυξήσει τα επίπεδα αριστείας και να συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ερευνητικό γίγνεσθαι. Επιπλέον, με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα Erasmus, Leonardo, Jean Monnet, καθώς, επίσης, και μέσα από τις δράσεις Marie Curie, προσφέρεται η ευκαιρία για αμφίδρομες ανταλλαγές και κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκών, αλλά και για δημιουργία νέων συνεργασιών, τόσο μεταξύ πανεπιστημίων όσο και με τον ευρύτερο βιομηχανικό χώρο. Κατά το έτος 2010, η συνολική εξωτερική χρηματοδότηση για την ερευνητική δραστηριότητα ανήλθε στο ποσό των Β. Ερευνητικά Προγράμματα Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Σημαντική χρηματοδότηση από τους πόρους του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) διοχετεύεται προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω των ανταγωνιστικών προσκλήσεων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, που προκηρύσσει το Ίδρυμα. Κατά το 2010, η συνολική χρηματοδότηση που καταβλήθηκε ανέρχεται σε για 238 ερευνητικά προγράμματα από το εν λόγω Ίδρυμα. Η εξωτερική χρηματοδότηση για την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου κατά τα τελευταία 10 χρόνια φαίνεται στη Γραφική Παράσταση Β, σ

34 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ο συνολικός αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων ανά κατηγορία που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του 2010, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Κατάσταση Τρεχόντων Ερευνητικών Προγραμμάτων 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Εσωτερική Χρηματοδότηση Ερευνητικά Προγράμματα 48 Προγράμματα Λεβέντη 4 Εναρκτήριες Χρηματοδοτήσεις 33 Εξωτερική Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκά και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα 99 Προγράμματα Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 238 Ερευνητικές Πηγές Ερευνητικά Κέντρα Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν ερευνητικά κέντρα και ερευνητικές μονάδες ως ανεξάρτητοι, μη κερδοσκοπικοί, οργανισμοί, οι οποίοι εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια παραγωγής νέας γνώσης και καινοτομίας. Τα ερευνητικά κέντρα και μονάδες στοχεύουν στην έρευνα σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στα επιμέρους γνωστικά τους πεδία, και προσελκύουν ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από οργανισμούς προώθησης έρευνας στην Κύπρο και το εξωτερικό. Σημαντική είναι η προσφορά τους στην κυπριακή κοινωνία στους τομείς της οικονομίας, βιομηχανίας και πολιτισμού, μέσα από την παροχή βοήθειας σε τοπικούς οργανισμούς και, γενικότερα, μέσα από έρευνα, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την Κύπρο. Κατά το έτος 2010, λειτουργούσαν στο Πανεπιστήμιο τα ακόλουθα ερευνητικά κέντρα/μονάδες: Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας Ερευνητική Μονάδα «Κέντρο Σπουδών Φύλου» Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας «Ήφαιστος» 34

35 Ε Ρ Ε Υ Ν Α 2010 Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος» Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Ωκεανογραφικό Κέντρο Ερευνητικά Εργαστήρια και Ερευνητικές Έδρες Στα τμήματα του Πανεπιστημίου λειτουργούν 76 ερευνητικά εργαστήρια, σε σύγχρονα και καινοτόμα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία και με σύγχρονη ερευνητική υποδομή, τα οποία εξυπηρετούν τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των τμημάτων. Τα εργαστήρια έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιστημονικής γνώσης. Το Πανεπιστήμιο έχει προσελκύσει και ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών εδρών (Jean Monnet, UNESCO, Marie Curie κ.ά.), οι οποίες λειτουργούν σε διάφορες σχολές, και ενισχύουν με τη σειρά τους την ερευνητική δραστηριότητα. Ευρεσιτεχνίες Μερικές από τις πιο καινοτόμες εφευρέσεις και ευρεσιτεχνίες προέρχονται μέσα από συστηματική πανεπιστημιακή έρευνα. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επιτύχει να αποκτήσει τα πρώτα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Το γεγονός αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό, μιας και η εμπορι κή αξιοποίηση των διπλωμάτων και η εισαγωγή των τεχνολογιών στην πα γκό σμια αγορά θα έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παράλληλα, οι ευρεσιτεχνίες που κατοχυρώνει το Πανεπιστήμιο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας της Κύπρου. Τέτοια ερευνητικά επιτεύγματα ενδυναμώνουν την οικονομία, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πληθυσμού της Κύπρου. Ο κατάλογος όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στο Παράρτημα 3, Πίνακα Β, σ

36 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Ερευνητικά Προγράμματα, Ερευνητικές Δραστηριότητες, Εναρκτήρια Χρηματοδότηση) ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΠΟΣΑ ΣΕ Γραφική Παράσταση Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Ευρωπαϊκά, Διεθνή και Προγράμματα ΙΠΕ) ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΠΟΣΑ ΣΕ Γραφική Παράσταση Β 36

37 Ε Ρ Ε Υ Ν Α

38

39 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 4

40 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κοινωνική Προσφορά Ουσιαστική Κοινωνική Προσφορά Η κοινωνική προσφορά αποτελεί βασικό πυλώνα δράσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο που επιτελεί το Πανεπιστήμιο στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς είναι πολυδιάστατο, πολύπλευρο και πολυσήμαντο και ανιχνεύεται έμπρακτα στη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ομιλιών και διαλέξεων διακεκριμένων προσωπικοτήτων, στη διάδοση της γνώσης, στην προσφορά επιμόρφωσης, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά ζητήματα, που απασχολούν τον τόπο. Κατά το 2010, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς. Οι δράσεις και οι ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου οράματος και της αποστολής του Πανεπιστημίου προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της κυπριακής κοινωνίας, της αειφόρου ανάπτυξης και του ανοίγματος του Πανεπιστημίου προς την κοινωνία. Κατά το υπό ανασκόπηση έτος, η Συγκλητική Επιτροπή «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία», που δημιουργήθηκε το 2007, συνέχισε το έργο της, με όρους εντολής την υποβολή εισηγήσεων για θέματα κοινωνικής προσφοράς, τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης, τη συμβολή στον κοινωνικό προβληματισμό, τον προβληματισμό της πανεπιστημιακής κοινότητας για το ρόλο της στην Πολιτεία και την ανάπτυξη μηχανισμών διαλόγου με φορείς εκτός Πανεπιστημίου για το ευρύτερο περιβάλλον. Κατά το 2010 εκδόθηκε το δοκίμιο με τίτλο «Ο πληθωρισμός μετά το ευρώ και το κόστος ζωής των νοικοκυριών» και τροχοδρομήθηκε έκδοση του δοκιμίου με τίτλο «Διακοινοτικές σχέσεις: παρελθόν, παρόν και μέλλον». Τα δοκίμια στοχεύουν στον προβληματισμό της κυπριακής κοινωνίας μέσω δημόσιου διαλόγου, στη βελτίωση της κατανόησης επί των σύγχρονων και πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζει και, ενδεχομένως, στην ανάληψη δράσης από τους αρμόδιους πολιτειακούς θεσμούς και φορείς ή οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Με στόχο την κοινωνική προσφορά, την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου και την ανάπτυξη συνεργασιών η Επιτροπή συζήτησε, επίσης, το θέμα της οργάνωσης πρωινών συναντήσεων (breakfast) με παράγοντες της κοινωνίας. Οι συναντήσεις θα αφορούν σε θε- 40

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2011-2015 2016 1 Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, υλοποιώντας απόφαση των Πρυτανικών Αρχών, προχώρησε σε εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α. Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων

Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α. Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων 301 Ηµερολόγιο Ακαδηµαϊκού Έτους ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Πρυτανικό Συμβούλιο Γραφείο Εκδόσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου. ΥΠΕΥΘΥΝH ΥΛΗΣ Αντωνία Μούζουρου

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Πρυτανικό Συμβούλιο Γραφείο Εκδόσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου. ΥΠΕΥΘΥΝH ΥΛΗΣ Αντωνία Μούζουρου EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Πρυτανικό Συμβούλιο Γραφείο Εκδόσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου ΥΠΕΥΘΥΝH ΥΛΗΣ Αντωνία Μούζουρου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΣΕΛΙΔΩΣΗ Άννα Φωτιάδου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 2 Μήνυμα από τον Πρύτανη 4 Ενότητα 1 Εισαγωγή 9 Ενότητα 2 Σπουδές 23 Ενότητα 3 Έρευνα 33 Ενότητα 4 Κοινωνική Προσφορά 43 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4 Μήνυμα από τον Πρύτανη 5 Ενότητα 1 Εισαγωγή 9 Ενότητα 2 Σπουδές 21 Ενότητα 3 Έρευνα 29 Ενότητα 4 Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 1 Πρόγραμμα Συνέλευσης Στρατηγικοί Στόχοι 2010-2020 Υφιστάμενη Κατάσταση Οικονομική Κρίση Ευκαιρία για Ενίσχυση Ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014) Οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 2 ΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια Έκδοσης. Πρυτανικό Συμβούλιο. Γραφείο Eκδόσεων, Yπηρεσία Έρευνας. και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Kύπρου. Υπεύθυνος Ύλης.

Eπιμέλεια Έκδοσης. Πρυτανικό Συμβούλιο. Γραφείο Eκδόσεων, Yπηρεσία Έρευνας. και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Kύπρου. Υπεύθυνος Ύλης. Eπιμέλεια Έκδοσης Πρυτανικό Συμβούλιο Γραφείο Eκδόσεων, Yπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Kύπρου Υπεύθυνος Ύλης Γιάννης Ιωάννου Σχεδιασμός / Σελίδοποίηση FBRH Consultants Ltd Σάιμον Πιτσιλλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ»

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΠΑΚ 4 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Υποψήφιοι Διδάκτορες Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Η έρευνα, σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015/16

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016) Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Jean Monnet

Δραστηριότητες Jean Monnet Δραστηριότητες Jean Monnet Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αυξ.Αρ.Αιτ.:. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ Οι αιτήσεις για εξωτερική μετεγγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφές (εξωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ 1989 : Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1991 : Πρόσληψη των πρώτων μελών του προσωπικού 1992 : Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αθανασία Νικολαΐδου Ανώτερη Λειτουργός Εκπαίδευσης Tηλ.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 To σύστημα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από Αναπληρωτή Κοσμήτορα ΣΘΕΕ Βραβεία Πρωτευσάντων Φοιτητών 2011

Μήνυμα από Αναπληρωτή Κοσμήτορα ΣΘΕΕ Βραβεία Πρωτευσάντων Φοιτητών 2011 Αγαπητέ κύριε Αντιπρύτανη, Αγαπητοί Πρόεδροι των Τμημάτων της ΣΘΕΕ, Αγαπητοί Γονείς, Θα ήθελα αρχίζοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό μου να απευθυνθώ πρώτα στους αγαπητούς τελειόφοιτους και αριστεύσαντες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2013 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2014-15 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 48 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙ- ΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016 Η Υπηρεσία Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ/ΝΧ 14/10/2014 Σελίδα 1

ΚΕ/ΝΧ 14/10/2014 Σελίδα 1 Α/Α Αίτησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι αιτήσεις για εσωτερική μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθαίνω πριν σπουδάσω 8-2-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Λέκτορας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδρυση: 1990 Το τρίτο κατά σειρά τμήμα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανήκει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αποτελέσματα Β Kατανομής θέσεων Παγκυπρίων Εξετάσεων για εισδοχή το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Αρ. Ταυτότητας 3 Βαθμολογία 1101 - ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Νικόλαος Σουλακέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 4

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 4 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ii ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Μήνυμα από τον Πρύτανη Ενοτητα 1 Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (INTERNATIONAL BACCALAUREATE, GCE Ή ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα