ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - Ε"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - Ε ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας την ένδειξη Σ ή Λ δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. α. Οι εμποροναυτικές δραστηριότητες των Ελλήνων σε σχέση με τη Ρωσία καλλιεργούν την προσδοκία ότι η ομόδοξη χώρα θα βοηθήσει την Επανάσταση. β. Οι επαναστατημένοι Έλληνες θα δημιουργήσουν κόμματα αρχών, για να προσεταιριστούν τη συμπάθεια των ξένων. γ. Ο παραμερισμός του εμβλήματος της Φιλικής Εταιρείας στις Εθνικές Συνελεύσεις γίνεται στην προσπάθεια να διασκεδαστεί κάθε εντύπωση περί κοινωνικοανατρεπτικής εξέγερσης. δ. Η επιλογή του Καποδίστρια με επταετή θητεία γίνεται από τη συνέλευση της Τροιζήνας. ε. Η υπουργική διάσκεψη του Λονδίνου ασχολείται μόνο με τη μορφή ανεξαρτησίας του νεοσύστατου κράτους. στ. Την εξωτερική πολιτική χειρίζεται αυτοπροσώπως ο Καποδίστριας με αλλεπάλληλα υπομνήματα στους πρεσβευτές των Τριών Δυνάμεων που συνεδριάζουν στον Πόρο. ζ. Ευρισκόμενος υπό την επιρροή του Μέτερνιχ ο τσάρος Αλέξανδρος εκδήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του στο κίνημα του Υψηλάντη. η. Ο φιλελευθερισμός που ως ιδεολογία εναρμονιζόταν με τις αρχές της Ιεράς Συμμαχίας ευνοούσε το σουλτάνο. θ. Το 1825 ο Δημήτριος Υψηλάντης πρότεινε το «Ψήφισμα της υποτέλειας». ι. Η εφαρμογή της ρήτρας εκφοβισμού των εμπολέμων που περιελήφθη στην Ιουλιανή Σύμβαση του Λονδίνου οδήγησε στη ναυμαχία του Ναυαρίνου. κ. Η δυναμική πολιτική των Δυνάμεων στο Ελληνικό Ζήτημα επέβαλε τη de facto αναγνώριση του δικαιώματός τους να επεμβαίνουν στα εσωτερικά της Τουρκίας. λ. Ο Λεοπόλδος παραιτήθηκε γιατί δεν συμφώνησε με τον Καποδίστρια στην κατανομή εξουσιών. (μονάδες 6) 2. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

2 α. Οι μονάρχες της Ευρώπης σύμπηξαν την Ιερή Συμμαχία το: i ii iii iv β. Οι λόγοι που καθόρισαν τη στάση της Αγγλίας έναντι της Ελληνικής Επανάστασης κατά την έκρηξή της ήταν: i. τα εμπορικά της συμφέροντα στην Ανατολή. ii. το γεγονός ότι από το 1814 είχε υπό την κατοχή της τα Επτάνησα. iii. το γεγονός ότι υιοθετούσε ανεπιφύλακτα την πολιτική των στρατιωτικών επεμβάσεων της Ιερής Συμμαχίας. iv. οι ιδιαίτερες επαφές που είχε με τη Ρωσίας, σταθερή της σύμμαχο. γ. Η Συνθήκη του Άκερμαν υπογράφτηκε 6/10/1826 μεταξύ: i. τσάρου Νικολάου σουλτάνου. ii. τσάρου Αλεξάνδρου σουλτάνου. iii. τσάρου Νικολάου Ουέλλιγκτον iv. Γ. Κάνιγκ τσάρου Νικολάου δ. Με το Πρωτόκολλο της 22ας Μαρτίου 1829 προβλεπόταν η ίδρυση. i. αυτόνομου ελληνικού κράτους ως τη γραμμή Αμβρακικού Παγασητικού. ii. ανεξάρτητου ελληνικού κράτους ως τη γραμμή Βόλου Άρτας. iii. ανεξάρτητου ελληνικού κράτους ως τη γραμμή Αμβρακικού Παγασητικού. iv. αυτόνομου ελληνικού κράτους ως τη γραμμή Μαλιακού Αχελώου. (μονάδες 4) 3. Να αντιστοιχήσετε τα δεδομένα της στήλης Α με τα δεδομένα της στήλης Β Α Β α. Ναυμαχία του Ναυαρίνου 1819 β. Συνέδριο του Κάρλσμπαντ 3/2/1830 γ. Συνθήκη Αδριανούπολης 1774 δ. Σχέδιο των τριών τμημάτων 14/9/1829 ε. Πρωτόκολλο Πετρούπολης 9/1/1824 στ. Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή 8/ ζ. Εκλογή Λεοπόλδου 6/1/1828 η. Άφιξη Καποδίστρια στο Ναύπλιο 23/3-4/ (μονάδες 4) 4. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: α. αρχή της νομιμότητας β. φιλελληνισμός γ. διομολογήσεις (μονάδες 9)

3 ΘΕΜΑ Α2 1. Κάτω από ποιες συνθήκες δημιουργήθηκαν τα πρώτα ελληνικά κόμματα και ποιος ήταν ο χαρακτήρας αυτών των κομμάτων; (μονάδες 13) 2. Με ποια συνθήκη κλείνει ο ρωσοτουρκικός πόλεμος και ποιοι οι όροι της συνθήκης αυτής (μονάδες 14) ΟΜΑΔΑ Β Πηγή Α Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των παραθεμάτων (πηγές-πίνακας) και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα ερωτήματα: α. Ποιοι αντιτάχθηκαν στη σύναψη των δανείων και ποιους κινδύνους επεσήμαναν; β. Ποιες ήταν οι επιδράσεις της σύναψης των «δανείων της Ανεξαρτησίας» στην οικονομική και πολιτική ζωή των επαναστατημένων Ελλήνων; Α. Τα δάνεια και η επίδρασή τους (μονάδες 25) Είναι έξω από κάθε αμφιβολία ότι η Αγγλία, με -η χορήγηση του δανείου στους επαναστατημένους Έλληνες εξυπηρετούσε, βασικά, τα δικά της συμφέροντα Όμως από το άλλο μέρος η χειρονομία αυτή της βρετανικής κυβέρνησης αναπτέρωσε το ηθικό ορισμένων ελληνικών κύκλων οι οποίοι διέβλεπαν στη στάση αυτή την αρχή της διεθνούς τους αναγνώρισης. Υπήρχαν και πολιτικοί ή στρατιωτικοί παράγοντες που αντιδρούσαν στη σύναψη δανείων, πρόβλεπαν ότι θα γίνουν μέσο εκφαυλισμού και κομματικής εκ.μετάλλευσης. Σκέφτονταν ότι: Αν οι "Έλληνες, και άνευ όπλων οι πλειότεροι και πτωχοί, και όλως ανεφοδίαστοι πολεμούντες ενίκησαν άχρι τούδε τους Τούρκους, έπεται ότι δεν έχουσιν. ανάγκην ειμή ανθρώπων εχόντων ικανότητα και αρετήν, δια να πολεμήσωσι τους Τούρκους και με τουρκικά χρήματα καθώς τους πολεμούσιν ήδη και με τουρκικά όπλα: με τα όπ.λα των εντοπίων Τούρκων και των εισβαλόντων εις τε την στεοεάν Ελλάδα και εις την Πελοπόννησον. και τέλος να εξέλθωσιν α- πό το στάδιον του πολέμου νικηταί και πλούσιοι. Ο Ναπολέων πολεμών και νικών τους εχθρούς έστειλε και εις το δημόσιον της Γαλλίας ταμείον πολλά εκατομμύρια. Άλλως τε, διότι το νομοτελεοτικόν εφρόνει ότι εις την παρούσαν των πραγμάτων κατάστασιν τα εκ του δανείου χρήματα ήθελον υποθάλψει και παρατείνει τας μεταξύ των Ελλήνων διχονοίας εις τρόπον ότι να μην παύσωσιν αι εμφύλιοι ταραχαί, ειμή αφ ου ήθελον κατασκορπισθη ανωφελώς και καταστρέψει πολλούς των Ελλήνων, και διασπείρει εις την κοινωνίαν των την διαφθοράν και ανηθικότητα και εξαγριώσει επί μάλλον τα πάθη.

4 Σπηλιάδη, Απομνημονεύματα. Α Β. Τα δάνεια της ανεξαρτησίας Ονοματικό κεφάλαιο Α' δανείου: λίρες Β' δανείου: λίρες Σύνολο: λίρες Πραγματικό κεφάλαιο Α' δανείου 59% ή λίρες Β' δανείου 55,5% ή λίρες Σύνολο: λίρες [Το υπόλοιπο ( = ) έμενε υπέρ των ομολογιούχων] Η Ελληνική κυβέρνηση παρέλαβε λίρες μετρητά, λίρες πολεμικές παραγγελίες σύνολο: λίρες Το υπόλοιπο = δόθηκε για προμήθειες και έξοδα δανείου κλπ. Συμπέρασμα: Ο Ελληνικός λαός χρεώθηκε λίρες και έλαβε < και οι διάφοροι προστάτες ξένοι και ντόπιοι έλαβαν (Γ.Δ. Κατσούλη, Οικονομική Ιστορία της Επαναστάσεως και Β' και ) Πηγή Β Αφού μελετήσετε το κείμενο και αξιοποιήσετε τις ιστορικές σας γνώσεις, να εκθέσετε πως χειρίστηκε το Ελληνικό Ζήτημα η Αγγλία από την έναρξη της Επανάστασης ως το 1829, αναφερόμενοι παράλληλα και στους παράγοντες που καθόριζαν το πλαίσιο ανάπτυξης της εξωτερικής της πολιτικής. (μονάδες 25) Τα κίνητρα της αγγλικής μεταστροφής (1823) Ο Ganning φιλοδοξούσε να προσφέρει στους αστούς, στην τάξη των βιομηχάνων, εμπόρων και τραπεζιτών δυνατότητα για νέα αναπτυξιακά άλματα, υποστηρίζοντας απελευθερωτικά κινήματα στην Ευρώπη και την Αμερική και δημιουργώντας έτσι νέες αγορές και ευκαιρίες κερδοσκοπικών επενδύσεων και εκμεταλλεύσεων. Κ. Σιμόπουλου, Πως είδαν οι ξένοι ταξιδιώτες το 1821, Ανταγωνισμός των Δυνάμεων στον ελληνικό χώρο. Το ενδιαφέρον των Άγγλων για την Ελλάδα, αλλά και το ρεύμα των Ελλήνων αγγλόφιλων, είχε γίνει ζωηρό με την κάθοδο του Byron και των άλλων Άγγλων φιλελλήνων Ένας από τους ενδιαφερομένους κατά το τέλος του Δεκεμβρίου του 1824 ήταν και ο αφανής ως τότε λόρδος Guilford, από τους έμμεσους δημιουργούς του αγγλικού κόμματος, ο οποίος ενημερώνεται στα

5 ελληνικά πράγματα από τον Σπ. Τρικούπη. Αυτός γράφοντάς του στις 10 Δεκεμβρίου 1824 για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πολιτικοί να συγκαλέσουν εθνική συνέλευση για να επιλύσουν τα επείγοντα εθνικά θέματα, προσθέτει τα εξής πολύ χαρακτηριστικά: «Οι φυσικοί μας εχθροί, οι Ρώσοι, μας βάζουν παγίδες με τον βοϊβοδισμό τους με σκοπό να έχουν πάντα ανοιχτή την πόρτα στην Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι οι άλλες δυνάμεις θα προστατέψουν τα αληθινά συμφέροντα της Ευρώπης.» Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία Νέου Ελληνισμού Στ 838 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 21 ΜΑΪΟΥ 2005

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 21 ΜΑΪΟΥ 2005 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 21 ΜΑΪΟΥ 2005 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1. Α Τεύχος σελ. 119 «Η Αγγλία δεν υιοθετούσε την αρχή διαρκέστερη εξάρτηση.» Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 20 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τρίτη, 20 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Τρίτη, 20 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποια ήταν τα αίτια και ποιες οι αφορµές για την εκδήλωση του κινήµατος του Στρατιωτικού Συνδέσµου στο Γουδί, το 1909; [Μονάδες 13]

Διαβάστε περισσότερα

Οι διπλωματικοί αγώνες του Καποδίστρια για τη χάραξη των συνόρων του νεοελληνικού κράτους

Οι διπλωματικοί αγώνες του Καποδίστρια για τη χάραξη των συνόρων του νεοελληνικού κράτους Οι διπλωματικοί αγώνες του Καποδίστρια για τη χάραξη των συνόρων του νεοελληνικού κράτους ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ιστορικός Συγγραφέας, Πεζογράφος Email: contehatz@gmail.com Όταν στις 8 Ιανουαρίου 1828,

Διαβάστε περισσότερα

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831)

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) Ο μόνος αντίπαλος που δύσκολα ηττάται είναι ο απόλυτα έντιμος άνθρωπος. Και τέτοιος είναι ο Καποδίστριας (Μέτερνιχ) l Της Χλόης Γαβριήλ Μαθήτριας Λυκείου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι πτωχεύσεις της Ελλάδας από τη δημιουργία το ελληνικού κράτους έως σήμερα. ΜΠΣ : Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική

Οι πτωχεύσεις της Ελλάδας από τη δημιουργία το ελληνικού κράτους έως σήμερα. ΜΠΣ : Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική ΔΗΛΩΣΗ Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομικής & Επιχειρησιακής Στρατηγικής»

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης Χριστίνα Αγριαντώνη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 25 Μαρτίου 2013 Επέλεξα να μιλήσω σήμερα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης, επειδή, στους δύσκολους

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821

Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Επέτειος 25 ης Μαρτίου Ομιλία Πλοιάρχου (Μ) ε.α. Π. Στάμου ΠΝ Θέμα: Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2009 2 Π. Ν. Στάμου 1 Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015 08:00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Α Ν Α Σ Α Η και Ε Τ Ρ Ω Π Η

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Α Ν Α Σ Α Η και Ε Τ Ρ Ω Π Η 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Α Ν Α Σ Α Η και Ε Τ Ρ Ω Π Η 1821 1822 εχθρική η ευρωπαϊκή διπλωματία πολεμικές επιτυχίες των Ελλήνων εδραίωση της επανάστασης Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων καταδικάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποια ήταν η εξωτερική πολιτική του Καποδίστρια µετά την άφιξη του στην Ελλάδα (1828); Μονάδες 13 Α.1.2. Ποια ήταν η ηγεσία της επανάστασης του 1922, ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Στις αρχές του 19ου αι. είχε ωριμάσει η ιδέα, όσο ποτέ άλλοτε, για την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους από τον τουρκικό ζυγό, παρόλο που η απογοήτευση για τη βοήθεια κάποιου ξένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 14/2/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 14/2/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 14/2/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δοθεί το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: α. Υπουργείο Περιθάλψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΙΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΙΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΙΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Σχη (ΠΖ) ημήτριου ιαμαντάκη, Σπουδαστή 1 ης ι.μα ΣΕΘΑ Μάρτιος 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πρόσφατες γεωπολιτικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. Δόγμα Τρούμαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στο Γυμνάσιο

Διδακτική της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στο Γυμνάσιο Διδακτική της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στο Γυμνάσιο Στη Μ.Ε. η ελληνική επανάσταση διδάσκεται επί τροχάδην, χωρίς να μπορούν οι μαθητές τις περισσότερες φορές να έχουν ξεκάθαρη εικόνα της εποχής

Διαβάστε περισσότερα

Μια Μαρξιστική προσέγγιση της Επανάστασης του 1821 ενάντια στην παραχάραξη της Ιστορίας

Μια Μαρξιστική προσέγγιση της Επανάστασης του 1821 ενάντια στην παραχάραξη της Ιστορίας Αναδημοσίευση από http://revol-now.blogspot.gr/2015/03/1821.html Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 Μια Μαρξιστική προσέγγιση της Επανάστασης του 1821 ενάντια στην παραχάραξη της Ιστορίας «Η αλήθεια για την επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (1821-1827)

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (1821-1827) ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (1821-1827) Η πολιτική ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και οι κύριες μορφές της έχουν αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ»

«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ» Εκπονήθηκε από: ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΦΛΩΡΑ Α.Μ. 31362 ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΝΔΡΕΑ Α.Μ. 31620 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 3 η ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα κατά την περίοδο της οθωμανικής μοναρχίας (ιστορικές καταβολές, εξέλιξη, οργανωτικές δομές, ο ρόλος στο πολιτικό σύστημα της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ.

Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ. Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ. 16-33) Διδακτικοί Στόχοι: Οι μαθητές: 1. Να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο

Διαβάστε περισσότερα

Να σχολιάσετε το φαινόµενο στο οποίο αναφέρεται η πηγή, αναζητώντας τις αιτίες που το δηµιούργησαν και τις συνέπειες που είχε στη ζωή του τόπου.

Να σχολιάσετε το φαινόµενο στο οποίο αναφέρεται η πηγή, αναζητώντας τις αιτίες που το δηµιούργησαν και τις συνέπειες που είχε στη ζωή του τόπου. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Προς το τέλος του αιώνα, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων σ όλο τον κόσµο. Με βάση τους αριθµούς του Bickford-Smith,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Ποιοι ήταν οι στόχοι της κυβέρνησης του Ελ.Βενιζέλου (Θεσσαλονίκη, 1917) σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Εϋνάρδος - Καποδίστριας: Η αλληλογραφία τους, πηγή ιστορικής γνώσης, για το σύγχρονο Ελληνισµό.

Εϋνάρδος - Καποδίστριας: Η αλληλογραφία τους, πηγή ιστορικής γνώσης, για το σύγχρονο Ελληνισµό. Εϋνάρδος - Καποδίστριας: Η αλληλογραφία τους, πηγή ιστορικής γνώσης, για το σύγχρονο Ελληνισµό. Ανδρέας Κούκος, Νοµικός-Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αµύνης κ Σχολής Πολέµου Ναυτικού-Ταξχος ε.α. Πρόεδρος Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυνταγµατάρχης (ΜΧ) Ιωάννης Σίψας Ιστορικός

Αντισυνταγµατάρχης (ΜΧ) Ιωάννης Σίψας Ιστορικός ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ FRANKLIN-BOUILLON ΚΕΜΑΛ Αντισυνταγµατάρχης (ΜΧ) Ιωάννης Σίψας Ιστορικός Το Σύµφωνο Franklin-Bouillon, ή όπως είναι γνωστότερο ως Συµφωνία της Άγκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1809 1827

ΜΕΡΟΣ Δ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1809 1827 ΜΕΡΟΣ Δ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1809 1827 1. Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 1.1. Τα πρώτα χρόνια Τον Ιανουάριο του 1809

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (ΙΩ) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (ΙΩ) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (ΙΩ) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1955-1959 και η διαμόρφωση του αποτελέσματος ως συνέπεια των ελληνοκυπριακών χειρισμών και της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, της Αγγλίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ Τα πολιτικά κόµµατα 172 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Η σχέση πελατείας είναι µια σχέση εκούσιας διπολικής ανταλλαγής ανάµεσα σε κοινωνικούς φορείς άνισης κοινωνικής και οικονοµικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα

Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα από τη Φιλίππου Α. Φωτεινή Στη μελέτη που φέρει τον τίτλο: Εθνικοί Οραματισμοί και Εκπαιδευτική Πολιτική του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα