Περιοχές (Γνωσεις/knowledge) (Ικανότητες/ skills) (Στάσεις/Attitudes) (values)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιοχές (Γνωσεις/knowledge) (Ικανότητες/ skills) (Στάσεις/Attitudes) (values)"

Transcript

1 Γνωρίζει Κάνει Σκέφτεται & συµπεριφέρεται Καλλιεργεί αξίες Οδηγοί σ' έναν κόσµο που αλλάζει Γνώση κοινωνικών συνθηκών - αναγκών - δυναµεων αλλαγής Χαρακτηριστικά/Συµπεριφορες ηλικίας - κοινωνικών οµάδων και πως µεταβάλλονται Γνώση Οδηγισµού (σκοπός, στόχοι, επιδιώξεις, δοµές, δυνατότητες κλπ.) Γνώση κοινωνικών δοµών/ φορέων/ οργανώσεων και του έργου τους ηµόσιες σχέσεις - συνεργασίες Θετική στάση στην αλλαγή Εθελοντισµός Αντίληψη, αξιολόγηση, αξιοποίηση εκτικότητα σε ιδέες, ερεθίσµατα, απόψεις Εξέλιξη Εκπόνηση & διαχείριση προγραµµάτων Αποδοχή αξιολόγησης Αυτοδέσµευση ιαχείρηση κρίσεων Πίστη στην αξία της ύπαρξης της οργάνωσης Συµµετοχή Μεθοδολογία ανάπτυξης στόχων Να µπορεί να διαµορφώσει/ διατυπώσει/ µεταδώσει: όραµα/ δυναµική/ κίνητρο/ στάση/ συναίσθηµα/ ενθουσιασµό Πίστη στην αξία της αλλαγής, εξέλιξης, διαρκούς βελτίωσης Σεβασµός Μεθοδολογία έρευνας Να µπορεί να διαχειρίζεται, να αξιοποιεί, να προσαρµόζει το ΟΠΠ Πίστη στην αξία του εθελοντισµού ηµοκρατία ιαχείρηση έργων Λήψη απόφάσεων Επιµονή και επιδίωξη Στρατηγικός σχεδιασµός Γρήγορη απόκριση

2 Επικοινωνία Τέχνη επικοινωνίας Να αντιλαµβάνεται ανάγκες και συνθήκες Ανοιχτός στην αλλαγή Υπευθυνότητα Γνώση εργαλείων ηµοσίων Σχέσεων Να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί ευκαιρίας επικοινωνίας/προβολής Ανοιχτός στις απόψεις άλλων Ήθος Μέσα Επικοινωνίας (+απήχηση, διείσδυση) Ανάπτυξη επικοινωνιακού υλικού Πίστη και επιµονή στο αποτέλεσµα της επικοινωνίας Σεβασµός Αξία εικόνας - παρουσίας Γρήγορη απόκριση Πίστη και επιδίωξη στην αξία της προσωπικής επαφής Αξιοπιστία Συµβολισµοί Αποτελεσµατική χρήση µέσων επικοινωνίας Συµµετοχή και εµπλοκή στο κοινωνικό & οδηγικό σύνολο Αναγνώριση κοινού Να µπορεί να απευθυνθεί σε κοινό + writing skills Πίστη στην ικανότητα/ θέληση ατόµων να αλλάξουν Γνώση κοινού Να µπορεί να µιλήσει και να εκπροσωπήσει την οργάνωση Αµερόληπτος, χωρίς προκαταλήψεις Γνώση Ελληνικής & Παγκόσµιας Οργάνωσης (σκοπός, στόχοι, δοµή, επιδιώξεις, ιστορία κλπ.) Να µπορεί να µεταδίδει χαρά, ενθουσιασµό, κίνητρο, στόχους (Μεταδοτικοτητα) Να γίνεται κατανοητός ηµόσιες σχέσεις Ανάπτυξη συνεργασιών - συνεργιών Αξιοποίηση δοµών και καναλιών επικοινωνίας

3 Γνωρίζει Κάνει Σκέφτεται & συµπεριφέρεται Καλλιεργεί αξίες Προσέλκυση, διατήρηση, ανάπτυξη µελών τρόπους προσέλκυσης να µπορεί να µιλήσει για τον Οδηγισµό και να ενθουσιάσει µε απλά λόγια Το ΣΕΟ είναι ζωντανός οργανισµός και η ατοµική συµπεριφορά επηρεάζει το σύνολο. Αυτοδέσµευση γνωση του ΣΕΟ Ενθαρρύνει προσωπικό παράδειγµα Σεβασµός στη διαφορετικότητα υναµική οµάδας Υποστηρίζει δίνει ευκαρίες σε ανθρώπους και να ξέρει πότε να κάνει πίσω. Ισονοµία επικοινωνία Αναπτύσσει τον εαυτό σου και συµβάλλει στην ανάπτυξη των άλλων ηµοκρατία οργανωσιακή συµπεριφορά ηµιουργεί κίνητρα Η αξία του ατόµου τοµείς ανάπτυξης ενηλίκων και ανηλίκων µελών διαχείριση συγκρούσεων σύστηµα διαδοχής ενηλίκων (succesion plan) εκπαίδευση ηµιουργεί περιβάλλον συναισθηµατικής ασφάλειας. δίνει και παίρνει ανατροφοδότηση Ελκυστικό πρόγραµµα που να καλύπτει τις ανάγκες της κάθε οµάδας Ενσυναίσθηση ανίχνευση αναγκών ανάπτυξης

4 Ατοµική Πρόοδος σύστηµα προόδου παιδιών να δηµιουργεί ευκαιρίες για ατοµική πρόοδο µέσα από το πρόγραµµα της οµάδας ν' αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης της ατοµικής προόδου να πιστεύει στην αξία του ατόµου και ότι o άνθρωπος µπορεί να ξεπερνά τα όρια του σύστηµα προόδου ενηλίκων µέρος του Οδηγικού Παιδαγωγικού προγράµµατος να στηρίζει όλα τα µέλη της οµάδας να εξελίσσουν την ατοµική τους πρόοδο ανα πάσα στιγµή να έχει εικόνα της ατοµικιής προόδου των µελών της οµάδας του γιατί υπάρχει η ατοµική πρόοδος παρακινεί κάθε µέλος για την εξέλιξη της ατοµικής του (παιδαγωγική διάσταση - σύνδεση µε το σκοπό προόδου του οδηγισµού) φροντίζει να υπάρχει απεικόνιση της εξέλιξης της ατοµικής προόδου των µελών της οµάδας σωστή προετοιµασία για την υπόσχεση να υλοποιεί το σύστηµα προόδου σ' ολο το εύρος να κάνει σωστά τις τελετές ατοµικής προόδου αναγνωρίζω και επιβραβεύω την προσπάθεια ν' αναγνωρίζει και ν' αποδέχεται ότι η ατοµική πρόοδος εµπλουτίζει το πρόγραµµα της οµάδας ν' αναγνωρίζει στις τελετές ατοµικής προόδου την παιδαγωγική τους αξία να σέβεται τα κριτ'ήρια και διαδικασίες αξιολόγησης στην ατοµική πρόοδο να ενδιαφέρεται για την προσωπική του πρόοδο εµπιστοσύνη στην αξία του οδηγικού παιδαγωγικού προγράµµατος να πιστεύει ότι η ατοµική πρόοδος είναι ένα σύστηµα που εξελίσσεται αποδέχοµαι ότι ο καθένας εχει τον δικό του ρυθµό εξέλιξης εµπιστοσύνη στον άνθρωπο σεβασµός στη διαφορετικότητα σεβασµός στη προσπάθεια

5 Αυτοδιοίκηση Κατ'ενωµοτίαν σύστηµα Στηρίζει τους άλλους να αναλαµβάνουν ευθύνες ηµοκρατία Εκλογές ηµιουργεί δυναµική Οι άνθρωποι µαζί µπορούν να ξεπερνούν τα όριά τους Άµυλλα Συµβούλια Ενθαρρύνει αυτόνοµη δράση αποδέχεται το αποτέλεσµα της δηµοκρατικής διαδικασίας Σεβασµός στην αξία του ατόµου Υπευθυνότητες Εκπαιδεύει τα παιδιά µπορούν να παράξουν αποτέλεσµα µέσα από τις δικές τους δυνάµεις Σεβασµός στο σύστηµα και τη διαδικασία Εκπαίδευση Χειρίζεται τη συµµετοχή του ώστε να εξελίσσει την λειτουργία της αυτοδιοίκησης η αξιολόγηση µπορεί να είναι παράγοντας βελτίωσης Σεβασµός στη διαφορετικότητα των ανθρώπων Χαρακτηριστικά ηλικιών παιδιών και ενηλίκων µελών ιαχειρίζεται τους συµβολισµούς ως εργαλεία συνοχής και προσδιορισµού ταυτότητας οµάδας τα παιδιά µπορούν να µάθουν από τα παιδιά Οµαδικότητα Εφαρµόζει σύστηµα αλληλοδιδακτικής τα παιδιά έχουν άποψη και διαµορφώνουν κριτήριο Στηρίζει τους άλλους να αξιολογούνται, να αξιολογεί και να ανατροφοδοτούν Καθένας αναλαµβάνει την ευθύνη του για το αποτέλεσµα της οµάδας και του εαυτού του Υποστηρίζει την επιλογή εκπροσώπων µε κριτήρια Τα παιδιά µπορούν να παίρνουν αποφάσεις ηµιουργεί ευκαιρίες για να συµµετέχουν µε ισονοµία οι άλλοι στην απόφαση και στο έργο Βοηθά τους άλλους να συνεργάζονται

6 ιαχείριση οικονοµικά δοµή επιτυγχάνει το στόχο στο µέλλον και προβλέπει αναγνώριση αξίας οικονοµικών πόρων (συνειδητά) συνειδητότητα χορηγοί προϋπολογισµός σωστή επικοινωνία µε άλλους συνέχεια σεβασµός περιουσία τήρηση βιβλίων αποδοτική διαχείριση αυτογνωσία συνέπεια γράµµα αποτελεσµατικότητα πρόβλεψη οικονοµία κατανόηση ισονοµία τιµιότητα ανθρώπινο δυναµικό ανθρώπινες σχέσεις υπευθυνότητα επικοινωνία δίνει ευκαιρίες αυτοδιοίκηση σεβασµός - αλληλοσεβασµός γνώση Οργάνωσης καταµερισµός διαρκής βελτίωση αλληλεγγύη περιβάλλοντα Αξίες παρακίνηση προσαρµοστικότητα αυτογνωσία κρίσεων & καταστάσεων Ρόλοι ευελιξία αποδοχή υποχρεώσεις ψυχραιµία παραδοχή δυνατότητες ανάπτυξης ανάγκες δυναµική Οµάδας οι πόροι είναι πολύτιµοι & δεν είναι ανεξάντλητοι χρόνου προγραµµατισµός τήρηση προγραµµατισµού συνέπεια προς τον προγραµµατισµό ακρίβεια πρόβλεψη - προνοητικότητα συνέπεια αξιοποίηση ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

7 Εθνική Οργάνωση ιστορία ακολουθεί την πολιτική & το πρόγραµµα της Οργάνωσης για να παράξει αποτελέσµατα δοµή µιλήσει για το ΣΕΟ σε κοινό για 3' αποδέχεται τις αρχές & Αξίες του ΣΕΟ αποδέχεται το ηγετικό µοντέλο µέσα στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης δηµοκρατία αυτογνωσία ρόλους ασκεί το ρόλο του αποτελεσµατικά αναγνωρίζει την αξία δοµών & διαδικασιών αυτοπεποίθηση διαδικασίες αναδείξει το ρόλο του ΣΕΟ στη χώρα/ κοινωνία σε συνεργασία µε άλλους φορείς ή όχι πιστεύει στην εξέλιξη της Οργάνωσης µέσα από το συστηµικό τρόπο (διαδικασίες/ όργανα) αυτοκριτική επιτεύγµατα αναγνωρίζει ευκαιρίες & δυνατότητες για ανάπτυξη µέσα στο ΣΕΟ για τον εαυτό του & άλλους στηρίζει τους ρόλους σεβασµός στις δοµές επιδιώξεις δουλεύει µε τις ισχύουσες διαδικασίες σεβασµός στις Αξίες της Υπόσχεσης & του Νόµου συνεργασίες συµµετέχει στην εξέλιξη των διαδικασιών εξέλιξη Παγκόσµια ΜΚΟ ισότιµη εµπλοκή γνώση θέσης οργάνωσης στην Ελλάδα γνώση ευρύτερου εθελοντικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα συµµετοχή υπευθυνότητα για τις κοινές αποφάσεις εθελοντισµός αλληλεγγύη προσφορά αυτοδέσµευση

8 Ζωή στη φύση Αξονας του προγράµµατος στήσιµο ελεύθερης κατ/σης ζει σύµφωνα µε τις σύγχρονες τάσεις που επιβάλλονται από την οικονοµία των φυσικών πόρων σεβασµός στο φυσικό περιβάλλον Τεχνικές γνώσεις κατ/σης (σκηνές, κόµποι κλπ) τεχνικές γνώσεις (προσανατολισµός, ανιχνευτικά, χάρτης, πορείς) συνεργασία µε άλλους φορείς ζει στη φύση εναρµονισµένος µε το φυσικό περιβάλλον σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων στη φύση για παιδιά διαφορετικής ηλικίας να επιδιώκει την αλλαγή στάσης των παιδιών απέναντι στο φυσικό περιβάλλον πιστεύει και επιδιώκει να επηρεάσει τη συµπεριφορά των γύρω του συµµετοχή και υποστηριξη κινηµάτων και δράσεων σχετικά µε τη φύση: για την αλλαγή στάσης, για τη προστασία, για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών δεν φοβάµαι τη φύση και τη σέβοµαι οικολογική συνείδηση ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ αυτοδέσµευση ασφάλεια σχεδιασµός και υλοποίηση κατ/σης ανά κλάδο να χαίρεται τη φύση συνθήκες φύσης δρα εντός του πλαισίου που ορίζει η πρόγραµµα στη φύση σε σχέση µε τις ηλικίες των παιδιών οργάνωση φροντίζει η οµάδα να εφαρµόζει τη σωστή διαχείριση φυσικών πόρων οργάνωση 1-2ηµερης εκδροµής (πρόγραµµα,λειτουργία κλπ) οικολογία άλλες οργανώσεις/φορείς διαχείριση φυσικών πόρων αξία δραστηριοτήτων φύσης στην ανάπτυξη ανάλογα µε τις ηλικίες Αναγνώριση, επιλογή και αξιοποίηση χώρων φύσης

9 Πρόγραµµα Οδηγικές γνώσεις (επιδιώξεις, στόχους, ιστορία, δοµή, ρόλοι) writing skills πίστη σε αυτό που µεταδίδει αυτοαξιολόγηση Άξονες Παιδαγωγικού προγράµµατος ιεράρχηση / αξιολόγηση αναγκών επιδίωση ολοκλήρωσης προγράµµατος αυτοδέσµευση Γνώσεις προγραµµάτων όλων των πηγών / φορέων διαχείριση προγραµµάτων (χορηγίες, συνεργασίες) διαρκή στήριξη της υλοποίησης- συνεχή αξιολόγηση εξέλιξη Ελληνική & παγκόσµια οργάνωση Κοινωνικές συνθήκες χαρακτηριστικά του κοινού που απευθύνεται σωστός χειρισµός των µέσων επικοινωνίας (προβολή, επικοινωνία του στόχου) να µεταδίδει µέσω του προγράµµατος σωστά µηνύµατα (αισιοδιξία, κέφι,κ.α.) να δηµιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης (προσωπικές/οµαδικές) ανοιχτός σε ιδέες, ερεθίσµατα ψυχραιµία µεθοδολογία υλοποίησης προγράµµατος να δίνει κίνητρο για σκέψη, έρευνα, δηµιουργία, προβολή

10 Παγκόσµια Οργάνωση WAGGGS - mission να µπορώ να κάνω πρόγραµµα µε θέµα της Wagggs αίσθηση παγκοσµιότητας / πολίτης του κόσµου αίσθηση ανήκειν κοινές αξίες, σύµβολα µπορώ να συµµετέχω σε διεθνή εκδήλωση/συνάντηση 5 Regions γνώση ξένης γλώσσας εξωστρέφεια /κοινονικότητα παγκόσµια φιλία Είδη οργανώσεων (εµείς που είµαστε) ενδυνάµωση της επιλογής να είµαι µέλος αίσθηση του ανήκειν/πολίτης του κόσµου Ιστορία της Παγκόσµιας Οργάνωσης παγκοσµιότητα συναδέλφωση Οδηγικά κέντρα είµαι σε θέση να συµµετέχω στο πρόγραµµα τους µεγαλύτερη δέσµευση Προγράµµατα Κέντρων ιεθνής Εθελοντισµός Ηµέρα Σκέψης Μπορώ να εκπροσωπήσω την οργανωσή µου σε διεθνείς εκδηλώσεις κλπ Μπορώ να αναγνωρίσω ευκαιρίες συµµετοχής σε διεθνείς δράσεις µπορώ να δώσω επανατροφοδότηση στην Οργάνωσή µου σκέφτοµαι στην ξένη γλώσσα / µε το δικό τους τρόπο συνεργασία µε διαφορετικούς ανθρώπους Προγράµµατα ΗΣ που τρέχουν µπορώ να προσελκύσω νέα µέλη ιεθνής πτυχία - συµµετοχή µπορώ να παρακινήσω άλλα µέλη να συµµετέχουν λήψη πρωτοβουλιών Advocacy µπορώ να τρέξω µία καµπάνια στην Ελλάδα/ ηγετικές ικανότητες speak out / ηγέτης παρακινητής ιαπολιτισµική Εκπαίδευση µπορώ να ξεκινήσω µία καµπάνια για θέµα που µε/µας αφορά σπάσιµο στερεότυπων/προκαταλήψεων αποδοχή της διαφορετικότητας ιεθνής οδηγική ορολογία µπορώ να εκπροσωπώ την οργάνωση µου σε εξωτερικό κοικό στρατηγικοί στόχοι wagggs µεταφορά στρατηγικών στόχων στην εθνική οργάνωση

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ Αθήνα 2012 Copyright 2012 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Πτολεμαίων 1, 116 35 Αθήνα www.sep.org.gr Φωτογραφίες : Φωτογραφικό Αρχείο Σ.Ε.Π. Δημιουργικό : Σ. Πολυζώης Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2. Για σένα... 4. Αυτοδιοίκηση 8. Προγραµµατισµός 15. Ατοµική Πρόοδος 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2. Για σένα... 4. Αυτοδιοίκηση 8. Προγραµµατισµός 15. Ατοµική Πρόοδος 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2 Για σένα... 4 Αυτοδιοίκηση 8 Προγραµµατισµός 15 Ατοµική Πρόοδος 21 Ο Κλάδος ΜΟ στην Κατασκήνωση 25 Ο Κώδικας της Φύσης 29 Η Στολή µας 44 Παιχνίδια 47 Σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανήκει στ Τοπικό Τμήμα: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ο εκπαιδευτής μου: @ Ε&Α Ποιος είναι ο σκοπός της Γενικής Εκπαίδευσης; Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Παιχνίδι. για. Κλάδος Οδηγών. Έκδοση 1.0

Οδηγός. Παιχνίδι. για. Κλάδος Οδηγών. Έκδοση 1.0 Οδηγός για Παιχνίδι Κλάδος Οδηγών Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2015 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «Ό, τι χρειάζεται η ψυχή ενός παιδιού είναι το φως του ήλιου, τα παιχνίδια, το καλό παράδειγμα και λίγη αγάπη» Φ. Ντοστογιέφσκι Αδελφοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 Επαναπροσδιορισμός του ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Προφίλ Ικανοτήτων CESI IBERIA, S.A. Σεπτέμβριιος 2005 ΕΕππααννααππρρ οοσσ δδι ιι οορρι ιισσμμόόςς ττοουυ ππρροοφί ίίλλ ττοουυ Μέέννττοορραα ΚΚααι ιι ννοοττοομμί

Διαβάστε περισσότερα

Στα Στελέχη μας. που κάνουν τον Οδηγισμό τρόπο σκέψης, πράξης και ζωής

Στα Στελέχη μας. που κάνουν τον Οδηγισμό τρόπο σκέψης, πράξης και ζωής Στα Στελέχη μας που κάνουν τον Οδηγισμό τρόπο σκέψης, πράξης και ζωής «Όσο γνωρίζεις πιο πολύ, τόσο αγαπάς πιο πλέρια, όσο και πιο πολύ αγαπάς και πιο πολύ γνωρίζεις». Κωστής Παλαμάς 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΡΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών - 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας των Μεγάλων Οδηγών -- Στόχος του κλάδου Μεγάλων Οδηγών είναι η διαπαιδαγώγηση του

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενα Ευρωπαϊκο Πλαισιο Αναφορας

Ενα Ευρωπαϊκο Πλαισιο Αναφορας ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ενα Ευρωπαϊκο Πλαισιο Αναφορας Οι Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς είναι ένα παράρτημα της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Η έννοια του αποτελεσματικού διευθυντή Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΤΙΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΒΑ ΔΟΠ) ΣΤΙΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 5-24, 2014 Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας Γιώργος Κόσυβας gkosyvas@yahoo.com Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03, Α Αθήνας «Ο άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Α-Ω Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Aνακαλύψτε τον κόσμο του Σχολείου μας και δείτε πώς κάθε λέξη μπορεί να μεταμορφωθεί σε διαφορετικές σχολικές εμπειρίες καλωσήλθατε στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα