Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού µε αριθµό διακήρυξης: 10/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού µε αριθµό διακήρυξης: 10/2015"

Transcript

1 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού µε αριθµό διακήρυξης: 10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 1 από 64

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 18 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Θωµάς Λογοθέτης Τηλέφωνο : FAX : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηγουµενίτσα, 16/09/2015 Αρ. Πρωτ. : 93698/3232 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Network creation and promotion of castles - NetCastle» Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ » C.P.V.: , , Ηλεκτρονικός Ανοικτός ιαγωνισµός σε ΕΥΡΩ Κριτήριο αξιολόγησης: Συµφερότερη προσφορά ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: και ώρα 15:00 ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) Προϋπολογισθείσα δαπάνη : ,00 ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους Χρονική διάρκεια του Έργου: Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το τέλος του Έργου (28/02/2016). Παράδοση παραδοτέων, σύµφωνα µε το Β Μέρος (Τεχνική περιγραφή). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 2 από 64

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 3 από 64

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...6 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...6 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ...9 ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...12 ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ...17 ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ...18 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ...18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ...18 ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ...21 ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...21 ΑΡΘΡΟ 9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ...21 ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...21 ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...21 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...22 ΑΡΘΡΟ 13 ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...23 ΑΡΘΡΟ 14 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...23 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...24 ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...35 ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...36 ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...39 ΑΡΘΡΟ 19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...39 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 4 από 64

5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...42 ΑΡΘΡΟ 20 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ...42 ΑΡΘΡΟ 21 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ...42 ΑΡΘΡΟ 22 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ...43 ΑΡΘΡΟ 23 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ...43 ΑΡΘΡΟ 24 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...43 ΑΡΘΡΟ 25 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ...44 ΑΡΘΡΟ 26 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ...44 ΑΡΘΡΟ 27 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ...45 ΑΡΘΡΟ 28 ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΑΝΑΔΟΧΟΥ...45 Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ...47 Β1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...47 B2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΕΓΓΥΗΣΕΩΝ...61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 5 από 64

6 Α ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ιαγωνισµό, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου NetCastle» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ Α ΑΛΒΑΝΙΑ ». Το έργο «NetCastle- Network creation and promotion of castles» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Προώθηση και αειφόρος ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και στο Μέτρο 2.2: Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής. Το έργο NetCastle ολοκληρώνεται στις 28/02/2016, ενώ ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός ανέρχεται σε ,02. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%. Η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών λόγω των ιστορικών της µνηµείων. Η πολιτιστική κληρονοµιά αποτελείται από πολλά κάστρα που κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, όπως το Παλιό Φρούριο και το κάστρο της Κασσιόπης στην Κέρκυρα, το Κάστρο της Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα, το Ενετικό Κάστρο στη Ζάκυνθο, το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά, το Κασνέτσι στη Θεσπρωτία κ.λπ. Αυτή η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά µπορεί να αποτελέσει µέσο συνεργασίας, δικτύωσης και περιφερειακής συνοχής. Επιπλέον, η προβολή της ιστορικής κληρονοµιάς σε νέους και σε τουρίστες, συµβάλλει στην ευρεία µετάδοση των εµπειριών από στόµα σε στόµα καθώς επίσης και στην προώθηση του πολιτισµού των περιοχών, ακόµη και εκτός του εδάφους του προγράµµατος. Συγχρόνως, η τεράστια αύξηση της χρήσης νέων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 6 από 64

7 τεχνολογιών, και ιδιαίτερα του διαδικτύου, έχει συµβάλει θετικά στη διεύρυνση της γεωγραφικής περιοχής του τουρισµού και την επαφή µε νέους προορισµούς. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάδειξη και προώθηση ενός κοινού πολιτιστικού προϊόντος στη διασυνοριακή περιοχή προκειµένου να ενισχύσει την τουριστική βιοµηχανία µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού τουρισµού. Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί την κινητήρια δύναµη για την υλοποίηση του έργου, η οποία θα καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης τουρισµού, αλλά και θα διαδώσει αποτελεσµατικά την ιστορία και τον πολιτισµό της περιοχής. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στη δηµιουργία ενός δικτύου για την προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς των ιστορικών κάστρων των στοχευµένων περιοχών. Το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στο χρήστη πολύ-πολιτισµική και εκπαιδευτική εµπειρία µε τη χρήση κατάλληλα προσαρµοσµένων καινοτόµων διαδραστικών βιωµατικών υπηρεσιών. Θα παρέχει τη δυνατότητα περιηγήσεων µέσα στο χωροχρόνο µε τη χρήση 3D αναπαραστάσεων των ιστορικών µνηµείων. Οι επιµέρους στόχοι του έργου περιλαµβάνουν: την προώθηση ενός κοινού χαρακτήρα, την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και των διασυνοριακών ανταλλαγών, καθώς και την αύξηση του τουρισµού στην περιοχή, τουριστικές υπηρεσίες αναβάθµισης και πολιτιστική αναβάθµιση του τουρισµού (e-tourism), παρατείνεται διαφοροποίηση των κάστρων από άλλες κλασική αρχαία µνηµεία, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής επιστηµονικής κοινότητας, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό των πληροφοριακών µεθόδων για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες, µέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, η συµβολή στην πολιτιστική εκπαίδευση των νέων. Οι επιµέρους στόχοι του έργου είναι: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής Ψηφιοποίηση πληροφοριών που θα συλλεχθούν όσον αφορά ιστορικά µνηµεία της περιοχής Ανάπτυξη εφαρµογής εικονικών περιηγήσεων µέσα στο χωροχρόνο µε τη χρήση 3D αναπαραστάσεων των ιστορικών µνηµείων Αύξηση του τουρισµού στην περιοχή Αναβάθµιση τουριστικών υπηρεσιών και πολιτιστική αναβάθµιση του τουρισµού (etourism) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 7 από 64

8 ιαφοροποίηση των κάστρων από άλλα κλασικά αρχαία µνηµεία Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής επιστηµονικής κοινότητας Ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό των πληροφοριακών µεθόδων για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες, µέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών Πολιτιστική εκπαίδευση των νέων Προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των 2 χωρών για την αντιµετώπιση ενός κοινού προβλήµατος Προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών Το εταιρικό σχήµα του έργου απαρτίζεται από τους εξής φορείς: 1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ως επικεφαλής εταίρος του έργου- Ελλάδα (OLP) 2. Institution of Prefect of Gjirokastra region-αλβανία (LP2) 3. Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας - Ελλάδα (ΡΡ3) 4. UET Center-Αλβανία(ΡΡ4) Το έργο χωρίζεται σε πέντε πακέτα εργασίας (WPs) που επιτρέπουν την οµαλή και αποτελεσµατική υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων. WP1: Συντονισµός και διαχείριση WP2: Πληροφόρηση και ηµοσιότητα WP3: Ανάπτυξη της βάσης της πλατφόρµας WP4: ηµιουργία της πλατφόρµας για την προώθηση των κάστρων WP5: Αξιολόγηση και επόµενες δράσεις Ο προϋπολογισµός της παρούσας διακήρυξης ανέρχεται στις Εκατόν Τριάντα Οκτώ Χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%). Οι προσφορές θα αξιολογηθούν µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά σύµφωνα µε τους όρους του (ΜΕΡΟΥΣ Α ) Γενικοί όροι και του (ΜΕΡΟΥΣ Β ) Τεχνική Περιγραφή, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 8 από 64

9 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή H Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, που εδρεύει στην Ηγουµενίτσα, Παναγή Τσαλδάρη 18. Αρµόδιος Υπηρεσίας ιενέργειας Ο Θωµάς Λογοθέτης υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας , / φαξ ),η δε διάθεση της διακήρυξης θα γίνεται από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ( ) κα Κόκορη Μελίνα και από την ιστοσελίδα της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, και τα Παραρτήµατα Ι: Υποδείγµατα Εγγυήσεων και ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών. Έργο Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Προκήρυξης. Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά, µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 9 από 64

10 Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων, µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Προϋπολογισµός Η εκτιµώµενη, από την Αναθέτουσα Αρχή, ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου Έργου. Συµβατικό Τίµηµα Η τιµή προσφοράς, στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις, περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διεξαγωγή του ιαγωνισµού, η αξιολόγηση των προσφορών, η αντιµετώπιση κάθε θέµατος που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης και η παραλαβή του συνόλου του υπό ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 10 από 64

11 προµήθεια έργου. Στην περίπτωση που απαιτούνται ειδικές γνώσεις σχετικά µε τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπό προµήθεια έργου ο πρόεδρος δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για την παροχή πληροφοριών ή γνωµών που θα διευκολύνουν την όλη διαδικασία του έργου. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της Προκήρυξης. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 11 από 64

12 ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισµός γίνεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτοµερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νοµικό πλαίσιο: Το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/ )» σε συνδυασµό µε τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης». Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», που εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Π.. 60/2007 και αναλογικά για παροχή υπηρεσιών Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083/2005 της 19ης εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων) Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «ικαστική προστασία κατά τη σύµβαση δηµοσίων συµβάσεων Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Το Νόµο 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 12 από 64

13 Το Νόµο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ). Το Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων» Την Υπ. Απ. 2/45564/0026 του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β' 1066/2001) Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/1995 Την 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291 Β/ για την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων (εκτέλεσης έργων, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών) µε απευθείας ανάθεση και µε συνοπτική διαδικασία πρόχειρο διαγωνισµό) που ισχύουν για το ηµόσιο. Τον Κανονισµό 1177/2009 της Επιτροπής της 1ης εκεµβρίου 2009 που αφορά στα νέα κατώτατα όρια εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις Τον Κανονισµό 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV Την Ερµηνευτική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2006/C 179/02) σχετικά µε την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1983/1999. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού 1260/1999. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 13 από 64

14 το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της 30ης Μαΐου 2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 130 της ), όπως ισχύει. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, για την κατάρτιση τυποποιηµένων εντύπων προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 448/2004 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των δαπανών σχετικά µε τις ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία, και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1145/2003. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) περί ΕΣΠΑ ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 237Α/ ): «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις». Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» Την εγκύκλιο 14873/395/ του υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Την εγκύκλιο 32 του Υπουργείου Εσωτερικών. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 14 από 64

15 Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» To Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/ ) Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε αριθµό CCI 2007 CB 16I PO 010 µε την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA Greece- Albania Την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Προγράµµατος και την αίτηση υλοποίησης του έργου NetCastle Την απόφαση της ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία , µε την οποία εγκρίθηκε η αίτηση υλοποίησης του έργου NetCastle Τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία Τους όρους της Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Subsidy Contact) όπως συµφωνήθηκαν µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA Greece-Albania , και του Επικεφαλής Εταίρου του παραπάνω εγκεκριµένου έργου Τη Σύµβαση Χρηµατοδότησης µεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας/ Περιφέρεια Ηπείρου και του Επικεφαλής Εταίρου Τους όρους του Συµφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριµένου έργου Τον Εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας έτους 2015 όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 8/39/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. Την 1615/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για την πραγµατοποίηση της δαπάνης. Την υπ. αριθµ. 23/1287/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διενέργεια Ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 15 από 64

16 αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου NetcCastle Network creation and promotion of castles»µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά. Την υπ αριθµ. 13/66/ απόφαση Π.Σ. Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στην υλοποίηση της πρότασης µε τίτλο: «NetcCastle Network creation and promotion of castles» του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Αλβανία Την µε αρ. πρωτ. οικ / (ΦΕΚ 2711/τΒ/ ) και την µε αρ. πρωτ. οικ /10045/ (ΦΕΚ 3090/τΒ/ ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την µεταβίβαση Αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/2007 µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου.pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 16 από 64

17 ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο της ιακήρυξης από την ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) στον οποίο δηµοσιεύεται το κείµενό της. Η ιακήρυξη διατίθεται επίσης ηλεκτρονικά µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Αναθέτουσας Αρχής. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης. Σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ.. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α' του Π.. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.. 118/07. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή αυτοί που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, και µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο(υποχρεωτικά) πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Απάντηση στα αιτήµατα δίνεται µόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα. Για παροχή πληροφοριών µπορούν να απευθύνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο τηλέφωνα επικοινωνίας: , FAX : Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων γίνονται δεκτά µόνο µε ηλεκτρονική υποβολή στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ.. ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, θα γίνει µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του Ε.Σ.Η. Η.Σ στις και ώρα 11:00 π.µ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 17 από 64

18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) γ. τα Παραρτήµατα Ι. Υποδείγµατα Εγγυήσεων ΙΙ. Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελµατικής, χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής επάρκειας, προκειµένου να δικαιούνται να αναλάβουν την δηµοπρατούµενη σύµβαση. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να πληροί ένα (1) τουλάχιστον µέλος της ένωσης: 1. Να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, προκειµένου να ανταπεξέλθουν µε επιτυχία στις απαιτήσεις της δηµοπρατούµενης σύµβασης. 2. Να έχουν µέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις µεγαλύτερο του 200% του προϋπολογισµού της δηµοπρατούµενης σύµβασης. 3. Να διαθέτουν τεκµηριωµένη εµπειρία στα κατωτέρω θεµατικά αντικείµενα: ιαχείριση, συντονισµός και υλοποίηση έργων των προγραµµάτων στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» σχετικών µε την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων Ανάπτυξη λογισµικού και ψηφιοποίηση τεκµηρίων Προς τεκµηρίωση της ανωτέρω εµπειρίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει µε επιτυχία τα τρία τελευταία έτη συνολικά από ένα τουλάχιστον έργο σε κάθε ένα από τα ανωτέρω αντικείµενα, µε συνολικό (αθροιστικά) προϋπολογισµό τουλάχιστον ίσο µε τον προϋπολογισµό του υπό ανάθεση έργου χωρίς ΦΠΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 18 από 64

19 7.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής και εποµένως δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται, όσοι: i. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου ii. Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ του δηµοσίου τοµέα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, iii. βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, iv. έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, v. έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, vi. έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις Αναθέτουσα Αρχή, vii. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, viii. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε την ισχύουσα της χώρας της αναθέτουσας αρχής, ix. είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών, που απαιτούνται, x. έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις και είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής. Σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας συµµετεχόντων τα παραπάνω ισχύουν για κάθε µέλος της. 7.3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται: α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 19 από 64

20 β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα Ε.Σ.Η. Η.Σ. ( ιαδικτυακή πύλη Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 1. Οι οικονοµικοί φορείς, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», αιτούνται την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του), ταυτοποιούµενοι ως εξής: - Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. - Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. - Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 2. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 3. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 20 από 64

21 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για 120 ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία ιενέργειας, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία ιενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο, µόνον εφ όσον αυτός την αποδεχτεί. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου. ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές που θα κατατεθούν από τους προµηθευτές θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένες και να περιλαµβάνουν το σύνολο του περιγραφόµενου στο Άρθρο 1 έργου. ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται από την παρούσα ιακήρυξη. Προσφορές, που κατατίθενται µετά την ώρα υποβολής της καταληκτικής ηµεροµηνίας είναι εκπρόθεσµες, δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 21 από 64

22 Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να: συντάσσονται µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα ιακήρυξη, φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα και υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα ιακήρυξη, αναφέρουν ότι οι προσφέροντες έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσας ιακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς. Εξ' άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι συµµετέχοντες είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος ιακήρυξης. αναφέρουν ρητά την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της ιακήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών και λοιπών), υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην αγγλική). Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτηµένα από τη νοµοθεσία άτοµα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού, αφορούν ολόκληρο το έργο και να αποτελούν µια ολοκληρωµένη και ενιαία λύση, την καλύτερη κατά την κρίση του προσφέροντος. αναγράφουν τη συνολική προσφερόµενη τιµή αριθµητικά και ολογράφως, είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, ξύσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή αλλοιώσεις, κλπ). Εάν στην προσφορά υπάρχει οιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η δε αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει προσφορά αιτιολογηµένα, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός. Ήδη προσδιορίζεται ότι δεν λαµβάνονται υπόψη και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές, που : είναι αόριστες και δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, ή συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, περιέχουν εναλλακτικές προσφορές, είτε στο σύνολό τους, είτε για τα επιµέρους τµήµατα του έργου, αφορούν µέρος µόνον του έργου, και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 22 από 64

23 δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος, δεν περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δε συνοδεύονται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, δεν περιλαµβάνουν µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζουν τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς, περιλαµβάνουν οικονοµική προσφορά µεγαλύτερη του προϋπολογισµού του έργου, ο χρόνος ισχύος τους ορίζεται µικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ηµερών, δεν είναι σύµφωνες µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται κατατεθούν εκπρόθεσµα. Κανένας υποψήφιος δε µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή Αναδόχου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να είναι εκφρασµένες σε Ευρώ ( ). Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). Η συνολική προσφερόµενη τιµή αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές ή η συνολική τιµή, απορρίπτονται. Αναπροσαρµογή της τιµής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του έργου. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Προσφέροντες οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (2.243,90 ) για το έργο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Επιτροπή ιεξαγωγής του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 23 από 64

24 ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης Κατακύρωσης. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι και να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, κατά την υποβολή της µε την προσφορά, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 25 του Π.. 118/07. ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» και β) ένα (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» [*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Οι Προσφορές πρέπει να είναι τυπογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 24 από 64

25 πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ιαγωνισµού. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» Στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: Α. ικαιολογητικά Συµµετοχής Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται τα κύρια και πρόσθετα δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο υποψήφιος. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή ή τυχόν δηλώσεις συνεργασίας εξωτερικών συνεργατών και υπεργολάβων που δεν έχουν υπογραφεί ψηφιακά από τους ίδιους. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 25 από 64

26 Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Ο υποφάκελος περιλαµβάνει τα κύρια και πρόσθετα δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο υποψήφιος: την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» της παρούσας ιακήρυξης Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. β. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. /τος 60/2007 (δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, - δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, - είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο αναφέροντας το ειδικό επάγγελµά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. Σε περίπτωση αλλοδαπών ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). γ. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 26 από 64

27 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας κατακύρωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π.. 118/2007. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τα παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους. Τα δικαιολογητικά κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής του Άρθρου 7.1, ήτοι: α. Συνοπτική περιγραφή της δοµής και οργάνωσης του υποψηφίου β. Αντίγραφα οικονοµικών καταστάσεων, ή αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων οικονοµικών χρήσεων γ. Κατάλογο ολοκληρωµένων έργων της τελευταίας τριετίας στα σχετικά θεµατικά αντικείµενα που θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης έργου από τις αρµόδιες αναθέτουσες αρχές. Εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσιος φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρµόδια αναθέτουσα αρχή. Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση καλής εκτέλεσης και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και προσκόµιση σχετικής έγγραφης σύµβασης. δ. Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σχετική τεκµηρίωση µπορεί να αποτελεί το πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναµο στο σχεδιασµό, διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων και στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και κατασκευή λογισµικών / πληροφοριακών συστηµάτων το οποίο να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας το πιστοποιητικό ποιότητας (ISO κλπ.) πρέπει να έχει ληφθεί από τουλάχιστον ένα µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, να καταθέσουν: α. ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως καθώς και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή και αληθή. Εφ όσον οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης προσκοµίζονται σε απλά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 27 από 64

28 φωτοαντίγραφα, δηλώνεται επίσης ότι τα αντίγραφα αυτά αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. β. ήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου. Β. Τεχνική Προσφορά Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά που δεν αποτυπώνονται στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, καταγράφονται ατό τον προσφέροντα σε σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία και επισυνάπτονται στην Τεχνική του Προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα. Το σύνολο των ηλεκτρονικών αρχείων που συνθέτουν τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντα νοούνται και αναφέρονται ως (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά». Τα περιεχόµενα του (υπο)φακέλου περιλαµβάνουν την τεχνική προσφορά του υποψηφίου, η οποία, υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης του Αναδόχου ιοίκησης και Παρακολούθησης έργου. Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 1. Παρουσίαση της προτεινόµενης µεθοδολογίας και των µεθοδολογικών εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε φάση υλοποίησης, αποτύπωση του περιεχοµένου και της δοµής του κάθε παραδοτέου. 2. Αντίληψη και δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων του έργου. 3. υνατότητα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων. 4. Σύνθεση της οµάδας έργου, θέση κάθε στελέχους στην οµάδα, αρµοδιότητες που θα αναλάβει κατά την υλοποίηση του έργου και επιµέρους εργασίες στις οποίες θα εµπλακεί: Ο ανάδοχος οφείλει να συµπεριλάβει στην οµάδα έργου άτοµα (τουλάχιστον 4) µε εµπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών συγχρηµατοδοτούµενων έργων ή στην ανάπτυξη λογισµικού και την ψηφιοποίηση τεκµηρίων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελίδα 28 από 64

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» Α Α: ΒΛΛΘ7ΛΕ-ΟΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ιοικητήριο Λευκάδας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 1. Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου WOODE3, 2. Υπηρεσίες μετάφρασης υλικού και διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝ07ΛΕ-9ΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002744016 2015-04-30

15PROC002744016 2015-04-30 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Αλβανίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π. Τσαλδάρη 18, 46100Ηγουμενίτσα Πληροφορίες: Θ. Λογοθέτης Τηλ.: 2665360103-60267 Fax: 2665025032 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Σαµάρα 13 Ταχ. Κώδικας: 49 100, Κέρκυρα Πληροφορίες: ρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης Τηλέφωνο: 2661361537

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚ.77924/22-6-2015 Τηλ: 2831340805 Fax: 2831340795 e-mail: heretaki@crete.gov.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚ.77924/22-6-2015 Τηλ: 2831340805 Fax: 2831340795 e-mail: heretaki@crete.gov.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Υπουργείο Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Αναθέτουσα Αρχή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Υπουργείο Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Αναθέτουσα Αρχή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. οικ. 16885 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α

Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΟΝΟΣ Αρ. Πρωτ.: 16109/11-09-2015 [1] ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΗΜΟΣΙΟΥ, ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 27.11.2014 Α.Π. : Δ.β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 27.11.2014 Α.Π. : Δ.β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 27.11.2014 Α.Π. : Δ.β./271/371 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679115 2015-04-01

15PROC002679115 2015-04-01 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη 30.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος ιακήρυξης αριθµ. 4/2015

Αναλυτικό Τεύχος ιακήρυξης αριθµ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αναλυτικό Τεύχος ιακήρυξης αριθµ. 4/2015 Ηλεκτρονικός ηµόσιος ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002907673 2015-07-13

15PROC002907673 2015-07-13 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.13 12:07:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΡΠΧ46Ψ845-ΕΞΕ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργία και παραγωγή διαφηµιστικού υλικού για χρήση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και πολυµέσα για την Προβολή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2015» Αρ. Μελ. : 13/2015 Ανοικτός ιαγωνισµός σε ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2015» Αρ. Μελ. : 13/2015 Ανοικτός ιαγωνισµός σε ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 20 Μαΐου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 25365 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΡΤ-Υ1Ψ ***********

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΡΤ-Υ1Ψ *********** Οι δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794455 2015-05-22

15PROC002794455 2015-05-22 Ευρωπαϊκό ιασυνοριακό Πρόγραµµα Συνεργασίας IPA Ελλάδα Αλβανία 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( /ΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ) Ταχ. /νση : 5 ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων-

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α: 4ΑΘ07ΛΛ-2 Θεσσαλονίκη, 11/ 4/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 41039/1515 ΤΤ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα