Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων"

Transcript

1 Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

2 Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα σεξισμού εις βάρος της που συμβαίνουν στο χώρο εργασίας, επηρεάζει τις αντιλήψεις των άλλων (γυναικών) γι αυτήν, σε συνάρτηση με τις γενικές πεποιθήσεις τους για τις διακρίσεις λόγω φύλου. Πηγή: Garcia, D. M., Schmitt, M. T., Branscombe, N. R., & Ellemers, N. (2010). Women's reactions to ingroup members who protest discriminatory treatment: The importance of beliefs about inequality and response appropriateness. European Journal of Social Psychology, 40(5),

3 Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα (συν.) - Στο πλαίσιο της έρευνας 129 γυναίκες ενημερώθηκαν για την τύχη μιας δικηγόρου (της Κατερίνας), η οποία έχασε τη δουλειά της σε μια εταιρία από έναν άντρα συνυποψήφιο με λιγότερα προσόντα, λόγω φύλου. - Οι 41 από τις γυναίκες (31,8%) τοποθετήθηκαν τυχαία στην ομάδα μη διαμαρτυρίας και ενημερώθηκαν ότι η Κ., παρόλο που απογοητεύτηκε από αυτήν την εξέλιξη αυτή, αποφάσισε να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργειακαιδήλωσεότιθασυνεχίσεινα εργάζεται για την εταιρία. - Οι υπόλοιπες 88 γυναίκες (68,2%) τοποθετήθηκαν στην ομάδα διαμαρτυρίας και ενημερώθηκαν ότι η Κ. διαμαρτυρήθηκε στους ανωτέρους της για το άδικο της απόφασης και τους ζήτησε να την αναθεωρήσουν. 2

4 Τα εργαλεία της έρευνας Κλίμακα Αρέσκειας (Liking) (6 ερωτήσεις) Καταγράφει το βαθμό αρέσκειας για ένα πρόσωπο. π.χ. «Η Catherine είναι ο τύπος ανθρώπου που θα μπορούσα να έχω φιλικές σχέσεις». Υψηλότερες τιμές του συνολικού σκορ υποδηλώνουν μεγαλύτερο βαθμό αρέσκειας. Κλίμακα Σεξισμού (Sexism) (22 ερωτήσεις) Καταγράφει απόψεις σχετικά με το βαθμό ύπαρξης διακρίσεων λόγω φύλου στην κοινωνία. Π.χ. «Κατά τη βύθιση ενός πλοίου, οι γυναίκες δε θα πρέπει απαραίτητα να διασωθούν πριν από τους άντρες». Υψηλότερες τιμές συνολικού σκορ υποδηλώνουν πιο ισχυρές αντιλήψεις για την ύπαρξη διακρίσεων στην κοινωνία λόγω φύλου. 3

5 Τα ερευνητικά ερωτήματα Ερευνητικά Ερωτήματα 1) ιαφέρει ο βαθμός αρέσκειας των συμμετεχόντων για την Κ. ως προς τον τρόπο αντίδρασης της τελευταίας απέναντι στα φαινόμενα σεξισμού εις βάρος της; 2) α. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο βαθμό αρέσκειας των συμμετεχόντων για την Κ. και στις αντιλήψεις τους για τα φαινόμενα σεξισμού στην κοινωνία; β. ιαφοροποιείται η σχέση αυτή ως προς τις δύο ομάδες τρόπου αντίδρασης; 4

6 Τα εδομένα - Φαινόμενα σεξισμού (protest.sav) 5

7 Τι είδους στατιστικά θα υπολογίσω; Ερευνητικά Ερωτήματα 1) ιαφέρει ο βαθμός αρέσκειας των συμμετεχόντων για την Κ. ως προς τον τρόπο αντίδρασης της τελευταίας απέναντι στα φαινόμενα σεξισμού εις βάρος της; Βαθμός αρέσκειας: ΠΟΣΟΤΙΚΗ Τρόπος αντίδρασης: ΠΟΙΟΤΙΚΗ Άρα σύγκριση μέσων όρων 6

8 Στατιστική Σημαντικότητα Υπάρχουν δύο περιπτώσεις: Το αποτέλεσμα (διαφορά στο βαθμό αρέσκειας) να οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες (δηλαδή στην τυχαία διακύμανση που παρατηρείται μεταξύ διαφορετικών δειγμάτων ενός πληθυσμού) Το αποτέλεσμα να οφείλεται στην επίδραση του τρόπου αντίδρασης. Όταν το αποτέλεσμα δεν έχει προέλθει από τυχαίους παράγοντες, τότε λέμε ότι είναι στατιστικά σημαντικό. Όταν το αποτέλεσμα έχει προέλθει από τυχαίους παράγοντες, τότε λέμε ότι είναι στατιστικά μη σημαντικό. 7

9 Είδη Υποθέσεων ιατυπώνουμε πάντοτε δύο υποθέσεις: Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) (Null hypothesis) Εναλλακτική ή Πειραματική Υπόθεση (Η 1 ) (Alternative or Experimental hypothesis) 8

10 Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) Είναι η υπόθεση που υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών που μελετώνται (αλλά η σχέση οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες). ιατυπώνεται με σκοπό να λειτουργήσει ως κριτήριο σύγκρισης για την εναλλακτική υπόθεση. Στη διαδικασία του ελέγχου των υποθέσεων πάντοτε ελέγχουμε τη μηδενική υπόθεση έναντι της εναλλακτικής. 9

11 Εναλλακτική ή Πειραματική Υπόθεση (Η 1 ) Είναι η υπόθεση που αναφέρεται στην εκτίμηση που κάνει ο ερευνητής αναφορικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών που μελετά. Ουσιαστικά πρόκειται για την ερευνητική του υπόθεση. 10

12 Παράδειγμα Υπόθεσης ιπλής Κατεύθυνσης Εναλλακτική ή Πειραματική Υπόθεση (Η 1 ) Ο βαθμός αρέσκειας των συμμετεχόντων που ενημερώθηκαν γιατημηδιαμαρτυρίατηςκ. θα είναι διαφορετικός από το βαθμό αρέσκειας αυτών που ενημερώθηκαν για τη διαμαρτυρία της Κ. (τα δείγματα αντιπροσωπεύουν πληθυσμούς με διαφορετικό μέσο όρο) Μηδενική Υπόθεση (Η 0 ) Ο βαθμός αρέσκειας των συμμετεχόντων που ενημερώθηκαν για τη μη διαμαρτυρία της Κ. ΕΝ θα είναι διαφορετικός από το βαθμό αρέσκειας αυτών που ενημερώθηκαν για τη διαμαρτυρία της Κ. (τα δείγματα αντιπροσωπεύουν πληθυσμούς με τον ίδιο μέσο όρο*) 11

13 Είδη σφαλμάτων στον Έλεγχο των Υποθέσεων Σφάλμα Τύπου Ι Να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, ενώ αυτή είναι αληθινή. Π.χ. να δεχτούμε ότι δύο μέσοι όροι διαφέρουν ενώ στην πραγματικότητα δεν διαφέρουν. Συμβολίζεται με α. Σφάλμα Τύπου ΙΙ Να μην απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, ενώ αυτή είναι λανθασμένη. Π.χ. να δεχτούμε ότι δύο μέσοι όροι δεν διαφέρουν, ενώ στην πραγματικότητα διαφέρουν. Συμβολίζεται με β. 12

14 Επίπεδο Σημαντικότητας - α Ο ερευνητής πρέπει να προκαθορίσει το μέγιστο όριο, τη μέγιστη πιθανότητα αποδοχής να έχει εμφανιστεί ένα αποτέλεσμα στην τύχη, με άλλα λόγια τη μέγιστη πιθανότητα αποδοχής διάπραξης Σφάλματος Τύπου Ι. Αυτή η πιθανότητα ονομάζεται «επίπεδο σημαντικότητας» και συμβολίζεται με α. Στις Κοινωνικές Επιστήμες συνήθως α=0,05 (5%). Σε 100 επαναλήψεις του πειράματος, μόνο σε 5 αναμένεται να ληφθεί λάθος απόφαση. Σε κάποιες περιπτώσεις α=0,01 (1%), α=0,

15 Στατιστικό Κριτήριο του Ελέγχου Για τη διεξαγωγή των ελέγχων υποθέσεων χρησιμοποιούνται κάποιοι μαθηματικοί τύποι, που καλούνται στατιστικά κριτήρια, με γνωστή κατανομή. Ο ερευνητής πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο στατιστικό κριτήριο με βάση το οποίο θα αναλύσει τα δεδομένα του. Υπάρχουν διάφορα στατιστικά κριτήρια (t, F, X 2 ) τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα με το είδος των μεταβλητών (ποιοτικές ποσοτικές) και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. κανονικότητα, ίσες διακυμάνσεις). 14

16 Παρατηρούμενο Επίπεδο Σημαντικότητας - p Τα στατιστικά πακέτα (π.χ. SPSS) υπολογίζουν την πιθανότητα ένα στατιστικό αποτέλεσμα τόσο μεγάλο ή μεγαλύτερο από το παρατηρούμενο να έχει προκύψει λόγω τυχαίων παραγόντων και όχι λόγω της σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Η πιθανότητααυτήονομάζεται«παρατηρούμενο επίπεδο ή στάθμη σημαντικότητας» (p-value) των στατιστικών ελέγχων. Εάν το p>0,05 εχόμαστε την Η 0 και απορρίπτουμε την Η 1 Εάν το p 0,05 Απορρίπτουμε την Η 0 και δεχόμαστε την Η 1 15

17 Τι είδους στατιστικά θα υπολογίσω; Ερευνητικά Ερωτήματα 1) ιαφέρει ο βαθμός αρέσκειας των συμμετεχόντων για την Κ. ως προς τον τρόπο αντίδρασης της τελευταίας απέναντι στα φαινόμενα σεξισμού εις βάρος της; Βαθμός αρέσκειας: ΠΟΣΟΤΙΚΗ Τρόπος αντίδρασης: ΠΟΙΟΤΙΚΗ Άρα σύγκριση μέσων όρων σε ανεξάρτητα δείγματα. Κατάλληλος έλεγχος: t-έλεγχος για ανεξάρτητα δείγματα 16

18 Σύγκριση μέσων όρων - ανεξάρτητα δείγματα Analyze Compare Means Independent Samples t-test Αποτέλεσμα: Οι γυναίκες της ομάδας διαμαρτυρίας εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό αρέσκειας, κατά μέσο όρο, για την Κ. (Μ.Ο. = 5,79) σε σχέση με τις γυναίκες της ομάδας μη διαμαρτυρίας (Μ.Ο. = 5,31). Η διαφορά αυτή βρέθηκε στατιστικά σημαντική (t(127) = -2,458, p < 0.05). 17

19 Τι είδους στατιστικά θα υπολογίσω; Ερευνητικά Ερωτήματα 2) Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο βαθμό αρέσκειας των συμμετεχόντων για την Κ. και στις αντιλήψεις τους για τα φαινόμενα σεξισμού στην κοινωνία; Βαθμός αρέσκειας: ΠΟΣΟΤΙΚΗ Αντιλήψεις για φαινόμενα σεξισμού: ΠΟΣΟΤΙΚΗ Άρα συσχέτιση υπολογισμός δείκτη συσχέτισης r του Pearson 18

20 Συσχέτιση (1) Analyze Correlation Bivariate Αποτέλεσμα: Η συσχέτιση ανάμεσα στις αντιλήψεις για την ύπαρξη διακρίσεων λόγω φύλου και βαθμού αρέσκειας για την Κ. βρέθηκε θετική και ίση με +0,091, αλλά μη στατιστικά σημαντική (p > 0.05) 19

21 Graphs Legacy Dialogs Scatter/Dot Συσχέτιση (2) 20

22 β) ιαφοροποιείται η σχέση αυτή ως προς τις δύο ομάδες τρόπου αντίδρασης; Συσχέτιση (3) Graphs Legacy Dialogs Scatter/Dot 21

23 Αποσπάσματα από Εμπειρικές Έρευνες 1. Οι μαθητές απέναντι στο μάθημα της Κοινωνιολογίας (Πηγή: Αυγή, 29/11/2009) -Τα κορίτσια (μ.ο.=59,11) εμφανίζουν θετικότερες στάσεις απέναντι στο μάθημα της Κοινωνιολογίας σε σχέση με τα αγόρια (μ.ο.=47,90) και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t=6,93, p<0,001) σε επίπεδο σημαντικότητας (ε.σ.) α =0,05. - Θετικότερες στάσεις απέναντι στο μάθημα της Κοινωνιολογίας εμφανίζουν οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης (μ.ο.=59,23) σε σχέση με τους μαθητές της θετικής (μ.ο.=54,02) και τεχνολογικής κατεύθυνσης (μ.ο.=50,76). Οι διαφορές στις τιμές των μέσων όρων που παρατηρούνται είναι στατιστικά σημαντικές [F(2,566)=10,60, p<0,05] σε ε.σ. α=0,05. 22

24 Αποσπάσματα από Εμπειρικές Έρευνες 2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών (Πηγή: Χατζησαββίδης, 1994) - Σε ό,τι αφορά την επίδραση του τόπου διαμονής στη γλωσσική επάρκεια των μαθητών, προέκυψε ότι οι μαθητές των οποίων οι γονείς κατάγονται από αστικά κέντρα και διέμειναν για πολλά χρόνια σ' αυτά, εμφανίζουν κάποια ελαφρά, όχι όμως στατιστικά σημαντική, υπεροχή έναντι όσων έζησαν πολλά χρόνια στην επαρχία και το εξωτερικό. 23

25 Αποσπάσματα από Εμπειρικές Έρευνες 3. ιερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα γραφής μαθητών προσχολικής ηλικίας (Πηγή: Πτυχιακή Εργασία.Γ., 2010) - Οι υψηλές επιδόσεις στη δοκιμασία σχεδιασμού των γραμμάτων συνοδεύονται από υψηλές επιδόσεις στη δοκιμασία της ποιότητας γραφής (r=0,426). Η συσχέτιση αυτή βρέθηκε στατιστικά σημαντική σε ε.σ. α =0,01(p = 0,002). - Ο τρόπος λαβής του μολυβιού δεν επηρεάζει την ποιότητα γραφής σε ε.σ. α=0,05 [Χ 2 =1,927, p=0,585]. Τα συμπεράσματα των τριών ερευνών βασίζονται σε ελέγχους υποθέσεων. 24

26 Επίλογος Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς του ερευνητή κατά την χρήση των στατιστικών ελέγχων. Η μόνη βεβαιότητα που μπορεί να έχει ο ερευνητής είναι η σχετικότητα των συμπερασμάτων του και η μεγάλη πιθανότητα να είναι λανθασμένα. «Ο ερευνητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τη θέση του Χριστόφορου Κολόμβου, οοποίοςμετην κατάλληλη μέθοδο αλλά λανθασμένο συλλογισμό έφτασε σε μια ήπειρο άλλη από αυτή που ήθελε αλλά η μόνη στην οποία μπορούσε να πάει, λάθος που δεν έμαθε ποτέ ότι διέπραξε». #end 25 Μενεξές (2002)

27 Επίλογος Christopher Columbus ( ) Ronald Fisher ( ) 26

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περιεχόμενα Έλεγχος κανονικότητας P-P Plot και Q-Q Plot Τεστ Κανονικότητας Τεστ Κανονικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net 1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net Ορισμοί Research is the systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποχαιρετώντας τις Τιμές p και Καλωσορίζοντας τα Διαστήματα Εμπιστοσύνης στην Ανάλυση Δεδομένων

Αποχαιρετώντας τις Τιμές p και Καλωσορίζοντας τα Διαστήματα Εμπιστοσύνης στην Ανάλυση Δεδομένων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2010, 49(1): 11 25 NOSILEFTIKI 2010, 49(1): 11 25 Γ Ε Ν Ι ΚΟ ΑΡΘΡΟ GENERAL ARTICLE Αποχαιρετώντας τις Τιμές p και Καλωσορίζοντας τα Διαστήματα Εμπιστοσύνης στην Ανάλυση Δεδομένων Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

T-tests One Way Anova

T-tests One Way Anova William S. Gosset Student s t Sir Ronald Fisher T-tests One Way Anova ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Νίκος Ζουρμπάνος Ρούσσος, Π.Λ., & Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA). Εισαγωγή Η ανάλυση της διακύμανσης (ANalysis Of VAriance ANOVA) είναι μια στατιστική μεθόδος με την οποία η μεταβλητότητα που υπάρχει σ ένα σύνολο δεδομένων διασπάται στις

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):699-711 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 1. Εισαγωγή 2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 3. Είδη δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς (Analysis of Variance, ANOVA) είναι μέθοδος στατιστικού ελέγχου υποθέσεων που αναφέρονται σε περισσότερους από δύο πληθυσμούς. Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η λανθασμένη εφαρμογή των τιμών Ρ και του ελέγχου των υποθέσεων στη βιοϊατρική έρευνα

Η λανθασμένη εφαρμογή των τιμών Ρ και του ελέγχου των υποθέσεων στη βιοϊατρική έρευνα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(4):691-707 Η λανθασμένη εφαρμογή των τιμών Ρ και του ελέγχου των υποθέσεων στη βιοϊατρική έρευνα Copyright Athens

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η σχέση μεταξύ μνημονικής ικανότητας και επιδόσεων σε γλωσσικές δοκιμασίες», της εκπαιδευτικού: Γεωργίας Κίτσου ΠΕ03 Αθήνα, 2015

«Η σχέση μεταξύ μνημονικής ικανότητας και επιδόσεων σε γλωσσικές δοκιμασίες», της εκπαιδευτικού: Γεωργίας Κίτσου ΠΕ03 Αθήνα, 2015 «Η σχέση μεταξύ μνημονικής ικανότητας και επιδόσεων σε γλωσσικές δοκιμασίες», της εκπαιδευτικού: Γεωργίας Κίτσου ΠΕ03 Αθήνα, 2015 1 Ευχαριστίες: Ευχαριστώ, ιδιαίτερα, την εκπαιδευτικό Άννα Αρχοντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Μέρος 1: Βασικές έννοιες Μια σύντομη εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα

Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα Ενότητα 1: Ψυχομετρία Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39 41 Περιεχόμενα Ξενάγηση στο βιβλίο 25 Ξενάγηση στο συνοδευτικό CD 27 Εισαγωγή 29 Ευχαριστίες 33 Οι βασικές διαφορές μεταξύ του SPSS 16 και των προηγούμενων εκδόσεων 35 Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Η στάση των μαθητών Γυμνασίου Β και Γ τάξης απέναντι στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Η διαφοροποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ) Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Στατιστικές Έννοιες 1.1 Η έννοια της μεταβλητής

Βασικές Στατιστικές Έννοιες 1.1 Η έννοια της μεταβλητής Βασικές Στατιστικές Έννοιες 1.1 Η έννοια της μεταβλητής Με τον όρο «μεταβλητή» ονομάζουμε κάθε τι το οποίο μεταβάλλεται, ποικίλλει ή παραλλάσσει. Και αυτό το «κάθε τι» μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΗ Ι, 2013-14

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΗ Ι, 2013-14 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Με τη λέξη σφάλμα στις θετικές επιστήμες αναφερόμαστε στην αβεβαιότητα που υπάρχει στην εύρεση του αποτελέσματος που προκύπτει από μια μέτρηση. Το να εκτιμήσουμε και να βρούμε τα σφάλμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΚΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα