ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωµένος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Λογαριασµού Σύνολο Σύνολο Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , , , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο , , ,22 Ν 2130/93) Λοιπά έσοδα από ακίνητα 5.804, , , Έσοδα από τοποθέτηση κεραίων για τις εταιρίες Vodafone & 5.804, , ,05 Wind ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ , , ,79 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , ,17 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο , , , Τέλος ύδρευσης , , , Έσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των 1.764,00 900,00 510,00 υδροληπτών Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 3.586, , , ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 3.586, , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 Β 24/ , , ,71 20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 6.234, , ,00

2 Τέλη χρήσεως υπονόµων , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 1.152,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ , , ,96 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο , , ,00 Ν 547/1977) ικαίωµα ενταφιασµού , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 90,00 105,00 105, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 6.204,60 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή 6.204,60 0,00 0,00 υπηρεσιών Μεταφορά µαθητών της Α/βάθµιας και Β/βάθµιας 6.204,60 0,00 0,00 εκπαίδευσης ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , , ,77 ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, , , ,45 άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 1.397, , ,32 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.152,06 594,27 594, Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, , , ,53 άρθρο 27 Ν 2130/90) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 3.404,83 108,61 108, ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 2.052, , , /89) Λοιπά δυνητικά τέλη 2.052, , , υνητικά τέλη εµπορίου 2.052, , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ΦΟΡΟΙ , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , , Λοιποί φόροι , , , Έσοδα από λογιστική τακτοποίηση εσόδων της.ε.η , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,28 221,22 221, Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) ,28 221,22 221, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , , , , , ,43

3 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) ΚΑΠ για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων & υπηρεσιών που µεταβιβάστηκαν στους δήµους του άρθρ.8 Ν.3106/ Αντιµετώπιση δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης Χαλκιδικής , , , ,80 0,00 0, , , , , , , , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις , , ,88 του Π Ε) Έσοδα από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών , , ,31 δαπανών Έσοδα για κάλυψη δαπανής των προνιακών επιδοµάτων , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , , ,00 181,00 181, , , , Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο ,00 0,00 0,00 16 Ν 2946/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω , , ,00 τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω , , ,00 τάξεις ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ,53 0,00 0,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,53 0,00 0, Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο ,53 0,00 0,00 N.3463/2006) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) Έσοδα από πλειστηριασµό ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων παράνοµης σταβλικής εγκατάστασης ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , , ,76 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , ,76 ΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους , , , Επιχορήγηση από το Ίδρυµα Νεολαίας και δια βίου µάθησης (πρόγραµµα υποστήριξης πρωτοβουλιών νέων και µε τίτλο δράσης " Τέχνη και Πολιτισµός" , , ,00

4 Επιχορήγηση του ήµου Πολυγύρου για την κάλυψη δαπανών έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των δηµοτικών και Περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στου Μαϊου , , , "Οδηγός Πόλης ήµου Πολυγύρου" και κωδικό MIS στον Άξονα Προτεραιότητας "04 - Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη" Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Χρηµατοδότηση απο το υπουργείο Παιδείας για την χρηµατοδότηση "Προγραµµάτων νεολαίας" Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος 'Βοήθεια , , ,76 στο Σπίτι Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρο 6-12 ν.3274/2004) Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας και του Περιβάλλοντος Χώρου του ηµοτικού Σχολείου του.. Ριζών , , , , , , , , , Πρόγραµµα Θησέας: Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας του ,74 0,00 0,00.. Κρήµνης Κάλυψη δράσης πυροπροστασίας , , , Πρόγραµµα Θησέας: Τοπογραφική µελέτη αντιπληµµυρικής 5.167,53 0,00 0,00 προστασίας.. Μαραθούσας Πρόγραµµα Θησέας: Υδραυλική µελέτη αντιπληµµυρικής 3.886,30 0,00 0,00 προστασίας.. Μαραθούσας Ανάπλασεις στο.. Ορµύλιας Λοιπά ειδικά προγράµµατα , , , Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ : Εξαθέσιο Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Καλυβών Γερακινής ήµου Πολυγύρου , , , Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ : Ανόρυξη και Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων ήµου Πολυγύρου Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ : Ανόρυξη και Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων ήµου Πολυγύρου Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ : Ανόρυξη και Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων ήµου Πολυγύρου ΥΠΟΕΡΓΟ 2.Ηλεκτροδότηση Γεωτρήσεων , , , , , , ,79 0,00 0,00

5 Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ Αναβάθµιση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων οικισµών Ορµύλιας και Γαλάτιστας ήµου Πολυγύρου Υποέργο 1 " Αναβάθµιση ΕΕΛ οικισµού Ορµύλιας - Προµήθεια Η/Μ Εξοπλισµού Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ Αναβάθµιση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων οικισµών Ορµύλιας και Γαλάτιστας Υποέργο 2 " Αναβάθµιση ΕΕΛ οικισµού Γαλάτιστας - Προµήθεια Η/Μ Εξοπλισµού Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων ηµοτικών & Τοπικών κοινοτήτων ήµου Πολυγύρου Υποέργο 1 " Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του 23 στον Πολύγυρο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων ηµοτικών & Τοπικών κοινοτήτων ήµου Πολυγύρου Υποέργο 2 " Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων.κ. Γαλάτιστας Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων ηµοτικών & Τοπικών κοινοτήτων ήµου Πολυγύρου Υποέργο 3 " Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού της Τ.Κ. Μεταµόρφωσης του ήµου Πολυγύρου Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων ηµοτικών & Τοπικών κοινοτήτων ήµου Πολυγύρου Υποέργο 4 " Βελτίωση της κινητικότητας & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός Οικ. Γεροπλατάνου του ήµου Πολυγύρου Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. ασών ήµου Πολυγύρου"στο Μέτρο 226 ράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.υποέργο 1 " Αντιπυρική προστασία δάσους Πολυγύρου ήµου Πολυγύρου Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. ασών ήµου Πολυγύρου"στο Μέτρο 226 ράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.υποέργο 2 " Αντιπ. προστ.κοιν. δάσους Βάβδου ήµου Πολυγύρου Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. ασών ήµου Πολυγύρου"στο Μέτρο 226 ράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.υποέργο 3 " Αντιπ. προστ.κοιντικού δάσους ουµπιών ήµου Πολυγύρου Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. ασών ήµου Πολυγύρου"στο Μέτρο 226 ράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.υποέργο 4 " Αντιπ.προστ.προστ. δάσ Παλαιόχ. & Ριζών ήµου Πολυγύρου ,00 0,00 0, ,85 0,00 0, ,25 0,00 0, ,57 0,00 0, , , ,

6 Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. ασών ήµου Πολυγύρου"στο Μέτρο 226 ράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.υποέργο 5 " Αντιπ. προστ.προστ. δάσους Γαλάτιστας ήµου Πολυγύρου Προµήθεια -αγορά ενός τεµαχιστεί ογκωδών απορριµµάτων και λοιπόν µηχανηµάτων ΧΥΤΑ Πολυγύρου ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ : Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο." Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ : 12Θέσιο ηµοτικό σχολείο Γαλάτιστας Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων Προσθήκη Υποέργου στην πράξη Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο (MIS:334626). Υποέργο-3 " Υπογείωση δικτύου µέσης και χαµηλής τάσης Ε ΗΕ Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ Υποέργο 1ο: Εσωτερικές διαρρυθµίσεις & Επισκευές - Αναβάθµιση ηµοτικού Θεάτρου Πολυγύρου Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ Υποέργο 2ο: Προµήθεια ειδών Επίπλωσης της πράξης Εσωτερικές διαρρυθµίσεις & Επισκευές - Αναβάθµιση ηµοτικού Θεάτρου Πολυγύρου Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ "Αποκατάσταση -Βελτίωση υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύροτ, Βραστάµων και Σανών - Ύδρευση Πολυγύρου Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ "Αποκατάσταση -Βελτίωση υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύροτ, Βραστάµων και Σανών - Ύδρευση Βραστάµων και Σανών Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ "Αποχέτευση ακαθάρτων και οµβρίων σε τµήµατα του.. Αγ. Προδρόµου , , , , , , , , , , , , , , , ,37 0,00 0, , , , ,14 0,00 0, , , , , , , , , , Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , , , Χρηµατοδότηση από το Π Ε: Κατασκευή πρότυπο δηµοτικού γηροκοµείου Πολυγύρου - Αποπεράτωση , , , Επιχορήγηση από την Γ.Γ.Α.: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον ,70 0,00 0,00 οικισµό Ψακούδια Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε , , ,03

7 Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ήµου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηµ,ατοδοτηση ΕΣΠΑ.Υποέργο 1 Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Κ Πολυγύρου ήµου Πολυγύρου Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ Υποέργο 1ο: Εσωτερική Οδοποιία στο ήµο Πολυγύρου στις θέσεις:.κ. Πολυγύρου -.Κ. Ορµύλιας - Τ.Κ, ΑΓ. Προδρόµου - ΤΚ. Μαραθούσας - ΤΚ. Κρήµνης - ΤΚ. Βραστάµων - Οικισµός Πλανών ΤΚ Βραστάµων ,69 0,00 0, , , , Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ Υποέργο 2ο: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κρήµνης του ήµου Πολυγύρου Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ Υποέργο 3ο: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών του ήµου Πολυγύρου Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Χρηµατοδοτηση ΕΣΠΑ : Ολοκληρωµένη αστική ανάπλαση οικισµού ορµύλιας. Πολυγύρου ηµιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου ιστορικού και πολιτιστικού αρχείου Στέφανου Κότσιανου. Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ήµου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηµ,ατοδοτηση ΕΣΠΑ.Υποέργο 2 Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ήµου Πολυγύρου Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ήµου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηµ,ατοδοτηση ΕΣΠΑ.Υποέργο 3 Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Πολυγύρου , , , , , , , , , , , , ,24 0,00 0, Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισµού , , ,94 Ορµύλιας(LEADER) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Αντιµετώπιση θεοµηνιών & έκτακτων φαινοµένων Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΟΠΑΠ ΑΕ: Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην θέση Αγ Χριστόφορος.. Ταξιάρχη ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν , , ,84 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/ , , ,06 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει , , ,88 ειδικών διατάξεων Έσοδα από παράνοµη υδροληψία ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Άρθρο 5 ν. 2323/1995 όπως αντικατασταθηκε από το άρθρο 4του ν.3190/2003) 2.300, ,00 300,00

8 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων του Άρθρου 3 Ν. 1080/ , ,98 891, ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.550,00 109,75 109, Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 2.550,00 109,75 109, ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 9.258, , ,23 ηλεκτροφωτισµού Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων , , ,49 επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, , , ,26 άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων , , ,23 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 4.792, , , Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, , , ,92 άρθρο 27 Ν 2130/90) Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) 4.005, , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ , , ,50 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 9.503, ,52 0, Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , ,98

9 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων , , ,11 επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, , , ,54 άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων , , ,57 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) Λοιπά έσοδα (τέλος κοιν.χώρου, µισθώµατα, δικαίωµα , , ,81 εµπορίας πόσιµου ύδατος κ.α.) Μισθώµατα βοσκης Π.Ο.Ε , , , Τακτικά έσοδα από δικαίωµα χρήσης οστεοφυλακείου , , , Τέλη Νεκροταφείων , , , Τέλη εµπορίας πόσιµου ύδατος , ,78 0, Τέλη κοινόχρηστων χώρων Π.Ο.Ε , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , , Λοιπά έσοδα , , , Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, , ,73 0,00 άρθρο 27 Ν 2130/90) Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων 2.422, , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ , , ,23 ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ , , ,23 ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Πρόστιµα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , , Πρόστιµα από παράνοµη βόσκηση 6.392, ,15 192, Έσοδα από παράνοµη υδροληψία 8.569, ,14 943, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 7.150, ,00 0,00 (Άρθρο 5 ν. 2323/1995 όπως αντικατασταθηκε από το άρθρο 4του ν.3190/2003) Πρόστιµο από αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου , ,96 534, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ Ν. 1080/ , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ , , ,50 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα , , ,43 παράστασης ΚΣ , , , ΚΣ , , , Υγειονοµική περίθαλψη , , , ΧΑΡΤ. ΜΙΣΘ , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , ΦΜΥ , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , ,49

10 ΧΑΡΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ 1.047,80 486,93 486, ΟΓΑ ΧΑΡ. ΑΙΡΕΤΩΝ 609,56 383,90 383, Φόρος αιρετών 20% , , , Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ , , , ΦΟΡΟΣ 1% 6.702, , , ΦΟΡΟΣ 4% , , , ΦΟΡΟΣ 8% , , , Φόρος 20% 6.000, , , Φόρος 3% σε αµοιβές εργολητπών , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , , ΦΠΑ 13% , , , Χαρτόσηµο και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήµου για µισθώµατα 837,00 837,00 837, ΦΠΑ 23% , , , Χαρτόσηµο ελεύθερων επαγγελµατιών και τρίτων ΟΓΑ χαρτοσήµου ελεύθερων επαγγελµατιών και τρίτων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , ΙΚΑ , , , Ειδική προσαύξηση , , , ΚΥΤ , , , ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ , , , ΤΣΚΥ , , , ΤΣΜΕ Ε , , , ΤΥ ΚΥ , , , ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ , , , ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φ.Π , , , ΕΠΙΚ. ΣΥΝΤ , , , ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 7.000, , , ΤΕΑ Υ , , , ΤΠ Υ 4.923, , , Ταµείο Νοµικών 882,85 294,50 294, Μ.Τ.Π.Υ , , , ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕ 1% , , , ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% , , , ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠ Υ (ΤΑ ΚΥ ΤΠ Υ) 1% , , , ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠ Υ ΗΜΟΣΙΟΥ 1% 1.276,57 755,03 755, ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠ Υ ΝΟΜΙΚΩΝ 307,38 82,60 82, Ε ΟΕΑΠ 1.000,00 146,10 146, ΤΣΠΕΑΘ 5.000,00 779,22 779, ΤΣΠΕΑΘ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 1.000,00 97,41 97, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ , , ,88 & ΑΝΕΙΟ ΤΠ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , ΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜ , , , ΑΠΕΡΓΙΑ/ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΛΗΦΘΕΝΤΑ , , , Ε.Μ..Υ..Α.Σ. 210,00 140,00 140,00

11 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 3.102, , , Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής ηµοσίων ,00 825,84 825,84 Συµβάσεων Χαρτόσηµο υπέρ Ε.Α..Σ ,00 44,17 44, ΟΓΑ χαρτοσήµου υπέρ Ε.Α..Σ ,00 8,24 8, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών 3.968,11 0, ,02 ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ , , ,89 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ , , ,05 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (Ανειδίκευτα) Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (Ειδικευµένα) , , , , , ,08 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα Λογαριασµού Σύνολο Σύνολο Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ , , ,07 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , , ,13 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Εισφορές εργοδότη ΙΚΑ , , , Εισφορές υπέρ Ταµείου Νοµικών 2.918, , , Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν , , , /52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) Ετησια υποχρεωτική εισφορά στον Τοµέα Επικ.Ασφ. δηµ.& , , ,00 κοιν.υπαλ.του ΤΕΑ Υ Ετησια υποχρεωτική εισφορά στον Τοµέα Προν.δηµ.& κοιν , , ,00 υπαλ. του ΤΠ Υ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 6.000, , ,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 5.000, , ,00

12 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο 1.00 ΑΣΕΠ (αρθρο 13Ν.2597/97) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,13 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000,00 195,15 195, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε , , ,01 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , Εξοδα παραστασεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρχου και προέδρου.σ(άρθρο 173) , , , Πάγια Αντιµισθία ηµάρχου , , , Πάγια αντιµισθία αντιδηµάρχων , , , Εξοδα παράστασης Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου 9.600, , , Εξοδα κίνησης Προέδρων τοπικών Συµβούλων , , , Εξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο ΚΚ Ν2685/99) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των 7.901, , ,74 λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης 3.915, , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ-Γενικές Υπηρεσιές 3.986, , , ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ,64 0,00 0, ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και ,64 0,00 0,00 φόρων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδροµικά τέλη , , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία , , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ Λοιποί φόροι Φόρος 20% επί των εσόδων παραχώρησης απλής χρήσης 3.00 αιγιαλού ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών , , , ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ , , ,49 ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του , , ,99 ήµου απάνες πραγµατοποίησης εκδηλώσεων , , , απάνες για την προβολή και ενηµέρωση πολιτών του 1.599, , ,00 ήµου Πολυγύρου Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα 975,00 61,50 61,50 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ,00 962,76 962, ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων ηµοσιοποίηση συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 962,76 962, απάνες δεξιώσεων εθνικών γιορτών ή τοπικών εορτών 5.000,00 962,76 962, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ , , ,69

13 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά , , ,69 µέσα ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 591,63 579,33 579, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 591,63 579,33 579, ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , , , Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του 1.00 ήµου ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 7.121, , ,78 αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών , ,86 921, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , ,86 921, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ , , ,99 ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ , , ,91 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 2.000,00 931,48 931, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ , , ,08 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , Τόκοι δανείου του Τ.Π.& , , , Τόκοι δανείου τράπεζας Πειραιώς , , , Τόκοι δανείων τράπεζας Εθνικής , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Χρεωλύσιο δανείου από το Τ.Π.& , , , Χρεωλύσιο δανείου από Τράπεζα Πειραιώς , , , Χρεωλύσιο δανείων απο Τράπεζα Εθνική , , , Χρεωλύσια δανείου από Τράπεζα Αγροτική ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , ,23 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ , , ,58 ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για τροχονόµους 9.251, , , Μορφωτικό - Πολιτιστικό - Αθλητικό και Κοινωνικό Νοµικό , , ,84 Πρόσωπο ήµου Πολυγύρου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις , , ,03 εισοδηµάτων σε τρίτους Απόδοση στην Κ.Ε. Η.ΠΟ για την υλοποίηση του , , ,03 προγράµµατος ' ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισοφρά υπέρ συνδέσµων Εισφορά υπέρ συνδέσµου ΦΟ..Σ.Α. Γ' ιαχειριστικής Ενότητας Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου 1.00 πληθυσµού ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,00

14 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 1.000,00 270,00 270, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000, , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία , , , Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την καταπολέµηση των κουνουπιών Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την καταπολέµηση Ψύλλων έτους Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε τίτλο: 7.38 "Ορθολογική διαχείριση οργανικών αποβλήτων του ήµου Πολυγύρου" Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την εφαρµογή προγράµµατος Μυοκτονίας - Απολυµάνσεων - Απεντοµώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικης για το Έτος Λοιπές προεραιτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις 1.00 εισοδηµάτων σε τρίτους Προστασία άµαχου πληθυσµού (ΚΥΑ Φ.301/2/663/ (ΦΕΚ584 Β') Προνιακά επιδόµατα , , , Προνικά επιδόµατα , , , Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριας Αναπηρίας , , , Επιδόµατα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµατολυτική αναµία, , , ,46 αιµορροφυλία, AIDS Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά , , , Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , , , Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / , , ,00 ακρωτηριασµένους Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής , , , Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών , , , Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου , , , Επίδοµα Τυφλότητας , , , Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα , , , Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών , , , Επίδοµα οµογενών - προσφύγων , , , Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις , , ,00 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ,80 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ,80 0,00 0, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης ,80 0,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζηµείωσης στους υπαλλήλους του ήµου Πολυγύρου Καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζηµείωσης στους υπαλλήλους του ήµου Πολυγύρου , ,00 0, , ,00 0,00

15 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δωρα 4.00 εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα),των υπαλλήλων ΚΕΠ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) , , , Τακτικές αποδοχες εκτάκτων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , , ,75 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου , , ,73 ικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύµβαση ηµοσίου , , ,50 ικαίου - ΤΥ ΚΥ ΕΡΓ. - Οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες Εργοδοτικές εισφ προσωπικού σε σύµβαση ηµ ικαίου 6.151, , ,12 ΤΣKY Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύµβαση ηµοσίου 3.106, ,54 606,08 ικαίου - ΙΚΑ ΕΡΓ. - Οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες ΤΕΑ Υ Εργοδότη 1.016,99 679,40 652, ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Εργοδότη , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύµβαση ηµοσίου 1.303, ,59 955,92 ικαίου - Οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες - Υγειονοµική Περίθαλψη Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου , , ,41 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 1.580, , ,10 χρόνου ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓ.ΤΠ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 561,55 360,52 327,53 χρόνου - ΤΣΠΕΑΘ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου , , ,78 χρόνου - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Οικονοµικές και ιοικητικές Υπηρεσίες - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές τεχνικών Εργασία έκδοσης και εκτύπωσης αποσπασµάτων κτηµατολογικών διαγραµµάτων για τα ακίνητα του ήµου στην υπηρεσία Κτηµατολογίου Αµοιβές Λογιστών Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων Χρήσης, Προσαρτήµατος) του ήµου Πολυγύρου που αφορά τη χρήση Κλείσιµο ισολογισµού & Α.Χ από Ορκωτούς Λογιστές

16 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε , , ,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών , , ,00 ήµου Πολυγύρου Φωτοτύπηση σχεδίων ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ , , , Λοιπά έξοδα τρίτων , , , Απολυµάνσεις - Μυοκτονίες κτιρίων ακινήτων ήµου 5.000, , ,00 Πολυγύρου Εργασία διαχείρισης στόλου οχηµάτων ήµου Πολυγύρου 7.970, , , ιαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντος των , , ,72 διοικητικών ορίων δήµου πολυγύρου από εξιδεικευµένο κτηνίατρο ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.576, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.576, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ , , ,06 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων Συνοικισµών Πολυγύρου ( πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού , , ,39 σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού , , , Υποστήριξη του HARDWARE της µηχανογράφισης του , , ,00 δήµου Υποστήριξη του SOFTWARE της µηχανογράφισης του , , ,22 δήµου ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 1.497,33 415,92 415, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 1.497,33 415,92 415,92 υπαλλήλων ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , , , Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων ηµοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000, , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ , , , Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π ,00 73,00 73, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου ήµου , , ,54 Πολυγύρου Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και , , ,08 πολλαπλών εκτυπ Προµήθεια εννιαίου εντύπου µηχανογράφησης - λογαριασµών -φακέλων , , ,08

17 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , ,97 755, ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 4.000,00 565,62 565, Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας , , , Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ήµου , , ,23 Πολυγύρου ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση , , ,85 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα , , , Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα Προµήθεια καυσίµων , , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων του ήµου , , ,94 Πολυγύρου Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , ,48 του ήµου Πολυγύρου ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ , , ,44 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000,00 154,98 154, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγ/σεων 1.000,00 154,98 154, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ , , ,21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ , , ,00 ΕΚΤΑΣΕΩΝ Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , , , Αγορά οικίας Ζαµπούνη , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Έπιπλα Σκεύη , , , Έπιπλα και σκεύη , , , Προµήθεια επίπλων.ε. Ζερβοχωρίων του ήµου Πολυγύρου Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα , , ,55 και λογισµικά Προµήθεια Φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων , , , Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών ,00 774,05 774,05 ήµου Πολυγύρου Λοιπός εξοπλισµός , , , Λοιπός εξοπλισµός 3.060, , , Προµήθεια καθισµάτων κερκίδων ,80 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , , ,97 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) , , , Τακτικές αποδοχες έκτακτου προσωπικού (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,51

18 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , , ,03 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,71 Κατασκήνωσης Παιδικής Εξοχής - ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - 375,51 55,51 20,08 Κατασκήνωσης Παιδικής Εξοχής - ΤΣΑΥ ΑΣΘ.ΕΡΓ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - 717,08 172,08 62,24 Κατασκήνωσης Παιδικής Εξοχής - ΤΣΑΥ ΚΥΡ. ΣΥΝΤ. ΕΡΓΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ , , , Λοιπά έξοδα τρίτων , , , Εργασία αποµαλυµάνσεων σχολικών κτιρίων και , , ,00 ποιµνιοστασίων ήµου Πολυγύρου ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.470, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.470, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ , , ,45 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (λεοφωρείων) , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ , , ,88 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , Οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης , , ,88 Μεταµόρφωσης Χαλκιδικής Προγράµµατα νεολαίας Επιχορήγηση από το Ίδρυµα Νεολαίας και δια βίου µάθησης (πρόγραµµα υποστήριξης πρωτοβουλιών νέων και µε τίτλο δράσης " Τέχνη και Πολιτισµός" "Οδηγός Πόλης ήµου Πολυγύρου" και κωδικό MIS στον Άξονα Προτεραιότητας "04 - Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη" Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων , , , Επιχορήγηση στο Κέντρο Πρόληψης κατά των ναρκοτικών , , ,00 <<ΠΝΟΗ>> ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 296,91 296, Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού ,00 296,91 296, Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού και λοιπών αναλωσίµων για τη φροντίδα των φιλοξενούµενων ζώων του κυνοκοµείου ,00 296,91 296, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση , , ,89 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα , , , Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ , ,95 981,84 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων , ,95 981, Ανταλλακτικά λεοφωρείων , ,95 981, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,27 0,00 0,00

Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο

Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΣΟ Α Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΩΝ 1 Οικονοµικό Έτος:2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένο ς Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.462.224,08 30.908.752,10 49.953.895,62 0,00 06.00 ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαµος, 13-08-2015 ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 10058 Ταχ. /νση Πολεµιστών 1941 Τ.Κ. 73400 Κίσσαµος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαµος, 13-08-2015 ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 10058 Ταχ. /νση Πολεµιστών 1941 Τ.Κ. 73400 Κίσσαµος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαµος, 13-08-2015 ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 10058 Ταχ. /νση Πολεµιστών 1941 Τ.Κ. 73400 Κίσσαµος ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ MAΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2009 OIKONOMIKO ETOΣ 2010

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2009 OIKONOMIKO ETOΣ 2010 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.500.000,00 851.372,50 980.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6

# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6 ! # %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 :! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6 #! ) 778)9 : ; 16?6 # Α # + / 0 & < & Β + Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα