Αειφόρα Σχολεία: ιερευνώντας τις Αντιφάσεις*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αειφόρα Σχολεία: ιερευνώντας τις Αντιφάσεις*"

Transcript

1 Αειφόρα Σχολεία: ιερευνώντας τις Αντιφάσεις* John Huckle, Athens, Ο John Huckle είναι ο κορυφαίος διανοητής της εκπαίδευσης για την Αειφορία. Στην οµιλία του σαν προσκεκληµένος οµιλητής του 4 ου Πανελλήνιου Συµποσίου «Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος», παρουσίασε µία συνοπτική περιγραφή του µοντέλου του Αειφόρου Σχολείου που εφαρµόζεται στο Ηνωµένο Βασίλειο και παράλληλα αξιολογώντας την µέχρι τώρα πορεία του επικεντρώθηκε στις αντιφάσεις που παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή του. Υποστήριξε ότι τα αειφόρα σχολεία µπορούν να επισπεύσουν την µετάβαση προς την αειφορία, αν αποτελέσουν µέρος πολιτικών επέκτασης της δηµοκρατίας µέσα και πέραν της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα υποστήριξε ότι η σηµερινή οικονοµική και οικολογική κρίση εστιάζουν στην ανάγκη για τέτοιες πολιτικές και στην επιθυµία για κοινά κοινοτικά σχολεία που θα υποστηρίζουν την περιβαλλοντική και πλανητική ιδιότητα του πολίτη. Το 4 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος» διοργανώθηκε από Το Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε συνδιοργανωτές το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΕΚΠΑ), Το ιδασκαλείο των Νηπιαγωγών το Τµήµα Χηµείας (ΕΚΠΑ), το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το MIO-ECSDE και συνεργαζόµενους φορείς, τον Οργανισµό Σχολικών Κτηρίων και το ΚΠΕ Ελευθερίου- Κορδελιού. Το Συµπόσιο πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 22,23 και 24 Ιανουαρίου 2010, στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. * Το κείµενο της οµιλίας έχει αποδοθεί στα Ελληνικά από τους εκπαιδευτικούς: Κωνσταντίνο Ιατρού και Μαριούσκα Τσάλµα. Το κείµενο βρίσκεται στη διεύθυνση: 1

2 2

3 Αειφόρα Σχολεία: ιερευνώντας τις Αντιφάσεις Sustainable Schools: exploring the contradictions John Huckle, Αθήνα, Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στο συνέδριό σας για το Αειφόρο Σχολείο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και τους διερµηνείς οι οποίοι θα κάνουν ό,τι καλύτερο µπορούν για να διασφαλίσουν ότι όσα θα δείτε και θα ακούσετε θα γίνουν κατανοητά στο µέγιστο βαθµό. Στα 45 λεπτά που θα ακολουθήσουν θα περιγράψω τις τρέχουσες εξελίξεις στην Αγγλία και θα προσπαθήσω να διερευνήσω ορισµένες αντιφάσεις της βρετανικής κυβερνητικής πολιτικής αλλά και της πρακτικής που ακολουθείται από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Θα υποστηρίξω ότι εάν πρόκειται το αειφόρο σχολείο να συµβάλει πραγµατικά σε ένα περισσότερο αειφόρο µέλλον, τότε πρέπει να προχωρήσει πέρα από το τρέχον κυρίαρχο πρότυπο του οικολογικού εκσυγχρονισµού και να υιοθετήσει πιο ριζοσπαστικές µορφές εκπαίδευσης, τόσο περιβαλλοντικές όσο και εκπαίδευσης του πολίτη. Θα χρειαστεί οι εκπαιδευτικοί να στοχαστούν πάνω στα βαθύτερα αίτια της µη βιώσιµης ανάπτυξης, τις επιπτώσεις της στη ζωή των παιδιών, και να υιοθετήσουν πιο ριζοσπαστικές κοινωνικές προσεγγίσεις που θα οδηγούν σε µια πιο κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης για την αειφορία στα σχολεία.. Έξι χρόνια πριν η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταστούν όλα τα σχολεία της χώρας αειφόρα µέσα στην επόµενη δεκαετία.. Σε µια οµιλία του το 2004, ο Τόνι Μπλερ υποσχέθηκε ότι «Η αειφόρος ανάπτυξη δεν θα είναι απλώς ένα µάθηµα στο σχολείο, αλλά θα είναι τα τούβλα, το τσιµέντο του, ο τρόπος µε τον οποίο θα λειτουργεί το σχολείο, αλλά ακόµα και ο τρόπος που θα παράγει τη δική του ενέργεια. Οι µαθητές µας δεν θα ακούνε απλώς και µόνον για την αειφόρο ανάπτυξη, θα ζουν και θα εργάζονται µέσα σε αυτή: το σχολείο θα αποτελεί ένα ζωντανό χώρο µάθησης και εξερεύνησης για να αντιληφθούν τι σηµαίνει αειφόρος τρόπος ζωής». Τα λόγια του δείχνουν τις δύο βασικές ιδέες της πολιτικής στρατηγικής. 1) Μαθητές, γονείς και δάσκαλοι µαθαίνουν αναλαµβάνοντας δράσεις 1 προνοώντας και φροντίζοντας, ώστε θέµατα όπως για παράδειγµα οι µετακινήσεις προς και από το σχολείο ή η τροφοδοσία να γίνονται µε πιο βιώσιµο τρόπο. 2) Το ίδιο το σχολείο θα πρέπει να είναι πρότυπο αειφόρου τρόπου ζωής 2, παράγοντας για παράδειγµα τη δική του ενέργεια. Σύµφωνα µε τη βρετανική κυβέρνηση ένα αειφόρο σχολείο είναι εκείνο που προετοιµάζει τους νέους για µια αειφόρο διαβίωση και τους καθοδηγεί σε τι πρέπει να φροντίζουν. Να φροντίζουν για τον εαυτό τους (για την υγεία τους και την ευηµερία τους). Να φροντίζουν για τους άλλους (παρακάµπτοντας διακρίσεις κουλτούρας, διαφορετικότητας και γενεών 3 ). 1 Learn by taking action. 2 School model sustainable ways of living. 3 Αcross cultures, distances and generations. 3

4 Και να φροντίζουν για το περιβάλλον (τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο). Το Υπουργείο Παιδείας δηµοσίευσε το Εθνικό Πλαίσιο για τα αειφόρα σχολεία το Εκτός από τη δέσµευση της µέριµνας, αυτό περιλάµβανε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και µια σειρά «Πυλών» - «Σηµείων Εισόδου» (Doorways) 4 µέσα από τα οποία τα σχολεία θα µπορούσαν να αναπτύξουν πιο βιώσιµες πρακτικές. Η αειφορία πρέπει να διευρυνθεί, µέσα από: Α) Τα Προγράµµατα Σπουδών (µάθησης και διδασκαλίας). Β) Τους Σχολικούς Χώρους (κτίρια και περιβάλλοντες χώροι) Γ) Τους εσµούς µε τις Κοινότητες, εγγύτερες και αποµακρυσµένες. Στη τελευταία σελίδα υπάρχει το διάγραµµα του πλαισίου για το αειφόρο σχολείο. Στο πάνω µέρος είναι οι Τρεις περιοχές της σχολικής ζωής 5 : Αναλυτικό Πρόγραµµα, Σχολικός Χώρος, και Κοινότητες. Στην κάτω αριστερή πλευρά βρίσκονται τα οκτώ Σηµεία Εισόδου Πύλες (Doorways) 6 : 1) Τρόφιµα και Ποτά. 2) Ενέργεια και Νερό. 3) Συγκοινωνίες και Μετακινήσεις. 4) Αγορές και Απόβλητα. 5) Κτήρια και Υπαίθριοι χώροι.. 6) Ένταξη και Συµµετοχή. 7) Τοπική Ευηµερία, και 8) Παγκόσµια διάσταση. Στο κάτω µέρος παρουσιάζονται οι τρόποι µε τους οποίους ένα σχολείο θα µπορούσε να διαχειριστεί το σηµείο εισόδου που αφορά την Ενέργεια και το Νερό. Κάτω δεξιά είναι οι προσδοκίες της κυβέρνησης ότι µέχρι το 2020 όλα τα σχολεία θα είναι τα µοντέλα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως την αιολική, την ηλιακή, τη βιοµάζα και τα βιοκαύσιµα θα καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Επιπλέον θα µεγιστοποιήσουν τη χρήση βρόχινου νερού και των πόρων των λυµάτων. Το εθνικό πλαίσιο προτείνει για κάθε πύλη ξεχωριστά, τι θα µπορούσαν να κάνουν τα σχολεία στις τρεις περιοχές: του Προγράµµατος Σπουδών, του Σχολικού Χώρου, και της Κοινότητας. Για παράδειγµα για το σηµείο εισόδου «Ταξίδια - Μετακινήσεις», τα µαθήµατα του σχολείου µπορούν να προσφέρουν τις απαιτούµενες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που χρειάζονται για τη διαχείριση αυτών των θεµάτων οι σχολικοί χώροι και τρόποι εργασίας είναι έτσι σχεδιασµένοι ώστε να προωθούν το περπάτηµα, το ποδήλατο και τα µαζικά µέσα µεταφοράς 4 Σε πιο ελεύθερη µετάφραση σαν «Πύλες» ή «Σηµεία Εισόδου» (Doorways), µπορούµε να θεωρήσουµε τους οκτώ σηµαντικότερους τοµείς της καθηµερινής µας ζωής. Ξεκινώντας από αυτά τα σηµεία και χρησιµοποιώντας πιο βιώσιµες δράσεις µάθησης, και καλλιεργώντας κατάλληλες νοοτροπίες, επιχειρείται να κατανοηθούν και ενσωµατωθούν από τους νέους οι έννοιες της Αειφόρου Ανάπτυξης και του Αειφόρου Τρόπου Ζωής. 5 Τhree areas of school life: Curriculum, campus, and community. 6 Τhe eight doorways: Food and Drink, Energy and Water, Travel and Traffic, Purchasing and Waste, Buildings and Grounds, Inclusion and Participation, Local Well-Being, and the Global Dimension 4

5 η κοινότητα εµπλέκεται στα προγράµµατα που προωθεί το σχολείο για τις µετακινήσεις τις συγκοινωνίες αλλά και για τις εκδροµές. Ένα πιο αειφόρο σχολείο έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Θέµατα διδασκαλίας και µάθησης είναι περισσότερο προσαρµοσµένα στις ανάγκες των µαθητών µε αποτέλεσµα οι µαθητές να είναι πιο ευτυχισµένοι και να τα καταφέρνουν καλύτερα. Το σχολείο εξοικονοµώντας πόρους και αγοράζοντας µε περισσότερη σύνεση, εξοικονοµεί χρήµατα. Οι γονείς και η κοινότητα συµµετέχουν περισσότερο στη ζωή του σχολείου, και από κοινού το σχολείο και η κοινότητα ανακαλύπτουν τον δρόµο για περισσότερο βιώσιµους τρόπους ζωής. Πολλά που θα βοηθήσουν τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, υπάρχουν στο διαδικτυακό ιστό των αειφόρων σχολείων. Υπάρχει διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό για δασκάλους και διευθυντές σχετικά µε το σχεδιασµό του αειφόρου σχολείου, καθώς και υποδειγµατικά µαθήµατα που διαχειρίζονται τις οκτώ πύλες - εισόδους, για µαθητές διαφορετικών ηλικιών. Για τα σχολεία υπάρχει διαθέσιµο εργαλείο αυτο-αξιολόγησης, ώστε να µπορεί να αποτιµηθεί η πρόοδος του σχολείου στην πορεία για την αειφορία. Το κυβερνητικό συµβούλιο που είναι επιφορτισµένο για τα προγράµµατα σπουδών έχει διαµορφώσει έναν οδηγό προγραµµάτων για τα σχολεία. Το National College for School Leadership 7 διαθέτει ένα σύνολο εργαλείων για την ανάπτυξη του Αειφόρου Σχολείου Καθοδηγητικά συγγράµµατα διατίθενται από διάφορες εµπορικές ή από άλλες σχετικές µε τον χώρο αυτό, εκδόσεις. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η WWF, προσφέρουν µαθήµατα και διαλέξεις για εκπαιδευτικούς. Όµως παρά την πολιτική που εφαρµόζεται, µε το εθνικό πλαίσιο και την περαιτέρω στήριξη και καθοδήγηση που παρέχεται, οι εκθέσεις του Office for Standards in Education 8, δείχνουν περιορισµένη πρόοδο προς την αειφορία. Υπάρχει περιορισµένη ενηµέρωση για την κυβερνητική πολιτική, περιορισµένη έµφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και η διδασκαλία είναι ασυνεπής και χωρίς συντονισµό. Στα περισσότερα σχολεία η Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη συνιστά ζήτηµα δευτερεύουσας σηµασίας.. 7 Εθνικό Κολέγιο για την Πρωτοπορία στα Σχολεία: Οργανισµός που δηµιουργήθηκε το 2009 στη Βρετανία µε σκοπό τη στήριξη των εκπαιδευτικών σε πρωτοπόρα προγράµµατα. 8 OFFSTED: Γραφείο Προτύπων στην Εκπαίδευση: Οργανισµός που δηµιουργήθηκε το 2007 στη Βρετανία µε σκοπό την επιθεώρηση των µονάδων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης προκειµένου να διαπιστώνεται η ευηµερία των παιδιών. 5

6 ίδεται περισσότερο βάρος στο τοπικό από ότι στο παγκόσµιο. Ορισµένα σχολεία πρωτοπορούν στον τοµέα αυτό αλλά τα περισσότερα ανήκουν στην πρωτοβάθµια και όχι στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τα συµπεράσµατα των εκθέσεων µας υπενθυµίζουν ότι τα συµβατικά σχολεία αναπαράγουν την ισχύουσα µη-βιώσιµη οικονοµική και πολιτιστική τάξη. Ενσωµατώνουν την εκπαίδευση για την αειφορία στον βαθµό που δεν αµφισβητείται ούτε απειλείται η ισχύουσα τάξη απλώς προωθείται µια µεταρρύθµιση ή µια πιο πράσινη εκδοχή του συνηθισµένου τρόπου δουλειάς 9. Υπάρχουν περιθώρια για πιο κριτική διδασκαλία και µάθηση µέσα στα συµβατικά σχολεία αλλά όσοι ενδιαφέρονται πραγµατικά για το Αειφόρο Σχολείο µπορούν να µάθουν πολλά από προοδευτικούς εκπαιδευτικούς όπως ο A.S. Neil και το σχολείο του στο Suffolk, το Summerhill. Αν πρόκειται τα σχολεία να προχωρήσουν όχι απλά σε µια συµβατική µεταρρύθµιση αλλά σε µια κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τότε όσοι σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές αλλά και οι δάσκαλοι, πρέπει να κάνουν ένα βήµα πίσω και να δούνε τη συνολική εικόνα όπως έκανε ο A. S. Neill. Ποιες είναι εκείνες οι δοµές και οι διαδικασίες που καθιστούν τους σύγχρονους τρόπους ζωής µη βιώσιµους; Ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στα παιδιά µας και στους νέους; Πώς µπορεί το σχολείο να συµβάλει στην ευτυχία και την ευηµερία των νέων και ταυτόχρονα να τους ωθήσει να συµµετάσχουν στην κοινωνική αλλαγή; Ο συγγραφέας Benjamin Barber διερευνά τις πραγµατικές αιτίες της µη Βιώσιµης ανάπτυξης και την επίδρασή της στους ανθρώπους και την πολιτική. Υποστηρίζει ότι, τις τελευταίες δεκαετίες ο καπιταλισµός απέφυγε την κρίση της υπερπαραγωγής προωθώντας αφ ενός µια κουλτούρα «παιδικότητας» στους ενήλικες και αφ ετέρου διαµορφώνοντας τα παιδιά ως καταναλωτές. Για τη συνέχιση του κύκλου της παραγωγής, της κατανάλωσης και του κέρδους, τα παιδιά πρέπει να µεγαλώνουν πολύ γρήγορα, οι ενήλικες να παραµένουν αιώνιοι έφηβοι, εκείνοι που δεν διαθέτουν αγοραστική ικανότητα, να εγκαταλείπονται, και το περιβάλλον και οικολογικοί πόροι να υφίσταται συνεχώς αυξανόµενες πιέσεις εξ αιτίας της κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών και υπηρεσιών. Ο Barber υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις, τα κυβερνητικά, και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι συνένοχοι στη νηπιοποίηση 10 των ενηλίκων και διαφθείρουν τα παιδιά. Η ιδιωτικοποίηση και η προώθηση των προϊόντων «µάρκας» 11 (branding) είναι συναφείς στρατηγικές. Η ιδιωτικοποίηση επεκτείνει τις ευκαιρίες για κέρδος ενώ το branding εξασφαλίζει ισχυρότερη προσήλωση στα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο καπιταλισµός. Η διαφήµιση, των προϊόντων «µάρκας» από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε στόχο τα παιδιά, παρακάµπτει τους γονείς και τους 9 a greener version of business as usual 10 infantalising adults 11 Βranding: Επωνυµοποίηση προϊόντων (Ευγενία Φλογαϊτη «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία» σελ. 60). Σε πιο ελεύθερη µετάφραση είναι η προσπάθεια χειραγώγησης των καταναλωτών προς προϊόντα «life style» γνωστών εµπορικών εταιρειών (συνήθως πολυεθνικών) που είναι πανάκριβα και η τιµή πώλησης τους δεν αντιστοιχεί στη πραγµατική τους αξία. 6

7 δασκάλους ως φύλακες των πραγµατικών συµφερόντων των παιδιών, και προσφέρει προσωρινές απολαύσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν τις ουσιαστικές ανάγκες. Ο προβληµατισµός ότι ο εµπορευµατικός καπιταλισµός µπορεί να απειλήσει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών καθώς και την ικανότητά τους για µάθηση, οδήγησε άλλους συγγραφείς να µιλήσουν για τοξική παιδική ηλικία. Το βιβλίο της Sue Palmer αναλύει τις δέκα όψεις της σύγχρονης παιδικής ηλικίας που παρουσιάζονται σε αυτή τη διαφάνεια και ενισχύει την άποψη του Barber µε στοιχεία από έρευνα που δείχνουν ότι «η πρώιµη αφύπνιση των παιδιών» ή η αντιµετώπισή τους ως ενήλικες, απειλεί την ανάπτυξη και οδηγεί σε προβλήµατα συµπεριφοράς και δυστυχίας. Η παθητικότητα και ο αυξανόµενος τρόπος ζωής σύµφωνα µε τα τηλεοπτικά πρότυπα 12, οδηγούν στην απώλεια της φαντασίας, την αδυναµία συγκέντρωσης, την τάση να ταυτίζεται το γεγονός µε την γνώση και την οµογενοποίηση των παιδικών µυαλών. Η κουλτούρα του καταναλωτισµού παράγει ακόµα περισσότερο ναρκισσιστές ενήλικες και παιδιά. Οι άνθρωποι είναι περισσότερο ατοµιστές, εγωκεντρικοί και δείχνουν µειωµένο ενδιαφέρον για τους άλλους αλλά και το περιβάλλον. Αυτού του είδους ο ναρκισσισµός γεννά στα παιδιά µη ρεαλιστικές προσδοκίες και τα ωθεί να αντιλαµβάνονται την επιτυχία και την ευτυχία µε περιορισµένους και καταστροφικούς τρόπους. Η εµπορευµατοποίηση της παιδικής ηλικίας οδηγεί σε δυστυχία και διανοητικές ασθένειες ανάµεσα στους νέους. Ο Ο.Ο.Σ.Α. αναφέρει ότι τα παιδιά στην Βρετανία κατατάσσονται ανάµεσα στα πιο δυστυχισµένα της Ευρώπης. Τα κορίτσια πλήττονται περισσότερο από τις εµπορευµατικές πιέσεις ενώ τα αγόρια δυσκολεύονται να µεγαλώσουν και να ωριµάσουν σ ένα κόσµο όπου τα κορίτσια τους ξεπερνούν, ενώ ταυτόχρονα πολλές παραδοσιακά ανδρικές δουλειές έχουν εξαφανισθεί. Η λαϊκή κουλτούρα εστιάζει στη ζωή των πλούσιων και διάσηµων προσφέροντας ένα περιορισµένο πλαίσιο προτύπων και ονείρων που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν. Προωθώντας την ιδέα ότι όλοι µπορούν να γίνουν πλούσιοι και διάσηµοι, αποσπά την προσοχή από την ανισότητα και το γεγονός ότι η κοινωνική κινητικότητα έχει µειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το αειφόρο σχολείο θα πρέπει να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν και να αντισταθούν στις εµπορικές και καταναλωτικές πιέσεις που διαµορφώνουν τη ζωή µας. Θα πρέπει να εξετάσει µια σειρά εναλλακτικών τρόπων ζωής και προτύπων και να αναπτύξει το απαραίτητο ψυχολογικό υπόβαθρο που χρειάζονται για να µπορούν να είναι ικανοποιηµένοι όταν η ζωή δεν προσφέρει τις ανταµοιβές που τόσο διαφηµίζονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Όπως ο καταναλωτικός καπιταλισµός έχει διαφθείρει τα παιδιά και έκανε τους ενήλικες παιδιά, έχει επίσης διαβρώσει και την δηµοκρατία. Η κυρίαρχη πολιτική ιδεολογία των δύο τελευταίων δεκαετιών ήταν ο Νέο-φιλελευθερισµός (neo liberalism), που τοποθετεί τις ελεύθερες αγορές πάνω και από τις κυβερνητικές ρυθµίσεις. Συσχετίζοντας την ελευθερία και τη βιωσιµότητα µε την προσωπική επιλογή του καταναλωτή, και σαµποτάροντας την συλλογική επιλογή και την κοινωνική 12 Screen-based lifestyle 7

8 συναίνεση, τελικά οδήγησε το άτοµο να αντικαθιστά την δηµόσια ελευθερία την κοινή ασφάλεια και τη βιωσιµότητα µε την ανασφαλή ιδιωτική ελευθερία. Στη Βρετανία µέχρι πρότινος ο Νεοφιλελευθερισµός φορούσε το προσωπείο του Τρίτου ρόµου του Μπλερ. Αυτό το µοντέλο υποστήριζε ότι πρόκειται για µια αναβαθµισµένη µορφή Σοσιαλδηµοκρατίας η οποία δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ δεξιάς ή αριστεράς, και δεν θέτει ταξικές παραµέτρους. Τελικά όµως περιορίστηκε στην αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών των ανεπαρκειών της αγοράς και όχι στην αµφισβήτηση του παγιωµένου πλούτου και εξουσίας. Η κρατική συρρίκνωση αποδείχθηκε πολιτικά αδύνατη, οι δηµόσιες δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται, και οι νεοφιλελεύθεροι τελικά έχουν στραφεί να χρησιµοποιούν το κράτος για να αναµορφώσουν κοινωνικούς θεσµούς, όπως η εκπαίδευση, µε βάση το µοντέλο της αγοράς. Οι πρόσφατες οικονοµικές και πολιτικές κρίσεις που έχουν επιβάλει την επιστροφή στην ανταγωνιστική πολιτική, και η άρνηση της πολιτικής της αειφορίας, έχουν ορατά αποτελέσµατα στις πολιτικές για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση. Η πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης για την Αειφόρο ανάπτυξη και τα Αειφόρα Σχολεία προωθεί τον «οικολογικό εκσυγχρονισµό» ή το «πρασίνισµα» του καπιταλισµού. Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν εγγενείς αντιφάσεις ανάµεσα στον καπιταλισµό και την αειφορία και υποστηρίζει ότι οι νέες τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένης της Οικονοµικής του Περιβάλλοντος, η συλλογική κοινωνική ευθύνη, οι περιβαλλοντικοί νόµοι και η εκπαίδευση για την αειφορία µπορούν να κάνουν πολλά, µε λίγα 13, να προσφέρουν κίνητρα για πιο πράσινη παραγωγή και κατανάλωση, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης του πολίτη, εξισορροπώντας µε αυτό τον τρόπο την οικονοµική ανάπτυξη µε την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η πολιτική του Τρίτου ρόµου είχε επίπτωση και στην πολιτική για την εκπαίδευση. Η µεγαλύτερη προσπάθεια και πίεση ασκήθηκε για τη βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας στα βασικά µαθήµατα, ώστε η Βρετανία να διαθέτει νεαρούς εργάτες ικανούς και ανταγωνιστικούς στην παγκόσµια οικονοµία. Η νέο-φιλελεύθερη έµφαση στην ατοµικότητα, στην δυνατότητα επιλογών από τον καταναλωτή και τον ανταγωνισµό της αγοράς αντανακλάται: Μεταξύ των µαθητών στις εξετάσεις και στα διαγωνίσµατα. Στις επιλογές των γονέων αλλά και στον ανταγωνισµό ανάµεσα στα σχολεία για να κερδίσουν µαθητές. Στη µεγαλύτερη εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα για τη δηµιουργία και τη χορηγία νέων σχολείων αλλά και την παροχή υπηρεσιών που µέχρι πρότινος παρείχε το κράτος. Η βασική αρχή ότι όλοι οι µαθητές φοιτούν στο σχολείο της περιοχής τους όπου η κοινωνική δικαιοσύνη και η ευχαρίστηση συνυπάρχουν µαζί µε ένα ευρύ αναλυτικό πρόγραµµα, έχει ατονήσει. Παρόλα αυτά, ορισµένα στοιχεία της βρετανικής εκπαιδευτικής πολιτικής αντανακλούν ακόµα σοσιαλδηµοκρατικές ιδέες. Για παράδειγµα υπάρχει αυξηµένη µέριµνα για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες, όπως υπάρχει και η απαίτηση να διδάσκεται στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η κοινωνικοπολιτική αγωγή Can do more with less. 14 Citizenship Education. 8

9 Με αυτό τον τρόπο η εκπαιδευτική πολιτική έρχεται σε αντίφαση µε την πολιτική της αειφορίας και αυτό εξηγεί από µια άποψη τα αποτελέσµατα των εκθέσεων που αναφέραµε προηγουµένως. Τα αυξηµένα διαγωνίσµατα και εξετάσεις ισχυροποιούν την ατοµικότητα, κι έτσι καταργείται η αρχή του να «ενδιαφέροµαι για τους άλλους». Η αύξηση της ανισότητας µεταξύ σχολείων και µαθητών περιορίζει την πύλη της «Ένταξης και Συµµετοχής». Οι αυξηµένες απαιτήσεις των γονιών και επιλογές σχολείων που αυξάνουν την απόσταση που διανύει ο µαθητής προς το σχολείο, περιορίζουν την πύλη των «Μετακινήσεων και των Συγκοινωνιών». Η διάβρωση της αρχής του ενιαίου σχολείου γενικής κατεύθυνσης 15 περιορίζει την πύλη της «Τοπικής Ευηµερίας» και η ιδιωτικοποίηση της σχολικής τροφοδοσίας (π.χ. σχολικό κυλικείο) περιορίζει την πύλη των «Φαγητών και των Ποτών». Τα σχολεία κτίζονται από ιδιώτες κατασκευαστές µε χαµηλά περιβαλλοντικά κριτήρια µε αποτέλεσµα η συντήρησή τους να κληροδοτεί δαπάνες στις µελλοντικές γενιές. (Πύλη «Ενέργεια Νερό») Εάν η τρέχουσα πολιτική για την αειφορία είναι γεµάτη αντιθέσεις και δεν ενθαρρύνει τελικά τα σχολεία να εξετάσουν τα αληθινά αίτια της µη βιώσιµης ανάπτυξης και τις ριζικές κοινωνικές εναλλακτικές λύσεις που µπορούν να προάγουν την αειφορία, τότε, τι πρέπει να κάνουµε; Μέχρι τώρα υποστήριξα ότι το αειφόρο σχολείο πρέπει να είναι ένα κοινό δηµόσιο σχολείο γενικής κατεύθυνσης, να διαθέτει ένα ευρύ πρόγραµµα σπουδών µέσα από το οποίο θα προωθείται στους µαθητές το ευ ζην και η ποιότητα ζωής και ενδυναµώνοντάς τους παράλληλα ως πολίτες ώστε να µπορούν να κατανοήσουν την πολιτική για την αειφορία. Στο τελευταίο µέρος της οµιλίας µου θα αναφερθώ στην προσοχή που πρέπει να δώσουν τα σχολεία αυτά στη θεωρία και τις πρακτικές του πράσινου σοσιαλισµού. Οι πράσινοι σοσιαλιστές υποστηρίζουν ότι η παγκόσµια κοινότητα σήµερα διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και τις τεχνολογίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων και να αποκαταστήσει την υγεία της ανθρώπινης φύσης αλλά και την υγεία του περιβάλλοντος 16. Οι πραγµατικές ανάγκες µπορούν να ικανοποιηθούν µε συντονισµένο σχεδιασµό παραγωγής σε όλα τα επίπεδα, σε τοπικό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο συνεταιρισµοί και τοµείς εθελοντικής εργασίας µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά µαζί µε τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα, αρκεί η οικονοµία να βασιστεί στις αρχές της αλληλεγγύης, της αυτο-διαχείρισης και του σεβασµού των ορίων που θέτουν τα οικολογικά συστήµατα και οι απαιτήσεις της παγκόσµιας δικαιοσύνης. Μείωση των ωρών εργασίας και ένα βασικό εισόδηµα για όλους, θα δώσει στους ανθρώπους την ελευθερία και το χρόνο να αναπτύξουν όλες τις πτυχές της ζωής τους. Πώς µπορούν να βοηθηθούν οι µαθητές να κατανοήσουν τα οφέλη της πράσινης σοσιαλιστικής οικονοµίας; Ο σχολικός «κλήρος γης» 17 είναι ένας χώρος στο οποίο 15 Comprehensive school: ενιαίο πολυκλαδικό σχολείο γενικής κατεύθυνσης. 16 Restore the health of human and non-human nature. 17 The school allotment: Μικρό κτήµα που εκµισθώνεται συνήθως από τη τοπική αυτοδιοίκηση γι αυτό το σκοπό. 9

10 µπορούν οι µαθητές να γνωρίσουν εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης. Η καλλιέργεια της τροφής µας απαιτεί συµµετοχικές διαδικασίες, κατάλληλες τεχνολογίες, αλληλοβοήθεια και σεβασµό στα οικολογικά όρια. Μέσα από τη µελέτη της ιστορίας της διανοµής των αγροτικών κλήρων στην Βρετανία, µπορούν οι µαθητές να µάθουν πολλά για τον ανταγωνισµό ανάµεσα σε πλούσιους και φτωχούς, για τις αρετές της δηµόσιας µέριµνας, το σχεδιασµό χρήσης και αξιοποίησης της γης, και για την ανάγκη κοινωνικής δράσης για την προστασία των δηµόσιων κεκτηµένων και της δηµόσιας περιουσίας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Ενώ η έννοια του σχολικού «κλήρου» υπάρχει σε πολλές συνταγές για το Αειφόρο Σχολείο, µόνον όταν οι µαθητές κατανοήσουν την έννοια του «κλήρου» µπορεί το σχολείο να γίνει παραγωγικός χώρος κριτικής εκπαίδευσης για την Αειφορία. Όσον αφορά την πολιτική και τα πολιτικά δικαιώµατα, ο πράσινος σοσιαλισµός επιδιώκει να µεταρρυθµίσει τα δικαιώµατα και τις ευθύνες, έτσι ώστε ο καθένας να έχει το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού, της συµµετοχής και της ευηµερίας, σε αντάλλαγµα την εργασία σε συµβατικούς ή µη τοµείς. Ο καθένας θα έχει εγγυηµένη εργασία και ένα βασικό εισόδηµα, και το ωράριο εργασίας στους συµβατικούς τοµείς θα µειωθεί κατά πολύ και θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την αυτο-ανάπτυξη του ατόµου, τη συµµετοχή στην πολιτική, και την εργασία σε µη συµβατικούς τοµείς της άτυπης οικονοµίας 18 Νέες µορφές οικολογικής δηµοκρατίας θα διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που παίρνονται λαµβάνουν υπόψη τα δικαιώµατα των επόµενων γενεών, των αποκοµµένων οµάδων, ενώ ταυτόχρονα νέες µορφές παγκόσµιας δηµοκρατίας θα έχουν τον έλεγχο της παγκόσµιας οικονοµίας µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αειφορίας. Έτσι, οι µαθητές πρέπει να ενθαρρυνθούν να στοχαστούν γιατί ο εθελοντισµός ή η συµµετοχή στη ζωή της κοινότητας αποτελεί δευτερεύον και όχι πρωτεύον ζήτηµα στις ζωές των περισσότερων ανθρώπων. Πρέπει να στοχαστούν πάνω στα οφέλη του δικαιώµατος του κάθε πολίτη στο βασικό εισόδηµα και ποιες υποχρεώσεις θα πρέπει να συνοδεύει το εν λόγω δικαίωµα. Να στοχαστούν επίσης τα οφέλη του περιορισµού και της ανακατανοµής του χρόνου εργασίας στην επίσηµη οικονοµία. Όσον αφορά την οικολογική και παγκόσµια ιδιότητα του πολίτη, πρέπει να στοχαστούν πάνω στα πενιχρά αποτελέσµατα της πρόσφατης διάσκεψης για τις κλιµατικές αλλαγές στην Κοπεγχάγη, και τα εναλλακτικά µοντέλα της παγκόσµιας δηµοκρατίας που πρότειναν οι διαδηλωτές και όσοι συµµετείχαν στην κλιµατική διάσκεψη για τα παιδιά. Σχετικά µε τα θέµατα του πολιτισµού, ο πράσινος σοσιαλισµός υποστηρίζει ότι ο καταναλωτισµός ενισχύεται από την αλλοτριωµένη εργασία που αποµακρύνει τον άνθρωπο από την πραγµατική του φύση, από τους άλλους ανθρώπους αλλά και από τον υπόλοιπο φυσικό κόσµο. Επανασυνδέοντας τους ανθρώπους µε τη φύση και παύοντας την αποξένωσή και τον αποµονωτισµό, τους δίνεται το δικαίωµα σε σηµαντική και αποδοτική εργασία αλλά και ο χρόνος για να εργαστούν προς τη κατεύθυνση της ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και τη συµµετοχή τους στην κοινωνία των πολιτών. Τέτοιες εξελίξεις θα ενθαρρύνουν τους ενήλικες να φθάσουν στην ωριµότητα, προστατεύοντας τα παιδιά τους από την εµπορευµατοποίηση. 18 Σε πιο ελεύθερη µετάφραση εννοεί ότι έχοντας ελεύθερο χρόνο θα µπορεί κάποιος να ασχοληθεί για παράδειγµα µε τα πολιτιστικά δρώµενα, µε τη καλλιέργεια λαχανικών, µε διάφορες κατασκευές, να προσφέρει µε εθελοντισµό, κ.τ.λ. 10

11 Τα αειφόρα σχολεία θα πρέπει να εξετάζουν εναλλακτικές µορφές κατανάλωσης και πρότυπα προσωπικότητας και κοινωνικής θέσης, που δεν θα εµπλέκουν τον καταναλωτισµό και την προώθηση προϊόντων «µάρκας» (branding) Να προτείνουν µια πιο ηθική προσέγγιση του καταναλωτισµού και του τίµιου εµπορίου, κυρίως σε ό,τι αφορά τα σηµεία εισόδου - (doorways) «Τρόφιµα Ποτά» και «Κατανάλωση - Απόβλητα». Στη Βρετανία η διαφηµιστική καµπάνια του σεφ Jamie Oliver που οργανώθηκε από την τηλεόραση έδειξε ότι η εµπορευµατοποίηση της σχολικής τροφοδοσίας χαµήλωσε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στα σχολικά γεύµατα και συνέβαλε στο να ξαναρχίσουν να µαγειρεύονται υγιεινά γεύµατα στο σχολείο, χρησιµοποιώντας τοπικά υλικά και εργατικά χέρια από τη ντόπια κοινότητα. Η Ορχήστρα Νέων της Βενεζουέλας «Σιµόν Μπολιβάρ» είναι µια απόδειξη για το πώς µπορεί να αλλάξουν οι ζωές των παιδιών, όταν τους δίνονται τα µέσα για µια προσωπική ανάπτυξη πέρα από τον καταναλωτισµό. Το αειφόρο σχολείο πρέπει να προωθεί τις τέχνες, γιατί µέσα από τη µουσική, τη λογοτεχνία και την υποκριτική αναπτύσσεται η αειφορία της ψυχής και του µυαλού. Η τέχνη οδηγεί στη διαπίστωση ότι και άλλα µη ανθρώπινα είδη έχουν δικαίωµα ύπαρξης και ότι η συνεχιζόµενη ευηµερία και των άλλων ειδών εµπλουτίζει τις ζωές µας. Συνοψίζοντας την οµιλία µου. Η τρέχουσα πολιτική για την αειφορία στα σχολεία, δίνει δυνατότητες αλλά δεν αρκεί. εν προσδιορίζει τις αιτίες αλλά ούτε και προτείνει εναλλακτικούς δρόµους. Είναι επίσης γεµάτη αντιφάσεις. Το αειφόρο σχολείο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να βλέπουν τους εαυτούς τους ως συµπαραγωγούς µιας νέας αειφόρου, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής τάξης. Τα θέµατα των προγραµµάτων σπουδών, του σχολικού χώρου και της κοινότητας πρέπει να αντιµετωπίζονται µέσα από την κριτική προσέγγιση του Πρασινίσµατος του Σοσιαλισµού παράλληλα µε το «Πρασίνισµα» του Καπιταλισµού. Τέλος, καλό είναι να θυµόµαστε ότι ζούµε σε µια περίοδο κρίσης. Οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί έχουν προδώσει την εµπιστοσύνη µας, οι δηµόσιες δαπάνες και οι κοινωνική σταθερότητα απειλούνται, κι ωστόσο υπάρχουν κάποια σηµάδια συλλογικής ελπίδας. Την ίδια ώρα που ισχυρές φωνές υψώνονται επιζητώντας µια επιστροφή σε µια ελαφρά πιο πράσινη εκδοχή της υπάρχουσας κατάστασης 19, το αειφόρο σχολείο πρέπει να προσφέρει εναλλακτικές προοπτικές ελπίδας προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Έτσι το έργο των δασκάλων θα συµβάλει στη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και της συναίνεσης πράγµα που επιζητά και ο κ.παπανδρέου. 19 a slightly greener version of business as usual 11

12 Ιστοσελίδες για περαιτέρω ανάγνωση: Η ιστοσελίδα των αειφόρων βρετανικών σχολείων είναι: Ακολουθήστε το βασικό σύνδεσµο από αυτό το site για να κατεβάσετε πολλές από τις δηµοσιεύσεις που αναφέρονται στο πρώτο µέρος της παρουσίασης. Sustainable schools: responding to new challenges and opportunities, J. Huckle, Geography, 94/1, 2009, pp Consumed, how markets corrupt children, infantalize adults, and swallow citizens whole, B. Barber, Norton, 2008 Caring for our world, a practical guide to ESD for ages 4 8, F. Martin & P. Owens, Geographical Association, 2008 The Democratic Paradox, C. Mouffe, Verso, 2009 Toxic Childhood, how the modern world is damaging our chidren and what we can do about it, Sue Palmer, Orion, 2007 The Green School, how your school can achieve and promote sustainability, S. Terry, Adamson, 2008 ESD and the Current Crisis of Capitalism: Teaching Beyond Green New Deals, J. Huckle, Journal of Education for Sustainable Development, Spring,

13 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Σηµεία Εισόδου ή Πύλες (Doorways) Προγράµµατα Σπουδών (διδακτική πρόνοια διαδικασία µάθησης) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Σχολικοί Χώροι (αξίες τρόποι εργασίας) Κοινότητα (Συντροφικότητα - διεύρυνση πληροφόρησης) Προσδοκίες Τρόφιµα και ποτά Ενέργεια και νερό Μέχρι το 2020 Συγκοινωνίες - Μετακινήσεις Αγορές - Απόβλητα Κτίρια - Υπαίθριοι χώροι Ένταξη - Συµµετοχή Τοπική Ευηµερία Παγκόσµια διάσταση Ενέργεια και νερό Τα Προγράµµατα Σπουδών παρέχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται, για τη διαχείριση θεµάτων που αφορούν την ενέργεια και το νερό, από την τοπική κλίµακα έως τη παγκόσµια, από το σχολείο µέχρι και το σπίτι. Το σχολείο αναθεωρεί τη χρήση που κάνει στην ενέργεια και το νερό και εγκαθιδρύει πολιτικές µείωσης τους µέσω σωστής διαχείρισης και εφαρµογής κατάλληλων τεχνολογιών. Το σχολείο χρησιµοποιώντας τις επικοινωνίες του, τις υπηρεσίες του, τις επαφές του και τη συµµετοχή του στις διάφορες κοινότητες, προωθεί την ενηµέρωση σε θέµατα ανανεώσιµων πηγών, εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης νερού και αποβλήτων. Μέχρι το 2020 όλα τα σχολεία θα είναι τα µοντέλα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως αιολική, ηλιακή, τη βιοµάζα και τα βιοκαύσιµα θα καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Επιπλέον θα µεγιστοποιήσουν τη χρήση του βρόχινου νερού και των πόρων των λυµάτων. 13

14 14

Αειφόρo σχολείo: Διερευνώντας τις αντιφάσεις

Αειφόρo σχολείo: Διερευνώντας τις αντιφάσεις Αειφόρo σχολείo: Διερευνώντας τις αντιφάσεις του John Huckle 1 Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από την παρουσίαση του John Huckle στο 4 ο Πανελλήνιο συμπόσιο με θέμα «Το αειφόρο σχολείο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο για Παιδιά με Δικαιώματα ΛΗΔΑ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Σχολείο για Παιδιά με Δικαιώματα ΛΗΔΑ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Σχολείο για Παιδιά με Δικαιώματα ΛΗΔΑ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1 «Ανθρώπινο σχολείο» χαρακτηρίζεται το σχολείο στο οποίο κανένα παιδί δεν αποκλείεται, δεν περιθωριοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ):

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ): Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ): στόχοι, μέθοδοι, προοπτικές Αναγνωστάκης Σπύρος, Υπεύθυνος - Οικονόμου Κων., Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία»

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία» Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία» Δείκτες απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ/ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ) CYMEPA (ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Θα κατατάξουμε τις Θεματικές Ενότητες που απαρτίζουν μια Βιώσιμη κοινότητα σε τέσσερες Πυλώνες Βιωσιμότητας. Ο λόγος είναι αφ ενός μεν η διευκόλυνση στη κατηγοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τμήμα Χημείας -Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Διδασκαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο

Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο Δήμητρα Σωτηροπούλου Δρ Γεωπονικών Επιστημων Διευθύντρια 1 ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου ΚΠΕ Δραπετσώνας 29 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαίδευση και το σχολείο παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας

Η βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας A: Συμμετέχοντες Η βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες/εταίροι; - Μαθητές - Σύλλογος γονέων - Σύλλογος Διδασκόντων - Δήμος - Πολιτιστικοί Σύλλογοι - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις - ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Υιοθετήθηκε στην 20 η Γενική Συνέλευση του ENOC, 22 Σεπτεμβρίου 2016, Βίλνιους Εμείς, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Το αστικό περιβάλλον σήμερα, η αρχή της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και παραδείγματα ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων

Το αστικό περιβάλλον σήμερα, η αρχή της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και παραδείγματα ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων Το αστικό περιβάλλον σήμερα, η αρχή της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και παραδείγματα ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων Φερενίκη Βαταβάλη Δρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

για την ε κ π α ί δ ε υ σ η Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ - Α Ν Ο Ι Ξ Η 2 0 1 0 Τ ε ύ χ ο ς 4 4 3 Τ.Θ. 50957 Θεσσαλονίκη 22-GR 54014

για την ε κ π α ί δ ε υ σ η Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ - Α Ν Ο Ι Ξ Η 2 0 1 0 Τ ε ύ χ ο ς 4 4 3 Τ.Θ. 50957 Θεσσαλονίκη 22-GR 54014 για την ε κ π α ί δ ε υ σ η Τ.Θ. 50957 Θεσσαλονίκη 22-GR 54014 Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ - Α Ν Ο Ι Ξ Η 2 0 1 0 Τ ε ύ χ ο ς 4 4 3 για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 44 Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Θεσσαλονίκη ISSN

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Ανθρώπινα δικαιώµατα Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Περισσότερο από 100 εκατοµµύρια παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο. 44 εκατοµµύρια από αυτά ζουν στην Αφρική, 32 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1) ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2) ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο ελληνικό σχολείο

Αειφόρο ελληνικό σχολείο Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης 2015, Τεύχος 1, σσ. 125-129 Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης doi: http://dx.doi.org/10.12681/dial.8885

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη (5538)

Κείμενο Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη (5538) Κείμενο Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη (5538) Η τυπική διαδικασία καθημερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή στην τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον μαθητή να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το περπάτημα αποδίδει!

Το περπάτημα αποδίδει! Το περπάτημα αποδίδει! General Information Summary Αυτή η εργασία είναι μια δεκαετής εκστρατεία που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του περπατήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί και

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Το περπάτημα αποδίδει!

Το περπάτημα αποδίδει! Το περπάτημα αποδίδει! Γενικές Πληροφορίες Περίληψη Αυτή η εργασία είναι μια δεκαετής εκστρατεία που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του περπατήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αριστοτελική Φρόνηση

Η Αριστοτελική Φρόνηση Η Αριστοτελική Φρόνηση µία δια βίου πρακτική για τον δια βίου µαθητευόµενο Χριστίνα Ζουρνά ΠΜΣ ΕΚΠ ΠΑΜΑΚ ΒΜ και σύγχρονη Πολιτεία Αυτό που θεωρείται πολύ σηµαντικό στο πρόγραµµα των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμοι κύριοι Υπουργοί. Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, Κυρίες και Κύριοι,

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμοι κύριοι Υπουργοί. Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, Κυρίες και Κύριοι, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU EUROPEAN COMMISSION ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ REPRESENTATION IN CYPRUS Επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ενεργειακού Γραφείου Πολιτών Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ Γιώργος Παυλικάκης Δρ Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Υπεύθυνος ΠΕ Δ Δ/νσηςνσης Δ.Ε. Αθήνας E-mail: pavlikak@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

2016 Ενεργός Πολίτης

2016 Ενεργός Πολίτης 2016 Ενεργός Πολίτης «Δρούμε τοπικά, σκεφτόμαστε παγκόσμια» Εισαγωγή Στα πλαίσια του μαθησιακού πεδίου «Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη» (της ερευνητικής εργασίας- project), οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν τους γονείς, τους μαθητές και τους δασκάλους για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών μας. Συμβουλές για τους

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 4 Ο : Συνέπειες

ΆΡΘΡΟ 4 Ο : Συνέπειες ΆΡΘΡΟ 4 Ο : Συνέπειες Ως διαδεδοµένη στάση ζωής ο υπερκαταναλωτισµός διαµορφώνει συνθήκες που υποβαθµίζουν την κοινωνία και τον άνθρωπο. Η κατανάλωση προϋποθέτει κοινωνική δύναµη για την απόκτηση της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πολιτική του Σχολείου για την Αγωγή Ζωής

Η Πολιτική του Σχολείου για την Αγωγή Ζωής Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας Σχολικό έτος: 2011-2012 Η Πολιτική του Σχολείου για την Αγωγή Ζωής Θέμα για όλες τις τάξεις: Η ποιότητα της σχολικής ζωής των παιδιών του σχολείου, εξαιτίας της αλματώδους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν :

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν : ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή]

Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή] 41 Διαγώνισµα 121 Κριτική Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή] Η αξιολόγηση των µαθητών στο σχολείο είναι µια διαδικασία στενά συνυφασµένη µε τη διδακτική πράξη και κατ επέκταση µε τη συνολική κοινωνική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα