Αειφόρα Σχολεία: ιερευνώντας τις Αντιφάσεις*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αειφόρα Σχολεία: ιερευνώντας τις Αντιφάσεις*"

Transcript

1 Αειφόρα Σχολεία: ιερευνώντας τις Αντιφάσεις* John Huckle, Athens, Ο John Huckle είναι ο κορυφαίος διανοητής της εκπαίδευσης για την Αειφορία. Στην οµιλία του σαν προσκεκληµένος οµιλητής του 4 ου Πανελλήνιου Συµποσίου «Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος», παρουσίασε µία συνοπτική περιγραφή του µοντέλου του Αειφόρου Σχολείου που εφαρµόζεται στο Ηνωµένο Βασίλειο και παράλληλα αξιολογώντας την µέχρι τώρα πορεία του επικεντρώθηκε στις αντιφάσεις που παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή του. Υποστήριξε ότι τα αειφόρα σχολεία µπορούν να επισπεύσουν την µετάβαση προς την αειφορία, αν αποτελέσουν µέρος πολιτικών επέκτασης της δηµοκρατίας µέσα και πέραν της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα υποστήριξε ότι η σηµερινή οικονοµική και οικολογική κρίση εστιάζουν στην ανάγκη για τέτοιες πολιτικές και στην επιθυµία για κοινά κοινοτικά σχολεία που θα υποστηρίζουν την περιβαλλοντική και πλανητική ιδιότητα του πολίτη. Το 4 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος» διοργανώθηκε από Το Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε συνδιοργανωτές το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΕΚΠΑ), Το ιδασκαλείο των Νηπιαγωγών το Τµήµα Χηµείας (ΕΚΠΑ), το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το MIO-ECSDE και συνεργαζόµενους φορείς, τον Οργανισµό Σχολικών Κτηρίων και το ΚΠΕ Ελευθερίου- Κορδελιού. Το Συµπόσιο πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 22,23 και 24 Ιανουαρίου 2010, στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. * Το κείµενο της οµιλίας έχει αποδοθεί στα Ελληνικά από τους εκπαιδευτικούς: Κωνσταντίνο Ιατρού και Μαριούσκα Τσάλµα. Το κείµενο βρίσκεται στη διεύθυνση: 1

2 2

3 Αειφόρα Σχολεία: ιερευνώντας τις Αντιφάσεις Sustainable Schools: exploring the contradictions John Huckle, Αθήνα, Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στο συνέδριό σας για το Αειφόρο Σχολείο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και τους διερµηνείς οι οποίοι θα κάνουν ό,τι καλύτερο µπορούν για να διασφαλίσουν ότι όσα θα δείτε και θα ακούσετε θα γίνουν κατανοητά στο µέγιστο βαθµό. Στα 45 λεπτά που θα ακολουθήσουν θα περιγράψω τις τρέχουσες εξελίξεις στην Αγγλία και θα προσπαθήσω να διερευνήσω ορισµένες αντιφάσεις της βρετανικής κυβερνητικής πολιτικής αλλά και της πρακτικής που ακολουθείται από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Θα υποστηρίξω ότι εάν πρόκειται το αειφόρο σχολείο να συµβάλει πραγµατικά σε ένα περισσότερο αειφόρο µέλλον, τότε πρέπει να προχωρήσει πέρα από το τρέχον κυρίαρχο πρότυπο του οικολογικού εκσυγχρονισµού και να υιοθετήσει πιο ριζοσπαστικές µορφές εκπαίδευσης, τόσο περιβαλλοντικές όσο και εκπαίδευσης του πολίτη. Θα χρειαστεί οι εκπαιδευτικοί να στοχαστούν πάνω στα βαθύτερα αίτια της µη βιώσιµης ανάπτυξης, τις επιπτώσεις της στη ζωή των παιδιών, και να υιοθετήσουν πιο ριζοσπαστικές κοινωνικές προσεγγίσεις που θα οδηγούν σε µια πιο κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης για την αειφορία στα σχολεία.. Έξι χρόνια πριν η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταστούν όλα τα σχολεία της χώρας αειφόρα µέσα στην επόµενη δεκαετία.. Σε µια οµιλία του το 2004, ο Τόνι Μπλερ υποσχέθηκε ότι «Η αειφόρος ανάπτυξη δεν θα είναι απλώς ένα µάθηµα στο σχολείο, αλλά θα είναι τα τούβλα, το τσιµέντο του, ο τρόπος µε τον οποίο θα λειτουργεί το σχολείο, αλλά ακόµα και ο τρόπος που θα παράγει τη δική του ενέργεια. Οι µαθητές µας δεν θα ακούνε απλώς και µόνον για την αειφόρο ανάπτυξη, θα ζουν και θα εργάζονται µέσα σε αυτή: το σχολείο θα αποτελεί ένα ζωντανό χώρο µάθησης και εξερεύνησης για να αντιληφθούν τι σηµαίνει αειφόρος τρόπος ζωής». Τα λόγια του δείχνουν τις δύο βασικές ιδέες της πολιτικής στρατηγικής. 1) Μαθητές, γονείς και δάσκαλοι µαθαίνουν αναλαµβάνοντας δράσεις 1 προνοώντας και φροντίζοντας, ώστε θέµατα όπως για παράδειγµα οι µετακινήσεις προς και από το σχολείο ή η τροφοδοσία να γίνονται µε πιο βιώσιµο τρόπο. 2) Το ίδιο το σχολείο θα πρέπει να είναι πρότυπο αειφόρου τρόπου ζωής 2, παράγοντας για παράδειγµα τη δική του ενέργεια. Σύµφωνα µε τη βρετανική κυβέρνηση ένα αειφόρο σχολείο είναι εκείνο που προετοιµάζει τους νέους για µια αειφόρο διαβίωση και τους καθοδηγεί σε τι πρέπει να φροντίζουν. Να φροντίζουν για τον εαυτό τους (για την υγεία τους και την ευηµερία τους). Να φροντίζουν για τους άλλους (παρακάµπτοντας διακρίσεις κουλτούρας, διαφορετικότητας και γενεών 3 ). 1 Learn by taking action. 2 School model sustainable ways of living. 3 Αcross cultures, distances and generations. 3

4 Και να φροντίζουν για το περιβάλλον (τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο). Το Υπουργείο Παιδείας δηµοσίευσε το Εθνικό Πλαίσιο για τα αειφόρα σχολεία το Εκτός από τη δέσµευση της µέριµνας, αυτό περιλάµβανε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και µια σειρά «Πυλών» - «Σηµείων Εισόδου» (Doorways) 4 µέσα από τα οποία τα σχολεία θα µπορούσαν να αναπτύξουν πιο βιώσιµες πρακτικές. Η αειφορία πρέπει να διευρυνθεί, µέσα από: Α) Τα Προγράµµατα Σπουδών (µάθησης και διδασκαλίας). Β) Τους Σχολικούς Χώρους (κτίρια και περιβάλλοντες χώροι) Γ) Τους εσµούς µε τις Κοινότητες, εγγύτερες και αποµακρυσµένες. Στη τελευταία σελίδα υπάρχει το διάγραµµα του πλαισίου για το αειφόρο σχολείο. Στο πάνω µέρος είναι οι Τρεις περιοχές της σχολικής ζωής 5 : Αναλυτικό Πρόγραµµα, Σχολικός Χώρος, και Κοινότητες. Στην κάτω αριστερή πλευρά βρίσκονται τα οκτώ Σηµεία Εισόδου Πύλες (Doorways) 6 : 1) Τρόφιµα και Ποτά. 2) Ενέργεια και Νερό. 3) Συγκοινωνίες και Μετακινήσεις. 4) Αγορές και Απόβλητα. 5) Κτήρια και Υπαίθριοι χώροι.. 6) Ένταξη και Συµµετοχή. 7) Τοπική Ευηµερία, και 8) Παγκόσµια διάσταση. Στο κάτω µέρος παρουσιάζονται οι τρόποι µε τους οποίους ένα σχολείο θα µπορούσε να διαχειριστεί το σηµείο εισόδου που αφορά την Ενέργεια και το Νερό. Κάτω δεξιά είναι οι προσδοκίες της κυβέρνησης ότι µέχρι το 2020 όλα τα σχολεία θα είναι τα µοντέλα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως την αιολική, την ηλιακή, τη βιοµάζα και τα βιοκαύσιµα θα καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Επιπλέον θα µεγιστοποιήσουν τη χρήση βρόχινου νερού και των πόρων των λυµάτων. Το εθνικό πλαίσιο προτείνει για κάθε πύλη ξεχωριστά, τι θα µπορούσαν να κάνουν τα σχολεία στις τρεις περιοχές: του Προγράµµατος Σπουδών, του Σχολικού Χώρου, και της Κοινότητας. Για παράδειγµα για το σηµείο εισόδου «Ταξίδια - Μετακινήσεις», τα µαθήµατα του σχολείου µπορούν να προσφέρουν τις απαιτούµενες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που χρειάζονται για τη διαχείριση αυτών των θεµάτων οι σχολικοί χώροι και τρόποι εργασίας είναι έτσι σχεδιασµένοι ώστε να προωθούν το περπάτηµα, το ποδήλατο και τα µαζικά µέσα µεταφοράς 4 Σε πιο ελεύθερη µετάφραση σαν «Πύλες» ή «Σηµεία Εισόδου» (Doorways), µπορούµε να θεωρήσουµε τους οκτώ σηµαντικότερους τοµείς της καθηµερινής µας ζωής. Ξεκινώντας από αυτά τα σηµεία και χρησιµοποιώντας πιο βιώσιµες δράσεις µάθησης, και καλλιεργώντας κατάλληλες νοοτροπίες, επιχειρείται να κατανοηθούν και ενσωµατωθούν από τους νέους οι έννοιες της Αειφόρου Ανάπτυξης και του Αειφόρου Τρόπου Ζωής. 5 Τhree areas of school life: Curriculum, campus, and community. 6 Τhe eight doorways: Food and Drink, Energy and Water, Travel and Traffic, Purchasing and Waste, Buildings and Grounds, Inclusion and Participation, Local Well-Being, and the Global Dimension 4

5 η κοινότητα εµπλέκεται στα προγράµµατα που προωθεί το σχολείο για τις µετακινήσεις τις συγκοινωνίες αλλά και για τις εκδροµές. Ένα πιο αειφόρο σχολείο έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Θέµατα διδασκαλίας και µάθησης είναι περισσότερο προσαρµοσµένα στις ανάγκες των µαθητών µε αποτέλεσµα οι µαθητές να είναι πιο ευτυχισµένοι και να τα καταφέρνουν καλύτερα. Το σχολείο εξοικονοµώντας πόρους και αγοράζοντας µε περισσότερη σύνεση, εξοικονοµεί χρήµατα. Οι γονείς και η κοινότητα συµµετέχουν περισσότερο στη ζωή του σχολείου, και από κοινού το σχολείο και η κοινότητα ανακαλύπτουν τον δρόµο για περισσότερο βιώσιµους τρόπους ζωής. Πολλά που θα βοηθήσουν τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, υπάρχουν στο διαδικτυακό ιστό των αειφόρων σχολείων. Υπάρχει διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό για δασκάλους και διευθυντές σχετικά µε το σχεδιασµό του αειφόρου σχολείου, καθώς και υποδειγµατικά µαθήµατα που διαχειρίζονται τις οκτώ πύλες - εισόδους, για µαθητές διαφορετικών ηλικιών. Για τα σχολεία υπάρχει διαθέσιµο εργαλείο αυτο-αξιολόγησης, ώστε να µπορεί να αποτιµηθεί η πρόοδος του σχολείου στην πορεία για την αειφορία. Το κυβερνητικό συµβούλιο που είναι επιφορτισµένο για τα προγράµµατα σπουδών έχει διαµορφώσει έναν οδηγό προγραµµάτων για τα σχολεία. Το National College for School Leadership 7 διαθέτει ένα σύνολο εργαλείων για την ανάπτυξη του Αειφόρου Σχολείου Καθοδηγητικά συγγράµµατα διατίθενται από διάφορες εµπορικές ή από άλλες σχετικές µε τον χώρο αυτό, εκδόσεις. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η WWF, προσφέρουν µαθήµατα και διαλέξεις για εκπαιδευτικούς. Όµως παρά την πολιτική που εφαρµόζεται, µε το εθνικό πλαίσιο και την περαιτέρω στήριξη και καθοδήγηση που παρέχεται, οι εκθέσεις του Office for Standards in Education 8, δείχνουν περιορισµένη πρόοδο προς την αειφορία. Υπάρχει περιορισµένη ενηµέρωση για την κυβερνητική πολιτική, περιορισµένη έµφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και η διδασκαλία είναι ασυνεπής και χωρίς συντονισµό. Στα περισσότερα σχολεία η Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη συνιστά ζήτηµα δευτερεύουσας σηµασίας.. 7 Εθνικό Κολέγιο για την Πρωτοπορία στα Σχολεία: Οργανισµός που δηµιουργήθηκε το 2009 στη Βρετανία µε σκοπό τη στήριξη των εκπαιδευτικών σε πρωτοπόρα προγράµµατα. 8 OFFSTED: Γραφείο Προτύπων στην Εκπαίδευση: Οργανισµός που δηµιουργήθηκε το 2007 στη Βρετανία µε σκοπό την επιθεώρηση των µονάδων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης προκειµένου να διαπιστώνεται η ευηµερία των παιδιών. 5

6 ίδεται περισσότερο βάρος στο τοπικό από ότι στο παγκόσµιο. Ορισµένα σχολεία πρωτοπορούν στον τοµέα αυτό αλλά τα περισσότερα ανήκουν στην πρωτοβάθµια και όχι στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τα συµπεράσµατα των εκθέσεων µας υπενθυµίζουν ότι τα συµβατικά σχολεία αναπαράγουν την ισχύουσα µη-βιώσιµη οικονοµική και πολιτιστική τάξη. Ενσωµατώνουν την εκπαίδευση για την αειφορία στον βαθµό που δεν αµφισβητείται ούτε απειλείται η ισχύουσα τάξη απλώς προωθείται µια µεταρρύθµιση ή µια πιο πράσινη εκδοχή του συνηθισµένου τρόπου δουλειάς 9. Υπάρχουν περιθώρια για πιο κριτική διδασκαλία και µάθηση µέσα στα συµβατικά σχολεία αλλά όσοι ενδιαφέρονται πραγµατικά για το Αειφόρο Σχολείο µπορούν να µάθουν πολλά από προοδευτικούς εκπαιδευτικούς όπως ο A.S. Neil και το σχολείο του στο Suffolk, το Summerhill. Αν πρόκειται τα σχολεία να προχωρήσουν όχι απλά σε µια συµβατική µεταρρύθµιση αλλά σε µια κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τότε όσοι σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές αλλά και οι δάσκαλοι, πρέπει να κάνουν ένα βήµα πίσω και να δούνε τη συνολική εικόνα όπως έκανε ο A. S. Neill. Ποιες είναι εκείνες οι δοµές και οι διαδικασίες που καθιστούν τους σύγχρονους τρόπους ζωής µη βιώσιµους; Ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στα παιδιά µας και στους νέους; Πώς µπορεί το σχολείο να συµβάλει στην ευτυχία και την ευηµερία των νέων και ταυτόχρονα να τους ωθήσει να συµµετάσχουν στην κοινωνική αλλαγή; Ο συγγραφέας Benjamin Barber διερευνά τις πραγµατικές αιτίες της µη Βιώσιµης ανάπτυξης και την επίδρασή της στους ανθρώπους και την πολιτική. Υποστηρίζει ότι, τις τελευταίες δεκαετίες ο καπιταλισµός απέφυγε την κρίση της υπερπαραγωγής προωθώντας αφ ενός µια κουλτούρα «παιδικότητας» στους ενήλικες και αφ ετέρου διαµορφώνοντας τα παιδιά ως καταναλωτές. Για τη συνέχιση του κύκλου της παραγωγής, της κατανάλωσης και του κέρδους, τα παιδιά πρέπει να µεγαλώνουν πολύ γρήγορα, οι ενήλικες να παραµένουν αιώνιοι έφηβοι, εκείνοι που δεν διαθέτουν αγοραστική ικανότητα, να εγκαταλείπονται, και το περιβάλλον και οικολογικοί πόροι να υφίσταται συνεχώς αυξανόµενες πιέσεις εξ αιτίας της κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών και υπηρεσιών. Ο Barber υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις, τα κυβερνητικά, και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι συνένοχοι στη νηπιοποίηση 10 των ενηλίκων και διαφθείρουν τα παιδιά. Η ιδιωτικοποίηση και η προώθηση των προϊόντων «µάρκας» 11 (branding) είναι συναφείς στρατηγικές. Η ιδιωτικοποίηση επεκτείνει τις ευκαιρίες για κέρδος ενώ το branding εξασφαλίζει ισχυρότερη προσήλωση στα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο καπιταλισµός. Η διαφήµιση, των προϊόντων «µάρκας» από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε στόχο τα παιδιά, παρακάµπτει τους γονείς και τους 9 a greener version of business as usual 10 infantalising adults 11 Βranding: Επωνυµοποίηση προϊόντων (Ευγενία Φλογαϊτη «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία» σελ. 60). Σε πιο ελεύθερη µετάφραση είναι η προσπάθεια χειραγώγησης των καταναλωτών προς προϊόντα «life style» γνωστών εµπορικών εταιρειών (συνήθως πολυεθνικών) που είναι πανάκριβα και η τιµή πώλησης τους δεν αντιστοιχεί στη πραγµατική τους αξία. 6

7 δασκάλους ως φύλακες των πραγµατικών συµφερόντων των παιδιών, και προσφέρει προσωρινές απολαύσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν τις ουσιαστικές ανάγκες. Ο προβληµατισµός ότι ο εµπορευµατικός καπιταλισµός µπορεί να απειλήσει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών καθώς και την ικανότητά τους για µάθηση, οδήγησε άλλους συγγραφείς να µιλήσουν για τοξική παιδική ηλικία. Το βιβλίο της Sue Palmer αναλύει τις δέκα όψεις της σύγχρονης παιδικής ηλικίας που παρουσιάζονται σε αυτή τη διαφάνεια και ενισχύει την άποψη του Barber µε στοιχεία από έρευνα που δείχνουν ότι «η πρώιµη αφύπνιση των παιδιών» ή η αντιµετώπισή τους ως ενήλικες, απειλεί την ανάπτυξη και οδηγεί σε προβλήµατα συµπεριφοράς και δυστυχίας. Η παθητικότητα και ο αυξανόµενος τρόπος ζωής σύµφωνα µε τα τηλεοπτικά πρότυπα 12, οδηγούν στην απώλεια της φαντασίας, την αδυναµία συγκέντρωσης, την τάση να ταυτίζεται το γεγονός µε την γνώση και την οµογενοποίηση των παιδικών µυαλών. Η κουλτούρα του καταναλωτισµού παράγει ακόµα περισσότερο ναρκισσιστές ενήλικες και παιδιά. Οι άνθρωποι είναι περισσότερο ατοµιστές, εγωκεντρικοί και δείχνουν µειωµένο ενδιαφέρον για τους άλλους αλλά και το περιβάλλον. Αυτού του είδους ο ναρκισσισµός γεννά στα παιδιά µη ρεαλιστικές προσδοκίες και τα ωθεί να αντιλαµβάνονται την επιτυχία και την ευτυχία µε περιορισµένους και καταστροφικούς τρόπους. Η εµπορευµατοποίηση της παιδικής ηλικίας οδηγεί σε δυστυχία και διανοητικές ασθένειες ανάµεσα στους νέους. Ο Ο.Ο.Σ.Α. αναφέρει ότι τα παιδιά στην Βρετανία κατατάσσονται ανάµεσα στα πιο δυστυχισµένα της Ευρώπης. Τα κορίτσια πλήττονται περισσότερο από τις εµπορευµατικές πιέσεις ενώ τα αγόρια δυσκολεύονται να µεγαλώσουν και να ωριµάσουν σ ένα κόσµο όπου τα κορίτσια τους ξεπερνούν, ενώ ταυτόχρονα πολλές παραδοσιακά ανδρικές δουλειές έχουν εξαφανισθεί. Η λαϊκή κουλτούρα εστιάζει στη ζωή των πλούσιων και διάσηµων προσφέροντας ένα περιορισµένο πλαίσιο προτύπων και ονείρων που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν. Προωθώντας την ιδέα ότι όλοι µπορούν να γίνουν πλούσιοι και διάσηµοι, αποσπά την προσοχή από την ανισότητα και το γεγονός ότι η κοινωνική κινητικότητα έχει µειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το αειφόρο σχολείο θα πρέπει να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν και να αντισταθούν στις εµπορικές και καταναλωτικές πιέσεις που διαµορφώνουν τη ζωή µας. Θα πρέπει να εξετάσει µια σειρά εναλλακτικών τρόπων ζωής και προτύπων και να αναπτύξει το απαραίτητο ψυχολογικό υπόβαθρο που χρειάζονται για να µπορούν να είναι ικανοποιηµένοι όταν η ζωή δεν προσφέρει τις ανταµοιβές που τόσο διαφηµίζονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Όπως ο καταναλωτικός καπιταλισµός έχει διαφθείρει τα παιδιά και έκανε τους ενήλικες παιδιά, έχει επίσης διαβρώσει και την δηµοκρατία. Η κυρίαρχη πολιτική ιδεολογία των δύο τελευταίων δεκαετιών ήταν ο Νέο-φιλελευθερισµός (neo liberalism), που τοποθετεί τις ελεύθερες αγορές πάνω και από τις κυβερνητικές ρυθµίσεις. Συσχετίζοντας την ελευθερία και τη βιωσιµότητα µε την προσωπική επιλογή του καταναλωτή, και σαµποτάροντας την συλλογική επιλογή και την κοινωνική 12 Screen-based lifestyle 7

8 συναίνεση, τελικά οδήγησε το άτοµο να αντικαθιστά την δηµόσια ελευθερία την κοινή ασφάλεια και τη βιωσιµότητα µε την ανασφαλή ιδιωτική ελευθερία. Στη Βρετανία µέχρι πρότινος ο Νεοφιλελευθερισµός φορούσε το προσωπείο του Τρίτου ρόµου του Μπλερ. Αυτό το µοντέλο υποστήριζε ότι πρόκειται για µια αναβαθµισµένη µορφή Σοσιαλδηµοκρατίας η οποία δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ δεξιάς ή αριστεράς, και δεν θέτει ταξικές παραµέτρους. Τελικά όµως περιορίστηκε στην αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών των ανεπαρκειών της αγοράς και όχι στην αµφισβήτηση του παγιωµένου πλούτου και εξουσίας. Η κρατική συρρίκνωση αποδείχθηκε πολιτικά αδύνατη, οι δηµόσιες δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται, και οι νεοφιλελεύθεροι τελικά έχουν στραφεί να χρησιµοποιούν το κράτος για να αναµορφώσουν κοινωνικούς θεσµούς, όπως η εκπαίδευση, µε βάση το µοντέλο της αγοράς. Οι πρόσφατες οικονοµικές και πολιτικές κρίσεις που έχουν επιβάλει την επιστροφή στην ανταγωνιστική πολιτική, και η άρνηση της πολιτικής της αειφορίας, έχουν ορατά αποτελέσµατα στις πολιτικές για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση. Η πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης για την Αειφόρο ανάπτυξη και τα Αειφόρα Σχολεία προωθεί τον «οικολογικό εκσυγχρονισµό» ή το «πρασίνισµα» του καπιταλισµού. Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν εγγενείς αντιφάσεις ανάµεσα στον καπιταλισµό και την αειφορία και υποστηρίζει ότι οι νέες τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένης της Οικονοµικής του Περιβάλλοντος, η συλλογική κοινωνική ευθύνη, οι περιβαλλοντικοί νόµοι και η εκπαίδευση για την αειφορία µπορούν να κάνουν πολλά, µε λίγα 13, να προσφέρουν κίνητρα για πιο πράσινη παραγωγή και κατανάλωση, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης του πολίτη, εξισορροπώντας µε αυτό τον τρόπο την οικονοµική ανάπτυξη µε την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η πολιτική του Τρίτου ρόµου είχε επίπτωση και στην πολιτική για την εκπαίδευση. Η µεγαλύτερη προσπάθεια και πίεση ασκήθηκε για τη βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας στα βασικά µαθήµατα, ώστε η Βρετανία να διαθέτει νεαρούς εργάτες ικανούς και ανταγωνιστικούς στην παγκόσµια οικονοµία. Η νέο-φιλελεύθερη έµφαση στην ατοµικότητα, στην δυνατότητα επιλογών από τον καταναλωτή και τον ανταγωνισµό της αγοράς αντανακλάται: Μεταξύ των µαθητών στις εξετάσεις και στα διαγωνίσµατα. Στις επιλογές των γονέων αλλά και στον ανταγωνισµό ανάµεσα στα σχολεία για να κερδίσουν µαθητές. Στη µεγαλύτερη εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα για τη δηµιουργία και τη χορηγία νέων σχολείων αλλά και την παροχή υπηρεσιών που µέχρι πρότινος παρείχε το κράτος. Η βασική αρχή ότι όλοι οι µαθητές φοιτούν στο σχολείο της περιοχής τους όπου η κοινωνική δικαιοσύνη και η ευχαρίστηση συνυπάρχουν µαζί µε ένα ευρύ αναλυτικό πρόγραµµα, έχει ατονήσει. Παρόλα αυτά, ορισµένα στοιχεία της βρετανικής εκπαιδευτικής πολιτικής αντανακλούν ακόµα σοσιαλδηµοκρατικές ιδέες. Για παράδειγµα υπάρχει αυξηµένη µέριµνα για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες, όπως υπάρχει και η απαίτηση να διδάσκεται στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η κοινωνικοπολιτική αγωγή Can do more with less. 14 Citizenship Education. 8

9 Με αυτό τον τρόπο η εκπαιδευτική πολιτική έρχεται σε αντίφαση µε την πολιτική της αειφορίας και αυτό εξηγεί από µια άποψη τα αποτελέσµατα των εκθέσεων που αναφέραµε προηγουµένως. Τα αυξηµένα διαγωνίσµατα και εξετάσεις ισχυροποιούν την ατοµικότητα, κι έτσι καταργείται η αρχή του να «ενδιαφέροµαι για τους άλλους». Η αύξηση της ανισότητας µεταξύ σχολείων και µαθητών περιορίζει την πύλη της «Ένταξης και Συµµετοχής». Οι αυξηµένες απαιτήσεις των γονιών και επιλογές σχολείων που αυξάνουν την απόσταση που διανύει ο µαθητής προς το σχολείο, περιορίζουν την πύλη των «Μετακινήσεων και των Συγκοινωνιών». Η διάβρωση της αρχής του ενιαίου σχολείου γενικής κατεύθυνσης 15 περιορίζει την πύλη της «Τοπικής Ευηµερίας» και η ιδιωτικοποίηση της σχολικής τροφοδοσίας (π.χ. σχολικό κυλικείο) περιορίζει την πύλη των «Φαγητών και των Ποτών». Τα σχολεία κτίζονται από ιδιώτες κατασκευαστές µε χαµηλά περιβαλλοντικά κριτήρια µε αποτέλεσµα η συντήρησή τους να κληροδοτεί δαπάνες στις µελλοντικές γενιές. (Πύλη «Ενέργεια Νερό») Εάν η τρέχουσα πολιτική για την αειφορία είναι γεµάτη αντιθέσεις και δεν ενθαρρύνει τελικά τα σχολεία να εξετάσουν τα αληθινά αίτια της µη βιώσιµης ανάπτυξης και τις ριζικές κοινωνικές εναλλακτικές λύσεις που µπορούν να προάγουν την αειφορία, τότε, τι πρέπει να κάνουµε; Μέχρι τώρα υποστήριξα ότι το αειφόρο σχολείο πρέπει να είναι ένα κοινό δηµόσιο σχολείο γενικής κατεύθυνσης, να διαθέτει ένα ευρύ πρόγραµµα σπουδών µέσα από το οποίο θα προωθείται στους µαθητές το ευ ζην και η ποιότητα ζωής και ενδυναµώνοντάς τους παράλληλα ως πολίτες ώστε να µπορούν να κατανοήσουν την πολιτική για την αειφορία. Στο τελευταίο µέρος της οµιλίας µου θα αναφερθώ στην προσοχή που πρέπει να δώσουν τα σχολεία αυτά στη θεωρία και τις πρακτικές του πράσινου σοσιαλισµού. Οι πράσινοι σοσιαλιστές υποστηρίζουν ότι η παγκόσµια κοινότητα σήµερα διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και τις τεχνολογίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων και να αποκαταστήσει την υγεία της ανθρώπινης φύσης αλλά και την υγεία του περιβάλλοντος 16. Οι πραγµατικές ανάγκες µπορούν να ικανοποιηθούν µε συντονισµένο σχεδιασµό παραγωγής σε όλα τα επίπεδα, σε τοπικό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο συνεταιρισµοί και τοµείς εθελοντικής εργασίας µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά µαζί µε τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα, αρκεί η οικονοµία να βασιστεί στις αρχές της αλληλεγγύης, της αυτο-διαχείρισης και του σεβασµού των ορίων που θέτουν τα οικολογικά συστήµατα και οι απαιτήσεις της παγκόσµιας δικαιοσύνης. Μείωση των ωρών εργασίας και ένα βασικό εισόδηµα για όλους, θα δώσει στους ανθρώπους την ελευθερία και το χρόνο να αναπτύξουν όλες τις πτυχές της ζωής τους. Πώς µπορούν να βοηθηθούν οι µαθητές να κατανοήσουν τα οφέλη της πράσινης σοσιαλιστικής οικονοµίας; Ο σχολικός «κλήρος γης» 17 είναι ένας χώρος στο οποίο 15 Comprehensive school: ενιαίο πολυκλαδικό σχολείο γενικής κατεύθυνσης. 16 Restore the health of human and non-human nature. 17 The school allotment: Μικρό κτήµα που εκµισθώνεται συνήθως από τη τοπική αυτοδιοίκηση γι αυτό το σκοπό. 9

10 µπορούν οι µαθητές να γνωρίσουν εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης. Η καλλιέργεια της τροφής µας απαιτεί συµµετοχικές διαδικασίες, κατάλληλες τεχνολογίες, αλληλοβοήθεια και σεβασµό στα οικολογικά όρια. Μέσα από τη µελέτη της ιστορίας της διανοµής των αγροτικών κλήρων στην Βρετανία, µπορούν οι µαθητές να µάθουν πολλά για τον ανταγωνισµό ανάµεσα σε πλούσιους και φτωχούς, για τις αρετές της δηµόσιας µέριµνας, το σχεδιασµό χρήσης και αξιοποίησης της γης, και για την ανάγκη κοινωνικής δράσης για την προστασία των δηµόσιων κεκτηµένων και της δηµόσιας περιουσίας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Ενώ η έννοια του σχολικού «κλήρου» υπάρχει σε πολλές συνταγές για το Αειφόρο Σχολείο, µόνον όταν οι µαθητές κατανοήσουν την έννοια του «κλήρου» µπορεί το σχολείο να γίνει παραγωγικός χώρος κριτικής εκπαίδευσης για την Αειφορία. Όσον αφορά την πολιτική και τα πολιτικά δικαιώµατα, ο πράσινος σοσιαλισµός επιδιώκει να µεταρρυθµίσει τα δικαιώµατα και τις ευθύνες, έτσι ώστε ο καθένας να έχει το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού, της συµµετοχής και της ευηµερίας, σε αντάλλαγµα την εργασία σε συµβατικούς ή µη τοµείς. Ο καθένας θα έχει εγγυηµένη εργασία και ένα βασικό εισόδηµα, και το ωράριο εργασίας στους συµβατικούς τοµείς θα µειωθεί κατά πολύ και θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την αυτο-ανάπτυξη του ατόµου, τη συµµετοχή στην πολιτική, και την εργασία σε µη συµβατικούς τοµείς της άτυπης οικονοµίας 18 Νέες µορφές οικολογικής δηµοκρατίας θα διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που παίρνονται λαµβάνουν υπόψη τα δικαιώµατα των επόµενων γενεών, των αποκοµµένων οµάδων, ενώ ταυτόχρονα νέες µορφές παγκόσµιας δηµοκρατίας θα έχουν τον έλεγχο της παγκόσµιας οικονοµίας µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αειφορίας. Έτσι, οι µαθητές πρέπει να ενθαρρυνθούν να στοχαστούν γιατί ο εθελοντισµός ή η συµµετοχή στη ζωή της κοινότητας αποτελεί δευτερεύον και όχι πρωτεύον ζήτηµα στις ζωές των περισσότερων ανθρώπων. Πρέπει να στοχαστούν πάνω στα οφέλη του δικαιώµατος του κάθε πολίτη στο βασικό εισόδηµα και ποιες υποχρεώσεις θα πρέπει να συνοδεύει το εν λόγω δικαίωµα. Να στοχαστούν επίσης τα οφέλη του περιορισµού και της ανακατανοµής του χρόνου εργασίας στην επίσηµη οικονοµία. Όσον αφορά την οικολογική και παγκόσµια ιδιότητα του πολίτη, πρέπει να στοχαστούν πάνω στα πενιχρά αποτελέσµατα της πρόσφατης διάσκεψης για τις κλιµατικές αλλαγές στην Κοπεγχάγη, και τα εναλλακτικά µοντέλα της παγκόσµιας δηµοκρατίας που πρότειναν οι διαδηλωτές και όσοι συµµετείχαν στην κλιµατική διάσκεψη για τα παιδιά. Σχετικά µε τα θέµατα του πολιτισµού, ο πράσινος σοσιαλισµός υποστηρίζει ότι ο καταναλωτισµός ενισχύεται από την αλλοτριωµένη εργασία που αποµακρύνει τον άνθρωπο από την πραγµατική του φύση, από τους άλλους ανθρώπους αλλά και από τον υπόλοιπο φυσικό κόσµο. Επανασυνδέοντας τους ανθρώπους µε τη φύση και παύοντας την αποξένωσή και τον αποµονωτισµό, τους δίνεται το δικαίωµα σε σηµαντική και αποδοτική εργασία αλλά και ο χρόνος για να εργαστούν προς τη κατεύθυνση της ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και τη συµµετοχή τους στην κοινωνία των πολιτών. Τέτοιες εξελίξεις θα ενθαρρύνουν τους ενήλικες να φθάσουν στην ωριµότητα, προστατεύοντας τα παιδιά τους από την εµπορευµατοποίηση. 18 Σε πιο ελεύθερη µετάφραση εννοεί ότι έχοντας ελεύθερο χρόνο θα µπορεί κάποιος να ασχοληθεί για παράδειγµα µε τα πολιτιστικά δρώµενα, µε τη καλλιέργεια λαχανικών, µε διάφορες κατασκευές, να προσφέρει µε εθελοντισµό, κ.τ.λ. 10

11 Τα αειφόρα σχολεία θα πρέπει να εξετάζουν εναλλακτικές µορφές κατανάλωσης και πρότυπα προσωπικότητας και κοινωνικής θέσης, που δεν θα εµπλέκουν τον καταναλωτισµό και την προώθηση προϊόντων «µάρκας» (branding) Να προτείνουν µια πιο ηθική προσέγγιση του καταναλωτισµού και του τίµιου εµπορίου, κυρίως σε ό,τι αφορά τα σηµεία εισόδου - (doorways) «Τρόφιµα Ποτά» και «Κατανάλωση - Απόβλητα». Στη Βρετανία η διαφηµιστική καµπάνια του σεφ Jamie Oliver που οργανώθηκε από την τηλεόραση έδειξε ότι η εµπορευµατοποίηση της σχολικής τροφοδοσίας χαµήλωσε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στα σχολικά γεύµατα και συνέβαλε στο να ξαναρχίσουν να µαγειρεύονται υγιεινά γεύµατα στο σχολείο, χρησιµοποιώντας τοπικά υλικά και εργατικά χέρια από τη ντόπια κοινότητα. Η Ορχήστρα Νέων της Βενεζουέλας «Σιµόν Μπολιβάρ» είναι µια απόδειξη για το πώς µπορεί να αλλάξουν οι ζωές των παιδιών, όταν τους δίνονται τα µέσα για µια προσωπική ανάπτυξη πέρα από τον καταναλωτισµό. Το αειφόρο σχολείο πρέπει να προωθεί τις τέχνες, γιατί µέσα από τη µουσική, τη λογοτεχνία και την υποκριτική αναπτύσσεται η αειφορία της ψυχής και του µυαλού. Η τέχνη οδηγεί στη διαπίστωση ότι και άλλα µη ανθρώπινα είδη έχουν δικαίωµα ύπαρξης και ότι η συνεχιζόµενη ευηµερία και των άλλων ειδών εµπλουτίζει τις ζωές µας. Συνοψίζοντας την οµιλία µου. Η τρέχουσα πολιτική για την αειφορία στα σχολεία, δίνει δυνατότητες αλλά δεν αρκεί. εν προσδιορίζει τις αιτίες αλλά ούτε και προτείνει εναλλακτικούς δρόµους. Είναι επίσης γεµάτη αντιφάσεις. Το αειφόρο σχολείο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να βλέπουν τους εαυτούς τους ως συµπαραγωγούς µιας νέας αειφόρου, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής τάξης. Τα θέµατα των προγραµµάτων σπουδών, του σχολικού χώρου και της κοινότητας πρέπει να αντιµετωπίζονται µέσα από την κριτική προσέγγιση του Πρασινίσµατος του Σοσιαλισµού παράλληλα µε το «Πρασίνισµα» του Καπιταλισµού. Τέλος, καλό είναι να θυµόµαστε ότι ζούµε σε µια περίοδο κρίσης. Οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί έχουν προδώσει την εµπιστοσύνη µας, οι δηµόσιες δαπάνες και οι κοινωνική σταθερότητα απειλούνται, κι ωστόσο υπάρχουν κάποια σηµάδια συλλογικής ελπίδας. Την ίδια ώρα που ισχυρές φωνές υψώνονται επιζητώντας µια επιστροφή σε µια ελαφρά πιο πράσινη εκδοχή της υπάρχουσας κατάστασης 19, το αειφόρο σχολείο πρέπει να προσφέρει εναλλακτικές προοπτικές ελπίδας προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Έτσι το έργο των δασκάλων θα συµβάλει στη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και της συναίνεσης πράγµα που επιζητά και ο κ.παπανδρέου. 19 a slightly greener version of business as usual 11

12 Ιστοσελίδες για περαιτέρω ανάγνωση: Η ιστοσελίδα των αειφόρων βρετανικών σχολείων είναι: Ακολουθήστε το βασικό σύνδεσµο από αυτό το site για να κατεβάσετε πολλές από τις δηµοσιεύσεις που αναφέρονται στο πρώτο µέρος της παρουσίασης. Sustainable schools: responding to new challenges and opportunities, J. Huckle, Geography, 94/1, 2009, pp Consumed, how markets corrupt children, infantalize adults, and swallow citizens whole, B. Barber, Norton, 2008 Caring for our world, a practical guide to ESD for ages 4 8, F. Martin & P. Owens, Geographical Association, 2008 The Democratic Paradox, C. Mouffe, Verso, 2009 Toxic Childhood, how the modern world is damaging our chidren and what we can do about it, Sue Palmer, Orion, 2007 The Green School, how your school can achieve and promote sustainability, S. Terry, Adamson, 2008 ESD and the Current Crisis of Capitalism: Teaching Beyond Green New Deals, J. Huckle, Journal of Education for Sustainable Development, Spring,

13 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Σηµεία Εισόδου ή Πύλες (Doorways) Προγράµµατα Σπουδών (διδακτική πρόνοια διαδικασία µάθησης) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Σχολικοί Χώροι (αξίες τρόποι εργασίας) Κοινότητα (Συντροφικότητα - διεύρυνση πληροφόρησης) Προσδοκίες Τρόφιµα και ποτά Ενέργεια και νερό Μέχρι το 2020 Συγκοινωνίες - Μετακινήσεις Αγορές - Απόβλητα Κτίρια - Υπαίθριοι χώροι Ένταξη - Συµµετοχή Τοπική Ευηµερία Παγκόσµια διάσταση Ενέργεια και νερό Τα Προγράµµατα Σπουδών παρέχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται, για τη διαχείριση θεµάτων που αφορούν την ενέργεια και το νερό, από την τοπική κλίµακα έως τη παγκόσµια, από το σχολείο µέχρι και το σπίτι. Το σχολείο αναθεωρεί τη χρήση που κάνει στην ενέργεια και το νερό και εγκαθιδρύει πολιτικές µείωσης τους µέσω σωστής διαχείρισης και εφαρµογής κατάλληλων τεχνολογιών. Το σχολείο χρησιµοποιώντας τις επικοινωνίες του, τις υπηρεσίες του, τις επαφές του και τη συµµετοχή του στις διάφορες κοινότητες, προωθεί την ενηµέρωση σε θέµατα ανανεώσιµων πηγών, εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης νερού και αποβλήτων. Μέχρι το 2020 όλα τα σχολεία θα είναι τα µοντέλα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως αιολική, ηλιακή, τη βιοµάζα και τα βιοκαύσιµα θα καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Επιπλέον θα µεγιστοποιήσουν τη χρήση του βρόχινου νερού και των πόρων των λυµάτων. 13

14 14

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τμήμα Χημείας -Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Διδασκαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο

Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο Η συμβολή του Σχολικού Κήπου στο αειφόρο σχολείο Δήμητρα Σωτηροπούλου Δρ Γεωπονικών Επιστημων Διευθύντρια 1 ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου ΚΠΕ Δραπετσώνας 29 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαίδευση και το σχολείο παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Βασική Δράση 1- Κινητικότητα Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης / Επιμόρφωση Προσωπικού Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση»

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Σχολική χρονιά 2006-2007 Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Η υγεία, η ασφάλεια και η διατροφή είναι έννοιες αλληλοσχετιζόμενες. Η σχέση της διατροφής με την υγεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ Email:Kadrian@freemail.gr Το δίλημμα Παιδεία για την Παιδεία ή για την αγορά εργασίας έχει έλθει τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program )

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program ) Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program ) Αποστολή Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προωθήσει τη µελέτη της αµµοθεραπείας (παιχνίδι µε άµµο) όπως διδάσκεται από την Dora

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος Η ΑΑ σαν πυραμίδα/τετράεδρο με μία έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Δελτίο Τύπου Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Tel. +30 210 618 75 00 www.bayer.gr Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ζ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΙΜ. ΜΠΑΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Οργάνωση της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα