ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο σχεδιασµός πιστοποιηµένων προϊόντων και εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε την ορθή εφαρµογή τους δίνει τη λύση για εξοικονόµηση ενέργειας και ώθηση για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

2 Ηλιακή Ενέργεια Η Ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη, καθαρή, ήπια και ανανεώσιµη. Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί έναν ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιµότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. 2

3 Ηλιακή Ενέργεια στην Ελλάδα Οι ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας σε συνδυασµό µε την αξιόπιστη και αποτελεσµατική τεχνολογία παρέχουν στην Ελλάδα µία υψηλή οικονοµική και τεχνική δυνατότητα για την εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Οι απαιτήσεις σε θερµική ενέργεια στον τριτογενή τοµέα στη χώρα µας προορίζονται για: Θέρµανση των χώρων. Θέρµανση του ζεστού νερού χρήσης. Θέρµανση πισίνας. 3

4 Θερµική Ενέργεια Κατανοµή της θερµικής ενέργειας σε κτίρια Α. Κατοικίες: Από τις ενεργειακές απαιτήσεις σε θερµική ενέργεια το 75% καταναλώνεται στη θέρµανση και το 25% στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Β. Ξενοδοχεία: Από τις ενεργειακές απαιτήσεις σε θερµική ενέργεια το 20% καταναλώνεται στη θέρµανση και το 80% στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 4

5 Ηλιακή ενέργεια και ξενοδοχεία Στην Ελλάδα υπάρχουν : ξενοδοχεία που απαρτίζονται από κτίρια Η δυναµικότητα σε κλίνες είναι Το 65,8% είναι κλασσικού τύπου Το 49,5 είναι ** και το 22,6% *** Το 56% είναι εποχικής λειτουργίας Χρήση ηλιακής ενέργειας έχει το 15-18% των ξενοδοχείων 5 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

6 Ηλιακή ενέργεια και ξενοδοχεία Η γεωγραφική κατανοµή των ξενοδοχείων 6 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

7 Ηλιακή ενέργεια και ξενοδοχεία ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΙΑΚΑ (και εν γένει ενεργειακά) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ιστορικό κόστος Οι δαπάνες που καταγράφονται στα λογιστικά Μελλοντικό κόστος ή κόστος αντικατάστασης Η δαπάνη που αναµένεται για την αντικατάσταση του περιουσιακού στοιχείου σε µελλοντική ηµεροµηνία Κόστος ευκαιρίας Η αξία των διαφυγόντων ωφελειών από τη µη διάθεση του επενδυθέντος κεφαλαίου για κάποιο άλλο σκοπό. Κόστος κεφαλαίου / προεξοφλητικό επιτόκιο Πρέπει να θεωρείται ευρύτερα αποδεκτό για τη δεδοµένη οικονοµική κατάσταση και τη συγκεκριµένη κατηγορία επένδυσης Οικονοµικός κύκλος ζωής Η χρονική περίοδος κατά την οποία ανακτάται το αρχικό κεφάλαιο 7 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

8 Ηλιακή ενέργεια και ξενοδοχεία Αξιολόγηση επενδύσεων Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value) Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) µιας επένδυσης είναι η διαφορά µεταξύ της παρούσας αξίας των n καθαρών ταµειακών ροών ΚΤΡ της επένδυσης, προεξοφληµένων στο παρόν µε επιτόκιο i και του αρχικού κεφαλαίου Κ ο που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί η επένδυση σήµερα. Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης (Internal Rate of Return) IRR Η απόδοση του κεφαλαίου που µηδενίζει την ΚΠΑ για δεδοµένο χρόνο Έντοκη Περίοδος Αποπληρωµής (Depreciated Payback Period) Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την αποπληρωµή της αρχικής επένδυσης, συνεκτιµώντας και το κόστος κεφαλαίου. Κόστος Κύκλου Ζωής (Life Cycle Cost) Το σύνολο των χρηµατικών εκροών στο χρονικό ορίζοντα εξέτασης της επένδυσης, στις οποίες περιλαµβάνονται το κόστος αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης του συστήµατος, το λειτουργικό κόστος, το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης. 8 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

9 Ηλιακή ενέργεια και ξενοδοχεία Βασικά χαρακτηριστικά ενεργειακών επενδύσεων Επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου. Από ένα θερµοηλεκτρικό σταθµό ως ένα απλό συλλέκτη Επενδύσεις συγκεκριµένου σκοπού (asset specific investment) εν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κάτι άλλο Μεγάλη διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου Ένας ηλιακός συλλέκτης έχει διάρκεια ζωής χρόνια 9 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

10 Ηλιακή ενέργεια και ξενοδοχεία Βασικά οικονοµικά µεγέθη της επένδυσης Κόστος κεφαλαίου Πληθωρισµός Ως µέτρο της αύξησης του κόστους των αγαθών και υπηρεσιών ανά µονάδα χρόνου Κόστος υποκαθιστάµενου καυσίµου Εξοικονοµούµενη ενέργεια Ηλιακό κλάσµα (solar fraction) επί της απαίτησης σε καύσιµο. απάνες συντήρησης και λειτουργίας Οικονοµική δαπάνη/όφελος στο τέλος της ωφέλιµης ζωής 10 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

11 Case study 1 Α. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό, συνεχούς λειτουργίας (Γ7) Θεσσαλονίκη 11 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

12 Case study 1 Α. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό, συνεχούς λειτουργίας (Γ7) Θεσσαλονίκη 12 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

13 Case study 1 Α. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό, συνεχούς λειτουργίας (Γ7) Θεσσαλονίκη 13 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

14 Case study 1 Α. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό, συνεχούς λειτουργίας (Γ7) Θεσσαλονίκη 14 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

15 Case study 1 Α. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό, συνεχούς λειτουργίας (Γ7) Θεσσαλονίκη 15 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

16 Case study 1 Α. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό, συνεχούς λειτουργίας (Γ7) Θεσσαλονίκη 16 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

17 Case study 1 Α. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό, συνεχούς λειτουργίας (Γ7) Θεσσαλονίκη 17 Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

18 Case study 2 Β. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, εποχικής λειτουργίας (Γ12) Κέρκυρα 18 Πηγή:

19 Case study 2 Β. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, εποχικής λειτουργίας (Γ12) Κέρκυρα 19 Πηγή:

20 Case study 2 Β. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, εποχικής λειτουργίας (Γ12) Κέρκυρα 20 Πηγή:

21 Case study 2 Β. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, εποχικής λειτουργίας (Γ12) Κέρκυρα 21 Πηγή:

22 Case study 2 Β. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, εποχικής λειτουργίας (Γ12) Κέρκυρα 22 Πηγή:

23 Case study 3 Γ. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό συνεχούς λειτουργίας (Β12) Πάτρα Ε ΟΜΕΝΑ Περιοχή: Πάτρα Ιδιοκτήτης: Όµιλος Airotel Patra Smart Hotel Έναρξη λειτουργίας µετά την επέµβαση: Απρίλιος 2010 Συγκριτικά στοιχεία: Το ξενοδοχείο του ίδιου Οµίλου Parthenon Hotel. Περίοδος σύγκρισης: Απρίλιος 2010 Ιανουάριος Από εγκατάσταση :

24 Case study 3 Γ. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό συνεχούς λειτουργίας (Β12) Πάτρα Κατόπιν µηχανολογικής ενεργειακής µελέτης, η οποία πραγµατοποιείται πάντα µέσω του πιστοποιηµένου λογισµικού Polysun Designer, εγκαταστάθηκε ηλιοθερµικό σύστηµα αποτελούµενο από: 16 επιλεκτικούς συλλέκτες συνολικού εµβαδού 43,2 m 2. 2 συσσωρευτές των 1.000lt. Λέβητας πετρελαίου υποστήριξης συστήµατος 40kW. Συστήµατα αυτοµατισµού και ελέγχου λειτουργίας της εγκατάστασης. 24 Από εγκατάσταση :

25 Case study 3 Γ. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό συνεχούς λειτουργίας (Β12) Πάτρα Τοποθετήθηκε σύστηµα SOLEKA 40-60B µε µικρές διαφοροποιήσεις που µελετήθηκαν για το συγκεκριµένο ξενοδοχείο και τις πραγµατικές 25 απαιτήσεις του. Από εγκατάσταση :

26 Case study 3 Γ. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό συνεχούς λειτουργίας (Β12) Πάτρα ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PATRA SMART HOTEL ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PARTHENON HOTEL ΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ.Ν.Χ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ.Ν.Χ. ΣΕ Τιµή πετρελαίου Από εγκατάσταση :

27 Case study 3 Γ. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, αστικό συνεχούς λειτουργίας (Β12) Πάτρα Κόστος προµήθειας και εγκατάστασης ηλιοθερµικού συστήµατος: Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα λειτουργίας, η απόσβεση του συστήµατος θα πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011, δηλαδή 1 χρόνο και 3 µήνες µετά τη λειτουργία του. 27 Από εγκατάσταση :

28 Βήµατα επένδυσης Κατασκευαστής Ηλιακοί συλλέκτες Θερµοδοχεία Συστήµατα ελέγχου και αυτοµατισµού Ξενοδοχείο Ιστορικά δεδοµένα Υφιστάµενη κατάσταση Πρόβλεψη Engineering Financial report ΛΥΣΗ 1 ΛΥΣΗ 2 ΛΥΣΗ 3 28

29 Προϊόντα Επιλεκτικοί Συλλέκτες Η εξέλιξη της τεχνολογίας στην κατασκευή ηλιακών συλλεκτών παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού επιτρέπει τη µετατροπή του 35% της ηλιακής ενέργειας σε θερµική, ποσοστό πολύ υψηλό θεωρώντας ότι η ηλιακή ενέργεια στη χώρα µας είναι αρκετά υψηλή. Συννεφώδης ουρανός Αίθριος ουρανός, ήλιος Κυρίως ακτινοβολία διάχυσης Κυρίως άµεση ακτινοβολία Ακτινοβολία W/m 2 29

30 Προϊόντα Επιλεκτικοί Συλλέκτες Συλλέκτης Soleka STT 30

31 Προϊόντα Επιλεκτικοί Συλλέκτες Ηλιακοί συλλέκτες νέας τεχνολογίας µε κύκλο ζωής 20 έτη. Επιλεκτικοί συλλέκτες υψηλών αποδόσεων. Τεχνολογίες που µετατρέπουν το 35% της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερµική. Τύποι συλλεκτών MAXI 273 PROFESSIONAL 237V STANDARD 200V STANDARD 200H 31

32 Προϊόντα Επιλεκτικοί Συλλέκτες Test report για τον ηλιακό συλλέκτη MAXI

33 Προϊόντα Συσσωρευτές Ενέργειας Ειδική σχεδίαση για εφαρµογές ηλιοθερµικών συστηµάτων µε εναλλάκτες µεγάλης επιφάνειας εναλλαγής στην πλευρά του ηλιακού κυκλώµατος 33

34 Προϊόντα Συσσωρευτές Ενέργειας ECO ALS1 - ECO ALS2 - ECO ALS3 Boilers Ζεστού νερού χρήσης µε ειδική σερπαντίνα ηλιακού κυκλώµατος και ειδικό boiler ECO ALA3 για τα ηλιοθερµικά συστήµατα soleka µε υποστήριξη από λέβητα πετρελαίου 34

35 Προϊόντα Συσσωρευτές Ενέργειας PUMPO ALA1 PUMPO ALA2 Boilers Ζεστού νερού χρήσης µε ειδική σερπαντίνα ηλιακού κυκλώµατος και ειδική σερπαντίνα για υποστήριξη από αντλίες θερµότητας. 35

36 Προϊόντα Συσσωρευτές Ενέργειας PUFFER AC0 AC1 AC2 οχεία αδράνειας. COMBO TAC2 οχείο tank in tank για υποστήριξη θέρµανσης σε κατοικίες BOILERS ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ Boilers από lt µε αποσπώµενους εναλλάκτες 36

37 Προϊόντα εξαρτήµατα Εξειδικευµένα εξαρτήµατα ηλιοθερµικών 37

38 Προϊόντα επιτήρηση συστήµατος 38

39 Engineering financial analysis Μελέτη προσοµοίωσης σε custom εφαρµογές πελάτη µέσω του πιστοποιηµένου προγράµµατος POLYSUN 39

40 Engineering financial analysis Η σοφή αρχή : 40

41 Συστήµατα Soleka SOLEKA HOME... B Ηλιακά συστήµατα για κατοικίες µε υποστήριξη από λέβητα. SOLEKA HOME. ΗP Ηλιακά συστήµατα για κατοικίες µε υποστήριξη αντλίας θερµότητας. SOLEKA HOME. ΗHW Ηλιακά συστήµατα για κατοικίες για ΖΝΧ και υποβοήθηση στη θέρµανση. SOLEKA. Β Ηλιακά συστήµατα για ξενοδοχεία µε υποστήριξη από λέβητα SOLEKA. ΗP Ηλιακά συστήµατα για κατοικίες µε υποστήριξη από αντλία θερµότητας. 41

42 Συστήµατα Soleka 42 SOLEKA HOME 200B 300B, SOLEKA 0812B

43 Συστήµατα Soleka 43 SOLEKA 1220B 2030B 3040B

44 Συστήµατα Soleka 44 SOLEKA 4060B 6090B

45 Συστήµατα Soleka 45 SOLEKA HOME 200HP 300HP, SOLEKA 812HP

46 Συστήµατα Soleka 46 SOLEKA 1220HP 2030HP 3040HP

47 Συστήµατα Soleka 47 SOLEKA 4060HP 6090HP

48 Συστήµατα Soleka 48 SOLEKA CALDO1 ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

49 Εξειδικευµένες υπηρεσίες soleka Τεχνική υποστήριξη των συνεργείων µε πλήρη σχέδια και τηλεφωνική υποστήριξη 49

50 Εξειδικευµένες υπηρεσίες soleka Start up soleka Αποµακρυσµένος έλεγχος και παρακολούθηση του συστήµατος 50

51 Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών 51

52 Φωτογραφίες έργων Hotel Telis, Αίγιο 52

53 Φωτογραφίες έργων Smart Hotel, Πάτρα 53

54 Φωτογραφίες έργων Hotel Γαλαξίας, Καβάλα 54

55 Φωτογραφίες έργων 55 Hotel Λιοστάσι, Ίος

56 Φωτογραφίες έργων Συγκρότηµα ενοικιαζόµενων κατοικιών, Κεφαλληνία 56

57 Φωτογραφίες έργων 57 ιπλοκατοικία, Κηφισιά

58 Φωτογραφίες έργων Συγκρότηµα µεζονέτων, Χαλάνδρι 58

59 Φωτογραφίες έργων 59 Μονοκατοικία, Βριλήσσια

60 Φωτογραφίες έργων 60 Συγκροτήµατα διπλοκατοικιών, Χαλάνδρι

61 Ενδεικτική φωτογραφία 61

62 Ενδεικτική φωτογραφία 62

63 Ερωτήσεις Πόσα τετραγωνικά συλλέκτες χρειάζονται ανά ξενοδοχείο? Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι απαιτούµενες επιφάνειες και ο αριθµός των συλλεκτών που πρέπει να εγκατασταθούν σε ένα ξενοδοχείο, ώστε η ηλιακή ενέργεια να καλύπτει το 75-80% των ενεργειακών αναγκών σε ενέργεια παραγωγής ΖΝΧ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

64 Ερωτήσεις Μπορούν να υπάρξουν τυποποιηµένες λύσεις ανά κατηγορία ξενοδοχείου? 64

65 Ερωτήσεις Σε πόσα χρόνια τελικά πραγµατοποιείται η απόσβεση ενός ηλιοθερµικού συστήµατος σε ένα ξενοδοχείο? Η απόσβεση ενός ηλιοθερµικού συστήµατος γίνεται σε 4 χρόνια περίπου µε βάση τις ενεργειακές τεχνικοοικονοµικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ Στην πραγµατικότητα, όπως είδαµε και στα παραδείγµατα, η απόσβεση πραγµατοποιείται σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα, για το λόγο ότι µε την εγκατάσταση ενός ηλιοθερµικού συστήµατος διορθώνονται και λάθη που προϋπήρχαν στην εγκατάσταση στην παραγωγή Ζ.Ν.Χ. καθώς και οι τιµολογιακές πολιτικές των συµβατικών καυσίµων στην συγκεκριµένη οικονοµική συγκυρία στη χώρα µας συντελούν στην πιο άµεση απόσβεση. 65

66 Ερωτήσεις Πόσο απλή είναι η διαδικασία εγκατάστασης? Η Soleka πραγµατοποιώντας αυτοψία και καταγράφοντας την υφιστάµενη λειτουργία παραγωγής Ζ.Ν.Χ. και µε βάση τη διαθέσιµη επιφάνεια στο δώµα, εκπονεί προµελέτη και προϋπολογισµό της δαπάνης εγκατάστασης του ηλιοθερµικού συστήµατος. Παράλληλα, παραδίδει στον επενδυτή και τεχνικοοικονοµική µελέτη ενεργειακών αποδόσεων του συστήµατος µε βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ12976 και σύµφωνα µε το Πιστοποιηµένο Λογισµικό που διαθέτει. Για την εγκατάσταση απαιτούνται λίγες ηµέρες µε διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του υφιστάµενου συστήµατος έως την ηµέρα προσαρµογής του στο νέο σύστηµα. 66

67 Ερωτήσεις Τα οφέλη εν συντοµία? 1. Οικονοµικό όφελος και επένδυση χαµηλού ρίσκου 67

68 Ερωτήσεις Τα οφέλη εν συντοµία? 2. Εναρµόνιση µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις τοπικές νοµοθεσίες 68

69 Ερωτήσεις Τα οφέλη εν συντοµία? 3. Βήµατα στο µέλλον 69

70 Εξοικονοµήστε χρήµατα. Μειώστε το κόστος λειτουργίας. Γίνετε ανταγωνιστικοί. Επενδύουμε στη δύναμη του ήλιου για ένα πιο λαμπερό μέλλον.

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού - Net Metering WIND WATER SOLAR BIOMASS Τι είναι το Net Metering. Το net metering, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Φεβρουάριος 2009 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Η διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Αθανασίας Αργυροπούλου Τίτλος: Σχεδίαση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100 KW με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) και τα ενοποίησε σε pdf format Φωτοβολταϊκά Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 2. Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή...3 2.1. Γενικά...3 2.2. Μεθοδολογία Ενεργειακού Έλεγχου και Καταγραφής...4 2.2.1 Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Ορισµοί

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Ορισµοί ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» Προς την Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα