Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη"

Transcript

1 Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη ἐντολή θά περάσει ἀπό τήν ἀτονία στήν ζωντάνια καί τήν ἐπικαιρότητα καί θά κατέχει διαρκῶς τήν σκέψη τῶν πιστῶν Χριστιανῶν: «πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» (Ματθ.28,19). Ἔντονη εἶναι ἡ ἐντολή τῆς µαρτυρίας τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καί ἐλπίδας καί τῆς Ἀνάστασης νεκρῶν νά µεταφερθεῖ σέ ὅλα τά ἔθνη, σέ ὅλα τά διψασµένα παιδιά τοῦ Θεοῦ, πού περιµένουν τήν δική τους ἀνακαίνιση, τήν δική τους Ἀνάσταση. Ἀλλά οἱ ὁδοιπόροι εἶναι ὀλίγοι, κουρασµένοι, λοξοδροµοῦν µέ τό πρῶτο ἐµπόδιο, δυσανασχετοῦν καί ἀπογοητεύονται. Φοβοῦνται µήπως διασαλεύσουν τό πρόγραµµά τους, τήν ἡσυχία καί τήν ἄνετη ζωή τους καί ἔτσι ἡ ἐντολή παραµένει µόνο ὑπόσχεση, ἡ ὁποία µπορεῖ νά ἐπαναλαµβάνεται πολλές φορές χωρίς τή δυνατή ἀπόφαση τῆς πραγ- µατοποίησης. Ὅµως δέν λείπουν οἱ πνευµατικοί ἐργάτες τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ἀφρικανική καί Ἀσιατική χώρα ἤ στήν Κεντρική καί Νότια Ἀµερική, πού ἔρχονται πρόσωπο µέ πρόσωπο µέ τήν πείνα, τήν δίψα, τά λοιµώδη νοσήµατα, τήν πνευµατική καί κοινωνική ἐκµετάλλευση, τόν πόλεµο, τήν δυστυχία καί τήν πνευµατική ὀρφάνια. Ποιός µπορεῖ νά ξεχάσει τήν φοβερή ἐµπειρία στήν Καλκούτα τῶν Ἰνδιῶν, ὅπου τά παιδιά µᾶς τραβοῦσαν νά µποῦµε στό φαρµακεῖο ὄχι γιά νά τούς πάρουµε µιά ἀσπιρίνη, ἀλλά γιατί ἤθελαν ἕνα µικρό κουτάκι γάλα σκόνη. Καί ἦσαν εὐτυχισµένα! Σέ ἕνα ἄλλο παιδί πού θέλαµε νά τοῦ πάρουµε ἕνα παιχνίδι, ἐκεῖνο µᾶς εἶπε ὅτι θέλει ἕνα σιδερένιο δίσκο γιά νά ψήσει τό ζυµάρι τό ψωµί ὁ παππούς του. Εἶναι ἡ Ἱεραποστολή µόνο ἀνθρωπιστική βοήθεια; Εἶναι προσφορά στά πάντα, στίς πνευµατικές καί ὑλικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Ἐάν δέν ἔχει ἀκέραια τήν ὑγεία του ὁ κατηχού- µενος, πῶς µπορεῖ νά προχωρήσει στά πνευµατικά ἀγαθά; Τί θά γίνει τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, πού διοργανώνει κάθε χρόνο καί στηρίζει ἡ Ἀποστολική ιακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Θά γίνει µιά ἀναζωπύρωση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ζήλου µέ ἐνηµέρωση, κήρυγµα, κατήχηση, προσευχή καί τήν ὀργάνωση ἄλλων ἐκδηλώσεων. Εἶναι συγκλονιστικό νά γνωρίζουν οἱ πιστοί «ὅτι ὁ Θεός πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» καί νά κρατοῦν τήν ἀλήθεια αὐτή ἀποκλειστικά γιά τόν ἑαυτό τους, ἀδιαφορώντας γιά τό πνευµατικό σκοτάδι τῶν συνανθρώπων τους. Ἡ ἑβδοµάδα τῆς προσφορᾶς πλησιάζει. Χρονοπούλου Πολυξένη Ἐκπαιδευτικός Βαρβακείου Σχολῆς ΤΕΥΧΟΣ 29 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

2 ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ Τριώδιο! Λίγων λέξεων ἡ ἔννοια ἔχει παρανοηθεῖ καί διαστραφεῖ τόσο πολύ, ὅσο τοῦ Τριωδίου. Ὁ πολύς κόσμος συνδέει τό Τριώδιο μέ τά καρναβάλια καί τούς χορούς καί τίς μεταμφιέσεις καί τά παρόμοια. 1. Αὐτά ὅμως εἶναι ὑπολείμματα εἰδωλολατρικῶν ἐθίμων. Ἔχουν σχέση μέ ὁρισμένες τελετές, τῶν ἀρχαίων Ρωμαίων κυρίως, πού γίνονταν κατ αὐτήν περίπου τήν ἐποχή τοῦ ἔτους, πού συμπίπτει μέ τό δικό μας χριστιανικό Τριώδιο. Ἔτσι προῆλθε ἡ σύγχυση καί ἡ ἀνάμιξη τῶν τελείως ἄσχετων αὐτῶν πραγμάτων. Ἔχει γραφεῖ ὅτι τά καρναβάλια ἔχουν ἴσως τήν ἀρχή ἀπό κάποια πομπή, πού γινόταν κατά τίς εἰδωλολατρικές ἐκεῖνες τελετές, τόν Μάρτιο, μέ τό ἄνοιγμα τῆς ναυσιπλοΐας, ὁπότε μεταφερόταν ἐπίσημα στή θάλασσα ἕνα ὁμοίωμα πλοίου τοποθετημένο πάνω σέ μιά ἅμαξα καί ἀφιερωμένο σέ κάποια θαλάσσια θεότητα. Αὐτός δέ ὁ ἀλλόκοτος συνδυασμός πλοίου καί ἅμαξας δημιούργησε, ὅπως φαίνεται, τήν σύνθετη λατινική λέξη CARUS NAVALIS (κάρους ναβάλις = ἡ ἅμαξα πού φέρει τό πλοῖο), ἡ ὁποία βαθμηδόν καί ἐκ παραφθορᾶς κατέληξε στήν ὀνομασία «καρνάβαλος», πού σημαίνει κατ ἀναλογίαν, τόν συνδυασμό καί τήν ἀνάμειξη τῶν πλέον ἑτερόκλητων καί ἀνομοίων στοιχείων, ὅπως δηλαδή παρατηρεῖται καί σήμερα, κατά τίς ἡμέρες τοῦ Τριωδίου, τελεία σύγχυση στήν ἐμφάνιση τῶν ἀνθρώπων μέ σχῆμα καί ἀμφίεση τοῦ ἀντίθετου φύλου (ἄνδρες μέ ροῦχα γυναικῶν καί τό ἀντίθετο), ἤ καί μέ χαρακτηριστικά ζώων ἀκόμη κ.λπ. Ποιός ὅμως φανταζόταν, ὅτι ἡ σύγχυση αὐτή θά εἰσχωροῦσε τόσο πολύ ὥστε νά ἀλλοιώσει τελείως τή σημασία τοῦ χριστιανικοῦ Τριωδίου καί νά συνδέσει, μέχρι καί νά ταυτίζει, δυό ἐντελῶς ἀντίθετα στοιχεῖα, δηλαδή τό Τριώδιο τῆς Ἐκκλησίας μέ τά καρναβάλια τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρῶν; 2. Ἐν ἀντιθέσει, ἄλλωστε πρός τό ὀργιαστικό περιεχόμενο τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐκείνων τελετῶν καί πρός τίς διάφορες ἀσχήμιες καί τούς ἠθικούς ἐκτροχιασμούς πού γίνονται μέχρι σήμερα κατά τίς ἀντίστοιχες ἡμέρες τοῦ Τριωδίου, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καθιερώσει τήν περίοδο αὐτή πρός πνευματική περισυλλογή καί αὐτοσυγκέντρωση τῶν χριστιανῶν, γιά νά ἑτοιμαστοῦν μέ τή μετάνοια, ψυχική ἀνάταση καί κάθαρση, γιά νά ἑορτάσουμε τά μεγάλα γεγονότα τῆς Πίστεώς μας, τῶν Παθῶν δηλαδή καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Δέκα ἑβδομάδες πρίν τό Πάσχα διαρκεῖ ἡ περίοδος αὐτή τοῦ Τριωδίου. Καί ἡ Ἐκκλησία κατά τό διάστημα αὐτό δίνει συνεχῶς συνθήματα μετανοίας καί ἠθικῆς ἀνύψωσης στούς χριστιανούς. Μέ τήν πλουσιώτατη κατανυκτική ὑμνογραφία, τά ἀποσπάσματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, πού διαβάζονται στίς ἀκολουθίες τήν περίοδο αὐτή, ἀλλά καί μέ τά ἁγιαστικά μυστήρια (τῆς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Κοινωνίας), μέ συνεχῆ δηλαδή προοδευτικά καί ἔντονα πνευματικά μέσα, ζητεῖ νά προωθήσει ἡ Ἐκκλησία κάθε χριστιανό στήν κατά Χριστόν ζωή. Αὐτό εἶναι τό νόημα καί ὁ σκοπός τοῦ Τριωδίου. Μητροπολίτου πρ. Πατρῶν Νικοδήμου, Μηνύματα Τριωδίου 2

3 ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ Εχουν ἤδη παρέλθει ἀρκετά χρόνια ἀπό τήν ἀγορά τοῦ κτιρίου, τό ὁποῖο βρίσκεται ἀκριβῶς πίσω ἀπό τόν Ναό μας καί τό ὁποῖο προοριζόταν γιά Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας μας. Τό ἔργο λοιπόν αὐτό δέν ἔχει ἐγκαταληφθεῖ ἀπό τό Ἐκκλησ. Συμβούλιο, τό ὁποῖο ἐπιθυμεῖ τήν ἀξιοποίηση τοῦ κτιρίου. Σέ σύσκεψη ὅπου συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς μας, τά μέλη τοῦ Ἐκκλησ. Συμβουλίου, τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἐπιτροπῆς τόν παρελθόντα Ἰούλιο ἐξετάστηκαν ὅλες οἱ δυνατότητες ἀξιοποίησης τοῦ κτιρίου, ὅπως ἡ ἐπισκευή τοῦ ὑπάρχοντος, ἡ κατεδάφιση καί ἐκ νέου ἀνοικοδόμηση, καθώς καί ἡ δυνατότητα ἀντιπαροχῆς. Ἡ ἐπισκευή τοῦ ὑπάρχοντος ἀποκλείσθηκε διότι τό κτίριο εἶναι παλαιό (κατασκ. 1939) καί κυρίως δέν δίδει τήν δυνατότητα ὑπάρξεως μεγάλων χώρων πού χρειάζονται γιά ἕνα Πνευματικό Κέντρο, ἀφοῦ δέν δύναται νά κατεδαφιστοῦν τυχόν μεσοτοιχίες καί ἄρα θά πρέπει νά περιορισθοῦμε στά ὑπάρχοντα δωμάτια τῆς προηγουμένης χρήσεώς του (Ξενοδοχεῖο). Ἄλλωστε ἡ ἐπισκευή του ξεπερνᾶ κατά πολύ τίς οἰκονομικές δυνατότητες τῆς Ἐνορίας, ὅπως ἐπίσης καί ἡ κατεδάφιση καί ἐκ νέου ἀνοικοδόμηση. Ὡς πλέον συμφέρουσα οἰκονομικῶς λύση προκρίθηκε ἡ ἀντιπαροχή, ἀφοῦ προηγηθεῖ προμελέτη, μέ τήν ὁποία θά προκαθορίζονται οἱ ἀπαιτήσεις τῆς Ἐνορίας γιά τό κτίριο πού θά κατασκευασθεῖ ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους. Πρόκειται γιά τήν πλέον συμφέρουσα, ἀφοῦ θά δαπανηθοῦν πολύ μικρότερα χρηματικά ποσά καί τό κτίριο θά εἶναι καινούργιο. Τό ἔργο λοιπόν βρίσκεται στό στάδιο τῆς ἐγκρίσεως ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς τῶν προσφορῶν ἀπό Ἀρχιτεκτονικά γραφεῖα γιά τήν ἐκπόνηση τῆς προμελέτης αὐτῆς. Ἕνα δεύτερο ἀλλά πολύ σημαντικό καί ἐπεῖγον ἔργο εἶναι ἡ ἀποκατάσταση καί συντήρηση τῶν φθαρμένων τοιχογραφιῶν τοῦ Ναοῦ μας. Ὡς γνωστόν οἱ τοιχογραφίες αὐτές ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπό δυό πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες τόν Δημ. Πελεκάση καί τόν Φώτ. Κόντογλου. Τά προβλήματα δημιουργήθηκαν κυρίως μετά τήν εἰσροή ὑδάτων ἀπό τήν ὀροφή μετά τόν σεισμό τοῦ 1999 καί ἐντοπίζονται στίς παραστάσεις τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν στίς μεγάλες καμάρες πού στηρίζουν τόν τροῦλλο καθώς καί στούς τέσσερις μικρούς τρούλλους στίς γωνίες τοῦ Ναοῦ. Ἐπίσης ἔντονα προβλήματα ἐντοπίσθηκαν σέ ἀρκετές φορητές εἰκόνες, ὅλες ἔργα τοῦ Δημ. Πελεκάση, ὅπως τῆς Ἁγ. Βαρβάρας, τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους, τῆς Ὑπαπαντῆς, τῶν Εἰσοδίων, τοῦ ἐφίππου Ἁγ. Γεωργίου κ.ἄ. Ὁ Ναός καί ἡ Ἐνορία μας λοιπόν ἔχει καλλιτεχνικούς θησαυρούς, τούς ὁποίους πρέπει νά διαφυλάξει ἀπό τήν φθορά τοῦ χρόνου καί θά πρέπει ἄμεσα νά γίνουν τά ἀπαιτούμενα βήματα πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Γι αὐτό τό Ἐκκλησ. Συμβούλιο ἀφοῦ κάλεσε εἰδικούς συντηρητές, οἱ ὁποῖοι ἐντόπισαν τίς φθορές 3

4 ἀπό τή ΔΕΗ μετά τήν ἐγκατάσταση τῶν 8 κλιματιστικῶν μονάδων καί ἀφ ἑτέρου τό μεγάλο χρέος (81.000,00 εὐρώ) καί τό Ἵδρυμα βρίσκεται πιά καί σέ φάση ἀνακαινίσεως, τώρα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή γιά τά μεγάλα αὐτά καί ἀναγκαῖα ἔργα, γιά τά ὁποῖα θά ἐνημερώνουμε λεπτομερῶς τούς ἐνορίτες μας, ὅπως ἄλλωστε κάνουμε γιά ὅλα μέχρι σήμερα. Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί ἀφοῦ ἐξέτασε τίς γνώσεις καί τήν ἐμπειρία τους θά προτείνει στό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τήν ἀποκατάστασή τους ἀπό ἕναν ἀπό αὐτούς. Ἄς μήν ξεχνοῦμε πώς ἡ Ἐνορία μας ἀντιμετώπισε σοβαρά οἰκονομικά προβλήματα στό Ναό καί σέ μία ἀπό τίς σημαντικότερες ποιμαντικές της δραστηριότητες κατά τό πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή τήν Στέγη Γερόντων. Ἀφοῦ λοιπόν ἤδη ἀντιμετωπίσθηκαν ἀφ ἑνός ἡ ἐπιβολή προστίμου 9.000,00 εὐρώ Α ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Τήν ἐρχόμενη Κυριακή 18 Φεβρουαρίου καί ὥρα 5.30 μ.μ. θά τελεσθεῖ στό Ναό μας ὁ πρῶτος Κατανυκτικός Ἑσπερινός. Καλεῖται καί «Ἑσπερινός τῆς συγγνώμης», μιά καί μετά τό τέλος του οἱ χριστιανοί συγχωροῦνται μεταξύ τους γιά ὁτιδήποτε τυχόν ἔχει στενοχωρήσει ἤ λυπήσει ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὥστε, ἔχοντας αὐτή τή συγγνώμη, νά μπορέσουν νά ξεκινήσουν κάνοντας μιά νέα ἀρχή τόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς. Προσκαλοῦνται λοιπόν ὅλοι νά παρευρεθοῦν στόν Ἑσπερινό αὐτό καί δραττόμενοι τῆς εὐκαιρίας, ἄς πάρουμε τήν εὐλογία τοῦ κλήρου τῆς Ἐνορίας μας καί τή συγγνώμη ἀπό τούς ἀδελφούς μας, γιά νά μπορέσουμε νά δεχθοῦμε τόν Κύριό μας πού πρόκειται νά ἀναστηθεῖ, μέ ὅσο τό δυνατόν πιό ἀνάλαφρη τή συνείδηση. 4

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Κτιτορικό Μνηµόσυνο Στέγης Γερόντων Ἑορτή Ὁσ. Φιλοθέης Ἀθηναίας Ὡς γνωστόν ἡ ἑορτή τῆς Ὁσ. Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας ἔχει καθιερωθεῖ στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή καί ὡς ἑορτή ὅλων τῶν φιλανθρωπικῶν δραστηριοτήτων της. Ἔτσι λοιπόν καί στήν Ἐνορία μας θά τιμηθεῖ ἡ Ὁσία Φιλοθέη μέ Θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων τό προσεχές Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, ἀφοῦ ἡ μνήμη της συμπίπτει ἐφέτος μέ τήν Καθαρά ευτέρα, ἡμέρα ὅμως κατά τήν ὁποία δέν δύναται νά ἑορτασθεῖ γι αὐτό καί θά μετατεθεῖ. Ἡ ἑορτή τῆς Ὁσ. Φιλοθέης ὅμως εἶναι γιά τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἐνορίας μας ἐκτός ἀπό ἡμέρα τιμῆς πρός τήν ἐλεήμονα Ὁσία τῶν Ἀθηναίων καί μνήμης κάποιων προσώπων. Ἔτσι ἐκτός ἀπό τή Θ. Λειτουργία μετ Ἀρτοκλασίας ὑπέρ τῶν μελῶν τοῦ.σ., τοῦ Προσωπικοῦ, τῶν περιθαλπομένων γεροντισσῶν, τῶν ἐθελοντῶν καθώς καί τῶν δωρητῶν, θά τελεσθεῖ καί τό Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Εὐεργετῶν, ωρητῶν, τροφίμων ἀλλά καί μελῶν τοῦ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Φιλοπτώχου Ταμείου. Ἱ. Εὐχέλαιο Τήν Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου καί ὥρα 5.30 μ.μ. θά τελεσθεῖ στόν Ναό μας τό Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς. Μετά τό πέρας του θά ἐπακολουθήσει ἡ ἑβδομαδιαία σύναξη μελέτης Ἁγ. Γραφῆς ἀπό τόν π. Γεράσιμο. φιλοξενία τῶν ἀδελφῶν ἐπιστρέψαμε νωρίς τό βράδυ. Τό ποσό πού συγκεντρώθηκε ἀπό τήν ἐκδρομή ἀνῆλθε στά 619,00 εὐρώ. Ἡ ἑπόμενη προσκυνηματική ἐκδρομή μας προγραμματίστηκε γιά τήν Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, κατά τήν ὁποία θά ἐπισκεφθοῦμε τήν Γυναικεία Ἱ. Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα, ὅπου θά τελέσουμε τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό. Πληροφορίες καί κρατήσεις θέσεων στήν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων, στό τηλ.: , καθημερινά 9.00 π.μ μ. Ὥρα ἀναχωρήσεως: 4.00 μ.μ. Ἐκδροµή Νέων τῆς Ἐνορίας µας - Κοπή πίττας Τήν Κυριακή 21/01/2007 ἡ παρέα τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς ἐνορίας μας ὀργανώσαμε μιά μικρή ἐκδρομή στήν Πάρνηθα μέ τήν πρωτοβουλία τοῦ π. Παναγιώτη Χαβάτζα. Μέ σύμμαχο τόν ὑπέροχο καιρό καί τήν ὄρεξη ὅλων γιά Προσκυνηµατική ἐκδροµή Τήν 28η Ἰανουαρίου ἡ Ἐνορία μας διοργάνωσε προσκυνηματική ἐκδρομή στήν γυναικεία Ἱ. Μονή τοῦ Ὁσ. Παταπίου στό Λουτράκι. Ἐκεῖ τελέσαμε Ἱ. Παράκληση στό σπήλαιο ὅπου βρέθηκε καί φυλάσσεται τό Ἱ. Λείψανο τοῦ Ὁσίου καί ἐν συνεχεία ἀφοῦ θαυμάσαμε τήν πανοραμική θέα ὁλόκληρου τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου ἀπό τήν αὐλή τῆς Μονῆς καί δεχθήκαμε τήν 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ περίπατο μέσα ἀπό τήν καταπράσινη πλαγιά τῆς Πάρνηθας, φτάσαμε στό γνωστό καινούργιο τελεφερίκ, ἀπό ὅπου κατεβήκαμε κάτω στό ξεκίνημα τῆς διαδρομῆς. Τό ὅλο ἐγχείρημα τοῦ περιπάτου μας εἶχε ἕνα πολύ θετικό ἀποτέλεσμα καθώς μικροί καί μεγάλοι εἶχαν τήν δυνατότητα νά ξεφύγουν ἀπό τήν καθημερινή ρουτίνα καί νά γευτοῦν ἕνα διαφορετικό περίπατο μέ λίγη αἴσθηση περιπέτειας. Ἐλπίζουμε μέχρι τήν μεγάλη ἐκδρομή, πού πρῶτα ὁ Θεός θά γίνει μετά τό Πάσχα, ὁ π. Παναγιώτης νά μᾶς διοργανώσει καί ἄλλες τέτοιες μικρές ἐκδρομές, γιατί ὅλοι θέλουμε νά ξαναζήσουμε παρόμοιες ὄμορφες στιγμές καί τόν εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας γιά τήν πρωτοβουλία του. Ἐπίσης τήν Κυριακή 14 Ἰανουαρίου εὐλογήθηκε καί ἡ Ἁγιοβασιλόπιττα τῶν Κατηχητικῶν μας στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, τήν ὁποία μᾶς προσέφερε ἡ κ. Ἀνδριανή Ρεμούνδου, ὅπως καί ἕνα χρυσό φλουρί. Τήν εὐχαριστοῦμε θερμά. Γιάννης Παχῆς, Κατηχητής Μαλλιοπούλειο Εὐαγές Ἵδρυµα Κατά τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς ἑόρτασε τό Μαλλιοπούλειο Εὐαγές Ἵδρυμα Κυψέλης στό Ναό μας τελώντας Ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν μελῶν τοῦ.σ., τῶν Εὐεργετῶν καί ωρητῶν ὅπως καί τῶν μελῶν τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν τροφίμων του. Ἐπίσης τελέστηκε Μνημόσυνο γιά τά ἀπελθόντα μέλη, Εὐεργέτες καί ωρητές του. Εἶναι γνωστή στούς παλαιούς μας ἐνορίτες ἡ σχέση τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ μέ τήν Ἐνορία μας ὡς γνωστόν ὁ ἀείμνηστος ἱδρυτής τοῦ Μαλλιοπουλείου ημήτριος Μαλλιόπουλος ὑπῆρξε καί ἱδρυτής τοῦ νέου Ναοῦ, τοῦ σημερινοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Ἡ Ἐνορία μας εὔχεται στό.σ. τοῦ Μαλλιοπουλείου νά συνεχίσουν νά ἑορτάζουν ἐπί ἔτη πολλά ἀκόμη καί ὁ Κύριός μας διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου νά εὐλογεῖ τίς δραστηριότητές τους. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἱερές Ἀγρυπνίες υό προγραμματισμένες Ἱ. Ἀγρυπνίες τελέσθηκαν στήν Ἐνορία μας τό παρελθόν διάστημα, τήν 27η Ἰανουαρίου ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου καί τήν 2α Φεβρουαρίου, ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, στίς ὁποῖες συμμετεῖχαν πολλοί ἐνορίτες μας καί μή. Προγραμματίζονται καί ἄλλες γιά τήν ὄμορφη καί κατανυκτική περίοδο τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς, οἱ ὁποῖες θά ἀνακοινωθοῦν ἐγκαίρως. Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγ. Ἀποστόλων Ὅπως ἔχει ἀνακοινωθεῖ ὁ μετά τήν ἄδεια τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἐλαιοχρωματισμός τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων (Κανάρη) δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ, ἀφοῦ ἀνειλημμένες ὑποχρεώσεις τοῦ Ἁγιογράφου, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τόν ἐλαιοχρωματισμό τῶν τεσσάρων δαφνοστεφάνων μέ τίς ἐπιγραφές ἀπό τίς νίκες τοῦ Κων. Κανάρη δέν τό ἐπέτρεψαν μέχρι σήμερα. Ὅμως λάβαμε τήν ὑπόσχεσή του ὅτι πολύ σύντομα θά ὁλοκληρωθεῖ καί αὐτό. Ἐπίσης θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐγκατάσταση τῶν κλιματιστικῶν δέν ἔχει ἀκόμη γίνει, διότι πρέπει νά δοθεῖ ἡ ἄδεια ἀφοῦ ὑποβληθοῦν σχέδια μέ ἀποτύπωση μέχρι καί λεπτομερειῶν, ὅπως ἡ τοποθέτηση ἀκόμη καί τῶν καρφίδων στηρίξεώς τους ἀπό τό Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συμβούλιο. Νά σημειωθεῖ ὅτι εὑρέθη καί δωρήτρια, ἡ ὁποία θά ἀναλάβει τήν δαπάνη γιά τήν ἐγκατάστασή τους. Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταµεῖο Συνεχίζονται τά ἔργα ἀνακαινίσεως τῆς Στέγης μας, τά ὁποῖα κρίθηκαν ἀπαραίτητα, ὥστε νά γίνονται οἱ χῶροι της περισσότερο λειτουργικοί καί κυρίως πιό ὄμορφοι. Ἀφοῦ λοιπόν ἔγιναν οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης καί στεγανοποίησης στούς χώρους τοῦ ὑπογείου ἀπό τίς ἀνιοῦσες ὑγρασίες, πού εἶχαν προκαλέσει ἀρκετές φθορές, ἀνακαινίσθηκε ὁ νεκροθάλαμος καί τακτοποιήθηκαν οἱ ἀποθῆκες, σειρά ἔχει ὁ ἐλαιοχρωματισμός ὅλων τῶν χώρων αὐτῶν. Βρισκόμαστε στό στάδιο τῆς λήψης προσφορῶν ἀπό τούς εἰδικούς, ἐνῶ ἐξελίσσονται καί ἠλεκτρολογικές ἐργασίες στούς κοινόχρηστους χώρους καί τά δωμάτια (μπρίζες, διακόπτες, καλωδιώσεις, φῶτα ἀσφαλείας καί νυκτός κ.λπ.). Γιά ἄλλη μία φορά λοιπόν τό.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Φιλοπτώχου Ταμείου δημοσιεύει τόν ἀναλυτικό Ἀπολογισμό Χρήσεως οἰκονομικοῦ ἔτους 2006, ὥστε ὅλοι οἱ ἐνορίτες μας ἀλλά καί οἱ φίλοι τῆς σημαντικότερης ἀπό τίς δραστηριότητές του, τῆς Στέγης Γερόντων, νά ἔχουν σαφῆ ἀντίληψη γιά τήν χρηστή πιστεύουμε διαχείριση, πού γίνεται. 7

8 ΕΣΟΔΑ Ὑπόλοιπον 31/12/ ,37 Συντάξεις - δωρεές τροφίμων ,04 Δωρεές τρίτων ,60 Δίσκοι ,20 Ἐνοίκια ἀκινήτων ,70 Κυτία ,91 Ἐκδηλώσεις συνεστιάσεις ,00 Τόκοι καταθέσεων...662,27 Προϊόν Ἐράνου Ἀγάπης ,00 Κρατικές ἐπιχορηγήσεις ,00 Ἐκποιήσεις ἀκινήτων ,00 Σύνολον ,09 ΕΞΟΔΑ Πάγια - ἐξοπλισμός ,66 Μισθοδοσία προσωπικοῦ ,78 Πληρωμές πρός Ἐφορία ,54 Πληρωμές πρός Ι.Κ.Α ,36 Ἐπισκευές καί συντηρήσεις ,15 Δ.Ε.Κ.Ο. Φυσ. ἀέριο πλυντήριο κ.ἄ ,10 Ἀποπληρωμή Ι.Κ.Α ,00 Εἰσφορά Ε.Φ.Τ. 5% πρός τό Γ.Φ.Τ ,40 Εἰσφορά 37% Ἐράνου Ἀγάπης πρός Γ.Φ.Τ ,60 Βοηθήματα ,66 Ἔντυπα καί γραφ. ὕλη ,06 Διάφ. προμήθειες - Ἀναλ. ὑλικά ,37 Διάφ. ἔξοδα κοινόχρ. δαπάνες ,13 Σύνολον ,81 Νέο ὑπόλοιπο ,28 ΔΩΡΕΕΣ Ἰανουαρίου 2007 Ἀνώνυμος...300,00 Ἀνώνυμος...150,00 Κουρεμπανᾶς Γεώργιος...100,00 Παπαγεωργάκη Βασιλική...300,00 Λαμπρινοῦ Ἄννα...200,00 Κοτρότσος Ἰωάννης... 50,00 Ἀνώνυμος...100,00 Παυλῆ Κασσάνδρα... 50,00 Μαυροβουνιώτου Μαρία... 70,00 Ζαρμακούπη Εὐδοκία...300,00 Ἀλτίπαρμακ Ἰωάννης... 50,00 Λαζαρίδης Μάξιμος... 80,00 Ἀσημακοπούλου Αἰκατερίνη...100,00 Οἰκονομίδου Ράνια... 50,00 Καβουλάκου Νταίζη...100,00 Παπαχρῆστος Γεώργιος...380,00 Ἀρκουλῆς Ἠλίας...100,00 Βλιάμου Θεοδοσία...240,00 Χατζηγιάννη Καλλιόπη... 50,00 Καρποζολώτας...100,00 Βλάσσης Χρῆστος... 60,00 Ἀνώνυμος...100,00 Ρόκκα Ρέα...200,00 Κανελλοπούλου Εὐγενία... 50,00 Ἀναγνωστοπούλου Ἀμαλία...200,00 Κατσουλάκη Ἀγγελική... 50,00 Πολυζώη Φωτεινή...100,00 Καραλῆ Αἰκατερίνη... 50,00 Νεαμονιτάκη Ἰωάννα... 50,00 Λαγκαδάκης Δημήτριος...100,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Πολύζος Γεώργιος... 50,00 Κώτση Γεώργιος & Λένα... 50,00 Παπάζογλου Ἰωάννα...200,00 Βελτσίδου Φωτεινή...100,00 Ἀνώνυμος...100,00 Παπαχρήστου Γεώργιος & Σόφη... 50,00 Στεργίου Χρυσούλα... 50,00 Παλαιοί Πρόσκοποι Ζακύνθου...100,00 Λάππα Κων/να...100,00 Ἀνώνυμος...110,00 Παπάζογλου Μέλπω...100,00 Τριανταφύλλου Πηνελόπη...200,00 Διάφοροι δωρηταί...284,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων...175,30

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυµα Πρωτοχρονιᾶς 2008 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ

Μήνυµα Πρωτοχρονιᾶς 2008 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ Μήνυµα Πρωτοχρονιᾶς 2008 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ Ἀγαπητά µου Παιδιά, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ πού δέν τιθασσεύεται, αὐτό εἶναι ἡ ἀέναη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα

Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα σέ νέους 15-27 ἐτῶν, ἡ ὁποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας Άνοιξη 2009 Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και μέλη του συλλόγου μας, Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με τις καλύτερες ευχές του Δ.Σ. προς όλους σας για τις άγιες ημέρες του Πάσχα. Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ÌÞíõµá ἈíáóôÜóåùò ôïῦ ÌáêáñéùôÜôïõ ãéü ôü Ἅãéïí ÐÜó á ôïῦ 2006

ÌÞíõµá ἈíáóôÜóåùò ôïῦ ÌáêáñéùôÜôïõ ãéü ôü Ἅãéïí ÐÜó á ôïῦ 2006 ÌÞíõµá ἈíáóôÜóåùò ôïῦ ÌáêáñéùôÜôïõ ãéü ôü Ἅãéïí ÐÜó á ôïῦ 2006 ἈãáðçôÜ µïõ ÐáéäéÜ. ÑÉÓÔÏÓ ÁÍÅÓÔÇ. «ÁÍÁÓÔÁÓÅÙÓ ÇÌÅÑÁ, ËÁÌ- ÐÑÕÍÈÙÌÅÍ ËÁÏÉ» µᾶò êáëåῖ óþµåñá µý ôþ ãëῶóóá ôῆò ἐêêëçóéáóôéêῆò ἐµðåéñßáò ὁ ἐðéíßêéïò

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η ΜΙΚΡΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΟΙ (κοπός: Να ἐμπνεύσουμε τά παιδιά σέ πράξεις ἱεραποστολῆς. Νά λάβουν τό θάρρος νά μιλήσουν στούς φίλους τους γιά τόν Φριστό καί νά τούς καλέσουν στό Κατηχητικό. Βοηθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παθητική ἐπίδραση τῆς τηλεθέασης καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς σκέψης τοῦ παιδιοῦ

Ἡ παθητική ἐπίδραση τῆς τηλεθέασης καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς σκέψης τοῦ παιδιοῦ Ἡ παθητική ἐπίδραση τῆς τηλεθέασης καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς σκέψης τοῦ παιδιοῦ ôçëåüñáóç ἔ åé ôþí ἔã ñùµç åἰêüíá êáß ôþí ὁµéëßá êáß ἐµðëïõôßæåé ôßò ἐµðåéñßåò êáß ôßò ἐãêõêëïðáéäéêýò ãíþóåéò ôïῦ ðáéäéïῦ, óõµâüëëåé

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Ιανουαρίου 2015

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Ιανουαρίου 2015 Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Ιανουαρίου 2015 www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος Τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 11/01 Θεατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου 1 / 8 Τό εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποιο τελεῖται στόν ναό ἤ στο σπίτι γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ἡ σύσταση τοῦ εὐχελαίου, ὅπως καί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

με ενθουσιασμό και αγάπη ανοίγουμε την αγκαλιά μας και σας καλωσορίζουμε στην καλοκαιρινή ζωή της Στέγης μας.

με ενθουσιασμό και αγάπη ανοίγουμε την αγκαλιά μας και σας καλωσορίζουμε στην καλοκαιρινή ζωή της Στέγης μας. Αγαπημένοι εθελοντές και φίλοι της Στέγης μας, με ενθουσιασμό και αγάπη ανοίγουμε την αγκαλιά μας και σας καλωσορίζουμε στην καλοκαιρινή ζωή της Στέγης μας. Με ένα μικρό περίπατο στα μονοπάτια της φύσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ»

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Σέρρες, 1 Μαρτίου 2014 «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα εικόνα του πραγματικού κόσμου. Κάθε σκέψη, δράση και δραστηριότητα του ανθρώπου έχει μεταφερθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Τ.Θ. 1308 Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 21/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΗΕΣ Στο φύλλο της 21 ης Απριλίου 2010 της εφημερίδας η «Θεσσαλία» δημοσιεύονται αποσπάσματα της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά πρῶτα βήματά της μαζί μέ τό βάπτισμα τῶν ἐνηλίκων υἱοθέτησε καί τόν νηπιοβαπτισμό, δηλαδή τό βάπτισμα τῶν νηπίων καί μικρῶν παιδιῶν. Τήν ἀρχαία αὐ τή παράδοση συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του Iδρύματος Παπαγεωργίου. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του Iδρύματος Παπαγεωργίου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη 03-10-2014 Αριθ. Πρωτ. : 82684 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Νηστεία καί Σαρακοστή

Νηστεία καί Σαρακοστή Νηστεία καί Σαρακοστή Ὁ Êýñéüò µáò ἐíþóôåõóå «ἡµýñáò ôåóóáñüêïíôá ἐí ôῇ ἐñþµῳ» µáèáßíïõµå ἀðü ôþ ÃñáöÞ (Ìáôè. ä 2) êé ἐµåῖò µéµïýµáóôå ôü ðáñüäåéã- µü ôïõ ðñßí ἀðü ôßò µåãüëåò ἑïñôýò ãéü íü åἴµáóôå óý

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η λειτουργική περίοδος του Τριωδίου. (Επίκαιρο) (κεφ.29) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη κατεχόμενης Μονῆς ἀποστόλου Βαρνάβα

Πανήγυρη κατεχόμενης Μονῆς ἀποστόλου Βαρνάβα ΓεΓονοτα Πανήγυρη κατεχόμενης Μονῆς ἀποστόλου Βαρνάβα (11 Ἰουνίου 2013) Τήν Τρίτη, 11 Ἰουνίου 2013, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀποστόλου Βαρνάβα, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 161/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Εκδηλώσεις Μνήμης. Χρόνια από το Ολοκαύτωμα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Εκδηλώσεις Μνήμης. Χρόνια από το Ολοκαύτωμα ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Εκδηλώσεις Μνήμης 71 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Χρόνια από το Ολοκαύτωμα ΔΗΜΟΣ ΚΑλΑΒΡΥτωΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ για τα 71 χρονια ΑΠΟ το ΚΑλΑΒΡΥτΙΝΟ ΟλΟΚΑΥτωΜΑ ΠαραςκΕυη, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 1. 2. ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.1. Εμπορικές μισθώσεις 1.220.000,00 1.179.089,20 1.2. Αστικές μισθώσεις 110.000,00 110.756,54 1.330.000,00 1.289.845,74

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : Εφορεία Κλ. Λυκοπούλων : - Αρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ.

«Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΕΝ ΡΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η «Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Ν. ΧΟΡΤΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 λειτουργούν δεκαοκτώ συνολικά Επιτροπές για την προώθηση των σχολικών στόχων υπό την ευθύνη των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών του Σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 (εγκρίθηκε από την Σύγκλητο την 1/12/2006)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 (εγκρίθηκε από την Σύγκλητο την 1/12/2006) 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 7722 050, 7721 960, E-mail: gpolyzos@central.ntua.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα