Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη"

Transcript

1 Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη ἐντολή θά περάσει ἀπό τήν ἀτονία στήν ζωντάνια καί τήν ἐπικαιρότητα καί θά κατέχει διαρκῶς τήν σκέψη τῶν πιστῶν Χριστιανῶν: «πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» (Ματθ.28,19). Ἔντονη εἶναι ἡ ἐντολή τῆς µαρτυρίας τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καί ἐλπίδας καί τῆς Ἀνάστασης νεκρῶν νά µεταφερθεῖ σέ ὅλα τά ἔθνη, σέ ὅλα τά διψασµένα παιδιά τοῦ Θεοῦ, πού περιµένουν τήν δική τους ἀνακαίνιση, τήν δική τους Ἀνάσταση. Ἀλλά οἱ ὁδοιπόροι εἶναι ὀλίγοι, κουρασµένοι, λοξοδροµοῦν µέ τό πρῶτο ἐµπόδιο, δυσανασχετοῦν καί ἀπογοητεύονται. Φοβοῦνται µήπως διασαλεύσουν τό πρόγραµµά τους, τήν ἡσυχία καί τήν ἄνετη ζωή τους καί ἔτσι ἡ ἐντολή παραµένει µόνο ὑπόσχεση, ἡ ὁποία µπορεῖ νά ἐπαναλαµβάνεται πολλές φορές χωρίς τή δυνατή ἀπόφαση τῆς πραγ- µατοποίησης. Ὅµως δέν λείπουν οἱ πνευµατικοί ἐργάτες τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ἀφρικανική καί Ἀσιατική χώρα ἤ στήν Κεντρική καί Νότια Ἀµερική, πού ἔρχονται πρόσωπο µέ πρόσωπο µέ τήν πείνα, τήν δίψα, τά λοιµώδη νοσήµατα, τήν πνευµατική καί κοινωνική ἐκµετάλλευση, τόν πόλεµο, τήν δυστυχία καί τήν πνευµατική ὀρφάνια. Ποιός µπορεῖ νά ξεχάσει τήν φοβερή ἐµπειρία στήν Καλκούτα τῶν Ἰνδιῶν, ὅπου τά παιδιά µᾶς τραβοῦσαν νά µποῦµε στό φαρµακεῖο ὄχι γιά νά τούς πάρουµε µιά ἀσπιρίνη, ἀλλά γιατί ἤθελαν ἕνα µικρό κουτάκι γάλα σκόνη. Καί ἦσαν εὐτυχισµένα! Σέ ἕνα ἄλλο παιδί πού θέλαµε νά τοῦ πάρουµε ἕνα παιχνίδι, ἐκεῖνο µᾶς εἶπε ὅτι θέλει ἕνα σιδερένιο δίσκο γιά νά ψήσει τό ζυµάρι τό ψωµί ὁ παππούς του. Εἶναι ἡ Ἱεραποστολή µόνο ἀνθρωπιστική βοήθεια; Εἶναι προσφορά στά πάντα, στίς πνευµατικές καί ὑλικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Ἐάν δέν ἔχει ἀκέραια τήν ὑγεία του ὁ κατηχού- µενος, πῶς µπορεῖ νά προχωρήσει στά πνευµατικά ἀγαθά; Τί θά γίνει τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, πού διοργανώνει κάθε χρόνο καί στηρίζει ἡ Ἀποστολική ιακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Θά γίνει µιά ἀναζωπύρωση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ζήλου µέ ἐνηµέρωση, κήρυγµα, κατήχηση, προσευχή καί τήν ὀργάνωση ἄλλων ἐκδηλώσεων. Εἶναι συγκλονιστικό νά γνωρίζουν οἱ πιστοί «ὅτι ὁ Θεός πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» καί νά κρατοῦν τήν ἀλήθεια αὐτή ἀποκλειστικά γιά τόν ἑαυτό τους, ἀδιαφορώντας γιά τό πνευµατικό σκοτάδι τῶν συνανθρώπων τους. Ἡ ἑβδοµάδα τῆς προσφορᾶς πλησιάζει. Χρονοπούλου Πολυξένη Ἐκπαιδευτικός Βαρβακείου Σχολῆς ΤΕΥΧΟΣ 29 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

2 ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ Τριώδιο! Λίγων λέξεων ἡ ἔννοια ἔχει παρανοηθεῖ καί διαστραφεῖ τόσο πολύ, ὅσο τοῦ Τριωδίου. Ὁ πολύς κόσμος συνδέει τό Τριώδιο μέ τά καρναβάλια καί τούς χορούς καί τίς μεταμφιέσεις καί τά παρόμοια. 1. Αὐτά ὅμως εἶναι ὑπολείμματα εἰδωλολατρικῶν ἐθίμων. Ἔχουν σχέση μέ ὁρισμένες τελετές, τῶν ἀρχαίων Ρωμαίων κυρίως, πού γίνονταν κατ αὐτήν περίπου τήν ἐποχή τοῦ ἔτους, πού συμπίπτει μέ τό δικό μας χριστιανικό Τριώδιο. Ἔτσι προῆλθε ἡ σύγχυση καί ἡ ἀνάμιξη τῶν τελείως ἄσχετων αὐτῶν πραγμάτων. Ἔχει γραφεῖ ὅτι τά καρναβάλια ἔχουν ἴσως τήν ἀρχή ἀπό κάποια πομπή, πού γινόταν κατά τίς εἰδωλολατρικές ἐκεῖνες τελετές, τόν Μάρτιο, μέ τό ἄνοιγμα τῆς ναυσιπλοΐας, ὁπότε μεταφερόταν ἐπίσημα στή θάλασσα ἕνα ὁμοίωμα πλοίου τοποθετημένο πάνω σέ μιά ἅμαξα καί ἀφιερωμένο σέ κάποια θαλάσσια θεότητα. Αὐτός δέ ὁ ἀλλόκοτος συνδυασμός πλοίου καί ἅμαξας δημιούργησε, ὅπως φαίνεται, τήν σύνθετη λατινική λέξη CARUS NAVALIS (κάρους ναβάλις = ἡ ἅμαξα πού φέρει τό πλοῖο), ἡ ὁποία βαθμηδόν καί ἐκ παραφθορᾶς κατέληξε στήν ὀνομασία «καρνάβαλος», πού σημαίνει κατ ἀναλογίαν, τόν συνδυασμό καί τήν ἀνάμειξη τῶν πλέον ἑτερόκλητων καί ἀνομοίων στοιχείων, ὅπως δηλαδή παρατηρεῖται καί σήμερα, κατά τίς ἡμέρες τοῦ Τριωδίου, τελεία σύγχυση στήν ἐμφάνιση τῶν ἀνθρώπων μέ σχῆμα καί ἀμφίεση τοῦ ἀντίθετου φύλου (ἄνδρες μέ ροῦχα γυναικῶν καί τό ἀντίθετο), ἤ καί μέ χαρακτηριστικά ζώων ἀκόμη κ.λπ. Ποιός ὅμως φανταζόταν, ὅτι ἡ σύγχυση αὐτή θά εἰσχωροῦσε τόσο πολύ ὥστε νά ἀλλοιώσει τελείως τή σημασία τοῦ χριστιανικοῦ Τριωδίου καί νά συνδέσει, μέχρι καί νά ταυτίζει, δυό ἐντελῶς ἀντίθετα στοιχεῖα, δηλαδή τό Τριώδιο τῆς Ἐκκλησίας μέ τά καρναβάλια τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρῶν; 2. Ἐν ἀντιθέσει, ἄλλωστε πρός τό ὀργιαστικό περιεχόμενο τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐκείνων τελετῶν καί πρός τίς διάφορες ἀσχήμιες καί τούς ἠθικούς ἐκτροχιασμούς πού γίνονται μέχρι σήμερα κατά τίς ἀντίστοιχες ἡμέρες τοῦ Τριωδίου, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καθιερώσει τήν περίοδο αὐτή πρός πνευματική περισυλλογή καί αὐτοσυγκέντρωση τῶν χριστιανῶν, γιά νά ἑτοιμαστοῦν μέ τή μετάνοια, ψυχική ἀνάταση καί κάθαρση, γιά νά ἑορτάσουμε τά μεγάλα γεγονότα τῆς Πίστεώς μας, τῶν Παθῶν δηλαδή καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Δέκα ἑβδομάδες πρίν τό Πάσχα διαρκεῖ ἡ περίοδος αὐτή τοῦ Τριωδίου. Καί ἡ Ἐκκλησία κατά τό διάστημα αὐτό δίνει συνεχῶς συνθήματα μετανοίας καί ἠθικῆς ἀνύψωσης στούς χριστιανούς. Μέ τήν πλουσιώτατη κατανυκτική ὑμνογραφία, τά ἀποσπάσματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, πού διαβάζονται στίς ἀκολουθίες τήν περίοδο αὐτή, ἀλλά καί μέ τά ἁγιαστικά μυστήρια (τῆς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Κοινωνίας), μέ συνεχῆ δηλαδή προοδευτικά καί ἔντονα πνευματικά μέσα, ζητεῖ νά προωθήσει ἡ Ἐκκλησία κάθε χριστιανό στήν κατά Χριστόν ζωή. Αὐτό εἶναι τό νόημα καί ὁ σκοπός τοῦ Τριωδίου. Μητροπολίτου πρ. Πατρῶν Νικοδήμου, Μηνύματα Τριωδίου 2

3 ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ Εχουν ἤδη παρέλθει ἀρκετά χρόνια ἀπό τήν ἀγορά τοῦ κτιρίου, τό ὁποῖο βρίσκεται ἀκριβῶς πίσω ἀπό τόν Ναό μας καί τό ὁποῖο προοριζόταν γιά Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας μας. Τό ἔργο λοιπόν αὐτό δέν ἔχει ἐγκαταληφθεῖ ἀπό τό Ἐκκλησ. Συμβούλιο, τό ὁποῖο ἐπιθυμεῖ τήν ἀξιοποίηση τοῦ κτιρίου. Σέ σύσκεψη ὅπου συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς μας, τά μέλη τοῦ Ἐκκλησ. Συμβουλίου, τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἐπιτροπῆς τόν παρελθόντα Ἰούλιο ἐξετάστηκαν ὅλες οἱ δυνατότητες ἀξιοποίησης τοῦ κτιρίου, ὅπως ἡ ἐπισκευή τοῦ ὑπάρχοντος, ἡ κατεδάφιση καί ἐκ νέου ἀνοικοδόμηση, καθώς καί ἡ δυνατότητα ἀντιπαροχῆς. Ἡ ἐπισκευή τοῦ ὑπάρχοντος ἀποκλείσθηκε διότι τό κτίριο εἶναι παλαιό (κατασκ. 1939) καί κυρίως δέν δίδει τήν δυνατότητα ὑπάρξεως μεγάλων χώρων πού χρειάζονται γιά ἕνα Πνευματικό Κέντρο, ἀφοῦ δέν δύναται νά κατεδαφιστοῦν τυχόν μεσοτοιχίες καί ἄρα θά πρέπει νά περιορισθοῦμε στά ὑπάρχοντα δωμάτια τῆς προηγουμένης χρήσεώς του (Ξενοδοχεῖο). Ἄλλωστε ἡ ἐπισκευή του ξεπερνᾶ κατά πολύ τίς οἰκονομικές δυνατότητες τῆς Ἐνορίας, ὅπως ἐπίσης καί ἡ κατεδάφιση καί ἐκ νέου ἀνοικοδόμηση. Ὡς πλέον συμφέρουσα οἰκονομικῶς λύση προκρίθηκε ἡ ἀντιπαροχή, ἀφοῦ προηγηθεῖ προμελέτη, μέ τήν ὁποία θά προκαθορίζονται οἱ ἀπαιτήσεις τῆς Ἐνορίας γιά τό κτίριο πού θά κατασκευασθεῖ ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους. Πρόκειται γιά τήν πλέον συμφέρουσα, ἀφοῦ θά δαπανηθοῦν πολύ μικρότερα χρηματικά ποσά καί τό κτίριο θά εἶναι καινούργιο. Τό ἔργο λοιπόν βρίσκεται στό στάδιο τῆς ἐγκρίσεως ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς τῶν προσφορῶν ἀπό Ἀρχιτεκτονικά γραφεῖα γιά τήν ἐκπόνηση τῆς προμελέτης αὐτῆς. Ἕνα δεύτερο ἀλλά πολύ σημαντικό καί ἐπεῖγον ἔργο εἶναι ἡ ἀποκατάσταση καί συντήρηση τῶν φθαρμένων τοιχογραφιῶν τοῦ Ναοῦ μας. Ὡς γνωστόν οἱ τοιχογραφίες αὐτές ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπό δυό πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες τόν Δημ. Πελεκάση καί τόν Φώτ. Κόντογλου. Τά προβλήματα δημιουργήθηκαν κυρίως μετά τήν εἰσροή ὑδάτων ἀπό τήν ὀροφή μετά τόν σεισμό τοῦ 1999 καί ἐντοπίζονται στίς παραστάσεις τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν στίς μεγάλες καμάρες πού στηρίζουν τόν τροῦλλο καθώς καί στούς τέσσερις μικρούς τρούλλους στίς γωνίες τοῦ Ναοῦ. Ἐπίσης ἔντονα προβλήματα ἐντοπίσθηκαν σέ ἀρκετές φορητές εἰκόνες, ὅλες ἔργα τοῦ Δημ. Πελεκάση, ὅπως τῆς Ἁγ. Βαρβάρας, τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους, τῆς Ὑπαπαντῆς, τῶν Εἰσοδίων, τοῦ ἐφίππου Ἁγ. Γεωργίου κ.ἄ. Ὁ Ναός καί ἡ Ἐνορία μας λοιπόν ἔχει καλλιτεχνικούς θησαυρούς, τούς ὁποίους πρέπει νά διαφυλάξει ἀπό τήν φθορά τοῦ χρόνου καί θά πρέπει ἄμεσα νά γίνουν τά ἀπαιτούμενα βήματα πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Γι αὐτό τό Ἐκκλησ. Συμβούλιο ἀφοῦ κάλεσε εἰδικούς συντηρητές, οἱ ὁποῖοι ἐντόπισαν τίς φθορές 3

4 ἀπό τή ΔΕΗ μετά τήν ἐγκατάσταση τῶν 8 κλιματιστικῶν μονάδων καί ἀφ ἑτέρου τό μεγάλο χρέος (81.000,00 εὐρώ) καί τό Ἵδρυμα βρίσκεται πιά καί σέ φάση ἀνακαινίσεως, τώρα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή γιά τά μεγάλα αὐτά καί ἀναγκαῖα ἔργα, γιά τά ὁποῖα θά ἐνημερώνουμε λεπτομερῶς τούς ἐνορίτες μας, ὅπως ἄλλωστε κάνουμε γιά ὅλα μέχρι σήμερα. Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί ἀφοῦ ἐξέτασε τίς γνώσεις καί τήν ἐμπειρία τους θά προτείνει στό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τήν ἀποκατάστασή τους ἀπό ἕναν ἀπό αὐτούς. Ἄς μήν ξεχνοῦμε πώς ἡ Ἐνορία μας ἀντιμετώπισε σοβαρά οἰκονομικά προβλήματα στό Ναό καί σέ μία ἀπό τίς σημαντικότερες ποιμαντικές της δραστηριότητες κατά τό πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή τήν Στέγη Γερόντων. Ἀφοῦ λοιπόν ἤδη ἀντιμετωπίσθηκαν ἀφ ἑνός ἡ ἐπιβολή προστίμου 9.000,00 εὐρώ Α ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Τήν ἐρχόμενη Κυριακή 18 Φεβρουαρίου καί ὥρα 5.30 μ.μ. θά τελεσθεῖ στό Ναό μας ὁ πρῶτος Κατανυκτικός Ἑσπερινός. Καλεῖται καί «Ἑσπερινός τῆς συγγνώμης», μιά καί μετά τό τέλος του οἱ χριστιανοί συγχωροῦνται μεταξύ τους γιά ὁτιδήποτε τυχόν ἔχει στενοχωρήσει ἤ λυπήσει ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὥστε, ἔχοντας αὐτή τή συγγνώμη, νά μπορέσουν νά ξεκινήσουν κάνοντας μιά νέα ἀρχή τόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς. Προσκαλοῦνται λοιπόν ὅλοι νά παρευρεθοῦν στόν Ἑσπερινό αὐτό καί δραττόμενοι τῆς εὐκαιρίας, ἄς πάρουμε τήν εὐλογία τοῦ κλήρου τῆς Ἐνορίας μας καί τή συγγνώμη ἀπό τούς ἀδελφούς μας, γιά νά μπορέσουμε νά δεχθοῦμε τόν Κύριό μας πού πρόκειται νά ἀναστηθεῖ, μέ ὅσο τό δυνατόν πιό ἀνάλαφρη τή συνείδηση. 4

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Κτιτορικό Μνηµόσυνο Στέγης Γερόντων Ἑορτή Ὁσ. Φιλοθέης Ἀθηναίας Ὡς γνωστόν ἡ ἑορτή τῆς Ὁσ. Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας ἔχει καθιερωθεῖ στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή καί ὡς ἑορτή ὅλων τῶν φιλανθρωπικῶν δραστηριοτήτων της. Ἔτσι λοιπόν καί στήν Ἐνορία μας θά τιμηθεῖ ἡ Ὁσία Φιλοθέη μέ Θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων τό προσεχές Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, ἀφοῦ ἡ μνήμη της συμπίπτει ἐφέτος μέ τήν Καθαρά ευτέρα, ἡμέρα ὅμως κατά τήν ὁποία δέν δύναται νά ἑορτασθεῖ γι αὐτό καί θά μετατεθεῖ. Ἡ ἑορτή τῆς Ὁσ. Φιλοθέης ὅμως εἶναι γιά τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἐνορίας μας ἐκτός ἀπό ἡμέρα τιμῆς πρός τήν ἐλεήμονα Ὁσία τῶν Ἀθηναίων καί μνήμης κάποιων προσώπων. Ἔτσι ἐκτός ἀπό τή Θ. Λειτουργία μετ Ἀρτοκλασίας ὑπέρ τῶν μελῶν τοῦ.σ., τοῦ Προσωπικοῦ, τῶν περιθαλπομένων γεροντισσῶν, τῶν ἐθελοντῶν καθώς καί τῶν δωρητῶν, θά τελεσθεῖ καί τό Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Εὐεργετῶν, ωρητῶν, τροφίμων ἀλλά καί μελῶν τοῦ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Φιλοπτώχου Ταμείου. Ἱ. Εὐχέλαιο Τήν Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου καί ὥρα 5.30 μ.μ. θά τελεσθεῖ στόν Ναό μας τό Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς. Μετά τό πέρας του θά ἐπακολουθήσει ἡ ἑβδομαδιαία σύναξη μελέτης Ἁγ. Γραφῆς ἀπό τόν π. Γεράσιμο. φιλοξενία τῶν ἀδελφῶν ἐπιστρέψαμε νωρίς τό βράδυ. Τό ποσό πού συγκεντρώθηκε ἀπό τήν ἐκδρομή ἀνῆλθε στά 619,00 εὐρώ. Ἡ ἑπόμενη προσκυνηματική ἐκδρομή μας προγραμματίστηκε γιά τήν Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, κατά τήν ὁποία θά ἐπισκεφθοῦμε τήν Γυναικεία Ἱ. Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα, ὅπου θά τελέσουμε τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό. Πληροφορίες καί κρατήσεις θέσεων στήν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων, στό τηλ.: , καθημερινά 9.00 π.μ μ. Ὥρα ἀναχωρήσεως: 4.00 μ.μ. Ἐκδροµή Νέων τῆς Ἐνορίας µας - Κοπή πίττας Τήν Κυριακή 21/01/2007 ἡ παρέα τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς ἐνορίας μας ὀργανώσαμε μιά μικρή ἐκδρομή στήν Πάρνηθα μέ τήν πρωτοβουλία τοῦ π. Παναγιώτη Χαβάτζα. Μέ σύμμαχο τόν ὑπέροχο καιρό καί τήν ὄρεξη ὅλων γιά Προσκυνηµατική ἐκδροµή Τήν 28η Ἰανουαρίου ἡ Ἐνορία μας διοργάνωσε προσκυνηματική ἐκδρομή στήν γυναικεία Ἱ. Μονή τοῦ Ὁσ. Παταπίου στό Λουτράκι. Ἐκεῖ τελέσαμε Ἱ. Παράκληση στό σπήλαιο ὅπου βρέθηκε καί φυλάσσεται τό Ἱ. Λείψανο τοῦ Ὁσίου καί ἐν συνεχεία ἀφοῦ θαυμάσαμε τήν πανοραμική θέα ὁλόκληρου τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου ἀπό τήν αὐλή τῆς Μονῆς καί δεχθήκαμε τήν 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ περίπατο μέσα ἀπό τήν καταπράσινη πλαγιά τῆς Πάρνηθας, φτάσαμε στό γνωστό καινούργιο τελεφερίκ, ἀπό ὅπου κατεβήκαμε κάτω στό ξεκίνημα τῆς διαδρομῆς. Τό ὅλο ἐγχείρημα τοῦ περιπάτου μας εἶχε ἕνα πολύ θετικό ἀποτέλεσμα καθώς μικροί καί μεγάλοι εἶχαν τήν δυνατότητα νά ξεφύγουν ἀπό τήν καθημερινή ρουτίνα καί νά γευτοῦν ἕνα διαφορετικό περίπατο μέ λίγη αἴσθηση περιπέτειας. Ἐλπίζουμε μέχρι τήν μεγάλη ἐκδρομή, πού πρῶτα ὁ Θεός θά γίνει μετά τό Πάσχα, ὁ π. Παναγιώτης νά μᾶς διοργανώσει καί ἄλλες τέτοιες μικρές ἐκδρομές, γιατί ὅλοι θέλουμε νά ξαναζήσουμε παρόμοιες ὄμορφες στιγμές καί τόν εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας γιά τήν πρωτοβουλία του. Ἐπίσης τήν Κυριακή 14 Ἰανουαρίου εὐλογήθηκε καί ἡ Ἁγιοβασιλόπιττα τῶν Κατηχητικῶν μας στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, τήν ὁποία μᾶς προσέφερε ἡ κ. Ἀνδριανή Ρεμούνδου, ὅπως καί ἕνα χρυσό φλουρί. Τήν εὐχαριστοῦμε θερμά. Γιάννης Παχῆς, Κατηχητής Μαλλιοπούλειο Εὐαγές Ἵδρυµα Κατά τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς ἑόρτασε τό Μαλλιοπούλειο Εὐαγές Ἵδρυμα Κυψέλης στό Ναό μας τελώντας Ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν μελῶν τοῦ.σ., τῶν Εὐεργετῶν καί ωρητῶν ὅπως καί τῶν μελῶν τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν τροφίμων του. Ἐπίσης τελέστηκε Μνημόσυνο γιά τά ἀπελθόντα μέλη, Εὐεργέτες καί ωρητές του. Εἶναι γνωστή στούς παλαιούς μας ἐνορίτες ἡ σχέση τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ μέ τήν Ἐνορία μας ὡς γνωστόν ὁ ἀείμνηστος ἱδρυτής τοῦ Μαλλιοπουλείου ημήτριος Μαλλιόπουλος ὑπῆρξε καί ἱδρυτής τοῦ νέου Ναοῦ, τοῦ σημερινοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Ἡ Ἐνορία μας εὔχεται στό.σ. τοῦ Μαλλιοπουλείου νά συνεχίσουν νά ἑορτάζουν ἐπί ἔτη πολλά ἀκόμη καί ὁ Κύριός μας διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου νά εὐλογεῖ τίς δραστηριότητές τους. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἱερές Ἀγρυπνίες υό προγραμματισμένες Ἱ. Ἀγρυπνίες τελέσθηκαν στήν Ἐνορία μας τό παρελθόν διάστημα, τήν 27η Ἰανουαρίου ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου καί τήν 2α Φεβρουαρίου, ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, στίς ὁποῖες συμμετεῖχαν πολλοί ἐνορίτες μας καί μή. Προγραμματίζονται καί ἄλλες γιά τήν ὄμορφη καί κατανυκτική περίοδο τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς, οἱ ὁποῖες θά ἀνακοινωθοῦν ἐγκαίρως. Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγ. Ἀποστόλων Ὅπως ἔχει ἀνακοινωθεῖ ὁ μετά τήν ἄδεια τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἐλαιοχρωματισμός τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων (Κανάρη) δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ, ἀφοῦ ἀνειλημμένες ὑποχρεώσεις τοῦ Ἁγιογράφου, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τόν ἐλαιοχρωματισμό τῶν τεσσάρων δαφνοστεφάνων μέ τίς ἐπιγραφές ἀπό τίς νίκες τοῦ Κων. Κανάρη δέν τό ἐπέτρεψαν μέχρι σήμερα. Ὅμως λάβαμε τήν ὑπόσχεσή του ὅτι πολύ σύντομα θά ὁλοκληρωθεῖ καί αὐτό. Ἐπίσης θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐγκατάσταση τῶν κλιματιστικῶν δέν ἔχει ἀκόμη γίνει, διότι πρέπει νά δοθεῖ ἡ ἄδεια ἀφοῦ ὑποβληθοῦν σχέδια μέ ἀποτύπωση μέχρι καί λεπτομερειῶν, ὅπως ἡ τοποθέτηση ἀκόμη καί τῶν καρφίδων στηρίξεώς τους ἀπό τό Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συμβούλιο. Νά σημειωθεῖ ὅτι εὑρέθη καί δωρήτρια, ἡ ὁποία θά ἀναλάβει τήν δαπάνη γιά τήν ἐγκατάστασή τους. Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταµεῖο Συνεχίζονται τά ἔργα ἀνακαινίσεως τῆς Στέγης μας, τά ὁποῖα κρίθηκαν ἀπαραίτητα, ὥστε νά γίνονται οἱ χῶροι της περισσότερο λειτουργικοί καί κυρίως πιό ὄμορφοι. Ἀφοῦ λοιπόν ἔγιναν οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης καί στεγανοποίησης στούς χώρους τοῦ ὑπογείου ἀπό τίς ἀνιοῦσες ὑγρασίες, πού εἶχαν προκαλέσει ἀρκετές φθορές, ἀνακαινίσθηκε ὁ νεκροθάλαμος καί τακτοποιήθηκαν οἱ ἀποθῆκες, σειρά ἔχει ὁ ἐλαιοχρωματισμός ὅλων τῶν χώρων αὐτῶν. Βρισκόμαστε στό στάδιο τῆς λήψης προσφορῶν ἀπό τούς εἰδικούς, ἐνῶ ἐξελίσσονται καί ἠλεκτρολογικές ἐργασίες στούς κοινόχρηστους χώρους καί τά δωμάτια (μπρίζες, διακόπτες, καλωδιώσεις, φῶτα ἀσφαλείας καί νυκτός κ.λπ.). Γιά ἄλλη μία φορά λοιπόν τό.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Φιλοπτώχου Ταμείου δημοσιεύει τόν ἀναλυτικό Ἀπολογισμό Χρήσεως οἰκονομικοῦ ἔτους 2006, ὥστε ὅλοι οἱ ἐνορίτες μας ἀλλά καί οἱ φίλοι τῆς σημαντικότερης ἀπό τίς δραστηριότητές του, τῆς Στέγης Γερόντων, νά ἔχουν σαφῆ ἀντίληψη γιά τήν χρηστή πιστεύουμε διαχείριση, πού γίνεται. 7

8 ΕΣΟΔΑ Ὑπόλοιπον 31/12/ ,37 Συντάξεις - δωρεές τροφίμων ,04 Δωρεές τρίτων ,60 Δίσκοι ,20 Ἐνοίκια ἀκινήτων ,70 Κυτία ,91 Ἐκδηλώσεις συνεστιάσεις ,00 Τόκοι καταθέσεων...662,27 Προϊόν Ἐράνου Ἀγάπης ,00 Κρατικές ἐπιχορηγήσεις ,00 Ἐκποιήσεις ἀκινήτων ,00 Σύνολον ,09 ΕΞΟΔΑ Πάγια - ἐξοπλισμός ,66 Μισθοδοσία προσωπικοῦ ,78 Πληρωμές πρός Ἐφορία ,54 Πληρωμές πρός Ι.Κ.Α ,36 Ἐπισκευές καί συντηρήσεις ,15 Δ.Ε.Κ.Ο. Φυσ. ἀέριο πλυντήριο κ.ἄ ,10 Ἀποπληρωμή Ι.Κ.Α ,00 Εἰσφορά Ε.Φ.Τ. 5% πρός τό Γ.Φ.Τ ,40 Εἰσφορά 37% Ἐράνου Ἀγάπης πρός Γ.Φ.Τ ,60 Βοηθήματα ,66 Ἔντυπα καί γραφ. ὕλη ,06 Διάφ. προμήθειες - Ἀναλ. ὑλικά ,37 Διάφ. ἔξοδα κοινόχρ. δαπάνες ,13 Σύνολον ,81 Νέο ὑπόλοιπο ,28 ΔΩΡΕΕΣ Ἰανουαρίου 2007 Ἀνώνυμος...300,00 Ἀνώνυμος...150,00 Κουρεμπανᾶς Γεώργιος...100,00 Παπαγεωργάκη Βασιλική...300,00 Λαμπρινοῦ Ἄννα...200,00 Κοτρότσος Ἰωάννης... 50,00 Ἀνώνυμος...100,00 Παυλῆ Κασσάνδρα... 50,00 Μαυροβουνιώτου Μαρία... 70,00 Ζαρμακούπη Εὐδοκία...300,00 Ἀλτίπαρμακ Ἰωάννης... 50,00 Λαζαρίδης Μάξιμος... 80,00 Ἀσημακοπούλου Αἰκατερίνη...100,00 Οἰκονομίδου Ράνια... 50,00 Καβουλάκου Νταίζη...100,00 Παπαχρῆστος Γεώργιος...380,00 Ἀρκουλῆς Ἠλίας...100,00 Βλιάμου Θεοδοσία...240,00 Χατζηγιάννη Καλλιόπη... 50,00 Καρποζολώτας...100,00 Βλάσσης Χρῆστος... 60,00 Ἀνώνυμος...100,00 Ρόκκα Ρέα...200,00 Κανελλοπούλου Εὐγενία... 50,00 Ἀναγνωστοπούλου Ἀμαλία...200,00 Κατσουλάκη Ἀγγελική... 50,00 Πολυζώη Φωτεινή...100,00 Καραλῆ Αἰκατερίνη... 50,00 Νεαμονιτάκη Ἰωάννα... 50,00 Λαγκαδάκης Δημήτριος...100,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Πολύζος Γεώργιος... 50,00 Κώτση Γεώργιος & Λένα... 50,00 Παπάζογλου Ἰωάννα...200,00 Βελτσίδου Φωτεινή...100,00 Ἀνώνυμος...100,00 Παπαχρήστου Γεώργιος & Σόφη... 50,00 Στεργίου Χρυσούλα... 50,00 Παλαιοί Πρόσκοποι Ζακύνθου...100,00 Λάππα Κων/να...100,00 Ἀνώνυμος...110,00 Παπάζογλου Μέλπω...100,00 Τριανταφύλλου Πηνελόπη...200,00 Διάφοροι δωρηταί...284,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων...175,30

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἡ ἑορτή γενικά εἶναι μιά βαθειά ψυχική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ψυχικά ὑγιής ἄνθρωπος αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη καί θέλει μέσα του νά ἑορτάσει. Ἔτσι ἡ ἑορτή

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς ἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀνέκαθεν εἶχαν µιά Ο ἔµφυτη εὐσέβεια, ὅµως ἐλάχιστοι ἀπό ἐµᾶς γνωρίζουν ὅτι προφήτεψαν τήν ἔλευση καί τήν ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποκαλύπτοντάς µας στοιχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Έτος ίδρυσης: 1963 Τιμήθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Άγιοι Ισαπόστολοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡἀëµáôþäçò ðñüïäïò óý ὅëïõò

Ἡἀëµáôþäçò ðñüïäïò óý ὅëïõò Ðßóôç êáß ðïëåµéêýò ôý íåò Ἡἀëµáôþäçò ðñüïäïò óý ὅëïõò ôïýò ôïµåῖò æùῆò äçµéïõñãåῖ óôüí ἄíèñùðï µéü áἴóèçóç µïíáäéêüôçôáò íéþèïíôáò ὅôé µðïñåῖ íü ðåôý åé ôü ðüíôá. Êéíäõíåýåé ὅµùò íü ðáñáóõñèåῖ êáß íü

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - Τεύχος 131 ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 20ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - Τεύχος 131 ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 20ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - Τεύχος 131 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 20ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΩΡΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γιά τή διευκόλυνση τῶν δωρητῶν μας ἀνοίξαμε στό ὄνομα τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ιλoι υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» διανεμεται δωρεαν

ιλoι υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» διανεμεται δωρεαν ιλoι βραβειο ΑΚΑδΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΩΝ ΣυΣΤΑΣη ΤηΣ ιερασ Συνοδου ΤηΣ εκκλησiασ ΤηΣ ελλαδοσ υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» AΣKΛHΠIOY 60Α & ΣEPΓIOY ΠATPIAPXOY 8 114 71 AΘHNA Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος - Βαπτιστής ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ ὁρόσηµο καί ταυτόχρονα γέφυρα µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης. Ἦταν ὁ τελευταῖος προφήτης πού ἀνήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 - Τεύχος 125

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 - Τεύχος 125 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 - Τεύχος 125 Ο Σεβ. Ν. Ζηλανδίας κ.κ. Αμφιλόχιος μπροστά από το Ορφανοτροφείο «Αγία Ταβιθά» στην κωμόπολη Σαουένι στα Νησιά Φίτζι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α ΕΤΟΣ 5ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 47 Μηνιαία Ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου Θηβῶν Γυναίκα Ἱερέας; Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες µιλοῦν στά παιδιά µας Ὁ καινούργιος χρόνος καί

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου: Πανοραμική ὄψη τῆς Μονῆς ἀπό τά δυτικά.

Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου: Πανοραμική ὄψη τῆς Μονῆς ἀπό τά δυτικά. 2014 2014 Κείμενο καί τυπογραφική ἐπιμέλεια: Κωστῆς Κοκκινόφτας Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Ἡ προσκυνηματική εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Ἔργο τοῦ ἁγιογραφικοῦ ἐργαστηρίου τῆς Μονῆς. Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου: Πανοραμική

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. «Να προσεύχεσαι σαν όλα να εξαρτώνται από το Θεό. Να δουλεύεις σαν όλα να εξαρτώνται από σένα». (Ιερός Αυγουστίνος) Αγαπητοί μας,

Editorial. «Να προσεύχεσαι σαν όλα να εξαρτώνται από το Θεό. Να δουλεύεις σαν όλα να εξαρτώνται από σένα». (Ιερός Αυγουστίνος) Αγαπητοί μας, Editorial «Να προσεύχεσαι σαν όλα να εξαρτώνται από το Θεό. Να δουλεύεις σαν όλα να εξαρτώνται από σένα». (Ιερός Αυγουστίνος) Αγαπητοί μας, Ύστερα από αρκετούς μήνες απουσίας, το Δελτίο «Συνάντηση», το

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. «Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας είναι μάταιη» (Α Κορ. 15, 17). Αγαπητοί μας,

Editorial. «Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας είναι μάταιη» (Α Κορ. 15, 17). Αγαπητοί μας, Editorial «Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας είναι μάταιη» (Α Κορ. 15, 17). Αγαπητοί μας, Διανύουμε την περίοδο εκείνη που η εκκλησία μας ονομάζει Τεσσαρακοστή ή περίοδο προετοιμασίας για το Πάσχα.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μου, Με την ευχή και την ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά

Αγαπητοί μου, Με την ευχή και την ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά Αγαπητοί μου, έφτασαν και φέτος τα Χριστούγεννα, μα κάθε χρονιά που περνά αντιλαμβανόμαστε πως όλο και πιο αδιάφορα προσπερνάμε το χαρμόσυνο άγγελμα αυτής της ημέρας. Με μια φευγαλέα ματιά γύρω μας, όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Στον πρώτο χαιρετισμό του προς τους πιστούς, ο νέος Πάπας Φραγκίσκος, είπε ότι στην

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Στον πρώτο χαιρετισμό του προς τους πιστούς, ο νέος Πάπας Φραγκίσκος, είπε ότι στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, ο Ιερός Κλήρος, το Δελτίο «Συνάντηση» και το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Κερκύρας, Ζακύνθου Κεφαλληνίας και του Αποστολικού Βικαριάτου

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία και Ιεραποστολή

Εκκλησία και Ιεραποστολή 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - Τεύχος 127 Εκκλησία και Ιεραποστολή ΑΦΙΕΡΩΜΑ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Α. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ IΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν καί ἄλλοι δύο Ναοί πρός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129 ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια ΔΩΡΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γιά τή διευκόλυνση τῶν δωρητῶν μας ἀνοίξαμε

Διαβάστε περισσότερα