Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη"

Transcript

1 Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη ἐντολή θά περάσει ἀπό τήν ἀτονία στήν ζωντάνια καί τήν ἐπικαιρότητα καί θά κατέχει διαρκῶς τήν σκέψη τῶν πιστῶν Χριστιανῶν: «πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» (Ματθ.28,19). Ἔντονη εἶναι ἡ ἐντολή τῆς µαρτυρίας τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καί ἐλπίδας καί τῆς Ἀνάστασης νεκρῶν νά µεταφερθεῖ σέ ὅλα τά ἔθνη, σέ ὅλα τά διψασµένα παιδιά τοῦ Θεοῦ, πού περιµένουν τήν δική τους ἀνακαίνιση, τήν δική τους Ἀνάσταση. Ἀλλά οἱ ὁδοιπόροι εἶναι ὀλίγοι, κουρασµένοι, λοξοδροµοῦν µέ τό πρῶτο ἐµπόδιο, δυσανασχετοῦν καί ἀπογοητεύονται. Φοβοῦνται µήπως διασαλεύσουν τό πρόγραµµά τους, τήν ἡσυχία καί τήν ἄνετη ζωή τους καί ἔτσι ἡ ἐντολή παραµένει µόνο ὑπόσχεση, ἡ ὁποία µπορεῖ νά ἐπαναλαµβάνεται πολλές φορές χωρίς τή δυνατή ἀπόφαση τῆς πραγ- µατοποίησης. Ὅµως δέν λείπουν οἱ πνευµατικοί ἐργάτες τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ἀφρικανική καί Ἀσιατική χώρα ἤ στήν Κεντρική καί Νότια Ἀµερική, πού ἔρχονται πρόσωπο µέ πρόσωπο µέ τήν πείνα, τήν δίψα, τά λοιµώδη νοσήµατα, τήν πνευµατική καί κοινωνική ἐκµετάλλευση, τόν πόλεµο, τήν δυστυχία καί τήν πνευµατική ὀρφάνια. Ποιός µπορεῖ νά ξεχάσει τήν φοβερή ἐµπειρία στήν Καλκούτα τῶν Ἰνδιῶν, ὅπου τά παιδιά µᾶς τραβοῦσαν νά µποῦµε στό φαρµακεῖο ὄχι γιά νά τούς πάρουµε µιά ἀσπιρίνη, ἀλλά γιατί ἤθελαν ἕνα µικρό κουτάκι γάλα σκόνη. Καί ἦσαν εὐτυχισµένα! Σέ ἕνα ἄλλο παιδί πού θέλαµε νά τοῦ πάρουµε ἕνα παιχνίδι, ἐκεῖνο µᾶς εἶπε ὅτι θέλει ἕνα σιδερένιο δίσκο γιά νά ψήσει τό ζυµάρι τό ψωµί ὁ παππούς του. Εἶναι ἡ Ἱεραποστολή µόνο ἀνθρωπιστική βοήθεια; Εἶναι προσφορά στά πάντα, στίς πνευµατικές καί ὑλικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Ἐάν δέν ἔχει ἀκέραια τήν ὑγεία του ὁ κατηχού- µενος, πῶς µπορεῖ νά προχωρήσει στά πνευµατικά ἀγαθά; Τί θά γίνει τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, πού διοργανώνει κάθε χρόνο καί στηρίζει ἡ Ἀποστολική ιακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Θά γίνει µιά ἀναζωπύρωση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ζήλου µέ ἐνηµέρωση, κήρυγµα, κατήχηση, προσευχή καί τήν ὀργάνωση ἄλλων ἐκδηλώσεων. Εἶναι συγκλονιστικό νά γνωρίζουν οἱ πιστοί «ὅτι ὁ Θεός πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» καί νά κρατοῦν τήν ἀλήθεια αὐτή ἀποκλειστικά γιά τόν ἑαυτό τους, ἀδιαφορώντας γιά τό πνευµατικό σκοτάδι τῶν συνανθρώπων τους. Ἡ ἑβδοµάδα τῆς προσφορᾶς πλησιάζει. Χρονοπούλου Πολυξένη Ἐκπαιδευτικός Βαρβακείου Σχολῆς ΤΕΥΧΟΣ 29 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

2 ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ Τριώδιο! Λίγων λέξεων ἡ ἔννοια ἔχει παρανοηθεῖ καί διαστραφεῖ τόσο πολύ, ὅσο τοῦ Τριωδίου. Ὁ πολύς κόσμος συνδέει τό Τριώδιο μέ τά καρναβάλια καί τούς χορούς καί τίς μεταμφιέσεις καί τά παρόμοια. 1. Αὐτά ὅμως εἶναι ὑπολείμματα εἰδωλολατρικῶν ἐθίμων. Ἔχουν σχέση μέ ὁρισμένες τελετές, τῶν ἀρχαίων Ρωμαίων κυρίως, πού γίνονταν κατ αὐτήν περίπου τήν ἐποχή τοῦ ἔτους, πού συμπίπτει μέ τό δικό μας χριστιανικό Τριώδιο. Ἔτσι προῆλθε ἡ σύγχυση καί ἡ ἀνάμιξη τῶν τελείως ἄσχετων αὐτῶν πραγμάτων. Ἔχει γραφεῖ ὅτι τά καρναβάλια ἔχουν ἴσως τήν ἀρχή ἀπό κάποια πομπή, πού γινόταν κατά τίς εἰδωλολατρικές ἐκεῖνες τελετές, τόν Μάρτιο, μέ τό ἄνοιγμα τῆς ναυσιπλοΐας, ὁπότε μεταφερόταν ἐπίσημα στή θάλασσα ἕνα ὁμοίωμα πλοίου τοποθετημένο πάνω σέ μιά ἅμαξα καί ἀφιερωμένο σέ κάποια θαλάσσια θεότητα. Αὐτός δέ ὁ ἀλλόκοτος συνδυασμός πλοίου καί ἅμαξας δημιούργησε, ὅπως φαίνεται, τήν σύνθετη λατινική λέξη CARUS NAVALIS (κάρους ναβάλις = ἡ ἅμαξα πού φέρει τό πλοῖο), ἡ ὁποία βαθμηδόν καί ἐκ παραφθορᾶς κατέληξε στήν ὀνομασία «καρνάβαλος», πού σημαίνει κατ ἀναλογίαν, τόν συνδυασμό καί τήν ἀνάμειξη τῶν πλέον ἑτερόκλητων καί ἀνομοίων στοιχείων, ὅπως δηλαδή παρατηρεῖται καί σήμερα, κατά τίς ἡμέρες τοῦ Τριωδίου, τελεία σύγχυση στήν ἐμφάνιση τῶν ἀνθρώπων μέ σχῆμα καί ἀμφίεση τοῦ ἀντίθετου φύλου (ἄνδρες μέ ροῦχα γυναικῶν καί τό ἀντίθετο), ἤ καί μέ χαρακτηριστικά ζώων ἀκόμη κ.λπ. Ποιός ὅμως φανταζόταν, ὅτι ἡ σύγχυση αὐτή θά εἰσχωροῦσε τόσο πολύ ὥστε νά ἀλλοιώσει τελείως τή σημασία τοῦ χριστιανικοῦ Τριωδίου καί νά συνδέσει, μέχρι καί νά ταυτίζει, δυό ἐντελῶς ἀντίθετα στοιχεῖα, δηλαδή τό Τριώδιο τῆς Ἐκκλησίας μέ τά καρναβάλια τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρῶν; 2. Ἐν ἀντιθέσει, ἄλλωστε πρός τό ὀργιαστικό περιεχόμενο τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐκείνων τελετῶν καί πρός τίς διάφορες ἀσχήμιες καί τούς ἠθικούς ἐκτροχιασμούς πού γίνονται μέχρι σήμερα κατά τίς ἀντίστοιχες ἡμέρες τοῦ Τριωδίου, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καθιερώσει τήν περίοδο αὐτή πρός πνευματική περισυλλογή καί αὐτοσυγκέντρωση τῶν χριστιανῶν, γιά νά ἑτοιμαστοῦν μέ τή μετάνοια, ψυχική ἀνάταση καί κάθαρση, γιά νά ἑορτάσουμε τά μεγάλα γεγονότα τῆς Πίστεώς μας, τῶν Παθῶν δηλαδή καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Δέκα ἑβδομάδες πρίν τό Πάσχα διαρκεῖ ἡ περίοδος αὐτή τοῦ Τριωδίου. Καί ἡ Ἐκκλησία κατά τό διάστημα αὐτό δίνει συνεχῶς συνθήματα μετανοίας καί ἠθικῆς ἀνύψωσης στούς χριστιανούς. Μέ τήν πλουσιώτατη κατανυκτική ὑμνογραφία, τά ἀποσπάσματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, πού διαβάζονται στίς ἀκολουθίες τήν περίοδο αὐτή, ἀλλά καί μέ τά ἁγιαστικά μυστήρια (τῆς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Κοινωνίας), μέ συνεχῆ δηλαδή προοδευτικά καί ἔντονα πνευματικά μέσα, ζητεῖ νά προωθήσει ἡ Ἐκκλησία κάθε χριστιανό στήν κατά Χριστόν ζωή. Αὐτό εἶναι τό νόημα καί ὁ σκοπός τοῦ Τριωδίου. Μητροπολίτου πρ. Πατρῶν Νικοδήμου, Μηνύματα Τριωδίου 2

3 ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ Εχουν ἤδη παρέλθει ἀρκετά χρόνια ἀπό τήν ἀγορά τοῦ κτιρίου, τό ὁποῖο βρίσκεται ἀκριβῶς πίσω ἀπό τόν Ναό μας καί τό ὁποῖο προοριζόταν γιά Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας μας. Τό ἔργο λοιπόν αὐτό δέν ἔχει ἐγκαταληφθεῖ ἀπό τό Ἐκκλησ. Συμβούλιο, τό ὁποῖο ἐπιθυμεῖ τήν ἀξιοποίηση τοῦ κτιρίου. Σέ σύσκεψη ὅπου συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς μας, τά μέλη τοῦ Ἐκκλησ. Συμβουλίου, τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἐπιτροπῆς τόν παρελθόντα Ἰούλιο ἐξετάστηκαν ὅλες οἱ δυνατότητες ἀξιοποίησης τοῦ κτιρίου, ὅπως ἡ ἐπισκευή τοῦ ὑπάρχοντος, ἡ κατεδάφιση καί ἐκ νέου ἀνοικοδόμηση, καθώς καί ἡ δυνατότητα ἀντιπαροχῆς. Ἡ ἐπισκευή τοῦ ὑπάρχοντος ἀποκλείσθηκε διότι τό κτίριο εἶναι παλαιό (κατασκ. 1939) καί κυρίως δέν δίδει τήν δυνατότητα ὑπάρξεως μεγάλων χώρων πού χρειάζονται γιά ἕνα Πνευματικό Κέντρο, ἀφοῦ δέν δύναται νά κατεδαφιστοῦν τυχόν μεσοτοιχίες καί ἄρα θά πρέπει νά περιορισθοῦμε στά ὑπάρχοντα δωμάτια τῆς προηγουμένης χρήσεώς του (Ξενοδοχεῖο). Ἄλλωστε ἡ ἐπισκευή του ξεπερνᾶ κατά πολύ τίς οἰκονομικές δυνατότητες τῆς Ἐνορίας, ὅπως ἐπίσης καί ἡ κατεδάφιση καί ἐκ νέου ἀνοικοδόμηση. Ὡς πλέον συμφέρουσα οἰκονομικῶς λύση προκρίθηκε ἡ ἀντιπαροχή, ἀφοῦ προηγηθεῖ προμελέτη, μέ τήν ὁποία θά προκαθορίζονται οἱ ἀπαιτήσεις τῆς Ἐνορίας γιά τό κτίριο πού θά κατασκευασθεῖ ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους. Πρόκειται γιά τήν πλέον συμφέρουσα, ἀφοῦ θά δαπανηθοῦν πολύ μικρότερα χρηματικά ποσά καί τό κτίριο θά εἶναι καινούργιο. Τό ἔργο λοιπόν βρίσκεται στό στάδιο τῆς ἐγκρίσεως ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς τῶν προσφορῶν ἀπό Ἀρχιτεκτονικά γραφεῖα γιά τήν ἐκπόνηση τῆς προμελέτης αὐτῆς. Ἕνα δεύτερο ἀλλά πολύ σημαντικό καί ἐπεῖγον ἔργο εἶναι ἡ ἀποκατάσταση καί συντήρηση τῶν φθαρμένων τοιχογραφιῶν τοῦ Ναοῦ μας. Ὡς γνωστόν οἱ τοιχογραφίες αὐτές ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπό δυό πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες τόν Δημ. Πελεκάση καί τόν Φώτ. Κόντογλου. Τά προβλήματα δημιουργήθηκαν κυρίως μετά τήν εἰσροή ὑδάτων ἀπό τήν ὀροφή μετά τόν σεισμό τοῦ 1999 καί ἐντοπίζονται στίς παραστάσεις τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν στίς μεγάλες καμάρες πού στηρίζουν τόν τροῦλλο καθώς καί στούς τέσσερις μικρούς τρούλλους στίς γωνίες τοῦ Ναοῦ. Ἐπίσης ἔντονα προβλήματα ἐντοπίσθηκαν σέ ἀρκετές φορητές εἰκόνες, ὅλες ἔργα τοῦ Δημ. Πελεκάση, ὅπως τῆς Ἁγ. Βαρβάρας, τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους, τῆς Ὑπαπαντῆς, τῶν Εἰσοδίων, τοῦ ἐφίππου Ἁγ. Γεωργίου κ.ἄ. Ὁ Ναός καί ἡ Ἐνορία μας λοιπόν ἔχει καλλιτεχνικούς θησαυρούς, τούς ὁποίους πρέπει νά διαφυλάξει ἀπό τήν φθορά τοῦ χρόνου καί θά πρέπει ἄμεσα νά γίνουν τά ἀπαιτούμενα βήματα πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Γι αὐτό τό Ἐκκλησ. Συμβούλιο ἀφοῦ κάλεσε εἰδικούς συντηρητές, οἱ ὁποῖοι ἐντόπισαν τίς φθορές 3

4 ἀπό τή ΔΕΗ μετά τήν ἐγκατάσταση τῶν 8 κλιματιστικῶν μονάδων καί ἀφ ἑτέρου τό μεγάλο χρέος (81.000,00 εὐρώ) καί τό Ἵδρυμα βρίσκεται πιά καί σέ φάση ἀνακαινίσεως, τώρα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή γιά τά μεγάλα αὐτά καί ἀναγκαῖα ἔργα, γιά τά ὁποῖα θά ἐνημερώνουμε λεπτομερῶς τούς ἐνορίτες μας, ὅπως ἄλλωστε κάνουμε γιά ὅλα μέχρι σήμερα. Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί ἀφοῦ ἐξέτασε τίς γνώσεις καί τήν ἐμπειρία τους θά προτείνει στό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τήν ἀποκατάστασή τους ἀπό ἕναν ἀπό αὐτούς. Ἄς μήν ξεχνοῦμε πώς ἡ Ἐνορία μας ἀντιμετώπισε σοβαρά οἰκονομικά προβλήματα στό Ναό καί σέ μία ἀπό τίς σημαντικότερες ποιμαντικές της δραστηριότητες κατά τό πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή τήν Στέγη Γερόντων. Ἀφοῦ λοιπόν ἤδη ἀντιμετωπίσθηκαν ἀφ ἑνός ἡ ἐπιβολή προστίμου 9.000,00 εὐρώ Α ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Τήν ἐρχόμενη Κυριακή 18 Φεβρουαρίου καί ὥρα 5.30 μ.μ. θά τελεσθεῖ στό Ναό μας ὁ πρῶτος Κατανυκτικός Ἑσπερινός. Καλεῖται καί «Ἑσπερινός τῆς συγγνώμης», μιά καί μετά τό τέλος του οἱ χριστιανοί συγχωροῦνται μεταξύ τους γιά ὁτιδήποτε τυχόν ἔχει στενοχωρήσει ἤ λυπήσει ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὥστε, ἔχοντας αὐτή τή συγγνώμη, νά μπορέσουν νά ξεκινήσουν κάνοντας μιά νέα ἀρχή τόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς. Προσκαλοῦνται λοιπόν ὅλοι νά παρευρεθοῦν στόν Ἑσπερινό αὐτό καί δραττόμενοι τῆς εὐκαιρίας, ἄς πάρουμε τήν εὐλογία τοῦ κλήρου τῆς Ἐνορίας μας καί τή συγγνώμη ἀπό τούς ἀδελφούς μας, γιά νά μπορέσουμε νά δεχθοῦμε τόν Κύριό μας πού πρόκειται νά ἀναστηθεῖ, μέ ὅσο τό δυνατόν πιό ἀνάλαφρη τή συνείδηση. 4

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Κτιτορικό Μνηµόσυνο Στέγης Γερόντων Ἑορτή Ὁσ. Φιλοθέης Ἀθηναίας Ὡς γνωστόν ἡ ἑορτή τῆς Ὁσ. Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας ἔχει καθιερωθεῖ στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή καί ὡς ἑορτή ὅλων τῶν φιλανθρωπικῶν δραστηριοτήτων της. Ἔτσι λοιπόν καί στήν Ἐνορία μας θά τιμηθεῖ ἡ Ὁσία Φιλοθέη μέ Θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων τό προσεχές Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, ἀφοῦ ἡ μνήμη της συμπίπτει ἐφέτος μέ τήν Καθαρά ευτέρα, ἡμέρα ὅμως κατά τήν ὁποία δέν δύναται νά ἑορτασθεῖ γι αὐτό καί θά μετατεθεῖ. Ἡ ἑορτή τῆς Ὁσ. Φιλοθέης ὅμως εἶναι γιά τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἐνορίας μας ἐκτός ἀπό ἡμέρα τιμῆς πρός τήν ἐλεήμονα Ὁσία τῶν Ἀθηναίων καί μνήμης κάποιων προσώπων. Ἔτσι ἐκτός ἀπό τή Θ. Λειτουργία μετ Ἀρτοκλασίας ὑπέρ τῶν μελῶν τοῦ.σ., τοῦ Προσωπικοῦ, τῶν περιθαλπομένων γεροντισσῶν, τῶν ἐθελοντῶν καθώς καί τῶν δωρητῶν, θά τελεσθεῖ καί τό Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Εὐεργετῶν, ωρητῶν, τροφίμων ἀλλά καί μελῶν τοῦ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Φιλοπτώχου Ταμείου. Ἱ. Εὐχέλαιο Τήν Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου καί ὥρα 5.30 μ.μ. θά τελεσθεῖ στόν Ναό μας τό Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς. Μετά τό πέρας του θά ἐπακολουθήσει ἡ ἑβδομαδιαία σύναξη μελέτης Ἁγ. Γραφῆς ἀπό τόν π. Γεράσιμο. φιλοξενία τῶν ἀδελφῶν ἐπιστρέψαμε νωρίς τό βράδυ. Τό ποσό πού συγκεντρώθηκε ἀπό τήν ἐκδρομή ἀνῆλθε στά 619,00 εὐρώ. Ἡ ἑπόμενη προσκυνηματική ἐκδρομή μας προγραμματίστηκε γιά τήν Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, κατά τήν ὁποία θά ἐπισκεφθοῦμε τήν Γυναικεία Ἱ. Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα, ὅπου θά τελέσουμε τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό. Πληροφορίες καί κρατήσεις θέσεων στήν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων, στό τηλ.: , καθημερινά 9.00 π.μ μ. Ὥρα ἀναχωρήσεως: 4.00 μ.μ. Ἐκδροµή Νέων τῆς Ἐνορίας µας - Κοπή πίττας Τήν Κυριακή 21/01/2007 ἡ παρέα τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς ἐνορίας μας ὀργανώσαμε μιά μικρή ἐκδρομή στήν Πάρνηθα μέ τήν πρωτοβουλία τοῦ π. Παναγιώτη Χαβάτζα. Μέ σύμμαχο τόν ὑπέροχο καιρό καί τήν ὄρεξη ὅλων γιά Προσκυνηµατική ἐκδροµή Τήν 28η Ἰανουαρίου ἡ Ἐνορία μας διοργάνωσε προσκυνηματική ἐκδρομή στήν γυναικεία Ἱ. Μονή τοῦ Ὁσ. Παταπίου στό Λουτράκι. Ἐκεῖ τελέσαμε Ἱ. Παράκληση στό σπήλαιο ὅπου βρέθηκε καί φυλάσσεται τό Ἱ. Λείψανο τοῦ Ὁσίου καί ἐν συνεχεία ἀφοῦ θαυμάσαμε τήν πανοραμική θέα ὁλόκληρου τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου ἀπό τήν αὐλή τῆς Μονῆς καί δεχθήκαμε τήν 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ περίπατο μέσα ἀπό τήν καταπράσινη πλαγιά τῆς Πάρνηθας, φτάσαμε στό γνωστό καινούργιο τελεφερίκ, ἀπό ὅπου κατεβήκαμε κάτω στό ξεκίνημα τῆς διαδρομῆς. Τό ὅλο ἐγχείρημα τοῦ περιπάτου μας εἶχε ἕνα πολύ θετικό ἀποτέλεσμα καθώς μικροί καί μεγάλοι εἶχαν τήν δυνατότητα νά ξεφύγουν ἀπό τήν καθημερινή ρουτίνα καί νά γευτοῦν ἕνα διαφορετικό περίπατο μέ λίγη αἴσθηση περιπέτειας. Ἐλπίζουμε μέχρι τήν μεγάλη ἐκδρομή, πού πρῶτα ὁ Θεός θά γίνει μετά τό Πάσχα, ὁ π. Παναγιώτης νά μᾶς διοργανώσει καί ἄλλες τέτοιες μικρές ἐκδρομές, γιατί ὅλοι θέλουμε νά ξαναζήσουμε παρόμοιες ὄμορφες στιγμές καί τόν εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας γιά τήν πρωτοβουλία του. Ἐπίσης τήν Κυριακή 14 Ἰανουαρίου εὐλογήθηκε καί ἡ Ἁγιοβασιλόπιττα τῶν Κατηχητικῶν μας στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, τήν ὁποία μᾶς προσέφερε ἡ κ. Ἀνδριανή Ρεμούνδου, ὅπως καί ἕνα χρυσό φλουρί. Τήν εὐχαριστοῦμε θερμά. Γιάννης Παχῆς, Κατηχητής Μαλλιοπούλειο Εὐαγές Ἵδρυµα Κατά τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς ἑόρτασε τό Μαλλιοπούλειο Εὐαγές Ἵδρυμα Κυψέλης στό Ναό μας τελώντας Ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν μελῶν τοῦ.σ., τῶν Εὐεργετῶν καί ωρητῶν ὅπως καί τῶν μελῶν τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν τροφίμων του. Ἐπίσης τελέστηκε Μνημόσυνο γιά τά ἀπελθόντα μέλη, Εὐεργέτες καί ωρητές του. Εἶναι γνωστή στούς παλαιούς μας ἐνορίτες ἡ σχέση τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ μέ τήν Ἐνορία μας ὡς γνωστόν ὁ ἀείμνηστος ἱδρυτής τοῦ Μαλλιοπουλείου ημήτριος Μαλλιόπουλος ὑπῆρξε καί ἱδρυτής τοῦ νέου Ναοῦ, τοῦ σημερινοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Ἡ Ἐνορία μας εὔχεται στό.σ. τοῦ Μαλλιοπουλείου νά συνεχίσουν νά ἑορτάζουν ἐπί ἔτη πολλά ἀκόμη καί ὁ Κύριός μας διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου νά εὐλογεῖ τίς δραστηριότητές τους. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἱερές Ἀγρυπνίες υό προγραμματισμένες Ἱ. Ἀγρυπνίες τελέσθηκαν στήν Ἐνορία μας τό παρελθόν διάστημα, τήν 27η Ἰανουαρίου ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου καί τήν 2α Φεβρουαρίου, ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, στίς ὁποῖες συμμετεῖχαν πολλοί ἐνορίτες μας καί μή. Προγραμματίζονται καί ἄλλες γιά τήν ὄμορφη καί κατανυκτική περίοδο τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς, οἱ ὁποῖες θά ἀνακοινωθοῦν ἐγκαίρως. Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγ. Ἀποστόλων Ὅπως ἔχει ἀνακοινωθεῖ ὁ μετά τήν ἄδεια τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἐλαιοχρωματισμός τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων (Κανάρη) δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ, ἀφοῦ ἀνειλημμένες ὑποχρεώσεις τοῦ Ἁγιογράφου, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τόν ἐλαιοχρωματισμό τῶν τεσσάρων δαφνοστεφάνων μέ τίς ἐπιγραφές ἀπό τίς νίκες τοῦ Κων. Κανάρη δέν τό ἐπέτρεψαν μέχρι σήμερα. Ὅμως λάβαμε τήν ὑπόσχεσή του ὅτι πολύ σύντομα θά ὁλοκληρωθεῖ καί αὐτό. Ἐπίσης θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐγκατάσταση τῶν κλιματιστικῶν δέν ἔχει ἀκόμη γίνει, διότι πρέπει νά δοθεῖ ἡ ἄδεια ἀφοῦ ὑποβληθοῦν σχέδια μέ ἀποτύπωση μέχρι καί λεπτομερειῶν, ὅπως ἡ τοποθέτηση ἀκόμη καί τῶν καρφίδων στηρίξεώς τους ἀπό τό Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συμβούλιο. Νά σημειωθεῖ ὅτι εὑρέθη καί δωρήτρια, ἡ ὁποία θά ἀναλάβει τήν δαπάνη γιά τήν ἐγκατάστασή τους. Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταµεῖο Συνεχίζονται τά ἔργα ἀνακαινίσεως τῆς Στέγης μας, τά ὁποῖα κρίθηκαν ἀπαραίτητα, ὥστε νά γίνονται οἱ χῶροι της περισσότερο λειτουργικοί καί κυρίως πιό ὄμορφοι. Ἀφοῦ λοιπόν ἔγιναν οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης καί στεγανοποίησης στούς χώρους τοῦ ὑπογείου ἀπό τίς ἀνιοῦσες ὑγρασίες, πού εἶχαν προκαλέσει ἀρκετές φθορές, ἀνακαινίσθηκε ὁ νεκροθάλαμος καί τακτοποιήθηκαν οἱ ἀποθῆκες, σειρά ἔχει ὁ ἐλαιοχρωματισμός ὅλων τῶν χώρων αὐτῶν. Βρισκόμαστε στό στάδιο τῆς λήψης προσφορῶν ἀπό τούς εἰδικούς, ἐνῶ ἐξελίσσονται καί ἠλεκτρολογικές ἐργασίες στούς κοινόχρηστους χώρους καί τά δωμάτια (μπρίζες, διακόπτες, καλωδιώσεις, φῶτα ἀσφαλείας καί νυκτός κ.λπ.). Γιά ἄλλη μία φορά λοιπόν τό.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Φιλοπτώχου Ταμείου δημοσιεύει τόν ἀναλυτικό Ἀπολογισμό Χρήσεως οἰκονομικοῦ ἔτους 2006, ὥστε ὅλοι οἱ ἐνορίτες μας ἀλλά καί οἱ φίλοι τῆς σημαντικότερης ἀπό τίς δραστηριότητές του, τῆς Στέγης Γερόντων, νά ἔχουν σαφῆ ἀντίληψη γιά τήν χρηστή πιστεύουμε διαχείριση, πού γίνεται. 7

8 ΕΣΟΔΑ Ὑπόλοιπον 31/12/ ,37 Συντάξεις - δωρεές τροφίμων ,04 Δωρεές τρίτων ,60 Δίσκοι ,20 Ἐνοίκια ἀκινήτων ,70 Κυτία ,91 Ἐκδηλώσεις συνεστιάσεις ,00 Τόκοι καταθέσεων...662,27 Προϊόν Ἐράνου Ἀγάπης ,00 Κρατικές ἐπιχορηγήσεις ,00 Ἐκποιήσεις ἀκινήτων ,00 Σύνολον ,09 ΕΞΟΔΑ Πάγια - ἐξοπλισμός ,66 Μισθοδοσία προσωπικοῦ ,78 Πληρωμές πρός Ἐφορία ,54 Πληρωμές πρός Ι.Κ.Α ,36 Ἐπισκευές καί συντηρήσεις ,15 Δ.Ε.Κ.Ο. Φυσ. ἀέριο πλυντήριο κ.ἄ ,10 Ἀποπληρωμή Ι.Κ.Α ,00 Εἰσφορά Ε.Φ.Τ. 5% πρός τό Γ.Φ.Τ ,40 Εἰσφορά 37% Ἐράνου Ἀγάπης πρός Γ.Φ.Τ ,60 Βοηθήματα ,66 Ἔντυπα καί γραφ. ὕλη ,06 Διάφ. προμήθειες - Ἀναλ. ὑλικά ,37 Διάφ. ἔξοδα κοινόχρ. δαπάνες ,13 Σύνολον ,81 Νέο ὑπόλοιπο ,28 ΔΩΡΕΕΣ Ἰανουαρίου 2007 Ἀνώνυμος...300,00 Ἀνώνυμος...150,00 Κουρεμπανᾶς Γεώργιος...100,00 Παπαγεωργάκη Βασιλική...300,00 Λαμπρινοῦ Ἄννα...200,00 Κοτρότσος Ἰωάννης... 50,00 Ἀνώνυμος...100,00 Παυλῆ Κασσάνδρα... 50,00 Μαυροβουνιώτου Μαρία... 70,00 Ζαρμακούπη Εὐδοκία...300,00 Ἀλτίπαρμακ Ἰωάννης... 50,00 Λαζαρίδης Μάξιμος... 80,00 Ἀσημακοπούλου Αἰκατερίνη...100,00 Οἰκονομίδου Ράνια... 50,00 Καβουλάκου Νταίζη...100,00 Παπαχρῆστος Γεώργιος...380,00 Ἀρκουλῆς Ἠλίας...100,00 Βλιάμου Θεοδοσία...240,00 Χατζηγιάννη Καλλιόπη... 50,00 Καρποζολώτας...100,00 Βλάσσης Χρῆστος... 60,00 Ἀνώνυμος...100,00 Ρόκκα Ρέα...200,00 Κανελλοπούλου Εὐγενία... 50,00 Ἀναγνωστοπούλου Ἀμαλία...200,00 Κατσουλάκη Ἀγγελική... 50,00 Πολυζώη Φωτεινή...100,00 Καραλῆ Αἰκατερίνη... 50,00 Νεαμονιτάκη Ἰωάννα... 50,00 Λαγκαδάκης Δημήτριος...100,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Πολύζος Γεώργιος... 50,00 Κώτση Γεώργιος & Λένα... 50,00 Παπάζογλου Ἰωάννα...200,00 Βελτσίδου Φωτεινή...100,00 Ἀνώνυμος...100,00 Παπαχρήστου Γεώργιος & Σόφη... 50,00 Στεργίου Χρυσούλα... 50,00 Παλαιοί Πρόσκοποι Ζακύνθου...100,00 Λάππα Κων/να...100,00 Ἀνώνυμος...110,00 Παπάζογλου Μέλπω...100,00 Τριανταφύλλου Πηνελόπη...200,00 Διάφοροι δωρηταί...284,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων...175,30

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ. π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ. π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Η εισήγηση σε πέντε ενότητες Εισαγωγικά Ευχέλαιο και Ευχαριστία Ευχέλαιο και Μετάνοια Το ευχέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυµα Πρωτοχρονιᾶς 2008 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ

Μήνυµα Πρωτοχρονιᾶς 2008 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ Μήνυµα Πρωτοχρονιᾶς 2008 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ Ἀγαπητά µου Παιδιά, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ πού δέν τιθασσεύεται, αὐτό εἶναι ἡ ἀέναη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου 284 Ἡ ἔρημος τῆς Δαμασκοῦ ἀπό τό ἀεροπλάνο Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας στήν Δαμασκό. Ἐξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλίες εἰς προσκυνητὰς

Ὁμιλίες εἰς προσκυνητὰς Ὁμιλίες εἰς προσκυνητὰς 1 20-06-83 Ὁ Ἀντίχριστος διά μέσου τῶν αἰώνων καί ὁ συνοδός τοῦ Ἀντιχρίστου [δ.29'] 2 14-09-83 Τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καί τό σημεῖον τοῦ Ἀντιχρίστου [δ.28'] 3 05-11-83 Εὐαγγελιζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Περιεχόμενα Πρόλογος Α ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Ἀντιφώνηση κατά τό μικρό μήνυμα ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς Χειροτονητήριος λόγος τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Η αγάπη και η κοινοχρησία των πρώτων χριστιανών Μετά το πρώτο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου, την ημέρα της Πεντηκοστής, πίστεψαν και βαπτίσθηκαν 3.000

Διαβάστε περισσότερα

Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα

Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα σέ νέους 15-27 ἐτῶν, ἡ ὁποία

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Σεπτέμβριο - Οκτώβριο Νοέμβριο 2012 O Άγιος Φωκάς μας βοήθησε

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2017 ΤΥΡΙΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας Άνοιξη 2009 Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και μέλη του συλλόγου μας, Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με τις καλύτερες ευχές του Δ.Σ. προς όλους σας για τις άγιες ημέρες του Πάσχα. Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας με

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου.

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. 1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου Τά Χριστούγεννα ἀρχίζει ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. Τίς δώδεκα αὐτές ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ÌÞíõµá ἈíáóôÜóåùò ôïῦ ÌáêáñéùôÜôïõ ãéü ôü Ἅãéïí ÐÜó á ôïῦ 2006

ÌÞíõµá ἈíáóôÜóåùò ôïῦ ÌáêáñéùôÜôïõ ãéü ôü Ἅãéïí ÐÜó á ôïῦ 2006 ÌÞíõµá ἈíáóôÜóåùò ôïῦ ÌáêáñéùôÜôïõ ãéü ôü Ἅãéïí ÐÜó á ôïῦ 2006 ἈãáðçôÜ µïõ ÐáéäéÜ. ÑÉÓÔÏÓ ÁÍÅÓÔÇ. «ÁÍÁÓÔÁÓÅÙÓ ÇÌÅÑÁ, ËÁÌ- ÐÑÕÍÈÙÌÅÍ ËÁÏÉ» µᾶò êáëåῖ óþµåñá µý ôþ ãëῶóóá ôῆò ἐêêëçóéáóôéêῆò ἐµðåéñßáò ὁ ἐðéíßêéïò

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της καθηγήτριας κ. Πατρώνα και έχει θέμα τον εθελοντισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα ΜΑΘΗΜΑ 26ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα Πλησιάζει ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας, τό Πάσχα. Ξέρετε, παιδιά, τί σημαίνει «Πάσχα»; Εἶναι ἑβραϊκή λέξη καί σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επισημάνσεις και προβληματισμοί (κεφ.32) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Δραστηριότητες [1]

Νέες Δραστηριότητες [1] Νέες Δραστηριότητες Το 2011 δόθηκαν 7.165,44 κιλά τρόφιμα και το 2012 δόθηκαν 9.044,42 κιλά τρόφιμα. Το 2012 δόθηκαν στα καταστήματα κράτησης της χώρας μας συνολικά 500 δέματα με ιματισμό και διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά π. Αλέξανδρου Σμέμαν Η επόμενη Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω γιατί στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί αρχίζει μια περιορισμένη νηστεία αποχή κρέατος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 8: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Ιανουαρίου 2015

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Ιανουαρίου 2015 Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Ιανουαρίου 2015 www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος Τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 11/01 Θεατρική

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος März Griechisch-Orthodoxe Metropolie, Allerheiligenkirche zu München, Ungererstr. 131, München

Μάρτιος März Griechisch-Orthodoxe Metropolie, Allerheiligenkirche zu München, Ungererstr. 131, München Μάρτιος 2016 März 2016 Griechisch-Orthodoxe Metropolie, Allerheiligenkirche zu München, Ungererstr. 131, 80805 München www.pantes.de 04. Μαρτίου Παρασκευή 18:30 19:30 Εσπερινός 05. Μαρτίου Σάββατο 08:30

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα εικόνα του πραγματικού κόσμου. Κάθε σκέψη, δράση και δραστηριότητα του ανθρώπου έχει μεταφερθεί και

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Πρώτη φορά πῆγα στόν Βόρειο Λίβανο, διά τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1988, γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η ΜΙΚΡΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΟΙ (κοπός: Να ἐμπνεύσουμε τά παιδιά σέ πράξεις ἱεραποστολῆς. Νά λάβουν τό θάρρος νά μιλήσουν στούς φίλους τους γιά τόν Φριστό καί νά τούς καλέσουν στό Κατηχητικό. Βοηθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015 ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Α.ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.ΕΞΟΔΑ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Έσοδα αστικών ακινήτων 1178,00 Μισθοί προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ»

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Σέρρες, 1 Μαρτίου 2014 «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00

Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00 Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00118 ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00111 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, 1ο βιβλίο 4.00 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00112 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Εξωκλήσι Ζωοδόχου Πηγής Νέα Ζωή Μέλη Ομάδας Αναγνώστου Χριστίνα Μπίτζου Φωτεινή Ουγγρίνου Εφροσύνη Τσανακτσίδου Μαρία-Ελένη Ιστορικά Στοιχεία Το εξωκλήσι της

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παθητική ἐπίδραση τῆς τηλεθέασης καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς σκέψης τοῦ παιδιοῦ

Ἡ παθητική ἐπίδραση τῆς τηλεθέασης καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς σκέψης τοῦ παιδιοῦ Ἡ παθητική ἐπίδραση τῆς τηλεθέασης καί ἡ ὑποβάθμιση τῆς σκέψης τοῦ παιδιοῦ ôçëåüñáóç ἔ åé ôþí ἔã ñùµç åἰêüíá êáß ôþí ὁµéëßá êáß ἐµðëïõôßæåé ôßò ἐµðåéñßåò êáß ôßò ἐãêõêëïðáéäéêýò ãíþóåéò ôïῦ ðáéäéïῦ, óõµâüëëåé

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα