Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί"

Transcript

1 Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί Χαρμανδάρης Βαγγέλης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εαρινό Εξάμηνο 2013/14 Κεφάλαιο 4: Παράλληλοι Αλγόριθμοι Ταξινόμηση Παράλληλων Αλγόριθμων. Παράδειγμα: Υπολογισμός του Αριθμού π. Το Κόσκινο του Ερατοσθένη. Σχεδιασμός Παράλληλων Αλγορίθμων. Τύποι Επικοινωνίας Μεταξύ των Επεξεργαστών.

2 Παράλληλοι Αλγόριθμοι Οι παράλληλοι αλγόριθμοι μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το πως και που γίνεται ο παραλληλισμός. Κατηγορίες παράλληλων αλγορίθμων: Παραλληλισμός σε επίπεδο bits (Bit-level parallel approach). Παραλληλισμός σε επίπεδο εντολών (Control-parallel approach). Παραλληλισμός σε επίπεδο δεδομένων (Data-parallel approach). Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 2

3 Παραλληλισμός σε Επίπεδο Bits Bit-level parallelism: Παραλληλισμός αυξάνοντας το μέγεθος της πληροφορίας (word size), σε bits, που μπορεί να επεξεργαστεί ένας επεξεργαστής ανά κύκλο λειτουργίας. Αυξάνοντας το word size ελαττώνεται ο αριθμός των πράξεων που πρέπει να εκτελέσει ένας επεξεργαστής για μεταβλητές με μήκος μεγαλύτερο του word size. Παράδειγμα: πρόσθεση 2 16-bit ακεραίων σε 8-bit επεξεργαστή απαιτεί 2 πράξεις ενώ σε 16-bit επεξεργαστή 1. Ιστορικά: Για αρκετά χρόνια ήταν ο συνήθης τρόπος αύξησης της υπολογιστικής ισχύος: από 4-bit σε 8-bit, 16-bit και 32-bit επεξεργαστές. Οι τελευταίοι ήταν οι πιο συνηθισμένοι για περίπου 2 δεκαετίες. Πιο πρόσφατα (~2003) με την x86-64 αρχιτεκτονική 64-bit επεξεργαστές επικρατούν. Μέλλον: 128-bit επεξεργαστές; Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 3

4 Παραλληλισμός σε Επίπεδο Εντολών Control-level parallelism ή Παραλληλισμός Ελέγχου: Εφαρμογή διαφορετικών πράξεων σε διαφορετικά δεδομένα ταυτόχρονα. Γνωστός και ως σωλήνωση (pipelining). Κατάλληλος για MIMD συστήματα. Θεωρούμε ένα πρόβλημα ως σύνολο από διαφορετικές διεργασίες όπου η καθεμία μπορεί να ανατεθεί σε διαφορετικό επεξεργαστή. Παραδείγματα: Προσομοίωση ενός οικοσυστήματος: διαφορετικά είδη ζώων, φυτών, καιρός, κλπ. Κάθε υποσύστημα ανατίθεται σε διαφορετικό επεξεργαστή. Μοντελοποίηση αυτοκινήτου: τα διαφορετικά μέρη (μηχανή, σύστημα ψύξης, σύστημα θέρμανσης, κλπ.) κατανέμονται σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 4

5 Παραλληλισμός σε Επίπεδο Δεδομένων Data-level parallelism: Εφαρμογή ίδιων πράξεων σε διαφορετικά δεδομένα ταυτόχρονα. Η ίδια διαδικασία εκτελείται σε πολλά δεδομένα ταυτόχρονα. Αναφέρεται και ως Κατάτμηση Χωρίου (Domain Decomposition). Κατάλληλος για SIMD και MIMD συστήματα. Διαφορετικές περιοχές του χώρου ανατίθενται σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Παραδείγματα: Κατανομή ενός πίνακα σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Μοριακή Προσομοίωση: διαφορετικά μέρη του χωρίου κατανέμονται σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Αναζήτηση στοιχείων σε μια βάση δεδομένων. πολλά άλλα. Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 5

6 Παραλληλισμός σε Επίπεδο Δεδομένων Domain Decomposition : Ο πιο διαδεδομένος τρόπος παραλληλισμού πολύπλοκων επιστημονικών προβλημάτων. Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 6

7 Παράδειγμα: Υπολογισμός του Αριθμού π Υπολογισμός του αριθμού π με την ακόλουθη μέθοδο: Περικλείουμε κύκλο με ένα τετράγωνο. Δημιουργούμε m τυχαία σημεία μέσα στο τετράγωνο. Βρίσκουμε τα σημεία που εμπεριέχονται και μέσα στον κύκλο, n. Αν r = n/m, τότε ο αριθμός π προσεγγίζεται ως π 4r. Όσο περισσότερα τα σημεία m τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια του υπολογισμού. Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 7

8 Σειριακός αλγόριθμος: Υπολογισμός του Αριθμού π npoints = circle_count = 0 do j = 1, npoints generate 2 random numbers between 0 and 1 xcoordinate = random1 ycoordinate = random2 if (xcoordinate, ycoordinate) inside circle then circle_count = circle_count + 1 end do PI = 4.0*circle_count/npoints Ο χρόνος υπολογισμού είναι κυρίως ο χρόνος εκτέλεσης της επαναληπτικής διαδικασίας (loop). Αυτό οδηγεί σε (σχεδόν) τέλειο παραλληλισμό (embarrassingly parallelism): Εντατικοί υπολογισμοί. Ελάχιστη επικοινωνία, ελάχιστο Ι/Ο. Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 8

9 Υπολογισμός του π: Παραλληλισμός Δεδομένων Ο παραλληλισμός αυτού του αλγόριθμου μπορεί να γίνει σε επίπεδο δεδομένων: αναθέτουμε σε κάθε επεξεργαστή μέρος της επαναληπτικής διαδικασίας. Κάθε επεξεργαστής εκτελεί το δικό του μέρος (task) του loop. Δεν χρειάζεται επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της επαναληπτικής διαδικασίας. Χρησιμοποιούμε το μοντέλο «αφέντη/εργάτη» (master/slave). Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 9

10 Υπολογισμός του π: Παραλληλισμός Δεδομένων Παράλληλος αλγόριθμος (με κόκκινο οι αλλαγές): npoints = circle_count = 0 p = number of tasks num = npoints/p do j = 1, num generate 2 random numbers between 0 and 1 xcoordinate = random1 ycoordinate = random2 if (xcoordinate, ycoordinate) inside circle then circle_count = circle_count + 1 end do find out if I am MASTER or WORKER if I am MASTER receive from WORKERS their circle_counts compute PI (use MASTER and WORKER calculations) else if I am WORKER send to MASTER circle_count end if Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 10

11 Παράδειγμα: Το Κόσκινο του Ερατοσθένη Αλγόριθμος εύρεσης πρώτων αριθμών (Sieve of Eratosthenes) Έστω ότι ζητάμε όλους τους πρώτους αριθμούς έως n. Ο αλγόριθμος προχωράει ως εξής: Ξεκινάμε με τον αριθμό 2. Αποκλείουμε-διαγράφουμε όλα τα πολλαπλάσιά του ως n. Ο επόμενος πρώτος μη-διαγραμμένος αριθμός είναι πρώτος. Συνεχίζουμε με τον επόμενο πρώτο μη-διαγραμμένο αριθμό (το 3) και αποκλείουμε όλα τα πολ/σια του. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία ως να φτάσουμε τον αριθμό n. Με τη διαδικασία αυτή βρίσκουμε όλα και λιγότερους αριθμούς προς διαγραφή. Όσοι απομένουν είναι οι πρώτοι αριθμοί. Δεν χρειάζεται να ελέγξουμε ως τον αριθμό n αλλά τον n 1/2. Γιατί; Σειριακή εκτέλεση Βασικά επαναλαμβανόμενα βήματα: (α) Βρίσκουμε τον επόμενο πρώτο. (β) Διαγράφουμε από την λίστα όλα τα πολλαπλάσιά του. Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 11

12 Το Κόσκινο του Ερατοσθένη : Παραλληλισμός Ελέγχου Sieve of Eratosthenes A control parallel approach Κάθε επεξεργαστής δουλεύει (εκτελεί τα βήματα (α), (β)) σε διαφορετικό πρώτο αριθμό. Προβλήματα: 1. Σε ασύγχρονη επικοινωνία δύο επεξεργαστές μπορεί να δουλεύουν στον ίδιο πρώτο. 2. Μπορεί να εκτελούνται πράξεις που δεν χρειάζονται, π.χ. ο P1 βρίσκει αλλά δεν προλαβαίνει να διαγράψει τα πολ/σια του 2 ενώ ο P2 αφού τελειώνει με τον 3 βρίσκει ως επόμενο μη-διαγραμμένο αριθμό το 4! Χρόνος Υπολογισμού: Έστω ότι ο χρόνος υπολογισμού είναι μόνο ο χρόνος υπολογισμού πολ/σιων και διαγραφής-μαρκαρίσματος κάθε κελιού. Έστω n ακέραιοι αριθμοί με κ πρώτους (π 1, π 2, π κ ). Ο αριθμός των πράξεων (υπολογισμού πολ/σίων) είναι: n 1 1 n 1 2 n 1 k N... N1 N2... N 1 2 k k Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 12

13 Το Κόσκινο του Ερατοσθένη : Παραλληλισμός Ελέγχου Χρόνος Υπολογισμού Έστω t 0 ο χρόνος μαρκαρίσματος κάθε κελιού. Τότε ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι: TS N t 0 Μέγιστη παράλληλη επιτάχυνση: Όταν στέλνουμε όλους τους πρώτους σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Τότε ο χρόνος υπολογισμού αντιστοιχεί στους (περισσότερους) υπολογισμούς του αριθμού 2. max n 3 TP lim TP t P 2 0 Παράδειγμα: Έστω n=1000. Τότε Ν π =1411 και 1411 Smax Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 13

14 Το Κόσκινο του Ερατοσθένη : Παραλληλισμός Δεδομένων Sieve of Eratosthenes A data parallel approach Όλοι οι επεξεργαστές δουλεύουν (εκτελούν τα βήματα (α), (β)) στον ίδιο πρώτο αριθμό. Έστω n ακέραιοι και σύστημα με P επεξεργαστές. Αναθέτουμε σε κάθε επεξεργαστή n/p ακέραιους. Θεωρούμε επίσης ότι Ρ<<n 1/2. Για σύστημα με κοινή μνήμη δεν υπάρχει κόστος επικοινωνίας. Για σύστημα με κατανεμημένη μνήμη υπάρχει κόστος επικοινωνίας. Αλγόριθμος: Όλοι οι πρώτοι αριθμοί είναι στον Ρ1. Ο Ρ1 βρίσκει τον επόμενο πρώτο, π κ, και στέλνει την τιμή του στους άλλους επεξεργαστές. Κατόπιν όλοι οι επεξεργαστές βρίσκουν πολλαπλάσια του π κ στο δικό τους υποσύνολο των n αριθμών. Η διαδικασία συνεχίζεται ως ότου ο Ρ1 βρει πρώτο αριθμό > n 1/2. Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 14

15 Το Κόσκινο του Ερατοσθένη : Παραλληλισμός Δεδομένων Χρόνος Εκτέλεσης: Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγόριθμου είναι ο χρόνος υπολογισμού (διαγραφής-μαρκαρίσματος κάθε κελιού) και ο χρόνος επικοινωνίας. Χρόνος Υπολογισμού: Ο χρόνος υπολογισμού, θεωρώντας t 0 το χρόνο μαρκαρίσματος ενός κελιού, είναι: T comp n / P n / P n / P k t 0 Επικοινωνία: ο Ρ1 στέλνει κάθε πρώτο αριθμό σε (Ρ-1) άλλους επεξεργαστές. Αν λ είναι ο χρόνος που χρειάζεται να στείλουμε έναν αριθμό, τότε ο συνολικός χρόνος επικοινωνίας για κ πρώτους αριθμούς είναι: T k( P 1) comm Προσοχή: ο χρόνος υπολογισμού μειώνεται όσο αυξάνει ο αριθμός των επεξεργαστών ενώ ο χρόνος επικοινωνίας αυξάνει. Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 15

16 Σχεδιασμός Παράλληλων Αλγορίθμων Στόχος: ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός του βέλτιστου δυνατού παράλληλου αλγόριθμου. Πρώτο βήμα είναι πάντα η κατανόηση του προβλήματος και του σειριακού κώδικα, αν υπάρχει. Επιθυμητά χαρακτηριστικά: Η ελάχιστη δυνατή επικοινωνία, Επεκτασιμότητα, Τοπικότητα, Επιμεριστικότητα. Γενικές προσεγγίσεις: -- Επιμερισμός εντολών-διεργασιών Παραλληλισμός Ελέγχου -- Επιμερισμός χωρίου Παραλληλισμός Δεδομένων Πρέπει να λάβουμε υπ όψιν: -- Αριθμό διεργασιών αριθμό επεξεργαστών. -- Διεργασίες συγκρίσιμου μεγέθους. -- Πως αλλάζει το μέγεθος και ο αριθμός των διεργασιών με το μέγεθος του προβλήματος. Βασική Ερώτηση: Είναι ο παράλληλος αλγόριθμος μοναδικός; Αν όχι ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις. Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 16

17 Σχεδιασμός Παράλληλων Αλγορίθμων Επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών: Εκτίμηση του κόστους επικοινωνίας: της αλληλεξάρτησης μεταξύ των διεργασιών. Σχεδιασμός της επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών: Πότε, Πως, Που και Τι θα σταλείληφθεί. Διαγράμματα επικοινωνίας-μεταφοράς δεδομένων. Όγκος των μεταφερόμενων πληροφοριών μεταξύ των επεξεργαστών. Καθορισμός του τρόπου επικοινωνίας: blocking vs. non-blocking. Τύποι επικοινωνίας: -- Τοπικά/Καθολικά. -- Δομημένα/Μη Δομημένα. -- Στατικά/Δυναμικά. -- Συγχρονισμένα/Ασύγχρονα. Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 17

18 Τύποι-Σχήματα Επικοινωνίας Τοπική: η επικοινωνία επικεντρώνεται μεταξύ μικρού αριθμού διεργασιών. Καθολική: κάθε διεργασία επικοινωνεί με μεγάλο αριθμό διεργασιών. Δομημένη: η επικοινωνία ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη δομή-τοπολογία, π.χ. δομή δέντρου, αστεριού, κλπ. Μη Δομημένη: η επικοινωνία δεν ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη δομή-τοπολογία. Στατική: η επικοινωνία είναι σταθερή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Δυναμική: η επικοινωνία αλλάζει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Συγχρονισμένη: η αποστολή και λήψη των πληροφοριών-δεδομένων γίνεται ταυτόχρονα. Ασύγχρονη: η αποστολή και λήψη των πληροφοριών-δεδομένων είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 18

19 Σχεδίαση Επικοινωνίας Βασικές ερωτήσεις που τίθενται στη σχεδίαση της επικοινωνίας: Εκτελούν όλες οι διεργασίες ίδιας τάξης αριθμό εντολών επικοινωνίας; Υπάρχει διεργασία που επικοινωνεί με πολλές από (ή όλες) τις άλλες διεργασίες; Υπάρχει κίνδυνος συμφόρησης επικοινωνίας (bottleneck); Ποιος είναι ο βαθμός τοπικότητας του σχήματος επικοινωνίας; Είναι δυνατόν οι υπολογισμοί να γίνονται ταυτόχρονα με την επικοινωνία; Μπορούν πολλές διεργασίες να εκτελούνται ταυτόχρονα; Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 19

20 Βιβλιογραφία Parallel Programming, B. Wilkinson, M. Allen, Prentice Hall, 2nd Ed Designing and Building Parallel Programs, Ian Foster, Addison-Wesley Parallel Computing: Theory and Practice, M. J. Quinn, McGraw-Hill, Parallel Scientific Computing in C++ and MPI, G. Karniadakis and R.M. Kirby II, Cambridge, Παράλληλοι Υπολογισμοί, Κεφάλαιο 4 20

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κων/νος Διαμαντάρας Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σίνδος 2011 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1 Εισαγωγή στη μοντέρνα αρχιτεκτονική των υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Ζώης Βασίλειος 4183 Επιβλέπων: Γαροφαλάκης Ιωάννης Εξεταστές: Γαροφολάκης Ιωάννης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Συγγραφέας: Πάσχος Ανδρέας Επιβλέπων: Ψαράκης Εμμανουήλ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 1.1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή Ο όρος (Operations Research) χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει την επιστήµη που ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήµατος (Τσαντάς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΚΙΚΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- 1267 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 13: Είδη συστοιχιών. Διανυσματικοί Υπολογιστές. Επεξεργαστές μητρώου, Επεξεργαστές Blitzen, Επεξεργαστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Γενετικούς Αλγορίθμους

Εισαγωγή στους Γενετικούς Αλγορίθμους ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλος προγραμματισμός: Σχεδίαση παράλληλων προγραμμάτων

Παράλληλος προγραμματισμός: Σχεδίαση παράλληλων προγραμμάτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Παράλληλος προγραμματισμός: Σχεδίαση παράλληλων προγραμμάτων 9 ο Εξάμηνο Σχεδιασμός παράλληλων

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε. ΖΑΧΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σημειώσεις ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σημειώσεις αυτές παρουσιάζεται περιληπτικά η ύλη που καλύπτεται στο μάθημα Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 12: Δίαυλοι. Ταξινόμηση. Απόδοση διαύλων. ISA, PCI, PCI-express Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα