ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2015 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΓΚΙΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 12 / 10 / 2015 ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 25 / 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP Α Ρ Θ Ρ Ο 5 ο : ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP 5.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5.2. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5.3. ΠΛΑΙΣΙΟ (Σασί) ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP 5.4. ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP 5.5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 5.6. ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP 5.7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP 5.8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΑΦΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP

3 5.13. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ο : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ο : Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ο : Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ο : Α Ρ Θ Ρ Ο 10 ο : Α Ρ Θ Ρ Ο 11 ο : Α Ρ Θ Ρ Ο 12 ο : Α Ρ Θ Ρ Ο 13 ο : Α Ρ Θ Ρ Ο 14 ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 25 / 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια ενός (1) καινούριου διθέσιου οχήματος τύπου pick up, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: (α) του Ν. 2286/95 (β) Απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 (ΦΕΚ185/93 Β ) (ΕΚΠΟΤΑ) (γ) του Ν. 4281/2014 (δ) του Ν. 3463/06 (ε) των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο (Π.Δ. 346/98 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000, τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και του Ν.2522/97). (στ) Απόφ. Υπ. Οικ. Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (ΦΕΚ1789/ ) ΑΡΘΡΟ 3 ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΩΝ. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας του οχήματος τύπου pick up είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω: 1) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 2) Η Προσφορά του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας 3) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5 4) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5) Τεχνική Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές 6) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΑΡΘΡΟ 4 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP. Οι προδιαγραφές που ισχύουν για το υπό προμήθεια αυτοκίνητο τύπου pick up, καθώς και για την χρήση τους, να είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά ή τα Εθνικά πρότυπα που ισχύουν, κατ εφαρμογή των προηγούμενων ή Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή τέλος κοινές αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές. Το υπό προμήθεια αυτοκίνητο να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα με διεθνή πρότυπα και να έχει πιστοποιηθεί κατά ISO. Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. Το υπό προμήθεια αυτοκίνητο να είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη κατασκευής και λειτουργίας. Να πληροί τόσο τα γενικά όσο και ειδικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την παρούσα μελέτη, με ιδιαίτερη βαρύτητα τις προδιαγραφές του που αφορούν τα μηχανικά του μέρη, το αμάξωμα, την χωρητικότητα της καρότσας, το μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο, τα υλικά κατασκευής του, τον εξοπλισμό του, όπως αυτά προκύπτουν από τις πιστοποιημένες δοκιμασίες (tests) και τις προδιαγραφές του. Όλα τα επί μέρους τμήματα του θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά. Το υπό προμήθεια αυτοκίνητο τύπου pick up θα πρέπει να είναι καινούριο, πρόσφατης κατασκευής (κατά προτίμηση εντός του ενός (1) έτους) και να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής. Να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία περί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Να πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν για οχήματα της κατηγορίας του, να είναι σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά ή τα Εθνικά πρότυπα που ισχύουν, κατ εφαρμογή των προηγούμενων ή Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή τέλος κοινές αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές και να πληροί τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 1) Να είναι διθέσιο ή περισσότερων θέσεων. Οι κινητήριοι τροχοί να είναι τέσσερεις (4) δηλαδή 4WD, 2) To ωφέλιμο φορτίο του οχήματος να είναι κιλά ή και περισσότερο. 3) Η μηχανή του αυτοκινήτου να έχει την απαραίτητη ισχύ και ροπή ώστε να του επιτρέπει την γρήγορη και απρόσκοπτη μεταφορά των προβλεπόμενων φορτίων. 4) Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να πληρούν τις κείμενες διατάξεις, ώστε να είναι εφικτή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας για το ωφέλιμο φορτίο.

6 5) Ο κινητήρας να είναι τύπου DIESEL, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αμέσου ψεκασμού (Common Rail), κατάλληλου κυβισμού, τετράχρονος. Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EURO 4 κατ ελάχιστον. Η ροπή να είναι κατά CE σε HP. 6) Να διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο ειδική άδεια κυκλοφορίας. 7) Το όχημα να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση από άποψης κατασκευής και λειτουργίας, εφοδιασμένο με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες. Θα είναι κατάλληλο για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονομικές διατάξεις. 8) Να έχουν εξοφληθεί διάφορα συναφή τέλη και φόροι οχημάτων. 9) Να διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο ειδική άδεια κυκλοφορίας. 10) Να είναι σύμφωνο με την οδηγία EC 715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία EC 692/2008Ε και αφορά την κατανάλωση και τις εκπομπές διοξειδίων του άνθρακα. 11) Να είναι σύμφωνο με την οδηγία EU 70/220/EEC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία EC 76/2003 και αφορά τις εκπομπές καυσαερίων. 12) Να είναι σύμφωνο με την οδηγία EU 70/157/EEC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία EC 34/2007 και αφορά το θόρυβο (db). 13) Κατά τα λοιπά όπως αναφέρονται και περιγράφονται στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP. Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη και αφορούν τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια οχήματος τύπου pick up, θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. α) Ο τύπος του κινητήρα να είναι πετρελαιοκινητήρας. β) Ο αριθμός κυλίνδρων και η διάταξη τους να είναι τέσσερεις (4) σε σειρά.

7 γ) Ο αριθμός των βαλβίδων να είναι δέκα έξι (16), τέσσερεις (4) ανά κύλινδρο. δ) Ο κυβισμός να είναι cc. ε) Η διάμετρος του εμβόλου και η διαδρομή του (Διάμετρος Χ Διαδρομή) να είναι η προβλεπόμενη για τον κυβισμό του κινητήρα. Ο κινητήρας να είναι πετρελαιοκίνητος (diesel). Η ισχύς κατά CE θα ανέρχεται σε 130HP τουλάχιστον και να είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είναι εξοπλισμένος με σύστημα άμεσου ψεκασμού και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EURO 4 κατ ελάχιστον. Ο κινητήρας θα είναι υδρόψυκτος και το σύστημα ψύξης θα λειτουργεί με βεβιασμένη κυκλοφορία. Επίσης, θα υπάρχουν φίλτρα πετρελαίου, ελαίου κινητήρα και φίλτρα αέρος. Το επίπεδο θορύβου θα είναι σύμφωνο με την Κοινοτική Οδηγία.. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει διαγράμματα από τα οποία θα προκύπτει η μέγιστη τιμή της ροπής στέψης ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ α) Η μέγιστη ιπποδύναμη να είναι 130 ίππων (130 hp) ή και περισσότερων. β) Η μέγιστη ροπή να είναι 300 Nm/rpm στις περίπου στροφές ή και περισσότερη. γ) Ο τύπος καυσίμου να είναι πετρέλαιο. δ) Το σύστημα τροφοδοσίας του καυσίμου να είναι αμέσου ψεκασμού (Common Rail). ε) Η σχέση συμπίεσης να είναι περίπου 16: ΠΛΑΙΣΙΟ (Σασί) ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP. Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι ισχυρής κατασκευής, ώστε να μην παρουσιάζονται στρέψεις και μηχανικές παραμορφώσεις. Όλο το πλαίσιο θα έχει υποστεί ειδική κατεργασία για την προστασία κατά της οξείδωσης. Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να πληρούν τις κείμενες διατάξεις, ώστε να είναι εφικτή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας για το ωφέλιμο φορτίο ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP. α) Το συνολικό απόβαρο (εμπρός και πίσω) να είναι από έως κιλά. β) Το μεικτό βάρος να είναι από έως 2900 κιλά. γ) Ωφέλιμο φορτίο να είναι κιλά ή και περισσότερο ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ.

8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ α) Το συνολικό μήκος να είναι από έως χιλιοστά. β) Το συνολικό πλάτος να είναι από έως χιλιοστά. γ) Το συνολικό ύψος με τα ελαστικά να είναι από έως χιλιοστά. δ) Η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος να είναι 200 χιλιοστά ή περισσότερο. ε) Το μεταξόνιο να έχει μήκος από έως χιλιοστά. στ) Το μπροστινό μετατρόχιο να έχει μήκος από έως χιλιοστά και το πίσω μετατρόχιο από έως χιλιοστά. ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ α) Το μήκος της καρότσας να είναι από έως χιλιοστά. β) Το πλάτος της καρότσας να είναι από έως χιλιοστά. γ) Το ύψος της καρότσας να είναι 400 χιλιοστά ή και περισσότερο ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP. Ο θάλαμος πλοήγησης (Καμπίνα) του υπό προμήθεια αυτοκινήτου τύπου pick up, θα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 1) Ο θάλαμος πλοήγησης (Καμπίνα) θα είναι: α) Κλειστού τύπου, β) Ηχομονωμένη, γ) Θερμαινόμενη, δ) Το δάπεδο να είναι καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα. 2) Να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα. 3) Να έχει προδιαγραφές για δύο επιβαίνοντες ή και περισσότερους. 4) Ο πίνακας ελέγχου να περιλαμβάνει: α) Όλα τα απαραίτητα συνήθη όργανα ελέγχου, β) Φωτεινά σήματα (ενδεικτικές λυχνίες) προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος, αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν βλάβη για όλα τα συστήματά του. 5) Να διαθέτει: α) Σύστημα αερισμού, κατά προτίμηση κλιματισμού, β) Φίλτρα καθαρισμού αέρα. γ) Να διαθέτει σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα. 6) Θα διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού.

9 7) Να διαθέτει εξωτερικούς ευρυγώνιους καθρέπτες, για ασφαλή έλεγχο του οχήματος, εσωτερικό καθρέπτη ελέγχου του οχήματος. 8) Να διαθέτει ανεμοθώρακα τύπου laminated κατά προτίμηση, ή άλλου παρόμοιου τύπου και υαλοπίνακες ασφαλείας από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου. Κατά προτίμηση τα γυαλιά να είναι χρωματιστά για προστασία από τις ακτίνες του ήλιου. 9) Να διαθέτει ηλεκτρικό μηχανισμό καθαρισμού του ανεμοθώρακα με νερό και δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες. 10) Να διαθέτει δύο τουλάχιστον αλεξήλια (Sunvisors), ρυθμιζόμενης θέσης. 11) Εντός του θαλάμου πλοήγησης θα υπάρχουν: α) Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού ανατομικό, με ανάρτηση που θα ρυθμίζεται ανάλογα με το ύψος και το βάρος του οδηγού, β) Κάθισμα τουλάχιστον για το συνοδηγό, κατά προτίμηση για δύο συνοδηγούς. γ) Το κάθισμα του οδηγού να ρυθμίζεται μπροστά, πίσω καθώς επίσης να ρυθμίζεται και η ράχη του καθίσματος. δ) Όλα τα καθίσματα να φέρουν ζώνες ασφαλείας ε) Όλα τα καθίσματα να είναι επενδυμένα με ύφασμα υψηλής αντοχής που θα καθαρίζεται εύκολα. 12) Επιθυμητό είναι να υπάρχει ταχογράφος που θα είναι σύμφωνος με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες. 13) Να διαθέτει κλειδαριές στις πόρτες αλλά και στο δοχείο καυσίμου ή κατά προτίμηση να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα. 14) Κατά προτίμηση ο θάλαμος πλοήγησης (Καμπίνα) να διαθέτει α) Ράδιο ΑΜ FM, β) Ράδιο CD, γ) Ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας, δ) Κάθε εξάρτηση ή μηχανισμό ή όργανα ελέγχου ή εφαρμογή ενός σύγχρονου θαλαμίσκου είναι επιθυμητή. 15) Κατά τα λοιπά όπως αναφέρονται και περιγράφονται στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης μίσθωσης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP.

10 α) Το σύστημα διεύθυνσης να είναι καμαριέρα με υδραυλική υποβοήθηση ή και καλύτερο. β) Να δοθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή της ανάρτησης, των αξόνων και των διαφορικών. γ) Να αναφερθούν ο τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP. Το σύστημα ανάρτησης για το εμπρός μέρος να είναι διπλά ψαλίδια με ελικοειδή ελατήρια ή παρόμοιου και καλύτερου τύπου. Για το πίσω μέρος να είναι φύλλα σούστας με αμορτισέρ διπλής ενεργείας ή παρόμοιου και καλύτερου τύπου. Το σύστημα πέδησης θα είναι ικανό να ακινητοποιήσει το όχημα με πλήρες φορτίο, με ασφάλεια. Το χειρόφρενο θα ασφαλίζει απόλυτα το τελείως φορτωμένο όχημα σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και νεκρό σημείο ταχυτήτων. Τα εξαρτήματα συγκρότησης του χειρόφρενου θα είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα, πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. Επιπλέον θα υπάρχει πέδη εκτάκτου ανάγκης και στάθμευσης, που θα επενεργεί στους πίσω τροχούς και θα μπορεί να ακινητοποιήσει το όχημα με πλήρες φορτίο σε κεκλιμένους δρόμους κλίσεως, τουλάχιστον 15%. Το εμπρός μέρος του συστήματος πέδησης να είναι με αεριζόμενους δίσκους ή παρόμοιου και καλύτερου τύπου. Το πίσω μέρος του συστήματος πέδησης να είναι ταμπούρα με υποβοήθηση σερβομηχανισμού ή παρόμοιου και καλύτερου τύπου ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP. Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος να είναι τάσης 24V και η χωρητικότητα των συσσωρευτών σε (Ah) να είναι περίπου 80 Ah. Να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού κυκλώματος του οχήματος, όπως: α) Ο αριθμός των συσσωρευτών, β) Η τάση κάθε συσσωρευτή σε Volt, γ) Η χωρητικότητα σε Ah, δ) Η ισχύς εκκίνησης σε συνθήκες ψύχους σε Kw (Cold Cranking Amps), ε) Χαρακτηριστικά του μεταλλάκτη σε V/A ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP. Για το διαφορικό να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη: α) Πίσω διαφορικό,

11 β) Λεβιέ μετάδοσης τετρακίνησης, γ) Διαφορικό αυτόματης αποσύνδεσης (ADD) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Για την ασφάλεια των επιβαινόντων το όχημα θα πρέπει να διαθέτει: α) Μηχανισμό ABS, β) Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (LSD), γ) Αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, δ) Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων (3 σημείων) με προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης. ε) Αμάξωμα με ενισχυμένη αντίσταση πρόσκρουσης ΒΑΦΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP. Το όχημα να είναι βαμμένο με χρώματα αρίστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροβιότητα των μερών του. Όλη η μεταλλική κατασκευή του να διαθέτει κατάλληλη αντισκωρική προστασία και να έχει βαφτεί με αρίστης ποιότητας για εμπορικά οχήματα βαφή ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP. Λοιπά ειδικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου οχήματος που θα αξιολογηθούν : 1) Για τον κινητήρα : μέγιστη ροπή, σύστημα εισαγωγής αέρα, διάμετρος και διαδρομή εμβόλων, σχέση συμπίεσης, σύστημα τροφοδοσίας, εκπομπές καυσαερίων κλπ. 2) Κατανάλωση καυσίμου : χωρητικότητα ρεζερβουάρ, κύκλος πόλης, κύκλος εκτός πόλης, μεικτός κύκλος, 3) Λοιπές διαστάσεις : μεταξόνιο, μετατρόχιο εμπρός, μετατρόχιο πίσω, μήκος ανοίγματος πόρτας, γωνία ανοίγματος πόρτας, λοιπά μεγέθη καρότσας, 4) Λοιπά βάρη : απόβαρο ελάχιστο, απόβαρο μέγιστο, επιτρεπόμενο συνολικό βάρος, μέγιστο βάρος άξονα εμπρός, μέγιστο βάρος άξονα πίσω κλπ. 5) Φρένα: σύστημα φρένων, μέγεθος εμπρός, μέγεθος πίσω κλπ. 6) Σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης : κύκλος στροφής, ανάρτησης : κύκλος στροφής, ανάρτηση εμπρός, ανάρτηση πίσω κλπ. 7) Αμάξωμα : τα μεταλλικά και λοιπά μέρη του αμαξώματος και της καρότσας να είναι σε καλή κατάσταση χωρίς διαβρώσεις, τα δε πλαστικά μέρη χωρίς φθορές. 8) Ελαστικά : διάσταση τροχών, διάσταση ζαντών, διάσταση ελαστικών κλπ.

12 5.14. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Το όχημα κατά την παράδοση του θα συνοδεύεται από: α) Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει σύστημα ρυμούλκησης βαρέων οχημάτων (κοτσαδόρος). β) Στο εμπρός μέρος του οχήματος θα υπάρχει κρίκος ρυμούλκησης. γ) Ένα (1) πλήρη σετ ελαστικού στις κανονικές διαστάσεις. δ) Οι εμπρός και πίσω τροχοί θα διαθέτουν ελαστικούς λασπωτήρες. ε) Κιβώτιο εργαλείων με μία σειρά συνήθων κατάλληλων εργαλείων συντηρήσεως. Επιθυμητό είναι το κιβώτιο εργαλείων να διαθέτει κλειδαριά. στ) Οποιοσδήποτε περεταίρω εξοπλισμός διατίθεται από τον προμηθευτή θα αξιολογείται θετικά από την επιτροπή ανάθεσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ. α) Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο τα λεπτομερή και ακριβή χαρακτηριστικά του προσφερόμενου για προμήθεια οχήματος τύπου pick up. Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία θα συνοδεύονται από εικονογραφημένα έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο, που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφερομένων οχημάτων. β) Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τα στοιχεία που υπέβαλε και να προσκομίσει όχημα τύπου pick up, άλλων χαρακτηριστικών ή άλλου κατασκευαστή. γ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία θα πρέπει να είναι σαφή και πλήρη, ώστε να είναι δυνατός ο σχηματισμός ασφαλούς κρίσεις για την ποιότητα και καταλληλότητά των προσφερόμενων οχημάτων. δ) Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δυο αντίγραφα στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφεται : α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού:

13 α. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχονται και όλα τα τεχνικά στοιχεία προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα τους, στην Ελληνική Γλώσσα, ο κατασκευαστικός οίκος με την ίδια σειρά και αρίθμηση, όπως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές Τεχνική Έκθεση. β. Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η οικονομική προσφορά πρέπει να υπογράφεται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών, υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη ή μέρος αυτών. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στον Δήμο. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής : α. Τιμή με κρατήσεις, χωρίς το ΦΠΑ. β. Ποσοστό ΦΠΑ ( επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος. Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς το ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Στην Τεχνική Προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού (εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά) τα παρακάτω στοιχεία: α) Τεχνικά στοιχεία, εικόνες και πλήρης περιγραφή των κυρίων αλλά και των επί μέρους μερών του προσφερόμενου προς προμήθεια οχήματος τύπου pick up, στην Ελληνική γλώσσα. Επιθυμητό είναι εφ όσον υπάρχουν εικονογραφημένα έντυπα ή περιγραφή των επί μέρους μερών του προσφερόμενου προς προμήθεια οχήματος σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής και κρίνεται ότι παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες να προσκομισθούν. Σε αυτά θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα κάτωθι, κατά προτίμηση σε ξεχωριστό πίνακα για ευχερέστερη αναζήτηση: 1) Εργοστάσιο κατασκευής 2) Έτος κατασκευής. 3) Αριθμός σειράς παραγωγής 4) Διεθνή πρότυπα, πιστοποιήσεις κατά ISO και οδηγίες

14 α) Οδηγία EC 715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία EC 692/2008Ε «κατανάλωση και τις εκπομπές διοξειδίων του άνθρακα». β) Οδηγία EU 70/220/EEC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία EC 76/2003 «εκπομπές καυσαερίων». γ) Οδηγία EU 70/157/EEC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία EC 34/2007 «θόρυβο (db)». δ) ISO 9001 «Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας των πρώτων υλών, της παραγωγικής διαδικασίας κα των τελικών προϊόντων». ε) ISO «Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης». στ) Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSΙ ζ) Σήμα ασφάλειας CE από επίσημα γραφεία ελέγχου η) Προδιαγραφές EURO 4 «αντιρρυπαντικής τεχνολογίας» 5) Διθέσιο ή περισσότερων θέσεων. Οι κινητήριοι τροχοί να είναι τέσσερεις (4) δηλαδή 4WD. 6) Τέσσερεις (4) κινητήριοι τροχοί δηλαδή 4WD 7) Χαρακτηριστικά κινητήρα του οχήματος τύπου pick up α) Ο τύπος του κινητήρα β) Ο αριθμός κυλίνδρων και η διάταξη τους γ) Ο αριθμός των βαλβίδων δ) Ο κυβισμός ε) Η διάμετρος του εμβόλου και η διαδρομή του στ) Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ζ) Αμέσου ψεκασμού (Common Rail), η) Τετράχρονος θ) Σύστημα ψύξης 8) Επιδόσεις κινητήρα του οχήματος τύπου pick up α) Η μέγιστη ιπποδύναμη β) Η μέγιστη ροπή γ) Ο τύπος καυσίμου δ) Το σύστημα τροφοδοσίας του καυσίμου ε) Η σχέση συμπίεσης 9) Πλαίσιο (Σασί) του οχήματος τύπου pick up α) Ισχυρής κατασκευής, β) Ειδική κατεργασία για την προστασία κατά της οξείδωσης. 10) Βάρη και Φορτία του οχήματος τύπου pick up α) Το συνολικό απόβαρο (εμπρός και πίσω)

15 β) Το μεικτό βάρος γ) Ωφέλιμο φορτίο up. 11) Εξωτερικές διαστάσεις και μέγεθος καρότσας του οχήματος τύπου pick α) Το συνολικό μήκος του οχήματος β) Το συνολικό πλάτος του οχήματος γ) Το συνολικό ύψος με τα ελαστικά δ) Η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος ε) Το μήκος του μεταξονίου στ) Το μήκος του μπροστινού μετατροχίου ζ) Το μήκος της καρότσας η) Το πλάτος της καρότσας θ) Το ύψος της καρότσας 12) Θάλαμος πλοήγησης (Καμπίνα) του οχήματος τύπου pick up α) Κλειστού τύπου, β) Ηχομονωμένη, γ) Θερμαινόμενη, δ) Το δάπεδο να είναι καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα. ε) Μέγιστη δυνατή ορατότητα. στ) Αριθμός επιβαινόντων ζ) Όλα τα απαραίτητα συνήθη όργανα ελέγχου, η) Φωτεινά σήματα (ενδεικτικές λυχνίες) θ) Σύστημα αερισμού, κατά προτίμηση κλιματισμού, ι) Φίλτρα καθαρισμού αέρα. κ) Σύστημα θέρμανσης κα) Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού. κβ) Εξωτερικούς ευρυγώνιους καθρέπτες, κγ) Εσωτερικό καθρέπτη ελέγχου του οχήματος. κδ) Ανεμοθώρακα τύπου laminated κε) Υαλοπίνακες ασφαλείας από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου. κστ) Ηλεκτρικό μηχανισμό καθαρισμού του ανεμοθώρακα κζ) Αλεξήλια (Sunvisors), ρυθμιζόμενης θέσης. κη) Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού ανατομικό, με ανάρτηση που θα ρυθμίζεται ανάλογα με το ύψος και το βάρος του οδηγού, κθ) Κάθισμα για υνοδηγό, κατά προτίμηση για δύο συνοδηγούς. κι) Το κάθισμα του οδηγού να ρυθμίζεται μπροστά, πίσω καθώς επίσης να ρυθμίζεται και η ράχη του καθίσματος. λ) Ζώνες ασφαλείας λα) Καθίσματα επενδυμένα με ύφασμα υψηλής αντοχής λβ) Ταχογράφος σύμφωνος με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες.

16 λγ) Κλειδαριές στις πόρτες και στο δοχείο καυσίμου ή κατά προτίμηση κεντρικό κλείδωμα. λδ) Ράδιο ΑΜ FM, λε) Ράδιο CD, λστ) Ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας, 13) Σύστημα διεύθυνσης του οχήματος τύπου pick up α) Τύπος συστήματος διεύθυνσης β) Περιγραφή της ανάρτησης, των αξόνων και των διαφορικών. γ) Τύπος και διαστάσεις των ελαστικών. 14) Σύστημα ανάρτησης του οχήματος τύπου pick up α) Περιγραφή συστήματος ανάρτησης για το εμπρός μέρος β) Περιγραφή συστήματος για το πίσω μέρος γ) Ικανότητα συστήματος πέδησης να ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα με πλήρες φορτίο. δ) Ικανότητα χειρόφρενου να ασφαλίζει απόλυτα το τελείως φορτωμένο όχημα σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και νεκρό σημείο ταχυτήτων. ε) Ποιότητα εξαρτήματα συγκρότησης του χειρόφρενου στ) Πέδη εκτάκτου ανάγκης και στάθμευσης, να ακινητοποιήσει το όχημα με πλήρες φορτίο σε κεκλιμένους δρόμους κλίσεως, τουλάχιστον 15%. 15) Ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος τύπου pick up. α) Ο αριθμός των συσσωρευτών, β) Η τάση κάθε συσσωρευτή σε Volt, γ) Η χωρητικότητα σε Ah, δ) Η ισχύς εκκίνησης σε συνθήκες ψύχους σε Kw (Cold Cranking Amps), ε) Χαρακτηριστικά του μεταλλάκτη σε V/A. 16) Σύστημα διαφορικού του οχήματος τύπου pick up α) Πίσω διαφορικό, β) Λεβιέ μετάδοσης τετρακίνησης, γ) Διαφορικό αυτόματης αποσύνδεσης (ADD) 17) Σύστημα ενεργής και παθητικής ασφάλειας του οχήματος τύπου pick up α) Μηχανισμό ABS, β) Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (LSD), γ) Αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, δ) Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων (3 σημείων) ε) Αμάξωμα με ενισχυμένη αντίσταση πρόσκρουσης.

17 18) Βαφή αμαξώματος του οχήματος τύπου pick up α) Βαφή αρίστης ποιότητας και αντοχής, β) Αντισκωρική προστασία 19) Σύστημα ρυμούλκησης βαρέων οχημάτων (κοτσαδόρος). 20) Κρίκος ρυμούλκησης 21) Πλήρη σετ ελαστικού στις κανονικές διαστάσεις. 22) Ελαστικούς λασπωτήρες στους εμπρός και πίσω τροχούς 23) Κιβώτιο εργαλείων με μία σειρά συνήθων κατάλληλων εργαλείων συντηρήσεως β) Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι υποχρεούται να προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης αντιπροσωπευτικό όχημα όμοιο με το προς προμήθεια όχημα τύπου pick up, το οποίο και θα παραμείνει στην διάθεση των μελών της Επιτροπής για τουλάχιστον 24 ώρες. Ο χώρος και ο χρόνος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα προσκομίσει τα δείγματα θα οριστεί από την Επιτροπής Αξιολόγησης. γ) Δεσμευτική δήλωση για την προμήθεια ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα πέντε (15) έτη και εντός τριάντα (30) ημερών από την ζήτησή τους (πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου και όχι FAX ή TELEX). δ) Εγγύηση Καλής Κατασκευής και λειτουργίας για το προς προμήθεια όχημα, για τα μηχανικά μέρη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη ή λιγότερα από χιλιόμετρα και πρέπει να ορίζεται σαφώς στην τεχνική προσφορά. ε) Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια οχήματος τύπου pick up, πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορεί να αξιολογηθεί. στ) Κατάλογο πωλήσεων όμοιων οχημάτων, στην Ελλάδα με αναφορά σε έτη παράδοσης, χρόνο παράδοσης και φορέα. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η διαδικασία του διαγωνισμού έχει ως εξής: Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Αρμόδια επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια μέχρι τη ώρα λήξη αποδοχής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Σε κάθε φάκελο

18 που παραδίδεται εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ αυτήν και στο πρακτικό της δημοπρασίας, ο ίδιος αύξων αριθμός. Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη παράδοσης προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση αρχίζει από την επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα δικαιολογητικά σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς του όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταμένων. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει κλειστός. Στη συνέχεια η συνεδρίαση μετατρέπεται σε μυστική όπου η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι αυτούς που αποκλείονται. Ακολούθως η συνεδρίαση μετατρέπεται σε δημόσια, ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Στη συνέχεια οι φάκελοι προσφορών μεταβιβάζονται στην επιτροπή αξιολόγησης όπου θα συνεδριάσει σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει εκείνη απουσία των διαγωνιζόμενων προκειμένου να αξιολογήσει τις Τεχνικές και Οικονομικές Προσφορές. Ανοίγονται οι Τεχνικές Προσφορές και αξιολογούνται. Εν συνεχεία ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές, (όσων κρίθηκαν ότι οι τεχνικές τους προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α της παρούσης) παρουσία ή μη των διαγωνιζομένων ανάλογα με τη κρίση της επιτροπής και αξιολογούνται. Εν συνεχεία η επιτροπή συντάσσει το σχετικό Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών Εισήγηση για Προμήθεια όπου θα κοινοποιηθεί και στους διαγωνιζομένους με fax προκειμένου να υποβληθούν επ αυτού τυχόν ενστάσεις. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Ο προμηθευτής θα πρέπει με την προσφορά του να δίνει στοιχεία σχετικά με την τεχνική υποστήριξη της Εταιρίας του, για την άρτια τεχνική υποστήριξη του προς προμήθεια οχήματος τύπου pick up, καθώς και των ανταλλακτικά του. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, ότι η αντιπροσωπεία, ή ο ίδιος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει του με ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) χρόνια. Στην έγγραφη αυτή δήλωση του, θα αναφέρει και σε πόσο χρονικό διάστημα από την αναγγελία των αναγκών σε ανταλλακτικά, ο προμηθευτής ή η αντιπροσωπία δύναται να καλύπτει τις ανάγκες προμήθειας αυτών.

19 Επίσης να δηλωθεί εγγράφως πού εδρεύει και ποιό είναι το πλησιέστερο διαθέσιμο εξουσιοδοτημένο κατάστημα, το οποίο έχει την δυνατότητα να παρέχει την εξουσιοδοτημένη Τεχνική Υποστήριξη για το προς προμήθεια όχημα, αλλά και να προμηθεύει ανταλλακτικά για αυτό. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το Νόμο. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά του προμηθευτή, το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η παραλαβή της θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλυμνίων και μετά την λήξη του χρόνου της σύμβασης και εφ' όσον δεν εκκρεμούν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή, επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης του προς προμήθεια οχήματος και υπολογίζεται δύο μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ορίζεται δε υποχρεωτικά στην προσφορά του προμηθευτή και λαμβάνεται υπόψη στην βαθμολογία της. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Με έγγραφη δήλωση του ο προμηθευτής εγγυάται για την καλή λειτουργία και άριστη κατασκευή του προς προμήθεια οχήματος τύπου pick up, για τα μηχανικά μέρη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη ή λιγότερα από χιλιόμετρα και πρέπει να ορίζεται σαφώς στην τεχνική προσφορά, μετά την ημερομηνία της οριστικής παράδοσης τους. Ο προμηθευτής για το χρόνο εγγύησης που θα δηλώσει υποχρεούται να καλύψει πλήρως το προς προμήθεια όχημα, για όλα τα μέρη του και να τα αντικαταστήσει σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης που προκλήθηκε λόγω κακής κατασκευής του οχήματος. Η εγγύηση καλής κατασκευής και καλής λειτουργίας, όπως και η εγγύηση άριστης συμπεριφοράς όλων των μερών του οχήματος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από εξήντα (60) μήνες.

20 ΑΡΘΡΟ 12 ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ Με έγγραφη δήλωση του ο διαγωνιζόμενος, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών της παρούσας μελέτης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ( επί ποινή αποκλεισμού). ΑΡΘΡΟ 13 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Επιθυμητός είναι ο συντομότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του προς προμήθεια οχήματος τύπου pick up, ο οποίος όμως σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Το προς προμήθεια όχημα θα παραδοθεί, με μεταφορικά έξοδα του αναδόχου προμηθευτή, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλυμνίων. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει το προς προμήθεια όχημα με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο πιστοποιήσεις και ελέγχους πιστοποίησης. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του προς προμήθεια οχήματος τύπου pick up θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη προμήθεια, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλυμνίων και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρος της. Η παραλαβή του προς προμήθεια οχήματος τύπου pick up και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η Προσωρινή παραλαβή θα γίνει μετά την παράδοση του οχήματος στο χώρο εγκαταστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλυμνίων και θα αφορά την Τεχνική, και Ποιοτική παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του προς προμήθεια οχήματος τύπου pick up ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του. Η παραλαβή θεωρείται οριστική αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής και αν μέσα στον χρόνο εγγύησης δεν εμφανισθεί ουσιώδης βλάβη ή ελάττωμα.

21 Κάλυμνος, 9 / 10 / 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ:87651 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dd.deyar@gmail.com ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 201 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 13/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 62 / 2013 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 160.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ EΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΟΥΒΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΩΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 10 / 11 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 17663 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 10 / 11 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 17663 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 10 / 11 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 17663 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1]

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα» ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 100/ 2012 Κ.Α.Δ. Κ.Α. 20.7131.04 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 55.350,00 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003200993 2015-10-22

15PROC003200993 2015-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 24087 / 20-10-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1]

Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1] Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1] Α) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ταχ. /νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Τ.Κ. : 42200 Καλαµπάκα Τηλ.: 24323-50200 FAX : 24320-23184

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα