Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ο ρόλος του ΚΕΤΕΑΘ στη Ανάπτυξη της Θεσσαλίας Ηλίας Χούστης Πρόεδρος ΚΕΤΕΑΘ ιευθυντές ΚΕΤΕΑΘ Νίκος Αράβας Κώστας Κίττας Γιάννης Κουτεντάκης Κώστας Μαλίζος Λάρισα 17 Ιανουαρίου 2012 Τάκης Τλούπας - Ο φωτογράφος της Θεσσαλικής γης 1

2 Μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης Σύζευξη έρευνας βιοµηχανίας... Έρευνα - Παραγωγή ερευνητικών αποτελεσµάτων (ΑΕΙ, ΕΚ, Βιοµηχανία) Βιοµηχανία (επιχείρηση) Αφοµοίωση, χρήση, ή και περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών/τεχνολογικών αποτελεσµάτων Τι είναι η Καινοτοµία; Καινοτοµία είναι µετασχηµατισµός της γνώσης σε νέα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες. Στηρίζεται στην επιστήµη και την τεχνολογία αλλά και τη διορατικότητα και επιδιώκει την ικανοποίηση των αναγκών των σύγχρονων κοινωνιών. Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ: «Η γνώση είναι ο µεγαλύτερος στρατηγικός πόρος και η µάθηση είναι η θεµελιώδης δραστηριότητα για την ανταγωνιστικότητα» (OECD 1996).

3 είκτες Καινοτοµίας Α) είκτες Παραγωγικού Συστήµατος (7 είκτες) Β) είκτες Ανθρώπινου υναµικού (4 είκτες) Γ) είκτες ηµιουργίας Γνώσης (5 είκτες) Συνολικές απάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), απάνες Επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), απάνες Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), απάνες Ερευνητικών Κρατικών Φορέων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), Αιτήσεις για χορήγηση ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. ) είκτες Ανάπτυξης Καινοτοµίας (3 είκτες) Νέες Επιχειρήσεις ανά Κατηγορία Οικονοµικής ραστηριότητας, Καινοτόµες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, Πωλήσεις από Καινοτοµίες Προϊόντων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων.

4 Οι δείκτες καινοτοµίας της Θεσσαλίας Μέσος Όρος A/A ΠΕΡΙΟΧΗ GR =100 AT = 100 EU25 = Αττική 0,46 153,72 100,00 89,70 2 Κεντρική Μακεδονία 0,27 91,60 59,59 53,42 3 υτική Ελλάδα 0,24 78,48 51,05 45,81 4 Κρήτη 0,23 78,15 50,84 45,61 5 Ήπειρος 0,23 76,44 49,73 44,55 6 Α. Μακεδονία, Θράκη 0,14 46,67 30,36 27,27 7 Θεσσαλία 0,14 45,12 29,35 26,26 8 Στερεά Ελλάδα 0,13 44,07 28,67 25,68 9 Πελοπόννησος 0,10 31,75 20,65 18,49 10 υτική Μακεδονία 0,08 26,76 17,41 15,58 11 Βόρειο Αιγαίο 0,06 21,45 13,95 12,50 12 Νότιο Αιγαίο 0,01 1,70 1,10 0,99 13 Ιόνια Νησιά Ελλάδα 0,30 100,00 65,05 58,35 EE25 0,51 171,57 111,54 100,00

5 Οι δείκτες καινοτοµίας της Θεσσαλίας το 2006 Revealed Regional Summary Innovation Index, (RRSII). EE25 Ελλάδα Ιόνια Νησιά Νότιο Αιγαίο Βόρειο Αιγαίο υτική Μακεδονία Πελοπ όννησος Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ανατολική Μακεδονία, Θράκη Ήπ ειρος Κρήτη υτική Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία Αττική 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

6 Οι δείκτες καινοτοµίας της Θεσσαλίας 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Αττική Θεσσαλία Ελλάδα EE25 0,

7 Η περιφερειακή κατανοµή των πόρων για ράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (RTDI) στην περίοδο

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΠΚ-Θ) ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ : ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Συντονιστής Έργου, ιευθυντής ΤΕΠΑΘ Προϋπολογισµός Έργου: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ, ΑΓΡΟΫΛΙΚΑ 14

9 Το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας, και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) µε µία µατιά Ι Κεντρική ιεύθυνση (Κ έδρα Βόλος) Το Ινστιτούτο Μηχανοτρονικής (ΙΜΤΡΟΝΙΚΣ έδρα Βόλος), Μηχανοτρονική /Εµβιοµηχανοτρονική, Υλικά, Νανοκατασκευές, Πληροφοριακά Συστήµατα, Τηλεπικοινωνίες, και ίκτυα Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και ιαχείρισης Αγροοϊκοσυστηµάτων (ΙΤΕ Α έδρα Καρδίτσα), Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (Καρδίτσα) Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής (Καρδίτσα) Ολοκληρωµένης και Αειφορικής Γεωργικής Παραγωγής (Βόλος) Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΒΕΤ έδρα Λάρισα), «ιασυνδετική» έρευνα σε συνεργασία µε Πανεπιστήµια, νοσοκοµεία και άλλους φορείς Το Ινστιτούτο Σωµατικής Απόδοσης & Αποκατάστασης (ΙΣΑΑ έδρα Τρίκαλα), Ανθρώπινη κίνηση µε σκοπό τη βελτίωση της σωµατικής απόδοσης και της ποιότητας ζωής. 3

10 Το ΚΕΤΕΑΘ µε µία µατιά ΙΙα: Αυτόνοµες µονάδες Συνεργατικός Σχηµατισµός (Cluster) Μικροηλεκτρονικής και Ενσωµατωµένων Συστηµάτων (www.corallia.gr) Ελληνικό Cluster Ξύλου-Επίπλου Living Lab Θεσσαλίας 2 spin offs εταιρεία (NOVA MECHANICA) Innovision ΕΠΕ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Θεσσαλίας Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (λογιστική και διοικητική στήριξη) Σε εξέλιξη Κέντρο ιχνηλασιµότητας Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο Επιχειρησιακό πρόγραµµα για urban farming 4

11 Το ΚΕΤΕΑΘ µε µία µατιά ΙΙβ: Εργαστήρια - Εξοπλισµός Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής και Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Εργαστήριο Επιστήµης Υλικών, Μικροµηχανικής και Νανοκατασκευών Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων & Υπηρεσιών Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος Εργαστήριο Ολοκληρωµένης και Βιολογικής Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Εργαστήριο Ανάπτυξης Φαρµακευτικών Ουσιών Εργαστήριο Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίµων & Ποτών Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Εργαστήριο Έρευνας Ζωονόσων Εργαστήριο Νευρογενετικής Εργαστήριο Βιοχηµείας της Άσκησης Εργαστήριο Μελέτης της οµής και Λειτουργίας του Μυός & Κλινικών Μελετών Εργαστήριο Ανάλυσης της Ανθρώπινης Κίνησης Εργαστήριο ιεπιστηµονικής Έρευνας 4

12 Το ΚΕΤΕΑΘ µε µία µατιά ΙΙγ: Υπολογιστικές Υποδοµές Hardware- 3 computer clusters of 128 processing elements (cores) ~3 TBs of storage (RAID hard disks). Software OS-SUSE Linux Enterprise Server programming languages (Fortran, C, C++, Java, Python) parallel programming APIs and tools - MPI, openmp large collection of highly optimized libraries LAPACK/ScaLAPACK and ABACUS. Applications - Simulation of mechanical properties of a porous multi-phase biofilms Computational fluid dynamics Numerical simulations of muscle and tendon tissues Multidomain-multiphysics simulations thorough interface relaxations Large scale simulations of e-agoric systems Real time analysis of blogging and twitting on WWW

13

14 Το ΚΕΤΕΑΘ µε µία µατιά ΙΙΙ: Ετήσιο ιοικητικό, Τεχνικό και Ερευνητικό Προσωπικό 122 ιοικητικό - Ερευνητικό Λοιπό Προσωπικό 20 µεταπτυχιακούς υποτρόφους 10 θέσεις ερευνητών 50 άτοµα ερευνητικό προσωπικό 10 µεταδιδακτορικούς επιστήµονες 17 συνεργαζόµενα µέλη ΕΠ από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και ΑΤΕΙ Λάρισας 16 άτοµα διοικητικό, λογιστικό, και τεχνικό προσωπικό 5

15 Το ΚΕΤΕΑΘ µε µία µατιά ΙV: Ακαδηµαϊκοί δείκτες In refereed journals 594 In other journals 105 Academic Publications Books 15 Book chapters 42 Monographs 0 Ph.D. thesis (inc.supervision) 60 Citations 7959 Professional publications & products Other Results Spin-off 3 Other 0 Patents 9 Awards 23 Prizes 23 Other Outcomes 0 6

16 Το ΚΕΤΕΑΘ µε µία µατιά V: Ερευνητικές ράσεις και Οικονοµικά Στοιχεία 30 FP7 προγράµµατα ύψους 8.5 εκ. Ευρώ 17 Εθνικά προγράµµατα ύψους 3.5 εκ. Ευρώ Παροχή υπηρεσιών ύψους 1.5 εκ. Ευρώ 35 Κουπόνια Επιχ. 250,000 Ευρώ Χρηµατοδοτούµενη έρευνα από ιδιώτες 1.0 εκ. Ευρώ Εκπαίδευση 129,000 Ευρώ Κρατική Επιχορήγηση 5 εκ. Ευρώ Σηµείωση: Το ΚΕΤΕΑΘ έχει να λαµβάνει από εθνική συµµετοχή σε προγράµµατα 1,007, Σε µια πενταετία το ΚΕΤΕΑΘ έχει συνεισφέρει στην Θεσσαλική οικονοµία 20 εκ. από τα οποία τα 15 εκ. προέρχονται από ερευνητικές και άλλες δράσεις και 5 εκ. από κρατική επιχορήγηση 7

17 Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης 8

18 Το ΚΕΤΕΑΘ µε µία µατιά VI: Κοινωνική Υποστήριξη Παραχώρηση οικοπέδου 50 στρεµµάτων από το ήµο Λάρισας Παραχώρηση του κτηρίου «κίτρινη αποθήκη 7,000 τ.µ.» από το ήµο Βόλου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Παραχώρηση 650 τ.µ. και αµφιθέατρο 420 θέσεων στο κτήριο Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόµησης & Τυποποίησης Βάµβακος Θεσσαλίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Παραχώρηση 4000 τ.µ. από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στα Τρίκαλα Παραχώρηση κτηρίου 600 τ.µ. από το ήµο Τρικαίων Παραχώρηση χρήσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Αγροκτήµατος για τις ανάγκες του ΚΕΤΕΑΘ Μεµοράντα συνεργασίας µε Πανεπιστήµιο και ΑΤΕΙ Θεσσαλίας 9

19 Το ΚΕΤΕΑΘ µε µία µατιά VΙΙ: Κοινωνική Προσφορά Το ΚΕΤΕΑΘ εγκαταστεί σειρά Μετεωρολογικών Σταθµών στην περιοχή της λεκάνης απορροής της λίµνης Κάρλας στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης των υδατικών πόρων στη Μεσόγειο Συµµετοχή ΚΕΤΕΑΘ στην µελέτη ασυρµάτων δικτύων του ήµου Βόλου και ΟΛΒ σε προτάσεις και δράσεις του ήµου Βόλου για Βιοκλιµατικές αστικές ανάπλασεις, πράσινες στέγες, Επιχειρησιακά προγράµµατα γεωργίας και αλιείας, urban farming Οργάνωση ηµερίδων Ανάπτυξη και υλοποίηση του µοντέλου «Έξυπνος ήµος Βόλου» Ανάπτυξη υψηλών αποδόσεων διαγνωστικές µέθοδοι που ήδη χρησιµοποιούνται από ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς του χώρου της υγείας όχι µόνο στη Θεσσαλία αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Ελλάδας. 10

20 NOVA MECHANICA Spin-off Έτος ιδρύσεως 2007 Παροχή υπηρεσιών νανοτεχνολογία εµβιο-ιατρική µικρο-ηλεκτρονική αντοχή των υλικών µέτρηση µηχανικών ιδιοτήτων προηγµένων υλικών και συστη- µάτων σχεδιασµός νέων σύνθετων υλικών µε ειδικές ιδιότητες ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας Μηχανισµός προέντασης και µέθοδος για την εύρεση µηχανικών ιδιοτήτων ελαστοµερών, ζωικών και ανθρώπινων ιστών, µέσω πειραµάτων διεισδύσεως Τροποποιηµένη ακίδα διεισδύσεως και µέθοδος για την εύρεση ιδιοτήτων ζωικών και ανθρώπινων ιστών, µέσω πειραµάτων διεισδύσεως 11

21 * 12

22 Οριοθέτηση Πόλου 15

23 Ανάπτυξη του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας της Θεσσαλίας

24 Θεµατική Εξειδίκευση του ΠΠΚΘ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΤΕΑΘ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΒΕΤΑΜ Techno-Polis Agro-Polis Bio-Polis ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟ- ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟ-ΥΛΙΚΑ ΥΓΕΙΑ KAI ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

25 Έρευνα και Τεχνολογία σαν Μοχλός Ανάπτυξης 18

26 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΚΕΤΕΑΘ Μπορούµε να φαντασθούµε ένα καλύτερο κόσµο για όλους µας; Μπορούµε να παράγουµε νέες ιδέες και να επεκτείνουµε τα σύνορα της γνώσης µας; 2. Μπορούµε να συµβάλουµε στην επίλυση των µεγάλων προκλήσεων που αντιµετωπίζει η περιφέρεια / η χώρα µας; 3. Μπορούµε να βελτιώσουµε τις υπάρχουσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες και να τις κάνουµε περισσότερο ανταγωνιστικές; Επαυξητική (βαθµιαία) τεχνολογική ανάπτυξη. 4. Μπορούµε να κάνουµε καλύτερη χρήση των υπαρχόντων τεχνολογιών και γνώσης; 5. Μπορούµε να κάνουµε ευκολότερη την προσαρµογή των ανθρώπων στις νέες τεχνολογίες; 6. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για καινοτόµες δράσεις στην περιοχή µας; 7. Τι εκπαίδευση πρέπει να παράσχουµε στους νέους µας για να τους εξασφαλίσουµε ένα καλύτερο µέλλον;

27 Συµπερασµατικά: Το ΚΕΤΕΑΘ συµβάλει στην προστιθέµενη επιστηµονική αξία στο τόπο µας Συµβολή στην ανταγωνιστικότητα των συντελεστών ανάπτυξης της Θεσσαλίας / Κεντρικής Ελλάδος Ενεργοποίηση και συγκράτηση τοπικών ερευνητών ηµιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητος Κάλυψη σε R&D και επιµόρφωσης των Βιοµηχανικών, Γεωργικών, Ιατρικών αναγκών της περιφέρειας Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 20

Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας/ΕΚΕΤΑ Ηλίας Χούστης Διευθυντής ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ Βόλος 17 Ιουλίου 2013

Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας/ΕΚΕΤΑ Ηλίας Χούστης Διευθυντής ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ Βόλος 17 Ιουλίου 2013 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας/ΕΚΕΤΑ Ηλίας Χούστης Διευθυντής ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ Βόλος 17 Ιουλίου 2013 Τάκης Τλούπας - Ο φωτογράφος της Θεσσαλικής γης 1 * Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών 2004-2007 το έργο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας επικεντρώθηκε τόσο στην υλοποίηση των ράσεων του Γ! ΚΠΣ, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όσο και στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας 23 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: Απόσπασµα Πρακτικού 5/06-04-2015 Αριθµ. Απόφασης 28/2015 Στο Ηράκλειο σήµερα ευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 14:00

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Στοιχεία και Αριθµοί «Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παρουσίαση από το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τα προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας

RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2014-2020

Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 1 Οι ΘΟΕ που ορίστηκαν από το ΠΣΚ κατά την πρώτη συνεδρίασή του ήταν οι ακόλουθες: Πρωτογενής Τομέας, Τρόφιμα Ποτά,

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 1 Οι ΘΟΕ που ορίστηκαν από το ΠΣΚ κατά την πρώτη συνεδρίασή του ήταν οι ακόλουθες: Πρωτογενής Τομέας, Τρόφιμα Ποτά, To Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας διαμορφώνουν την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 4 Α.1. Το πλαίσιο Πολιτικής 4 A.2. Το περιεχόμενο 6 B. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. για την Κεντρική Μακεδονία. Γενικά Συγκριτικά Συµπεράσµατα για τις Περιφέρειες Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες της Περιφέρειας Κεντρικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. για την Κεντρική Μακεδονία. Γενικά Συγκριτικά Συµπεράσµατα για τις Περιφέρειες Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες της Περιφέρειας Κεντρικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες Εισαγωγή 1. Το προφίλ της Κεντρικής Μακεδονίας: υναµικοί τοµείς - προϊόντα υποδοµές Παραγωγικό σύστηµα κατά τοµέα (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) Απασχόληση, Ανεργία, Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ CCI: 2007GR051RV001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 1) Προκήρυξη προγράµµατος για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security) µε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 Περιφερειακή Αξιολόγηση: Ιόνια Νησιά Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική, Μονάδα I3 Ελλάδα & Κύπρος Νοέµβριος 2012 (version 1) Alasdair Reid, Nicos Komninos,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Σπύρου Ταλιαδούρου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Σπύρου Ταλιαδούρου ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Σπύρου Ταλιαδούρου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2004 Λάρισα, 3 Ιουνίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός ξεκινάει στις 19 Ιουνίου 2013 και λήγει στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Ο διαγωνισµός ξεκινάει στις 19 Ιουνίου 2013 και λήγει στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης). «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 17 ΙΟΥΛΪΟΣ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ 2013" φωτογραφίες µε παραδείγµατα από ταµπέλες ή πινακίδες. Ο διαγωνισµός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή µου»

Διαβάστε περισσότερα