ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 22716

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 22716"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO ΜΑΪΟΥ 2015

2 Περιεχόμενα Δομή Foreword... iv Introduction... v 1 Scope Terms and definitions Personnel Premises Equipment Raw materials and packaging materials Production Finished products Quality control laboratory Treatment of product that is out of specification Wastes Subcontracting Deviations Complaints and recalls Change control Internal audit Documentation... 20

3 Περιοχές Εφαρμογής Καλύπτει production, control, storage and shipment of cosmetic products Δεν καλύπτει safety aspects for the personnel engaged in the plant, nor do they cover aspects of protection of the environment. These guidelines are not applicable to research and development activities and distribution of finished products.

4 Νομοθετικό Πλαίσιο Όλα τα προϊόντα που παράγονται και προορίζονται προς πώληση εντός της Ε.Ε. υπόκεινται στον Κανονισμό για τα Καλλυντικά Προϊόντα Regulation (EC) No 1223/2009 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009) Εκτίμηση ασφάλειας καλλυντικών προϊόντων (product safety assessment) Επιπλέον σε ισχύ η τροποποίηση σχετικά με τους ισχυρισμούς (claims) των προϊόντων Commission Regulation (EU) No 655/2013 Άδειας δυνατότητας παραγωγής ή συσκευασίας καλλυντικών προϊόντων (ΕΟΦ) Ορισμός Υπεύθυνου Προσώπου (επιστήμονα ΑΕΙ)

5 3. Προσωπικό (1) Ικανότητα Προσωπικού Επάρκεια Προσωπικού Ρόλοι - Οργανόγραμμα Ανεξαρτησία QA/QC Υποχρεώσεις Διοίκησης Η τήρηση των GMPs αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης

6 3. Προσωπικό (2) Εκπαίδευση Έμφαση στα GMPs Ανάλογη θέσης Συνεχής Νέο προσωπικό Αξιολόγηση Εκπαίδευσης Υγιεινή και Υγεία Προσωπικού Κατανοητοί Κανόνες Κατάλληλος Εξοπλισμός Ενδυμασία & Μέσα Ασθένειες προσωπικού, αμυχές, δερματοπάθειες Διαχείριση μη εκπαιδευμένου προσωπικού και επισκεπτών

7 4. Εγκαταστάσεις Διαχωρισμένοι ή οριζόμενοι χώροι & επαρκείς Ροές α υλών, προσωπικού, προϊόντων Πατώματα, Τοιχοποιία, Οροφές και Παράθυρα Χώροι προσωπικού Φωτισμός, Εξαερισμός, Σωληνώσεις, Αποχετεύσεις Προγράμματα Καθαρισμού & Απολύμανσης Προγράμματα Συντήρησης Προγράμματα Απεντόμωσης - Μυοκτονίας

8 5. Εξοπλισμός Σχεδιασμός Διακριβώσεις Προγράμματα καθαρισμού, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας Συντήρηση Buck up systems εναλλακτικές επιλογές για περιπτώσεις αστοχίας ή βλάβης

9 6. Πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας Κριτήρια αποδοχής κατάλληλα με την ποιότητα των προϊόντων Επιλογή & αξιολόγηση προμηθευτών Προδιαγραφές, κριτήρια αποδοχής, ενέργειες σε αποκλίσεις Έλεγχοι παραλαβής Σήμανση και προσδιορισμός κατάστασης Ελευθέρωση, διασφάλιση χρήσης Certificate of Analysis Αποθήκευση, κατάλληλες συνθήκες, χειρισμός, ανασυσκευασία Ανακυκλοφορία αποθέματος, περιοδικές απογραφές Επαναξιολόγηση

10 6.8 Ποιότητα χρησιμοποιούμενου νερού Προσδιορισμός ποιοτικών παραμέτρων νερού Επιβεβαίωση καθορισμένων παραμέτρων μέσω ελέγχων και παρακολούθηση λειτουργίας Water Treatment System Το WTS να μπορεί να απολυμανθεί Αποφυγή στασιμότητας, επικαθήσεων και επιμολύνσεων

11 7.2 Αναμικτήριο Παραγωγή Bulk Η σχετική τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε κάθε στάδιο παραγωγής Τα στάδια παραγωγής θα ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία - οδηγία όπου θα τεκμηριώνονται: Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός Η φόρμουλα Λίστες πρώτων υλών με πληροφορίες για αριθμούς παρτίδας (lot) και ποσότητες Λεπτομερείς οδηγίες με απαραίτητες πληροφορίες όπως θερμοκρασίες, χρόνοι, στροφές ανάμιξης, καθαρισμός ή και απολύμανση εξοπλισμού, δειγματοληψίες, άδειασμα προς συσκευασία Start up έλεγχοι Αριθμός παρτίδας τελικού προς συσκευασία προϊόντος σχέση με τον αριθμό παρτίδας τελικού προϊόντος (ή ίδιος ή εύκολα σχετιζόμενος) In process έλεγχοι κατά την παραγωγή bulk Πρόγραμμα και κριτήρια αποδοχής Διερεύνηση οποιασδήποτε αστοχίας Αποθήκευση του bulk Συνθήκες και περίοδος αποθήκευσης, κριτήρια επαναξιολόγησης Αχρησιμοποίητες ζυγισμένες α ύλες, σε κλειστούς περιέκτες και με κατάλληλη σήμανση

12 7.2 Αναμικτήριο Παραγωγή Bulk (2)

13 7.3 Συσκευασία Η σχετική τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε κάθε στάδιο συσκευασίας Τα στάδια συσκευασίας θα ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία - οδηγία όπου θα τεκμηριώνονται: Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός Κατάλογος υλικών συσκευασίας με πληροφορίες για αριθμούς παρτίδας (lot) και ποσότητες Λεπτομερείς οδηγίες ανά στάδιο με απαραίτητες πληροφορίες όπως για γέμισμα, πωματισμό, ετικετοποίηση, κυτιοποίηση, εγκιβωτισμό, κωδικοποίηση και ότι επιπλέον μπορεί να απαιτηθεί Start up έλεγχοι Σήμανση τελικού προϊόντος με αριθμός παρτίδας (lot) ανά τεμάχιο Ταυτοποίηση και κατάλληλη σήμανση γραμμής συσκευασίας Έλεγχος καλής λειτουργίας συσκευών των διαφόρων ελέγχων (γραμμής ή in process) In process έλεγχοι κατά την συσκευασία Πρόγραμμα και κριτήρια αποδοχής - Διερεύνηση οποιασδήποτε αστοχίας Επαναποθήκευση υλικών συσκευασίας, σε κλειστούς περιέκτες και με κατάλληλη σήμανση

14 8. Τελικά προϊόντα Τα τελικά προϊόντων συμφωνούν με τις προδιαγραφές τους και οι όποιοι χειρισμοί δεν επηρεάζουν την ποιότητα τους Αποδέσμευση από QA/QC Αποθήκευση Διαχωρισμένος χώρος, κατάλληλες συνθήκες, κατάλληλο χρόνο Διαχωρισμός αποδεσμευμένων, δεσμευμένων, απορριπτόμενων Κατάλληλη σήμανση τελικών προϊόντων Ανακυκλοφορία αποθέματος (oldest released stock is used first) Περιοδικοί έλεγχοι αποθέματος Αποστολές ετοίμου, επιβεβαίωση των προς αποστολή προϊόντων Επιστροφές, σε χωριστό χώρο, αξιολόγηση και αποδέσμευση πριν τυχόν επαναπώληση, μέτρα ελέγχου των παραπάνω

15 9. Εργαστηριακός Έλεγχος Ποιότητας Καθορισμένοι μέθοδοι ανάλυσης, ανάλογοι των κριτηρίων αποδοχής Καθορισμένα κριτήρια για α ύλες, υλικά συσκ., bulk, τελικό προϊόν Απόφαση χειρισμού μετά την επισκόπηση των αποτελεσμάτων QC Αποτελέσματα εκτός προδιαγραφών Επισκόπηση από υπεύθυνο άτομο και διερεύνηση Κάθε απόφαση επανελέγχου να έχει ικανοποιητικά δικαιολογηθεί Τελική απόφαση μετά την διερεύνηση από εξουσιοδοτημένο άτομο Δειγματοληψία από εξουσιοδοτημένο προσωπικό με καθορισμένα μέθοδο, εξοπλισμό, ποσότητα, συχνότητα, προφυλάξεις ταυτοποίηση, ετικέτα δείγματος Αντιδείγματα καθορισμός χρονικής περιόδου, ποσότητας, συνθηκών

16 10. Χειρισμός προϊόντων εκτός προδιαγραφών Απορριφθέντα υλικά ή/και προϊόντα Διερεύνηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο άτομο Απόφαση για καταστροφή ή επανακατεργασία από υπεύθυνο άτομο Επανακατεργασία τελικού προϊόντος ή bulk Η μέθοδος πρέπει να καθορίζεται και να εγκρίνεται Μετά την κατεργασία γίνεται ποιοτικός έλεγχος Υπεύθυνο άτομο θα κάνει ανασκόπηση των αποτελεσμάτων για να επιβεβαιώσει την συμμόρφωση με τα κριτήρια αποδοχής

17 11. Απόβλητα Απομάκρυνση αποβλήτων έγκαιρα και με υγιεινό τρόπο Προσδιορισμός των αποβλήτων που μπορεί να έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων Οι ροές των αποβλήτων να μην επηρεάζουν τις διαδικασίες της παραγωγής ή του εργαστηρίου Κατάλληλες μετρήσεις υπολογισμοί ισοζυγίων Χρήση κατάλληλων περιεκτών συλλογής και σήμανση Τελική απόρριψη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πρακτικές και με το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου

18 12. Υπεργολαβίες Υποχρεώσεις επιχείρησης Αξιολόγηση ικανότητας υπεργολάβου για την υλοποίηση του έργου Αξιολόγηση των χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού μέσων Προδιαγραφές έργου και παροχή πληροφοριών Υποχρεώσεις υπεργολάβου Κατάλληλα μέσα, προσωπικού, υποδομές και τεχνογνωσία Υλοποίηση χωρίς παροχή προς τρίτους (εκτός και έχει συμφωνηθεί) Διευκόλυνση σε ελέγχους και επιθεωρήσεις από τον αναθέτοντα Ενημέρωση για κάθε αλλαγή που μπορεί να επηρεάζει το προϊόν και πριν την εφαρμογή αυτής Ύπαρξη σύμβασης για όλα τα παραπάνω

19 13. Αποκλίσεις Για αποκλίσεις από κριτήρια αποδοχής πρέπει να υπάρχουν επαρκή και ικανοποιητικά δεδομένα που να τις υποστηρίζουν Διορθωτικές ενέργειες πρέπει να λαμβάνονται ώστε να αποτραπεί επανεμφάνιση αποκλίσεων

20 14. Παράπονα και Ανακλήσεις Διερεύνηση του συνόλου παραπόνων και στις περιπτώσεις υπεργολαβίας Παράπονα για το προϊόν Συγκεντρωτική διαχείριση από εξουσιοδοτημένο άτομο Πληροφορίες για το ελαττωματικό προϊόν Follow up στην παρτίδα Ενέργειες προς αποφυγή επανάληψης και έλεγχος και άλλων παρτίδων Trend analysis παραπόνων περιοδικός επανέλεγχος Ανακλήσεις προϊόντων Εξουσιοδοτημένο άτομο για τον συνολικό συντονισμό Ενέργειες ανάκλησης, ικανές ποσοτικά και χρονικά Ενημέρωση των αρχών αν υπάρχει θέμα ασφάλειας καταναλωτή Διαχωρισμένος χώρος αποθήκευσης ανακλημένων προϊόντων Περιοδική επαναξιολόγηση της διαδικασίας ανάκλησης mock recall

21 15. Έλεγχος Αλλαγών Αλλαγές που μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος πρέπει να εγκρίνονται και να υλοποιούνται από εξουσιοδοτημένο άτομο και εφόσον εξασφαλίζονται ικανοποιητικά δεδομένα.

22 16. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Η Εσωτερική Επιθεώρηση αποτελεί ένα εργαλείο που σχεδιάζεται για να αποτυπώσει τον βαθμό υλοποίησης και την κατάστασης των GMPs, καθώς και για να προβάλει απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες Κατάλληλη επιλογή επιθεωρητών, καθορισμός συχνότητας (τακτικές και ανά περίπτωση), καθορισμός τρόπου που να διασφαλίσει αντικειμενικότητα και αμεροληψία Όλες οι παρατηρήσεις πρέπει να αξιολογούνται και να επικοινωνούνται στην Διοίκηση Follow-up για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών

23 17. Τεκμηρίωση Οργανωμένο σύστημα τεκμηρίωσης Είδη εγγράφων και τεκμηρίωσης Δημιουργία Έγκριση Διανομή Αναθεωρήσεις Δημιουργία και τήρηση αρχείων

24 ISO 22716:2007 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Πανταζής Θεόδωρος

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Σχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προς Διαβούλευση Αθήνα 01-02-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Μέρος 1. Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών

Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών EUROPEAN REFERENCE OF QUALIFICATIONS IN FISH AND SEAFOOD CANNERY SECTOR ES/09/LLP-LdV/TOI/14910 ΕΤΑΙΡΟΙ: FEDERACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων ΑΡΘΡΑ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων του Φώτη Κουρμούση 1 Περίληψη Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε διεθνές επίπεδο ως η μοναδική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Απάνθισµα στοιχείων εφαρµογής των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 στις ξενοδοχειακές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστη χρήση του αίματος. Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη. www.optimalblooduse.eu

Βέλτιστη χρήση του αίματος. Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη. www.optimalblooduse.eu Βέλτιστη χρήση του αίματος Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη 2010 www.optimalblooduse.eu Σε ποιόν απευθύνεται? Είναι ένα εργαλείο για όσους εργάζονται για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα