ergoselect 100 / 200 Εργομετρικό ποδήλατο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Έκδοχή / Rev 01 Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ergoselect 100 / 200 Εργομετρικό ποδήλατο Εγχειρίδιο Λειτουργίας 201000308000 Έκδοχή 2015-10-01 / Rev 01 Ελληνικά"

Transcript

1 ergoselect 100 / 200 Εργομετρικό ποδήλατο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Έκδοχή / Rev 01 Ελληνικά

2 Η σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου έγινε με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Εάν παρόλα αυτά διαπιστώσετε λεπτομέρειες που δεν συμφωνούν με το σύστημα, ενημερώστε μας και θα διορθώσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποίησης του σχεδιασμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής και δεν δεσμευόμαστε από τις πληροφορίες και τις απεικονίσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Όλα τα σήματα κατατεθέντα στο παρόν έγγραφο αποτελούν σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η προστασία τους είναι αναγνωρισμένη. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση, μετάφραση ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου χωρίς τη γραπτή άδεια του κατασκευαστή. Το παρόν εγχειρίδιο δεν αποτελεί αντικείμενο καμίας υπηρεσίας αλλαγής παραγγελίας. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή για την τελευταία αναθεώρηση του εγγράφου. ergoline GmbH Lindenstraße Bitz Γερμανία Τηλ.: +49-(0) Φαξ: +49-(0) http: Τυπώθηκε στη Γερμανία

3 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Γενικές πληροφορίες Πληροφορίες ασφαλείας Προβλεπόμενη χρήση Σύμβολα Εγκατάσταση και σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο Χειριστήρια και Ενδείξεις Μεταφορά Εγκατάσταση Προσάρτηση του πίνακα ελέγχου (P ή Κ) Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος Σύνδεση του καλωδίου ΗΚΓ Σύνδεση του περιβραχιόνιου αρτηριακής πίεσης Προετοιμασία του ασθενούς Ρύθμιση της σέλας και του τιμονιού Προετοιμασία του ασθενούς για μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης Έλεγχος του σωλήνα του περιβραχιόνιου Λειτουργία Πίνακας ελέγχου P Ενεργοποίηση του συστήματος Τρόποι λειτουργίας με τον Πίνακα ελέγχου P Τρόπος λειτουργίας Η/Υ Εργομετρία Χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας Ρυθμίσεις με τον Πίνακα ελέγχου P Πίνακας ελέγχου Κ Ενεργοποίηση του συστήματος Τρόποι λειτουργίας με τον Πίνακα ελέγχου Κ Ένδειξη ταχύτητας Τρόπος λειτουργίας Η/Υ Εργομετρία Χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας Άσκηση Άσκηση με έξυπνη κάρτα Ρυθμίσεις πινάκων ελέγχου Κ Καθαρισμός, Συντήρηση, Απόρριψη Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EN

4 - 4 -

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το προϊόν ergoselect φέρει τη σήμανση CE CE-0123 (Κοινοποιημένος οργανισμός: TÜV), η οποία υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και πληροί τις βασικές απαιτήσεις του Παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας. Η σήμανση CE καλύπτει μόνο τα παρελκόμενα που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Πληροφορίες παραγγελίας».το εργόμετρο είναι ένα προϊόν κατηγορίας IIΑ της Οδηγίας περί Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (MDD). Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN «Ιατρικές Ηλεκτρικές Συσκευές, Μέρος 1: Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας» καθώς και τις απαιτήσεις προστασίας από παρεμβολές του προτύπου EN «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Ιατρικές Ηλεκτρικές Συσκευές». Οι ραδιοπαρεμβολές που εκπέμπει αυτό το προϊόν κυμαίνονται εντός των ορίων που ορίζονται στο πρότυπο EN κατηγορία Β. Το σύμβολο σημαίνει: κατηγορία προστασίας ΙΙ Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού. Πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση του χειριστή του εξοπλισμού ανά πάσα στιγμή. Η πιστή τήρηση των πληροφοριών που παρέχονται στο εγχειρίδιο αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή απόδοση και την σωστή λειτουργία της συσκευής ενώ διασφαλίζει την ασφάλεια του ασθενούς και του χειριστή. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες, οι οποίες αφορούν περισσότερα από ένα κεφάλαια, αναφέρονται μόνο μία φορά. Γι' αυτό το λόγο, διαβάστε προσεκτικά μία φορά ολόκληρο το εγχειρίδιο. Τα σύμβολα σημαίνουν: Συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα. Υποδεικνύει σημεία ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία της συσκευής. Η τήρηση των πληροφοριών ασφαλείας προστατεύει από τραυματισμούς και αποτρέπει την μη ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής. Όλοι οι χρήστες του εξοπλισμού και τα αρμόδια πρόσωπα για τη συναρμολόγηση, τη συντήρηση, την επιθεώρηση και την επισκευή της συσκευής πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου, προτού ξεκινήσουν τη χρήση ή τις εργασίες στον εξοπλισμό. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι παράγραφοι με ειδικά σύμβολα. Εάν ο πίνακας ελέγχου ανοιχθεί από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στο αυτοκόλλητο βαθμονόμησης, οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης καθίσταται άκυρη. Το παρόν εγχειρίδιο αντικατοπτρίζει τις προδιαγραφές και τα εφαρμοστέα πρότυπα ασφαλείας του εξοπλισμού που ίσχυαν κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος για συσκευές, κυκλώματα, τεχνικές, προγράμματα λογισμικού και ονομασίες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η ergoline παρέχει Εγχειρίδιο συντήρησης κατόπιν παραγγελίας. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της ergoline συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001: 2008 και EN ISO 13485: 2003-AC2007. Οι πληροφορίες ασφαλείας που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο έχουν ταξινομηθεί ως εξής: Κίνδυνος υποδηλώνει άμεσο κίνδυνο. Εάν δεν αποφευχθεί, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Προειδοποίηση υποδηλώνει κίνδυνο. Εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό ή/και σε βλάβη της συσκευής / άλλες υλικές ζημίες. Προσοχή υποδηλώνει δυνητικό κίνδυνο. Εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό ή/και σε βλάβη της συσκευής / άλλες υλικές ζημίες. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ασθενούς, της καθορισμένης ακρίβειας μέτρησης και της λειτουργίας χωρίς παρεμβολές, συνιστούμε τη χρήση αποκλειστικά γνήσιων παρελκομένων της ergoline. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν παρελκόμενα άλλων κατασκευαστών. Η ergoline φέρει την ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση του εξοπλισμού μόνο εάν - οι μετατροπές και οι επισκευές πραγματοποιούνται από την ergoline GmbH ή από φορέα με ρητή εξουσιοδότηση από την ergoline GmbH - ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου λειτουργίας. ergoline GmbH Lindenstrasse Bitz Γερμανία Τηλέφωνο: +49-(0) Φαξ: +49-(0) http:

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κίνδυνος Κίνδυνος έκρηξης Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε χώρους, όπου μπορεί να προκύψει κίνδυνος έκρηξης. Κίνδυνοι έκρηξης μπορεί να προκύψουν από τη χρήση εύφλεκτων αναισθητικών, καθαριστικών δέρματος ή απολυμαντικών μέσων. Προειδοποίηση Κίνδυνος για τον ασθενή, Βλάβη εξοπλισμού Μην εκθέτετε το ergoselect σε άμεσο ηλιακό φως για να αποτρέψετε τη ανάπτυξη ανεπίτρεπτα υψηλών θερμοκρασιών σε μέρη του συστήματος. ΜΗ χρησιμοποιείτε το ergoselect σε εξωτερικούς χώρους (ιατροτεχνολογικό προϊόν). Εκτός αυτού, η συσκευή δεν διαθέτει πρόσθετη προστασία έναντι της διείσδυσης υγρασίας. Υγρασία εντός της συσκευής μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες του εξοπλισμού και να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον, η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργεί κοντά σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στις λειτουργίες του εξοπλισμού. Η χρήση του εργόμετρου ergoselect επιτρέπεται μόνο μαζί με παρελκόμενα που έχουν εγκριθεί από την ergoline GmbH. Κίνδυνος για πρόσωπα Πριν από τη χρήση του εργόμετρου, ο χειριστής θα πρέπει να βεβαιωθεί πως αυτό βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και χειρισμού. Ιδιαίτερα τα καλώδια και τα βύσματα/υποδοχές πρέπει να ελέγχονται ως προς ενδείξεις ζημιάς. Τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως, πριν από τη χρήση. Δυσλειτουργία εξοπλισμού Για τη σύνδεση της συσκευής με άλλα μέρη του εξοπλισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα ειδικά θωρακισμένα καλώδια που παρέχονται από την ergoline. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων σε άμεση γειτνίαση του εργόμετρου, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στην ορθή λειτουργία του εργόμετρου. Εάν η ένδειξη watt είναι ασταθής, είναι πολύ πιθανή η παρουσία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Συχνές αλλαγές της προβαλλόμενης τιμής παρότι η ταχύτητα υπερβαίνει τις 30 σ.α.λ., μπορεί να οφείλεται σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Εάν το εργόμετρο έχει συνδεθεί με άλλο εξοπλισμό ή έχει δημιουργηθεί ένα ιατρικό σύστημα, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα επιπρόσθετα ρεύματα διαρροής δεν αποτελούν κίνδυνο. Εάν έχετε απορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον έμπορο ergoline ή το Τμήμα σέρβις της ergoline (ergoline GmbH Service Department). Για να χρησιμοποιηθεί, το εργόμετρο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει συνδεθεί σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που πληρούν τις κατά τόπους απαιτήσεις. Κίνδυνος για τον ασθενή Ο Γερμανικός Κανονισμός Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (MPBetreibV, 5), προβλέπει ότι οι χρήστες πρέπει να εκπαιδεύονται στη χρήση του εργόμετρου πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις συνήθεις διαδικασίες χειρισμού και συναρμολόγησης του εργόμετρου πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις διατάξεις σχετικά με το χειρισμό αυτού του τύπου εξοπλισμού πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με οποιουσδήποτε άλλους συναφείς κανόνες και διατάξεις (π.χ. χαρακτηριστικά ασφάλειας) πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση αυτού του τύπου εξοπλισμού πρέπει να βεβαιώνονται ότι δεν εκτελούνται μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές. Συμβουλή Η αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος οδηγεί σε πλήρη αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο (όλοι οι πόλοι). Προσοχή Πρόσθετος εξοπλισμός που έχει συνδεθεί σε ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα πρότυπα IEC ή ISO (π.χ. IEC για εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων). Επιπλέον, όλες οι διαμορφώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα (βλ. IEC ή διάταξη 16 της 3ης έκδ. του προτύπου IEC , αντίστοιχα). Οποιοσδήποτε συνδέει πρόσθετο εξοπλισμό σε ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό, διαμορφώνει ιατρικό σύστημα και είναι επομένως υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του συστήματος με τις απαιτήσεις για ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα. Λάβετε υπόψη πως οι κατά τόπους νομοθεσίες έχουν προτεραιότητα έναντι των απαιτήσεων που αναφέρονται παραπάνω. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης. IEC Al +A2:1995: c, 19.2.b, 19.2.c, IEC :2005: , 8.1, 16.2.d, MDD 93/42/EEC: Παράρτημα I διάταξη 13.6.c - 6 -

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙ- ΜΑΚΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Προειδοποίηση Κίνδυνος για τον ασθενή Μην πραγματοποιείτε μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης με περιβραχιόνιο σε ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία ή οι οποίοι διατρέχουν τον κίνδυνο δερματικών βλαβών. Το περιβραχιόνιο ενδέχεται να προκαλέσει αιματώματα σε ασθενείς που πάσχουν από βαριές διαταραχές της πήξης του αίματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα προβεί ή όχι σε αυτόματες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το ergoselect είναι ένα ελεγχόμενο από υπολογιστή, ιατρικό εργόμετρο. Σε ταχύτητες ποδηλασίας μεταξύ 30 και 130 σ.α.λ. και φορτία μεταξύ 6 και 999 watt, το εργόμετρο λειτουργεί ανεξάρτητα από την ταχύτητα ποδηλασίας. Το ανεξάρτητο από την ταχύτητα εύρος παρατίθεται στο Παράρτημα (Τεχνικές προδιαγραφές). Η χρήση του εργόμετρου ergoselect επιτρέπεται μόνο για δοκιμασίες κόπωσης και για την αποκατάσταση ασθενών με καρδιακές και καρδιαγγειακές παθήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Εάν το εργόμετρο χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τραυματισμούς ή υλικές ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη προβλεπόμενη χρήση του εξοπλισμού. Προσοχή Ανεπαρκής ακρίβεια μέτρησης Αρρυθμίες, οι οποίες εμφανίζονται συχνά κατά τη διάρκεια μίας μέτρησης, ενδέχεται να διακυβεύσουν την ακρίβεια της μέτρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μία έγκυρη μέτρηση. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν επίσης να επιδράσουν αρνητικά στην ακρίβεια των μετρήσεων. Σημείωση - Εφαρμοζόμενη μέρη Τα εφαρμοζόμενα μέρη είναι εξαρτήματα που βρίσκονται σε απευθείας επαφή με το ανθρώπινο σώμα (π.χ. συσκευές μέτρησης πίεσης του αίματος). Σημείωση - Σταθερότητα Διασφαλίστε τη σταθερότητα του εργόμετρου. Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ασθενούς κατά 10%, δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί η σταθερότητα του εργόμετρου. Σημείωση Εάν η πίεση του περιβραχιονίου υπερβεί την ανώτατη τιμή των 300mmHg κατά τη διάτασή του, η διαδικασία διάτασης θα ματαιωθεί και το περιβραχιόνιο θα ξεφουσκώσει. Ως επιπρόσθετο μέτρο ασφαλείας, το περιβραχιόνιο ξεφουσκώνει αμέσως μόλις η πίεσή του υπερβεί τα 320 mmhg. Μπορείτε να ελέγξετε την ορθή λειτουργία αυτού του μέτρου ασφαλείας κάμπτοντας απότομα το άνω άκρο σας ενώ το περιβραχιόνιο διατείνεται, δημιουργώντας έτσι στιγμιαία υπερπίεση στο περιβραχιόνιο. Το περιβραχιόνιο θα πρέπει να ξεφουσκώσει αμέσως. Οι μετρήσεις που δεν απέδωσαν έγκυρες τιμές δεν επαναλαμβάνονται κατά τη δοκιμασία κόπωσης. Εάν η φάση της διάτασης διαρκέσει περισσότερο από 40 δευτερόλεπτα ή εάν δεν δημιουργηθεί επαρκής πίεση στο περιβραχιόνιο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η μέτρηση θα ακυρωθεί και το περιβραχιόνιο θα ξεφουσκώσει. Εάν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί έγκυρη μέτρηση εντός 120 δευτερολέπτων, η μέτρηση θα ματαιωθεί και το περιβραχιόνιο θα ξεφουσκώσει. Η μέτρηση θα ματαιωθεί και το περιβραχιόνιο θα ξεφουσκώσει και στην περίπτωση που η πίεση του περιβραχιονίου παραμείνει σταθερή για ορισμένο χρονικό διάστημα, ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Τα μέρη του προϊόντος που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των παρελκομένων, τα οποία έρχονται σε επαφή με τον ασθενή στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης, πληρούν τις απαιτήσεις βιοσυμβατότητας των εφαρμοστέων προτύπων, εφόσον χρησιμοποιηθούν με τον προβλεπόμενο τρόπο. Για ερωτήσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την ergoline ή έναν αντιπρόσωπο. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΚΑΝΟΝΙ- ΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 93/42/ΕΟΚ (Οδηγία περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων της Ε.Ε.) 89/336/ΕΟΚ (Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας της Ε.Ε.) EN Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα, Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις EN Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα, Μέρος 3: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ηλεκτρομηχανικά συστήματα μέτρησης αρτηριακής πίεσης - 7 -

8 ΣΥΜΒΟΛΑ Σύμβολο «Εφαρμοζόμενο τμήμα τύπου Β». Τα εφαρμοζόμενα τμήματα Τύπου Β δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή με ασθενείς και παρέχουν τη μικρότερη προστασία από ηλεκτροπληξία. Σύμβολο «Εφαρμοζόμενο τμήμα τύπου ΒF». Τα εφαρμοζόμενα τμήματα τύπου BF είναι συνδεδεμένα στο σώμα του ασθενούς και παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια από ηλεκτροπληξία. Τα εφαρμοζόμενα τμήματα είναι μονωμένα. Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα. Στοιχεία κατασκευαστή. Ημερομηνία κατασκευής. Ο αριθμός που εμφανίζεται κάτω από αυτό το σύμβολο είναι το έτος κατασκευής με τη μορφή ΕΕΕΕ. Δεν περιέχει PVC. Δεν περιέχει λάτεξ Ενδείκνυται για την αναφερόμενη περιφέρεια άνω άκρου Εξοπλισμός κατηγορίας προστασίας ΙΙ. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο ηλε κτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται άνευ διαλογής όπως τα υπόλοιπα συνήθη απορρίμματα, αλλά πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες λειτουργίας. Μικρό μέγεθος. Κανονικό μέγεθος. Μεγάλο μέγεθος. REF Αριθμός καταλόγου. Σήμα μεταφοράς και φύλαξης: επάνω. SN Σειριακός αριθμός. Προγραμματισμένη ημερομηνία επόμενης επιθεώρησης (π.χ. Μάρτιος 2011). Σήμα μεταφοράς και φύλαξης: να διατηρείται στεγνό. Σήμα μεταφοράς και φύλαξης: εύθραυστο. Διακόπτης πίεσης για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (ON/OFF) Σήμα μεταφοράς και φύλαξης: εγκεκριμένο θερμοκρασιακό εύρος. Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 93/ 42/ΕΟΚ. Κοινοποιημένος οργανισμός TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, Μόναχο, Γερμανία. Nationally Recognized Testing Laboratory Σήμα NRTL για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Σήμα μεταφοράς και φύλαξης: εγκεκριμένη υγρασία, χωρίς συμπύκνωση. Σήμα μεταφοράς και φύλαξης: εγκεκριμένο εύρος πίεσης. Σήμα μεταφοράς και φύλαξης: να μην στοιβάζεται. Μην σκύβετε πάνω στο εργόμετρο: υπάρχει κίνδυνος το εργόμετρο να ανατραπεί

9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 1 Πίνακας ελέγχου (μοντέλο P ή μοντέλο Κ) 2 Υποδοχή περιβραχιόνιου αρτ. πίεσης (προαιρετικό) 3 Ρύθμιση της κλίσης του τιμονιού 4 Περιβραχιόνιο αρτηριακής πίεσης 5 Ρύθμιση του ύψους του τιμονιού (μόνο ergoselect 200) 6 Τροχοί 7 Οθόνη ταχύτητας (σ.α.λ.) για τον ασθενή 8 Ρύθμιση του ύψους της σέλας (μόνο ergoselect 100) 9 Ψηφιακή ένδειξη του ύψους της σέλας (μόνο ergoselect 200) ERGOSELECT ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 10 Κεντρικός διακόπτης (πράσινο κουμπί) 11 Υποδοχές για το καλώδιο ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης (κάτω πλευρά του εργόμετρου) 12 Διατάξεις ευθυγράμμισης για την προσαρμογή του εργόμετρου σε ανώμαλα δάπεδα ERGOSELECT ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - 9 -

10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Για μικρές αποστάσεις μπορεί να ανασηκώσετε το ergoselect από τη σέλα και να το μεταφέρετε επάνω στους τροχούς. Για την κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων συνιστούμε ωστόσο την εξής μέθοδο: Προσοχή Ζημιά του εξοπλισμού Αποφύγετε ισχυρές δονήσεις του ergoselect κατά τη μεταφορά. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Περιστρέψτε το τιμόνι προς τα εμπρός. Σφίξτε το μοχλό σύσφιγξης. Σταθείτε μπροστά από το ergoselect, πιάστε το τιμόνι και γείρετε το ergoselect προς το μέρος σας ώσπου να στηρίζεται μόνο επάνω στους τροχούς και να ισορροπεί. Μπορείτε τώρα να μεταφέρετε το ergoselect. Μόλις φτάσετε στον προορισμό σας, χαμηλώστε το εργόμετρο πολύ προσεκτικά για να αποφύγετε ζημιά. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ERGOSELECT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τοποθετήστε το ergoselect σε οριζόντιο δάπεδο. Το ergoselect πρέπει να εγκατασταθεί σε ασφαλή και σταθερή θέση - τα δύο πέλματα ευθυγράμμισης στο πίσω μέρος, επιτρέπουν εύκολη προσαρμογή σε ανώμαλα δάπεδα. Εκτείνετε το πέλμα που χρειάζεται για να μην ταλαντεύεται πλέον το ergoselect. Για ευαίσθητα δάπεδα συνιστούμε την τοποθέτηση ενός υποθέματος κάτω από το εργόμετρο ώστε να μην προκαλέσουν ζημιά τα πέλματα στο δάπεδο. ΠΕΛΜΑΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΜΕΤΡΟΥ ERGOSELECT

11 ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (P Η Κ) Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να εγκατασταθεί με την οθόνη στραμμένη είτε προς τον ασθενή είτε προς το χειριστή. Συνιστούμε την εγκατάσταση του πίνακα με την οθόνη και τα πλήκτρα χειρισμού στραμμένα προ το χειριστή, και την οθόνη ταχύτητας στραμμένη προς τον ασθενή. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Φέρετε το τιμόνι στην άνω πρόσθια θέση και ασφαλίστε το. Γείρετε το ergoselect προσεκτικά προς το μέρος σας ώσπου να στηρίζεται στο τιμόνι. ΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΜΕΤΡΟΥ ERGOSELECT Προσοχή Ζημιά του εξοπλισμού Προτού συνδέσετε το εργόμετρο στη γραμμή ηλεκτρικής ισχύος, ελέγξτε εάν η τάση γραμμής συμφωνεί με τις ονομαστικές τιμές στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων. Η πινακίδα τεχνικών στοιχείων βρίσκεται χαμηλά, στο πίσω μέρος του εργόμετρου

12 Ο πίνακας συνδέσεων βρίσκεται στην κάτω πλευρά του εργόμετρου. Εισαγάγετε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή (a). b Προσαρτήστε το καλώδιο στο μεταλλικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο προστατευτικό καταπόνησης. (b) a ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ α Υποδοχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας β Ασφάλεια ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ Συμβουλή αποσύνδεση Πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας ή αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος, η συσκευή αποσυνδέεται από την τροφοδοσία ισχύος. Η αφαίρεση του καλωδίου ρεύματος οδηγεί σε πλήρη αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο (όλοι οι πόλοι). Διασφαλίστε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή

13 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΗΚΓ Τα εργόμετρα ergoselect μπορούν να συνδεθούν σε ηλεκτροκαρδιογράφους και βασισμένα σε Η/Υ συστήματα ΗΚΓ, των περισσότερων κατασκευαστών. Διατίθενται διαφορετικά καλώδια σύνδεσης για την υποστήριξη διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας (ψηφιακός, αναλογικός, απομακρυσμένη έναρξη κτλ.) Όλα τα εργόμετρα της ergoline είναι εξοπλισμένα με μια ψηφιακή διεπαφή (ειδικοί προσαρμογείς, που μπορείτε να προμηθευτείτε από την ergoline, απαιτούνται για τον έλεγχο του εργόμετρου με αναλογικά σήματα ή για τη λειτουργία απομακρυσμένης έναρξης). Το κατάλληλο καλώδιο συνδέεται στην 9πολική θύρα του πίνακα ηλεκτρικών συνδέσεων (θύρα 1) ή στη ύρα USB και ασφαλίζεται στο μεταλλικό πλαίσιο με ένα πρόσθετο ανακουφιστικό καταπόνησης. ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΚΓ / Η/Υ USB Σύνδεση με Η/Υ μέσω USB (virtual COM) PORT 1 Ψηφιακή σύνδεση (απομακρυσμένος έλεγχος από Η/Υ ή καταγραφέα ΗΚΓ, σύνδεση για προσαρμογέα καλωδίου (αναλογική διεπαφή + απομακρυσμένη έναρξη) Συμβουλή σύνδεση καλωδίων Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια σύνδεσης που διατίθενται από την ergoline. Για να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη θύρα USB θα χρειαστείτε ένα ειδικό πρόγραμμα οδήγησης - επικοινωνήστε με την ergoline

14 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑ- ΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή (1). Περάστε το σωλήνα του περιβραχιόνιου πάνω από το στόμιο (2) και στερεώστε το. Για να το αποσυνδέσετε, πιέστε το ρικνωτό περίβλημα προς τα πίσω. Κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης θα πρέπει -εάν είναι εφικτό- να αποφεύγονται τεχνικά σφάλματα που μπορούν να προκύψουν από κινήσεις του ασθενούς. Θα πρέπει επομένως να μην παραλείπετε την προσάρτηση του σωλήνα του περιβραχιόνιου στο τιμόνι, με την παρεχόμενη ταινία βέλκρο: ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 Υποδοχή μικροφώνου 2 Υποδοχή σωλήνα περιβραχιόνιου Ανοίξτε τη μεγάλη ταινία βέλκρο και τυλίξτε τη γύρω από το τιμόνι. Καθηλώστε το σωλήνα του περιβραχιόνιου με τη μικρή ταινία βέλκρο, χωρίς όμως να ασκείται πίεση στο σωλήνα. ΤΑΙΝΙΑ ΒΕΛΚΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΡΑ- ΧΙΟΝΙΟΥ

15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Στο ergoselect 100, το ύψος της σέλας ρυθμίζεται χειροκίνητα με τη βοήθεια ενός μοχλού σύσφιγξης. Στο ergoselect 200, το ύψος της σέλας ρυθμίζεται ηλεκτρικά με τα αντίστοιχα πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου (η οθόνη κάτω από τη σέλα υποδεικνύει το ύψος της σέλας). Με το πεντάλ στην χαμηλότερη θέση, η γωνία μεταξύ του άξονα που σχηματίζεται από τον κορμό και το μηρό του ασθενούς θα πρέπει να ανέρχεται σε 10 περίπου. Ρυθμίστε το τιμόνι σε θέση, στην οποία θα το φτάνει εύκολα ο ασθενής όταν κάθεται ευθυτενής. Για το σκοπό αυτό, ανοίξτε το μοχλό σύσφιγξης 1 και δώστε στο τιμόνι την κατάλληλη κλίση. Στο ergoselect 200, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το ύψος του τιμονιού με το μοχλό σύσφιγξης 2 - η οριζόντια ράβδος θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο περίπου ύψος με τη σέλα. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 Ρύθμιση της κλίσης του τιμονιού 2 Ρύθμιση του ύψους του τιμονιού (μόνο ergoselect 200) 3 Ρύθμιση του ύψους της σέλας (μόνο ergoselect 100) 4 Ψηφιακή ένδειξη του ύψους της σέλας (μόνο ergoselect 200) Σημείωση Σφίγγετε τους μοχλούς σύσφιγξης μόνο όσο χρειάζεται, ΜΗΝ εφαρμόζετε μέγιστη δύναμη. Λιπαίνετε τα σπειρώματα των μοχλών σύσφιγξης τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες με κατάλληλο λιπαντικό (π.χ. OKS470)

16 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Επιλέγετε πάντοτε περιβραχιόνιο κατάλληλου μεγέθους για το βραχίονα του ασθενούς. Η μέγιστη επιτρεπόμενη περιφέρεια αναγράφεται στο περιβραχιόνιο. ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΛΑΘΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Ελέγξτε τη θέση του μικροφώνου στην κόκκινη θήκη (στο εσωτερικό του περιβραχιόνιου) προτού εφαρμόσετε το περιβραχιόνιο: Όταν το μικρόφωνο βρίσκεται μέσα στη θήκη, η μεταλλική πλευρά του πρέπει να είναι στραμμένη προς το βραχίονα. ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Το κέντρο του μικροφώνου πρέπει να βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη βραχιόνια αρτηρία. Εντοπίστε την αρτηρία με ψηλάφηση, εάν χρειάζεται. Η κόκκινη γλωττίδα επισημαίνει τη θέση του μικροφώνου. Η ακριβής τοποθέτηση του μικροφώνου αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την αξιόπιστη μέτρηση της πίεσης κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας κόπωσης. Το περιβραχιόνιο πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας επάνω στο δέρμα. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του πάνω από ρουχισμό, χαρτί κτλ.. Εφαρμόστε το περιβραχιόνιο περίπου 2 cm πάνω από την καμπή του αγκώνα. Το περιβραχιόνιο θα πρέπει να εφαρμόζεται σφιχτά, χωρίς όμως να συμπιέζει αιμοφόρα αγγεία. Το περιβραχιόνιο δεν θα πρέπει να μετακινείται κατά τη δοκιμασία κόπωσης. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑ

17 Κατά το κλείσιμο της δέστρας βέλκρο, βεβαιωθείτε πως η μεταλλική πόρπη (α) βρίσκεται μέσα στην επισημασμένη περιοχή (β). Η γλωττίδα του περιβραχιόνιου πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη μεταλλική πόρπη (βλ. εικόνα δεξιά). ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (ΓΛΩΤΤΙΔΑ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Βεβαιωθείτε πως ο σωλήνας του περιβραχιόνιου δεν χτυπά στο γόνατο του ασθενούς όταν εκείνος ποδηλατεί και το χέρι του κρατά το τιμόνι. Καθηλώστε το σωλήνα του περιβραχιόνιου με την ταινία βέλκρο που έχει προσαρτηθεί στο τιμόνι. Ζητήστε από τον ασθενή να κινείται όσο το δυνατό λιγότερο κατά τη διάρκεια μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και να αποφεύγει ιδιαίτερα τις υπερβολικές συσπάσεις των μυών του βραχίονα. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ Προσοχή Κίνδυνος για τον ασθενή Εφαρμόστε το περιβραχιόνιο απευθείας στο δέρμα. Βεβαιωθείτε πως τυχόν ανασηκωμένα μανίκια δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία του αίματος στο βραχίονα. Εάν το περιβραχιόνιο είναι χαλαρό, θα οδηγήσει σε εσφαλμένες μετρήσεις. Εάν το περιβραχιόνιο είναι υπερβολικά σφιχτό, μπορεί να συμπιέσει αιμοφόρα αγγεία ή να προκαλέσει δερματικές βλάβες και αιματώματα. Προειδοποίηση Κίνδυνος για τον ασθενή Λανθασμένες μετρήσεις Η χαλαρή εφαρμογή του περιβραχιόνιου θα μείωνε την ακρίβεια της μέτρησης. Ως εκ τούτου, ο υπολογιστής ματαιώνει τη μέτρηση εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η ελάχιστη πίεση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εάν, εκ παραδρομής, δημιουργηθεί υπερβολική πίεση εντός του περιβραχιόνιου, αφαιρέστε αμέσως το περιβραχιόνιο από το βραχίονα ου ασθενούς ή αποσυνδέστε τo σωλήνα του περιβραχιόνιου από τον πίνακα ελέγχου. Οι ίδιες ενέργειες ισχύουν και για την περίπτωση που το περιβραχιόνιο δεν ξεφουσκώνει κανονικά

18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τα εργόμετρα της σειράς ergoselect διατίθενται σε δύο εκδόσεις του πίνακα ελέγχου με διαφορετικές λειτουργίες. Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται ο χειρισμός και η διαμόρφωση του εργόμετρου. Πίνακας ελέγχου P Πίνακας ελέγχου K ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ P ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το εργόμετρο - θα ανάψει η πράσινη λυχνία του διακόπτη. Το εργόμετρο εκτελεί έναν αυτοέλεγχο. Στη συνέχεια εμφανίζεται το κεντρικό μενού. Σημείωση Ζητήστε από τον ασθενή να μην ποδηλατεί κατά την ενεργοποίηση του εργόμετρου και κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου. ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ergoline GmbH Selftest running Εφαρμόστε το περιβραχιόνιο αρτηριακής πίεσης στον ασθενή ΜΕΤΑ την ενεργοποίηση του εργόμετρου και την ολοκλήρωση του αυτοελέγχου. Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά αυτομάτως με έναν από τους τρόπους λειτουργίας. Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, αντί του κεντρικού μενού θα εμφανίζεται η αρχική οθόνη του επιλεγμένου τρόπου λειτουργίας (π.χ. Ergometry). Μπορείτε να προβάλλετε το κεντρικό μενού πατώντας το πλήκτρο. PC Mode Ergometry Manual Settings Select ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ Για τον έλεγχο του λογισμικού του εργόμετρου έχετε στη διάθεσή σας 5 πλήκτρα: Με αυτό το πλήκτρο προβάλλετε το κεντρικό μενού ή επιστρέφετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Με αυτό το πλήκτρο ξεκινάτε μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Με το ίδιο πλήκτρο ματαιώνετε μία μέτρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι λειτουργίες αυτών των τριών πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών αλλάζουν ανάλογα με το προβαλλόμενο μενού - ο τίτλος του πλήκτρου που περιγράφει τη λειτουργία του, εμφανίζεται στην οθόνη. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ P

19 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ P Εργόμετρα ergoselect με πίνακα ελέγχου P υποστηρίζουν τους εξής τρόπους λειτουργίας: PC MODE (Τρόπος λειτουργίας Η/Υ) Το εργόμετρο ελέγχεται από εξωτερική συσκευή (π.χ. μεμονωμένος ηλεκτροκαρδιογράφος, βασισμένο σε Η/Υ σύστημα ΗΚΓ) - στο ίδιο το εργόμετρο δεν απαιτείται καμία παρέμβαση. ERGOMETRY (Εργομετρία) Το εργόμετρο εκτελεί αυτόματη δοκιμασία κόπωσης - ορισμένα από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιμασίας μπορούν να διαμορφωθούν από το χρήστη και να αποθηκευτούν στο σύστημα (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις») MANUAL (Χειροκίνητος) Το εργόμετρο ελέγχεται χειροκίνητα, όλες δηλαδή οι αλλαγές φορτίου εκτελούνται από το χρήστη μέσω του πληκτρολογίου. SETTINGS (Ρυθμίσεις) Χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του εργόμετρου. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Στο επάνω μέρος του πίνακα ελέγχου υπάρχει ένδειξη της ταχύτητας για τον ασθενή και τρεις λυχνίες LED που τον ενημερώνουν για την ταχύτητα: υπερβολική χαμηλή, υπερβολικά υψηλή ή σωστή. Το εύρος των εκάστοτε ταχυτήτων εξαρτάται από το επιλεγμένο φορτίο (βλ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά»). ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 χαμηλή ταχύτητα (ο ασθενής πρέπει να ποδηλατήσει πιο γρήγορα) 2 σωστή ταχύτητα 3 υψηλή ταχύτητα (ο ασθενής πρέπει να ποδηλατήσει πιο αργά) Σημείωση Εάν η ταχύτητα πέσει κάτω από τις 30 σ.α.λ. κατά τη διάρκεια μίας δοκιμασίας κόπωσης, η ένδειξη φορτίου ξεκινά να αναβοσβήνει στην οθόνη. Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης του ύψους της σέλας, πατήστε για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα βέλους. Με το μπορείτε να ξεκινήσετε πρόσθετες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης

20 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ( ) για να τοποθετήσετε τη ράβδο-δρομέα στο PC MODE (Τρόπος λειτουργίας Η/Υ). Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το SELECT (Επιλογή). PC Mode Ergometry Manual Settings Select ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ Η οθόνη αλλάζει - το εργόμετρο αναμένει εντολές από την εξωτερική μονάδα ΗΚΓ. Μπορείτε να ρυθμίσετε ηλεκτρικά το ύψος της σέλας του ergoselect 200 με τα πλήκτρα βέλους (στο ergoselect 400, αυτά τα πλήκτρα ρυθμίζουν το ύψος της μονάδας κίνησης). Saddle ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ Μόλις το εργόμετρο δεχθεί εντολές από την ελέγχουσα μονάδα ΗΚΓ ή τον Η/Υ, ξεκινά η δοκιμασία κόπωσης και προβάλλονται τα σχετικά δεδομένα. Η δοκιμασία κόπωσης τερματίζεται μόνο με σχετική εντολή από την ελέγχουσα μονάδα ΗΚΓ. PC Mode Σημείωση Όλες οι λειτουργίες είναι κλειδωμένες όταν το εργόμετρο βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας Η/Υ (PC mode), εκτός από τη ρύθμιση του ύψους της σέλας και το πλήκτρο αρτηριακής πίεσης. ΟΘΟΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ 1 τρέχον φορτίο σε watt 2 τελευταία τιμή ΑΠ (συστολικές/διαστολικές τιμές) ή πίεση περιβραχιόνιου κατά τη διάταση και ραβδόγραμμα που υποδεικνύει την ένταση σήματος του μικροφώνου (βλ. παρακάτω) 3 διάρκεια της δοκιμασίας κόπωσης (min) 4 καρδιακή συχνότητα όταν μετρήθηκε η ΑΠ (BPM - παλμοί ανά λεπτό) 5 ταχύτητα ποδηλασίας (RPM - στροφές ανά λεπτό) Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης του ύψους της σέλας, πατήστε για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα βέλους. Με το μπορείτε να ξεκινήσετε πρόσθετες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης mmhg 122 / min

21 ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ( ) για να τοποθετήσετε τη ράβδο-δρομέα στο ERGOMETRY (Τρόπος λειτουργίας εργομετρίας). Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το SELECT (Επιλογή). PC Mode Ergometry Manual Settings Select ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ Θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα αποθηκευμένα πρωτόκολλα δοκιμασιών. Υπάρχουν πέντε μη τροποποιήσιμα πρωτόκολλα (πρωτόκολλα 1 έως 5, βλ. Παράρτημα). Τα πρωτόκολλα 6 έως 15 μπορούν να προγραμματιστούν από το χρήστη. Το μενού πρωτοκόλλων παρέχει μία επισκόπηση των φάσεων της δοκιμασίας: π.χ.: 50 W / 2 min / 25 W σημαίνει: αρχικό (βασικό) φορτίο 50 watt διάρκεια σταδίου 2 λεπτά προσαύξηση φορτίου 25 watt Protocols 1. WHO 2. BAL 3. Hollmann 4. STD. France 5. Standard Select ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ( ) για να τοποθετήσετε τη ράβδο-δρομέα σε κάποιο από το πρωτόκολλα. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το SELECT (Επιλογή). Η δοκιμασία κόπωσης ξεκινά με το πλήκτρο «Start» ( Έναρξη). Ενδέχεται να προηγηθεί μέτρηση αρτηριακής πίεσης ηρεμίας (βλ. «Ρυθμίσεις»). Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το βασικό φορτίο (μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα ή αμέσως μετά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης) και αναβοσβήνει η ένδειξη στροφών/λεπτό του ασθενούς, ο ασθενής θα πρέπει να αρχίσει να ποδηλατεί. Start ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ Στη συνέχεια, το εσωτερικό πρωτόκολλο θα ελέγξει ολόκληρη τη δοκιμασία κόπωσης - η οθόνη προβάλλει συνεχώς τις τρέχουσες τιμές. Με τα πλήκτρα +5 W και -5 W, το τρέχον φορτίο μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή (σε βήματα από +/-1 W έως και +/-25 W, ανάλογα με τη διαμόρφωση). + 5 W Recovery - 5 W ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

22 Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε το ύψος της σέλας (ergoselect 200) κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας κόπωσης. Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης του ύψους της σέλας, πατήστε για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα βέλους. Με το μπορείτε να ξεκινήσετε πρόσθετες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ Η φάση κόπωσης μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το πλήκτρο RECOVERY (ανάκαμψη). Το φορτίο θα μειωθεί αυτομάτως στα 25 watt, μπορείτε όμως να επιλέξετε δια χειρός μία υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή. Συνιστούμε τη συνέχιση της ποδηλασίας του ασθενούς στη φάση ανάκαμψης. + 5 W End - 5 W Με το μεσαίο πλήκτρο END (τέλος) τερματίζεται η δοκιμασία. ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

23 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ( ) για να τοποθετήσετε τη ράβδο-δρομέα στο MANUAL (Χειροκίνητος). Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το SELECT (Επιλογή). Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, ο χρήστης ελέγχει ολόκληρη τη δοκιμασία κόπωσης, επιλέγοντας τα φορτία, τις διάρκειες των σταδίων και ξεκινώντας μετρήσεις αρτηριακής πίεσης. PC Mode Ergometry Manual Settings ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ Select Η δοκιμασία κόπωσης ξεκινά με το πλήκτρο «Start» (Έναρξη). Κατόπιν μπορείτε να καθορίσετε το φορτίο και να το αλλάζετε με τα πλήκτρα +5 W και -5 W (σε βήματα από +/-1 W έως και +/-25 W, ανάλογα με τη διαμόρφωση). Με το μπορείτε να ξεκινήσετε μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. + 5 W Start - 5 W ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ Η δοκιμασία κόπωσης μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το μεσαίο πλήκτρο END (τέλος). Το φορτίο θα πέσει αμέσως στα 0 watt. Δεν υπάρχει φάση ανάκαμψης στο χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας. + 5 W End - 5 W ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

24 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ P Ορισμένες από τις ρυθμίσεις της συσκευής μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και παραμένουν αποθηκευμένες ακόμη και μετά την απενεργοποίηση του εργόμετρου. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ( ) για να τοποθετήσετε τη ράβδο-δρομέα στο SETTINGS (Ρυθμίσεις). Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το SELECT (Επιλογή). Θα εμφανιστεί το μενού διαμόρφωσης. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο για να βγείτε από το μενού διαμόρφωσης. PC Mode Ergometry Manual Settings ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ Select Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ( ) για να τοποθετήσετε τη ράβδο-δρομέα στην παράμετρο που θέλετε να αλλάξετε. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το SELECT (Επιλογή). Settings Default Mode Protocols Contrast Load Change Language Select ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ DEFAULT MODE (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Σε αυτό το μενού επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας που θα ενεργοποιείται όταν το εργόμετρο τίθεται σε λειτουργία. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του εργόμετρου, θα προβληθεί αυτό το μενού. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ( ) για να τοποθετήσετε τη ράβδο-δρομέα στον τρόπο λειτουργίας που επιθυμείτε να προεπιλέγεται. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το SELECT (Επιλογή). Default Mode Menu PC Mode Ergometry Manual Select ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PROTOCOLS (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ) Τα πρωτόκολλα 6-15 μπορούν να προγραμματιστούν από το χρήστη (τα πρωτόκολλα 1-5 δεν μπορούν να τροποποιηθούν - βλ. Παράρτημα για λεπτομέρειες των παραμέτρων των πρωτοκόλλων). Μπορείτε να καταχωρίσετε τυπικές τιμές για τις εξής παραμέτρους: - τύπος πρωτοκόλλου (βήμα ή ράμπα) - initial load (αρχικό φορτίο) - stage time (διάρκεια σταδίου) - load increment (προσαύξηση φορτίου σε κάθε στάδιο) Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ( ) για να τοποθετήσετε τη ράβδο-δρομέα στο πρωτόκολλο που θέλετε να αλλάξετε (αρ. 6-15). Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το SELECT (Επιλογή). Protocols 1. WHO 2. BAL 3. Hollmann 4. STD. France 5. Standard Select ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

25 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής για να επιλέξετε την παράμετρο που θα επεξεργαστείτε. Στο Επιλογή (Select), για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τύπο πρωτοκόλλου: - Step (Βήμα, αύξηση φορτίου σε βήματα) ή - Ramp (Ράμπα, συνεχής αύξηση φορτίου). Πατήστε SELECT για να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο τύπο πρωτοκόλλου. Protocol 6. Select Step Basic Load 25 W Stage Time 2 min Load Stage 25 W Select ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο. Για να επεξεργαστείτε όλες τις άλλες παραμέτρους ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους ( ), επισημάνετε μια παράμετρο και επιβεβαιώστε την επιλογή με το SELECT: η αντίστοιχη τιμή εμφανίζεται σε αντίστροφη οπτική απεικόνιση και μπορεί να αλλαχθεί με τα πλήκτρα βέλους. Πατώντας το SELECT αποθηκεύεται η νέα τιμή. Για έξοδο από τη διαμόρφωση πατήστε. Protocol 6. Select Step Basic Load 25 W Stage Time 2 min Load Stage 25 W Select ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ CONTRAST (ΑΝΤΙΘΕΣΗ) Η αντίθεση της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμή μεταξύ 0 και 100%. Contrast 50 % Select ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LOAD CHANGE (ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΤΙΟΥ) Εδώ καθορίζετε την προσαύξηση/ελάττωση για κάθε αλλαγή φορτίου. Ανάλογα με την επιλογή σας, κάθε πάτημα πλήκτρου αλλάζει το φορτίο κατά +/- 1, 5, 10 και 25 watt. Load Change +/- 1 Watt +/- 5 Watt +/- 10 Watt +/- 25 Watt Select ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

26 LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) Τα κείμενα μπορούν να εμφανίζονται σε διάφορες γλώσσες. Language Deutsch English Francais Espanol Italiano Auswahl ΜΕΝΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ BEEP (ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ) Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα που εκπέμπεται κατά τη διάρκεια μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης. Beep On Off Select ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠ SOFTWARE VERSION (ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εμφανίσετε τη έκδοση του εγκατεστημένου λογισμικού. DATE/TIME (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ) Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε DATE (ημερομηνία) ή TIME (ώρα) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Μπορείτε κατόπιν να επεξεργαστείτε την τιμή που εμφανίζεται με ανεστραμμένο χρώμα, με τα πλήκτρα και να την αποθηκεύσετε με το SELECT (Επιλογή). Η ώρα ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο. Πατήστε το για να εγκαταλείψετε τη διαμόρφωση. Date Time : 33 : 05 Select ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Date Time : 33 : 05 Select ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

27 EKG TYPE (ΤΥΠΟΣ ΗΚΓ) Ο επιλεγμένος τύπος ΗΚΓ καθορίζει τη μέθοδο επικοινωνίας με τον ηλεκτροκαρδιογράφο, το βασισμένο σε Η/Υ σύστημα ΗΚΓ κτλ. Για την αποτροπή ακούσιας αλλαγής αυτής της ρύθμισης, αυτό το μενού προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Με χρήση των πλήκτρων βέλους, καταχωρίστε 003 και επιβεβαιώστε την καταχώριση με το SELECT (Επιλογή). EKG Type 003 Select ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΟΥ EKG TYPE Όλα τα εργόμετρα ergoselect υποστηρίζουν τους εξής τρόπους επικοινωνίας: Analog with pulse (αναλογικός με παλμό) Τρόπος λειτουργίας απομακρυσμένης έναρξης - πριν από κάθε αλλαγή φορτίου, το εργόμετρο παράγει έναν παλμό ελέγχου και αποστέλλει τα σχετικά δεδομένα μέσω της διεπαφής. Analog / Digital (αναλογικός / ψηφιακός) Το φορτίο ελέγχεται από αναλογική τάση - οι μετρήσεις αρτηριακής πίεσης μπορούν να ξεκινήσουν με ψηφιακές εντολές. Digital (ψηφιακός) (προεπιλογή) Η επικοινωνία με το εργόμετρο ελέγχεται εξ ολοκλήρου με ψηφιακές εντολές. EKG Type Analog with pulse Analog / Digital Digital Analog IN-OUT Select ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΜΕΤΡΟΥ Analog IN-OUT (αναλογικός, είσοδος-έξοδος) Ολόκληρη η επικοινωνία (έλεγχος φορτίου και μετρήσεις ΑΠ) ελέγχεται με αναλογικά σήματα. Δεν αποστέλλονται ψηφιακά δεδομένα. Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας και επιβεβαιώστε με το SELECT (Επιλογή). Σημείωση Η επιλογή του τύπου ΗΚΓ είναι απαραίτητη μόνο όταν το εργόμετρο έχει συνδεθεί με μονάδα ΗΚΓ. Η επιλογή αποτελεί μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης. Η επικοινωνία «Analog/Digital» (αναλογική/ψηφιακή) και «Digital» (ψηφιακή) είναι εφικτή μόνο όταν εάν ο τρόπος λειτουργίας PC mode (τρόπος λειτουργίας Η/Υ) αποτελεί τον προεπιλεγμένο τρόπο λειτουργίας ή έχει επιλεγεί από το κεντρικό μενού

28 RPM (ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ) Εδώ καθορίζετε τα όρια των στροφών ανά λεπτό. Εάν η ταχύτητα βρεθεί εκτός αυτών των ορίων, θα ανάψει η λυχνία LED υψηλής ή χαμηλής ταχύτητας (RPM). Επιλέξτε την τιμή που θα αλλάξετε (Min. ή Max. (ελάχιστη ή μέγιστη)) και επιβεβαιώστε με το SELECT (Επιλογή). Με χρήση των πλήκτρων βέλους, αλλάξτε την τιμή και αποθηκεύστε τη νέα τιμή με το SELECT (Επιλογή). RPM Min Max Select ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΡΙΩΝ RPM Σημείωση Τα όρια που επιλέγονται σε αυτό το μενού ισχύουν μόνο για το εύρος φορτίου μεταξύ 6 και 150 watt. Σε υψηλότερα φορτία, τα όρια RPM προσαρμόζονται αυτομάτως στα αντίστοιχα φορτία. Φορτίο (watt) Πράσινο εύρος RPM (1/min) (προσαρμόσιμο) > > 130 PULSE DISPLAY (ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ) Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ένδειξη σφυγμού στην οθόνη

29 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το εργόμετρο - θα ανάψει η πράσινη λυχνία του διακόπτη. Το εργόμετρο εκτελεί έναν αυτοέλεγχο. Στη συνέχεια εμφανίζεται το κεντρικό μενού. ergoline GmbH Selftest running Σημείωση ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Ζητήστε από τον ασθενή να μην ποδηλατεί κατά την ενεργοποίηση του εργόμετρου και κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου. Εφαρμόστε το περιβραχιόνιο αρτηριακής πίεσης στον ασθενή ΜΕΤΑ την ενεργοποίηση του εργόμετρου και την ολοκλήρωση του αυτοελέγχου. Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά αυτομάτως με έναν από τους τρόπους λειτουργίας. Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, αντί του κεντρικού μενού θα εμφανίζεται η αρχική οθόνη του επιλεγμένου τρόπου λειτουργίας (π.χ. Ergometry). Μπορείτε να προβάλλετε το κεντρικό μενού πατώντας το πλήκτρο. Exercise Test Training Test PC Mode Manual Settings ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ Για τον έλεγχο του λογισμικού του εργόμετρου έχετε στη διάθεσή σας 8 πλήκτρα: Με αυτό το πλήκτρο προβάλλετε το κεντρικό μενού ή επιστρέφετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Με αυτό το πλήκτρο ξεκινάτε μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Με το ίδιο πλήκτρο ματαιώνετε μία μέτρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι λειτουργίες αυτών των έξι πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών αλλάζουν ανάλογα με το προβαλλόμενο μενού - ο τίτλος του πλήκτρου που περιγράφει τη λειτουργία του, εμφανίζεται στην οθόνη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ K

30 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ Εργόμετρα ergoselect με πίνακα ελέγχου Κ υποστηρίζουν τους εξής τρόπους λειτουργίας: PC MODE (Τρόπος λειτουργίας Η/Υ) Το εργόμετρο ελέγχεται από εξωτερική συσκευή (π.χ. μεμονωμένος ηλεκτροκαρδιογράφος, βασισμένο σε Η/Υ σύστημα ΗΚΓ) - στο ίδιο το εργόμετρο δεν απαιτείται καμία παρέμβαση. ERGOMETRY (Εργομετρία) Το εργόμετρο εκτελεί αυτόματη δοκιμασία κόπωσης - ορισμένα από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιμασίας μπορούν να διαμορφωθούν από το χρήστη και να αποθηκευτούν στο σύστημα (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις») TRAINING (Άσκηση) Δέκα διαφορετικά πρωτόκολλα άσκησης με φάσεις προθέρμανσης, κόπωσης και ανάκαμψης, που μπορούν να διαμορφωθούν (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις»). Στο εργόμετρο έχει ενσωματωθεί ένας δέκτης POLAR, ο οποίος παρέχει τα σχετικά δεδομένα για, ελεγχόμενες από την καρδιακή συχνότητα, συνεδρίες άσκησης. TEST (Εξέταση) Ενσωματωμένα πρωτόκολλα εξέτασης (εξέταση μεγάλης κλίσης, εξετάσεις physical working capacity - PWC) παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης. MANUAL (Χειροκίνητος) Το εργόμετρο ελέγχεται χειροκίνητα, όλες δηλαδή οι αλλαγές φορτίου εκτελούνται από το χρήστη μέσω του πληκτρολογίου. SETTINGS (Ρυθμίσεις) Χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του εργόμετρου. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Στο επάνω μέρος του πίνακα ελέγχου υπάρχει ένδειξη της ταχύτητας για τον ασθενή και τρεις λυχνίες LED που τον ενημερώνουν για την ταχύτητα: υπερβολική χαμηλή, υπερβολικά υψηλή ή σωστή. Το εύρος των εκάστοτε ταχυτήτων εξαρτάται από το επιλεγμένο φορτίο (βλ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά»). ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 χαμηλή ταχύτητα (ο ασθενής πρέπει να ποδηλατήσει πιο γρήγορα) 2 σωστή ταχύτητα 3 υψηλή ταχύτητα (ο ασθενής πρέπει να ποδηλατήσει πιο αργά) Σημείωση Εάν η ταχύτητα πέσει κάτω από τις 30 σ.α.λ. κατά τη διάρκεια μίας δοκιμασίας κόπωσης, η ένδειξη φορτίου ξεκινά να αναβοσβήνει στην οθόνη. Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης του ύψους της σέλας, πατήστε για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα βέλους. Με το μπορείτε να ξεκινήσετε πρόσθετες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης

31 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ Μετά το πάτημα του PC Mode (Τρόπος λειτουργίας H/Y), εμφανίζεται η δεξιά οθόνη. Το εργόμετρο αναμένει εντολές από την εξωτερική μονάδα ΗΚΓ. Saddle Saddle 12 Μπορείτε να ρυθμίσετε ηλεκτρικά το ύψος της σέλας του ergoselect 200 με τα πλήκτρα βέλους (στο ergoselect 400, τα πλήκτρα αυτά ρυθμίζουν το ύψος της μονάδας κίνησης). PC Mode: Waiting for start ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PC MODE Μόλις το εργόμετρο δεχθεί εντολές από την ελέγχουσα μονάδα ΗΚΓ ή τον Η/Υ, ξεκινά η δοκιμασία κόπωσης και προβάλλονται οι σχετικές τιμές. Η δοκιμασία κόπωσης τερματίζεται μόνο με σχετική εντολή από την ελέγχουσα μονάδα ΗΚΓ. Exercise test running Σημείωση ΟΘΟΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ 1 τελευταία τιμή ΑΠ (συστολικές/διαστολικές τιμές) ή πίεση περιβραχιόνιου κατά τη διάταση και ραβδόγραμμα που υποδεικνύει την ένταση σήματος του μικροφώνου (βλ. παρακάτω) 2 SpO2 (%), καρδιακή συχνότητα (BPM - παλμοί ανά λεπτό) 3 διάρκεια της δοκιμασίας κόπωσης (λεπτά:δευτερόλεπτα) 4 τρέχον φορτίο σε watt 5 ταχύτητα ποδηλασίας (στροφές ανά λεπτό) Όλες οι λειτουργίες είναι κλειδωμένες όταν το εργόμετρο βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας Η/Υ (PC mode), εκτός από τη ρύθμιση του ύψους της σέλας και το πλήκτρο αρτηριακής πίεσης % 112 Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης του ύψους της σέλας, πατήστε για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα βέλους. Με το μπορείτε να ξεκινήσετε πρόσθετες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης

32 ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Το εργόμετρο ελέγχεται από εσωτερικά αποθηκευμένο πρωτόκολλο. Πατώντας το πλήκτρο «Ergometry» (Εργομετρία), θα προβληθεί το πρωτόκολλο δοκιμασίας που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο. Πατήστε το πλήκτρο «Start» (Έναρξη) για να επανεκκινήσετε το πρωτόκολλο ή το πλήκτρο «Select» (Επιλογή) για να εμφανίσετε τις παραμέτρους του πρωτοκόλλου ή για να μεταβείτε σε διαφορετικό πρωτόκολλο δοκιμασίας. Υπάρχουν πέντε μη τροποποιήσιμα πρωτόκολλα (πρωτόκολλα 1-5, βλ. Παράρτημα). Τα πρωτόκολλα 6-15 μπορούν να προγραμματιστούν από το χρήστη. Ergometry WHO Start Make settings ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΜΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ Saddle 12 Saddle Select Μπορείτε να προβάλλετε το πρωτόκολλο δοκιμασίας με τα πλήκτρα βέλους. Με το πλήκτρο «Select» (Επιλογή) επιβεβαιώνετε την επιλογή σας. Η επιλεγμένη δοκιμασία κόπωσης ξεκινά με το πλήκτρο «Start» (Έναρξη). Ενδέχεται να προηγηθεί μέτρηση αρτηριακής πίεσης ηρεμίας (βλ. «Ρυθμίσεις»). Θα μεταφερθείτε στην οθόνη δοκιμασίας κόπωσης, στην οποία το φορτίο και η καρδιακή συχνότητα εμφανίζονται ως αριθμητικές τιμές και ως κυματομορφές. Όταν η οθόνη εμφανίσει το βασικό φορτίο (μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα ή αμέσως μετά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης) και αναβοσβήνει η ένδειξη στροφών/λεπτό του ασθενούς (RPM), ο ασθενής θα πρέπει να αρχίσει να ποδηλατεί. Protocol WHO Basic Load 25 Watt Stage Time 2 min Load Stage 25 Watt Recovery Load 25 Watt Recovery Time 10 min NIBP Lead Time 60 sec Select protocol ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Select Στη συνέχεια, το εσωτερικό πρωτόκολλο θα ελέγξει ολόκληρη τη δοκιμασία κόπωσης - η οθόνη προβάλλει συνεχώς τις τρέχουσες τιμές. Exercise test running ΟΘΟΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ 1 τελευταία τιμή ΑΠ (συστολικές/διαστολικές πιέσεις) ή πίεση περιβραχιόνιου κατά τη διάταση 2 καρδιακή συχνότητα (BPM - παλμοί ανά λεπτό) 3 διάρκεια της δοκιμασίας κόπωσης (λεπτά:δευτερόλεπτα) 4 τρέχον φορτίο σε watt 5 ταχύτητα ποδηλασίας (στροφές ανά λεπτό)

33 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ Πατήστε το για να προβάλετε το μενού διαμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας έχετε τις εξής δυνατότητες: αύξηση ή μείωση του τρέχοντος φορτίου ανά βήματα (ρυθμιζόμενα μεταξύ 1 και 25 watt) Load + Load - Recovery phase End διατήρηση του τρέχοντος φορτίου τερματισμός της φάσης κόπωσης και μετάβαση στη φάση ανάκαμψης τερματισμός της δοκιμασίας. Load const. ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι Make settings Previous Εάν πατήσετε ξανά το θα προβληθεί ένα ακόμη μενού από το οποίο μπορείτε να αλλάξετε το ύψος της σέλας και τον τρόπο εμφάνισης (βλ. «Τρόπος λειτουργίας Η/Υ»). Previous Make settings Saddle 12 Saddle Display ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Η εξέταση θα τερματιστεί μόλις το πρωτόκολλο ολοκληρωθεί πλήρως. Μπορείτε ωστόσο ανά πάσα στιγμή να τερματίσετε δια χειρός τη δοκιμασία ή να μεταβείτε στη φάση ανάκαμψης (βλ.παραπάνω)

ergoselect 100 / 200 Εργομετρικό ποδήλατο Εγχειρίδιο Λειτουργίας

ergoselect 100 / 200 Εργομετρικό ποδήλατο Εγχειρίδιο Λειτουργίας ergoselect 100 / 200 Εργομετρικό ποδήλατο Εγχειρίδιο Λειτουργίας 201000134000 Έκδοση 2012-11 Ελληνικά Η σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου έγινε με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Εάν παρόλα αυτά διαπιστώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ergoselect 50 Εργομετρικό ποδήλατο Εγχειρίδιο Λειτουργίας 201000338000 Έκδοση 2012-11 Ελληνικά

ergoselect 50 Εργομετρικό ποδήλατο Εγχειρίδιο Λειτουργίας 201000338000 Έκδοση 2012-11 Ελληνικά ergoselect 50 Εργομετρικό ποδήλατο Εγχειρίδιο Λειτουργίας 201000338000 Έκδοση 2012-11 Ελληνικά Η σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου έγινε με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Εάν παρόλα αυτά διαπιστώσετε λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιστροφικός μικροτόμος

Περιστροφικός μικροτόμος Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης RM2255 Περιστροφικός μικροτόμος Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica RM2255 Έκδ. 1.8 Αναθ.C, Ελληνικά 07/2013 Αρ. παραγγελίας 14 0502 80106 Αναθ.C Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή!

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου)

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica ASP300 S - Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Leica ASP300 S, Έκδ. 1.5 Αναθ. D, Ελληνικά 03/2013 Αρ. παραγγελίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D computers.toshiba-europe.com Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V6.20140408 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες Περιεχομενα 1. Επισκόπηση................ 4 2. Περιγραφή της συσκευής.... 19 2.1 Προβλεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ÄKTA oligopilot plus. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

ÄKTA oligopilot plus. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά ÄKTA oligopilot plus Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V7.20141016 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D

Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D Πίνακας περιεχομένων C850/C850D/L850/L850D Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 Κεφάλαιο 3 Πρόλογος Γενικές προφυλάξεις Ξεκινώντας Λίστα ελέγχου εξοπλισμού... 1-1 Ξεκινώντας...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο... 2 Η ομάδα χρηστών στην οποία απευθυνόμαστε... 2 Η ποιότητα... 2 Το σέρβις... 2 Σύμβολα και λέξεις επισήμανσης που χρησιμοποιούνται σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά - 12/2013 Αρ. παραγγελίας 14 0422 80106 Αναθ.

Διαβάστε περισσότερα

AT235 Impedance Audiometer

AT235 Impedance Audiometer Instructions for Use AT235 Impedance Audiometer EL LT HU Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcijos Használati útmutató Item No. 8108544 ver. 03/2015 Οδηγίες χρήσης EL Impedance Audiometer AT235 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Οδηγίες χρήσης

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Οδηγίες χρήσης Welch Allyn Connex Integrated Wall System Οδηγίες χρήσης 2012 Welch Allyn. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Για την υποστήριξη της προοριζόμενης χρήσης του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτή τη δημοσίευση,

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χρήσης Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υπόδειξη Λεπτομερείς οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το

Διαβάστε περισσότερα

Xerox PHASER 3635 Οδηγός χρήσης

Xerox PHASER 3635 Οδηγός χρήσης Xerox PHASER 3635 Οδηγός χρήσης 2013 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Xerox και XEROX and Design αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD Εισαγωγή AIKO HELLAS S.A. 4, Archelaou Str., 65 Athens Tel. +0 0 79068 Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr www.aiko.gr Για τους καταναλωτές της Ευρώπης Η ένδειξη «CE» σημαίνει ότι το παρόν προϊόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ BALANCE-X-SENSOR. Ιατρική, υγεία και ευεξία. www.soehnle-professional.com

ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ BALANCE-X-SENSOR. Ιατρική, υγεία και ευεξία. www.soehnle-professional.com ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ BALANCE-X-SENSOR Ιατρική, υγεία και ευεξία www.soehnle-professional.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες σ. 3 Σκοπός χρήσης σ. 3 Εκδόσεις συσκευής σ. 3 Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα