Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Από το πρακτικό Η πρόταση της υπ αριθ. του 19 ης 16/11/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Δημάρχου για την Αριθμός καθιέρωση απόφασης εισιτηρίου : 228/2011 σε Περί: Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε (18) Στη Νέα ψήφους, Σμύρνη αρνητικά και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16/11/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 ψήφισαν συνήλθε οι σε συνεδρίαση Δημοτικοί το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ / Σύμβουλοι πρόσκλησης κ.κ Ζάννου του Προέδρου Δημοτικού Σύμβουλου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους Ελ.και Ζησίμου και τον Δημ. κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, την ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί ΛΗΝΙΚΗ συνόλου ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 40 μέλη ήτοι. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : 1. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 25. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 5. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 26. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 27. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 7. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 28. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 29. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 30. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10. ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 33. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 34. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 36. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΜΟΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 37. ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 17. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 39. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 19. ΜΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 40. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20. ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ. αριθμ. 19 ης Συνεδρίασης της 16/11/2011 και Εισηγούμενος το 21 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση του Δημάρχου που έχει ως εξής: Κύριε Πρόεδρε, «Παρακαλώ το Σώμα όπως εγκρίνει το συνημμένο Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2012». ΤΟ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του : το συνημμένο Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2012, το οποίο εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου στις και τέθηκε για συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τις εξής προσθήκες : Στο ΚΕΦ ΙΙΙ Διοικητικός - Μηχανογραφικός Κοινωνικός Εξοπλισμός 29. Συντήρηση καυστήρων και λεβήτων αθλητικών εγκαταστάσεων Αρτάκης Αντικατάσταση δαπέδων αθλητικών χώρων Συντήρηση μηχανοστασίων και αντλιοστασίων κολυμβητικής πισίνας Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων 33. Διαμορφώσεις και επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Συντήρηση φίλτρων κολυμβητηρίου μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας (έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ. κ. Απέργη Μαρία, Τσιάπης Παναγιώτης, Νεφελούδης Ανδρέας, Βρεττός Άγγελος, Ματής Αλέξιος, Στέφος Νικόλαος, Κασιμέρη Θεοδώρα, Κούρτης Σπυρίδων, Πάντος Παναγιώτης, Μαζαράκης Φώτιος και Παπασπυρίδης Αλέξανδρος) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα οικ. έτους 2012 το οποίο έχει ως εξής : Ι. ΠΡΑΣΙΝΟ Α. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1. Ανάπλαση Παιδικής χαράς Άλσους ΣΑΤΑ Διαμόρφωση Πλατείας Αιγαίου Ευξ. Πόντου ΣΑΤΑ Έργα ανάπλασης πλατειών ΣΑΤΑ Αναπλάσεις νησίδων ΣΑΤΑ Διαμόρφωση ανακατασκευή πάρκων ΣΑΤΑ Διαμόρφωση οικολογικών ταρατσών σε δημόσια ΣΑΤΑ κτίρια 7. Συμπληρωματικές εργασίες ανάπλασης Άλσους ΣΑΤΑ Συντήρηση & επισκευή χώρων Άλσους Καθαρισμός πεύκων υπό πίεση για ΣΑΤΑ καταπολέμηση ασθενειών 10.Κατασκευή δικτύου διανομής ύδατος γεωτρήσεων 11. Βιολογική καταπολέμηση ασθένειας φοινίκων ΣΑΤΑ Συντήρηση αντλιοστασίων και αγωγού γεωτρήσεων 13. Ανάπλαση περιοχής Λουτρών ΣΥΝΟΛΟ Α : Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΗΠΩΝ & ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 1. Συντ/ση & επισκευή εργαλείων & γεωργ

3 Μηχ/των 2. Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος 3. Προμήθεια κοπριάς, λιπασμάτων, τύρφης, χώματος, φυτοπαθολογικού υλικού 4. Προμήθεια σπόρων, γκαζόν, δενδρυλλίων, θάμνων, εποχιακών φυτών & πασσάλων στήριξης 5. Προμήθεια εξαρτημάτων αυτομάτου ποτίσματος 6. Προμήθεια εξαρτημάτων γεωτρήσεων 7. Προμήθεια μηχανημάτων Γεωπονικής 8. Προμήθεια χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου 9.Προμήθεια χημικού υλικού λιμνών Κεντρ. Πλατείας ΣΥΝΟΛΟ Β : ΣΥΝΟΛΟ Ι (Α+Β) ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 1. Επισκευή Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων Υ Π Ε Σ - Σ Α Τ Α Προμήθεια υλικών μικροεπισκευών σχολείων 3. Προμήθεια χρωμάτων τοπικών επισκευών σχολείων 4. Συντήρηση υδραυλικών εγκατ/σεων σχ.συγκροτ. 5. Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ΣΑΤΑ σχολεία 6.Συντήρηση - Ανακατασκευή μονώσεων ΣΑΤΑ Σχ.Συγκροτ. 7. Επεμβάσεις στις Αθλητ. Εγκαταστ. ΣΑΤΑ Δημοτ.Σχολείων 8. Αντικατάσταση εγκαταστάσεων θέρμανσης συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο 9. Προσθήκη 2 αιθουσών & ΑΠΧ Σ.Σ. οδού Θράκης ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ : ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. Κατασκευή κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων Κατασκευή γυμναστηρίου και αθλοπαιδιών στην ΟΣΚ περιοχή Δέγλερη 3. Διαμόρφωση ανακαίνιση χώρου υπηρεσιών ΣΑΤΑ

4 Δημοτικών κτιρίων 4. Διαμόρφωση χώρου Μουσείου Θεάτρου Σκιών ΣΑΤΑ & εξοπλισμού 5. Προμήθεια υλικών συντήρησης, χρωμάτων, ΣΑΤΑ σιδηρικών, υδραυλικών, ξυλείας για κτίρια Δήμου 6. Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΣΑΤΑ Προμήθεια εξαρτημάτων συντήρησης οργάνων ΣΑΤΑ Παιδικών Χαρών 8. Προμήθεια παγκακίων ΣΑΤΑ 9. Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών ΣΑΤΑ 10. Προμήθεια αθλητικών οργάνων ΣΑΤΑ 11. Προμήθεια επίπλων ΣΑΤΑ 12. Αγορές οικοπέδων Προμήθεια κλιματιστ. Μηχανημάτων ΣΑΤΑ 14. Προμήθεια χριστουγεννιάτικου στολισμού ΣΑΤΑ πόλης 15. Προμήθεια γραφικής ύλης ΣΑΤΑ 16. Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου ΣΑΤΑ 17. Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΣΑΤΑ 18. Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΣΑΤΑ 19. Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού ΣΑΤΑ 20. Προμήθεια αναλώσιμων Δημοτικών Ιατρείων ΣΑΤΑ 21. Προμήθεια κάδων σακουλών για συλλογή ΣΑΤΑ περιττωμάτων 22. Χύτευση γλυπτού Βασ. Καπάνταη ΣΑΤΑ 23. Προμήθεια φωτοτυπικού scanner σχεδίων ΣΑΤΑ 24. Προμήθεια λογισμικού & ηλεκτρονικού υλικού και ασφαλείας 25. Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ & εκτυπωτών 26. Συντήρηση & Αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού & ασφαλείας συστημάτων 27. Αναπλάσεις παιδικών χαρών Διαμόρφωση ανοικτών αθλοπαιδιών Δημοτικού Γυμναστηρίου σε κλειστούς 29. Συντήρηση καυστήρων και λεβήτων αθλητικών εγκαταστάσεων Αρτάκης 30. Αντικατάσταση δαπέδων αθλητικών χώρων Συντήρηση μηχανοστασίων και αντλιοστασίων κολυμβητικής πισίνας 32.Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων 33. Διαμορφώσεις και επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων 34. Συντήρηση φίλτρων κολυμβητηρίου ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ : ΙV. ΟΔΟΠΟΙΪΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ 1. Διαμορφώσεις πεζοδρομίων - πεζοδρόμων ΣΑΤΑ Ασφαλτοτάπητες οδών 2012 ΣΑΤΑ Κάλυψη μεμονωμένων λάκων οδών ΣΑΤΑ Ανάπλαση οδών Ομήρου ΣΑΤΑ Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 4

5 6. Προμήθεια κυκλοφορ. Πινακίδων ΣΑΤΑ 7. Διαμόρφωση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ ΣΑΤΑ Επισκευή και συντήρηση πεζόδρομων & ΣΑΤΑ κοινοχρήστων χώρων 9. Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων Αντικατάσταση φθαρμένων ρείθρων ΣΑΤΑ 11. Προμήθεια μεταλικών στοιχείων πεζοδρομίων & οριοδεικτών ΣΑΤΑ 12.Προμήθεια κιγκλιδωμάτων κοινοχρ. Χώρων ΣΑΤΑ 13. Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομείγματος ΣΑΤΑ Ανακατασκευή πεζοδρομίων ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙV: V. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α. ΑΚΑΘΑΡΤΑ 1. Κατασκευή εξωτ. Διακλαδώσεων ακαθαρτ Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης ΣΑΤΑ Ανακατασκευή-Αντικατάσταση φθαρμένου ΣΑΤΑ αγωγού ακαθάρτων ΣΥΝΟΛΟ Α : Β. ΟΜΒΡΙΑ 1. Κατασκευή αγωγών ομβρίων περιοχής Ελ. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Βενιζέλου-Κοραή Σοφούλη 2. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ΣΑΤΑ Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ΣΑΤΑ 5. Απολύμανση υπάρχοντος δικτύου ομβρίων ΣΑΤΑ υδάτων 6. Συντήρηση-Επισκευή σχαρών-μετώπων ΣΑΤΑ φρεατίων υδροσυλλογής. 7. Συντήρηση αγωγού ομβρίων Αγ.Φωτεινής ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Β : ΣΥΝΟΛΟ V (A+B): VI. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α. ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1. Η/Φ οδών ΣΑΤΑ Συντήρηση ηλεκτ/κων εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων 3. Συντήρηση ηλεκτρ. Διανομών Κεντρ. Πλατείας ΣΑΤΑ Συντήρηση & Επισκευή επιστυλίων χριστουγεν. Στολισμού 5. Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και μηχανημάτων εξαερισμού 6. Ηλεκτρολογικές εργασίες ασθενών ρευμάτων σε δημοτικά κτίρια 7. Εγκατάσταση πυροπροστασίας Δημοτ Γυμναστηρίου Αρτάκης 8. Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης δημοτικού γυμναστηρίου 9. Συντήρηση εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού Συντήρηση εγκαταστάσεων και επισκευή σειρήνων πολιτικής άμυνας ΣΥΝΟΛΟ Α :

6 Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η/Φ 1. Προμήθεια λαμπτήρων 2. Προμήθεια μετασχηματιστών εκκινητών και εναυστήρων 3. Προμήθεια ηλεκτρ. Υλικού για κτίρια 4. Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων & καλυμμάτων οδοφωτισμού 5. Προμήθεια αντλιών 6. Προμήθεια συσκευών προστασίας τάσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών 7. Προμήθεια συναγερμών για δημοτ. Κτίρια 8. Προμήθεια φωτεινών επιγραφών 9. Προμήθεια σειρήνων πολιτικής προστασίας 10. Προμήθεια ηλεκτρον. Πινακίδων πληροφόρησης πολιτών 11. Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας ΣΥΝΟΛΟ Β : ΣΥΝΟΛΟ VI (Α+Β) VIΙ. ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Προμελέτη κτιρίου Πλαστήρα Μελέτη νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αρχιτεκτονική μελέτη οδού Πλαστήρα ,04 ΣΥΝΟΛΟ VII : ,04 VIΙΙ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 1. Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκ/των 2. Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους Προμήθεια εργαλείων εργατών-σαρώθρων 4. Προμήθεια υπερκατασκευής οχημάτων 5. Προμήθεια σκούπας μηχανικής απορροφητικής Προμήθεια σπαστήρα Προμήθεια Ι.Χ.Ε. για τις Υπηρεσίες 8. Προμήθεια mini απορριμματοφόρου Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου πλυντηρίου 10. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Προμήθεια ενός (1) τράκτορα Προμήθεια mini buses για τις Δημοτικές Συγκοινωνίες 13. Προμήθεια καλάθων απορριμμάτων 14. Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 15. Προμήθεια ζαντών 16. Προμήθεια απολυμαντικού- χημικού υγρού για κάδους 17. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 18. Προμήθεια φυσικού αερίου 19. Προμήθεια πετρελαίου Προμήθεια βενζίνης Προμήθεια λιπαντικών 22. Προμήθεια πομποδεκτών ασύρματης επικοινωνίας φορτηγών 23. Προμήθεια ανταλλακτικών βουρτσών σαρώθρων 6

7 24. Προμήθεια οικοδομικών υλικών 25. Συντήρηση και επισκευή ελαστικών Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθαριστικών μηχ/των 27. Μισθώματα μεταφορικών μέσων 28. Προμήθεια πυροσβεστήρων 29.Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ΣΥΝΟΛΟ Α : Β. ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων ΣΥΝΟΛΟ Β : ΣΥΝΟΛΟ VIII(Α+Β) ΙΧ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Α. ΕΡΓΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 1.Διαμόρφωση εισόδου Δημοτ. Νεκροταφείου ΣΑΤΑ Κατασκευή οστεοφυλακείων ΣΑΤΑ Αγιογράφηση Ιερού Ναού Καθαρισμός σχαρών συντήρηση δικτύου Δημοτ. Νεκροταφείου 5. Απολύμανση χώρων Δημοτικού Νεκροταφείου ΣΥΝΟΛΟ Α : Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών κ.λ.π. 2. Προμήθεια κηρού 3. Προμήθεια εκκλησιαστικών ειδών 4. Προμήθεια μεταλλικών κιβωτίων ΣΥΝΟΛΟ Β : ΣΥΝΟΛΟ ΙΧ (Α+Β) Χ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1. Προμήθεια στολών 2. Προμήθεια ενός (1) ΙΧΕ αυτοκινήτου Προμήθεια δύο (2) δικύκλων Προμήθεια PDA και ειδικών θερμικών εκτυπωτών ΣΥΝΟΛΟ Χ : 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, VIII, IX,Χ : ,04 Υποσημείωση : Στο παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω έργα για τους εξής λόγους. 1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΛΛΟΥ: Έχει δημοπρατηθεί τα έργα συνεχίζονται 2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ: Έχει δημοπρατηθεί 3. ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ Σ.Σ. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ: Θα μπει στο Τ.Π. όταν επιβεβαιωθεί ο φορέας υλοποίησης του έργου. 4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Σ.Σ. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ: Θα μπεί στο Τ.Π..όταν επιβεβαιωθεί ο φορέας υλοποίησης του έργου. 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΙΝΩΠΗΣ: Το έργο θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Αττικής 7

8 6. ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΌ ΟΔΟΥ ΑΡΤΑΚΗΣ: Το έργο θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Αττικής Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κούπας Ευστάθιος, Νάνου Δήμητρα, Καραμουσαλής Γεώργιος, Δημάκης Ιωάννης και Δαρζέντα Μαρία ψήφισαν θετικά με επιφύλαξη διότι υπήρχαν αθροιστικά λάθη στο Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 17/11/2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 34/2013 Περί : Α Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 34/2013 Περί : Α Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 34/2013

Διαβάστε περισσότερα

δράσης του ΝΠΔΔ «Εθνική Στέγη».

δράσης του ΝΠΔΔ «Εθνική Στέγη». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής :

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 2/2/2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 16/2010 Περί :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 80/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περί : Διαγραφής χρεώσεων από βεβ. καταλόγους

Περί : Διαγραφής χρεώσεων από βεβ. καταλόγους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από Δημόκλεια.

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης 16/7/2014 Kατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 337/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 337/2014 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 65984/7..204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 337/204 ΘΕΜΑ Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 238/2013 Γραφείο Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη οριστικών μελετών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση - Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την περιβαλλοντική

Σύνταξη οριστικών μελετών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση - Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την περιβαλλοντική ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών ΔΡΑΣΗ 1.1.1: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΡΑΣΗ 1.1.2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Αριθ. Απόφασης 350/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 17 ης Αριθµός απόφασης : 203/2012 31/10/2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 212/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 212/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 93/2013

Αρ. Απόφασης: 93/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα