Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών"

Transcript

1 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58

2 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount Λήψη φωτογραφιών ανάλογα με το θέμα σας Χρήση των λειτουργιών λήψης Χρήση των λειτουργιών προβολής Λίστα λειτουργιών Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή Άλλα SLT-A58

3 Ελληνικά Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθμούς σε κάθε περίπτωση που θα επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν. Αριθμός μοντέλου SLT-A58 Σειριακός αριθμός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Αν το σχήμα του φις δεν ταιριάζει στην πρίζα παροχής ρεύματος, χρησιμοποιείστε έναν προσαρμογέα κατάλληλου τύπου για την πρίζα σας. ΠΡΟΣΟΧΗ Μπαταρία Αν δε μεταχειριστείτε σωστά τη μπαταρία, αυτή μπορεί να διαρραγεί, να προκαλέσει φωτιά, ή ακόμα και χημικά εγκαύματα. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις. Μην αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία. Μη διαρρήξετε τη μπαταρία και μην την εκθέσετε σε οποιασδήποτε μορφής καταπονήσεις, όπως σφυροκόπημα, ρίψη στο έδαφος, ή ποδοπάτημα. Μη βραχυκυκλώσετε τη μπαταρία και μην επιτρέψετε την επαφή μεταλλικών αντικειμένων με τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Μην εκθέσετε τη μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 60 C, όπως να την αφήσετε εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου σταθμευμένου στον ήλιο. Μην εκθέσετε τη μπαταρία σε φωτιά. Μην πιάνετε μπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν πάθει ζημιά, ή παρουσιάζουν διαρροή. Φροντίστε να φορτίζετε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας ένα γνήσιο φορτιστή μπαταριών της Sony, ή μια συσκευή που μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία. Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από τα μικρά παιδιά. Διατηρήστε τη μπαταρία στεγνή. Αντικαταστήστε τη μόνο με την ίδια ή ισοδύναμου τύπου μπαταρία που προτείνεται από τη Sony. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Φορτιστής μπαταριών Ακόμα και αν η λυχνία CHARGE δεν είναι φωτισμένη, ο φορτιστής των μπαταριών δεν είναι αποσυνδεδεμένος από την πηγή τροφοδοσίας ρεύματος AC (ηλεκτρικό δίκτυο) όσο είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ενώ χρησιμοποιείτε το φορτιστή μπαταριών, διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα. 2

4 Σημείωση για τους Πελάτες στην Ευρώπη Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από, ή για λογαριασμό της Sony Corporation, Konan Minato-ku, Tokyo, Japan. Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των προϊόντων ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα σέρβις ή εγγύησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης. Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια τα οποία έχουν τεθεί με την Οδηγία EMC για τη χρήση καλωδίων σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα. Προσοχή Ηλεκτρομαγνητικά πεδία με συγκεκριμένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της φωτογραφικής μηχανής. Σημείωση Εάν λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων η μετάδοση δεδομένων διακοπεί στη μέση (αποτύχει), επανεκκινήστε την εφαρμογή, ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB, κλπ.). 3

5 Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε μερικές μπαταρίες αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση της μπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 4

6 Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας...10 Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων Αναγνώριση των λειτουργικών μερών της συσκευής...13 Εμπρός μέρος Πίσω μέρος...14 Επάνω μέρος...15 Πλαϊνά μέρη/κάτω μέρος...16 Φακός...18 Φόρτιση της μπαταρίας...19 Τοποθέτηση της μπαταρίας / κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά)...21 Κάρτες μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε...23 Προσαρμογή ενός φακού...24 Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής και ρύθμιση του ρολογιού...27 Πριν τη λήψη...29 Ρύθμιση του σκοπεύτρου ως προς την οπτική οξύτητα (ρύθμιση διοπτρίας) Σωστό κράτημα της φωτογραφικής μηχανής...29 Λήψη και προβολή φωτογραφιών Λήψη φωτογραφιών...30 Εγγραφή ταινιών Αναπαραγωγή εικόνων...33 Διαγραφή εικόνων (Delete)...34 Λήψη φωτογραφιών ανάλογα με το θέμα σας Ρύθμιση της γωνίας της οθόνης LCD Επιλογή μιας λειτουργίας λήψης...36 Superior Auto Επιλογή Σκηνικού...38 Sweep Panorama...39 Tele-zoom Cont. Priority AE

7 Χρήση των λειτουργιών λήψης Χρήση του φλας...41 Ρύθμιση της φωτεινότητας της εικόνας...43 Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης...45 Αλλαγή των ενδείξεων της οθόνης πληροφοριών εγγραφής (DISP)...46 Ρύθμιση του μεγέθους της εικόνας...47 Μέγεθος Εικόνας...47 Πανόραμα: Μέγεθος...47 Χρήση των λειτουργιών προβολής Μεγέθυνση εικόνων...48 Εμφάνιση της λίστας εικόνων στην οθόνη...49 Προβολή εικόνων σε μια οθόνη TV...50 Λίστα λειτουργιών Λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν με τα πλήκτρα/διακόπτες...51 Επιλογή μιας λειτουργίας με το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)...52 Λειτουργίες που μπορούν να επιλεγούν με το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)...53 Λειτουργίες που επιλέγονται με το πλήκτρο MENU...55 Χρήση της λειτουργίας οδήγησης της φωτογραφικής μηχανής...62 Οδηγός Λειτουργιών της Φωτογραφικής μηχανής (In-Camera Guide)...62 Συμβουλές Λήψης...62 Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή Τι μπορείτε να κάνετε με το λογισμικό...64 Τι μπορείτε να κάνετε το Play Memories Home...64 Τι μπορείτε να κάνετε με το Image Data Converter...65 Εγκατάσταση του λογισμικού...66 Εγκατάσταση του Play Memories Home...66 Προβολή του Play Memories Home Help Guide...66 Εγκατάσταση του Image Data Converter...67 Προβολή του Image Data Converter Guide...67 Εγκατάσταση του Remote Camera Control...68 Επιλογή της μεθόδου δημιουργίας ενός δίσκου με ταινίες...69 Δημιουργία ενός δίσκου χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή...70 Δημιουργία ενός δίσκου με μια άλλη συσκευή που δεν είναι υπολογιστής

8 Άλλα Λίστα των εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη...71 Διαθέσιμες λειτουργίες για κάθε λειτουργία λήψης...74 Διαθέσιμες λειτουργίες του φλας...75 Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή (Εγχειρίδιο α)...76 Έλεγχος του αριθμού εγγράψιμων εικόνων χρόνος εγγραφής...77 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

9 Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας Διαδικασία λήψης Αυτή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει δύο τρόπους λήψης: τη λειτουργία οθόνης LCD με χρήση της οθόνης LCD και τη λειτουργία σκοπεύτρου με χρήση του σκοπεύτρου. Σημειώσεις σχετικά με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες με αυτή τη φωτογραφική μηχανή Για να ελέγξετε αν είναι συσκευή συμβατή με i ή συμβατή με i, αναζητήστε τα παρακάτω σήματα στο κάτω μέρος της φωτογραφικής μηχανής. Συσκευή συμβατή με i: 60i Συσκευή συμβατή με i: 50i Δεν παρέχεται αποζημίωση για το περιεχόμενο της εγγραφής Δεν μπορείτε να αποζημιωθείτε για το περιεχόμενο της εγγραφής στην περίπτωση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγραφή ή αναπαραγωγή λόγω βλάβης της φωτογραφικής μηχανής, μιας κάρτας μνήμης, κλπ. Σύσταση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Για να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αντιγράφετε πάντα τα δεδομένα σας σε ένα άλλο μέσο. Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη LCD, το ηλεκτρονικό σκόπευτρο, το φακό και τον αισθητήρα εικόνας Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και το ηλεκτρονικό σκόπευτρο κατασκευάζονται με χρήση πολύ υψηλής τεχνολογίας και γι αυτόν τον 8 λόγο περισσότερο από το 99,99% των πίξελ είναι ενεργά και κατάλληλα για αποτελεσματική χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν μερικές μικροσκοπικές μαύρες κουκκίδες και / ή φωτεινές κουκκίδες (λευκές, κόκκινες, μπλε, ή πράσινες) οι οποίες εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη LCD και το ηλεκτρονικό σκόπευτρο. Αυτές οι κουκκίδες είναι φυσιολογικές, οφείλονται στην διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο την εικόνα που καταγράφεται. Μην κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή από την οθόνη LCD. Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή σε άμεσο ηλιακό φως και μη σκοπεύετε προς τον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εσωτερικό μηχανισμό. Αν το ηλιακό φως εστιαστεί σε κάποιο κοντινό αντικείμενο, μπορεί να προκληθεί φωτιά. Υπάρχει ένας μαγνήτης στο πίσω μέρος και γύρω από τον περιστρεφόμενο άξονα της άρθρωσης της οθόνης LCD. Μην πλησιάζετε στην οθόνη LCD οτιδήποτε μπορεί να επηρεαστεί εύκολα από μαγνήτες, όπως δισκέττες, ή πιστωτικές κάρτες. Μπορεί να παραμένει ένα ίχνος της εικόνας στην οθόνη σε μέρη με χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Αν θέσετε σε λειτουργία τη φωτογραφική μηχανή σε ένα μέρος με χαμηλή θερμοκρασία, η οθόνη μπορεί να σκοτεινιάσει προσωρινά. Όταν η φωτογραφική μηχανή θερμανθεί, η οθόνη θα λειτουργήσει κανονικά.

10 Η εικόνα που καταγράφεται ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα που εμφανιζόταν στην οθόνη πριν την εγγραφή. Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή για μεγάλα χρονικά διαστήματα Όταν πραγματοποιείτε συνεχώς λήψη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής αυξάνεται. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα ορισμένο επίπεδο, εμφανίζεται το σήμα στην οθόνη και η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα. Αν η κάμερα απενεργοποιηθεί, αφήστε τη για 10 λεπτά ή περισσότερο για να επιτρέψετε στη θερμοκρασία στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής να μειωθεί σε ασφαλές επίπεδο. Σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής αυξάνεται γρήγορα. Όταν αυξηθεί η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να χειροτερέψει. Συστήνεται να περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής πριν συνεχίσετε τη λήψη. Η επιφάνεια της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να θερμανθεί. Αυτό δεν είναι ένδειξη βλάβης. 9

11 Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας Σημειώσεις σχετικά με την εισαγωγή ταινιών AVCHD σε έναν υπολογιστή Όταν εισάγετε ταινίες AVCHD σε έναν υπολογιστή, στους υπολογιστές με Windows, χρησιμοποιείστε το λογισμικό PlayMemories Home. Σημειώσεις σχετικά με την αναπαραγωγή ταινιών σε άλλες συσκευές Αυτή η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί το MPEG-4 AVC/Η.264 High Profile για την εγγραφή σε φορμά AVCHD. Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί σε φορμά AVCHD με αυτή τη φωτογραφική μηχανή δεν μπορούν να αναπαραχθούν με τις παρακάτω συσκευές. - Άλλες συσκευές συμβατές με το φορμά AVCHD που δεν υποστηρίζουν το High Profile - Συσκευές μη συμβατές με το φορμά AVCHD Αυτή η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί επίσης το MPEG-4 AVC/Η.264 Main Profile για την εγγραφή σε φορμά MP4. Για αυτό το λόγο, οι ταινίες που έχουν εγγραφεί σε φορμά MP4 με αυτή τη φωτογραφική μηχανή δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε συσκευές διαφορετικές από αυτές που υποστηρίζουν το MPEG-4 AVC/Η.264. Οι δίσκοι που έχουν εγγραφεί με ποιότητα εικόνας HD (υψηλή ευκρίνεια) μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε συσκευές συμβατές με το φορμά AVCHD. Οι συσκευές αναπαραγωγής και εγγραφής DVD δεν μπορούν να αναπαράγουν δίσκους με ποιότητα εικόνας HD, διότι δεν είναι συμβατές με το φορμά AVCHD. Επίσης, οι συσκευές αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD ενδέχεται να μην μπορούν να αποβάλλουν τους δίσκους 10 ποιότητας εικόνας HD. Προειδοποίηση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα Τα πνευματικά δικαιώματα των τηλεοπτικών προγραμμάτων, των κινηματογραφικών ταινιών, των βιντεοταινιών και άλλων ειδών μπορεί να είναι κατοχυρωμένα. Άνευ αδείας εγγραφή τέτοιου υλικού μπορεί να αντίκειται στις διατάξεις των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι εικόνες που έχουν αναπαραχθεί και δεν είναι πραγματικές εικόνες που έχουν ληφθεί χρησιμοποιώντας αυτή τη φωτογραφική μηχανή. Σχετικά με τα δεδομένα τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης Τα δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν υπό τις παρακάτω συνθήκες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης: σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 C και με χρήση μιας μπαταρίας που είχε φορτιστεί για περίπου μια ώρα από τη στιγμή που έσβησε η λυχνία φόρτισης.

12 Όνομα μοντέλου Το εγχειρίδιο αυτό καλύπτει αρκετά μοντέλα, εξοπλισμένα με διαφορετικούς φακούς. Το όνομα του μοντέλου διαφέρει, ανάλογα με τον παρεχόμενο φακό. Τα διαθέσιμα μοντέλα ποικίλουν, ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Όνομα μοντέλου SLT-A58K SLT-A58M SLT-A58Y Φακός DT18-55 mm DT18-135mm DT18-55 mm και DT mm 11

13 Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων Ελέγξτε πρώτα το όνομα μοντέλου της φωτογραφικής μηχανής σας (σελίδα 11). Τα αξεσουάρ που παρέχονται διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο. Ο αριθμός σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθμό τεμαχίων. Κάλυμμα σώματος (1) (Προσαρμοσμένο στη φωτογραφική μηχανή) Κοινά αξεσουάρ για όλα τα μοντέλα Φωτογραφική μηχανή (1) Φορτιστής μπαταρίας BC-VM10A (1) Καλώδιο ρεύματος (1)* (δεν παρέχεται στις Η.Π.Α. και τον Καναδά) * Με τη φωτογραφική μηχανή σας ενδέχεται να παρέχονται πολλαπλά καλώδια ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο για τη χώρα/ περιοχή σας. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP- FM500H (1) Καλώδιο USB Micro (1) Κάλυμμα προσοφθάλμιου φακού (1) (Προσαρμοσμένο στη φωτογραφική μηχανή) Οδηγίες Χρήσης (Αυτό το εγχειρίδιο) (1) SLT-A58K Φακός ζουμ DT18-55 mm (1) / Πρόσθιο κάλυμμα φακού (1) / Κάλυμμα συσκευασίας (1) SLT-A58Μ Φακός ζουμ DT18-55 mm (1) / Πρόσθιο κάλυμμα φακού (1) / Οπίσθιο κάλυμμα φακού (1) / Καλύπτρα φακού (1) SLT-A58Y Φακός ζουμ DT18-55 mm (1) / Πρόσθιο κάλυμμα φακού (1) / Κάλυμμα συσκευασίας (1) Φακός ζουμ DT mm (1) / Πρόσθιο κάλυμμα φακού (1) / Οπίσθιο κάλυμμα φακού (1) / Καλύπτρα φακού (1) Ιμάντας ώμου (1) 12

14 Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Αναγνώριση των λειτουργικών μερών της συσκευής Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, δείτε τις σελίδες σε παρένθεση. Μπροστινό μέρος 1)Κλείστρο (30) 2) Διακόπτης λειτουργίας (POWER) (27) 3) Επιλογέας ελέγχου (33, 36) 4) Λυχνία χρονοδιακόπτη (45) 5) Επαφές φακού* 6) Κάτοπτρο* Το κάτοπτρο αυτό είναι κατασκευασμένο από διαφανές φιλμ. Μην αγγίζετε το κάτοπτρο. Το κάτοπτρο μπορεί να λερωθεί ή να παραμορφωθεί και η ποιότητα εικόνας και οι επιδόσεις της φωτογραφικής μηχανής να υποβαθμιστούν. 7)Πλήκτρο προεπισκόπησης (51) / Πλήκτρο Μεγέθυνσης Εστίασης (51) 8)Βάση φακού 9) Ενσωματωμένο φλας* (41) 10) Μικρόφωνο** 11) Επιλογέας θέσης λειτουργίας (36) 12) Πλήκτρο (Ανοίγματος του φλας) (41) 13) Ένδειξη τοποθέτησης (24) 14) Πλήκτρο απελευθέρωσης του φακού (25) 15) Διακόπτης λειτουργίας εστίασης (51) * Μην αγγίζετε απ ευθείας αυτά τα σημεία. ** Μην καλύπτετε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινιών. Ενδέχεται να σημειωθεί θόρυβος ή χαμηλή ένταση ήχου. Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής 13

15 Αναγνώριση των λειτουργικών μερών της συσκευής Πίσω μέρος 1) Αισθητήρες προσοφθάλμιου φακού 2) Σκόπευτρο* Όταν κοιτάζετε μέσα από το σκόπευτρο, ενεργοποιείται η λειτουργία σκοπεύτρου και όταν απομακρύνετε το πρόσωπό σας από το σκόπευτρο, η λειτουργία οθόνης επανέρχεται στη λειτουργία οθόνης LCD. 3) Επιλογέας ρύθμισης διοπτρίας (29) 4) Οθόνη LCD (71) 5) Κάλυμμα προσοφθάλμιου φακού 6) Για τη λήψη: πλήκτρο Fn (Λειτουργιών) (52, 53) Για την προβολή: πλήκτρο (Περιστροφή εικόνας) (51) Πλήκτρο Κλειδώματος AF (53) 9) Πλήκτρο (In-Camera Guide) (62) Για την προβολή: πλήκτρο (Διαγραφή) (34) 10) Πλήκτρο (Αναπαραγωγή) (33) * Μην αγγίζετε απ ευθείας αυτό το σημείο. 7) Πλήκτρο ελέγχου v/v/b/b DISP (Εμφάνιση) (46) / WB (Ισορροπία Λευκού) (54) (Οδήγηση) (45) / (Εφφέ Εικόνας) (54) 8) Πλήκτρο ελέγχου (Enter) πλήκτρο AF (53) 14

16 Αναγνώριση των λειτουργικών μερών της συσκευής Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, δείτε τις σελίδες σε παρένθεση. Μπροστινό μέρος Πάνω μέρος 1) Πολλαπλή υποδοχή αξεσουάρ 1)2) 2) Πλήκτρο MENU (55) 3) Ένδειξη θέσης αισθητήρα εικόνας 4) Πλήκτρο FINDER/LCD (51) 5) Πλήκτρο ZOOM (51) 6) Πλήκτρο ISO (51) 7) Για τη λήψη: Πλήκτρο (Έκθεση) (43)/ πλήκτρο AV (Τιμής Διαφράγματος) (51) Για την προβολή: πλήκτρο (Μεγέθυνση) (48) 8) Για τη λήψη: πλήκτρο AEL (κλείδωμα Αυτόματης Έκθεσης) (51) Για την προβολή: Πλήκτρο (Σμίκρυνση) (48) πλήκτρο (Ευρετήριο εικόνων) (49) 9) Πλήκτρο MOVIE (32) περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αξεσουάρ που προορίζονται για την υποδοχή αξεσουάρ. Η λειτουργία με αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών δεν είναι εγγυημένη. 2) Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αξεσουάρ που προορίζονται για την Υποδοχή Αξεσουάρ με Αυτόματο Κλείδωμα, χρησιμοποιώντας τον Προσαρμογέα Υποδοχής Αξεσουάρ (πωλείται χωριστά). 1) Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά αξεσουάρ με την πολλαπλή υποδοχή αξεσουάρ, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της Sony, ή συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο της Sony ή το τοπικό σέρβις της Sony στην 15

17 Αναγνώριση των λειτουργικών μερών της συσκευής Πλαϊνά μέρη / Κάτω μέρος 1) Άγκιστρα για τον ιμάντα ώμου Προσαρμόστε και τα δύο άκρα του ιμάντα στη φωτογραφική μηχανή. 2) Ηχείο 3) Ακροδέκτης DC IN Αν συνδέσετε το Μετασχηματιστή AC AC-PW10AM (πωλείται χωριστά) στη φωτογραφική μηχανή, θέστε την εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια συνδέστε το φις του μετασχηματιστή AC στον ακροδέκτη DC IN της φωτογραφικής μηχανής. 4) mακροδέκτης μικροφώνου Όταν συνδεθεί ένα εξωτερικό μικρόφωνο, το εσωτερικό μικρόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν το εξωτερικό μικρόφωνο είναι τύπου plugin-power, το μικρόφωνο τροφοδοτείται με ενέργεια από τη φωτογραφική μηχανή. 5) Ακροδέκτης HDMI micro (50) 6) Τερματικό USB Multi/Micro (66) Υποστηρίζει συμβατές συσκευές Micro USB. 16

18 Αναγνώριση των λειτουργικών μερών της συσκευής 7) Θυρίδα εισαγωγής μπαταρίας (21) 8) Κάλυμμα μπαταρίας (21) 9) Υποδοχή τριπόδου Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο με μήκος βίδας μικρότερο από 5.5 mm. Εάν χρησιμοποιήσετε ένα τρίποδο με μήκος βίδας μεγαλύτερο από 5.5 mm δεν θα μπορέσετε να προσαρμόσετε σταθερά τη φωτογραφική μηχανή και ενδέχεται να της προκαλέσετε ζημιά. 10) Λυχνία προσπέλασης (22) 11) Θυρίδα εισαγωγής κάρτας μνήμης (21) 12) Κάλυμμα κάρτας μνήμης (21) Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής 17

19 Αναγνώριση των λειτουργικών μερών της συσκευής Φακός DT mm F SAM ΙΙ (Παρέχεται με την SLT-A58K/ A58Y) DT mm F4-5.6 SAM (Παρέχεται με την SLT-A58Y) DT mm F SAM (Παρέχεται με την SLT-A58M) 1) Δακτύλιος εστίασης 2) Δακτύλιος ζουμ 3) Κλίμακα εστιακής απόστασης 4) Δείκτης εστιακής απόστασης 5) Επαφές φακού 6) Διακόπτης λειτουργίας εστίασης 7) Δείκτης τοποθέτησης 8) Δείκτης καλύπτρας φακού 9) Διακόπτης κλειδώματος ζουμ Οι φακοί DT mm F SAM ΙΙ/ DT mm F4-5.6 SAM/ DT mm F SAM είναι σχεδιασμένοι για φωτογραφικές μηχανές Sony τύπου A-mount (μοντέλα εξοπλισμένα με αισθητήρα εικόνας μεγέθους APS-C). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους φακούς σε φωτογραφικές μηχανές 35 mm. Για φακούς διαφορετικούς από τους DT mm F SAM ΙΙ/ DT mm F4-5.6 SAM/ DT mm F SAM, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το φακό. 18

20 Φόρτιση της μπαταρίας Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, φροντίστε να φορτίσετε τη μπαταρία InfoLITHIUM NP-FM500H (παρέχεται). Η μπαταρία InfoLITHIUM μπορεί να φορτιστεί ακόμα και αν δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αν δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Η μπαταρία αποφορτίζεται σιγά-σιγά, ακόμα και όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Για να αποφύγετε να χάσετε κάποια ευκαιρία για λήψη, ελέγξτε την εναπομένουσα ενέργεια της μπαταρίας πριν τη λήψη. 1 Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή. Ωθήστε την μπαταρία μέχρι να κάνει κλικ. Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής 19

21 Φόρτιση της μπαταρίας Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στην 2 πρίζα. Φως αναμμένο: Φορτίζει Φως σβηστό: Ολοκλήρωση φόρτισης Χρόνος φόρτισης Περίπου 175 λεπτά Λυχνία CHARGE Φις Χρόνος που χρειάζεται για την πλήρη φόρτιση μιας τελείως άδειας μπαταρίας σε θερμοκρασία 25 C. Η λυχνία CHARGE σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Για τις χώρες/περιοχές εκτός Η.Π.Α. και Καναδά Για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά Λυχνία CHARGE Προς την πρίζα Σημειώσεις Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει, ανάλογα με την εναπομένουσα ενέργεια της μπαταρίας και τις συνθήκες φόρτισης. Συστήνουμε να φορτίζετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 C και 30 C. Ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτίσετε ικανοποιητικά τη μπαταρία έξω από αυτό το εύρος θερμοκρασιών. Συνδέστε τον φορτιστή της μπαταρίας σε μια πρίζα που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. 20

22 Τοποθέτηση της μπαταρίας / κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά) Ανοίξτε το κάλυμμα πιέζοντας τον 1 μοχλό ανοίγματος του καλύμματος. Εισάγετε την μπαταρία μέχρι μέσα 2 ενώ πιέζετε τον μοχλό κλειδώματος με την άκρη της μπαταρίας. Κλείστε το κάλυμμα. 3 Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας 4 μνήμης μετατοπίζοντάς το. Μοχλός κλειδώματος Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής 21

23 Τοποθέτηση της μπαταρίας / κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά) Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης. 5 Με την κομμένη γωνία προσανατολισμένη όπως φαίνεται στην εικόνα, εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι να κάνει κλικ. Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία είναι σωστά προσανατολισμένη. Κλείστε το κάλυμμα. 6 Για να αφαιρέσετε την μπαταρία Θέστε εκτός λειτουργίας τη φωτογραφική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι η δόνηση της φωτογραφικής μηχανής έχει σταματήσει και τόσο η οθόνη LCD όσο και η λυχνία προσπέλασης (σελίδα 17) έχουν σβήσει. Στη συνέχεια, μετατοπίστε τον μοχλό κλειδώματος σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους για να αφαιρέσετε τη μπαταρία. Προσέξτε να μην σας πέσει η μπαταρία. Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φωτισμένη η λυχνία προσπέλασης και στη συνέχεια ανοίξτε το κάλυμμα και ωθήστε την κάρτα μνήμης μια φορά προς τα μέσα. Μοχλός κλειδώματος 22

24 Τοποθέτηση της μπαταρίας / κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά) Για να ελέγξετε την εναπομένουσα ενέργεια της μπαταρίας Η παρεχόμενη μπαταρία είναι μια μπαταρία ιόντων λιθίου η οποία μπορεί να ανταλλάσσει διάφορα δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας με τη φωτογραφική μηχανή σας. Εμφανίζεται ο εναπομένων χρόνος διάρκειας της μπαταρίας σε μορφή ποσοστού επί τοις εκατό, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της φωτογραφικής μηχανής σας. Battery Μπαταρία Στάθμη exhausted. εξαντλημένη Battery level μπαταρίας Δεν μπορείτε Υψηλή You cannot shoot igh Χαμηλή Low να τραβήξετε άλλες any φωτογραφίες. more pictures. Διαθέσιμες κάρτες μνήμης Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τύπους καρτών μνήμης με αυτή τη φωτογραφική μηχανή. Ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία όλων των τύπων καρτών μνήμης με αυτή τη φωτογραφική μηχανή. Τύπος κάρτας μνήμης Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo Κάρτα μνήμης SD Κάρτα μνήμης SDHC Κάρτα μνήμης SDXC Φωτογραφίες Ταινίες (Mark 2) (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) Ονομασία σε αυτό το εγχειρίδιο Memory Stick PRO Duo Memory Stick XC Duo Κάρτα SD Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Σημειώσεις Οι εικόνες που εγγράφονται σε ένα μέσο Memory Stick XC-HG Duo ή μια κάρτα μνήμης SDXC δεν μπορούν να εισαχθούν ή να αναπαραχθούν σε υπολογιστές ή συσκευές AV που δεν είναι συμβατές με το exfat. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή με το exfat πριν τη συνδέσετε με τη φωτογραφική μηχανή. Αν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με μη συμβατή συσκευή, ίσως εμφανιστεί η προτροπή να διαμορφώσετε την κάρτα. Μη διαμορφώνετε ποτέ την κάρτα σε απάντηση αυτής της προτροπής, γιατί θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που περιέχει η κάρτα (το exfat είναι το σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται στις κάρτες μνήμης SDXC). 23

25 Προσαρμογή ενός φακού Αφαιρέστε το κάλυμμα του 1 σώματος από τη φωτογραφική μηχανή και το κάλυμμα συσκευασίας από το πίσω μέρος του φακού. Όταν αλλάζετε το φακό, πραγματοποιήστε γρήγορα την αλλαγή μακριά από μέρη με σκόνη για να αποφύγετε την είσοδο σκόνης στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής. Όταν πραγματοποιείτε λήψη, αφαιρέστε το πρόσθιο κάλυμμα φακού από το μπροστινό μέρος του φακού. Προσαρμόστε το φακό 2 ευθυγραμμίζοντας τις πορτοκαλί ενδείξεις (δείκτες τοποθέτησης) που υπάρχουν στον φακό και στη φωτογραφική μηχανή. Πρόσθιο κάλυμμα φακού Κάλυμμα συσκευασίας Κάλυμμα σώματος Στρέψτε τον φακό δεξιόστροφα 3 μέχρι να κάνει κλικ και να κλειδώσει στη θέση του. Φροντίστε να τοποθετήσετε ίσια το φακό. Πορτοκαλί ενδείξεις 24

26 Προσαρμογή ενός φακού Σημειώσεις Όταν προσαρμόζετε ένα φακό, μην πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του φακού. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη όταν προσαρμόζετε ένα φακό. Οι φακοί E-mount δεν είναι συμβατοί με αυτή τη φωτογραφική μηχανή. Όταν χρησιμοποιείτε ένα φακό ο οποίος διαθέτει μια υποδοχή τριπόδου, προσαρμόστε το φακό στο τρίποδο χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη υποδοχή τριπόδου για να ισορροπήσετε το βάρος του φακού. Όταν μεταφέρετε τη φωτογραφική μηχανή ενώ είναι προσαρμοσμένος σε αυτή ο φακός, φροντίστε να κρατάτε σταθερά τόσο τη φωτογραφική μηχανή, όσο και το φακό. Μην πιάνετε κανένα μέρος του φακού που προεξέχει και χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της εστίασης ή του ζουμ. Αφαίρεση του φακού Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης 1 του φακού μέχρι το τέρμα της διαδρομής του και στρέψτε τον φακό αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει. Τοποθετήστε ξανά τα καλύμματα 2 στο μπροστινό και πίσω μέρος του φακού και το κάλυμμα σώματος στη φωτογραφική μηχανή. Πριν προσαρμόσετε τα καλύμματα, αφαιρέστε από αυτά τη σκόνη. Δεν παρέχεται οπίσθιο κάλυμμα φακού με το Κιτ Φακού DT mm F SAM ΙΙ. Για να αποθηκεύσετε το φακό όταν έχει αφαιρεθεί από τη φωτογραφική μηχανή, αγοράστε ένα Οπίσθιο Κάλυμμα Φακού ALC-R55. Πλήκτρο απελευθέρωσης φακού Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής 25

27 Προσαρμογή ενός φακού Για να προσαρμόσετε μια καλύπτρα φακού Συστήνεται να χρησιμοποιείτε μια καλύπτρα φακού για να περιορίσετε τις λάμψεις και να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Προσαρμόστε την καλύπτρα στην υποδοχή στην άκρη του φακού και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα μέχρι να κάνει κλικ. Σημειώσεις Δεν περιλαμβάνεται καλύπτρα φακού με το φακό DT mm F SAM ΙΙ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια καλύπτρα φακού ALC-SH108 (πωλείται χωριστά). Η καλύπτρα φακού ενδέχεται να παρεμποδίζει το φως από το φλας. Όταν χρησιμοποιείτε το φλας, αφαιρέστε την καλύπτρα φακού. Κατά την αποθήκευση, γυρίστε ανάποδα την καλύπτρα φακού και τοποθετήστε τη στο φακό ανάποδα. Σημείωση σχετικά με την αλλαγή του φακού Όταν αλλάζετε το φακό, αν εισχωρήσουν σκόνη ή σκουπιδάκια μέσα στη φωτογραφική μηχανή και παραμείνουν στην επιφάνεια του αισθητήρα εικόνας (της διάταξης που λειτουργεί ως φιλμ), ενδέχεται να εμφανίζονται στην εικόνα, ανάλογα με το περιβάλλον λήψης. Η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με μια λειτουργία προστασίας από τη σκόνη για να αποτρέψει την παραμονή σκόνης πάνω στον αισθητήρα εικόνας. Ωστόσο, πραγματοποιήστε γρήγορα την αλλαγή του φακού, σε ένα σημείο χωρίς πολλή σκόνη όταν προσαρμόζετε / αφαιρείτε ένα φακό. 26

28 Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής και ρύθμιση του ρολογιού Όταν θέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας/ώρας. Τοποθετήστε το διακόπτη POWER στη 1 θέση ON για να θέσετε σε λειτουργία τη φωτογραφική μηχανή. Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας. Για να θέσετε τη φωτογραφική μηχανή εκτός λειτουργίας, τοποθετήστε τον στο OFF. Επιβεβαιώστε ότι έχει επιλεγεί το [Enter] στην οθόνη LCD και στη συνέχεια 2 πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου. Επιλέξτε την περιοχή σας με τα b/b 3 στο πλήκτρο ελέγχου και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου. Επιλέξτε κάθε στοιχείο με τα b/b 4 και εισάγετε τις αριθμητικές τιμές με τα v/v. [Θερινή Ώρα:] (Daylight Svg.:): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη ρύθμιση θερινής ώρας. [Μορφή Ημερομηνίας] (Date Format:): Επιλέγει τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας. Τα μεσάνυχτα υποδεικνύονται ως 12:00 ΑΜ και το μεσημέρι ως 12:00 PM. Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής 27

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών SLT-A57 Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός του µοντέλου και ο σειριακός αριθµός βρίσκονται στο κάτω µέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό αριθµό στο χώρο που

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

DC-733i Συνοπτικός οδηγός

DC-733i Συνοπτικός οδηγός DC-7i Συνοπτικός οδηγός Μέρη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Λαμπάκι χρονομετρητή αυτόματης λήψης. Φλας. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Οθόνη LCD 6. Λαμπάκι λειτουργίας 7. Κουμπί Ζουμ Βλέπε επίσης: Μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount DSLR-Α560/DSLR-Α580 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς DSLR-Α560/DSLR-Α580 Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό 4-478-729-41(2) () Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό Εγχειρίδιο χρήσης E-mount ILCE-7/ILCE-7R Αρχείο ιδιοκτήτη Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά. Καταγράψτε το

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό 4-546-411-12(1) (EL) EL Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό Εγχειρίδιο χρήσης E-mount ILCE-QX1 2 Χρήση του λουριού καρπού (παρέχεται) Περιορισμός βάρους: 850 g Εγχειρίδιο χρήσης EL Μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται παρακάτω. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό 4-537-940-41(1) () Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό Εγχειρίδιο χρήσης E-mount «Οδηγός βοήθειας» (διαδικτυακό εγχειρίδιο) Ανατρέχετε στον «Οδηγό βοήθειας» για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG20E/VG20EH

Εγχειρίδιο του Handycam NEX-VG20E/VG20EH Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG20E/VG20EH 2011 Sony Corporation 4-291-376-81(1) Χρήση του εντύπου Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH

Εγχειρίδιο του Handycam NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH 2012 Sony Corporation 4-440-802-81(1) Χρήση του εντύπου Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-479-92(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών Οδηγίες Χρήσης NEX-VG20E/VG20EH ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Μοντέλο: MHS-FS3 Bloggie 3D Βιντεοκάμερα Mobile HD Snap Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Πλήρης ανάλυση HD 1920x1080, βίντεο 3D, 5,1MP, 8GB, βραχίονας USB και λογισμικό διαμοιρασμού, οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

QW8000 Windows Tablet PC

QW8000 Windows Tablet PC QW8000 Windows Tablet PC Γρήγορος V1.0 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-TD10E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E 2011 Sony Corporation 4-271-340-91(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας σας

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C. περιεχομένων. Πίνακας. λειτουργιών. Αναζήτηση. MENU/Αναζήτηση ρυθμίσεων. Ευρετήριο

Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C. περιεχομένων. Πίνακας. λειτουργιών. Αναζήτηση. MENU/Αναζήτηση ρυθμίσεων. Ευρετήριο MENU/ Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-72(1) GR Τρόπος χρήσης αυτού του εγχειριδίου Κάντε κλικ σε ένα κουμπί επάνω δεξιά για μετάβαση στην αντίστοιχη σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τα Κυάλια ψηφιακής εγγραφής DEV-3/5/5K

Εγχειρίδιο για τα Κυάλια ψηφιακής εγγραφής DEV-3/5/5K Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο για τα Κυάλια ψηφιακής εγγραφής DEV-3/5/5K 2011 Sony Corporation 4-410-130-32(1) Διαβάστε πρώτα αυτό Χρήση του προϊόντος Μην κρατάτε το προϊόν από τα παρακάτω μέρη ούτε από τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό 4-536-323-42(1) () Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό Εγχειρίδιο χρήσης A-mount ILCA-77M2 Ελληνικά A-mount Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή («Οδηγό βοήθειας») Αρχείο ιδιοκτήτη Το

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Oδηγίες Xειρισµού Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη µονάδα, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. HXR-MC2000E/MC1500P Ψηφιακή Βιντεοκάµερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών λήψης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-S930 Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης DSC-RX10 Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή ( Οδηγός Βοήθειας ) Οδηγός Βοήθειας είναι ένα Online εγχειρίδιο. Ανατρέξτε σε αυτόν για

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG900/VG900E

Εγχειρίδιο του Handycam NEX-VG900/VG900E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG900/VG900E 2012 Sony Corporation 4-436-718-81(1) Χρήση του εντύπου Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Φωτογράφηση

Δημιουργική Φωτογράφηση Φωτογραφική Ομάδα «Πολύμορφο» 2η Παρουσίαση: Δημιουργική Φωτογράφηση Πάτρα, Νοέμβρης 2010 Σύνοψη Παρουσίαση 1η: Βασικοί κανόνες αισθητικής στη φωτογραφία. Παρουσίαση 2η: Τεχνικές Δημιουργικής Φωτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL

USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index ελληνικός p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα