ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ SMOLΥΑN ΣΕΡΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BLAGOEVGRAD

3 ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

4 ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

5 Στρατηγική Προγράµµατος Ελλάδα - Βουλγαρία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : Η Προώθηση της ιασυνοριακής Περιοχής µε την Εξασφάλιση της Περιφερειακής Συνοχής και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ A: Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της ιασυνοριακής Περιοχής µε την Αναβάθµιση της Ποιότητας Ζωής και τη Βελτίωση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ B: Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας µέσω της Επιχειρηµατικότητας, των ικτύων Συνεργασίας και των Ανθρώπινων Πόρων

6 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (49%) Αναβάθµιση και διαχείριση των περιβαλλοντικών & πολιτιστικών προτερηµάτων, της υγείας & των κοινωνικών ζητηµάτων για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στη διασυνοριακή περιοχή και της ευηµερίας των κατοίκων του. 2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (22,5% ) Βελτίωση των δικτύων µεταφορών και επικοινωνίας και εξασφάλιση µιας εύκολης και ασφαλούς κυκλοφορίας των αγαθών, των υπηρεσιών και των ανθρώπων στη διασυνοριακή περιοχή. 3: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ (22,5%) - Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναµικό και προωθώντας την έρευνα και την καινοτοµία ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να προωθηθεί η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής. 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (6%) Στοχεύει στην υποστήριξη της γενικής διαχείρισης και της οµαλής εφαρµογής του προγράµµατος. Προϋπολογισµός Προγράµµατος * Συνολικά : (ETΠΑ + Εθνικές συµµετοχές) * ΕΤΠΑ * Ποσοστό συγχρηµατοδότησης 85%

7 Προσδιορισµός των δικαιούχων Υπουργεία Τοπική Αυτοδιοίκηση ( ήµοι, Περιφέρειες) Επιχειρήσεις και Αναπτυξιακές Εταιρίες των Τοπικών Αρχών Τοπικοί / Περιφερειακοί Μη Κυβερνητικοί Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί Ακαδηµαϊκά και Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Επιχειρηµατικές Ενώσεις Τουριστικοί Οργανισµοί Νοσοκοµεία και Κλινικές / Τοπικά Κέντρα Υγείας Πολιτιστικοί Οργανισµοί ηµόσιοι Φορείς (Η επιλεξιµότητα βασίζεται σε ειδικά κριτήρια) Για την υλοποίηση του Προγράµµατος εφαρµόζεται η Αρχή του Επικεφαλής Εταίρου

8 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Κύριοι Στόχοι ικαιούχοι/ Περιοχή Παρέµβασης Η προστασία και προώθηση των πλούσιων και ποικίλων φυσικών πόρων της περιοχής ως µέσο ισόρροπης οικονοµικής ανάπτυξης Η προώθηση της συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή σε ό,τι αφορά την κοινή διαχείριση των υδατικών πόρων, των απόβλητων και τη διαχείριση των κινδύνων (φυσικών και ανθρωπογενών) Η προώθηση και προστασία των πολιτιστικών στοιχείων και η δηµιουργία πολιτιστικών δεσµών στη διασυνοριακή περιοχή Η εδραίωση συνεργασιών σε θέµατα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας ικαιούχοι Υπουργεία Σχετικές Υπουργικές οµές Τοπικές / Περιφερειακές Αρχές Μη Κυβερνητικοί / Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί Ακαδηµαϊκά & Ερευνητικά Ινστιτούτα Τοπικά Κέντρα Υγείας ηµόσιοι Πολιτιστικοί Οργανισµοί ηµόσιοι Φορείς Περιοχή Παρέµβασης Το σύνολο της ιασυνοριακής Περιοχής

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.1: Προστασία, ιαχείριση & Προώθηση των Περιβαλλοντικών Πόρων Κοινές Στρατηγικές ιαχείρισης Κινδύνων ενάντια σε Φυσικούς και Ανθρωπογενείς Κινδύνους Κοινές Πρωτοβουλίες ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Στρατηγικές Πρωτοβουλίες ιαχείρισης Αποβλήτων Προώθηση & ικτύωση προστατευόµενων περιοχών ίκτυα Συνεργασίας & ράσεις για την Προώθηση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος AGROLESS ENERGEIA 1.2: Προστασία, ιαχείριση & Προώθηση των Πολιτιστικών Πόρων ίκτυα συνεργασίας για την προώθηση πολιτιστικών στοιχείων µεγάλης σηµασίας για τη διασυνοριακή περιοχή (µουσεία, αρχαιολογικές και λοιπές περιοχές κ.ο.κ.) ίκτυα Συνεργασίας & ράσεις για την Προώθηση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος ιατήρηση των πολιτιστικών στοιχείων µε τη χρήση νέων τεχνολογιών GREEN HOLIDAYS IT SPA TOURISM 1.3: Συνεργασία και ικτύωση σε Θέµατα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας Θέµατα Ιατρικής Πληροφορικής, όπως η καταγραφή και αρχειοθέτηση ιατρικών δεδοµένων αµοιβαίου ενδιαφέροντος µε τη χρήση νέων τεχνολογιών Πρωτόκολλα συνεργασίας για την πρόληψη κοινών προβληµάτων υγείας Κοινός Προγραµµατισµός και Συνεργασία σε Θέµατα Κοινωνικής Προστασίας «ευτεροβάθµιες» Υποδοµές (Συµπληρωµατικές Κινητές Μονάδες Υγείας, κ.ο.κ.) RCEH, BE HEALTH CHERRIE, GIMMIE SHELTER

10 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Κύριοι Στόχοι Η βελτίωση των οδικών δικτύων ως µέσο για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής Η διευκόλυνση της ασφαλούς και αδιατάρακτης µετακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων στη διασυνοριακή περιοχή Ο συντονισµός των πρωτοβουλιών για τις υποδοµές στη διασυνοριακή περιοχή προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική δραστηριότητα και να εξασφαλισθεί η ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη ικαιούχοι ικαιούχοι/ Περιοχή Παρέµβασης Υπουργεία Σχετικές Υπουργικές οµές Τοπικές / Περιφερειακές Αρχές ηµόσιοι Φορείς Περιοχή Παρέµβασης Το σύνολο της ιασυνοριακής Περιοχής για την Κατηγορία Παρέµβασης 2.1. Περιοχές κατά µήκος της Συνοριακής Γραµµής για την Κατηγορία Παρέµβασης 2.2.

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.1: Ανάπτυξη του οδικού δικτύου 2.2: Βελτίωση της ιασυνοριακής Κινητικότητας Βελτίωση (παρεµβάσεις, διαπλατύνσεις, κ.ο.κ.) του οδικού δικτύου ηµιουργία νέων συνοριακών σταθµών στη διασυνοριακή περιοχή ηµιουργία Συνεργασιών & ικτύων σε θέµατα Μεταφορών στη ιασυνοριακή Περιοχή SAFE ROADS ACCESSNET Βελτιώσεις / Αναβαθµίσεις των υφιστάµενων συνοριακών σταθµών µε νέο εξοπλισµό, υποδοµές, νέες τεχνολογίες κ.ο.κ. ηµιουργία νέων συνοριακών σταθµών στη διασυνοριακή περιοχή EASY TRIP

12 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Κύριοι Στόχοι Η αξιοποίηση της αναδιάρθρωσης της οικονοµίας ως ευκαιρία για οικονοµική και εδαφική αειφόρο ανάπτυξη Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό ως έναν από τους πλέον πολύτιµους πόρους της διασυνοριακής περιοχής για την προώθηση της οικονοµικής δραστηριότητας Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας και η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους οικονοµικούς τοµείς ως µέσο για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή Η δικτύωση ερευνητικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων για την ενσωµάτωση της καινοτοµίας στους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας ικαιούχοι / Περιοχή Παρέµβασης Πιθανοί Τελικοί ικαιούχοι Υπουργεία Σχετικές Υπουργικές οµές Τοπικές / Περιφερειακές Αρχές Επιµελητήρια / Επιχειρηµατικές Ενώσεις Τριτοβάθµια Ακαδηµαϊκά & Ερευνητικά Ινστιτούτα ηµόσιοι Φορείς Περιοχή Παρέµβασης Το σύνολο της ιασυνοριακής Περιοχής

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.1: Υποστήριξη & Αναβάθµιση του Ανθρώπινου υναµικού Σύστηµα Παρακολούθησης της Κινητικότητας του Ανθρώπινου υναµικού στη ιασυνοριακή Περιοχή µε τη χρήση νέων τεχνολογιών οµές για την εκπαίδευση των ατόµων µε νέες τεχνολογίες, γλώσσες κ.ο.κ. SKILLS BALANCING 3.2: Ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικότητας & ράσεων Αναδιάρθρωσης της Οικονοµίας Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την αναβάθµιση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους οικονοµικούς τοµείς Προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού που στοχεύουν σε νέες τουριστικές και λοιπές επενδύσεις στην περιοχή ηµιουργία δικτύων συνεργασίας µεταξύ οργανισµών που λειτουργούν στους ίδιους τοµείς δραστηριότητας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας SMART SPECIALIZATION TRIGGER 3.3: Προώθηση της Συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών, τεχνολογικών και ακαδηµαϊκών ινστιτούτων και επιχειρηµατικών οργανισµών ηµιουργία δοµών για την ενσωµάτωση ανθρώπινου δυναµικού κατάλληλα εκπαιδευµένου από επιστηµονικά/ τεχνολογικά / ακαδηµαϊκά ινστιτούτα στους παραγωγικούς τοµείς ίκτυα συνεργασίας για τη «διοχέτευση» ειδικών σε συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας ίκτυα συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών / τεχνολογικών ινστιτούτων και επιχειρηµατικών οργανισµών για τη Μεταφορά Τεχνολογίας & Καινοτοµίας HYDECON

14 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Κύριοι Στόχοι Οµάδες στόχου / περιοχές Πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων του Προγράµµατος για την αποδοτική και αποτελεσµατική διαχείριση ιασφάλιση της ορθής χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και εφαρµογής του ΕΠ Υποστήριξη των δικαιούχων Οµάδες στόχου: - Όλοι οι δικαιούχοι - Οι δοµές διαχείρισης του Προγράµµατος Περιοχές: - Ολόκληρη η διασυνοριακή περιοχή. ηµοσιοποίηση και επικοινωνία του Προγράµµατος µε τον αποδοτικότερο και αποτελεσµατικότερο τρόπο ιασφάλιση της σωστής παρακολούθησης / αξιολόγησης του Προγράµµατος σχετικά µε τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

15 4.1: ιαχείριση κύριων δραστηριοτήτων του Προγράµµατος ραστηριότητες σε σχέση µε την προετοιµασία, επιλογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση των έργων ραστηριότητες για τη διοικητική υποστήριξη των κοινών δοµών ιοίκηση και λειτουργία της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας Προετοιµασία και οργάνωση των Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης και Καθοδήγησης (διερµηνεία, µετάφραση, κ.α.) 4.2: Ανάπτυξη έργων και ράσεις Πληροφόρησης & Επικοινωνίας του Προγράµµατος ραστηριότητες πληροφόρησης και δηµοσιότητας Υποστήριξη στους δικαιούχους ράσεις που προωθούν την καλύτερη ενηµέρωση και κατανόηση της βοήθειας της Ε.Ε., την παρακολούθηση και υλοποίηση (σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες πληροφόρησης, κ.α.) απάνες σχετικές µε ελέγχους, επαληθεύσεις και τον επιτόπιο έλεγχο των έργων Προετοιµασία και δηµοσίευση αναφορών, µελετών, αναλύσεων και ερευνών για τα γενικά και ειδικότερα προβλήµατα που αφορούν τη διασυνοριακή περιοχή (ετήσιες εκθέσεις, κ.α.) Σχεδιασµός και συντήρηση της ιστοσελίδας του Προγράµµατος

16 4 Προσκλήσεις 109 Έργα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ Π/Υ ( ) 1 η Οκτ η Ιούν η Οκτ η Νοε

17 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ανώτατο όργανο υπεύθυνο για το συντονισµό και την παρακολούθηση του Προγράµµατος, έχοντας και τη δυνατότητα επιλογής έργων Κοινή Επιτροπή Καθοδήγησης Υπεύθυνη για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση έργων ιαχειριστική Αρχή Υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ όπως ορίζεται στο άρθρο 60 του κανονισµού ΕΚ No 1083/2006 Κοινή Τεχνική Γραµµατεία Κοινές οµές ιαχείρισης Αποτελούµενη από προσωπικό και από τις δύο συµµετέχουσες χώρες, είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της ιαχειριστικής Αρχής και των Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης και Καθοδήγησης στη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους αντίστοιχα Με έδρα πλησίον της ιαχειριστικής Αρχής

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

19 Στρατηγική Προγράµµατος Ελλάδα - Βουλγαρία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : Έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη Επίτευξη της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής

20 Θεµατικοί Στόχοι της νέας περιόδου (1) ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας (2) βελτίωση πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας τεχνολογιών πληροφοριών / επικοινωνιών (3) ενίσχυση ανταγωνιστικότητας µικροµεσαίων επιχειρήσεων (4) υποστήριξη µετάβασης προς οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου άνθρακα (5) προώθηση προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων (6) προστασία περιβάλλοντος και προώθηση αποδοτικότητας πόρων (7) προώθηση βιώσιµων µεταφορών, άρση προβληµάτων σε βασικές υποδοµές δικτύων (8) προώθηση απασχόλησης και υποστήριξη κινητικότητας της εργασίας (9) προώθηση κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση φτώχειας (10) επένδυση στην εκπαίδευση, απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου µάθηση (11) ενίσχυση θεσµικής ικανότητας και αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση ΑΠΑΙΤΗΣΗ: η κατά 80% επικέντρωση σε 4 στόχους

21 ΑΞΟΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Π/Υ ΕΤΠΑ ( ) 1 3 Επιχειρηµατικότητα Ανταγωνιστικότητα 2 5,6Κλιµατική Αλλαγή Περιβάλλον 3a επιχειρηµατικότητα 3d ανάπτυξη MME 5b φυσικές καταστροφές 6c φυσική + πολιτιστική κληρονοµιά 6d βιοποικιλότητα 6f προστ. περιβάλλοντος Μεταφορές 7b κινητικότητα 7c περιβαλλοντικά φιλικές µεταφορές Κοινωνικός Αποκλεισµός 9a υγεία, φτώχεια 9c κοινων. επιχειρήσεις Τεχνική Βοήθεια

22 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΤΟΣ ΠΟΣΑ ΕΤΠΑ ( )

23 Κοινές οµές ιαχείρισης Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Κοινή Επιτροπή Καθοδήγησης ιαχειριστική Αρχή Κοινή Γραµµατεία Σηµείο Επαφής Εθνική Αρχή Βουλγαρίας Αρχή Πιστοποίησης Αρχή Ελέγχου

24 ΗΜ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Υποβολή στην Ε.Ε Παρατηρήσεις της Ε.Ε. Φεβρουάριος 2015 Καλοκαίρι 2015 Άνοιξη - Καλοκαίρι 2015 Φθινόπωρο 2015 Τελική Υποβολή στην Ε.Ε. Τελική Έγκριση του Προγράµµατος Προετοιµασία λοιπών εγγράφων (manual, κανονισµοί λειτουργίας, αιτήσεις κλπ) 1 η Πρόσκληση για Έργα

25 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Για περισσότερες πληροφορίες: ηµήτριος Λιάτσης ΕΥ ΕΠ ΕΕΣ Μονάδα Β1 Παρακολούθησης και ιαχείρισης Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής Πυλαία Θεσσαλονίκης Τηλ Fax