ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008)"

Transcript

1 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( ) Αφροδίτη Δαΐκου Χημικός ΑΘΗΝΑ 2008

2 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( ) ISBN: Α Έκδοση: Μάιος 2008 Copyright Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Φαξ: Internet: Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή όλου του εντύπου, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά της πηγής. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Μέλη: Βασίλειος Μακρόπουλος Ιωάννης Δραπανιώτης (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.) Ανδρέας Κολλάς (Γ.Σ.Ε.Ε.) Ιωάννης Αδαμάκης (Γ.Σ.Ε.Ε.) Θεόδωρος Δέδες (Σ.Ε.Β.) Νικόλαος Θωμόπουλος (Γ.Σ.Ε.Ε.) Δημήτριος Λέντζος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) Αναστάσιος Παντελάκης (Ε.Σ.Ε.Ε.) Κυριάκος Σιούλας (Γ.Σ.Ε.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μηνάς Αναλυτής, Οικονομολόγος, PhD

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιμέλεια έκδοσης: Εβίτα Καταγή Τμήμα Εκδόσεων, Κέντρο Τεκμηρίωσης-Πληροφόρησης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Αρκτικόλεξα Ι. Χρονολογικός κατάλογος ΙΙ. Θεματικός κατάλογος Ευρετήριο ΙΙΙ. Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ένα πολύπλοκο σύστημα στο οποίο συνυπάρχουν κανονιστικές διατάξεις, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κρατικές υπηρεσίες, εργοδότες, ειδικοί επιστήμονες και απλοί εργαζόμενοι. Προϋπόθεση της ομαλής λειτουργίας του είναι η ύπαρξη ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου. Το ΕΛΙΝΥΑΕ έδινε πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιόπιστη πληροφόρηση σε θέματα νομοθεσίας. Στον ιστότοπό του υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων με νομοθεσία και νομολογία για θέματα ΥΑΕ, η οποία καλύπτει χρονολογικά την περίοδο από το 1861 μέχρι σήμερα και στην οποία παρέχονται τα πλήρη νομοθετικά κείμενα και οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Από τις πρώτες κιόλας εκδόσεις του είναι το «Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας» και η «Συλλογή Νομολογίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας». Το 2002 κυκλοφόρισε ο «Χρονολογικός και θεματικός κατάλογος νομοθετημάτων σχετικών με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και το περιβάλλον ( )» συνέχεια του οποίου αποτελεί η παρούσα έκδοση. Η πληθώρα και η πολυπλοκότητα των νομοθετημάτων καθιστά αναγκαία την κωδικοποίησή τους. Η έκδοση αυτή αφενός ομαδοποιεί σε θεματικές ενότητες τις κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου τοποθετεί τα νομοθετήματα σε χρονολογική σειρά, διευκολύνοντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο την αναζήτηση στις πηγές. Βασίλης Μακρόπουλος Πρόεδρος ΕΛΙΝΥΑΕ Καθ. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 7

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έξι χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του «Χρονολογικού και θεματικού καταλόγου νομοθετημάτων σχετικών με την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και το περιβάλλον ( )», είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε μια δεύτερη έκδοση, πολύ βελτιωμένη. Η προσπάθεια για τη συλλογή και, ως ένα βαθμό, την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που ενδιαφέρει όλους όσους σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας (τεχνικούς ασφάλειας, ιατρούς εργασίας, εργοδότες, εργαζόμενους κ.λπ), έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται υπερδιπλάσιος αριθμός (περίπου 2.500) διατάξεων κανονιστικού περιεχομένου (νομοθετημάτων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων κ.λπ.), έναντι της πρώτης έκδοσης (περίπου 1.000). Για κάθε καταχώρηση δίδονται: i) εκτός παρενθέσεως, με έντονα γράμματα, ο χαρακτηρισμός (Ν = νόμος, Π.Δ.= προεδρικό διάταγμα, Υ.Α. = υπουργική απόφαση κ.λπ), ο αριθμός και η χρονολογία έκδοσής της, ii) εντός παρενθέσεως, με έντονα γράμματα, ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), το τεύχος και η ημερομηνία έκδοσής του και iii) ο τίτλος της. Ο κατάλογος αποτελείται από τρία μέρη. Ι. Χρονολογικός κατάλογος Οι διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου είναι καταχωρημένες σε αντίστροφη χρονολογική σειρά (προηγούνται οι πιο πρόσφατες), βάσει του αριθμού του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στην οποία έχουν δημοσιευτεί. Σε αρκετές διατάξεις δίδονται εντός παρενθέσεως οι τίτλοι των σημαντικότερων άρθρων της διάταξης, καθώς και τα στοιχεία άλλων διατάξεων με τις οποίες τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή καταργούνται. ΙΙ. Θεματικός κατάλογος Στην προσπάθεια να βοηθηθεί ο χρήστης που αναζητά τις ισχύουσες σε κάθε τομέα διατάξεις, το υλικό έχει ταξινομηθεί σε περίπου 360 θεματικές ενότητες και υποενότητες. Οι θεματικές ενότητες καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά και διαθέτουν δενδροειδή δομή. Επισημαίνεται ότι η σχετική καταχώριση δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαντλητική. Για το λόγο αυτό, ο χρήστης θα πρέπει να διερευνά το περιεχόμενο θεματικών ενοτήτων και υποενοτήτων με αντικείμενο παραπλήσιο αυτού που αναζητά. ΙΙΙ. Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας Η δομή του καταλόγου ακολουθεί τη δομή της ιστοσελίδας του ινστιτούτου στο διαδίκτυο (http://www.elinyae. 9

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ gr/el/category_details.jsp?cat_id=2). Στη διεύθυνση αυτή ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει περισσότερα ή πιο επικαιροποιημένα στοιχεία για τις διατάξεις που αναφέρονται στον κατάλογο, όπως τα πλήρη κείμενά τους, πιθανές τροποποιήσεις που είναι μεταγενέστερες του καταλόγου κ.λπ. Επίσης, είναι δυνατή η αναζήτηση των διατάξεων με βάση τα στοιχεία τους (αριθμό απόφασης, ΦΕΚ κ.λπ) στη διεύθυνση Ελπίζουμε ο κατάλογος αυτός, σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση του τμήματος της νομοθεσίας της ιστοσελίδας του ΕΛΙΝΥΑΕ, να αποβεί χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με τα θέματα ΥΑΕ, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στους χώρους εργασίας. 10

11 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ Α.Ν. Αναγκαστικός νόμος Αρ. Πρωτ. Αριθμός Πρωτοκόλλου Αστυν. Διατ. Αστυνομική Διάταξη Αποφ. Απόφαση Β.Δ. Βασιλικό Διάταγμα Διορθ. Σφ. Διόρθωση Σφάλματος Εγγρ. Έγγραφο Εγκ. Εγκύκλιος Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Κ.Δ. Κανονιστικό Διάταγμα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν. Νόμος Ν.Δ Νομοθετικό Διάταγμα Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα Π.Ν.Π. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Πολ. Διατ. Πολεοδομική Διάταξη Πυρ. Διατ. Πυροσβεστική Διάταξη Π.Υ.Σ. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Υ.Α. Υπουργική Απόφαση Υγειον. Διατ. Υγειονομική Διάταξη Φ.Ε.Κ. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 11

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12

13 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 13

14 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14

15 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Υ.Α ΕΦΑ (493)/2008 (ΦΕΚ 346/Β`/ ) Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία. (Σκοπός και Αντικείμενο (παράρτ. 1), Ορισμοί (παράρτ. 2), Πρότυπα- Αναφορές (παράρτ. 4), Εξοπλισμός μέτρησης (παράρτ. 5), Διαδικασία μετρήσεων (παράρτ. 6), Υπολογισμός αβεβαιοτήτων μέτρησης (παράρτ. 7), Σύγκριση με τα όρια (παράρτ. 8), Αναφορά των αποτελεσμάτων των μετρήσεων (παράρτ. 9), Απαιτήσεις Προσωπικού- Συνεργείων Μέτρησης (παράρτ. 1)). 2. Υ.Α. 536/2007/2008 (ΦΕΚ 224/Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 130/2000 (ΦΕΚ 760/Β/ ) απόφασης, όπως έχει τροποποιήθεί με τηνυπ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (ΦΕΚ 466/Β/ ), απόφαση σε συμμόρφωση με την ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C60/02 που δημοσιεύτηκε στο πλάισιο εφαρμογής της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης οριοσμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, όπως τροποποιήθηκε και, όσον αφορά τους περιορισμούς σχετικά με την εμπορία και τη χρήση του νικελίου. 3. Υ.Α. 640/2007/2008 (ΦΕΚ 224/Β / ) Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 ((ΦΕΚ 166/Α/ ) σε εναρμόνιση προς την οδηγία 94/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 331/ ) «για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν τους περιορισμούς της διάθεσης στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων». 4. Υ.Α. 8149/773/2008 (ΦΕΚ 202/Β / ) Νυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων της κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Α εξάμηνο του Υ.Α. 5576/51/2008 (ΦΕΚ 184/Β / ) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα (Σκοπός (άρθ. 1), Φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων (άρθ. 2), Χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων (άρθ. 3), Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμμάτων Ομάδες εκπαιδευομένων (άρθ. 4), Προσόντα εκπαιδευτών (άρθ. 5), Περιεχόμενο αιτήσεων- Διαδικασία έγκρισης-λοιπές προϋποθέσεις (άρθ. 6), Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων - Κυρώσεις (άρθ. 7)). 6. Υ.Α. 5577/52/2008 (ΦΕΚ 184/Β / ) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ 294/1988 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους Προγράμματα (Σκοπός (άρθ. 1), Φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων (άρθ. 2), Χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων (άρθ. 3), Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμμάτων (άρθ. 4), Προσόντα εκπαιδευτών (άρθ. 5), Περιεχόμενο αιτήσεων- Διαδικασία έγκρισης-λοιπές προϋποθέσεις (άρθ. 6), Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων - Κυρώσεις (άρθ. 7)). 7. Υ.Α. Α6/55298/4926/2008 (ΦΕΚ 148/Β / ) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου με αμάξωμα πλατφόρμα σε ιδιοκτήτες ΦΙΧ αυτοκινήτων που εξυπηρετούν εκσκαπτικά. 8. Υ.Α /2784/07/2008 (ΦΕΚ 84/Β`/ ) Μέγιστο ύψος αμαξώματος ανατρεπόμενων οχημάτων. (Μέγιστο ύφος αμαξώματος ανατρεπόμενων οχημάτων (φορτηγά- επικαθήμενα- ρυμουλκούμενα) (άρθ. 1), Μεταφερόμενα προϊόντα- υλικά (άρθ. 1 1), Προσδιορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους φόρτωσης χωματουργικών προϊόντων επί αμαξωμάτων ανατρεπόμενων οχημάτων (άρθ. 1 2), Τοποθέτηση γωνιακού ελάσματος (άρθ. 1 3), Οχήματα τιθέμενα για πρώτη φορά σε κυκλοφορία & κυκλοφορούντα οχήματα (άρθ. 1 4), Περιορισμοίέλεγχος οχημάτων επιβολή κυρώσεων (άρθ. 1 5)). 9. Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/538/07, (62/Β / ) Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 42 της υπ αριθμ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/Β/ ) Υγειονομικής Διάταξης, «Περί Υγειονομικού έλεγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας 15

16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί» (223/Α) Υ.Α. ΦΓ1/55302/4630/2007 (ΦΕΚ 2338/Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθμ /3257/2001 (ΦΕΚ 703/Β) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR». 2. ΦΕΚ 2259/Β / Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ /613/ κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (405/Β/ ) (ΦΕΚ 376/Β/ ). 3. Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ /2007 (ΦΕΚ 2204/Β / ) Συμπλήρωση του άρθ. 47 της υπ αριθ. Α1β/8577/1983 (526/Β/ ) υγειονομικής διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα. 4. Υ.Α /4820/2007 (ΦΕΚ 2168/Β / ) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α. 5. Υ.Α. ΔΥΓ2/οικ./133242/2007 (ΦΕΚ 2093/Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥΓ2/οικ. 2956/2005 (ΦΕΚ 37/Β/ ) απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 6. Υ.Α /6904/2007 (ΦΕΚ 1900/Β / ) Καθορισμός διαδικασίας κατάρτισης, εξέτασης και χορήγησης πιστοποιητικού συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. (Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΜΕΕ (αρθ. 2), Εκπαιδευτικοί φορείς (αρθ. 3), Πρόγραμμα κατάρτισης (άρθ. 4), Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών φορέων (άρθ. 5), Συγκρότηση & έργο επιτροπής εξετάσεων (άρθ. 6), Εξετάσεις αρχικής χορήγησης (άρθ. 7), Εξετάσεις ανανέωσης (άρθ. 8), Επέκταση πιστοποιητικού (άρθ. 9), Διαδικασία εξετάσεων (άρθ. 10), Βαθμολόγηση γραπτών (άρθ. 11), Εποπτεία & έλεγχος (άρθ. 12)). 7. Υ.Α /5137/2007 (ΦΕΚ 1853/Β / ) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93. (Διάθεση στην αγορά και/ή έναρξη λειτουργίας (αρθ. 3), Ελεύθερη κυκλοφορία εξοπλισμού (άρθ. 4), Ουσιώδεις απαιτήσεις (άρθ. 5), Εναρμονισμένα πρότυπα (άρθ. 6), Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για συσκευές (άρθ. 7), Σήμανση CE (άρθ. 8), Άλλα σήματα και πληροφορίες (άρθ. 9), Κοινοποιημένοι οργανισμοί (άρθ. 10), Σταθερές εγκαταστάσεις (άρθ. 11), Εποπτεία αγοράς (άρθ. 12), Οργάνωση & συντονισμός της εποπτείας της αγοράς για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (άρθ. 13), Έλεγχοι -Αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου - Ελεγκτικά όργανα -Υποχρεώσεις ελεγχομένων (άρθ. 14), Κυρώσεις (άρθ. 15), Προσωρινά μέτρα (άρθ. 16), Προσδιορισμός προστίμου (άρθ. 17), Κατάρτιση και χρησιμοποίηση πίνακα πραγματογνωμόνων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) (άρθ. 18), Συμβουλευτική επιτροπή για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (άρθ. 19)). 8. Αποφ. Δ2/Α/32830/10200/2007 (ΦΕΚ 1831/Β / ) Καθορισμός προτύπου AWS D17. 1:2001 ως εθνικού προτύπου πιστοποίησης συγκολλητών για συγκολλήσεις με τήξη σε εφαρμογές αεροπορικής τεχνολογίας. 9. Υ.Α /1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/Β / ) Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί- 16

17 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει. (Αρμόδιες αρχές (αρθ. 2), Οργάνωση πληροφοριών και στοιχείων (αρθ. 3), Καταγραφή επιχειρήσεων (άρθ. 4), Έλεγχος διαρροών ελεγχομένων ουσιών (άρθ. 5), Αξιοποίηση χρησιμοποιημένων ελεγχομένων ουσιών : (άρθ. 6), Προσόντα προσωπικού (άρθ. 7), Έλεγχοι (άρθ. 8), Κυρώσεις (άρθ. 9)). 10. Υ.Α. ΔΑΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ /2007 (ΦΕΚ 1613/Β / ) Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους. 11. Υ.Α. 73/2007/2007 (ΦΕΚ 1573/Β / ) Τροποποίηση του π.δ 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α/ ) σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2006/139/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 384/ ) «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης ενώσεων αρσενικού με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος Ι της οδηγίας στην τεχνική πρόοδο. 12. Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.94643/2007 (ΦΕΚ 1384/Β / ) Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/ ) Υγειονομικής Διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα. 13. Υ.Α /2007 (ΦΕΚ 1369/Β / ) Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών. (Καθορισμός μέγιστου αριθμού πλοίων (αρθ. 3), Καθορισμός ελάχιστου ημερήσιου χρόνου υποχρεωτικής απασχόλησης (άρθ. 4), Έλεγχος εφαρμογής (άρθ. 5)). 14. Υ.Α /2007 (ΦΕΚ 1364/Β / ) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων. (Σχεδίαση & οργάνωση χώρου (αρθ. 2), Απαιτήσεις ασφάλειας (αρθ. 3), Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους (άρθ. 4), Υποχρεώσεις υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπων (άρθ. 5), Επανέλεγχος παιχνιδοκατασκευής (άρθ. 5γ), Φάκελος συντήρησης (άρθ. 5δ), Προδιαγραφές λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου (άρθ. 6), Διαδικασία & δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας παιδότοπου (άρθ. 7), Λειτουργία παιδότοπου σε χώρο με διαφορετική δραστηριότητα (άρθ. 8), Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας παιδότοπου (άρθ. 9)). 15. Υ.Α. ΤΤ 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής. 16. Υ.Α. ΦΑ 9.2 οικ /720/2007 (ΦΕΚ 1111/Β / ) Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΦΑ 9.2/29362/1957/ (1797/Β), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΑ 9.2/7543/403/ (696/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων. 17. Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/2007 (ΦΕΚ 1022/Β / ) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης οικ. 1277/1989 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εξοχών» (ΦΕΚ 199/Β/1989). 18. Υ.Α. Η.Π /1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β / ) Καθορισμός τιμών -στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». (Τιμές -Στόχοι- Μέτρα επίτευξης (άρθ. 3), Ταξινόμηση των συγκεντρώσεων στον αέρα και της απόθεσης στο έδαφος (άρθ.4), Ενημέρωση του κοινού (άρθ. 5), Διαβίβαση πληροφοριών & εκθέσεων στην Επιτροπή ΕΚ (άρθ. 6), Κυρώσεις (άρθ. 7)). 19. Υ.Α. 510/2004/2007 (ΦΕΚ 872/Β / ) Καύσιμα Αυτοκινήτων Αμόλυβδη Βενζίνη Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών. 17

18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20. Υ.Α. 87/2007/2007 (ΦΕΚ 872/Β / ) Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. No 378/1994, (ΦΕΚ 705/Β/ ) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/121/ΕΚ (ΕΕ L 396 της ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών με σκοπό την προσαρμογή της στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων». 21. Υ.Α /01/2007/2007 (ΦΕΚ 859/Β / ) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 2000 (MSC 103(73)) και 2004 (MSC 177(79)) του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας IGC). (Υιοθέτηση τροποποιήσεων στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή & τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύδην (IGC κώδικας) (Μέρος Β), Διατάξεις πλοίου (κεφ. 3), Περιορισμός φορτίου (κεφ. 4), Δοχεία επεξεργασίας υπό πίεση & συστήματα σωληνώσεων υγρών, ατμών & πίεσης (κεφ. 5), Συστήματα εξαερισμού δεξαμενής φορτίου (κεφ. 8), Περιβαλλοντικός έλεγχος (κεφ. 9), Πυροπροστασία & πυρόσβεση (κεφ. 11), Όργανα (δείκτες, ανίχνευση αερίου) (κεφ. 13), Προστασία προσωπικού (κεφ. 14), Λειτουργικές απαιτήσεις (κεφ. 18), Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (κεφ. 10)). 22. Υ.Α. 71/2007/2007 (ΦΕΚ 697/Β / ) Τροποποίηση του π.δ 445/1983 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2006/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 372/ ) «σχετικά με την τριακοστή τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων). 23. Υ.Α. ΦΑ 9.2/7543/403/2007 (ΦΕΚ 696/Β / ) Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. Οικ. Φ9.2/29362/1957/ (1797/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΦΑ 9.2 οικ /720/07, (1111/Β/4.7.07)). 24. Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β / ) Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου ΦΕΚ 589/Β / Διόρθωση σφάλματος στην υπ. αριθ /10/07/ απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα: «Καθορισμός νέου τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (IOPP)». 26. Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007 (ΦΕΚ 549/Β / ) Υιοθέτηση του παραρτήματος (Annex) 18, έκδοση 3η, τροποποίηση 8 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «Ασφαλούς αερομεταφοράς επικίνδυνων υλικών» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου. (Ταξινόμηση (κεφ. 3), Περιορισμοί στην αερομεταφορά επικίνδυνων υλικών (κεφ. 4), Συσκευασία (κεφ. 5), Επιγραφές και σημάνσεις (κεφ. 6), Ευθύνες αποστολέα (κεφ. 7), Ευθύνες αερομεταφορέα (κεφ. 8), Παροχή πληροφοριών (κεφ. 9), Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (κεφ. 10), Συμμόρφωση (κεφ. 11), Αναφορά ατυχημάτων και συμβάντων με επικίνδυνα υλικά (κεφ. 12), Προβλέψεις ασφάλειας για επικίνδυνα υλικά (κεφ. 13)). 27. Πυρ.Διατ. 12/2007 (ΦΕΚ 545/Β / ) Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων. 28. Υ.Α /703/06/2007 (ΦΕΚ 545/Β / ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2006/20/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 70/221/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις δεξαμενές καυσίμων και τις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους. 29. Υ.Α /5340/05/2007 (ΦΕΚ 544/Β / ) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 18

19 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 30. Υ.Α /2375/2007 (ΦΕΚ 543/Β / ) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI της οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα I της οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της οδηγίας 2005/78/ΕΚ. 31. Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /2007 (ΦΕΚ 435/Β / ) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθ. 3 του ν. 1650/1986 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (91/Α). 32. Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /2007 (ΦΕΚ 435/Β / ) Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α). (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) (άρθ. 3, 6), Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) (άρθ. 4, 7, 9)). 33. Αποφ. Α/7.9/228/2735/2007 (ΦΕΚ 424/Β / ) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Κοζάνης. 34. Κ.Υ.Α 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β / ) Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (405/Β/ ). (Διορθ. Σφ. ΦΕΚ 2259/Β/ ). (Γενικές υποχρεώσεις του ασκούντος την εκμετάλλευση (άρθ. 5), Κοινοποίηση (άρθ. 6), Πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων (άρθ. 7), Μελέτη ασφάλειας (άρθ. 8), Σχέδιο έκτακτης ανάγκης (άρθ. 9), Πολλαπλασιαστικά φαινόμενα (φαινόμενο Domino) (άρθ. 10), Μετατροπές εγκατάστασης, μονάδας ή χώρου αποθήκευσης (άρθ. 11), Σχεδιασμός χρήσεως γης (άρθ. 12), Πληροφορίες για τα μέτρα ασφάλειας -Ενημέρωση του κοινού (άρθ. 13), Περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης (άρθ. 14), Πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή των ΕΚ (άρθ. 15), Επιθεωρήσεις - Έλεγχοι (άρθ. 16), Εκπροσώπηση ανταλλαγές & σύστημα πληροφόρησης (άρθ. 17), Εμπιστευτικότητα (άρθ. 18), Κυρώσεις (άρθ. 19)). 35. Υ.Α. ΟΙΚ /1043/2007 (ΦΕΚ 361/Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθ. ΟΙΚ. 5063/184/2000 (155/Β) περί όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). 36. Αποφ. Ε2/0/42310/2007 (ΦΕΚ 354/Β / ) Χαρακτηρισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών. 37. Υ.Α. Α1/οικ 11383/840/2007 (ΦΕΚ 309/Β / ) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 38. Υ.Α. οικ. 99/2007 (ΦΕΚ 307/Β / ) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης του νερού ψύξης του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας (ΔΕΗ) στην περιοχή Μονόλιθος της νήσου Θήρας. 39. Υ.Α. οικ /829/2007 (ΦΕΚ 303/Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ 29900/1977 (1318/Β) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ». 40. Υ.Α. Δ17α/313/2/Φ.2.5/2007 (ΦΕΚ 292/Β / ) Τροποποίηση της Συγκρότησης της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 19

20 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 41. Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β / ) Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/02 (1391/Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου. (Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού (άρθ. 3)). 42. Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β / ) Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 (179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β / ) Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ /2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου Υ.Α. Η.Π. 9267/468/2007 (ΦΕΚ 286/Β / ) Τροποποίηση της υπ αριθμ /2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (1931/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/101/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 203/87/ΕΚ σχετικά με την θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο» του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου Πυρ.Διατ. 8γ/2007 (ΦΕΚ 276/Β / ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών διατάξεων. (Οδεύσεις διαφυγής (άρθ. 3), Διαμερισματοποίηση- -Δείκτες πυραντίστασης (άρθ. 4), Προληπτικά μέτρα (άρθ. 5), Ενεργητικά μέσα (άρθ. 6), Υπαίθρια- ημιϋπαίθρια εμπορικά καταστήματα (άρθ. 7), Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού (άρθ. 8), Μελέτη πυροπροστασίας Χορήγηση πιστοποιητικού -Αποκλίσεις (άρθ. 9), Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασία (άρθ. 10), Κυρώσεις (άρθ. 11)). 46. Π.Δ. 230/2007 (ΦΕΚ 264/Α / ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. (Μέτρα ασφάλειας (αρθ. 3), Διοικητική αρχή (αρθ. 4), Διαχειριστής της σήραγγας (άρθ. 5), Αρμόδιος ασφάλειας (άρθ. 6), Φορέας επιθεώρησης (άρθ. 7), Κοινοποίηση της διοικητικής αρχής (άρθ. 8), Σήραγγες των οποίων δεν είχε εγκριθεί η μελέτη μέχρι την 1η Μαΐου 2006 (άρθ. 9), Σήραγγες οι οποίες δεν είχαν δοθεί στην κυκλοφορία μέχρι την 1η Μαΐου 2006 (άρθ. 10), Ήδη λειτουργούσες σήραγγες (άρθ. 11), Περιοδικές Επιθεωρήσεις (άρθ. 12), Ανάλυση επικινδυνότητας (άρθ. 13), Παρέκκλιση για καινοτόμους τεχνικές (άρθ. 14), Εκθέσεις (άρθ. 15), Μέτρα ασφάλειας του άρθ. 3 (παράρτ. Ι), Έγκριση της μελέτης, φάκελος ασφάλειας, θέση μιας σήραγγας σε λειτουργία, τροποποιήσεις & περιοδικές ασκήσεις (παράρτ. ΙΙ), Σήμανση σηράγγων (παράρτ. ΙΙΙ)). 47. Υ.Α /02/07/2007 (ΦΕΚ 263/Β / ) Καθιέρωση βιβλίου φορτίου για πλοία που μεταφέρουν επιβλαβείς υγρές ουσίες χύμα. 48. Υ.Α /09/07/2007 (ΦΕΚ 263/Β / ) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου. 49. Υ.Α /04/07/2007 (ΦΕΚ 263/Β / ) Καθορισμός νέου τύπου εγχειριδίου διαδικασιών και διατάξεων για απορρίψεις στη θάλασσα υγρών επιβλαβών ουσιών που μεταφέρονται χύδην με χημικά δεξαμενόπλοια. 50. Υ.Α /03/2007 (ΦΕΚ 263/Β / ) Καθορισμός τύπου νέου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης ρύπανσης για τη μεταφορά επιβλαβών υγρών ουσιών χύμα» (NLSC). 51. Υ.Α /10/07/2007 (ΦΕΚ 257/Β / ) Καθορισμός νέου τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (IOPPC)». (Διορθ. Σφ. ΦΕΚ 589/Β/ ). 20

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα