Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΩΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η βιβλιοθηκονομική άποψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΩΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η βιβλιοθηκονομική άποψη"

Transcript

1 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΩΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η βιβλιοθηκονομική άποψη Άνιση και αντιφατική είναι η ιστορική πορεία των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα αμέσως μετά την ανάστασή της το 1821 και την ανασύστασή της σε ελεύθερο κράτος έτοιμο να ενταχθεί στη ύση μετά τον αποκλεισμό της απ αυτήν επί τέσσερις αιώνες. Οι βιβλιοθήκες μας, πλούσιες σε πολύτιμο υλικό, όσες διασώθηκαν από τις ηθελημένες ή αθέλητες καταστροφές και όσες ιδρύθηκαν μετά την «πρώτη» απελευθέρωση, παρέμειναν σταθερά στο περιθώριο της πολιτιστικής μας ζωής, ιδιαίτερα στις εποχές που ακολούθησαν και που η ανάγκη τους ήταν αυξημένη και μεγάλη, ακόμη και τώρα που είναι μεγαλύτερη. Οι ενθουσιώδεις ελπίδες που εκδηλώθηκαν κατά την καποδιστριακή περίοδο, βασισμένες σε καλές διαθέσεις, ειλικρινείς προθέσεις και αξιόπιστες υποσχέσεις, δεν πραγματοποιήθηκαν. Η αναδίφηση στα παλιά έχει αποκαλύψει τους λόγους της διάψευσης των ελπίδων με στοιχεία επαρκή να δώσουν εξηγήσεις όχι όμως και δικαιολογίες που όπως πάντα κι αυτές δεν επαρκούν, αφήνοντας απορίες και διαψεύσεις ελπίδων. Η αποχή των βιβλιοθηκών μας από τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση μιας πιο απαιτητικής και προοδευτικής παιδείας, είναι οδυνηρή. Το έλλειμμα «βιβλιοθήκη» ως θεσμός γενικά και ως προς την παροχή των υπηρεσιών τους ειδικά, δεν μετριέται μονάχα ως απουσία από το πνευματικό γίγνεσθαι, όποιο και αν ήταν ή και είναι αυτό, αλλά μπορεί να στοιχειοθετηθεί και ως α- δίκημα, ως απουσία γιατί επηρεάζει την υπόθεση του βιβλίου χαμηλά τραβήγματα, μικρός αριθμός αναγνωστών, περιορισμένη διακίνηση, πλημμελής εφοδιασμός και οργάνωση των βιβλιοθηκών και ως αδίκημα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας, για τροχοπέδηση της μετάδοσης της γνώσης και της αύξησής ΣΙΡΙΣ 7 ( )

2 172 Κυριάκος Ντελόπουλος της και για την παρακώλυση έως και την αναίρεση της έρευνας που οδηγεί στην ανακοπή της εξέλιξης της σκέψης και της προαγωγής της επιστήμης και μέσω αυτών της μόνης δυνατότητας που έχουν οι μικρές χώρες να γίνουν ισχυρές και ανταγωνιστικές. Η «δικτατορία του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου», από την άλλη, είναι μια εύστοχη βολή που δέχτηκε στην Ελλάδα και ο θεσμός των βιβλιοθηκών, αφού το ένα εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη μετάδοση της γνώσης με τη βοήθεια βέβαια της στείρας τεχνικής της αποστήθισης, ασφαλές σύστημα για τη δολοφονία εκ προμελέτης της έρευνας, της μόνης διαδικασίας που οδηγεί στη γνώση, στην προσωπική κρίση και στην κατάκτηση της επιστημονικής και πνευματικής προόδου. Η μετάβαση από αυτό το ολισθηρό προς το μηδέν σύστημα της ευκολίας και της ευκαιρίας που χαρακτηρίζει την εκπαίδευσή μας προς την κατάκτηση άχρηστων ζητούμενων, είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά την εκπαιδευτική μας πολιτική και που θα έπρεπε να προβληματίζει και τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν ότι δεν εκπαιδεύουν και τους εκπαιδευόμενους που δεν γνωρίζουν ότι δεν εκπαιδεύονται. Ο αρχιτέκτονας στοχαστής Ζήσης Κοτιώνης θέτει σωστά το ζήτημα υποστηρίζοντας ότι «Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει καταφέρει να ενσωματώσει στην κουλτούρα της το ψάξιμο, την έρευνα, το άνοιγμα σε ένα ευρύ πεδίον δυνατοτήτων προς απόκριση στα ερωτήματα, αλλά και σε ένα πεδίον σχηματισμού ερωτημάτων». Οι διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων ετών απέδειξαν τη σπουδαιότητα της παραγωγής των αγαθών που προσφέρει η βιβλιοθήκη στον τομέα αυτό και σε άλλους με την οργανική ένταξή της στα σχολεία. Οι αυξανόμενες συνεχώς ανάγκες και η εξέλιξη άλλων, έ- χουν αναπροσαρμόσει την ιδέα, τη φιλοσοφία της βιβλιοθηκονομικής επιστήμης και επαναπροσανατολίσει και πλουτίσει το ρόλο των βιβλιοθηκών με καινοφανείς υπεύθυνες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις όχι μόνο στο μορφωτικό τομέα αλλά και στη συμμετοχή τους στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του υπό διαμόρφωση νεαρού ατόμου, που με τη θέσπιση ειδικών προγραμμάτων πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικού τύπου πολιτικής, μπορούν να εφαρμοστούν και στις σχολικές βιβλιοθήκες χωρίς να παρεμποδίζεται ή να μειώνεται και ο ψυχαγωγικός δια της ανάγνωσης βιβλίων και της χρήσης μη έντυπου υλικού ρόλος τους. Οι σχολικές βιβλιοθήκες από τα παλαιότερα των νεοτέρων χρόνων στη ύση υπηρετούν και διεκπεραιώνουν προγράμματα τα ο-

3 Η σχολική βιβλιοθήκη 173 ποία υλοποιούν εθνικές πολιτικές εκπαίδευσης με κεντρικό στόχο την παιδεία των λαών από τη δεκτική μαθητική τους ηλικία και α- ποσκοπούν βάσει περισπούδαστων σχεδιασμών στη διαμόρφωση ιδεών, στην καλλιέργεια νοοτροπιών και της προσωπικής αγωγής. Συμμετέχουν ενεργά στα θέματα της εκπαίδευσης, παρακολουθούν τις εξελίξεις και αναπροσαρμόζονται προβαίνοντας σε αλλαγές στόχων και προσανατολισμών, για να αντιμετωπίσουν τις διαρκώς αναφυόμενες νέες ανάγκες. Οι αλλαγές αυτές κρατούν σε μόνιμη ε- γρήγορση τις σχολικές βιβλιοθήκες οι οποίες συντάσσονται με την υιοθέτηση νέων στάσεων των εκπαιδευτικών πολιτικών. Η δομή και τα συστήματα οργάνωσής τους είναι ευέλικτα και δεκτικά σε μεταβολές και αλλαγές πορείας και προσαρμόζονται χωρίς διαταράξεις, γιατί η συνέχεια είναι εξασφαλισμένη λόγω της ισχυρής υποδομής τους. Η ελληνική εθνική βιβλιοθηκονομική πολιτική υπήρξε σταθερά ακαθόριστη και αόριστη, τυχαία, περιστασιακή ως προς τα πολιτιστικά και πνευματικά ζητήματα. Επομένως και οι εφαρμοστές της, οι βιβλιοθήκες, φυτοζώισαν στο περιθώριο αυτών των κατακτήσεων. Η πολυνομία που τις διέπει και η έλλειψη υποδομής και ικανότητας αναπροσαρμογής τους, στερούν απ αυτές δικαιώματα και υποχρεώ-

4 174 Κυριάκος Ντελόπουλος σεις. Ανάλογη και η μερίδα των σχολικών βιβλιοθηκών, ό,τι κατά καιρούς βαπτίστηκε «σχολική βιβλιοθήκη». Η αναφορά σε κάποιες εξαιρέσεις, που είμαστε έτοιμοι να προβάλουμε ως αντίρρηση, πιστοποιεί απλά το μέγεθος της διαφοράς. Μια βιβλιοθήκη σε ένα σχολείο δεν είναι σημείο αναφοράς, εάν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένους λόγους της παρουσίας της και δεν τους ασκεί στο συνολικό πλέγμα του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο ανήκει. Είναι στοιχείο της εκπαίδευσης με πνοή και υψιπετείς στόχους που αποσκοπούν και υποβοηθούν την παραγωγή παιδείας και ειδικά της μορφής που έχει κριθεί ιδιαίτερα επιθυμητή για τη βελτίωση των πολιτών και του έθνους σε έναν κόσμο ανταγωνιστικό. Η σχολική βιβλιοθήκη είναι όργανο τροφοδοτούμενο στρατηγικά από το εκπαιδευτικό σύστημα, ικανό να ανταποκρίνεται στον ταγμένο στόχο, που είναι η παιδεία, πρωτίστως, και που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για όλους τους μαθητές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι το μέσο. Η σχολική βιβλιοθήκη ο συνεπίκουρος και των δυο. Συζητώντας για βιβλιοθήκες στο σχολείο δεν εννοούμε όλοι οι συζητούντες το ίδιο. Από κει και η πορεία των αντιθέσεων και αντιφάσεων. Φταίει σ αυτό η φτωχή ελληνική εμπειρία και η έλλειψη γνώσης και έγκυρης περί το θέμα πληροφόρησης. Ας δούμε τι είναι και τι προσφέρει η σχολική βιβλιοθήκη στο σύγχρονο κόσμο. Είναι κέντρο που λειτουργεί με εσωτερική αυτονομία, συνδέεται με τη σχολική πράξη, συνεργάζεται με τη διεύθυνση του σχολείου και βασίζεται στην προθυμία και συμπαράσταση του διδακτικού προσωπικού από το οποίο εξαρτάται η αξιοποίησή της και φυσικά η ζωή της ως ενεργητικού στοιχείου μέσα στο σχολείο. Είναι διαχειριστής υ- πεύθυνων καθηκόντων και διακινητής του εύρωστου κατάλληλα ε- πιλεγμένου έντυπου και άλλου υλικού της. Στα καθήκοντά της περιλαμβάνεται η εκμάθηση των τρόπων έρευνας και η μεθοδολογία της αξιοποίησης των ευρημάτων, η μύηση στην αναζήτηση του υλικού της, ο εντοπισμός και η χρήση του και παράπλευρα, πέρα από τον εκπαιδευτικό της ρόλο, η παροχή αναγνωστικής ψυχαγωγίας. Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στα σχολεία έχει επεκταθεί προς πολλές κατευθύνσεις που στο παρελθόν ήταν αδιανόητες. Οι ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί δεν είναι τυχαίες ούτε τους δόθηκαν κατ απονομήν. Στον κύκλο τους περιέχεται και αυτός που συμβάλλει στη διαμόρφωση προϋποθέσεων που οδηγούν στην ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης του παιδιού-μαθητή-πελάτη τους.

5 Η σχολική βιβλιοθήκη 175 Κάπως πιο αναλυτικά. Η σχολική βιβλιοθήκη: Απευθύνεται και εξυπηρετεί όλα δίχως διάκριση τα παιδιά του σχολείου: προικισμένα και αδύνατα, συνεσταλμένα και ζωηρά και τα κάθε διαβάθμισης στην απόδοση. ιαθέτει υλικό κάθε είδους που μπορεί να χειριστεί και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες και του πιο προοδευτικού και απαιτητικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Παρέχει πλούσιο και ανανεωμένο υλικό για ελεύθερη ανάγνωση. Εκπονεί αναγνωστικά προγράμματα διαπαιδαγώγησης και διαμόρφωσης των ικανοτήτων των μαθητών προς την ανάγνωση βιβλίων ανάλογων προς την προσληπτικότητα και έφεση για μάθηση καθενός, μη παραλείποντας να θεραπεύσει δυσχέρειες ή απορριπτικές διαθέσεις ορισμένων παιδιών. Η προτροπή και ο εθισμός στην ανάγνωση και στην εμπιστοσύνη στο βιβλίο είναι δικό της έργο. Προκαλεί το ενδιαφέρον προς την εγκατάσταση πνεύματος συνεργασίας των μαθητών προς αυτήν με τη βοήθεια αποδεκτών μέσων επικοινωνίας. Προτρέπει τους μαθητές να τη βοηθούν σε προσιτές γι αυτά μικροδουλειές. Αναπτύσσει την προσωπικότητα του παιδιού ως προς τις εκδηλώσεις του της ευθύνης απέναντι στα κοινά πράγματα, της κοινής ιδιοκτησίας, της αναγνώρισης των δικαιωμάτων του άλλου μέσω του δανειστικού συστήματος και συμβάλλει στη δημιουργία και άσκηση των πρώτων δημοκρατικών αρχών στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων. Οι προβλεπόμενες από το ωρολόγιο πρόγραμμα ώρες παραμονής των μαθητών στη βιβλιοθήκη περικλείουν στοιχεία κοινωνικής συναναστροφής που βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους. Προμηθεύει στο διδακτικό προσωπικό χρήσιμο υλικό και συνεργάζεται μαζί του στην επίλυση των αναφυόμενων στην εκτέλεση του λειτουργήματός του προβλήματα και γενικά το υποβοηθεί στο έργο του. ιδάσκει στους μαθητές τον τρόπο λειτουργίας της, των συστημάτων της και τον προορισμό της στη μικρή κοινωνία του σχολείου, ώστε να είναι σε θέση να τη χρησιμοποιούν και να μπορούν να βρίσκουν μόνοι τους αυτό που ζητούν. Τούτο έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα βιβλιοθηκονομικά συστήματα θα τους είναι γνώριμα και προσιτά οπουδήποτε βρεθούν, και

6 176 Κυριάκος Ντελόπουλος στη δική τους τη χώρα, οψέποτε συμβεί αυτό, οπωσδήποτε όμως στις ξένες. Είναι λοιπόν η βιβλιοθήκη ένα κέντρο εκτελεστικό μιας συγκεκριμένης σειράς επιτελικών σχεδιασμών και εφαρμοστής της ιδεολογίας της εκπαίδευσης που προσφέρει μια πολιτεία και κατά ένα τρόπο εκφραστής τους. Ένα κέντρο, το οποίο κάτω από ένα δυναμικό μάνατζμεντ διαχειρίζεται υπεύθυνα ένα μέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η ιδιομορφία της λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης στο σχολείο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την αυτονόητα απαραίτητη συνεργασία της με το διδακτικό προσωπικό, η συμμετοχή του οποίου αποτελεί τη βάση της απόδοσής της που στηρίζεται στη συμφωνία εκ μέρους του ότι αποτελεί μέρος της διδασκαλίας και των καθηκόντων του. Μερικοί τρόποι: Ο διδάσκων δίνει θέματα στους μαθητές για αναζήτηση πληροφοριών στη βιβλιοθήκη για τη συγγραφή μιας εργασίας με έμμεσο ζητούμενο και ωφέλεια τη διακριτική εξοικείωση με το χώρο και το

7 Η σχολική βιβλιοθήκη 177 περιβάλλον της και την ανακάλυψη των πνευματικών πόρων που στεγάζει και διαθέτει. Ο διδάσκων σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης ζητάει να του ετοιμάσει έντυπο και όποιο άλλο υλικό σχετικό με θέμα διδασκόμενο στο μάθημά του στην τάξη για μια ή περισσότερες σχολικές ώρες. Οδηγεί τους μαθητές του στη βιβλιοθήκη. Οι μαθητές υπό την επίβλεψή του μελετούν το προετοιμασμένο υλικό. Αργότερα στην τάξη μπορεί να γίνει συζήτηση πάνω στα βιβλία που αναγνώσθηκαν και στον τρόπο συνεργασίας με τη βιβλιοθήκη και ακόμη και κριτική γι αυτήν. Ο διδάσκων ζητάει από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης υλικό για τους μαθητές του πάνω σε ορισμένο θέμα το οποίο μπορεί να μεταφερθεί στην αίθουσα διδασκαλίας για ανάγνωση. Φυσικά οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θα μπορούσε να προαγάγει το έργο της είναι περισσότερο από επιθυμητή. Είναι υποχρέωση όλων όσοι εργάζονται στο σχολικό χώρο να στηρίζουν και να προωθούν το έργο της. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης από τη δική του μεριά σε ώρες πρόσφορες διδάσκει τους μαθητές και τους καθηγητές το σύστημα οργάνωσής της και τους τρόπους ανεύρεσης του υλικού της, ώστε να είναι σε θέση να την χρησιμοποιούν και σε απουσία του. Όλοι όσοι εργάζονται σ ένα σχολείο πρέπει να γνωρίζουν την οργάνωσή της και να ζητούν να ενημερώνονται για το υπάρχον υλικό, για τα νέα προσκτήματα, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως υπηρεσιακή μονάδα και να τα επιλύουν από κοινού. Παρόλο ότι η βιβλιοθήκη είναι από τη μακρινή αρχαιότητα γνωστή στην Ελλάδα και βεβαιωμένη η συμβολή της στη διαμόρφωση του πνευματικού κλίματος και της ζωής, στη νεότερη το είδος α- τύχησε, για πολλούς λόγους, άλλους αδικαιολόγητους, άλλους αναίτιους, άλλους ενίοτε λογικούς. Κύριος ο οικονομικός παράγων ο ο- ποίος στην προτεραιότητα των αναγκών της πολιτείας αφήνει το θεσμό των βιβλιοθηκών ουραγό. Για τις σχολικές βιβλιοθήκες -κοντά τους και οι ανύπαρκτες παιδικές- τα δεδομένα είναι πικρά. Αρκεί να ανατρέξουμε στα σχετικά άρθρα των νόμων και στα διατάγματα για την εκπαίδευση, για να απορήσουμε σε πρώτη επαφή και να κατανοήσουμε σε δεύτερη ότι μόνο στην κακοδαιμονία δεν είναι επιτρεπτό να αποθέσουμε τα αίτια της απουσίας τους ή έστω μιας κάποιας υποτυπώδους συμβολής τους στα της παιδείας. Η μελέτη του κεφαλαίου αυτού στην ιστορία των βιβλιοθηκών στη σύγχρονη Ελλάδα

8 178 Κυριάκος Ντελόπουλος αποκαλύπτει την άγνοια των σχεδιαστών της εκπαιδευτικής μας πολιτικής για το θέμα, την έλλειψη πίστης στο θεσμό, την μη πρακτική πρόβλεψη εφαρμογής των προθέσεων των συντακτών τους. Η αοριστία συμπλέκεται με φραστικά εγκώμια της αξίας της βιβλιοθήκης, αλλά παραλείπεται η σύνδεσή της ως παράγοντα επαύξησης της εκπαίδευσης των νέων. Τα ελληνόπουλα δε χάρηκαν τις ψυχικές χαρές και τις αναγνωστικές χάρες που προβλέπει η βιβλιοθήκη μέσα στο σχολείο τους δίπλα στην αίθουσα με τα θρανία τους. Η κρατική αντίληψη και η α- νασταλτική κάθε προόδου γραφειοκρατική μηχανή και η αμηχανία των μηχανικών της παρεμπόδισε, εξακολουθητικά και αδιάλειπτα τη διαμόρφωση προοδευτικών τάσεων και στάσεων, που η σχολική βιβλιοθήκη στην εποχή μας προβλέπει. Είναι γεγονός ότι βελτιώνει την εκπαίδευση, ανοίγει ορίζοντες πνευματικούς, δημιουργεί πολίτες με κρίση και δημιουργούς υπεύθυνης κοινής γνώμης. Σε κανένα άρθρο νόμου για την εκπαίδευση δεν διατυπώθηκε για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει στο σχολείο βιβλιοθήκη, αν δηλαδή χρειάζεται και τι χρειάζεται. Επαναλαμβάνεται στερεότυπα, πλην όχι στέρεα, η σημασία της θεωρητικά αλλά ποτέ δεν ορίστηκε η σχέση της με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αφήνοντας μετέωρο το ρόλο της και αγνοώντας τη συγκεκριμένη συμβολή της σε ειδικά πεδία. Το πρώτο ελληνικό διάταγμα για σχολικές βιβλιοθήκες χρονολογείται από το 1835 και υπογράφεται από τον Όθωνα και τον Άρμανσμπεργκ. Ήταν σύντομο, λιτό, περιεκτικό, υποσχετικό και ελπιδοφόρο. Το γιατί δεν εφαρμόσθηκε θα το μάθουμε αργότερα μετά τις απαραίτητες έρευνες των στοιχείων και την αναγωγή τους στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Άλλοι λόγοι, δημοσιονομικοί, στέρησαν τα σχολεία μας από ένα αποφασιστικής σημασίας στοιχείο. Ο τόπος γενικότερα στερήθηκε από ό,τι σήμερα θεωρείται πως είναι ένα από τα σοβαρότερα ελλείμματά του. Στο πρώτο από τα τρία ακαριαία του άρθρα το διάταγμα εκείνο όριζε: «Εις έκαστον των δημοσίων σχολείων του κράτους θέλει συστηθεί βιβλιοθήκη προς χρήσιν των διδασκόντων και των διδασκομένων. Αι βιβλιοθήκαι αύται θέλουν διευθύνεσθαι προσωρινώς από τους ανήκοντας γυμνασιάρχας και σχολάρχας». Πρωτοποριακό για την εποχή του. Ήταν όμως προσωρινό. εν εφαρμόστηκε ποτέ, δυστυχώς. Όπως δεν εφαρμόστηκαν όσοι άλλοι νόμοι εκπονήθηκαν μεταγενέστερα. Ευτυχώς οίοι ήταν. Το 1836 δημοσιεύτηκε το «ιάταγμα «περί Κανονισμού των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων»

9 Η σχολική βιβλιοθήκη 179 στο οποίο σε κανένα από τα 126 άρθρα του δεν γίνεται λόγος για σχολικές βιβλιοθήκες. Ήδη οι βιβλιοθήκες είχαν χάσει το προοδευτικό προβάδισμα και μετατέθηκε χρονικά ο εφοδιασμός των σχολείων για το αόρατο μέλλον. Εκατόν πενήντα χρόνια μετά, το 1985, στο νόμο για την Πρωτοβάθμια και ευτεροβάθμια εκπαίδευση, άρθρο 43 για σχολικές βιβλιοθήκες, επαναλαμβάνεται στερεότυπα, όπως και σε άλλους νόμους που προηγήθηκαν, ότι η ευθύνη των βιβλιοθηκών ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς. Έχει μάλιστα απομακρυνθεί εκείνο το «προσωρινώς» των Βαυαρών. εν είναι του παρόντος να σχολιαστεί λέξη προς λέξη το άρθρο αυτό, το οποίο εξαντλείται με τη συλλογική ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιοθήκης στα σχολεία, εμπλέκοντας κατά ένα πρωτοφανή τρόπο όλα τα συλλογικά όργανα που ασχολούνται με τη ζωή και τη δράση του σχολείου και φυσικά με την απόδοσή του στη μόρφωση των Ελληνοπαίδων. Στο θέμα του βιβλιοθηκάριου, έστω αν μετά από πιέσεις της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων, σε κάποια άσχετη τροπολογία προστέθηκε πως στις μέλλουσες βιβλιοθήκες θα διορίζονται επαγγελματίες πτυχιούχοι. Η τρέχουσα προσπάθειά τους κράτησε σε απόσταση για λόγους έλλειψης σοβαρής αντιμετώπισης του θέματος, όπως και του προβληματισμού για το σκοπό της δημιουργίας τους. Εξάλλου το κράτος εξαναγκάστηκε από την Ε.Ε. να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχετικού προγράμματος πλήρως ανέτοιμο. Πιστεύω, και το υποστηρίζω, ότι το επόμενο βήμα εκείνου το οθωνικού νόμου θα ήταν η ανάθεση των βιβλιοθηκών σε ειδικούς, προφανώς βιβλιοθηκάριους. Από χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούν δύο σχολές βιβλιοθηκονομίας στα Τ.Ε.Ι., που παράγουν ικανό αριθμό επαγγελματιών, που ωστόσο αγνοούνται. Στις βιβλιοθήκες που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, πάλι προτιμήθηκε το «προσωρινώς» του 1835! Ανατέθηκαν σε καθηγητές, κατά προτίμηση φιλολόγους αλλά και σε άλλες ειδικότητες, όπως γυμναστές, δηλαδή σε επαγγελματίες που το αντικείμενο που σπούδασαν είναι άλλο. Αυτό είχε γίνει στις αρχές του 20ού αι., αληθώς προσωρινά, έως ότου και έγινε παραχθούν ειδικοί σχολικοί βιβλιοθηκάριοι. Αυτό στο εξωτερικό. εδομένης της έλλειψης στα σχολεία καθηγητών ανέρχεται σε χιλιάδες ο αριθμός κενών θέσεων επιτελείται το παράδοξο να μετακινούνται καθηγητές σε άλλα καθήκοντα. Στο προσκήνιο η παροιμία ότι το κράτος μας ξεχνάει την Μαριορή και ασχολείται με τον φερετζέ της... Έτσι αντιλαμβάνεται τις βιβλιοθήκες των σχολείων του. Απορίας άξιο πώς δεν σκέφτηκε να διορίσει βιβλιοθηκάριους στα

10 180 Κυριάκος Ντελόπουλος κενά των θέσεων των καθηγητών στη ευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διδάξουν αυτοί αρχαία, φυσική, γυμναστική, γιατί όχι και ωδική; Αλλά γιατί σχολικός βιβλιοθηκάριος και όχι εκπαιδευτικός; Και γιατί εξακολουθητικά το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αρνείται να εφαρμόσει το αυτονόητο; Προφανώς γιατί δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το όλο θέμα των σχολικών βιβλιοθηκών. Στην πραγματικότητα δεν τις θέλει. Τις αντιμετωπίζει ως βάρος πέρα από κάποιες αόριστες για λόγους κατανάλωσης παραδοχές για την ωφελιμότητά τους. Είναι αλήθεια πως πρόκειται για μεγάλο βάρος και δεν έχει τις δυνάμεις κατά την Μακρυγιαννική αντίληψη το φτωχό κράτος μας να το σηκώσει. Καλύτερα για λόγους ανόητους για την ελληνική πραγματικότητα είναι δύο πρόσωπα υπεύθυνα και συνεργαζόμενα: επαγγελματίας βιβλιοθηκάριος, με πρόσθετη ειδική κατάρτιση, και καθηγητής-φιλόλογος ως συνεργάτης και σύμβουλος. Με τα χρόνια διαμορφώθηκε η ειδικότητα του σχολικού βιβλιοθηκάριου και χαμηλή αισθητική των σχολικών βιβλίων ας συγκριθούν προς στιγμήν με τα για τις ίδιες ηλικίες εξωσχολικά- πέρα από το γεγονός ότι τα κείμενά τους υστερούν, αφού δεν προέρχονται από γραφίδες λογοτεχνών. Ο τρόπος, αν όχι της αναίρεσης του κινδύνου δημιουργίας κακών σχέσεων παιδιού και βιβλίου, οπωσδήποτε όμως της μείωσής του, είναι η ευεργετική παρέμβαση ενός φλογερού και φιλότιμου εκπαιδευτικού λειτουργού, πρόθυμου να εξομαλύνει τις σύμφυτες με το σύστημα διαταραχές. Αλλά αυτό ανήκει περισσότερο στο πεδίο των προσωπικών συμβολών και στον κύκλο των ευχών να είναι πολλές. Υπάρχει αντίδοτο, προβεβλημένο παγκόσμια. Είναι η παρακείμενη στην αίθουσα διδασκαλίας βιβλιοθήκη, όπου το βιβλίο δεν είναι το μη ελκυστικό εγχειρίδιο, αλλά πολλά άλλα χαρούμενα και γελαστά βιβλία που κλείνουν το μάτι στο παιδί-μαθητή και του προσφέρονται σε μια βάση μη καταναγκασμού αλλά σε μιαν άλλη, της πρόκλησης του προσωπικού ενδιαφέροντός του μέσω μιας θελκτικής επιθυμητέον και αυτό βιβλιοθηκαρίου, κατόχου της τέχνης προσέγγισης του παιδιού και της μεσολάβησης προσέγγισής του προς το βιβλίο, γνώστριας της τεχνολογίας, της οργάνωσης και της λειτουργίας της βιβλιοθήκης και παροχής υπηρεσιών που προβλέπει η επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας, σε ένα ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον, όπου το παιδί είναι ελεύθερο να περιδιαβάζει ανάμεσα στα ανοιχτά ράφια, να κινείται, να ξεφυλλίζει τα βιβλία, να διαλέγει κά-

11 Η σχολική βιβλιοθήκη 181 ποια της αρεσκείας του, απ' αυτά που άλλοι ειδήμονες διάλεξαν για λογαριασμό του. Γενικά, να χαίρεται το μαγικό κόσμο των βιβλίων, αυτές τις μικρές φορητές συσκευές που εκλύουν γνώση και ευχαρίστηση, ενώ για άλλους μπορεί να είναι και εκρηκτικοί μηχανισμοί, δημιουργοί προβλημάτων, όπως ξέρουμε από αρνητικές ιστορικές εποχές. Η σχολική βιβλιοθήκη συμφιλιώνει το παιδί με το βιβλίο στους ίδιους χώρους που διακυβεύονται οι σχέσεις του μ' αυτά και αναδείχτηκε παγκόσμια σε ένα ευυπόληπτο επάγγελμα το οποίο στις ευνομούμενες βιβλιοθηκονομικά χώρες τού έχουν ανατεθεί σοβαρές ευθύνες που περιλαμβάνουν και μέρος των ευθυνών των εκπαιδευτικών, ο προορισμός των οποίων είναι διαφορετικός και ασκείται στις αίθουσες διδασκαλίας με πρόβλεψη ωστόσο τη συνεχή και δημιουργική συνεργασία τους με τη σχολική βιβλιοθήκη. Η πρώτη επαφή του παιδιού με το βιβλίο είναι αρκετά βίαιη, αφού μέσα σε μια μέρα μεταβάλλεται από παιδί σε μαθητή. Επισυμβαίνει δε μέσω του σχολικού εγχειριδίου στη βάση ενός αδιατάρακτα παραδοσιακού πειθαναγκαστικού συστήματος, το οποίο ακολουθεί

12 182 Κυριάκος Ντελόπουλος το εξής επαναλαμβανόμενο καθημερινά σχήμα: ο διδάσκων επιβάλλει την ανάγνωση του βιβλίου -ο μαθητής εξαναγκάζεται να αναγνώσει το βιβλίο - ο διδάσκων εξετάζει το μαθητή - ο μαθητής βαθμολογείται η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Για άλλα παιδιά επί έξι χρόνια, για άλλα επί δώδεκα και για πολλά δυστυχώς καθόλου. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δημιουργούνται καταστάσεις οι οποίες οδηγούν ένα αριθμό παιδιών σε αναστολές προς την ανάγνωση και τη μάθηση. εν είναι μόνο το σύστημα. Είναι και η συμβολή στην αναθεώρηση της στάσης του απέναντι στο σχολείο, υποβοηθώντας το έργο του αρμόδιου εκπαιδευτικού προσωπικού. Πάντα ταύτα με την πρόθυμη και υποχρεωτική και ειλικρινή συμβολή του χωρίς την οποία πολλά από τα προβλεπόμενα ναυαγούν. Η δημιουργία θερμών δεσμών βιβλιοθήκης και μαθητών είναι της ευθύνης του βιβλιοθηκάριου κατά το δικό του μέρος, όπως είναι η οργάνωση της βιβλιοθήκης, η ετοιμότητά της για εξυπηρέτηση όλων, η ανάπτυξη των υπηρεσιών της, η διοίκησή της, η ενημέρωσή της στις νέες εκδόσεις και η συμμετοχή της στην επιλογή τους, η συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων τα οποία αυξάνουν το ενδιαφέρον για τη χρήσιμη και ευεργετικότατη για πολλά αυτή μονάδα. Η έμπρακτη όμως επίδειξη ενδιαφέροντος του διδακτικού προσωπικού είναι αυτή που θα κατακυρώσει τον προορισμό και την αξία της βιβλιοθήκης και θα συντείνει στη ζωογόνο ζωή της σχολικής κοινότητας με απώτερο ζητούμενο τη συντήρησή της ως βασικής σημασίας βοηθό στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο ενισχύεται και διευρύνεται με τη συνδρομή της βιβλιοθήκης. Παράλληλα με τον ψυχαγωγικό ρόλο της ο χώρος και το υλικό της μπορούν να αξιοποιηθούν για την επέκταση των μαθημάτων και την εμβάθυνσή τους με μη σχολικά βιβλία. Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο λόγος της παρουσίας της ανάμεσα στους μαθητές και τους καθηγητές: η διαπλοκή της με τα διδασκόμενα μαθήματα επιβεβαιώνει και επαυξάνει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και των μεθόδων της με πιο απελευθερωμένα μέσα, τρόπους και υλικά. εν είναι αρκετή η διδασκαλία λ.χ. της λογοτεχνίας μέσα στην τάξη με τη γνωστή και παραδοσιακή τακτική της ανάλυσης των κειμένων τα οποία προσεγγίζει ο μαθητής καθοδηγούμενος να εντοπίζει τα καλολογικά τους στοιχεία ή επιχειρώντας να ανακαλύψει τα μυστήρια της δημιουργίας ενός ποιήματος με χειρουργικής τεχνολογίας επεμβάσεις οι οποίες θεωρούνται επιτυχείς, εάν φέρουν στο φως ευ-

13 Η σχολική βιβλιοθήκη 183 ρήματα προερχόμενα από αγωνιώδη ερωτήματα του τύπου «τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής», τα οποία ως εικός εξαναγκάζουν την ποίηση να πετάξει από το παράθυρο και τα παιδιά να χάνουν μοναδικές ευκαιρίες να την ψηλαφίσουν και να αισθανθούν την ορατή ή κρυμμένη ομορφιά της. Η βιβλιοθήκη διαθέτει στα ράφια της υλικό κλεισμένο στα βιβλία της που πλουτίζουν τη γνώση του μαθητή απλώνοντάς την σε απέραντα πεδία. Η διδασκαλία πάνω σ' ένα λογοτεχνικό έργο από ένα σχολικό βιβλίο μπορεί να είναι μόνο η αρχή. Η συνέχεια στη βιβλιοθήκη. Η οδήγηση των μαθητών στους χώρους της από τους καθηγητές τους, η καθοδήγησή τους στην αναζήτηση άλλων έργων με τη βοήθεια του βιβλιοθηκάριου και η χωρίς καταναγκασμό αλλά με προτροπή και παράδειγμα ανάγνωσή τους, είναι επιθυμητή διαδικασία που οδηγεί στη δια βίου ευεργετική σχέση του παιδιού με το βιβλίο. Με τον όρο ότι τα βιβλία της στα ράφια θα διακινούνται τόσο όσο να αποτραπεί ο κίνδυνος που καραδοκεί να μείνει η βιβλιοθήκη η ίδια στο ράφι. Είναι το είδος που γνωρίζουμε καλά. Αυτό που πρέπει να εκλείψει και από τη μνήμη μας και από τα μάτια μας. Αν οι Έλληνες κατηγορούνται κατά καιρούς ότι δεν διαβάζουν, μια αμφιλεγόμενη απόφανση, μπορεί, αν αληθεύει ως ένα βαθμό, να αποσοβηθεί έγκαιρα από την εποχή του σχολείου, εκεί που πραγματικά προετοιμάζονται οι μέλλοντες αναγνώστες ή εκείνοι που θα πυκνώσουν τις τάξεις εκείνων που δεν διαβάζουν και θα συμβάλουν στις, αρνητικές στατιστικές. Το παράδειγμα από τα νέα ελληνικά έ- χει τα ανάλογά του και στα άλλα μαθήματα. Όλα προσφέρονται για ευρύτερες συσχετίσεις με άλλες επιστήμες που ολοκληρώνουν τη γνώση, επαυξάνουν την ευρυμάθεια και οδηγούν στην κατάρτιση κι από κει στην περιέργεια. Και αυτό η σχολική βιβλιοθήκη το εξασφαλίζει, αρκεί να υπάρχουν προβλέψεις και οδηγίες χρήσης και να έ- χουν ενταχθεί στο ημερήσιο πρόγραμμα της σχολικής διαδικασίας. Η σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί τη φυσική προέκταση της σχολικής πράξης μέσα στον ίδιο χώρο που στεγάζει τις αίθουσες διδασκαλίας. Η αρχιτεκτονική της σχεδιασμένη από ειδικό αρχιτέκτονα μυημένο στα εκπαιδευτικά πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επαυξάνει την προσιτότητα της πρόσβασης και να διευκολύνει την παραμονή και κίνηση των μικρών πελατών της και να υποθάλπει και μέσω της αρχιτεκτονικής της σύλληψης τη χρηστικότητά της. Μέσα στη σχολική βιβλιοθήκη, εάν έχουν εξασφαλιστεί οι όροι της λειτουργίας και οι σκοποί της, προσφέρονται και όροι για την

14 184 Κυριάκος Ντελόπουλος ανάπτυξη του εαυτού των παιδιών, των ενδιαφερόντων τους, της προσωπικής τους ελευθερίας και των τρόπων επικοινωνίας που ωθεί η συνύπαρξη με άλλους που βρίσκονται εκεί για να μοιραστούν τις ίδιες κοινές παροχές. Επιπλέον, η αίσθηση της ευθύνης, ο σεβασμός της ξένης ιδιοκτησίας και η διακριτική συμπεριφορά που δεν ενοχλεί, είναι προαγωγικά της έννοιας της κοινοκτημοσύνης και της κοινωνικής συμπεριφοράς, των τρόπων δηλαδή που ζούμε, που δεν είναι παρά η βαθύτερη έννοια του πολιτισμού. Η σχολική βιβλιοθήκη πληροφορεί, ενημερώνει, εκπαιδεύει, διαπαιδαγωγεί, εκπολιτίζει, ψυχαγωγεί, διδάσκει. ρα ως εστία αντίστασης ενάντια σε όσα αρνητικά δέχεται το παιδί από άλλα, δημοφιλή μέσα, όπως εκείνος ο πολτός της τηλεόρασης που ρυπαίνει τα πάντα και βάλλει κατά παντός ανυπεράσπιστου, αναγκάζοντας την εικόνα να χάσει την αξία της και τη λογιστική τιμή της που όριζε ότι αξίζει όσο χίλιες λέξεις, αντιστρέφοντας πια σε ζητούμενο μια κάποια λέξη που να αξίζει εκείνη όσο χίλιες εικόνες. Μια βιβλιοθήκη, μια οποιαδήποτε βιβλιοθήκη, δεν αξιολογείται από τον αριθμό των τόμων που περιέχει, αλλά από την ποιότητα και την ποσότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στο κοινό της υπό μία άρτια ασκούμενη τεχνική. Μια σχολική βιβλιοθήκη πρέπει να εργάζεται με ωρολογιακή ακρίβεια για λογαριασμό ενός ωρολόγιου προγράμματος με συγκεκριμένους στόχους για την αξιοποίησή του, συμβάλλοντας στην εφαρμογή μιας σαφούς εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε όποια άλλη περίπτωση με συμβιβασμούς, παραχωρήσεις, υποχωρήσεις και αυτοσχεδιασμούς κάθε προσπάθεια είναι από πριν καταδικασμένη, εκτός εάν ένα εκπαιδευτικό εθνικό πρόγραμμα έχει προέλθει από σκεπτικό να μην περιλαμβάνει στις προδιαγραφές του και βιβλιοθήκες στα σχολεία. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ: Στο Γυμνάσιο γίνεται η πρώτη και καθοριστικής σημασίας επαφή των μαθητών με τα Αρχαία Ελληνικά Στο Γυμνάσιο πρέπει να καταφέρουμε να

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (θερινά τμήματα)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (θερινά τμήματα) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (θερινά τμήματα) Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε 80-100 λέξεις. Την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών ως αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 194 ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Δ ΑΣΚΑΛΟ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ άνοιξε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑ 6 η : Μηλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης

Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 93 Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης Βαρβάρα Ι. Μαρούλη Η θέση κάθε ατόμου στην αυριανή κοινωνία θα καθορίζεται κυρίως από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ορισμός Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας έξω από το ωράριο της εργασίας και που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Γενικά Ελεύθερος χρόνος υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ποσοτική διερεύνηση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα