ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ιαδραστικός έλεγχος σε περιβάλλον Windows των κινήσεων του δροµέα και επιλογές µε χρήση Bluetooth και υπερύθρων." [Diadrastikos] control in environment Windows of movements of runner and choices with use Bluetooth and infra red. Παναγιώτης Κ. Τασιγιαννάκης Επιβλέπων καθηγητής Αντώνιος Ι. Ζερβουδάκης ΧΑΝΙΑ 2010

2 2

3 Αφιέρωση Την παρούσα εργασία, την αφιερώνω κατά κύριο λόγο στην οικογένεια µου, για την στήριξή τους, που µπόρεσα να πραγµατοποιήσω τους στόχους που είχα µέχρι τώρα. Ακόµα, ένα µεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές µου, που µου δηµιούργησαν γερές βάσεις για να µπορέσω να αντεπεξέλθω σωστά ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός. 3

4 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Αντώνιος Ι. Ζερβουδάκης, Τεχνικός Υπεύθυνος Γραφείο Τ&, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 2. Γεώργιος Λιοδάκης, Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 3. ρ. Πετρίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 4

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συσκευή Wii Remote Controller της εταιρείας Nintendo, πάνω στην οποία στηρίζετε το βασικό µέρος διαχείρισης του υπολογιστή και του ειδικού δείκτη χειρός που κατασκευάσαµε, είναι µια πρωτοπορία η οποία θα λύσει πολλά προβλήµατα στο θέµα παρουσίαση, ψυχαγωγία, διασκέδαση µικρών παιδιών µε κύριο στόχο την πρώτη τους επαφή µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σκοπός της κατασκευής, είναι να σχεδιαστεί µια έξυπνη και δηµιουργική σχέση µε τον χρήστη µέσω της συσκευής Wii Remote Controller, που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth & IR(υπέρυθρες ακτίνες), ταυτόχρονα µε στόχο να υλοποιηθεί τεχνικά σωστά καθώς και να υποστηριχτεί µέσω του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισµού που απαιτείται. Επίσης, σηµαντική είναι η διαδικασία διαχείρισης που πραγµατοποιείτε µέσω ειδικού προγράµµατος το οποίο είναι σε ανοιχτό κώδικα λογισµικού και έτσι έχουµε την δυνατότητα να µπορούµε να αλλάξουµε την λειτουργία του προγράµµατος software που απαιτείται ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε χρήστη. Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί µια διάταξη που να χρησιµοποιεί την τεχνολογία αυτή για τις αίθουσες διδασκαλίας του Παραρτήµατος Χανίων του Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ. Αναλυτικά οι στόχοι θα πρέπει να είναι οι εξής: Τι τεχνολογία χρησιµοποιεί; Ποιες είναι οι προδιαγραφές στις αίθουσές διδασκαλίας µας; Πώς θα στηθεί το hardware κοµµάτι; Πώς θα στηθεί το software κοµµάτι; Πώς θα το υλοποιήσουµε τεχνικά; Τι και πως θα το ενηµερώνουµε; ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ της χρήσης του Συµπεράσµατα Επεκτασιµότητα και µελλοντική χρήση 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1) Γενική Προσέγγιση 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Bluetooth και υπέρυθρες ακτίνες Infrared(IR) 2.1) Από πού προέρχεται το όνοµα Bluetooth και Infrared(IR) ) Τι είναι το Bluetooth και Infrared(IR) ) Που οφείλετε η δηµιουργία του Bluetooth και της υπέρυθρης ακτινοβολίας ) Συχνότητα εκποµπής και ταχύτητα µετάδοσης των δυο µέσων ) Εφαρµογές Bluetooth & infrared ) Υποστήριξη λειτουργικών συστηµάτων για την συνδεσιµότητα του Bluetooth ) Υπερβολικά χαµηλή ισχύος Bluetooth ) Παρεµβολή του αέρα για το Bluetooth...16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Σύνδεση συσκευής µε τα περιφερειακά µέσα 3.1) Πως δουλεύει ένα σύστηµα διαδραστικού έλεγχου µε Wii Remote Controller ) Πως γίνετε η σύνδεση µεταξύ Bluetooth και του Wii Remote Controller; ) Πως γίνετε η σύνδεση µεταξύ του δείκτη χειρός µε τις υπέρυθρες του Wii Remote Controller ) Χρειάζεται οι χρήστες να έχουν ανοιχτό το Bluetooth; ) Λογισµικό για Bluetooth µε το οποίο κάναµε δοκιµές ) Το λειτουργικό περιβάλλον του λογισµικού BlueSoleil..30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Λογισµικό υλοποίησης (Wiimote Whiteboard ) 4.1) Η εταιρία κατασκευής ) Αγορά ) Απαιτήσεις του προγράµµατος ) Συµβατότητες

7 4.5) Λειτουργία του προγράµµατος οδηγός σύνδεσης ) Προβλήµατα σύνδεσης µε το λογισµικό..39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Πειραµατικό Μέρος 5.1) Τι Hardware&Software χρειαζόµαστε για την υλοποίηση του πειράµατος ) Υλοποίηση του Software κοµµατιού για την πειραµατική διαδικασία 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6.1) Ενηµέρωση για την Υλοποίηση Remote Control σε ορισµένες αίθουσες διδασκαλίας του ΤΕΙ Χανίων ) Σύγκριση του κόστους εγκατάστασης µε την απόδοση του ) Μελλοντικές εφαρµογές ) Ποια ήταν τα αιτήµατα µας στο θεωρητικό µέρος και ποια τα αποτελέσµατα µας στην πράξη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι, η διαχείριση των κινήσεων του δροµέα, µε την συνεργασία Bluetooth και υπέρυθρων ακτινών που βρίσκεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µας. Αρχικά, αναφερόµαστε για την λειτουργία του Bluetooth και των υπέρυθρων ακτινών τις δυνατότητές τους και την χρησιµότητα τους στην κατασκευή. Ύστερα, αναφερόµαστε για το λογισµικό υλοποίησης, για τον διαδραστικό έλεγχο των κινήσεων του δροµέα στον χώρο των αιθουσών, τις δυνατότητές του και επεξήγηση της κάθε λειτουργίας του, σε συνεργασία πάντα µε το Wii Remote Controller. Επιπροσθέτως, αναφερόµαστε για την πειραµατική µας διαδικασία, για την περιοχή κάλυψης, συσκευές συµβατότητας του πειράµατος και τις δυνατότητες του προγράµµατος κατά την λειτουργία του. Τέλος, αναφερόµαστε για τα συµπεράσµατα µας, ποια ήταν τα αιτήµατα µας στο θεωρητικό µέρος και ποια τα αποτελέσµατα µας στην πράξη, µελλοντικές εφαρµογές και για άλλες εφαρµογές µε χρήση Bluetooth και υπέρυθρων ακτινών για τον χώρο των επιλεγµένων αιθουσών. The aim of this research is the management of movements of runner, with the collaboration Bluetooth and infra red beams that are found in our computer. Initially, we were reported for the operation of Bluetooth and infra red beams their possibilities and their usefulness in the manufacture. Later, we were reported for the software of concretisation, for the action control of movements of runner in the space of rooms, his possibilities and explanation of his each operation, in collaboration always with Wii Remote Controller. Besides, we were reported for our experimental process, for the region of cover, appliances of compatibility of experiment and the possibilities of program at its operation. Finally, we were reported for our conclusions, who were our demands in the theoretical part and who our results into practice, future applications and for other applications with use Bluetooth and infra red beams for the space of selected rooms. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική Προσέγγιση Μέχρι σήµερα για να διαχειριστούµε το δείκτη του ποντικιού στην οθόνη του υπολογιστή µας, χρειαζόταν να έχουµε µια ηλεκτρονική συσκευή (ποντίκι), µε την οποίο συνεργάζεται ο ηλεκτρονικός µας υπολογιστή. Με την παρούσα πτυχιακή, µπορούµε να αποδείξουµε ότι δεν χρειαζόµαστε πλέον να έχουµε καµία ειδική συσκευή για να κάνουµε την διαχείριση του δείκτη του ποντικιού στην οθόνη του υπολογιστή µας, αλλά θα µπορούµε να κάνουµε πλήρη διαχείριση του ηλεκτρονικού υπολογιστή µας εξ αποστάσεως µε νέα καταδεικτική µέθοδο. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό θα χρειαστούµε, έναν βιντεοπροβολέα (projector), έργο του οποίου είναι να µας µεταφέρει την οθόνη του υπολογιστή µας σε στάδιο παρουσίασης. Έπειτα, έχοντας την συσκευή για το Remote Controller και τον ειδικό δείκτη υπερύθρων που έχουµε κατασκευάσει ολοκληρώνουµε την πτυχιακή όσον αφορά το κατασκευαστικό µέρος (hardware). Για να µπορέσει να υπάρχει επικοινωνία του ηλεκτρονικού υπολογιστή µας µε τα hardware κοµµάτια, έχουµε λογισµικά προγράµµατα τα οποία συνεργάζονται µεταξύ τους. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Bluetooth και υπέρυθρες ακτίνες Infrared (IR) 2.1) Από πού προέρχεται το όνοµα Bluetooth και υπέρυθρες ακτίνες Infrared(IR). Bluetooth: Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Ericsson έθετε τις βάσεις για την ανάπτυξη της τεχνολογίας που θα επέτρεπε την ασύρµατη σύνδεση ψηφιακών συσκευών, κλήθηκε να επιλέξει το όνοµα, µε το οποίο αυτή θα γίνονταν αργότερα γνωστή σε όλο τον κόσµο. Οι Σουηδοί ήταν βέβαιοι ότι η τεχνολογία τους θα κατακτήσει τον κόσµο και θα φέρει ακόµη πιο κοντά τους ανθρώπους και τις συσκευές τους. Οι Σκανδιναβοί πιστεύουν ότι κάτι ανάλογο έκανε και ο ανός Βασιλιάς Herald Blatant (ή Bluetooth), που έζησε στα τέλη του 10ου αιώνα µ.χ.: κατέκτησε µε τον άτρωτο στρατό του και τα ατρόµητα πλοία του πολλές χώρες, ενώ λέγεται ότι κατάφερε να ενώσει τη ανία µε τη Νορβηγία. Ο Blatant ήταν ο πρωτότοκος υιός του βασιλιά Gorm, που κυβερνούσε για πολλά έτη την Γιουτλάνδη, τη µεγαλύτερη χερσόνησο της ανίας. Ο Harald έµαθε από µικρός να τιµά την οικογένειά του και να τιµά τις παραδόσεις των Βίκινγκς. Στην εποχή του, οι περισσότεροι Σκανδιναβοί ήταν αγρότες, ενώ οι φτωχότεροι και ασθενέστεροι υπηρετούσαν τους βασιλιάδες ως σκλάβοι. Σε αυτήν την κοινωνία µεγάλωσε ο Harald Blatand (Bluetooth), το όνοµα του οποίου έχει τις ρίζες του σε 2 αρχαίες δανέζικες λέξεις: bla (που σηµαίνει σκουρόδερµος) και tan που σηµαίνει γενναίος άνδρας. Αυτά τουλάχιστον αναφέρονται σε δελτίο τύπου της Ericsson, που δηµοσιεύθηκε το Σήµερα, το Bluetooth έχει κατακτήσει τον κόσµο και η ιστορία του βασιλιά Harald διαδίδεται από συσκευή σε συσκευή, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 10

11 Υπέρυθρες Ακτίνες: Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που διαδίδονται στο κενό ικανοποιούν την σχέση: C= f λ όπου f είναι η γραµµική συχνότητα της ακτινοβολίας και λ είναι το µήκος κύµατος του Η/Μ κύµατος. Στο παρακάτω σχήµα εικονίζεται ένας πίνακας που απεικονίζονται τα αδιάφορα είδη ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Εικόνα 1: Το Η/Μ φάσµα Θα κάνουµε µια σύντοµη περιγραφή της κάθε φασµατικής περιοχής. Ραδιοκύµατα: ηµιουργούνται από ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Χρησιµοποιούνται στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 11

12 Υπεριώδης ακτινοβολίας Η ακτινοβολία αυτή καλύπτει την περιοχή από m περίπου έως m. Ο Ήλιος είναι η κύρια πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας. Το µεγαλύτερο µέρος της βλαβερής για τον ανθρώπινο οργανισµό υπεριώδης ακτινοβολίας του Ήλιου απορροφάτε από τα άτοµα και τα µόρια στα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας. Η υπεριώδης ακτινοβολία αντιδρά µε το οξυγόνο της στρατόσφαιράς και έτσι παράγεται το µόριο του όζοντος (Ο3). Το στρώµα του όζοντος µετατρέπει την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία σε θερµότητα αυξάνοντας έτσι την θερµοκρασία της στρατόσφαιρας. Υπέρυθρα κύµατα Το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας αυτής εκτείνεται από 1 mm έως m. Τα κύµατα αυτά εκπέµπονται από διάφορα θερµά σώµατα. Η ακτινοβολία αυτή απορροφάτε από τα περισσότερα σώµατα. Το ορατό φως Το ορατό φάσµα της ακτινοβολίας εκτείνεται από τα m έως τα m. Είναι το κοµµάτι της Η/Μ ακτινοβολίας που αντιλαµβάνεται ο ανθρώπινος οφθαλµός. Ακτίνες Χ Το φάσµα των ακτίνων Χ είναι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκτείνεται από 10-8 έως m. Η πιο κοινή πηγή ακτίνων x είναι από επιβράδυνση ταχέων κινούµενων ηλεκτρονίων καθώς προσκρούουν πάνω σε έναν µεταλλικό στόχο. Έχουν σηµαντικές εφαρµογές στην Ιατρική. Ακτίνες γ Εκπέµπεται από ραδιενεργούς πυρήνες και σε αντιδράσεις πυρήνων και στοιχειωδών πυρήνων ή ακόµα και διάσπαση στοιχειωδών σωµατιδίων. Τα µήκη κύµατος τους είναι από m έως m. Είναι πολύ διεισδυτικές και βλάπτουν τους οργανισµούς που τις απορροφούν. Οι εργαζόµενοι σε χώρους παραγωγής της ακτινοβολίας γ πρέπει να φοράνε ειδικές προστατευτικές στολές.. 12

13 2.2) Τι είναι το Bluetooth και η Infrared Bluetooth: Το Bluetooth επιτρέπει την οριστική κατάργηση όλων των καλωδίων, που µέχρι τώρα ήταν απαραίτητα για την «διασύνδεση» υπολογιστών, φορητών υπολογιστών χειρός, κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών συσκευών, όπως ψηφιακές κάµερες βίντεο-κάµερες, scanners, εκτυπωτές, µικρόφωνα, ακουστικά, ραδιόφωνα κ.α. Το «Bluetooth» θα σας επιτρέψει να συνδέσετε το κινητό µε τον υπολογιστή σας, να µεταφέρετε δεδοµένα, όπως εικόνες, επαφές και σηµειώσεις από κινητό προς κινητό, να συνδεθείτε στο Internet, να συγχρονίσετε τις επαφές σας και να ανταλλάξετε πληροφορίες. Όλα αυτά χωρίς ενοχλητικά καλώδια και πολύπλοκες ρυθµίσεις. Υπέρυθρες ακτίνες: Με το όρο Infrared έχουµε τις συχνότητες µε µήκος κύµατος κάτω από 4000Å που αποτελούν την υπέρυθρη ακτινοβολία (Infrared), ενώ οι συχνότητες µε µήκος κύµατος πάνω από τα 7000 Å αποτελούν την υπεριώδη ακτινοβολία (Ultra Violet ή UV). Εικόνα 2: Το Η/Μ φάσµα 13

14 2.3) Που οφείλετε η δηµιουργία του Bluetooth και της υπέρυθρης ακτινοβολίας; Οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες σύνδεσης διαφορετικών ψηφιακών συσκευών µεταξύ τους, έχουν οδηγήσει σε υπερβολικές καλωδιώσεις. Έτσι όλοι από προσωπική πείρα µε τους υπολογιστές και τα περιφερειακά τους (modem, ποντίκια και πληκτρολόγια, εκτυπωτές, κάµερες, switches, routers κ.λπ.) γνωρίζουµε πόσο αντιαισθητικά και ενοχλητικά είναι όλα αυτά τα καλώδια που µπλέκονται µπροστά και πίσω από το PC. Οι κατασκευαστές στρέφονται πλέον σε ασύρµατες λύσεις διασύνδεσης συσκευών και φαίνεται ότι αυτό θα είναι το µέλλον. Πολύς λόγος γίνεται σήµερα για τις δύο βασικές ασύρµατες συνδέσεις που χρησιµοποιούνται δηλ. για το Bluetooth και το Wi-Fi, τα πιο δηµοφιλή ασύρµατα πρωτόκολλα δικτύων. Πολύ απλά θα µπορούσαµε να ξεκαθαρίσουµε από την αρχή, ότι είναι σχεδιασµένα για διαφορετικές εφαρµογές. Το Bluetooth έχει µικρή εµβέλεια (ως 10m) και του έχει ανατεθεί ως βασική αποστολή η αντικατάσταση ορισµένων καλωδιακών συνδέσεων σε καταναλωτικές εφαρµογές. Το Wi-Fi είναι πολύ µεγαλύτερης εµβέλειας και χωρητικότητας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ασύρµατη διαδικτυακή επικοινωνία ή για ασύρµατα τοπικά δίκτυα LAN (Local Area Network). Η υπέρυθρη ακτινοβολία ή υπέρυθρες ακτίνες είναι µέρος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Στο φάσµα τοποθετούνται ως προέκταση της κόκκινης ορατής ακτινοβολίας εξ'ού και το όνοµα "υπέρυθρες". Το µήκος κύµατός τους κυµαίνεται περίπου από 1 χιλιοστό στα 700 νανόµετρα όπου ξεκινά το ορατό φάσµα. Συνήθως εκπέµπονται από όλα τα σώµατα που έχουν κάποια θερµοκρασία. Τα σώµατα µε τη µεγαλύτερη θερµοκρασία εκπέµπουν περισσότερες υπέρυθρες και αντίστροφα τα σώµατα που απορροφούν περισσότερες υπέρυθρες αυξάνεται η θερµοκρασία τους. Το φαινόµενο αυτό σχετίζεται µε την ταλάντωση των σωµατιδίων από τα οποία αποτελείται, η οποία αφορά τη θερµική ενέργεια του σώµατος. Οι υπέρυθρες ακτίνες µπορούν να γίνουν αντιληπτές από ορισµένους οργανισµούς, όπως οι σκύλοι και τεχνητά µε θερµικές κάµερες. Στην τελευταία συνήθως µε µπλε και άσπρο συµβολίζεται θερµό σηµείο, ενώ µε πράσσινο και κόκκινο ψυχρό σηµείο. Αυτές οι κάµερες χρησιµοποιούνται και για τον εντοπισµό εµπύρετων ατόµων στα αεροδρόµια, όπως στην πανδηµία γρίπης του

15 2.4) Συχνότητα εκποµπής και ταχύτητα µετάδοσης Bluetooth & υπέρυθρης ακτίνας Infrared Το Bluetooth κάνει χρήση των συχνοτήτων MHz (ISM Band), εκεί όπου λειτουργούν και τα WLAN b/g. Χάρη στην διαφορετική τεχνολογία που χρησιµοποιούν, µπορούν να λειτουργούν στον ίδιο χώρο χωρίς να επηρεάζονται µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα, το Bluetooth χρησιµοποιεί την τεχνική αναπήδησης συχνότητας (Frequency Hopping) κάνοντας 1600 µεταπηδήσεις το δευτερόλεπτο σε κανάλια µε βήµα 1 MHz (σύνολο 79 κανάλια). ιαµορφώνει το carrier κατά GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying), ενώ η ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στον αέρα είναι 721 kbps (συµπεριλαµβάνονται δεδοµένα signaling κλπ). Υπάρχουν 3 κατηγορίες συσκευών Bluetooth από άποψη ισχύος: Οι συσκευές «Class 1» είναι οι πιο ισχυρές, µε ονοµαστική ισχύ εξόδου RF 100 mw (+20 dbm), οι «Class 2» µε ισχύ 2.5 mw (+4 dbm) και οι «Class 3» µε ισχύ 1 mw (0 dbm). Οι θεωρητικές τυπικές αποστάσεις που µπορούν να καλύψουν είναι 100 µ, 10µ και 10 εκ. αντίστοιχα. Από τεχνικής πλευράς, απαιτείται συνήθως στάθµη λήψης µεταξύ 80 έως 83 dbm για να λειτουργήσουν ικανοποιητικά, λαµβάνοντας υπ' όψιν και το fading λόγω αστάθµητων ανακλάσεων που µπορεί να υπάρχουν στο χώρο. class Maximum Range (approximate) Permitted Power (mw/dbm) Class1 100 mw (20 dbm) ~100 meters Class mw (4 dbm) ~10 meters Class 3 1 mw (0 dbm) ~1 meter Πίνακας 1 {Ισχύς και απόσταση µετάδοσης που έχει η κάθε κατηγορία συσκευών Bluetooth } 15

16 2.5) Εφαρµογές Bluetooth & Infrared Ασύρµατη δικτύωση µεταξύ επιτραπέζιου υπολογιστή και φορητού σε ένα περιορισµένο χώρο όπου χρειάζεται ελάχιστο bandwidth. Bluetooth περιφερειακά όπως εκτυπωτές, ποντίκια και πληκτρολόγια. Μεταφορά αρχείων (εικόνες, mp3) ανάµεσα σε κινητά τηλέφωνα και PDAs. Bluetooth ακουστικά για κινητά τηλέφωνα και Smartphones. Ιατρικές εφαρµογές οκιµάζονται κάποιες συσκευές από την εταιρίες που παρέχουν ηλεκτρονικές συσκευές προχωρηµένης ιατρικής. Μερικοί GPS δέκτες µεταφέρουν πληροφορίες NMEA µέσω Bluetooth. Bluetooth carkit: ίνει τη δυνατότητα σε κινητά τηλέφωνα που έχουν εξοπλισµό Bluetooth να χρησιµοποιεί κάποιες βασικές λειτουργίες της µε ασύρµατα ακουστικά που αποτελούν κάποιο κοµµάτι του αµαξιού. Ανάλογο σύστηµα υπάρχει ενσωµατωµένο και σε κράνη οδηγών µοτοσικλέτας, επιτρέποντας τη συνοµιλία κατά την οδήγηση. Για αποµακρυσµένο έλεγχο όπου χρησιµοποιούνταν η τεχνολογία υπέρυθρων ακτινών. Υπέρυθρες ακτίνες (Infrared) έχουµε και στα τηλεχειριστήρια στις τηλεοράσεις Υπέρυθρες ακτίνες (Infrared) και στα κινητά τηλέφωνα για αποστολή και λήψη δεδοµένων. 2.6) Υποστήριξη λειτουργικών συστηµάτων για την συνδεσιµότητα του Bluetooth. H Apple έχει υποστηρίξει Bluetooth από την MACOS έκδοση 10.2 που εκδόθηκε το Όσον αφορά τις πλατφόρµες της Microsoft, Windows XP Service Pack 2 και οι πιό πρόσφατες καταβολές έχουν την εγγενή υποστήριξη για Bluetooth. Οι προηγούµενες εκδόσεις απαίτησαν τους χρήστες για να εγκαταστήσουν τους οδηγούς του προσαρµοστή Bluetooth τους, οι οποίοι δεν υποστηρίχθηκαν άµεσα από τη Microsoft. Dongle Bluetooth της Microsoft (ότι συσκευάζεται µε τις συσκευές υπολογιστών Bluetooth τους) δεν έχουν κανέναν εξωτερικό οδηγό και απαιτούν έτσι τουλάχιστον το πακέτο 2. υπηρεσιών παραθύρων XP. 16

17 Το Linux παρέχει δύο Bluetooth stacks, µε το σωρό BlueZ που περιλαµβάνεται µε τους περισσότερους πυρήνες Linux. Αναπτύχθηκε αρχικά από τον Qualcomm και Affix. Το BlueZ υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα και τα στρώµατα Bluetooth πυρήνων. NetBSD χαρακτηρίζει την υποστήριξη Bluetooth από την απελευθέρωση τις 4,0 έκδοσης του. Ο σωρός Bluetooth του ήταν FreeBSD και OpenBSD επίσης. 2.7) Υπερβολικά χαµηλή ισχύος Bluetooth Στις 12 Ιουνίου 2007, η Nokia και Bluetooth SIG ανήγγειλε αυτό το Wibree θα είναι ένα µέρος της προδιαγραφής Bluetooth ως υπερβολικά χαµηλής Bluetooth ισχύος. Αναµενόµενες περιπτώσεις χρήσης περιλαµβάνουν τα ρολόγια που επιδεικνύουν τις πληροφορίες ταυτότητας επισκεπτών, τους αθλητικούς αισθητήρες που ελέγχουν το ποσοστό παλµών της καρδιάς σας κατά τη διάρκεια της άσκησης, καθώς επίσης και τις ιατρικές συσκευές. Η οµάδα εργασίας ιατρικών συσκευών δηµιουργεί επίσης ένα σχεδιάγραµµα ιατρικών συσκευών και σχετικά πρωτόκολλα για να επιτρέψει αυτήν την αγορά. 2.8) Παρεµβολή του αέρα για το Bluetooth Το πρωτόκολλο λειτουργεί στην ελεύθερη Ism ζώνη σε GHz. Για να αποφύγει άλλα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούν τη ζώνη 2,45 GHz, το πρωτόκολλο Bluetooth διαιρεί τη ζώνη σε 79 κανάλια (κάθε 1 MHz εύρος) και αλλάζει τα κανάλια µέχρι 1600 φορές ανά δευτερόλεπτο. Οι εφαρµογές εκδόσεων 1.1 και 1.2 φτάνουν ταχύτητες 723,1 kbps. Ακόµη η έκδοση 2.0 Bluetooth Enhanced Data Rate (EDR) φτάνει τις ταχύτητες των 2,1 Mbps. Τεχνικά, οι συσκευές έκδοσης 2.0 έχουν µια µεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος, αλλά το τρεις φορές γρηγορότερο ποσοστό µειώνει τους χρόνους µετάδοσης, µειώνοντας αποτελεσµατικά την κατανάλωση ισχύος στο µισό από αυτή των 1.x συσκευών (assuming equal traffic load). 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σύνδεση συσκευής µε τα περιφερειακά µέσα 3.1) Πως δουλεύει ένα σύστηµα διαδραστικού έλεγχου µε το Wii Remote Controller. Σχήµα 1: Γενικό διάγραµµα τοποθέτησης εξαρτηµάτων 3.2)Πως γίνετε η σύνδεση µεταξύ Controller; Bluetooth και του Wii Remote Για να εκτελεστή η σύνδεση µεταξύ, αυτών των δύο περιφερειακών συσκευών θα πρέπει, πρώτα απ όλα να έχουµε κάνει ήδη εγκατάσταση, το λογισµικό που χρειαζόµαστε BlueSolei και να έχει εντοπίσει ο υπολογιστής την συσκευή του bluetooth και να λειτουργούν κανονικά. Αφού έχουµε κάνει την παραπάνω διαδικασία, µπορούµε τώρα να συνεχίσουµε την πραγµατοποίηση της σύνδεσης των περιφερειακών µας συσκευών ως έχει: 18

19 1. Βάζουµε σε λειτουργία την συσκευή του Bluetooth στον υπολογιστή µας και ανοίγουµε το λογισµικό BlueSolei. Εικόνα 3: Εκκίνηση του λογισµικού BlueSolei 2. Ενεργοποιούµε to Wii Remote Controller να είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Αυτό µπορούµε να το επιτύχουµε µε δύο τρόπου. Ο πρώτος τρόπος είναι να πατήσουµε ταυτόχρονα τα κουµπιά που βρίσκονται, στο Wii Remote Controller τα οποία είναι τα «1 και 2» ή σε διαφορετική περίπτωση βγάζουµε το καπάκι που βρίσκεται ακριβώς από το πίσω µέρος του χειριστηρίου και πατάµε το κόκκινο κουµπί και έχει την ένδειξη «Sync». Λεπτοµερείς εικόνες βρίσκονται παρακάτω και για τις δύο επιλογές. Όταν θα έχουµε πραγµατοποίηση σωστά αυτό το βήµα και η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης θα δούµε ότι στο εµπρός µέρος αναβοσβήνουν τα τέσσερα λαµπάκια. 19

20 Προσοχή: Αν η συσκευή Wii Remote Controller µείνει σε µερικά δευτερόλεπτα λειτουργίας (περίπου 20 δευτερόλεπτα) της τότε αυτοµάτως µένει αδρανείς και σβήνει. Έπειτα περιµένει καινούργια προσπάθεια ενεργοποίησής της. Εικόνα 4: πίσω όψη από το Wii Remote Controller επικοινωνίας Bluetooth Εικόνα 5: Στάδιο 3. Ανοίγουµε το πρόγραµµα Wiimote Whiteboard (το όνοµα του αρχείου είναι WiimoteWhiteboard.exe και είναι έτοιµο εκτελέσιµο αρχείο) που έχουµε στον υπολογιστή µας. Προσοχή: Ο φάκελος µε το πρόγραµµα είναι συµπιεσµένος εποµένως πριν κάνουµε το δεύτερο θα πρέπει να το κάνουµε απλό αρχείο φακέλου µε κάποιον αποσυµπιεστή «winrar, winzip, κ.α τέτοια κατάλληλα προγράµµατα.» Οποιαδήποτε ορατή πηγή Infrared (IR) µπορεί να χειριστή τον υπολογιστή µας σας να έχουµε ένα ηλεκτρονικό ποντίκι, εποµένως χρειάζεται προσοχή µε τις συσκευές που είναι πηγή υπέρυθρων ακτινών. 20

21 Αφού ανοίξουµε την παραπάνω εφαρµογή θα πρέπει να έχουµε την παρακάτω εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή µας. Εικόνα 6: Λειτουργία λογισµικού Wiimote Whiteboard 4. Τέλος, αφού έχουµε ήδη ενεργοποιηµένο το Bluetooth στον υπολογιστή µας, το µόνο που αποµένει να κάνουµε είναι να εντοπίσουµε µε τον υπολογιστή µας το χειριστήριο Wii Remote Controller. Σηµείωση: Για να µας γίνει αντιληπτό, ότι η σύνδεση µας είναι επιτυχής θα πρέπει στο Wii Remote Controller να δούµε ότι τα λαµπάκια έχουν σταµατήσει να αναβοσβήνουν και έχει µείνει µόνο, το πρώτο λαµπάκι από αριστερά σταθερά αναµένω. 3.3) Πως γίνετε η σύνδεση µεταξύ του δείκτη χειρός µε τις υπέρυθρες του Wii Remote Controller; Ο δείκτης χειρός υπερύθρων ενεργοποιείται και πραγµατοποιείται σύνδεση επιτυχώς, όταν τεθεί σε λειτουργία το χειριστήριο της Nintendo, και είναι έτοιµος για χρήση. Η συνδεσιµότητα τον υπέρυθρων ακτινών, µεταξύ, του ειδικού δείκτη χειρός και της συσκευής Wii Remote Controller πραγµατοποιείτε αυτόµατα, για το λόγο ότι δεν χρησιµοποιούµε κάποιο λογισµικό η κάποιο πολύπλοκο κύκλωµα υλοποίησης της σύνδεσης (το οποίο θα το δούµε παρακάτω). 21

22 3.4) Χρειάζεται οι χρήστες να έχουν ανοιχτό το Bluetooth? Οι χρήστες θα πρέπει, να έχουν ανοιχτό το Bluetooth στον υπολογιστή τους καθώς και την συσκευή χειρός της Nintendo ώστε να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση. Αυτό πρέπει να το κάνουν και οι χρήστες που έχουν bluetooth στον υπολογιστή τους και εκείνη που χρησιµοποιούν εξωτερική συσκευή στον υπολογιστή τους. Παρακάτω βλέπετε τον τρόπο, για να είναι δυνατή πραγµατοποιήσει της σύνδεσης, της εξωτερικής συσκευής µε τον υπολογιστή µας.(πάντα απευθυνόµαστε µε την εξωτερική συσκευή που κάναµε την υλοποίηση BT 100 USB Bluetooth Dongle). Για την εγκατάσταση του παραπάνω υλικού θα πρέπει: 1. Για να συνδέσετε το BT 100 USB Bluetooth Dongle στον υπολογιστή σας, απλά συνδέστε το σε µία ελεύθερη θύρα USB. 2. Αν το BT 100 δεν µπορεί να εγκατασταθεί αυτόµατα στον υπολογιστή σας όταν το συνδέσετε, Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Εµφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης νέου υλικού (Found New Hardware Wizard): Επιλέξτε αν θέλετε να συνδεθούν τα Windows µε το Windows Update για να βρουν το κατάλληλο λογισµικό ή όχι και πατήστε Next. 22

23 Εικόνα 7: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 1) 3. Πατήστε Next. Εικόνα 8: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 2) 23

24 4. Πατήστε Finish. Προσοχή: Πρέπει να συνδέσετε πρώτα το USB Bluetooth Dongle σας και µετά να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του λογισµικού! Εικόνα 9: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 3) 3.5) Λογισµικό για Bluetooth µε το οποίο κάναµε δοκιµές Το λογισµικό που περιλαµβάνεται είναι το BlueSoleil. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα της IVT που επιτρέπει σε έναν υπολογιστή µε Bluetooth να συνδεθεί µε άλλες συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, όπως κάµερες, κινητά τηλέφωνα, headsets, εκτυπωτές και άλλα. Επίσης µπορείτε να σχηµατίσετε δίκτυα και να ανταλλάσσετε δεδοµένα µε άλλες Bluetooth συσκευές. Το λογισµικό µε το οποίο κάναµε δοκιµές και ήταν επιτυχής είναι το BlueSoleil, το λογισµικό µπορούµε να το βρούµε από την ιστοσελίδα της εταιρείας το οποίο µας το διανέµει δωρεάν. Το Link για να µπορέσει να κατεβάσει κάποιος το λογισµικό είναι: Η έκδοση που χρειάζεται είναι BlueSoleil 6 και βρίσκεται στην καρτέλα Download. Αναλυτικά η διαδικασία σύνδεσης του λογισµικού για την σύνδεση του λογισµικού BlueSoleil στον υπολογιστή µας. 24

25 Προσοχή: Αν έχετε ήδη εγκατεστηµένο κάποιο λογισµικό για Bluetooth στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να το κάνετε απεγκαταστήσετε πριν την εγκατάσταση BlueSoleil! Βήµατα Εγκατάστασης Λογισµικού BlueSoleil 6, για την λειτουργία της συσκευής Bluetooth. Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Εισάγετε το CD εγκατάστασης στον οδηγό ή αν το έχετε στον υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Αν ο οδηγός εγκατάστασης δεν ανοίξει αυτόµατα, πηγαίνετε στο Start My Computer, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του CD ROM και επιλέξτε Open από το µενού που εµφανίζεται. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setup.exe. Εικόνα 10: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού BlueSoleil 6 για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 1) 25

26 Το παραπάνω παράθυρο εµφανίζεται µόνο σε περιβάλλον Windows Vista. Πατήστε Run Setup.exe. FileName:IVT_BlueSoleil_ zip FileSize:60.0MPublish Date: Language : Multi-languages Στην παρακάτω εικόνα µπορείτε να διακρίνετε την ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και το πρόγραµµα και την έκδοση που µπορείτε να κατεβάζεται αν δεν έχεται το πρόγραµµα σε κάποιο CD-rom. Η διαδικασία για την εγκατάσταση είναι η ακόλουθη και στις δύο περιπτώσεις. Εικόνα 11: Καρτέλα για εύρεση του προγράµµατος στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 26

27 2. Εικόνα 12: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού BlueSoleil 6 για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 2) Επιλέξτε τη γλώσσα της εγκατάστασης και πατήστε OK. 3. Πατήστε το Next. Εικόνα 13: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού BlueSoleil 6 για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 3) 27

28 4. Επιλέξτε I accept the terms in the license agreement και πατήστε Yes. Εικόνα 14: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού BlueSoleil 6 για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 4) 5. Πραγµατοποιήστε την επιλογή σας και πατήστε Next για να συνεχίσετε. Σηµείωση: Το παρακάτω παράθυρο δεν εµφανίζεται σε περιβάλλον Windows Vista Εικόνα 15: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού BlueSoleil 6 για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 5) 28

29 6. Πατήστε Change αν επιθυµείτε το Bluesoleil να εγκατασταθεί σε διαφορετικό φάκελο. Πατήστε Next για να συνεχίσετε µε την διαδικασία εγκατάστασης. Εικόνα 16: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού BlueSoleil 6 για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 6) 7. Πατήστε Install Εικόνα 17: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού BlueSoleil 6 για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 7) 29

30 8. Πατήστε Finish για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. Εικόνα 18: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού BlueSoleil 6 για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 8) 9. Όταν ο υπολογιστής σας επανεκκινήσει, το BlueSoleil θα ανοίξει και εµφανίζεται η οθόνη Welcome to Bluetooth: Εικόνα 19: Στάδιο Εγκατάστασης λογισµικού BlueSoleil 6 για την εξωτερική συσκευή Bluetooth (Βήµα 9) 30

31 10. Device Name: Εισάγετε ένα όνοµα για τη συσκευή σας, το οποίο θα εµφανίζεται στις συσκευές που συνδέονται µε τη δική σας. Device Type: Επιλέξτε τον τύπο της συσκευής σας (Desktop, Laptop or Server). Μπορείτε να επιλέξτε medium security level εάν το επιθυµείτε. 11. Τέλος Πατήστε το OK για να ολοκληρώσετε και τις ρυθµίσεις εγκαταστάσεις του λογισµικού. 3.6) Το λειτουργικό περιβάλλον του λογισµικού BlueSoleil 1. Kυρίως παράθυρο. (Main Window) Εικόνα 20: Λειτουργικό Περιβάλλον του Λογισµικού BlueSoleil. 31

32 Στο παραπάνω παράθυρο εµφανίζεται η τοπική συσκευή (η κόκκινη µπάλα) καθώς και οι αποµακρυσµένες συσκευές που βρίσκονται µέσα στην εµβέλεια του Bluetooth. Κάθε τύπος συσκευής παριστάνεται µε ένα διαφορετικό εικονίδιο. Στο πάνω µέρος του παραθύρου υπάρχουν τα Service Buttons, που αντιστοιχούν στις υποστηριζόµενες υπηρεσίες. Αν επιλέξετε µία συσκευή, τα Service Buttons που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που υποστηρίζει θα εµφανιστούν επιλεγµένα. Αποµακρυσµένες συσκευές Επεξήγηση εικονιδίων: Άσπρο: Αδρανής. Η κανονική κατάσταση της συσκευής. Κίτρινο: Επιλεγµένη. Έχετε επιλέξει τη συσκευή. Πράσινο: Συνδεδεµένη. Η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε την τοπική συσκευή. Υπηρεσίες Επεξήγηση εικονιδίων: Άσπρο: Αδρανής. Η κανονική κατάσταση. Κίτρινο: ιαθέσιµη. Η υπηρεσία είναι διαθέσιµη για την επιλεγµένη συσκευή. Πράσινο: Συνδεδεµένη. Η υπηρεσία είναι ενεργή σε µια σύνδεση µε την αποµακρυσµένη συσκευή. Σύνδεση µίας συσκευής 1. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο Main Window. 2. Αν θέλετε να εντοπίσετε αποµακρυσµένες συσκευές, κάντε κλικ πάνω στην κόκκινη µπάλα. 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε. 4. Στο πάνω µέρος του Main Window, τα εικονίδια των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την αποµακρυσµένη συσκευή εµφανίζονται µε κίτρινο χρώµα. 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της υπηρεσίας την οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις ασφαλείας της κάθε συσκευής, ενδέχεται να χρειαστεί να εισάγετε το ίδιο passkey στις δύο συσκευές (για να γίνουν pair). 32

33 Όταν εγκαθιδρυθεί η σύνδεση, το εικονίδιο της αποµακρυσµένης συσκευής στο Main Window εµφανίζεται µε πράσινο χρώµα και µία πράσινη γραµµή εµφανίζεται να συνδέει την αποµακρυσµένη συσκευή µε την κόκκινη µπάλα. Μία κόκκινη κουκκίδα µετακινείται κατά µήκος της γραµµής αυτής από τον client προς τον server. ίπλα στο εικονίδιο της συσκευής εµφανίζεται ένα εικονίδιο που αντιστοιχεί στην ισχύ του σήµατος. Εικόνα 21: Λειτουργικό Περιβάλλον του BlueSoleil, προσπάθεια σύνδεσης µε το περιφερειακή συσκευή Τερµατισµός Σύνδεσης Στο Main Window, επιλέξτε την αποµακρυσµένη συσκευή που επιθυµείτε. Μόλις το εικονίδιο υπηρεσιών εµφανιστούν µε κίτρινο χρώµα, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της υπηρεσίας που θέλετε να σταµατήσετε και επιλέξτε Disconnect από το µενού που εµφανίζεται. 33

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Λογισµικο Υλοπoίησης (WiimoteWhiteboard) 4.1) Η εταιρία κατασκευής Ο κατασκευαστής του ανοιχτού προγράµµατος είναι o Johnny Chung 4.2) Αγορά Το λογισµικό µπορούµε να το προµηθευτούµε δωρεάν και χωρίς κανένα κόστος. Μπορούµε να το κατεβάσουµε στον υπολογιστή µας από την Ιστοσελίδα του δηµιουργού Το Nintendo Wii Remote Controller µπορούµε να το αγοράσουµε από πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα και η τιµή του οποίου ανέρχεται περίπου στην τιµή: Η παραπάνω αναγραφόµενη τιµή είναι από ηλεκτρονικό κατάστηµα. Ένα Bluetooth στο εµπόριο µπορούµε να βρούµε σε όλα τα ηλεκτρονικά µαγαζιά στην συγκεκριµένη περίπτωση µια ένα απλό µπορούµε να βρούµε στην περίπου τιµή: Τέλος µε τις αγορές µας είναι η αγορά των παθητικών εξαρτηµάτων για την κατασκευή του ειδικού δείκτη χειρός υπερύθρων, που το κόστος τους ανέρχεται συνολικά στην Τιµή: 2 34

35 4.3) Απαιτήσεις του προγράµµατος: α) Οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος για τον υπολογιστή είναι: Hardware: Pentium IIΙ class processor Ram: 128MB Hard-disk free space: 100MB Video: 1024*768,True colors Bluetooth adaptor Υπολογιστής µε Bluetooth σύνδεση ή εξωτερική συσκευή Η εξωτερική συσκευή Bluetooth που χρησιµοποιήσαµε έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά CRYPTO BLUETOOTH [BT100 USB] ADAPTER Bluetooth Class Class 1 Bluetooth Version EDR Ταχύτητα Max 3Mbps µεταφοράς δεδοµένων Operating Range Up to 100m Frequency Range GHz 79 Channel FHSS Ευαισθησία 0.1% BER/PIN: -80dBm Πρόσθετα Ενσωµατωµένη κεραία χαρακτηριστικά Σύνδεση µε PC USB version 1.1 ιαστάσεις / Βάρος / Εγγύηση Εγγύηση [µήνες] 24 Απαιτήσεις / Περιεχόµενα Απαιτήσεις Windows XP / VISTA συστήµατος Πίνακας 2 : {Τεχνικά χαρακτηριστικά εξωτερικής συσκευής Bluetooth} 35

36 β) Απαιτήσεις λογισµικού του υπολογιστή: 1. OS: Windows 2000/XP /Vista/linux/Windows 7 Προσοχή: Το λειτουργικό πρέπει να είναι τεχνολογίας των Windows (32-bit) 2. Πρώτα πρέπει να έχουµε το λογισµικό WiimoteWhiteboard στον υπολογιστή. Το λογισµικό (software) µπορούµε να το κατεβάσουµε από την σελίδα (http://johnnylee.net/projects/wii) 3. Η έκδοση που χρειάζεται για την επικοινωνία του Bluetooth του υπολογιστή µε το Wii Remote Controller είναι το BlueSoleil 6 IVT_BlueSoleil_ zip 4.4) Συµβατότητες: Από την πλευρά του λογισµικού όπως είχαµε αναφέρει τα windows δεν παρουσιάζουν κάποιες δυσλειτουργίες. (Πάντα µε τις δοκιµές που πραγµατοποίησα και µε τις δυνατότητες που είχα για έλεγχο). 4.5) Λειτουργία του προγράµµατος Wiimote Whiteboard οδηγός σύνδεσης Πρώτο και κύριο µέρος πριν ξεκινήσουµε οτιδήποτε, θα πρέπει να έχουµε συνδέσει τον βιντεοπροβολέας (projector) µε τον υπολογιστή και να βλέπουµε την οθόνη µας µέσω του projector. Για την λειτουργία του λογισµικού στον υπολογιστή µας θα πρέπει να κάνουµε επιτυχής τις συνδέσεις των συσκευών µε τον υπολογιστή µας έτσι ώστε να έχουµε επικοινωνία µεταξύ τους. Με λίγα λόγια τι θα πρέπει να έχουµε κάνει πριν από την εκκίνηση του προγράµµατος στον υπολογιστή µας. Αφού έχουµε ήδη ενεργοποιηµένο το Bluetooth στον υπολογιστή µας µε την βοήθεια του λογισµικού Bluesoleil 6, το µόνο που αποµένει να κάνουµε είναι να εντοπίσουµε µε τον υπολογιστή µας το χειριστήριο Wii Remote Controller και να πραγµατοποιήσουµε την σύνδεση. 36

37 Για να πραγµατοποιηθεί επιτυχώς η σύνδεση µε το λογισµικό Wiimote Whiteboard, θα πρέπει: 1. Να συνδέσουµε το Wii Remote Controller µε τον υπολογιστή µας και µε το bluetooth πριν κάνουµε εκκίνηση της εφαρµογής. Σηµείωση: Για να µας γίνει αντιληπτό, ότι η σύνδεση µας είναι επιτυχής θα πρέπει, στο Wii Remote Controller να δούµε ότι τα λαµπάκια έχουν σταµατήσει να αναβοσβήνουν και έχει µείνει µόνο, το πρώτο λαµπάκι από αριστερά σταθερά αναµένω (οδηγίες για το πώς γίνονται οι συνδέσεις τον hardware εξαρτηµάτων βρίσκονται στο 3 ο Κεφάλαιο.) 2. Ανοίγουµε το πρόγραµµα Wiimote Whiteboard (το όνοµα του αρχείου είναι WiimoteWhiteboard.exe και είναι έτοιµο εκτελέσιµο αρχείο) που έχουµε στον υπολογιστή µας. Προσοχή: Ο φάκελος µε το πρόγραµµα είναι συµπιεσµένος εποµένως πριν κάνουµε το δεύτερο θα πρέπει να το κάνουµε απλό αρχείο φακέλου µε κάποιον αποσυµπιεστή «winrar, winzip, κ.α τέτοια κατάλληλα προγράµµατα.» Οποιαδήποτε ορατή πηγή Infrared (IR) µπορεί να χειριστή τον υπολογιστή µας σας να έχουµε ένα ηλεκτρονικό ποντίκι, εποµένως χρειάζεται προσοχή µε τις συσκευές που είναι πηγή υπέρυθρων ακτινών. Εικόνα 22: Φάκελος µε την εφαρµογή WiimoteWhiteboard 37

38 3. Κάνουµε κλικ µε το ποντίκι µας στο κουµπί Calibration Location ή πατάµε το πλήκτρο «Α» πάνω στο χειριστήριο Wii Remote Controller και ξεκινάµε το Calibration για την οθόνη αφής. Στην οθόνη αφής µας έχει εµφανιστεί µια λευκή οθόνη µε τέσσερα σηµεία δεικτών µε το σχήµα σταυρού στις τέσσερις γωνίες της οθόνης αφής. (προσοχή τα τέσσερα σηµεία θα εµφανίζονται διαδοχικά όχι όλα µαζί). Εικόνα 23: Εφαρµογή του λογισµικού WiimoteWhiteboard Με το άνοιγµα της εφαρµογής µπορούµε να δούµε µια µπάρα µε το όνοµα Wiimote Battery που είναι πληροφορίες για το ποσοστό % των µπαταριών για το Wii Remote Controller. 4. Χρησιµοποιώντας τον ειδικό δείκτη χειρός υπερύθρων, πρέπει να ενεργοποιήσουµε την οθόνη αφής, πατώντας πάνω στα τέσσερα σηµεία που βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες διαδοχικά το ένα σηµείο µετά το άλλο. Όταν ολοκληρωθεί και αυτό το βήµα, τότε κανονικά πρέπει να φύγει η λευκή οθόνη και να γυρίσει στην οθόνη του υπολογιστή µας και είµαστε έτοιµη για χρήση. Εικόνα 24: Ειδικός είκτης Χειρός Υπερύθρων. 38

39 «είναι σηµαντικό να γίνεται το βήµα αυτό, κάθε φορά που ξεκινάµε τις συσκευές που χρησιµοποιούµε καθώς και στο λογισµικό στον υπολογιστή µας. Επιπλέον στο στάδιο αυτό πρέπει να πραγµατοποιείται και κάθε φορά» Εικόνα 25: Στάδιο Calibration της οθόνης αφής. Προσοχή το στάδιο αυτό είναι αρκετά σηµαντικό να εκτελεστεί 39

40 4.6 Προβλήµατα σύνδεσης µε το λογισµικό Το λογισµικό Wiimote Whiteboard έχει την δυνατότητα να συνδέεται αυτόµατα µε το Bluetooth του υπολογιστή µας, γι αυτό είναι απαραίτητο να έχουµε ανοιχτό το Bluetooth στον υπολογιστή µας και να το έχουµε συνδεδεµένο πάντα µε το Wii Remote Controller προτού ανοίξουµε το λογισµικό και να βλέπουµε πάντα το ένα λαµπάκι σταθερά αναµµένο το πρώτο από αριστερά. Σε αντίθετη περίπτωση θα µας εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή µας το παρακάτω µήνυµα. Εικόνα 26: Αδύνατη εύρεση το Bluetooth του υπολογιστή µε το Wii Remote Controller. 40

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 5.1) Τι hardware και software χρειαζόµαστε για την υλοποίηση του πειράµατος µας. Για το Hardware κοµµάτι για να υλοποιήσουµε την κατασκευή µας θα χρειαστούµε: Α) Κατασκευή του ειδικού δείκτη χειρός. Πρώτον, πρέπει να κατασκευάσουµε τον ειδικό δείκτη χειρός υπερύθρων όπου η χρησιµότητα του µας βοηθά στην κατάργηση του ηλεκτρονικού ποντικιού του υπολογιστή µας, έτσι θα έχουµε την δυνατότητα να κάνουµε µια διαχείριση (αίσθηση οθόνης αφής) της εικόνας η οποία προβάλατε από τον βιντεοπροβολέα (projector) στο πανί προβολής. Στο παρακάτω σχεδιάγραµµα µπορούµε να καταλάβουµε την κατασκευή που θα χρησιµοποιήσουµε για τον ειδικό δείκτη χειρός. Εικόνα 27: Κατασκευαστικό ιάγραµµα του ειδικού δείκτη υπερύθρων. 41

42 Β) Έναν βιντεοπροβολέα (projector) που χρησιµοποιούµε για παρουσιάσεις. Πριν ξεκινήσουµε να κάνουµε τα βήµατα, ώστε να πραγµατοποιήσουµε µε το λογισµικό µας και µε τα hardware κοµµάτια την κατασκευή θα πρέπει, να έχουµε πραγµατοποίηση επιτυχείς σύνδεση του βιντεοπροβολέα (projector) µε τον υπολογιστή µας και το αποτέλεσµα που θα πρέπει να έχουµε θα ήταν σωστό να προβάλετε στο πανί προβολής η οθόνη του υπολογιστή µας στο σηµείο την Επιφάνειας εργασίας µε τα βασικά εικονίδια. H τιµή ενός βιντεοπροβολέα (projector) για παράδειγµα το µοντέλο NEC NP115G είναι στην σύµφωνα µε ηλεκτρονικό κατάστηµα περίπου Τιµή: Εικόνα 28: Πρότυπο παράδειγµα ενός βιντεοπροβολέα (projector) 42

43 Γ) Έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή Κατά προτιµήσει το λογισµικό του υπολογιστή αν είναι Windows να είναι κατασκευασµένο για 32-bit λογισµικό καθώς µε αυτό κάναµε τις δοκιµές µας και δεν παρουσιάσαµε κανένα απόλυτος πρόβληµα υλοποίησης. ) Το χειριστήριο της Nintendo Wii Remote Controller. Το Wiiremote έχει ένα διακόπτη on/off της κονσόλας, σταυρό κατεύθυνσης, κουµπιά Α, Β, -, + και Ηome, καθώς Bluetooth και Υπέρυθρες ακτίνες. Εικόνα 29: Χειριστήριο Wii Remote Controller Το σηµαντικότερο ενδιαφέρον που υπήρχε, κατά τον πειραµατικό στάδιο για το χειριστήριο είναι η σωστή θέση που θα πρέπει να έχει προς το πανί προβολής. Κατά της πολλαπλές δοκιµές που είχα µε το χειριστήριο, βρέθηκε ότι πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε οριζόντια θέση (αριστερά ή δεξιά), αλλά το σηµαντικότερο και κυριότερο είναι ότι πρέπει να έχει περίπου 45 ο γωνία από το πανί προβολής. Αυτό δεν γίνεται άσκοπα, και το γεγονός οφείλεται γιατί η δέσµη των υπέρυθρων ακτινών, πρέπει να είναι οµοιόµορφα απλωµένες στο σηµείο προβολής γιατί οι υπέρυθρες ακτίνες από το χειριστήριο θα περιµένουν κάθε στιγµή επικοινωνία µε τον ειδικό δείκτη χειρός που οι λειτουργίες και η χρησιµότητα του αναφέρονται στα παραπάνω κεφάλαια. 43

44 Ε) Συσκευή για εξωτερική χρήση Bluetooth. Το Bluetooth για εξωτερική χρήση µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε, στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός µας υπολογιστής δεν έχει Bluetooth από τον κατασκευαστή του. Η παραπάνω αναγραφόµενη τιµή είναι για το µοντέλο CRYPTO BT100 BLUETOOTH USB ADAPTER το οποίο βρίσκεται σε ηλεκτρονικό κατάστηµα περίπου στην τιµή: Εικόνα 30: Bluetooth Εξωτερικής χρήσης Θύρας USB. 5.2) Υλοποίηση του Software κοµµατιού για την πειραµατική διαδικασία Α) Το λογισµικό και το πρόγραµµα οδήγησης για το Bluetooth Το λογισµικό για να µπορεί να επικοινωνήσει, το Bluetooth του υπολογιστή µας µε το Bluetooth του Nintendo Wii Remote Controller, θα πρέπει να έχουµε ήδη κατεβασµένο και εγκατεστηµένο το λογισµικό BlueSoleil 6, ενώ σε αντίθεση µε το πρόγραµµα οδήγησης µε άλλα λόγια (Drivers), µας το έχει δώσει ο κατασκευαστής του Bluetooth και πρέπει να κάνουµε και αυτό εγκατάσταση για την εξωτερική χρήση του ή για την περίπτωση που είναι το Bluetooth είναι τοποθετηµένο από τον κατασκευαστή του ηλεκτρονικού υπολογιστή µας (συνηθίζεται στους καινούργιους φορητούς υπολογιστές της αγοράς) και δεν χρειαζόµαστε κάποιο επιπλέον πρόγραµµα οδήγησης εκτός από το λογισµικό που πρέπει να έχουµε εγκατεστηµένο και στις δύο περιπτώσεις. 44

45 Β) Το λογισµικό για την επικοινωνία του Nintendo Wii Remote Controller. Το λογισµικό για το τηλεχειριστήριο λέγεται Wiimote Whiteboard και η λειτουργία του υπάρχει για να µπορεί να επικοινωνήσει το Nintendo Wii Remote Controller µε τον υπολογιστή και και να έχει ως αποτέλεσµα να δέχεται τις εντολές από τον ειδικό δείκτη χειρός υπερύθρων. Εικόνα 31: Bluetooth Εξωτερικής Εικόνες από τις δοκιµές που κάναµε στην πράξη. Εικόνα 32: Βήµα1 Άνοιγµα φακέλου Εικόνα 33: Βήµα 2 Τελικό αποτέλεσµα 45

46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Συµπεράσµατα 6.1) Ενηµέρωση για την υλοποίηση του διαδραστικού έλεγχου σε ορισµένες αίθουσες διδασκαλίας του Τ.Ε.Ι. Χανίων. Όπως έχουµε αναφερθεί, στα παραπάνω κεφάλαια η υλοποίηση του διαδραστικού έλεγχου των κινήσεων του δροµέα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις αίθουσες καθώς στην σχολή υπάρχει βιντεοπροβολέας. Για ευκολότερη, όµως χρήση των χρηστών της εφαρµογής, θα πρέπει να υπάρχει µια προ-εγκατεστηµένη βάση στήριξης τόσο για τον βιντεοπροβολέα, όσο και για το χειριστήριο Wii Remote Controller. Αν επιτύχουµε αυτό, θα είναι πολύ σηµαντικό γιατί όπως έχουµε αναφερθεί και στα παραπάνω κεφάλαια, για να λειτουργεί σωστά και χωρίς προβλήµατα ο δείκτης υπερύθρων και το Wii Remote Controller, θα πρέπει να έχουµε κάποια κλίση γωνίας 45 ο µεταξύ τους. Αυτό µπορεί να είναι λίγο χρονοβόρο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει µια προεγκατεστηµένη βάση στήριξης και για τα δύο µέρη της κατασκευής, για κάποιον που δεν είναι τόσο πολύ καλά γνώστης της κατασκευής, και αν δεν έχει αρκετή υποµονή µπορεί και να µην καταφέρει να πραγµατοποιήσει την κατασκευή. Για αυτό το λόγο είναι πολύ βασικό να υπάρχει ήδη από πριν η εγκατάσταση µε ειδικές βάσης στήριξης, και το αποτέλεσµα θα είναι ότι θα τοποθετούµε τα hardware κοµµάτια της κατασκευής στις θέσης τους και το µόνο που θα µένει από τον χρήστη θα είναι να ανοίξει µόνο τα λογισµικά που προηγουµένως έχουµε αναφερθεί για να µπορούµε να υλοποιήσουµε την επικοινωνία τον hardware κοµµατιών µεταξύ τους. 6.2) Σύγκριση του κόστους εγκατάστασης µε την απόδοση του. Οι τιµές για το κόστος όλης της εγκατάστασης ποικίλουν, αυτό οφείλεται στο ότι το πιο ακριβό υλικό για την υλοποίηση της κατασκευής στην αγορά είναι ο βιντεοπροβολέας (projector). Όµως, η απόδοση της κατασκευή σε σχέση µε το σύνολο του κόστους της εργασίας είναι πολύ µικρό. Μπορούµε να πούµε ότι το κόστος είναι πολύ µικρό γιατί, οι δυνατότητες που µπορούµε να κάνουµε µε την βοήθεια της εργασίας µπορεί να βοηθήσει άτοµα µε ειδικές ικανότητες, όπως άτοµα µε χαµηλή απώλεια όρασης, στα οποία είναι δύσκολο να αντιληφθούν εικονίδια στην κοινή οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή µας. 46

47 6.4) Μελλοντικές εφαρµογές Κάποια µελλοντική εφαρµογή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο διαδραστικός έλεγχος εκτός Τ.Ε.Ι. είναι σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µε προβλήµατα µειωµένης όρασης, κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα, σε µικρές ηλικίες, για να µάθουν τα παιδία να διαχειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, και να µην τους είναι κουραστικό καθώς όπως σήµερα σε µια καρέκλα και να κάθονται µπροστά σε µια οθόνη υπολογιστή, ( ως αποτέλεσµα µελλοντικά προβλήµατα όρασης). 6.5) Ποια ήταν τα αιτήµατά µας στο θεωρητικό µέρος και ποια τα αποτελέσµατα µας στην πράξη. Όσον αφορά τα αιτήµατά µας στο θεωρητικό µέρος ταιριάζουν άρτια µε το πειραµατικό στάδιο το οποίο εκτελέσαµε στην πράξη. Μερικά παραδείγµατα πάνω σε αυτό το κοµµάτι είναι ότι θέλαµε να κατασκευάσουµε έναν µικρό και εύκολο για χρήση δείκτη υπερύθρων από όλα τα άτοµο που θα χρησιµοποιήσουν για πρώτη φορά την κατασκευή, παράλληλα όµως, ο δείκτης να µην έχει και πρόβληµα στην επικοινωνία του µε την συσκευή του Wii Remote Controller. Ένα άλλο διαφορετικό αίτηµα, που είχαµε στο θεωρητικό µέρος και το οποίο το πραγµατοποιήσαµε, είναι ότι θέλαµε µε λίγα βήµατα να κάνουµε την εγκατάσταση της εφαρµογής, από έναν απλό χρήστη και να ετοιµάσει την κατασκευή να είναι έτοιµη για την χρήση της. 47

48 Βιβλιογραφία Θεωρία υπέρυθρων ακτινών Εφαρµοσµένος ηλεκτροµαγνητισµός. Κεφάλαιο 4 (4.7 Το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα) από σηµειώσεις του µαθήµατος του ρ. Κων/νος Πετρίδης, Καθηγητής Εφαρµογών, Τ.Ε.Ι. Χανίων. Λογισµικό για την συσκευή Bluetooth - Εγκυκλοπαίδεια τοµή σχετικά άρθρα περί,bluetooth Σχετικά µε την ιστορική αναδροµή του Bluetooth Performance Modeling and Analysis of Bluetooth Networks- Συγγραφέας: Jelena,Misic, Vojislav B.,Misic Εκδότης: Taylor & Francis Ltd Έτος Έκδοσης: 2005 Λογισµικό για το Wiimote Σχετικά µε την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας του bluetooth. Bluetooth Application Developer's Guide - Συγγραφέας: Jennifer,Bray, Brian,Senese Εκδότης: Syngress Έτος 2002 Έκδοσης: Media,U.S. Σχετικά µε την λειτουργικότιτα του Wii Remote Controller The Nintendo Wii Pocket Guide- Συγγραφέας: Bart,Farkas Εκδότης: Pearson Education (US) Έτος Έκδοσης:

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Με τη χρήση του χειριστηρίου από την κονσόλα nintendo wii (wiimote) Συνάντηση καθ. Πληροφορικής Γυμνασίου, Επιμ: Ξυνιδάκης Χρήστος ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows Λήψη αρχείου εγκατάστασης, Οδηγίες Εγκατάστασης, Αλλαγή ΡΙΝ, Ειδικές Ρυθμίσεις για Firefox Λήψη αρχείου εγκατάστασης Για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2 CMe2+ Series II Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. CMe2+ Series II Web Camera...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

PowerNet 200 Powerline Adapter

PowerNet 200 Powerline Adapter PowerNet 200 Powerline Adapter Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 1. Περιεχόµενα Συσκευασίας... 3 2. Η συσκευή PowerNet 200... 3 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2.1 Ενδείξεις LED... 4 2.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ebeam Projection ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ebeam Projection ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ebeam Projection Δημιουργήστε ένα διαδραστικό πίνακα όπου κι αν πάτε! Το σύστημα προβολής ebeam συνδυάζεται με οποιοδήποτε στάνταρντ ψηφιακό προβολέα και δίνει στους μαθητές - σπουδαστές τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

BT 100 USB Bluetooth Dongle

BT 100 USB Bluetooth Dongle BT 100 USB Bluetooth Dongle Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Version 3.2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το BT 100 USB Bluetooth Dongle 2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 3 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό WinXp Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό Win2000

Περιεχόµενο Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό WinXp Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό Win2000 Tornado 212G i Περιεχόµενο Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό WinXp 1 Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό Win2000 4 Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό WinME 8 Εγκατάσταση της κάρτας Wireless

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο ίκτυο Πολυτεχνείου Κρήτης. Οδηγός Σύνδεσης ικτύου

Ασύρµατο ίκτυο Πολυτεχνείου Κρήτης. Οδηγός Σύνδεσης ικτύου Ασύρµατο ίκτυο Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Σύνδεσης ικτύου Κέντρο ιαχείρισης ικτύων Το κείµενο αυτό περιγράφει τη διαδικασία σύνδεσης του (φορητού) υπολογιστή µας µε το ασύρµατο δίκτυο του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Σεπτεμβρίου 2006 (έκδοση 1.0) (καινούργιες εκδόσεις του «Οδηγού καινούργιων χρηστών» τοποθετούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο http://www.cs.ucy.ac.cy/computing)

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Οδηγός Εγκατάστασης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ την χρήση της Υπηρεσίας "Στοιχεία Υποβολής ΔΑΚ" του συστήματος ΕΡΜΗΣ Έκδοση 1.0, 15/1/2008 Γραμματεία ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λήψης & Εγκατάστασης του Jitsi 2.0

Οδηγίες Λήψης & Εγκατάστασης του Jitsi 2.0 Οδηγίες Λήψης & Εγκατάστασης του Jitsi 2.0 (Για Windows XP, Vista & 7) Το Jitsi (πρώην SIP Communicator) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με ήχο/εικόνα και chat που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών Δημοσίου Υπαλλήλου Έκδοση 1.0 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Δημοσίων Υπαλλήλων σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Pen Tablet. Windows 2000 / XP / Vista

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Pen Tablet. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Εγχειρίδιο Χρήσης Windows 2000 / XP / Vista 1 1. Περίληψη I. Γενικές Πληροφορίες Καλωσήρθατε στον κόσµο της ηλεκτρονικής γραφίδας! Μπορείτε να ανακαλύψετε πόσο εύκολο είναι να ελέγξετε τον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

BT 100 USB Bluetooth Dongle

BT 100 USB Bluetooth Dongle BT 100 USB Bluetooth Dongle Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Version 2.0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το BT 100 USB Bluetooth Dongle 2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 3 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Βήµα Βήµα Εγκατάσταση λογισµικού Vodafone Mobile Broadband έκδοση 10.2 Ιούλιος 2011 Σηµαντική σηµείωση Προσοχή! Οι νεότεροι εξοπλισµοί (USB modem) περιλαµβάνουν την εφαρµογή 10.x (στηνσύντοµηέκδοση- lite

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε τώρα στην άµεση τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ελάτε τώρα στην άµεση τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών Ελάτε τώρα στην άµεση τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών Ο νέος σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας (Remote Support) µέσω internet φέρνει ποιο κοντά τον χρήστη υπολογιστή που έχει πρόβληµα µε τον υπεύθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8

Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8 Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8 Κατεβάζουμε το πρόγραμμα openvpn-setup.exe στον υπολογιστή με τον browser της επιλογής μας (Internet Explorer, Firefox, Chrome κα)

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FTP...3 ΒΗΜΑ 1 Ο ΕΠΙΛΟΓΗ FTP CLIENT...3 ΒΗΜΑ 2 ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FTP CLIENT...3 ΒΗΜΑ 3 ο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...8 ΑΠΟΡΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ...10 2 / 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FTP Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

PLC 14E Powerline Camera

PLC 14E Powerline Camera PLC 14E Powerline Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Η PLC 14E Powerline Camera 2 2.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος 3 2.2 Περιγραφή Hardware 3 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 3.3 Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Crypto Foldi Webcam στο System Tray...

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 3.3 Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Crypto Foldi Webcam στο System Tray... Foldi Driverless WebCam 1.3 MP Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2 3. Foldi Web Camera... 2 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις συστήματος

Απαιτήσεις συστήματος 53176 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα συσκευασίας 1 x DVB-T USB stick 1 x CD-ROM με οδηγό και λογισμικό 1 x Passive DVB-T κεραία 1 x Τηλεχειριστήριο 1 x Σετ εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Βήμα 1 ο : Απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου χρήστη των Windows 8, Windows 7 & Vista. Αν το λειτουργικό σας είναι Windows XP προχωρήστε στο 2 ο βήμα). Αν το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Tα πρώτα βήματα κατά την είσοδο μας στην Blackboard Κάθε φορά που ο καθηγητής/εισηγητης σας προγραμματίζει για εσάς ένα ηλεκτρονικό μάθημα μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αθηνά Global 1. 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε την διεύθυνση www.learnsoft.gr/agsetup.exe 3. 4. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση 5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 Ο Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Sweex. Η Sweex δίνει αμέριστη προσοχή και φροντίδα στην ποιότητα, την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα,

Διαβάστε περισσότερα