COPYRIGHT 1997:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COPYRIGHT 1997:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ"

Transcript

1 COPYRIGHT 1997:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Χωρίς διάχυση της πληροφόρησης, δίχως την έγκαιρη ενημέρωση και με καχεκτικές την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την αντίστοιχη ευαισθητοποίηση των πολιτών, είναι αδύνατον να δρομολογηθεί αυτό που ονομάσθηκε Αειφόρος ή Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ανάπτυξη δηλαδή, που σέβεται την οικολογική ισορροπία και προωθεί τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. Η Πολιτεία, που έχει και την κύρια ευθύνη, καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την υφή των οποίων όλοι μας γνωρίζουμε. Οι στόχοι, βέβαια, είναι σαφείς κι όχι άλλοι από την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του οικολογικού και πολιτισμικού αποθέματος της χώρας. Βασικοί πρωταγωνιστές του εθνικού σχεδιασμού για ουσιαστική ανταπόκριση στις αρχές του Ρίο 92 αλλά και του 5 ου Προγράμματος Δράσης της Ε.Ε για το Περιβάλλον, είναι, αυτονόητα, αφ ενός οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες, αφ ετέρου μία από τις πιο προωθημένες μορφές συλλογικής έκφρασης τους οι Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Οργανώσεις (ΟΙΚ.Ο). Οι ΟΙΚ.Ο, με πανελλήνια, τοπική ή και διεθνή εμβέλεια και δράση, συμβάλλουν αποφασιστικά στην καλύτερη διαχείριση του Περιβάλλοντος και στη μεγιστοποίηση των συναφών πρωτοβουλιών όλων μας. Αν σε μερικά ζητήματα αποκλίνουν οι απόψεις τους από εκείνες των αρμόδιων Υπηρεσιών(κρατικών, δημοτικών, περιφερειακών, νομαρχιακών κλπ.), αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά προωθητική δύναμη για την επίτευξη καλυτέρων αποτελεσμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργική συναίνεση είναι επιθυμητή αλλά και κατακτάται μόνο μετά από ειλικρινείς και καλοπροαίρετες συντονισμένες προσπάθειες. Πάντως, οι βασικοί στόχοι, όπως και στην αρχή αναφέρθηκε, σαφώς συμπίπτουν. Η πρόταση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και ειδικότερα του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, για πλήρη καταγραφή των ΟΙΚ.Ο., υιοθετήθηκε αμέσως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ζήτησε μάλιστα να συμπεριληφθεί στο έργο και η καταγραφή των Φορέων, που ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, και με την Προστασία του Περιβάλλοντος(Υπουργεία, διάφορες Υπηρεσίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι, Α,Ε.Ι, κλπ.). Η εργασία που παρουσιάζεται τώρα, με εξασφαλισμένη την ηλεκτρονική πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου στα δημοσιοποιημένα στοιχεία της, αναμένεται να καταστήσει ευρύτερα γνωστή την παρουσία αλλά και το γόνιμο έργο των ΟΙΚ.Ο. να διευκολύνει την οριζόντια συνεννόηση των ΟΙΚ.Ο, μεταξύ τους. να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη συνεργασία κρατικών φορέων και ΟΙΚ.Ο. να ενθαρρύνει τους πολίτες σε πιο ενεργό συμμετοχή στα θέματα που τους αφορούν, με ιδιαίτερη προτεραιότητα σε εκείνα του Περιβάλλοντος και της Οικολογίας. Προφανώς, η ουσιαστική προσέγγιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης θέλει δουλειά πολλή. Κάθε επιμέρους προσπάθεια, για την επίτευξη της, κατοχυρώνει και το πάντα επίκαιρο σύνθημα, που περίπου λέει τον κόσμο μας δεν τον έχουμε κληρονομήσει από τις προηγούμενες γενιές, τον έχουμε δανειστεί από τις μελλοντικές. Τα λάθη ή τα όποια κενά δεν θα έπρεπε να μειώσουν την αξία της συνολικής δουλειάς, που με περισσή επιμέλεια ολοκλήρωσαν τα στελέχη του Ε.Κ.Κ.Ε. Ίσως μάλιστα αποτελούν, εκτός των άλλων, και θαυμάσια ευκαιρία και πρόκληση για την βελτίωση και συμπλήρωση της προσεχώς. Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1

2 Η χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και η καταγραφή των Φορέων που σχετίζονται με το Περιβάλλον πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ) του ΕΚΚΕ. Το ΙΑΑΚ, ένα από τα τρία αυτόνομα Ινστιτούτα του ΕΚΚΕ που συστάθηκαν το 1995 με βάση το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα (Ν. 1514/85), έχει ήδη αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με ένα σεβαστό αριθμό Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων και Δημοσίων Φορέων άσκησης πολιτικής. Η συνεργασία του με το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει σήμερα διευρυνθεί και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα όπως αυτά που αφορούν την "Οικιστική Ανάπτυξη και Παραθεριστική Κατοικία στην Ελλάδα" (ΕΜΠ/ΕΚΚΕ, ΚΕΠΕ/Παν. Θεσσαλίας) και στο "Στεγαστικό Πρόβλημα των Σεισμοπλήκτων Αιγίου - Γρεβενών". Η έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές Οργανώσεις στόχευε αφενός στην καταγραφή των οργανώσεων και αφετέρου στην περιγραφή της φυσιογνωμίας τους, με κύριους άξονες αυτής της προσπάθειας, το ιστορικό της κάθε οργάνωσης, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των στελεχών της, τα αντικείμενα δράσης της, τις συνεργασίες και το έντυπο υλικό της. Το δεύτερο σκέλος του έργου που ανετέθη στο ΙΑΑΚ από το ΥΠΕΧΩΔΕ αφορούσε στην καταγραφή των Φορέων που ασχολούνται με θέματα Περιβάλλοντος και έχουν αντίστοιχη αρμοδιότητα και δράση. Και τα δύο σκέλη των αποτελεσμάτων της έρευνας διαθέσιμα ως δύο βάσεις δεδομένων τόσο με τη μορφή του παρόντος εντύπου οδηγού, όσο και με την ηλεκτρονική τους μορφή στο Internet ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση του χαρακτήρα και του έργου των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων. Η άριστη συνεργασία του ΙΑΑΚ με το ΥΠΕΧΩΔΕ για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του έργου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση και τη διεύρυνση της. Δεν μένει παρά να συγχαρεί κανείς τους συντελεστές αυτής της συνεργασίας, τον ειδικό σύμβουλο του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Δ. Τσίρο και την Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ. Χαράλαμπος Κασίμης Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυνής ΙΑΑΚ 2

3 Πρόλογος Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η Ομάδα περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ, μετά από σχετική πρόταση της, ανέλαβε κατ ανάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο την: Έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.-Π.Ο.) και Καταγραφή Φορέων που σχετίζονται με το Περιβάλλον Το Υπουργείο χρηματοδότησε και στήριξε την εκτέλεση του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1996 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του Αξίζει να τονιστεί ότι σε όλη τη διάρκεια του έργου η συνεργασία με τον αρμόδιο, εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμβουλο Υπουργού κ. Δημήτρη Τσίρο, ήταν πράγματι ουσιαστική. Συνεργασία και βοήθεια είχαμε επίσης από την 7μελή Γραμματεία των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων αλλά και από μια σειρά Φορέων όπως η ΕΕΤΑΑ (κ. Β. Παππάς), από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κα. Α. Νικηφοράκη), από την Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Αλκυών (κ. Π. Παναγόπουλος) κ.λ.π, όπως και από μεμονωμένα άτομα του χώρου, χωρίς τη βοήθεια των οποίων η συλλογή του υλικού (ερωτηματολόγια) θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Η αντιμετώπιση από τους ερευνώμενους-εκπρόσωπους των Π.Ο ήταν καλή έως άριστη (κατ εξαίρεση, υπήρξε μία άρνηση), και σχετικά καλή έως άριστη από τους Φορείς που καταγράφηκαν. ΙΙ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Την ερευνητική ομάδα αποτελούσαν : Τσακίρης Κων/νος, οικονομολόγος, υπεύθυνος έργου. Σακελλαρόπουλος Κων/νος, οικ/λόγος υπεύθυνος μηχανογραφικής-ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Θεοδωρόπουλος Κων/νος, οικονομολόγος, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας. Τσιτιρίδου Εύη, εκπαιδευτικός, έλεγχος του συλλεχθέντος υλικού, εισαγωγή στοιχείων και γραμματειακή υποστήριξη. Σιωνίδου Άρτεμις, περιβαλλοντολόγος, κωδικογράφηση και επεξεργασία στοιχείων. Ως στοιχειολήπτες και κωδικογράφοι, συμμετείχαν οι: Κακουρίδης Κων/νος Κουλαρμάνης Ηλίας Παπαϊωάνου Γιάννης Φώκου Μαρία Βελλοπούλου Αγγελική Καρατζογιάννης Στάθης ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η έρευνα για τις Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. περιλάμβανε την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου κατά την διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης-συνέντευξης στην έδρα κάθε μιας οργάνωσης, διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μαίου - Σεπτεμβρίου 1996 και συγκέντρωσε τα παρακάτω στοιχεία: 1. Ταυτότητα της Οργάνωσης (έδρα, νομική μορφή, σκοποί, αριθμός μελών-φίλων, εξοπλισμός, υποδομή σε έμψυχο και άψυχο υλικό, συμμετοχή σε ευρύτερα σχήματα) 2. Δράσεις από τη σύστασή της έως σήμερα (θεματικοί άξονες, αντικείμενα, χρονική διάρκεια, εμβέλεια, αποτελέσματα) 3. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των Μελών της Οργάνωσης (αρμοδιότητες, εντοπιότητα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, γραμματικές γνώσεις, επαγγελματική κατάσταση) 4. Πηγές Πληροφόρησης (προέλευση πληροφόρησης, αντικείμενο, συχνότητα, χρονική διάρκεια, πρωτοβουλία, βαθμός ικανοποίησης) 3

4 5. Συνεργασία με Τύπο και Μ.Μ.Ε. (είδος και διάρκεια συνεργασίας, συχνότητα, πρωτοβουλία, θεματολογία, βαθμός ικανοποίησης) 6. Συνεργασία με άλλες Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. (ονομασία, εντοπιότητα, χρονική διάρκεια και είδος συνεργασίας, πρωτοβουλία, αντικείμενο, βαθμός ικανοποίησης) 7. Συνεργασία με άλλους Φορείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς (ονομασία, εντοπιότητα, χρονική διάρκεια και είδος συνεργασίας, πρωτοβουλία, αντικείμενο, βαθμός ικανοποίησης) 8. Παραγωγή και Διάθεση Εντύπου Ενημερωτικού Υλικού (είδος, τίτλος, συχνότητα και διάρκεια έκδοσης, τρόπος οικονομικής κάλυψης, συνεργασίες) 9. Πηγές Χρηματοδότησης επί τοις εκατό του συνόλου έτους, από το 1991 έως σήμερα (εισφορές μελών, χορηγίες, εισπράξεις από εκδηλώσεις, εισφορά από Κεντρική Διοίκηση, εισφορά από Τοπική Αυτοδιοίκηση, εισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εισφορά από άλλη πηγή) 10. Συμμετοχή Εκπαιδευτικών (ονοματεπώνυμο, ηλικία, ειδικότητα, εντοπιότητα, χρόνος συμμετοχής και θέση στη Μ.Κ.Ο.-Π.Ο., εάν και από πότε κάνουν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) Επίσης, υπήρχε ειδικός χώρος για την καταγραφή του προγραμματισμού μελλοντικών δράσεων των Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. και για το σχολιασμό επιμέρους στοιχείων, στα οποία αυτές έκριναν σκόπιμο να αναφερθούν στα πλαίσια του ερωτηματολογίου. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ουδεμία παρέμβαση έγινε στις απαντήσεις των Μ.Κ.Ο.-Π.Ο είτε κατά την συμπλήρωση, είτε κατά την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν, καθ ότι η έρευνα αποτυπώνει φωτογραφικά και μόνο την ταυτότητα και δράση της κάθε Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. αποδίδοντας πιστά και αυτούσια διατυπωμένες τις απόψεις τους. Για τους Φορείς ζητήθηκε και έγινε έγγραφη ενημέρωση και στη συνέχεια καταγραφή των Τμημάτων και Υπηρεσιών τους, που έχουν αρμοδιότητες και αντικείμενα σχετικά με Περιβάλλον (ονομασία, αντικείμενο ανά Υπηρεσία ή Τμήμα, ονοματεπώνυμο υπευθύνου, διεύθυνση, τηλέφωνα-φαξ). Η καταγραφή διεξήχθη κατά το διάστημα 15-9 έως και σ αυτήν περιλαμβάνονται: Υπουργεία Οργανισμοί - Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Περιφέρειες Ερευνητικά Κέντρα - Ιδρύματα Ανώτατα - Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πολιτικά Κόμματα - Συνδικαλιστικοί Φορείς - Επιμελητήρια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δήμοι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Δημοτικές - Διαδημοτικές Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις Περιβαλλοντικοί Φορείς Ευρωπαϊκή Ένωση Εν συνεχεία έγινε η ηλεκτρονική επεξεργασία και εισαγωγή στο Internet των αποτελεσμάτων της έρευνας για τις ΜΚΟ-ΠΟ και της καταγραφής των Φορέων, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής δ/σης του ΕΚΚΕ: Όσον αφορά την έρευνα, όλα τα επί μέρους στοιχεία εμφανίζονται κατά οργάνωση στο Internet, πλην των στοιχείων των ενοτήτων 3 και 9, για τα οποία έγινε στατιστική επεξεργασία. Η οργάνωση και εισαγωγή του σχετικού υλικού στο Internet έγινε κατά τρόπο που εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικαιροποίηση του και η άμεση διαθεσιμότητα του σε κάθε ενδιαφερόμενο, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για την ανταλλαγή πληροφόρησης και την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, οργανώσεων και ατόμων. ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η καταγραφή των Φορέων και ο κατάλογος τον Οργανώσεων είναι υπό εκτύπωση σε Τόμο που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Στη δισκέτα είναι εγγεγραμμένα: α). Τα αποτελέσματα της Έρευνας για τις Οργανώσεις. β). Η καταγραφή των Φορέων και των αντικειμένων τους. 4

5 Ο Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας Τσακίρης Κωνσταντίνος 5

6 Σχόλια Τρόπος και Χρόνος Αναζήτησης Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις Διευθύνσεις των Φορέων που έχουν Τμήματα ή Γραφεία με αρμοδιότητες σχετικές με Περιβάλλον και έγινε συμπλήρωση της ειδικής φόρμας είτε επιτόπου, είτε με αλληλογραφία, είτε μέσω φαξ, από τις 15/09/1996 έως τις Οι απαντήσεις παρουσιάζονται όπως συνελέγησαν αυτούσια. Στην παρούσα έκδοση δεν περιλαμβάνεται η περιγραφή αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Δήμους. Υπουργεία Δομή Εγγραφής: Καταγράφηκαν ονομαστικά οι Διευθύνσεις με τους αρμόδιους Διευθυντές και αναλυτικά τα στοιχεία ταυτότητας των αντίστοιχων Τμημάτων και οι αρμοδιότητές τους. Οργανισμοί - Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Δομή Εγγραφής: Καταγράφηκαν ονομαστικά οι Διευθύνσεις με τους αρμόδιους Διευθυντές και αναλυτικά τα στοιχεία ταυτότητας των αντίστοιχων Τμημάτων και οι αρμοδιότητές τους. Περιφέρειες Δομή Εγγραφής: Καταγράφηκαν ονομαστικά οι Διευθύνσεις με τους αρμόδιους Διευθυντές και αναλυτικά τα στοιχεία ταυτότητας των αντίστοιχων Τμημάτων. Ερευνητικά Κέντρα - Ιδρύματα Αναζήτηση: Ο αρχικός κατάλογος των Ερευνητικών Κέντρων - Ιδρυμάτων μας παραχωρήθηκε από το γραφείου του Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας. Δομή Εγγραφής: Τα στοιχεία ταυτότητας που αντιστοιχούν σε κάθε Υπηρεσία Φορέα ακολουθούν τη δομή του όπως αυτή μας γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.). Ανώτατα - Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τρόπος και Χρόνος Αναζήτησης - Γενικά Σχόλια Από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ζητήθηκαν εγγράφως, με δύο επιστολές στις και στις και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας από τις έως τις με όσα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. δεν ανταποκρίθηκαν, οι Οδηγοί Σπουδών των Σχολών και Τμημάτων τους. Οι οδηγοί σπουδών είναι των ετών Ελλείψεις: Δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε (είτε λόγω τηλεφωνικών βλαβών, είτε επειδή δεν απαντούσαν στις κλήσεις μας) με τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας και Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας 6

7 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Εγγραφής: Από τους Οδηγούς Σπουδών των Σχολών και Τμημάτων επιλέχθηκαν και περιελήφθησαν στη σχετική βάση δεδομένων τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο σπουδών τους (με κριτήριο επιλογής την ύπαρξη μαθημάτων) έχει σχέση με Περιβάλλον. Στην καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας για κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ακολουθήθηκε η υπάρχουσα δομή, όπως αυτή έχει ορισθεί από το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα (Σχολή-Τμήμα-Τομέας-Μαθήματα-Εργαστήρια-Μεταπτυχιακά). Κενά υπάρχουν στις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπου οι θέσεις της υπάρχουσας δομής δεν είναι συμπληρωμένες. Πολιτικά Κόμματα - Συνδικαλιστικοί Φορείς - Επιμελητήρια Δομή Εγγραφής: Καταγράφτηκαν τα τμήματα ή οι επιτροπές των πολιτικών κομμάτων, συνδικαλιστικών φορέων και επιμελητηρίων που είναι αρμόδια για το περιβάλλον Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αναζήτηση: Ο Κατάλογος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μας παραχωρήθηκε από την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε σύνολο 57 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απάντησαν εγγράφως οι 31 και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας οι υπόλοιπες 26. Δομή Εγγραφής: Καταγράφηκαν οι υπεύθυνες διευθύνσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλλον. Δήμοι Αναζήτηση: Ο αρχικός κατάλογος των Δήμων μας παραχωρήθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ για τις αλλαγές των τηλεφώνων, πληροφορίες πήραμε από τον ΟΤΕ. Ελλείψεις: Σε σύνολο 441 Δήμων απάντησαν εγγράφως οι 95 και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας οι 346. Δεν κατορθώσαμε να επικοινωνήσουμε (λόγω τηλεφωνικών βλαβών, ή επειδή δεν απαντούσαν στις κλήσεις μας) με τους εξής 15 Δήμους: Καμμένων Βούρλων, Κερατέας, Κρανιδίου, Λευκιμμαίων, Νέας Καλλικράτειας, Οινουσσών, Πολιχνίτου, Ψαρών, Βερενίκης, Διρού, Ερέτριας, Θέρμου, Οιτύλου, Οιχαλίας, Πανοράματος. Δομή Εγγραφής: Σε περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει κάποια Υπηρεσία σχετική με Περιβάλλον, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και οι υπεύθυνοι της Υπηρεσίας αυτής. Σε περίπτωση που ο Δήμος δε διαθέτει κάποια Υπηρεσία σχετική με Περιβάλλον, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του Δήμου και ο Δήμαρχος, ή το αρμόδιο άτομο που χρεώνεται τα θέματα περιβάλλοντος όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη. Στις Σημειώσεις καταγράφονται: α) επιμέρους πληροφοριακά στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις των Δήμων β) η ένδειξη Περισσότερες πληροφορίες βλέπε στον Κατάλογο των Δημοτικών/ Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων γράφτηκε στους Δήμους που έδωσαν στοιχεία για Δημοτική/ Αναπτυξιακή Επιχείρηση και ταυτόχρονα υπάρχει απάντηση και από την ίδια στον αντίστοιχο Κατάλογο των Δημοτικών/ Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων 7

8 γ) η ένδειξη Βλέπε επίσης στον Κατάλογο των Δημοτικών/Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων γράφτηκε στους Δήμους που δεν έδωσαν στοιχεία για Δημοτικές/ Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις αλλά απάντησαν οι ίδιες και η απάντησή τους έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο των Δημοτικών/Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων. Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Αναζήτηση: Ο Κατάλογος των Τ.Ε.Δ.Κ. μας παραχωρήθηκε από την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε σύνολο 52 Τ.Ε.Δ.Κ. απάντησαν εγγράφως οι 18 και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας οι 34. Δομή Εγγραφής: Σε περίπτωση που η Τ.Ε.Δ.Κ. διαθέτει κάποια Υπηρεσία σχετική με Περιβάλλον, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και οι υπεύθυνοι της Υπηρεσίας αυτής. Σε περίπτωση που η Τ.Ε.Δ.Κ. δε διαθέτει κάποια Υπηρεσία σχετική με Περιβάλλον, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο Πρόεδρος ή το αρμόδιο άτομο που χρεώνεται τα θέματα περιβάλλοντος όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη. Δημοτικές - Διαδημοτικές Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις Αναζήτηση: Ο αρχικός Κατάλογος των Δημοτικών/Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων μας παραχωρήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και εμπλουτίσθηκε από επιμέρους Καταλόγους που μας έστειλαν η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Τεμένους Πεδιάδας Α.Ε.. Ελλείψεις: Σε σύνολο 487 Δημοτικών/Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων σχετικών (κατά τίτλο) με το Περιβάλλον απάντησαν εγγράφως οι 53. Σε αυτές προστέθηκαν άλλες 15, στοιχεία για τις οποίες έδωσαν οι Δήμοι (η σχετική ένδειξη αναγράφεται στις Σημειώσεις ). Με τις Δημοτικές/Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις που δεν απάντησαν εγγράφως, δεν έγινε τηλεφωνική επικοινωνία. Δομή Εγγραφής: Σε περίπτωση που έχουμε Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση, στο πεδίο Φορέας αναγράφεται ο Δήμος και ακολουθεί η επωνυμία της. Σε περίπτωση που έχουμε Διαδημοτική (ή παρόμοιου τύπου) Επιχείρηση, στο πεδίο Φορέας αναγράφεται η αντίστοιχη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Επιμέρους πληροφοριακά στοιχεία που προέκυψαν από τις Δημοτικές/ Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις αναγράφονται στις Σημειώσεις. 8

9 Υπουργεία Υπουργείο Αιγαίου Διεύθυνση: Δ/νση Περιφερειακής Ανάπτυξης Διευθυντής: Λινάρδος Φώτιος Τμήμα: 1. Τμήμα Εθνικών-Κοινοτικών Προγραμμάτων, 2. Τμήμα Επενδύσεων, 3. Τμήμα Πρωτογενούς-Δευτερογενούς Τομέα 1. Φωτιάδου Αικατερίνη, 2. Χιωτάκη Νάντια, 3. Σαντής Χαράλαμπος Έδρα: Μυτιλήνη T.K Οδός: Μικράς Ασίας 2 Τηλέφωνα: , Φαξ: , Χρηματοδότηση, παρακολούθηση μελετών έργων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Τμήμα: Πολιτιστικής Ανάπτυξης Γιαννέλη Μ. Έδρα: Μυτιλήνη T.K Οδός: Μικράς Ασίας 2 Τηλέφωνα: Φαξ: Χαρακτηρισμός κτιρίων ως διατηρητέων, οικισμών ως παραδοσιακών, τόπων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σ αυτά (στο χώρο του Αιγαίου). Επίσης, θέσπιση ειδικών όρων δόμησης σε ιστορικούς τόπους. Από τις παραπάνω αρμοδιότητες προς το παρόν εξασκούνται μόνο ο χαρακτηρισμός διατηρητέων κτιρίων και η θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, ενώ οι υπόλοιπες εξασκούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Τμήμα: Τουρισμού και Μεταφορών Κεραμέκης Μ. Έδρα: Μυτιλήνη T.K Οδός: Μικράς Ασίας 2 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μελέτη, οργάνωση και ο συντονισμός της δράσης των αρμοδίων υπηρεσιών για την προστασία και την ασφάλεια γενικά του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου και ειδικότερα την προστασία του από την αρχαιοκαπηλεία, τα ναρκωτικά, τη λαθρεμπορία, την παράνομη αλιεία και τη ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα καθ ύλην Υπουργεία Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας-Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος Διευθυντής: Τσούκας Γ. Τμήμα: Α Ονέρνερχ Αιγιάλεω Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 9

10 Τηλέφωνα: Φαξ: Χωροταξικά Θέματα βιομηχανίας Τμήμα: Β Πατίρης Ι. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Περιβαλλοντικά θέματα βιομηχανίας Τμήμα: Γ Πιπεροπούλου Χ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης και κοινοτική διάσταση της βιομηχανικής περιβαλλοντικής πολιτικής Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας- Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων Διευθυντής: Φωκάς Ερρ. Τμήμα: Β Ανεστόπουλος Γ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μεσογείων Τηλέφωνα: Φαξ: Χρηματοδότηση και παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νέου Ερευνητικού Δυναμικού Πρόγραμμα Υποτροφιών Προσανατολισμένης Έρευνας Πρόγραμμα Συνχρηματοδοτήσεων. Στα πλαίσια των Προγραμμάτων αυτών χρηματοδοτούνται και έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Δ/νση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Διευθυντής: Καραμπατέας Ε. Τμήμα: Β Διακρατικών Σχέσεων Σπηλιώτη Αγνή Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μεσογείων Τηλέφωνα: Φαξ:

11 Διαχείριση ερευνητικών - τεχνολογικών έργων συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών φορέων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Δ/νση Τεχνολογικής Ανάπτυξης Διευθυντής: Τριανταφύλλης Βασίλης Τμήμα: Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Πολιτισμού Ρέπα Εύη Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μεσογείων Τηλέφωνα: Φαξ: Χειριστής διαύλου και ανθρώπινων δικτύων (Υποπρόγραμμα 4, Μέτρο 4.2) ΕΠΕΤ ΙΙ Διεύθυνση: Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Διευθυντής: Δαγδελένη Χρυσούλα Τμήμα: Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πίππος Χαράλαμπος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολικοί, μικροί υδροηλεκτρικοί, φωτοβολταϊκά συστήματα, βιομάζα) Τμήμα: Εξοικονόμησης Ενέργειας Κασσάπης Π. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Αξιολόγηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και συμπαραγωγής Διεύθυνση: Δ/νση Ενεργειακής Πολιτικής Διευθυντής: Οικονόμου Αιμιλία Τμήμα: Α Χατζηγιαννάκης Κωνσταντίνος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος σε σχέση με δράσεις ή Νομοθετήματα Ενεργειακής Πολιτικής. Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο εκάστοτε θέμα αφορά σε ειδικότερα θέματα για τα οποία στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχει αρμόδια καθ ύλην Διεύθυνση, διαβιβάζεται και σ αυτήν για λήψη γνώμης ή για κατ ευθείαν απάντηση 11

12 Διεύθυνση: Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών Διευθυντής: Πατελάρος Γεώργιος Τμήμα: Λατομείων Αδρανών Υλικών Κολέρης Δημήτρης Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Συνυπογραφή με ΥΠΕΧΩΔΕ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων και αδρανών υλικών (ΚΥΑ 69269/5387/90, ΦΕΚ 678/Β/90) Τμήμα: Λατομείων Μαρμάρων Ατσαλής Κωνσταντίνος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Συνυπογραφή με το ΥΠΕΧΩΔΕ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων και αδρανών υλικών (Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90, ΦΕΚ 678/Β/ ) Διεύθυνση: Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών Διευθυντής: Πάιτας Δημήτρης Τμήμα: Α (Μεταλλευτικών Ορυκτών) Κιαγιάς Εμμανουήλ Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Συνυπογραφή με το ΥΠΕΧΩΔΕ της έγκρισης Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΚΥΑ 69269/90) για έγκριση περιβαλλοντικών Τμήμα: Β (Βιομηχανικών Ορυκτών) Δραπανιώτης Στ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Συνυπογραφή με το ΥΠΕΧΩΔΕ της έγκρισης Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΚΥΑ 69269/90) για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα και εκμετάλλευση Λατομείων Βιομηχανικών Ορυκτών Τμήμα: Εγκατάστασης Μεταλλείων Βιομηχανικών Ορυκτών Σαρρής Φ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ:

13 Συνέγκριση με το ΥΠΕΧΩΔΕ περιβαλλοντικών όρων σε εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών Διεύθυνση: Δ/νση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων Διευθυντής: Μανιάτη-Σιάτου Χ. Τμήμα: Εδαφικών και Θαλάσσιων Πόρων Γκίνη Μαρία Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Το Τμήμα Εδαφικών και Θαλασσίων Πόρων: Επισημαίνει, καταγράφει και εκτιμά τους θαλάσσιους πόρους Καταγράφει και αξιολογεί τα χερσαία και θαλάσσια φυσικά οικοσυστήματα Εκτιμά, αξιολογεί και καθορίζει τις παραγωγικές δυνατότητες των εδαφικών και θαλάσσιων πόρων, καθώς και των φυσικών οικοσυστημάτων Καθορίζει τις περιοχές βιογενετικών αποθεμάτων και τους όρους διαχείρισης αυτών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς Καταρτίζει ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης συσχετίζοντας τους διαθέσιμους πόρους με τις συνολικές ανάγκες κατά τομέα διαχρονικά, καθώς και με τα προγράμματα ανάπτυξης Μελετά την κανονική ανανέωση των δυνάμενων να ανανεωθούν πόρων και τη βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσής τους Συντονίζει τις δραστηριότητες των διαφόρων φορέων σε θέματα προγραμματισμού, χρήσης και έρευνας Τμήμα: Προγραμματισμού Σκληρή Αλίκη Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Επεξεργάζεται και εισηγείται την υδατική πολιτική της χώρας Συντονίζει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων σε εθνικό επίπεδο Ελέγχει την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν τις υδατικές σχέσεις σε εθνικό επίπεδο Καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία Εξειδικεύει τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των υδατικών πόρων και κατανέμει τους υδατικούς πόρους κατά χρήση σε κάθε υδατικό διαμέρισμα, με βάση τα αντίστοιχα υδατικά ισοζύγια Ασχολείται με υδατικά θέματα εθνικής κλίμακας Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τους διακρατικούς υδατικούς πόρους, καθώς και για τις διεθνείς σχέσεις σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων Εισηγείται την κατά χρήση κατανομή του νερού σε περιπτώσεις ανταγωνιστικών χρήσεων Παρακολουθεί τις περιφερειακές υπηρεσίες διαχείρισης και συντονίζει τις διαπεριφερειακές σχέσεις- Ασκεί τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων τμημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων μέχρι την ίδρυσή τους και εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν ανατεθεί σε άλλη υφιστάμενη περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης υδατικών πόρων Παρέχει γραμματειακή εξυπηρέτηση στη Διυπουργική Επιτροπή Υδάτων 13

14 Διεύθυνση: Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας Διευθυντής: Παπαδόπουλος Δ. Τμήμα: Α Ασφαλείας και Αδειών Εκμετάλλευσης Αποστόλου Ι. Έδρα: Θεσσαλονίκη T.K Οδός: Διοικητήριο Τηλέφωνα: Φαξ: Έλεγχος τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων σε μεταλλεία, λατομεία, ορυχεία (συναρμοδιότητα με τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ) Ανάλογη συναρμοδιότητα με τις Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας για τις δασικές εκτάσεις Διεύθυνση: Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας Διευθυντής: Σπυρίδωνος Κλεομένης Τμήμα: Α Ιωσηφάκης Χαράλαμπος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Λυκούργου 9 Τηλέφωνα: , Φαξ: Έλεγχος προστασίας και αποκατάστασης Περιβάλλοντος των Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Τομέας Εμπορίου-Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Προστασίας Καταναλωτή Διευθυντής: Γαδ Γεώργιος Τμήμα: Α Τεχνικού Ελέγχου Τσώνη Αικατερίνη Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη 2-4 Τηλέφωνα: Φαξ: Επεξεργασία και εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την κυκλοφορία, τη διάθεση και την επισήμανση των προϊόντων με σκοπό την προστασία του καταναλωτή και του υγιούς εμπορίου, καθώς και την προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: Η έκδοση της 3/96 Αγορανομικής Διάταξης που αφορά τη χρήση των όρων γούνα και οικολογικό για τα είδη ένδυσης. Η έκδοση της 25/91 Αγορανομικής Διάταξης που αφορά την υποχρέωση προσφοράς ποτών, γενικά (αναψυκτικά, μπύρες κ.λ.π.) σε επαναπληρώσιμες συσκευασίες, όταν αυτά διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης. Μελετάται σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ η έκδοση Αγορανομικής Διάταξης που θα αφορά τη χρήση του όρου οικολογικό ή οικο γενικότερα για όλα τα διατιθέμενα αγαθά. Τμήμα: Γ Ερευνών και Μελετών (Χημικά Εργαστήρια) Χριστοπούλου Έφη Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη

15 Τηλέφωνα: Φαξ: Αναλύσεις λιπαρών υλών και ειδικά ελαιολάδου και πυρηνελαίων για καθορισμό ορίων Συμμετοχή ως διαπιστευμένο εργαστήριο στο Διεθνές Συμβούλιο ελαιολάδου Εφαρμογή νέων μεθόδων αναλύσεων με σκοπό την καθιέρωσή τους και την καταπολέμηση της νοθείας Οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου και λειτουργία οργανοληπτικής ομάδας Μελέτες και δημοσιεύσεις επί των λιπαρών υλών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων της αγοράς Τμήμα: Δ Αναλύσεων και Ελέγχου (Χημικά Εργαστήρια) Λαζαράκη Μαρία Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη 2-4 Τηλέφωνα: , Φαξ: Αναλύσεις δημητριακών και σιτηρών Εκτέλεση μηχανικών δοκιμασιών αρτοποιητικής ικανότητας αλεύρων των φυλακών Κορυδαλλού Μελέτες επί της ποιότητας και των ιδιοτήτων των σιτηρών Τμήμα: Ελέγχου Καταναλωτικών Αγαθών Τσάτση Μαρία Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη 2-4 Τηλέφωνα: Φαξ: Ενημέρωση υπηρεσιών εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων περί ισχύος των διατάξεων για ελέγχους καταναλωτικών αγαθών Συστάσεις στις ανωτέρω υπηρεσίες για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ελέγχων καταναλωτικών αγαθών Τήρηση στατιστικών στοιχείων επί των διενεργούμενων ελέγχων Τμήμα: Προστασίας και Ενημέρωσης Καταναλωτή Λιάπατας Κώστας Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη 2-4 Τηλέφωνα: Φαξ: Η επικοινωνία με τους καταναλωτές για θέματα του Τομέα Εμπορίου Η συνεργασία με τις υποδιευθύνσεις της Αγορανομίας ή άλλες Υπηρεσίες Ελέγχου Ο συντονισμός και η μελέτη νομικών προβλημάτων των καταναλωτών Η κωδικοποίηση και η επεξεργασία των μηνυμάτων των καταναλωτών Η μελέτη των αντιστοίχων Υπηρεσιών του εξωτερικού, του διεθνούς και ελληνικού κινήματος των καταναλωτών, καθώς επίσης και η συμμετοχή στις διαδικασίες των Οργάνων και Επιτροπών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών Η εκπαίδευση των καταναλωτών στη σχολική και μετασχολική ηλικία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και άλλα Υπουργεία Η επιμέλεια και η εκτύπωση φυλλαδίων, αφισών και άλλων εντύπων Η διοργάνωση ενημερωτικών εκπομπών, μηνυμάτων και ανακοινώσεων από τα Μ.Μ.Ε. Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις με θέμα την προστασία και την ενημέρωση του καταναλωτή 15

16 Υπουργείο Γεωργίας Διεύθυνση: Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας Διευθυντής: Παπαευαγγέλου Ευάγγελος Τμήμα: Ανάπτυξης Θηραματικής Οικονομίας Άννη Αικατερίνη Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Τμήμα: Δασικού Περιβάλλοντος, Εθνικών Δρυμών και Δασικής Αναψυχής Ντούρος Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Τμήμα: Διοίκησης Θήρας και Προστασίας Θηραμάτων Γεωργόπουλος Νικόλαος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Τμήμα: Ορεινών Βοσκοτόπων Νίππης Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Διεύθυνση: Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας Διευθυντής: Μπενίδης Δημήτριος Τμήμα: Αναδασώσεων Καρώνης Αδαμάντιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Προγραμματισμός, παρακολούθηση και τεχνικές οδηγίες για τις αναδασώσεις του συνόλου της χώρας Τμήμα: Δασικών Φυτωρίων και Σποροπαραγωγής Πετσιμέρης Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ:

17 Καλλιέργεια δασικών φυτωρίων και δημιουργία σποροπαραγωγών συστάδων με στόχο την παραγωγή ηλεγμένων και επιλεγμένων γενετικών υλικών κατάλληλων για τις αναδασώσεις της χώρας Τμήμα: Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων Καπετανόπουλος Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η δασοτεχνική διευθέτηση των χειμάρρων με στόχο: την αποτροπή της διάβρωσης του εδάφους και την προστασία των κατάντι επιφανειών και έργων από την πρόσχωση και αχρήστευση την αποτροπή των πλημμύρων την αναβάθμιση της βλάστησης των υδρολογικών λεκανών και την αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας την αισθητική βελτίωση του χειμαρρικού χώρου και την αξιοποίησή του για αναψυχή Τμήμα: Λευκοκαλλιέργειας Κοτσύφης Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η καλλιέργεια λεύκης και λοιπών πλατυφύλλων κατά μήκος των οχθών των ποταμών Αλιάκμονα, Λουδία, Στρυμόνα, Νέστου, κυρίως, αλλά και όπου αλλού υπάρχουν κατάλληλες εκτάσεις στη χώρα μας. Η προσπάθεια δημιουργίας νέων υβριδίων λεύκης προσαρμοσμένων σε κάθε κλιματεδαφικό περιβάλλον Διεύθυνση: Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής Διευθυντής: Οικονομόπουλος Κ. Τμήμα: Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Μπαλμπούζη Αγαθή και Σέκκας Φίλιππος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Αχαρνών 2 Τηλέφωνα: Φαξ: Προώθηση της διαδικασίας και των όρων παραγωγής βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης στη χώρα μας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας Συλλογή στοιχείων για τα βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης Παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας και εισήγηση για την κατάρτιση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας Παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας Παρακολούθηση των σχετικών διεθνών εξελίξεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Τομέα της Βιολογικής Γεωργίας Εκπροσώπηση του Υπουργείου Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς για το ίδιο θέμα 17

18 Διεύθυνση: Δ/νση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Διευθυντής: Φραγκιουδάκης Ελευθέριος Τμήμα: Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών Κραββαρίτης Κωνσταντίνος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Εγκρίσεις επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις, ρυμοτομικά σχέδια, οικοδομικούς συνεταιρισμούς, λατομεία, δημόσια έργα, στρατιωτικά έργα, δασωθέντες αγρούς, παράνομες επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις, καταγγελίες πολιτών, αναδασωτέες εκτάσεις, εποικιστικές εκτάσεις, στατιστικά στοιχεία, εγκυκλίους που αναφέρονται στα παραπάνω, απαντήσεις Βουλής και γενικά σε θέματα που άπτονται ζητημάτων αλλαγής χρήσης δασικών εν γένει εκτάσεων Τμήμα: Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων Κακάκη Φυλακτή Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μελέτη των προβλημάτων της δασικής ιδιοκτησίας και ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας δασικών εδαφών Η αναγνώριση κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε δασικά εδάφη με τη διοικητική διαδικασία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας Τμήμα: Νομικών Υποθέσεων Παναγιωτίδου Φλ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Παροχή οδηγιών σε θέματα προστασίας δασικών εκτάσεων αλλά και γενικότερα σε κάθε θέμα που αποτελεί αντικείμενο της δασικής νομοθεσίας. Σε ό, τι αφορά την προστασία, περιλαμβάνεται η προστασία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Δημοσίου και η προστασία που ανάγεται στο χαρακτήρα των εκτάσεων. Τμήμα: Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών Δασών Σακελλαρίδης Ευάγγελος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Όπως χαρακτηρίζεται από την επωνυμία του Τμήματος. Ειδικότερα, εφαρμογή της στρατηγικής πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών και συντονισμός των όλων ενεργειών για τη δραστηριότητα των δασικών υπηρεσιών της χώρας. Διεύθυνση: Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Διευθυντής: Ζιώγας Β. Τμήμα: Ολοκληρωμένης και Βιολογικής Καταπολέμησης Καρανικολού Ι. 18

19 Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Εφαρμογή σύγχρονων εναλλακτικών μεθόδων ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών διαφόρων καλλιεργειών σε επίπεδο χώρας (Πρόγραμμα σχετικό με την προστασία καταναλωτών και περιβάλλοντος από τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων) Διεύθυνση: Δ/νση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων Διευθυντής: Κοντός Γρ. Τμήμα: Προστασίας Αρδευτικών Υδάτων Φατούρος Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη 46 Τηλέφωνα: Φαξ: Η επισήμανση των πηγών ρύπανσης των νερών και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για τη ρύπανση και εξάντληση των υδατικών πόρων που προορίζονται για τη γεωργία Η διασφάλιση της καταλληλότητας των νερών για γεωργικές χρήσεις και προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων Συμμετοχή στην οριοθέτηση βιοτόπων και στην εξασφάλιση της περιβαλλοντικής ισορροπίας με την εκτέλεση και ανάθεση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περίμετρο των εγγειοβελτιωτικών έργων Διεύθυνση: Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων Διευθυντής: Γκρίμπας Μιχάλης Τμήμα: Προστασίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων Κεσσόπουλος Β. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Αχαρνών 381 Τηλέφωνα: Φαξ: Η εισήγηση μέτρων για την ορθολογική διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία των αποθεμάτων των υδρόβιων αμφίβιων οργανισμών από την αλιευτική δραστηριότητα στα εσωτερικά ύδατα Η εισήγηση λήψης μέτρων προστασίας του υδάτινου βιολογικού πλούτου από τη ρύπανση και μόλυνση σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες Η εισήγηση για την κήρυξη υγροβιοτόπων ως προστατευόμενων περιοχών και η κατάρτιση μελετών διαχείρισης και λειτουργίας τους σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες Η συλλογή στοιχείων για την επισήμανση και διατήρηση των ιδιαίτερης σημασίας ειδών άγριας υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας Η συλλογή στοιχείων για την επισήμανση των υδροβιοτόπων ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση των ειδών άγριας υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας (Aπόσπασμα από σχετικό Προεδρικό Διάταγμα του ΦΕΚ) Διεύθυνση: Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Διευθυντής: Γρατσίας Β. Τμήμα: Οικολογικής Προστασίας 19

20 Στέλλου Βιργινία Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μέριμνα για την οικολογική προστασία, τη βελτίωση και την αποκατάσταση του γεωργικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και προστασία των βιογενετικών αποθεμάτων της χώρας Τμήμα: Προστασίας από Γεωργικές Δραστηριότητες Τσαφάρας Χαράλαμπος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μέριμνα για την προστασία από τη ρύπανση και την υποβάθμιση των εδαφικών και υδάτινων πόρων που προορίζονται για τις ανάγκες της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, καθώς και της γεωργοκτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής από κάθε μορφή γεωργικής δραστηριότητας Τμήμα: Προστασίας Γεωργικού Περιβάλλοντος από Εξωγεωργικές Δραστηριότητες Χρηστίδης Α. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μέριμνα για την προστασία από τη ρύπανση και υποβάθμιση των εδαφικών και υδάτινων πόρων που προορίζονται για τις ανάγκες της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, καθώς και της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και αλιευτικής παραγωγής από κάθε μορφή εξωγεωργικής δραστηριότητας Τμήμα: Χωροταξίας Ράπτης Σταύρος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μέριμνα για την κατανομή, οριοθέτηση και χαρτογράφηση των ανανεώσιμων και μη πόρων του γεωργικού χώρου και των έργων υποδομής του, τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων του, καθώς και τη διατύπωση των απόψεων του Υπουργείου για κάθε αλλαγή στη χρήση ή την αφαίρεση των πόρων από ποσοτικής πλευράς, με σκοπό τη διατήρηση του ισοζυγίου και τη διασφάλιση των έργων υποδομής του γεωργικού χώρου Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Διεύθυνση: Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης - Ελληνική Αστυνομία Διευθυντής: Σκίτσας Χαράλαμπος Τμήμα: 1ο Τσίφτης Κ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Π. Κανελλοπούλου 4 Τηλέφωνα: Φαξ: 20

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απόφασης Υπουργού με αρ. πρωτ. 50438/27.10.2014

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απόφασης Υπουργού με αρ. πρωτ. 50438/27.10.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13 /8 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Η.Δ. Αρ. Πρωτ. : 34932 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΡΑΚΑ 39 73 100 ΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0821-94505 FAX: 0821-95001 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0821-94505

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 6 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 6 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 6 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-82920 FAX: 0841-82920 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - TΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Δ/ΝΣΗ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ξανθός Γεώργιος

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - TΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Δ/ΝΣΗ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ξανθός Γεώργιος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - TΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης 74 100 Ρέθυμνο ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0831-57311 FAX: 0831-28223 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ξανθός Γεώργιος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0831-57311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ: 2103302069 2103300567 2102611780 FAX: 2102611780 2106040353. E-mail edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Στοιχεία του Φορέα Επωνυμία Φορέα: Πόλη: Οδός: ΤΚ: Email: Αριθμός: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ονοματεπώνυμο: Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Προς: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 08/02/2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 155126 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης

Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_2.2 1 ος κύκλος υποβολής προτάσεων (έως 31/12/2008) Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-2Ω2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-2Ω2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα