COPYRIGHT 1997:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COPYRIGHT 1997:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ"

Transcript

1 COPYRIGHT 1997:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Χωρίς διάχυση της πληροφόρησης, δίχως την έγκαιρη ενημέρωση και με καχεκτικές την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την αντίστοιχη ευαισθητοποίηση των πολιτών, είναι αδύνατον να δρομολογηθεί αυτό που ονομάσθηκε Αειφόρος ή Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ανάπτυξη δηλαδή, που σέβεται την οικολογική ισορροπία και προωθεί τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. Η Πολιτεία, που έχει και την κύρια ευθύνη, καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την υφή των οποίων όλοι μας γνωρίζουμε. Οι στόχοι, βέβαια, είναι σαφείς κι όχι άλλοι από την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του οικολογικού και πολιτισμικού αποθέματος της χώρας. Βασικοί πρωταγωνιστές του εθνικού σχεδιασμού για ουσιαστική ανταπόκριση στις αρχές του Ρίο 92 αλλά και του 5 ου Προγράμματος Δράσης της Ε.Ε για το Περιβάλλον, είναι, αυτονόητα, αφ ενός οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες, αφ ετέρου μία από τις πιο προωθημένες μορφές συλλογικής έκφρασης τους οι Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Οργανώσεις (ΟΙΚ.Ο). Οι ΟΙΚ.Ο, με πανελλήνια, τοπική ή και διεθνή εμβέλεια και δράση, συμβάλλουν αποφασιστικά στην καλύτερη διαχείριση του Περιβάλλοντος και στη μεγιστοποίηση των συναφών πρωτοβουλιών όλων μας. Αν σε μερικά ζητήματα αποκλίνουν οι απόψεις τους από εκείνες των αρμόδιων Υπηρεσιών(κρατικών, δημοτικών, περιφερειακών, νομαρχιακών κλπ.), αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά προωθητική δύναμη για την επίτευξη καλυτέρων αποτελεσμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργική συναίνεση είναι επιθυμητή αλλά και κατακτάται μόνο μετά από ειλικρινείς και καλοπροαίρετες συντονισμένες προσπάθειες. Πάντως, οι βασικοί στόχοι, όπως και στην αρχή αναφέρθηκε, σαφώς συμπίπτουν. Η πρόταση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και ειδικότερα του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, για πλήρη καταγραφή των ΟΙΚ.Ο., υιοθετήθηκε αμέσως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ζήτησε μάλιστα να συμπεριληφθεί στο έργο και η καταγραφή των Φορέων, που ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, και με την Προστασία του Περιβάλλοντος(Υπουργεία, διάφορες Υπηρεσίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι, Α,Ε.Ι, κλπ.). Η εργασία που παρουσιάζεται τώρα, με εξασφαλισμένη την ηλεκτρονική πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου στα δημοσιοποιημένα στοιχεία της, αναμένεται να καταστήσει ευρύτερα γνωστή την παρουσία αλλά και το γόνιμο έργο των ΟΙΚ.Ο. να διευκολύνει την οριζόντια συνεννόηση των ΟΙΚ.Ο, μεταξύ τους. να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη συνεργασία κρατικών φορέων και ΟΙΚ.Ο. να ενθαρρύνει τους πολίτες σε πιο ενεργό συμμετοχή στα θέματα που τους αφορούν, με ιδιαίτερη προτεραιότητα σε εκείνα του Περιβάλλοντος και της Οικολογίας. Προφανώς, η ουσιαστική προσέγγιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης θέλει δουλειά πολλή. Κάθε επιμέρους προσπάθεια, για την επίτευξη της, κατοχυρώνει και το πάντα επίκαιρο σύνθημα, που περίπου λέει τον κόσμο μας δεν τον έχουμε κληρονομήσει από τις προηγούμενες γενιές, τον έχουμε δανειστεί από τις μελλοντικές. Τα λάθη ή τα όποια κενά δεν θα έπρεπε να μειώσουν την αξία της συνολικής δουλειάς, που με περισσή επιμέλεια ολοκλήρωσαν τα στελέχη του Ε.Κ.Κ.Ε. Ίσως μάλιστα αποτελούν, εκτός των άλλων, και θαυμάσια ευκαιρία και πρόκληση για την βελτίωση και συμπλήρωση της προσεχώς. Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1

2 Η χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και η καταγραφή των Φορέων που σχετίζονται με το Περιβάλλον πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ) του ΕΚΚΕ. Το ΙΑΑΚ, ένα από τα τρία αυτόνομα Ινστιτούτα του ΕΚΚΕ που συστάθηκαν το 1995 με βάση το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα (Ν. 1514/85), έχει ήδη αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με ένα σεβαστό αριθμό Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων και Δημοσίων Φορέων άσκησης πολιτικής. Η συνεργασία του με το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει σήμερα διευρυνθεί και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα όπως αυτά που αφορούν την "Οικιστική Ανάπτυξη και Παραθεριστική Κατοικία στην Ελλάδα" (ΕΜΠ/ΕΚΚΕ, ΚΕΠΕ/Παν. Θεσσαλίας) και στο "Στεγαστικό Πρόβλημα των Σεισμοπλήκτων Αιγίου - Γρεβενών". Η έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές Οργανώσεις στόχευε αφενός στην καταγραφή των οργανώσεων και αφετέρου στην περιγραφή της φυσιογνωμίας τους, με κύριους άξονες αυτής της προσπάθειας, το ιστορικό της κάθε οργάνωσης, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των στελεχών της, τα αντικείμενα δράσης της, τις συνεργασίες και το έντυπο υλικό της. Το δεύτερο σκέλος του έργου που ανετέθη στο ΙΑΑΚ από το ΥΠΕΧΩΔΕ αφορούσε στην καταγραφή των Φορέων που ασχολούνται με θέματα Περιβάλλοντος και έχουν αντίστοιχη αρμοδιότητα και δράση. Και τα δύο σκέλη των αποτελεσμάτων της έρευνας διαθέσιμα ως δύο βάσεις δεδομένων τόσο με τη μορφή του παρόντος εντύπου οδηγού, όσο και με την ηλεκτρονική τους μορφή στο Internet ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση του χαρακτήρα και του έργου των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων. Η άριστη συνεργασία του ΙΑΑΚ με το ΥΠΕΧΩΔΕ για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του έργου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση και τη διεύρυνση της. Δεν μένει παρά να συγχαρεί κανείς τους συντελεστές αυτής της συνεργασίας, τον ειδικό σύμβουλο του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Δ. Τσίρο και την Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ. Χαράλαμπος Κασίμης Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυνής ΙΑΑΚ 2

3 Πρόλογος Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η Ομάδα περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ, μετά από σχετική πρόταση της, ανέλαβε κατ ανάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο την: Έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.-Π.Ο.) και Καταγραφή Φορέων που σχετίζονται με το Περιβάλλον Το Υπουργείο χρηματοδότησε και στήριξε την εκτέλεση του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1996 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του Αξίζει να τονιστεί ότι σε όλη τη διάρκεια του έργου η συνεργασία με τον αρμόδιο, εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμβουλο Υπουργού κ. Δημήτρη Τσίρο, ήταν πράγματι ουσιαστική. Συνεργασία και βοήθεια είχαμε επίσης από την 7μελή Γραμματεία των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων αλλά και από μια σειρά Φορέων όπως η ΕΕΤΑΑ (κ. Β. Παππάς), από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κα. Α. Νικηφοράκη), από την Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Αλκυών (κ. Π. Παναγόπουλος) κ.λ.π, όπως και από μεμονωμένα άτομα του χώρου, χωρίς τη βοήθεια των οποίων η συλλογή του υλικού (ερωτηματολόγια) θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Η αντιμετώπιση από τους ερευνώμενους-εκπρόσωπους των Π.Ο ήταν καλή έως άριστη (κατ εξαίρεση, υπήρξε μία άρνηση), και σχετικά καλή έως άριστη από τους Φορείς που καταγράφηκαν. ΙΙ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Την ερευνητική ομάδα αποτελούσαν : Τσακίρης Κων/νος, οικονομολόγος, υπεύθυνος έργου. Σακελλαρόπουλος Κων/νος, οικ/λόγος υπεύθυνος μηχανογραφικής-ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Θεοδωρόπουλος Κων/νος, οικονομολόγος, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας. Τσιτιρίδου Εύη, εκπαιδευτικός, έλεγχος του συλλεχθέντος υλικού, εισαγωγή στοιχείων και γραμματειακή υποστήριξη. Σιωνίδου Άρτεμις, περιβαλλοντολόγος, κωδικογράφηση και επεξεργασία στοιχείων. Ως στοιχειολήπτες και κωδικογράφοι, συμμετείχαν οι: Κακουρίδης Κων/νος Κουλαρμάνης Ηλίας Παπαϊωάνου Γιάννης Φώκου Μαρία Βελλοπούλου Αγγελική Καρατζογιάννης Στάθης ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η έρευνα για τις Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. περιλάμβανε την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου κατά την διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης-συνέντευξης στην έδρα κάθε μιας οργάνωσης, διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μαίου - Σεπτεμβρίου 1996 και συγκέντρωσε τα παρακάτω στοιχεία: 1. Ταυτότητα της Οργάνωσης (έδρα, νομική μορφή, σκοποί, αριθμός μελών-φίλων, εξοπλισμός, υποδομή σε έμψυχο και άψυχο υλικό, συμμετοχή σε ευρύτερα σχήματα) 2. Δράσεις από τη σύστασή της έως σήμερα (θεματικοί άξονες, αντικείμενα, χρονική διάρκεια, εμβέλεια, αποτελέσματα) 3. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των Μελών της Οργάνωσης (αρμοδιότητες, εντοπιότητα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, γραμματικές γνώσεις, επαγγελματική κατάσταση) 4. Πηγές Πληροφόρησης (προέλευση πληροφόρησης, αντικείμενο, συχνότητα, χρονική διάρκεια, πρωτοβουλία, βαθμός ικανοποίησης) 3

4 5. Συνεργασία με Τύπο και Μ.Μ.Ε. (είδος και διάρκεια συνεργασίας, συχνότητα, πρωτοβουλία, θεματολογία, βαθμός ικανοποίησης) 6. Συνεργασία με άλλες Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. (ονομασία, εντοπιότητα, χρονική διάρκεια και είδος συνεργασίας, πρωτοβουλία, αντικείμενο, βαθμός ικανοποίησης) 7. Συνεργασία με άλλους Φορείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς (ονομασία, εντοπιότητα, χρονική διάρκεια και είδος συνεργασίας, πρωτοβουλία, αντικείμενο, βαθμός ικανοποίησης) 8. Παραγωγή και Διάθεση Εντύπου Ενημερωτικού Υλικού (είδος, τίτλος, συχνότητα και διάρκεια έκδοσης, τρόπος οικονομικής κάλυψης, συνεργασίες) 9. Πηγές Χρηματοδότησης επί τοις εκατό του συνόλου έτους, από το 1991 έως σήμερα (εισφορές μελών, χορηγίες, εισπράξεις από εκδηλώσεις, εισφορά από Κεντρική Διοίκηση, εισφορά από Τοπική Αυτοδιοίκηση, εισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εισφορά από άλλη πηγή) 10. Συμμετοχή Εκπαιδευτικών (ονοματεπώνυμο, ηλικία, ειδικότητα, εντοπιότητα, χρόνος συμμετοχής και θέση στη Μ.Κ.Ο.-Π.Ο., εάν και από πότε κάνουν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) Επίσης, υπήρχε ειδικός χώρος για την καταγραφή του προγραμματισμού μελλοντικών δράσεων των Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. και για το σχολιασμό επιμέρους στοιχείων, στα οποία αυτές έκριναν σκόπιμο να αναφερθούν στα πλαίσια του ερωτηματολογίου. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ουδεμία παρέμβαση έγινε στις απαντήσεις των Μ.Κ.Ο.-Π.Ο είτε κατά την συμπλήρωση, είτε κατά την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν, καθ ότι η έρευνα αποτυπώνει φωτογραφικά και μόνο την ταυτότητα και δράση της κάθε Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. αποδίδοντας πιστά και αυτούσια διατυπωμένες τις απόψεις τους. Για τους Φορείς ζητήθηκε και έγινε έγγραφη ενημέρωση και στη συνέχεια καταγραφή των Τμημάτων και Υπηρεσιών τους, που έχουν αρμοδιότητες και αντικείμενα σχετικά με Περιβάλλον (ονομασία, αντικείμενο ανά Υπηρεσία ή Τμήμα, ονοματεπώνυμο υπευθύνου, διεύθυνση, τηλέφωνα-φαξ). Η καταγραφή διεξήχθη κατά το διάστημα 15-9 έως και σ αυτήν περιλαμβάνονται: Υπουργεία Οργανισμοί - Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Περιφέρειες Ερευνητικά Κέντρα - Ιδρύματα Ανώτατα - Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πολιτικά Κόμματα - Συνδικαλιστικοί Φορείς - Επιμελητήρια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δήμοι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Δημοτικές - Διαδημοτικές Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις Περιβαλλοντικοί Φορείς Ευρωπαϊκή Ένωση Εν συνεχεία έγινε η ηλεκτρονική επεξεργασία και εισαγωγή στο Internet των αποτελεσμάτων της έρευνας για τις ΜΚΟ-ΠΟ και της καταγραφής των Φορέων, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής δ/σης του ΕΚΚΕ: Όσον αφορά την έρευνα, όλα τα επί μέρους στοιχεία εμφανίζονται κατά οργάνωση στο Internet, πλην των στοιχείων των ενοτήτων 3 και 9, για τα οποία έγινε στατιστική επεξεργασία. Η οργάνωση και εισαγωγή του σχετικού υλικού στο Internet έγινε κατά τρόπο που εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικαιροποίηση του και η άμεση διαθεσιμότητα του σε κάθε ενδιαφερόμενο, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για την ανταλλαγή πληροφόρησης και την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, οργανώσεων και ατόμων. ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η καταγραφή των Φορέων και ο κατάλογος τον Οργανώσεων είναι υπό εκτύπωση σε Τόμο που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Στη δισκέτα είναι εγγεγραμμένα: α). Τα αποτελέσματα της Έρευνας για τις Οργανώσεις. β). Η καταγραφή των Φορέων και των αντικειμένων τους. 4

5 Ο Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας Τσακίρης Κωνσταντίνος 5

6 Σχόλια Τρόπος και Χρόνος Αναζήτησης Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις Διευθύνσεις των Φορέων που έχουν Τμήματα ή Γραφεία με αρμοδιότητες σχετικές με Περιβάλλον και έγινε συμπλήρωση της ειδικής φόρμας είτε επιτόπου, είτε με αλληλογραφία, είτε μέσω φαξ, από τις 15/09/1996 έως τις Οι απαντήσεις παρουσιάζονται όπως συνελέγησαν αυτούσια. Στην παρούσα έκδοση δεν περιλαμβάνεται η περιγραφή αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Δήμους. Υπουργεία Δομή Εγγραφής: Καταγράφηκαν ονομαστικά οι Διευθύνσεις με τους αρμόδιους Διευθυντές και αναλυτικά τα στοιχεία ταυτότητας των αντίστοιχων Τμημάτων και οι αρμοδιότητές τους. Οργανισμοί - Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Δομή Εγγραφής: Καταγράφηκαν ονομαστικά οι Διευθύνσεις με τους αρμόδιους Διευθυντές και αναλυτικά τα στοιχεία ταυτότητας των αντίστοιχων Τμημάτων και οι αρμοδιότητές τους. Περιφέρειες Δομή Εγγραφής: Καταγράφηκαν ονομαστικά οι Διευθύνσεις με τους αρμόδιους Διευθυντές και αναλυτικά τα στοιχεία ταυτότητας των αντίστοιχων Τμημάτων. Ερευνητικά Κέντρα - Ιδρύματα Αναζήτηση: Ο αρχικός κατάλογος των Ερευνητικών Κέντρων - Ιδρυμάτων μας παραχωρήθηκε από το γραφείου του Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας. Δομή Εγγραφής: Τα στοιχεία ταυτότητας που αντιστοιχούν σε κάθε Υπηρεσία Φορέα ακολουθούν τη δομή του όπως αυτή μας γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.). Ανώτατα - Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τρόπος και Χρόνος Αναζήτησης - Γενικά Σχόλια Από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ζητήθηκαν εγγράφως, με δύο επιστολές στις και στις και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας από τις έως τις με όσα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. δεν ανταποκρίθηκαν, οι Οδηγοί Σπουδών των Σχολών και Τμημάτων τους. Οι οδηγοί σπουδών είναι των ετών Ελλείψεις: Δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε (είτε λόγω τηλεφωνικών βλαβών, είτε επειδή δεν απαντούσαν στις κλήσεις μας) με τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας και Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας 6

7 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Εγγραφής: Από τους Οδηγούς Σπουδών των Σχολών και Τμημάτων επιλέχθηκαν και περιελήφθησαν στη σχετική βάση δεδομένων τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο σπουδών τους (με κριτήριο επιλογής την ύπαρξη μαθημάτων) έχει σχέση με Περιβάλλον. Στην καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας για κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ακολουθήθηκε η υπάρχουσα δομή, όπως αυτή έχει ορισθεί από το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα (Σχολή-Τμήμα-Τομέας-Μαθήματα-Εργαστήρια-Μεταπτυχιακά). Κενά υπάρχουν στις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπου οι θέσεις της υπάρχουσας δομής δεν είναι συμπληρωμένες. Πολιτικά Κόμματα - Συνδικαλιστικοί Φορείς - Επιμελητήρια Δομή Εγγραφής: Καταγράφτηκαν τα τμήματα ή οι επιτροπές των πολιτικών κομμάτων, συνδικαλιστικών φορέων και επιμελητηρίων που είναι αρμόδια για το περιβάλλον Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αναζήτηση: Ο Κατάλογος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μας παραχωρήθηκε από την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε σύνολο 57 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απάντησαν εγγράφως οι 31 και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας οι υπόλοιπες 26. Δομή Εγγραφής: Καταγράφηκαν οι υπεύθυνες διευθύνσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλλον. Δήμοι Αναζήτηση: Ο αρχικός κατάλογος των Δήμων μας παραχωρήθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ για τις αλλαγές των τηλεφώνων, πληροφορίες πήραμε από τον ΟΤΕ. Ελλείψεις: Σε σύνολο 441 Δήμων απάντησαν εγγράφως οι 95 και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας οι 346. Δεν κατορθώσαμε να επικοινωνήσουμε (λόγω τηλεφωνικών βλαβών, ή επειδή δεν απαντούσαν στις κλήσεις μας) με τους εξής 15 Δήμους: Καμμένων Βούρλων, Κερατέας, Κρανιδίου, Λευκιμμαίων, Νέας Καλλικράτειας, Οινουσσών, Πολιχνίτου, Ψαρών, Βερενίκης, Διρού, Ερέτριας, Θέρμου, Οιτύλου, Οιχαλίας, Πανοράματος. Δομή Εγγραφής: Σε περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει κάποια Υπηρεσία σχετική με Περιβάλλον, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και οι υπεύθυνοι της Υπηρεσίας αυτής. Σε περίπτωση που ο Δήμος δε διαθέτει κάποια Υπηρεσία σχετική με Περιβάλλον, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του Δήμου και ο Δήμαρχος, ή το αρμόδιο άτομο που χρεώνεται τα θέματα περιβάλλοντος όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη. Στις Σημειώσεις καταγράφονται: α) επιμέρους πληροφοριακά στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις των Δήμων β) η ένδειξη Περισσότερες πληροφορίες βλέπε στον Κατάλογο των Δημοτικών/ Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων γράφτηκε στους Δήμους που έδωσαν στοιχεία για Δημοτική/ Αναπτυξιακή Επιχείρηση και ταυτόχρονα υπάρχει απάντηση και από την ίδια στον αντίστοιχο Κατάλογο των Δημοτικών/ Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων 7

8 γ) η ένδειξη Βλέπε επίσης στον Κατάλογο των Δημοτικών/Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων γράφτηκε στους Δήμους που δεν έδωσαν στοιχεία για Δημοτικές/ Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις αλλά απάντησαν οι ίδιες και η απάντησή τους έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο των Δημοτικών/Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων. Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Αναζήτηση: Ο Κατάλογος των Τ.Ε.Δ.Κ. μας παραχωρήθηκε από την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε σύνολο 52 Τ.Ε.Δ.Κ. απάντησαν εγγράφως οι 18 και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας οι 34. Δομή Εγγραφής: Σε περίπτωση που η Τ.Ε.Δ.Κ. διαθέτει κάποια Υπηρεσία σχετική με Περιβάλλον, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και οι υπεύθυνοι της Υπηρεσίας αυτής. Σε περίπτωση που η Τ.Ε.Δ.Κ. δε διαθέτει κάποια Υπηρεσία σχετική με Περιβάλλον, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο Πρόεδρος ή το αρμόδιο άτομο που χρεώνεται τα θέματα περιβάλλοντος όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη. Δημοτικές - Διαδημοτικές Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις Αναζήτηση: Ο αρχικός Κατάλογος των Δημοτικών/Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων μας παραχωρήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και εμπλουτίσθηκε από επιμέρους Καταλόγους που μας έστειλαν η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Τεμένους Πεδιάδας Α.Ε.. Ελλείψεις: Σε σύνολο 487 Δημοτικών/Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων σχετικών (κατά τίτλο) με το Περιβάλλον απάντησαν εγγράφως οι 53. Σε αυτές προστέθηκαν άλλες 15, στοιχεία για τις οποίες έδωσαν οι Δήμοι (η σχετική ένδειξη αναγράφεται στις Σημειώσεις ). Με τις Δημοτικές/Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις που δεν απάντησαν εγγράφως, δεν έγινε τηλεφωνική επικοινωνία. Δομή Εγγραφής: Σε περίπτωση που έχουμε Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση, στο πεδίο Φορέας αναγράφεται ο Δήμος και ακολουθεί η επωνυμία της. Σε περίπτωση που έχουμε Διαδημοτική (ή παρόμοιου τύπου) Επιχείρηση, στο πεδίο Φορέας αναγράφεται η αντίστοιχη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Επιμέρους πληροφοριακά στοιχεία που προέκυψαν από τις Δημοτικές/ Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις αναγράφονται στις Σημειώσεις. 8

9 Υπουργεία Υπουργείο Αιγαίου Διεύθυνση: Δ/νση Περιφερειακής Ανάπτυξης Διευθυντής: Λινάρδος Φώτιος Τμήμα: 1. Τμήμα Εθνικών-Κοινοτικών Προγραμμάτων, 2. Τμήμα Επενδύσεων, 3. Τμήμα Πρωτογενούς-Δευτερογενούς Τομέα 1. Φωτιάδου Αικατερίνη, 2. Χιωτάκη Νάντια, 3. Σαντής Χαράλαμπος Έδρα: Μυτιλήνη T.K Οδός: Μικράς Ασίας 2 Τηλέφωνα: , Φαξ: , Χρηματοδότηση, παρακολούθηση μελετών έργων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Τμήμα: Πολιτιστικής Ανάπτυξης Γιαννέλη Μ. Έδρα: Μυτιλήνη T.K Οδός: Μικράς Ασίας 2 Τηλέφωνα: Φαξ: Χαρακτηρισμός κτιρίων ως διατηρητέων, οικισμών ως παραδοσιακών, τόπων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σ αυτά (στο χώρο του Αιγαίου). Επίσης, θέσπιση ειδικών όρων δόμησης σε ιστορικούς τόπους. Από τις παραπάνω αρμοδιότητες προς το παρόν εξασκούνται μόνο ο χαρακτηρισμός διατηρητέων κτιρίων και η θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, ενώ οι υπόλοιπες εξασκούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Τμήμα: Τουρισμού και Μεταφορών Κεραμέκης Μ. Έδρα: Μυτιλήνη T.K Οδός: Μικράς Ασίας 2 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μελέτη, οργάνωση και ο συντονισμός της δράσης των αρμοδίων υπηρεσιών για την προστασία και την ασφάλεια γενικά του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου και ειδικότερα την προστασία του από την αρχαιοκαπηλεία, τα ναρκωτικά, τη λαθρεμπορία, την παράνομη αλιεία και τη ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα καθ ύλην Υπουργεία Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας-Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος Διευθυντής: Τσούκας Γ. Τμήμα: Α Ονέρνερχ Αιγιάλεω Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 9

10 Τηλέφωνα: Φαξ: Χωροταξικά Θέματα βιομηχανίας Τμήμα: Β Πατίρης Ι. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Περιβαλλοντικά θέματα βιομηχανίας Τμήμα: Γ Πιπεροπούλου Χ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης και κοινοτική διάσταση της βιομηχανικής περιβαλλοντικής πολιτικής Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας- Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων Διευθυντής: Φωκάς Ερρ. Τμήμα: Β Ανεστόπουλος Γ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μεσογείων Τηλέφωνα: Φαξ: Χρηματοδότηση και παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νέου Ερευνητικού Δυναμικού Πρόγραμμα Υποτροφιών Προσανατολισμένης Έρευνας Πρόγραμμα Συνχρηματοδοτήσεων. Στα πλαίσια των Προγραμμάτων αυτών χρηματοδοτούνται και έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Δ/νση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Διευθυντής: Καραμπατέας Ε. Τμήμα: Β Διακρατικών Σχέσεων Σπηλιώτη Αγνή Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μεσογείων Τηλέφωνα: Φαξ:

11 Διαχείριση ερευνητικών - τεχνολογικών έργων συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών φορέων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Δ/νση Τεχνολογικής Ανάπτυξης Διευθυντής: Τριανταφύλλης Βασίλης Τμήμα: Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Πολιτισμού Ρέπα Εύη Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μεσογείων Τηλέφωνα: Φαξ: Χειριστής διαύλου και ανθρώπινων δικτύων (Υποπρόγραμμα 4, Μέτρο 4.2) ΕΠΕΤ ΙΙ Διεύθυνση: Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Διευθυντής: Δαγδελένη Χρυσούλα Τμήμα: Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πίππος Χαράλαμπος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολικοί, μικροί υδροηλεκτρικοί, φωτοβολταϊκά συστήματα, βιομάζα) Τμήμα: Εξοικονόμησης Ενέργειας Κασσάπης Π. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Αξιολόγηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και συμπαραγωγής Διεύθυνση: Δ/νση Ενεργειακής Πολιτικής Διευθυντής: Οικονόμου Αιμιλία Τμήμα: Α Χατζηγιαννάκης Κωνσταντίνος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος σε σχέση με δράσεις ή Νομοθετήματα Ενεργειακής Πολιτικής. Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο εκάστοτε θέμα αφορά σε ειδικότερα θέματα για τα οποία στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχει αρμόδια καθ ύλην Διεύθυνση, διαβιβάζεται και σ αυτήν για λήψη γνώμης ή για κατ ευθείαν απάντηση 11

12 Διεύθυνση: Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών Διευθυντής: Πατελάρος Γεώργιος Τμήμα: Λατομείων Αδρανών Υλικών Κολέρης Δημήτρης Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Συνυπογραφή με ΥΠΕΧΩΔΕ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων και αδρανών υλικών (ΚΥΑ 69269/5387/90, ΦΕΚ 678/Β/90) Τμήμα: Λατομείων Μαρμάρων Ατσαλής Κωνσταντίνος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Συνυπογραφή με το ΥΠΕΧΩΔΕ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων και αδρανών υλικών (Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90, ΦΕΚ 678/Β/ ) Διεύθυνση: Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών Διευθυντής: Πάιτας Δημήτρης Τμήμα: Α (Μεταλλευτικών Ορυκτών) Κιαγιάς Εμμανουήλ Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Συνυπογραφή με το ΥΠΕΧΩΔΕ της έγκρισης Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΚΥΑ 69269/90) για έγκριση περιβαλλοντικών Τμήμα: Β (Βιομηχανικών Ορυκτών) Δραπανιώτης Στ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Συνυπογραφή με το ΥΠΕΧΩΔΕ της έγκρισης Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΚΥΑ 69269/90) για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα και εκμετάλλευση Λατομείων Βιομηχανικών Ορυκτών Τμήμα: Εγκατάστασης Μεταλλείων Βιομηχανικών Ορυκτών Σαρρής Φ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ:

13 Συνέγκριση με το ΥΠΕΧΩΔΕ περιβαλλοντικών όρων σε εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών Διεύθυνση: Δ/νση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων Διευθυντής: Μανιάτη-Σιάτου Χ. Τμήμα: Εδαφικών και Θαλάσσιων Πόρων Γκίνη Μαρία Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Το Τμήμα Εδαφικών και Θαλασσίων Πόρων: Επισημαίνει, καταγράφει και εκτιμά τους θαλάσσιους πόρους Καταγράφει και αξιολογεί τα χερσαία και θαλάσσια φυσικά οικοσυστήματα Εκτιμά, αξιολογεί και καθορίζει τις παραγωγικές δυνατότητες των εδαφικών και θαλάσσιων πόρων, καθώς και των φυσικών οικοσυστημάτων Καθορίζει τις περιοχές βιογενετικών αποθεμάτων και τους όρους διαχείρισης αυτών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς Καταρτίζει ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης συσχετίζοντας τους διαθέσιμους πόρους με τις συνολικές ανάγκες κατά τομέα διαχρονικά, καθώς και με τα προγράμματα ανάπτυξης Μελετά την κανονική ανανέωση των δυνάμενων να ανανεωθούν πόρων και τη βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσής τους Συντονίζει τις δραστηριότητες των διαφόρων φορέων σε θέματα προγραμματισμού, χρήσης και έρευνας Τμήμα: Προγραμματισμού Σκληρή Αλίκη Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Μιχαλακοπούλου 80 Τηλέφωνα: Φαξ: Επεξεργάζεται και εισηγείται την υδατική πολιτική της χώρας Συντονίζει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων σε εθνικό επίπεδο Ελέγχει την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν τις υδατικές σχέσεις σε εθνικό επίπεδο Καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία Εξειδικεύει τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των υδατικών πόρων και κατανέμει τους υδατικούς πόρους κατά χρήση σε κάθε υδατικό διαμέρισμα, με βάση τα αντίστοιχα υδατικά ισοζύγια Ασχολείται με υδατικά θέματα εθνικής κλίμακας Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τους διακρατικούς υδατικούς πόρους, καθώς και για τις διεθνείς σχέσεις σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων Εισηγείται την κατά χρήση κατανομή του νερού σε περιπτώσεις ανταγωνιστικών χρήσεων Παρακολουθεί τις περιφερειακές υπηρεσίες διαχείρισης και συντονίζει τις διαπεριφερειακές σχέσεις- Ασκεί τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων τμημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων μέχρι την ίδρυσή τους και εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν ανατεθεί σε άλλη υφιστάμενη περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης υδατικών πόρων Παρέχει γραμματειακή εξυπηρέτηση στη Διυπουργική Επιτροπή Υδάτων 13

14 Διεύθυνση: Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας Διευθυντής: Παπαδόπουλος Δ. Τμήμα: Α Ασφαλείας και Αδειών Εκμετάλλευσης Αποστόλου Ι. Έδρα: Θεσσαλονίκη T.K Οδός: Διοικητήριο Τηλέφωνα: Φαξ: Έλεγχος τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων σε μεταλλεία, λατομεία, ορυχεία (συναρμοδιότητα με τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ) Ανάλογη συναρμοδιότητα με τις Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας για τις δασικές εκτάσεις Διεύθυνση: Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας Διευθυντής: Σπυρίδωνος Κλεομένης Τμήμα: Α Ιωσηφάκης Χαράλαμπος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Λυκούργου 9 Τηλέφωνα: , Φαξ: Έλεγχος προστασίας και αποκατάστασης Περιβάλλοντος των Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Τομέας Εμπορίου-Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Προστασίας Καταναλωτή Διευθυντής: Γαδ Γεώργιος Τμήμα: Α Τεχνικού Ελέγχου Τσώνη Αικατερίνη Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη 2-4 Τηλέφωνα: Φαξ: Επεξεργασία και εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την κυκλοφορία, τη διάθεση και την επισήμανση των προϊόντων με σκοπό την προστασία του καταναλωτή και του υγιούς εμπορίου, καθώς και την προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: Η έκδοση της 3/96 Αγορανομικής Διάταξης που αφορά τη χρήση των όρων γούνα και οικολογικό για τα είδη ένδυσης. Η έκδοση της 25/91 Αγορανομικής Διάταξης που αφορά την υποχρέωση προσφοράς ποτών, γενικά (αναψυκτικά, μπύρες κ.λ.π.) σε επαναπληρώσιμες συσκευασίες, όταν αυτά διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης. Μελετάται σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ η έκδοση Αγορανομικής Διάταξης που θα αφορά τη χρήση του όρου οικολογικό ή οικο γενικότερα για όλα τα διατιθέμενα αγαθά. Τμήμα: Γ Ερευνών και Μελετών (Χημικά Εργαστήρια) Χριστοπούλου Έφη Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη

15 Τηλέφωνα: Φαξ: Αναλύσεις λιπαρών υλών και ειδικά ελαιολάδου και πυρηνελαίων για καθορισμό ορίων Συμμετοχή ως διαπιστευμένο εργαστήριο στο Διεθνές Συμβούλιο ελαιολάδου Εφαρμογή νέων μεθόδων αναλύσεων με σκοπό την καθιέρωσή τους και την καταπολέμηση της νοθείας Οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου και λειτουργία οργανοληπτικής ομάδας Μελέτες και δημοσιεύσεις επί των λιπαρών υλών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων της αγοράς Τμήμα: Δ Αναλύσεων και Ελέγχου (Χημικά Εργαστήρια) Λαζαράκη Μαρία Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη 2-4 Τηλέφωνα: , Φαξ: Αναλύσεις δημητριακών και σιτηρών Εκτέλεση μηχανικών δοκιμασιών αρτοποιητικής ικανότητας αλεύρων των φυλακών Κορυδαλλού Μελέτες επί της ποιότητας και των ιδιοτήτων των σιτηρών Τμήμα: Ελέγχου Καταναλωτικών Αγαθών Τσάτση Μαρία Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη 2-4 Τηλέφωνα: Φαξ: Ενημέρωση υπηρεσιών εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων περί ισχύος των διατάξεων για ελέγχους καταναλωτικών αγαθών Συστάσεις στις ανωτέρω υπηρεσίες για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ελέγχων καταναλωτικών αγαθών Τήρηση στατιστικών στοιχείων επί των διενεργούμενων ελέγχων Τμήμα: Προστασίας και Ενημέρωσης Καταναλωτή Λιάπατας Κώστας Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη 2-4 Τηλέφωνα: Φαξ: Η επικοινωνία με τους καταναλωτές για θέματα του Τομέα Εμπορίου Η συνεργασία με τις υποδιευθύνσεις της Αγορανομίας ή άλλες Υπηρεσίες Ελέγχου Ο συντονισμός και η μελέτη νομικών προβλημάτων των καταναλωτών Η κωδικοποίηση και η επεξεργασία των μηνυμάτων των καταναλωτών Η μελέτη των αντιστοίχων Υπηρεσιών του εξωτερικού, του διεθνούς και ελληνικού κινήματος των καταναλωτών, καθώς επίσης και η συμμετοχή στις διαδικασίες των Οργάνων και Επιτροπών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών Η εκπαίδευση των καταναλωτών στη σχολική και μετασχολική ηλικία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και άλλα Υπουργεία Η επιμέλεια και η εκτύπωση φυλλαδίων, αφισών και άλλων εντύπων Η διοργάνωση ενημερωτικών εκπομπών, μηνυμάτων και ανακοινώσεων από τα Μ.Μ.Ε. Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις με θέμα την προστασία και την ενημέρωση του καταναλωτή 15

16 Υπουργείο Γεωργίας Διεύθυνση: Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας Διευθυντής: Παπαευαγγέλου Ευάγγελος Τμήμα: Ανάπτυξης Θηραματικής Οικονομίας Άννη Αικατερίνη Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Τμήμα: Δασικού Περιβάλλοντος, Εθνικών Δρυμών και Δασικής Αναψυχής Ντούρος Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Τμήμα: Διοίκησης Θήρας και Προστασίας Θηραμάτων Γεωργόπουλος Νικόλαος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Τμήμα: Ορεινών Βοσκοτόπων Νίππης Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Διεύθυνση: Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας Διευθυντής: Μπενίδης Δημήτριος Τμήμα: Αναδασώσεων Καρώνης Αδαμάντιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Προγραμματισμός, παρακολούθηση και τεχνικές οδηγίες για τις αναδασώσεις του συνόλου της χώρας Τμήμα: Δασικών Φυτωρίων και Σποροπαραγωγής Πετσιμέρης Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ:

17 Καλλιέργεια δασικών φυτωρίων και δημιουργία σποροπαραγωγών συστάδων με στόχο την παραγωγή ηλεγμένων και επιλεγμένων γενετικών υλικών κατάλληλων για τις αναδασώσεις της χώρας Τμήμα: Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων Καπετανόπουλος Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η δασοτεχνική διευθέτηση των χειμάρρων με στόχο: την αποτροπή της διάβρωσης του εδάφους και την προστασία των κατάντι επιφανειών και έργων από την πρόσχωση και αχρήστευση την αποτροπή των πλημμύρων την αναβάθμιση της βλάστησης των υδρολογικών λεκανών και την αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας την αισθητική βελτίωση του χειμαρρικού χώρου και την αξιοποίησή του για αναψυχή Τμήμα: Λευκοκαλλιέργειας Κοτσύφης Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η καλλιέργεια λεύκης και λοιπών πλατυφύλλων κατά μήκος των οχθών των ποταμών Αλιάκμονα, Λουδία, Στρυμόνα, Νέστου, κυρίως, αλλά και όπου αλλού υπάρχουν κατάλληλες εκτάσεις στη χώρα μας. Η προσπάθεια δημιουργίας νέων υβριδίων λεύκης προσαρμοσμένων σε κάθε κλιματεδαφικό περιβάλλον Διεύθυνση: Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής Διευθυντής: Οικονομόπουλος Κ. Τμήμα: Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Μπαλμπούζη Αγαθή και Σέκκας Φίλιππος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Αχαρνών 2 Τηλέφωνα: Φαξ: Προώθηση της διαδικασίας και των όρων παραγωγής βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης στη χώρα μας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας Συλλογή στοιχείων για τα βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης Παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας και εισήγηση για την κατάρτιση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας Παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας Παρακολούθηση των σχετικών διεθνών εξελίξεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Τομέα της Βιολογικής Γεωργίας Εκπροσώπηση του Υπουργείου Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς για το ίδιο θέμα 17

18 Διεύθυνση: Δ/νση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Διευθυντής: Φραγκιουδάκης Ελευθέριος Τμήμα: Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών Κραββαρίτης Κωνσταντίνος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Εγκρίσεις επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις, ρυμοτομικά σχέδια, οικοδομικούς συνεταιρισμούς, λατομεία, δημόσια έργα, στρατιωτικά έργα, δασωθέντες αγρούς, παράνομες επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις, καταγγελίες πολιτών, αναδασωτέες εκτάσεις, εποικιστικές εκτάσεις, στατιστικά στοιχεία, εγκυκλίους που αναφέρονται στα παραπάνω, απαντήσεις Βουλής και γενικά σε θέματα που άπτονται ζητημάτων αλλαγής χρήσης δασικών εν γένει εκτάσεων Τμήμα: Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων Κακάκη Φυλακτή Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μελέτη των προβλημάτων της δασικής ιδιοκτησίας και ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας δασικών εδαφών Η αναγνώριση κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε δασικά εδάφη με τη διοικητική διαδικασία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας Τμήμα: Νομικών Υποθέσεων Παναγιωτίδου Φλ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Παροχή οδηγιών σε θέματα προστασίας δασικών εκτάσεων αλλά και γενικότερα σε κάθε θέμα που αποτελεί αντικείμενο της δασικής νομοθεσίας. Σε ό, τι αφορά την προστασία, περιλαμβάνεται η προστασία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Δημοσίου και η προστασία που ανάγεται στο χαρακτήρα των εκτάσεων. Τμήμα: Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών Δασών Σακελλαρίδης Ευάγγελος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Όπως χαρακτηρίζεται από την επωνυμία του Τμήματος. Ειδικότερα, εφαρμογή της στρατηγικής πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών και συντονισμός των όλων ενεργειών για τη δραστηριότητα των δασικών υπηρεσιών της χώρας. Διεύθυνση: Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Διευθυντής: Ζιώγας Β. Τμήμα: Ολοκληρωμένης και Βιολογικής Καταπολέμησης Καρανικολού Ι. 18

19 Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Εφαρμογή σύγχρονων εναλλακτικών μεθόδων ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών διαφόρων καλλιεργειών σε επίπεδο χώρας (Πρόγραμμα σχετικό με την προστασία καταναλωτών και περιβάλλοντος από τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων) Διεύθυνση: Δ/νση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων Διευθυντής: Κοντός Γρ. Τμήμα: Προστασίας Αρδευτικών Υδάτων Φατούρος Γεώργιος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Χαλκοκονδύλη 46 Τηλέφωνα: Φαξ: Η επισήμανση των πηγών ρύπανσης των νερών και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για τη ρύπανση και εξάντληση των υδατικών πόρων που προορίζονται για τη γεωργία Η διασφάλιση της καταλληλότητας των νερών για γεωργικές χρήσεις και προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων Συμμετοχή στην οριοθέτηση βιοτόπων και στην εξασφάλιση της περιβαλλοντικής ισορροπίας με την εκτέλεση και ανάθεση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περίμετρο των εγγειοβελτιωτικών έργων Διεύθυνση: Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων Διευθυντής: Γκρίμπας Μιχάλης Τμήμα: Προστασίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων Κεσσόπουλος Β. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Αχαρνών 381 Τηλέφωνα: Φαξ: Η εισήγηση μέτρων για την ορθολογική διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία των αποθεμάτων των υδρόβιων αμφίβιων οργανισμών από την αλιευτική δραστηριότητα στα εσωτερικά ύδατα Η εισήγηση λήψης μέτρων προστασίας του υδάτινου βιολογικού πλούτου από τη ρύπανση και μόλυνση σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες Η εισήγηση για την κήρυξη υγροβιοτόπων ως προστατευόμενων περιοχών και η κατάρτιση μελετών διαχείρισης και λειτουργίας τους σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες Η συλλογή στοιχείων για την επισήμανση και διατήρηση των ιδιαίτερης σημασίας ειδών άγριας υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας Η συλλογή στοιχείων για την επισήμανση των υδροβιοτόπων ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση των ειδών άγριας υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας (Aπόσπασμα από σχετικό Προεδρικό Διάταγμα του ΦΕΚ) Διεύθυνση: Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Διευθυντής: Γρατσίας Β. Τμήμα: Οικολογικής Προστασίας 19

20 Στέλλου Βιργινία Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μέριμνα για την οικολογική προστασία, τη βελτίωση και την αποκατάσταση του γεωργικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και προστασία των βιογενετικών αποθεμάτων της χώρας Τμήμα: Προστασίας από Γεωργικές Δραστηριότητες Τσαφάρας Χαράλαμπος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μέριμνα για την προστασία από τη ρύπανση και την υποβάθμιση των εδαφικών και υδάτινων πόρων που προορίζονται για τις ανάγκες της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, καθώς και της γεωργοκτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής από κάθε μορφή γεωργικής δραστηριότητας Τμήμα: Προστασίας Γεωργικού Περιβάλλοντος από Εξωγεωργικές Δραστηριότητες Χρηστίδης Α. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μέριμνα για την προστασία από τη ρύπανση και υποβάθμιση των εδαφικών και υδάτινων πόρων που προορίζονται για τις ανάγκες της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, καθώς και της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και αλιευτικής παραγωγής από κάθε μορφή εξωγεωργικής δραστηριότητας Τμήμα: Χωροταξίας Ράπτης Σταύρος Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Ιπποκράτους 3-5 Τηλέφωνα: Φαξ: Η μέριμνα για την κατανομή, οριοθέτηση και χαρτογράφηση των ανανεώσιμων και μη πόρων του γεωργικού χώρου και των έργων υποδομής του, τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων του, καθώς και τη διατύπωση των απόψεων του Υπουργείου για κάθε αλλαγή στη χρήση ή την αφαίρεση των πόρων από ποσοτικής πλευράς, με σκοπό τη διατήρηση του ισοζυγίου και τη διασφάλιση των έργων υποδομής του γεωργικού χώρου Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Διεύθυνση: Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης - Ελληνική Αστυνομία Διευθυντής: Σκίτσας Χαράλαμπος Τμήμα: 1ο Τσίφτης Κ. Έδρα: Αθήνα T.K Οδός: Π. Κανελλοπούλου 4 Τηλέφωνα: Φαξ: 20

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOOP, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ί Κ Η * Τ Ε Υ Χ Ο Σ 38 * ΔΡΧ.4 & 0 Μ Α ΙΟ Σ -Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 1 με τη ν υ ττο ο τή ρ ιξη το υ Υ Π Ε Ψ Ω Δ Ε Γ Α ΙΑ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα