Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 7 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό 460 μ.χ., ὅταν βασίλευε ὁ αὐτοκράτορας Λέων ὁ A. Ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου ἦταν ὁ Εὐτρόπιος, συγκλητικός στό ἀξίωμα καί πολύ πλούσιος ἐνῶ μητέρα του ἦταν ἡ Θεοδώρα. Καί οἱ δύο γονεῖς χαρακτηρίζονταν γιά τήν εὐσέβειά τους. Ἀπέκτησαν τρία παιδιά, ἀπό τά ὁποῖα τό μικρότερο ἦταν ὁ Ὅσιος Ἰωάννης. Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία φαινόταν διαφορετικός ἀπό τά ἀδέρφια του, γιατί δέν τόν ἀπασχολοῦσε ἡ ἄνοδος σέ κοσμικά ἀξιώματα, ἀλλά εἶχε ἰδιαίτερη προσήλωση στόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τό ἐνδιαφέρον του στρεφόταν γύρω ἀπό τίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας. Γι αὐτό τό λόγο ζήτησε ἀπό τούς γονεῖς του νά τοῦ δωρίσουν ἕνα Εὐαγγέλιο γιά νά μπορεῖ νά μελετᾶ τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά ἀναπαύεται στήν ἀλήθειά του. Πράγματι, οἱ γονεῖς του ὑπάκουσαν στό θέλημα τοῦ παιδιοῦ τους. Ἐκείνη τήν περίοδο ἡ οἰκογένειά του φιλοξενοῦσε ἕναν μοναχό ἀπό τήν Ἱερά Μονή τῶν Ἀκοιμήτων τῆς Κωνσταντινούπολης, ὁ ὁποῖος θά πραγματοποιοῦσε προσκύνημα στούς Ἁγίους Τόπους. Ὁ μοναχός αὐτός ἔγινε πόλος ἕλξης γιά τό μικρό τότε Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος δέν χόρταινε νά ἀκούει γιά τόν Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ μοναχοί ζοῦσαν, ἀσκοῦνταν στήν προσευχή καί ἀγωνίζονταν γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους μέσα στο μοναστήρι. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης παρακάλεσε τό μοναχό ὅταν θά ἐπέστρεφε ἀπό τό προσκύνημά του νά τόν πάρει μαζί του στό μοναστήρι καί νά ἀσκηθεῖ ἐκεῖ ὡς μοναχός. Πράγματι ὅταν ἐπέστρεψε ὁ μοναχός πῆρε τόν Ἰωάννη κοντά του, χωρίς ὅμως οἱ γονεῖς του νά τό μάθουν, γιατί ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἤξερε ὅτι θά ἀντιδροῦσαν καί δέν θά τοῦ τό ἐπέτρεπαν. Ὅταν ἔφθασαν στό μοναστήρι τόν ὑποδέχθηκε ὁ ἡγούμενος, ὁ Ἅγιος Μάρκελλος, ὁ ὁποῖος βλέποντας τήν ἔντονη ἐπιθυμία του νά μονάσει τόν ἔκειρε μοναχό καί τοῦ ἀνέθεσε τόν ἀνάλογο κανόνα. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης σέ σύντομο χρονικό διάστημα ξεπέρασε μέ τήν ἄσκηση ἀκόμη καί τούς γεροντότερους μοναχούς στήν ἡλικία καί κατέστη τό φωτεινό παράδειγμα ὅλων. Οἱ γονεῖς του ὅμως μένοντας χωρίς τόν Ὅσιο Ἰωάννη θεώρησαν ὅτι κάτι κακό συνέβη στό παιδί τους καί ἔψαξαν παντοῦ, ὅπου θεωροῦσαν ὅτι θά μποροῦσε νά βρίσκεται. Καί τελικά ἔμειναν μέ τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ γιός τους ἦταν νεκρός. Ἀφοῦ πέρασαν

2 κάποια χρόνια, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ζήτησε καί πῆρε τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του νά ἐπιστρέψει στήν οἰκία του καί ἐκεῖ νά ὁλοκληρώσει τόν ἀγώνα του. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων συμφώνησε καί τοῦ ἐπέτρεψε τήν ἐπιστροφή. Ὅταν ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἔφθασε στό σπίτι του κανείς δέν τόν ἀναγνώρισε, οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς του. Ἡ μητέρα του μάλιστα δέν ἄντεχε οὔτε τήν ὄψη του νά βλέπει γιατί ἦταν σκελετωμένος καί ταλαιπωρημένος. Ὁ πατέρας του τοῦ πρότεινε νά μείνει στό δωμάτιο τοῦ παιδιοῦ του πού πίστευε ὅτι εἶχε πεθάνει. Ὅμως ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τόν παρακάλεσε νά τοῦ φτιάξουν μία καλύβα στήν ἄκρη τοῦ κήπου τους καί ἔτσι ἔλαβε τήν ὀνομασία τοῦ Καλυβίτη. Σέ αὐτήν τήν καλύβα ἔμεινε τρία ὁλόκληρα χρόνια καί ὅταν πληροφορήθηκε τήν ἐπικείμενη ἀναχώρησή του ἀπό αὐτήν τή ζωή ζήτησε νά δεῖ τούς γονεῖς του. Τότε τούς ἔδωσε τό Εὐαγγέλιο πού τοῦ εἶχαν δωρίσει πρίν πολλά χρόνια καί τούς ἀποκάλυψε τήν ταυτότητά του. Τούς ζήτησε νά μήν κλαῖνε γιατί ὁ ἴδιος εἶχε βρεῖ παρρησία στόν Θεό καί τούς παρακάλεσε νά τόν κηδεύσουν μέ τά μοναχικά του ἐνδύματα. Οἱ γονεῖς του ἔμειναν ἄναυδοι καί δέν ἤξεραν τί ἔπρεπε νά πράξουν. Ἡ μητέρα του ἐπάνω στή θλίψη της ἄλλαξε τά ἐνδύματα τοῦ λειψάνου τοῦ παιδιοῦ της, ἀλλά ἕνας σεισμός τήν ἔκανε νά θυμηθεῖ τό λάθος της καί ἀμέσως ὑπάκουσε στό θέλημα του Ὁσίου. Ἡ ἀσκητική ζωή τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου ἐνέπνευσε πολλούς μοναχούς, ὅπως τόν σύγχρονό μας Ὅσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, πού πρόσφατα ἀνακηρύχθηκε Ἅγιος ἀπό τόν Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου στίς 15 Ἰανουαρίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Φροντίδα γιά τούς «συντρόφους» Ὁ Ἅγιος Χέρμαν ἦταν ὁ πρῶτος Ἀμερικανός Ἅγιος, πού ἁγιοποιήθηκε ἐπισήμως ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πῆγε στήν Ἀμερική τό 1794, προερχόμενος ἀπό τό Μοναστήρι τῆς βορειοδυτικῆς Ρωσσίας, τό Βαλαάμ. Στήν Ἀλάσκα, στό νησί Σπρούς, ὅπου ἐγκαταστάθηκε, ἀναζήτησε τήν ἀπομόνωση, μιά ἀνάγκη πού εἶχε ἡ ψυχή του ἀπό τά παιδικά χρόνια. Συγχρόνως ὅμως ἐργαζόταν καί ὡς ἱεραπόστολος καί προστάτης τῶν ὀρφανῶν. Λίγο πρίν ἀπό τήν κοιμησή του, τό 1836, εἶχε τόσο πολύ προχωρήσει στήν πνευματική ζωή, ὥστε εἶχε λάβει τό χάρισμα τῆς Προφητείας καί τῆς ἐνέργειας θαυμάτων. Στό νησί Σπρούς, στό ὁποῖο διέμενε ὁ Ἅγιος Χέρμαν, ἔσπερνε καλαμπόκι μέ τό ὁποῖο τρεφόταν καί εἶχε γιά συντροφιά τά πουλιά καί τά ἄγρια ζῶα, πού ἐπισκέπτονταν καθημερινά τό κελλί του. Στό νησί Σπρούς διασχίζεται ἀπό ἕνα ποταμάκι, πού γεμίζει κούτσουρα καί φύκια ἐξ αἰτίας τῆς παλίρροιας. Τήν ἄνοιξη, μόλις ἐμφανίζονταν τά πρῶτα ποταμόψαρα, ὁ Γέροντας ἔσκαβε τήν κοίτη τοῦ ποταμοῦ, ἔδιωχνε τήν ἄμμο πού μαζευόταν ἐκεῖ καί ἔφτιαχνε μία δίοδο, γιά νά περάσουν τά ψάρια μέσα στό ποτάμι. Πολλές φορές ἔπιανε τά ψάρια καί τ ἄφηνε στό χῶρο, γιά νά τραφοῦν τά πουλιά, πού μαζεύονταν κατά δεκάδες γύρω ἀπό τό κελλί του. Λίγο πιό κάτω ζοῦσαν ἑρμίνες, ζῶα ἄγρια καί ἐπικίνδυνα, ἄν τά πειράξεις. Καί ὅμως ὁ Ἅγιος τά τάϊζε μέ τό ἴδιο του τό χέρι! Τό ἔκανε καί μέ τίς ἀρκοῦδες πού ἐπισκέπτονταν καθημερινά τό κελλί του. Ἀμέσως μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου, τά ἄγρια θηρία καί τά πουλιά ἐξαφανίσθηκαν. Ἀλλά οὔτε καί στόν κηπάκο του φύτρωσε ξανά καλαπόκι, ὅσες φορές κι ἄν προσπάθησαν πολλοί νά τό σπείρουν. (Zῶα καί ἄνθρωπος, Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδόσεις «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007).

3 Οἱ ἀπορίες μας... -Τί εἶναι ἡ ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς; - Aπόδοση τῆς ἑορτῆς εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἑορτασμοῦ μιᾶς σπουδαίας γιορτῆς, ὅπως εἶναι οἱ Δεσποτικές καί Θεομητορικές ἑορτές. Τήν ἡμέρα τῆς ἀπόδοσης, πού εἶναι κατά κάποιο τρόπο τό κατευόδιο τῆς ἑορτῆς, ψάλλεται ξανά ὅλη ἡ ἀκολουθία, ὅπως τήν πρώτη, τήν κύρια ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, καί ἀποδίδεται, δηλ. ὁλοκληρώνεται ὁ ἑορτασμός της. Ἑπομένως, ἡ μεθεόρτια παράταση τῆς ἑορτῆς λήγει τήν ἡμέρα τῆς ἀποδόσεώς της, πού συνήθως γίνεται μετά ἀπό ὀκτώ ἡμέρες. Ἦταν παλαιά συνήθεια νά παρατείνεται ἡ διάρκεια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν, ὅπως τοῦ Πάσχα, τῶν Θεοφανείων καί τῆς Πεντηκοστῆς. Αὐτή ἡ συνήθεια ἐπεκράτησε, γιατί ἡ παράταση τῆς ἑορτῆς θεωρεῖται μία ὑπέρβαση τοῦ χρόνου καί μία πρόγευση τῆς αἰωνιότητας. Μέ τήν ἀπόδοση-ἐπανάληψη τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας παρατείνεται ἡ ἑορτή, ἀφοῦ εἶναι δύσκολο ἕνα μεγάλο γεγονός νά τό ἀφομοιώσουμε σέ μία μόνο ἡμέρα. Γιά παράδειγμα, τό Πάσχα τό ζοῦμε γιά σαράντα ὁλόκληρες ἡμέρες καί μέ τήν ἀπόδοση, τήν παραμονή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, κατευοδώνουμε τή γιορτή. Ἡ ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου γίνεται σέ 9 ἡμέρες (στίς 23 Αὐγούστου), ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου) ἀποδίδεται στίς 12/9 λόγῳ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταύρου πού ἀποδίδεται κανονικά στίς 21/9. Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων διαρκεῖ ἀπό τίς 21 ἕως τίς 25 Νοεμβρίου, τῶν Χριστουγέννων ἀπό τίς 25 μέχρι τίς 31 Δεκεμβρίου καί τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ ἀπό τίς 6 ἕως τίς 13 Αὔγουστου. Ἡ θεομητορική γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, ἐάν συμπέσει στήν Τεσσαρακοστή ἀποδίδεται τήν ἴδια ἡμέρα καί ἐάν προηγηθεῖ τότε οἱ ἡμέρες τοῦ ἑορτασμοῦ καί ἡ ἀπόδοση ἐξαρτῶνται ἀπό τό πόσο κοντά εἶναι ἡ Μεγ. Σαρακοστή. Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ λόγῳ τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς ἀποδίδεται τήν ἴδια ἡμέρα, ὅμως συμπληρώνεται στίς 26, δηλαδή στή Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Οἱ ἐνδιάμεσες κινητές ἑορτές τοῦ Πεντηκοσταρίου ἀκολουθοῦνται ἀπό διαφορετικό ἀριθμό μεθεορτίων ἡμερῶν καί ἀποδίδονται στήν τελευταία μέρα τους. Ἐπίσης κάποιες ἑορτές Ἁγίων διατηροῦν ἴχνη παράτασης τῆς ἑορτῆς τους, ὅπως τό Γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου (24 Ἰουνίου) καί ἡ ἀποτομή τῆς κεφαλῆς του (29 Αὐγούστου) πού ἑορτάζονται καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα, ἡ ἑορτή τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 Ἰουνίου) πού παρατείνεται μέχρι τήν ἑορτή τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων (30 Ἰουνίου) καί τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (26 Ὀκτωβρίου) πού παρατείνεται μέχρι τήν ἑπόμενη ἡμέρα, ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ μαθητῆ του ἁγίου μάρτυρος Νέστορος. Λύσεις ἀπροσδόκητων αἰνιγμάτων: 1. ΕΛΑΦΟΣ, 2. ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ, 3. ΤΑΥ, 4. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120), 5. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 6. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, 7. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, 8. ΙΟΛΑΟΣ, 9. ΡΟΔΟΣ, 10. ΔΡΑΜΑ, 11. ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 12. ΣΠΙΡΤΑ, 13. ΜΑΤΙ, 14. ΔΑΚΤΥΛΑ, 15. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῆς Ἐνανθρώπησης: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΝΑ- ΖΑΡΕΤ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΝΑΟ, ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΡΩΜΑΙΟΥΣ, ΩΣΗΕ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΑΣ, ΗΡΩΔΗΣ. Λύσεις Παροιμιῶν: 1β, 2γ, 3γ, 4γ, 5β, 6γ, 7γ, 8γ, 9γ, 10α, 11γ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῶν Θεοφανείων: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ, ΟΥΡΑΝΟΙ, ΦΩΣ, ΑΝΝΑ, ΝΩΕ, ΕΝΤΟΛΕΣ, ΙΩΑΚΕΙΜ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ. Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1-2, 2-5, 3-9, 4-8, 5-7, 6-4, 7-3, 8-10, 9-1, Λύση σταυρόλεξου τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ: 1. ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, 2. ΝΕΡΟ, 3. ΙΟΡΔΑΝΗΣ, 4. ΤΡΕΙΣ, 5. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 6. ΤΡΙΑΝΤΑ, 7. ΧΡΙΣΜΑ 8. ΜΕΤΑΝΟΙΑ, 9. ΘΑΛΑΣΣΑ, 10. ΑΝΑΣΤΑΣΗ, 11 ΘΕΟΦΑΝΗΣ. ΚΑΘΕΤΑ: 3. ΙΟΥΛΙΤΤΑ, 12. ΤΡΙΑΔΑ, 13. ΛΑΔΙ, 14. ΦΩΤΑ, 15. ΜΥΣΤΗΡΙΟ, 16. ΠΙΣΤΕΥΩ, 17. ΕΡΗ- ΜΟΣ, 18. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 19. ΠΝΕΥΜΑ, 20. ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Λύσεις σταυρόλεξου μέ εὐχή: 1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 2. ΑΓΙΟΣ- ΦΩΤΑ, 3. ΠΟΚ-ΤΑ-ΣΕΡ, 4. ΩΡΑΙΕΣ, 5. ΝΑ-ΣΡ-ΦΑ, 6. ΕΛΑΤΟ, 7. ΑΧΝ-ΟΡΑΤΟ, 8. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΙΑΠΩΝΙΑ, 2. ΑΓΟΡΑ-ΧΙ, 3. ΝΙΚΑ-ΕΝΩ, 4. ΟΟ-ΙΣΛ, 5. ΥΣΤΕΡΑ, 6. ΑΣ-ΤΟΝ, 7. ΡΦ-ΟΡΗ, 8. ΙΩΣΗΦ-ΑΣ, 9. ΟΤΕ-ΑΛΤ, 10. ΣΑΡΤ- ΙΟΣ. Ἡ εὐχή: ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ. Λύση κρυπτόλεξου Θεοφανείων: ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, ΠΑΤΕΡΑΣ, ΥΙΟΣ, ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΦΩΤΑ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ.

4 Ἀπροσδόκητα αἰνίγματα 1. Ποιό ζῶο προσκαλεῖ τό φῶς; 2. Ποιό δόντι ἔχει πολλά λεφτά; 3. Ποιό γράμμα πηγαίνει πρῶτο στό ταχυδρομεῖο; 4. Πόσα χρόνια διήρκησε ἡ κατασκευή τῆς κιβωτοῦ; 5. Τίνος ἦταν μητέρα ἡ Ἐλισάβετ; 6. Ποιός ἦταν ὁ νικητής τοῦ Μαραθώνα; 7. Ἀπό ποιόν ἔχασε ὁ Δράμαλης; 8. Ποιός ἦταν ὁ σύντροφος τοῦ Ἡρακλῆ στούς ἄθλους του; 9. Ποιό νησί τοῦ Αἰγαίου μᾶς θυμίζει τριαντάφυλλο; 10. Ποιά πόλη τῆς Ἑλλάδας θυμίζει κατηγορία θεατρικῆς παράστασης ἤ ταινίας; 11. Ποιά πόλη τῆς Ἑλλάδας ἔχει γυναικεῖο ὄνομα; 12. Χίλια δώδεκα εὐζωνάκια μέ τά καφετιά φεσάκια. 13. Γυάλινος πύργος, γύρω του τρίχινος φράκτης. Τί εἶναι; 14. Δέκα ὡραῖα στρατιωτάκια, ὅλα μέ τά καπελάκια τους. Τί εἶναι; 15. Εἶναι στρογγυλό σάν τόπι, βασανίσου νά τό βρεῖς, βασανίστηκε νά τό βρεῖ κι ὁ Ἡρακλῆς. Τί εἶναι; Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κουτσουρᾶ Ἡ ἀκροστιχίδα τῆς Ἐνανθρώπησης E Τό ὄνομα πού ἔδωσε ἡ Θεοτόκος στόν Ἰ. Χριστό. Ν Ἡ πόλη πού ἔζησε ὁ Χριστός. A Ἀπό ἐκεῖ ἦρθαν οἱ Μάγοι. Ν _ Ἐκεῖ δωδεκαετής ὁ Ἰησοῦς ἐξηγοῦσε τό Νόμο στούς νομομαθεῖς. Θ _ Ἔτσι λέγεται ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε «Υἱός τοῦ ἀνθρώπου». Ρ _ Πρός Μία ἀπό τίς Ἐπιστολές τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ω _ Ἕνας ἀπό τούς «μικρούς» Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Π Αὐτός συνδέει δυό ἐποχές, τήν Παλαιά μέ τήν Καινή Διαθήκη. Η Ὁ Χριστός εἶναι ὁ νοητός... τῆς δικαιοσύνης. Σ Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ τοῦ λαοῦ. Η _ Κατέσφαξε νήπια στήν περιοχή τῆς Βηθλεέμ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας Ἀντιστοίχιση τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ Kάνε τήν ἀντιστοίχιση τῶν φράσεων πού ἀναφέρονται στή Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πλῆθος λαοῦ συνέρεε «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου». Ὁ Χριστός πῆγε στόν ἅγ. Ἰωάννη γιά νά βαπτισθεῖ στόν Ἰορδάνη. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος Τοῦ εἶπε: καί τό Ἅγ. Πνεῦμα ἐμφανίστηκε ὡς περιστέρι. Στή Βάπτισή Του οἱ οὐρανοί ἄνοιξαν καί τοῦ ζήτησε νά Τόν βαπτίσει. Μιά φωνή ἀπό τόν οὐρανό ἔλεγε: «Αὐτός λυτρώνει τούς ἀνθρώπους καί σώζει». Ὁ ἅγ. Ἰωάννης εἶπε γιά τόν Ἰησοῦ: «ἐγώ ἔχω ἀνάγκη νά βαπτιστῶ ἀπό σένα». Ὁ Χριστός εἶπε: «Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός...». Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Eὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

5 Π α ρ ο ι μ ί ε ς : Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας. 1. Ὅσο πίνει ἡ πεθερά καλοχαιρετᾶ. α) Ὁ ἄνθρωπος γίνεται πιό ἐκδηλωτικός μέ τό ποτό. β) Μέ τό κρασί ἀποκαλύπτεται ὁ ἀληθινός χαρακτήρας τοῦ ἀνθρώπου. γ) Ὅταν πίνει ἡ πεθερά χαιρετᾶ συνέχεια τούς καλεσμένους της. 2. Ὁ ζηλιάρης ἀδυνατίζει, γιατί ὁ γείτονάς του εἶναι παχύς. α) Οἱ ἀδύνατοι ἄνθρωποι ζηλεύουν τούς παχεῖς. β) Ὁ ζηλιάρης ἄνθρωπος δέν ἀντέχει τό καλό τῶν ἄλλων. γ) Ζηλεύει κανείς ὅ,τι τοῦ λείπει καί τό ἔχει ὁ ἄλλος. 3. Φάγαμε ψωμί κι ἁλάτι μαζί. α) Ἔχουμε περάσει πολλές δυσκολίες μαζί. β) Γνωριζόμαστε ἀπό τά παιδικά μας χρόνια. γ) Ἔχουμε στενή καί μακροχρόνια φιλία. 4. Ὅποιος γονιό δεν ἀκούει, κακό κακοῦ θά πάει. α) Ἡ συμβουλή τοῦ γονιοῦ εἶναι χρυσάφι. β) Ὁ καλός γονιός κάνει καλή οἰκογένεια. γ) Ὅποιος δέν ἀκούει τούς γονεῖς του χάνει συνεχῶς στή ζωή του. 5. Ἄνθρωπος χωρίς δουλειά, τῆς χώρας ἡ κακολογιά. α) Ὁ ἄνθρωπος πού δέν δουλέυει εἶναι παράσιτο γιά τήν κοινωνία. β) Κάθε ἄνθρωπος πρέπει νά δουλεύει, γιά νά μήν τόν κακολογοῦν. γ) Καλύτερα νά ἐργάζεσαι παρά νά τεμπελιάζεις. 6. Ὅταν ἔρχονται τά πλοῦτη, φεύγει τό μυαλό. α) Ὅταν πλουτίζει κανείς, γίνεται σπάταλος. β) Ὅποιος πλουτίζει ἀρχίζει νά μή σκέφτεται λογικά. γ) Ὁ πλουτισμός δέν εἶναι ὁ μοναδικός σκοπός τοῦ ἀνθρώπου. 7. Ἀφοῦ μπῆκες στό χορό θά χορέψεις. α) Ὅταν πηγαίνεις σέ χορό, θά χορέψεις. β) Ὅποιος ξέρει χορό, χορεύει στά πανηγύρια. γ) Ὅταν ἀρχίζει κάτι, πρέπει νά τελειώνει. 8. Στάλα στάλα τό νερό, τό μάρμαρο τρυπᾶ. α) Οἱ πολλές σταγόνες τρυποῦν ἀκόμη καί τό μάρμαρο. β) Ὅποιος ἐπιμένει, ὑπερνικᾶ κάθε ἐμπόδιο. γ) Μέ συνεχεῖς καί ἐπίμονες προσπάθειες πετυχαίνονται σημαντικά πράγματα. 9. Μετά ἀπό ἀνήφορο κατήφορος ὑπάρχει. α) Μετά ἀπό μεγάλο ἀνήφορο, περίμενε μεγάλο κατήφορο. β) Ὑπάρχουν ἀνηφορικοί καί κατηφορικοί δρόμοι. γ) Μετά ἀπό μία δυσκολία ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιτυχία. 10. Τεμπέλης νέος, φτωχός γέρος. α) Ἄν εἶσαι τεμπέλης στά νειάτα σου, θά εἶσαι φτωχός στά γηρατειά σου. β) Οἱ νέοι εἶναι φτωχοί κι οἱ γέροι πλούσιοι. γ) Ἄν εἶσαι ἐργατικός νέος, θά εἶσαι πλούσιος γέρος. 11. Τό ψέμα δέν ζεῖ γιά νά γεράσει. α) Οἱ ἄνθρωποι δέν πρέπει νά λένε ψέματα. β) Τό ψέμα δύσκολα ἀνακαλύπτεται. γ) Τό ψέμα ἀργά ἤ γρήγορα ἀνακαλύπτεται.

6 Θ _ Ε Ο Φ Α _ Ν Ε Ι Α Ἡ ἀκροστιχίδα τῶν Θεοφανείων Ἕνας ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι ὁ Ἁγ. Γρηγόριος ὁ... Ἔτσι ὀνομάζεται ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἄνοιξαν οἱ... καί ἐμφανίστηκε στρατιά ἀγγέλων. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τό ἀληθινό... Τό ὄνομα τῆς μητέρας τῆς Θεοτόκου. Μᾶς θυμίζει τήν κιβωτό. Ὁ Μωυσῆς παρέλαβε τίς Δέκα... στό ὄρος Σινᾶ. Τό ὄνομα τοῦ πατέρα τῆς Θεοτόκου. Ἀλλιῶς οἱ Μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου : 1. ἀγγίνιο 1. γκρεμός 2. ἄθος 2. καινούργιο 3. ἀμπελικός 3. ἀκούω 4. βαρεμένη 4. ἐδῶ 5. γιαίνω 5. στάχτη Κρητική διάλεκτος 6. ἐπαέ 6. δυναμώνω 7. γροικῶ 7. θεραπεύω 8. γίβεντο 8. ἔγγυος 9. δέτης 9. ἀγροφύλακας 10. καρδαμώνω 10. ντροπή Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱεράπετρας Στίς 25 Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή Γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Παναγία Παρθένο. Χρωμάτισε τήν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως.

7 ΣΥΝΤΑΓΗ: Γαλακτομπούρεκο Υλικα: P 6 αὐγά Q 4 1/2 ποτήρια γάλα π 1 1/2 ποτήρι ζάχαρη O 1 1/2 κούπα σιμιγδάλι ψιλόq5 κουταλιές τῆς σούπας φρέσκο βούτυροo 12 φύλλα κρούστας O 1 βανίλια 1 φλούδα ἀπό πράσινο λεμόνι QὙλικά γιά τό σιρόπι: 2 ποτήρια ζάχαρη π 1 ποτήρι νερό π 1 κουταλάκι λεμόνι Τρόπος ἐκτέ λεσης: Χτυπᾶμε πολύ καλά τους κρόκους τῶν αὐγῶν μαζί μέ ἕνα ποτήρι ζάχαρης. Σέ ἕνα ἄλλο μπόλ χτυπᾶμε τά ἀσπράδια μέ τήν ὑπόλοιπη ζάχαρη. Βάζουμε ὅλα τά ὑλικά σέ μία κατσαρόλα καί τά ἀφήνουμε νά πάρουν μία βράση, ἀνακατεύοντας συνέχεια μέ μιά ξύλινη κουτάλα μέχρι ἡ μάζα νά γίνει κρέμα. Ἀφοῦ κρυώσει ἀφαιροῦμε τή φλούδα τοῦ λεμονιοῦ. Σέ ἕνα ταψί βάζουμε ἕξι (6) φύλλα κρούστας καί τά βουτυρώνουμε ἕνα-ἕνα καλά (γιά τήν ἐπάλειψη τῶν φύλλων λιώνουμε καί ἀνακατεύουμε δυό κουταλιές τῆς σούπας φρέσκο βούτυρο μέ λίγο ραφινέ λάδι). Στή συνέχεια ρίχνουμε τήν κρύα κρέμα καί βάζουμε ἀπό πάνω ἕξι (6) φύλλα κρούστας βουτυρωμένα ἕνα-ἕνα. Ψήνουμε τό γαλακτομπούρεκο σέ προθερμασμένο φοῦρνο γιά μία ὥρα στούς 180 o C. Ἀφοῦ κρυώσει, ρίχνουμε ἀπό πάνω τό ζεστό σιρόπι πού ἔχουμε ἑτοιμάσει βράζοντας ὅλα τά ὑλικά ἐπί 15 λεπτά. Καλή ἐπιτυχία! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας Σταυρόλεξο τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Ἀλλιῶς ὁ Ἅγιος 13 Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. 2. Ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιά τή βάπτιση. 3. Ὁ ποταμός πού βαπτίσθηκε ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός. 4. Τόσες φορές ὁ Ἱερέας καταδύει τό μωρό στήν κολυμπήθρα. 5. Ἐπωνυμία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστῆ. 6. Τόσο χρονῶν ἦταν ὁ Χριστός ὅταν ξεκίνησε τή δημόσια δράση Του. 7. Ἕνα ἀπό τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας που τελεῖται μαζί μέ τή Βάπτιση. 8. Αὐτή κήρυττε στόν κόσμο ὁ Τίμιος Πρόδρομος καί εἶναι ἀπαραίτητη σέ ὅλες τίς ἐποχές. 9. Τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων ὁ Ἱερέας ρίχνει τόν Σταυρό στή Οἱ χριστιανοί πιστεύουν στήν... τῶν νεκρῶν. 11. Ἑορτάζει τά Φῶτα. ΚΑΘΕΤΑ: 3. Ἁγία μητέρα πού μαρτύρησε μέ τόν υἱό της Κήρυκο. 13. Μέ αὐτό ἀλείφει ὁ Ἱερέας τό μωρό στό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, δεῖγμα τῆς πάλης καί τοῦ συνεχοῦς ἀγώνα τοῦ χριστιανοῦ. 12. Στή Βάπτιση τοῦ Κυρίου ὁ Θεός φανερώθηκε ὡς ἀχώριστη Ἀλλιῶς τά Θεοφάνεια. 15. Εἶναι καί ἡ Βάπτιση... τῆς Ἐκκλησίας. 16. Ὁ ἀνάδοχος ἀπαγγέλει τρεῖς φορές τό Ἐκεῖ ζοῦσε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. 18. Ἔτσι ἐμφανίστηκε τό Ἅγιο Πνεῦμα στή Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ. 19. Ὁ Χριστός θά βάπτιζε τούς ἀνθρώπους μέ Ἅγιο Εἶναι μεγάλη τιμή καί εὐλογία νά γίνεται κάποιος... στή Βάπτιση. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Σητείας

8 Σταυρόλεξο καί μία εὐχή γιά τό νέο ἔτος ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Εἶναι ὁ πρῶτος μήνας τοῦ χρόνου. 2. Τί σᾶς ἔφερε ὁ Βασίλης; - Μεγάλη ἑορτή τά 3. Πόκα χωρίς οὐρά. - Ἄρθρο. - Στά ἀγγλικά ὁ κύριος. 4. Ἀλλιῶς οἱ ὄμορφες. 5. Τό λέμε δείχνοντας-δύο σύμφωνα ἀπό τό σύρμα. - Μία νότα. 6. Τό τραγουδᾶμε καί τό στολίζουμε. -Τό μισό τοῦ λίγο. 7. Μή βγάζεις ἄχνα, χωρίς ἕνα α. - Φαίνεται ἀπό παντοῦ. 8. Ὁ Ἅγιος ὁ Βαπτιστής. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Μεγάλο κράτος τῆς Ἀσίας. 2. Ὑπάρχει καί λαϊκή - Ὑπάρχει καί ὁ ἄγνωστος 3. «Ἐν τούτῳ». - Χρονικός σύνδεσμος. 4. Ὅμοια φωνήεντα. - Μέρος ἀπό τό Ἰσλάμ. 5. Ἀλλιῶς τό ἔπειτα. 6. Προτρέπει - ἀρσενικό ἄρθρο μπροστά ἀπό φωνήεντα. 7. Ἄφωνο ράφι. - Ὀνομασία ψηλῶν βουνῶν. - Ὁ προστάτης τῆς Παναγίας. - Μισός ἄσσος. 9. Ἀσχολεῖται μέ τά τηλέφωνα. -Στρατιωτικό στόπ Γάλλος ὑπαρξιστής φιλόσοφος. - Ὑπάρχει καί ἰός τῆς γρίπης. Παρατήρηση: Θά χρειαστεῖ νά μαυρίσετε 15 τετράγωνα (ἀνάμεσα στίς λέξεις). Στή συνέχεια τοποθετήσετε τά γράμματα τῶν ἀριθμῶν τοῦ σταυρολέξου στούς ἀντίστοιχους ἀριθμούς στά τετράγωνα τῶν τεσσάρων πλαισίων γιά νά διαβάσετε μία εὐχή γιά τό νέο ἔτος Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας Τό κρυπτόλεξο τῶν Θεοφανείων Β Α Β Α Π Τ Ι Σ Τ Η Σ Π Ι Γ Π Γ Ι Λ Ο Γ Χ Α Ο Ρ Ρ Κ Μ Ι Α Α Θ Η Κ Κ Α Ο Η Ο Ι Ο Μ Β Π Κ Ζ Ρ Ν Δ Θ Π Γ Π Δ Α Σ Ι Α Ο Τ Ρ Ε Ν Α Ν Γ Ο Μ Φ Τ Θ Ι Ο Ο Χ Α Ε Ι Α Κ Ο Ω Υ Μ Μ Φ Α Κ Υ Τ Μ Μ Σ Λ Τ Π Ο Α Ρ Α Μ Ε Τ Α Ν Ο Ι Α Σ Ν Α Ε Α Α Σ Ο Σ Ι Α Τ Ω Ε Ι Ω Υ Ε Υ Φ Η Μ Ι Ε Η Ι Α Δ Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Α Ρ Τ Η Φ Ο Ρ Ι Ο Ο Α Α Ι Ο Ρ Δ Α Ν Η Σ Τ Α Σ Ι Βρεῖτε κάθετα, ὁριζόντια καί διαγώνια δέκα κρυμμένες λέξεις πού ἔχουν σχέση μέ τή Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 0 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐξορίσθηκε

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐξορίσθηκε Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 0 ο Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 3 Μ Α Ρ Τ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 6 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 3 ο Ν Ο Ε Μ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 7 ο Ι Ο Υ Λ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 8 ο Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 2 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 τ. 32, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. - fax 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ. εν χωρεί αμφιβολία ότι το πιο πα λαιό αλλά και το πιο σύγχρονο ερώτημα είναι το «τι είναι ο

Ο Άνθρωπος ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ. εν χωρεί αμφιβολία ότι το πιο πα λαιό αλλά και το πιο σύγχρονο ερώτημα είναι το «τι είναι ο Ο Άνθρωπος ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ Δ εν χωρεί αμφιβολία ότι το πιο πα λαιό αλλά και το πιο σύγχρονο ερώτημα είναι το «τι είναι ο άνθρωπος;». Είναι ο άνθρωπος δημιούργημα του Θεού ή όχι; Είναι προϊόν εξελίξεως;

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 5 ο Ν Ο Ε Μ Β

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ Μέγας Θεοδόσιος (379-395). Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἔδειξε τά σπάνια

τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ Μέγας Θεοδόσιος (379-395). Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἔδειξε τά σπάνια Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 2 ο Σ Ε Π Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 41 κωδικός 7109 X τ. 41, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr καί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009X. Ἰωσήφ. Ἀφιέρωμα στό. μακαριστό Γέροντα. Βατοπαιδινό

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009X. Ἰωσήφ. Ἀφιέρωμα στό. μακαριστό Γέροντα. Βατοπαιδινό ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 X κωδικός 7109 b Ἀφιέρωμα στό Ἰωσήφ μακαριστό Γέροντα Βατοπαιδινό z τ. 33, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 35 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009X. Καλά Χριστούγεννα. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 35 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009X. Καλά Χριστούγεννα. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 35 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009X b Καλά Χριστούγεννα j κωδικός 7109 τ. 35, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994)

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀóêïõ Äçìçôñßïõ Τά ἀκριτικά Φάρασα. Σύγχρονη ἄποψη. ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÓÔÑÁÔÏÕ 7 ï Å.Ã./5 ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÇ Åðéèåþñçóç

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη

Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Εκδόθηκε από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα Εξώφυλλο: Η γέννηση του Χριστού, υπό Paul

Διαβάστε περισσότερα

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα...

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα... Ω χ!το ξέχασα... Σ χ ο λ ι κ ή η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α α π ό τ α Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς Ε 1 Συνέντευξη με τον Σεβασμιώτατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ j n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 38 κωδικός 7109 X τ. 38, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr καί

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 75ο Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἡ ἑορτή γενικά εἶναι μιά βαθειά ψυχική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ψυχικά ὑγιής ἄνθρωπος αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη καί θέλει μέσα του νά ἑορτάσει. Ἔτσι ἡ ἑορτή

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος - Βαπτιστής ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ ὁρόσηµο καί ταυτόχρονα γέφυρα µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης. Ἦταν ὁ τελευταῖος προφήτης πού ἀνήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ. 2012. ἀφιέρωμα στόν ὅσιο Γέροντα. Εφραίμ. Κατουνακιώτη

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ. 2012. ἀφιέρωμα στόν ὅσιο Γέροντα. Εφραίμ. Κατουνακιώτη n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 47 κωδικός 7109 ΙΑΝ.ΦΕΒΡ. 2012 X ἀφιέρωμα στόν ὅσιο Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη j τ. 47, ΙΑΝ.ΦΕΒΡ. 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ μακαριστός π. Ἀρσένιος τῆς Ἱ.Μ. Μαχαιρᾶ Κύπρου

Ὁ μακαριστός π. Ἀρσένιος τῆς Ἱ.Μ. Μαχαιρᾶ Κύπρου ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 60 n κωδικός 01-7109 X Ὁ μακαριστός π. Ἀρσένιος τῆς Ἱ.Μ. Μαχαιρᾶ Κύπρου τ. 60, ΣΕΠΤΕΜΒΡ.-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς. κατά τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο

Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς. κατά τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο 2 3 Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο Ἐκδόσεις Ἱ. Κελλίον Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου Κερασιά - Ἅγιον Ὄρος 2010

Διαβάστε περισσότερα