Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση:"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 και ώρα 12:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους Αρκαδίας, η 3 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Παρόντες ήταν οι παρακάτω: Αναγνωστοπούλου Μαρία Καραχάλιος Ναπολέων Μαχαίρας Παναγιώτης Μπαζίγος Παναγιώτης Μπούσμπουρας Δημήτριος Σκαντζός Εμμανουήλ Τροχάνη Μαρία Τσουκάτος Στυλιανός Χρυσομάλλης Χρήστος Αθανασόπουλος Δημήτριος Μαντάς Παναγιώτης Σημάδη Παναγιώτα Σφήκας Γεώργιος Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Την παραχώρηση τριών οχημάτων (τύπου αγροτικά) στις δύο Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (έως της πρόσληψης φυλάκων) και την αποστολή σχετικής επιστολής προς τις δύο αυτές υπηρεσίες. Την αποστολή μίας επιστολής στην Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης της Κ.Υ.Α. Την αποστολή μίας επιστολής προς τον Μελετητή του διαχειριστικού σχεδίου και την Αναπτυξιακή Εταιρία «Πάρνων Α.Ε.» με το αίτημα να παρασχεθεί αναλυτικότερη τεκμηρίωση και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του έργου «Πάρκο Άγριας Ζωής» κατόπιν και των σχολίων του ΕΠ ΠΕΡΑΑ. Την αποστολή ενός εγγράφου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τις ιδιοκτησίες στην περιοχή των υγροτόπων του Πάρκου. Την συνεργασία του κου. Μαντά με τον κ. Χρυσομάλλη & τον κ. Σφήκα ώστε να συνταχθεί ένα κείμενο αναγκαιότητας της μελέτης με τίτλο: «Αρχιτεκτονική τυπολογία της περιοχής». Αριθμός Απόφασης: 14/2010

2 Θέμα: Αλλαγή του Κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη δημοσίευση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης στον ιστοχώρο του πάρκου. Την παραχώρηση της αποζημίωσης των μελών του ΔΣ, όποιων εξ αυτών δεν επιθυμούν να την λαμβάνουν, ως δωρεά στον Φορέα Διαχείρισης. Την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αριθμός Απόφασης: 15/2010 Θέμα: Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση του έτους 2009 Την έγκριση της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και την αποστολή της προς τα αρμόδια υπουργεία Αριθμός Απόφασης: 16/2010 Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της τεχνικής έκδοσης των Πρακτικών του Συνεδρίου του έργου LIFE+ «Αποκατάσταση των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Δημιουργία τεχνικής έκδοσης των πρακτικών του συνεδρίου», τμήμα των υπηρεσιών «Δημιουργία φυλλαδίου, εκλαϊκευμένου οδηγού, σημάνσεων, τεχνικής έκδοσης». Την έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 7.300,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). Αριθμός Απόφασης: 17/2010

3 Θέμα: Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης που θα υποβάλει ο Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΕΡΑΑ Την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης που πρόκειται να υποβληθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » του άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας» και αναλυτικά έχει ως εξής: Υποέργο 1: Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (Ν.Π.Ι.Δ.) συστάθηκε με το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ197Α/ ). Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2742/1999. Για την αποτελεσματική λειτουργία του ΦΔ και την υλοποίηση των βασικών δράσεων-δραστηριοτήτων του, απαιτείται η βασική κάλυψη των αναγκών του. Το συνολικό κόστος για τη λειτουργία του ΦΔ θα δαπανηθεί για: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΈΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΆΣΤΡΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΙ HOSTING, ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ). ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Κ.Α.) ΈΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Το παρόν επιστημονικό προσωπικό του Φορέα αποτελείται από δύο άτομα που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 3, του Ν.2190/94, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού και λειτουργία ΦΔ» του Γ Κ.Π.Σ., του οποίου η ένταξη στο Ε.Π.ΠΕΡ. εγκρίθηκε με την α.π. 182/ Απόφαση του Γ.Γ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σύμφωνα με την με α.π. 8129/ εγκύκλιο της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και την υπ αριθμ. 5/ απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, το προσωπικό αυτό συνεχίζει να εργάζεται στον Φορέα στο πλαίσιο της υλοποίησης και μέχρι το τέλος των προγραμμάτων του ΕΠΠΕΡΑΑ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Επιπλέον του επιστημονικού προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος απαιτείται επιπρόσθετη πρόσληψη προσωπικού. Συγκεκριμένα το συνολικό κόστος προσωπικού για τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης θα δαπανηθεί για το κάτωθι

4 προσωπικό ετήσιας απασχόλησης (με δοκιμαστική περίοδο τους 6 μήνες εφόσον αυτή η ρύθμιση εγκριθεί από το ΑΣΕΠ): ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΥΟ (2) ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΈΝΑΣ (1) ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΈΝΑΣ (1) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ. ΈΝΑΣ (1) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ. ΈΝΑΣ (1) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΠΕΝΤΕ (5) ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΕΙΣ (3) ΤΕ ΟΙΚΟ-ΞΕΝΑΓΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ (ΦΕΚ/Β /1925/ ) ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΆΣΤΡΟΥΣ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ 2015: ,60 Υποέργο 2: Προμήθεια συμπληρωματικής υποδομής Για την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια συμπληρωματικής υποδομής για τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης και την διεξαγωγή των απαραίτητων υποχρεώσεων της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα προτείνεται η προμήθεια της παρακάτω υποδομής: Περιγραφή Ποσό Στερεοσκόπιο 1300 Μικροσκόπιο 1300 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (2 επιτραπέζιους και 2 φορητούς) 4000 Microsoft Office PRO (λογισμικό πρόγραμμα) 200 Projector τηλεοράσεις 1000

5 DVD player 300 Γραφεία (4) 900 Καρέκλες γραφείου (4) 500 Βιβλιοθήκη (2) 3000 Τηλεφωνικές συσκευές 200 Προϋπολογισμός υποέργου: ,00 Υποέργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού επόπτευσης-φύλαξης Για την ορθή λειτουργία του τμήματος Φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής του Φορέα Διαχείρισης κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια εξοπλισμού επόπτευσης-φύλαξης για ορθή την διεξαγωγή των απαραίτητων υποχρεώσεων του τμήματος. Συγκεκριμένα προτείνεται η προμήθεια της παρακάτω υποδομής: Περιγραφή Ποσό Φορητά μηχανήματα χειρός:φωτογραφικές μηχανές 1500 Φορητά μηχανήματα χειρός:τηλεσκόπιο 2200 Τρίποδες 500 Ρουχισμός φυλάκων 600 Προϋπολογισμός υποέργου: 4.800,00 Υποέργο 4: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Το υποέργο αφορά: ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS), ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΡΤΩΝ) ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ PLOTTER ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΔΟΜΗΣ:

6 Περιγραφή Ποσό Απόκτηση λογισμικών προγραμμάτων Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 3000 Ψηφιακοί χάρτες/αεροφωτογραφίες/δορυφορικές εικόνες 6000 Προϋπολογισμός υποέργου: ,00 Αριθμός Απόφασης: 18/2010

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση:

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, Παρασκευή 4/7/2014, και ώρα 17:00 μμ., στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 2/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 6 Μαρτίου 2012, και ώρα 11.00π.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για το έτος 2014 ΣΥΝΤΑΞΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΔΕΔ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ IANΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Υπ.Αριθμ. 35/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 5/12/2014, και ώρα 12:30 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 7/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, και ώρα 14:00, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης ΠΕ Βιολόγος

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης ΠΕ Βιολόγος ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε: με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Άστρος, Ιανουάριος 2014

Εγκρίθηκε: με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Άστρος, Ιανουάριος 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ TΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2011 Στον Άγιο Πέτρο σήμερα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, και ώρα 12.00π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 2/2015 Ημερομηνία, ώρα: Δευτέρα 30 Μαρτίου, ώρα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Τετάρτη 18/02/2015, και ώρα 12:30 μ.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για το έτος 2013 ΣΥΝΤΑΞΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΔΕΔ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ IANΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Υπ.Αριθμ. 25/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 7/2013 Ημερομηνία, ώρα: Tρίτη 5 Νοεμβρίου, ώρα 15.00μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Άστρος, 23/02/2012 Αριθ. Πρωτ.: 144 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε03.04.01 Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 14/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Άστρος, 30/12/2011 Αριθ. Πρωτ.: 999 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε03.04.01 Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 14/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 6 ης / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 6 ης / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 6 ης / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 7 Αυγούστου 2012, και ώρα 11.00 π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 1/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012, και ώρα 12.00π.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2014 Συντάκτες έκδοσης: Γεώργιος Τρυφωνόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002907673 2015-07-13

15PROC002907673 2015-07-13 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.13 12:07:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΡΠΧ46Ψ845-ΕΞΕ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ημερομηνία: 01/02/2005 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, και ώρα 14:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα