2. Θερµοµόνωση. 2.1 Αρχεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Θερµοµόνωση. 2.1 Αρχεία"

Transcript

1 2. Θερµοµόνωση Το πρόγραµµα της Θερµοµόνωσης εκτελείται µε διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο και µετά από λίγο εµφανίζεται το παράθυρο µε το κεντρικό menu: Παρατηρούµε, ότι οι επιλογές του βασικού menu χωρίζονται στις οµάδες "Αρχεία", "Στοιχεία", "Εµφάνιση", Παράθυρα", "Βιβλιοθήκες" και "Βοήθεια", που περιγράφονται πιο κάτω µε τις διάφορες υποεπιλογές τους. 2.1 Αρχεία Η επιλογή "Αρχεία" περιλαµβάνει υποεπιλογές που ισχύουν σε κάθε εφαρµογή και περιγράφηκαν αναλυτικά στην ενότητα ADAPT/FCALC-Win 1

2 Ανακεφαλαιώνοντάς τις σε συντοµία, έχουµε: Nέα Μελέτη: Συµπληρώνουµε το όνοµα της µελέτης µε το οποίο θέλουµε να αποθηκεύεται σε αρχείο. Επιλογή Μελέτης: Εµφανίζεται παράθυρο από το οποίο επιλέγουµε το αρχείο της (υπάρχουσας) µελέτης που θέλουµε να φορτώσουµε. Προσοχή! Εφόσον δεν ορίσουµε νέα Μελέτη ούτε επιλέξουµε υπάρχουσα, τότε το πρόγραµµα θεωρεί αυτόµατα ότι εργαζόµαστε στην µελέτη µε ονοµασία NONAME. Αν τυχόν έχουµε συµπληρώσει στοιχεία στην µελέτη NONAME και θέλουµε να την αποθηκεύσουµε µε άλλο όνοµα, αυτό είναι δυνατό µε την βοήθεια της επιλογής Αποθήκευση Ως, όπου θα µας ζητηθεί το όνοµα µε το οποίο θέλουµε να ονοµάσουµε την µελέτη. Eνηµέρωση από Σχέδιο: Ενηµερώνονται τα φύλλα υπολογισµών της µελέτης στην περίπτωση συνεργασίας µε το πακέτο AutoFINE. Προσοχή! Εάν κάνουµε «Ενηµέρωση από Σχέδιο» θα σβηστούν τα υπάρχοντα δεδοµένα και θα δηµιουργηθούν νέα µε βάση την αναγνώριση από τις κατόψεις (στην περίπτωση που δουλεύουµε µε Fine/AutoFINE). Αποθήκευση Μελέτης (Save): Aποθηκεύεται η µελέτη που δουλεύουµε στον δίσκο (µε το όνοµα που της έχει δοθεί). Αποθήκευση Ως (Save as): Αποθηκεύεται η µελέτη που δουλεύουµε σε διαφορετικό αρχείο µε το νέο όνοµα που δίνουµε. Ανάκτηση Προτύπου: Εµφανίζεται στην οθόνη µας το πρότυπο που έχει καταχωρηθεί. Aποθήκευση Ως Πρότυπο: Καταχωρούµε δικό µας Πρότυπο, αυτό που υπάρχει στην οθόνη µας εκείνη την στιγµή. Πρότυπα Εκτύπωσης: Οδηγούµαστε στο παράθυρο διαχείρισης προτύπων εκτύπωσης. Εκτύπωση: Εκτυπώνεται το τεύχος της µελέτης σύµφωνα µε τις επιλογές που έχουν γίνει στα "Περιεχόµενα Εκτύπωσης" και τις "Παραµέτρους Εκτύπωσης" και µε το αποτέλεσµα (output) που παρουσιάζεται στην προεκτύπωση. Περιεχόµενα Εκτύπωσης: Eπιλέγουµε τα περιεχόµενα της µελέτης που θέλουµε να εκτυπωθούν, που για την Θερµοµόνωση συνίστανται από το Εξώφυλλο, τις Παραδοχές, τα Στοιχεία Κτιρίου, τα Φύλλα οµικών Στοιχείων, τα Φύλλα Προσανατολισµών, τα Φύλλα Επιπέδων, το Φύλλο Τοίχων ιαχωρισµού (εφόσον υπάρχει) και το Φύλλο Κτιρίου. 2 4M

3 Παράµετροι Εκτύπωσης: Στο παράθυρο που εµφανίζεται µπορούµε να ορίσουµε επιθυµητές προδιαγραφές εκτύπωσης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ενότητα Προεκτύπωση: Εµφανίζει στην οθόνη µας το πλήρες τεύχος της µελέτης, όπως ακριβώς θα εκτυπωθεί, σελίδα-σελίδα. ηµιουργία Αρχείου Ascii: ηµιουργείται Αρχείο Ascii (Text Αρχείο) µε τα περιεχόµενα της µελέτης (µέσα στο directory της µελέτης µε ονοµασία ΜΟΝΟ.TXT). ηµιουργία Αρχείου Rtf: ηµιουργείται Αρχείο Rtf µε τα περιεχόµενα της µελέτης (µέσα στο directory της µελέτης µε ονοµασία ΜΟΝΟ.RTF). Έξοδος: Eξοδος από την εφαρµογή της Θερµοµόνωσης. 2.2 Στοιχεία Πρόκειται για τα βασικά δεδοµένα της µελέτης και χωρίζονται στα γενικά στοιχεία (επικεφαλίδες της µελέτης), στα ειδικά στοιχεία του κτιρίου, στα οµικά στοιχεία και στα τυπικά ανοίγµατα του κτιρίου Μελέτης Τα Στοιχεία Μελέτης αναφέρονται σε γενικά στοιχεία τίτλων και επικεφαλίδων, που αφορούν την ταυτότητα του έργου. Aνάµεσα στα Γενικά Στοιχεία περιλαµβάνεται και η γεωγραφική ζώνη (Α, Β ή Γ) βάσει του Κανονισµού Θερµοµόνωσης, όπου πιέζοντας F11 υπάρχει δυνατότητα επιλογής από την βιβλιοθήκη της πόλης, οπότε ενηµερώνεται αυτόµατα και η ζώνη. Φυσικά, µπορούµε να πληκτρολογήσουµε απευθείας τόσο το όνοµα της πόλης, όσο και την ζώνη. Για ευκολία του µελετητή, στην ενότητα (Βιβλιοθήκες) παρατίθεται ο χάρτης της Ελλάδας ο οποίος εµπεριέχεται στον Κανονισµό Θερµοµόνωσης Ειδικά ADAPT/FCALC-Win 3

4 Όπως φαίνεται και στο παράθυρο που εµφανίζεται, τα Ειδικά Στοιχεία αναφέρονται κυρίως στις επιφάνειες ανά κατηγορία (σε m 2 ) και στον όγκο του κτιρίου (σε m 3 ). Οι επιφάνειες αυτές υπολογίζονται αυτόµατα από τα δεδοµένα των προσανατολισµών. πιο Συγκεκριµένα, πρόκειται για τις επιφάνειες: Εξωτερικών Τοίχων (FN) Ανοιγµάτων (FF) Οροφών (Fd) απέδων (Fg) Οροφής Πιλοτής (Fdl) Τοίχων ιαχωρισµού (Fab) Ολική Εξωτερική Επιφάνεια (F) Ο όγκος θα πρέπει να συµπληρωθεί από τον χρήστη. Εφόσον ο όγκος είναι συµπληρωµένος και έχουµε καταχωρήσει τους προσανατολισµούς στα φύλλα προσανατολισµών, τότε υπολογίζεται αυτόµατα και ο λόγος F/V ο οποίος και εµφανίζεται στα Ειδικά Στοιχεία και κατ επέκταση και το µέγιστο επιτρεπόµενο k (kmax). Προσοχή! Ο όγκος V που θα συµπληρωθεί είναι ο όγκος που περικλείει το κέλυφος του κτιρίου που θα θερµοµονωθεί, και που δεν ταυτίζεται κατά ανάγκη µε τον συνολικό όγκο του κτιρίου. Ακόµα, ο όγκος V καλό είναι να συµφωνεί µε τους όγκους που έχει αναγράψει ο Αρχιτέκτονας στα σχέδια. Τέλος, στα Ειδικά Στοιχεία δίνεται ο αριθµός των επιπέδων (ορόφων) του κτιρίου που πρόκειται να θερµοµονωθούν, το τυπικό ύψος επιπέδου, καθώς και ο τρόπος παραγωγής των σκαριφηµάτων των όψεων. Έτσι, εάν µεν επιλέξουµε Αναλυτικά Σκαριφήµατα Όψεων είµαστε αναγκασµένοι να ορίσουµε τις συντεταγµένες χ, ψ της θέσης των ανοιγµάτων σε κάθε προσανατολισµό. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραµµα θα µας σχεδιάσει τα σκαριφήµατα των όψεων χωρίς την απαίτηση συµπλήρωσης των συντεταγµένων, αλλά στα σκαριφήµατα αυτά δεν θα σχεδιάζονται τα µπετά και οι κολώνες παρά µόνο τα ανοίγµατα τα οποία θα τοποθετούνται από την αρχή του τοίχου µε την σειρά που έχουν δοθεί στο φύλλο υπολογισµού (σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο χρήστης στα Τυπικά Ανοίγµατα τα παράθυρα να δοθούν από Α1-Α10 και οι πόρτες από Α11-Α16 για να σχεδιάζονται σαν παράθυρα και σαν πόρτες αντίστοιχα). Τέλος υπάρχει εδώ και µία τρίτη επιλογή, να µην σχεδιαστούν καθόλου τα σκαριφήµατα των όψεων. 4 4M

5 Σηµείωση: Σε περίπτωση προσθηκών σε κτίρια, ο υπολογισµός γίνεται κατά περίπτωση ως ακολούθως: α) Προσθήκη χώρων λειτουργικά ανεξάρτητων προς το προϋπάρχον κτίριο, πχ. προσθήκη ορόφου, πλευρικού κτίσµατος στον ίδιο όροφο κλπ. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός γίνεται µόνο για τον προστιθέµενο όγκο µε την ίδια µεθοδολογία που γίνεται ο υπολογισµός για νέο κτίριο ευρισκόµενο σε επαφή µε τα όµορα προϋπάρχοντα κτίρια. β) Προσθήκη χώρων λειτουργικά εξαρτηµένων προς το προϋπάρχον κτίριο, πχ. προσθήκη δωµατίου. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός µπορεί να γίνει κατ επιλογή είτε όπως στην περίπτωση (α), είτε να θεωρηθεί ότι το κτίριο πληρεί ή θα πληρεί στο µέλλον (ανακατασκευή, επισκευή κλπ) τα κατώτερα όρια θερµικών απωλειών, και ο υπολογισµός του Km να γίνει για το σύνολο του κτιρίου, δηλαδή προϋπάρχον συν προσθήκη οµικά Με την επιλογή αυτή, εµφανίζεται κατάλογος µε τα φύλλα δοµικών στοιχείων της µελέτης. Στην αρχή κάθε νέας µελέτης, o κατάλογος αυτός είναι κενός. Ο χρήστης µπορεί να ξεκινήσει να καταχωρήσει από µόνος του ένα δοµικό στοιχείο µε το πλήκτρο F3, ή να επιλέξει έτοιµα δοµικά στοιχεία από τη βιβλιοθήκη πιέζοντας F11 (οπότε εµφανίζεται ο κατάλογος δοµικών στοιχείων της βιβλιοθήκης) από τον οποίο µπορεί να γίνει επιλογή του επιθυµητού δοµικού στοιχείου. Έχοντας φέρει στον κατάλογο της µελέτης µας ένα δοµικό στοιχείο από την βιβλιοθήκη, µπορούµε στην συνέχεια να το επεξεργαστούµε και να το τροποποιήσουµε όπως θέλουµε, χωρίς οι αλλαγές αυτές να επηρεάζουν τα στοιχεία των βιβλιοθηκών. Αυτή η ευκολία χρειάζεται στην θερµοµόνωση διότι συνήθως τα πάχη των µονωτικών µπορούν να αλλάζουν από µελέτη σε µελέτη. Για να εµφανίζουµε το φύλλο του δοµικού στοιχείου που φέραµε στον κατάλογό µας θα πρέπει να µεταφερθούµε επάνω του και να πιέσουµε το πλήκτρο F3. ADAPT/FCALC-Win 5

6 Όπως φαίνεται στο επάνω µέρος του φύλλου αυτού, κάθε δοµικό στοιχείο χαρακτηρίζεται από την περιγραφή του, τον τύπο κατασκευής του (απλή περιγραφή) και το είδος του στοιχείου στο οποίο ανήκει. Οι δυνατές επιλογές σε ότι αφορά το είδος, είναι έξι: Τοιχοποιία Μπετόν Συρόµενα άπεδο Οροφή Πιλοτή Προσοχή! Η χρησιµότητα των παραπάνω ειδών στοιχείων είναι πολλαπλή: Πρώτα απ όλα, ανάλογα µε την κατηγορία γίνεται αυτόµατα η άθροιση των εµβαδών δαπέδων, οροφών και πιλοτής στα Ειδικά Στοιχεία που είδαµε πιο πάνω, ενώ επίσης οι αφαιρούµενες επιφάνειες (πχ. τα Συρόµενα) αφαιρούνται αυτόµατα από τις αντίστοιχες τοιχοποιίες. Επιπλέον, οι κατηγορίες παίζουν ρόλο και στη σχεδίαση (τρόπος διαγράµµισης στις όψεις). Για όλους αυτούς τους λόγους, ο χρήστης θα πρέπει να προσέχει να συµπληρώνει οπωσδήποτε την σωστή ένδειξη στην περίπτωση που προσθέσει ή τροποποιήσει κάποιο φύλλο δοµικού στοιχείου. Κάτω από την περιγραφή του δοµικού στοιχείου υπάρχει πίνακας µε τις στρώσεις των υλικών από τις οποίες συνίσταται. Κάθε στρώση αποτελεί 6 4M

7 γραµµή του πίνακα, αποτελούµενη από έξι στήλες: Η πρώτη αναφέρεται στον α/α του υλικού, η δεύτερη στην περιγραφή της στρώσης, η τρίτη στην πυκνότητα (προαιρετική συµπλήρωση), η τέταρτη στήλη στο πάχος, η πέµπτη στον συντελεστή λ, και η τελευταία στον λόγο d/f. Σε περίπτωση που το δοµικό στοιχείο χαρακτηρίζεται µε δύο διαφορετικές διατοµές (πχ. πλάκα σάντουιτς, πλάκα zoellner κλπ) τότε η ενεργοποίηση του κουτιού (check box) ιπλό Πάχος στο πάνω µέρος, έχει σαν αποτέλεσµα την προσθήκη µίας πρόσθετης στήλης µε την ένδειξη πάχος 2. Σε ότι αφορά την τροποποίηση υπαρχόντων δοµικών στοιχείων ή την κατασκευή νέων, εκτός από την ενηµέρωση των τιµών στις στήλες (πχ. αλλαγή τιµής πάχους) ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: Προσθήκη κενής γραµµής: Με την βοήθεια των πλήκτρων <Ctrl>&<Ins> παρεµβάλλεται µία κενή γραµµή (πχ. για να παρεµβάλλουµε µία στρώση υλικού). ιαγραφή γραµµής: Με την βοήθεια των πλήκτρων <Ctrl>&<Del> διαγράφεται µία γραµµή-στρώση. Επιλογή Υλικού: Με το πλήκτρο F3 έρχεται η λίστα των στρώσεων από την βιβλιοθήκη υλικών, για να επιλέξουµε το υλικό που επιθυµούµε (το πάχος το συµπληρώνουµε µόνοι µας στην συνέχεια). Ορισµός ορίων µονωτικού: Η επιλογή αυτή έχει να κάνει µε την λειτουργία της Βελτιστοποίησης που θα δούµε πιο κάτω. Πιέζοντας το F4 εφόσον βρισκόµαστε πάνω σε κάποια στρώση που είναι χαρακτηρισµένη σαν µονωτικό (βλ. βιβλιοθήκες υλικών), ανοίγει παράθυρο στο οποίο συµπληρώνουµε το ελάχιστο πάχος, το µέγιστο πάχος και το βήµα µεταβολής του µονωτικού. Σηµείωση: Οι τιµές που θα συµπληρώσουµε είναι αυτές βάσει των οποίων θα γίνει αναζήτηση στην βελτιστοποίηση, δηλαδή αν συµπληρώσουµε 0.03, 0.08 και 0.01 αντίστοιχα, το πρόγραµµα θα αναζητήσει λύσεις µέσα στα όρια 0.03 έως 0.08, εξετάζοντας το µονωτικό για πάχη 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 και 0.08 και επιλέγοντας την φθηνότερη λύση (µε το µικρότερο πάχος µονωτικού). Η δουλειά αυτή θα γίνει από το πρόγραµµα σε όλα τα δοµικά στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί στην µελέτη και περιλαµβάνουν µία στρώση που έχει χαρακτηριστεί µονωτικό. Εκτός από τις στρώσεις των υλικών µε τα πάχη τους, θα πρέπει να συµπληρώσουµε και τις αντιστάσεις θερµικής µετάβασης 1/ai και 1/aa, που βρίσκονται στο κάτω µέρος του φύλλου (για ευκολία του χρήστη εµφανίζεται σχετικός βοηθητικός πίνακας από τον οποίο µπορούµε µε το ποντίκι να επιλέξουµε κατευθείαν την αντίστοιχη περίπτωση). Τέλος, στο πάνω δεξιά µέρος του φύλλου δοµικού στοιχείου σχηµατίζεται σκαρίφηµα της τοµής του δοµικού στοιχείου, όπου τα πάχη των στρώσεων σχεδιάζονται υπό κλίµακα, ενώ επίσης φαίνεται και η ονοµασία τους. Το σκαρίφηµα αυτό µπορεί να µεγεθυνθεί στην οθόνη µας κάνοντας διπλό κλικ µε ADAPT/FCALC-Win 7

8 το ποντίκι µέσα στο πλαίσιο του σκαριφήµατος, οπότε εµφανίζεται ένα παράθυρο σαν το παρακάτω: Σηµειώσεις: Eφόσον στα πλαίσια µίας µελέτης γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο φύλλο δοµικού στοιχείου που χρησιµοποιείται, µε αποτέλεσµα την αλλαγή του συντελεστή k, η νέα τιµή του k θα ενηµερώσει αυτόµατα τα φύλλα των προσανατολισµών και κατ επέκταση και τους συντελεστές Kw. Έτσι, πχ. µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πάχη των µονωτικών και να βλέπουµε ταυτόχρονα τα αποτελέσµατα των υπολογισµών κατά πόσο είναι επιτρεπτά από τον κανονισµό (βλ. και παράθυρα συντελεστών Κw). Ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης θεωρεί κάποια γενικά όρια για τα δοµικά στοιχεία που χρησιµοποιούµε σε µία µελέτη. Έτσι, για τους εξωτερικούς τοίχους δεν επιτρέπεται τοιχοποιία µε συντελεστή k πάνω από 0.6, για τις οροφές (και πιλοτές) το άνω όριο είναι 0.4, ενώ για τα δάπεδα ή τους τοίχους διαχωρισµού ΑΒ το άνω όριο εξαρτάται από την γεωγραφική ζώνη και είναι 2.6 για την ζώνη Α, 1.6 για την Β και 0.6 για την Γ Τυπικά Ανοίγµατα 8 4M

9 Με τον όρο αυτό αναφερόµαστε σε ορισµένους κοινούς τύπους ανοιγµάτων που χαρακτηρίζουν το κτίριο και που µας βολεύει να τους ορίσουµε συνολικά, τόσο για να αποφεύγουµε να πληκτρολογούµε κάθε φορά τις διαστάσεις τους στα φύλλα προσανατολισµών που θα περιγράψουµε πιο κάτω, όσο και για να έχουµε σφαιρικό έλεγχο σε τυχόν αλλαγές (πχ. αλλαγή ύψους σε όλες τις µπαλκονόπορτες). Κάθε τύπος ανοίγµατος χαρακτηρίζεται µε τις διαστάσεις του (πλάτος, ύψος) τον συντελεστή k και το κόστος του. εν είναι απαραίτητο για κάποιο άνοιγµα να συµπληρωθούν όλες οι τιµές του, πχ. κάποιο άνοιγµα µπορεί να έχει σταθερό ύψος και συντελεστή k και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του να µεταβάλλονται. Τα στοιχεία αυτά συµπληρώνονται στον διπλανό πίνακα, ενώ πιέζοντας F11 από την στήλη του συντελεστή θερµοπερατότητας εµφανίζονται οι τύποι ανοιγµάτων της βιβλιοθήκης µε τους συντελεστές θερµοπερατότητάς τους. Προσοχή! Εφόσον κατά την εκπόνηση µίας µελέτης µεταβάλλουµε στοιχεία κάποιων τυπικών ανοιγµάτων (πχ. αλλάξουµε το ύψος στο A1), τότε τα φύλλα προσανατολισµών θα ενηµερωθούν ανάλογα µε τις τελευταίες τιµές. 2.3 Εµφάνιση Η επιλογή αυτή περιλαµβάνει τις υποεπιλογές Μεγέθυνση, Σµίκρυνση, Κλίµακα και "Εργαλειοθήκες", που έχουν να κάνουν µε το µέγεθος των χαρακτήρων που εµφανίζονται στην οθόνη και την διαχείριση των εικονιδίων (toolbars). Eφόσον θέλουµε να έχουµε για λόγους εποπτείας µεγαλύτερα γράµµατα στην οθόνη χρησιµοποιούµε την εντολή αυτή και όχι την αλλαγή µεγέθους της γραµµατοσειράς, η οποία θα επηρεάσει και το µέγεθος των χαρακτήρων στην εκτύπωση. Υπενθυµίζεται, ότι εφόσον θέλουµε να αλλάξουµε την γραµµατοσειρά & µέγεθος στα στοιχεία κάποιου παραθύρου, πιέζουµε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, αφού πρώτα ενεργοποιήσουµε το παράθυρο (βλ. και ενότητα 1.3.3). ADAPT/FCALC-Win 9

10 2.4 Παράθυρα Η επιλογή Παράθυρα περιλαµβάνει τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα της µελέτης θερµοµόνωσης. Αυτά περιγράφονται στην παρούσα ενότητα όχι κατά ανάγκη µε την σειρά που είναι τοποθετηµένα στο menu, αλλά µε σειρά σπουδαιότητας. Το κύριο φύλλο συµπλήρωσης των δεδοµένων αποτελεί το φύλλο υπολογισµού προσανατολισµού το οποίο θα αναφέρεται πιο κάτω και σαν φύλλο προσανατολισµού ή και φύλλο όψης Φύλλα Προσανατολισµών Τα φύλλα προσανατολισµών αποτελούν περιεχόµενα των επιπέδων (ορόφων) του κτιρίου. Επιλέγοντας κάποιο από τα επίπεδα, εµφανίζεται λίστα µε τα αντίστοιχα φύλλα προσανατολισµών του επιπέδου, καθώς επίσης και η εργαλειοθήκη της διαχείρισης των χώρων που φαίνεται δίπλα. 10 4M

11 Φυσικά όταν ξεκινάµε νέα µελέτη η λίστα αυτή είναι κενή. Μεταβαίνοντας στην λίστα αυτή (µε το ποντίκι) και πιέζοντας το εικονίδιο (µε το + στο κάτω µέρος) που βρίσκεται στο menu ή και το πλήκτρο <Ins>, παρουσιάζεται ένα µικρό παράθυρο στο οποίο συµπληρώνουµε την ονοµασία του προσανατολισµού που επιθυµούµε (πχ. W1, W2 κλπ). Με ΟΚ ο προσανατολισµός αυτός Εισάγεται στην λίστα. Αντίστοιχα, πιέζοντας το εικονίδιο της ιαγραφής Προσανατολισµού (µε το x ) ή και το <Del> από το πληκτρολόγιο, βρισκόµενοι επάνω στην ονοµασία υπάρχοντος προσανατολισµού (που είναι µαρκαρισµένος στην λίστα) διαγράφεται (µε επιβεβαίωση) ο συγκεκριµένος προσανατολισµός. Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα Παρεµβολής Προσανατολισµού, µεταβαίνοντας σε κάποιον ενδιάµεσο προσανατολισµό και πιέζοντας <Ctrl>&<I> ή το εικονίδιο της παρεµβολής (µε το + στη µέση), οπότε µετακινούνται από εκεί και κάτω όλοι οι προσανατολισµοί δηµιουργώντας κενή γραµµή (ώστε να ορίσουµε εκεί κάποιον άλλο προσανατολισµό). Σηµείωση: Εφόσον θέλουµε να αλλάξουµε ονοµασία σε υπάρχοντα προσανατολισµό δεν έχουµε παρά να χρησιµοποιήσουµε το 4ο εικονίδιο, ή και να µεταβούµε πάνω στην ονοµασία του και να πιέσουµε <Enter>, οπότε θα εµφανιστεί παραθυράκι µε την παλιά ονοµασία για να την αλλάξουµε Φύλλα Προσανατολισµών- Βασικά εδοµένα Εφόσον είναι µεγιστοποιηµένο το φύλλο προσανατολισµού στην οθόνη µας, παρατηρούµε τα δεδοµένα που αναφέρονται σε αυτό και τις γραµµές και στήλες που θα πρέπει να συµπληρωθούν προκειµένου να εκτελεστούν οι απαιτούµενοι υπολογισµοί. Ειδικότερα, κάθε φύλλο αναφέρεται στα δεδοµένα κάποιου προσανατολισµού (όψης) ορόφου, µε δυνατότητα συµπλήρωσης µέχρι 60 διαφορετικών δοµικών στοιχείων. ADAPT/FCALC-Win 11

12 Ο µελετητής θα πρέπει να συµπληρώσει, για κάθε επίπεδο και κάθε προσανατολισµό του κτιρίου, τα δοµικά στοιχεία από τα οποία αυτός αποτελείται, δίνοντας για κάθε στοιχείο τις διαστάσεις του. Η γενική φιλοσοφία της συµπλήρωσης των δοµικών στοιχείων είναι η εξής: Στην πρώτη γραµµή συµπληρώνεται ολόκληρος ο προσανατολισµός δίνοντας σαν δοµικό στοιχείο το αντίστοιχο φύλλο τοιχοποιίας (π.χ. Φ1). Στις από κάτω γραµµές δίνονται όλα τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του (δοκάρια, ανοίγµατα, τοίχοι συροµένων κλπ) τα οποία αφαιρούνται αυτόµατα από την τοιχοποιία. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν αυτόµατα όλες οι επιφάνειες υπολογισµού και κατ επέκταση και ο συντελεστής kw (χωρίς τα ανοίγµατα) αλλά και ο συντελεστής k του επιπέδου (µε τα ανοίγµατα) για το σύνολο των προσανατολισµών του επιπέδου. Ανάλογη συµπλήρωση ισχύει και στην περίπτωση που ο προσανατολισµός διαιρείται σε 2 ή περισσότερα κοµµάτια (πχ. λόγω διαφορετικού τοίχου ή διαφορετικών υψών το καθένα), όπου κάτω από τις δύο αντίστοιχες τοιχοποιίες θα τοποθετηθούν τα στοιχεία τους που χρειάζεται να αφαιρεθούν. Όπως θα διαπιστώσει ο µελετητής µετά από την κατανόηση και εφαρµογή της παραπάνω τυποποίησης στην συµπλήρωση των δεδοµένων, ο τρόπος αυτός εξασφαλίζει α) ευκολία και ταχύτητα στην εισαγωγή των δεδοµένων, β) δεν απαιτεί κανέναν "χειρονακτικό" υπολογισµό, και γ) µπορεί να γίνει πολύ εύκολα ο έλεγχος των υπολογισµών. Μετά από τις αµέσως παρακάτω οδηγίες στις οποίες περιγράφεται µε λεπτοµέρεια η διαδικασία συµπλήρωσης στο φύλλο προσανατολισµού παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγµα συµπλήρωσης ενός τέτοιου φύλλου. Kάθε γραµµή ενός Φύλλου Προσανατολισµού αντιστοιχεί σε ένα δοµικό στοιχείο ενώ κάθε στήλη αναφέρεται στα στοιχεία που πρόκειται να συµπληρωθούν ή να προκύψουν αυτόµατα κατά τη διαδικασία συµπλήρωσης 12 4M

13 του φύλλου. Βοηθητικές οδηγίες για τη συµπλήρωση των στοιχείων αυτών εµφανίζονται στο κάτω µέρος του παραθύρου (status bar). Για κάθε γραµµή, πρώτα απ όλα να πρέπει να συµπληρωθεί η πρώτη στήλη που αναφέρεται σε κάποιο τύπο δοµικού στοιχείου. Oι δύο βασικές κατηγορίες δοµικών στοιχείων είναι τα φύλλα δοµικών στοιχείων (συµβολίζονται µε Φ) και τα ανοίγµατα (συµβολίζονται µε Α). Συµπληρώνοντας στην 1η στήλη κάποιο από τα φύλλα δοµικών στοιχείων ή κάποιο τυπικό άνοιγµα, συµπληρώνονται αυτόµατα στις αντίστοιχες στήλες τα ανάλογα δεδοµένα (ο συντελεστής k για το φύλλο Φ, οι διαστάσεις και ο συντελεστής k για το άνοιγµα Α). Για ευκολία, όλα τα φύλλα και τα όλα τα τυπικά ανοίγµατα εµφανίζονται στην οθόνη πιέζοντας F11 και F12 αντίστοιχα. Στη στήλη "αριθµός όµοιων επιφανειών" συµπληρώνεται αυτόµατα η τιµή 1, η οποία φυσικά µπορεί να αλλάξει όποτε θελήσει ο χρήστης. Προσοχή! Στην περίπτωση που επιθυµείται σχεδίαση της όψης (βλ. στην επόµενη παράγραφο) θα πρέπει ακόµα και µε όµοιες διαστάσεις στοιχεία, να δίνονται χωριστά ώστε να µην συµπέσουν το ένα πάνω στο άλλο. Aνακεφαλαιώνοντας, για κάθε γραµµή θα πρέπει να έχουν συµπληρωθεί τα παρακάτω στοιχεία: Είδος επιφάνειας: Συµπληρώνεται κάποιο δοµικό στοιχείο από τα Φύλλα δοµικών στοιχείων (π.χ. Φ1, Φ4 κλπ) ή κάποιο τυπικό άνοιγµα (π.χ. Α1, Α11 κλπ). Για ευκολία µε F1 και F2 µπορούµε να δούµε τα αντίστοιχα στοιχεία. Ένδειξη αφαιρούµενης επιφάνειας: Τα φύλλα συροµένων (Σ) και τα φύλλα που αναφέρονται σε Μπετόν (Μ) έχουν προκαθοριστεί σαν αφαιρούµενα (εµφανίζεται η ένδειξη Α στην 3η στήλη). Αυτό σηµαίνει ότι θα αφαιρεθούν από την τοιχοποιία κάτω από την οποία έχουν συµπληρωθεί. Για τα υπόλοιπα στοιχεία δεν εµφανίζεται η ένδειξη Α. Μήκος δοµικού στοιχείου (σε m). Yψος (ή πλάτος) δοµικού στοιχείου (σε m). Τυπικό Επίπεδο (Όροφος): Εφόσον µεταβούµε σε κάποιο επίπεδο που είναι κενό, δηλαδή δεν έχει οριστεί κανένας προσανατολισµός, το πρόγραµµα ρωτάει αυτόµατα αν πρόκειται για τυπικό επίπεδο, και θα πρέπει να απαντήσουµε µε Ναι ή µε Όχι. Στην πρώτη περίπτωση θα εµφανιστεί λίστα µε τα επίπεδα του κτιρίου από τα οποία µπορούµε να επιλέξουµε ένα επίπεδο ήδη συµπληρωµένο να ενηµερώσει τα φύλλα προσανατολισµού του άδειου επιπέδου. Τυπικός Προσανατολισµός: Το πρόγραµµα δίνει την δυνατότητα αντιγραφής οποιουδήποτε προσανατολισµού σε οποιονδήποτε άλλον (τυπικός προσανατολισµός), τόσο στο ίδιο επίπεδο όσο και σε διαφορετικά επίπεδα (πχ. ο χρήστης µπορεί να θέλει να αντιγράψει τον προσανατολισµό w1 του επιπέδου 2 στον προσανατολισµό w2 του επιπέδου 3). Αυτό γίνεται ως εξής: Μεταφερόµαστε αρχικά στο επίπεδο και προσανατολισµό που θέλουµε να αντιγράψουµε. ADAPT/FCALC-Win 13

14 Πιέζουµε τον συνδυασµό πλήκτρων <Ctrl>&<Ins> ή το εικονίδιο Copy στο menu. Μεταφερόµαστε στο επίπεδο και προσανατολισµό που θέλουµε να γίνει η αντιγραφή. Εννοείται ότι ο προσανατολισµός αυτός θα πρέπει να έχει οριστεί (όπως περιγράφηκε πιο πάνω, πιέζοντας <Ins> και δίνοντας την ονοµασία του). Αν δεν έχει οριστεί τον ορίζουµε. Πιέζουµε τον συνδυασµό πλήκτρων <Shift>&<Ins> ή το εικονίδιο Paste στο menu, οπότε βλέπουµε στο φύλλο προσανατολισµών να έχουν µεταφερθεί οι τιµές του φύλλου του προσανατολισµού που θέλαµε να αντιγράψουµε. Σηµειώσεις: Οι δυνατότητες εύκολης αντιγραφής επιπέδων και προσανατολισµών επιταχύνουν σηµαντικά την εισαγωγή των δεδοµένων της µελέτης, καθώς οι περιπτώσεις όµοιων ή σχεδόν όµοιων προσανατολισµών και κυρίως ορόφων συναντώνται αρκετά. Βάσει του Κανονισµού Θερµοµόνωσης, ο µελετητής µπορεί να ανάγει τις όψεις (προσανατολισµούς) ενός κτιρίου σε τέσσερις, έστω και αν αυτές είναι περισσότερες στην πράξη (πχ. πολλά σπασίµατα στην κάτοψη, πολυγωνικό περίγραµµα κάτοψης κλπ). Αρκεί να µην λάβει υπόψη του 2 φορές τον ίδιο προσανατολισµό ή τµήµα προσανατολισµού. Σε περίπτωση ορισµού των προσανατολισµών στις κατόψεις, το AutoFINE δίνει την ευχέρεια στον µελετητή να τους ορίσει µε όποιο τρόπο επιθυµεί (πχ. ανάπτυγµα τµηµάτων, όψεις που βλέπει ο παρατηρητής από τις 4 πλευρές κλπ). Φυσικά δεν υπάρχει περιορισµός στην περίπτωση που ο µελετητής επιθυµεί να ορίσει 5,6 ή και περισσότερους προσανατολισµούς Φύλλα προσανατολισµών - εδοµένα σχεδίασης Παράλληλα µε τη συµπλήρωση των απαραίτητων δοµικών στοιχείων σε κάθε φύλλο προσανατολισµού (τοίχων, δοκών, ανοιγµάτων, τοίχων συροµένων), ο µελετητής πρέπει να δώσει και µία σειρά στοιχείων σχεδίασης (η διαδικασία αυτή µπορεί να αποφευχθεί εφόσον ο µελετητής δεν επιθυµεί υπό κλίµακα σκαριφήµατα όψεων, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συµπληρώσει Μη αναλυτικά σκαριφήµατα όψεων στα Ειδικά Στοιχεία ). Πάντως, η σωστή συµπλήρωση των δεδοµένων σχεδίασης θα του εξασφαλίσει την ακριβή σχεδίαση-απεικόνιση των σκαριφηµάτων όψεων των προσανατολισµών και των κατόψεων των επιπέδων του κτιρίου. Τα δεδοµένα αυτά περιγράφονται στην συνέχεια: Σκαρίφηµα όψεων προσανατολισµών: Μέσα στο φύλλο προσανατολισµού (στις τελευταίες στήλες) ο χρήστης πρέπει να δώσει µία σειρά από πρόσθετα στοιχεία σχεδίασης για κάθε ένα δοµικό στοιχείο του προσανατολισµού, εφόσον θέλει να γίνουν αναλυτικά σκαριφήµατα όψεων. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να τα συµπληρώσει και στο αντίστοιχο παράθυρο που εµφανίζεται όταν 14 4M

15 πιέσουµε το πλήκτρο <F12> (από οποιαδήποτε στήλη της γραµµής που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο δοµικό στοιχείο). Ειδικότερα, η συντεταγµένη Χ της κάτω αριστερής γωνίας δεν είναι παρά η απόσταση του δοµικού στοιχείου από την αριστερή πλευρά της όψης, ενώ η συντεταγµένη Υ κάτω αριστερής γωνίας το ύψος που βρίσκεται το δοµικό στοιχείο, από τη βάση του προσανατολισµού πχ. για τα ανοίγµατα η ποδιά. (Θεωρούµε ότι η κάτω αριστερή γωνία του σκαριφήµατος προσανατολισµού έχει συντεταγµένες (Χ,Υ)=(0,0)). Με τα στοιχεία που έχουν συµπληρωθεί για τις διαστάσεις (µήκος, πλάτος) του δοµικού στοιχείου και µε τον προσδιορισµό των συντεταγµένων της κάτω αριστερής γωνίας του, αυτό τοποθετείται στην κατάλληλη θέση στον προσανατολισµό. Ανατρέχοντας στο πιο πάνω παράδειγµα, για τον τοίχο της πρώτης γραµµής δίνουµε (Χ,Υ)=(0,0). Για την αριστερή πόρτα (Α11) δίνουµε (Χ, Υ)=(1.85,0) και για τη δεξιά (Χ,Υ)=(4.15,0). Για το πάνω δοκάρι δίνουµε (0,2.65) και για τα τρία άλλα δίνουµε αντίστοιχα (0,0), (6.75,0) και (11.65,0). Για το παράθυρο δίνουµε (Χ,Υ)=(8.75,1.4). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει οποιαδήποτε στιγµή (πχ. κατά την διάρκεια της συµπλήρωσης των στοιχείων) στην οθόνη το σκαρίφηµα του συγκεκριµένου προσανατολισµού, πιέζοντας το πλήκτρο Σκαρίφηµα Προσανατολισµού το οποίο βρίσκεται στο κάτω µέρος του Φύλλου Προσανατολισµού. Θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι εκτός από παραλληλόγραµµα υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν και ορθογώνιες τριγωνικές επιφάνειες παρέχοντας την ευχέρεια σχεδίασης τριγωνικών τοιχοποιιών κάτω από ηµικλινείς στέγες ή άλλα τριγωνικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, στο παραπάνω παράθυρο χρήστης δηλώνει τρίγωνο (αριστερό ή δεξιό) και δίνει τις συντεταγµένες θέσης της ορθής γωνίας του τριγώνου. Αν θέλουµε να προσθέσουµε κοµµάτι τοιχοποιίας τριγωνικό στο παραπάνω παράδειγµα δίνουµε δύο ορθογώνιες τριγωνικές επιφάνειες, ένα αριστερό και ένα δεξιό τρίγωνο διαστάσεων 6m και 0.8m το κάθε ένα. Για το αριστερό τρίγωνο δίνουµε τα παρακάτω στοιχεία στο παράθυρο στοιχείων σχεδίασης: Συντεταγµένη Χ κάτω αριστερής γωνίας: 6 Συντεταγµένη Υ κάτω αριστερής γωνίας: 3 Τρίγωνο (1: ΝΑΙ 2: ΟΧΙ): 1 Αριστερό τρίγωνο (1: ΝΑΙ 2: ΟΧΙ): 1 Για το δεξιό τρίγωνο δίνουµε στην προκειµένη περίπτωση τα ίδια στοιχεία εκτός από το ότι συµπληρώνουµε 2 (δηλαδή ΟΧΙ αριστερό τρίγωνο). Ο χρήστης µπορεί να δει εύκολα τα αποτελέσµατα διαφόρων δοκιµών. ADAPT/FCALC-Win 15

16 Επιλογή µοτίβου διαγράµµισης : To πρόγραµµα µας δίνει την δυνατότητα να ορίσει τον τύπο της διαγράµµισης που θα χρησιµοποιηθεί για το κάθε δοµικό στοιχείο στην όψη του προσανατολισµού. Για να καθορίσουµε τον τύπο της διαγράµµισης πηγαίνουµε στο µενού Προσανατολισµοί και επιλέγουµε Επιλογή µοτίβου διαγράµµισης οπότε εµφανίζεται ο πιο κάτω διάλογος µε τον οποίο διαλέγουµε τον πως θα σχεδιάζεται ο κάθε τύπος δοµικού στοιχείου. Σχεδίαση κατόψεων: Για να σχεδιαστούν οι κατόψεις των ορόφων (επιπέδων) πρέπει να δοθούν σε κάθε προσανατολισµό του επιπέδου κάποια επιπλέον στοιχεία σχεδίασης. Συγκεκριµένα, σε κάθε φύλλο προσανατολισµού στο πάνω µέρος της οθόνης στη "ονοµασία προσανατολισµού" πιέζοντας <F4> (από οποιοδήποτε πεδίο µέσα στο φύλλο των προσανατολισµών) εµφανίζεται παράθυρο όπου συµπληρώνουµε την πολική γωνία του προσανατολισµού (0 µέχρι 360 µοίρες) και το µήκος του προσανατολισµού. Η πολική γωνία νοείται σε σχέση µε τον οριζόντιο άξονα (µε δεξιά κατεύθυνση), ενώ η αλληλουχία των προσανατολισµών έχει φορά ανάποδα µε τη φορά του ρολογιού. ηλαδή εάν ο πρώτος προσανατολισµός (W1) είναι ο κάτωοριζόντιος όπως βλέπουµε την κάτοψη αυτός θα έχει γωνία µηδέν, ο w2 που είναι προς τα δεξιά του W1 θα έχει γωνία πχ. 90 µοίρες εάν είναι κάθετος κλπ. Αφού δοθούν τα στοιχεία σχεδίασης κατόψεων για όλους τους προσανατολισµούς του επιπέδου, µε το πλήκτρο Σκαρίφηµα Κάτοψης 16 4M

17 σχεδιάζεται στην οθόνη η κάτοψη του επιπέδου στο οποίο βρισκόµαστε. Σηµειώνεται, ότι αν δεν έχουν δοθεί τουλάχιστον 2 προσανατολισµοί δεν σχεδιάζεται τίποτα στην οθόνη Φύλλα Προσανατολισµών - Παράδειγµα Για να γίνουν πιο κατανοητά όσα αναφέρθηκαν στις 2 προηγούµενες ενότητες, περιγράφεται ένα απλό παράδειγµα, θεωρώντας τον προσανατολισµό που φαίνεται στο σχήµα: Για τον προσανατολισµό αυτό θα πρέπει να συµπληρώσουµε στο φύλλο προσανατολισµού τις εξής διαστάσεις: Τοίχος: Μήκος Ύψος 3.00 Κάθε Υποστύλωµα: Μήκος 0.40 Ύψος 2.60 Κρέµαση: Μήκος Ύψος 0.40 Παράθυρο: Μήκος 1.20 Ύψος 1.20 (δηλ ) Πόρτα: Μήκος 1.00 Ύψος 2.10 Έχοντας δώσει τις παραπάνω διαστάσεις, οι υπολογισµοί έχουν πραγµατοποιηθεί, καθώς επίσης και το σκαρίφηµα εφόσον δεν το θέλουµε Αναλυτικά (σε µία τέτοια περίπτωση µάλιστα δίνουµε µία φορά το υποστύλωµα µε αριθµό όµοιων επιφανειών 3 στην αντίστοιχη στήλη). Εφόσον θέλουµε αναλυτικό σκαρίφηµα (υπό κλίµακα κλπ) τότε για τα πιο πάνω δοµικά στοιχεία θα πρέπει να δώσουµε τις εξής συντεταγµένες (όπου έχουµε µηδενικά δεν χρειάζεται να συµπληρώσουµε τίποτε αφού όλες οι αρχικές τιµές είναι µηδέν): Τοίχος (δεν χρειάζεται να δώσουµε συντεταγµένες) Αριστερό Υποστύλωµα: Χ=0.00 Υ=0.00 Μεσαίο Υποστύλωµα: Χ=5.00 Υ=0.00 εξιό Υποστύλωµα: Χ=9.60 Υ=0.00 Κρέµαση: Χ=0.00 Υ=2.60 ADAPT/FCALC-Win 17

18 Παράθυρο: Χ=2.20 Υ=0.80 Πόρτα: Χ=7.20 Υ=0.00 Ο χρήστης µπορεί µόνος του να επεκτείνει το παραπάνω παράδειγµα για να προσθέσει περισσότερα ανοίγµατα, για να προσθέσει και δεύτερο τύπο τοιχοποιίας (οπότε και θα πρέπει να του δώσει συντεταγµένη Χ=10.00 για να αποτελέσει συνέχεια του πρώτου) να δώσει τριγωνικά τµήµατα (πχ. για την κρέµαση) κλπ άπεδα-οροφές Συµπληρώνονται µε ανάλογο τρόπο όπως τα φύλλα προσανατολισµών, αλλά εδώ πρόκειται µόνο για µη αφαιρούµενα στοιχεία. Αν το δάπεδο είναι ενιαίο, (πχ. το φύλλο 9) ο µελετητής δεν έχει παρά να συµπληρώσει Φ9 στην πρώτη στήλη και τις διαστάσεις του δαπέδου (στην περίπτωση που δεν είναι ένα ορθογώνιο αλλά συνίσταται από συνδυασµό ορθογωνίων, το διασπά σε περισσότερα ορθογώνια). Ακόµα, εάν εξυπηρετεί µπορούµε να δώσουµε το εµβαδόν και απευθείας συµπληρώνοντάς το στην θέση του µήκους και δίνοντας πλάτος την µονάδα. Αν υπάρχουν ταυτόχρονα διάφοροι τύποι δαπέδων (πχ. και ξύλινο και µαρµάρινο) τότε προφανώς καθένα µε τις διαστάσεις του συµπληρώνεται χωριστά. Αντίστοιχες οδηγίες ισχύουν και για τις οροφές. εν έχει σηµασία αν πρώτα θα συµπληρωθούν τα δάπεδα ή οι οροφές. Προσοχή: Ο χρήστης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ο παράγοντας της προτελευταίας στήλης εξαρτάται από την γειτνίαση του δαπέδου ή της οροφής µε το εξωτερικό περιβάλλον. Βάσει του κανονισµού θερµοµόνωσης, ο παράγοντας αυτός παίρνει τις τιµές: 0.5 εάν το άπεδο του κελύφους του κτιρίου που θερµοµονώνεται εφάπτεται στο έδαφος ή σε υπόγειο (γενικά σε µη θερµαινόµενο χώρο) 1 εάν έχουµε άπεδο προς Πιλοτή 1 εάν έχουµε Οροφή που διαχωρίζει χώρους διαµονής του εξωτερικού αέρα προς τα πάνω ή επιφάνεια στέγης που θερµοµονώνεται. 0.8 εάν έχουµε Οροφή θερµοµονωµένη κάτω από στέγη που δεν έχει θερµοµονωθεί Τοίχοι ιαχωρισµού ΑΒ Τοίχοι διαχωρισµού ορίζονται από τον κανονισµό οι τοίχοι που συνορεύουν µε τµήµατα χαµηλής θερµοκρασίας (πχ. κλιµακοστάσια, χώροι αποθήκευσης). Επίσης, σε συνεχές σύστηµα δόµησης µεταξύ υφισταµένων κτιρίων και για όσο τµήµα βρίσκονται σε επαφή µε το νέο κτίριο οι διαχωρίζουσες επιφάνειες καταχωρούνται σαν τοίχοι διαχωρισµού ΑΒ. Οι τοίχοι αυτοί, εφόσον υπάρχουν στην µελέτη µας, συµπληρώνονται µε ανάλογο τρόπο όπως τα φύλλα προσανατολισµών, συγκεντρωµένοι όλοι στο παράθυρο Τοίχοι ιαχωρισµού. Αν υπάρχουν διαφορετικά είδη τοίχων ΑΒ, καθένα συµπληρώνεται χωριστά και από κάτω του τοποθετούνται τα ανοίγµατά του (που αφαιρούνται αυτόµατα) 18 4M

19 εφόσον φυσικά υπάρχουν. Υπενθυµίζεται τέλος, ότι εάν οι τοίχοι ΑΒ επαναλαµβάνονται σε πολλά επίπεδα (πχ. κλιµακοστάσιο) τότε συµπληρώνουµε τις διαστάσεις µία φορά και δίνουµε το πλήθος των επιπέδων που επαναλαµβάνονται στην στήλη Αριθµός Επιφανειών. Προσοχή! Ο τιµή της στήλης Παράγοντας είναι µονάδα και δεν πρέπει να αλλάξει διότι ο συντελεστής 0.5 που υπολογίζεται στους τοίχους ΑΒ λαµβάνεται υπόψη στον συνολικό συντελεστή k όλων των τοίχων ΑΒ (βλ. υπολογισµούς και εκτύπωση). Σηµείωση: πιο πάνω περιγράφηκε η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων στην γενική περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αναγνώριση προσανατολισµών από τις κατόψεις (εκδόσεις FINE-AutoFINE). Στην τελευταία περίπτωση το σύνολο σχεδόν των δεδοµένων µεταφέρεται αυτόµατα Συντελεστές Θερµοπερατότητας Κτιρίου Στο παράθυρο αυτό εµφανίζονται συγκεντρωµένες στην οθόνη όλες οι τιµές των συντελεστών Κw που προβλέπονται από τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης, όπως έχουν υπολογιστεί από το πρόγραµµα στην µελέτη µας. Αυτοί εµφανίζονται µε την ακόλουθη σειρά. Μέσος συντελεστής θερµοπερατότητας των εξωτερικών τοίχων κάθε ορόφου του κτιρίου Kw (<0.6 Kcal/m2hc): O χρήστης βλέπει στην πρώτη γραµµή τη επιτρεπόµενη τιµή του Kw για τους εξωτερικούς τοίχους (χωρίς τα ανοίγµατα) και από κάτω τις υπολογιζόµενες τιµές για κάθε όροφο και προσανατολισµό του κτιρίου. Μέσος συντελεστής Τοίχων ιαχωρισµού Kw (εφόσον υπάρχουν Τοίχοι ιαχωρισµού στην µελέτη µας) Μέσος συντελεστής θερµοπερατότητας των εξωτερικών τοίχων και ανοιγµάτων κάθε ορόφου του κτιρίου Kw(<1.6 Kcal/m2hc): O χρήστης βλέπει στην πρώτη γραµµή τη επιτρεπόµενη τιµή του Kw για τους εξωτερικούς τοίχους και τα ανοίγµατα, και από κάτω τις υπολογιζόµενες τιµές για κάθε όροφο του κτιρίου. Μέσος συντελεστής θερµοπερατότητας του κτιρίου Km: O χρήστης βλέπει τo επιτρεπόµενo Kmax, καθώς και το υπολογιζόµενο στην µελέτη. Συγκρίνουµε την τιµή του Km που υπολογίστηκε µε την τιµή του Kmax που προσδιορίστηκε. ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις: α) εάν Km Κmax, η θερµοµόνωση είναι αποδεκτή βάσει του κανονισµού θερµοµόνωσης. β) εάν το Km > Κmax, πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε τους συντελεστές θερµοπερατότητας k των διαφόρων δοµικών στοιχείων ή να µειώσουµε την επιφάνεια των ανοιγµάτων ή να µειώσουµε τον συντελεστή θερµοπερατότητάς τους (αυξάνοντας την µόνωση στις τοιχοποιίες-δάπεδα-οροφές ή επιλέγοντας διπλά τζάµια για τα ανοίγµατα). Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός, ότι το πρόγραµµα παρέχει και την δυνατότητα αυτόµατου προσδιορισµού των ADAPT/FCALC-Win 19

20 απαιτούµενων συντελεστών k µέσω της επιλογής Βελτιστοποίηση που θα δούµε πιο κάτω Μη αποδεκτοί Συντελεστές Θερµοπερατότητας Στο παράθυρο αυτό παρουσιάζονται -µε την ίδια σειρά που περιγράφηκε και στο προηγούµενο παράθυρο- οι συντελεστές που δεν είναι αποδεκτοί βάσει του Κανονισµού Θερµοµόνωσης. Αυτό γίνεται για να δει ο χρήστης που υπάρχει πρόβληµα, ώστε να ενεργήσει ανάλογα. Για παράδειγµα, εάν το Km για τους τοίχους χωρίς τα ανοίγµατα είναι µεγαλύτερο του 0.6 τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να µεγαλώσουµε την µόνωση σε κάποιους τοίχους. Εάν βρισκόµαστε κάτω από το όριο του 0.6 αλλά πάνω από το 1.6 (τοίχοι µαζί µε ανοίγµατα) τότε µπορούµε είτε να βάλουµε διπλά ανοίγµατα είτε να µεγαλώσουµε ξανά την µόνωση στους τοίχους, είτε να κάνουµε και τα δύο. Όλες αυτές οι ενέργειες µπορούν να αποφευχθούν µε την βοήθεια της Βελτιστοποίησης, επιλογής που αναθέτει στο πρόγραµµα να βρει αυτόµατα την οικονοµικότερη λύση. Βελτιστοποίηση: Πιέζοντας από το κεντρικό menu του προγράµµατος το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην Βελτιστοποίηση υπολογίζεται αυτόµατα ο συνδυασµός εκείνων των µονωτικών που αντιστοιχεί στο ελάχιστο κόστος και ικανοποιεί τα όρια του κανονισµού, δηλαδή εντοπίζεται η βέλτιστη οικονοµοτεχνική λύση. Για τον σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη το ελάχιστο πάχος, µέγιστο πάχος και βήµα µεταβολής του µονωτικού υλικού που έχει δοθεί για το µονωτικό στο αντίστοιχο δοµικό στοιχείο (βλ. οµικά Στοιχεία). Η βέλτιστη λύση προτείνεται στον χρήστη, ο οποίος µπορεί να την επιλέξει, οπότε γίνεται αντίστοιχη ενηµέρωση των παχών µονωτικού στα δοµικά στοιχεία, ή να την απορρίψει, µέσω σχετικής επιλογής, επιλέγοντας τα πάχη που αντιστοιχούν στα δοµικά στοιχεία. Προσοχή! Πριν από την εκτέλεση της εντολής Βελτιστοποίηση, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι σε κάθε δοµικό στοιχείο έχουν οριστεί ελάχιστα και µέγιστα πάχη µόνωσης, καθώς και το βήµα µεταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραµµα µπορεί να "ψάχνει" για ώρα αφού οι ενδιάµεσες λύσεις είναι πρακτικά απεριόριστες. Σηµείωση: Η βελτιστοποίηση τροποποιεί τον συντελεστή θερµοπερατότητας k µόνο των δοµικών στοιχείων και όχι των ανοιγµάτων (θεωρεί ότι η επιλογή µονών ή διπλών ανοιγµάτων είναι επιλογή του µελετητή). Έτσι, µπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ο χρήστης µόνος του το k των ανοιγµάτων προκειµένου να πιάσει το επιθυµητό Km. 20 4M

21 2.4.6 Προµέτρηση Υλικών Παρουσιάζεται αναλυτική κατάσταση µε τα µονωτικά υλικά και τα ανοίγµατα που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη, τα επιµέρους κόστη τους και το συνολικό κόστος τους. Ισχύουν οι δυνατότητες επεξεργασίας που περιγράφονται στην ενότητα γενικά για την Προµέτρηση και την Κοστολόγηση Παραδοχές Αναγράφεται το κείµενο των γενικών παραδοχών του τεύχους της µελέτης (σύνοψη κανονισµού), το οποίο µπορεί να συµπεριληφθεί στην εκτύπωση της µελέτης εφόσον το έχουµε επιλέξει στα "Περιεχόµενα Εκτυπώσεων". Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει και να επιλέξει δικά του πρότυπα, καθώς επίσης και να τα επεξεργαστεί µε τον κειµενογράφο του πακέτου, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα Σηµείωση: Τα αρχεία προτύπων παραδοχών βρίσκονται στην περιοχή 4M\CALC\ΜΟΝΟ\ µε ονοµασίες MOΝΟPR01.RTF, MOΝΟPR02.RTF κ.ο.κ., ενώ οι περιγραφές των προτύπων βρίσκονται στο αρχείο ΜΟΝOPR.LST Eξώφυλλο (τεύχους µελέτης) Το παράθυρο Εξώφυλλο αποτελεί την πρώτη σελίδα εκτύπωσης της µελέτης (cover page) και το πρόγραµµα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει από µία οµάδα διαφορετικών τύπων εξώφυλλων, ή ακόµα και να δηµιουργήσει το δικό του εξώφυλλο, όπως ακριβώς το επιθυµεί (βλ. ενότητα 1.3.4). Σηµειώσεις: Τα αρχεία εξώφυλλων βρίσκονται στην περιοχή 4M\CALC\ΜΟΝΟ\ µε ονοµασίες MOΝΟCP01.RTF, MOΝΟCP02.RTF κ.ο.κ., ενώ οι περιγραφές των προτύπων στο αρχείο ΜΟΝOCP.LST. 2.5 Βιβλιοθήκες Οι Βιβλιοθήκες της εφαρµογής της Θερµοµόνωσης περιλαµβάνουν οµικά Υλικά, οµικά Στοιχεία, Ανοίγµατα και Πόλεις. Οι βιβλιοθήκες είναι ανοιχτές σε ενηµέρωση από τον χρήστη ο οποίος µπορεί να τις τροποποιήσει σύµφωνα µε την επιθυµία του ή και να προσθέσει νέα δεδοµένα οµικά Υλικά ADAPT/FCALC-Win 21

22 Η βιβλιοθήκη αυτή περιλαµβάνει κατάλογο Υλικών, από τα οποία συντίθενται τα οµικά Στοιχεία. Τέτοια Υλικά είναι για παράδειγµα το επίχρισµα, το τούβλο, η µόνωση, το ξύλο κ.α. Κάθε υλικό ορίζεται από την περιγραφή του, την πυκνότητά του, τον συντελεστή λ και τον τύπο της διαγράµµισης (pattern). Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή στον χρήστη για να την τροποποιήσει ή και να ορίσει νέα Υλικά, µε τα χαρακτηριστικά που επιθυµεί Patterns (τύποι διαγράµµισης) H επιλογή pattern γίνεται µε την βοήθεια του διπλανού πίνακα που εµφανίζεται επιλέγοντας Patterns Θερµοµόνωσης. Αυτός περιλαµβάνει τους δυνατούς τύπους διαγράµµισης που µπορεί να επιλέξει ο χρήστης µέσα στην βιβλιοθήκη των δοµικών υλικών οµικά Στοιχεία Η βιβλιοθήκη οµικών Στοιχείων περιλαµβάνει ένα κατάλογο από οµικά Στοιχεία τα οποία, όπως είδαµε και πιο πάνω, µπορεί να επιλέξει ο χρήστης στην µελέτη του και να τα τροποποιήσει όπως επιθυµεί. Η λίστα περιέχει µία σειρά από τα δοµικά στοιχεία που συναντάει κανείς πιο συχνά και επιλέγοντας ένα από αυτά οδηγούµαστε σε παράθυρο της γνωστής µορφής. Ισχύουν και εδώ όλες οι δυνατότητες που περιγράφηκαν πιο πάνω µε την διαφορά ότι εδώ οι αλλαγές είναι µόνιµες, δηλαδή δεν αναφέρονται σε κάποια µελέτη όπως στα Στοιχεία -> οµικά Ανοίγµατα Περιέχονται διάφοροι τύποι ανοιγµάτων καθένας από τους οποίους χαρακτηρίζεται µε συγκεκριµένο συντελεστή θερµοπερατότητας και κόστος. 22 4M

23 2.5.5 Ζώνες Θερµοµόνωσης (Πόλεις) Περιέχεται κατάλογος µε τις κυριότερες ελληνικές πόλεις και τις ζώνες θερµοµόνωσης στις οποίες ανήκουν (Α, Β, ή Γ), σύµφωνα µε τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης. Ο χρήστης µπορεί να προσθέσει και άλλες πόλεις εάν το επιθυµεί, συµβουλευόµενος τον χάρτη των ζωνών που φαίνεται παρακάτω. 2.6 Βοήθεια (Ηelp) Η επιλογή αυτή µας εµπεριέχει µια σειρά από υποεπιλογές που έχουν σκοπό την υποστήριξη του χρήστη στην εκµάθηση του προγράµµατος Θερµοµόνωσης µε διάφορα µέσα (βλ. ενότητα 1.3.6). Ανακεφαλαιώνοντας σε συντοµία έχουµε: Περιεχόµενα και Ευρετήριο: Πρόκειται για την κλασσική βοήθεια (help) των windows στην σύγχρονη µορφή html (links, αναζήτηση όπως στο internet κλπ). Με την βοήθεια των Περιεχοµένων (Contents) και του Ευρετηρίου (Index) µε λέξεις κλειδιά, καθώς επίσης και των διαφόρων ιασυνδέσεων και ADAPT/FCALC-Win 23

24 Παραποµπών µέσα στα κείµενα της βοήθειας (hypertext links), ο χρήστης µπορεί να εντοπίσει ακριβώς το θέµα που τον ενδιαφέρει και να λύσει την απορία του. Σύνδεση µε web 4Μ: Εφόσον υπάρχει σύνδεση µε internet, η επιλογή αυτή µας µεταφέρει αυτόµατα στο web site της 4Μ. Αποστολή Με την αποστολή ο χρήστης µπορεί να στείλει στο τµήµα υποστήριξης της εταιρείας, σε ελεύθερη µορφή. Ερώτηση µε Με την "Ερώτηση µε " εµφανίζεται το τυποποιηµένο έντυπο ερωτήσεων του web site 4Μ, στο οποίο ο χρήστης µπορεί να στείλει µε τυποποιηµένο τρόπο το πρόβληµα ή την παρατήρησή του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρουσιάζεται. Εγγραφή on line: Με την "Εγγραφή On Line" (on line registration) ο νέος πελάτης έχει την δυνατότητα να στείλει τα στοιχεία του προκειµένου να καταχωρηθούν στην Βάση της εταιρείας. Ερωτήσεις-Απαντήσεις: Με τις "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δει τις Απαντήσεις στις συνηθέστερες Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions-FAQ) στο πρόγραµµα που χρησιµοποιεί. Αναβάθµιση on line: Με την "Αναβάθµιση On Line", που είναι µια πολύ σηµαντική επιλογή, ο χρήστης έχει την δυνατότητα κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, να "κατεβάζει" (µε download) την τελευταία έκδοση (release) της παρούσας εφαρµογής (και των υπόλοιπων). Τεχνικές Εκθέσεις web: Με τις "Τεχνικές Εκθέσεις Web" ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εµπλουτίζει τις τεχνικές εκθέσεις των εφαρµογών του "κατεβάζοντάς τις" (µε download) στον σκληρό του δίσκο. Υποδείγµατα µελετών web: Εδώ ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κατεβάζει (µε download) από το site της 4Μ συγκεκριµένα υποδείγµατα µελετών, για να διευκολυνθεί κατά την εκµάθηση του προγράµµατος. Περί: Εµφανίζεται η οθόνη "Περί" (about) στην οποία φαίνεται η ακριβής έκδοση που κατέχει ο χρήστης. Σηµείωση: Περισσότερες λεπτοµέρειες για τον ισχύοντα Κανονισµό Θερµοµόνωσης µπορεί να βρει κανείς στον ίδιο τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης (ΦΕΚ 362/4.7.79) καθώς και στις Οδηγίες Υπουργείου ηµοσίων Έργων για την σύνταξη των µελετών θερµοµόνωσης (19/9/78 Α.Π /476). Σηµειώνεται τέλος, ότι κατά το τελευταίο διάστηµα ο Κανονισµός είναι υπό αναθεώρηση και έτσι είναι πιθανό να αλλάξει. 24 4M

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο :

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ Πόλη : ΛΑΓΚΑ ΑΣ Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις : ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -1- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη είναι σύµφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο :

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Είδος Κτιρίου : ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ιδιοκτησία : ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πόλη : Αθήνα Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : Ζώνη : Β Παρατηρήσεις : : -1- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη είναι σύμφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση Αρχική σελίδα Με την εισαγωγή σας στο λογισμικό ανταλλαγών (Cyclos), βρίσκεστε στην αρχική σελίδα, µέσω της οποίας μπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και πληροφορίες για το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Πρόσθετα 5 1.1. Γλώσσες 5 1.2. Παράμετροι 6 1.3. Προμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Άνοιγµα υπάρχουσας εικόνας - Μενού Αρχείο επιλογή Άνοιγµα. Ανοίγει το παράθυρο «Άνοιγµα». - Από την αναδιπλούµενη λίστα «Αρχεία τύπου:» επιλέγουµε τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA. ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA. Το βιβλίο παγίων αν και είναι µέσα στις επιλογές του προγράµµατος, των Εσόδων-Εξόδων ή της Γενικής Λογιστικής, της σουίτας εφαρµογών CALCULUS, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή EXTRA. ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Εφαρµογή EXTRA. ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών Εφαρµογή EXTRA ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Φορτία Κλιματισμού

4.1 Φορτία Κλιματισμού 4.1 Φορτία Κλιματισμού Καλώντας το πρόγραμμα βλέπουμε στην οθόνη το κεντρικό menu με τις ομάδες επιλογών «Αρχεία», «Στοιχεία», «Παράθυρα», «Βιβλιοθήκες» και «Βοήθεια". 4.1.1 Αρχεία Η επιλογή "Αρχεία" περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video Σύντοµες οδηγίες Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Πλήκτρα που θα χρησιµοποιήσουµε...3 Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων...4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. Είδος Κτιρίου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ιδιοκτησία : ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πόλη

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. Είδος Κτιρίου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ιδιοκτησία : ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πόλη ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ιδιοκτησία : ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πόλη : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Οδός Αριθμός : ΔΟΜΝΙΣΤΑ, Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Υψόμετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραµµα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή του PowerPoint µπορεί να έχει ως στόχο να διδάξει, να εξηγήσει ή και να πείσει. Ό,τι φτιάχνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Version X. Οδηγίες χρήσης

Version X. Οδηγίες χρήσης Version 1.0.1.X Οδηγίες χρήσης Πρόλογος Η εφαρµογή CallReceiver σχεδιάστηκε για την υποστήριξη ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων, όσον αφορά στις τηλεφωνικές κλήσεις που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ).

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Version 1.0.1 Τι είναι. Με την λειτουργία αυτή εικόνες τύπου BMP είναι δυνατόν να εισαχθούν μέσα σε οποιαδήποτε αρχείο και να υποστούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE.

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Σκοπός Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Δημιουργία Νέας Μελέτης. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Διαδικασία wblock. Καθορισμός Κτιρίου. Σχεδίαση του δικτύου, μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.............................. 5 Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.............................. 6 Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Έτος Ετήσιος ιακινηθέντα Μερίδιο Τζίρος Κεφάλαια Αγοράς

Έτος Ετήσιος ιακινηθέντα Μερίδιο Τζίρος Κεφάλαια Αγοράς Σ αυτό το εργαστήριο θα ασχοληθούµε µε την κατασκευή και µορφοποίηση ενός συγκεκριµένου διαγράµµατος που θα απεικονίζει γραφικά κάποια αριθµητικά δεδοµένα ενός φύλλου εργασίας. Κυρίως όµως θα περιγράψουµε

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 1 Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 Έργο: Νέα διώροφη κατοικία Η μελέτη συντάχθηκε με βάση το ΦΕΚ 362/4.7.79 καί θα εφαρμοσθεί στην κατασκευή με την επίβλεψή μου.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word)

Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word) Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word) Στο περιβάλλον εργασίας του επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word εκτελούμε τις παρακάτω λειτουργίες: 1) Δημιουργία Νέου Εγγράφου: Η Δημιουργία ενός Νέου Εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 1. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 1.1 Πρόσθετα 5 I. Γλώσσες 5 II. Παράμετροι 6 III. Προμέτρηση 8 IV. Εκτυπώσεις 10 V. Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 1 Το Πρόγραµµα winπυρο που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Κλίµακες σχεδίασης και κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων

1.4 Κλίµακες σχεδίασης και κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων 1.4 Κλίµακες σχεδίασης και κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων 1.4.1 Κλίµακες σχεδίασης Στο µηχανολογικό σχέδιο είναι επιθυµητό να σχεδιάζεται ένα αντικείµενο σε φυσικό µέγεθος, γιατί έτσι παρουσιάζεται η αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας

Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας 1. 3.1.2.1. Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας 2. Πλήρης οθόνη Εάν επιθυμείτε να εργάζεστε σε ένα έγγραφο, το οποίο δε θα εμφανίζει τη γραμμή μενού, τις γραμμές εργαλείων και αντικειμένων ή τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον...

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... Περιεχόμενα Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... 111 Πρόλογος Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Ταυτότητα (α+β) 2» 1. Αποκρύπτουµε τους άξονες και το παράθυρο άλγεβρας: Παράθυρο προβολή

Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Ταυτότητα (α+β) 2» 1. Αποκρύπτουµε τους άξονες και το παράθυρο άλγεβρας: Παράθυρο προβολή Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Ταυτότητα (α+β) 2» 1. Αποκρύπτουµε τους άξονες και το παράθυρο άλγεβρας: Παράθυρο προβολή απο-επιλέγουµε άξονες και άλγεβρα 2. Από το εργαλείο κατασκευής πολυγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MySQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MySQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. α) pbrush β) brush γ) pbush δ) pbrus. α) ctrl + enter β) ctrl + esc γ) alt + ctrl δ) alt + enter

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. α) pbrush β) brush γ) pbush δ) pbrus. α) ctrl + enter β) ctrl + esc γ) alt + ctrl δ) alt + enter ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Με ποιο τρόπο µπορούµε να ενεργοποιήσουµε µια εφαρµογή σε εικονίδιο: α) ιπλό κλικ β) Απλό κλικ και Enter γ) Το α και β δ) Τίποτα από τα παραπάνω 2. Για να ενεργοποιήσω το πρόγραµµα της

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; Βήμα 1: Αναγνωρίζουμε σταδιακά όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου ξεκινώντας. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης µαθηµάτων των φοιτητών/τριών του Π.Τ..Ε. Βήµα 1 ο ) Κάθε φοιτητής / τρια πρέπει να αποκτήσει λογαριασ

Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης µαθηµάτων των φοιτητών/τριών του Π.Τ..Ε. Βήµα 1 ο ) Κάθε φοιτητής / τρια πρέπει να αποκτήσει λογαριασ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Οδηγίες απόκτησης και χρήσης ιδρυµατικού λογαριασµού: 1) Για να αποκτήσετε Ιδρυµατικό Λογαριασµό θα πρέπει να παραλάβετε από

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26-2-2010 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Εµφάνιση λίστας µε αποθηκευµένες αιτήσεις ή προσφορές Αλλαγή του username και password και άλλων στοιχείων Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Ε. Μ. Π. Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Η 3 Σύνταξη φυλλαδίου οδηγιών: Π. Γκατσόπουλος, Φ. Μπουγιατιώτη 1 Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!!

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!! ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗΧΗΜΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ COMSOLMULTIPHYSICS ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) Ο :) ΜΕΤΑΦΟΡΑ)ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ)ΣΕ)ΑΓΩΓΟ) ΚΥΚΛΙΚΗΣ)ΔΙΑΤΟΜΗΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗΚΟΡΩΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» Η εκκίνηση του Εικονικού εργαστηρίου Χηµείας «IrYdium Chemistry Lab» γίνεται µε διπλό κλικ στο αρχείο «VLab.exe». Κατόπιν επιλέγετε το µενού Αρχείο > Άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32 Πρόγραμμα Print2PDF (Εκτύπωση κειμένου και εικόνων σε αρχεία PDF) Πρόλογος Η εφαρμογή Print2PDF (Print to PDF Εκτύπωση σε αρχεία PDF) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το δικό σας κείμενο πάνω σε ένα έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KOSTOLOGOS  Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 8-10 Νοεµβρίου 2010 1 1. PowerPoint. Ενας επεξεργαστής παρουσιάσεων. Το PowerPoint είναι ένα πρόγραµµα, ίσως όχι τόσο

Διαβάστε περισσότερα