2. Θερµοµόνωση. 2.1 Αρχεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Θερµοµόνωση. 2.1 Αρχεία"

Transcript

1 2. Θερµοµόνωση Το πρόγραµµα της Θερµοµόνωσης εκτελείται µε διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο και µετά από λίγο εµφανίζεται το παράθυρο µε το κεντρικό menu: Παρατηρούµε, ότι οι επιλογές του βασικού menu χωρίζονται στις οµάδες "Αρχεία", "Στοιχεία", "Εµφάνιση", Παράθυρα", "Βιβλιοθήκες" και "Βοήθεια", που περιγράφονται πιο κάτω µε τις διάφορες υποεπιλογές τους. 2.1 Αρχεία Η επιλογή "Αρχεία" περιλαµβάνει υποεπιλογές που ισχύουν σε κάθε εφαρµογή και περιγράφηκαν αναλυτικά στην ενότητα ADAPT/FCALC-Win 1

2 Ανακεφαλαιώνοντάς τις σε συντοµία, έχουµε: Nέα Μελέτη: Συµπληρώνουµε το όνοµα της µελέτης µε το οποίο θέλουµε να αποθηκεύεται σε αρχείο. Επιλογή Μελέτης: Εµφανίζεται παράθυρο από το οποίο επιλέγουµε το αρχείο της (υπάρχουσας) µελέτης που θέλουµε να φορτώσουµε. Προσοχή! Εφόσον δεν ορίσουµε νέα Μελέτη ούτε επιλέξουµε υπάρχουσα, τότε το πρόγραµµα θεωρεί αυτόµατα ότι εργαζόµαστε στην µελέτη µε ονοµασία NONAME. Αν τυχόν έχουµε συµπληρώσει στοιχεία στην µελέτη NONAME και θέλουµε να την αποθηκεύσουµε µε άλλο όνοµα, αυτό είναι δυνατό µε την βοήθεια της επιλογής Αποθήκευση Ως, όπου θα µας ζητηθεί το όνοµα µε το οποίο θέλουµε να ονοµάσουµε την µελέτη. Eνηµέρωση από Σχέδιο: Ενηµερώνονται τα φύλλα υπολογισµών της µελέτης στην περίπτωση συνεργασίας µε το πακέτο AutoFINE. Προσοχή! Εάν κάνουµε «Ενηµέρωση από Σχέδιο» θα σβηστούν τα υπάρχοντα δεδοµένα και θα δηµιουργηθούν νέα µε βάση την αναγνώριση από τις κατόψεις (στην περίπτωση που δουλεύουµε µε Fine/AutoFINE). Αποθήκευση Μελέτης (Save): Aποθηκεύεται η µελέτη που δουλεύουµε στον δίσκο (µε το όνοµα που της έχει δοθεί). Αποθήκευση Ως (Save as): Αποθηκεύεται η µελέτη που δουλεύουµε σε διαφορετικό αρχείο µε το νέο όνοµα που δίνουµε. Ανάκτηση Προτύπου: Εµφανίζεται στην οθόνη µας το πρότυπο που έχει καταχωρηθεί. Aποθήκευση Ως Πρότυπο: Καταχωρούµε δικό µας Πρότυπο, αυτό που υπάρχει στην οθόνη µας εκείνη την στιγµή. Πρότυπα Εκτύπωσης: Οδηγούµαστε στο παράθυρο διαχείρισης προτύπων εκτύπωσης. Εκτύπωση: Εκτυπώνεται το τεύχος της µελέτης σύµφωνα µε τις επιλογές που έχουν γίνει στα "Περιεχόµενα Εκτύπωσης" και τις "Παραµέτρους Εκτύπωσης" και µε το αποτέλεσµα (output) που παρουσιάζεται στην προεκτύπωση. Περιεχόµενα Εκτύπωσης: Eπιλέγουµε τα περιεχόµενα της µελέτης που θέλουµε να εκτυπωθούν, που για την Θερµοµόνωση συνίστανται από το Εξώφυλλο, τις Παραδοχές, τα Στοιχεία Κτιρίου, τα Φύλλα οµικών Στοιχείων, τα Φύλλα Προσανατολισµών, τα Φύλλα Επιπέδων, το Φύλλο Τοίχων ιαχωρισµού (εφόσον υπάρχει) και το Φύλλο Κτιρίου. 2 4M

3 Παράµετροι Εκτύπωσης: Στο παράθυρο που εµφανίζεται µπορούµε να ορίσουµε επιθυµητές προδιαγραφές εκτύπωσης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ενότητα Προεκτύπωση: Εµφανίζει στην οθόνη µας το πλήρες τεύχος της µελέτης, όπως ακριβώς θα εκτυπωθεί, σελίδα-σελίδα. ηµιουργία Αρχείου Ascii: ηµιουργείται Αρχείο Ascii (Text Αρχείο) µε τα περιεχόµενα της µελέτης (µέσα στο directory της µελέτης µε ονοµασία ΜΟΝΟ.TXT). ηµιουργία Αρχείου Rtf: ηµιουργείται Αρχείο Rtf µε τα περιεχόµενα της µελέτης (µέσα στο directory της µελέτης µε ονοµασία ΜΟΝΟ.RTF). Έξοδος: Eξοδος από την εφαρµογή της Θερµοµόνωσης. 2.2 Στοιχεία Πρόκειται για τα βασικά δεδοµένα της µελέτης και χωρίζονται στα γενικά στοιχεία (επικεφαλίδες της µελέτης), στα ειδικά στοιχεία του κτιρίου, στα οµικά στοιχεία και στα τυπικά ανοίγµατα του κτιρίου Μελέτης Τα Στοιχεία Μελέτης αναφέρονται σε γενικά στοιχεία τίτλων και επικεφαλίδων, που αφορούν την ταυτότητα του έργου. Aνάµεσα στα Γενικά Στοιχεία περιλαµβάνεται και η γεωγραφική ζώνη (Α, Β ή Γ) βάσει του Κανονισµού Θερµοµόνωσης, όπου πιέζοντας F11 υπάρχει δυνατότητα επιλογής από την βιβλιοθήκη της πόλης, οπότε ενηµερώνεται αυτόµατα και η ζώνη. Φυσικά, µπορούµε να πληκτρολογήσουµε απευθείας τόσο το όνοµα της πόλης, όσο και την ζώνη. Για ευκολία του µελετητή, στην ενότητα (Βιβλιοθήκες) παρατίθεται ο χάρτης της Ελλάδας ο οποίος εµπεριέχεται στον Κανονισµό Θερµοµόνωσης Ειδικά ADAPT/FCALC-Win 3

4 Όπως φαίνεται και στο παράθυρο που εµφανίζεται, τα Ειδικά Στοιχεία αναφέρονται κυρίως στις επιφάνειες ανά κατηγορία (σε m 2 ) και στον όγκο του κτιρίου (σε m 3 ). Οι επιφάνειες αυτές υπολογίζονται αυτόµατα από τα δεδοµένα των προσανατολισµών. πιο Συγκεκριµένα, πρόκειται για τις επιφάνειες: Εξωτερικών Τοίχων (FN) Ανοιγµάτων (FF) Οροφών (Fd) απέδων (Fg) Οροφής Πιλοτής (Fdl) Τοίχων ιαχωρισµού (Fab) Ολική Εξωτερική Επιφάνεια (F) Ο όγκος θα πρέπει να συµπληρωθεί από τον χρήστη. Εφόσον ο όγκος είναι συµπληρωµένος και έχουµε καταχωρήσει τους προσανατολισµούς στα φύλλα προσανατολισµών, τότε υπολογίζεται αυτόµατα και ο λόγος F/V ο οποίος και εµφανίζεται στα Ειδικά Στοιχεία και κατ επέκταση και το µέγιστο επιτρεπόµενο k (kmax). Προσοχή! Ο όγκος V που θα συµπληρωθεί είναι ο όγκος που περικλείει το κέλυφος του κτιρίου που θα θερµοµονωθεί, και που δεν ταυτίζεται κατά ανάγκη µε τον συνολικό όγκο του κτιρίου. Ακόµα, ο όγκος V καλό είναι να συµφωνεί µε τους όγκους που έχει αναγράψει ο Αρχιτέκτονας στα σχέδια. Τέλος, στα Ειδικά Στοιχεία δίνεται ο αριθµός των επιπέδων (ορόφων) του κτιρίου που πρόκειται να θερµοµονωθούν, το τυπικό ύψος επιπέδου, καθώς και ο τρόπος παραγωγής των σκαριφηµάτων των όψεων. Έτσι, εάν µεν επιλέξουµε Αναλυτικά Σκαριφήµατα Όψεων είµαστε αναγκασµένοι να ορίσουµε τις συντεταγµένες χ, ψ της θέσης των ανοιγµάτων σε κάθε προσανατολισµό. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραµµα θα µας σχεδιάσει τα σκαριφήµατα των όψεων χωρίς την απαίτηση συµπλήρωσης των συντεταγµένων, αλλά στα σκαριφήµατα αυτά δεν θα σχεδιάζονται τα µπετά και οι κολώνες παρά µόνο τα ανοίγµατα τα οποία θα τοποθετούνται από την αρχή του τοίχου µε την σειρά που έχουν δοθεί στο φύλλο υπολογισµού (σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο χρήστης στα Τυπικά Ανοίγµατα τα παράθυρα να δοθούν από Α1-Α10 και οι πόρτες από Α11-Α16 για να σχεδιάζονται σαν παράθυρα και σαν πόρτες αντίστοιχα). Τέλος υπάρχει εδώ και µία τρίτη επιλογή, να µην σχεδιαστούν καθόλου τα σκαριφήµατα των όψεων. 4 4M

5 Σηµείωση: Σε περίπτωση προσθηκών σε κτίρια, ο υπολογισµός γίνεται κατά περίπτωση ως ακολούθως: α) Προσθήκη χώρων λειτουργικά ανεξάρτητων προς το προϋπάρχον κτίριο, πχ. προσθήκη ορόφου, πλευρικού κτίσµατος στον ίδιο όροφο κλπ. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός γίνεται µόνο για τον προστιθέµενο όγκο µε την ίδια µεθοδολογία που γίνεται ο υπολογισµός για νέο κτίριο ευρισκόµενο σε επαφή µε τα όµορα προϋπάρχοντα κτίρια. β) Προσθήκη χώρων λειτουργικά εξαρτηµένων προς το προϋπάρχον κτίριο, πχ. προσθήκη δωµατίου. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός µπορεί να γίνει κατ επιλογή είτε όπως στην περίπτωση (α), είτε να θεωρηθεί ότι το κτίριο πληρεί ή θα πληρεί στο µέλλον (ανακατασκευή, επισκευή κλπ) τα κατώτερα όρια θερµικών απωλειών, και ο υπολογισµός του Km να γίνει για το σύνολο του κτιρίου, δηλαδή προϋπάρχον συν προσθήκη οµικά Με την επιλογή αυτή, εµφανίζεται κατάλογος µε τα φύλλα δοµικών στοιχείων της µελέτης. Στην αρχή κάθε νέας µελέτης, o κατάλογος αυτός είναι κενός. Ο χρήστης µπορεί να ξεκινήσει να καταχωρήσει από µόνος του ένα δοµικό στοιχείο µε το πλήκτρο F3, ή να επιλέξει έτοιµα δοµικά στοιχεία από τη βιβλιοθήκη πιέζοντας F11 (οπότε εµφανίζεται ο κατάλογος δοµικών στοιχείων της βιβλιοθήκης) από τον οποίο µπορεί να γίνει επιλογή του επιθυµητού δοµικού στοιχείου. Έχοντας φέρει στον κατάλογο της µελέτης µας ένα δοµικό στοιχείο από την βιβλιοθήκη, µπορούµε στην συνέχεια να το επεξεργαστούµε και να το τροποποιήσουµε όπως θέλουµε, χωρίς οι αλλαγές αυτές να επηρεάζουν τα στοιχεία των βιβλιοθηκών. Αυτή η ευκολία χρειάζεται στην θερµοµόνωση διότι συνήθως τα πάχη των µονωτικών µπορούν να αλλάζουν από µελέτη σε µελέτη. Για να εµφανίζουµε το φύλλο του δοµικού στοιχείου που φέραµε στον κατάλογό µας θα πρέπει να µεταφερθούµε επάνω του και να πιέσουµε το πλήκτρο F3. ADAPT/FCALC-Win 5

6 Όπως φαίνεται στο επάνω µέρος του φύλλου αυτού, κάθε δοµικό στοιχείο χαρακτηρίζεται από την περιγραφή του, τον τύπο κατασκευής του (απλή περιγραφή) και το είδος του στοιχείου στο οποίο ανήκει. Οι δυνατές επιλογές σε ότι αφορά το είδος, είναι έξι: Τοιχοποιία Μπετόν Συρόµενα άπεδο Οροφή Πιλοτή Προσοχή! Η χρησιµότητα των παραπάνω ειδών στοιχείων είναι πολλαπλή: Πρώτα απ όλα, ανάλογα µε την κατηγορία γίνεται αυτόµατα η άθροιση των εµβαδών δαπέδων, οροφών και πιλοτής στα Ειδικά Στοιχεία που είδαµε πιο πάνω, ενώ επίσης οι αφαιρούµενες επιφάνειες (πχ. τα Συρόµενα) αφαιρούνται αυτόµατα από τις αντίστοιχες τοιχοποιίες. Επιπλέον, οι κατηγορίες παίζουν ρόλο και στη σχεδίαση (τρόπος διαγράµµισης στις όψεις). Για όλους αυτούς τους λόγους, ο χρήστης θα πρέπει να προσέχει να συµπληρώνει οπωσδήποτε την σωστή ένδειξη στην περίπτωση που προσθέσει ή τροποποιήσει κάποιο φύλλο δοµικού στοιχείου. Κάτω από την περιγραφή του δοµικού στοιχείου υπάρχει πίνακας µε τις στρώσεις των υλικών από τις οποίες συνίσταται. Κάθε στρώση αποτελεί 6 4M

7 γραµµή του πίνακα, αποτελούµενη από έξι στήλες: Η πρώτη αναφέρεται στον α/α του υλικού, η δεύτερη στην περιγραφή της στρώσης, η τρίτη στην πυκνότητα (προαιρετική συµπλήρωση), η τέταρτη στήλη στο πάχος, η πέµπτη στον συντελεστή λ, και η τελευταία στον λόγο d/f. Σε περίπτωση που το δοµικό στοιχείο χαρακτηρίζεται µε δύο διαφορετικές διατοµές (πχ. πλάκα σάντουιτς, πλάκα zoellner κλπ) τότε η ενεργοποίηση του κουτιού (check box) ιπλό Πάχος στο πάνω µέρος, έχει σαν αποτέλεσµα την προσθήκη µίας πρόσθετης στήλης µε την ένδειξη πάχος 2. Σε ότι αφορά την τροποποίηση υπαρχόντων δοµικών στοιχείων ή την κατασκευή νέων, εκτός από την ενηµέρωση των τιµών στις στήλες (πχ. αλλαγή τιµής πάχους) ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: Προσθήκη κενής γραµµής: Με την βοήθεια των πλήκτρων <Ctrl>&<Ins> παρεµβάλλεται µία κενή γραµµή (πχ. για να παρεµβάλλουµε µία στρώση υλικού). ιαγραφή γραµµής: Με την βοήθεια των πλήκτρων <Ctrl>&<Del> διαγράφεται µία γραµµή-στρώση. Επιλογή Υλικού: Με το πλήκτρο F3 έρχεται η λίστα των στρώσεων από την βιβλιοθήκη υλικών, για να επιλέξουµε το υλικό που επιθυµούµε (το πάχος το συµπληρώνουµε µόνοι µας στην συνέχεια). Ορισµός ορίων µονωτικού: Η επιλογή αυτή έχει να κάνει µε την λειτουργία της Βελτιστοποίησης που θα δούµε πιο κάτω. Πιέζοντας το F4 εφόσον βρισκόµαστε πάνω σε κάποια στρώση που είναι χαρακτηρισµένη σαν µονωτικό (βλ. βιβλιοθήκες υλικών), ανοίγει παράθυρο στο οποίο συµπληρώνουµε το ελάχιστο πάχος, το µέγιστο πάχος και το βήµα µεταβολής του µονωτικού. Σηµείωση: Οι τιµές που θα συµπληρώσουµε είναι αυτές βάσει των οποίων θα γίνει αναζήτηση στην βελτιστοποίηση, δηλαδή αν συµπληρώσουµε 0.03, 0.08 και 0.01 αντίστοιχα, το πρόγραµµα θα αναζητήσει λύσεις µέσα στα όρια 0.03 έως 0.08, εξετάζοντας το µονωτικό για πάχη 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 και 0.08 και επιλέγοντας την φθηνότερη λύση (µε το µικρότερο πάχος µονωτικού). Η δουλειά αυτή θα γίνει από το πρόγραµµα σε όλα τα δοµικά στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί στην µελέτη και περιλαµβάνουν µία στρώση που έχει χαρακτηριστεί µονωτικό. Εκτός από τις στρώσεις των υλικών µε τα πάχη τους, θα πρέπει να συµπληρώσουµε και τις αντιστάσεις θερµικής µετάβασης 1/ai και 1/aa, που βρίσκονται στο κάτω µέρος του φύλλου (για ευκολία του χρήστη εµφανίζεται σχετικός βοηθητικός πίνακας από τον οποίο µπορούµε µε το ποντίκι να επιλέξουµε κατευθείαν την αντίστοιχη περίπτωση). Τέλος, στο πάνω δεξιά µέρος του φύλλου δοµικού στοιχείου σχηµατίζεται σκαρίφηµα της τοµής του δοµικού στοιχείου, όπου τα πάχη των στρώσεων σχεδιάζονται υπό κλίµακα, ενώ επίσης φαίνεται και η ονοµασία τους. Το σκαρίφηµα αυτό µπορεί να µεγεθυνθεί στην οθόνη µας κάνοντας διπλό κλικ µε ADAPT/FCALC-Win 7

8 το ποντίκι µέσα στο πλαίσιο του σκαριφήµατος, οπότε εµφανίζεται ένα παράθυρο σαν το παρακάτω: Σηµειώσεις: Eφόσον στα πλαίσια µίας µελέτης γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο φύλλο δοµικού στοιχείου που χρησιµοποιείται, µε αποτέλεσµα την αλλαγή του συντελεστή k, η νέα τιµή του k θα ενηµερώσει αυτόµατα τα φύλλα των προσανατολισµών και κατ επέκταση και τους συντελεστές Kw. Έτσι, πχ. µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πάχη των µονωτικών και να βλέπουµε ταυτόχρονα τα αποτελέσµατα των υπολογισµών κατά πόσο είναι επιτρεπτά από τον κανονισµό (βλ. και παράθυρα συντελεστών Κw). Ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης θεωρεί κάποια γενικά όρια για τα δοµικά στοιχεία που χρησιµοποιούµε σε µία µελέτη. Έτσι, για τους εξωτερικούς τοίχους δεν επιτρέπεται τοιχοποιία µε συντελεστή k πάνω από 0.6, για τις οροφές (και πιλοτές) το άνω όριο είναι 0.4, ενώ για τα δάπεδα ή τους τοίχους διαχωρισµού ΑΒ το άνω όριο εξαρτάται από την γεωγραφική ζώνη και είναι 2.6 για την ζώνη Α, 1.6 για την Β και 0.6 για την Γ Τυπικά Ανοίγµατα 8 4M

9 Με τον όρο αυτό αναφερόµαστε σε ορισµένους κοινούς τύπους ανοιγµάτων που χαρακτηρίζουν το κτίριο και που µας βολεύει να τους ορίσουµε συνολικά, τόσο για να αποφεύγουµε να πληκτρολογούµε κάθε φορά τις διαστάσεις τους στα φύλλα προσανατολισµών που θα περιγράψουµε πιο κάτω, όσο και για να έχουµε σφαιρικό έλεγχο σε τυχόν αλλαγές (πχ. αλλαγή ύψους σε όλες τις µπαλκονόπορτες). Κάθε τύπος ανοίγµατος χαρακτηρίζεται µε τις διαστάσεις του (πλάτος, ύψος) τον συντελεστή k και το κόστος του. εν είναι απαραίτητο για κάποιο άνοιγµα να συµπληρωθούν όλες οι τιµές του, πχ. κάποιο άνοιγµα µπορεί να έχει σταθερό ύψος και συντελεστή k και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του να µεταβάλλονται. Τα στοιχεία αυτά συµπληρώνονται στον διπλανό πίνακα, ενώ πιέζοντας F11 από την στήλη του συντελεστή θερµοπερατότητας εµφανίζονται οι τύποι ανοιγµάτων της βιβλιοθήκης µε τους συντελεστές θερµοπερατότητάς τους. Προσοχή! Εφόσον κατά την εκπόνηση µίας µελέτης µεταβάλλουµε στοιχεία κάποιων τυπικών ανοιγµάτων (πχ. αλλάξουµε το ύψος στο A1), τότε τα φύλλα προσανατολισµών θα ενηµερωθούν ανάλογα µε τις τελευταίες τιµές. 2.3 Εµφάνιση Η επιλογή αυτή περιλαµβάνει τις υποεπιλογές Μεγέθυνση, Σµίκρυνση, Κλίµακα και "Εργαλειοθήκες", που έχουν να κάνουν µε το µέγεθος των χαρακτήρων που εµφανίζονται στην οθόνη και την διαχείριση των εικονιδίων (toolbars). Eφόσον θέλουµε να έχουµε για λόγους εποπτείας µεγαλύτερα γράµµατα στην οθόνη χρησιµοποιούµε την εντολή αυτή και όχι την αλλαγή µεγέθους της γραµµατοσειράς, η οποία θα επηρεάσει και το µέγεθος των χαρακτήρων στην εκτύπωση. Υπενθυµίζεται, ότι εφόσον θέλουµε να αλλάξουµε την γραµµατοσειρά & µέγεθος στα στοιχεία κάποιου παραθύρου, πιέζουµε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, αφού πρώτα ενεργοποιήσουµε το παράθυρο (βλ. και ενότητα 1.3.3). ADAPT/FCALC-Win 9

10 2.4 Παράθυρα Η επιλογή Παράθυρα περιλαµβάνει τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα της µελέτης θερµοµόνωσης. Αυτά περιγράφονται στην παρούσα ενότητα όχι κατά ανάγκη µε την σειρά που είναι τοποθετηµένα στο menu, αλλά µε σειρά σπουδαιότητας. Το κύριο φύλλο συµπλήρωσης των δεδοµένων αποτελεί το φύλλο υπολογισµού προσανατολισµού το οποίο θα αναφέρεται πιο κάτω και σαν φύλλο προσανατολισµού ή και φύλλο όψης Φύλλα Προσανατολισµών Τα φύλλα προσανατολισµών αποτελούν περιεχόµενα των επιπέδων (ορόφων) του κτιρίου. Επιλέγοντας κάποιο από τα επίπεδα, εµφανίζεται λίστα µε τα αντίστοιχα φύλλα προσανατολισµών του επιπέδου, καθώς επίσης και η εργαλειοθήκη της διαχείρισης των χώρων που φαίνεται δίπλα. 10 4M

11 Φυσικά όταν ξεκινάµε νέα µελέτη η λίστα αυτή είναι κενή. Μεταβαίνοντας στην λίστα αυτή (µε το ποντίκι) και πιέζοντας το εικονίδιο (µε το + στο κάτω µέρος) που βρίσκεται στο menu ή και το πλήκτρο <Ins>, παρουσιάζεται ένα µικρό παράθυρο στο οποίο συµπληρώνουµε την ονοµασία του προσανατολισµού που επιθυµούµε (πχ. W1, W2 κλπ). Με ΟΚ ο προσανατολισµός αυτός Εισάγεται στην λίστα. Αντίστοιχα, πιέζοντας το εικονίδιο της ιαγραφής Προσανατολισµού (µε το x ) ή και το <Del> από το πληκτρολόγιο, βρισκόµενοι επάνω στην ονοµασία υπάρχοντος προσανατολισµού (που είναι µαρκαρισµένος στην λίστα) διαγράφεται (µε επιβεβαίωση) ο συγκεκριµένος προσανατολισµός. Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα Παρεµβολής Προσανατολισµού, µεταβαίνοντας σε κάποιον ενδιάµεσο προσανατολισµό και πιέζοντας <Ctrl>&<I> ή το εικονίδιο της παρεµβολής (µε το + στη µέση), οπότε µετακινούνται από εκεί και κάτω όλοι οι προσανατολισµοί δηµιουργώντας κενή γραµµή (ώστε να ορίσουµε εκεί κάποιον άλλο προσανατολισµό). Σηµείωση: Εφόσον θέλουµε να αλλάξουµε ονοµασία σε υπάρχοντα προσανατολισµό δεν έχουµε παρά να χρησιµοποιήσουµε το 4ο εικονίδιο, ή και να µεταβούµε πάνω στην ονοµασία του και να πιέσουµε <Enter>, οπότε θα εµφανιστεί παραθυράκι µε την παλιά ονοµασία για να την αλλάξουµε Φύλλα Προσανατολισµών- Βασικά εδοµένα Εφόσον είναι µεγιστοποιηµένο το φύλλο προσανατολισµού στην οθόνη µας, παρατηρούµε τα δεδοµένα που αναφέρονται σε αυτό και τις γραµµές και στήλες που θα πρέπει να συµπληρωθούν προκειµένου να εκτελεστούν οι απαιτούµενοι υπολογισµοί. Ειδικότερα, κάθε φύλλο αναφέρεται στα δεδοµένα κάποιου προσανατολισµού (όψης) ορόφου, µε δυνατότητα συµπλήρωσης µέχρι 60 διαφορετικών δοµικών στοιχείων. ADAPT/FCALC-Win 11

12 Ο µελετητής θα πρέπει να συµπληρώσει, για κάθε επίπεδο και κάθε προσανατολισµό του κτιρίου, τα δοµικά στοιχεία από τα οποία αυτός αποτελείται, δίνοντας για κάθε στοιχείο τις διαστάσεις του. Η γενική φιλοσοφία της συµπλήρωσης των δοµικών στοιχείων είναι η εξής: Στην πρώτη γραµµή συµπληρώνεται ολόκληρος ο προσανατολισµός δίνοντας σαν δοµικό στοιχείο το αντίστοιχο φύλλο τοιχοποιίας (π.χ. Φ1). Στις από κάτω γραµµές δίνονται όλα τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του (δοκάρια, ανοίγµατα, τοίχοι συροµένων κλπ) τα οποία αφαιρούνται αυτόµατα από την τοιχοποιία. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν αυτόµατα όλες οι επιφάνειες υπολογισµού και κατ επέκταση και ο συντελεστής kw (χωρίς τα ανοίγµατα) αλλά και ο συντελεστής k του επιπέδου (µε τα ανοίγµατα) για το σύνολο των προσανατολισµών του επιπέδου. Ανάλογη συµπλήρωση ισχύει και στην περίπτωση που ο προσανατολισµός διαιρείται σε 2 ή περισσότερα κοµµάτια (πχ. λόγω διαφορετικού τοίχου ή διαφορετικών υψών το καθένα), όπου κάτω από τις δύο αντίστοιχες τοιχοποιίες θα τοποθετηθούν τα στοιχεία τους που χρειάζεται να αφαιρεθούν. Όπως θα διαπιστώσει ο µελετητής µετά από την κατανόηση και εφαρµογή της παραπάνω τυποποίησης στην συµπλήρωση των δεδοµένων, ο τρόπος αυτός εξασφαλίζει α) ευκολία και ταχύτητα στην εισαγωγή των δεδοµένων, β) δεν απαιτεί κανέναν "χειρονακτικό" υπολογισµό, και γ) µπορεί να γίνει πολύ εύκολα ο έλεγχος των υπολογισµών. Μετά από τις αµέσως παρακάτω οδηγίες στις οποίες περιγράφεται µε λεπτοµέρεια η διαδικασία συµπλήρωσης στο φύλλο προσανατολισµού παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγµα συµπλήρωσης ενός τέτοιου φύλλου. Kάθε γραµµή ενός Φύλλου Προσανατολισµού αντιστοιχεί σε ένα δοµικό στοιχείο ενώ κάθε στήλη αναφέρεται στα στοιχεία που πρόκειται να συµπληρωθούν ή να προκύψουν αυτόµατα κατά τη διαδικασία συµπλήρωσης 12 4M

13 του φύλλου. Βοηθητικές οδηγίες για τη συµπλήρωση των στοιχείων αυτών εµφανίζονται στο κάτω µέρος του παραθύρου (status bar). Για κάθε γραµµή, πρώτα απ όλα να πρέπει να συµπληρωθεί η πρώτη στήλη που αναφέρεται σε κάποιο τύπο δοµικού στοιχείου. Oι δύο βασικές κατηγορίες δοµικών στοιχείων είναι τα φύλλα δοµικών στοιχείων (συµβολίζονται µε Φ) και τα ανοίγµατα (συµβολίζονται µε Α). Συµπληρώνοντας στην 1η στήλη κάποιο από τα φύλλα δοµικών στοιχείων ή κάποιο τυπικό άνοιγµα, συµπληρώνονται αυτόµατα στις αντίστοιχες στήλες τα ανάλογα δεδοµένα (ο συντελεστής k για το φύλλο Φ, οι διαστάσεις και ο συντελεστής k για το άνοιγµα Α). Για ευκολία, όλα τα φύλλα και τα όλα τα τυπικά ανοίγµατα εµφανίζονται στην οθόνη πιέζοντας F11 και F12 αντίστοιχα. Στη στήλη "αριθµός όµοιων επιφανειών" συµπληρώνεται αυτόµατα η τιµή 1, η οποία φυσικά µπορεί να αλλάξει όποτε θελήσει ο χρήστης. Προσοχή! Στην περίπτωση που επιθυµείται σχεδίαση της όψης (βλ. στην επόµενη παράγραφο) θα πρέπει ακόµα και µε όµοιες διαστάσεις στοιχεία, να δίνονται χωριστά ώστε να µην συµπέσουν το ένα πάνω στο άλλο. Aνακεφαλαιώνοντας, για κάθε γραµµή θα πρέπει να έχουν συµπληρωθεί τα παρακάτω στοιχεία: Είδος επιφάνειας: Συµπληρώνεται κάποιο δοµικό στοιχείο από τα Φύλλα δοµικών στοιχείων (π.χ. Φ1, Φ4 κλπ) ή κάποιο τυπικό άνοιγµα (π.χ. Α1, Α11 κλπ). Για ευκολία µε F1 και F2 µπορούµε να δούµε τα αντίστοιχα στοιχεία. Ένδειξη αφαιρούµενης επιφάνειας: Τα φύλλα συροµένων (Σ) και τα φύλλα που αναφέρονται σε Μπετόν (Μ) έχουν προκαθοριστεί σαν αφαιρούµενα (εµφανίζεται η ένδειξη Α στην 3η στήλη). Αυτό σηµαίνει ότι θα αφαιρεθούν από την τοιχοποιία κάτω από την οποία έχουν συµπληρωθεί. Για τα υπόλοιπα στοιχεία δεν εµφανίζεται η ένδειξη Α. Μήκος δοµικού στοιχείου (σε m). Yψος (ή πλάτος) δοµικού στοιχείου (σε m). Τυπικό Επίπεδο (Όροφος): Εφόσον µεταβούµε σε κάποιο επίπεδο που είναι κενό, δηλαδή δεν έχει οριστεί κανένας προσανατολισµός, το πρόγραµµα ρωτάει αυτόµατα αν πρόκειται για τυπικό επίπεδο, και θα πρέπει να απαντήσουµε µε Ναι ή µε Όχι. Στην πρώτη περίπτωση θα εµφανιστεί λίστα µε τα επίπεδα του κτιρίου από τα οποία µπορούµε να επιλέξουµε ένα επίπεδο ήδη συµπληρωµένο να ενηµερώσει τα φύλλα προσανατολισµού του άδειου επιπέδου. Τυπικός Προσανατολισµός: Το πρόγραµµα δίνει την δυνατότητα αντιγραφής οποιουδήποτε προσανατολισµού σε οποιονδήποτε άλλον (τυπικός προσανατολισµός), τόσο στο ίδιο επίπεδο όσο και σε διαφορετικά επίπεδα (πχ. ο χρήστης µπορεί να θέλει να αντιγράψει τον προσανατολισµό w1 του επιπέδου 2 στον προσανατολισµό w2 του επιπέδου 3). Αυτό γίνεται ως εξής: Μεταφερόµαστε αρχικά στο επίπεδο και προσανατολισµό που θέλουµε να αντιγράψουµε. ADAPT/FCALC-Win 13

14 Πιέζουµε τον συνδυασµό πλήκτρων <Ctrl>&<Ins> ή το εικονίδιο Copy στο menu. Μεταφερόµαστε στο επίπεδο και προσανατολισµό που θέλουµε να γίνει η αντιγραφή. Εννοείται ότι ο προσανατολισµός αυτός θα πρέπει να έχει οριστεί (όπως περιγράφηκε πιο πάνω, πιέζοντας <Ins> και δίνοντας την ονοµασία του). Αν δεν έχει οριστεί τον ορίζουµε. Πιέζουµε τον συνδυασµό πλήκτρων <Shift>&<Ins> ή το εικονίδιο Paste στο menu, οπότε βλέπουµε στο φύλλο προσανατολισµών να έχουν µεταφερθεί οι τιµές του φύλλου του προσανατολισµού που θέλαµε να αντιγράψουµε. Σηµειώσεις: Οι δυνατότητες εύκολης αντιγραφής επιπέδων και προσανατολισµών επιταχύνουν σηµαντικά την εισαγωγή των δεδοµένων της µελέτης, καθώς οι περιπτώσεις όµοιων ή σχεδόν όµοιων προσανατολισµών και κυρίως ορόφων συναντώνται αρκετά. Βάσει του Κανονισµού Θερµοµόνωσης, ο µελετητής µπορεί να ανάγει τις όψεις (προσανατολισµούς) ενός κτιρίου σε τέσσερις, έστω και αν αυτές είναι περισσότερες στην πράξη (πχ. πολλά σπασίµατα στην κάτοψη, πολυγωνικό περίγραµµα κάτοψης κλπ). Αρκεί να µην λάβει υπόψη του 2 φορές τον ίδιο προσανατολισµό ή τµήµα προσανατολισµού. Σε περίπτωση ορισµού των προσανατολισµών στις κατόψεις, το AutoFINE δίνει την ευχέρεια στον µελετητή να τους ορίσει µε όποιο τρόπο επιθυµεί (πχ. ανάπτυγµα τµηµάτων, όψεις που βλέπει ο παρατηρητής από τις 4 πλευρές κλπ). Φυσικά δεν υπάρχει περιορισµός στην περίπτωση που ο µελετητής επιθυµεί να ορίσει 5,6 ή και περισσότερους προσανατολισµούς Φύλλα προσανατολισµών - εδοµένα σχεδίασης Παράλληλα µε τη συµπλήρωση των απαραίτητων δοµικών στοιχείων σε κάθε φύλλο προσανατολισµού (τοίχων, δοκών, ανοιγµάτων, τοίχων συροµένων), ο µελετητής πρέπει να δώσει και µία σειρά στοιχείων σχεδίασης (η διαδικασία αυτή µπορεί να αποφευχθεί εφόσον ο µελετητής δεν επιθυµεί υπό κλίµακα σκαριφήµατα όψεων, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συµπληρώσει Μη αναλυτικά σκαριφήµατα όψεων στα Ειδικά Στοιχεία ). Πάντως, η σωστή συµπλήρωση των δεδοµένων σχεδίασης θα του εξασφαλίσει την ακριβή σχεδίαση-απεικόνιση των σκαριφηµάτων όψεων των προσανατολισµών και των κατόψεων των επιπέδων του κτιρίου. Τα δεδοµένα αυτά περιγράφονται στην συνέχεια: Σκαρίφηµα όψεων προσανατολισµών: Μέσα στο φύλλο προσανατολισµού (στις τελευταίες στήλες) ο χρήστης πρέπει να δώσει µία σειρά από πρόσθετα στοιχεία σχεδίασης για κάθε ένα δοµικό στοιχείο του προσανατολισµού, εφόσον θέλει να γίνουν αναλυτικά σκαριφήµατα όψεων. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να τα συµπληρώσει και στο αντίστοιχο παράθυρο που εµφανίζεται όταν 14 4M

15 πιέσουµε το πλήκτρο <F12> (από οποιαδήποτε στήλη της γραµµής που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο δοµικό στοιχείο). Ειδικότερα, η συντεταγµένη Χ της κάτω αριστερής γωνίας δεν είναι παρά η απόσταση του δοµικού στοιχείου από την αριστερή πλευρά της όψης, ενώ η συντεταγµένη Υ κάτω αριστερής γωνίας το ύψος που βρίσκεται το δοµικό στοιχείο, από τη βάση του προσανατολισµού πχ. για τα ανοίγµατα η ποδιά. (Θεωρούµε ότι η κάτω αριστερή γωνία του σκαριφήµατος προσανατολισµού έχει συντεταγµένες (Χ,Υ)=(0,0)). Με τα στοιχεία που έχουν συµπληρωθεί για τις διαστάσεις (µήκος, πλάτος) του δοµικού στοιχείου και µε τον προσδιορισµό των συντεταγµένων της κάτω αριστερής γωνίας του, αυτό τοποθετείται στην κατάλληλη θέση στον προσανατολισµό. Ανατρέχοντας στο πιο πάνω παράδειγµα, για τον τοίχο της πρώτης γραµµής δίνουµε (Χ,Υ)=(0,0). Για την αριστερή πόρτα (Α11) δίνουµε (Χ, Υ)=(1.85,0) και για τη δεξιά (Χ,Υ)=(4.15,0). Για το πάνω δοκάρι δίνουµε (0,2.65) και για τα τρία άλλα δίνουµε αντίστοιχα (0,0), (6.75,0) και (11.65,0). Για το παράθυρο δίνουµε (Χ,Υ)=(8.75,1.4). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει οποιαδήποτε στιγµή (πχ. κατά την διάρκεια της συµπλήρωσης των στοιχείων) στην οθόνη το σκαρίφηµα του συγκεκριµένου προσανατολισµού, πιέζοντας το πλήκτρο Σκαρίφηµα Προσανατολισµού το οποίο βρίσκεται στο κάτω µέρος του Φύλλου Προσανατολισµού. Θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι εκτός από παραλληλόγραµµα υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν και ορθογώνιες τριγωνικές επιφάνειες παρέχοντας την ευχέρεια σχεδίασης τριγωνικών τοιχοποιιών κάτω από ηµικλινείς στέγες ή άλλα τριγωνικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, στο παραπάνω παράθυρο χρήστης δηλώνει τρίγωνο (αριστερό ή δεξιό) και δίνει τις συντεταγµένες θέσης της ορθής γωνίας του τριγώνου. Αν θέλουµε να προσθέσουµε κοµµάτι τοιχοποιίας τριγωνικό στο παραπάνω παράδειγµα δίνουµε δύο ορθογώνιες τριγωνικές επιφάνειες, ένα αριστερό και ένα δεξιό τρίγωνο διαστάσεων 6m και 0.8m το κάθε ένα. Για το αριστερό τρίγωνο δίνουµε τα παρακάτω στοιχεία στο παράθυρο στοιχείων σχεδίασης: Συντεταγµένη Χ κάτω αριστερής γωνίας: 6 Συντεταγµένη Υ κάτω αριστερής γωνίας: 3 Τρίγωνο (1: ΝΑΙ 2: ΟΧΙ): 1 Αριστερό τρίγωνο (1: ΝΑΙ 2: ΟΧΙ): 1 Για το δεξιό τρίγωνο δίνουµε στην προκειµένη περίπτωση τα ίδια στοιχεία εκτός από το ότι συµπληρώνουµε 2 (δηλαδή ΟΧΙ αριστερό τρίγωνο). Ο χρήστης µπορεί να δει εύκολα τα αποτελέσµατα διαφόρων δοκιµών. ADAPT/FCALC-Win 15

16 Επιλογή µοτίβου διαγράµµισης : To πρόγραµµα µας δίνει την δυνατότητα να ορίσει τον τύπο της διαγράµµισης που θα χρησιµοποιηθεί για το κάθε δοµικό στοιχείο στην όψη του προσανατολισµού. Για να καθορίσουµε τον τύπο της διαγράµµισης πηγαίνουµε στο µενού Προσανατολισµοί και επιλέγουµε Επιλογή µοτίβου διαγράµµισης οπότε εµφανίζεται ο πιο κάτω διάλογος µε τον οποίο διαλέγουµε τον πως θα σχεδιάζεται ο κάθε τύπος δοµικού στοιχείου. Σχεδίαση κατόψεων: Για να σχεδιαστούν οι κατόψεις των ορόφων (επιπέδων) πρέπει να δοθούν σε κάθε προσανατολισµό του επιπέδου κάποια επιπλέον στοιχεία σχεδίασης. Συγκεκριµένα, σε κάθε φύλλο προσανατολισµού στο πάνω µέρος της οθόνης στη "ονοµασία προσανατολισµού" πιέζοντας <F4> (από οποιοδήποτε πεδίο µέσα στο φύλλο των προσανατολισµών) εµφανίζεται παράθυρο όπου συµπληρώνουµε την πολική γωνία του προσανατολισµού (0 µέχρι 360 µοίρες) και το µήκος του προσανατολισµού. Η πολική γωνία νοείται σε σχέση µε τον οριζόντιο άξονα (µε δεξιά κατεύθυνση), ενώ η αλληλουχία των προσανατολισµών έχει φορά ανάποδα µε τη φορά του ρολογιού. ηλαδή εάν ο πρώτος προσανατολισµός (W1) είναι ο κάτωοριζόντιος όπως βλέπουµε την κάτοψη αυτός θα έχει γωνία µηδέν, ο w2 που είναι προς τα δεξιά του W1 θα έχει γωνία πχ. 90 µοίρες εάν είναι κάθετος κλπ. Αφού δοθούν τα στοιχεία σχεδίασης κατόψεων για όλους τους προσανατολισµούς του επιπέδου, µε το πλήκτρο Σκαρίφηµα Κάτοψης 16 4M

17 σχεδιάζεται στην οθόνη η κάτοψη του επιπέδου στο οποίο βρισκόµαστε. Σηµειώνεται, ότι αν δεν έχουν δοθεί τουλάχιστον 2 προσανατολισµοί δεν σχεδιάζεται τίποτα στην οθόνη Φύλλα Προσανατολισµών - Παράδειγµα Για να γίνουν πιο κατανοητά όσα αναφέρθηκαν στις 2 προηγούµενες ενότητες, περιγράφεται ένα απλό παράδειγµα, θεωρώντας τον προσανατολισµό που φαίνεται στο σχήµα: Για τον προσανατολισµό αυτό θα πρέπει να συµπληρώσουµε στο φύλλο προσανατολισµού τις εξής διαστάσεις: Τοίχος: Μήκος Ύψος 3.00 Κάθε Υποστύλωµα: Μήκος 0.40 Ύψος 2.60 Κρέµαση: Μήκος Ύψος 0.40 Παράθυρο: Μήκος 1.20 Ύψος 1.20 (δηλ ) Πόρτα: Μήκος 1.00 Ύψος 2.10 Έχοντας δώσει τις παραπάνω διαστάσεις, οι υπολογισµοί έχουν πραγµατοποιηθεί, καθώς επίσης και το σκαρίφηµα εφόσον δεν το θέλουµε Αναλυτικά (σε µία τέτοια περίπτωση µάλιστα δίνουµε µία φορά το υποστύλωµα µε αριθµό όµοιων επιφανειών 3 στην αντίστοιχη στήλη). Εφόσον θέλουµε αναλυτικό σκαρίφηµα (υπό κλίµακα κλπ) τότε για τα πιο πάνω δοµικά στοιχεία θα πρέπει να δώσουµε τις εξής συντεταγµένες (όπου έχουµε µηδενικά δεν χρειάζεται να συµπληρώσουµε τίποτε αφού όλες οι αρχικές τιµές είναι µηδέν): Τοίχος (δεν χρειάζεται να δώσουµε συντεταγµένες) Αριστερό Υποστύλωµα: Χ=0.00 Υ=0.00 Μεσαίο Υποστύλωµα: Χ=5.00 Υ=0.00 εξιό Υποστύλωµα: Χ=9.60 Υ=0.00 Κρέµαση: Χ=0.00 Υ=2.60 ADAPT/FCALC-Win 17

18 Παράθυρο: Χ=2.20 Υ=0.80 Πόρτα: Χ=7.20 Υ=0.00 Ο χρήστης µπορεί µόνος του να επεκτείνει το παραπάνω παράδειγµα για να προσθέσει περισσότερα ανοίγµατα, για να προσθέσει και δεύτερο τύπο τοιχοποιίας (οπότε και θα πρέπει να του δώσει συντεταγµένη Χ=10.00 για να αποτελέσει συνέχεια του πρώτου) να δώσει τριγωνικά τµήµατα (πχ. για την κρέµαση) κλπ άπεδα-οροφές Συµπληρώνονται µε ανάλογο τρόπο όπως τα φύλλα προσανατολισµών, αλλά εδώ πρόκειται µόνο για µη αφαιρούµενα στοιχεία. Αν το δάπεδο είναι ενιαίο, (πχ. το φύλλο 9) ο µελετητής δεν έχει παρά να συµπληρώσει Φ9 στην πρώτη στήλη και τις διαστάσεις του δαπέδου (στην περίπτωση που δεν είναι ένα ορθογώνιο αλλά συνίσταται από συνδυασµό ορθογωνίων, το διασπά σε περισσότερα ορθογώνια). Ακόµα, εάν εξυπηρετεί µπορούµε να δώσουµε το εµβαδόν και απευθείας συµπληρώνοντάς το στην θέση του µήκους και δίνοντας πλάτος την µονάδα. Αν υπάρχουν ταυτόχρονα διάφοροι τύποι δαπέδων (πχ. και ξύλινο και µαρµάρινο) τότε προφανώς καθένα µε τις διαστάσεις του συµπληρώνεται χωριστά. Αντίστοιχες οδηγίες ισχύουν και για τις οροφές. εν έχει σηµασία αν πρώτα θα συµπληρωθούν τα δάπεδα ή οι οροφές. Προσοχή: Ο χρήστης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ο παράγοντας της προτελευταίας στήλης εξαρτάται από την γειτνίαση του δαπέδου ή της οροφής µε το εξωτερικό περιβάλλον. Βάσει του κανονισµού θερµοµόνωσης, ο παράγοντας αυτός παίρνει τις τιµές: 0.5 εάν το άπεδο του κελύφους του κτιρίου που θερµοµονώνεται εφάπτεται στο έδαφος ή σε υπόγειο (γενικά σε µη θερµαινόµενο χώρο) 1 εάν έχουµε άπεδο προς Πιλοτή 1 εάν έχουµε Οροφή που διαχωρίζει χώρους διαµονής του εξωτερικού αέρα προς τα πάνω ή επιφάνεια στέγης που θερµοµονώνεται. 0.8 εάν έχουµε Οροφή θερµοµονωµένη κάτω από στέγη που δεν έχει θερµοµονωθεί Τοίχοι ιαχωρισµού ΑΒ Τοίχοι διαχωρισµού ορίζονται από τον κανονισµό οι τοίχοι που συνορεύουν µε τµήµατα χαµηλής θερµοκρασίας (πχ. κλιµακοστάσια, χώροι αποθήκευσης). Επίσης, σε συνεχές σύστηµα δόµησης µεταξύ υφισταµένων κτιρίων και για όσο τµήµα βρίσκονται σε επαφή µε το νέο κτίριο οι διαχωρίζουσες επιφάνειες καταχωρούνται σαν τοίχοι διαχωρισµού ΑΒ. Οι τοίχοι αυτοί, εφόσον υπάρχουν στην µελέτη µας, συµπληρώνονται µε ανάλογο τρόπο όπως τα φύλλα προσανατολισµών, συγκεντρωµένοι όλοι στο παράθυρο Τοίχοι ιαχωρισµού. Αν υπάρχουν διαφορετικά είδη τοίχων ΑΒ, καθένα συµπληρώνεται χωριστά και από κάτω του τοποθετούνται τα ανοίγµατά του (που αφαιρούνται αυτόµατα) 18 4M

19 εφόσον φυσικά υπάρχουν. Υπενθυµίζεται τέλος, ότι εάν οι τοίχοι ΑΒ επαναλαµβάνονται σε πολλά επίπεδα (πχ. κλιµακοστάσιο) τότε συµπληρώνουµε τις διαστάσεις µία φορά και δίνουµε το πλήθος των επιπέδων που επαναλαµβάνονται στην στήλη Αριθµός Επιφανειών. Προσοχή! Ο τιµή της στήλης Παράγοντας είναι µονάδα και δεν πρέπει να αλλάξει διότι ο συντελεστής 0.5 που υπολογίζεται στους τοίχους ΑΒ λαµβάνεται υπόψη στον συνολικό συντελεστή k όλων των τοίχων ΑΒ (βλ. υπολογισµούς και εκτύπωση). Σηµείωση: πιο πάνω περιγράφηκε η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων στην γενική περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αναγνώριση προσανατολισµών από τις κατόψεις (εκδόσεις FINE-AutoFINE). Στην τελευταία περίπτωση το σύνολο σχεδόν των δεδοµένων µεταφέρεται αυτόµατα Συντελεστές Θερµοπερατότητας Κτιρίου Στο παράθυρο αυτό εµφανίζονται συγκεντρωµένες στην οθόνη όλες οι τιµές των συντελεστών Κw που προβλέπονται από τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης, όπως έχουν υπολογιστεί από το πρόγραµµα στην µελέτη µας. Αυτοί εµφανίζονται µε την ακόλουθη σειρά. Μέσος συντελεστής θερµοπερατότητας των εξωτερικών τοίχων κάθε ορόφου του κτιρίου Kw (<0.6 Kcal/m2hc): O χρήστης βλέπει στην πρώτη γραµµή τη επιτρεπόµενη τιµή του Kw για τους εξωτερικούς τοίχους (χωρίς τα ανοίγµατα) και από κάτω τις υπολογιζόµενες τιµές για κάθε όροφο και προσανατολισµό του κτιρίου. Μέσος συντελεστής Τοίχων ιαχωρισµού Kw (εφόσον υπάρχουν Τοίχοι ιαχωρισµού στην µελέτη µας) Μέσος συντελεστής θερµοπερατότητας των εξωτερικών τοίχων και ανοιγµάτων κάθε ορόφου του κτιρίου Kw(<1.6 Kcal/m2hc): O χρήστης βλέπει στην πρώτη γραµµή τη επιτρεπόµενη τιµή του Kw για τους εξωτερικούς τοίχους και τα ανοίγµατα, και από κάτω τις υπολογιζόµενες τιµές για κάθε όροφο του κτιρίου. Μέσος συντελεστής θερµοπερατότητας του κτιρίου Km: O χρήστης βλέπει τo επιτρεπόµενo Kmax, καθώς και το υπολογιζόµενο στην µελέτη. Συγκρίνουµε την τιµή του Km που υπολογίστηκε µε την τιµή του Kmax που προσδιορίστηκε. ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις: α) εάν Km Κmax, η θερµοµόνωση είναι αποδεκτή βάσει του κανονισµού θερµοµόνωσης. β) εάν το Km > Κmax, πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε τους συντελεστές θερµοπερατότητας k των διαφόρων δοµικών στοιχείων ή να µειώσουµε την επιφάνεια των ανοιγµάτων ή να µειώσουµε τον συντελεστή θερµοπερατότητάς τους (αυξάνοντας την µόνωση στις τοιχοποιίες-δάπεδα-οροφές ή επιλέγοντας διπλά τζάµια για τα ανοίγµατα). Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός, ότι το πρόγραµµα παρέχει και την δυνατότητα αυτόµατου προσδιορισµού των ADAPT/FCALC-Win 19

20 απαιτούµενων συντελεστών k µέσω της επιλογής Βελτιστοποίηση που θα δούµε πιο κάτω Μη αποδεκτοί Συντελεστές Θερµοπερατότητας Στο παράθυρο αυτό παρουσιάζονται -µε την ίδια σειρά που περιγράφηκε και στο προηγούµενο παράθυρο- οι συντελεστές που δεν είναι αποδεκτοί βάσει του Κανονισµού Θερµοµόνωσης. Αυτό γίνεται για να δει ο χρήστης που υπάρχει πρόβληµα, ώστε να ενεργήσει ανάλογα. Για παράδειγµα, εάν το Km για τους τοίχους χωρίς τα ανοίγµατα είναι µεγαλύτερο του 0.6 τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να µεγαλώσουµε την µόνωση σε κάποιους τοίχους. Εάν βρισκόµαστε κάτω από το όριο του 0.6 αλλά πάνω από το 1.6 (τοίχοι µαζί µε ανοίγµατα) τότε µπορούµε είτε να βάλουµε διπλά ανοίγµατα είτε να µεγαλώσουµε ξανά την µόνωση στους τοίχους, είτε να κάνουµε και τα δύο. Όλες αυτές οι ενέργειες µπορούν να αποφευχθούν µε την βοήθεια της Βελτιστοποίησης, επιλογής που αναθέτει στο πρόγραµµα να βρει αυτόµατα την οικονοµικότερη λύση. Βελτιστοποίηση: Πιέζοντας από το κεντρικό menu του προγράµµατος το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην Βελτιστοποίηση υπολογίζεται αυτόµατα ο συνδυασµός εκείνων των µονωτικών που αντιστοιχεί στο ελάχιστο κόστος και ικανοποιεί τα όρια του κανονισµού, δηλαδή εντοπίζεται η βέλτιστη οικονοµοτεχνική λύση. Για τον σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη το ελάχιστο πάχος, µέγιστο πάχος και βήµα µεταβολής του µονωτικού υλικού που έχει δοθεί για το µονωτικό στο αντίστοιχο δοµικό στοιχείο (βλ. οµικά Στοιχεία). Η βέλτιστη λύση προτείνεται στον χρήστη, ο οποίος µπορεί να την επιλέξει, οπότε γίνεται αντίστοιχη ενηµέρωση των παχών µονωτικού στα δοµικά στοιχεία, ή να την απορρίψει, µέσω σχετικής επιλογής, επιλέγοντας τα πάχη που αντιστοιχούν στα δοµικά στοιχεία. Προσοχή! Πριν από την εκτέλεση της εντολής Βελτιστοποίηση, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι σε κάθε δοµικό στοιχείο έχουν οριστεί ελάχιστα και µέγιστα πάχη µόνωσης, καθώς και το βήµα µεταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραµµα µπορεί να "ψάχνει" για ώρα αφού οι ενδιάµεσες λύσεις είναι πρακτικά απεριόριστες. Σηµείωση: Η βελτιστοποίηση τροποποιεί τον συντελεστή θερµοπερατότητας k µόνο των δοµικών στοιχείων και όχι των ανοιγµάτων (θεωρεί ότι η επιλογή µονών ή διπλών ανοιγµάτων είναι επιλογή του µελετητή). Έτσι, µπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ο χρήστης µόνος του το k των ανοιγµάτων προκειµένου να πιάσει το επιθυµητό Km. 20 4M

21 2.4.6 Προµέτρηση Υλικών Παρουσιάζεται αναλυτική κατάσταση µε τα µονωτικά υλικά και τα ανοίγµατα που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη, τα επιµέρους κόστη τους και το συνολικό κόστος τους. Ισχύουν οι δυνατότητες επεξεργασίας που περιγράφονται στην ενότητα γενικά για την Προµέτρηση και την Κοστολόγηση Παραδοχές Αναγράφεται το κείµενο των γενικών παραδοχών του τεύχους της µελέτης (σύνοψη κανονισµού), το οποίο µπορεί να συµπεριληφθεί στην εκτύπωση της µελέτης εφόσον το έχουµε επιλέξει στα "Περιεχόµενα Εκτυπώσεων". Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει και να επιλέξει δικά του πρότυπα, καθώς επίσης και να τα επεξεργαστεί µε τον κειµενογράφο του πακέτου, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα Σηµείωση: Τα αρχεία προτύπων παραδοχών βρίσκονται στην περιοχή 4M\CALC\ΜΟΝΟ\ µε ονοµασίες MOΝΟPR01.RTF, MOΝΟPR02.RTF κ.ο.κ., ενώ οι περιγραφές των προτύπων βρίσκονται στο αρχείο ΜΟΝOPR.LST Eξώφυλλο (τεύχους µελέτης) Το παράθυρο Εξώφυλλο αποτελεί την πρώτη σελίδα εκτύπωσης της µελέτης (cover page) και το πρόγραµµα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει από µία οµάδα διαφορετικών τύπων εξώφυλλων, ή ακόµα και να δηµιουργήσει το δικό του εξώφυλλο, όπως ακριβώς το επιθυµεί (βλ. ενότητα 1.3.4). Σηµειώσεις: Τα αρχεία εξώφυλλων βρίσκονται στην περιοχή 4M\CALC\ΜΟΝΟ\ µε ονοµασίες MOΝΟCP01.RTF, MOΝΟCP02.RTF κ.ο.κ., ενώ οι περιγραφές των προτύπων στο αρχείο ΜΟΝOCP.LST. 2.5 Βιβλιοθήκες Οι Βιβλιοθήκες της εφαρµογής της Θερµοµόνωσης περιλαµβάνουν οµικά Υλικά, οµικά Στοιχεία, Ανοίγµατα και Πόλεις. Οι βιβλιοθήκες είναι ανοιχτές σε ενηµέρωση από τον χρήστη ο οποίος µπορεί να τις τροποποιήσει σύµφωνα µε την επιθυµία του ή και να προσθέσει νέα δεδοµένα οµικά Υλικά ADAPT/FCALC-Win 21

22 Η βιβλιοθήκη αυτή περιλαµβάνει κατάλογο Υλικών, από τα οποία συντίθενται τα οµικά Στοιχεία. Τέτοια Υλικά είναι για παράδειγµα το επίχρισµα, το τούβλο, η µόνωση, το ξύλο κ.α. Κάθε υλικό ορίζεται από την περιγραφή του, την πυκνότητά του, τον συντελεστή λ και τον τύπο της διαγράµµισης (pattern). Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή στον χρήστη για να την τροποποιήσει ή και να ορίσει νέα Υλικά, µε τα χαρακτηριστικά που επιθυµεί Patterns (τύποι διαγράµµισης) H επιλογή pattern γίνεται µε την βοήθεια του διπλανού πίνακα που εµφανίζεται επιλέγοντας Patterns Θερµοµόνωσης. Αυτός περιλαµβάνει τους δυνατούς τύπους διαγράµµισης που µπορεί να επιλέξει ο χρήστης µέσα στην βιβλιοθήκη των δοµικών υλικών οµικά Στοιχεία Η βιβλιοθήκη οµικών Στοιχείων περιλαµβάνει ένα κατάλογο από οµικά Στοιχεία τα οποία, όπως είδαµε και πιο πάνω, µπορεί να επιλέξει ο χρήστης στην µελέτη του και να τα τροποποιήσει όπως επιθυµεί. Η λίστα περιέχει µία σειρά από τα δοµικά στοιχεία που συναντάει κανείς πιο συχνά και επιλέγοντας ένα από αυτά οδηγούµαστε σε παράθυρο της γνωστής µορφής. Ισχύουν και εδώ όλες οι δυνατότητες που περιγράφηκαν πιο πάνω µε την διαφορά ότι εδώ οι αλλαγές είναι µόνιµες, δηλαδή δεν αναφέρονται σε κάποια µελέτη όπως στα Στοιχεία -> οµικά Ανοίγµατα Περιέχονται διάφοροι τύποι ανοιγµάτων καθένας από τους οποίους χαρακτηρίζεται µε συγκεκριµένο συντελεστή θερµοπερατότητας και κόστος. 22 4M

23 2.5.5 Ζώνες Θερµοµόνωσης (Πόλεις) Περιέχεται κατάλογος µε τις κυριότερες ελληνικές πόλεις και τις ζώνες θερµοµόνωσης στις οποίες ανήκουν (Α, Β, ή Γ), σύµφωνα µε τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης. Ο χρήστης µπορεί να προσθέσει και άλλες πόλεις εάν το επιθυµεί, συµβουλευόµενος τον χάρτη των ζωνών που φαίνεται παρακάτω. 2.6 Βοήθεια (Ηelp) Η επιλογή αυτή µας εµπεριέχει µια σειρά από υποεπιλογές που έχουν σκοπό την υποστήριξη του χρήστη στην εκµάθηση του προγράµµατος Θερµοµόνωσης µε διάφορα µέσα (βλ. ενότητα 1.3.6). Ανακεφαλαιώνοντας σε συντοµία έχουµε: Περιεχόµενα και Ευρετήριο: Πρόκειται για την κλασσική βοήθεια (help) των windows στην σύγχρονη µορφή html (links, αναζήτηση όπως στο internet κλπ). Με την βοήθεια των Περιεχοµένων (Contents) και του Ευρετηρίου (Index) µε λέξεις κλειδιά, καθώς επίσης και των διαφόρων ιασυνδέσεων και ADAPT/FCALC-Win 23

24 Παραποµπών µέσα στα κείµενα της βοήθειας (hypertext links), ο χρήστης µπορεί να εντοπίσει ακριβώς το θέµα που τον ενδιαφέρει και να λύσει την απορία του. Σύνδεση µε web 4Μ: Εφόσον υπάρχει σύνδεση µε internet, η επιλογή αυτή µας µεταφέρει αυτόµατα στο web site της 4Μ. Αποστολή Με την αποστολή ο χρήστης µπορεί να στείλει στο τµήµα υποστήριξης της εταιρείας, σε ελεύθερη µορφή. Ερώτηση µε Με την "Ερώτηση µε " εµφανίζεται το τυποποιηµένο έντυπο ερωτήσεων του web site 4Μ, στο οποίο ο χρήστης µπορεί να στείλει µε τυποποιηµένο τρόπο το πρόβληµα ή την παρατήρησή του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρουσιάζεται. Εγγραφή on line: Με την "Εγγραφή On Line" (on line registration) ο νέος πελάτης έχει την δυνατότητα να στείλει τα στοιχεία του προκειµένου να καταχωρηθούν στην Βάση της εταιρείας. Ερωτήσεις-Απαντήσεις: Με τις "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δει τις Απαντήσεις στις συνηθέστερες Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions-FAQ) στο πρόγραµµα που χρησιµοποιεί. Αναβάθµιση on line: Με την "Αναβάθµιση On Line", που είναι µια πολύ σηµαντική επιλογή, ο χρήστης έχει την δυνατότητα κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, να "κατεβάζει" (µε download) την τελευταία έκδοση (release) της παρούσας εφαρµογής (και των υπόλοιπων). Τεχνικές Εκθέσεις web: Με τις "Τεχνικές Εκθέσεις Web" ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εµπλουτίζει τις τεχνικές εκθέσεις των εφαρµογών του "κατεβάζοντάς τις" (µε download) στον σκληρό του δίσκο. Υποδείγµατα µελετών web: Εδώ ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κατεβάζει (µε download) από το site της 4Μ συγκεκριµένα υποδείγµατα µελετών, για να διευκολυνθεί κατά την εκµάθηση του προγράµµατος. Περί: Εµφανίζεται η οθόνη "Περί" (about) στην οποία φαίνεται η ακριβής έκδοση που κατέχει ο χρήστης. Σηµείωση: Περισσότερες λεπτοµέρειες για τον ισχύοντα Κανονισµό Θερµοµόνωσης µπορεί να βρει κανείς στον ίδιο τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης (ΦΕΚ 362/4.7.79) καθώς και στις Οδηγίες Υπουργείου ηµοσίων Έργων για την σύνταξη των µελετών θερµοµόνωσης (19/9/78 Α.Π /476). Σηµειώνεται τέλος, ότι κατά το τελευταίο διάστηµα ο Κανονισµός είναι υπό αναθεώρηση και έτσι είναι πιθανό να αλλάξει. 24 4M

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο :

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ Πόλη : ΛΑΓΚΑ ΑΣ Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις : ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -1- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη είναι σύµφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο :

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Είδος Κτιρίου : ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ιδιοκτησία : ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πόλη : Αθήνα Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : Ζώνη : Β Παρατηρήσεις : : -1- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη είναι σύμφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; Βήμα 1: Αναγνωρίζουμε σταδιακά όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου ξεκινώντας. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 1 Το Πρόγραµµα winπυρο που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 1 Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 Έργο: Νέα διώροφη κατοικία Η μελέτη συντάχθηκε με βάση το ΦΕΚ 362/4.7.79 καί θα εφαρμοσθεί στην κατασκευή με την επίβλεψή μου.

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

γλώσσα προγραµµατισµού Logo

γλώσσα προγραµµατισµού Logo γλώσσα προγραµµατισµού Logo προγράµµατα στη Logo Μέχρι τώρα είδαµε ότι για τη δηµιουργία ενός σχήµατος πληκτρολογούµε στο πλαίσιο εισαγωγής του Παραθύρου Εντολών µια σειρά από κατάλληλες εντολές. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KOSTOLOGOS  Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή Οι εφαρµογές λογισµικού που µέχρι τώρα γνωρίσαµε, µας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσουµε ένα συγκεκριµένο είδος εργασιών. Έτσι η Ζωγραφική µας προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Ε. Μ. Π. Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Η 3 Σύνταξη φυλλαδίου οδηγιών: Π. Γκατσόπουλος, Φ. Μπουγιατιώτη 1 Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα 22/3/2011 Τι είναι η νέα ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ και ποια η σχέση με την παλιά θερμομόνωση Η ενεργειακή μελέτη κελύφους ΚΕΝΑΚ είναι μια εξελιγμένη μελέτη θερμομόνωσης, που αναλύει και αξιολογεί την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008 ΠΟΛΗ για WINDOWS Civil 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ EUROFASMA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI Πριν προχωρήσετε στην εκτέλεση της εργασίας "Άνοιγµα Νέας Χρήσης " θα πρέπει: α. Η συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικά... 2 ηµιουργία Λογαριασµού... 2 Αίτηση Συλλογής... 4 Επιβεβαίωση Συλλογής... 5 Τελευταίες Αιτήσεις... 6 Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης... 7

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Συνοπτικό Εγχειρίδιο Χρήσης Νεα Σµύρνη, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα