ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Ο αγροτικός τοµέας µε τη στροφή που επιχειρείται στην παραγωγή και στη µεταποίηση προϊόντων και τροφίµων, αποτελεί σήµερα αιχµή της παραγωγικής ανασύνταξης του τόπου. Στην προσπάθεια αυτή ο ρόλος της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι σηµαντικός. Η επένδυση στην κτηνοτροφία και µέσω αυτής στην ταυτότητα, στην ποιότητα και στην αειφορία, είναι εθνικό ζήτηµα.tο ποσοστό του αγροτικού εισοδήµατος που προέρχεται από την κτηνοτροφία µόλις και µετά βίας αγγίζει το 30%. Ο κλάδος της κτηνοτροφίας, µε έµφαση στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, µπορεί και πρέπει κατά συνέπεια να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην επανεκκίνηση της οικονοµίας. 2. Μία από τις βασικές αιτίες της περιορισµένης και καχεκτικής ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, είναι η πραγµατική και νοµική κατάσταση που επικρατεί χρόνια τώρα, στον τοµέα της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και της λειτουργίας των µονάδων ζωικής παραγωγής. Η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να συνοψιστεί, περιγραφικά, ως εξής:

2 2 3. Η πραγµατική κατάσταση: Υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (περίπου το 85%) χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που χρόνια τώρα λειτουργούν µέσα ή πολύ κοντά σε οικισµούς, υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χωρίς άδεια, µέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις, υπάρχουν αυθαίρετες κτηριακές κατασκευές, χωρίς άδεια οικοδοµής σε κοινόχρηστες ή δηµόσιες εκτάσεις και σταυλικές εγκαταστάσεις που αδυνατούν να τηρήσουν τους προβλεπόµενους υγειονοµικούς όρους και τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων. Πολλοί κτηνοτρόφοι, ιδίως ηλικιωµένοι, αδυνατούν να αντιµετωπίσουν το υψηλό κόστος για τις απαιτούµενες µελέτες και τα δικαιολογητικά µε αποτέλεσµα οι µονάδες αυτές να µη µπορούν να επωφεληθούν για τον εκσυγχρονισµό τους και από τα κοινοτικά προγράµµατα. Σ αυτές τις συνθήκες δεν είναι περίεργο που η ελληνική κτηνοτροφία, σήµερα, είναι ελλειµµατική και σε κρέας και σε γάλα, µε αποτέλεσµα να εισάγονται τεράστιες ποσότητες των αντίστοιχων ζωικών προϊόντων, µε ό, τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονοµία. Το έλλειµµα του εµπορικού γεωργικού ισοζυγίου κάθε χρόνο προσεγγίζει τα 2 δις ευρώ και η µερίδα του λέοντος µε πoσοστό 80% προέρχεται από το ισοζύγιο των κτηνοτροφικών προϊόντων 4. Η νοµική κατάσταση: Ένα γραφειοκρατικό δυσκίνητο και αναποτελεσµατικό σύστηµα οργάνωσης της όλης αδειοδοτικής διαδικασίας για την ίδρυση και λειτουργία µιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ζωικής παραγωγής µε εµπλοκή πολλών συναρµόδιων υπηρεσιών και µιας δυσκίνητης πολυπρόσωπης επιτροπής σταυλισµού, δηµιουργούν αβεβαιότητα ως προς την επίτευξη του αποτελέσµατος και µεγάλη επιβάρυνση σε χρόνο και σε χρήµα για όποιον θελήσει να επενδύσει στην κτηνοτροφία. 5. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει. Η παρουσία του Κράτους στην ανάληψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και δράσεων που θα βοηθούν τον υγιή ανταγωνισµό στον τοµέα της κτηνοτροφίας είναι επιβεβληµένη. Οι σύγχρονες ανάγκες πρόληψης των διαρκώς επαναλαµβανόµενων σε κοινοτικό επίπεδο κρίσεων στα τρόφιµα,που ενισχύεται περαιτέρω από την παγκοσµιοποίηση και τον διεθνή αυξανόµενο

3 3 ανταγωνισµό των αγορών, αλλά και οι ιδιαιτερότητες της Ελληνικής κτηνοτροφίας (ο µικρός αριθµός ζωικού κεφαλαίου, οι µικρές µονάδες, ο συνδυασµός γεωργίας και κτηνοτροφίας, το ανάγλυφο του εδάφους µε ορεινούς και νησιωτικούς όγκους και µε µεγάλο εύρος µικροκλιµατικών διακυµάνσεων κλπ), επιβάλλουν το δικό τους µοντέλο κτηνοτροφικής ανάπτυξης, είτε αυτό είναι συµβατικό, είτε βιολογικό, που πρέπει να υπακούει και να αντιστοιχεί σε ένα πλαίσιο αρχών µε συγκεκριµένους στόχους. 6. Σήµερα για µια σειρά δηµογραφικούς και κοινωνικούς λόγους, όπως η παγκόσµια αύξηση του πληθυσµού και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε πολλές µεγάλες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ρωσία κλπ θα δηµιουργηθεί ραγδαία ζήτηση για κατανάλωση κρέατος και γάλακτος που προβλέπεται να διπλασιαστεί στα επόµενα 30 χρόνια. Ταυτόχρονα στο σύγχρονο κόσµο µε διαµορφούµενες τάσεις για την αυξανόµενη ζήτηση ασφαλών, ποιοτικών και επώνυµων τροφίµων, τα ελληνικά ζωικά προϊόντα µπορούν να αποκτήσουν ένα διαρκές ισχυρό διαβατήριο για τις αγορές όλου του κόσµου. Το υπό κατάθεση νοµοσχέδιο µπορεί να συµβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. ΙΙ. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 7. Το Υπ.ΑΑΤ µε την κατάθεση του παρόντος νοµοσχεδίου επιδιώκει τους εξής στόχους: - τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, προκειµένου αυτή να αναπτυχθεί και να συµβάλλει στην ενίσχυση, αφενός µεν, της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας µε τη θέσπιση κινήτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αφετέρου δε, της συνδεόµενης µε αυτήν µεταποίησης των προϊόντων της ζωικής παραγωγής, - την απλοποίηση των διαδικασιών και τη µείωση των απαιτούµενων διοικητικών ενεργειών µε την εξάλειψη των διοικητικών φραγµών και της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης και τελικά του χρόνου που απαιτείται για την

4 4 ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών µονάδων και εκµεταλλεύσεων µε τη θεσµοθέτηση απλών, γρήγορων, φτηνών και διαφανών διαδικασιών, - την ενοποίηση, επικαιροποίηση και απλούστευση της ισχύουσας πολυνοµίας και του δαιδαλώδους νοµικού πλαισίου που ισχύει για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που παρεµποδίζει την επιχειρηµατικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τον υγιή ανταγωνισµό, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η συστηµατική αβεβαιότητα της επένδυσης µε τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηµατικότητα και υγιούς για τον ανταγωνισµό, µε στόχο την προστασία του αγροτικού εισοδήµατος και της ζωικής παραγωγής και το αντίστοιχο κεφάλαιο των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, προκειµένου οι µονάδες ζωικής παραγωγής να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο ευρωπαϊκό και παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, -τη τακτοποίηση των υπαρχουσών πραγµατικών καταστάσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µε µια διαδικασία µε µηδενικό κόστος για τους κτηνοτρόφους 8. Σ αυτούς τους στόχους προσβλέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στα πλαίσια αυτά κατάρτισε και δηµοσιοποιεί το νοµοσχέδιο για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις. Η προώθηση µιας βιώσιµης, οικονοµικά και θεσµικά, πολιτικής πρότασης για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος αδειοδότησης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων θεωρείται άµεσα επιβεβληµένη προτεραιότητα που θα βοηθήσει κατά το λόγο της συµµετοχής της στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας ΙΙΙ. ΟΙ ΕΞΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 9. Οι έξι βασικές αλλαγές που γίνονται µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο είναι οι ακόλουθες: - η δηµιουργία υπηρεσίας µιας στάσης «one stop shop» η /ση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) θα είναι το µοναδικό σηµείο επαφής του κτηνοτρόφου µε δηµόσια υπηρεσία

5 5 -η σύσταση µιας ιδιαίτερα ευέλικτης 3µελούς επιτροπής σταυλισµού που θα λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα που θα έχει όλες τις γνωµοδοτικές αρµοδιότητες και θα εισηγείται στην /ση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ - η αλλαγή του µοντέλου αδειοδότησης για τις µικρές µονάδες (µικρούς σταυλισµούς) από το σχήµα «πρώτα ελέγχω και µετά αδειοδοτώ», στο σχήµα αδειοδοτώ την ίδρυση (έχοντας θέσει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις) και µετά ελέγχω και χορηγώ την άδεια για τη λειτουργία της. - η µείωση του κόστους για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µε την απλοποίηση των περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδοµικών εγκρίσεων και κυρίως µε τη χρήση τυποποιηµένων προτύπων ή/και τυποποίηση περιβαλλοντικών όρων και τη διαµόρφωση εξειδικευµένων προδιαγραφών για τις απαιτούµενες ΜΠΕ για τις µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες - η δηµιουργία αυτοτελούς ηλεκτρονικού υπο-µητρώου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και µονάδων στα πλαίσια του ήδη λειτουργούντος Κτηνιατρικού Μητρώου στο ΥπΑΑΤ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενίσχυση της διαφάνειας στη δράση της ιοίκησης µε την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αδειών και εγκρίσεων στο διαδίκτυο. - η εξαίρεση από την κατεδάφιση και η απαλλαγή από τα πρόστιµα για τους κτηνοτρόφους που θα σπεύσουν να τακτοποιήσουν/νοµιµοποιήσουν τις υπάρχουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µε µια διαδικασία µε µηδενικό κόστος για τους κτηνοτρόφους

6 6 Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 ΘΑ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΩΝ 10. Ειδικότερα µε το σχέδιο νόµου, ρυθµίζονται τα ακόλουθα : Με το άρθρο 1 προσδιορίζονται οι έννοιες και οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται στο νόµο. Με το άρθρο 2 συστήνονται οι Επιτροπές Σταυλισµού και καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους χωρίς να προβλέπεται δευτεροβάθµια επιτροπή για νέα κρίση. Οι αποφάσεις της αρµόδιας αρχής προσβάλλονται µε την ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010 Με το άρθρο 3 ρυθµίζεται η κατάταξη των µονάδων ανάλογα µε τη δυναµικότητά τους σε κατηγορίες Με το άρθρο 4 προσδιορίζονται οι θέσεις, οι αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ο τρόπος µέτρησης σε συνάρτηση µε την ισοδυναµία των ζώων Με το άρθρο 5 ρυθµίζεται διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η απλουστευµένη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µικρότερης δυναµικότητας(µικρών σταυλισµών) Με το άρθρο 6 ρυθµίζεται το θέµα της µεταβίβασης και τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων Με το άρθρο 7 ρυθµίζονται θέµατα διακοπής της λειτουργίας και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Με το άρθρο 8 καθορίζονται τα είδη των Κτηριακών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και οι απαιτούµενες άδειες Με το άρθρο 9 ρυθµίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων σε δάση, δασικές και δηµόσιες εκτάσεις Με το άρθρο 10 προβλέπεται η αναστολή κατεδάφισης και η διαδικασία εξαίρεσης Με το άρθρο 11 καθορίζονται οι διοικητικοί και υγειονοµικοί επιτόπιοι έλεγχοι

7 7 Με το άρθρο 12 καθορίζονται οι ιοικητικές Κυρώσεις και τα αναγκαία παράβολα Με το άρθρο 13 καθορίζονται οι διοικητικές προσφυγές Με το άρθρο 14 δηµιουργείται το αυτοτελές ηλεκτρονικό µητρώο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και γίνεται εναρµόνιση µε τις διατάξεις του νόµου για τη διαύγεια Με το άρθρο 15 θεσπίζονται οι αναγκαίες προσωρινές και µεταβατικές ρυθµίσεις Με το άρθρο 16 απαριθµούνται οι καταργούµενες διατάξεις Με το άρθρο 17 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου

8 8 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες και ορισµοί 1. Για την εφαρµογή αυτού του νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: -Kτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκµετάλλευση: είναι το σύνολο των συνήθως περιφραγµένων εγκαταστάσεων, κτηρίων, γηπέδων, και αποθηκών, περιλαµβανοµένων των συστηµάτων αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού καθαρισµού, εγκαταστάσεων µεταφοράς και παροχής ύδατος, που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής µονάδας. Στην έννοια της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης συµπεριλαµβάνεται και η πτηνοτροφική εγκατάσταση. -Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, την ανάκληση της και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, είναι το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) του κατά τόπου αρµόδιου ήµου. Σε περίπτωση όπου η κτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκµετάλλευση εκτείνεται εντός των ορίων δύο ή περισσοτέρων δήµων, αρµόδιο είναι το ΓΓΑ του ήµου όπου βρίσκεται ο κύριος λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης. -Ισοδύναµο ζώο: είναι η µονάδα υπολογισµού της δυναµικότητας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης σε ζωικό κεφάλαιο, που επιτυγχάνει τους ίδιους στόχους για διαφορετική κατηγορία ζώων και χρησιµοποιείται για την κατάταξη των σταυλισµών σε κατηγορίες και τον καθορισµό των αποστάσεων. -Ανάλογα µε το είδος της κατασκευής και την µορφή της εκµετάλλευσης (εντατικής ή εκτατικής), οι σταυλικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες :

9 9 Κατηγορία πρώτη : Πρόχειρα καταλύµατα ζώων ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν εκτατικής µορφής κτηνοτροφία και µετακινούµενους κτηνοτρόφους. Ως πρόχειρα καταλύµατα ζώων ή εγκαταστάσεις ορίζονται οι κατασκευές από πέτρες, τσιµεντόλιθους, ξύλα, κλαδιά, λαµαρίνες, στις οποίες δε χρησιµοποιείται καθόλου µπετόν ή άλλης παρόµοιας µορφής κατασκευές. Οι εγκαταστάσεις αυτές δύνανται να εγκατασταθούν σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη άδειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση καταλυµάτων ζώων είναι η τήρηση των προβλεπόµενων, κατά περίπτωση, αποστάσεων από οικισµούς και πηγές ύδατος ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία. Η τήρηση των αποστάσεων και των προϋποθέσεων δηµόσιας υγείας αυτών θα γίνεται µε διαπιστωτική πράξη της οικείας δηµοτικής αρχής. Κατηγορία δεύτερη : Σταυλικές εγκαταστάσεις οι οποίες κατασκευάζονται σύµφωνα µε εγκεκριµένα πρότυπα κατασκευών (έως 300τµ.) ή εγκεκριµένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων µε σκελετό θερµοκηπίου (σύµφωνα µε τις ΚΥΑ / και 5888/ ). Για τις εγκαταστάσεις αυτές απαιτείται άδεια εγκατάστασης από τον οικείο δήµο. Μοναδική προϋπόθεση είναι οι αποστάσεις από οικισµούς και πηγές ύδατος καθώς και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όταν αυτή απαιτείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση των πρότυπων κατασκευών µεγέθους ως 300 τ.µ., όπως αυτές ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, δεν απαιτείται η έκδοση µελέτης κατασκευής από µηχανικό, παρά µόνο η επίβλεψη.

10 10 Αντίθετα, στην περίπτωση των κατασκευών θερµοκηπιακού τύπου απαιτείται η έγκριση του τύπου κατασκευής από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή τον αρµοδίως ορισθέντα από το ΥΠΑΑΤ φορέα, ενώ δεν υπάρχουν περιορισµοί αναφορικά µε το µέγεθος (τετραγωνικά µέτρα) και το είδος κατασκευής. Και σε αυτή την κατηγορία η άδεια εγκατάστασης θα εκδίδεται από τον δήµο. Κατηγορία τρίτη : Σύγχρονες σταυλικές εγκαταστάσεις εκτροφών εντατικής µορφής. Οι εγκαταστάσεις αυτές ουσιαστικά αποτελούν µονάδες βιοµηχανοποιηµένης κτηνοτροφίας και για αυτό απαιτείται η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου αυτή απαιτείται, προκειµένου να εκδοθεί άδεια εγκατάστασης. Για το σκοπό αυτό κατατίθεται φάκελος ο οποίος περιλαµβάνει τα αναγκαία δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σηµείο Β του παραρτήµατος ΙΙ. - Φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος. - Άδεια εγκατάστασης : είναι η άδεια για το σύνολο των υποδοµών και για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. - Επέκταση και εκσυγχρονισµός της δραστηριότητας: είναι κάθε επαύξηση, αλλαγή ή συµπλήρωση, µετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, του αριθµού των ισοδυνάµων ζώων ή η προσθήκη κτιριακών ή λοιπών εγκαταστάσεων ή η µεταβολή του µηχανολογικού εξοπλισµού ή η αλλαγή ή η συµπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγµατοποιείται µέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όµορό του.

11 11 Άρθρο 2 Τακτοποίηση αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών του άρθρου 1 του παρόντος, οι οποίες λειτουργούν σήµερα χωρίς άδεια εγκατάστασης, υποχρεούνται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να λάβουν άδεια εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω προθεσµιών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων επιβολής προστίµων, κατεδάφισης και κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθούν οι απαιτούµενες, κατά περίπτωση, διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις. Άρθρο 3 Επιτροπή Σταυλισµού 1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, συγκροτείται τριµελής επιτροπή σταυλισµού που αποτελείται από ένα γεωπόνο ή κτηνίατρο, έναν ιατρό υγιεινολόγο ή επόπτη δηµόσιας υγείας και έναν υπάλληλο των Υπηρεσιών του τοµέα Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας. Όλα τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους που υπάγονται στην ίδια υπηρεσία µε το αντίστοιχο τακτικό µέλος. Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας. 2. Η επιτροπή σταυλισµού είναι αρµόδια για τον έλεγχο, τη διενέργεια αυτοψίας και την παροχή γνώµης για κάθε θέµα εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, καθώς επίσης και για την παροχή γνώµης για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος στις περιπτώσεις που κινδυνεύει η δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 2540/1940 «περί υγειονοµικών διατάξεων» και τις υγειονοµικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και κάθε άλλο θέµα συναφές µε τα ανωτέρω. Η επιτροπή σταυλισµού, για κάθε γνώµη της συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) που αποφαίνεται οριστικά. Οι

12 12 αποφάσεις αυτές υπόκεινται στην ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 12 του παρόντος 3.Οι πρωτοβάθµιες επιτροπές σταυλισµού που συγκροτήθηκαν µε βάση τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α, 89) διατηρούνται, µετονοµάζονται σε επιτροπές σταυλισµού και ασκούν τις οριζόµενες στην προηγούµενη παράγραφο αρµοδιότητες. Η δευτεροβάθµια επιτροπή σταυλισµού του άρθρου 13 του ν.3955/2011 καταργείται. Άρθρο 4 Κατάταξη κτηνοτροφικών µονάδων ανάλογα µε τη δυναµικότητά τους 1.Η κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων του κτηνοτροφικού τοµέα σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 ν.3010/2002 «εναρµόνιση του ν 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ..» (ΦΕΚ Α 91) ορίζεται στους Πίνακες του Παραρτήµατος Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή εκµεταλλεύσεις κατατάσσονται σύµφωνα µε τη δυναµικότητά τους στις εξής κατηγορίες και αντιστοιχίες: -κατηγορία πρώτη, µε υποκατηγορία 1 η και 2 η που περιλαµβάνει εκµεταλλεύσεις µεγάλης δυναµικότητας, -κατηγορία δεύτερη µε υποκατηγορία 3 η και 4 η που περιλαµβάνει εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας και -κατηγορία τρίτη, µε δυναµικότητα µικρότερη από την δυναµικότητα της 4 ης υποκατηγορίας της δεύτερης κατηγορίας που περιλαµβάνει εκµεταλλεύσεις µικρής δυναµικότητας. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να τροποποιείται το περιεχόµενο του Πίνακα του Παραρτήµατος 1.

13 13 Άρθρο 5 Αρχή Αδειοδότησης Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, την ανάκληση της και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, είναι το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) του κατά τόπου αρµόδιου ήµου. Άρθρο 6 Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος µέτρησης 1. Οι κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιδρύονται και λειτουργούν έξω από τους κατοικηµένους χώρους (πόλεις, κωµοπόλεις, χωριά, οικισµούς), καθώς επίσης και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισµούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόµους, σιδηροδροµικές γραµµές, ποτάµια, λίµνες, αιγιαλούς, παραλίες, κηρυγµένους αρχαιολογικούς ή χαρακτηρισµένους τουριστικούς χώρους και από υπάρχοντα, ή από εκείνα που προβλέπεται να ανεγερθούν, νοσοκοµεία, ευαγή ιδρύµατα, εκπαιδευτήρια, καθώς και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους, µοναστήρια µε αυξηµένη επισκεψιµότητα και άλλους αντίστοιχους χώρους. 2.Η ελάχιστη απαιτούµενη, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκµεταλλεύσεων έκταση γηπέδου, είναι η καθοριζόµενη, από τις εκάστοτε ισχύουσες, διατάξεις της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας. Η ανωτέρω έκταση µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση της ΑΑΑ µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής σταυλισµού, αναλόγως: i.του αριθµού των ζώων που πρόκειται να διατηρηθούν στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ii.του συστήµατος διατηρήσεως και εκτροφής αυτών σύµφωνα µε τις ζωοτεχνικές µεθόδους και iii.της προβλεπόµενης υγειονοµικής συγκροτήσεώς τους. Σε περίπτωση αδυναµίας αυξήσεως υφιστάµενης οικοπεδικής έκτασης, η αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή καθορίζει τον αριθµό των ζώων, που είναι δυνατό να

14 14 εκτραφούν σ` αυτή, βάσει των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο κριτηρίων. 3. Οι ελάχιστες αποστάσεις, µεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της αριθµ. Υ1β/2000/ Υγειονοµικής ιάταξης και στην απόφαση αριθµ /3591/ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων (ΦΕΚ 1 /1987), περιλαµβάνονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήµατος 2 του νόµου αυτού, έχουν αµφίδροµη ισχύ, και εφαρµόζονται κατά τον ίδιο τρόπο για τις περιπτώσεις που λειτουργεί ήδη νόµιµα κτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκµετάλλευση και πρόκειται να ιδρυθεί επιχείρηση του πίνακα του Παραρτήµατος 1 (πρώτη στήλη) στην ίδια µε την κτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκµετάλλευση περιοχή. ηλαδή, σε περίπτωση που µετά την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οποιασδήποτε κατηγορίας εκδοθούν οικοδοµικές άδειες για κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη δραστηριότητα οι παραπάνω αποστάσεις εφαρµόζονται και η κτηνοτροφική εκµετάλλευση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες δραστηριότητες. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2, στα νησιά ισχύουν µειωµένες κατά 20%. 4. α) Για τη µέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων, ως πλησιέστερο σηµείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ορίζεται το πλησιέστερο σηµείο των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτής συµπεριλαµβανοµένων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Στην περίπτωση που η κτηνοτροφική εκµετάλλευση δεν διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 2 του παρόντος, ως πλησιέστερο σηµείο του ορίου του λειτουργικού χώρου ορίζεται το πλησιέστερο σηµείο του περιγράµµατος του τµήµατος του γηπέδου που χρησιµοποιεί η εκµετάλλευση για τη συγκέντρωση των εκτρεφοµένων ζώων καθώς και για διάφορες λειτουργικές της ανάγκες. Για τη µέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων, ο υπολογισµός των ισοδυνάµων ζώων γίνεται µε βάση τα οριζόµενα στον Πίνακα κατάταξης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ανάλογα µε τη δυναµικότητά τους (άρθρο 4 του παρόντος).

15 15 β) Η µέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σηµείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης µέχρι: Τον άξονα εθνικών δρόµων και σιδηροδροµικών γραµµών. Τις όχθες φυσικών και τεχνητών λιµνών και ποταµών. Στις περιπτώσεις ακτών, την κατά τις κείµενες διατάξεις προσδιοριζόµενη γραµµή αιγιαλού ή τη διαχωριστική γραµµή ξηράς και θάλασσας. Το τέλος του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ή της εγκεκριµένης πολεοδοµικής µελέτης των πάσης φύσεως οικισµών, χωριών, κωµοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις υφιστάµενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων, η µέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σηµείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης µέχρι την πλησιέστερη κατοικία των πάσης φύσεως οικισµών, χωριών, κωµοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων. Την πλησιέστερη κτιριακή ή άλλου είδους εγκατάσταση εκπαιδευτηρίων, νοσοκοµείων, ευαγών ιδρυµάτων, τουριστικών χώρων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυµάτων, κατασκηνωτικών χώρων, στρατοπέδων, βιοµηχανιών και βιοτεχνιών. 5. Οι ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήµατος 2, δεν ισχύουν, όταν πρόκειται να δηµιουργηθούν εγκαταστάσεις, χώροι ή δραστηριότητες που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και χρήζουν προστασίας, υπό τον όρο καταβολής από τον φορέα που είναι υπαίτιος για την µετεγκατάσταση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης, πλήρους προηγούµενης αποζηµίωσης στον ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης. Η συνδροµή των ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής

16 16 σταυλισµού και της ΑΑΑ. Κατά της απόφασης αυτής ο θιγόµενος µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο ιοικητικό Πρωτοδικείο για τον δικαστικό προσδιορισµό της πλήρους αποζηµιώσεως 6. Οι αποστάσεις των εκτροφείων θηραµάτων, των οποίων τα εκτρεφόµενα ζώα αποτελούν αντικείµενο ελεγχόµενου κυνηγιού (λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, µπεκάτσες κλπ, καθώς και ορισµένα γουνοφόρα και λοιπά ζώα) και των λοιπών ειδών άγριας πανίδας εγχώριας ή εισαγόµενης (κροκόδειλοι, χελώνες, φίδια, σαλιγκάρια κ.λπ.) καθορίζονται κατά περίπτωση, από τους αναφερόµενους χώρους του Παραρτήµατος 2, κατά την κρίση της ΑΑΑ µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής σταυλισµού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία και να µην επηρεάζεται δυσµενώς το περιβάλλον. 7. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΑΑΑ, που εκδίδεται µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού, είναι δυνατόν για συγκεκριµένη περίπτωση να αυξηθούν ή να µειωθούν µέχρι και 25% οι αποστάσεις του πίνακα του Παραρτήµατος 2. Την αύξηση ή µείωση των αποστάσεων µέχρι και 25% είναι δυνατόν να ζητήσουν µόνο για συγκεκριµένη περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης, τόσο οι αρµόδιες υπηρεσίες, όσο και ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος. Κριτήρια για την έκδοση της παραπάνω απόφασης είναι οι ειδικές γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από την συγκεκριµένη µονάδα, καθώς και η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής. 8. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, (τυροκοµεία, αλλαντοποιεία κ.λπ.) εντός ή σε γειτνίαση µε τις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών µονάδων για την επεξεργασία αποκλειστικά οµοειδών προϊόντων παραγωγής αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας Υγειονοµικής ή άλλης Νοµοθεσίας για τις επιχειρήσεις αυτές και ότι θα εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων.

17 17 Άρθρο 7 ιαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκµεταλλεύσεων 1.Σκοπός της άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων, είναι η λεπτοµερής εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας των οικείων µονάδων και η τήρηση των αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων για την προστασία των εργαζοµένων, των περιοίκων και του περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης του περιβάλλοντος, που µπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν. 2. Η άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων είναι προεκτυπωµένη και περιλαµβάνει κατάλογο των απαιτουµένων δικαιολογητικών που ελέγχονται τυπικά κατά την κατάθεσή τους (check-list). Η άδεια αυτή εκδίδεται αυθηµερόν εφόσον ο φάκελος περιέχει τα αντίστοιχα αναφερόµενα στις επόµενες παραγράφους στοιχεία. 3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της πρώτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος, απαιτείται κατάθεση φακέλου µε τα εξής δικαιολογητικά: α) αίτηση του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου στην Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης µε αναφορά της δυναµικότητάς της εκφρασµένης σε αριθµό εκτρεφοµένων ζώων και της γεωγραφικής θέσης της µε συντεταγµένες αναφοράς. β) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου φορέα, για το ότι τα δηλούµενα στοιχεία της εκµετάλλευσης είναι αληθή, η εκµετάλλευση θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για (α) την προστασία του

18 18 περιβάλλοντος και της ηµόσιας υγείας, (β) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων ζώων, (γ) τις ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, (δ) την ιδιοκτησία και νόµιµη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και (ε) τους όρους της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων και τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι ο ενδιαφερόµενος φορέας έχει γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νοµοθεσίας σε περίπτωση µη τήρησης των αναφερόµενων στη δήλωση. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται αυθηµερόν εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία. 4. Για τη χορήγηση άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος, απαιτείται κατάθεση φακέλου µε τα εξής δικαιολογητικά: α) αίτηση του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου στην Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης. β) i. Όταν δεν απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τεχνική έκθεση που υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και συντάσσεται από τον ενδιαφερόµενο φορέα ή από µηχανικό ή γεωτεχνικό για λογαριασµό του, µε βάση πρότυπα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές που θα διαµορφωθούν σε ηλεκτρονική µορφή από τα συναρµόδια υπουργεία και άλλους φορείς, όπως ιδίως ΑΕΙ και ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα. Στην τεχνική έκθεση περιέχονται τα τουλάχιστον στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα 3 ή σε προκαθορισµένα και προεκτυπωµένα απλά πρότυπα που θα είναι σε ηλεκτρονική µορφή µε βάση την προβλεπόµενη στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού κοινή υπουργική απόφαση.

19 19 ii. Όταν απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) ή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. γ) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου φορέα ή του µηχανικού ή γεωτεχνικού για λογαριασµό του ενδιαφερόµενου, για το ότι τα δηλούµενα στοιχεία της εκµετάλλευσης είναι αληθή, η εκµετάλλευση θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για (α) την προστασία του περιβάλλοντος και της ηµόσιας υγείας, (β) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων ζώων, (γ) τις ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, (δ) την ιδιοκτησία και νόµιµη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και (ε) τους όρους της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων και τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι ο ενδιαφερόµενος φορέας έχει γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νοµοθεσίας σε περίπτωση µη τήρησης των αναφερόµενων στη δήλωση. Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται αυθηµερόν εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία. Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης µέχρι την έκδοσή της. Η ΑΑΑ διαβιβάζει στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος, την Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) ή την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

20 20 5. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την µεταφορά ζωϊκού κεφαλαίου σε αυτές, ο ενδιαφερόµενος υποβάλει αίτηση στην ΑΑΑ για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος. Η αίτηση συνοδεύεται από: - Έγκριση κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις ΚΥΑ / και 5888/ , στην περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της δεύτερης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος. - Οικοδοµική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, στην περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος. Στις περιπτώσεις που οι κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση οικοδοµικής άδειας ή είναι αυθαίρετες, αντί των ανωτέρω, η αίτηση συνοδεύεται αντίστοιχα από απαλλαγή από την υποχρέωση οικοδοµικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση των κτιριακών εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρµόδια πολεοδοµική ή άλλη υπηρεσία. Όταν απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η ΑΑΑ την ζητεί από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και την επισυνάπτει στην ανωτέρω αίτηση του ενδιαφεροµένου φορέα. Η επιτόπια διαπίστωση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης γίνεται από

21 21 την αρµόδια επιτροπή σταυλισµού, εντός της αυτής προθεσµίας των 30 ηµερών. Η ΑΑΑ εντός της ανωτέρω προθεσµίας ελέγχει το φάκελο της εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης για να διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση, κατά την οποία από την αρµόδια επιτροπή σταυλισµού και την ΑΑΑ διαπιστωθεί, η συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης και η συµφωνία µε τα δηλούµενα στοιχεία από τον ενδιαφερόµενο φορέα ή τον µηχανικό ή τον γεωτεχνικό κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης. Στην περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία ή από το περιεχόµενο των δικαιολογητικών του φακέλου, καλεί τον ενδιαφερόµενο να αποκαταστήσει ή να συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις. 6. Σε περιοχή ενταγµένη στο κοινοτικό δίκτυο Natura επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης µικρής και µεσαίας δυναµικότητας µε τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και άλλους όρους που ισχύουν κάθε φορά για τις περιοχές αυτές. 7. Η εγκατάσταση, εντός στρατιωτικών µονάδων, ή αεροδροµίων εγκαταστάσεων εκτροφής σκύλων ή άλλων ζώων, τα οποία χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας καθώς και αντίστοιχες µονάδες που λειτουργούν στα πλαίσια δηµόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυµάτων, υπόκειται σε ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται µε κοινές αποφάσεις του Υπ ΑΑΤ και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού. 8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και το ειδικότερο περιεχόµενο των προτύπων βάσει των οποίων συντάσσεται η τεχνική έκθεση της παραγράφου 3εδ. β.

22 22 Άρθρο 8 Παραχώρηση δηµοσίων εκτάσεων 1. Επιτρέπεται η παραχώρηση προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κοινόχρηστων εκτάσεων σε περιοχές που εποικίσθηκαν σύµφωνα µε την αγροτική νοµοθεσία (Αγροτικός κώδικας, κώδικας αποσταγγιζόµενων γαιών κλπ) για την ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή οποιονδήποτε άλλων µονάδων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που εµπίπτουν στον παρόντα νόµο. 2. Η παραχώρηση µπορεί να γίνει : α) κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή µε τίµηµα που καθορίζεται στο 1/3 της αντικειµενικής αξίας της παραχωρούµενης έκτασης, το οποίο περιορίζεται στο 1/6 της αξίας αυτής, αν ο αιτών υποχρεούται από το νόµο σε µετεγκατάσταση υπάρχουσας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας ή ο αιτών είναι ηλικίας µέχρι 40 ετών ή νέος αγρότης. β) κατά τη χρήση των εκτάσεων µε τίµηµα που καθορίζεται στο 0,5% της αντικειµενικής αξίας της παραχωρούµενης έκτασης ετησίως, το οποίο περιορίζεται στο 0,25% της αξίας αυτής ετησίως, αν ο αιτών υποχρεούται από το νόµο σε µετεγκατάσταση υπάρχουσας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας ή ο αιτών είναι ηλικίας µέχρι 40 ετών. Η παραχώρηση κατά χρήση είναι τουλάχιστον δεκαπενταετής. 3. Αρµόδιος για την παραχώρηση είναι : α) Ο αρµόδιος Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου ή ευτέρου βαθµού, εφόσον η προς παραχώρηση έκταση ανήκει κατά κυριότητα σε αυτόν. β) Η αρµόδια κατά τόπον Κτηµατική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, εφόσον η προς παραχώρηση έκταση ανήκει κατά κυριότητα σε αυτόν. γ) Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε κάθε άλλη περίπτωση. 4. Οι ανωτέρω παραχωρήσεις επιτρέπονται υπό τους ακόλουθους όρους, παραβίαση των οποίων επάγεται την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης :

23 23 α) Προορισµός των παραχωρούµενων εκτάσεων είναι µόνον η εγκατάσταση και λειτουργία σε αυτές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων του παρόντος νόµου. β) Απαγορεύεται στο διηνεκές η µεταβολής της χρήσης των εκτάσεων, έστω κα µερικώς, ανεξάρτητα από τυχόν µεταβολή στο πρόσωπο των παραχωρησιούχων. γ) Το τίµηµα για την παραχώρηση των εκτάσεων καταβάλεται σε 10 εξαµηνιαίες δόσεις στο φορέα που εκδίδει την απόφαση παραχώρησης. 5. Οι παραχωρούµενες κατά χρήση εκτάσεις, παραχωρούνται υποχρεωτικά στους καθολικούς δικαιούχους του αρχικού παραχωρησιούχου ή στους ειδικούς διαδόχους που αυτός υποδεικνύει στη διοίκηση, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεσµεύονται από το περιεχόµενο της αρχικής απόφασης παραχώρησης. Άρθρο 9 Τροποποίηση και µεταβίβαση της άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης 1. Οι άδειες εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων τροποποιούνται ή µεταβιβάζονται στις εξής περιπτώσεις : α) εάν επέλθει αλλαγή στην επωνυµία του φορέα, φυσικού ή νοµικού προσώπου και β) εάν περιέλθει, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, η κυριότητα ή το δικαίωµα εκµετάλλευσης της δραστηριότητας, του ζωικού κεφαλαίου και του µηχανολογικού εξοπλισµού σε νέο φορέα µετά από καθολική ή ειδική διαδοχή. 2. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, συνοδευόµενη από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, χορηγείται αυθηµερόν η τροποποιηµένη άδεια, εφόσον δεν έχει επέλθει αύξηση της δυναµικότητας, ή επέκταση ή µεταφορά ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας της, πράγµα το οποίο βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.

24 24 3. Ο νέος φορέας ευθύνεται, για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της κτηνοτροφικής µονάδας. Άρθρο 10 ιακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης στην περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας 1.Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης επιβάλλεται και όταν από τη λειτουργία της, παρά το γεγονός της τήρησης όλων των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από τις οικείες άδειες εγκατάστασης, προκαλείται άµεσος κίνδυνος για: α) τη δηµόσια υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την προστασία του περιβάλλοντος, ως απόρροια εκτάκτου και µη προβλεπόµενου υπό κανονικές συνθήκες γεγονότος, ιδίως σε περίπτωση εµφάνισης επιδηµίας ζωονόσου ή επιζωοτίας. 2.Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγµατοποιείται, µετά από απόφαση της ΑΑΑ ή και του αρµοδίου για το έκτακτο γεγονός Υπουργού από τα όργανα της Περιφερειακής Ενότητας, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, ή από τις τελευταίες, µε τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισµού της εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων µε τη σφράγιση αυτών, χωρίς προηγούµενη ακρόαση των εκπροσώπων της επιχείρησης, για ορισµένο χρόνο δυνάµενο να παραταθεί όσο χρόνο διαρκεί το έκτακτο κι απρόβλεπτο γεγονός που επέβαλε τη σφράγιση. Άρθρο 11 Είδη των Κτηριακών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 1. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών µονάδων µπορεί να είναι: α) συµβατικές κατασκευές για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής ή άδειας εργασιών µικρής κλίµακας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις

25 25 β) µονάδες θερµοκηπιακού τύπου µε έγκριση του κέντρου Ελέγχου Κτηνοτροφικών κατασκευών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας γ) µεταλλικές ή µεικτές κατασκευές µε βάση προεγκεκριµένες µελέτες του ΥπΑΑΤ για 10 ή και περισσότερους τύπους κατασκευών και για τις οποίες υπάρχει πλήρης απαλλαγή από αρχιτεκτονική και στατική µελέτη. 2. Σε περιοχές µε κατάλληλες κλιµατικές συνθήκες που επιτρέπουν την υπαίθρια διαβίωση των ζώων, τα κτήρια για τα ζώα δεν είναι υποχρεωτικά και κατατάσσονται στα πρόχειρα καταλύµατα ζώων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου. Άρθρο 12 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές ή δηµόσιες εκτάσεις Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 280) αντικαθίσταται ως εξής: 5. Επιτρέπεται µε άδεια του αρµόδιου ασάρχη, που χορηγείται εντός προθεσµίας τριών µηνών από την υποβολή της αίτησης, για χρονική διάρκεια δέκα πέντε ετών, µε δυνατότητα παράτασης, η εγκατάσταση εντός δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και δηµοσίων εκτάσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.998/1979 (ΦΕΚ Α 289), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.3208/2003 (ΦΕΚ Α 303) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκµεταλλεύσεων, µελισσοκοµείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων. 5α. εν επιτρέπεται η εγκατάσταση των ανωτέρω µονάδων, µε εξαίρεση τα µελισσοκοµεία, σε εκτάσεις των περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.998/1979, καθώς και στις εκτάσεις της περίπτωσης α της ίδιας παραγράφου και άρθρου, µε εξαίρεση τα δίκτυα και τις περιοχές που

26 26 προστατεύονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση των ανωτέρω µονάδων, αν προβλέπεται από τα σχέδια διαχείρισής τους και, σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτών, κατόπιν εγκεκριµένης περιβαλλοντικής µελέτης. 5β. Στην άδεια εγκατάστασης της παραγράφου 1 ορίζονται υποχρεωτικά τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας και οι συνέπειες µη τήρησης αυτών που συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Οι άδειες εγκατάστασης δεν θεµελιώνουν κανένα άλλο δικαίωµα επί των εκτάσεων που διατίθενται για το συγκεκριµένο σκοπό. 5γ. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις, πτηνοτροφεία, µελισσοκοµεία ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές µονάδες που λειτουργούν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για µία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων, κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων που τυχόν έχουν εκδοθεί και εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούµενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν. 5. Οι ειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στο Π 190/1981 (ΦΕΚ Α 54) για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ποιµνιοστασίων, πτηνοτροφείων, άλλων συναφών εγκαταστάσεων καθώς και µελισσοκοµείων σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις εξακολουθούν να ισχύουν Άρθρο 13 ιοικητικοί, υγειονοµικοί και επιτόπιοι έλεγχοι

27 27 1. ιοικητικοί έλεγχοι πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου διενεργούνται οποτεδήποτε από την ΑΑΑ η οποία ζητά την συνδροµή υπηρεσιών της Περιφέρειας όπου το κρίνει σκόπιµο. Τα στοιχεία του φακέλου διασταυρώνονται µε στοιχεία άλλων µηχανογραφηµένων ή µη βάσεων και µε στοιχεία τηρούµενα σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή επαγγελµατικές οργανώσεις. 2.Οι υγειονοµικοί έλεγχοι, στις κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις, ασκούνται τακτικά ή έκτακτα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές ιατάξεις. 3. Οι διοικητικοί, υγειονοµικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά και έκτακτα. Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης και στη συνέχεια ανά διετία. Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε κατά την κρίση της ΑΑΑ ή εφόσον υπάρχουν καταγγελίες µε βάσιµες ενδείξεις για παραβάσεις ισχυόντων νόµων, υγειονοµικών ή πολεοδοµικών διατάξεων ή άλλων κανονισµών κ.λπ. 4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και τα συναρµόδια Υπουργεία εκδίδουν αναλυτικές Οδηγίες στις οποίες περιγράφονται οι διαδικασίες, η έκταση, το αντικείµενο, ο τρόπος ελέγχου, η σύνταξη της έκθεσης, καθώς και όλα τα αναγκαία στοιχεία και οι ειδικές λεπτοµέρειες για την διενέργεια οποιουδήποτε διοικητικού, υγειονοµικού ή επιτόπιου ελέγχου, προκειµένου ο µεν έλεγχος να είναι αδιάβλητος και διαφανής, ο δε ελεγχόµενος να µπορεί να ασκεί τα νόµιµα δικαιώµατα για την υπεράσπισή του. Άρθρο 14 ιοικητικές κυρώσεις 1.Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή εκµεταλλεύσεις διαπιστώνεται παράβαση µετά από αυτοψία ή καταγγελία ή άλλο τρόπο, των διατάξεων του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή παράλειψη τήρησης των όρων και περιορισµών που

28 28 καθορίζονται µε τις αποφάσεις της Αρµόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, µε απόφαση της ΑΑΑ µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού επιβάλλεται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης: α) ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας µε αντίστοιχη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και χορήγηση της αναγκαίας κατά περίπτωση προθεσµίας για την αποµάκρυνση του ζωϊκού κεφαλαίου ή β) διοικητικό πρόστιµο το ύψος του οποίου κυµαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µέχρι εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούµενη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ή γ) συνδυασµός των α και β. 2. Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγµατοποιείται, µετά την πάροδο της προθεσµίας αποµάκρυνσης του ζωϊκού κεφαλαίου, από τα όργανα του ήµου, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, µε τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισµού της εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων µε τη σφράγιση αυτών. Η Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, µετά από ενηµέρωση του φορέα της εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης, µπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στη συγκεκριµένη εγκατάσταση από το ιαχειριστή του ικτύου ή του Συστήµατος Ηλεκτροδότησης, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στη ζητούµενη διακοπή εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη σχετική ειδοποίησή τους. 3. Στην απόφαση επιβολής των κυρώσεων, αναφέρεται η προθεσµία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας της κτηνοτροφικής δραστηριότητας για να καταστεί αυτή συµβατή µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή να συµµορφωθεί µε τους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσµίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος.

29 29 4. Με απόφαση της ΑΑΑ στους υπεύθυνους των φορέων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και στους µηχανικούς ή γεωτεχνικούς που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, επιβάλλεται πρόστιµο που κυµαίνεται από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ, εάν, ύστερα από επιθεώρηση των αρµόδιων οργάνων, αποδεικνύεται ότι το περιεχόµενο των υποβαλλόµενων δηλώσεων είναι ψευδές. 5. Πριν από την επιβολή οποιουδήποτε διοικητικού µέτρου ή προστίµου, προβλεπόµενου, από την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία, η ΑΑΑ µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού, καλεί εγγράφως, µε αποδεικτικό επίδοσης της σχετικής κλήσης σε ακρόαση, τον κάτοχο της άδειας ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή τον µηχανικό ή γεωτεχνικό που υπέγραψε τη ψευδή υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Συντάγµατος, ο οποίος δύναται να αναπτύξει τις απόψεις του, για τα δικαιώµατα ή συµφέροντά του, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα επίδοσης σ` αυτόν, του σχετικού εγγράφου. 6. Μετά την ανάπτυξη των απόψεων του ενδιαφερόµενου, το αποφασίζον όργανο, µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού, αν διαπιστώσει ότι για τα θέµατα των εδαφίων α και β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι εφικτή η εκτέλεση των απαραιτήτων βελτιωτικών εργασιών, για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τούτου και εφόσον κριθεί, ότι η επί βραχύ χρονικό διάστηµα συνέχιση της λειτουργίας αυτών υπό τις ίδιες συνθήκες δεν απειλεί άµεσα τη ηµόσια Υγεία, µπορεί να µην επιβάλλει κύρωση, αλλά να καθορίσει µε απόφασή του, τις συγκεκριµένες βελτιώσεις, που πρέπει να γίνουν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις τους, τάσσοντας αναλόγως του µεγέθους των βελτιώσεων και της σοβαρότητας του προβλήµατος, που δηµιουργείται από την πληµµελή λειτουργία των εγκαταστάσεων, εύλογη προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες.

30 30 7. Οι πιο πάνω διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, αποτελούν πόρο του οικείου ήµου ή της Περιφέρειας και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε.). 8. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά δραστηριότητα του παρόντος νόµου, καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο, το οποίο του επιστρέφεται σε περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί. 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται και εξειδικεύονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων και ο τρόπος κλιµάκωσης των προστίµων των παρ. 1 και 4,. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των προστίµων και των παραβόλων που προβλέπονται στον νόµο αυτόν. Άρθρο 15 Ειδικές ιοικητικές προσφυγές Κατά των οριστικών αποφάσεων της Αρµόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής µε τις οποίες χορηγούνται άδειες εγκατάστασης ή απορρίπτονται αιτήσεις για τις δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, καθώς επίσης και κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 αυτού, χωρεί η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, κατά τα προβλεπόµενα στις σχετικές διατάξεις αυτού. Η κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που δηλώνει ο ενδιαφερόµενος είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρη. Άρθρο 16 Μητρώο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκµεταλλεύσεων - Ενίσχυση ιαφάνειας 1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµιουργείται και τηρείται εφεξής αυτοτελές ηλεκτρονικό υπο-µητρώο όλων των

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 13 / 06 /2012 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. πρωτ. : 1464/67426 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4253/2014 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4253/2014 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4253/2014 1 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ρυθμίσεις στα παλιά δάνεια αγροτών προμήθειες ζωοτροφών και εφοδίων αδειοδότηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης,

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης, ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3325 (ΦΕΚ Α 68/11.03.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α )

Θέμα : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 12 / 09 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. πρωτ. : 2025/113925

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΒ-Θ35 Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΔΑ: Β4ΩΓΒ-Θ35 Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 1008/44742 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ασικά οικοσυστήµατα: Ορισµοί, µέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ασικά οικοσυστήµατα: Ορισµοί, µέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ασικά οικοσυστήµατα: Ορισµοί, µέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

15.01.2013 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

15.01.2013 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15.01.2013 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, µείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕ ΙΟ. ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πό αυτές ενδίκων μέσων, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Ο Υπουργός Ανάπτυξης 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Ελλάδα λόγω της γεωλογικής συστάσεως του υπεδάφους της είναι χώρα πλούσια

Διαβάστε περισσότερα