ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τοµέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών- Φυσικού Περιβάλλοντος

2 Η εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις στα διάφορα οικοσυστήµατα και κυρίως στον τοπικό άνθρωπο είναι πολλαπλές και έντονες. Μεγάλες εκτάσεις παραγωγικών εδαφών κυριολεκτικά αχρηστεύονται.

3 Η καταστροφή της βλάστησης οδηγεί στη διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστηµάτων µε αλυσιδωτές δυσµενείς επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον (πανίδα, υδατική οικονοµία, ποιότητα αέρα κ.λ.π.), όσο και στην τοπική οικονοµία (γεωργία, κτηνοτροφία, µελισσοκοµία, δασοπονία κ.λ.π.).

4 Οι περισσότερες από τις παραπάνω επιπτώσεις είναι µη αναστρέψιµες όταν οι επεµβάσεις γίνονται χωρίς σχεδιασµό και χωρίς προοπτική αποκατάστασης, γεγονός που περιορίζει τις εναλλακτικές λύσεις για µελλοντική χρήση της γης.

5 Προκειµένου να προχωρήσει η επιφανειακή εξόρυξη καταστρέφεται κατ αρχήν η υφιστάµενη φυσική βλάστηση.

6 Το επιφανειακό έδαφος και οι οργανισµοί του αναµιγνύονται µε γεωλογικά υλικά βαθύτερων στρωµάτων τα οποία έρχονται στην επιφάνεια. Το οικολογικό περιβάλλον για τα άγρια ζώα αλλάζει ριζικά ή περιορίζεται δραστικά και οι εγκαταλειπόµενοι σωροί υπολειµµάτων κάνουν το τοπίο αποκρουστικό

7 Κατά τη διαδικασία της εξόρυξης έρχονται στην επιφάνεια τοξικά ή ραδιενεργά στοιχεία τα οποία αναµιγνύονται µε τα στείρα και κάνουν την περιοχή ακατάλληλη για την άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας ακόµα και µετά την αποκατάσταση. Αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα τοξικά και ραδιενεργά αυτά στοιχεία να εισδύσουν στις τροφικές αλυσίδες και να καταλήξουν στον άνθρωπο

8 Μία άλλη σοβαρή επίπτωση στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα των µεταλλείων είναι η υποβάθµιση και η ρύπανση των υδάτων. Τα υδρολογικά πρότυπα αλλάζουν ριζικά στις περιοχές αυτές. Τα πληµµυρικά νερά αυξάνουν, η διάβρωση είναι πολύ πιο έντονη και η µεταφορά στερεών υλικών στα ρέµατα και τους ποταµούς είναι πολύ πιο µεγάλη. Το οικολογικό περιβάλλον για την υδρόβια ζωή µεταβάλλεται δραστικά και πολλοί ζωϊκοί οργανισµοί εξαφανίζονται

9 Η µεταφορά του µεταλλεύµατος από τον τόπο παραγωγής του (εξόρυξης) στον τόπο χρησιµοποίησής του γίνεται µε µεγάλα ειδικού τύπου φορτηγά αυτοκίνητα και µε ταινιόδροµους. Και τα δύο µέσα µεταφοράς συντελούν στη διασπορά ποσοτήτων µεταλλεύµατος, σκόνης και στην ηχορύπανση.

10 Τα φορτηγά αυτοκίνητα πλην της έντονης ηχορύπανσης, των καυσαερίων και των µικροσωµατιδίων καπνού λόγω λειτουργίας στη µέγιστη ισχύ τους είναι υπεύθυνα για τη σηµαντική επιβάρυνση του αέρα µε στερεά σωµατίδια (κονιορτό) ποικίλης προέλευσης.

11 Οι επιπτώσεις από τις µεταλλευτικές δραστηριότητες είναι πολλές και ποικίλες και περιλαµβάνουν: Τη ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα µε στερεούς και αέριους ρύπους. Τη ρύπανση των εδαφών. Τη ρύπανση των νερών. Τη µεταφορά στην τροφική αλυσίδα βαρέων µετάλλων. Την αλλαγή του µικροκλίµατος της περιοχής και Την εν γένει ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας.

12 Η όλη δραστηριότητα αλλά κυρίως οι µονάδες επεξεργασίας χρειάζονται για τη λειτουργία τους τεράστιες ποσότητες νερού. Οι ποσότητες αυτές νερού προέρχονται συνήθως από γεωτρήσεις, µε αποτέλεσµα να ανατρέπονται όλα τα δεδοµένα σε ότι αφορά την τοπική υδατική οικονοµία.

13 Μια άλλη σοβαρή επίπτωση στο περιβάλλον από τη µεταλλευτική δραστηριότητα, είναι η υποβάθµιση και ρύπανση των υδάτων της γύρω περιοχής. Οι µονάδες επεξεργασίας το νερό που χρησιµοποιούν το απορρίπτουν στον περιβάλλοντα χώρο. Οι µεγάλες αυτές ποσότητες υγρών αποβλήτων, υποβαθµίζουν σοβαρά την ποιότητα των υδάτων και δηλητηριάζουν τα εδάφη της γύρω περιοχής.

14 Τα κάθε είδους µεταλλεία ξεκινούν τη λειτουργία τους κάτω από µια ευνοϊκή συγκυρία όπως: Μεγάλη ζήτηση και υψηλή τιµή του παραγόµενου προϊόντος. Άφθονα και φθηνά εργατικά χέρια. Ε υ ν ο ϊ κ ή µ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η α π ό π λ ε υ ρ ά ς κυβερνώντων. Οικονοµική ευρωστία του επιχειρηµατία ο οποίος επιδιώκει επικερδή τοποθέτηση των κεφαλαίων του.

15 Σε περίπτωση που κάτι απ όλα αυτά αλλάξει ο επιχειρηµατίας «εν µια νυκτί» εγκαταλείπει την εκµετάλλευση και αφήνει τα προβλήµατα στην τοπική κοινωνία (παραδείγµατα ΜΑΒΕ, ΚΥΠΡΟΣ). Σε ό,τι αφορά το θέµα της απασχόλησης του ντόπιου πληθυσµού κανείς δεν δεσµεύεται για κάτι τέτοιο και οι επιλογές της κάθε επιχείρησης γίνονται µε βάση το κέρδος.

16 Τα τελευταία χρόνια γινόµαστε µάρτυρες µιας όλο και πιο βίαιας επέµβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον, τις περισσότερες φορές στο όνοµα της ανάπτυξης.

17 Ολοι είµαστε υπέρ της ανάπτυξης. Θα πρέπει όµως να κατανοήσουµε ότι η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να συντελεστεί σε αειφορική βάση και όχι κατά τρόπο που «το παρόν να υποθηκεύει το µέλλον». Με άλλα λόγια ο όρος «ανάπτυξη» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «αειφόρος ανάπτυξη». Η «αειφόρος ανάπτυξη» όµως, προκειµένου να περάσει από τη θεωρία στην πράξη χρειάζεται εκτός από τους ειδικούς, διορατικούς πολιτικούς άλλα πάνω απ όλα καλά ενηµερωµένους και ενεργούς πολίτες.

18 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Θ. Δ. ΖΑΓΚΑΣ Αν. Καθηγητής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

19 Η Ελλάδα είναι χώρα ορεινή, αφού το 65% της έκτασής της ανήκει στη λοφώδη, ορεινή και αλπική ζώνη.

20 Σε όποια κατεύθυνση και αν ρίξει κάποιος το µάτι του αυτό θα σταµατήσει σε κάποια ψηλή κορυφή.

21 Ανεξάρτητα από το βαθµό κάλυψής τους µε δάση, τα ελληνικά βουνά αποτελούν τοπία σπάνιας οµορφιάς αλλά και εξαιρετικά καταφύγια τόσο της χλωρίδας όσο και της πανίδας.

22 Παρόλα αυτά στις µέρες µας βλέπουµε και διάφορες ορεινές περιοχές να προσπαθούν ν αναπτυχθούν κυρίως οικοτουριστικά. Στη διαδικασία της ανάπτυξης προτεραιότητα έχουν οι παραθαλάσσιες περιοχές τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής χώρας

23 Σε πολλές περιπτώσεις ο ιδιωτικός τοµέας αναλαµβάνει πρωτοβουλίες διοργάνωσης εξορµήσεων, οµάδων του αστικού πληθυσµού σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της χώρας χωρίς όµως οργάνωση και υποδοµές.

24 Σήµερα µετά από µια µακρά πορεία ο άνθρωπος βρίσκεται σ ένα κρίσιµο σταυροδρόµι ανάλογο µε αυτό της µυθολογίας απ όπου ξεκινούσαν τα µονοπάτια της αρετής και της κακίας. Το ένα απ αυτά µας υπόσχεται µια εφήµερη υπερεπάρκεια αγαθών χωρίς ηθικούς φραγµούς και δεσµεύσεις ενώ το άλλο, µια µε µέτρο κάλυψη των αναγκών σε αγαθά και υπηρεσίες αλλά σε διαρκή ή σε διηνεκή «επί το επιστηµονικότερον» βάση, µε αντίστοιχες όµως πάντα δεσµεύσεις και υποχρεώσεις.

25 Τα τελευταία χρόνια, ο όρος αειφορία απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις του ανθρώπου µε τη φύση. Η γενική σηµασία του όρου εµπεριέχει εκτός από την εκµετάλλευση και την έννοια της διατήρησης και ανανέωσης ενός πόρου, µιας διαδικασίας ή µιας περιβαλλοντικής ιδιότητας σε διαρκή βάση.

26 Σε ότι αφορά τώρα τον όρο αειφόρος ανάπτυξη ένας από τους πιο δηµοφιλείς ορισµούς είναι αυτός της παγκόσµιας επιτροπής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη η οποία λέει ότι: «Αειφόρος ή αειφορική είναι η ανάπτυξη εκείνη, η οποία καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα των µελλοντικών γενιών, να καλύψουν τις ανάγκες τους».

27 Η αειφόρος ανάπτυξη θα µπορούσε να παροµοιασθεί µε µια τρίποδη καρέκλα. Το ένα της πόδι αντιστοιχεί στην επιστηµονική γνώση, το δεύτερο στην αποδοχή κάποιων αρχών ηθικής (περιβαλλοντικής ηθικής) και το τρίτο στην πρόβλεψη µελλοντικών ωφελειών, που δεν είναι ακόµα γνωστές.

28 Σε ότι αφορά τη χώρα µας αυτή έχει να επιδείξει σε σχέση µε άλλες χώρες δύο σηµαντικά στοιχεία τα οποία εάν αντιµετωπισθούν σωστά είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ευηµερία στις µελλοντικές γενιές. Το πρώτο είναι τα µνηµεία του αρχαίου Ελληνικού πολιτισµού και το δεύτερο είναι το ανεκτίµητης αξίας φυσικό περιβάλλον µε σηµαντικότερο συστατικό το πολυποίκιλο Ελληνικό δάσος.

29 Το Ελληνικό δάσος χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από µια πολυλειτουργικότητα που συνδυάζει παραγωγή οικονοµικών και προσφορά κοινωφελών αγαθών. Οι διάφορες κοινωφελείς επιδράσεις του δάσους αποκτούν µε το χρόνο προβάδισµα έναντι του οικονοµικού του ρόλου.

30 Η οικολογική λειτουργία συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζούµε και δραστηριοποιούµαστε.

31 Η προστατευτική λειτουργία συνδυάζει την προστασία των δασικών εδαφών αλλά και όλων των έργων πολιτισµού.

32 Η αισθητική και αναψυχική επίδραση είναι ανεκτίµητης αξίας για το σύγχρονο άνθρωπο, αφού σε στιγµές πνευµατικής κόπωσης το δάσος αποτελεί το πολύτιµο ησυχαστήριό του.

33 Η συµβολή του ελληνικού δάσους στην παραγωγή άριστης ποιότητας νερού, κάτι που θ απασχολήσει ολόκληρη την υφήλιο µελλοντικά, είναι καθοριστική.

34 Η βιοποικιλότητα των ελληνικών δασών πιθανόν να αποτελεί τη σηµαντικότερη κληρονοµιά για τις γενιές που έρχονται αφού την αξία της κανείς δεν µπορεί ν αποτιµήσει (ακόµα και) σήµερα.

35 Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι όλα τα προγράµµατα ανάπτυξης τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα δάση της περιοχής τα οποία θα πρέπει να διαχειρίζονται κατάλληλα έτσι ώστε να συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

36 Η χώρα µας είναι ορεινή και σαν τέτοια παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Οι γεωργικές εκτάσεις έχουν ανάγκη από προστασία τόσο αντιπληµµυρική όσο και οικολογική και γι αυτό δεν θα ήταν υπερβολή εάν προτείναµε πολλές οριακές εκτάσεις να αποδοθούν στη δασοπονία.

37 Τα µεγάλα έργα υποδοµής, εθνικοί δρόµοι, σιδηρόδροµος, υδροηλεκτρικά έργα, θα πρέπει να προστατευθούν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα. Με τις κατάλληλες αναδασωτικές παρεµβάσεις τα έργα αυτά µπορούν να εξασφαλισθούν και επί πλέον οι διαταραγµένες επιφάνειες να αποκατασταθούν αισθητικά.

38 Όλα τα παραπάνω επισηµαίνονται για το λόγο ότι µε την κατασκευή των µεγάλων έργων θα πρέπει απαραίτητα να λαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα. Ειδάλλως κινδυνεύουµε να κατηγορηθούµε για πρόκληση πρωτόγνωρων ζηµιών στο περιβάλλον που ανάλογες δεν έχουν καταγραφεί από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.

39 Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι η δασοπονία είναι ένας επιστηµονικός κλάδος µε κοινωνικό πρόσωπο. Σαν τέτοιος θα πρέπει να αξιοποιηθεί τόσο από τους ενεργούς πολίτες όσο και από τους πολιτικούς και τους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για να γίνει όµως κάτι τέτοιο πράξη, χρειάζεται να δροµολογηθεί µια συνεργασία καρπό της οποίας θ αποτελέσει η αειφόρος ανάπτυξη.

40 Αντιπυρική προστασία δασών

41 Τα δάση αποτελούν πολύτιµα οικοσυστήµατα τα οποία υποστηρίζουν τη ζωή στον πλανήτη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστατευθούν κατά τον καλύτερο τρόπο, από κάθε µορφής κίνδυνο και ιδιαίτερα τις δασικές πυρκαγιές. Γίνεται ιδιαίτερη µνεία σ αυτό γιατί κατά τα τελευταία χρόνια µε αποκορύφωµα το καλοκαίρι του 2007 είδαµε να καταστρέφονται πολύτιµα δάση της χώρας µας. Όλα αυτά συµβαίνουν για το λόγο ότι στη χώρα µας δεν υπάρχει η παραµικρή οργάνωση στο θέµα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

42 Τα δασικά οικοσυστήµατα της χώρας µας είναι ανεκτίµητης αξίας για το λόγο ότι τα περισσότερα εξ αυτών ανήκουν στην κατηγορία των αρχέγονων δασών τα οποία σπανίζουν σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Ως εκ τούτου το ενδιαφέρον γι αυτά ξεφεύγει από τα όρια της χώρας µας και η προστασία τους από κάθε µορφής κίνδυνο είναι επιτακτική ανάγκη.

43 Η χώρα µας διαθέτει πληθώρα µοναδικών οπτικών πόρων που ανάλογοι δεν υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και ίσως και στον κόσµο. Οι πόροι αυτοί στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν καν εντοπισθεί, αξιολογηθεί και προβληθεί.

44 Τα χιονοδροµικά κέντρα τα οποία βλέπουµε τα τελευταία χρόνια να αυξάνουν στη χώρα µας και να διαφηµίζονται καθηµερινά τη χειµερινή περίοδο από τα τηλεοπτικά µέσα, µπορούν ν αποτελούν µέρος των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του ορεινού χώρου, όχι όµως το επίκεντρο αυτών.

45 Τα παραδοσιακά προϊόντα, της περιοχής θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης των περιοχών αυτών. Αυτά θα πρέπει να έχουν διαρκή προβολή έτσι ώστε να αποφέρουν στους παραγωγούς τα απαραίτητα προς το ζειν.

46 Κάθε γωνιά της χώρας µας έχει µακραίωνα ιστορία που ξεκινάει από την αρχαιότητα, περνάει από το Βυζάντιο και φθάνει µέχρι τη σύγχρονη εποχή.

47 Για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών είναι απαραίτητες υποδοµές. Όπως ήδη αναφέρθηκε κάποιες από αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν από το Κράτος, κάποιες από τη Νοµαρχιακή και την Τοπική αυτοδιοίκηση και κάποιες από ιδιώτες.

48 Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σηµαντικό πόλο έλξης επισκεπτών. Κέντρα πληροφόρησης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µονοπάτια µελέτης της φύσης, βοτανικοί κήποι, τόποι παρακολούθησης της άγριας ζωής αποτελούν σηµαντικά στοιχεία στον τοµέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

49 Ο οικοτουρισµός και γενικά ο εναλλακτικός τουρισµός κερδίζει µέρα τη µέρα έδαφος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί η ανάλογη βαρύτητα αν θέλουµε αυτός να αναπτυχθεί σε γερές βάσεις και να επιφέρει το ανάλογο αποτέλεσµα.

50 Τοπία υψηλής αισθητικής, µνηµεία αρχαίου και σύγχρονου πολιτισµού, µνηµεία της φύσης (φαράγγια, γεωλογικοί σχηµατισµοί, υπεραιωνόβια δένδρα κ.λ.π.) θα πρέπει να προβάλλονται και να αποτελούν πόλους έλξης.

51 Όλα αυτά µπορούµε να τα προβάλλουµε κατάλληλα και να τα εντάξουµε στα αναπτυξιακά σχέδια ως σηµαντικά χαρακτηριστικά των περιοχών. Η χώρα µας έχει µια µεγάλη ποικιλία από δένδρα µε εντυπωσιακή ανθοφορία, όπως κερασιές, µηλιές, ροδακινιές, αµυγδαλιές, αχλαδιές αλλά και άλλα ανθοφορούντα δένδρα.

52 Στον ορεινό χώρο της πατρίδας µας είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν µια αξιοζήλευτη ορεινή οικονοµία η οποία στη χειρότερη των περιπτώσεων κατάφερνε να εξασφαλίζει τα απαραίτητα προς το ζην για τους κατοίκους του.

53 Την ορεινή οικονοµία µπορούν να συµπληρώσουν µια σειρά από άλλες παραδοσιακές δραστηριότητες όπως η παραδοσιακή γεωργία, η υφαντουργία, η τυροκοµία, η παρασκευή τοπικών γλυκών και τροφίµων, οι υλοτοµικές εργασίες, η ανθρακοποίηση του ξύλου, η ξυλογλυπτική, η αργυροχρυσοχοϊα, η παραδοσιακή οικοδοµική και ξυλουργική κ.λ.π.

54 Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε αναπτυξιακής διαδικασίας. Στη χώρα µας δυστυχώς πολλές από τις ορεινές περιοχές έχουν ερηµώσει και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την επανάκαµψη ατόµων από τα αστικά κέντρα.

55 Το σχέδιο αυτό θα προκύψει µετά από σωστή και σε βάθος µελέτη του χώρου, καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, αξιολόγηση των δυνατοτήτων της κάθε περιοχής και π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ ό τ ω ν απαιτούµενων δράσεων. Όλα όσα αναφέρθηκαν δεν θα έ χο υ ν κ α µ ί α α ξ ί α α ν δ ε ν ενταχθούν σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης των περιοχών αυτών.

56 Το µοντέλο των παλιών παραδοσιακών οικονοµιών θα πρέπει να αποτελεί πρακτικό οδηγό για κάθε αναπτυξιακό σχέδιο αφού αποτελούσε την εφαρµογή της αειφορίας στην πράξη. Βέβαια τα πράγµατα έχουν αλλάξει πολύ και οι αλλαγές αυτές στον τρόπο ζωής, στην οργάνωση της εργασίας και γενικά στον κοινωνικοοικονοµικό τοµέα θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Πολλές από τις αλλαγές οι οποίες έχουν συντελεστεί όπως για παράδειγµα η άρση της αποµόνωσης- µπορούν να συµβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.

57 Επίσης η οικονοµία µας έχει τα περιθώρια να επανασχεδιάσει και να αλλάξει την ιεράρχηση σε κάποιους οικονοµικούς τοµείς. Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και πάντα µέχρι του επιθυµητού ορίου αντοχής τους.

58 Ο κλάδος της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στο µεγάλο αυτό ζήτηµα. Για να είµαστε όµως πρωταγωνιστές σ αυτές τις εξελίξεις θα πρέπει να συνεργαστούµε ουσιαστικά ξεκινώντας από τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα και φθάνοντας µέχρι τις Δασικές Υπηρεσίες και τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελµατιών. Θα πρέπει να καταλήξουµε σε συγκεκριµένες προτάσεις για την ορεινή Ελλάδα και να συµβουλέψουµε σωστά την Ελληνική Πολιτεία.

59 Άµεσος στόχος µας η προστασία του ορεινού χώρου και η αειφόρος ανάπτυξή του µε επίκεντρο τον τοπικό άνθρωπο.

60 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 «ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ GR 2140001 (SCI)» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θ. Δ. Ζάγκας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Δασοκομίας email: zagas@for.auth.gr Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΚΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. : 20320 Υπεύθυνη παρακολούθησης της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΪΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Α.Μ. 4068 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΥΡΤΩ Α.Μ.4243 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιβλέπων καθηγητής Κος Φραγκούλης Αντώνιος ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 1.1 Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του τουρισμού... 6 1.2 Το τουριστικό προϊόν... 7 1.3 Ανάπτυξη των κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 6.1 Σχέδιο βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης για την περιοχή Καϊάφας Δάσος Στροφιλιάς(GR2330005)

Δράση 6.1 Σχέδιο βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης για την περιοχή Καϊάφας Δάσος Στροφιλιάς(GR2330005) Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΜΕΛΕΤΗ τίε Ρ ίτ

Διαβάστε περισσότερα

/ Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας /

/ Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας / / Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας / / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά / / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / / Σωτήριος Μπασδαγιάννης - Αλέξανδρος Πετροκόκκινος/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ που υποβλήθηκε στη Σχολή ασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ που υποβλήθηκε στη Σχολή ασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Θέσεις περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής αστικού σχεδιασμού Περιεχόμενα Τεύχους Α.1 Διάκριση και καθορισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διοίκησης (κάθετα)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Σπουδαστές Κουνάδης Σπυρίδων Κάλτσας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής Μαυρίδης Κωνσταντίνος Καβάλα 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής. γεωργίας στην πυρόπληκτη περιοχή της ορεινής ζώνης

«Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής. γεωργίας στην πυρόπληκτη περιοχή της ορεινής ζώνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ «Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην πυρόπληκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Θεωρητική Εισαγωγή Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ Ξεκινώντας από µια ακολουθία ερωτηµάτων, επιχειρείται στο παρόν κείµενο να δοθούν σύντοµες και, οπωσδήποτε, ατελείς απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ A.M. 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 1 ος Τόμος: Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα Διπλωματική Εργασία του Διονύσιου Νάνου Πτυχιούχου Μεταλλειολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις της Ελληνικής ασοπονίας και η εναρµόνιση τους στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Οι προκλήσεις της Ελληνικής ασοπονίας και η εναρµόνιση τους στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Οι προκλήσεις της Ελληνικής ασοπονίας και η εναρµόνιση τους στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ρ Νικόλαος Σ. Γρηγοριάδης Αντιπρόεδρος Ε Ε & Αναπλ. ασολόγος-ερευνητής ΕΛΓΟ- ΗΜΗΤΡΑ/Ι Ε Θεσ/νίκης Αξιότιµοι προσκεκληµένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Θεωρητική Εισαγωγή Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. Οικοτουρισµός και προστασία της φύσης σε νησιωτικές περιοχές. Η διεθνής εµπειρία Αναγνώριση καλών πρακτικών ανάπτυξης του οικοτουρισµού στα νησιά των Κυκλάδων Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Καραμέρης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Καραμέρης, Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Καραμέρης, Καθηγητής Α.Π.Θ. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων IΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 1/20 1 ΓΕΝΙΚΑ Οι ορεινές περιοχές της χώρας µας µέσα

Διαβάστε περισσότερα