ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ , ΒΟΛΟΣ Τηλ FAX: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ , ΒΟΛΟΣ Τηλ FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ Βόλος, σήμερα 12/05/2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:30μ.μ., στο κατάστημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), συνήλθε στην 7η Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την αριθμ.4094/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που νόμιμα και εμπρόθεσμα κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του. Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και από τα μέλη βρέθηκαν παρόντα:11, απόντα:0 Π α ρ ό ν τ ε ς 1. Παπαευσταθίου Στέργιος Αντιπρόεδρος 2. Ζέρβας Ανδρέας Αναπληρωτής Σύμβουλος 3. Κότογλου Δέσποινα Σύμβουλος 4. Μαλαματίνης Απόστολος Σύμβουλος 5. Σαββάκης Αριστείδης Σύμβουλος 6. Χάλαρη Σοφία Σύμβουλος 7. Καντόλα Βιολέττα Σύμβουλος 8. Γαργάλας Κων/νος Σύμβουλος 9. Καπούλα Αθανασία Σύμβουλος 10. Πατέρας Αριστοτέλης Σύμβουλος 11. Κουτσιφέλης Δημήτρης Σύμβουλος Α π ό ν τ ε ς - Μπέος Αχιλλέας Πρόεδρος Επίσης παρευρέθηκαν ο Γενικός Δ/ντής Στ. Τζίνης, ο Δ/ντής Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών Μ. Φαναριώτης, ο Δ/ντής Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών Στ. Κανταρτζής, η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Ε. Κοφινά, η Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος Ευθ. Μακρή, η Προϊσταμένη Τμήματος Καταναλωτών Ι. Ζώτη, η Υπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών Ελ. Κόπανου και οι Νομικοί Σύμβουλοι Αν. Ξηρός και Γ. Καραγκιόζος. Απουσία του Προέδρου του Δ.Σ. της συνεδρίασης προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Στ. Παπαευσταθίου ο οποίος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος ζήτησε και πήρε την έγκριση του Σώματος για τη συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:180 ΘΕΜΑ 30ο: Ο Γενικός Διευθυντής εισηγούμενος το 30 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

2 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για θέματα καταναλωτών. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κοφινά Ευαγγελία ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Τζίνη Σταύρο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για θέματα καταναλωτών 1.ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ για διακανονισμό της οφειλής του, ποσού 2.471,96 ευρώ, το οποίο προκύπτει από δύο πρόστιμα που χρεώθηκαν στο 1 ο τρίμηνο του 2009 ποσού 1.299,93 ευρώ και το 4 ο τρίμηνο του 2010 ποσού 334,93 ευρώ, καθώς και από λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί για το 2 ο /2009,3 ο /2009,4 ο /2009 και 1 ο τρίμηνο του 2010 ποσού 837,10 ευρώ για τα οποία έχει κάνει διακανονισμό, όμως δεν τον έχει τηρήσει. Στην αίτηση του δεν αναγνωρίζει τα πρόστιμα που του έχουν επιβληθεί και ζητά τη διαγραφή τους διότι είναι άνεργος και πολύτεκνος και αδυνατεί να τα εξοφλήσει. Δεν προβλέπεται διαγραφή προστίμου. 2.ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ για διαγραφή προστίμου λαθρουδροληψίας ποσού 883,66 ευρώ που επιβλήθηκε στο 1ο τρίμηνο του 2014 σε ακίνητο το οποίο ήταν μισθωμένο και οι ενοικιαστές δεν προσήλθαν στη ΔΕΥΑΜΒ για να συνδέσουν νόμιμα το υδρόμετρο τους που ήταν σε διακοπή. Τα κυβικά που καταναλώθηκαν στο διάστημα αυτό που το υδρόμετρο ήταν σε διακοπή υπολογίστηκαν ως πρόστιμο. Δεν προβλέπεται διαγραφή προστίμου για τους λόγους που αναφέρει. 3.ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ για μείωση του λογαριασμού περιόδου 2/2014 ποσού 546,30 ευρώ ο οποίος είναι αυξημένος διότι ξέσπασε πυρκαγιά στο ακίνητο του και παρουσίασε αυξημένη κατανάλωση κυβικών. Επισυνάπτει απόσπασμα του βιβλίου συμβάντων της πυροσβεστικής. Να χρεωθεί σύμφωνα με την κατανάλωση που έχει καταγράψει στα επόμενα τρίμηνα. 4.ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για διαγραφή προστίμων λαθροϋδροληψίας ποσού 135,94 ευρώ που επιβλήθηκαν στο 2ο & στο 3ο τρίμηνο του Ανήκει στην κατηγορία των πολιτών που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο στην κατάσταση πλήρους ένδειας. Δεν προβλέπεται διαγραφή προστίμου. 5.ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ για αφαίρεση προστίμου λαθρουδροληψίας που επιβλήθηκε στο 3ο τρίμηνο του 2014 συνολικού ποσού 218,32 ευρώ, το οποίο αφορούσε σε κατανάλωση από τον ενοικιαστή του ακινήτου. Δεν προβλέπεται διαγραφή προστίμου. 6.8ο ΓΕΛ Βόλου για μείωση του λογαριασμού σε όλα τα τρίμηνα από το 4ο τρίμηνο του 2013 μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2014 διότι υπήρχε διαρροή η οποία δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτή. Σύμφωνα με τον Κανονισμό ύδρευσης μείωση προβλέπεται μόνον σε ένα τρίμηνο. Δεν προβλέπεται επιπλέον μείωση. 7.ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ για αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης που εφαρμόζεται στο ποιμνιοστάσιο που διαθέτει στην περιοχή των Μικροθηβών. Σύμφωνα με την απόφαση των τελών που εγκρίθηκε για το έτος 2015 συνεχίζει να εφαρμόζεται ο τρόπος που τιμολογούσε η πρώην ΔΕΥΑΝΑ δηλαδή από τα καταναλωθέντα κυβικά αφαιρείται ένα ποσό ως πάγια κατανάλωση σύμφωνα με τον αριθμό των ζώων και τα υπόλοιπα τιμολογούνται με το οικιακό τιμολόγιο.δεν προβλέπεται άλλος τρόπος τιμολόγησης πέραν αυτού που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. 8.ΛΙΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τη μείωση του ποσού 950,10 ευρώ, που οφείλει από το 3ο τρίμηνο του 2010 μέχρι σήμερα διότι υπήρχε αφανής διαρροή η οποία λόγω παλαιότητας του σπιτιού δεν μπορούσε να εντοπιστεί. Το σπίτι είναι ακατοίκητο και ζητά να μειωθεί

3 όσο είναι δυνατό το ποσό οφειλής λόγω της διαρροής. Δεν προβλέπεται. 9.ΤΖΑΛΑΒΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για μείωση των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί κατά τα έτη 2011,2012,2013 και 2014 διότι η τιμολόγηση γίνονταν σύμφωνα με τον αριθμό δωματίων του Ξενοδοχείου και όχι σύμφωνα με την κατανάλωση που κατέγραφε ο υδρομετρητής. Δεν προβλέπεται. 10.ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για μείωση του λογαριασμού του στο 2ο & 3ο τρίμηνο του 2014, διότι υπήρξε διαρροή η οποία επηρέασε τον λογαριασμό και στα δύο τρίμηνα. Έχει γίνει ήδη μείωση σε ποσοστό 50% στο 3ο τρίμηνο του 2014, όμως συνεχίζει το ποσό να είναι μεγάλο και δεν μπορεί να το εξοφλήσει. Δεν προβλέπεται επιπλέον μείωση. 11.ΜΟΒΙLE ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ IKE για επιστροφή ποσού 91,90 ευρώ που πληρώθηκε σε λάθος καρτέλα υδρομέτρου. Να γίνει η επιστροφή του ποσού. 12.ΛΙΑΤΣΙΚΑ ΡΕΒΕΚΑ για παράταση σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης της οικίας της διότι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα καθώς και σοβαρό θέμα υγείας. Έχει δοθεί στο παρελθόν παράταση για τους ίδιους λόγους. Δεν προβλέπεται άλλη παράταση. 13.ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ για διαγραφή ποσών τελών ύδρευσης 402,40 ευρώ που έχουν χρεωθεί εκ παραδρομής, διότι ενώ έχει ένα ακίνητο είχαν δημιουργηθεί από την πρώην Κοινότητα Μακρυνίτσας τέσσερις καρτέλες καταναλωτή. Η κατάσταση αυτή βεβαιώνεται με έγγραφο που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ από τη Δημοτική Ενότητα Μακρυνίτσας. Προτείνεται να γίνει διαγραφή των τελών που έχουν υπολογιστεί μέχρι σήμερα και να περαστεί διακοπή στις καρτέλες του καταναλωτή. 14.ΚΟΥΣΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και όχι Κουσιαρής Ελευθέριος το όνομα στην απόφαση Δ.Σ. 439/2014. Να γίνει διόρθωση. 15.ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ για αλλαγή στοιχείων στην καρτέλα καταναλωτή του ακινήτου επί της οδού Καλλιθέας 327 στη Νέα Ιωνία. Ο ανωτέρω χρησιμοποιούσε το ακίνητο ως μισθωτής μέχρι την ημερομηνία που έκανε αλλαγή έδρας στην επαγγελματική του εγκατάσταση. Το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούσε το ακίνητο επί της οδού Καλλιθέας 327 ήταν από την 1/12/1993 μέχρι την 20/12/1995 οι λογαριασμοί που έχουν εκδοθεί είναι εξοφλημένοι, ενώ το πρόστιμο που έχει επιβληθεί αφορά κατανάλωση στο 4ο τρίμηνο του Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία της ΔΕΥΑΜΒ ήταν ο Τζίμας Δημήτριος. Να γίνει η αλλαγή των στοιχείων στην καρτέλλα του καταναλωτή στο όνομα του ιδιοκτήτη. 16.ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ για διαγραφή προστίμου λαθροϋδροληψίας στο1 ο τρίμηνο του 2014 ποσού 436,63 ευρώ. Στην αίτηση της αναγράφει ότι για σοβαρούς λόγους υγείας νοσηλευόταν στο Αττικό Νοσοκομείο για την περίοδο που έγινε η λαθροϋδροληψία. Δεν προβλέπεται διαγραφή του προστίμου. 17.ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για μείωση του προστίμου που επιβλήθηκε στο 3 ο τρίμηνο του 2014 ποσού 3.316,32 ευρώ. Το υδρόμετρο σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας προωθήθηκε για διακοπή την 17/6/2013 η οποία δεν έγινε στην πραγματικότητα. Προτείνεται να γίνει διαγραφή του προστίμου και να χρεωθούν τα καταναλωθέντα κυβικά σε όλα τα τρίμηνα από το 3 ο /2013 μέχρι το 3 ο / ΤΣΙΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ για μείωση των λογαριασμών του 3ου και 4ου τριμήνου του 2014 διότι η μεγάλη κατανάλωση οφείλονταν σε διαρροή σε κρυφό σημείο και ήταν δύσκολο να εντοπιστεί. Η μείωση θα γίνει σε ένα τρίμηνο, στο 4ο/14 που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα κυβικά σύμφωνα με τον κανονισμό. Δεν προβλέπεται επιπλέον μείωση. 19.ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ για αμφισβήτηση της 2 ης χρήσης του κόστους σύνδεσης της αποχέτευσης που έχει χρεωθεί στο ακίνητο της, που βρίσκεται στην Πορταριά. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό αποχέτευσης και την απόφαση του Δ.Σ. που αφορά τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης το ακίνητο χρεώθηκε τα τέλη σύνδεσης με την αποχέτευση σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της χρήσης του εστιατορίου και τα 8 ενοικιαζόμενα δωμάτια που διαθέτει σύμφωνα με την τιμή 50,46 ευρώ ανά δωμάτιο που προέβλεπε η απόφαση του Δ.Σ. Ο τρόπος υπολογισμού των τελών σύνδεσης με την αποχέτευση ήταν ο νομίμως εγκεκριμένος από το Δ.Σ. οπότε δεν μπορεί να υπολογιστεί διαφορετικά. 20.ΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ για διαγραφή δυο προστίμων λαθρουδροληψίας που έχουν επιβληθεί στο 2 ο τριμ/2014 & 3 ο τριμ./2014 ποσών 1.081,18 & 280,69 ευρώ αντίστοιχα. Ζητά να πληρώσει μόνον την κατανάλωση των κυβικών νερού που κατανάλωσε διότι αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα. Δεν προβλέπεται διαγραφή προστίμου.. 21.ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ για μείωση του λογαριασμού περιόδου 4/2014 στο οποίο

4 έχουν καταναλωθεί 668 κυβικά νερού λόγω διαρροής που υπήρχε στο ακίνητο και διαπιστώθηκε όταν έγινε η αλλαγή του υδρομέτρου από τη ΔΕΥΑΜΒ διότι το παλιό υδρόμετρο ήταν σταματημένο. Για το πρώτο τρίμηνο μετά την αλλαγή του υδρομέτρου έχουν καταγραφεί 139 κυβικά. Δεν προβλέπεται. 22.Χ/ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦ.-ΕΛΕΝΗ για εξάλειψη προστίμου λαθροϋδροληψίας του 3 ου τριμ./2014 ποσού 3.160,38 ευρώ. Το υδρόμετρο ήταν σε διακοπή από το 2012 και απουσίαζαν από το σπίτι και δεν γνωρίζουν από ποιόν μπορεί να έγινε αυτή η κατανάλωση. Δεν προβλέπεται διαγραφή προστίμου. 23.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΟΥΡΒΙΑΣ για απαλλαγή από την πληρωμή των τελών ύδρευσης στο ακίνητο που βρίσκεται εγκατεστημένη η εκκλησία. Σύμφωνα με τα αρχεία της ΔΕΥΑΜΒ ο αγωγός της ύδρευσης περνάει μέσα από το ακίνητο ιδιοκτησίας του διότι ήταν αναγκαίο για λόγους κατασκευής του έργου του υδροηλεκτρικού σταθμού. Να σημειωθεί ότι προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση του αγωγού προκλήθηκαν ζημιές στο φράχτη του οικοπέδου και σύμφωνα με έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ δόθηκε απάντηση ότι η τελευταία εγγυάται την αποκατάσταση όλων των ζημιών στο φράχτη του οικοπέδου του καθώς και τη χορήγηση νερού παροχής ½ ίντσας. Τα παραπάνω ήταν όροι για να επιτραπούν οι εργασίες διάνοιξης σκαματός. Επομένως αφού η ΔΕΥΑΜΒ δεν έχει προχωρήσει στην αποζημίωση του καταναλωτή για τις ζημιές που προκάλεσε τουλάχιστον θα πρέπει να προχωρήσει σε διαγραφή των οφειλών που μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 448,20 ευρώ. 24.ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την μείωση του λογ/σμού που αφορά το 1 ο τρίμηνο του 2014 ποσού 7.008,40 ευρώ δεδομένου ότι υπήρχε διαρροή η οποία επισκευάστηκε. Ο λογαριασμός έχει πληρωθεί. Να γίνει η μείωση που προβλέπεται από τον Κανονισμό και να γίνει επιστροφή χρημάτων. 25.ΦΟΥΣΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ για μείωση του λογαριασμού που εκδόθηκε για το 3 ο τρίμηνο του 2014 ποσού 341,90 ευρώ λόγω διαρροής που υπήρχε στο υδρόμετρο. Η διαρροή διαπιστώθηκε και επισκευάστηκε από συνεργείο της ΔΕΥΑΜΒ. Να χρεωθεί σύμφωνα με την κατανάλωση του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. 26.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ για την αποσύνδεση της πληρωμής του νερού από την αποχέτευση καθώς και την παράταση για ένα έτος, για την πληρωμή των τελών σύνδεσης με την αποχέτευση του ακινήτου της που βρίσκεται στην οδό Σαρατσή στο Βόλο. Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ανέρχεται σε 653,93 ευρώ και σύμφωνα με το διακανονισμό που έχει κάνει λήγει τον Αύγουστο του Δεν προβλέπεται παράταση. Να κάνει διακανονισμό. 27.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ για μείωση των λογαριασμών του 4 ου τριμήνου 2014 διότι υπήρχε διαρροή η οποία επηρέασε δύο τρίμηνα. Μετά από αυτοψία που έκανε συνεργείο της ΔΕΥΑΜΒ η διαρροή έχει επισκευαστεί, όμως η μείωση του λογαριασμού έγινε μόνον σε ένα τρίμηνο, το 3 ο /2014 σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ. Δεν προβλέπεται επιπλέον μείωση. 28.ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΝΑ για την επανασύνδεση της παροχής νερού για μικρό χρονικό διάστημα 2-3 ημερών προκειμένου να κάνουν εργασίες καθαριότητας στο κτίριο της επιχείρησης που διαθέτουν και προσπαθούν να βρουν επενδυτή ώστε να ξεκινήσει ξανά η λειτουργία του. Η οφειλή τους από τέλη ύδρευσης ανέρχεται σε 474,60 ευρώ και δεν υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν κανένα ποσό έναντι της οφειλής. Σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης δεν προβλέπεται επανασύνδεση. 29.ΓΑΝΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για μείωση του λογαριασμού του 4 ου /2014 διότι υπήρχε διαρροή η οποία επηρέασε τους λογαριασμούς δύο τριμήνων. Έχει γίνει ήδη μια μείωση στο 3 ο τρίμηνο του 2014 και ζητά να γίνει μείωση του λογαριασμού που αφορά περίοδο του 4 ου τριμήνου 2014 ποσού 451,80 ευρώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης η μείωση λόγω αφανούς εσωτερικής διαρροής γίνεται μόνον σε έναν λογαριασμό, οπότε δεν προβλέπεται επιπλέον μείωση. 30.ΛΑΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ για την αντιμετώπιση της εξόφλησης ποσού 1.550,21 ευρώ με επιείκεια διότι το νερό καταναλώθηκε από συγγενικό ζευγάρι που φιλοξενούσε και όχι από την ίδια. Το ποσό της οφειλής προέρχεται από τέλη ύδρευσης αλλά και από πρόστιμα λαθρουδροληψίας. Δεν προβλέπεται μείωση του ποσού, παρά μόνον διακανονισμός σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. 31.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ-ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ για διαγραφή του προστίμου που έχει επιβληθεί

5 για το 3 ο τρίμηνο του 2014 ποσού 439,77 ευρώ και ζητά την πληρωμή των κυβικών ως κατανάλωση. Δεν προβλέπεται διαγραφή προστίμου. Να γίνει διακανονισμός. 32.ΓΑΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για μείωση του ποσού οφειλής 4.204,20 ευρώ, από λογαριασμούς που αφορούν περίοδο κατανάλωσης από το 2 ο τρίμηνο του 2010 μέχρι το 3 ο τρίμηνο του Να σημειωθεί ότι το ακίνητο αποτελεί εξοχική κατοικία και δεν έμειναν καθόλου τα τελευταία χρόνια λόγω ασθένειας και θανάτου του συζύγου της. Θεωρεί ότι η κατανάλωση και τα ποσά των λογαριασμών είναι υπέρογκα για ένα σπίτι που δεν έχει κατοικηθεί. Δεν προβλέπεται μείωση του οφειλόμενου ποσού. Να γίνει διακανονισμός. 33.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ για διαγραφή του λογαριασμού που έχει εκδοθεί για το 3 ο τρίμηνο του 2014 ποσού 104,70 ευρώ. Η κατανάλωση έγινε μετά τη διακοπή του υδρομετρητή την 15/1/2014, οπότε δεν μπορεί να γίνει διαγραφή του εκδοθέντος λογαριασμού. 34.ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ για μείωση του λογαριασμού που είχε εκδοθεί για το 2 ο τρίμηνο του 2012 ποσού 2.364,30 ευρώ και οφείλονταν σε διαρροή η οποία επισκευάστηκε από τη ΔΕΥΑΜΒ αφού ήταν αδύνατο να εντοπιστεί διότι το υδρόμετρο είναι τοποθετημένο σε απόσταση 300 μέτρων μακριά από την ιδιοκτησία του. Η μείωση που προτείνεται να γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό είναι σε ποσοστό 60%. 35.ΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για μείωση των λογαριασμών από το 3 ο τρίμηνο του 2013 μέχρι το 3 ο τρίμηνο του 2014, διότι σύμφωνα με αυτοψία του συνεργείου της ΔΕΥΑΜΒ η αυξημένη κατανάλωση του υδρομετρητή του, στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο του στις Πλάκες Μαράθου είχε βουλώσει ο αγωγός μεταφοράς με συνέπεια να υπάρχει αέρας στο δίκτυο της ύδρευσης. Προτείνεται ποσοστό μείωσης 30%. 36.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ για μείωση του λογαριασμού του 3 ου τριμήνου του 2014 ποσού 794 ευρώ που οφείλεται σε αφανή διαρροή, η οποία επισκευάστηκε αλλά επηρέασε τους λογαριασμούς δύο τριμήνων. Έχει γίνει ήδη μείωση στο 2 ο τρίμηνο του 2014, όμως σύμφωνα με τον Κανονισμό ύδρευσης δεν προβλέπεται επιπλέον μείωση. 37.ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για μείωση των προστίμων που επιβλήθηκαν στο 2ο & 3ο τρίμηνο του 2014 ποσών 82,04 ευρώ & 113,90 ευρώ αντίστοιχα. Είναι άνεργος και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των προστίμων και ζητά να πληρωθούν τα κυβικά ως κατανάλωση. Δεν προβλέπεται. 38.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ για διαγραφή προστίμου λαθρουδροληψίας που επιβλήθηκε στο 2 ο, 3 ο, & 4 ο τρίμηνο του 2014 ποσού 774,03 ευρώ διότι η λαθρουδροληψία δεν έγινε από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου. Δεν προβλέπεται διαγραφή προστίμου. Να γίνει διακανονισμός. 39.ΡΑΚΙΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ για διαγραφή προστίμου 345,17 ευρώ που επιβλήθηκε στο 4 ο τρίμηνο του 2001.Το υδρόμετρο ήταν σε κατάσταση εξαγωγής από την 13/3/2002. Πρόκειται για ακίνητο το οποίο κατεδαφίστηκε και στη θέση του ανεγέρθηκε νέα οικοδομή στην οποία εκτός από τα νέα υδρόμετρα που τοποθετήθηκαν, έγινε και μεταφορά του υδρομετρητή που ήταν σε εξαγωγή. Η ΔΕΥΑΜΒ κατά τη διαδικασία της επανασύνδεσης δεν απαίτησε την καταβολή του ποσού των 345,17 ευρώ, ενώ ο καταναλωτής κατέβαλε ποσό 1.089,09 ευρώ για τη σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο της ύδρευσης. Για τα έτη από το 2005 μέχρι σήμερα ο καταναλωτής δεν είχε ενημερωθεί για την ύπαρξη του οφειλόμενου ποσού. Δεν προβλέπεται η διαγραφή του οφειλόμενου ποσού. 40. ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ για διακανονισμό του οφειλόμενου ποσού ,90 ευρώ σε 24 μηνιαίες δόσεις των 3.242,24 ευρώ. Για την παροχή με αριθμό υδρομετρητή που αφορά το ακίνητο επί της οδού Σωκράτη-Πατούχα και χρησιμοποιούνταν ως κέντρο εκδηλώσεων της Νέας Ιωνίας, η χρήση του ακινήτου παραχωρήθηκε στο ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ από το 2011 σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 834/2011 του Δήμου Βόλου οπότε το προηγούμενο ποσό οφειλής ,60 ευρώ αφορά το Δήμο Βόλου ενώ οι λογαριασμοί που έχουν εκδοθεί από το 1 ο τρίμηνο του 2012 μέχρι σήμερα,ποσού ,70 ευρώ αφορούν το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Η παροχή με αριθμό υδρομετρητή που υδροδοτεί το ακίνητο επί της οδού Γαλλίας Μαυροκορδάτου και χρησιμοποιείται ως Κ.Η.Φ.Η. εμφανίζει την 5/5/2015 ποσό οφειλής 290,60 ευρώ, και μετά από προφορική επικοινωνία μας διαβεβαίωσαν ότι θα εξοφληθεί εφάπαξ το ποσό, αφού δεν χρησιμοποιούν πλέον το συγκεκριμένο ακίνητο. Η υπ αριθμ. 46/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ορίζει αριθμό δόσεων μέχρι του ποσού των ευρώ, οπότε λαμβάνοντας υπόψη το

6 χαρακτήρα του υδροδοτούμενου ακινήτου που είναι δημοτικός ζητείται η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για τον διακανονισμό του τελικού οφειλόμενου ποσού ,90 ευρώ σε 24 μηνιαίες δόσεις. 41.ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για καταγγελία σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο συνοικισμό των τσιγγάνων όπου είχαν τοποθετηθεί βρύσες από προηγούμενη Δημοτική Αρχή για την καθαριότητα και την υγιεινή των Ρομά που ζουν στους καταυλισμούς γύρω από το ποτάμι στην οδό Λάζου. Οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τις βρύσες ανεξέλεγκτα και αφήνουν το νερό να τρέχει, δημιουργώντας εστίες μόλυνσης από κουνούπια. Η εικόνα από τη μια μεριά των λάστιχων που τρέχουν διαρκώς για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των Ρομά και από την άλλη η προσπάθεια της ΔΕΥΑΜΒ να μην σπαταλιέται νερό, ειδικά σε περιόδους έντονης λειψυδρίας δημιουργεί σύγχυση στους κατοίκους του Βόλου σχετικά με την πολιτική αντιμετώπιση του θέματος. Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΝΗΣ Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση που καταγράφεται στα πρακτικά και το Δ.Σ. έχοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Κάνει δεκτή την εισήγηση της Υπηρεσίας. 2. Εγκρίνει για τις περιπτώσεις της εισήγησης: 1, 9, 26, 30, 31, 32 και 38 να γίνει διακανονισμός. 2, 4, 5, 16, 17, 20 και 37 να πληρωθούν ως κατανάλωση. 6, 10, 18, 27, 29 και 36 να γίνει η μείωση που προβλέπεται, σε όλα τα τρίμηνα της διαρροής. 21, να υπολογιστούν οι λογαριασμοί μετά την αλλαγή του υδρομέτρου σύμφωνα με την κατανάλωση που θα παρουσιάσει μετά την επισκευή της διαρροής. 23, επιπλέον της εισήγησης να τους παρέχεται δωρεάν κατανάλωση 30 κυβικών / τρίμηνο. 28, να γίνει επανασύνδεση εφόσον διακανονιστεί. 39, να γίνει διαγραφή του οφειλόμενου ποσού διότι ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε κατά το χρόνο που προσήλθε στη ΔΕΥΑΜΒ για τις οφειλές που είχε. 35, να γίνει μείωση 30% στα τρίμηνα που αναφέρονται στην εισήγηση. 12, να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών. Για την περίπτωση 41 ο Αντιπρόεδρος ανέφερε πως ο Πρόεδρος ζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία να επιληφθεί του θέματος και στις επόμενες ημέρες θα ενημερωθούν τα μέλη του Δ.Σ. εκτενέστερα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις γίνεται δεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας. 3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Κατόπιν τούτων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

7 Σωστό απόσπασμα από τα πρακτικά της 7ης Συνεδρίασης της 12ης Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΔΑ:7ΧΑΥΟΕΠΘ-ΦΗΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Ω2ΤΕΟΕΠΘ-69Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ:Ω2ΤΕΟΕΠΘ-69Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 3/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης Πειθαρχικού Συμβουλίου. Με την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ είχε συγκροτηθεί Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 1 Τ.Κ. 2 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» Για το έτος 2014 θέτω υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας για τις Επιτροπές Παραλαβής Έργων: 1. Για έργα μικρής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

από τα Πρακτικά της 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

από τα Πρακτικά της 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

από τα Πρακτικά της 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

από τα Πρακτικά της 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από τα Πρακτικά της 3 ης

Διαβάστε περισσότερα