ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 30 Μαΐου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014 2893"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4776 Παρασκευή, 30 Μαΐου Aριθμός 2672 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν. 102(Ι)2005) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου 102(Ι) Δίνεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου, ότι η αρμόδια αρχή Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών υπόβαλε στις 16 Μαΐου 2014 στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 2. Η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7.30 π.μ μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία) ή στα Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Βηθλεέμ 101, 1416 Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, Λευκωσία). 3. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωμάτευσης αυτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του σχεδίου και /ή προγράμματος στο περιβάλλον. 16 Μαΐου ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

2 2894 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 2673 ΕΚΔΟΣΗ ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ) 2014 ΛΗΞΗΣ 2020 Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας διαβάζονται μαζί με τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Κυβερνητικών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας για φυσικά πρόσωπα. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. Συνολική ονομαστική αξία: Μέχρι ευρώ. Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 2. Διάρκεια: Τα Ομόλογα που εκδίδονται με βάση τους παρόντες Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα έχουν εξαετή διάρκεια. 3. Τόκος: Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι κυμαινόμενος ανάλογα με το χρόνο ρευστοποίησης του ομολόγου. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ύψος του τόκου που θα καταβάλλεται αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου: Χρόνος κατοχής του ομολόγου 0-24 μήνες 2,75% μήνες 3,50% μήνες 4,50% μήνες 5,50% μήνες 5,75% Ετήσιο επιτόκιο 4. Καταβολή Τόκου: Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1 η Ιουλίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται την 1 η Ιουλίου Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 5. Αποπληρωμή: Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην ονομαστική τους αξία την 1 η Ιουλίου Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη αποπληρωμή του ομολόγου με προειδοποίηση 30 ημερολογιακών ημερών. 6. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή διενεργείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 7. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 3% στον τόκο προς τους κατόχους του ομολόγου οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας. 8. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις 2 Ιουνίου έως τις 20 Ιουνίου _ 21 Μαΐου 2014 Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Λευκωσία.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ Aριθμός 2674 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1 η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων». Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων» συνολικού προϋπολογισμού Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΑ ) που ανήκουν στην Ομάδα Στόχου όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, ως εξής: (α) Ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος στην περίπτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κάτω των (6) μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. (β) Ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος στην περίπτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πέραν των έξι (6) μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο: (α) Άτομα που είναι μέτοχοι της επιχείρησης/οργανισμού (εξαιρούνται οι Δημόσιες Εταιρείες). (β) Αυτοεργοδοτούμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους. (γ) Άτομα που συνδέονται με α ή β βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέλφια (εξαιρούνται οι Δημόσιες Εταιρείες). Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης θεωρείται ο μέτοχος/ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν από τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 μέχρι και την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας. Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

4 2896 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2675 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 19/2014 Αρ. Φακέλου ΟI ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟI TOY 2008 KAI 2014 Καταγγελία του Παγκύπριου Συνδέσμου Περιπτερούχων εναντίον των Καπνοβιομηχανιών, Αντιπροσώπων ή Εντολοδόχων τους και Εισαγωγέων Καπνικών Προϊόντων (C.T.C. Ltd Cassandra Operations, B.A.T. (Cyprus) Ltd, Cosmos Trading Ltd, Fereos Ltd CIGS, Karelia Ltd και C.T.O. Public Company Ltd) Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κα Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 7 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο της υπό εξέταση υπόθεσης αποτελεί η καταγγελία που υποβλήθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Περιπτερούχων (στο εξής «ο καταγγέλλων») με τις επιστολές του με ημερομηνίες παραλαβής 16 Σεπτεμβρίου 2013 και 3 Οκτωβρίου 2013 στην Επιτροπή εναντίον της C.T.C LTD CASSANDRA OPERATIONS, της B.A.T (CYPRUS) LTD, της COSMOS TRADING LTD, τη FEREOS LTD, της KARELIA LTD και της C.T.O PUBLIC COMPANY LTD, (στο εξής οι «καταγγελλόμενοι») για κατ ισχυρισμό παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ.13(ι)/2008, ως ίσχυε τότε (στο εξής ο «Νόμος»), αναφορικά με τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής στα τσιγάρα. 1. Εισαγωγή Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, αφού εξέτασε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου και ειδικότερα των επιστολών του καταγγέλλοντα Συνδέσμου με ημερομηνίες παραλαβής 16 Σεπτεμβρίου 2013 και 3 Οκτωβρίου 2013, αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στην αποδοχή της καταγγελίας και να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται στην καταγγελία και υποβολή σχετικού σημειώματος. Ακολούθως, η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 21/2/2014, αφού εξέτασε το σημείωμα της Υπηρεσίας ημερομηνίας 7/2/2014 σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι δεν έχει αποδεχθεί πως ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Περιπτερούχων έχει δικαίωμα εκπροσώπησης των μελών του για σκοπούς υποβολής καταγγελίας δυνάμει του άρθρου 35 του Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008. Η Επιτροπή αποφάσισε παράλληλα να κοινοποιήσει στον καταγγέλλοντα το προκαταρτικό της συμπέρασμα, δίδοντας του χρονικό περιθώριο 21 ημερών για να θέσει εγγράφως τις απόψεις και θέσεις του επί τούτου. Η Επιτροπή κοινοποίησε τα προκαταρκτικά της συμπεράσματά στο Παγκύπριο Σύνδεσμο Περιπτερούχων με σχετική επιστολή ημερομηνίας 6/3/2014, δίδοντας του τη δυνατότητα να θέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι μιας (21) ημερών από την ημερομηνία της επιστολής. Η εν λόγω προθεσμία παρήλθε άπρακτη, χωρίς δηλαδή ο καταγγέλλων Σύνδεσμος να προχωρήσει με την κατάθεση των θέσεων του επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της Επιτροπής. 2. Αξιολόγηση της Επιτροπής ως προς το έννομο συμφέρον του Συνδέσμου Η Επιτροπή συνεκτιμώντας τα γεγονότα που συνθέτουν την υπό αναφορά καταγγελία, επικέντρωσε την προσοχή της στα ακόλουθα: Στα πλαίσια της προκαταρτικής έρευνας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Περιπτερούχων υποστήριξε ότι νομιμοποιείται να υποβάλει την υπό εξέταση καταγγελία καθότι είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (στο εξής «ΠΟΒΕΚ») που απαριθμεί 444 μέλη και λειτουργεί με βάση το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της τελευταίας, το οποίο στο άρθρο 3 ορίζει ότι ανάμεσα στους σκοπούς της ΠΟΒΕΚ συμπεριλαμβάνεται: «Η οργανωμένη προώθηση και επίλυση των εκάστοτε αναφυομένων επαγγελματικών και οικονομικών προβλημάτων των μελών Παγκύπρια, Επαρχιακά, Κλαδικά καθώς και άλλων γενικών προβλημάτων». Ειδικότερα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Περιπτερούχων, στην επιστολή του ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2014 υποστήριξε

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ ότι η καταγγελία γίνεται από την ίδια την ΠΟΒΕΚ μέσω του μέλους της το οποίο έχει κάποιο επαγγελματικό ή οικονομικό πρόβλημα. Επίσης, στα πλαίσια της προκαταρτικής έρευνας, ο καταγγέλλων Σύνδεσμος υποστήριξε ότι τόσο ο Παγκύπριος όσο και οι Επαρχιακοί Σύνδεσμοι Περιπτερούχων έχουν νομική προσωπικότητα αφού είναι μέλη της ΠΟΒΕΚ η οποία είναι εγγεγραμμένη ως «Σωματείο» με βάση τον περί Σωματείων Νόμο (Νόμος 57/72). Προς απόδειξη του ισχυρισμού ότι ο Σύνδεσμος Περιπτερούχων Κύπρου είναι μέλος της Γ.Σ ΠΟΒΕΚ, ο καταγγέλλων έχει προσκομίσει τον κατάλογο μελών της ΠΟΒΕΚ. Η Επιτροπή στη βάση των στοιχείων που έχουν συλλεγεί στα πλαίσια της διενέργειας δέουσας προκαταρκτικής έρευνας, αναφορικά με τη νομιμοποίηση του Παγκύπριου Συνδέσμου Περιπτερούχων να υποβάλει την παρούσα καταγγελία, εστίασε την προσοχή της στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου το οποίο ορίζει τα ακόλουθα: «35(1) Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 3 ή του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 81ΕΚ και/ή 82ΕΚ δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον. (2) Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δικαιούται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, σαν άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.» Η Επιτροπή σημείωσε ότι σύμφωνα με την ενωσιακή νομολογία, μια ένωση επιχειρήσεων δύναται να υποβάλει καταγγελία υπό την προϋπόθεση συνδρομής δύο σωρευτικών προϋποθέσεων: αφενός θα πρέπει να έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης των συμφερόντων των μελών της και αφετέρου η καταγγελλόμενη συμπεριφορά να είναι δυνατό να επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα των μελών της με κίνδυνο να υποστούν βλάβη. 1 Η έννοια της «ένωσης επιχειρήσεων» προϋποθέτει πλειονότητα επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με οποιαδήποτε μορφή οργανωμένης συνεργασίας. Δεν απαιτείται η «ένωση επιχειρήσεων» να έχει νομική προσωπικότητα 2, ούτε και ίδια εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα, αρκεί να εξυπηρετεί προς τούτο τα εμπορικά συμφέροντα των μελών της 3. Σωματεία, ενώσεις, σύνδεσμοι θεωρούνται «ενώσεις επιχειρήσεων» κατά την έννοια του Νόμου, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, την άσκηση εκ μέρους τους οικονομικής δραστηριότητας και κερδοσκοπικού ή μη σκοπού (non-profit undertakings) 4. Η Επιτροπή αντλεί επίσης καθοδήγηση από την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί χειρισμού των καταγγελιών από την Επιτροπή βάσει των άρθρων 81 και 82 της ΣΛΕΕ, όπου έχει σημειωθεί ότι: «Το Πρωτοδικείο έχει αποφανθεί ότι μια ένωση επιχειρήσεων είναι δυνατόν να επικαλεσθεί έννομο συμφέρον κατά την υποβολή καταγγελίας για συμπεριφορά που αφορά τα μέλη της ακόμη και αν η ένωση δεν εμπλέκεται άμεσα, ως επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη σχετική με την καταγγελλόμενη συμπεριφορά αγορά, αρκεί, πρώτον, να έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης των συμφερόντων των μελών της, και, δεύτερον, η καταγγελλόμενη συμπεριφορά να είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα των μελών της 5. Αντίθετα, έχει συναχθεί το συμπέρασμα ότι η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μη δώσει συνέχεια σε καταγγελία ένωσης επιχειρήσεων της οποίας τα μέλη δεν εμπλέκονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του καταγγελλόμενου τύπου 6. Η Επιτροπή σημείωσε επίσης, ότι σε σειρά αποφάσεων της έχει καταλήξει ότι σε περίπτωση που η καταγγελία υποβάλλεται εκ μέρους συνδέσμων, σωματείων ή άλλων ενώσεων επιχειρήσεων, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η εκάστοτε ένωση έχει δικαίωμα εκπροσώπησης των συμφερόντων των μελών της και ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα μέλη της να πληγούν από την καταγγελλόμενη συμπεριφορά 7. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αγροτικών Λεωφορείων, που είναι εγγεγραμμένο σωματείο σύμφωνα με τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997, είχε έννομο συμφέρον προς υποβολή καταγγελίας καθότι σύμφωνα με το Καταστατικό ίδρυσης του έχει δικαίωμα εκπροσώπησης των συμφερόντων των μελών του τα οποία επηρεάζονταν από την πολιτική που εφάρμοζαν οι καταγγελλόμενες εταιρείες με κίνδυνο σοβαρής οικονομικής βλάβης. 8 Η Επιτροπή σημείωσε ότι η ομόλογη Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού 9, σε απόφασή της είχε εξετάσει τη νομιμοποίηση Συνδέσμου, εγγεγραμμένου ως Σωματείου, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Εξάλλου, σύμφωνα με το 1Βλ. Υπόθεση Πρωτοδικείου T-114/92 Bureau Européen des Médias de l'industrie Musicale v Commission of the European Communities. 2 Βλ. ενδεικτικά υποθ. C-395/96 P και C-396/96 P Companie maritime belge transports SA, Companiemaritime belge SA και Dafra-Lines A/S (CEWAL) κατά Επιτροπής Συλλογή 2000 σ. Ι , σκ Βλ.επίσης σχετικά και Λ. Κοτσίρη, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 2003, σελ Βλ. Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 96/438/ΕΚ, FENEX,παρ. 31 και AlisonJones, ECCompetition Law, 2011, σελ Βλ. Απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 561/VII/2013 «Λήψη απόφασης επί: του αυτεπάγγελτου ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στον κλάδο κατασκευών, για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 και 2 των Ν. 703/1977 και Ν. 3959/2011, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ». 5 ibid 6 International Express Carriers Conference (IECC) ν Commission of the European Communities Συνεκδικαθείσεςυποθέσεις T-133/95 και T-204/95 7 Βλ. Απόφαση Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού 55/2012«Καταγγελία του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου εναντίον (α) του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (β) του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου και (γ) του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.» 8 Βλ. Απόφαση Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού 5/2013 «Καταγγελία και αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγροτικών Λεωφορείων εναντίον (α) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, (2) του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (Ο.Σ.Ε.Λ.) Λιμιτεδ, (3) της εταιρείας Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού (Ε.Μ.Ε.Λ.) Λιμιτεδ, (4) του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) Λιμιτεδ, (5) Λεωφορεία Λάρνακος «ΖΗΝΩΝΑΣ» Λτδ και (6) Μ.Ε. Λεωφορεία Αμμοχώστου Λτδ» 9 Βλ. Απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. 260/IV/2004

6 2898 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ 2014 άρθρο 30 παρ. 3 του ανωτέρω καταστατικού, ο Σύνδεσμος είναι συνδικαλιστικός φορέας και ασχολείται αποκλειστικά με την προαγωγή των συμφερόντων των μελών και του κλάδου. Εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι το εν λόγω σωματείο έχει ως σκοπό, ανάμεσα σε άλλα, την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του. Εν προκειμένω, για την ενεργητική νομιμοποίηση του σωματείου πρέπει η πιθανολόγηση παράβασης των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77 και η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης προς αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης να αφορά είτε το ίδιο το σωματείο ή το σύνολο των μελών αυτού και όχι ορισμένα από τα μέλη του, πολλώ δε μάλλον όταν η αποδοχή της αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων θα έβλαπτε, πιθανώς, τα συμφέροντα άλλων μελών. Με άλλα λόγια, δεν συντρέχει έννομο συμφέρον του σωματείου όταν θίγονται τα συμφέροντα ορισμένων μόνο μελών αυτού, ενώ ωφελούνται τα συμφέροντα άλλων μελών» Στην προκειμένη περίπτωση και στη βάση των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί από τον ίδιο τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Περιπτερούχων, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο υπό αναφορά Σύνδεσμός δεν διαθέτει οποιοδήποτε Καταστατικό ή ιδρυτικό έγγραφο λειτουργίας, αλλά όπως υποστηρίζει δια του δικηγόρου του, λειτουργεί στη βάση του Καταστατικού της ΠΟΒΕΚ στην οποία και είναι μέλος. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το Καταστατικό στη βάση του οποίου ισχυρίζεται ότι λειτουργεί ο καταγγέλλων αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για το «Καταστατικό της Γενικής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών Π.Ο.Β.Ε.Κ». Το εν λόγω Καταστατικό περιέχει διατάξεις οι οποίες ρητά και με σαφήνεια προσδιορίζουν τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας της ΠΟΒΕΚ ενώ ουδεμία αναφορά κάνουν για τον καταγγέλλοντα Σύνδεσμό 10. Δεν περιέχει οποιαδήποτε διάταξη που να καθορίζει ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Περιπτερούχων είναι όντως μέλος της ΠΟΒΕΚ και ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω Καταστατικού. Στη βάση λοιπόν των ως άνω διαπιστώσεων η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι ο καταγγέλλων δεν έχει αποδείξει ότι έχει δικαίωμα εκπροσώπησης των συμφερόντων των μελών του καθότι δεν διαθέτει οποιοδήποτε καταστατικό ή/και ιδρυτικό έγγραφο που να ορίζει τη δημιουργία του Συνδέσμου, τη λειτουργία του, την εγγραφή και τήρηση μητρώου μελών και το οποίο να προσδίδει σ αυτό το δικαίωμα εκπροσώπησης των μελών του, ώστε να μπορεί να συναχθεί με βεβαιότητα ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η Επιτροπή ακόμα από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου και από το κείμενο της ίδιας της καταγγελίας, διαπιστώνει ότι η καταγγελία δεν έχει υποβληθεί από την ΠΟΒΕΚ αλλά από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Περιπτερούχων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποδεχτεί τη θέση του καταγγέλλοντα ότι: «τα μέλη της εφόσον ενεργούν ως τέτοια περιβάλλονται νομικής προσωπικότητας, αφού στην ουσία η καταγγελία γίνεται από την ίδια την ΠΟΒΕΚ μέσω του μέλους της το οποίο έχει κάποιο επαγγελματικό ή οικονομικό πρόβλημα.» Υπογραμμίζεται ότι η εν λόγω θέση τέθηκε στα πλαίσια των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής κατόπιν και του αιτήματος της για προσκόμιση αντιγράφου του καταστατικού και ιδρυτικού εγγράφου του Συνδέσμου στη βάση του οποίου λειτουργεί ο καταγγέλλων Σύνδεσμος, ώστε να διασαφηνιστεί το ζήτημα του εννόμου συμφέροντος. Εν προκειμένω και με βάση τα στοιχεία που έχει ενώπιον της η Επιτροπή, ομόφωνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο καταγγέλλων δεν νομιμοποιείται να προβεί στην υποβολή της υπό εξέταση καταγγελίας ελλείψει εννόμου συμφέροντος, καθότι αυτό αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 35 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η καταγγελία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να απορρίψει την καταγγελία του Παγκύπριου Συνδέσμου Περιπτερούχων ελλείψει έννομου συμφέροντος του τελευταίου και να τον ενημερώσει σχετικά. ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. 10 Βλ. ενδεικτικά άρθρα 1, 2, 5, 6 του Καταστατικού.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ Aριθμός 2676

8 2900 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2677 Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989 (Άρθρο 29) Στοιχεία καταχωριζόμενα στο Αρχείο Βιβλίων 1. Τίτλος Βιβλίου και περιεχόμενο εξωφύλλου 2. Γλώσσα στην οποία γράφτηκε το βιβλίο 3. Όνομα του συγγραφέα, του μεταφραστή ή του εκδότη του βιβλίου ή μέρους αυτού. 4. Θέμα 5. Τόπος εκτύπωσης και έκδοσης 6. Τυπογραφείο και Εκδοτικός Οίκος 7. Ημερομηνία παράδοσης από το τυπογραφείο ή έκδοσης 8. Αριθμός φύλλων ή σελίδων 9. Μέγεθος 10. Αριθμός έκδοσης 11. Αριθμός αντιτύπων της έκδοσης 12. Κατά πόσο το βιβλίο είναι τυπωμένο ή λιθογραφημένο 13. Τιμή πώλησης 14. Όνομα και διεύθυνση αυτού που έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο βιβλίο ή μέρος αυτού. (1) 1. Χρονικό μιας ταπεινής ζωής 2. Ελληνικά 3. Νικόλας Παπαλεοντίου Καβαλιέρος 4.Χρονικό, Ελεγεία 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Στ. Λειβαδιώτη 7. 1/ Χ Λιθογραφημένο Νικόλας Παπαλεοντίου Καβαλιέρος ΤΘ14210, 2155 Λευκωσία. (2) 1.Αγιολόγιο τόμος Στ 2. Ελληνικά 3. Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης 4. Λόγοι Ομιλίες 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Σ. Λειβαδιώτη Λτδ Χ Α Λιθογραφημένο Νίκος Ορφανίδης, Λευκωσία. (3) 1. Λαλέουσα, Ποιήματα στην Κυπριακή Διάλεκτο 2. Ελληνικά 3. Αντώνης Πιλλάς 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Σ. Λειβαδιώτη Λτδ Χ24 10.Α Λιθογραφημένο Αντώνης Πιλλάς, Γυάρου 2, 8011 Πάφος. (4) 1.Ναυτικές Ιστορίες 2. Ελληνικά 3. Κυριάκος Ταπακούδης 4. Ιστορίες 5. Πάφος 6. Εφημερίδα της Χλώρακας Χ Τυπωμένο Κυριάκος Ταπακούδης. (5) 1. Οι αγροικίες του χρόνου 2. Ελληνικά 3. Τζένη Κωνσταντινίδη 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Στ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 4/ Χ Λιθογραφημένο Τζένη Κωνσταντινίδη, Ικάρου 12, 1036 Καϊμακλί τηλ (6) 1. Το λαογραφικό-εθνογραφικό έργο του Χρύσανθου Κυπριανού 2. Ελληνικά 3. Δρ. Πέτρος Στυλιανού 4. Μελέτη στη Λαογραφία 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Κώνος. 7. 4/ Χ30 10.Α Τυπωμένο Δρ Πέτρος Στυλιανού Κίμωνος 10, 2406, Εγκωμη Λευκωσία (7) 1. The Facilitators- The UN Representatives and Advisors to Cyprus Αγγλικά 3. Σπύρος Χατζηγρηγορίου 4. Πολιτικά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Στ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 4/ Χ Λιθογραφημένο Σπύρος Χατζηγρηγορίου. Αριθμός 2678 Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989 (Άρθρο 29) Στοιχεία καταχωριζόμενα στο Αρχείο Βιβλίων 1. Τίτλος Βιβλίου και περιεχόμενο εξωφύλλου 2. Γλώσσα στην οποία γράφτηκε το βιβλίο 3. Όνομα του συγγραφέα, του μεταφραστή ή του εκδότη του βιβλίου ή μέρους αυτού. 4. Θέμα 5. Τόπος εκτύπωσης και έκδοσης 6. Τυπογραφείο και Εκδοτικός Οίκος 7. Ημερομηνία παράδοσης από το τυπογραφείο ή έκδοσης 8. Αριθμός φύλλων ή σελίδων 9. Μέγεθος 10. Αριθμός έκδοσης 11. Αριθμός αντιτύπων της έκδοσης 12. Κατά πόσο το βιβλίο είναι τυπωμένο ή λιθογραφημένο 13. Τιμή πώλησης 14. Όνομα και διεύθυνση αυτού που έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο βιβλίο ή μέρος αυτού. (1) 1. Οι περιπέτειες του Χαρίλαου 2. Ελληνικά 3. Κυριάκος Ταπακούδης 4. Νουβέλα για τον αγώνα ΕΟΚΑ 5. Πάφος / Χ Α Τυπωμένο Κυριάκος Ταπακούδης, Γρίβα Διγενή 15, 8220, Χλώρακα. Τηλ (2) 1.Συλλογική Μνήμη 2. Ελληνικά 3. Λαογραφικός Ομιλος Κερύνειας 4.Λαογραφία 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Σ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 9/ Χ Λιθογραφημένο Λαογραφικός Ομιλος Κερύνειας

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ (3) 1. Κεράμιον Υδατος Β 2. Ελληνικά 3. Γιώργος Χατζηκωστής 4. Συναγωγή Φιλολογικών Μελετών 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 7/ Χ Λιθογραφημένο Γιώργος Χατζηκωστής Κνωσσού 3, 1085, Λευκωσία. Τηλ (4) 1.Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση 2. Ελληνικά 3. Εκπαιδευτικός Ομιλος Κύπρου 4. Εκπαιδευτικό 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Σ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 7/ Χ Λιθογραφημένο Εκπαιδευτικός Ομιλος Κύπρου ΤΘ Λευκωσία. (5) 1. Επετηρίδα ΧΧΧVI Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά 3. Anna Pouradier Duteil Λοΐζίδου 4. Ιστορία και Πολιτισμός της Κύπρου 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Σ.Λειβαδιώτη Λτδ /10/ Χ ΧΧΧVI Λιθογραφημένο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. ΤΘ Λευκωσία. (6) 1. Νέον Κεκραγάριον 2. Ελληνικά 3. Πέτρος Σ. Κόμπος 4. Θρησκευτικά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Σ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 9/ Χ Λιθογραφημένο Πέτρος Σ. Κόμπος, Αγ. Γεωργίου 9, 4547, Λεμεσός. Τηλ (7) 1. Τα ποδοσφαιρικά 2. Ελληνικά 3. Ντίνα Κατσούρη 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Στ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 8/ Χ Λιθογραφημένο Ντίνα Κατσούρη ΑΝΕΥ. (8) 1. Χρυσά Επη 2. Ελληνικά 3. Ακης Χατζηχαμπής 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Σ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 6/ Χ Λιθογραφημένο Ακης Χατζηχαμπής τηλ (9) 1. Εγχειρίδιο Κυπριακού Διοικητικού Δικαίου 2. Ελληνικά 3. Νίκος Χαραλάμπους 4. Νομικά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Σ. Λειβαδιώτη Λτδ / Χ Β Λιθογραφημένο Νίκος Χαραλάμπους. (10) 1. Le Consulat de Venise a Chypre 2. Γαλλικά 3. Ν. Καραπιδάκης 4. Ιστορικό 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Σ. Λειβαδιώτη Λτδ /11/ Χ Τυπωμένο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. (11) 1. Φωνή Κυρίου Τα τέσσερα Ευαγγέλια σε ένα 2. Ελληνικά 3. Κώστας Κωνσταντίνου 4.Θρησκευτικά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Σ. Λειβαδιώτη Λτδ // Χ Τόμος Α Λιθογραφημένο Κώστας Κωνσταντίνου Κώννου 1, 4860 Αγρός. Τηλ (12) 1. Πιο αριστερά απ την καρδιά δεν υπάρχει 2. Ελληνικά 3. Πάμπος Φιλίππου 4.Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Σ. Λειβαδιώτη Λτδ // Χ Τυπωμένο Πάμπος Φιλίππου, Σπάρτης 6, 1040, Παλλουριώτισσα. Τηλ (13) 1. Ανέμη 2. Ελληνικά 3. Ανέμη-Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου 4.Παιδικά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Σ. Λειβαδιώτη Λτδ // Χ Λιθογραφημένο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (14) 1. Δεισιδαιμονίες και Μαγεία στην Κύπρο του χθες 2. Ελληνικά 3. Ιωάννης Ιωνάς 4.Μαγεία και προλήψεις 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Σ. Λειβαδιώτη Λτδ // Χ Τυπωμένο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. (15) 1. Περί Αξιοθεάτων της Κωμοπόλεως Χλώρακας 2. Ελληνικά 3. Κυριάκος Ταπακούδης 4. Παραδόσεις της Χλώρακας 5. Πάφος // ,5Χ Τυπωμένο Κυριάκος Ταπακούδης. (16) 1. Οι νέοι σοφοί 2. Σέρβικα, Ελληνικά 3. Γκόραν Τζωρτζεβιτς 4. Ποίηση 5. Λάρνακα 6. Τυπογραφείο Negresco Ltd X A Λιθογραφημένο Γιώργος Πετούσης Ορφέως 3, ΤΚ 53564, 3303 Λεμεσός τηλ

10 2902 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2679 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ, ΚΕΦ. 113, Αναφορικά με την PPC ENERGY GROUP S.R.O. από τη Σλοβακία «Απορροφώμενη», Αναφορικά με την PAROPLYN HOLDINGS LIMITED από τη Λεμεσό (η «Απορροφώσα»). και και Αναφορικά με τη ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΕ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών, και Αναφορικά με την καταχώριση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 201Κ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 αναφορικά με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της Απορροφώμενης και Απορροφώσας. (Α) Μορφή, Επωνυμία και Εγγεγραμμένο Γραφείο Συγχωνευόμενων Εταιρειών 1. PAROPLYN HOLDINGS LIMITED Επωνυμία: PAROPLYN HOLDINGS LIMITED Μορφή: Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές Εγγεγραμμένο Γραφείο: οδός Αγίας Φυλάξεως και Πολυγνώστου 212, C&I Center, 2ος όροφος, 3082 Λεμεσός, Κύπρος. Αρ. Εγγραφής: ΗΕ PPC ENERGY GROUP S.R.O. Επωνυμία: PPC ENERGY GROUP S.R.O. Μορφή: Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές Εγγεγραμμένο Γραφείο: Magnetova 12, Bratislava, Slovak Republic Αρ. Εγγραφής: (Β) Μητρώο στο οποίο έχουν κατατεθεί τα έγγραφα των Εταιρειών: 1. PAROPLYN HOLDINGS LIMITED Το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία. Αριθμός εγγραφής εταιρείας HE PPC ENERGY GROUP S.R.O. To μητρώο που τηρείται στο: Επαρχιακό Δικαστήριο Ι της Μπρατισλάβας, Τμήμα Sro, Αριθμός 92089/Β (District Court Bratislava I, Section Sro) Okresny sud Bratislava I Obchodny register Zahradnicka Bratislava Σλοβάκικη Δημοκρατία Ref: PPC ENERGY GROUP S.R.O. (Reg. No ). (Γ) Ολοκλήρωση διασυνοριακής συγχώνευσης 1. Δυνάμει διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερομηνίας 8 Απριλίου 2014, η διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της PAROPLYN HOLDINGS LIMITED και της PPC ENERGY GROUP S.R.O. έχει ολοκληρωθεί και η 1η Ιανουαρίου 2014 έχει ορισθεί ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ Αριθμός 2680 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ Αναφορικά με τον περί Πτωχεύσεως Νόμον 2003, Αναφορικά με την TITAN OCEAN BULK LOGISTICS LIMITED. και Αρ. Αίτησης BVIHCV 2014/48. Δίνεται διά της παρούσης ειδοποίηση ότι αίτηση για το διορισμό Εκκαθαριστή για την TITAN OCEAN BULK LOGISTICS LIMITED (η Eταιρεία ) σε προσοχή της Offshore Incorporations Limited, Offshore Incorporations Center, P.O. Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, από το Ανώτερο Δικαστήριο, καταχωρήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2014 στο σχετικό Δικαστήριο από την Global Maritime Investments Cyprus Limited. Οποιοσδήποτε πιστωτής ή εισφορέας της Eταιρείας ο οποίος επιθυμεί να υποστηρίξει ή να ενστεί στην έκδοση του διατάγματος της αναφερόμενης αίτησης δύναται να παρουσιαστεί σε ακρόαση στις 24 Ιουνίου 2014 στις 9.00 π.μ. ο ίδιος αυτοπροσώπως ή ο νομικός του σύμβουλος για τον πιο πάνω σκοπό και αντίγραφο της αίτησης θα παρέχεται σε οποιοδήποτε πιστωτή ή εισφορέα της Εταιρείας που απαιτεί την ίδια από τον προσυπογράφοντα νοουμένου πάντα ότι έχει καταβάλει τη σχετική χρέωση για τους σκοπούς της αίτησης. LENNOX PATTON, Solicitors for the Applicant, Flemming House, 4 th Floor, PO Box 4012, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110, (Ref: SMC/DH). Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προτίθεται όπως παρουσιαστεί στην ακρόαση της προαναφερθείσας αίτησης θα πρέπει να επιδώσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς στο πιο πάνω αναφερόμενο άτομο, γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσής του να πράξει κάτι τέτοιο όχι μετέπειτα από τις 23 Ιουνίου Η ειδοποίηση θα πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου, ή, σε περίπτωση εταιρείας, το όνομα και τη διεύθυνση της εταιρείας, και πρέπει να είναι υπογραμμένη από το ίδιο το πρόσωπο ή εταιρεία, ή από το δικηγόρο του ατόμου ή της εταιρείας (εάν υπάρχει). Αριθμός 2681 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Εταιρεία COUNTRYWIDE HOTELS LIMITED από τη Λεμεσό, Αρ. Αίτ. 194/2014. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρο 212, και και Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας Χ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΛΤΔ από τη Λευκωσία, εξ αποφάσεως Πιστωτών, προς διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι πιο πάνω αιτητές καταχώρισαν στις 10/4/2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση, με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω αναφερομένης Εταιρείας. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 12 Ιουνίου 2014 και ώρα 8.30 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το δικηγόρο των αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και θα καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΕΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Δικηγόρος, Σαλαμίνος και Θέμιδος, Ακίνητα Μητροπόλεως, Μπλοκ 1, Γραφ. 102, τηλ , Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να ταχυδρομήσει προς τον ανωτέρω δικηγόρο έγγραφη ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από την κα Έλενα Φράγκου Αντωνιάδου όχι αργότερα από τις 12 μ. της 11ης Ιουνίου 2014.

12 2904 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2682 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία MAGDALENA TRUST LIMITED, (Αρ. Εγγραφής ), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και Αίτηση Αρ. 296/14. Δίνεται ειδοποίηση ότι η ΑΡΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μ.Ε.Π.Ε., καταχώρισε στις 11 Απριλίου 2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία αιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Απόδειξη στις 30 Ιουνίου 2014 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης, αυτοπροσώπως είτε μέσω Δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ, Δικηγόρος αιτήτριας, Λήδρας 51, Γρ. 16, 1011 Λευκωσία, Τ.Θ , 1601 Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου, και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραλειφθεί από τον πιο πάνω Δικηγόρο, όχι αργότερα από τη 1.00 μ.μ. της 27ης Ιουνίου Αριθμός 2683 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία REMINGTON ENTERPRISES LIMITED, (Αρ. Εγγραφής ), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και Αίτηση Αρ. 297/14. Δίνεται ειδοποίηση ότι η ΑΡΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μ.Ε.Π.Ε., καταχώρισε στις 11 Απριλίου 2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία αιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Απόδειξη στις 30 Ιουνίου 2014 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης, αυτοπροσώπως είτε μέσω Δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ, Δικηγόρος αιτήτριας, Λήδρας 51, Γρ. 16, 1011 Λευκωσία, Τ.Θ , 1601 Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου, και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραλειφθεί από τον πιο πάνω Δικηγόρο, όχι αργότερα από τη 1.00 μ.μ. της 27ης Ιουνίου 2014.

13 Αριθμός 2684 Eπαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία MUMBAI BRASSERIES INDIAN RESTAURANT LTD, από την Πάφο, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αρ. Αίτησης 10/2014. Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας MINTIKKIS FOOD SUPPLIES LTD, από τη Λευκωσία, για τη διάλυση της Εταιρείας MUMBAI BRASSERIES INDIAN RESTAURANT LTD, από την Πάφο. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία MINTIKKIS FOOD SUPPLIES LTD, από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 3 Φεβρουαρίου 2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Απόδειξη στις 8 Ιουλίου 2014 ώρα 8.30 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της Απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους πιο κάτω αναφερόμενους Δικηγόρους των αιτητών, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. ( ), Φ/δι Δικηγορικό Γραφείο Μ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ & Σία ΔΕΠΕ, Χαράλαμπου Μούσκου 20, ABC Center, Γρ. 406, ΔΘ. 89, 8010 Πάφος. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την Απόδειξη της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο όχι πιο αργά από τις 5μ.μ. της 7ης Ιουλίου Αριθμός 2685 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την εταιρεία C. K In Una Parola Estetica Ltd, οδός Αρμενίας 6, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την αίτηση της H & L Ideal Homes Ltd, από τη Λευκωσία. Αρ. Αίτησης 257/2014. Δίνεται ειδοποίηση ότι η H & L Ideal Homes Ltd, από τη Λευκωσία καταχώρισε στις 27/3/2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για την εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Απόδειξη στις 19/6/2014 και ώρα 9.00 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τη δικηγόρο του αιτητή κα Ανδρεανή Δημητρίου, από τη Λευκωσία, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και θα πλήρωνε το νενομισμένο τέλος. ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δικηγόρος αιτητή, Πινδάρου 12 και Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL 21, 3 ος όροφος, Γρ. 303, 1060 Λευκωσία, τηλ , φαξ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους δικηγόρους των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους δικηγόρους του αιτητή, όχι αργότερα από τη 1.00μ.μ. της 16 ης Ιουνίου 2014.

14 2906 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2686 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αρ. Αίτησης 900/2013. Αναφορικά με την εταιρεία I. Soteriou Constructions Ltd, Γρηγόρη Αυξεντίου 49, Κάτω Λακατάμεια, Λευκωσία ή Αλεξίου 1, 1ος όροφος, Έγκωμη, Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με αίτηση του Serhat Suleyman. και και Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Serhat Suleyman, από τη Λευκωσία καταχώρισε στις 2/12/2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 19/6/2014 και ώρα π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους του αιτητή κ.κ. Αργυρού & Δημοσθένους Δ.Ε.Π.Ε., από τη Λευκωσία, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και θα πλήρωνε το νενομισμένο τέλος. ΑΡΓΥΡΟΥ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητή, Πινδάρου 12 και Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL 21, 3ος όροφος, Γρ. 301, 1060 Λευκωσία, τηλ , φαξ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους δικηγόρους του αιτητή, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους δικηγόρους του αιτητή, όχι αργότερα από τη 1.00 μ.μ. της 16 ης Ιουνίου Αριθμός 2687 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Εταιρεία H & A HERACLEOUS DEVELOPMENTS LTD, από τη Λεμεσό, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αρ. Αίτησης 212/2014. Αναφορικά με την αίτηση του Πανίκκου Λουρουτζιάτη, από τη Λεμεσό, εξ αποφάσεως πιστωτή της H & A HERACLEOUS DEVELOPMENTS LTD. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Πανίκκος Λουρουτζιάτης από τη Λεμεσό, καταχώρισε στις 17 Απριλίου 2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση με την οποία ζητά διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 25/6/2014 και ώρα 8.30 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είχε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους πιο κάτω αναφερόμενους Δικηγόρους του αιτητή σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. KARAPATAKIS PAVLIDES LLC, Δικηγόροι αιτητή. Διεύθυνση επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο των κ.κ. KARAPATAKIS PAVLIDES LLC, 28 ης Οκτωβρίου 243, Christiana Sea View Court, 3 ος όροφος, 3035 Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους, όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 24 ης Ιουνίου 2014.

15 Αριθμός 2688 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ Αναφορικά με την εταιρεία A.T.E.CO. LIMITED, από τη Λεμεσό, οδός Αγαμέμνονος αρ.10, Σούνι, Αναφορικά με την αίτηση της Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ, από τη Λευκωσία. και και Αρ. Αίτησης 341/2007. Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι η εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ, από τη Λευκωσία, καταχώρισε την 11 ην Απριλίου 2014, αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με την οποία ζητά διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας από το Δικαστήριο. Και περαιτέρω δίνεται ειδοποίηση ότι η προαναφερόμενη αίτηση έχει ορισθεί για ακρόαση στις 13 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της αναφερόμενης Εταιρείας ο οποίος επιθυμεί όπως υποστηρίξει ή αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος, να εμφανισθεί προς το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης αυτοπροσώπως ή διά δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το πιο κάτω δικηγόρο των αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της αναφερόμενης Εταιρείας ο οποίος ήθελε ζητήσει τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένον τέλος. ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Δικηγόρος αιτητών, οδός Αριστείδου αρ. 5, 3095 Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανισθεί κατά την ακρόαση της προαναφερόμενης αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει με το Ταχυδρομείο στον πιο πάνω αναφερόμενο δικηγόρο των αιτητών γραπτή ειδοποίηση για τη πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση δέον να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και δέον να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και δέον να επιδοθεί ή εάν τυχόν ταχυδρομηθεί, δέον να αποσταλεί με το Ταχυδρομείο έγκαιρα ώστε να ληφθεί από τον προαναφερόμενο δικηγόρο, όχι αργότερα από τη 1 μ.μ. της 12 ης Ιουνίου Αριθμός 2689 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία ΑΣΑΚΑ ΤΑΧΥΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΤΔ, από τη Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση των CONGEKO LTD, από τη Λευκωσία, για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. και και Αρ. Αίτησης 946/2013. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία CONGEKO LTD καταχώρισε στις 13 Δεκεμβρίου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της ΑΣΑΚΑ ΤΑΧΥΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΤΔ. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της αναφερόμενης Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους της αιτήτριας σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ, Δικηγόροι αιτητή, Λεωφ. Ευαγόρου 27, Μέγαρο Ειρήνη, Γρ. 52, 1066 Λευκωσία, τηλ

16 2908 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2690 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΜΟΥΡΗΣ ΛΤΔ, από τη Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και Αρ. Αίτησης 710/2013. Αναφορικά με την αίτηση των O. G. CHAKARIAN LTD, από τη Λευκωσία, για τη διάλυση της ως άνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία O. G. CHAKARIAN LTD καταχώρισε στις 9 Οκτωβρίου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΜΟΥΡΗΣ ΛΤΔ. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 3 Ιουλίου 2014 και ώρα π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της αναφερόμενης Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους της αιτήτριας σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ, Δικηγόροι αιτητή, Λεωφ. Ευαγόρου 27, Μέγαρο Ειρήνη, Γρ. 52, 1066 Λευκωσία, τηλ Αριθμός 2691 Αριθμός Εταιρειών και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με τις εταιρείες: (1) TEAMARA LTD. και (2) PRODANEX TRADING LTD. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 46, Medcon Tower, 7ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος. ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 η Συνέλευση των Πιστωτών των πιο πάνω εταιρειών θα λάβει χώρα στα Γραφεία του Εκκαθαριστικού Οίκου Leonidas Kimonos Services Ltd, Λεωφ. Μακαρίου III 232, Πολυκ. Απόλλο, 4ος όροφος, Γραφείο 402, Λεμεσός, στις 5 Ιουνίου 2014 και ώρα 4.30 μ.μ. και 5.30 μ.μ. αντίστοιχα, για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου. Οι πιστωτές μπορούν να ψηφίσουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία του Εκκαθαριστικού Οίκου Leonidas Kimonos Services Ltd, στην πιο πάνω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις το μεσημέρι της προηγούμενης της συνεδριάσεως και να συνοδεύονται με αντίστοιχες επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την ασφάλειά τους) να καταθέσουν στον πιο πάνω Εκκαθαριστικό Οίκο, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους δόθηκε και το ακριβές ποσό της εξασφάλισης. Εκδόθηκε στις 26 Μαΐου 2014 Με διάταγμα του Συμβουλίου, SAMOPOL COMPANY LTD, Διευθυντής.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ Αριθμός 2692 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 Ειδοποίηση Διατάγματος Εκκαθάρισης Εναντίον των πιο κάτω Εταιρειών εκδόθηκε Διάταγμα Εκκαθάρισης και ο Επίσημος Παραλήπτης διορίστηκε Προσωρινός Εκκαθαριστής. Ειδοποιούνται όλοι οι χρεώστες των πιο κάτω Εταιρειών να διευθετήσουν τους λογαριασμούς τους απευθείας με το Γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη, Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία το συντομότερο. Επίσης όλοι οι πιστωτές παρακαλούνται να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στον Επίσημο Παραλήπτη στη διεύθυνση Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία το συντομότερο. Αριθμός Φακέλου Αρ. Αίτησης Δικαστήριο Όνομα Εταιρείας Αρ. Εγγραφής (Η.Ε.) Ημερομηνία Καταχώρησης Αίτησης Ημερ. Διατάγματος Εκκαθάρισης Ε /12-Λ/σία MILTA DESIGN LIMITED Ε /13-Λ/σία HAALL CONSTRUCTIONS LTD Ε /13-Λ/κα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ Ε /14-Λ/σία LARFORA INVESTMENTS LTD E3440/ΣΕ 74/13- Α/στος ANDREAS KOLOKASIDES ENTERPRISES & SONS LTD E3441/AA 57/13-Α/στος ΦΛΟΥΡΗΣ ΦΛΟΥΡΚΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΤΔ E /12-Πάφος Α & Γ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΛΤΔ E /12-Πάφος Μ & A ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΤΔ E /13-Πάφος BOGODINA LTD E /13-Πάφος ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ E /12-Λ/σία ELE.SOL SERVICES LTD E3447 9/14-Πάφος ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΤΖΙΑΝΝΑΒΑΡΟΣ & ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΤΔ Ημερομηνία: 23 Μαΐου 2014.

18 2910 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2693 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Ειδοποίηση Ακύρωσης Διατάγματος Εκκαθάρισης Αίτηση Εταιρείας Αρ. 342/12 Η.Ε Όνομα Εταιρείας: S & I CLEAN HOUSE LTD Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Μιχαήλ Κουτσόφτα 9, Γρ. 402, Στρόβολος, Λευκωσία. Είδος Εργασίας : Επιχείρηση Ατμοκαθαριστών κ.α. Ημερομηνία ακύρωσης: 4 Νοεμβρίου, Λόγος ακύρωσης: Σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013 λόγω Εξόφλησης/Συγκατάθεσης Πιστωτών. Ε3235/ΣΕ Αριθμός 2694 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. _ 2 Μαΐου _ Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή Αίτηση Εταιρείας Αρ. 167/99. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: HELIOS GLASS & MIRROR LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Άννης Κομνηνής 29Α, Λευκωσία. Είδος Εργασίας: Εισαγωγή, Κατασκευή Μεταποίηση και Επεξεργασία Αλουμινίου. Εκκαθαριστής: Διεύθυνση: Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία. Ημερομηνία Διατάγματος Διορισμού: 8 Μαρτίου _ Ε1229/ΤΠ Αριθμός 2695 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. 6 Μαΐου _ Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή Αίτηση Εταιρείας Αρ. 189/96. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: BORECON ENTERPRISES LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Μακαρίου Γ 223, AVENUE COURT, 2 ος όροφος, Λεμεσός. Είδος Εργασίας: Εργοληπτική Εταιρεία. Εκκαθαριστής: Διεύθυνση: Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία. Ημερομηνία Διατάγματος Διορισμού: 28 Φεβρουαρίου _ Ε917/ΝΚ 6 Μαΐου 2014.

19 Αριθμός 2696 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ _ Γνωστοποίηση Απαλλαγής Εκκαθαριστή Αίτηση Εταιρείας Αρ. 269/97 Η.Ε Όνομα Εταιρείας: ST. MARK S (G. THEOCHARIDES) CO LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Οδός Νικοκλέους 9-11, Λευκωσία. Είδος Εργασίας. Εισαγωγές Εξαγωγές Ειδών Ένδυσης. Εκκαθαριστής: Διεύθυνση : Γωνία Λεωφ. Μακαρίου Γ και Καρπενησίου, Πολυκατοικία Ξένιος, Λευκωσία. Ημερομηνία Απαλλαγής: 29 Απριλίου Ε940/ΑΑ Αριθμός 2697 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. _ 6 Μαΐου _ Γνωστοποίηση Απαλλαγής Εκκαθαριστή Αίτηση Εταιρείας Αρ. 119/96 Η.Ε Όνομα Εταιρείας: STAPECO CATERING LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Νικοκρέοντος 4, Αγ. Ομολογητές, Λευκωσία. Είδος Εργασίας. Εστιατόρια και Κέντρα Αναψυχής. Εκκαθαριστής: Διεύθυνση : Γωνία Λεωφ. Μακαρίου Γ και Καρπενησίου, Πολυκατοικία Ξένιος, Λευκωσία. Ημερομηνία Απαλλαγής: 29 Απριλίου Ε930/ΧΚ Αριθμός 2698 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. _ 6 Μαΐου _ Γνωστοποίηση Απαλλαγής Εκκαθαριστή Αίτηση Εταιρείας Αρ. 56/97 Η.Ε Όνομα Εταιρείας: NANA FASHIONS LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Γρηγορίου Ξενοπούλου 19, Γρ. 1, Λευκωσία. Είδος Εργασίας. Βιομηχανία Ένδυσης. Εκκαθαριστής: Διεύθυνση : Γωνία Λεωφ. Μακαρίου Γ και Καρπενησίου, Πολυκατοικία Ξένιος, Λευκωσία. Ημερομηνία Απαλλαγής: 29 Απριλίου Ε925/ΧΚ _ 6 Μαΐου 2014.

20 2912 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2699 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. _ Γνωστοποίηση Απαλλαγής Εκκαθαριστή Αίτηση Εταιρείας Αρ. 595/95 Η.Ε Όνομα Εταιρείας: CHR. J. TTOMAS CONSTRUCTION LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Μνασιάδου 2, Διαμ. 1, Λευκωσία. Είδος Εργασίας. Εργοληπτικές Εργασίες. Εκκαθαριστής: Διεύθυνση : Γωνία Λεωφ. Μακαρίου Γ και Καρπενησίου, Πολυκατοικία Ξένιος, Λευκωσία. Ημερομηνία Απαλλαγής: 29 Απριλίου Ε914/ΜΧ _ 6 Μαΐου Αριθμός 2700 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. _ Γνωστοποίηση Απαλλαγής Εκκαθαριστή Αίτηση Εταιρείας Αρ. 117/95 Η.Ε Όνομα Εταιρείας: MAKRIDES TEXTILES LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας, Λάρνακα. Είδος Εργασίας. Βιομήχανοι, Έμποροι Ένδυσης και Υπόδησης. Εκκαθαριστής: Διεύθυνση : Γωνία Λεωφ. Μακαρίου Γ και Καρπενησίου, Πολυκατοικία Ξένιος, Λευκωσία. Ημερομηνία Απαλλαγής: 28 Απριλίου Ε745/ΚΕ _ 6 Μαΐου Αριθμός 2701 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. _ Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή Αίτηση Εταιρείας Αρ. 91/97. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: Θ.Κ. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Κάμπος, Λευκωσία. Είδος Εργασίας: Ξυλουργικές Εργασίες. Εκκαθαριστής: Διεύθυνση: Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία. Ημερομηνία Διατάγματος Διορισμού: 6 Μαρτίου _ Ε923/ΝΚ 6 Μαΐου Επίσημος Παραλήπτης

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 Aριθμός 5251 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4719 Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013 4371 Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4709 Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 3855 4406 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4671 Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 2335 Αριθμός 2471 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 Αριθμός 1301 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών κσι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4703 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 3473 Αριθμός 4116 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961 Aριθμός 2822 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4602 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012 3315 Αριθμός 3994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)]

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)] ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4678 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 2565 Αριθμός 2793 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)] Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Αριθμός 4430 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 1945 Αριθμός 1794 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Λριθμόξ 4606 Παραακευιί, 21 Σεπτεμβρίου 2012 3641 Αριθμός 4222 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το Άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685 Aριθμός 5112 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Wargaming Public Company

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4717 Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013 4319 Αριθμός 5124 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λτδ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 Αριθμός 1586 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα